RX3041 V2. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RX3041 V2. Uživatelská příručka"

Transkript

1 RX3041 V2 Uživatelská příručka

2 CZ5315 První vydání V1 Janeiro 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. ( ASUS ). V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí. ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH. Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

3 Obsah Kapitola 1: Úvod 1.1 Funkce a výhody Obsah balení... 3 Kapitola 2 Nastavení konfigurace směrovače prostřednictvím webového prohlížeče 2.1 Spuštění webového prohlížeče Průvodce Dynamická adresa IP Statická adresa IP PPPoE PPTP L2TP BigPond Systém Stav systému Nastavení systému Nastavení správce Aktualizace firmwaru Konfigurační nástroje Protokol WAN Typ připojení Dynamická adresa IP Statická adresa IP PPPoE PPTP L2TP BigPond DNS Místní síť Nastavení Klient DHCP NAT Virtuální server Speciální aplikace Mapování portů ALG DMZ Brána firewall Volba Řízení přístupu Filtrování adres URL Řízení MAC

4 Obsah 2.8 Směrování Směrovací tabulka Statické trasy Dynamické směrování UPnP Nastavení Mapování portů QoS Základna portu DSCP DDNS Informace nápovědy Odhlášení

5 Kapitola 1: Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení směrovače ASUS RX3041 V2. Jedná se velmi kvalitní a spolehlivé internetové směrovací zařízení, které umožňuje více uživatelům sdílet internetové připojení prostřednictvím kabelové přípojky nebo modemu DSL. Stačí nainstalovat směrovač, připojit ke kabelové přípojce nebo k modemu DSL a bez dalších starostí surfovat Internetem. Tento směrovač zároveň funguje jako 4portový přepínač 10/100 Mb/s Ethernet, jehož všechny porty podporují MDI/MDIX, což umožňuje připojovat další směrovače/přepínače pomocí kabelu CAT5. Tento směrovač poskytuje úplné řešení pro malé a středně velké firmy (SMB) a pro trhy malých/domácích kanceláří (SOHO), jelikož umožňuje rychlé síťové připojení a nabízí flexibilitu pro budoucí rozšiřování a zvyšování rychlosti. 1.1 Funkce a výhody Jednoduchý průvodce nastavení ve 3 krocích Všichni uživatelé mohou snadno nastavit směrovač pomocí jednoduchého průvodce nastavení ve 3 krocích pro sdílení Internetu. Příjemné webové grafické rozhraní Jedinečné a uživatelsky příjemné rozhraní ASUS umožňuje uživatelům snadno nastavovat směrovač. Podpora serveru DHCP Tato funkce poskytuje počítačům a dalším zařízením na požádání dynamickou adresu IP. Tento směrovač může fungovat jako server DHCP pro zařízení ve vaší místní síti. Podpora více hostitelů DMZ Jeden počítač ve Vaši místní síti lze nakonfigurovat na neomezenou komunikaci se servery nebo individuálním uživatelem v Internetu. Podpora PPTP a PPPoE Internetové (port WAN) připojení podporuje PPPoE (PPP over Ethernet) a PPTP (Pointto-Point Tunnel Protocol) a také typ služby Přímé připojení. 1.2 Obsah balení Jeden směrovač RX3041 V2 Napájecí adaptér Disk CD s uživatelskou příručkou QIG 3

6 Kapitola 2 Nastavení konfigurace směrovače prostřednictvím webového prohlížeče Tento směrovač je dodáván s webovým konfiguračním nástrojem. Uživatelé mohou přistupovat k tomuto konfiguračnímu nástroji z libovolného klientského systému v rámci místní sítě LAN směrovače RX3041 V2. Nejlepších výsledků dosáhnete s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější nebo Netscape Navigator 4.7 nebo novější. Než začnete konfigurovat směrovač, musíte od vašeho ISP získat následující údaje: a) Přidělil vám váš ISP statickou adresu IP nebo vám tuto adresu přidělí dynamicky? Pokud jste získali statickou adresu IP, jak zní? b) Používá váš ISP PPPoE? Pokud ano, jaké je vaše uživatelské jméno a heslo PPPoE? Pokud neznáte odpovědi na některou z výše uvedených otázek, obraťte se na vašeho ISP. 2.1 Spuštění webového prohlížeče Aby bylo možné používat webový nástroj, je třeba spustit internetový prohlížeč (MS IE 6.0 nebo novější, Netscape Navigator 4.7 nebo novější). Krok 1: Do adresního řádku zadejte výchozí adresu IP směrovače RX3041 V2 a potom stiskněte klávesu Enter: Krok 2: Po zobrazení dialogového okna pro přihlášení zadejte uživatelské jméno admin a výchozí heslo admin a klepnutím na tlačítko OK se přihlaste k webovému nástroji. 4

