Práce v Nizozemsku. Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky. Postbus LV Den Haag Holandii. Bestelnummer 148 TJ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce v Nizozemsku. Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky. Postbus 90801 2509 LV Den Haag Holandii. Bestelnummer 148 TJ."

Transkript

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Práce v Nizozemsku Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Holandii Bestelnummer 148 TJ Září Neprodejné

2

3 Práce v Nizozemsku Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky Evropa usiluje o volný pohyb peněz, zboží, služeb a osob. Pro občany to znamená, že mohou žít a pracovat v kterémkoli z členských států. Volný pohyb zaměstnanců již v některých členských státech existuje, ale ještě stále neplatí pro země, které vstoupily do Evropské unie 1. května 2004, mezi nimiž byla i Česká republika. Pocházíte-li z České republiky nebo z některého z ńových členských států EU *, platí pro Váš vstup na nizozemský trh práce určité podmínky. Z této brožury se dozvíte více o těchto podmínkách i o nejdůležitějších právech a povinnostech zaměstnanců v Nizozemsku. Také zde naleznete adresy institucí, u nichž můžete získat potřebné rady a informace a které Vám mohou pomoci v problematických situacích. Pravidla pro vstup do Nizozemska (volný pohyb pracovních sil) se budou v budoucnu měnit. Tato brožura uvádí stav k říjnu roku Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva sociálních věcí a pracovních příležitostí (het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (pouze v nizozemštině) nebo na Zde naleznete také více informací o tématech uvedených v této brožuře. * Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko 1

4 Obsah Přístup na nizozemský trh práce 5 Pracovní povolení 8 Práce prostřednictvím zprostředkovatelské agentury 9 Předpisy pro práci prostřednictvím agentury 9 Volný pohyb služeb 10 Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) 10 Vaše postavení zaměstnance v zaměstnanecké poměru 12 Vaše postavení odloučeného zaměstnance (Směrnice pro odloučení - Detacheringsrichtlijn ) 12 Pracovní smlouvy 15 Kolektivní a individuální 15 Smlouva na dobu určitou a neurčitou 16 Propuštění ze zaměstnání 17 Zdravé pracovní prostředí 26 Pracovní doba a čas odpočinku 26 Bezpečnost práce 27 Rovnost příležitostí 29 Identifikační povinnost 31 Ostatní 32 Nemocenské pojištění 32 Daně 32 Právo na pobyt v Nizozemsku 33 Bydlení v Nizozemsku 34 Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie) 35 Mzda a dovolená 19 Minimální mzda 19 CAO-mzda 20 Dovolená 20 Volno v období těhotenství a porodu 21 Rodičovské volno 21 Sociální pojištění 22 Sociální podpora 23 Penze 24 Přídavky na děti

5 Přístup na nizozemský trh práce Instituce, které Vám mohou pomoci 35 CWI 36 EURES 36 UWV 36 SVB 37 Odborové svazy 37 Zprostředkovatelské agentury 37 Právní poradna 37 Postbus Ministerstvo sociálních věcí a pracovních příležitostí (Ministerie SZW) 38 Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku 38 Nizozemské velvyslanectví v ČR 38 České centrum v Haagu 38 Pokud chcete pracovat v Nizozemsku, nabízí se Vám různé možnosti: můžete například vstoupit do zaměstnaneckého poměru u nizozemského zaměstnavatele (přímo bez zprostředkování nebo prostřednictvím zprostředkovatelské agentury), dále můžete pracovat jako odloučený zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná. Jaké předpisy se na Vás vztahují, je závislé na druhu pracovního poměru. Ten je také určující pro pracovní podmínky, na něž máte právo. Dokud nebude uplatněn úplný svobodný pohyb pracovních sil, zůstává hlavním pravidlem, že pokud si v Nizozemsku zajistíte práci jako zaměstnanec, potřebuje Váš zaměstnavatel povolení k tomu, abyste zde mohl pracovat. Pouze tak je Vaše práce legální. Jako zaměstnanec pracující v Nizozemsku legálně máte ve většině případů stejná práva jako Vaši nizozemští kolegové. Vždy tak máte nárok na minimální mzdu (přibližně euro hrubé mzdy měsíčně při práci na plný úvazek. Přesné částky naleznete na 4 5

