Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS"

Transkript

1 Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET pro výzkum ESS Listopad - prosinec 2002

2 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny Více než 3 hodiny 3

3 KARTA 2 Nemám k nim přístup ani doma, ani v práci Nikdy Méně než jednou za měsíc Jednou za měsíc Několikrát za měsíc Jednou týdně Několikrát týdně Každý den 4

4 KARTA 3 Člověk nemůže být nikdy dost opatrný Většině lidí se dá důvěřovat

5 KARTA 4 Většina lidí by se mě snažila podvést Většina lidí by se snažila být poctivá

6 KARTA 5 Lidé se většinou starají o sebe Lidé se většinou snaží pomáhat

7 KARTA 6 Nikdy Zřídka Občas Pravidelně Často 8

8 KARTA 7 Určitě ne Pravděpodobně ne Nejsem si tím jistý(á) Pravděpodobně ano Určitě ano 9

9 KARTA 8 Velmi těžké Těžké Ani těžké, ani lehké Lehké Velmi lehké 10

10 KARTA 9 Téměř žádní politici se nestarají o to, co si lidé jako já myslí Velmi málo politiků se stará Někteří politici se starají Mnoho politiků se stará Většina politiků se stará o to, co si lidé jako já myslí 11

11 KARTA 10 Téměř všichni politici se zajímají jen o hlasy voličů Většina politiků se zajímá jen o hlasy voličů Někteří politici se zajímají jen o hlasy voličů, jiní ne Většina politiků se zajímá o názory lidí Téměř všichni politici se zajímají o názory lidí 12

12 KARTA 11 Vůbec žádná důvěra Naprostá důvěra

13 KARTA 12 Levice Pravice

14 KARTA 13 Naprosto nespokojený (á) Naprosto spokojený (á)

15 KARTA 14 Naprosto špatný Naprosto dobrý

16 KARTA 15 Mezinárodní úroveň Evropská úroveň Národní úroveň Regionální či místní úroveň 17

17 KARTA 16 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 18

18 KARTA 17 Zcela nešťastný(á) Zcela šťastný(á)

19 KARTA 18 Nikdy Méně než jednou za měsíc Jednou za měsíc Několikrát za měsíc Jednou týdně Několikrát týdně Každý den 20

20 KARTA 19 Mnohem méně než většina lidí mého věku Méně než většina lidí mého věku Přibližně stejně jako lidé mého věku Více než většina lidí mého věku Mnohem více než většina lidí mého věku 21

21 KARTA 20 Vůbec nejsem zbožný(á) Jsem velmi zbožný(á)

22 KARTA 21 Každý den Častěji než jednou týdně Jednou týdně Nejméně jednou měsíčně Jen o zvláštních svátcích Méně často Nikdy 23

23 KARTA 22 Během minulého roku Před 1 5 lety Před 6 10 lety Před lety Před více než 20 lety 24

24 KARTA 23 Evropa Afrika Asie Severní Amerika Jižní Amerika a Karibská oblast Austrálie a Oceánie 25

25 KARTA 24 Politikou České republiky by mělo být Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady Dovolit to některým Dovolit to malému počtu Nedovolit to nikomu 26

26 KARTA 25 Naprosto nedůležité Naprosto důležité

27 KARTA 26 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 28

28 KARTA 27 Berou práci Vytvářejí nová místa

29 KARTA 28 Většinou více čerpají Většinou více vkládají

30 KARTA 29 Špatné pro ekonomiku Dobré pro ekonomiku

31 KARTA 30 Narušují kulturu Obohacují kulturu

32 KARTA 31 Horší místo pro život Lepší místo pro život

33 KARTA 32 Způsobují zhoršování problémů se zločinností Způsobují zlepšování problémů se zločinností

34 KARTA 33 Dlouhodobě špatné pro tyto země Dlouhodobě dobré pro tyto země

35 KARTA 34 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 36

36 KARTA 35 Vůbec nevadilo Hodně vadilo

37 KARTA 36 Oblast, kde by téměř nikdo nebyl jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí by někteří lidé byli jiné rasy nebo etnické skupiny by bylo mnoho lidí jiné rasy nebo etnické skupiny Nebo nezáleželo by na tom 38

38 KARTA 37 Oblast, kde není téměř nikdo jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí jsou někteří lidé jiné rasy nebo etnické skupiny je mnoho lidí je jiné rasy nebo etnické skupiny 39

39 KARTA 38 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 40

40 KARTA 39 Naprosto špatné Naprosto dobré

41 KARTA 40 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 42

42 KARTA 41 Do České republiky přichází žít mnohem více lidí Do České republiky přichází žít více lidí Do České republiky přichází žít přibližně stejný počet lidí Do České republiky přichází žít méně lidí Do České republiky přichází žít mnohem méně lidí 43

