elan RF 003 Návod na webové rozhraní elan-rf-003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "elan RF 003 Návod na webové rozhraní elan-rf-003"

Transkript

1 Návod na webové rozhraní elan-rf

2 Obsah 1. Úvod: Hlavní vlastnosti / charakteristika: Technické parametry: Instalace hardwaru: Přední panel: Zadní panel: Systémové požadavky: Požadavky na prostředí instalace: Příklady použití: Konfigurace počítače: Konfigurace imm Client: Přihlášení do webového rozhraní elan RF Nastavení Popis konfiguračního panelu: Popis funkcí Panel Rooms Panel Scenes Panel Devices Panel Floorplans Panely Device Types a Room Types Panel Action Potíže a jejich řešení:

3 Úvod: 1. Úvod: Gratulujeme Vám k zakoupení ovládací jednotky elan-rf-003, která je prvkem bezdrátového systému RF Control. Než začnete Návod na použití je určen pro montáž a pro uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci provádějte po dokonalém seznámení s tímto návodem a funkcí přístroje. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními. 2. Hlavní vlastnosti / charakteristika: Převodník elan-rf-003 převádí povely z LAN TCP/IP sítě na RF signál pro ovládání RF aktorů. Umožňuje obousměrnou komunikaci mezi systémy RF INELS a Ethernet. Lze použít pro prodloužení dosahu RF signálu po UTP kabelu (Ethernet síti) nebo WiFi (mezi jednotlivými patry domu). Možnost ovládání a vyčtení veličin z RF aktorů (teplota, status ON/OFF)- v prostředí imm. Konfigurace a správa ELAN-RF-003 se provádí přes: 1) vlastní web server 2) imm server Pro přístup k elan-rf-003 z Internetu je nutné připojit elan-rf-003 na Veřejnou IP adresu. Vyhovuje standardům 802.3/802.3u (Fast Ethernet). Vyhovuje standardům ISO 802.3/ IEEE 802.3u ( 10BASE-T). Automatická detekce překřížení Ethernet kabelu - MDIX. 10/100BaseT Ethernet, auto-detekce. Možnost napájení po PoE maximální napětí 27V / 200mA max. odběr. Podpora správy a konfigurace přes webové rozhraní. Podporuje aktualizaci firmwaru přes webové rozhraní. Vlastní Web server. Hliníková designová krabička v provedení desktop Strana 3 z 22

4 Technické parametry: 3. Technické parametry: Rozhraní RF Control Komunikační protokol: Oasis & RF Touch Compatible Vysílací Frekvence: 868 MHz Způsob přenosu signálu obousměrně adresovaná zpráva Výstup pro anténu: SMA konektor Indikace RF komunikace: 1 x červená RF Status LED Anténa: 1 db (součást balení) Dosah ve volném prostranství: do 100m Komunikace Ethernet Indikace provozního stavu ETH: zelená LED Indikace komunikace ETH: žlutá LED Komunikační rozhraní: 10/100 Mbps (RJ45) Přednastavená IP adresa: Napájecí napětí/jm. Proud: V DC / 200 ma (bezpečné malé napětí) Napájení PoE Max. 27V / 200mA max. odběr Připojení: konektor Jack Ø 2.1 mm Indikace napájecího napětí: zelená LED Ostatní Další možnosti napájeni: konektor USB-B Indikace aktivity USB: žlutá USB Status LED Tlačítko RESET: restart výrobku / reset výrobku do továrního nastavení Napájecí zdroj: 230 VAC / 12 V DC součást baleni zařízeni Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Stupeň krytí: IP 20 Stupeň znečištění: 2 Pracovní poloha: libovolná Instalace: volná Provedení: designová krabička Rozměry: 90 x 52 x 65 mm Hmotnost: 136 g Tovární nastavení: Login: admin, user Password : elkoep IP adresa: Strana 4 z 22