6 Pracovní poměr Pracovní povolení V zaměstnaneckém poměru u nizozemského zaměstnavatele Prostřednictvím nizozemské zprostředkovatelské kanceláře u podniku v NL Prostřednictvím české zprostředkovatelské kanceláře u podniku v NL Pracovní podmínky Předpisy Ano Jako nizozemští zaměstnanci: podle CAO (kolektivní pracovní smlouva), nebo minimálně podle zákonných dohod Ano Jako nizozemští zaměstnanci: podle CAO (kolektivní pracovní smlouva), nebo minimálně podle zákonných dohod Ano V 7 základních bodech NL CAO (kolektivní pracovní smlouva)/zákon: - mzda - pracovní doba a čas odpočinku - dovolená - předpisy pro zprostředkovanou práci - zabezpečení v těhotenství - rovný přístup Dále podle českých pracovních podmínek Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Zákon o přidělení pracovních sil zprostředkovatelem) Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) / ohlašovací povinnost Detacheringsrichtlijn (Směrnice pro odloučení) / Wet arbeidsvoorwaarden grens- overschrijdende arbeid (Zákon o pracovních podmínkách přeshraniční pracovní činnosti) Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Zákon o přidělení pracovních sil zprostředkovatelem) V zaměstnaneckém poměru u českého podniku, dočasně umístěném v NL V zaměstnaneckém poměru u českého podniku, dočasně v NL k výkonu práce Jako osoba samostatně výdělečně činná Ano V 7 základních bodech NL CAO(kolektivní pracovní smlouva)/ zákon: - mzda - pracovní doba a čas odpočinku - dovolená - předpisy pro zprostředkovanou práci - zabezpečení v těhotenství - rovný přístup Dále podle českých pracovních podmínek Ne V 7 základních bodech NL CAO(kolektivní pracovní smlouva)/ zákon: - mzda - pracovní doba a čas odpočinku - dovolená - předpisy pro zprostředkovanou práci - zabezpečení v těhotenství - rovný přístup Dále podle českých pracovních podmínek Detacheringsrichtlijn (Směrnice pro odloučení) / Wet arbeidsvoor-waarden grens- overschrijdende arbeid (Zákon o pracovních podmínkách přeshraniční pracovní činnosti) Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) / ohlašovací povinnost Detacheringsrichtlijn (Směrnice pro odloučení)/ Wet arbeidsvoor-waarden grens- overschrijdende arbeid (Zákon o pracovních podmínkách přeshraniční pracovní činnosti) Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců) / ohlašovací povinnost Ne Vlastní podmínky Volné zřízení v Nizozemsku pro śkutečné OSVČ Verklaring arbeidsrelatie (Osvědčení o pracovním poměru) 6 7

7 Pracovní povolení Pokud budete pracovat pro nizozemského zaměstnavatele, ať už prostřednictvím nizozemské případně české zprostředkovatelské agentury či nikoliv, platí pro Vás předpisy zákona Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců). Tento zákon stanoví, že zaměstnavatel nebo zprostředkovatelská agentura potřebují povolení, abyste mohl pracovat. Nizozemský zaměstnavatel získá toto povolení pouze v případě, že nemá k dispozici nizozemského zaměstnance či zaměstnance z jiné členské země (pro kterou již platí volný pohyb pracovních sil). Zaměstnavatel nebo zprostředkovatelská agentura musí zajistit odpovídající ubytování a dbát platných pracovních podmínek. Výjimky Pro některé sektory je v Nizozemsku obtížné najít zaměstnance. Proto mohou zaměstnavatelé v těchto sektorech snadněji získat pracovní povolení pro české zaměstnance a zaměstnance z jiných nově přistoupivších členských zemí. V těchto případech CWI (Centrum voor Werk en Inkomen Centrum pro práci a příjmy) nekontroluje, jsou-li k dispozici nizozemští zaměstnanci. Vždy ale platí, že musí být zajištěny odpovídající pracovní podmínky a vhodné pracovní prostředí. O které sektory se jedná, stanoví vláda. Aktuální informace naleznete na Také pro některé funkce platí pružnější pravidla. Jedná se o vyšší manažery, specialisty, sportovní trenéry, vědecké pracovníky (znalce informačních a komunikačních technologií), uznávané divadelní, hudební a cirkusové umělce. Pozor Pravidla vztahující se na pracovní povolení se týkají zaměstnavatelů. Jako zaměstnanec nepotřebujete žádné povolení. Je tedy důležité ověřit si, zda Váš zaměstnavatel splňuje dané požadavky. Pouze v tomto případě podléháte nizozemskému právu a máte nárok na sociální zabezpečení. Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie) pravidelně kontroluje, zda zaměstnavatelé tyto předpisy dodržují. Pokud ne, bude jim udělena vysoká pokuta. Pokud se můžete prokázat legi- timačním průkazem, nemůžete Vy jako zaměstnanec být pokutován. Je však velmi pravděpodobné, že Vás zaměstnavatel propustí a Vy se ocitnete bez práce. V takovém případě nemáte nárok na podporu. Práce prostřednictvím zprostředkovatelské agentury Pokud chcete v Nizozemsku začít pracovat prostřednictvím zprostředkovatelské agentury, je důležité, abyste si vybral spolehlivého prostředníka. Některé nedůvěryhodné agentury zneužívají své zaměstnance: nechávají je pracovat bez smlouvy, platí málo a poskytují nekvalitní ubytování. Některé oborové organizace proto používají známku kvality. Příkladem jsou oborové organizace zprostředkovatelské agentury ABU a NBBU. Také v zemědělském sektoru a masozpracujících odvětvích existují známky kvality pro tzv. ĺoonbedrijf (podnik, který na zakázku zajistí určitou pracovní činnost) a zprostředkovatele práce. Zvolíte-li si přidruženou agenturu, můžete počítat s tím, že Vaše práva budou zaručena. Více informací Více informací o známkách kvality a zprostředkovatelských agenturách naleznete mimo jiné na ww.abu.nl (také v angličtině a polštině), (zemědělský sektor) a (masný sektor). Předpisy pro práci prostřednictvím agentury Pracujete-li v Nizozemsku prostřednictvím zprostředkovatelské agentury, platí mimo jiné předpisy zákona de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Zákon o přidělení pracovních sil zprostředkovatelem): zprostředkovatelská agentura od Vás nesmí požadovat žádné peníze (nebo jinou protislužbu) za zprostředkování; zprostředkovatelská agentura Vás musí předem písemně informovat o pracovních podmínkách na pracovišti; budete placen zprostředkovatelskou agenturou v souladu s CAO 8 9

