RX3041 V2. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RX3041 V2. Uživatelská příručka"

Transkript

1 RX3041 V2 Uživatelská příručka

2 CZ5315 První vydání V1 Janeiro 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. ( ASUS ). V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí. ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH. Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

3 Obsah Kapitola 1: Úvod 1.1 Funkce a výhody Obsah balení... 3 Kapitola 2 Nastavení konfigurace směrovače prostřednictvím webového prohlížeče 2.1 Spuštění webového prohlížeče Průvodce Dynamická adresa IP Statická adresa IP PPPoE PPTP L2TP BigPond Systém Stav systému Nastavení systému Nastavení správce Aktualizace firmwaru Konfigurační nástroje Protokol WAN Typ připojení Dynamická adresa IP Statická adresa IP PPPoE PPTP L2TP BigPond DNS Místní síť Nastavení Klient DHCP NAT Virtuální server Speciální aplikace Mapování portů ALG DMZ Brána firewall Volba Řízení přístupu Filtrování adres URL Řízení MAC

4 Obsah 2.8 Směrování Směrovací tabulka Statické trasy Dynamické směrování UPnP Nastavení Mapování portů QoS Základna portu DSCP DDNS Informace nápovědy Odhlášení

5 Kapitola 1: Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení směrovače ASUS RX3041 V2. Jedná se velmi kvalitní a spolehlivé internetové směrovací zařízení, které umožňuje více uživatelům sdílet internetové připojení prostřednictvím kabelové přípojky nebo modemu DSL. Stačí nainstalovat směrovač, připojit ke kabelové přípojce nebo k modemu DSL a bez dalších starostí surfovat Internetem. Tento směrovač zároveň funguje jako 4portový přepínač 10/100 Mb/s Ethernet, jehož všechny porty podporují MDI/MDIX, což umožňuje připojovat další směrovače/přepínače pomocí kabelu CAT5. Tento směrovač poskytuje úplné řešení pro malé a středně velké firmy (SMB) a pro trhy malých/domácích kanceláří (SOHO), jelikož umožňuje rychlé síťové připojení a nabízí flexibilitu pro budoucí rozšiřování a zvyšování rychlosti. 1.1 Funkce a výhody Jednoduchý průvodce nastavení ve 3 krocích Všichni uživatelé mohou snadno nastavit směrovač pomocí jednoduchého průvodce nastavení ve 3 krocích pro sdílení Internetu. Příjemné webové grafické rozhraní Jedinečné a uživatelsky příjemné rozhraní ASUS umožňuje uživatelům snadno nastavovat směrovač. Podpora serveru DHCP Tato funkce poskytuje počítačům a dalším zařízením na požádání dynamickou adresu IP. Tento směrovač může fungovat jako server DHCP pro zařízení ve vaší místní síti. Podpora více hostitelů DMZ Jeden počítač ve Vaši místní síti lze nakonfigurovat na neomezenou komunikaci se servery nebo individuálním uživatelem v Internetu. Podpora PPTP a PPPoE Internetové (port WAN) připojení podporuje PPPoE (PPP over Ethernet) a PPTP (Pointto-Point Tunnel Protocol) a také typ služby Přímé připojení. 1.2 Obsah balení Jeden směrovač RX3041 V2 Napájecí adaptér Disk CD s uživatelskou příručkou QIG 3

6 Kapitola 2 Nastavení konfigurace směrovače prostřednictvím webového prohlížeče Tento směrovač je dodáván s webovým konfiguračním nástrojem. Uživatelé mohou přistupovat k tomuto konfiguračnímu nástroji z libovolného klientského systému v rámci místní sítě LAN směrovače RX3041 V2. Nejlepších výsledků dosáhnete s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější nebo Netscape Navigator 4.7 nebo novější. Než začnete konfigurovat směrovač, musíte od vašeho ISP získat následující údaje: a) Přidělil vám váš ISP statickou adresu IP nebo vám tuto adresu přidělí dynamicky? Pokud jste získali statickou adresu IP, jak zní? b) Používá váš ISP PPPoE? Pokud ano, jaké je vaše uživatelské jméno a heslo PPPoE? Pokud neznáte odpovědi na některou z výše uvedených otázek, obraťte se na vašeho ISP. 2.1 Spuštění webového prohlížeče Aby bylo možné používat webový nástroj, je třeba spustit internetový prohlížeč (MS IE 6.0 nebo novější, Netscape Navigator 4.7 nebo novější). Krok 1: Do adresního řádku zadejte výchozí adresu IP směrovače RX3041 V2 a potom stiskněte klávesu Enter: Krok 2: Po zobrazení dialogového okna pro přihlášení zadejte uživatelské jméno admin a výchozí heslo admin a klepnutím na tlačítko OK se přihlaste k webovému nástroji. 4

