elan RF 003 Návod na webové rozhraní elan-rf-003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "elan RF 003 Návod na webové rozhraní elan-rf-003"

Transkript

1 Návod na webové rozhraní elan-rf

2 Obsah 1. Úvod: Hlavní vlastnosti / charakteristika: Technické parametry: Instalace hardwaru: Přední panel: Zadní panel: Systémové požadavky: Požadavky na prostředí instalace: Příklady použití: Konfigurace počítače: Konfigurace imm Client: Přihlášení do webového rozhraní elan RF Nastavení Popis konfiguračního panelu: Popis funkcí Panel Rooms Panel Scenes Panel Devices Panel Floorplans Panely Device Types a Room Types Panel Action Potíže a jejich řešení:

3 Úvod: 1. Úvod: Gratulujeme Vám k zakoupení ovládací jednotky elan-rf-003, která je prvkem bezdrátového systému RF Control. Než začnete Návod na použití je určen pro montáž a pro uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci provádějte po dokonalém seznámení s tímto návodem a funkcí přístroje. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními. 2. Hlavní vlastnosti / charakteristika: Převodník elan-rf-003 převádí povely z LAN TCP/IP sítě na RF signál pro ovládání RF aktorů. Umožňuje obousměrnou komunikaci mezi systémy RF INELS a Ethernet. Lze použít pro prodloužení dosahu RF signálu po UTP kabelu (Ethernet síti) nebo WiFi (mezi jednotlivými patry domu). Možnost ovládání a vyčtení veličin z RF aktorů (teplota, status ON/OFF)- v prostředí imm. Konfigurace a správa ELAN-RF-003 se provádí přes: 1) vlastní web server 2) imm server Pro přístup k elan-rf-003 z Internetu je nutné připojit elan-rf-003 na Veřejnou IP adresu. Vyhovuje standardům 802.3/802.3u (Fast Ethernet). Vyhovuje standardům ISO 802.3/ IEEE 802.3u ( 10BASE-T). Automatická detekce překřížení Ethernet kabelu - MDIX. 10/100BaseT Ethernet, auto-detekce. Možnost napájení po PoE maximální napětí 27V / 200mA max. odběr. Podpora správy a konfigurace přes webové rozhraní. Podporuje aktualizaci firmwaru přes webové rozhraní. Vlastní Web server. Hliníková designová krabička v provedení desktop Strana 3 z 22

4 Technické parametry: 3. Technické parametry: Rozhraní RF Control Komunikační protokol: Oasis & RF Touch Compatible Vysílací Frekvence: 868 MHz Způsob přenosu signálu obousměrně adresovaná zpráva Výstup pro anténu: SMA konektor Indikace RF komunikace: 1 x červená RF Status LED Anténa: 1 db (součást balení) Dosah ve volném prostranství: do 100m Komunikace Ethernet Indikace provozního stavu ETH: zelená LED Indikace komunikace ETH: žlutá LED Komunikační rozhraní: 10/100 Mbps (RJ45) Přednastavená IP adresa: Napájecí napětí/jm. Proud: V DC / 200 ma (bezpečné malé napětí) Napájení PoE Max. 27V / 200mA max. odběr Připojení: konektor Jack Ø 2.1 mm Indikace napájecího napětí: zelená LED Ostatní Další možnosti napájeni: konektor USB-B Indikace aktivity USB: žlutá USB Status LED Tlačítko RESET: restart výrobku / reset výrobku do továrního nastavení Napájecí zdroj: 230 VAC / 12 V DC součást baleni zařízeni Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Stupeň krytí: IP 20 Stupeň znečištění: 2 Pracovní poloha: libovolná Instalace: volná Provedení: designová krabička Rozměry: 90 x 52 x 65 mm Hmotnost: 136 g Tovární nastavení: Login: admin, user Password : elkoep IP adresa: Strana 4 z 22