8 (kolektivní pracovní smlouva) nebo podnikem, u kterého budete pracovat (pokud zprostředkovatelská agentura nemá CAO); nesmíte být přidělen do podniků (nebo jejich části), které stávkují nebo které jsou obsazeny. Stížnosti Nedrží se Vaše agentura těchto předpisů? Předložte svou stížnost u Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie) (adresy naleznete dále). Volný pohyb služeb V celé Evropské unii funguje volný pohyb služeb. To znamená, že se český podnik s českými zaměstnanci smí věnovat provedení určité práce či zakázky v Nizozemsku. K tomu není zapotřebí žádné pracovní povolení. Podnik však musí být nahlášen u CWI (Centrum voor Werk en Inkomen Centrum pro práci a příjmy). Zde musí být nahlášeny informace o podniku samém, druhu služby a totožnosti zaměstnanců. Poskytnutí služby je široký pojem: jednotlivé činnosti tak mohou být velmi odlišné. Důležitou výjimkou však zůstává, že se nesmí jednat o ṕoskytnutí práce. Pokud začnete pracovat v nizozemském podniku prostřednictvím české zprostředkovatelské nebo detašované agentury (například jako sběrač rajčat), potřebujete pracovní povolení. Musí o něj zažádat agentura, která Vás vyslala nebo Váš zaměstnavatel. Pouze tak budete pracovat legálně. Ohlašovací povinnost Formuláře (v angličtině a němčině) potřebné k žádosti o ohlášení naleznete na zadavatel žádné pracovní povolení, abyste pro něj mohl pracovat. Nizozemský zákon Vás uzná jako OSVČ pokud: pracujete zcela na vlastní riziko jste přímo a v plné míře vyplácen svým zadavatelem sám rozhodujete o výběru práce, pracovních podmínkách a dohodě o ceně pracujete pro více než jednoho zadavatele Toto jsou výchozí body, s kterými pracuje finanční úřad a Pracovní inspekce při kontrole, zda někdo pracuje jako OSVČ. Pokud nesplňujete všechny tyto body, jste považován za zaměstnance v zaměstnaneckém poměru. V takovém případě pro Vás musí mít zaměstnavatel pracovní povolení. Pracovní inspekce při svých kontrolách ostatně sleduje skutečný stav Vaší pracovní činnosti. Osvědčení o pracovním poměru Pokud budete pracovat pro nizozemského zadavatele, může od Vás požadovat osvědčení, z kterého vyplývá, že jste OSVČ. Pokud žijete v Nizozemsku, můžete si o toto osvědčení, tzv. Verklaring arbeidsrelatie, zažádat na místním finančním úřadě (de Belastingdienst). Finanční úřad poté rozhodne, zda máte nárok obdržet toto osvědčení. Kritérii jsou mimo jiné: zisk, kterého dosahujete, míra samostatnosti při práci, investice do podniku, odpovědnost a počet zadavatelů. Nejste povinen o toto osvědčení žádat, ale mnozí zadavatelé se Vás na ně zeptají. Vaše pozice jako OSVČ Jako OSVČ máte při definování vlastních pracovních podmínek svobodu v tom, jakou hodinovou mzdu budete požadovat. Dále se sám musíte postarat o pojištění, například pojištění pro případ nemoci, nezaměstnanosti nebo pracovní neschopnosti. Sám se rovněž musíte postarat o odvody daní. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) Tím, že existuje volný pohyb služeb, můžete v Nizozemsku začít pracovat jako źelfstandige (živnostník) nebo freelancer (pracující na volné noze) podle českého práva tedy jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Pokud pracujete jako OSVČ, nepotřebuje Váš 10 11