7 2.2 Průvodce Na následujícím okně může uživatel konfigurovat základní nastavení směrovače, jako například Host Name (Název hostitele), Domain Name (Název domény), Time Zone (Časové pásmo) a Daylight Saving (Letní čas). Klepnutím na tlačítko Next (Další) zaktualizujte nastavení WAN. Název hostitele: Zadejte název hostitele, který vám poskytl ISP (výchozí: RX3041 V2). Název domény: Zadejte název domény, který vám poskytl ISP. Časové pásmo: Vyberte časové pásmo země, ve které se nacházíte. Na základě vašeho výběru směrovač nastaví čas. Letní čas: Tento směrovač rovněž dokáže měnit letní čas. Chcete-li tuto funkci použít, musíte zaškrtnutím políčka Enable (Aktivovat) aktivovat konfiguraci letního času. Další: Klepnutím na tlačítko Next (Další) zaktualizujte nastavení sítě WAN. V následujícím okně může uživatel specifikovat typ připojení WAN, například dynamickou adresu IP, statickou adresu IP nebo PPPoE...atd. Po nakonfigurování nastavení připojení zaktualizujte nastavení DNS klepnutím na tlačítko Next (Další). 5

8 2.2.1 Dynamická adresa IP Získejte adresu IP automaticky od vašeho poskytovatele služeb. Krok 1: Vyberte Dynamic IP address (Dynamická adresa IP) z typu připojení WAN. Krok 2: Povolte MAC Cloning (Klonování MAC) a zadejte MAC address (Adresa MAC). Rovněž můžete klepnutím na tlačítko Clone MAC (Klonovat MAC) zkopírovat adresu MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. 6

9 Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím dynamické adresy IP Statická adresa IP Pokud je směrovač připojen k lince xdsl s pevnou adresou IP, klepněte na položku Static IP address (Statická adresa IP) a zadejte adresu IP a adresu brány, kterou vám poskytl ISP. Krok 1: Vyberte Static IP address (Statická adresa IP) z typu připojení WAN. 7

10 Krok 2: Zadejte statickou adresu IP, kterou vám přidělil váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). 8

11 Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím statické adresy IP PPPoE Pokud je směrovač připojen k vytáčené lince xdsl, klepněte na položku Dial-Up xdsl (Vytáčení připojení xdsl) a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte PPPoE z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet PPPoE a heslo, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). 9

12 Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím PPPoE. 10

13 2.2.4 PPTP Pokud se směrovač připojuje prostřednictvím protokolu PPTP, klepněte na položku PPTP a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte PPTP z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet PPTP, heslo, adresu IP služby, adresu IP WAN, adresu podsítě, bránu, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. 11

14 Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím PPTP L2TP Pokud se směrovač připojuje prostřednictvím protokolu L2TP, klepněte na položku L2TP a zadejte přihlašovací údaje, které vám poskytl váš ISP. Krok 1: Vyberte L2TP z typu připojení WAN. 12

15 Krok 2: Zadejte účet L2TP, heslo, adresu IP služby, adresu IP WAN, adresu podsítě, bránu, které vám poskytl váš ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). 13

16 Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím L2TP BigPond Toto připojení slouží pouze pro účely serveru Telstra BigPond (Austrálie). Krok 1: Vyberte BigPond z typu připojení WAN. Krok 2: Zadejte účet BigPond, heslo a ověřovací server, které poskytl místní ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). 14

17 Krok 3: Podle potřeby povolte aktivujte DNS, zadejte adresu (adresy) serveru DNS. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) uložte nastavení. Krok 4: Po dokončení průvodce nastavením se na stránce konfigurace zobrazí Success (Úspěch). Krok 5: Můžete použít obrazovku Status (Stav) ke sledování stavu připojení prostřednictvím BigPond. 15

