MICROSOFT POWER POINT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MICROSOFT POWER POINT"

Transkript

1 MS POWER POINT MICROSOFT POWER POINT Panel nabídek. Obsahuje všechny nabídky s príkazy, které mužete v PowerPointu nalézt. 2. Panel nástroju. Najdete v nem ty nejduležitejší duležité nástroje pro práci s pre zentacemi. 3. Vkládáni objektu. Pomocí techto tlacítek lze do prezentace vkládat ruzné objekty (napríklad tabulky z Wordu nebo Excelu). 4. Tlacítka pro úpravu a ovládání prezentace. Lze si zde napríklad vyzkoušet, jak bude prezentace vypadat po vytištení na laserové tiskárne. 5. Panel Pro úpravu písma. Pomocí tlacítek v tomto panelu lze upravovat vlastnosti písma jako velikost, font nebo podtržení. 6. Priblížení. Zde lze nastavit, o kolik procent má být zobrazení dokumentu zvetšeno ci zmenšeno. 7. Ovládací prvky okna. Kliknutím na príslušné tlacítko lze program minimalizovat do hlavního panelu, zvetšit pres celou obrazovku nebo zavrít. 8. Pomocník. Kliknutím na tlacítko spustíte pomocníka, který vám pomuže vyrešit nekteré problémy pri práci s PowerPointem. 9. Zmena zobrazení. Tato tlacítka slouží pro zmenu zobrazení (náhledu) prezentace. 10. Panel kreslení. Obsahuje nástroje pro úpravu a kreslení obrázku do prezentace. 11. Pozice. Císlo pred lomítkem ukazuje, kterou cást prezentace si práve prohlížíte nebo upravujete. Císlo za zlomkem udává celkový pocet cástí prezentace. 12. Název p rezentace. Zde najdete název práve vytvárené prezentace. 13. Posuvníky. Slouží k posouvání okna s prezentací, pokud jeho velikost presahuje obrazovku. 14. Tlacítka pro pohyb v prezentaci. Umožnují posouvat se po jednotlivých snímcích. 15. Obsah. Obsah vytvárené prezentace. 16. Vlastní okno prezentace. Obsahuje všechny prvky, tak jak by mely být zobrazeny pri predvádení na pocítaci nebo na zpetném projektoru. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU POMOCÍ IKON? Kliknutím na toto tlacítko otevrete nové okno pro snímek. Pak už jen zbývá si vybrat vzhled snímku.? Chcete-li otevrít existující prezentaci, kliknete na toto tlacítko a v okne, které se objeví, tento soubor najdete a kliknete na nej.? Tlacítko pro uložení prezentace.? Po kliknutí na toto tlacítko se vytiskne aktuální pre zentace.? Spustí kontrolu pravopisu. Pravopisné chyby zobrazí a nabídne vám možnosti opravy.? Vyjmutí do schránky.vybraný objekt (text, obrázek) vyjme z dokumentu a presune do schránky.? Zkopírování do schránky. Vybraný objekt zkopíruje do schránky.? Vyjmutí ze schránky. Vybraný objekt zkopíruje ze schránky na urcené místo (obvykle na polohu kurzoru).? Zkopíruje styl. Zkopíruje urcitý styl na vybraný objekt (napr~clad na oznacený text).? Vrátí zpet poslední akci. Kliknutím na šipku vpra vo se rozvine seznam posledních akcí.? Opakuje vrácenou akci. Po kliknutí na šipku vpra vo se také rozvine seznam akcí.? Panel nástroju síte tlacítko zapne panel s nabídkou nástroju pro internet.? Vložit hypertextový odkaz. Vloží odkaz na Internet (napr4clad na W W W stránku).? Vložit tabulku Microsoft Word. Pomocí tohoto tlacítka vložíte tabulku vytvorenou v programu MS Word.? Vložit tabulku Microsoft Excel. Pomocí tohoto tlacítka vložíte tabulku vytvorenou v programu MS Excel.? Vložit graf. Kliknutím na toto tlacítko vytvoríte nový graf za pomoci pruvodce grafem.? Vložit klipart. Otevre galerii klipu, odkud lze vybrat obrázek z klipartu nebo aktuální kolekci klipartu.? Nový snímek. Po kliknutí natototlacítko musíte nejprve vybrat rozložení snímku. Nový snímek se vloží za snímek aktuální.? Rozv ržení snímku. Toto tlacítko zmení rozvrzení vybraného snímku nebo znovu použije styly aktuální predlohy.? Použít šablonu návrhu. Po kliknutí na toto tlacítko se objeví okno se seznamem a ukázkami barevných schémat, predloh snímku a nadpisu s vlastním formátováním a speciálními druhy písma.? Cemobílé zobrazení. Kliknutím se zobrazí aktuální pre zentace cernobíle.? Tucné. Zmení vybraný text nebo císla na tucné (hold). Jestliže již text nebo císla tucné jsou, po kliknutí na toto tlacítko se toto formátování odstraní.