5 Instalace hardwaru: 4. Instalace hardwaru: 4.1 Přední panel: Napájecí konektor 10-27V/200mA Žlutá USB status LED LED indikace Ethernet komunikace Konektor Ethernet (RJ 45) Tlačítko RESET USB B konektor Zelená POWER LED indikace napájení Napájecí konektor DC 10-27V max. 200mA Vstup pro připojení přiloženého napájecího adaptéru. Zásuvka USB B Slouží pro servisní účely, (případně lze použít pro napájení výrobku). Zelená POWER led indikace napájecího napětí. Žlutá USB Status led zobrazuje aktivitu na USB portu. Tlačítko RESET slouží k restartu nebo obnovení výrobku do továrního nastavení*. Konektor Ethernet RJ 45 slouží pro připojení především do lokální sítě (LAN) nebo PC. Led dioda žlutá na konektoru Ethernet - indikace provozního stavu. Led dioda zelená na konektoru Ethernet - indikace komunikace. *Krátkým stiskem (cca 1s) tlačítka RESET ve stavu kdy ve výrobek připojen na napájecí napětí se provede restart výrobku. Tento restart nemění ani nemaže nastavení. RESET do továrního nastavení nastane po stisku a držení tlačítka RESET po dobu min. 10s. Tento restart uvede výrobek do továrního nastavení, tzn., nastaví se IP adresa na , nastaví se přihlašovací jméno a heslo na: admin / elkoep, user / elkoep, vymažou se všechny přidané RF aktory a vytvořený ovládací panel web serveru Strana 5 z 22

6 Instalace hardwaru: 4.2 Zadní panel: Červená LED RF STATUS Konektor antény SMA Červená RF STATUS LED Zobrazuje RF komunikaci při vysílání RF signálu LED dioda bliká. Konektor antény SMA pro připojení RF antény. 4.3 Systémové požadavky: Funkční imm Client nebo PC s funkčním Ethernet adaptérem. U PC nainstalovaný a webový prohlížeč (doporučujeme Mozilla Firefox (verze 28 a výše), Google Chrome (verze 34 a výše) a Opera (verze 12 a výše) podporující platformu Java Propojovací Ethernet kabel s koncovkami RJ Požadavky na prostředí instalace: Výrobek nesmí být umístěn na místě, kde by byl vystaven vlhkosti nebo nadměrnému teplu. Umístěte elan-rf-003 na místo, kde může být připojen k síti Ethernet, zdroji napájení a jeho RF anténa bude v dostatečné vzdálenosti od ovládaného zařízení. Pro bezchybnou komunikaci dbejte na zásady instalace RF zařízení, viz katalog RF. 4.5 Příklady použití: Připojte napájecí napětí pomocí přiloženého adaptéru. Zařízení elan-rf-003 připojte Ethernet kabelem k počítači, imm Client, elan-rf-003 nebo Ethernet rozbočovači.(kabel musí být zakončen koncovkami RJ45, zařízení disponuje funkcí automatické detekce překřížení kabelu nezáleží tak na překřížení kabelu) Strana 6 z 22

7 Instalace hardwaru: Příklad 1: Tento příklad zobrazuje případ kdy, již vlastníte server imm Client a chcete veškeré RF aktory ovládat a mít přehled o stavech v jakém se všechny RF aktory v dosahu elan-rf-003 nachází. Příklad 2: Další příklad je obdobný předešlému příkladu, jen zařízení pracuje pomocí PC. Díky Web-serveru lze snadno RF aktory ovládat Strana 7 z 22

8 Konfigurace počítače: 5. Konfigurace počítače: Pro přihlášení do web-serveru nebo změnu IP adresy ( ). Příklad konfigurace v systému Windows, postupujte podle následujících pokynů: 1. V nabídce Start počítače otevřete Ovládací panely a následně pak zvolte Síťová připojení. 2. V okně Síťová připojení klepněte pravým tlačítkem na LAN (připojení k místní síti), pak následně na Vlastnosti Strana 8 z 22