18 2.3 Systém Tato část zobrazuje základní konfigurační parametry vašeho směrovače, například System Status (Stav systému), System Settings (Nastavení systému), Administrator Settings (Nastavení správce), Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru), Configuration Tools (Konfigurační nástroje) a System Log (Systémový protokol). Ačkoli většina uživatelů bude moci použít výchozí nastavení, každý ISP je odlišný. Pokud si nejste jisti, která nastavení váš ISP požaduje, požádejte ISP o pomoc Stav systému Na obrazovce Status (Stav) můžete zobrazit stav připojení rozhraní LAN směrovače, čísla verzí firmwaru a hardwaru a počet klientů připojených k vaší síti. INTERNET: Zobrazuje typ a stav připojení WAN. BRÁNA: Zobrazuje nastavení systémové adresy IP a také stav služby DHCP, NAT a brány firewall. INFORMACE: Zobrazuje počet připojených klientů a také čísla verzí hardwaru a firmwaru směrovače. 16

19 2.3.2 Nastavení systému V okně System Settings (Nastavení systému) se konfigurují základní nastavení směrovače, například Host Name (Název hostitele), Domain Name (Název domény), Set Time Zone (Nastavení časového pásma), Daylight Saving (Letní čas) a NAT. Název hostitele: Zadejte název hostitele, který vám poskytl ISP (výchozí: RX3041 V2). Název domény: Zadejte název domény, který vám poskytl ISP. Nastavení časového pásma: Vyberte časové pásmo země, ve které se právě nacházíte. Na základě vašeho výběru směrovač nastaví čas. Letní čas: Tento směrovač rovněž dokáže měnit letní čas. Chcete-li tuto funkci použít, musíte zaškrtnutím políčka Enable (Aktivovat) aktivovat konfiguraci letního času. NAT: Můžete aktivovat funkci NAT. 17

20 2.3.3 Nastavení správce Tato nabídka slouží k omezení přístupu ke správě na základě konkrétního hesla. Výchozí heslo je admin. Co nejdříve přidělte heslo správci a uložte jej na bezpečném místě. Hesla mohou obsahovat 3-12 alfanumerických znaků a rozlišují malá a velká písmena. Limit nečinnosti správce Časový interval nečinnosti, před jehož vypršením směrovač automaticky ukončí relaci správce. Chcete-li toto nastavení deaktivovat, nastavte jej na nulu. Vzdálená správa - Ve výchozí konfiguraci je přístup ke správě k dispozici pouze pro uživatele ve vaší místní síti. Rovněž můžete ovšem spravovat směrovač ze vzdáleného hostitele přidáním adresy IP správce na této obrazovce. Nastavení hesla: Umožňuje vybrat heslo pro přístup webovému serveru webové správy. Vzdálená správa: Definovaná speciální adresa IP pro vzdálenou správu. Zde zadejte adresu IP (poznámka: ISP poskytuje více než jednu adresu IP, musíte povolit možnost Does ISP provide more IP address? (Poskytuje ISP více adres IP?) a potom musí adresa IP odpovídat adrese IP vzdálené správy. Port: Zadejte port vzdálené správy. 18

21 2.3.4 Aktualizace firmwaru Směrovač RX3041 V2 uživatelská příručka Uživatel používá okno Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru) k vyhledání nového firmwaru a potom aktualizuje systémový firmware. Klepněte na tlačítko Browse (Procházet), vyhledejte umístění nového firmwaru a potom klepnutím na OK proveďte aktualizaci. Aktualizace firmwaru: Tento nástroj umožňuje aktualizovat firmware systému směrovače. Chcete-li zaktualizovat firmware směrovače, je třeba stáhnout soubor firmwaru na místní pevný disk a pomocí tlačítka Browse (Procházet) vyhledat soubor firmwaru ve vašem počítači Konfigurační nástroje Toto okno slouží k obnovení nebo zálohování nastavení směrovače RX3041 V2, například Restart System (Restartovat systém), Restore Factory Default (Obnovit výchozí tovární nastavení), Backup Settings (Nastavení zálohování) a Restore Settings (Obnovit nastavení). Restartovat systém: Slouží k restartování tohoto zařízení. Obnovit výchozí tovární nastavení: Slouží k obnovení výchozích továrních hodnot nastavení tohoto zařízení. Nastavení zálohování: Slouží k uložení nastavení tohoto zařízení do souboru. Obnovit nastavení: Slouží k obnovení záložních nastavení tohoto zařízení. 19