2 ? Kurzíva. Zmení vybraný text nebo císla na kurzívu (italiku). Jestliže již byl text zformátován na kurzívu, po kliknutí na toto tlacítko se toto formátování odstraní.? Podtržení. Zmení vybraný text nebo císla na podtrže né (underline). Jestliže již text nebo císla podtržené jsou, po klepnutí na toto tlacítko se toto formátování odstraní.? Stín.Vybranému textu pridá, nebo z nej odstraní stínování.? Zarovnat vlevo. Zarovná vybraný text, císla nebo objekty vlevo.? Zarovnat na stred. Zarovná vybraný text, císla nebo objekty na stred.? Zarovnat vpravo. Zarovná vybraný text, císla nebo objekty vpravo.? Odrážky. Pridá odrážky k vybraným odstavcum, nebo je z nich odstraní.? Zvetšit vzdálenost odstavcu. Pridá prostor mezi vybrané odstavce.? Zmenšit vzdálenost odstavcu. Zmenší prostor mezi vybranými odstavci.? Zvetšit písmo. Umožnuje zvetšit velikost písma vybraného textu na nejbližší vetší velikost v poli Velikost písma.? Zmenšit písmo. Umožnuje zmenšit velikost písma vybraného textu na nejbližší menší velikost v poli Velikost písma.? Zvýšit úroven. Pomocí tohoto tlacítka mužete pre sunout vybraný odstavec na úroven nejbližšího vyššího nadpisu.? Snížit úroven. Pomocí tohoto tlacítka mužete presunout vybraný odstavec na úroven nejbližšího nižšího nadpisu (o jednu úroven dolu, doprava).? Efekty animace. Po kliknutí na toto tlacítko se vyvolá malé okno, kde si mužete vybrat z nekolika ruzných efektu, kterými mužete oživit svuj snímek, prípadne vytvorit vlastní nový efekt.? Nabídne vám témata nápovedy, tipy a triky pro zlepšení vaší práce a návody, jak nejefektivneji splnit vaše požadavky. SOUBOR? Nový. Vytvorí nový, prázdný soubor.? Otevrít. Otevre soubor, který je uložen v programu Microsoft PowerPoint.? Zavrít. Zavre aktuální soubor.? Uložit. Uloží aktuální soubor s aktuálním názvem, umístením a formátem.? Uložit jako. Uloží aktuální soubor pod jiným názvem, v jiném umís tení nebo v jiném formátu. Muže též sloužit k uložení pod heslem nebo k ochrane souboru pred úpravami.? Uložit jako HTML. Aktivuje službu, která uloží soubor tak, že je pripraven k publikování v síti Na cesty. Spustí pruvodce Na cesty, který pomáhá zabalit prezentaci, aby ji bylo možno spustit na jiném pocítaci.? Vzhled stránky. Nastaví okraje, zdroj papíru, velikost papíru, orientaci papíru a další možnosti rozvržení aktivního souboru.? Tisk. Vytiskne aktivní soubor nebo vybrané položky. Zadáním príkazu Tisk v nabídce Soubor je možné nastavit parametry pro tisk.? Odeslat. Odešle aktuální soubor na vybrané místo (diske ta, jako soucást elektronic ké zprávy...).? Vlastnosti. Zobrazí list vlastností aktivního souboru. Naposledy upravované soubory.? Konec. Ukoncí program PowerPoint. VLOŽIT? Nový snímek.v dialogovém okne Nový snímek musíte nejprve kliknout na rozvrže ní snímku a potom se nový snímek vloží za aktivní snímek.? Duplikát snímku. Vloží za aktuální snímek jeho kopii.? Císlo snímku. Pridá do jednotlivého snímku jeho císlo. Chcete-li císlo snímku vložit do každého snímku, použijte príkaz Záhlaví a Zápatí (nabídka Zobrazit).? Datum a cas. Vloží datum a cas do jednotlivého snímku za použití zvoleného formátu. Chcete-li vložit datum a cas do každého snímku, použijte príkaz Záhlaví a zápolí (nabídka Zobrazit).? Tabulátor. Vloží znak tabulátoru na pozici kurzoru.? Symbol. Vloží symboly a speciální znaky z písem instalovaných na pocítaci.? Komentár. Vloží komentár na pozici kurzoru.? Snímky ze souboru. Vloží do aktuální prezentace snímky z jiné prezentace.? Snímky z osnovy. Vytvorí snímky pro všechny nadpisy prvního stupne v importované osnove a text pridá do další úrovne odsazení. Veškerý text úrovne 6 a nižší je považován za text úrovne 5. Formát nadpisu a textu vychází z predlohy snímku v aktuální prezentaci.

