Práce v Nizozemsku. Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky. Postbus LV Den Haag Holandii. Bestelnummer 148 TJ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce v Nizozemsku. Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky. Postbus 90801 2509 LV Den Haag Holandii. Bestelnummer 148 TJ."

Transkript

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Práce v Nizozemsku Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Holandii Bestelnummer 148 TJ Září Neprodejné

2

3 Práce v Nizozemsku Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky Evropa usiluje o volný pohyb peněz, zboží, služeb a osob. Pro občany to znamená, že mohou žít a pracovat v kterémkoli z členských států. Volný pohyb zaměstnanců již v některých členských státech existuje, ale ještě stále neplatí pro země, které vstoupily do Evropské unie 1. května 2004, mezi nimiž byla i Česká republika. Pocházíte-li z České republiky nebo z některého z ńových členských států EU *, platí pro Váš vstup na nizozemský trh práce určité podmínky. Z této brožury se dozvíte více o těchto podmínkách i o nejdůležitějších právech a povinnostech zaměstnanců v Nizozemsku. Také zde naleznete adresy institucí, u nichž můžete získat potřebné rady a informace a které Vám mohou pomoci v problematických situacích. Pravidla pro vstup do Nizozemska (volný pohyb pracovních sil) se budou v budoucnu měnit. Tato brožura uvádí stav k říjnu roku Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva sociálních věcí a pracovních příležitostí (het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (pouze v nizozemštině) nebo na Zde naleznete také více informací o tématech uvedených v této brožuře. * Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko 1

4 Obsah Přístup na nizozemský trh práce 5 Pracovní povolení 8 Práce prostřednictvím zprostředkovatelské agentury 9 Předpisy pro práci prostřednictvím agentury 9 Volný pohyb služeb 10 Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) 10 Vaše postavení zaměstnance v zaměstnanecké poměru 12 Vaše postavení odloučeného zaměstnance (Směrnice pro odloučení - Detacheringsrichtlijn ) 12 Pracovní smlouvy 15 Kolektivní a individuální 15 Smlouva na dobu určitou a neurčitou 16 Propuštění ze zaměstnání 17 Zdravé pracovní prostředí 26 Pracovní doba a čas odpočinku 26 Bezpečnost práce 27 Rovnost příležitostí 29 Identifikační povinnost 31 Ostatní 32 Nemocenské pojištění 32 Daně 32 Právo na pobyt v Nizozemsku 33 Bydlení v Nizozemsku 34 Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie) 35 Mzda a dovolená 19 Minimální mzda 19 CAO-mzda 20 Dovolená 20 Volno v období těhotenství a porodu 21 Rodičovské volno 21 Sociální pojištění 22 Sociální podpora 23 Penze 24 Přídavky na děti

5 Přístup na nizozemský trh práce Instituce, které Vám mohou pomoci 35 CWI 36 EURES 36 UWV 36 SVB 37 Odborové svazy 37 Zprostředkovatelské agentury 37 Právní poradna 37 Postbus Ministerstvo sociálních věcí a pracovních příležitostí (Ministerie SZW) 38 Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku 38 Nizozemské velvyslanectví v ČR 38 České centrum v Haagu 38 Pokud chcete pracovat v Nizozemsku, nabízí se Vám různé možnosti: můžete například vstoupit do zaměstnaneckého poměru u nizozemského zaměstnavatele (přímo bez zprostředkování nebo prostřednictvím zprostředkovatelské agentury), dále můžete pracovat jako odloučený zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná. Jaké předpisy se na Vás vztahují, je závislé na druhu pracovního poměru. Ten je také určující pro pracovní podmínky, na něž máte právo. Dokud nebude uplatněn úplný svobodný pohyb pracovních sil, zůstává hlavním pravidlem, že pokud si v Nizozemsku zajistíte práci jako zaměstnanec, potřebuje Váš zaměstnavatel povolení k tomu, abyste zde mohl pracovat. Pouze tak je Vaše práce legální. Jako zaměstnanec pracující v Nizozemsku legálně máte ve většině případů stejná práva jako Vaši nizozemští kolegové. Vždy tak máte nárok na minimální mzdu (přibližně euro hrubé mzdy měsíčně při práci na plný úvazek. Přesné částky naleznete na 4 5

