ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ"

Transkript

1 ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

2 Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení řeči Řeč má složku receptivní (vnímání řeči), centrální (porozumění řeči) a expresivní (vyjadřování). Obtíže ve vnímání a porozumění řeči bývají mnohdy nesprávně hodnoceny jako nepozornost, nezájem, nesoustředění. Dítě nepřesně vnímá pokyny, výklad učitele apod. Následkem toho nesprávně reaguje. Neschopnost přesně porozumět mluvené řeči se vyskytuje u dětí s LMD i s poruchami učení poměrně často. Řeč expresivní (vyjadřování) hodnotíme po stránce vnější = zvukové a vnitřní = obsahové. Při hodnocení obsahové stránky řeči sledujeme úroveň slovní zásoby, schopnost vyjadřovat výstižně své myšlenky, dovednost navazovat

3 kontakt verbální cestou, gramatickou a syntaktickou stránku řeči. U dětí s LMD bylo zjištěno narušení gramatické a syntaktické stránky řeči, malá slovní zásoba, nepřesnosti v užívání pojmů. Z hlediska posouzení zvukové stránky řeči se zaměřujeme na výslovnost, tempo, přízvuk a způsob užívání hlasu. Do prvních ročníků přichází stále více dětí s vadnou výslovností. U některých z nich se výslovnost zřejmě upraví spontánně vlivem školní výuky (spojování hláska-písmeno, rozvíjení sluchového vnímání, péčí o rozvíjení řeči) a dozrávání. V každém případě je lepší nevyčkávat a odeslat dítě do péče logopeda. 2. Specifický logopedický nález Specifický logopedický nález je charakteristický pro děti s LMD. Projevuje se jako: - artikulační neobratnost - specifické asimilace

4 Poruchu lze diagnostikovat až po sedmém roce dítěte. Při artikulační neobratnosti dítě umí vyslovovat izolované hlásky i celá slova, artikulace je však namáhavá, řeč je někdy obtížně srozumitelná. Značné obtíže činí výslovnost slov začínajících slabikou nejne, např. nejnebezpečnější, slov se souhláskovými shluky, např. cvrčci, špačci, i slov dlouhých, např. nosorožec, lokomotiva. Děti slova komolí, přehazují slabiky atd. Obdobné chyby se objevují i při psaní. Specifické asimilace se týkají a) sykavek b) tvrdých a měkkých hlásek (d, t, n-ď, ť, ň) při asimilaci sykavkové dítě umí jednotlivé sykavky vyslovit, ve slovech je však zaměňuje, např. šušené švešky, šešity; při asimilaci d, t, n-ď, ť, ň dochází ke spodobě výslovnosti ve slovech, kdy měkká a tvrdá hláska následují bezprostředně za sebou, např. prázdnyny, hodyny; jindy je výslovnost nejasná, obojetná; nelze bezpečně rozlišit, vyslovuje-li dítě rodiče nebo rodiče

5 Specifické logopedické nálezy se také odrážejí v psaní. Oba typy chyb patří mezi specifické chyby dysortografické. 3. Jazykový cit (jazyková/lingvistická kompetence) = schopnost dítěte více či méně přesně zvládat mluvnická pravidla bez jejich teoretického osvojení. Již v předškolním věku je většina dětí schopna na základě analogie a nápodoby za spolupůsobení faktorů biologických a společenských hovořit gramaticky správně. Jazykový cit lze rozvíjet pouze řečí a následně čtením. Možná cvičení pro reedukaci: Urči, co je správně: - červená míč, červený míč nebo červené míč - tvůj auto, tvá auto nebo tvé auto - Věra včera bruslila. Věra včera bruslily. Věra včera bruslilo.