3 ? Obrázek.Vloží již vytvorený obrázek - z galerie klipu, ze souboru nebo naskenovaný. Umístí do prezentace automa tické tvary, textové efekty, tabulku MS Word nebo organizacní diagram.? Textové pole. Vytvorí textové pole tam, kam kliknete nebo táhnete myší v aktivním okne. Textové pole se používá k pridání textu (napríklad titulku nebo popisku), obrázku nebo grafiky.? Video a zvuk. Otevre galerii klipu, kde je možné vložit do snímku video, které se bude prehrávat behem prezentace. Zde je též možné vybírat z galerie zvuku, prehrát zvukové CD nebo nahrát zvuk.? Graf. Vytvorí graf vložením objektu (napríklad z programu Microsoft Excel).? Objekt. Na místo kurzoru vloží objekt, jako napr. kresbu, textový efekt WordArtu nebo rovnici.? Hypertextový odkaz. Vloží nebo upraví zadaný hypertextový odkaz. Tento hypertextový odkaz je také možné vložit, pomocí klávesové zkratky CTRL+K. ÚPRAVY? Zpet. Vrátí zpet poslední príkaz nebo odstraní poslední vložený text. Pokud poslední akci nelze vrátit zpet, zmení se název príkazu na Nelze vrátit zpet.? Opakovat. Je-li to možné, opakuje naposledy provedenou akci. Príkaz Znovu vrací akci príkazu Zpet.? Vyjmout. Odstraní výber z aktivního dokumentu a umístí ho do schránky.? Kopírovat. Zkopíruje výber do schránky.? Vložit. Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí celý výber. K dispozici je jen tehdy, pokud predtím vyjmete nebo zkopírujete nejaký objekt, text nebo obsah bunky.? Vložit jinak. Vloží nebo propojí obsah schránky s aktuálním souborem v zadaném formátu.? Vymazat. Odstraní vybraný objekt nebo text bez vložení do schránky. Tento príkaz je k dispozici pouze tehdy, je-li vybrán text nebo objekt.? Vybrat vše. Vybere všechen text a obrázky v aktivním okne nebo vybere všechen text ve vybraném objektu.? Duplikovat. Pri práci se snímkem mužete rychle duplikovat objekt. Mužete také vytvorit mnoho duplikátu a použít je k tvorbe pravidelné a rozvinuté rady. Objekt lze rovnež kopírovat do jiného snímku nebo do všech snímku pre zentace.? Odstranit snímek. V zobrazení snímku nebo poznámek odstraní aktuální snímek. V zobrazení raze ní snímku nebo osnovy odstraní vybrané snímky.? Najít. Vyhledá v aktivním dokumentu urcený text, formátování, symboly, komentáre, poznámky pod carou a vysvetlivky.? Nahradit. V aktivním dokumentu vyhledá a zamení urcený text, formátování, poznámky pod carou, vysvetlivky nebo znacky komentáru.? Prejít na. Umožnuje prejít na bunku splnující zadanou vlastnost. Propojení. Zobrazí informace o každém propojení s jiným pro gramem.? Upravit objekt. Aktivuje aplikaci, ve které byl vybraný objekt vytvoren, takže ho mužete upravit na míste. ZOBRAZIT? Snímek. Prepne do typu zobrazení, kde se dá najednou pracovat jen s jedním snímkem.? Osnova. Prepne do zobrazení osnovy. Zobrazení osnovy se používá, pokud je treba upravovat a rozvíjet obsah souboru.? Razení snímku. Zobrazí zmenšené verze všech snímku v prezentaci s texty a grafikou. Zde je možné zmenit poradí snímku a efekty animace a nastavit casování pro elektro nické prezentace.? Poznámky. Zobrazí okno poznámek, do kterého je možné zapsat poznámky lektora k vybranému snímku.? Prezentace. Spustí prezentaci, která zacne bud u aktuálního, nebo u vybraného snímku, podle toho, zda pracujete v zobrazení snímku, nebo v zobrazení razení snímku.? Predloha. Zobrazí predlohu snímku, nadpisu, podkladu nebo poznámky, kde je možné nastavit výchozí rozvržení a formátování.? Cernobíle. Zobrazí aktivní prezentaci cernobíle.? Miniatura snímku. Zapne, nebo vypne okno miniatury snímku, které zobrazí kompletní miniaturní verzi aktuálního snímku vcetne textu a grafiky. V miniaturním zobrazení nelze snímek upravovat.? Poznámky lektora. Zobrazí poznámky lektora k aktuálnímu snímku. Poznámky lektora bud' mohou být soucástí tištených podkladu, nebo je mužete vytisknout a použít pro pripomenutí klícových bodu behem prezentace.? Panely nástroju. Zobrazí, nebo skry je panely nástroju. Chcete-li zobra zit urcitý panel nástroju, zaškrtnete polícko vedle jeho názvu. Chcete-li nejaký panel nástroju skrýt, odstrante zaškrtnutí polícka.