9 Více informací V případě dalších dotazů ohledně osvědčení Verklaring arbeidsrelatie se obraťte na finanční úřad (de Belastingdienst) nebo volejte , při volání ze zahraničí Vaše postavení zaměstnance v zaměstnanecké poměru Jako (legální) zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru máte stejné postavení jako zaměstnanci s nizozemskou státní příslušností. Máte tedy stejná práva a povinnosti. V zaměstnaneckém poměru pracujete, pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu s nizozemským zaměstnavatelem, nebo pokud pracujete prostřednictvím nizozemské zprostředkovatelské agentury. V těchto případech pro Vás platí nizozemské pracovní podmínky. Pokud je v podniku nebo sektoru, v němž pracujete uplatňována (obecně závazná) CAO (kolektivní pracovní smlouva), platí pro Vás její podmínky. Pokud to není tento případ, platí minimálně zákonem stanovené podmínky, mezi něž patří například minimální mzda. Více se o této problematice dočtete dále v této brožuře. Váš zaměstnavatel za Vás odvede srážky a zaplatí pojistné zaměstnaneckého pojištění. Jste tak pojištěn pro případ nezaměstnanosti, nemoci a pracovní neschopnosti. Vaše postavení odloučeného zaměstnance (Směrnice pro odloučení - Detacheringsrichtlijn ) Pokud v Nizozemsku dočasně vykonáváte pracovní činnost v rámci přeshraničního poskytování služeb (odloučení), uplatňují se předpisy Směrnice pro odloučení (de Detacheringsrichtlijn). Tato evropská směrnice je v Nizozemsku uskutečňována Zákonem o pracovních podmínkách přeshraničního poskytování služeb (de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende dienstverlening - WAGA). Odloučení je možné ve třech formách: Přeshraniční kolegiální propůjčení: jste zaměstnán u podniku ve své vlastní zemi. Váš podnik vás propůjčí nizozemskému dceřinnému podniku nebo jinému podniku, který náleží ke stejnému koncernu; Přechodná práce v cizí zemi v rámci přeshraničního poskytnutí služeb: pracujete pro podnik ve své vlastní zemi. Tento podnik přijme zakázku v Nizozemsku a vykonává ji prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří jinak v Nizozemsku nepracují (přičemž Vy jste jedním z nich). Přeshraniční poskytnutí pracovních sil: jste vyslán nebo přidělen do Nizozemska prostřednictvím zprostředkovatelské agentury ve své zemi; Jste-li dočasně přidělen pro práci v Nizozemsku, platí jako hlavní pravidlo, že pracujete v souladu s pracovními podmínkami, které platí ve Vaší vlastní zemi. Přesto máte nárok na nizozemské pracovní podmínky, které lze shrnout do těchto bodů: 1. maximum pracovní doby a minimum času k odpočinku; 2. minimální počet (proplacených) dnů dovolené; 3. (minimální) mzda, včetně náhrad za přesčasy; 4. předpisy a podmínky zprostředkované pracovní činnosti; 5. zdraví, bezpečnost a hygiena při práci; 6. zabezpečení v těhotenství a po porodu, děti a mládež; 7. rovné příležitosti pro muže a ženy a další protidiskriminační opatření. V těchto sedmi základních bodech jsou shrnuty v Nizozemsku platné zákonné podmínky, které se na Vás vztahují. Pokud je v podniku nebo sektoru, v němž pracujete, uplatňována (obecně závazná) CAO (kolektivní pracovní smlouva), platí pro Vás v uvedených základních bodech i její podmínky. Přirozeně zůstávají také v těchto základních bodech platné podmínky Vaší vlastní země, pokud jsou výhodnější než nizozemské. Pokud budete v Nizozemsku pracovat dočasně a můžete prokázat, že jste ve své vlastní zemi nadále plátcem sociálního pojištění, nemusíte v Nizozemsku odvádět toto pojistné. Musíte však předložit formulář E101. To můžete učinit sám nebo o něj může zažádat Váš zaměstnavatel u instituce, která za toto pojištění ve Vaší zemi odpovídá. ádost o f ormulář E101 není povinná. Pochopitelně ale pokud 12 13

