KS Portál - Instalační příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KS Portál - Instalační příručka"

Transkript

1 KS Portál - Instalační příručka Obsah 1 Podporované prohlížeče Co je potřeba ke zprovoznění KS Portálu Jak postupovat při instalaci...2 Pro Windows Server 2003 (IIS 6)...2 Pro Windows Server 2008 (IIS 7) Nastavení DB připojení...3 Příklady ConnectionStringu...3 Pro MSSQL...3 Pro Oracle...3 Pro ODBC...3 Položky DB připojení...3 Doplňující informace pro Oracle...3 Ze zkušeností Přihlašování uživatelů KS Portálu...4 Formulářové ověřování...4 Způsob přístupu uživatelů do databáze...4 Integrované ověřování Windows...4 Způsob přístupu uživatelů do databáze Způsob ověření uživatelů Přístupová práva...5 Řízení přístupu k údajům a operacím...5 Řízení přístupu na data jiných uživatelů (tzv. řádková práva) Registrace nových uživatelů v KS Portálu...6 Uživatelé se mohou registrovat sami Další možnosti nastavení...6 Sekce <appsettings>...6 Zašifrování vybraných sekcí souboru web.config Postřehy z praxe...7

2 1 Podporované prohlížeče MS Internet Explorer 8 a vyšší (doporučujeme IE 9 a vyšší) Mozilla Firefox 4 a vyšší. Google Chrome Prohlížeč musí mít povolen JavaScript a Cookies (výchozí nastavení). 2 Co je potřeba ke zprovoznění KS Portálu Windows Server 2008 (Windows Server 2003 SP2). KS Portál potřebuje cca 50 MB místa na webovém serveru. Běhové prostředí.net Framework 4 (volně a zdarma ke stažení). Je vhodné mít nejprve nainstalovaný webový server IIS a potom teprve nainstalovat.net Framewok. V tomto pořadí se Framewok sám zaregistruje do IIS. Pokud toto pořadí nemůžete dodržet nebo nevíte v jakém pořadí byly tyto dvě aplikace naistalovány, spusťte registraci Frameworku do IIS ručně pomocí příkazu (jako správce z příkazové řádky): %windir%\microsoft.net\framework\v \aspnet_regiis.exe -i 3 Jak postupovat při instalaci Pro Windows Server 2003 (IIS 6) 1. V IIS musí být povoleno rozšíření webových služeb ASP.NET v4.0. Pokud toto rozšíření není v nabídce rozšíření webových služeb,.net Framework 4 není v IIS zaregistrován. Spusťte registraci Frameworku do IIS ručně pomocí příkazu (jako správce z příkazové řádky): %windir%\microsoft.net\framework\v \aspnet_regiis.exe -i 2. Kdekoliv na disku vytvořte adresář ksprtl (doporučujeme do adresáře c:\inetpub\wwwroot\). 3. Do adresáře ksprtl rozbalte obsah souboru ksprtl.zip. 4. Pro skupinu uživatelů Authenticated Users nastavte práva: čtení na adresáři ksprtl včetně jeho obsahu zápisu do podadresářů Logs a Temp 5. V IIS vytvořte nový virtuální adresář s odkazem na fyzický adresář ksprtl (vytvořený v bodě 2). 6. Ve vlastnostech virtuálního adresáře na záložce ASP.NET zkontrolujte odkaz na správnou verzi.net Fameworku. 7. V souboru web.config (nebo ve vlastnostech virtuálního adresáře) upravte ConnectionString, tak aby odpovídal vašemu DB připojení. (viz. Nastavení DB připojení). Pro Windows Server 2008 (IIS 7) 1. Kdekoliv na disku vytvořte adresář ksprtl (Doporučujeme do adresáře c:\inetpub\wwwroot\). 2. Do adresáře ksprtl rozbalte obsah souboru ksprtl.zip. 3. Pro skupinu uživatelů Authenticated Users nastavte práva: čtení na adresáři ksprtl včetně jeho obsahu zápisu do podadresářů Logs a Temp 4. V IIS vytvořte novou webovou aplikaci s odkazem na fyzický adresář ksprtl (vytvořený v bodu 1).