4 ? Pravítko. Zobrazí, nebo skryje vodorovné pravítko, které mužete používat k umístení objektu, zmene odsazení odstavcu, zmene okraju stránky a k jiným zmenám rozmís tení prvku na stránce.? Vodítka. Zobrazí, nebo skryje svislá a vodorovná vodítka pro zarovnání na snímcích. Vodítka se používají k umístení a zarovnání objektu na snímcích.? Záhlaví a zápolí. Pridá nebo zmení text, který se objeví v horní nebo spodní cásti každého dokumentu nebo snímku.? Komentár. V programu Microsoft Word zobrazí vybraný komentár v cásti okna urcené pro komentáre, v Excelu zobrazí, nebo skryje komentár pro aktivní bunku.? Lupa. Ovlivnuje, jak velký se na obrazovce jeví aktuální soubor. FORMÁT? Písmo. Zmení typ písma a formáty mezer mezi znaky vybraného textu.? Odrážky. V programu PowerPoint bud pridá k vybraným odstavcum odrážky, nebo je odstraní.? Zarovnat. Zarovná vybraný text, císla a vložené objekty doleva, na stred, doprava nebo do bloku.? Rádkování. Stanoví vzdálenost mezi vybranými rádky textu.? Velká písmena. Zmení ve vybraném textu malá písmena na velká.? Zamenit písma. Zamení stávající písmo v prezentaci jiným.? Rozvržení snímku. Zmení rozvržení vybraného snímku nebo znovu použije styly aktuální predlohy na zástupné symboly v prípade, že byly upraveny jejich atributy.? Barevné schéma snímku. Znovu použije nebo upraví stávající barevné schéma nebo je zmení na jiné barevné schéma.? Pozadí. Nastaví barvu, texturu, vzorek nebo obrázek pozadí.? Použít šablonu návrhu. Použije na prezentaci jeden z návrhu šablon programu PowerPoint nebo použije nekterou z již vytvorených prezentací jako šablonu. Návrhy šablon obsahují barevná schémata, predlohy snímku a nadpisu s vlastním formá továním a písma navržená pro urcitý vzhled.? Barvy a cáry. Otevre kartu Barvy a cáry (dialogové okno Formát automatického tvaru), na které je možné nastavit barvy car a výplní a styl pro vybraný objekt nebo automatický tvar.? Objekt. Nastavuje formát cáry, barvu, výpln, vzor, velikost, umístení a další vlastnosti vybraného objektu. KLÁVESOVÉ ZKRATKY Prejít na další snímek ENTER nebo MEZERNÍK Vrátit se k predchozímu snímku Klávesa P nebo BACKSPACE Prejít na snímek <císlo> <císlo>+enter Zobrazit cernou obrazovku nebo se vrátit zpet do zobrazení prezentace Klávesa B Zobrazit bílou obrazovku nebo se vrátit zpet do zobrazení prezentace Klávesa W Ukoncit prezentaci ESC Vymazat poznámky na obrazovce Klávesa E Prejít na další skrytý snímek Klávesa H Nastavit nové casování snímku pri zkoušce Klávesa T Použít puvodní casování snímku pri zkoušce Klávesa O Použít kliknutí myší k prechodu na další snímky pri zkoušce Klávesa M Zmenit ukazatel myši na pero CTRL+P Zmenit pero na ukazatel myši CTRL+A Docasne skrýt ukazatel a tlacítko CTRL+H Vždy skrýt ukazatel a tlacítko CTRL+P NÁSTROJE? Pravopis. Kontroluje pravopis v aktivním dokumentu, souboru, sešitu nebo položce.? Kontrola stylu. Kontroluje prehlednost, interpunkci, psaní velkých písmen a pravopis v prezentaci. Oznací také nesrovnalosti a provede zadané opravy.? Jazyk. Urcuje jazyk vybraného textu v souboru, který je psán více než jedním jazykem. Kontrola pravopisu automaticky použije slovník urceného jazyka.? Automatické opravy. Nastaví možnosti automatické opravy textu pri psaní nebo ukládání a opetovné použití dalších casto používaných položek.? Automatické kliparty. Analyzuje obsah textu aktuální prezentace a navrhne seznam souvisejících klipartu, zvuku a videozáznamu, které je možné vložit. Pomocí príkazu Auta matické kliparty se dá rychle najít klip, který reprezentuje myšlenky prezentace.