5 Instalace hardwaru: 4. Instalace hardwaru: 4.1 Přední panel: Napájecí konektor 10-27V/200mA Žlutá USB status LED LED indikace Ethernet komunikace Konektor Ethernet (RJ 45) Tlačítko RESET USB B konektor Zelená POWER LED indikace napájení Napájecí konektor DC 10-27V max. 200mA Vstup pro připojení přiloženého napájecího adaptéru. Zásuvka USB B Slouží pro servisní účely, (případně lze použít pro napájení výrobku). Zelená POWER led indikace napájecího napětí. Žlutá USB Status led zobrazuje aktivitu na USB portu. Tlačítko RESET slouží k restartu nebo obnovení výrobku do továrního nastavení*. Konektor Ethernet RJ 45 slouží pro připojení především do lokální sítě (LAN) nebo PC. Led dioda žlutá na konektoru Ethernet - indikace provozního stavu. Led dioda zelená na konektoru Ethernet - indikace komunikace. *Krátkým stiskem (cca 1s) tlačítka RESET ve stavu kdy ve výrobek připojen na napájecí napětí se provede restart výrobku. Tento restart nemění ani nemaže nastavení. RESET do továrního nastavení nastane po stisku a držení tlačítka RESET po dobu min. 10s. Tento restart uvede výrobek do továrního nastavení, tzn., nastaví se IP adresa na , nastaví se přihlašovací jméno a heslo na: admin / elkoep, user / elkoep, vymažou se všechny přidané RF aktory a vytvořený ovládací panel web serveru Strana 5 z 22

6 Instalace hardwaru: 4.2 Zadní panel: Červená LED RF STATUS Konektor antény SMA Červená RF STATUS LED Zobrazuje RF komunikaci při vysílání RF signálu LED dioda bliká. Konektor antény SMA pro připojení RF antény. 4.3 Systémové požadavky: Funkční imm Client nebo PC s funkčním Ethernet adaptérem. U PC nainstalovaný a webový prohlížeč (doporučujeme Mozilla Firefox (verze 28 a výše), Google Chrome (verze 34 a výše) a Opera (verze 12 a výše) podporující platformu Java Propojovací Ethernet kabel s koncovkami RJ Požadavky na prostředí instalace: Výrobek nesmí být umístěn na místě, kde by byl vystaven vlhkosti nebo nadměrnému teplu. Umístěte elan-rf-003 na místo, kde může být připojen k síti Ethernet, zdroji napájení a jeho RF anténa bude v dostatečné vzdálenosti od ovládaného zařízení. Pro bezchybnou komunikaci dbejte na zásady instalace RF zařízení, viz katalog RF. 4.5 Příklady použití: Připojte napájecí napětí pomocí přiloženého adaptéru. Zařízení elan-rf-003 připojte Ethernet kabelem k počítači, imm Client, elan-rf-003 nebo Ethernet rozbočovači.(kabel musí být zakončen koncovkami RJ45, zařízení disponuje funkcí automatické detekce překřížení kabelu nezáleží tak na překřížení kabelu) Strana 6 z 22

7 Instalace hardwaru: Příklad 1: Tento příklad zobrazuje případ kdy, již vlastníte server imm Client a chcete veškeré RF aktory ovládat a mít přehled o stavech v jakém se všechny RF aktory v dosahu elan-rf-003 nachází. Příklad 2: Další příklad je obdobný předešlému příkladu, jen zařízení pracuje pomocí PC. Díky Web-serveru lze snadno RF aktory ovládat Strana 7 z 22

8 Konfigurace počítače: 5. Konfigurace počítače: Pro přihlášení do web-serveru nebo změnu IP adresy ( ). Příklad konfigurace v systému Windows, postupujte podle následujících pokynů: 1. V nabídce Start počítače otevřete Ovládací panely a následně pak zvolte Síťová připojení. 2. V okně Síťová připojení klepněte pravým tlačítkem na LAN (připojení k místní síti), pak následně na Vlastnosti Strana 8 z 22