10 v Nizozemsku nebudete platit pojistné, nemůžete využívat výhod sociálního zabezpečení. Pro penzi platí, že nemusíte v Nizozemsku odvádět žádný příspěvek do povinných penzijních fondů, pokud jej nadále odvádíte ve své vlastní zemi. Více informací a stížnosti Pracujete v Nizozemsku v souladu s uvedenými třemi variantami pro odloučení a nedostává se Vám pracovních podmínek, na něž máte nárok? Poté můžete předložit svou stížnost u tzv. śtran CAO (de CAO-partijen) (odborů či organizací zaměstnavatelů), které Vám v této věci mohou pomoci a vynutit si dodržování kolektivní pracovní smlouvy (de CAO). Svého práva se můžete domoci také prostřednictvím nizozemského okresního soudu. Radu a pomoc získáte také prostřednictvím odborů (www.fnv.nl nebo či Právní poradny, tzv. juridisch loket (www.hetjl.nl; pouze v nizozemštině). Nakonec můžete celou záležitost nechat projednat soudem ve své vlastní zemi. Pracovní smlouvy Kolektivní a individuální Kolektivní pracovní smlouva (CAO) je smlouvou mezi jedním či více odborovými svazy a zaměstnavatelem nebo organizací(-emi) zaměstnavatelů o pracovních podmínkách v určitém podniku (ondernemings-cao, podnikatelská CAO) nebo v určitém sektoru (bedrijfstak-cao, CAO pro průmyslové odvětví). Pokud pracujete v podniku, kde je CAO uplatňována, platí její ustanovení pro všechny zaměstnance tohoto podniku, nejenom pro členy odborů. Pokud je za obecně platnou prohlášena bedrijfstak-cao (CAO pro průmyslové odvětví), platí její ustanovení také pro podniky, které nespadají přímo pod účinek této CAO. Přibližně 85 procent všech zaměstnavatelů v Nizozemsku spadá pod CAO. Kolektivní pracovní smlouvy (CAO) zahrnují ustanovení ohledně několika základních bodů. Důležité jsou: mzda, platové tarify, pracovní doba, rozvrhy, rozpis směn, dovolená, příplatky za přesčasy či noční služby a práci o víkendech, nemocenská, právní postavení zprostředkovaných pracovních sil, školení, podmínky na pracovišti, rodičovské volno, péče o děti, penze, atd.. Ustanovení CAO působí vždy prostřednictvím individuální pracovní smlouvy. Individuální pracovní smlouva je smlouva mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem. Tyto úmluvy nemusí být vždy v písemné formě. Platné jsou také ústní dohody, i když jsou hůře dokazatelné

11 Váš zaměstnavatel je povinen předat Vám některé údaje v písemné podobě: jméno a bydliště zaměstnavatele a zaměstnance; místo (místa) výkonu práce funkce zaměstnance nebo druh práce; běžná pracovní doba; výše mzdy a termín výplaty; den nástupu do zaměstnání; doba trvání pracovního poměru (pokud je na dobu určitou); (případně) délka trvání zkušební doby (maximálně 2 měsíce); nárok na dovolenou; výpovědní lhůta; (případně) penze; (případně) konkurenční doložka; uplatnitelnost CAO. Více informací Váš zaměstnavatel je povinen uvést v pracovní smlouvě, zda je uplatňována CAO. Pokud tomu tak je, máte možnost u svého zaměstnavatele do této kolektivní pracovní smlouvy nahlédnout. Smlouva na dobu určitou a neurčitou Za hlavní jsou považovány dva druhy smluv: smlouva na dobu určitou a neurčitou. Smlouva na dobu neurčitou (een vast contract) platí po dobu neurčitou. Smlouva je ukončena v momentě, kdy Vy nebo Váš zaměstnavatel smlouvu vypovíte (viz. také Propuštění). Smlouva na dobu určitou (een tijdelijk contract) platí pro určité období. Může to být několik dnů, měsíců, rok či například období nemoci jiného kolegy. Smlouva na dobu určitou je automaticky ukončena po uplynutí dohodnutého období.po několika smlouvách na dobu určitou máte právo na stálý pracovní poměr. V tomto případě to je možné po třech smlouvách na dobu určitou nebo po dvou smlouvách na dobu určitou, jejichž společná délka trvání byla minimálně tři roky. V kolektivní pracovní smlouvě mohou být ostatně domluvena jiná ustanovení. Propuštění ze zaměstnání Nemůžete být propuštěn bezdůvodně. Váš zaměstnavatel se musí držet přísných pravidel. Propuštění je možné: během Vaší zkušební doby (která ostatně nikdy nemůže být delší než dva měsíce). V tomto období můžete také sám dát výpověď; po vypršení smlouvy na dobu určitou. Zaměstnavatel Vám není povinen smlouvu opět prodloužit; pokud porušíte pracovní kázeň. Podvod či opilost na pracovišti mohou být důvodem k okamžitému propuštění. Ve všech ostatních případech musí Váš zaměstnavatel před propuštěním zažádat o souhlas u Centra pro práci a příjem (het Centrum voor Werk en Inkomen). Váš zaměstnavatel musí prokázat, že propuštění je oprávněné. Důvody k propuštění mohou být různé: osobní důvody. Například pokud nevykonáváte dobře svou činnost. Váš zaměstnavatel tuto skutečnost musí prokázat. Je povinen s Vámi tento problém prodiskutovat a Vy musíte mít možnost výkon své činnosti zlepšit; dlouhotrvající nebo častá nemoc. Zaměstnavatel dostane souhlas k propuštění pouze v případě, že nemoc trvá již dva roky nebo Vaše nepřítomnost způsobuje podniku závažné komplikace; reorganizace nebo uzavření podniku. Také v případě, že Váš zaměstnavatel získal souhlas k propuštění, platí vždy minimální měsíční výpovědní lhůta. Nemůžete být propuštěn: kvůli národnosti, etnickému původu, pohlaví, věku, zdravotnímu postižení nebo náboženství (diskriminace); protože jste členem odborů, podnikové rady nebo politické organizace; protože jste na mateřské dovolené nebo si chcete vybrat rodičovské volno; pokud musíte vykonat ve své vlastní zemi služební povinnost

