RX3041 V2. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RX3041 V2. Uživatelská příručka"

Transkript

1 RX3041 V2 Uživatelská příručka

2 CZ5315 První vydání V1 Janeiro 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. ( ASUS ). V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí. ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH. Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

3 Obsah Kapitola 1: Úvod 1.1 Funkce a výhody Obsah balení... 3 Kapitola 2 Nastavení konfigurace směrovače prostřednictvím webového prohlížeče 2.1 Spuštění webového prohlížeče Průvodce Dynamická adresa IP Statická adresa IP PPPoE PPTP L2TP BigPond Systém Stav systému Nastavení systému Nastavení správce Aktualizace firmwaru Konfigurační nástroje Protokol WAN Typ připojení Dynamická adresa IP Statická adresa IP PPPoE PPTP L2TP BigPond DNS Místní síť Nastavení Klient DHCP NAT Virtuální server Speciální aplikace Mapování portů ALG DMZ Brána firewall Volba Řízení přístupu Filtrování adres URL Řízení MAC

4 Obsah 2.8 Směrování Směrovací tabulka Statické trasy Dynamické směrování UPnP Nastavení Mapování portů QoS Základna portu DSCP DDNS Informace nápovědy Odhlášení

5 Kapitola 1: Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení směrovače ASUS RX3041 V2. Jedná se velmi kvalitní a spolehlivé internetové směrovací zařízení, které umožňuje více uživatelům sdílet internetové připojení prostřednictvím kabelové přípojky nebo modemu DSL. Stačí nainstalovat směrovač, připojit ke kabelové přípojce nebo k modemu DSL a bez dalších starostí surfovat Internetem. Tento směrovač zároveň funguje jako 4portový přepínač 10/100 Mb/s Ethernet, jehož všechny porty podporují MDI/MDIX, což umožňuje připojovat další směrovače/přepínače pomocí kabelu CAT5. Tento směrovač poskytuje úplné řešení pro malé a středně velké firmy (SMB) a pro trhy malých/domácích kanceláří (SOHO), jelikož umožňuje rychlé síťové připojení a nabízí flexibilitu pro budoucí rozšiřování a zvyšování rychlosti. 1.1 Funkce a výhody Jednoduchý průvodce nastavení ve 3 krocích Všichni uživatelé mohou snadno nastavit směrovač pomocí jednoduchého průvodce nastavení ve 3 krocích pro sdílení Internetu. Příjemné webové grafické rozhraní Jedinečné a uživatelsky příjemné rozhraní ASUS umožňuje uživatelům snadno nastavovat směrovač. Podpora serveru DHCP Tato funkce poskytuje počítačům a dalším zařízením na požádání dynamickou adresu IP. Tento směrovač může fungovat jako server DHCP pro zařízení ve vaší místní síti. Podpora více hostitelů DMZ Jeden počítač ve Vaši místní síti lze nakonfigurovat na neomezenou komunikaci se servery nebo individuálním uživatelem v Internetu. Podpora PPTP a PPPoE Internetové (port WAN) připojení podporuje PPPoE (PPP over Ethernet) a PPTP (Pointto-Point Tunnel Protocol) a také typ služby Přímé připojení. 1.2 Obsah balení Jeden směrovač RX3041 V2 Napájecí adaptér Disk CD s uživatelskou příručkou QIG 3