7 2.2 Průvodce Na následujícím okně může uživatel konfigurovat základní nastavení směrovače, jako například Host Name (Název hostitele), Domain Name (Název domény), Time Zone (Časové pásmo) a Daylight Saving (Letní čas). Klepnutím na tlačítko Next (Další) zaktualizujte nastavení WAN. Název hostitele: Zadejte název hostitele, který vám poskytl ISP (výchozí: RX3041 V2). Název domény: Zadejte název domény, který vám poskytl ISP. Časové pásmo: Vyberte časové pásmo země, ve které se nacházíte. Na základě vašeho výběru směrovač nastaví čas. Letní čas: Tento směrovač rovněž dokáže měnit letní čas. Chcete-li tuto funkci použít, musíte zaškrtnutím políčka Enable (Aktivovat) aktivovat konfiguraci letního času. Další: Klepnutím na tlačítko Next (Další) zaktualizujte nastavení sítě WAN. V následujícím okně může uživatel specifikovat typ připojení WAN, například dynamickou adresu IP, statickou adresu IP nebo PPPoE...atd. Po nakonfigurování nastavení připojení zaktualizujte nastavení DNS klepnutím na tlačítko Next (Další). 5

8 2.2.1 Dynamická adresa IP Získejte adresu IP automaticky od vašeho poskytovatele služeb. Krok 1: Vyberte Dynamic IP address (Dynamická adresa IP) z typu připojení WAN. Krok 2: Povolte MAC Cloning (Klonování MAC) a zadejte MAC address (Adresa MAC). Rovněž můžete klepnutím na tlačítko Clone MAC (Klonovat MAC) zkopírovat adresu MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. 6

9 Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím dynamické adresy IP Statická adresa IP Pokud je směrovač připojen k lince xdsl s pevnou adresou IP, klepněte na položku Static IP address (Statická adresa IP) a zadejte adresu IP a adresu brány, kterou vám poskytl ISP. Krok 1: Vyberte Static IP address (Statická adresa IP) z typu připojení WAN. 7

10 Krok 2: Zadejte statickou adresu IP, kterou vám přidělil váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). 8

11 Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím statické adresy IP PPPoE Pokud je směrovač připojen k vytáčené lince xdsl, klepněte na položku Dial-Up xdsl (Vytáčení připojení xdsl) a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte PPPoE z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet PPPoE a heslo, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). 9

12 Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím PPPoE. 10

13 2.2.4 PPTP Pokud se směrovač připojuje prostřednictvím protokolu PPTP, klepněte na položku PPTP a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte PPTP z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet PPTP, heslo, adresu IP služby, adresu IP WAN, adresu podsítě, bránu, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. 11

14 Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím PPTP L2TP Pokud se směrovač připojuje prostřednictvím protokolu L2TP, klepněte na položku L2TP a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte L2TP z typu připojení WAN. 12

15 Krok 2: Zadejte účet L2TP, heslo, adresu IP služby, adresu IP WAN, adresu podsítě, bránu, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). 13

16 Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím L2TP BigPond Toto připojení slouží pouze pro účely serveru Telstra BigPond (Austrálie). Krok 1: Vyberte BigPond z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet BigPond, heslo a ověřovací server, které poskytl místní ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). 14