5 ? PowerPoint Central. Spustí PowerPoint Central, což je magazín obsahující tipy pro lepší a efektnejší prezentace.? Prezentacní konference. Vyvolá pruvodce prezentacní konferencí, který spustí prezentaci na dvou nebo více pocítacích, pres sít nebo na internetu.? Pruvodní texty. Otevre pruvodní texty, kde je možné behem, prezentace psát zápis ze schuze a zaznamenávat si jednotlivé položky. Ty se objeví na novém snímku na konci prezentace. Mužete je také odeslat do programu Microsoft Outlook nebo je prenést do dokumentu programu Word a tento dokument pak vytisknout.? Rozložit snímek. Rozloží aktuální snímek na sérii jednotlivých snímku. Každému odstavci aktuálního snímku bude odpovídat jeden nový snímek.? Makro. Otevre dialogové okno Makro, ve kterém lze makro spustit, upravovat nebo odstranit.pokud chcete makro napsat, klepnete na Editor jazyka Visual Basic.? Doplnky, Urcuje, které doplnky budou po spuštení aplikace Microsoft Excel automaticky k dispozici. Doplnky aplikace Microsoft Excel mužete zavést, nebo odstranit, stejne jako doplnky, které jste vytvorili.? Panely nástroju. Podle potreb uživatele nastaví tlacítka panelu nástroju, príkazy nabídek a prirazení klávesových zkratek.? Možnosti. Upraví nastavení možností programu Microsoft Office, napr. vzhledu obrazovky, tisku, úprav, kontroly pravopisu aj. PREZENTACE? Spustit prezentaci. Spustí prezentaci, která zacne bud u aktuálního, nebo u vybraného snímku, podle toho, zda pracujete v zobrazení snímku, nebo v zobrazení razení snímku.? Vyzkoušet casování. Spustí prezentaci v režimu zkoušení, ve kterém mužete nastavit nebo zmenit casování elektronické pre zentace.? Nahrát mluvený komentár. Pripojí k prezentaci mluvený ko mentár. V pravém dolním rohu každého snímku, ke kterému je pripojen komentár, se objeví zvuková ikona. Pro nahrávání komentáru pocítac potrebuje zvukovou kartu a mikrofon. Nastavit prezentaci. Nastaví možnosti pro prubeh prezentace. Je možné zvolit, jaký typ prezentace bude vytvoren, které snímky budou zarazeny, zda budou zarazeny zvukové a animacní efekty, a vybrat barvu poznámkového pera a poradí snímku.? Dve obrazovky. Spustí pruvodce Stage Manager (režisér), který nastaví prezentaci tak, aby probíhala na dvou pocítacích zá roven. Má-li se prezentace spustit na více než dvou pocítacích, je nutné použít príkaz Prezentacní konference (nabídka Nástroje).? Tlacítka akce. Vloží tlacítko urcité akce na místo v aktivním okne, které urcíte kliknutím nebo pretáhnutím, a pak otevre dialogové okno Nastavení akce. V nem mužete priradit tlacít ku nejakou akci.? Nastavení akcí. Priradí akci vybranému objektu nebo tlacítku akce. Ta se spustí, jestliže na objekt ukážete nebo kliknete myší.? Preddefinované animace umožnuje oživit prezentaci pomocí ruzných preddefinovaných animací a s nimi spojených efektu - napr. efekt zablesknutí, psacího stroje.? Vlastní animace. Pridá nebo zmení efekty animace v aktuálním snímku. Efekty animace zahrnují zvuky a pohyby textu, objektu a videa, které se objeví pri prezentaci.? Náhled animací. Spustí všechny efekty animací u aktuálního snímku v okne miniatury snímku, takže vidíte, jak bude animace vypadat behem prezentace.? Prechod snímku. Pridá nebo zmení zvláštní efekt, který uvádí snímek pri prezentaci. Mužete napríklad prehrát zvuk ve chvíli, kdy se objeví snímek, nebo postupne rozjasnit snímek z cerné barvy.? Skrýt snímek. V zobrazení razení snímku skryje vybraný snímek. V zobrazení snímku skryje aktuální snímek, který se pri elektronické prezentaci automaticky nezobrazí.? Vlastní prezentace. Vytvorí vlastní prezentaci uvnitr prezentace. Pri vytvárení vlastní prezentace se seskupí snímky ve stávající prezentaci, takže je snadno možné urcitou cást predvádet urcitému obecenstvu a vypustit ji pred jiným obecenstvem. MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ? Snímek. Prepne do zobrazení snímku, kde se dá najednou pracovat jen s jedním snímkem. o Otevrete prezentaci. o Kliknete na Zobrazit v panelu funkcí. o Kliknete na Snímky.? Osnova. Prepne do zobrazení osnovy, kde se dá pracovat se strukturou souboru v klasické podobe osnovy. Zobrazení osnovy se používá tehdy, pokud je treba upravovat a rozvíjet obsah souboru.

6 OKNO o Otevrete prezentaci. o Kliknete na Zobrazit v panelu funkcí. o Kliknete na Osnova.? Razení snímku. Zobrazí zmenšené verze všech snímku v prezentaci s texty a grafikou. V zobrazení razení snímku je možné zmenit poradí snímku, pridat prechody snímku, efekty animace a nastavit casování pro elektronické prezentace. o Otevrete prezentaci. o Kliknete na Zobrazit v panelu funkcí. o Kliknete na Razení snímku.? Nové okno.otevre nové okno se stejným obsahem jako aktivní okno, takže si mužete najednou prohlížet ruzné cásti souboru.? Usporádat. Zobrazí všechny otevrené soubory v samostatných oknech na obrazovce. Príkaz Usporádat zjednodušuje pretahování mezi soubory.? Prizpusobit stránce. Umístí každou otevrenou prezentaci do kompletního vlastního okna se záhlavím, posuvníky a tlacítky zobrazení. Aktivní prezentace zustane v popredí.? Na sebe. Zmení usporádání otevrených oken tak, že se pre krývají. Je videt záhlaví a cást každého okna.? Seznam oken. Vypíše práve otevrené soubory v programu. Kliknete na soubor, na který chcete prepnout. NÁPOVEDA? Nápoveda pro Microsoft PowerPoint. Nabízí témata nápovedy a tipy umožnující splnit vaše požadavky.? Obsah a rejstrík. Otevre rejstrík a obsah on-line nápovedy pro program PowerPoint.? Co to je? Když kliknete nejprve na tuto položku a potom na jakoukoli jinou, objeví se krátký popis této položky.? O aplikaci Microsoft PowerPoint. Zobrazí císlo verze daného programu spolecnosti Microsoft, copyright, právní a licencní podmínky, jméno uživatele a název organizace, sériové císlo softwaru a informace o pocítaci a operacním systému. TIP? Zobrazení jednotlivého snímku o Dvakrát rychle kliknete na snímek, který chcete editovat, a snímek se vám zobrazí v normálním pohledu. Nyní mužete dvojitým kliknutím na konkrétní prvek ve snímku tento prvek upravovat.? Zmena razení snímku o Ukažte ukazatelem myši (kurzorem) na vybraný snímek, stisknete a držte levé tlacítko myši. Snímek tak lehce tažením prenesete na vybrané místo aktuální prezentace. o Jakmile bude snímek na vámi zvoleném míste, tlacítko uvolnete. ÚPRAVA A VKLÁDÁNÍ TEXTU Tato tlacítka vám umožní rychle zmenit pohled na prezentaci. Pro zobrazení tohoto panelu kliknete pravým tlacítkem myši na okraj textu, který chcete upravit? Úprava textu prezentace o Pro zobrazení snímku, kde chcete upravit text, kliknete na nabídku Zobrazit. o Kliknete na Snímky. o Vyberte text tak, že kliknete pravým tlacítke m myši na okraj textu. Pockejte, až se okraj textu zvýrazní. o Uvolnete tlacítko. o Kliknete levým tlacítkem myši na místo v textu, které chcete zmenit, a pomocí klávesnice zadejte znaky, které chcete zmenit nebo vložit. o Když je text zmenen, kliknete levým tlacítkem myši vedle textu do volné plochy. Text se zmení. BAREVNÝ VZHLED o V zobrazení Snímky prejdete na snímek, který chcete zmenit. o Kliknete na nabídku Formát, príkaz Barevné schéma snímku, a potom kliknete na kartu Standardní.