6 Pracovní poměr Pracovní povolení V zaměstnaneckém poměru u nizozemského zaměstnavatele Prostřednictvím nizozemské zprostředkovatelské kanceláře u podniku v NL Prostřednictvím české zprostředkovatelské kanceláře u podniku v NL Pracovní podmínky Předpisy Ano Jako nizozemští zaměstnanci: podle CAO (kolektivní pracovní smlouva), nebo minimálně podle zákonných dohod Ano Jako nizozemští zaměstnanci: podle CAO (kolektivní pracovní smlouva), nebo minimálně podle zákonných dohod Ano V 7 základních bodech NL CAO (kolektivní pracovní smlouva)/zákon: - mzda - pracovní doba a čas odpočinku - dovolená - předpisy pro zprostředkovanou práci - zabezpečení v těhotenství - rovný přístup Dále podle českých pracovních podmínek Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Zákon o přidělení pracovních sil zprostředkovatelem) Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) / ohlašovací povinnost Detacheringsrichtlijn (Směrnice pro odloučení) / Wet arbeidsvoorwaarden grens- overschrijdende arbeid (Zákon o pracovních podmínkách přeshraniční pracovní činnosti) Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Zákon o přidělení pracovních sil zprostředkovatelem) V zaměstnaneckém poměru u českého podniku, dočasně umístěném v NL V zaměstnaneckém poměru u českého podniku, dočasně v NL k výkonu práce Jako osoba samostatně výdělečně činná Ano V 7 základních bodech NL CAO(kolektivní pracovní smlouva)/ zákon: - mzda - pracovní doba a čas odpočinku - dovolená - předpisy pro zprostředkovanou práci - zabezpečení v těhotenství - rovný přístup Dále podle českých pracovních podmínek Ne V 7 základních bodech NL CAO(kolektivní pracovní smlouva)/ zákon: - mzda - pracovní doba a čas odpočinku - dovolená - předpisy pro zprostředkovanou práci - zabezpečení v těhotenství - rovný přístup Dále podle českých pracovních podmínek Detacheringsrichtlijn (Směrnice pro odloučení) / Wet arbeidsvoor-waarden grens- overschrijdende arbeid (Zákon o pracovních podmínkách přeshraniční pracovní činnosti) Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) / ohlašovací povinnost Detacheringsrichtlijn (Směrnice pro odloučení)/ Wet arbeidsvoor-waarden grens- overschrijdende arbeid (Zákon o pracovních podmínkách přeshraniční pracovní činnosti) Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) / ohlašovací povinnost Ne Vlastní podmínky Volné zřízení v Nizozemsku pro śkutečné OSVČ Verklaring arbeidsrelatie (Osvědčení o pracovním poměru) 6 7

7 Pracovní povolení Pokud budete pracovat pro nizozemského zaměstnavatele, ať už prostřednictvím nizozemské případně české zprostředkovatelské agentury či nikoliv, platí pro Vás předpisy zákona Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců). Tento zákon stanoví, že zaměstnavatel nebo zprostředkovatelská agentura potřebují povolení, abyste mohl pracovat. Nizozemský zaměstnavatel získá toto povolení pouze v případě, že nemá k dispozici nizozemského zaměstnance či zaměstnance z jiné členské země (pro kterou již platí volný pohyb pracovních sil). Zaměstnavatel nebo zprostředkovatelská agentura musí zajistit odpovídající ubytování a dbát platných pracovních podmínek. Výjimky Pro některé sektory je v Nizozemsku obtížné najít zaměstnance. Proto mohou zaměstnavatelé v těchto sektorech snadněji získat pracovní povolení pro české zaměstnance a zaměstnance z jiných nově přistoupivších členských zemí. V těchto případech CWI (Centrum voor Werk en Inkomen Centrum pro práci a příjmy) nekontroluje, jsou-li k dispozici nizozemští zaměstnanci. Vždy ale platí, že musí být zajištěny odpovídající pracovní podmínky a vhodné pracovní prostředí. O které sektory se jedná, stanoví vláda. Aktuální informace naleznete na Také pro některé funkce platí pružnější pravidla. Jedná se o vyšší manažery, specialisty, sportovní trenéry, vědecké pracovníky (znalce informačních a komunikačních technologií), uznávané divadelní, hudební a cirkusové umělce. Pozor Pravidla vztahující se na pracovní povolení se týkají zaměstnavatelů. Jako zaměstnanec nepotřebujete žádné povolení. Je tedy důležité ověřit si, zda Váš zaměstnavatel splňuje dané požadavky. Pouze v tomto případě podléháte nizozemskému právu a máte nárok na sociální zabezpečení. Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie) pravidelně kontroluje, zda zaměstnavatelé tyto předpisy dodržují. Pokud ne, bude jim udělena vysoká pokuta. Pokud se můžete prokázat legi- timačním průkazem, nemůžete Vy jako zaměstnanec být pokutován. Je však velmi pravděpodobné, že Vás zaměstnavatel propustí a Vy se ocitnete bez práce. V takovém případě nemáte nárok na podporu. Práce prostřednictvím zprostředkovatelské agentury Pokud chcete v Nizozemsku začít pracovat prostřednictvím zprostředkovatelské agentury, je důležité, abyste si vybral spolehlivého prostředníka. Některé nedůvěryhodné agentury zneužívají své zaměstnance: nechávají je pracovat bez smlouvy, platí málo a poskytují nekvalitní ubytování. Některé oborové organizace proto používají známku kvality. Příkladem jsou oborové organizace zprostředkovatelské agentury ABU a NBBU. Také v zemědělském sektoru a masozpracujících odvětvích existují známky kvality pro tzv. ĺoonbedrijf (podnik, který na zakázku zajistí určitou pracovní činnost) a zprostředkovatele práce. Zvolíte-li si přidruženou agenturu, můžete počítat s tím, že Vaše práva budou zaručena. Více informací Více informací o známkách kvality a zprostředkovatelských agenturách naleznete mimo jiné na ww.abu.nl (také v angličtině a polštině), (zemědělský sektor) a (masný sektor). Předpisy pro práci prostřednictvím agentury Pracujete-li v Nizozemsku prostřednictvím zprostředkovatelské agentury, platí mimo jiné předpisy zákona de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Zákon o přidělení pracovních sil zprostředkovatelem): zprostředkovatelská agentura od Vás nesmí požadovat žádné peníze (nebo jinou protislužbu) za zprostředkování; zprostředkovatelská agentura Vás musí předem písemně informovat o pracovních podmínkách na pracovišti; budete placen zprostředkovatelskou agenturou v souladu s CAO 8 9