9 Konfigurace počítače: 3. Po otevření okna: Připojení k místní síti v hlavním dialogovém okně zvolte Protokol sítě Internet (TCP/IP). Po zvolení tohoto protokolu tlačítkem Vlastnosti otevřeme další konfigurační okno. 4. Konfiguraci provedeme zvolením záložky Použít následující adresu IP: Do textových polí zadejte následující nastavení: Adresa IP: Nastavte IP adresu Vašeho počítače v desítkovém formátu odděleném tečkami např (kde 2 je jakákoliv hodnota od 2 do 255). Maska podsítě: Kód adresy, který určuje velikost sítě. Běžně je pro masku podsítě používána hodnota Výchozí brána: Zde zadejte adresu výrobku IP elan-rf-003 v desítkovém formátu odděleném tečkami (výchozí nastavení: ). Adresu DNS serveru není nutné zadávat. 5. Uložíme nastavení potvrzením tlačítka OK Strana 9 z 22

10 Konfigurace imm Client: 6. Konfigurace imm Client: Pro konfiguraci imm Client v systému Linux, postupujte podle následujících pokynů: Na hlavním panelu v Linuxu spustíme nastavení Připojení k síti. V záložce Drátová připojení přidejte nové připojení kliknutím na tlačítko Přidat. Pojmenujte název nového připojení. Otevřete záložku Nastavení IPv4 zvolte metodu nastavení na Ruční. Po zmáčknutí tlačítka Přidat zapište do dialogového okna Adresy nastavení adresy, síťové masky a brány Strana 10 z 22

11 Konfigurace imm Client: Do textových polí zadejte následující nastavení: Adresa: Nastavte IP adresu vašeho počítače v desítkovém formátu odděleném tečkami např (kde 2 je jakákoliv hodnota od 2 do 255). Síťová maska: Kód adresy, který určuje velikost sítě. Běžně je pro masku podsítě používána hodnota Brána: Zde zadejte adresu výrobku IP elan-rf-003 v desítkovém formátu odděleném tečkami (výchozí nastavení: ). Adresu DNS serveru není nutné zadávat. Nastavení uložte tlačítkem Použít Strana 11 z 22

12 Přihlášení do webového rozhraní elan-rf Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-003 Po úspěšném nakonfigurování počítače nebo imm Client, spustíte webový prohlížeč. Do panelu Adresa (v internetovém prohlížeči) napište nastavenou IP adresu výrobku elan- RF-003. (Při první konfiguraci zadejte defaultně přidělenou IP adresu: ) Po potvrzení zadané IP adresy se načte přihlašovací stránka web serveru. Tovární nastavení pro přihlášení administrátora je: Login: admin Password: elkoep Nastavená IP adresa elanu-rf-003 Přihlašovací údaje Možnosti přihlášení: Do webového rozhraní elan-rf-003 je možné se přihlásit buď jako administrátor (admin), který má veškerá práva ovládání a nastavení nebo jako uživatel (user), kterému se zobrazí pouze samotný panel. Uživatel má tak možnost pouze zařízení ovládat (tovární nastavení hesla pro přihlášení jako admin i jako user je: elkoep). Oba uživatelé se přihlašují do stejných dialogových polí (Login, password), každý však se svým jménem a heslem. Přihlášení potvrdíte tlačítkem: Log in. Poznámka: po RESETU zařízení elan-rf-003 (pomocí dlouhého stisku tlačítka na předním panelu přístroje) bude IP adresa a přihlašovací údaje nastaveny do továrního nastavení Strana 12 z 22

13 Nastavení 8. Nastavení Po přihlášení se Vám v prohlížeči zobrazí větší okno sloužící k zobrazení přidaných RF-prvků (aktorů). V pravo se zobrazí konfigurační panel se všemi funkcemi web serveru elanu-rf-003. Přidané RF prvky Konfigurační panel Strana 13 z 22