22 2.3.6 Protokol Okno System Log (Systémový protokol) zobrazuje aktivity systému směrovače a umožňuje konfigurovat nastavení vzdáleného protokolu. Zařízení protokoly činností a událostí pouze nezobrazuje - lze nakonfigurovat odesílání těchto protokolů na jiné místo. Protokoly lze odesílat prostřednictvím u na konkrétní ový účet. Systémový protokol: Aktivita systému směrovače. Vzdálený protokol: Povolením této volby bude protokol odesílán na vzdálený protokolovací server. Odeslat protokol: Zadejte cílovou adresu IP vzdáleného protokolovacího serveru. Odeslat protokol em: Aktivací této volby budou protokoly odesílány na konkrétní e- mailovou adresu. Odeslat na Zadejte ovou adresu, na kterou budou protokoly odesílány. Server SMTP: Zadejte adresu serveru SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), který bude používán pro odesílání protokolů. 20

23 2.4 WAN Typ připojení Určete typ připojení WAN požadovaný vaším poskytovatelem internetových služeb, potom klepněte na tlačítko OK a zadejte podrobné konfigurační parametry pro vybraný typ připojení. Dynamická adresa IP: Získáte adresu IP od vašeho ISP automaticky. Statická adresa IP: Můžete použít pevnou adresu IP, kterou vám přiřadil váš ISP, pro přístup k internetové službě. PPPoE: PPPoE je běžný typ připojení používaný pro xdsl. PPTP: PPP Tunneling Protocol může podporovat víceprotokolovou virtuální privátní síť (VPN) L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol může podporovat víceprotokolovou virtuální privátní síť (VPN) BigPond: BigPond je australský poskytovatel internetových služeb, který je součástí společnosti Telstra. 21

24 2.4.2 Dynamická adresa IP Host Name (Název hostitele) je volitelný, ale může být vyžadován některými ISP. Výchozí adresa MAC je nastavena na fyzické rozhraní WAN směrovače. Použijte tuto adresu při registraci k internetové službě a neměňte ji, pokud to nevyžaduje váš ISP. Můžete použít tlačítko Clone MAC Address (Klonovat adresu MAC) ke zkopírování adresy MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Vyžádat adresu IP: Zadejte adresu IP zařízení, které budete klonovat. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Aktivujte nebo deaktivujte volbu klonování MAC. Adresa MAC: Zadejte adresu MAC zařízení, které chcete klonovat. 22

25 2.4.3 Statická adresa IP Pokud vám poskytovatel internetových služeb přidělil pevnou adresu, zadejte přidělenou adresu a masku podsítě pro směrovač a potom zadejte adresu brány vašeho ISP. Adresa IP přidělená vaším ISP: Adresu IP poskytuje váš ISP. Maska podsítě: Zadejte masku podsítě směrovače. Adresa brány ISP: Zadejte adresu brány na straně ISP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Adresa MAC sítě WAN. Používáte-li kabelový modem, je nezbytné ji zadat. Klepnutím na tlačítko Clone MAC Address (Klonovat adresu MAC) můžete zkopírovat adresu MAC karty Ethernet nainstalované vaším ISP a nahradit adresu WAN MAC touto adresou MAC. Poskytuje ISP více adres IP: Pokud váš ISP podporuje více adres IP, klepněte na Yes (Ano); v opačném případě ponechte tuto možnost nezaškrtnutou. 23

26 2.4.4 PPPoE Zadejte uživatelské jméno a heslo PPPoE přidělené vaším poskytovatelem služeb. Service Name (Název služby) je obvykle volitelný a může být vyžadován některými poskytovateli služeb. Zadáním Maximum Idle Time (Maximální doba nečinnosti) (v minutách) definujte maximální časový interval, po který bude udržováno připojení k Internetu během nečinnosti. Pokud bude připojení neaktivní déle, než stanovená Maximum Idle Time (Maximální doba nečinnosti), připojení bude ztraceno. Aktivací volby Auto-reconnect (Automaticky znovu připojit) bude připojení automaticky znovu navázáno, jakmile se znovu pokusíte přistoupit k Internetu. Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno, které vám poskytl váš ISP. Heslo: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Název služby: Toto nastavení je volitelné. Pokud to váš ISP požaduje, zadejte název služby; v opačném případě ponechte prázdné. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Chcete-li vybrat režim připojení PPPoE, jsou k dispozici možnosti Keepalive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). 24