8 (kolektivní pracovní smlouva) nebo podnikem, u kterého budete pracovat (pokud zprostředkovatelská agentura nemá CAO); nesmíte být přidělen do podniků (nebo jejich části), které stávkují nebo které jsou obsazeny. Stížnosti Nedrží se Vaše agentura těchto předpisů? Předložte svou stížnost u Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie) (adresy naleznete dále). Volný pohyb služeb V celé Evropské unii funguje volný pohyb služeb. To znamená, že se český podnik s českými zaměstnanci smí věnovat provedení určité práce či zakázky v Nizozemsku. K tomu není zapotřebí žádné pracovní povolení. Podnik však musí být nahlášen u CWI (Centrum voor Werk en Inkomen Centrum pro práci a příjmy). Zde musí být nahlášeny informace o podniku samém, druhu služby a totožnosti zaměstnanců. Poskytnutí služby je široký pojem: jednotlivé činnosti tak mohou být velmi odlišné. Důležitou výjimkou však zůstává, že se nesmí jednat o ṕoskytnutí práce. Pokud začnete pracovat v nizozemském podniku prostřednictvím české zprostředkovatelské nebo detašované agentury (například jako sběrač rajčat), potřebujete pracovní povolení. Musí o něj zažádat agentura, která Vás vyslala nebo Váš zaměstnavatel. Pouze tak budete pracovat legálně. Ohlašovací povinnost Formuláře (v angličtině a němčině) potřebné k žádosti o ohlášení naleznete na zadavatel žádné pracovní povolení, abyste pro něj mohl pracovat. Nizozemský zákon Vás uzná jako OSVČ pokud: pracujete zcela na vlastní riziko jste přímo a v plné míře vyplácen svým zadavatelem sám rozhodujete o výběru práce, pracovních podmínkách a dohodě o ceně pracujete pro více než jednoho zadavatele Toto jsou výchozí body, s kterými pracuje finanční úřad a Pracovní inspekce při kontrole, zda někdo pracuje jako OSVČ. Pokud nesplňujete všechny tyto body, jste považován za zaměstnance v zaměstnaneckém poměru. V takovém případě pro Vás musí mít zaměstnavatel pracovní povolení. Pracovní inspekce při svých kontrolách ostatně sleduje skutečný stav Vaší pracovní činnosti. Osvědčení o pracovním poměru Pokud budete pracovat pro nizozemského zadavatele, může od Vás požadovat osvědčení, z kterého vyplývá, že jste OSVČ. Pokud žijete v Nizozemsku, můžete si o toto osvědčení, tzv. Verklaring arbeidsrelatie, zažádat na místním finančním úřadě (de Belastingdienst). Finanční úřad poté rozhodne, zda máte nárok obdržet toto osvědčení. Kritérii jsou mimo jiné: zisk, kterého dosahujete, míra samostatnosti při práci, investice do podniku, odpovědnost a počet zadavatelů. Nejste povinen o toto osvědčení žádat, ale mnozí zadavatelé se Vás na ně zeptají. Vaše pozice jako OSVČ Jako OSVČ máte při definování vlastních pracovních podmínek svobodu v tom, jakou hodinovou mzdu budete požadovat. Dále se sám musíte postarat o pojištění, například pojištění pro případ nemoci, nezaměstnanosti nebo pracovní neschopnosti. Sám se rovněž musíte postarat o odvody daní. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) Tím, že existuje volný pohyb služeb, můžete v Nizozemsku začít pracovat jako źelfstandige (živnostník) nebo freelancer (pracující na volné noze) podle českého práva tedy jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Pokud pracujete jako OSVČ, nepotřebuje Váš 10 11