14 Popis konfiguračního panelu: 9. Popis konfiguračního panelu: Tlačítko pro změnu přihlašovacích údajů Tlačítko pro zálohu nastavení Tlačítko pro síťová nastavení Tlačítko pro přepnutí módu elan-rf-003 Panel pro přidání nebo editaci Panel pro přidání nebo editaci scén Verze FW elanu-rf-003 Verze API Stav paměti: obsazená/celková Tlačítko pro Tlačítko pro načtení nastavení ze zálohy Tlačítko pro update FW Panel pro přidání nebo editaci aktorů Panel pro přidání nebo editaci Typ ikony Typ místnosti Prováděné akce Zobrazení statusu Strana 14 z 22

15 Popis konfiguračního panelu: 9.1 Popis funkcí Tlačítkem Accounts zobrazíte okno pro změnu přihlašovacích údajů. Okno pro vepsání hesla Okno pro vepsání jména Okno pro potvrzení hesla Tlačítko pro uložení Tlačítkem Log out se odhlásíte z webového rozhraní elan-rf-003. Tlačítkem Save stettings si můžete zálohovat aktuální nastavení Vašeho elanu-rf-003 včetně síťového nastavení. Tlačítkem Load settings si můžete obnovit své zálohované nastavení, které jste si před tím uložili do svého PC (soubor má koncovku.bin). Tlačítko Settings slouží pro konfiguraci síťového nastavení, které si můžete libovolně měnit dle Vaší sítě. Maska Vaší sítě IP adresa elanu-rf-003 Tlačítko pro uložení síťového nastavení Výchozí brána Vaší sítě Poznámka: Změníte-li adresu IP, musíte použit pro přihlášení k elan-rf-003 novou IP adresu. Pokud nova adresa IP, kterou jste zadali, není ve stejné podsíti, pak nebude spojení funkční, dokud nedojde k přenastavení připojeného zařízení (PC, imm Client) na stejnou podsíť. Tlačítko Update firmware složí pro aktualizaci firmwaru ve Vašem elanu-rf Strana 15 z 22

16 Popis konfiguračního panelu: Při aktualizaci elan-rf-003 postupujte podle následujících pokynů: 1. Z webové stránky stáhněte poslední verzi firmwaru elanu-rf Klepněte na tlačítko Update firmware a vyberte stažený soubor (soubor pro aktualizaci musí vždy obsahovat příponu (.bin), a klikněte na něj. Potvrzením tlačítka OK se automaticky zpustí aktualizace firmwaru ve Vašem elanu-rf-003. Poznámka: nevypínejte zařízení, ani nepoužívejte tlačítko Reset, pokud se firmware aktualizuje. elan-rf-003 se po dokončení aktualizace restartuje. Po aktualizaci firmwaru budou všechna nastavení zachována. Tzn, zůstane nastavená IP, přihlašovací údaje, vizualizační panel jako u verze SW před aktualizací. Tlačítko RF mode slouží pro přepnutí režimu Vašeho elanu-rf-003. Potvrzení pro funkci repeater Potvrzení Oasis compatible Potvrzení opakování všech adres Potvrzení opakování adres ze seznamu Potvrzení Oasis compatible Seznam opakovaných adres RF Repeater Funkce RF repeater je samostatná funkce elanu-rf-003. První použiti: elan-rf-003 nakonfigurovaný na repeater je možné připojit pouze na napájecí napěti a dále již bude fungovat stejně jako RFRP-20. Tj. přijme-li povel z RF klíčenky nebo RF detektoru přepošle tento povel po RF (bezdrátové Síti) dal. Stejná funkce nastává, přijme-li POSUNUTOU adresu od (obousměrně komunikujících jednotek) RF Pilot, RF Touch Použít pro: Oasis Compatible Povoleni funkce repeater obsluhovat jednosměrně komunikující jednotky (RF Key, RFWB, detektory). RF Touch Compatible Povoleni funkce repeater obsluhovat obousměrně komunikující jednotky (RF Touch, RF Pilot) U nastavení: RF Touch Compatible lze také nastavit omezení: Opakovat všechny cílové adresy Repeater bude opakovat všechny adresy jednosměrně (s posunutou adresou) i obousměrně komunikujících vysilačů. Opakovat pouze ze seznamu Repeater bude opakovat pouze adresy uvedené v seznamu adres Strana 16 z 22