6 Kapitola 2 Nastavení konfigurace směrovače prostřednictvím webového prohlížeče Tento směrovač je dodáván s webovým konfiguračním nástrojem. Uživatelé mohou přistupovat k tomuto konfiguračnímu nástroji z libovolného klientského systému v rámci místní sítě LAN směrovače RX3041 V2. Nejlepších výsledků dosáhnete s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější nebo Netscape Navigator 4.7 nebo novější. Než začnete konfigurovat směrovač, musíte od vašeho ISP získat následující údaje: a) Přidělil vám váš ISP statickou adresu IP nebo vám tuto adresu přidělí dynamicky? Pokud jste získali statickou adresu IP, jak zní? b) Používá váš ISP PPPoE? Pokud ano, jaké je vaše uživatelské jméno a heslo PPPoE? Pokud neznáte odpovědi na některou z výše uvedených otázek, obraťte se na vašeho ISP. 2.1 Spuštění webového prohlížeče Aby bylo možné používat webový nástroj, je třeba spustit internetový prohlížeč (MS IE 6.0 nebo novější, Netscape Navigator 4.7 nebo novější). Krok 1: Do adresního řádku zadejte výchozí adresu IP směrovače RX3041 V2 a potom stiskněte klávesu Enter: Krok 2: Po zobrazení dialogového okna pro přihlášení zadejte uživatelské jméno admin a výchozí heslo admin a klepnutím na tlačítko OK se přihlaste k webovému nástroji. 4

7 2.2 Průvodce Na následujícím okně může uživatel konfigurovat základní nastavení směrovače, jako například Host Name (Název hostitele), Domain Name (Název domény), Time Zone (Časové pásmo) a Daylight Saving (Letní čas). Klepnutím na tlačítko Next (Další) zaktualizujte nastavení WAN. Název hostitele: Zadejte název hostitele, který vám poskytl ISP (výchozí: RX3041 V2). Název domény: Zadejte název domény, který vám poskytl ISP. Časové pásmo: Vyberte časové pásmo země, ve které se nacházíte. Na základě vašeho výběru směrovač nastaví čas. Letní čas: Tento směrovač rovněž dokáže měnit letní čas. Chcete-li tuto funkci použít, musíte zaškrtnutím políčka Enable (Aktivovat) aktivovat konfiguraci letního času. Další: Klepnutím na tlačítko Next (Další) zaktualizujte nastavení sítě WAN. V následujícím okně může uživatel specifikovat typ připojení WAN, například dynamickou adresu IP, statickou adresu IP nebo PPPoE...atd. Po nakonfigurování nastavení připojení zaktualizujte nastavení DNS klepnutím na tlačítko Next (Další). 5

8 2.2.1 Dynamická adresa IP Získejte adresu IP automaticky od vašeho poskytovatele služeb. Krok 1: Vyberte Dynamic IP address (Dynamická adresa IP) z typu připojení WAN. Krok 2: Povolte MAC Cloning (Klonování MAC) a zadejte MAC address (Adresa MAC). Rovněž můžete klepnutím na tlačítko Clone MAC (Klonovat MAC) zkopírovat adresu MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. 6

9 Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím dynamické adresy IP Statická adresa IP Pokud je směrovač připojen k lince xdsl s pevnou adresou IP, klepněte na položku Static IP address (Statická adresa IP) a zadejte adresu IP a adresu brány, kterou vám poskytl ISP. Krok 1: Vyberte Static IP address (Statická adresa IP) z typu připojení WAN. 7

10 Krok 2: Zadejte statickou adresu IP, kterou vám přidělil váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). 8

11 Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím statické adresy IP PPPoE Pokud je směrovač připojen k vytáčené lince xdsl, klepněte na položku Dial-Up xdsl (Vytáčení připojení xdsl) a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte PPPoE z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet PPPoE a heslo, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). 9

12 Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím PPPoE. 10

13 2.2.4 PPTP Pokud se směrovač připojuje prostřednictvím protokolu PPTP, klepněte na položku PPTP a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte PPTP z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet PPTP, heslo, adresu IP služby, adresu IP WAN, adresu podsítě, bránu, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. 11

14 Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím PPTP L2TP Pokud se směrovač připojuje prostřednictvím protokolu L2TP, klepněte na položku L2TP a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte L2TP z typu připojení WAN. 12

15 Krok 2: Zadejte účet L2TP, heslo, adresu IP služby, adresu IP WAN, adresu podsítě, bránu, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). 13

16 Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím L2TP BigPond Toto připojení slouží pouze pro účely serveru Telstra BigPond (Austrálie). Krok 1: Vyberte BigPond z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet BigPond, heslo a ověřovací server, které poskytl místní ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). 14