12 Stížnosti Máte-li pochybnosti o oprávněnosti svého propuštění? Více informací získáte v Centru pro práci a příjem (het Centrum voor Werk en Inkomen) (adresy poboček naleznete na Tam se také můžete obrátit při hledání nového zaměstnání (www.werk.nl). Mzda a dovolená Minimální mzda Jako zaměstnanec v Nizozemsku máte právo na zákonem stanovenou minimální mzdu. U zaměstnanců mladších 23 let pak na tzv. minimální mzdu pro mladistvé. Dvakrát ročně jsou minimální mzdy přizpůsobovány průměrnému mzdovému vývoji. Tyto částky naleznete na webových stránkách ministerstva sociálních věcí a pracovních příležitostí SZW (www.szw.nl nebo Minimální mzda platí pro celý pracovní týden (bez přesčasů). Pracujete-li na částečný úvazek, budete vyplácen úměrně minimální mzdě. Hrubá mzda může sestávat z různých částí: příplatek např. za práci ve směnném provozu či za nepravidelnou pracovní dobu odměny od třetích osob plynoucí z práce, např. spropitné nepeněžité odměny, jako je uhrazení stravy a ubytování.zákonná maxima nejsou stanovena

13 Stížnosti Dostáváte-li méně, než na kolik máte nárok, bude nejlépe, když si o řešení svého problému nejprve promluvíte se svým zaměstnavatelem. Pokud se to nepodaří, můžete předložit svou stížnost Pracovní inspekci (de Arbeidsinspectie). Můžete se obrátit také přímo na okresní soud. Stejně si můžete nechat poradit experty z odborů (www.fnv.nl nebo nebo prostřednictvím Právní poradny, tzv. juridisch loket (www.hetjl.nl; pouze v nizozemštině). Myslíte-li si, že si Váš zaměstnavatel účtuje příliš vysokou částku za stravu a ubytování atd., neplatí-li zde žádná kolektivní pracovní smlouva a nemůže-li Váš nadřízený výši tohoto obnosu dostatečně podložit, pak se můžete obrátit na finanční úřad (www.belastingdienst.nl) s dotazem, zda je obnos reálný. Pokud tomu tak není, můžete předložit stížnost u Pracovní inspekce. V závislosti na dohodách, které byly uzavřeny, budete vyplácen týdně, měsíčně nebo po čtyřech týdnech. Od svého zaměstnavatele dostanete výplatní pásku. Tak si můžete sám zkontrolovat vyplacenou mzdu. CAO-mzda Také v CAO a v jiných kolektivních opatřeních je stanoveno mnohé ohledně odměn. Pokud se na Vás vztahuje takové opatření, může to znamenat, že máte nárok na vyšší mzdu, než jakou je minimální mzda (pro mladistvé). Váš zaměstnavatel, personální oddělení nebo mzdové oddělení Vám mohou sdělit, zda je ve Vašem případě uplatněno takovéto opatření. Dovolená Každý zaměstnanec v Nizozemsku má nárok na placenou dovolenou. Nárok na dny volna vzniká v průběhu roku. Minimální počet dnů dovolené, na něž máte po roce právo, představuje čtyřikrát sjednaný počet dnů, které odpracujete během týdne (většinou 4 x 5 = 20 dní). Pokud jste u svého zaměstnavatele ještě neodpracoval celý rok, bude Vaše dovolená přepočítána úměrně počtu odpracovaných dní. Během dovolené Vám bude proplácena Vaše mzda. Vedle toho máte nárok na minimální dovolenkovou prémii. Tato prémie je vyplácena zaměstnavatelem minimálně jednou ročně (většinou v červnu). Váš zaměstnavatel musí uvést výši prémie při výplatě. Dovolenkový příplatek obnáší 8% finančního příjmu (základní mzda, příplatky a odškodnění). V CAO mohou být ujednány jiné podmínky ohledně počtu dnů dovolené a ohledně vyplácení a výše těchto peněz. Volno v období těhotenství a porodu Těhotné ženy mají jako zaměstnanci nárok na minimálně 16 týdnů mateřské dovolené a volna v období porodu. Volno začíná mezi 6 a 4 týdnem před pravděpodobným datem porodu. Minimálně tři týdny předem musíte o toto volno zažádat u svého zaměstnavatele. K tomu potřebujete potvrzení od lékaře či porodní asistentky s uvedením stanoveného termínu porodu. Během tohoto volna dostáváte finanční příspěvek, který není tak vysoký jako Vaše mzda. Těhotenství nemůže být důvodem k propuštění. Muži mají po narození dítěte nárok na dva dny porodního volna. Většinou bývají tyto dny proplaceny. Ohledně délky trvání tohoto volna a jeho proplacení jsou často sjednány podmínky v CAO nebo v podniku samém. Informujte se u svého zaměstnavatele. Rodičovské volno Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru pro nizozemského zaměstnavatele, máte nárok na rodičovské volno. To platí, pokud u svého současného zaměstnavatele pracujete minimálně jeden rok a pečujete o dítě mladší 8 let. Oba rodiče mají u každého dítěte nárok na neplacené rodičovské volno. Délka trvaní Vašeho rodičovského volna je 13 týdnů. Jak a kdy si ho vyberete je na domluvě s Vaším zaměstnavatelem (někdy je to stanoveno v CAO). Rodičovské volno je v podstatě neplacené. Je však možné, že ve Vaší CAO nebo doplňkových pracovních podmínkách je zaneseno rozšířené rodičovské opatření (např. s (částečným) proplácením Vaší mzdy v období tohoto volna)