17 Popis konfiguračního panelu: *Posun adresy Posun adresy se týká pouze vysílačů obousměrně komunikujících (RF Touch, RF Pilot, RFAP,...). Adresu zadávejte posunutou o ofset 0x viz tabulka pro převod adres. Skutečná adresa jednotky 0x xx xx 1x xx xx 2x xx xx 3x xx xx 4x xx xx 5x xx xx 6x xx xx 7x xx xx Adresa posunutá o offset pro komunikaci přes RFRP 8x xx xx 9x xx xx Ax xx xx Bx xx xx Cx xx xx Dx xx xx Ex xx xx Fx xx xx Příklad: Adresa jednotky: Panel Rooms Panel Rooms zobrazuje vytvořené místnosti. Tlačítkem (+) můžete přidat novou místnost, tlačítkem ( ) můžete libovolnou vybranou místnost vymazat a tlačítkem (X) můžete odstranit všechny přidané místnosti. Pokud klikneme na tlačítko (+) tak se nám zobrazí tabulka, kde vyplníme: 1. ID místnosti nepovinný údaj, pokud nezadáte automaticky se vygeneruje číslo. Zde mohou být použity pouze znaky [0-9; A-Z; a-z]. 2. Label udává libovolný název místnosti (můžete použít diakritiku, mezery a jiné, ) 3. Type zde volíte typ místnosti respektive typ ikony, která se Vám poté bude zobrazovat po přidání na ploše floorplánu. 4. Floorplan zde volíte floorplán (obrázek) který jste si předtím přidali v záložce floorplans Strana 17 z 22

18 Popis konfiguračního panelu: Libovolný název místnosti Unikátní identifikátor místnosti (nemusí se vyplňovat) Výběr floorplanu Typ místnostiikony, která se bude zobrazovat 9.3 Panel Scenes Panel Scenes Zde se tvoří libovolné scény dle požadavků uživatele. Scény lze Tvořit až poté co si přidáte místnosti a aktory. Příklad: Pro vytvoření jednoduché scény vyberete například aktory které spínají nebo stmívají Vaše světla a dáte jim hromadný povel pro vypnutí nebo zapnutí. Provedete to kliknutím na (+) pro přidání scény, zvolíte libovolný název (Label) ID se vyplňovat nemusí. Libovolný název scény Unikátní identifikátor (nemusí se vyplňovat) Vymazání všech aktorů Přidání aktoru do scény a jeho nastavení Tlačítko pro uložení scény Odebrání vybraného aktoru Strana 18 z 22

19 Popis konfiguračního panelu: Při přidávání aktoru se nastavují jeho funkce-akce (spínán; stmívání a jiné ) Výběr aktoru do scény Výběr akce aktoru Výběr funkce - akce Pokud u aktoru vyberete funkci ON tak tuhle funkci musíte ještě potvrdit jejím přesným stavem v tabulce Choose value a to například true pro zapnutí nebo false vypnutí. Po přidání všech aktorů a jejich požadovaných funkcí kliknete na Create a tím celou scénu uložíte. 9.4 Panel Devices Panel Devices slouží pro přidání RF aktorů do elanu-rf-003. Přidání RF aktoru: Kliknutím na políčko (+) se Vám otevře tabulka, ve které vyberete typ aktoru, zadáte adresu RF aktoru kterou najdete přímo na krabičce RF aktoru (je to šestimístné číslo v hexadecimálním formátu: 0-9,A- F) Adresa aktoru Následuje okno ID, které se vyplňovat nemusí. Okno Label slouží pro libovolné pojmenování aktoru, například Světlo kuchyň. Dále vyberete typ aktoru například light (světlo). Podle typu aktoru se poté bude zobrazovat ikona na floorplánu. Kliknutím na create RF aktor uložíte do elanu-rf Strana 19 z 22