3 5. V základním nastavení vytvořené webové aplikace se ujistěte, že aplikace běží ve fondu aplikací (aplikačním poolu), který využívá.net Framework v4. 6. V souboru web.config (nebo ve vlastnostech webové aplikace) upravte ConnectionString, tak aby odpovídal vašemu DB připojení. (viz. Nastavení DB připojení). 4 Nastavení DB připojení Připojení na databáze MSSQL a Oracle je již implementováno. K ostatním databázovým platformám je možné přistupovat prostřednictvím ODBC. Použité ODBC musí podporovat DotNet. Zákazník by měl získat ODBC od svého dodavatele databáze (my jej nedodáváme). Databázové připojení v KS Portálu (ASP.NET aplikaci) definuje ConnectionString, který se nachází v sekci <connectionstrings> v souboru web.config v hlavním adresáři aplikace. Příklady ConnectionStringu Pro MSSQL <add name="web_mzdy" connectionstring="server=web_pc;database=mzdy;uid=test;pwd=test" providername="system.data.sqlclient"/> Pro Oracle <add name="web_mzdy" connectionstring="data Source=KSPROGRA;User Id=test;Password=test providername="system.data.oracleclient"/> Pro ODBC <add name="web_mzdy" connectionstring="dsn=i_mzdy" providername="system.data.odbc"/> Položky DB připojení name - jméno DB připojení server - název nebo IP adresa počítače, na kterém běží DB server database - název databáze, ke které bude chtít být připojeni uid - login pro přístup do databáze pwd - heslo pro přístup do databáze Doplňující informace pro Oracle Na serveru s IIS je potřeba mít stejnou verzi klienta pro Oracle jako je Oracle databáze. Na adresář Oracle_home (adresář oracle clienta), nadřízené a podřízené složky musí mít přístup účet Authenticated Users a to právo Read&Execute. Pokud nejsou práva nastavena správně objeví se chyba: System.Data.OracleClient requires Oracle client software version or greater. Verze klienta pro Oracle musí být správná také z hlediska architektury 32bit/64bit Windows, na kterých běží. Je potřeba zkontrolovat zda v connectionstring je ve jménu uživatele uvedeno jméno schématu do kterého se má KS Portál hlásit. Ze zkušeností Pokud KS Portál zahlásí databázovou chybu ORA (jedná se o zdokumentovanou chybu Oracle): In fact this kind of error (ORA-12638) has many causes. I had it in due to a bug. And also I had it in because we had some troubles with our Active Directory. When the parameter SQLNET_AUTHENTIFICATION_SERVICES is set to NTS then before the connexion the

4 Oracle server ask for a "ticket" to the Active Directory. And, if it cannot retrieve a valid "ticket" then we have the error ORA So finally, I set SQLNET_AUTHENTIFICATION_SERVICES = (NTS,NONE) so the OS authentification is not compulsory ant we didn't have the error ORA anymore. Jak je uvedeno výše v anglickém textu, tato chyba může mít více příčin. Problém vzniká tím, že se Oracle snaží uživatele, který přistupuje do DB ověřit proti Active Directory. Do DB přistupujete pod uživatelem, který není naveden v Active Directory. Řešením je vypnout ověření DB uživatele proti Active Directory. Obecně se doporučuje v konfiguračním souboru sqlnet.ora (buď na serveru nebo na klientovi) zaměnit řádek: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) za SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE). Lepším řešením je upravit soubor sqlnet.ora na straně Oracle klienta (na počítači, kde běží KS Portál). Tím se neovlivní přístup jiných Oracle klientů. Pokud běží OracleClient na serveru s anglickými window je nutné přenastavit národní nastavení a to následujícím způsobem. NLS_LANG parametr je uložen v registrech pod HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\HOMEID\NLS_LANG ve vnořeném klíči,kde ID je unikátní číslo identifikující Oracle home. Z anglické či jiné hodnoty to nastavte na CZECH_CZECH REPUBLIC.EE8MSWIN Přihlašování uživatelů KS Portálu KS portál nabízí dva typy přihlašování uživatelů: formulářové ověřování integrované ověřování Windows Formulářové ověřování Uživatelé musí při přístupu na portál vyplnit přihlašovací údaje (login a heslo) na přihlašovací stránce. Teprve po vyplnění platných údajů a jejich ověření získají uživatelé přístup do portálu. Na konci relace se uživatele odhlásí kliknutí na odhlašovací tlačítko. V IIS ve vlastnostech webové aplikace musí být povoleno Ověřování založené na formulářích. V IIS ve vlastnostech webové aplikace musí být povoleno Anonymní ověření. V souboru web.config musí být nastaveno: <authentication mode="forms"> Způsob přístupu uživatelů do databáze 1. Přístup do databáze pro všechny uživatele pod jedním DB účtem (výchozí). Přihlašovací údaje k tomuto účtu jsou zadány v connectionstringu. Příklad: <add name="web_mzdy" connectionstring="server=web_pc;database=mzdy;uid=test;pwd=test" providername="system.data.sqlclient"/> 2. Přístup do databáze pod vlastním jménem uživatele, v connectionstringu jsou zadány místo jména uživatele a hesla masky, které jsou při vytváření připojení vyměněny za skutečné přihlašovací údaje. Příklad:<add name="web_mzdy" connectionstring="server=web_pc;database=mzdy;uid=%user %;pwd=%password%" providername="system.data.sqlclient"/> Integrované ověřování Windows Uživatelé nemusí vyplňovat přihlašovací údaje (login a heslo). Do portálu se přihlašují