9 Konfigurace počítače: 3. Po otevření okna: Připojení k místní síti v hlavním dialogovém okně zvolte Protokol sítě Internet (TCP/IP). Po zvolení tohoto protokolu tlačítkem Vlastnosti otevřeme další konfigurační okno. 4. Konfiguraci provedeme zvolením záložky Použít následující adresu IP: Do textových polí zadejte následující nastavení: Adresa IP: Nastavte IP adresu Vašeho počítače v desítkovém formátu odděleném tečkami např (kde 2 je jakákoliv hodnota od 2 do 255). Maska podsítě: Kód adresy, který určuje velikost sítě. Běžně je pro masku podsítě používána hodnota Výchozí brána: Zde zadejte adresu výrobku IP elan-rf-003 v desítkovém formátu odděleném tečkami (výchozí nastavení: ). Adresu DNS serveru není nutné zadávat. 5. Uložíme nastavení potvrzením tlačítka OK Strana 9 z 22

10 Konfigurace imm Client: 6. Konfigurace imm Client: Pro konfiguraci imm Client v systému Linux, postupujte podle následujících pokynů: Na hlavním panelu v Linuxu spustíme nastavení Připojení k síti. V záložce Drátová připojení přidejte nové připojení kliknutím na tlačítko Přidat. Pojmenujte název nového připojení. Otevřete záložku Nastavení IPv4 zvolte metodu nastavení na Ruční. Po zmáčknutí tlačítka Přidat zapište do dialogového okna Adresy nastavení adresy, síťové masky a brány Strana 10 z 22

11 Konfigurace imm Client: Do textových polí zadejte následující nastavení: Adresa: Nastavte IP adresu vašeho počítače v desítkovém formátu odděleném tečkami např (kde 2 je jakákoliv hodnota od 2 do 255). Síťová maska: Kód adresy, který určuje velikost sítě. Běžně je pro masku podsítě používána hodnota Brána: Zde zadejte adresu výrobku IP elan-rf-003 v desítkovém formátu odděleném tečkami (výchozí nastavení: ). Adresu DNS serveru není nutné zadávat. Nastavení uložte tlačítkem Použít Strana 11 z 22

12 Přihlášení do webového rozhraní elan-rf Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-003 Po úspěšném nakonfigurování počítače nebo imm Client, spustíte webový prohlížeč. Do panelu Adresa (v internetovém prohlížeči) napište nastavenou IP adresu výrobku elan- RF-003. (Při první konfiguraci zadejte defaultně přidělenou IP adresu: ) Po potvrzení zadané IP adresy se načte přihlašovací stránka web serveru. Tovární nastavení pro přihlášení administrátora je: Login: admin Password: elkoep Nastavená IP adresa elanu-rf-003 Přihlašovací údaje Možnosti přihlášení: Do webového rozhraní elan-rf-003 je možné se přihlásit buď jako administrátor (admin), který má veškerá práva ovládání a nastavení nebo jako uživatel (user), kterému se zobrazí pouze samotný panel. Uživatel má tak možnost pouze zařízení ovládat (tovární nastavení hesla pro přihlášení jako admin i jako user je: elkoep). Oba uživatelé se přihlašují do stejných dialogových polí (Login, password), každý však se svým jménem a heslem. Přihlášení potvrdíte tlačítkem: Log in. Poznámka: po RESETU zařízení elan-rf-003 (pomocí dlouhého stisku tlačítka na předním panelu přístroje) bude IP adresa a přihlašovací údaje nastaveny do továrního nastavení Strana 12 z 22

13 Nastavení 8. Nastavení Po přihlášení se Vám v prohlížeči zobrazí větší okno sloužící k zobrazení přidaných RF-prvků (aktorů). V pravo se zobrazí konfigurační panel se všemi funkcemi web serveru elanu-rf-003. Přidané RF prvky Konfigurační panel Strana 13 z 22