43 KARTA 42 Mnohem více lidí odchází Více lidí odchází Přibližně stejný počet přichází a odchází Více lidí přichází Mnohem více lidí přichází 44

44 KARTA 43 Jsem členem takové organizace Účastnil(a) jsem se činnosti, kterou taková organizace uspořádala Daroval(a) jsem takové organizaci peníze Dělal(a) jsem pro takovou organizaci dobrovolnou (neplacenou) práci 45

45 KARTA 44 Naprosto Naprosto nedůležité důležité Rodina Přátelé Volný čas Politika Práce Náboženství Dobrovolná organizace

46 KARTA 45 Každý den Několikrát týdně Jednou týdně Několikrát měsíčně Jednou měsíčně Méně často Nikdy 47

47 KARTA 46 Naprosto Naprosto nedůležité důležité Podporoval lidi, kteří jsou na tom hůře než on Hlasoval ve volbách Vždy se podřizoval zákonům a nařízením Vytvářel si svůj vlastní názor nezávisle na ostatních Byl aktivní v dobrovolných organizacích Byl aktivní v politice

48 KARTA 47 Vůbec to neovlivňuji Na to mám naprostý vliv

49 KARTA 48 Naprosto obtížné Naprosto snadné

50 KARTA 49 Naprosto nespokojen(a) Naprosto spokojen(a)

51 KARTA 50 Přistupovalo se velice nepoctivě Přistupovalo se velice poctivě

52 KARTA 51 Manžel(ka) /partner(ka) Syn /dcera (včetně nevlastních a adoptovaných, dětí v pěstounské péči a dětí partnera) Rodič, tchán /tchyně Ostatní příbuzní Ostatní nepříbuzní 53

53 KARTA 52 Velkoměsto Předměstí nebo sídlo v bezprostřední blízkosti velkého města Menší město Vesnice Statek nebo dům na venkově 54

54 KARTA 53 Nedokončené základní vzdělání Základní vzdělání Vyučení bez maturity Střední vzdělání bez maturity Vyučení s maturitou Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Střední všeobecné vzdělání s maturitou Vyšší vzdělání (pomaturitní studium, vyšší škola, 5 a 6. roč. konzervatoře) Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské vzdělání Vědecká výchova, postgraduální vzdělání 55

55 KARTA 54 Placená práce nebo přechodně bez práce (zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku) Studium ve škole, včetně prázdnin (neplacených zaměstnavatelem) Nezaměstnaný a aktivně hledající práci Nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně Trvale nemocný či postižený V důchodu Na civilní nebo vojenské službě Práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 56

56 KARTA 55 Platy a mzdy Příjem ze samostatně výdělečné nebo zemědělské činnosti Důchody Dávky v nezaměstnanosti, odstupné Jakékoliv další sociální dávky nebo podpory Příjem z investic, úspory, pojištění nebo majetku Příjem z jiných zdrojů 57

57 KARTA 56 PŘÍJEM DOMÁCNOSTI TÝDENNÍ MĚSÍČNÍ ROČNÍ J Méně něž Kč Méně než Kč Méně než Kč R Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč C Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč M Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč F Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč S Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč K Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč P Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč D Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč H Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč U Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč Kč a více, ale méně než Kč N Kč a více Kč a více Kč a více 58

58 KARTA 57 Se současným příjmem se žije pohodlně Se současným příjmem lze vyjít Se současným příjmem se vychází těžko Se současným příjmem se vychází velice těžko 59

59 KARTA 58 Velmi obtížné Dost obtížné Ani snadné, ani obtížné Dost snadné Velmi snadné 60

60 KARTA 59 Nedokončené základní vzdělání Základní vzdělání Vyučení či střední vzdělání bez maturity Vyučení nebo střední odborné či všeobecné vzdělání s maturitou Vyšší škola, nástavba, 5. a 6. roč. konzervatoře Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské a postgraduální vzdělání 61

61 KARTA 60 Placená práce /nebo přechodně bez práce (zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku) Studium ve škole, včetně prázdnin (neplacených zaměstnavatelem) Nezaměstnaný a aktivně hledající práci Nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně Trvale nemocný či postižený V důchodu Na civilní nebo vojenské službě Práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 62

62 KARTA 61 Nedokončené základní vzdělání Základní vzdělání Vyučení či střední vzdělání bez maturity Vyučení nebo střední odborné či všeobecné vzdělání s maturitou Vyšší škola, nástavba, 5. a 6. roč. konzervatoře Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské a postgraduální vzdělání 63