17 Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím BigPond. 15

18 2.3 Systém Tato část zobrazuje základní konfigurační parametry vašeho směrovače, například System Status (Stav systému), System Settings (Nastavení systému), Administrator Settings (Nastavení správce), Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru), Configuration Tools (Konfigurační nástroje) a System Log (Systémový protokol). Ačkoli většina uživatelů bude moci použít výchozí nastavení, každý ISP je odlišný. Pokud si nejste jisti, která nastavení váš ISP požaduje, požádejte ISP o pomoc Stav systému Na obrazovce Status (Stav) můžete zobrazit stav připojení rozhraní LAN směrovače, čísla verzí firmwaru a hardwaru a počet klientů připojených k vaší síti. INTERNET: Zobrazuje typ a stav připojení WAN. BRÁNA: Zobrazuje nastavení systémové adresy IP a také stav služby DHCP, NAT a brány firewall. INFORMACE: Zobrazuje počet připojených klientů a také čísla verzí hardwaru a firmwaru směrovače. 16

19 2.3.2 Nastavení systému V okně System Settings (Nastavení systému) se konfigurují základní nastavení směrovače, například Host Name (Název hostitele), Domain Name (Název domény), Set Time Zone (Nastavení časového pásma), Daylight Saving (Letní čas) a NAT. Název hostitele: Zadejte název hostitele, který vám poskytl ISP (výchozí: RX3041 V2). Název domény: Zadejte název domény, který vám poskytl ISP. Nastavení časového pásma: Vyberte časové pásmo země, ve které se právě nacházíte. Na základě vašeho výběru směrovač nastaví čas. Letní čas: Tento směrovač rovněž dokáže měnit letní čas. Chcete-li tuto funkci použít, musíte zaškrtnutím políčka Enable (Aktivovat) aktivovat konfiguraci letního času. NAT: Můžete aktivovat funkci NAT. 17

20 2.3.3 Nastavení správce Tato nabídka slouží k omezení přístupu ke správě na základě konkrétního hesla. Výchozí heslo je admin. Co nejdříve přidělte heslo správci a uložte jej na bezpečném místě. Hesla mohou obsahovat 3-12 alfanumerických znaků a rozlišují malá a velká písmena. Limit nečinnosti správce Časový interval nečinnosti, před jehož vypršením směrovač automaticky ukončí relaci správce. Chcete-li toto nastavení deaktivovat, nastavte jej na nulu. Vzdálená správa - Ve výchozí konfiguraci je přístup ke správě k dispozici pouze pro uživatele ve vaší místní síti. Rovněž můžete ovšem spravovat směrovač ze vzdáleného hostitele přidáním adresy IP správce na této obrazovce. Nastavení hesla: Umožňuje vybrat heslo pro přístup webovému serveru webové správy. Vzdálená správa: Definovaná speciální adresa IP pro vzdálenou správu. Zde zadejte adresu IP (poznámka: ISP poskytuje více než jednu adresu IP, musíte povolit možnost Does ISP provide more IP address? (Poskytuje ISP více adres IP?) a potom musí adresa IP odpovídat adrese IP vzdálené správy. Port: Zadejte port vzdálené správy. 18

21 2.3.4 Aktualizace firmwaru Směrovač RX3041 V2 uživatelská příručka Uživatel používá okno Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru) k vyhledání nového firmwaru a potom aktualizuje systémový firmware. Klepněte na tlačítko Browse (Procházet), vyhledejte umístění nového firmwaru a potom klepnutím na OK proveďte aktualizaci. Aktualizace firmwaru: Tento nástroj umožňuje aktualizovat firmware systému směrovače. Chcete-li zaktualizovat firmware směrovače, je třeba stáhnout soubor firmwaru na místní pevný disk a pomocí tlačítka Browse (Procházet) vyhledat soubor firmwaru ve vašem počítači Konfigurační nástroje Toto okno slouží k obnovení nebo zálohování nastavení směrovače RX3041 V2, například Restart System (Restartovat systém), Restore Factory Default (Obnovit výchozí tovární nastavení), Backup Settings (Nastavení zálohování) a Restore Settings (Obnovit nastavení). Restartovat systém: Slouží k restartování tohoto zařízení. Obnovit výchozí tovární nastavení: Slouží k obnovení výchozích továrních hodnot nastavení tohoto zařízení. Nastavení zálohování: Slouží k uložení nastavení tohoto zařízení do souboru. Obnovit nastavení: Slouží k obnovení záložních nastavení tohoto zařízení. 19

