PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT"

Transkript

1 PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT Společnost: BEWIT FRANCHISE, s.r.o. IČ: , DIČ: CZ se sídlem Nová čtvrť 287/1, Ostrava Lhotka, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo e - mail: telefon: Bankovní účet pro platby z České republiky: Fio banka, a.s. (CZK) Číslo účtu: /2010 IBAN: CZ BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX Bankovní účet pro platby ze Slovenska Fio banka, a.s. (EUR) Číslo účtu: /2010 IBAN: CZ BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX vydává tyto Pravidla a způsob práce společnosti Bewit 1. Úvod BEWIT FRANCHISE, s.r.o. (dále jen Bewit ) je společnost, která prodává exkluzivní výrobky a služby. K jejich prodeji využívá vlastní systém prodeje pomocí nezávislých Majitelů Bewit podnikání BBO (dále jen BBO ) a zajišťuje podporu prodeje. Odměny BBO a Zákazníků se řídí těmito Pravidly a způsobem práce společnosti Bewit. Společnost Bewit nevyžaduje žádné základní investice, vstupní ani obnovovací poplatky. Společnost Bewit se řídí Etickým kodexem Bewit a usiluje o dlouhodobou vzájemně výhodnou spolupráci. Na své výrobky nabízí Bewit 100% garanci vrácení peněz. Společnost Bewit neproklamuje, že BBO dosáhnou finančního úspěchu bez práce, nebo tím, že budou spoléhat jen na činnost a úsilí ostatních. Ohodnocení ve společnosti Bewit je založeno na prodeji výrobků a služeb Bewit. BBO jsou nezávislou stranou a jejich úspěch, nebo neúspěch závisí na jejich osobním úsilí. Úspěšní BBO rozšiřují své dovednosti a znalosti. Vytvářejí síť BBO a Zákazníků. Věnují se prodeji, sponzorování, koučování a vedení lidí. BBO, kteří mají dotazy, by měli kontaktovat tým Bewit, například prostřednictvím u 1

2 Pravidla a způsob práce společnosti Bewit (dále jen Pravidla Bewit ) byla zavedena za účelem stanovení omezení, pravidel a předpisů, řádných prodejních a marketingových postupů a za účelem zabránit nevhodnému, urážlivému nebo nezákonnému jednání. Tato Pravidla Bewit se průběžně aktualizují, revidují a doplňují. Každý BBO je povinen seznámit se s Pravidly a způsobem práce společnosti Bewit. Elektronickým - on-line - odesláním přihlášky (registrace), nebo objednávky, BBO souhlasí s tím, že budou dodržovat Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop Bewit, Obchodní podmínky Majitelů Bewit podnikání (BBO) a tato Pravidla a způsob práce společnosti Bewit. Zadávání objednávek produktů a služeb Bewit je opakovaným potvrzením takového závazku dodržovat uvedené Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop Bewit, Obchodní podmínky Majitelů Bewit podnikání (BBO) a tato Pravidla a způsob práce společnosti Bewit. BBO rovněž potvrzují svým souhlasem (on-line odesláním přihlášky, registrace), že si prostudovali tyto dokumenty a jsou srozuměni s tím, že společně tvoří smlouvu mezi nimi a Bewit. 2. Základní pojmy Aktivita a body Aktivní director (AD) je director, který v daném měsíci splnil základní aktivitu. Pro splnění základní aktivity je nutné, aby celkové aktivní body (TAP) byly v daném měsíci na výši BP, nebo vyšší a z toho minimálně 200 BP je tvořeno osobními body (nákupem na vlastní registrační číslo). Splnění základní aktivity je nutnou podmínkou pro obdržení bonusu z dolních ředitelských linií. Aktivní BBO (AB active BBO) je Partner na pozici supervisora, leadera, managera a directora, který v daném měsíci splnil bonusovou aktivitu. Pro splnění bonusové aktivity musí být celkové aktivní body (TAP) v daném měsíci na úrovni 200 BP, nebo vyšší a z toho minimálně 100 BP je tvořeno osobními body (nákupem na vlastní registrační číslo). Splnění bonusové aktivity je podmínkou pro obdržení bonusu z dolních neředitelských linií (meziprovize) z realizovaného prodeje (bonusového základu). Bod (BP Bewit point) je hodnota, která je přiřazena každému výrobku, za účelem výpočtu prodejní aktivity na určení postupů, bonusů, odměn pro BBO v souladu s pravidly Bewit. Bonusová aktivita (BA bonus activity). Je taková úroveň výsledků BBO, jejímž splněním se stává aktivním BBO. Pro splnění bonusové aktivity musí být celkové aktivní body (TAP) v daném měsíci na úrovni 200 BP, nebo vyšší a z toho minimálně 100 BP je tvořeno osobními body (nákupem na vlastní registrační číslo). Splnění bonusové aktivity je podmínkou pro obdržení bonusu z dolních neředitelských linií (meziprovize) z realizovaného prodeje (bonusového základu). Celkové aktivní body (TAP total activity points). Jsou body získané součtem osobních bodů (PP), bodů z nákupů zákazníků A v první linii (APA activity points A) a bodů z nákupů zákazníků B v první linii (APB activity points B) v daném měsíci. TAP = PP + APA + APB Celkové body (TP total points) celkový součet všech bodů BBO, nebo Zákazníka za dané období. Body z ředitelských organizací v první linii se započítávají ve výši 40%, z druhé linie ve výši 20% a z třetí linie ve výši 10%. 2