7 o Kliknete na požadované schéma a pak na tlacítko Použít. o Barevné schéma mužete také zmenit kliknutím na kartu Vlastní. o Provedené zmeny nebudou mít vliv na další snímky ani na predlohu, pokud nekliknete na tlacítko Použít u všech.? Zmena barvy barevného schématu o Kliknete na nabídku Formát, príkaz Barevné schéma snímku, a potom kliknete na kartu Vlastní. o Ve skupinovém rámecku Barvy schématu kliknete na barvu prvku, kterou chcete zmenit, a potom kliknete na tlacítko Zmenit barvu. o Kliknutím na kartu Standardní vyberte barvu z palety nebo kliknete na kartu Vlastní a vytvorte svou barvu. o Na barevné palete karty Standardní kliknete na barvu, kterou chcete vybrat, a potom kliknete na tlacítko OK. o Na barevné palete karty Vlastní pretažením nitkového kríže vyberte barvu, pretažením posuvníku nastavte jas a potom kliknete na tlacítko OK. o Kliknutím na tlacítko Pridat jako standardní schéma uložíte barevné schéma s prezentací. o Kliknutím na tlacítko Použít použijete novou barvu pouze u aktuálního snímku. NASTAVENÍ PÍSMA? Urcení nebo zmena vzhledu textu o Vyberte text, který chcete zmenit. o Kliknete na nabídku Formát, príkaz Písmo. o Vyberte písmo, které chcete použít. Chcete-li daným pís mem formátovat pouze cást slova, musíte ji nejprve vybrat. o Kliknete-li na volbu kurzíva, tucné nebo tucné kurzíva, príslušné formátování bude použito ve vybraném textu. Po kud chcete kurzívu nebo tucné formátování odstranit, kliknete na volbu obycejné. Formátování je použito ve vybrané cásti textu nebo v celém slove obsahujícím kurzor. Chcete-li upravit pouze cást slova, musíte ji nejprve vybrat. o Vyberte velikost písma pro vybraný text. Velikostí uvedené v seznamu Velikost závisí na vybraném písmu a na aktivní tiskárne. o Kliknutím urcete barvu vybraného textu. Pokud jste nezmenili barvu textu v ovládacích panelech systému Win dows, kliknutím na volbu Automatická nastavíte cernou barvu.? Kopírování všech atributu z jednoho objektu do druhého o Vyberte objekt obsahující atributy, které chcete kopíro vat. o Pokud vyberete automatický tvar s pripojeným textem, bude v aplikaci PowerPoint zkopírován vzhled a styl textu spolu s atributy automatického tvaru. o Kliknete na tlacítko Kopírovat formát "obrázek kop.tif" a potom kliknete na objekt, do kterého chcete atributy kopírovat. o Všechny atributy objektu mužete kopírovat do nekolika objektu tak, že kliknete na tlacítko Kopírovat formát a potom postupne vyberete nekolik objektu. Po dokoncení znovu kliknete na tlacítko Kopírovat formát.? Automatické prizpusobení objektu jeho textu o Vyberte objekt, jehož velikost chcete zmenit. o V nabídce Formát kliknete na príkaz Automatický tvar a potom kliknete na kartu Textové pole. o Zaškrtnete polícko Prizpusobit velikost objektu textu. o Pokud je zaškrtnuto polícko Prizpusobit velikost objektu textu a vy se pozdeji pokusíte tvar zmenšit, jeho velikost se zmenší pouze na takovou velikost, pri které se text do objektu ješte vejde. ÚPRAVA SNÍMKU PowerPoint 97 obsahuje mnoho možností, jak upravit snímek dle individuálních potreb.? Urcení rozvržení snímku o Pri vytvárení nového snímku mužete vybírat z nekolika automatických rozvržení. Liší se podle toho, co chcete vytvorit. Existuje napríklad rozvržení se zástupnými symboly nadpisu, textu a grafu nebo jiné se zástupnými symboly nadpisu a klipartu. Zástupné symboly nadpisu a textu se rídí podle formátování predlohy snímku prezentace.? Rozvržení mužete také zmenit po vytvorení snímku. o Kliknete na príkaz Rozvržení snímku na panelu nástroju Formát. o Vyberte rozvržení.