22 2.3.6 Protokol Okno System Log (Systémový protokol) zobrazuje aktivity systému směrovače a umožňuje konfigurovat nastavení vzdáleného protokolu. Zařízení protokoly činností a událostí pouze nezobrazuje - lze nakonfigurovat odesílání těchto protokolů na jiné místo. Protokoly lze odesílat prostřednictvím u na konkrétní ový účet. Systémový protokol: Aktivita systému směrovače. Vzdálený protokol: Povolením této volby bude protokol odesílán na vzdálený protokolovací server. Odeslat protokol: Zadejte cílovou adresu IP vzdáleného protokolovacího serveru. Odeslat protokol em: Aktivací této volby budou protokoly odesílány na konkrétní e- mailovou adresu. Odeslat na Zadejte ovou adresu, na kterou budou protokoly odesílány. Server SMTP: Zadejte adresu serveru SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), který bude používán pro odesílání protokolů. 20

23 2.4 WAN Typ připojení Určete typ připojení WAN požadovaný vaším poskytovatelem internetových služeb, potom klepněte na tlačítko OK a zadejte podrobné konfigurační parametry pro vybraný typ připojení. Dynamická adresa IP: Získáte adresu IP od vašeho ISP automaticky. Statická adresa IP: Můžete použít pevnou adresu IP, kterou vám přiřadil váš ISP, pro přístup k internetové službě. PPPoE: PPPoE je běžný typ připojení používaný pro xdsl. PPTP: PPP Tunneling Protocol může podporovat víceprotokolovou virtuální privátní síť (VPN) L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol může podporovat víceprotokolovou virtuální privátní síť (VPN) BigPond: BigPond je australský poskytovatel internetových služeb, který je součástí společnosti Telstra. 21

24 2.4.2 Dynamická adresa IP Host Name (Název hostitele) je volitelný, ale může být vyžadován některými ISP. Výchozí adresa MAC je nastavena na fyzické rozhraní WAN směrovače. Použijte tuto adresu při registraci k internetové službě a neměňte ji, pokud to nevyžaduje váš ISP. Můžete použít tlačítko Clone MAC Address (Klonovat adresu MAC) ke zkopírování adresy MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Vyžádat adresu IP: Zadejte adresu IP zařízení, které budete klonovat. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Aktivujte nebo deaktivujte volbu klonování MAC. Adresa MAC: Zadejte adresu MAC zařízení, které chcete klonovat. 22

25 2.4.3 Statická adresa IP Pokud vám poskytovatel internetových služeb přidělil pevnou adresu, zadejte přidělenou adresu a masku podsítě pro směrovač a potom zadejte adresu brány vašeho ISP. Adresa IP přidělená vaším ISP: Adresu IP poskytuje váš ISP. Maska podsítě: Zadejte masku podsítě směrovače. Adresa brány ISP: Zadejte adresu brány na straně ISP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Adresa MAC sítě WAN. Používáte-li kabelový modem, je nezbytné ji zadat. Klepnutím na tlačítko Clone MAC Address (Klonovat adresu MAC) můžete zkopírovat adresu MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Poskytuje ISP více adres IP: Pokud váš ISP podporuje více adres IP, klepněte na Yes (Ano); v opačném případě ponechte tuto možnost nezaškrtnutou. 23

26 2.4.4 PPPoE Zadejte uživatelské jméno a heslo PPPoE přidělené vaším poskytovatelem služeb. Service Name (Název služby) je obvykle volitelný a může být vyžadován některými poskytovateli služeb. Zadáním Maximum Idle Time (Maximální doba nečinnosti) (v minutách) definujte maximální časový interval, po který bude udržováno připojení k Internetu během nečinnosti. Pokud bude připojení neaktivní déle, než stanovená Maximum Idle Time (Maximální doba nečinnosti), připojení bude ztraceno. Aktivací volby Auto-reconnect (Automaticky znovu připojit) bude připojení automaticky znovu navázáno, jakmile se znovu pokusíte přistoupit k Internetu. Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno, které vám poskytl váš ISP. Heslo: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Název služby: Toto nastavení je volitelné. Pokud to váš ISP požaduje, zadejte název služby; v opačném případě ponechte prázdné. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Chcete-li vybrat režim připojení PPPoE, jsou k dispozici možnosti Keepalive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). 24