27 2.4.5 PPTP Okno PPTP umožňuje uživateli konfigurovat základní nastavení PPTP směrovače. Účet PPTP: Zadejte účet PPTP, který vám poskytl váš ISP. Heslo PPTP: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Brána PPTP: Pokud má vaše místní síť LAN bránu PPTP, potom zde zadejte adresu IP této brány PPTP. Pokud nemáte bránu PPTP, zadejte adresu IP brány ISP výše. Adresa IP: Toto je adresa IP, kterou vám poskytl váš ISP pro vytvoření připojení PPTP. ID připojení: Toto je volitelné ID, které poskytuje ISP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Vyberte režim připojení PPTP, k dispozici jsou možnosti Keep-alive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). MPPE: Slouží k aktivaci nebo deaktivaci režimu šifrování Microsoft Point-to-Point Encryption. 25

28 2.4.6 L2TP Okno L2TP umožňuje uživateli konfigurovat základní nastavení L2TP směrovače. Účet L2TP: Zadejte účet L2TP, který vám poskytl váš ISP. Heslo L2TP: Zadejte heslo, které vám poskytl váš ISP. Zadejte znovu heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Brána L2TP: Pokud má vaše místní síť LAN bránu L2TP, potom zde zadejte adresu IP této brány L2TP. Pokud nemáte bránu L2TP, zadejte adresu IP brány ISP. Adresa IP: Toto je adresa IP, kterou vám poskytl váš ISP pro vytvoření připojení L2TP. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Maximální doba nečinnosti: Můžete stanovit práh doby nečinnosti (v minutách) pro port WAN. Znamená to, že pokud nebyl během určené doby odeslán žádný paket (žádný pomocí Internetu), směrovač automaticky ukončí spojení s vaším ISP. Režim připojení: Chcete-li vybrat režim připojení L2TP, zahrnuje funkce keep-alive (Kontrola otevření připojení), auto-connect (Automatické připojení) a manual-on (Ruční spuštění). 26

29 2.4.7 BigPond BigPond je australský poskytovatel internetových služeb, který je součástí společnosti Telstra. Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno, které vám poskytl australský ISP. Heslo: Zadejte heslo, které poskytl australský ISP. Zadejte znovu vaše heslo: Znovu zadejte heslo pro účely potvrzení. Ověřovací služba: Pokud to váš ISP požaduje, zadejte název služby; v opačném případě ponechte prázdné. Vyžádat adresu IP: Zadejte adresu IP zařízení, které budete klonovat. MTU: Toto nastavení je volitelné. Můžete stanovit maximální velikost paketů vysílaných do Internetu. Pokud nechcete nastavit maximální velikost paketu, ponechte toto nastavení tak jak je. Klonování MAC: Aktivujte nebo deaktivujte volbu klonování MAC. Adresa MAC: Zadejte adresu MAC zařízení, které chcete klonovat. 27

30 2.4.8 DNS Servery DNS (Domain Name Server) slouží k namapování adresy IP k odpovídajícímu názvu domény (například Váš ISP musí poskytnout adresu IP pro jeden nebo více serverů DNS. Adresa serveru DNS: Toto je adresa IP serveru DNS, kterou poskytl ISP; nebo můžete zadat vlastní adresu IP upřednostňovaného serveru DNS. Adresa sekundárního serveru DNS (volitelně): Toto nastavení je volitelné. Můžete zadat další adresu IP serveru DNS jako zálohu. Sekundární server DNS bude použit, když výše uvedený server DNS selže. 28

31 2.5 Místní síť Nastavení Slouží ke konfiguraci adresy brány serveru. Chcete-li dynamicky přiřadit adresu IP klientským počítačům, povolte server DHCP, nastavte dobu zapůjčení a potom stanovte rozsah adres. Platné adresy IP se skládají ze čtyř čísel, které jsou odděleny tečkami. První tři pole představují síťovou část v rozsahu od 0 do 255, zatímco poslední pole je hostitelská část v rozsahu od 1 do 254. Adresa IP: Toto je adresa IP portu místní sítě LAN směrovače (výchozí adresa IP brány klientů vaší místní sítě LAN) Maska podsítě: Zadejte masku podsítě pro segment vaší místní sítě LAN. Brána funguje jako server DHCP: Můžete aktivovat nebo deaktivovat server DHCP. Počáteční adresa fondu IP: Zadejte první adresu přidělenou serverem DHCP. Koncová adresa fondu IP: Zadejte poslední adresu přidělenou serverem DHCP. Doba zapůjčení: Zadejte počet hodin, po které může klient používat přidělenou adresu IP. Server proxy DNS: Slouží k aktivaci nebo deaktivaci serveru proxy DNS. 29