3 Celkové body nekrácené (TPN total points non-reduced) celkový součet všech bodů BBO, nebo Zákazníka za dané období. Body z ředitelských organizací se přitom započítávají v plné výši. Neředitelské body (NDP non directorial points) body dosažené BBP a Zákazníky, kteří nejsou pod directorem dolní linie. Osobní body (PP personal points) jsou body získané osobním nákupem BBO, nebo Zákazníka (nákup na vlastní registrační číslo) v daném měsíci. Základní aktivita (BCA basic activity) Je taková úroveň výsledků directora, jejímž splněním se stává aktivním directorem. Pro splnění základní aktivity musí být celkové aktivní body (TAP) v daném měsíci na výši BP, nebo vyšší a z toho minimálně 200 BP je tvořeno osobními body. Splnění základní aktivity je podmínkou pro obdržení bonusu z dolních ředitelských linií. Splněním ředitelské aktivity je automaticky splněna i bonusová aktivita. Bonusy a marže: Bonus finanční odměna BBO, nebo Zákazníkovi od společnosti. Veškeré bonusy se vyplácí z daného bonusového základu v daném měsíci. Bonus z dolních neředitelských linií (SC - spread commission - meziprovize) je finanční odměna pro BBO na pozici supervisora a vyšší. Vyplácí se z celkových bonusových základů dolních linií osobně sponzorovaných supervisorů, leaderů a manažerů. Podmínkou pro získání Bonusu z dolních neředitelských linií je splnit v daném měsíci bonusovou aktivitu. Bonus z dolních ředitelských linií (DB - director bonus ředitelský bonus) je finanční odměna directora z osobně sponzorovaných BBO v dolních liniích, kteří jsou na pozici director a vyšší. Podmínkou pro získání bonusu z dolních ředitelských linií je splnit v daném měsíci základní aktivitu. Bonus z vlastního nákupu (PB personal bonus) je finanční platba BBO, nebo Zákazníkovi od společnosti, který je na pozici supervizor a vyšší. Vyplácí se z bonusového základu z vlastních nákupů v daném měsíci. U supervisora jsou to 3%, leadera 11%, manažera 20% a ředitele a vyšší pozice 25%. Bonusový koeficient (BC bonus coefficient) je koeficient, který je přiřazen každému výrobku a ovlivňuje velikost Bonusového základu výrobku. Bonusový základ výrobku (PBB product bonus base) je součinem VOC výrobku a Bonusového koeficientu. PBB = VOC x BC. Vypočítává se z cen bez DPH. Bonusový základ (BB bonus base) je sumou všech realizovaných bonusových základů výrobků (PBB) BBO, nebo Zákazníka v daném měsíci. Vypočítává se z cen bez DPH. Do Bonusového základu se započítávají jen výrobky a služby, které jsou 100 % uhrazeny. Marže ze zákazníků A (MA) finanční odměna, kterou obdrží BBO za nákupy Zákazníků a Partnerů v první linii. Vypočte se jako 30 % z realizovaného obratu v maloobchodních cenách bez DPH, který v daném měsíci uskutečnili zákazníci A. Vyplácí se pouze z výrobků a služeb, které jsou zařazeny do systému odměňování. 3

4 Marže ze zákazníků B (MB) finanční odměna, kterou obdrží BBO za nákupy Zákazníků a BBO v první linii. Vypočte se jako 15 % z obratu v maloobchodních cenách bez DPH, který v daném měsíci uskutečnili zákazníci B. Vyplácí se pouze z výrobků a služeb, které jsou zařazeny do systému odměňování. Cena Maloobchodní cena (MOC). Je ceníková cena výrobku, nebo služby. Za tuto cenu nakupují všichni BBO a Zákazníci, kteří nedosáhli svými osobními nákupy na své registrační číslo v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců bodovou hodnotu Level A 300 BP. Obchodní cena (OC) je cena, kterou získáme tak, že z MOC odečteme 15%. Za tuto cenu nakupují všichni BBO a Zákazníci, kteří dosáhli svými osobními nákupy na své registrační číslo v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců bodovou hodnotu Level A 300 BP, ale zatím nedosáhli Level B 700 BP. Tato sleva 15 %, pokud je dosažena, platí trvale a není ji třeba obhajovat. Velkoobchodní cena (VOC) je cena, kterou získáme tak, že z MOC odečteme 30%. Za tuto cenu nakupují všichni BBO a Zákazníci, kteří dosáhli svými osobními nákupy na své registrační číslo v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců bodovou hodnotu Level B, nebo vyšší BP. Tato sleva 30 %, pokud je dosažena, platí trvale a není ji třeba obhajovat. BBO - Majitel Bewit podnikání - je každá fyzická osoba, nebo fyzická osoba podnikatel starší 18 let, která se on-line zaregistruje a je přijata do systému Bewit, nebo si koupí nějaký výrobek společnosti Bewit a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami pro e-shop Bewit, Obchodní podmínky Majitelů Bewit podnikání - BBO Bewit a těmito Pravidly a způsobem práce společnosti Bewit. BBO vytváří síť BBO a Zákazníků. BBO je oprávněn uvést při registraci údaje právnické osoby, na kterou chce fakturovat své objednávky a vyplácet odměny. BBO prohlašuje, že uvedení této právnické osoby je provedeno s jejím souhlasem a je zodpovědný za správné vyplnění údajů o této právnické osobě. Dolní linie BBO a zákazníci, kteří jsou zaregistrováni v první a další linii pod daným partnerem Doprava zdarma Pokud Zákazník, nebo Partner dosáhne svým nákupem úrovně FSL (free shipping level), tak mu k jeho objednávce není účtováno dopravné. Měsíc kalendářní měsíc (např březen) Neuznaný director je BBO, který dosáhl ve dvou po sobě jdoucích kalendářních měsících BP, ale nesplnil pravidlo, že aspoň BP musí pocházet z jiné, než hlavní (největší) větve - linie. Realizovaný obrat prodejní aktivita, která se odráží v bonusovém základu a bodech v daném měsíci. Počítají se do něj pouze výrobky a služby, které jsou 100 % zaplaceny. Výrobky jejichž bodová hodnota je nula a které nejsou zařazeny do systému odměňování se do realizovaného obratu nezapočítávají (např. doplňky, prospekty apod.). Sponzor BBO, který osobně zaregistruje jiného BBO, nebo Zákazníka do své první linie. 4