8 o Pokud v novém rozvržení nejsou potrebné zástupné symboly (vytvorili jste napríklad graf a nové rozvržení nemá zástupný symbol grafu), informace se neztratí. Všechny objekty zustanou na snímku, ale je možné, že je bude treba preskupit, aby vyhovovaly novému rozvržení.? Vytvorení vlastní šablony návrhu o Otevrete již existující prezentaci nebo pomocí šablony návrhu vytvorte prezentaci jako základ nové šablony návrhu. o V nabídce Formát kliknete na príkaz Použít šablonu návrhu. o Zobrazí se soubory a složky v jednotce nebo složce vybrané v poli Kde hledat. o Vyberte šablonu, kterou chcete použít. o Kliknete na príkaz Použít. KLÁVESOVÉ ZKRATKY Klávesy pro práci s okny a dialogovými okny Zavrít okno aktivní prezentace Obnovit okno aktivní prezentace Prepnout do okna další prezentace Prepnout do okna predchozí prezentace Provést príkaz Provést príkaz Velikost Minimalizovat okno prezentace Maximalizovat okno prezentace CTRL+W CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+SHIFT+F6 CTRL+F7 CTRL+F8 CTRL+F9 CTRL+F10 Klávesy urcené k práci v osnove Zvýšit úroven odstavce ALT + SHIFT +? Snížit úroven odstavce ALT + SHIFT +? Presunout vybrané odstavce nahoru ALT + SHIFT +? Presunout vybranéodstavce dolu ALT + SHIFT +? Zobrazit úroven nadpisu 1 ALT + SHIFT + 1 Rozbalit text pod nadpisem ALT + SHIFT + PLUS Sbalit text pod nadpisem ALT + SHIFT + MINUS Zobrazit veškerý text nebo nadpisy ALT + SHIFT + A PREZENTACE? Vytvorení prezentace není snadné, ovšem pokud budete sledovat našeho pruvodce, mužete to pro vás být mnohem jednodušší. Pri vytvárení prezentace máte nekolik možností, je jichž volba závisí na množství vašich zkušeností s tímto programem. Samozrejme, že at budete postupovat jakýmkoliv zpusobem, mužete vytvorit zajímavou prezentaci. Po spuštení programu PowerPoint se objeví okno, kde lze zvolit tri možnosti. o Volba s názvem Strucný pruvodce vás pred samotnou tvorbou prezentace provede všemi obtížnými volbami pri vytvárení prezentace. Obsahuje i vzorové texty, které mužete nahradit svými. o o Volba Se šablonou vytvorí novou prezentaci podle vybrané šablony. Prázdná prezentace. Jestliže si vyberete tuto volbu, vytvorí se nová prezentace podle prednastavených vlastností (velikost a barva písma, nastavení odstavce atd.)? Vyberte položku Strucný pruvodce a kliknete na tlacítko OK. Objeví se okno Strucný pruvodce. Strucný pruvodce vás provede tvorbou a nastavováním parametru prezentace.? V tomto okne se vybírá jedna z nejduležitejších vecí, kterou je typ prezentace. Po kliknutí na tlacítka s tématem (Vše, Obecné, Spolecnost atd.) se v pravé cásti okna objeví seznam typu prezentace. Kliknutím levým tlacítkem myši vyberte požadovaný typ a poté kliknete na tlacítko Další.? Vyberte si zpusob, jakým bude prezentace používána, a poté kliknete na tlacítko Další.? Zde si vyberte styl prezentace a zda budete prezentaci tisknout. Poté kliknete opet na tlacítko Další.? Nakonec zadejte nejduležitejší informace o projektu (tyto informace budou použity v prezentaci) a kliknete na tlacítko Další.? Kliknutím na tlacítko Dokoncit ukoncíte nastavování vlastností prezentace a zacnete s vlastní tvorbou.? Objeví se okno, ve kterém vidíte osnovu prezentace a ve kterém máte možnost ji upravovat.? S použitím techto tlacítek mužete s prezentací pracovat, upravovat ji a nastavovat ruzné vlastnosti.