27 2.4.5 PPTP Okno PPTP umožňuje uživateli konfigurovat základní nastavení PPTP směrovače. Účet PPTP: Zadejte účet PPTP, který vám poskytl váš ISP. Heslo PPTP: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Brána PPTP: Pokud má vaše místní síť LAN bránu PPTP, potom zde zadejte adresu IP této brány PPTP. Pokud nemáte bránu PPTP, zadejte adresu IP brány ISP výše. Adresa IP: Toto je adresa IP, kterou vám poskytl váš ISP pro vytvoření připojení PPTP. ID připojení: Toto je volitelné ID, které poskytuje ISP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Vyberte režim připojení PPTP, k dispozici jsou možnosti Keep-alive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). MPPE: Slouží k aktivaci nebo deaktivaci režimu šifrování Microsoft Point-to-Point Encryption. 25

28 2.4.6 L2TP Okno L2TP umožňuje uživateli konfigurovat základní nastavení L2TP směrovače. Účet L2TP: Zadejte účet L2TP, který vám poskytl váš ISP. Heslo L2TP: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Brána L2TP: Pokud má vaše místní síť LAN bránu L2TP, potom zde zadejte adresu IP této brány L2TP. Pokud nemáte bránu L2TP, zadejte adresu IP brány ISP. Adresa IP: Toto je adresa IP, kterou vám poskytl váš ISP pro vytvoření připojení L2TP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Chcete-li vybrat režim připojení L2TP, zahrnuje funkce keep-alive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). 26

29 2.4.7 BigPond BigPond je australský poskytovatel internetových služeb, který je součástí společnosti Telstra. Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno, které vám poskytl australský ISP. Heslo: Zadejte heslo, které poskytl australský ISP. Zadejte znovu vaše heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Ověřovací služba: Pokud to váš ISP požaduje, zadejte název služby; v opačném případě ponechte prázdné. Vyžádat adresu IP: Zadejte adresu IP zařízení, které budete klonovat. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Aktivujte nebo deaktivujte volbu klonování MAC. Adresa MAC: Zadejte adresu MAC zařízení, které chcete klonovat. 27

30 2.4.8 DNS Servery DNS (Domain Name Server) slouží k namapování adresy IP k odpovídajícímu názvu domény (například Váš ISP musí poskytnout adresu IP pro jeden nebo více serverů DNS. Adresa serveru DNS: Toto je adresa IP serveru DNS, kterou poskytl ISP; nebo můžete zadat vlastní adresu IP upřednostňovaného serveru DNS. Adresa sekundárního serveru DNS (volitelně): Toto nastavení je volitelné. Můžete zadat další adresu IP serveru DNS jako zálohu. Sekundární server DNS bude použit, když výše uvedený server DNS selže. 28

31 2.5 Místní síť Nastavení Slouží ke konfiguraci adresy brány serveru. Chcete-li dynamicky přiřadit adresu IP klientským počítačům, povolte server DHCP, nastavte dobu zapůjčení a potom stanovte rozsah adres. Platné adresy IP se skládají ze čtyř čísel, které jsou odděleny tečkami. První tři pole představují síťovou část v rozsahu od 0 do 255, zatímco poslední pole je hostitelská část v rozsahu od 1 do 254. Adresa IP: Toto je adresa IP portu místní sítě LAN směrovače (výchozí adresa IP brány klientů vaší místní sítě LAN) Maska podsítě: Zadejte masku podsítě pro segment vaší místní sítě LAN. Brána funguje jako server DHCP: Můžete aktivovat nebo deaktivovat server DHCP. Počáteční adresa fondu IP: Zadejte první adresu přidělenou serverem DHCP. Koncová adresa fondu IP: Zadejte poslední adresu přidělenou serverem DHCP. Doba zapůjčení: Zadejte počet hodin, po které může klient používat přidělenou adresu IP. Server proxy DNS: Slouží k aktivaci nebo deaktivaci serveru proxy DNS. 29