5 Zákazník je každá fyzická osoba, nebo fyzická osoba podnikatel starší 18 let, která se on-line zaregistruje a je přijata do systému Bewit, nebo si koupí nějaký výrobek společnosti Bewit a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami pro e-shop Bewit, Obchodní podmínky Majitelů Bewit podnikání - BBO Bewit a těmito Pravidly a způsobem práce společnosti Bewit. Na rozdíl od BBO, Zákazník nevytváří síť jiných BBO a Zákazníků. Zákazník je oprávněn uvést při registraci údaje právnické osoby, na kterou chce fakturovat své objednávky a vyplácet odměny. Zákazník prohlašuje, že toto je provedeno se souhlasem této právnické osoby a je zodpovědný za správné vyplnění údajů o této právnické osobě. Zákazník A je BBO, nebo Zákazník, který nakupuje za maloobchodní ceny (MOC). Jsou to BBO a Zákazníci nově zaregistrovaní a BBO a Zákazníci, kteří svými osobními nákupy nedosáhli v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců bodovou hodnotu Level A BP. Zákazník B je BBO, nebo Zákazník, který nakupuje za obchodní ceny (OC). Jsou to všichni BBO a Zákazníci, kteří dosáhli svými osobními nákupy na své registrační číslo v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců bodovou hodnotu Level A 300 BP, ale zatím nedosáhli hodnotu Level B BP. Zákazník C je BBO, nebo Zákazník, který nakupuje za velkoobchodní ceny (VOC). Jsou to všichni BBO a Zákazníci, kteří dosáhli svými osobními nákupy na své registrační číslo v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců bodovou hodnotu Level B BP. Zvýhodněná doprava. Pokud nákup Zákazníka nebo BBO přesáhne úroveň pro zvýhodněnou dopravu DSL (discounted shipping level), je mu účtováno výhodnější dopravné, pokud je v dané zemi zavedeno. 3. Program odměn 1. Sleva na vlastní nákup (PPD personal purchase discount) 2. Bonus z vlastního nákupu (PB personal bonus) 3. Marže ze Zákazníků A v první linii (MA) 4. Marže ze Zákazníků B v první linii (MB) 5. Bonusy z dolních neředitelských linií (SC - spread commission - meziprovize) 6. Bonus z dolních ředitelských linií (DB - director bonus) 7. Autoprogram 8. Autoship bonus 9. BEWIT Renta 10. Profit bonus 11. Diamantový bonus Tabulka jednotlivých pozicí, kvalifikačních úrovní a odměn Kvalifikace za dva měsíce Bonus (BP) 1. Starter 0 % 2. Supervisor % 3. Leader % 5

6 4. Manager % 5. Director % 1. Starter. Na této pozici je automaticky každý nový BBO a Zákazník. Získává od společnosti marži ze Zákazníků A v jeho první linii ve výši 30% z MOC bez DPH a marži ze Zákazníků B v první linii ve výši 15 % z MOC bez DPH. 2. Supervisor. Je BBO nebo Zákazník, jehož celá síť v průběhu libovolných dvou po sobě jdoucích měsících vytvořila obrat ve výši aspoň 700 BP. Z jednou dosažené pozice se nepadá. Od společnosti získává: Marži ze zákazníků A v první linii ve výši 30% z MOC bez DPH z jejich realizovaného obratu v daném měsíci. Marži ze zákazníků B v první linii ve výši 15% z MOC bez DPH z jejich realizovaného obratu v daném měsíci. Bonus z vlastního nákupu ve výši 3 %. Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) ze všech nákupů starterů v první linii a jejich nižších linií do libovolné hloubky ve výši 3 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší a z toho minimálně 100 BP je tvořeno osobními body. 3. Leader Je BBO nebo Zákazník, který v průběhu libovolných dvou po sobě jdoucích měsících vytvořil obrat ve výši aspoň BP. Z jednou dosažené pozice se nepadá. Od společnosti získává: Marži ze zákazníků A v první linii ve výši 30% z MOC bez DPH jejich realizovaného obratu v daném měsíci. Marži ze zákazníků B v první linii ve výši 15% z MOC bez DPH jejich realizovaného obratu v daném měsíci. Bonus z vlastního nákupu ve výši 11 % Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných starterů a jejich dolních linií ve výši 11 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší a z toho minimálně 100 BP je tvořeno osobními body (nákupem na vlastní registrační číslo). Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných supervisorů a jejich dolních linií ve výši 8 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší a z toho minimálně 100 BP je tvořeno osobními body (nákupem na vlastní registrační číslo). 4. Manager. Je BBO nebo Zákazník, který v průběhu libovolných dvou po sobě jdoucích měsících vytvořil obrat ve výši aspoň BP. Z jednou dosažené pozice se nepadá. Od společnosti získává: Marži ze zákazníků A v první linii ve výši 30% z MOC bez DPH jejich realizovaného obratu v daném měsíci. Marži ze zákazníků B v první linii ve výši 15% z MOC bez DPH jejich realizovaného obratu v daném měsíci. Bonus z vlastního nákupu ve výši 20 % 6

7 Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných starterů a jejich dolních linií ve výši 20 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší a z toho minimálně 100 BP je tvořeno osobními body (nákupem na vlastní registrační číslo). Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných supervisorů a jejich dolních linií ve výši 17 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší a z toho minimálně 100 BP je tvořeno osobními body (nákupem na vlastní registrační číslo). Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných leaderů a jejich dolních linií ve výši 9%. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší a z toho minimálně 100 BP je tvořeno osobními body (nákupem na vlastní registrační číslo). 5. Director Je BBO nebo Zákazník, který v průběhu libovolných dvou po sobě jdoucích měsících vytvořil obrat ve výši aspoň BP a nestal se neuznaným directorem. Z jednou dosažené pozice se nepadá. Od společnosti získává: Marži ze zákazníků A v první linii ve výši 30% z MOC bez DPH jejich realizovaného obratu v daném měsíci. Marži ze zákazníků B v první linii ve výši 15% z MOC bez DPH jejich realizovaného obratu v daném měsíci. Bonus z vlastního nákupu ve výši 25 %. Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných starterů a jejich dolních linií ve výši 25 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší. Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných supervisorů a jejich dolních linií ve výši 22 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší. Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných leaderů a jejich dolních linií ve výši 14 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší. Bonus z dolních neředitelských linií (meziprovizi) z realizovaného prodeje (bonusového základu) osobně sponzorovaných managerů a jejich dolních linií ve výši 5 %. Pro obdržení tohoto bonusu je nutné splnit bonusovou aktivitu. TAP celkové aktivní body musí být v daném měsíci na výši 200 BP, nebo vyšší. Na součet bodů potřebných k dosažení úrovně supervisora, leadera, managera a directora je možné využít období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Všechny výše uvedené postupy nahoru se uskuteční v den, kdy bude dosažen potřebný počet bodů pro danou úroveň pozici. BBO získá z každého osobně sponzorovaného BBO a Zákazníka plný počet bodů, dokud daný BBO, nebo Zákazník nedosáhne úrovně directora. Potom dostane body ve výši 40% z osobních a 7