63 Tradiční odborné povolání KARTA 62 např. účetní - právník -lékař - vědec - stavební nebo strojní inženýr Moderní odborné povolání např. fyzioterapeut - sociální pracovník - programátor Úřednická a zprostředkovatelská povolání např. tajemník osobní asistent úředník telefonní operátor - učitel v jeslích nebo mateřské školce zdravotní bratr Vyšší management a správa (obvykle zodpovídající za plánování, organizaci a koordinaci práce a finančních zdrojů) např. finanční ředitel výkonný ředitel Technické a řemeslnické profese např. automechanik montér kontrolor instalatér tiskař nástrojař elektrikář zahradník strojvůdce Polorutinní manuální profese a služby např. pracovník pošty obsluha strojů bezpečnostní služba správce domu pracovník v zemědělství pracovník ve stravování - recepční prodavač Rutinní manuální profese a služby např. řidič nákladních vozů řidič TIR uklízeč vrátný balič obsluha šicího stroje poslíček - dělník číšník barman Střední a nižší management např. vedoucí kanceláře vedoucí obchodu vedoucí oddělení v bance - vedoucí restaurace, obchodního domu, hospody 64

64 KARTA 63 Nedokončené základní vzdělání Základní vzdělání Vyučení či střední vzdělání bez maturity Vyučení nebo střední odborné či všeobecné vzdělání s maturitou Vyšší škola, nástavba, 5. a 6. roč. konzervatoře Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské a postgraduální vzdělání 65

65 KARTA 64 Tradiční odborná povolání např. účetní, právnička, lékařka, vědkyně, stavební nebo strojní inženýrka Moderní odborná povolání např. fyzioterapeutka sociální pracovnice programátorka Úřednická a zprostředkovatelská povolání např. sekretářka osobní asistentka úřednice telefonní operátorka - učitelka v jeslích nebo mateřské školce zdravotní sestra Vyšší management a správa (obvykle zodpovídající za plánování, organizaci a koordinaci práce a finančních zdrojů) např. finanční ředitelka výkonná ředitelka Technické a řemeslnické profese např. automechanička montérka kontrolorka instalatérka tiskařka nástrojařka elektrikářka zahradnice strojvedoucí Polorutinní manuální profese a služby např. pracovnice pošty obsluha strojů bezpečnostní služba správce domu pracovnice v zemědělství pracovnice ve stravování recepční prodavačka Rutinní manuální profese a služby např. řidička nákladních vozů řidička TIR uklízečka vrátná balička šička poslíček - dělnice číšnice barmanka Střední a nižší management např. vedoucí kanceláře vedoucí obchodu vedoucí oddělení v bance - vedoucí restaurace, obchodního domu, hospody 66

66 KARTA 65 Ženatý /vdaná Ženatý /vdaná - žijící odděleně Rozvedený /rozvedená Vdova /vdovec Svobodný(á) (nikdy ženatý /vdaná) 67

67 KARTA A Velmi se mi podobá Podobá se mi Podobá se mi trochu Podobá se mi málo Nepodobá se mi Vůbec se mi nepodobá 68

68 KARTA B Rozhodně nesouhlasím Spíše nesouhlasím Ani nesouhlas, ani souhlas Spíše souhlasím Rozhodně souhlasím 69

69 KARTA C Velmi nespokojen Docela nespokojen Docela spokojen Velmi spokojen 70

70 KARTA D Člověk nemůže být nikdy dost opatrný Většině lidí se dá důvěřovat

71 KARTA E Většina lidí by se mě snažila podvést Většina lidí by se snažila být poctivá

72 KARTA F Lidé se většinou starají o sebe Lidé se většinou snaží pomáhat druhým

73 KARTA G Vůbec žádná důvěra Naprostá důvěra

74 KARTA H Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 75

75 KARTA J Vůbec žádný čas Velmi málo času Trochu času Poměrně dost času Docela hodně času Hodně času Velmi mnoho času 76

76 KARTA K Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 77

77 KARTA L Naprosto nespokojený(á) Naprosto spokojený(á)

78 KARTA M Člověk nemůže být nikdy dost opatrný Většině lidí se dá důvěřovat 79

79 KARTA N Většina lidí by se mě snažila podvést Většina lidí by se snažila být poctivá 80

80 KARTA P Lidé se většinou starají o sebe Lidé se většinou snaží pomáhat druhým 81

81 KARTA Q Určitě ano Pravděpodobně ano Nejsem si tím jistý(á) Pravděpodobně ne Určitě ne 82

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent 2 Zaznamenejte

Více

ESS 5. European Social Survey. Karty

ESS 5. European Social Survey. Karty ESS 5 European Social Survey Karty 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než

Více

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, 58 00 Praha 3, tel: +420 233 000, fax: +420 233 092, e-mail: info@ppmfactum.cz, www.factum.cz 00320-2 LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

KARTY (1. 8. 12. 2014)

KARTY (1. 8. 12. 2014) KARTY (1. 8. 12. 2014) KARTA PI.1 strana 2 ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI SPÍŠE DŮVĚŘUJI SPÍŠE NEDŮVĚŘUJI ROZHODNĚ NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA SK.1 strana 3 ČASTO OBČAS JEN VÝJIMEČNĚ NIKDY 1 2 3 4 KARTA SK.2 strana 4

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 duben 1998 Chtěli bychom se Vás zeptat na Vaše názory na politickou situaci, zvláště nás zajímá Váš názor na různé politické strany.