14 Popis konfiguračního panelu: 9. Popis konfiguračního panelu: Tlačítko pro změnu přihlašovacích údajů Tlačítko pro zálohu nastavení Tlačítko pro síťová nastavení Tlačítko pro přepnutí módu elan-rf-003 Panel pro přidání nebo editaci Panel pro přidání nebo editaci scén Verze FW elanu-rf-003 Verze API Stav paměti: obsazená/celková Tlačítko pro Tlačítko pro načtení nastavení ze zálohy Tlačítko pro update FW Panel pro přidání nebo editaci aktorů Panel pro přidání nebo editaci Typ ikony Typ místnosti Prováděné akce Zobrazení statusu Strana 14 z 22

15 Popis konfiguračního panelu: 9.1 Popis funkcí Tlačítkem Accounts zobrazíte okno pro změnu přihlašovacích údajů. Okno pro vepsání hesla Okno pro vepsání jména Okno pro potvrzení hesla Tlačítko pro uložení Tlačítkem Log out se odhlásíte z webového rozhraní elan-rf-003. Tlačítkem Save stettings si můžete zálohovat aktuální nastavení Vašeho elanu-rf-003 včetně síťového nastavení. Tlačítkem Load settings si můžete obnovit své zálohované nastavení, které jste si před tím uložili do svého PC (soubor má koncovku.bin). Tlačítko Settings slouží pro konfiguraci síťového nastavení, které si můžete libovolně měnit dle Vaší sítě. Maska Vaší sítě IP adresa elanu-rf-003 Tlačítko pro uložení síťového nastavení Výchozí brána Vaší sítě Poznámka: Změníte-li adresu IP, musíte použit pro přihlášení k elan-rf-003 novou IP adresu. Pokud nova adresa IP, kterou jste zadali, není ve stejné podsíti, pak nebude spojení funkční, dokud nedojde k přenastavení připojeného zařízení (PC, imm Client) na stejnou podsíť. Tlačítko Update firmware složí pro aktualizaci firmwaru ve Vašem elanu-rf Strana 15 z 22

16 Popis konfiguračního panelu: Při aktualizaci elan-rf-003 postupujte podle následujících pokynů: 1. Z webové stránky stáhněte poslední verzi firmwaru elanu-rf Klepněte na tlačítko Update firmware a vyberte stažený soubor (soubor pro aktualizaci musí vždy obsahovat příponu (.bin), a klikněte na něj. Potvrzením tlačítka OK se automaticky zpustí aktualizace firmwaru ve Vašem elanu-rf-003. Poznámka: nevypínejte zařízení, ani nepoužívejte tlačítko Reset, pokud se firmware aktualizuje. elan-rf-003 se po dokončení aktualizace restartuje. Po aktualizaci firmwaru budou všechna nastavení zachována. Tzn, zůstane nastavená IP, přihlašovací údaje, vizualizační panel jako u verze SW před aktualizací. Tlačítko RF mode slouží pro přepnutí režimu Vašeho elanu-rf-003. Potvrzení pro funkci repeater Potvrzení Oasis compatible Potvrzení opakování všech adres Potvrzení opakování adres ze seznamu Potvrzení Oasis compatible Seznam opakovaných adres RF Repeater Funkce RF repeater je samostatná funkce elanu-rf-003. První použiti: elan-rf-003 nakonfigurovaný na repeater je možné připojit pouze na napájecí napěti a dále již bude fungovat stejně jako RFRP-20. Tj. přijme-li povel z RF klíčenky nebo RF detektoru přepošle tento povel po RF (bezdrátové Síti) dal. Stejná funkce nastává, přijme-li POSUNUTOU adresu od (obousměrně komunikujících jednotek) RF Pilot, RF Touch Použít pro: Oasis Compatible Povoleni funkce repeater obsluhovat jednosměrně komunikující jednotky (RF Key, RFWB, detektory). RF Touch Compatible Povoleni funkce repeater obsluhovat obousměrně komunikující jednotky (RF Touch, RF Pilot) U nastavení: RF Touch Compatible lze také nastavit omezení: Opakovat všechny cílové adresy Repeater bude opakovat všechny adresy jednosměrně (s posunutou adresou) i obousměrně komunikujících vysilačů. Opakovat pouze ze seznamu Repeater bude opakovat pouze adresy uvedené v seznamu adres Strana 16 z 22