20 Popis konfiguračního panelu: Zde vyplníte adresu RF aktoru Zde zvolíte typ RF aktoru Libovolný název RF aktrou Unikátní identifikátor (nemusí se vyplňovat) Typ ikony, která se bude zobrazovat Přidávání RF aktorů na floorplán: Kliknete na místnost v panelu Rooms do které chcete požadované RF aktory přidat a poté co se vám zobrazí floorplan na ploše (není to podmínkou jako floorplam může zůstat bílá plocha) kliknete dvakrát libovolně na plochu a poté se Vám zaktivuje přidávání RF aktorů červeným olemováním, a otevře se vám panel Devices. Poté dvojklikem na jednotlivé RF aktory přidáte RF aktory které požadujete na floorplán. Pravým tlačítkem myši aktor případně odstraníte. Pokud nepoužijete žádný svůj přidaný floorplán tak nemůžete s ikonami pohybovat, pokud máte v místnosti přidělený floorplán tak můžete myší ikonami libovolně pohybovat a rozmísťovat je na floorplanu. Jakmile si vše přidáte tak stejně jako na začátku dvojklikem kamkoliv na plochu (floorplan) vše uložíte. A nyní už po kliknutí na některou z ikon lze ovládat RF aktory. A to buď dvojklikem přímo na ně, nebo po jednoduchém kliknutí na ně se Vám zobrazí vpravo dole nabídka Action ve které již dvojklikem zpustíte požadovanou akci daného RF aktoru. Spouštění scén: spuštění se provádí podobným způsobem a to tak že po kliknutí na panelu Scenes si vybereme požadovanou scénu a 2x na ni kliknutím myší Strana 20 z 22

21 Popis konfiguračního panelu: Přidávané aktory na floorplán Červené označení pro přidávání aktorů 9.5 Panel Floorplans Panel Floorplans zde si můžete přidávat floorplány (obrázky, půdorysy.) Které se vám zrovna hodí. Jednotlivé floorplany přidáte stisknutím tlačítka (+) a vyberete požadovaný floorplan uložený ve Vašem PC. Floorplan pojmenujete a přidáte tlačítkem OK do elanu-rf-003. Počet floorplánů je omezen velikostí paměti elanu-rf-003. Stav paměti zjistíte v konfiguračním panelu nahoře. Pojmenování floorplanu 9.6 Panely Device Types a Room Types Panely Device Types a Room Types jsou pro běžného uživatele nepotřebné, využívají se pro další vývojové práce. Poznámka: V těchto panelech nic nemažte a neupravujte!!! 9.7 Panel Action Panel Action zobrazuje možnosti ovládání právě označeného RF aktoru na floorpláně Strana 21 z 22

22 Potíže a jejich řešení: 10. Potíže a jejich řešení: Výrobek nekomunikuje (nelze se připojit na web-server) Řešení: Kontrola napájecího napětí. Překontrolujte, zda je výrobek připojen na napájecí napětí a svítí tak signalizační Power LED na předním panelu. Kontrola síťového spojení Ethernet. Zkontrolujte, zda svítí žlutá LED provozního stavu a svítí nebo bliká zelená komunikační LED. V případě neshody překontrolujte síťové připojení. Jestliže není problém s výše uvedenými body a veškerá nastavení jsou správně nastavená, pak proveďte restart krátkým stiskem tlačítka RESET nebo odpojení a opětovné připojení napájecího napětí. Zařízení nereaguje na odesílané RF povely Řešení: Kontrola bliknutí status RF LED: Je-li elan-rf-003 připojen k napájecímu napětí, funguje Ethernet spojení musí po odeslání RF povelu blikat po dobu odesílání červená status LED Blikne-li LED dioda ale zařízení nereaguje, ujistěte se, že výrobek je v dostatečné vzdálenosti od ovládaného aktoru. Dále překontrolujte funkčnost ovládaného aktoru Strana 22 z 22