32 2.5.2 Klient DHCP Seznam klientů DHCP umožňuje sledovat klienty, kteří jsou připojeni ke směrovači prostřednictvím adresy IP, název hostitele a adresu MAC. Seznam klientů DHCP: Na této stránce jsou zobrazeni všichni klienti DHCP (počítače v místní síti LAN), kteří jsou aktuálně připojeni k vaší síti. Zobrazuje adresu IP a adresu MAC a zbývající čas každého klienta místní sítě LAN. Stisknutím tlačítka Refresh (Aktualizovat) zobrazíte nejaktuálnější situaci. 30

33 2.6 NAT Virtuální server Můžete nakonfigurovat směrovač jako virtuální server, takže vzdálení uživatelé, kteří přistupují ke službám, jako například web nebo FTP na vašem místním serveru prostřednictvím veřejných adres IP, mohou být automaticky přesměrováni na místní servery nakonfigurované se soukromou adresou IP. Jinými slovy v závislosti na požadované službě (číslo portu TCP/UDP) směrovač přesměrovává externí požadavek na službu na příslušný server. Příklad: ID Soukromá adresa IP Soukromý port Typ Veřejný port Poznámka TCP 80 Webový server TCP 21 Server FTP TCP 23 Server Telnet Soukromá adresa IP: Toto je adresa klienta /hostitele místní sítě LAN, na kterou bude odesláno číslo paketu veřejného portu. Soukromý port: Toto je číslo portu (výše uvedeného hostitele se soukromou adresou IP), na které bude číslo veřejného portu níže změněno, když paket vstoupí do vaší místní sítě LAN (na adresu IP serveru/klienta místní sítě LAN) Typ: Vyberte typ protokolu čísla portu (TCP, UDP nebo oboje). Pokud si nejste jisti, ponechte jako výchozí protokol TCP. Veřejný port: Zadejte číslo portu služby (služby/internetové aplikace), který bude přesměrován na výše uvedeného hostitele se soukromou adresou IP ve vaší místní síti LAN. Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivováno: Aktivujte funkci virtuálního serveru. 31

34 2.6.2 Speciální aplikace Některé aplikace vyžadují více připojení, například internetové hry, videokonference, internetová telefonie a další. Tyto aplikace nemohou fungovat, když je aktivováno překládání adres (NAT). Potřebujete-li používat aplikace, které vyžadují více připojení, zadejte port přiřazený aplikaci v poli odchozího portu Trigger Port (Port aktivační procedury), vyberte typ protokolu TCP nebo UDP a potom zadejte příchozí port veřejných portů přiřazený k portu aktivační procedury, který je má otevírat pro příchozí provoz. Příklad: ID Port aktivační procedury Typ aktivační procedury Veřejný port Veřejný typ Poznámka UDP , UDP MSN Game Zone UDP , TCP MSN Game Zone UDP 6112 UDP Battle.net Port aktivační procedury: Toto je odchozí (Outbound) rozsah čísel portů pro tuto konkrétní aplikaci. Typ aktivační procedury: Vyberte typ protokolu odchozího portu; může být TCP, UDP nebo Both (Oboje). Veřejný port: Zadejte příchozí (Inbound) port nebo rozsah portů pro tento typ aplikace (například , 47624) Veřejný typ: Vyberte typ protokolu příchozího portu: TCP, UDP nebo Both (Oboje). Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivovat: Aktivujte funkci speciální aplikace. 32

35 2.6.3 Mapování portů Tato funkce umožňuje více vnitřním uživatelům sdílet jednu nebo více veřejných adres IP. Zadejte veřejnou adresu IP, kterou chcete sdílet, do pole Global IP (Globální adresa IP). Zadejte rozsah vnitřních adres IP, které budou sdílet globální adresu IP. IP serveru: Zadejte adresu IP serveru NAT. Mapovací porty: Zadejte číslo portu, na který se mapuje server NAT. Typ: Vyberte typ protokolu příchozího portu: TCP, UDP nebo Both (Oboje). Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivováno: Aktivujte funkci mapování portů ALG Okno ALG (Application Layer Gateway) (Brána aplikační vrstvy) umožňuje uživatelům konfigurovat nastavení ALG směrovače. ALG (Brána aplikační vrstvy): Můžete aktivovat ALG a směrovač poté nechá danou aplikaci správně projít bránou NAT. 33