32 2.5.2 Klient DHCP Seznam klientů DHCP umožňuje sledovat klienty, kteří jsou připojeni ke směrovači prostřednictvím adresy IP, název hostitele a adresu MAC. Seznam klientů DHCP: Na této stránce jsou zobrazeni všichni klienti DHCP (počítače v místní síti LAN), kteří jsou aktuálně připojeni k vaší síti. Zobrazuje adresu IP a adresu MAC a zbývající čas každého klienta místní sítě LAN. Stisknutím tlačítka Refresh (Aktualizovat) zobrazíte nejaktuálnější situaci. 30

33 2.6 NAT Virtuální server Můžete nakonfigurovat směrovač jako virtuální server, takže vzdálení uživatelé, kteří přistupují ke službám, jako například web nebo FTP na vašem místním serveru prostřednictvím veřejných adres IP, mohou být automaticky přesměrováni na místní servery nakonfigurované se soukromou adresou IP. Jinými slovy v závislosti na požadované službě (číslo portu TCP/UDP) směrovač přesměrovává externí požadavek na službu na příslušný server. Příklad: ID Soukromá adresa IP Soukromý port Typ Veřejný port Poznámka TCP 80 Webový server TCP 21 Server FTP TCP 23 Server Telnet Soukromá adresa IP: Toto je adresa klienta /hostitele místní sítě LAN, na kterou bude odesláno číslo paketu veřejného portu. Soukromý port: Toto je číslo portu (výše uvedeného hostitele se soukromou adresou IP), na které bude číslo veřejného portu níže změněno, když paket vstoupí do vaší místní sítě LAN (na adresu IP serveru/klienta místní sítě LAN) Typ: Vyberte typ protokolu čísla portu (TCP, UDP nebo oboje). Pokud si nejste jisti, ponechte jako výchozí protokol TCP. Veřejný port: Zadejte číslo portu služby (služby/internetové aplikace), který bude přesměrován na výše uvedeného hostitele se soukromou adresou IP ve vaší místní síti LAN. Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivováno: Aktivujte funkci virtuálního serveru. 31

34 2.6.2 Speciální aplikace Některé aplikace vyžadují více připojení, například internetové hry, videokonference, internetová telefonie a další. Tyto aplikace nemohou fungovat, když je aktivováno překládání adres (NAT). Potřebujete-li používat aplikace, které vyžadují více připojení, zadejte port přiřazený aplikaci v poli odchozího portu Trigger Port (Port aktivační procedury), vyberte typ protokolu TCP nebo UDP a potom zadejte příchozí port veřejných portů přiřazený k portu aktivační procedury, který je má otevírat pro příchozí provoz. Příklad: ID Port aktivační procedury Typ aktivační procedury Veřejný port Veřejný typ Poznámka UDP , UDP MSN Game Zone UDP , TCP MSN Game Zone UDP 6112 UDP Battle.net Port aktivační procedury: Toto je odchozí (Outbound) rozsah čísel portů pro tuto konkrétní aplikaci. Typ aktivační procedury: Vyberte typ protokolu odchozího portu; může být TCP, UDP nebo Both (Oboje). Veřejný port: Zadejte příchozí (Inbound) port nebo rozsah portů pro tento typ aplikace (například , 47624) Veřejný typ: Vyberte typ protokolu příchozího portu: TCP, UDP nebo Both (Oboje). Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivovat: Aktivujte funkci speciální aplikace. 32

35 2.6.3 Mapování portů Tato funkce umožňuje více vnitřním uživatelům sdílet jednu nebo více veřejných adres IP. Zadejte veřejnou adresu IP, kterou chcete sdílet, do pole Global IP (Globální adresa IP). Zadejte rozsah vnitřních adres IP, které budou sdílet globální adresu IP. IP serveru: Zadejte adresu IP serveru NAT. Mapovací porty: Zadejte číslo portu, na který se mapuje server NAT. Typ: Vyberte typ protokolu příchozího portu: TCP, UDP nebo Both (Oboje). Poznámka: Popis tohoto nastavení. Aktivováno: Aktivujte funkci mapování portů ALG Okno ALG (Application Layer Gateway) (Brána aplikační vrstvy) umožňuje uživatelům konfigurovat nastavení ALG směrovače. ALG (Brána aplikační vrstvy): Můžete aktivovat ALG a směrovač poté nechá danou aplikaci správně projít bránou NAT. 33