8 neředitelských bodů prvního kvalifikovaného directora (directora v první linii) v každé dolní sponzorské linii, 20% z osobních a neředitelských bodů druhého kvalifikovaného directora (directora v druhé linii) v každé dolní sponzorské linii a 10 % z osobních a neředitelských bodů třetího kvalifikovaného directora (directora v třetí linii) v každé dolní sponzorské linii. Kvalifikace aktivity Pokud se chce supervisor, leader, manager, director a manager kvalifikovat na získání bonusu z dolních neředitelských linií (meziprovize), musí se kvalifikovat jako aktivní BBO (AB) a splnit všechny ostatní požadavky těchto Pravidel a způsobů práce společnosti Bewit, během kalendářního měsíce, v němž byly splněny podmínky pro vyplacení bonusů. Supervisor, leader a manager, který v daném měsíci nesplní statut aktivity, nedostane v daném měsíci bonus z dolních neředitelských linií (meziprovize) za svou skupinu a nebude uznán za aktivního BBO. Jeho bonus z dolních neředitelských linií (meziprovize) propadne. Takto propadlý bonus z dolních neředitelských linií (meziprovize) bude vyplacen nejbližšímu aktivnímu BBO (AB) v horní linii. Aktivní BBO, kterému meziprovize propadnou, se může rekvalifikovat (bez zpětné účinnosti) jako aktivní BBO v následujícím měsíci, či měsících. Výpočet a platba bonusů Všechny bonusy se vyplácí z bonusových základů v daném měsíci. Základem pro výpočet bonusového základu je velkoobchodní cena (VOC) bez DPH. VOC je o 30 % nižší než maloobchodní cena (MOC). Odměny jsou uvedeny v měsíční rekapitulaci Bonus recap. Odměny se vypočítávají podle pozicí v rámci Programu odměn a vyplácí se dle aktuální dosažené úrovně a realizovaného obratu. BBO nedostává bonus z dolních neředitelských linií (meziprovize) z jakéhokoliv BBO, nebo Zákazníka ve své sponzorské skupině, který je v programu odměn na stejné úrovni. Započítává se mu však plný počet bodů pro postup na vyšší pozice a jiné motivační odměny. Veškeré odměny jsou BBO a Zákazníkům posílány na jejich účet v bance vždy 15. den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém vznikl nárok na jejich vyplacení. Plátci DPH jsou povinni potvrdit vystavenou fakturu ve virtuální kanceláři BEWIT za předchozí měsíc nejpozději k 9. dni daného měsíce. Později potvrzené faktury budou proplaceny až v následujícím měsíci. Nutnou podmínkou pro vyplácení odměn je vyplnění veškerých povinných údajů ve virtuální kanceláři BEWIT. Odměny do jiných zemí než Česko a Slovensko se vyplácí pouze, pokud jejich velikost přesáhne 20 EUR a náklady na bankovní poplatky za platbu jsou připsány k tíži příjemce platby. Partner se kvalifikuje na pozici directora, pokud on a jeho skupina v dolní linii získá bodů během jakýchkoliv dvou po sobě následujících kalendářních měsíců a je aktivním BBO v každém měsíci daného období. Pokud se ve stejném kvalifikačním období kvalifikuje na directora někdo v jeho dolní linii, tak aby se stal uznaným directorem, musí aspoň bodů pocházet z linie, v které není tento director. Jestliže BBO a jeho dolní linie získá bodů během jakýchkoli dvou po sobě jdoucích měsíců a Partner nesplní ostatní požadavky na uznaného directora, stane se directorem neuznaným. V budoucnosti se může kvalifikovat jako uznaný director, pokud získá během dvou po sobě jdoucích 8

9 měsících bodů. Body z uznaného directora ve své spodní linii se mu pro získání pozice directora nezapočítávají. Od data, kdy neuznaný director získal během dvou měsíců bodů, se stává uznaným direktorem a může pobírat bonusy, pokud se na ně kvalifikuje splněním základní aktivity. Director se stane sponzorovaným directorem svého sponzora bezprostřední horní linie tak, že se kvalifikuje jako uznaný director, nebo se kvalifikuje jako sponzorovaný director ze statutu zděděného či převedeného directora. Pokud je director termínován, nebo odejde, celá jeho organizace dolní linie bude přesunuta směrem nahoru, přímo pod aktuálního sponzora tohoto directora a zůstane v dosavadní posloupnosti. Pokud je director, který byl termínován, nebo který odešel, uznaným sponzorovaným directorem a má ve své organizaci jakékoli uznané directory první generace, tito budou klasifikováni jako dědění directoři nové první generace sponzora. Jeden z takových directorů však může být vybrán za sponzorovaného directora, který nahradí directora první generace, který byl vyloučen, nebo, který odešel. Bonus z dolních ředitelských linií (ředitelské meziprovize) Poté, co se BBO stane uznaným directorem, může se kvalifikovat na bonus z dolních ředitelských linií (ředitelské meziprovize) tak, že bude podporovat a koučovat své directory v dolní linii. K tomu, aby uznaný director získal ředitelské meziprovize v daném měsíci, musí se na ně v daném měsíci kvalifikovat splněním základní aktivity (BA basic aktivity). Pro splnění základní aktivity musí být hodnota celkových aktivních bodů v daném měsíci (TAP) minimálně BP, přičemž hodnota osobního nákupu (PP) v daném měsíci musí být aspoň 200 BP. Ředitelské meziprovize se vyplácí z odpovídajících celkových bonusových základů directorů (a vyšších) v první, druhé a třetí linii ve výši 8%, 4% a 3%. Pokud director nesplní základní aktivitu, tak bonus z dolních ředitelských linií propadá. Získá ho nejbližší vyšší director, který bonusovou aktivitu splnil. Uznaný director, který nesplnil základní aktivitu během tří po sobě jdoucích měsíců, ztrácí nárok kvalifikovat se na jeho získání. Může toto právo opět získat, pokud po dobu dvou po sobě jdoucích měsíců získá celkem celkových aktivních bodů (TAP). Autoprogram BBO je oprávněn účastnit se programu motivačních odměn - tzv. autoprogramu. K dispozici jsou tři úrovně motivačního programu: 1) Úroveň 1: Společnost vyplatí maximálně Kč měsíčně po dobu max. 36 po sobě následujících měsíců 2) Úroveň 2: Společnost vyplatí maximálně Kč měsíčně po dobu max. 36 po sobě následujících měsíců 3) Úroveň 3: Společnost vyplatí maximálně Kč měsíčně po dobu max. 36 po sobě následujících měsíců 9