6 - Přechylování: dělník, běžec, plavec dítě vyhledává odpovídající jména rodu ženského: dělnice, běžkyně, plavkyně - Dokončování vět: Ve slánce je sůl. V polévce je mnoho. Máme doma kotě. Hrajeme si rádi s. - Vyhledávání kmene slova (dětem uvádíme vyhledávání té části, kterou mají slova společnou): výlet, odlet, přílet, letiště, letuška (let); přeskok, výskok, náskok, skokan (skok) Zjistíme-li u dítěte před nástupem do školy výrazné obtíže v této složce řeči, lze s určitou pravděpodobností říci, že by se mohly později projevit poruchy čtení a psaní. Obdobné chyby u dyslektiků jsou důkazem, že poruchy čtení a psaní postihují nejen psanou řeč, ale i mluvenou, a souvisejí s odchylkami v řečových centrech mozkové hemisféry. K odstranění obtíží slouží dále uvedená cvičení. 4. Rozvíjení řeči Ke zlepšení zvukové stránky přispívá: - správný mluvní vzor učitele - důraz na klidnou a plynulou mluvu

7 - cvičení jemné motoriky a motoriky mluvidel, cvičení pohyblivosti jazyka a rtů - cvičení sluchového vnímání - hry, v nichž je dítě motivováno ke správné výslovnosti (např. na televizního hlasatele, herce v divadle, ) - dechová cvičení, nácvik správného dýchání, opakování vět či více slov na jedno nadechnutí, správné hospodaření s dechem při mluvení - nelze doporučit nácvik jazykolamů u dětí s poruchami výslovnosti a poruchami řeči vůbec Na rozvíjení obsahové stránky řeči: - vyhledávání protikladů (vysoký-nízký) - vyhledávání pojmů nadřazených (jablko, hruška, tj.ovoce) - vyhledávání pojmů podřazených (nábytek-tj.stůl, židle, ) - tvoření vět, které jsou charakteristikou sledovaného předmětu (Tabule je černá. Tabule je velká. ) Je třeba vést děti k zpřesňování významu slov: - vyprávění podle obrázků - vyhledávání slov začínajících danou hláskou/slabikou - rychlé pojmenování ukázaných/promítnutých obrázků

8 - tvoření slov předponami, příponami a skládáním - vyhledávání slov příbuzných - uvědomování si slovních druhů (skok, skákat, skokan u starších) Neméně důležité je naslouchání vyprávění druhého, a to nejen dospělých, ale i spolužáků. Pro budoucí život dítěte je důležité nejen mluvit, formulovat přesně své myšlenky, ale i naslouchat druhému a vést dialog.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003.

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003. Diagnostika specifických poruch učení - vývojových poruch - a doporučené postupy náprav (metodický materiál pro učitele a rodiče) Indikátor : 04.33.10. CP,,Poruchy učení je termín označující heterogenní

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda Podle klinické logopedky Kateřiny Slezákové jsou právě lidové písničky a říkadla tím správným nástrojem k rozvíjení dětské řeči. Pokud je nahradíme reprodukovanou

Více

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ SPEECH THERAPY GROUP FOR

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky Hana Kašpárková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace, přirozeným rozvojem

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Dítě přichází na svět s velmi

Dítě přichází na svět s velmi 58 DYSPRAXIE Olga Zelinková Anotace: Cílem článku je seznámit s pojmem dyspraxie, jak je v současné době vnímán v zahraničí. Připomenuty jsou naše poznatky týkající se pohybového vývoje dítěte a pohybové

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Chceme učit tak, aby se naši žáci mohli každý den těšit na něco nového.

Chceme učit tak, aby se naši žáci mohli každý den těšit na něco nového. Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í V y d a n ý ř e d i t e l k o u š k o l y p o d č j. 7 / 2 0 1 3 dne 30. 8. 2013. Chceme učit tak, aby se naši žáci

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce Specifické potřeby žáka s ADHD na 1. stupni ZŠ a výuka Českého jazyka a literatury Marie Maryšková Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. (Matějček 1993)

Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. (Matějček 1993) SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění

Více

Sluchové vnímání a paměť

Sluchové vnímání a paměť Sluchové vnímání a paměť Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné;

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více