9 Více informací V případě dalších dotazů ohledně osvědčení Verklaring arbeidsrelatie se obraťte na finanční úřad (de Belastingdienst) nebo volejte , při volání ze zahraničí Vaše postavení zaměstnance v zaměstnanecké poměru Jako (legální) zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru máte stejné postavení jako zaměstnanci s nizozemskou státní příslušností. Máte tedy stejná práva a povinnosti. V zaměstnaneckém poměru pracujete, pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu s nizozemským zaměstnavatelem, nebo pokud pracujete prostřednictvím nizozemské zprostředkovatelské agentury. V těchto případech pro Vás platí nizozemské pracovní podmínky. Pokud je v podniku nebo sektoru, v němž pracujete uplatňována (obecně závazná) CAO (kolektivní pracovní smlouva), platí pro Vás její podmínky. Pokud to není tento případ, platí minimálně zákonem stanovené podmínky, mezi něž patří například minimální mzda. Více se o této problematice dočtete dále v této brožuře. Váš zaměstnavatel za Vás odvede srážky a zaplatí pojistné zaměstnaneckého pojištění. Jste tak pojištěn pro případ nezaměstnanosti, nemoci a pracovní neschopnosti. Vaše postavení odloučeného zaměstnance (Směrnice pro odloučení - Detacheringsrichtlijn ) Pokud v Nizozemsku dočasně vykonáváte pracovní činnost v rámci přeshraničního poskytování služeb (odloučení), uplatňují se předpisy Směrnice pro odloučení (de Detacheringsrichtlijn). Tato evropská směrnice je v Nizozemsku uskutečňována Zákonem o pracovních podmínkách přeshraničního poskytování služeb (de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende dienstverlening - WAGA). Odloučení je možné ve třech formách: Přeshraniční kolegiální propůjčení: jste zaměstnán u podniku ve své vlastní zemi. Váš podnik vás propůjčí nizozemskému dceřinnému podniku nebo jinému podniku, který náleží ke stejnému koncernu; Přechodná práce v cizí zemi v rámci přeshraničního poskytnutí služeb: pracujete pro podnik ve své vlastní zemi. Tento podnik přijme zakázku v Nizozemsku a vykonává ji prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří jinak v Nizozemsku nepracují (přičemž Vy jste jedním z nich). Přeshraniční poskytnutí pracovních sil: jste vyslán nebo přidělen do Nizozemska prostřednictvím zprostředkovatelské agentury ve své zemi; Jste-li dočasně přidělen pro práci v Nizozemsku, platí jako hlavní pravidlo, že pracujete v souladu s pracovními podmínkami, které platí ve Vaší vlastní zemi. Přesto máte nárok na nizozemské pracovní podmínky, které lze shrnout do těchto bodů: 1. maximum pracovní doby a minimum času k odpočinku; 2. minimální počet (proplacených) dnů dovolené; 3. (minimální) mzda, včetně náhrad za přesčasy; 4. předpisy a podmínky zprostředkované pracovní činnosti; 5. zdraví, bezpečnost a hygiena při práci; 6. zabezpečení v těhotenství a po porodu, děti a mládež; 7. rovné příležitosti pro muže a ženy a další protidiskriminační opatření. V těchto sedmi základních bodech jsou shrnuty v Nizozemsku platné zákonné podmínky, které se na Vás vztahují. Pokud je v podniku nebo sektoru, v němž pracujete, uplatňována (obecně závazná) CAO (kolektivní pracovní smlouva), platí pro Vás v uvedených základních bodech i její podmínky. Přirozeně zůstávají také v těchto základních bodech platné podmínky Vaší vlastní země, pokud jsou výhodnější než nizozemské. Pokud budete v Nizozemsku pracovat dočasně a můžete prokázat, že jste ve své vlastní zemi nadále plátcem sociálního pojištění, nemusíte v Nizozemsku odvádět toto pojistné. Musíte však předložit formulář E101. To můžete učinit sám nebo o něj může zažádat Váš zaměstnavatel u instituce, která za toto pojištění ve Vaší zemi odpovídá. ádost o f ormulář E101 není povinná. Pochopitelně ale pokud 12 13