17 Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím BigPond. 15

18 2.3 Systém Tato část zobrazuje základní konfigurační parametry vašeho směrovače, například System Status (Stav systému), System Settings (Nastavení systému), Administrator Settings (Nastavení správce), Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru), Configuration Tools (Konfigurační nástroje) a System Log (Systémový protokol). Ačkoli většina uživatelů bude moci použít výchozí nastavení, každý ISP je odlišný. Pokud si nejste jisti, která nastavení váš ISP požaduje, požádejte ISP o pomoc Stav systému Na obrazovce Status (Stav) můžete zobrazit stav připojení rozhraní LAN směrovače, čísla verzí firmwaru a hardwaru a počet klientů připojených k vaší síti. INTERNET: Zobrazuje typ a stav připojení WAN. BRÁNA: Zobrazuje nastavení systémové adresy IP a také stav služby DHCP, NAT a brány firewall. INFORMACE: Zobrazuje počet připojených klientů a také čísla verzí hardwaru a firmwaru směrovače. 16

19 2.3.2 Nastavení systému V okně System Settings (Nastavení systému) se konfigurují základní nastavení směrovače, například Host Name (Název hostitele), Domain Name (Název domény), Set Time Zone (Nastavení časového pásma), Daylight Saving (Letní čas) a NAT. Název hostitele: Zadejte název hostitele, který vám poskytl ISP (výchozí: RX3041 V2). Název domény: Zadejte název domény, který vám poskytl ISP. Nastavení časového pásma: Vyberte časové pásmo země, ve které se právě nacházíte. Na základě vašeho výběru směrovač nastaví čas. Letní čas: Tento směrovač rovněž dokáže měnit letní čas. Chcete-li tuto funkci použít, musíte zaškrtnutím políčka Enable (Aktivovat) aktivovat konfiguraci letního času. NAT: Můžete aktivovat funkci NAT. 17

20 2.3.3 Nastavení správce Tato nabídka slouží k omezení přístupu ke správě na základě konkrétního hesla. Výchozí heslo je admin. Co nejdříve přidělte heslo správci a uložte jej na bezpečném místě. Hesla mohou obsahovat 3-12 alfanumerických znaků a rozlišují malá a velká písmena. Limit nečinnosti správce Časový interval nečinnosti, před jehož vypršením směrovač automaticky ukončí relaci správce. Chcete-li toto nastavení deaktivovat, nastavte jej na nulu. Vzdálená správa - Ve výchozí konfiguraci je přístup ke správě k dispozici pouze pro uživatele ve vaší místní síti. Rovněž můžete ovšem spravovat směrovač ze vzdáleného hostitele přidáním adresy IP správce na této obrazovce. Nastavení hesla: Umožňuje vybrat heslo pro přístup webovému serveru webové správy. Vzdálená správa: Definovaná speciální adresa IP pro vzdálenou správu. Zde zadejte adresu IP (poznámka: ISP poskytuje více než jednu adresu IP, musíte povolit možnost Does ISP provide more IP address? (Poskytuje ISP více adres IP?) a potom musí adresa IP odpovídat adrese IP vzdálené správy. Port: Zadejte port vzdálené správy. 18

21 2.3.4 Aktualizace firmwaru Směrovač RX3041 V2 uživatelská příručka Uživatel používá okno Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru) k vyhledání nového firmwaru a potom aktualizuje systémový firmware. Klepněte na tlačítko Browse (Procházet), vyhledejte umístění nového firmwaru a potom klepnutím na OK proveďte aktualizaci. Aktualizace firmwaru: Tento nástroj umožňuje aktualizovat firmware systému směrovače. Chcete-li zaktualizovat firmware směrovače, je třeba stáhnout soubor firmwaru na místní pevný disk a pomocí tlačítka Browse (Procházet) vyhledat soubor firmwaru ve vašem počítači Konfigurační nástroje Toto okno slouží k obnovení nebo zálohování nastavení směrovače RX3041 V2, například Restart System (Restartovat systém), Restore Factory Default (Obnovit výchozí tovární nastavení), Backup Settings (Nastavení zálohování) a Restore Settings (Obnovit nastavení). Restartovat systém: Slouží k restartování tohoto zařízení. Obnovit výchozí tovární nastavení: Slouží k obnovení výchozích továrních hodnot nastavení tohoto zařízení. Nastavení zálohování: Slouží k uložení nastavení tohoto zařízení do souboru. Obnovit nastavení: Slouží k obnovení záložních nastavení tohoto zařízení. 19