Více

Mzdy a podmínky v sociální péči: WICARE

Mzdy a podmínky v sociální péči: WICARE Mzdy a podmínky v sociální péči: WICARE cs_cz Webovou verzi průzkumu je možné vyplnit online. Toto je odkaz na webovou verzi průzkumu pro vaši zemi: www.mujplat.cz/wicare 1 Jaká je vaše současná situace

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak jste

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Postavení ženy na trhu práce. Dagmar Rokosová

Postavení ženy na trhu práce. Dagmar Rokosová Postavení ženy na trhu práce Dagmar Rokosová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tématem Bakalářské práce je postavení ženy na současném trhu práce. Zaměřuje se na změny ve vývoji zaměstnanosti žen, působení

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8.

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8. KARTA 1 1. Manžel/manželka 2. Partner/partnerka 3. Dítě 4. Nevlastní dítě 5. Otec/Matka 6. Tchán/Tchýně 7. Bratr/Sestra 8. Vnuk/Vnučka 9. Jiný příbuzní (uveďte prosím) 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte

Více

Dotazník PARO verze 25-27

Dotazník PARO verze 25-27 Partnerství... 2 Vznik stávajícího partnerství... 3 Charakteristiky stávajícího partnerství... 5 Následující blok otázek se bude týkat vzniku Vašeho minulého partnerství.... 7 Charakteristiky minulého

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením

Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 3, 190 12 Praha 9, tel.: 22 1 111, fax: 22 1 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR

Více

Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii.

Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Tuto mezinárodní studii provádíme pro Univerzitu Vídeň v Rakousku. Zkoumá postoje k daním a k EU. Na otázky

Více

POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE

POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE Projekt v rámci grantového schématu "VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ" Zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130

Více

Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2015 Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Informační balíček. Nezaměstnanost osob nad 50 let. pro nezaměstnané a pro osoby v rozhodovacích pozicích. Pro osoby v rozhodovacích pozicích

Informační balíček. Nezaměstnanost osob nad 50 let. pro nezaměstnané a pro osoby v rozhodovacích pozicích. Pro osoby v rozhodovacích pozicích Informační balíček Nezaměstnanost osob nad 50 let pro nezaměstnané a pro osoby v rozhodovacích pozicích Pro osoby v rozhodovacích pozicích Nejohroženějšími skupinami nezaměstnaností jsou ženy mezi 19 24

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Volební program ČSSD 2002

Volební program ČSSD 2002 Volební program ČSSD 2002 www.socdem.cz Titulní stránka programu Matka Jana, 43 let, prodavačka: "Chci, aby se moc nezdražovalo." Máma Jana je pohledná, inteligentní žena. Většinu života musela počítat

Více

ČESKY CZECH TCHÈQUE SČÍTÁNÍ LIDU 2006. a důvody, proč se tyto otázky kladou

ČESKY CZECH TCHÈQUE SČÍTÁNÍ LIDU 2006. a důvody, proč se tyto otázky kladou ČESKY CZECH TCHÈQUE SČÍTÁNÍ LIDU 2006 a důvody, proč se tyto otázky kladou Úvod Příští sčítání lidu v Kanadě se bude konat 16. května 2006. Již po více než 300 let nám sčítání lidu podává celkový obraz

Více

Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji

Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji (závěrečná verze 19. dubna 2006) Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje... 1 2. Statistické vyhodnocení průzkumu... 2 2.1 Velikostní struktura organizací respondentů...

Více

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro rodiče

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro rodiče Posilování vlivu rodiny Dotazník pro rodiče ANONYMNÍ KÓD Vaše odpovědi jsou ANONYMNÍ a NEBUDOU ukázány nikomu dalšímu. Protože se v tomto projektu zabýváme rodinami, budeme potřebovat propojit Váš dotazník

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice 2011 1 Čestné

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu

Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu Učební texty pro kurzy uskutečněné v regionu Karlovy Vary, Litvínov, Litoměřice a Kostelec nad Černými lesy, Hradec Králové, Tábor&Sezimovo Ústí 1. ÚVOD DO STUDIA,

Více