5 automaticky loginem, pod kterým se přihlásili do Windows. V IIS ve vlastnostech webové aplikace musí být povoleno Ověřování systému Windows. V souboru web.config musí být nastaveno: <authentication mode="windows"> Způsob přístupu uživatelů do databáze 1. Do databáze přistupují všichni uživatelé pod jedním DB účtem. Přihlašovací údaje k tomuto účtu jsou zadány v connection stringu. Příklad: <add name="web_mzdy" connectionstring="server=web_pc;database=mzdy;uid=test;pwd=test" providername="system.data.sqlclient"/> 2. Integrované ověřování bez zosobnění. Aplikace KS Portál přistupuje do databáze pod stejným účtem, pod jakým běží sama aplikace KS Portál. Tento uživatel se nastavuje ve vlastnostech aplikačního poolu, pod kterým běží aplikace KS Portál. Příklad: <add name="web_mzdy" connectionstring="server=web_pc;database=mzdy;integrated Security=SSPI" providername="system.data.sqlclient"/> 3. Integrované ověřování se zosobněním. Aplikace KS Portál přistupuje do databáze pod účtem příchozího uživatele. Connection string bude stejný jako v bodě 2. Navíc je potřeba v IIS ve vlastnostech webové aplikace povolit zosobnění. 6 Způsob ověření uživatelů Způsob ověření uživatelů určuje hodnota parametru <add key="typovereni" value=""/> v souboru web.config v sekci <appsettings> (viz. následující tabulka). Způsob ověření uživatelů Hodnota Nevyplněno (výchozí) ad eos Význam Přihlašovací údaje uživatele se ověřují proti agendě Uživatelé KS Portálu v těžkém klientovi (aplikaci KS Mzdy). Přihlašovací údaje se ověřují v Active Directory. Přihlašovací údaje uživatele se ověřují v EOSu. Tabulka 1: Způsob ověření uživatelů 7 Přístupová práva Řízení přístupu k údajům a operacím Přístup uživatelů je definován prostřednictvím uživatelských rolí. Odkud se mají načítat role uživatelů určuje RoleProvider: KSRoleProvider načítá aplikační role z databáze aplikace ADRoleProvide načítá aplikační role z Active Directory Nastavení, který provider se má použít, se provádí v konfiguračním souboru aplikace. Jako výchozí je přednastaven KSRoleProvider. Nastavení přístupových práv uživatelským rolím může provádět pouze administrátor KS Portálu. A to přímo v KS Portálu v menu Nastavení / Práva.

6 Login každého uživatele musí být přiřazen k nějaké roli, jinak nebude mít uživatel přístup k žádné části portálu. Login lze ke konkrétní roli přiřadit v agendě přístupových práv v naší aplikaci KS Mzdy (se kterou je KS Portál svázán). V agendě přístupových práv v aplikaci KS Mzdy lze přiřazovat k rolím loginy, které jsou buď v databázi (jako uživatalé DB) nebo v agendě Uživatelé KS Portálu. V konfiguračním souboru web.config je možno definovat výchozí roli parametrem <add key="vychozirole" value=""/>, která se přiřadí všem uživatelům, kteří nebudou mít explicitně přiřazenou žádnou roli. Řízení přístupu na data jiných uživatelů (tzv. řádková práva) Nastavení provádí pouze administrátor KS Portálu. Typ řádkových práv může správce nastavit v parametrech KS Portálu (Nastavení / Parametry). 1. Standardní (výchozí nastavení) přihlášený uživatel má povolen přístup jen na pevně daný výčet osobních čísel a středisek Výčet povolených osobních čísel a středisek se nastavuje v aplikaci KS Mzdy (v menu: Systém / Práva na střediska a os. čísla) a KS Portál toto nastavení přebírá. 2. Dle systemizace přihlášený uživatel má povolen přístup na sebe a své podřízené dle systemizace pracovních míst z aplikace KS Mzdy. 3. Dle AD přihlášený uživatel má povolen přístup na sebe a své podřízené dle hierarchie v Active Directory. 8 Registrace nových uživatelů v KS Portálu Tato kapitola platí jen v případě ověřování uživatelů v agendě Uživatelé KS Portálu v těžkém klientovi (výchozí nastavení). Aby uživatel získal přístup do KS Portálu, musí mít vytvořen účet v agendě Uživatelé KS Portálu. Účet mu může ručně vytvořit (nebo upravit) správce aplikace KS Mzdy. Uživatelé se mohou registrovat sami Je také možné povolit neregistrovaným uživatelům KS Portálu, aby se mohli sami zaregistrovat. V souboru web.config musí být v sekci <appsettings> následující řádky: <add key="registrace" value="user"/> <add key="vychozirole" value=""/> První řádek povoluje uživatelům KS Portálu registraci. Druhý musí mít ve své hodnotě zadán název výchozí uživatelské role, která se takto registrovaným uživatelům přiřadí. 9 Další možnosti nastavení Základní nastavení aplikace KS Portál se provádí v souboru web.config, který se nachází v adresáři ksprtl (kořenovém adresáři aplikace). Sekce <appsettings> V této sekci se nacházejí konfigurační parametry aplikace. Jejich pořadí není důležité. Zapisují se ve tvaru <add key="název" value="hodnota"/>.