17 Popis konfiguračního panelu: *Posun adresy Posun adresy se týká pouze vysílačů obousměrně komunikujících (RF Touch, RF Pilot, RFAP,...). Adresu zadávejte posunutou o ofset 0x viz tabulka pro převod adres. Skutečná adresa jednotky 0x xx xx 1x xx xx 2x xx xx 3x xx xx 4x xx xx 5x xx xx 6x xx xx 7x xx xx Adresa posunutá o offset pro komunikaci přes RFRP 8x xx xx 9x xx xx Ax xx xx Bx xx xx Cx xx xx Dx xx xx Ex xx xx Fx xx xx Příklad: Adresa jednotky: Panel Rooms Panel Rooms zobrazuje vytvořené místnosti. Tlačítkem (+) můžete přidat novou místnost, tlačítkem ( ) můžete libovolnou vybranou místnost vymazat a tlačítkem (X) můžete odstranit všechny přidané místnosti. Pokud klikneme na tlačítko (+) tak se nám zobrazí tabulka, kde vyplníme: 1. ID místnosti nepovinný údaj, pokud nezadáte automaticky se vygeneruje číslo. Zde mohou být použity pouze znaky [0-9; A-Z; a-z]. 2. Label udává libovolný název místnosti (můžete použít diakritiku, mezery a jiné, ) 3. Type zde volíte typ místnosti respektive typ ikony, která se Vám poté bude zobrazovat po přidání na ploše floorplánu. 4. Floorplan zde volíte floorplán (obrázek) který jste si předtím přidali v záložce floorplans Strana 17 z 22

18 Popis konfiguračního panelu: Libovolný název místnosti Unikátní identifikátor místnosti (nemusí se vyplňovat) Výběr floorplanu Typ místnostiikony, která se bude zobrazovat 9.3 Panel Scenes Panel Scenes Zde se tvoří libovolné scény dle požadavků uživatele. Scény lze Tvořit až poté co si přidáte místnosti a aktory. Příklad: Pro vytvoření jednoduché scény vyberete například aktory které spínají nebo stmívají Vaše světla a dáte jim hromadný povel pro vypnutí nebo zapnutí. Provedete to kliknutím na (+) pro přidání scény, zvolíte libovolný název (Label) ID se vyplňovat nemusí. Libovolný název scény Unikátní identifikátor (nemusí se vyplňovat) Vymazání všech aktorů Přidání aktoru do scény a jeho nastavení Tlačítko pro uložení scény Odebrání vybraného aktoru Strana 18 z 22

19 Popis konfiguračního panelu: Při přidávání aktoru se nastavují jeho funkce-akce (spínán; stmívání a jiné ) Výběr aktoru do scény Výběr akce aktoru Výběr funkce - akce Pokud u aktoru vyberete funkci ON tak tuhle funkci musíte ještě potvrdit jejím přesným stavem v tabulce Choose value a to například true pro zapnutí nebo false vypnutí. Po přidání všech aktorů a jejich požadovaných funkcí kliknete na Create a tím celou scénu uložíte. 9.4 Panel Devices Panel Devices slouží pro přidání RF aktorů do elanu-rf-003. Přidání RF aktoru: Kliknutím na políčko (+) se Vám otevře tabulka, ve které vyberete typ aktoru, zadáte adresu RF aktoru kterou najdete přímo na krabičce RF aktoru (je to šestimístné číslo v hexadecimálním formátu: 0-9,A- F) Adresa aktoru Následuje okno ID, které se vyplňovat nemusí. Okno Label slouží pro libovolné pojmenování aktoru, například Světlo kuchyň. Dále vyberete typ aktoru například light (světlo). Podle typu aktoru se poté bude zobrazovat ikona na floorplánu. Kliknutím na create RF aktor uložíte do elanu-rf Strana 19 z 22