22 2.3.6 Protokol Okno System Log (Systémový protokol) zobrazuje aktivity systému směrovače a umožňuje konfigurovat nastavení vzdáleného protokolu. Zařízení protokoly činností a událostí pouze nezobrazuje - lze nakonfigurovat odesílání těchto protokolů na jiné místo. Protokoly lze odesílat prostřednictvím u na konkrétní ový účet. Systémový protokol: Aktivita systému směrovače. Vzdálený protokol: Povolením této volby bude protokol odesílán na vzdálený protokolovací server. Odeslat protokol: Zadejte cílovou adresu IP vzdáleného protokolovacího serveru. Odeslat protokol em: Aktivací této volby budou protokoly odesílány na konkrétní e- mailovou adresu. Odeslat na Zadejte ovou adresu, na kterou budou protokoly odesílány. Server SMTP: Zadejte adresu serveru SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), který bude používán pro odesílání protokolů. 20

23 2.4 WAN Typ připojení Určete typ připojení WAN požadovaný vaším poskytovatelem internetových služeb, potom klepněte na tlačítko OK a zadejte podrobné konfigurační parametry pro vybraný typ připojení. Dynamická adresa IP: Získáte adresu IP od vašeho ISP automaticky. Statická adresa IP: Můžete použít pevnou adresu IP, kterou vám přiřadil váš ISP, pro přístup k internetové službě. PPPoE: PPPoE je běžný typ připojení používaný pro xdsl. PPTP: PPP Tunneling Protocol může podporovat víceprotokolovou virtuální privátní síť (VPN) L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol může podporovat víceprotokolovou virtuální privátní síť (VPN) BigPond: BigPond je australský poskytovatel internetových služeb, který je součástí společnosti Telstra. 21

24 2.4.2 Dynamická adresa IP Host Name (Název hostitele) je volitelný, ale může být vyžadován některými ISP. Výchozí adresa MAC je nastavena na fyzické rozhraní WAN směrovače. Použijte tuto adresu při registraci k internetové službě a neměňte ji, pokud to nevyžaduje váš ISP. Můžete použít tlačítko Clone MAC Address (Klonovat adresu MAC) ke zkopírování adresy MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Vyžádat adresu IP: Zadejte adresu IP zařízení, které budete klonovat. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Aktivujte nebo deaktivujte volbu klonování MAC. Adresa MAC: Zadejte adresu MAC zařízení, které chcete klonovat. 22

25 2.4.3 Statická adresa IP Pokud vám poskytovatel internetových služeb přidělil pevnou adresu, zadejte přidělenou adresu a masku podsítě pro směrovač a potom zadejte adresu brány vašeho ISP. Adresa IP přidělená vaším ISP: Adresu IP poskytuje váš ISP. Maska podsítě: Zadejte masku podsítě směrovače. Adresa brány ISP: Zadejte adresu brány na straně ISP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Adresa MAC sítě WAN. Používáte-li kabelový modem, je nezbytné ji zadat. Klepnutím na tlačítko Clone MAC Address (Klonovat adresu MAC) můžete zkopírovat adresu MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Poskytuje ISP více adres IP: Pokud váš ISP podporuje více adres IP, klepněte na Yes (Ano); v opačném případě ponechte tuto možnost nezaškrtnutou. 23