7 Seznam parametrů Název Popis Možné hodnoty Admins Cache DbCmdTimeout Výčet loginů, které patří administrátorům aplikace. Potlačí ukládání stránek na straně prohlížeče do temporary internet files. Maximální povolená doba pro vykonání jednoho databázového příkazu. Pokud je překročena, zobrazí se chybové hlášení. Jeden nebo více loginů oddělených středníkem. nopage Číslo znamenající délku timeoutu v sekundách. FormatDatumu Datový typ pro datum v MSSQL DB nevyplněno datum je char(10) yyyymm-dd datetime datum je typu DateTime ExterniUziv LogType Optimalizace Menu PristupNaVsechn ypodniky Zda se do aplikace mohou přihlašovat externí uživatelé (tací, kteří nejsou v cílové databázi mezi zaměstnanci) Určuje, zda se mají zaznamenávat chyby vzniklé při běhu aplikace. Zda zobrazovat celé menu aplikace nebo jen přístupné položky. Zda má mít přihlášený uživatel přístup i na data zaměstnanců z jiných podniků v databázi nevyplněno/false přihlásit se mohou jen zaměstnanci true přihlásit se mohou i externí uživatelé z agendy Uživatelé KS Portálu nevyplněno záznam se neprovádí xml provádí se záznam do souboru ksprtl/logs/exceptions.xml nevyplněno/false zobrazí se celé menu true zobrazí se jen přístupné položky menu nevyplněno/false uživatel má přístup pouze na zaměstnance ze stejného podniku true uživatel má přístup na zaměstnance ze všech podniků Tabulka 2: Seznam parametrů Zašifrování vybraných sekcí souboru web.config Zašifrování sekce appsettings pro virtuální adresář ksprtl. Provádí se přes příkazovou řádku pod účtem administrátora následujícím příkazem C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \aspnet_regiis -pe "appsettings" -app "/ksprtl" Dešifrování stejné sekce se pak provede příkazem C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \aspnet_regiis -pd "appsettings" -app "/ksprtl" Následující příkaz přidělí účtu, pod kterým běží ASP.NET aplikace, právo dešifrovat zašifrované sekce web.config. V následujícím příkladu je tímto účtem "NETWORK SERVICE" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \aspnet_regiis -pa "NetFrameworkConfigurationKey" "NETWORK SERVICE"

8 10 Postřehy z praxe Zobrazí se následující chybové hlášení na vzdálené počítači, i když v souboru web.config je atribut node značky <customerrors> nastaven na hodnotu Off. Toto chování ukazuje na chybu (překlep) v souboru web.config. Přesnější popis chyby lze zobrazit pomocí web prohlížeče na místním serveru. IIS6 dynamický obsah: Do souboru protokolu W3C Extended je zaznamenána položka 404.2, pokud nejsou povolena webová rozšíření. Pomocí modulu snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) služby IIS povolte příslušné webové rozšíření.

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Technologie počítačových sítí 3. cvičení

Technologie počítačových sítí 3. cvičení Technologie počítačových sítí 3. cvičení Obsah sedmého cvičení Správa služeb a uživatelských účtu Windows 2003 serveru Nastavení rolí a služeb Windows 2003 server - Kontrola přiřazených rolí serveru -

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

BankKlient. FAQs. Verze 9.00

BankKlient. FAQs. Verze 9.00 BankKlient Verze 9.00 2 BankKlient Obsah: Úvod...3 Instalace BankKlient možné problémy...3 Činnosti a chyby při zahájení práce se systémem...6 1. Test duplicitního spuštění aplikace na počítači... 6 2.

Více

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka RYANT InChange CRM uživatelská příručka RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Web klient (příručka správce)

Dokumentace k produktu IceWarp Web klient (příručka správce) Dokumentace k produktu IceWarp Web klient (příručka správce) Úvod Tento dokument popisuje správu a instalaci nové generace klientského rozhraní Web klient, distribuovaného spolu s produktem Merak Mail

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více