10 v Nizozemsku nebudete platit pojistné, nemůžete využívat výhod sociálního zabezpečení. Pro penzi platí, že nemusíte v Nizozemsku odvádět žádný příspěvek do povinných penzijních fondů, pokud jej nadále odvádíte ve své vlastní zemi. Více informací a stížnosti Pracujete v Nizozemsku v souladu s uvedenými třemi variantami pro odloučení a nedostává se Vám pracovních podmínek, na něž máte nárok? Poté můžete předložit svou stížnost u tzv. śtran CAO (de CAO-partijen) (odborů či organizací zaměstnavatelů), které Vám v této věci mohou pomoci a vynutit si dodržování kolektivní pracovní smlouvy (de CAO). Svého práva se můžete domoci také prostřednictvím nizozemského okresního soudu. Radu a pomoc získáte také prostřednictvím odborů (www.fnv.nl nebo či Právní poradny, tzv. juridisch loket (www.hetjl.nl; pouze v nizozemštině). Nakonec můžete celou záležitost nechat projednat soudem ve své vlastní zemi. Pracovní smlouvy Kolektivní a individuální Kolektivní pracovní smlouva (CAO) je smlouvou mezi jedním či více odborovými svazy a zaměstnavatelem nebo organizací(-emi) zaměstnavatelů o pracovních podmínkách v určitém podniku (ondernemings-cao, podnikatelská CAO) nebo v určitém sektoru (bedrijfstak-cao, CAO pro průmyslové odvětví). Pokud pracujete v podniku, kde je CAO uplatňována, platí její ustanovení pro všechny zaměstnance tohoto podniku, nejenom pro členy odborů. Pokud je za obecně platnou prohlášena bedrijfstak-cao (CAO pro průmyslové odvětví), platí její ustanovení také pro podniky, které nespadají přímo pod účinek této CAO. Přibližně 85 procent všech zaměstnavatelů v Nizozemsku spadá pod CAO. Kolektivní pracovní smlouvy (CAO) zahrnují ustanovení ohledně několika základních bodů. Důležité jsou: mzda, platové tarify, pracovní doba, rozvrhy, rozpis směn, dovolená, příplatky za přesčasy či noční služby a práci o víkendech, nemocenská, právní postavení zprostředkovaných pracovních sil, školení, podmínky na pracovišti, rodičovské volno, péče o děti, penze, atd.. Ustanovení CAO působí vždy prostřednictvím individuální pracovní smlouvy. Individuální pracovní smlouva je smlouva mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem. Tyto úmluvy nemusí být vždy v písemné formě. Platné jsou také ústní dohody, i když jsou hůře dokazatelné

