KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM"

Transkript

1 KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM Ing. Eva Pokludová

2 AUTISMUS Narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat sociální vztahy. Děti s autismem špatně rozumí tomu, co vidí, slyší a proţívají. Podle schopnosti přizpůsobit se běţnému ţivotu (míry funkčnosti) rozlišujeme autismus vysoce funkční, středně a nízko funkční.

3 ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE Umoţňuje aktivní dorozumívání osobám s poruchami řeči. Pouţívá ke komunikaci vizuální podněty (3- rozměrné předměty a 2-rozměrné fotografie), obrázky, piktogramy, tištěná slova. Lidé s poruchami řeči mohou komunikovat také pomocí komunikačních tabulek, pomůcek s hlasovým výstupem a počítačů. V ČR se pouţívají komunikační systémy VOKS = Výměnný obrázkový komunikační systém a PECS = Picture Exchange Comunication System.

4 VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM PECS Komunikační systém pro děti s autismem, který obsahuje barevné piktogramy. Piktogramy se získávají pomocí programu BOARDMAKER, který umoţňuje jejich výběr, tisk a různé úpravy. Do programu je moţné vkládat vlastní obrázky a fotografie, lze je kombinovat s PECS piktogramy a doplňovat textem. Rodiče si takto mohou vytvořit piktogramy přizpůsobené schopnostem a potřebám svého dítěte.

5

6 METODIKA PECS V 1.fázi učíme dítě komunikovat. Dáme před sebe motivační předmět, který dítě chce. Dítě vezme piktogram nebo fotografii s tímto předmětem a podá nám ho. U dětí s těţší formou autismu a mentální retardací je vhodné mít k dispozici komunikačního partnera, který dítěti při nácviku komunikace pomáhá. V 2. fázi rozšiřujeme pouţití piktogramů u dalších členů rodiny. Zvýšíme počet motivačních předmětů a učíme dítě předávat piktogramy na větší vzdálenosti (dítě donese piktogram z jedné místnosti do druhé s pomocí komunikačního partnera).

7 Ve 3.fázi vytvoříme dítěti komunikační sešit s piktogramy a fotografiemi jeho motivačních předmětů a procvičujeme s dítětem výběr z více předmětů a piktogramů. Ve 4.fázi nacvičujeme s dítětem komunikaci pomocí vět. Do komunikačního sešitu vloţíme větný prouţek se suchým zipem. Dítě na něj nalepuje piktogram se symbolem JÁ CHCI a přidává k němu piktogram nebo fotografii předmětu, o který nás ţádá. V 5.fázi učíme dítě odpovídat na otázku CO CHCEŠ? V 6. fázi učíme dítě komentovat dění kolem nás, například reagovat na otázku CO VIDÍŠ?

8 DENNÍ REŽIM (ADAM POKLUDA, NÍZKO FUNKČNÍ AUTISMUS)

9 Pouţíváme nástěnný denní reţim tvořený kobercem, na kterém má syn pomocí suchého zipu přichycené piktogramy zobrazující činnosti, které vykonává během dne. Syn pouţívá transportní denní reţim. Před výkonem činnosti si z denního reţimu bere piktogram, na kterém je činnosti zobrazena a nese ho na místo, kde činnost provádí. Zde má nachystané další piktogramy, které s činností souvisí.

10 RANNÍ REŽIM

11 KOMUNIKAČNÍ SEŠIT

12

13 STRUKTUROVANÉ KRABICOVÉ ÚKOLY

14

15

16

17

18 POMŮCKA S HLASOVÝM VÝSTUPEM GO TALK 9+

19 Komunikační pomůcka s hlasovým výstupem. Umoţňuje pouţívání 5 šablon s obrázky nebo fotografiemi. Materiál do šablon se připravuje v programu BOARDMAKER a k piktogramům lze namluvit komentář o délce 1O s. Při práci s komunikátorem JÁ ukazuji synovi předmět, jehoţ piktogram je zobrazen na šabloně komunikátoru a ADAM na pokyn UKAŢ, mě ukáţe piktogram, kde je předmět znázorněn.

20 PROGRAM MENTIO Pouţívá se v kombinaci s dotykovou obrazovkou. Podporuje zrakové a sluchové vnímání, rozvoj řeči a paměť. Obsahuje úkoly zaměřené na diferenciaci zvuků (pexeso, přiřazování obrázku a fotografie ke zvuku), skládačky (puzzle o 3 a více dílcích, které dítě sestavuje samo nebo s pomocí jiné osoby přejíţděním prstu po dotykovém monitoru počítače) a úkoly na procvičování slovní zásoby u mluvících dětí.