9 ? Tlacítka na levém okraji okna o Zvýšit úroven. Snížit úroven. Presune vybraný odstavec na úroven nejbližšího vyššího (nižšího) nadpisu (o jednu úroven nahoru, dolu, doleva nebo doprava). o Presunout nahoru. Presunout dolu. Presune vybraný nadpis a jeho sbalený (docasne skrytý) podrízený text výše (nebo níže), než je predchozí odstavec. o Sbalit. Rozbalit. Sbalí (rozbalí) vše krome názvu vybraných snímku. Sbalený text je reprezentován šedou cárou. Sbalit vše. Zobrazí pouze nadpis každého snímku. Pokud je pod nadpisem ješte jiný text, podtrhne se nadpis šedou cárou. o Rozbalit vše. Zobrazí pro každý snímek všechny nadpisy a texty. o Souhrnný snímek. Vytvorí nový snímek z nadpisu vybraných snímku. Tento snímek bude vložen pred první vybra ný snímek. o Zobrazit formátování. Zobrazí, nebo skryje formátování znaku (napr. tucné nebo podtržené) v osnove.? Tlacítka na dolním okraji okna o Snímek. Prepne do zobrazení, kde se dá najednou pracovat jen s jedním snímkem. o Osnova. Prepne do zobrazení osnovy, kde se pracovat se strukturou souboru v klasické podobe osnovy. o Razení snímku. Zobrazí zmenšené verze všech snímku v prezentaci s texty a grafikou. V tomto zobrazení je možné zmenit poradí snímku, pridat prechody snímku nebo efekty animace. o Poznámky. Po kliknutí zobrazí okno poznámek, do které ho je možné si zapsat poznámky k urcitému snímku. o Prezentace. Kliknutím na toto tlacítko spustíte prezentaci, která zacne bud u aktuálního, nebo u vybraného snímku. o Barevný náhled. Ukazuje barevný náhled k momentálne upravovanému snímku.? Zobrazení konkrétního snímku. Kliknutím na jednotlivé položky je možné je menit.? Po vytvorení prezentace je duležité i její uložení. Kliknete na tlacítko Soubor a z nabídky vyberte položku Uložit jako... JAK VLOŽIT DO PREZENTACE OBRÁZEK ZE SOUBORU 1. Nastavte kurzor myši tam, kam chcete obrázek vložit. 2. V panelu nabídek najdete nabídku Vložit. 3. V nabídce Vložit zvolte príkaz Obrázek a potom kliknete na podnabídku Ze souboru. 4. Objeví se dialogové okno, kde musíte vyhledat složku s obrázkem, který chcete vložit. 5. Kliknete na název souboru, ve kterém je uložen obrázek (je to obvykle soubor s príponou *.bmp, *.jpg nebo *.tif). V tomto okne se pohybujete stejným zpusobem, jako v programu Pruzkumník. 6. Obrázek se vloží do prezentace a objeví se i panel nástroju Obrázek, pomocí nehož mužete obrázek libovolne upravovat - pridávat a ubírat jas, kontrast, menit rozmery obrázku nebo upravovat jeho obrysy. VLOŽENÍ KLIPARTU Galerie klipu obsahuje širokou škálu klipartu, obrázku, zvuku a videoklipu pripravených k vložení a použití v prezentaci. Galerie klipu zahrnuje užitecnou funkci Najít, která usnadnuje hledání vhodných klipu pro danou prezentaci. Má také vlastní systém nápovedy, kde najdete informace, jak do galerie pridávat vlastní klipy, jak ji aktualizovat a jak ji prizpusobit vlastním potrebám. Funkci Najít nebo nápovedu spustíte kliknutím na tlacítko Najít nebo Nápoveda v galerii klipu.? Umístete kurzor na místo, kam chcete vložit klipart nebo obrázek.? V nabídce Vložit ukažte na Obrázek, kliknete na príkaz Klipart a potom na kartu Klipart ci Obrázek.? Vyberte požadovanou kategorii.? Vyberte obrázek a kliknete na nej. JAK NASTAVIT POZADÍ 1. V panelu nabídek nejdete nabídku Formát a v ní zvolte položku Pozadí. 2. V nabídce Pozadí nejprve zvolte barvu pozadí prezentace v príkazu Výpln pozadí. Bud mužete použít nabízené barvy, nebo v nabídce Další barvy použít jiné barevné odstíny - at' už standardní, nebo ty, které jste si sami vytvorili. V nabídce Vzhled výplne mužete nastavit prechod mezi barvami, texturu výplne, vzorek výplne nebo vybrat obrázek, který bude sloužit jako výpln pozadí. 3. Svoje volby potvrdte tlacítkem OK a kliknete na tlacítko Náhled, abyste si pozadí prohlédli, ješte dríve než celkovou zmenu potvrdíte.

10 4. Pokud chcete použít tento styl pozadí, kliknete na tla cítko Použít. Pokud kliknete na tlacítko Použít u všech, nastaví se tato volba pozadí u všech stránek v prezentaci. Celkový vzhled s tímto pozadím vidíte na tomto snímku.

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole)

MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole) MS PowerPoint 2000 1 Microsoft PowerPoint 2000 Poznámka k MS Office 2000 Vypnutí skrývání nepoužívaných položek v menu Nástroje / Vlastní / Možnosti, tlačítko Obnovit, zrušit označení V nabídkách zobrazovat

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal Bureš Odpovědný redaktor Pavel Němeček Sazba Tomáš Brejcha

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Popis základní obrazovky Wordu 2013

Popis základní obrazovky Wordu 2013 Popis základní obrazovky Wordu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 5 Vyberte složku, ve které je soubor uložený, a označte ho. Poté klepněte na tlačítko Otevřít nebo na soubor poklepejte. Poslední

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 1 1 Obsah Excel účel a použití nástroje... 3 Obsah kurzu 1... 3 Rozdíly verze 2010 od verze 2003... 3 Práce v režimu kompatibility v aplikaci

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více