10 4) Úroveň 4: Společnost vyplatí maximálně Kč měsíčně po dobu max. 36 po sobě následujících měsíců Na kvalifikaci jsou potřebné 3 po sobě následující měsíce, v souladu s následující tabulkou: Měsíc Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Celkové body (BP) Celkové body (BP) Celkové body (BP) Celkové body (BP) BBO bude dostávat maximální částku za každou dosaženou úroveň za každý měsíc, ve kterém bude dodržen počet bodů třetího měsíce, po dobu 36 měsíců bezprostředně následujících po kvalifikaci. Pokud v jakémkoli měsíci klesne celkový počet bodů BBO pod požadovaný počet bodů třetího měsíce, motivační odměna za takový měsíc bude vypočtena takto: celkový počet bodů BBO v daném měsíci se vydělí deseti. Pokud v jakémkoli měsíci klesne celkový počet bodů partnera pod úroveň prvního měsíce (viz. tabulka), motivační odměna za takový měsíc nebude vyplacena. Pokud v následujících měsících stoupne počet bodů BBO nad úroveň prvního měsíce výše uvedené tabulky, motivační odměna bude znovu vyplacena a to v souladu s výše uvedeným. Nutnou podmínkou pro kvalifikaci a následné obdržení této motivační odměny v jednotlivých měsících je splnění základní aktivity a její plnění v jednotlivých měsících. Na konci období 36 měsíců se může BBO rekvalifikovat na novou motivační odměnu a to v souladu s výše uvedeným. Požadavky na takovou rekvalifikaci je možné splnit během jakýchkoliv 3 po sobě následujících měsíců v průběhu posledních 12 měsíců původního 36 měsíčního období. Autoship bonus Pokud BBO v šesti po sobě jdoucích kalendářních měsících splní Bonusovou aktivitu a své objednávky provedl prostřednictvím systému Autoship, získá ke své objednávce v následujícím (sedmém) měsíci Autoship bonus (určený výrobek Bewit pro daný měsíc) za cenu 1 Kč. Systém Autoship musí být aktivován v průběhu celých šesti kalendářních měsíců. BEWIT Renta Pokud má BBO ve své první linii 49 Zákazníků B, nebo C, tak se doživotně kvalifikoval na BEWIT Rentu. Výše BEWIT Renty se stanoví tak, že se 1% z celkového obratu (bonusového základu) bez DPH v dané zemi podělí počtem BBO, kteří jsou kvalifikováni v daném měsíci na BEWIT Rentu. Podmínkou pro vyplacení BEWIT Renty v daném měsíci je splnění Základní aktivity. Profit bonus 10

11 Pokud má Director ve své první linii tři uznané Directory stává se Diamantem. Pokud má Diamant v daném kalendářním roce jednoho nového Directora ve své první linii, má za rok více jak TP= BP a pokud on i minimálně dva Directoři v jeho první linii, po celý kalendářní rok plnili Základní aktivitu a aktivně spolupracuje s vedením firmy, kvalifikoval se ve své zemi na získání profit bonusu za daný rok. Diamantový bonus Pokud má Director ve své první linii 3, 4, 5, nebo 6 uznaných Directorů dle níže uvedené tabulky, stává se odpovídajícím Diamantem. Pro kvalifikaci na diamantový bonus v daném měsíci je dále třeba splnit tyto podmínky: 1. Plnit základní aktivitu 2. Mít v daném měsíci minimálně bodů - TP 3. V každé ze započítávaných linií pro Diamantový bonus musí být aspoň jeden Director, který má v daném měsíci bodů. 4. Aktivně spolupracovat s vedením společnosti BBO se může kvalifikovat na pozici Diamanta a na příslušný diamantový bonus v daném měsíci rovněž tak, že splní předchozí 4 podmínky, a že má ve své první linii aspoň dva uznané Directory, z nichž každý v daném měsíci splnil kvalifikační limit TPN. Diamantový bonus se vyplácí měsíčně z dosaženého bonusového základu celé sítě do libovolné hloubky, kromě Diamantů druhé a další úrovně. Pozice Počet Directorů v první linii Odměna (%) Kvalifikační limit TPN (BP) Diamant executive 3 3 0, Diamant executive Diamant executive 5 5 1, Diamant executive Bewit peněženka BBO se může rozhodnout (ve své virtuální kanceláři) aby mu společnost Bewit nevyplácela dosažené odměny a bonusy bankovním převodem na účet, ale převede je do Bewit peněženky. Částka z Bewit peněženky bude použita na částečné uhrazení následujících objednávek. Na takto hrazené objednávky bude uplatněna dodatečná sleva - a to ve výši maximálně 50 % z hodnoty objednávky v závislosti na výši zůstatku v peněžence. Neuhrazenou část objednávky BBO uhradí standardním způsobem (dobírkou, bankovním převodem, on-line platbou, nebo kartou). Prodej své pozice BBO, kteří mají ve své první linii tři a více aktivních Directorů jsou oprávněni svou pozici prodat novému majiteli. BBO na pozici Director jsou rovněž oprávněni svou pozici prodat novému majiteli, ale pouze se souhlasem Bewit. 11