21

22 MAGIC BALL A OROFACIÁLNÍ STIMULACE

23 Orofaciální stimulace zahrnuje masáţní techniky, které zlepšují orientaci jazyka v ústech, aktivizují polykání, podporují činnost ţvýkacího a řečového svalstva. Ke stimulaci pouţíváme pomůcku MAGIC BALL. Procvičujeme s ní foukání a správné dýchání. Syn nemluví a není schopen pít nápoje pomocí brčka nebo z plastových láhví, které mají pítka.

24 POMŮCKY PODPORUJÍCÍ ROZVOJ GRAFOMOTORIKY Při kreslení pouţíváme 3-hranné pastelky a fixy STABILO. K nácviku stříhání pouţíváme nůţky HERLITZ, které mají zaráţku zabraňující samovolnému zavření. Pomůcky je moţné prohlédnout a objednat přes interner na

25 FELINOTERAPIE A ADRIEN Z ALEJE

26 Při felinoterapii kočka poskytuje člověku podněty ke zklidnění, duševní vyrovnanosti a odpočinku. Z důvodu handicapu našeho syna jsme si pořídili kotě plemene ragdoll ve věku 3 měsíců, nyní má kocour 18 měsíců. Prvních 6 měsíců si Adam navykal na přítomnost kocoura v naší domácnosti a nelibě nesl jeho snahy o bliţší kontakt. Nyní syn sám vyhledává kontakt s kocourem formou hry (hraje si s jeho hračkami) a rád si hladí jeho srst.

27

28 PLEMENO RAGDOLL Kočky tohoto plemene jsou klidné a společenské. Rády se chovají, mazlí a vyhledávají kontakt s lidmi a nevykazují ţádné známky agrese. Jsou schopné naučit se reagovat na jednoduché slovní pokyny. Ragdoll patří mezi polodlouhosrstá a větší plemena koček (kocouři dosahují váhy 7-8 kg). Více informace naleznete na a

29

1 Identifikační údaje školy

1 Identifikační údaje školy Obsah 1 Identifikační údaje školy...2 2 Charakteristika Základní školy speciální Lanškroun...3 2.1 Vznik a historie školy...3 2.2 Současná podoba Základní školy speciální v Lanškrouně...3 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Školní vzdělávací program Příílloha G: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program ZŠS vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program ZŠS vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Školní vzdělávací program ZŠS vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Cíle vzdělávání Ve vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více

Více

Materiál pro rodiče. Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů:

Materiál pro rodiče. Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů: Materiál pro rodiče Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů: Mgr. David Drápela, Mgr. Marie Franců, Mgr. Klára Geislerová, Bc. Tereza Hejralová, Mgr. Jitka Štanclová, Bc. Klára Večeřová. Garanty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Platnost dokumentu od 1.9.2009 Verze č. 2 č.j.: 83/09 Podpis ředitele: 1 OBSAH

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice IČ 70 842 612 IZO 110 034 066 RED-IZO 600 022 501 www stránky: web.telecom.cz/pscernovice1 e-mail:

Více

ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace

ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Díl II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice IČ 70 842 612 IZO 110 034 066 RED-IZO 600 022 501 www stránky: web.telecom.cz/pscernovice1 e-mail:

Více

ŠVP je zpracován podle RVP ZŠS

ŠVP je zpracován podle RVP ZŠS Máme šanci ŠVP je zpracován podle RVP ZŠS 1.9.2010 Identifikační údaje školy Název ŠVP: Máme šanci Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA Č.j. 0109 2010/021 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA UČÍME SE PRO ŽIVOT 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název ŠVP: předkladatel: název školy: Školní vzdělávací program Základní

Více

7. ICTKP pro mentálně postižené

7. ICTKP pro mentálně postižené 7. ICTKP pro mentálně postižené Všechny předchozí kapitoly týkající se ICTKP měly společného jmenovatele fyzické postižení. Každá kompenzační pomůcka překonávala fyzickou bariéru. Lidé s mentálním postižením

Více

DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy 2.2. Charakteristika školy 2.3. Velikost a vybavení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Kamila MARKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Kamila MARKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Kamila MARKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Autismus Komunikační metody Marková Kamila Bakalářská práce 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání základní škola speciální a přípravný stupeň základní školy speciální zpracovaný podle RVP ZŠS a podle RVP PV Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

Vypracovala: Mgr. L. Havlíková

Vypracovala: Mgr. L. Havlíková Vypracovala: Mgr. L. Havlíková Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální Speciální základní škola Bystré Zámecká 1 569 92 Bystré Obsah: Identifikační údaje...4

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 Motto: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint- Exupéry Motivační název: ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Základní škola speciální a Praktická

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ speciální Václavkova 950 Mladá Boleslav Škola pro život 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motivační název: ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola speciální Václavkova 950 293 01 Mladá Boleslav

Více

VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené komunikovat

VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené komunikovat VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené děti komunikovat Margita Knapcová Mnoho dětí postižených autismem, Downovým syndromem, těžšími formami mentálni

Více

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více