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.3 Strana 1 z 15

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.3 Strana 1 z 15 Strana 1 z 15 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 4 3. Nastavení... 5 Konfigurační panel... 6 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 7 Přidání RF prvků do floorplanu...15

Více

elan-rf-003 Návod / rev.3 Strana 1 z 13

elan-rf-003 Návod / rev.3 Strana 1 z 13 Strana 1 z 13 1. Úvod... 3 2. Instalace elan-rf-003, IP adresa... 4 3. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-003... 4 4. Nastavení... 5 Konfigurační panel... 6 Popis konfiguračního panelu a funkcí...

Více

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.2 Strana 1 z 15

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.2 Strana 1 z 15 Strana 1 z 15 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 4 3. Nastavení... 5 Konfigurační panel... 6 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 7 Přidání RF prvků do floorplanu...15

Více

elan-ir-003 Rev.:1 Strana 1 z 15

elan-ir-003 Rev.:1 Strana 1 z 15 Strana1 z15 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika elan-ir-003... 3 3. Technické parametry... 4 4. Instalace hardwaru... 5 4.1 Popis elan-ir-003... 5 4.2 Požadavky pro instalaci... 6 4.3 Připojení elan-ir-003...

Více

Převodník Ethernet na RF signál elan-rf-003. Úvod: Návod elan-rf-003 1/25. Instalační manuál 02-18/2012

Převodník Ethernet na RF signál elan-rf-003. Úvod: Návod elan-rf-003 1/25. Instalační manuál 02-18/2012 Úvod: Návod 1/25 Úvod: Obsah 1. Úvod:... 3 2. Hlavní vlastnosti / charakteristika:... 3 3. Technické parametry :... 4 4. Instalace hardwaru:... 5 4.1 Přední panel:... 5 4.2 Zadní panel:... 5 4.3 Systémové

Více

Převodník Ethernet na IR kód elan-ir-003. Úvod: Návod elan-ir-003. Instalační manuál 02-18/2012 1/16

Převodník Ethernet na IR kód elan-ir-003. Úvod: Návod elan-ir-003. Instalační manuál 02-18/2012 1/16 Úvod: Návod 02-18/2012 1/16 Úvod: Obsah 1. Úvod:... 3 2. Hlavní vlastnosti / charakteristika :... 3 3. Technické parametry :... 4 4. Vyzařovací charakteristika IR vysílače:... 5 5. Instalace hardwaru:...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

JEDEN OVLADAČ ZA VŠECHNY

JEDEN OVLADAČ ZA VŠECHNY JEDEN OVLADAČ ZA VŠECHNY SADA PRO OVLÁDÁNÍ IR ZAŘÍZENÍ POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU NAHRADA ZA OVLADACE RYCHLA INSTALACE LET ZARUKA UŽ NEPOTŘEBUJETE HROMADU OVLADAČŮ, POSTAČÍ VÁM JEDEN... TEN, KTERÝ MÁTE VŽDY

Více

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního panelu... 4 2.2 Popis

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Vlastnosti: Kompatibilní s HomePlug 1.0 Turbo Kompatibilní se specifikací IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Stručně o technologii HCNA Technologie HCNA vychází z technologie HomePNA, kde je však v tomto případě signál přenášen přes koaxiální kabel. Home PNA

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací QIG_NETIO4_cz_Layout..04 7: Stránka Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Předejdete

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Tento produkt je možné nastavit za použití jakéhokoliv aktuálního internetového prohlížeče, tj. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Předtím, než začnete

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více