36 2.6.5 DMZ Máte-li klientský počítač, který nemůže řádně spouštět internetovou aplikaci zpoza brány NAT firewall nebo po nakonfigurování funkce speciálních aplikací, můžete otevřít klientovi neomezený obousměrný přístup k Internetu. Na této obrazovce zadejte adresu IP hostitele DMZ. Přidáním klienta do seznamu DMZ (Demilitarized Zone) může být vaše síť vystavena řadě bezpečnostních rizik; proto můžete použít tuto možnost jako poslední. DMZ (Demilitarizovaná zóna): Aktivujte/deaktivujte DMZ. Veřejná adresa IP: Adresa IP portu WAN nebo jakékoli jiné veřejné adresy IP, které poskytl váš ISP. Adresa IP hostitele virtuální DMZ: Zadejte adresu IP hostitele DMZ. 34

37 2.7 Brána firewall Volba Tento směrovač poskytuje rozsáhlou ochranu bránou firewall omezováním připojení k omezení nebezpečí průniku a obranou před širokou škálou běžných hackerských útoků. Nicméně pro aplikace, které vyžadují neomezený přístup k Internetu, můžete nakonfigurovat konkrétního klienta/server jako demilitarizovanou zónu (DMZ). Možnosti brány firewall: Vyberte funkce, které brána firewall podporuje. Lze vybrat možnosti Enable Hacker Attack Protect (Povolit ochranu před hackerským útokem), Discard PING from WAN side (Vyřadit PING ze strany WAN), Deny PING to the Gateway (Odmítnout PING na bránu), Drop Port Scan packets (Zahodit pakety prověřování portů), Allow to Scan Security Port (113) (Povolit prověřování bezpečnostního portu), Discard NetBios Packets (Zahazovat pakety NetBios), Accept Fragment Packets (Akceptovat fragmentované pakety) a Send IMCP Packets When Error is Encountered (Odesílat pakety IMCP při chybě). 35

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Uživatelská příručka Kabelový/DSL router TL-R402M

Uživatelská příručka Kabelový/DSL router TL-R402M Uživatelská příručka TL-R402M Kabelový/DSL router Sdílí vysokorychlostní přístup k internetu Vestavěný 4-portový přepínač a firewall Pro domov a malou kancelář http://www.i4shop.net 1 COPYRIGHT A OBCHODNÍ

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

1820 série NVR Instalační průvodce

1820 série NVR Instalační průvodce 1820 série NVR Instalační průvodce 1. Představení produktu Kedacom NVR série 1820 je komplexní řešení pro video dohled a nahrávání videa. NVR řady 1820 podporují Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Rychlý průvodce konfigurací 602LAN SUITE 2004

Rychlý průvodce konfigurací 602LAN SUITE 2004 602LAN SUITE 2004 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 KONTROLA FUNKČNOSTI PROTOKOLU TCP/IP... 4 INSTALACE 602LAN

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1

Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1 Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1 10/100Mbps Broadband Router 1. Úvod 2. Indikátory LED 3. Konfigurace vašeho počítače 4. Konfigurace routeru Barricade 1.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Prestige 334 Broadband router s firewallem

Prestige 334 Broadband router s firewallem Broadband router s firewallem Příručka pro rychlou instalaci Verze 3.60 Listopad 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

fáze 1 fáze 2 internet

fáze 1 fáze 2 internet Tutoriál pro připojení ke školní síti SŠIEŘ a internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení pro operační systémy Microsoft Windows XP fáze 1 fáze 2 internet Samotný postup připojení je rozdělen do dvou samostatných,

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro P-660HN-T3A )

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro P-660HN-T3A ) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro P-660HN-T3A ) Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více