12 Objednávky výrobků Všichni BBO a zákazníci objednávají výrobky a služby přímo od společnosti prostřednictvím e-shopu. Na to, aby se BBO a prodejce kvalifikoval na vyplacení příslušných odměn za příslušný měsíc, musí být všechny objednávky s příslušnou platbou uskutečněny do 23:59 hod posledního kalendářního dne daného měsíce. Objednávky uskutečněné později budou započítány do následujícího měsíce. Responzorování Pokud BBO, či Zákazník ani po 30 dnech od nasponzorování nedosáhl pozici supervisora, je oprávněn vybrat si nového sponzora. Pokud ani po celých šesti měsících od nasponzorování nedosáhl pozici leadera, je oprávněn vybrat si nového sponzora. Pokud je BBO na pozici manager a vyšší, je oprávněn vybrat si nového sponzora pouze v případě, že po dobu dvou let neučinil na své registrační číslo žádné nákupy a nikoho nenasponzoroval. Než bude BBO responzorování povoleno, musí podepsat a notářsky ověřit místopřísežné prohlášení v souladu s těmito Pravidly Bewit. Rovněž musí vyplnit formulář Změna statutu podepsaný jím i novým sponzorem. Responzorovaný BBO začne znovu na úrovni starter pod svým novým sponzorem a ztrácí všechny své dolní linie, které dosud získal ve všech zemích, ve kterých byl dříve nasponzorován a pro účely příslušných motivačních odměn bude považován za nově sponzorovaného BBO. Ostatní Pozice director a vyšší je dědičná. BBO na pozici Diamant, kteří mají ve své první linii tři aktivní Directory mohou svou pozici v systému Bewit prodat třetím osobám. Nový majitel této pozice je povinen se před podpisem kupní smlouvy seznámit a podepsat Kodex prodeje sítě Bewit a před podpisem této smlouvy ho doručit vedení společnosti Bewit. BBO na pozici Director mohou svou pozici prodat třetím osobám pouze se souhlasem společnosti Bewit. Bewit poskytuje na své výrobky 100% garanci vrácení peněz. Pokud BBO, nebo Zákazník není z jakýchkoliv důvodů spokojen s výrobky Bewit, je oprávněn je do třiceti dnů od převzetí vrátit. Vrátit lze pouze neporušené, neotevřené a nepoškozené výrobky. Zboží je nutno na vlastní náklady zaslat na adresu sídla společnosti. Vrácením zboží je Zákazník, nebo BBO terminován, je s ním ukončena spolupráce a přichází o případné výhody, slevy, odměny a své dolní linie. Jednou terminovaný BBO, nebo Zákazník se nemůže po dobu dvou let znova registrovat. Zakázané aktivity Rozhodnutí Bewit o vyloučení BBO, nebo o dalších záležitostech týkajících se BBO dle Všeobecných obchodních podmínek pro e-shop Bewit, Obchodních podmínek Majitelů Bewit podnikání - BBO Bewit a těchto Pravidel a způsobů práce společnosti Bewit je konečné. Jakýmkoli úmyslným opomenutím a nedodržením Všeobecných obchodních podmínek pro e-shop Bewit, Obchodních podmínek Majitelů Bewit podnikání (BBO) a těchto Pravidel a způsobů práce společnosti Bewit ze strany BBO, nebo zákazníka se bude společnost zabývat a může vést k vyloučení a k soudní žalobě za poškození. BBO nesmí zejména: 12

13 nakupovat zboží nebo přesvědčovat potencionální BBO a zákazníky, aby nakupovali zboží výhradně za účelem získání bonusů a odměn, pokud BBO nebo zákazník nemá pro zakoupené množství zboží konkrétní využití nakupovat zboží jiným než vlastním jménem prodávat zboží za nižší ceny (se slevou), než za kterou jej nakoupil prodávat zboží jinak než v originálním obalu sponzorovat jednotlivce bez jejich vědomí a souhlasu sponzorovat nebo pokusit se sponzorovat neexistující osoby jako nové BBO nebo zákazníky sám nebo prostřednictvím jiné osoby jakýmkoli způsobem propagovat nebo podporovat jiné společnosti poskytující obdobné zboží, které je nabízeno společností Bewit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bewit poskytovat informace o svých příjmech z této činnosti, a to s výjimkou daňových účelů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bewit převést svůj statut BBO na jinou osobu přímo ani nepřímo změnit sponzory sponzorovat online prostřednictvím přihlášky s elektronickým podpisem, s výjimkou přímé přihlášky nebo odkazu na webovou stránku společnosti BEWIT používat k propagaci zboží Bewit webové stránky, které nesplňují požadavky a pravidla Bewit, a které nebyly společností Bewit schváleny, přičemž webová stránka BBO musí jasně uvádět, že reprezentuje nezávislého BBO, který není zástupcem společnosti Bewit používat název "BEWIT" nebo jakékoliv obchodní značky, obchodní jména, názvy domén (URL) a nesmí kopírovat nebo používat materiály společnosti získané z jakéhokoli zdroje, které by mohly být zavádějící nebo klamavé pro zákazníky, zejména v tom směru, že by mohlo dojít k záměně webové stránky BBO s webovou stránkou společnosti Bewit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bewit používat názvy produktů BEWIT, jež jsou výhradním majetkem společnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bewit odhalit, kopírovat nebo jiným způsobem zpřístupnit jakékoliv obchodní tajemství nebo důvěrné informace někomu jinému, než BBO. Ukončení spolupráce BBO může kdykoliv dobrovolně ukončit spolupráci se společností Bewit, a to podáním písemné žádosti podepsané BBO. Dnem účinnosti ukončení spolupráce je datum, kdy je společnosti Bewit tato žádost doručena. Ukončením spolupráce BBO ztrácí svou dosaženou pozici. BBO může být vyloučen, což znamená odebrání všech domácích a mezinárodních privilegií a smluvních práv, které dostal BBO k dispozici, včetně privilegia kupovat a distribuovat produkty. Po vyloučení BBO ztrácí možnost kvalifikovat se na získání bonusů a ruší se jeho účast na všech odměňovacích programech sponzorovaných společností Bewit. Vyloučený BBO je povinen po vyzvání Bewit zaplatit, vrátit nebo nahradit všechny ceny, finanční odměny nebo bonusy získané od společnosti od data vzniku těch jeho činností, které byly příčinou jeho vyloučení. Bonusy, propadlé z důvodu vyloučení z distributorství, budou vyplaceny dalšímu kvalifikujícímu se BBO v pořadí v horní linii, který neporušil smluvní podmínky. 13