36 2.6.5 DMZ Máte-li klientský počítač, který nemůže řádně spouštět internetovou aplikaci zpoza brány NAT firewall nebo po nakonfigurování funkce speciálních aplikací, můžete otevřít klientovi neomezený obousměrný přístup k Internetu. Na této obrazovce zadejte adresu IP hostitele DMZ. Přidáním klienta do seznamu DMZ (Demilitarized Zone) může být vaše síť vystavena řadě bezpečnostních rizik; proto můžete použít tuto možnost jako poslední. DMZ (Demilitarizovaná zóna): Aktivujte/deaktivujte DMZ. Veřejná adresa IP: Adresa IP portu WAN nebo jakékoli jiné veřejné adresy IP, které poskytl váš ISP. Adresa IP hostitele virtuální DMZ: Zadejte adresu IP hostitele DMZ. 34

37 2.7 Brána firewall Volba Tento směrovač poskytuje rozsáhlou ochranu bránou firewall omezováním připojení k omezení nebezpečí průniku a obranou před širokou škálou běžných hackerských útoků. Nicméně pro aplikace, které vyžadují neomezený přístup k Internetu, můžete nakonfigurovat konkrétního klienta/server jako demilitarizovanou zónu (DMZ). Možnosti brány firewall: Vyberte funkce, které brána firewall podporuje. Lze vybrat možnosti Enable Hacker Attack Protect (Povolit ochranu před hackerským útokem), Discard PING from WAN side (Vyřadit PING ze strany WAN), Deny PING to the Gateway (Odmítnout PING na bránu), Drop Port Scan packets (Zahodit pakety prověřování portů), Allow to Scan Security Port (113) (Povolit prověřování bezpečnostního portu), Discard NetBios Packets (Zahazovat pakety NetBios), Accept Fragment Packets (Akceptovat fragmentované pakety) a Send IMCP Packets When Error is Encountered (Odesílat pakety IMCP při chybě). 35

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

fáze 1 fáze 2 internet

fáze 1 fáze 2 internet Tutoriál pro připojení ke školní síti SŠIEŘ a internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení pro operační systémy Microsoft Windows XP fáze 1 fáze 2 internet Samotný postup připojení je rozdělen do dvou samostatných,

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

Obsah... 0 O této příručce... 1

Obsah... 0 O této příručce... 1 Obsah Obsah... 0 O této příručce... 1 O této příručce... 1 Autorská práva... 1 Obchodní značky... 1 Jak se stát registrovaným uživatelem... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 2 Ujištění

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem. Návod k použití

Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem. Návod k použití Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem Návod k použití 1 OBSAH Úvod... 4 Seznámení... 4 Vlastnosti... 4 Minimální požadavky... 4 Obsah balení... 4... 5 Zadní panel... 5 Přední

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti.

Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti. Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti. Díky rychlé bezdrátové síti standardu 802.11n a čtyřem gigabitovým metalickým LAN portům nabízí

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

EASY ACCESS 2.0. Podpora pro vzdálené HMI a PLC. základní uživatelská příručka

EASY ACCESS 2.0. Podpora pro vzdálené HMI a PLC. základní uživatelská příručka EASY ACCESS 2.0 Podpora pro vzdálené HMI a PLC základní uživatelská příručka Komenského 63, 543 01 Vrchlabí, tel.: 499429100, 499429117, GSM: 731409296, fax: 499422508 http://www.tecon.cz, e-mail: info@tecon.cz

Více

NAS 224 Vzdálený přístup manuální nastavení

NAS 224 Vzdálený přístup manuální nastavení NAS 224 Vzdálený přístup manuální nastavení Připojení k ASUSTOR NAS přes Internet A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit síťová zařízení pro vzdálený přístup k NAS

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E NAS 269 Seznámení s Mail Serverem Nastavení Mail Serveru na ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU Po absolvování kurzu budete: 1. Posílat a přijímat email přes Mail Server na ASUSTOR NAS PŘEDPOKLADY

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

TerraMaster F2-NAS. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster F2-NAS. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 Rámeček disku č.1 Vyjmete po uvolnění pojistky 2 - Rámeček disku č.2 Vyjmete po uvolnění pojistky 3 HDD

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více