11 Váš zaměstnavatel je povinen předat Vám některé údaje v písemné podobě: jméno a bydliště zaměstnavatele a zaměstnance; místo (místa) výkonu práce funkce zaměstnance nebo druh práce; běžná pracovní doba; výše mzdy a termín výplaty; den nástupu do zaměstnání; doba trvání pracovního poměru (pokud je na dobu určitou); (případně) délka trvání zkušební doby (maximálně 2 měsíce); nárok na dovolenou; výpovědní lhůta; (případně) penze; (případně) konkurenční doložka; uplatnitelnost CAO. Více informací Váš zaměstnavatel je povinen uvést v pracovní smlouvě, zda je uplatňována CAO. Pokud tomu tak je, máte možnost u svého zaměstnavatele do této kolektivní pracovní smlouvy nahlédnout. Smlouva na dobu určitou a neurčitou Za hlavní jsou považovány dva druhy smluv: smlouva na dobu určitou a neurčitou. Smlouva na dobu neurčitou (een vast contract) platí po dobu neurčitou. Smlouva je ukončena v momentě, kdy Vy nebo Váš zaměstnavatel smlouvu vypovíte (viz. také Propuštění). Smlouva na dobu určitou (een tijdelijk contract) platí pro určité období. Může to být několik dnů, měsíců, rok či například období nemoci jiného kolegy. Smlouva na dobu určitou je automaticky ukončena po uplynutí dohodnutého období.po několika smlouvách na dobu určitou máte právo na stálý pracovní poměr. V tomto případě to je možné po třech smlouvách na dobu určitou nebo po dvou smlouvách na dobu určitou, jejichž společná délka trvání byla minimálně tři roky. V kolektivní pracovní smlouvě mohou být ostatně domluvena jiná ustanovení. Propuštění ze zaměstnání Nemůžete být propuštěn bezdůvodně. Váš zaměstnavatel se musí držet přísných pravidel. Propuštění je možné: během Vaší zkušební doby (která ostatně nikdy nemůže být delší než dva měsíce). V tomto období můžete také sám dát výpověď; po vypršení smlouvy na dobu určitou. Zaměstnavatel Vám není povinen smlouvu opět prodloužit; pokud porušíte pracovní kázeň. Podvod či opilost na pracovišti mohou být důvodem k okamžitému propuštění. Ve všech ostatních případech musí Váš zaměstnavatel před propuštěním zažádat o souhlas u Centra pro práci a příjem (het Centrum voor Werk en Inkomen). Váš zaměstnavatel musí prokázat, že propuštění je oprávněné. Důvody k propuštění mohou být různé: osobní důvody. Například pokud nevykonáváte dobře svou činnost. Váš zaměstnavatel tuto skutečnost musí prokázat. Je povinen s Vámi tento problém prodiskutovat a Vy musíte mít možnost výkon své činnosti zlepšit; dlouhotrvající nebo častá nemoc. Zaměstnavatel dostane souhlas k propuštění pouze v případě, že nemoc trvá již dva roky nebo Vaše nepřítomnost způsobuje podniku závažné komplikace; reorganizace nebo uzavření podniku. Také v případě, že Váš zaměstnavatel získal souhlas k propuštění, platí vždy minimální měsíční výpovědní lhůta. Nemůžete být propuštěn: kvůli národnosti, etnickému původu, pohlaví, věku, zdravotnímu postižení nebo náboženství (diskriminace); protože jste členem odborů, podnikové rady nebo politické organizace; protože jste na mateřské dovolené nebo si chcete vybrat rodičovské volno; pokud musíte vykonat ve své vlastní zemi služební povinnost

12 Stížnosti Máte-li pochybnosti o oprávněnosti svého propuštění? Více informací získáte v Centru pro práci a příjem (het Centrum voor Werk en Inkomen) (adresy poboček naleznete na Tam se také můžete obrátit při hledání nového zaměstnání (www.werk.nl). Mzda a dovolená Minimální mzda Jako zaměstnanec v Nizozemsku máte právo na zákonem stanovenou minimální mzdu. U zaměstnanců mladších 23 let pak na tzv. minimální mzdu pro mladistvé. Dvakrát ročně jsou minimální mzdy přizpůsobovány průměrnému mzdovému vývoji. Tyto částky naleznete na webových stránkách ministerstva sociálních věcí a pracovních příležitostí SZW (www.szw.nl nebo Minimální mzda platí pro celý pracovní týden (bez přesčasů). Pracujete-li na částečný úvazek, budete vyplácen úměrně minimální mzdě. Hrubá mzda může sestávat z různých částí: příplatek např. za práci ve směnném provozu či za nepravidelnou pracovní dobu odměny od třetích osob plynoucí z práce, např. spropitné nepeněžité odměny, jako je uhrazení stravy a ubytování.zákonná maxima nejsou stanovena