20 Popis konfiguračního panelu: Zde vyplníte adresu RF aktoru Zde zvolíte typ RF aktoru Libovolný název RF aktrou Unikátní identifikátor (nemusí se vyplňovat) Typ ikony, která se bude zobrazovat Přidávání RF aktorů na floorplán: Kliknete na místnost v panelu Rooms do které chcete požadované RF aktory přidat a poté co se vám zobrazí floorplan na ploše (není to podmínkou jako floorplam může zůstat bílá plocha) kliknete dvakrát libovolně na plochu a poté se Vám zaktivuje přidávání RF aktorů červeným olemováním, a otevře se vám panel Devices. Poté dvojklikem na jednotlivé RF aktory přidáte RF aktory které požadujete na floorplán. Pravým tlačítkem myši aktor případně odstraníte. Pokud nepoužijete žádný svůj přidaný floorplán tak nemůžete s ikonami pohybovat, pokud máte v místnosti přidělený floorplán tak můžete myší ikonami libovolně pohybovat a rozmísťovat je na floorplanu. Jakmile si vše přidáte tak stejně jako na začátku dvojklikem kamkoliv na plochu (floorplan) vše uložíte. A nyní už po kliknutí na některou z ikon lze ovládat RF aktory. A to buď dvojklikem přímo na ně, nebo po jednoduchém kliknutí na ně se Vám zobrazí vpravo dole nabídka Action ve které již dvojklikem zpustíte požadovanou akci daného RF aktoru. Spouštění scén: spuštění se provádí podobným způsobem a to tak že po kliknutí na panelu Scenes si vybereme požadovanou scénu a 2x na ni kliknutím myší Strana 20 z 22

21 Popis konfiguračního panelu: Přidávané aktory na floorplán Červené označení pro přidávání aktorů 9.5 Panel Floorplans Panel Floorplans zde si můžete přidávat floorplány (obrázky, půdorysy.) Které se vám zrovna hodí. Jednotlivé floorplany přidáte stisknutím tlačítka (+) a vyberete požadovaný floorplan uložený ve Vašem PC. Floorplan pojmenujete a přidáte tlačítkem OK do elanu-rf-003. Počet floorplánů je omezen velikostí paměti elanu-rf-003. Stav paměti zjistíte v konfiguračním panelu nahoře. Pojmenování floorplanu 9.6 Panely Device Types a Room Types Panely Device Types a Room Types jsou pro běžného uživatele nepotřebné, využívají se pro další vývojové práce. Poznámka: V těchto panelech nic nemažte a neupravujte!!! 9.7 Panel Action Panel Action zobrazuje možnosti ovládání právě označeného RF aktoru na floorpláně Strana 21 z 22

22 Potíže a jejich řešení: 10. Potíže a jejich řešení: Výrobek nekomunikuje (nelze se připojit na web-server) Řešení: Kontrola napájecího napětí. Překontrolujte, zda je výrobek připojen na napájecí napětí a svítí tak signalizační Power LED na předním panelu. Kontrola síťového spojení Ethernet. Zkontrolujte, zda svítí žlutá LED provozního stavu a svítí nebo bliká zelená komunikační LED. V případě neshody překontrolujte síťové připojení. Jestliže není problém s výše uvedenými body a veškerá nastavení jsou správně nastavená, pak proveďte restart krátkým stiskem tlačítka RESET nebo odpojení a opětovné připojení napájecího napětí. Zařízení nereaguje na odesílané RF povely Řešení: Kontrola bliknutí status RF LED: Je-li elan-rf-003 připojen k napájecímu napětí, funguje Ethernet spojení musí po odeslání RF povelu blikat po dobu odesílání červená status LED Blikne-li LED dioda ale zařízení nereaguje, ujistěte se, že výrobek je v dostatečné vzdálenosti od ovládaného aktoru. Dále překontrolujte funkčnost ovládaného aktoru Strana 22 z 22