26 2.4.4 PPPoE Zadejte uživatelské jméno a heslo PPPoE přidělené vaším poskytovatelem služeb. Service Name (Název služby) je obvykle volitelný a může být vyžadován některými poskytovateli služeb. Zadáním Maximum Idle Time (Maximální doba nečinnosti) (v minutách) definujte maximální časový interval, po který bude udržováno připojení k Internetu během nečinnosti. Pokud bude připojení neaktivní déle, než stanovená Maximum Idle Time (Maximální doba nečinnosti), připojení bude ztraceno. Aktivací volby Auto-reconnect (Automaticky znovu připojit) bude připojení automaticky znovu navázáno, jakmile se znovu pokusíte přistoupit k Internetu. Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno, které vám poskytl váš ISP. Heslo: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Název služby: Toto nastavení je volitelné. Pokud to váš ISP požaduje, zadejte název služby; v opačném případě ponechte prázdné. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Chcete-li vybrat režim připojení PPPoE, jsou k dispozici možnosti Keepalive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). 24

27 2.4.5 PPTP Okno PPTP umožňuje uživateli konfigurovat základní nastavení PPTP směrovače. Účet PPTP: Zadejte účet PPTP, který vám poskytl váš ISP. Heslo PPTP: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Brána PPTP: Pokud má vaše místní síť LAN bránu PPTP, potom zde zadejte adresu IP této brány PPTP. Pokud nemáte bránu PPTP, zadejte adresu IP brány ISP výše. Adresa IP: Toto je adresa IP, kterou vám poskytl váš ISP pro vytvoření připojení PPTP. ID připojení: Toto je volitelné ID, které poskytuje ISP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Vyberte režim připojení PPTP, k dispozici jsou možnosti Keep-alive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). MPPE: Slouží k aktivaci nebo deaktivaci režimu šifrování Microsoft Point-to-Point Encryption. 25

28 2.4.6 L2TP Okno L2TP umožňuje uživateli konfigurovat základní nastavení L2TP směrovače. Účet L2TP: Zadejte účet L2TP, který vám poskytl váš ISP. Heslo L2TP: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Brána L2TP: Pokud má vaše místní síť LAN bránu L2TP, potom zde zadejte adresu IP této brány L2TP. Pokud nemáte bránu L2TP, zadejte adresu IP brány ISP. Adresa IP: Toto je adresa IP, kterou vám poskytl váš ISP pro vytvoření připojení L2TP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Chcete-li vybrat režim připojení L2TP, zahrnuje funkce keep-alive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). 26

29 2.4.7 BigPond BigPond je australský poskytovatel internetových služeb, který je součástí společnosti Telstra. Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno, které vám poskytl australský ISP. Heslo: Zadejte heslo, které poskytl australský ISP. Zadejte znovu vaše heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Ověřovací služba: Pokud to váš ISP požaduje, zadejte název služby; v opačném případě ponechte prázdné. Vyžádat adresu IP: Zadejte adresu IP zařízení, které budete klonovat. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Aktivujte nebo deaktivujte volbu klonování MAC. Adresa MAC: Zadejte adresu MAC zařízení, které chcete klonovat. 27

30 2.4.8 DNS Servery DNS (Domain Name Server) slouží k namapování adresy IP k odpovídajícímu názvu domény (například Váš ISP musí poskytnout adresu IP pro jeden nebo více serverů DNS. Adresa serveru DNS: Toto je adresa IP serveru DNS, kterou poskytl ISP; nebo můžete zadat vlastní adresu IP upřednostňovaného serveru DNS. Adresa sekundárního serveru DNS (volitelně): Toto nastavení je volitelné. Můžete zadat další adresu IP serveru DNS jako zálohu. Sekundární server DNS bude použit, když výše uvedený server DNS selže. 28