13 Stížnosti Dostáváte-li méně, než na kolik máte nárok, bude nejlépe, když si o řešení svého problému nejprve promluvíte se svým zaměstnavatelem. Pokud se to nepodaří, můžete předložit svou stížnost Pracovní inspekci (de Arbeidsinspectie). Můžete se obrátit také přímo na okresní soud. Stejně si můžete nechat poradit experty z odborů (www.fnv.nl nebo nebo prostřednictvím Právní poradny, tzv. juridisch loket (www.hetjl.nl; pouze v nizozemštině). Myslíte-li si, že si Váš zaměstnavatel účtuje příliš vysokou částku za stravu a ubytování atd., neplatí-li zde žádná kolektivní pracovní smlouva a nemůže-li Váš nadřízený výši tohoto obnosu dostatečně podložit, pak se můžete obrátit na finanční úřad (www.belastingdienst.nl) s dotazem, zda je obnos reálný. Pokud tomu tak není, můžete předložit stížnost u Pracovní inspekce. V závislosti na dohodách, které byly uzavřeny, budete vyplácen týdně, měsíčně nebo po čtyřech týdnech. Od svého zaměstnavatele dostanete výplatní pásku. Tak si můžete sám zkontrolovat vyplacenou mzdu. CAO-mzda Také v CAO a v jiných kolektivních opatřeních je stanoveno mnohé ohledně odměn. Pokud se na Vás vztahuje takové opatření, může to znamenat, že máte nárok na vyšší mzdu, než jakou je minimální mzda (pro mladistvé). Váš zaměstnavatel, personální oddělení nebo mzdové oddělení Vám mohou sdělit, zda je ve Vašem případě uplatněno takovéto opatření. Dovolená Každý zaměstnanec v Nizozemsku má nárok na placenou dovolenou. Nárok na dny volna vzniká v průběhu roku. Minimální počet dnů dovolené, na něž máte po roce právo, představuje čtyřikrát sjednaný počet dnů, které odpracujete během týdne (většinou 4 x 5 = 20 dní). Pokud jste u svého zaměstnavatele ještě neodpracoval celý rok, bude Vaše dovolená přepočítána úměrně počtu odpracovaných dní. Během dovolené Vám bude proplácena Vaše mzda. Vedle toho máte nárok na minimální dovolenkovou prémii. Tato prémie je vyplácena zaměstnavatelem minimálně jednou ročně (většinou v červnu). Váš zaměstnavatel musí uvést výši prémie při výplatě. Dovolenkový příplatek obnáší 8% finančního příjmu (základní mzda, příplatky a odškodnění). V CAO mohou být ujednány jiné podmínky ohledně počtu dnů dovolené a ohledně vyplácení a výše těchto peněz. Volno v období těhotenství a porodu Těhotné ženy mají jako zaměstnanci nárok na minimálně 16 týdnů mateřské dovolené a volna v období porodu. Volno začíná mezi 6 a 4 týdnem před pravděpodobným datem porodu. Minimálně tři týdny předem musíte o toto volno zažádat u svého zaměstnavatele. K tomu potřebujete potvrzení od lékaře či porodní asistentky s uvedením stanoveného termínu porodu. Během tohoto volna dostáváte finanční příspěvek, který není tak vysoký jako Vaše mzda. Těhotenství nemůže být důvodem k propuštění. Muži mají po narození dítěte nárok na dva dny porodního volna. Většinou bývají tyto dny proplaceny. Ohledně délky trvání tohoto volna a jeho proplacení jsou často sjednány podmínky v CAO nebo v podniku samém. Informujte se u svého zaměstnavatele. Rodičovské volno Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru pro nizozemského zaměstnavatele, máte nárok na rodičovské volno. To platí, pokud u svého současného zaměstnavatele pracujete minimálně jeden rok a pečujete o dítě mladší 8 let. Oba rodiče mají u každého dítěte nárok na neplacené rodičovské volno. Délka trvaní Vašeho rodičovského volna je 13 týdnů. Jak a kdy si ho vyberete je na domluvě s Vaším zaměstnavatelem (někdy je to stanoveno v CAO). Rodičovské volno je v podstatě neplacené. Je však možné, že ve Vaší CAO nebo doplňkových pracovních podmínkách je zaneseno rozšířené rodičovské opatření (např. s (částečným) proplácením Vaší mzdy v období tohoto volna)