LARA / internetové rádio

LARA / internetové rádio Charakteristika I N T E R N E T O V É R A D I O Podporované formáty přenosu dat: O V L Á D Á N Í / N A S T A V E N Í Přední panel: Dálkové ovládání: Komunikace ethernet: Tlačítko RESET: R O Z H R A N Í

Více

JEDEN OVLADAČ ZA VŠECHNY

JEDEN OVLADAČ ZA VŠECHNY JEDEN OVLADAČ ZA VŠECHNY SADA PRO OVLÁDÁNÍ IR ZAŘÍZENÍ POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU NAHRADA ZA OVLADACE RYCHLA INSTALACE LET ZARUKA UŽ NEPOTŘEBUJETE HROMADU OVLADAČŮ, POSTAČÍ VÁM JEDEN... TEN, KTERÝ MÁTE VŽDY

Více

DŮM POD PALCEM SADA PRO OVLÁDÁNÍ DOMÁCNOSTI POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU

DŮM POD PALCEM SADA PRO OVLÁDÁNÍ DOMÁCNOSTI POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU DŮM POD PALCEM SADA PRO OVLÁDÁNÍ DOMÁCNOSTI POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU USPORA ENERGIE RYCHLA INSTALACE LET ZARUKA VŠECHNY ZAŘÍZENÍ VE VAŠEM DOMĚ MÁTE DOKONALE POD PALCEM VE VAŠEM CHYTRÉM TELEFONU. www.dumpodpalcem.cz

Více

Verze 02-009/2013 ver. imm:2.868 Stránka 1 z 69. Instalační manuál imm

Verze 02-009/2013 ver. imm:2.868 Stránka 1 z 69. Instalační manuál imm Verze 02-009/2013 ver. imm:2.868 Stránka 1 z 69 Instalační manuál imm Obsah Obsah... 2 1. Než začnete... 4 1.1. Uvedení VZ do chodu... 5 1.2. Základní nastavení... 7 1.2.1. Změna hesla... 7 1.2.2. Přizpůsobení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov SIEMENS LPB a BSB koumunikace Web server Instrukce pro zprovoznění OZS164 CE1C5711en Technologie budov Siemens Switzerland Ltd Technologie budov divize Mezinárodní ústředí Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel.

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁP NÍ VAŠEHO DOMU

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁP NÍ VAŠEHO DOMU PH-PC-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁP NÍ VAŠEHO DOMU Příslušenství k systému PocketHome Obousměrná komunikace s možností synchronizace z CJ Možnost nastavení všech konstant

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

MBusWeb. Převodník M-Bus na Ethernet s webovým rozhraním a přístupem

MBusWeb. Převodník M-Bus na Ethernet s webovým rozhraním a přístupem MBusWeb Převodník M-Bus na Ethernet s webovým rozhraním a přístupem ŘEŠENÍ V současné době existuje velké množství objektů, které jsou vybaveny měřidly s rozhraním M-Bus, například měřiči tepla, vodoměry,

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití 1. Úvodní seznámení 1.1 Popis základních vlastností kamery 1.2 Obsah balení 1.3 Vyobrazení a popis přístroje 1.4 Popis zadního panelu 1.5 Připojení externích

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

HiT.Access. Administrační program pro správu systému tf hit. Kompletní příručka

HiT.Access. Administrační program pro správu systému tf hit. Kompletní příručka HiT.Access Administrační program pro správu systému tf hit Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/11, platné

Více