14 Po uplynutí dvou let, může vyloučený BBO předložit vedení společnosti novou přihlášku ke schválení. Po schválení přihlášky BBO začne znovu na pozici Starter, a jeho původní organizace v dolní linii nebude obnovena. Přerušení distributorství je dočasný stav, který BBO zakazuje zadávání objednávek, příjem slev, odměn a bonusových plateb a sponzorování nových BBO. Odměny a bonusy suspendovaného BBO budou pozdrženy, dokud nebude distributorství znovu obnoveno nebo ukončeno. V případě obnovení budou pozdržené platby BBO vyplaceny. Limitace odpovědnosti V rozsahu vymezeném zákony, Bewit, jeho ředitelé, majitelé, zaměstnanci, a zmocněnci nejsou odpovědni za ztráty na zisku, přímých, nepřímých, speciálních a následných škod, vzniklých nebo utrpěných jako následek: Partnerova porušení Všeobecných obchodních podmínek pro e-shop Bewit, Obchodních podmínek Majitelů Bewit podnikání (BBO) a těchto Pravidel a způsobů práce společnosti Bewit propagace a činnosti v rámci spolupráce s Bewit a činnosti BBO s tím spojené nesprávných nebo mylných údajů nebo informací uvedených BBO společnosti Bewit nebo jejím společníkům Opomenutí BBO poskytnout jakékoliv údaje nebo informace nutné pro společnost Bewit k provádění jejího podnikání BBO bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá odpovědnost společnosti Bewit při jakékoli reklamaci, nepřekročí a bude limitována cenou zakoupeného zboží. Omezené oprávnění používat značky společnosti Název "Bewit" a symboly Bewit a jiné názvy, které může zavést společnost Bewit, včetně názvů produktů Bewit, jsou výhradními obchodními názvy společnosti. Každý BBO tímto dostává oprávnění od Bewit používat registrované obchodní značky Bewit a jiné značky Bewit (dále hromadně nazývané "značky") v souvislosti s plněním povinností a závazků BBO v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami pro e-shop Bewit, Obchodními podmínami Majitelů Bewit podnikání (BBO) a těmito Pravidly a způsoby práce společnosti Bewit. Všechny značky zůstávají výhradním vlastnictvím Bewit. Značky mohou být používány pouze tak, jak to opravňují Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop Bewit, Obchodní podmínky Majitelů Bewit podnikání (BBO) a tyto Pravidla a způsob práce společnosti Bewit. Oprávnění zaniká odvoláním souhlasu společnosti Bewit nebo ukončení spolupráce společnosti Bewit s Partnerem. Je zakázáno, aby si Partner nárokoval vlastnictví jakýchkoliv značek Bewit (tj. registraci jména domény, používání názvu "Bewit", "Pyramidized", Certified therapeutic essential oils nebo jiné značky Bewit a to jakýmkoliv způsobem, v jakémkoli tvaru a formě), pokud tak neschválila společnost Bewit v písemné formě. Tyto značky představují pro Bewit vysokou hodnotu a každému BBO jsou poskytnuty na distributorské využití jen výslovně autorizovaným způsobem. BBO a Zákazníci nejsou oprávněni propagovat produkty Bewit žádným jiným způsobem kromě formy reklamních a propagačních materiálů poskytnutých společností Bewit a materiálů předem schválených 14

15 autorizovaným zástupcem Bewit. BBO se zavazuje, že nepoužije žádné psané, tištěné, nahrané a jakékoli jiné materiály v reklamě, propagaci nebo popisu produktů nebo Programu odměn Bewit. BBO může použít pouze materiály autorizované a dodané společností Bewit, nebo materiály, které byly před rozšiřováním, publikováním, nebo vystavením předložené Bewit a písemnou formou od Bewit schválené. BBO se tímto zavazuje, že nebude znevažujícím způsobem reprezentovat Bewit, produkty Bewit, Program odměn Bewit nebo příjmový potenciál. Důvěrnost informací BBO je povinen zachovat důvěrnost a bezpečnost informací obchodního tajemství a důvěrných informací, které má k dispozici, a chránit je před odhalením, neoprávněným použitím nebo nějakou další činností, která není v souladu s oprávněními Bewit. S ohledem na zájmy Bewit, při přebírání obchodního tajemství či důvěrných informací, BBO plně souhlasí s tím, že po celou dobu spolupráce s Bewit nepodnikne žádnou činnost, jejímž účelem nebo výsledkem by bylo obejití, porušení, narušení nebo snížení hodnoty nebo výhody smluvních vztahů Bewit s kterýmkoli BBO. BBO odsouhlasením těchto Pravidel a způsobů práce společnosti Bewit souhlasí s tím a bere na vědomí, že BBO v jeho horní linii mají přístup k jeho osobním údajům, reportům o prodejích, vyplacených provizích a dalším údajům. Tyto informace jsou poskytovány za účelem zvýšení prodeje Bewit produktů a vyhledávání, školení, koučování a sponzorování třetích osob, které mohou mít zájem stát se BBO a zákazníky Bewit. Přehledy o dolních liniích a všechny ostatní reporty a informace ohledně osobních údajů, včetně (ale ne pouze) informací o prodejích dolních linií a sumární výpisy o provizích (Bonus recap) jsou soukromým a důvěrným vlastnictvím Bewit. Každý BBO, kterému byly tyto informace poskytnuty, je povinen s těmito zacházet jako s přísně soukromými a důvěrnými a je povinen je udržet v tajnosti a zabránit tomu, aby byly použity jinak než pro účely řízení jeho vlastní dolní linie. Prorogační doložka V případě vzniku sporu, který vyplývá nebo souvisí se vztahem společnosti Bewit a BBO či Zákazníkem, bude tento spor řešen obecným soudem určeným společností Bewit, což každý BBO a Zákazník potvrzením těchto Pravidel a způsobů práce společnosti Bewit bere na vědomí a vyslovuje s tímto souhlas. Etický kodex Od všech BBO se očekává zejména, že: - jsou čestní a zdvořilí ve svém chování a vystupování, a to jak ve vztahu ke svým zákazníkům, tak k ostatním BBO a společnosti Bewit obecně - mají pozitivní přístup ke všem BBO i svým Zákazníkům v duchu spolupráce a týmové práce - jsou vždy loajální ke společnosti Bewit, k jejím zaměstnancům, reprezentantům, manažerům a všem ostatním BBO. Vyhýbají se pomluvám a chovají se eticky - při hledání nových BBO a zákazníků vystupují čestně, eticky, nepřehánějí informace o společnosti Bewit, jejích výrobcích a možnostech odměn 15