14 v Centru pro práci a příjem (CWI). Zde Vám objasní jaká jsou přesně Vaše práva a povinnosti. Sociální pojištění Pojištění pro případ nemoci, nezaměstnanosti a pracovní neschopnosti se vztahují na zaměstnance v zaměstnaneckém poměru. Pracujete-li jako OSVČ, jste za pojištění sám odpovědný. Pracujete-li v zaměstnaneckém poměru, jste pojištěn v rámci nizozemského zaměstnaneckého pojištění. Těmi nejdůležitějšími jsou: Proplácení mzdy v nemoci. Pokud jste nemocen, zaměstnavatel je povinen proplácet Vám mzdu. Bude Vám propláceno minimálně 70% ze mzdy. Tato povinnost platí po dobu dvou let (první rok obdržíte alespoň minimální mzdu). Někdy Vám nemusejí být první dny nemoci uhrazeny a teprve později je Vám proplácena mzda. Dohody o hrazení nemoci jsou vymezeny v CAO. Pokud je ukončeno trvání Vaší pracovní smlouvy v době, kdy jste nemocen, přechází proplácení Vaší mzdy na úřad pro vyplácení sociálních dávek (UWV). Jako zaměstnanec jste povinen spolupracovat při léčbě. Pokud tak neučiníte, má zaměstnavatel právo proplácení mzdy pozastavit a v konečném důsledku Vás propustit. V takovém případě máte nárok na nemocenské dávky od UWV. Pracovní neschopnost. Pokud jste nemocen déle než dva roky a není možné abyste opět nastoupil do práce, máte pravděpodobně nárok na dávky v pracovní neschopnosti. A to v závislosti na tom, jakou práci ještě můžete zastávat. UWV určí, zda na tyto dávky máte nárok a v jaké výši. Nezaměstnanost. Pokud jste nikoliv svou vlastní vinou propuštěn a nemáte jinou práci, získáváte nárok na výplatu dávek v nezaměstnanosti. Podmínkou je, že jste pracoval minimálně půl roku. Výše dávek a délka trvání jejich vyplácení je závislá na Vaší pracovní minulosti. Vyplácení dávek je vždy dočasné. Podstatné je, abyste se okamžitě po svém propuštění nechal zaevidovat Více informací Více informací o sociálním pojištění Vám poskytne CWI (adresy jednotlivých poboček viz. nebo UWV: (pouze v nizozemštině). Sociální podpora V Nizozemsku si v principu každý musí zajistit svou existenci tím, že pracuje. Pokud se to někomu nedaří a ocitne se bez prostředků, dostane se mu sociální podpory od obce. Ta je pouze dočasná: cílem je, aby dotyčný opět začal co nejdříve pracovat a zajistil si potřebný příjem. Lidé z ostatních zemí EU mají nárok na výplatu těchto dávek pouze za určitých podmínek. Pokud přicházíte do Nizozemska, musíte mít zajištěnu svou existenci. První tři měsíce svého pobytu nemáte nárok na podporu. Také pokud přicházíte s cílem nalézt práci, nemůžete si činit nárok na finanční podporu. Teprve v momentě, kdy v Nizozemsku žijete či pracujete již delší čas, máte nárok na finanční podporu formou sociálních dávek. V některých případech může mít skutečnost, že se dovoláváte nároku na sociální podporu, vliv na Vaše právo na pobyt v Nizozemsku