31 2.5 Místní síť Nastavení Slouží ke konfiguraci adresy brány serveru. Chcete-li dynamicky přiřadit adresu IP klientským počítačům, povolte server DHCP, nastavte dobu zapůjčení a potom stanovte rozsah adres. Platné adresy IP se skládají ze čtyř čísel, které jsou odděleny tečkami. První tři pole představují síťovou část v rozsahu od 0 do 255, zatímco poslední pole je hostitelská část v rozsahu od 1 do 254. Adresa IP: Toto je adresa IP portu místní sítě LAN směrovače (výchozí adresa IP brány klientů vaší místní sítě LAN) Maska podsítě: Zadejte masku podsítě pro segment vaší místní sítě LAN. Brána funguje jako server DHCP: Můžete aktivovat nebo deaktivovat server DHCP. Počáteční adresa fondu IP: Zadejte první adresu přidělenou serverem DHCP. Koncová adresa fondu IP: Zadejte poslední adresu přidělenou serverem DHCP. Doba zapůjčení: Zadejte počet hodin, po které může klient používat přidělenou adresu IP. Server proxy DNS: Slouží k aktivaci nebo deaktivaci serveru proxy DNS. 29

32 2.5.2 Klient DHCP Seznam klientů DHCP umožňuje sledovat klienty, kteří jsou připojeni ke směrovači prostřednictvím adresy IP, název hostitele a adresu MAC. Seznam klientů DHCP: Na této stránce jsou zobrazeni všichni klienti DHCP (počítače v místní síti LAN), kteří jsou aktuálně připojeni k vaší síti. Zobrazuje adresu IP a adresu MAC a zbývající čas každého klienta místní sítě LAN. Stisknutím tlačítka Refresh (Aktualizovat) zobrazíte nejaktuálnější situaci. 30

33 2.6 NAT Virtuální server Můžete nakonfigurovat směrovač jako virtuální server, takže vzdálení uživatelé, kteří přistupují ke službám, jako například web nebo FTP na vašem místním serveru prostřednictvím veřejných adres IP, mohou být automaticky přesměrováni na místní servery nakonfigurované se soukromou adresou IP. Jinými slovy v závislosti na požadované službě (číslo portu TCP/UDP) směrovač přesměrovává externí požadavek na službu na příslušný server. Příklad: ID Soukromá adresa IP Soukromý port Typ Veřejný port Poznámka TCP 80 Webový server TCP 21 Server FTP TCP 23 Server Telnet Soukromá adresa IP: Toto je adresa klienta /hostitele místní sítě LAN, na kterou bude odesláno číslo paketu veřejného portu. Soukromý port: Toto je číslo portu (výše uvedeného hostitele se soukromou adresou IP), na které bude číslo veřejného portu níže změněno, když paket vstoupí do vaší místní sítě LAN (na adresu IP serveru/klienta místní sítě LAN) Typ: Vyberte typ protokolu čísla portu (TCP, UDP nebo oboje). Pokud si nejste jisti, ponechte jako výchozí protokol TCP. Veřejný port: Zadejte číslo portu služby (služby/internetové aplikace), který bude přesměrován na výše uvedeného hostitele se soukromou adresou IP ve vaší místní síti LAN. Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivováno: Aktivujte funkci virtuálního serveru. 31

34 2.6.2 Speciální aplikace Některé aplikace vyžadují více připojení, například internetové hry, videokonference, internetová telefonie a další. Tyto aplikace nemohou fungovat, když je aktivováno překládání adres (NAT). Potřebujete-li používat aplikace, které vyžadují více připojení, zadejte port přiřazený aplikaci v poli odchozího portu Trigger Port (Port aktivační procedury), vyberte typ protokolu TCP nebo UDP a potom zadejte příchozí port veřejných portů přiřazený k portu aktivační procedury, který je má otevírat pro příchozí provoz. Příklad: ID Port aktivační procedury Typ aktivační procedury Veřejný port Veřejný typ Poznámka UDP , UDP MSN Game Zone UDP , TCP MSN Game Zone UDP 6112 UDP Battle.net Port aktivační procedury: Toto je odchozí (Outbound) rozsah čísel portů pro tuto konkrétní aplikaci. Typ aktivační procedury: Vyberte typ protokolu odchozího portu; může být TCP, UDP nebo Both (Oboje). Veřejný port: Zadejte příchozí (Inbound) port nebo rozsah portů pro tento typ aplikace (například , 47624) Veřejný typ: Vyberte typ protokolu příchozího portu: TCP, UDP nebo Both (Oboje). Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivovat: Aktivujte funkci speciální aplikace. 32