16 - vedou BBO ve své první linii a nové zákazníky k tomu, aby si vytvářeli jen zásoby odpovídající jejich potřebám a aby se vyhýbali nadměrným nákupům výrobků - v rámci své činnosti dodržují doporučené postupy a pravidla - nebudou nabízet produkty Bewit zákazníkům jiných BBO a zdrží se všech jiných nesprávných praktik (např. nadměrný nákup výrobků do zásoby) - dbají na to, aby propagační materiály a reklamy používané členy jejich skupiny byly schváleny firmou Bewit - budou vzorem pro své zákazníky a BBO v dolních liniích, a jsou ochotni pomoci svému týmu a stejně poskytnout podporu vedení Bewit Od všech ředitelů Bewit a vyšších pozic se očekává dále zejména, že: - se budou účastnit všech místních firemních prezentací, školeních a setkáních a tyto budou propagovat ve svých týmech - na firemní prezentace, setkání a školení chodí vhodně oblečeni - budou učit BBO své dolní linie a své týmy správným zásadám síťového marketingu a osobního vystupování a chování, a odrazovat od nesprávných praktik - budou učit své týmy v dolní linii tak, aby měly dobré znalosti o Pravidlech a způsobech práce společnosti Bewit a způsobu práce ve společnosti - zajistí, aby byla v jejich týmech pochopena a dodržovaná 30denní záruka spokojenosti pro zákazníky a BBO - povedou členy svých skupin, aby správně využívali komunikační kanály - budou dbát na to, aby všechny propagační materiály a reklamy používané členy jejich skupiny byly schváleny firmou Bewit - budou vzorem pro své zákazníky a BBO v dolních liniích, a jsou ochotni pomoci svému týmu a stejně poskytnout podporu vedení Bewit Politika společnosti Bewit Společnost Bewit usiluje o dlouhodobou, vzájemně výhodnou spolupráci se svými BBO i zákazníky. Společnost Bewit staví svou strategii a úspěch na principech kvality, prospěšnosti a pravdivosti. Společnost Bewit usiluje o maximální ohleduplnost a šetrnost vůči životnímu prostředí. Společnost Bewit nezakládá vlastní úspěch na znevýhodňování či poškozování druhých. Společnost Bewit neproklamuje, že její BBO a zákazníci dosáhnou finančního úspěchu bez práce, nebo tím, že budou spoléhat jen na činnost a úsilí ostatních. Ohodnocení ve společnosti Bewit je založeno na propagaci výrobků a služeb Bewit. BBO jsou nezávislou stranou a jejich úspěch, nebo neúspěch závisí na jejich osobním úsilí. Společnost Bewit vyžaduje, aby se její BBO nepodíleli na propagaci nečestným a neprofesionálním způsobem. Především společnost Bewit přísně zakazuje všem svým BBO použití spamovacích praktik v souvislosti s šířením informací. Spamem se zejména rozumí rozesílání nevyžádaných ů, postování nerelevantních příspěvků do diskusních fór, vytváření webových stránek s cílem spamování výsledků hledání ve vyhledávačích, hromadné šíření nevyžádaných zpráv na sociálních sítích. Porušením těchto pravidel se BBO a zákazníci Bewit vystavují riziku okamžitého ukončení spolupráce a k zastavení vyplácení provizí bez náhrady. BBO se zavazují dodržovat pravidla diskusí, diskusních fór a sociálních sítí, dodržovat obvyklá pravidla slušnosti, autorská práva a platnou legislativu. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. června

OBSAH. 1. Úvod. 2. Definice. 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení. 4. Struktura bonusů / Marketingový plán

OBSAH. 1. Úvod. 2. Definice. 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení. 4. Struktura bonusů / Marketingový plán OBSAH 1. Úvod 2. Definice 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení 4. Struktura bonusů / Marketingový plán 5. Statut a kvalifikace manažera 6. Bonus za vedoucí postavení 7. Dodatečné motivační

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL PROJEKT NOVÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI STARLIFE Hostivice Palouky pozemek o rozloze 10.000 m 2 školící centrum pro 125 reprezentantů 75 parkovacích

Více

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 Obsah Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 1. Úvod 1.1 Závazek TEMP 1.2 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy 1.3 Změny 1.4 Názvy nejsou samostatnými podmínkami 1.5 Odlučitelnost zásad a ustanovení

Více

Organizační a Provozní řád Klubu Flavon max. Tento řád je nedílnou součásti Členské dohody Klubu Flavon max, jakož i Mandátní smlouvy. 1.

Organizační a Provozní řád Klubu Flavon max. Tento řád je nedílnou součásti Členské dohody Klubu Flavon max, jakož i Mandátní smlouvy. 1. Organizační a Provozní řád Klubu Flavon max Tento řád je nedílnou součásti Členské dohody Klubu Flavon max, jakož i Mandátní smlouvy. 1. Úvod Flavon Group Kft. prodává své výrobky nezávislým členům Klubu

Více

Přihláška, smlouva a registrační formulář určený distributorovi EU

Přihláška, smlouva a registrační formulář určený distributorovi EU Přihláška, smlouva a registrační formulář určený distributorovi EU Young Living (Europe) Limited, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Anglii, se sídlem na adrese 12 Harvard Way, Harvard Industrial

Více

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem Smlouva či VOP ) se uzavírají mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o.

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COOP Mobil s.r.o. 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY (dále jen VOP ) č. 1/2013 platné od 10. 11. 2013 IonAqua a.s., se sídlem Litomyšlská 2117, 560 02 Česká Třebová Registrovaná v OR

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. CZ-SK Trip, s.r.o. www.cz-sk-trip.eu PREAMBULE

OBCHODNÍ PODMÍNKY. CZ-SK Trip, s.r.o. www.cz-sk-trip.eu PREAMBULE OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CZ-SK Trip, s.r.o. se sídlem Hlavní 97, 768 32 Zborovice, Česká republika, EU identifikační číslo: 29280052 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

SMLOUVA DISTRIBUTORA A MEZINÁRODNÍHO SPONZORA ČESKÁ REPUBLIKA

SMLOUVA DISTRIBUTORA A MEZINÁRODNÍHO SPONZORA ČESKÁ REPUBLIKA SMLOUVA DISTRIBUTORA A MEZINÁRODNÍHO SPONZORA ČESKÁ REPUBLIKA Tato Smlouva Distributora a Mezinárodního sponzora je uzavírána mezi mou osobou a Nu Skin International, Inc., se sídlem ve státě Utah, 75

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz

Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 23. 3. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Galeos a.s., zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu

Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání Zákaznické baumax karty společnosti BAUMAX ČR

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o obchodním zastoupení uzavřená v souladu s ustanovením 2483 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany CESTOVNÍ KANCELÁŘ (obchodní

Více