15 Více informací Více informací o tom, zda máte nárok na podporu, získáte v CWI (adresy jednotlivých poboček viz. Pokud chcete vědět více o Vašem právu na pobyt v Nizozemsku, obraťte se na Imigrační službu (de Immigratie en Naturalisatiedienst) (www.ind.nl). Více informací Ministerstvo SZW vydává dvakrát ročně informační leták se všemi předpisy a částkami, jež se týkají sociálních dávek. Naleznete je na (pouze v nizozemštině) nebo Penze Nizozemsko využívá systému základního penzijního pojištění: AOW, v němž je povinně pojištěn každý, kdo zde oprávněně žije. Také pokud v Nizozemsku nežijete, ale pracujete zde a na základě toho odvádíte daň ze mzdy, jste důchodově pojištěn. AOW zajišťuje každému, kdo byl pojištěn, minimální příjem od 65 let. Penze AOW vzniká v průběhu 50 let s procentní výměrou 2% za pojištěný rok Pokud jste celou dobu mezi svým 15 a 65 rokem života žil v Nizozemsku, byl jste v podstatě průběžně pojištěn. Pokud jste pojištěn kratší dobu, obdržíte úměrnou část. Více informací naleznete na Vedle AOW jsou v Nizozemsku využívány doplňkové formy penze prostřednictvím zaměstnavatele. Tato důchodová opatření jsou uvedena v CAO. Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru u nizozemského zaměstnavatele, platí tato opatření také pro Vás. Váš zaměstnavatel Vám poskytne potřebné informace. Přídavky na děti Pokud žijete či pracujete v Nizozemsku a Vaše děti jsou mladší 18 let, máte nárok na přídavky na děti. Pokud na obci nahlásíte narození svého dítěte, bude Vám automaticky zaslána žádost o přídavky na děti. Pokud již máte děti v době svého příchodu do Nizozemska, musíte o tyto přídavky zažádat sami. Více informací naleznete na

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Práce v České republice

Práce v České republice Obsah Česká republika ve zkratce Práce v České republice Uznávání kvalifikací Žádost o práci Pracovní smlouvy a pracovní právo Daně Sociální zabezpečení Ztráta zaměstnání Důchod Život v České republice

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice SACHSEN Přeshraniční pracovníci v česko-německo-polském- příhraničních Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice Ochrana před výpovědí Příspěvky na sociální

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

Obsah. Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní právo 5 Příslušnost při sporech vedených u pracovního soudu 5

Obsah. Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní právo 5 Příslušnost při sporech vedených u pracovního soudu 5 Obsah Co je v Rakousku jinak 3 Pracovní podmínky 3 Minimální mzda, příplatky za práci přesčas, mzdové náhrady 4 Výpověď 4 Zastupování/ ochrana práv zaměstnanců 4 Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní

Více

Úvod do pracovního práva

Úvod do pracovního práva Mgr. Simona Urbánková Úvod do pracovního práva Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah PRACOVNÍ PRÁVO...5 PRAMENY

Více

Práce ve Spojeném království: Vaše pracovní práva

Práce ve Spojeném království: Vaše pracovní práva Tento prospekt je pro osoby přicházející pracovat do Spojeného království ze zemí A8 Práce ve Spojeném království: Vaše pracovní práva Vítejte ve Spojeném království Tento prospekt je pro občany osmi nových

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Jak podnikat ve službách na území Německa?

Jak podnikat ve službách na území Německa? Jak podnikat ve službách na území Německa? Obsah Obsah...1 Seznam zkratek...4 Úvod...5 1. Pobyt a pracovní povolení...6 1.1 Pobyt...6 1.2 Pracovní povolení...8 2. Volný pohyb služeb...14 2.1 Přenechání

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

Vaše Evropa Vaše práva

Vaše Evropa Vaše práva Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vnitřní trh a služby Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie Evropská komise Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE ÚVODNÍ SLOVO Brožura, kterou držíte ve svých rukách, je výsledkem práce založené na několikaletých zkušenostech neziskové organizace Diakonie ČCE Střediska Západní Čechy, služby Terén pro osoby ohrožené.

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více