14 v Centru pro práci a příjem (CWI). Zde Vám objasní jaká jsou přesně Vaše práva a povinnosti. Sociální pojištění Pojištění pro případ nemoci, nezaměstnanosti a pracovní neschopnosti se vztahují na zaměstnance v zaměstnaneckém poměru. Pracujete-li jako OSVČ, jste za pojištění sám odpovědný. Pracujete-li v zaměstnaneckém poměru, jste pojištěn v rámci nizozemského zaměstnaneckého pojištění. Těmi nejdůležitějšími jsou: Proplácení mzdy v nemoci. Pokud jste nemocen, zaměstnavatel je povinen proplácet Vám mzdu. Bude Vám propláceno minimálně 70% ze mzdy. Tato povinnost platí po dobu dvou let (první rok obdržíte alespoň minimální mzdu). Někdy Vám nemusejí být první dny nemoci uhrazeny a teprve později je Vám proplácena mzda. Dohody o hrazení nemoci jsou vymezeny v CAO. Pokud je ukončeno trvání Vaší pracovní smlouvy v době, kdy jste nemocen, přechází proplácení Vaší mzdy na úřad pro vyplácení sociálních dávek (UWV). Jako zaměstnanec jste povinen spolupracovat při léčbě. Pokud tak neučiníte, má zaměstnavatel právo proplácení mzdy pozastavit a v konečném důsledku Vás propustit. V takovém případě máte nárok na nemocenské dávky od UWV. Pracovní neschopnost. Pokud jste nemocen déle než dva roky a není možné abyste opět nastoupil do práce, máte pravděpodobně nárok na dávky v pracovní neschopnosti. A to v závislosti na tom, jakou práci ještě můžete zastávat. UWV určí, zda na tyto dávky máte nárok a v jaké výši. Nezaměstnanost. Pokud jste nikoliv svou vlastní vinou propuštěn a nemáte jinou práci, získáváte nárok na výplatu dávek v nezaměstnanosti. Podmínkou je, že jste pracoval minimálně půl roku. Výše dávek a délka trvání jejich vyplácení je závislá na Vaší pracovní minulosti. Vyplácení dávek je vždy dočasné. Podstatné je, abyste se okamžitě po svém propuštění nechal zaevidovat Více informací Více informací o sociálním pojištění Vám poskytne CWI (adresy jednotlivých poboček viz. nebo UWV: (pouze v nizozemštině). Sociální podpora V Nizozemsku si v principu každý musí zajistit svou existenci tím, že pracuje. Pokud se to někomu nedaří a ocitne se bez prostředků, dostane se mu sociální podpory od obce. Ta je pouze dočasná: cílem je, aby dotyčný opět začal co nejdříve pracovat a zajistil si potřebný příjem. Lidé z ostatních zemí EU mají nárok na výplatu těchto dávek pouze za určitých podmínek. Pokud přicházíte do Nizozemska, musíte mít zajištěnu svou existenci. První tři měsíce svého pobytu nemáte nárok na podporu. Také pokud přicházíte s cílem nalézt práci, nemůžete si činit nárok na finanční podporu. Teprve v momentě, kdy v Nizozemsku žijete či pracujete již delší čas, máte nárok na finanční podporu formou sociálních dávek. V některých případech může mít skutečnost, že se dovoláváte nároku na sociální podporu, vliv na Vaše právo na pobyt v Nizozemsku

15 Více informací Více informací o tom, zda máte nárok na podporu, získáte v CWI (adresy jednotlivých poboček viz. Pokud chcete vědět více o Vašem právu na pobyt v Nizozemsku, obraťte se na Imigrační službu (de Immigratie en Naturalisatiedienst) (www.ind.nl). Více informací Ministerstvo SZW vydává dvakrát ročně informační leták se všemi předpisy a částkami, jež se týkají sociálních dávek. Naleznete je na (pouze v nizozemštině) nebo Penze Nizozemsko využívá systému základního penzijního pojištění: AOW, v němž je povinně pojištěn každý, kdo zde oprávněně žije. Také pokud v Nizozemsku nežijete, ale pracujete zde a na základě toho odvádíte daň ze mzdy, jste důchodově pojištěn. AOW zajišťuje každému, kdo byl pojištěn, minimální příjem od 65 let. Penze AOW vzniká v průběhu 50 let s procentní výměrou 2% za pojištěný rok Pokud jste celou dobu mezi svým 15 a 65 rokem života žil v Nizozemsku, byl jste v podstatě průběžně pojištěn. Pokud jste pojištěn kratší dobu, obdržíte úměrnou část. Více informací naleznete na Vedle AOW jsou v Nizozemsku využívány doplňkové formy penze prostřednictvím zaměstnavatele. Tato důchodová opatření jsou uvedena v CAO. Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru u nizozemského zaměstnavatele, platí tato opatření také pro Vás. Váš zaměstnavatel Vám poskytne potřebné informace. Přídavky na děti Pokud žijete či pracujete v Nizozemsku a Vaše děti jsou mladší 18 let, máte nárok na přídavky na děti. Pokud na obci nahlásíte narození svého dítěte, bude Vám automaticky zaslána žádost o přídavky na děti. Pokud již máte děti v době svého příchodu do Nizozemska, musíte o tyto přídavky zažádat sami. Více informací naleznete na

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem JUDr. Jitka Hejduková CSc. SPČR 24. 11.2015 Praha WWW.SPCR.CZ Cíl -zkvalitnění trhu agenturního zaměstnávání Změny v právní úpravě připravovaná

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více