35 2.6.3 Mapování portů Tato funkce umožňuje více vnitřním uživatelům sdílet jednu nebo více veřejných adres IP. Zadejte veřejnou adresu IP, kterou chcete sdílet, do pole Global IP (Globální adresa IP). Zadejte rozsah vnitřních adres IP, které budou sdílet globální adresu IP. IP serveru: Zadejte adresu IP serveru NAT. Mapovací porty: Zadejte číslo portu, na který se mapuje server NAT. Typ: Vyberte typ protokolu příchozího portu: TCP, UDP nebo Both (Oboje). Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivováno: Aktivujte funkci mapování portů ALG Okno ALG (Application Layer Gateway) (Brána aplikační vrstvy) umožňuje uživatelům konfigurovat nastavení ALG směrovače. ALG (Brána aplikační vrstvy): Můžete aktivovat ALG a směrovač poté nechá danou aplikaci správně projít bránou NAT. 33

36 2.6.5 DMZ Máte-li klientský počítač, který nemůže řádně spouštět internetovou aplikaci zpoza brány NAT firewall nebo po nakonfigurování funkce speciálních aplikací, můžete otevřít klientovi neomezený obousměrný přístup k Internetu. Na této obrazovce zadejte adresu IP hostitele DMZ. Přidáním klienta do seznamu DMZ (Demilitarized Zone) může být vaše síť vystavena řadě bezpečnostních rizik; proto můžete použít tuto možnost jako poslední. DMZ (Demilitarizovaná zóna): Aktivujte/deaktivujte DMZ. Veřejná adresa IP: Adresa IP portu WAN nebo jakékoli jiné veřejné adresy IP, které poskytl váš ISP. Adresa IP hostitele virtuální DMZ: Zadejte adresu IP hostitele DMZ. 34

37 2.7 Brána firewall Volba Tento směrovač poskytuje rozsáhlou ochranu bránou firewall omezováním připojení k omezení nebezpečí průniku a obranou před širokou škálou běžných hackerských útoků. Nicméně pro aplikace, které vyžadují neomezený přístup k Internetu, můžete nakonfigurovat konkrétního klienta/server jako demilitarizovanou zónu (DMZ). Možnosti brány firewall: Vyberte funkce, které brána firewall podporuje. Lze vybrat možnosti Enable Hacker Attack Protect (Povolit ochranu před hackerským útokem), Discard PING from WAN side (Vyřadit PING ze strany WAN), Deny PING to the Gateway (Odmítnout PING na bránu), Drop Port Scan packets (Zahodit pakety prověřování portů), Allow to Scan Security Port (113) (Povolit prověřování bezpečnostního portu), Discard NetBios Packets (Zahazovat pakety NetBios), Accept Fragment Packets (Akceptovat fragmentované pakety) a Send IMCP Packets When Error is Encountered (Odesílat pakety IMCP při chybě). 35

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ASUS bezdrátový EZ N směrovač 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Uživatelská příručka CZ4941 Manual.indd...1 009.7.8...10:15:9.AM CZ4941 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer

Více

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod 54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414 Uživatelský návod Licenční práva. Copyright 2005 by PLANET Technology Corp. Všechna práva vyhrazena. Všechny značky a produkty zmíněné v tomto návodě

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next). OBSAH Jak rychle začít... 2 Stav připojení... 5 Přístup k internetu... 7 LAN TCP/IP a DHCP... 12 NAT (Překlad síťové adresy)... 15 Firewall... 22 Příloha A... 31 Ochrana před útokem "Denial of Service"...

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka PCE-N53 Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka CZ7147 / Únor 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Uživatelská příručka Synology DiskStation

Uživatelská příručka Synology DiskStation Vychází ze systému DSM 4.0 ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20120321 1 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace stanice Synology DiskStation... 7 Přihlaste

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více