Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls87321/2011 a příloha k sp. zn. sukls245797/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls87321/2011 a příloha k sp. zn. sukls245797/2010"

Transkript

1 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls87321/2011 a příloha k sp. zn. sukls245797/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topimark 25 mg Topimark 50 mg Topimark 100 mg potahované tablety topiramatum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, máli stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1.Co je přípravek Topimark a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topimark užívat 3.Jak se přípravek Topimark užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak přípravek Topimark uchovávat 6.Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK TOPIMARK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Topimark patří do skupiny léků označovaných jako antiepileptika. Topiramát ovlivňuje chemické látky v mozku, které jsou zapojeny do posílání signálů v nervech, a používá se pro léčbu různých typů epilepsie. Topiramát je také možné použít pro prevenci migrenózních bolestí hlavy. Epilepsie: Topimark se používá samostatně pro léčbu parciálních záchvatů a/nebo generalizovaných tonicko-klonických (grand mal) záchvatů u dospělých a dětí ve věku 6 let a více. Topimark se také používá v kombinaci s jinými antiepileptiky u dospělých a dětí ve věku 2 let a více let k léčbě parciálních záchvatů a/nebo generalizovaných tonicko-klonických (grand mal) záchvatů nebo záchvatů spojených s Lennox Gastautovým syndromem (těžká forma epilepsie). Migréna: Topimark se může také používat k prevenci často recidivujících migrenózních bolestí hlavy u dospělých a dospívajících ve věku 16 let a více. Topiramát není určen k léčbě jednotlivých atak. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TOPIMARK UŽÍVAT Neužívejte přípravek Topimark - Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na topiramát nebo kteroukoli další složku přípravku Topimark. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Topimark je zapotřebí - Jestliže máte potíže se svými ledvinami nebo játry, řekněte to svému lékaři před použitím přípravku Topimark. Váš lékař vám může předepsat nižší dávku. - Pokud jste měli ledvinové kameny nebo onemocnění ledvin nebo pokud měl váš blízký příbuzný ledvinové kameny, řekněte to svému lékaři. Riziko vzniku ledvinových kamenů je možné snížit adekvátní hydratací. Dále pak je třeba se během užívání přípravku Topimark vyhnout jiným léčivým přípravkům, které by mohly vyvolat vznik ledvinových kamenů a také dietě s tuky a nízkým množstvím karbohydrátů. 1/8

2 - Pokud se u vás při užívání přípravku Topimark objeví významná a trvalá ztráta hmotnosti nebo dítě nepřibírá na hmotnosti jako obvykle. Měli byste být pravidelně váženi a monitorováni. Pokud ztrácíte příliš mnoho hmotnosti, měli byste zvýšit objem potravy, kterou jíte nebo byste měli jíst potravu s vysokým množstvím kalorií. - Pokud se chystáte ukončit užívání tohoto léku, promluvte si nejprve se svým lékařem. Pomalu bude snižovat dávku topiramátu kterou užíváte, protože se tak sníží šance, že budete mít epileptický záchvat nebo se vrátí migrenózní bolesti hlavy. - Pokud u vás dojde k náhlému rozmazání vidění, bolesti nebo zarudnutí očí. To může být důsledkem vysokého tlaku v očích (glaukom) a může se objevit u dospělých a dětí, obvykle v průběhu prvního měsíce užívání přípravku Topimark. Pokud se u vás vyvinou jakékoliv oční příznaky, zejména v prvních několika týdnech léčby, měli byste to říct okamžitě svému lékaři. Pokud si váš lékař myslí, že je u vás zvýšený tlak v očích, poradí vám, jak přípravek Topimark přestat užívat a může vám předepsat specifickou léčbu pro oči. - Pokud si všimnete změny své nálady nebo pociťujete depresi při užívání přípravku Topimark U některých pacientů léčených antiepileptiky jako je topiramat se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. (Může být pro vás prospěšné říci svým příbuzným nebo blízkým přátelům, že se u vás vyskytly tyto myšlenky a požádat je, aby si přečetli tento leták) Kontaktujte svého lékaře nebo navštivte přímo nemocnici: Pokud máte myšlenky na to, že si sami ublížíte nebo si vezmete svůj život. Topiramát by mohl snížit pocení, zejména u dětí, a může způsobit zvýšení teploty během cvičení a vystavení teplému prostředí. Proto je důležité pít dostatek vody během léčby přípravkem Topimark zejména pokud cvičíte nebo pokud je horké počasí, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků souvisejících s horkem, jako je bolest hlavy a nevolnost. Krevní testy mohou ukázat mírný vzestup kyselosti krve (metabolická acidóza). Toto je pravděpodobnější, pokud máte těžké respirační onemocnění, status epilepticus, průjem, pokud podstupujete operaci nebo pokud držíte dietu obsahující tuk a proteiny (ketogenní) nebo pokud užíváte nějaké jiné léky. Chronická metabolická acidóza zvyšuje riziko vzniku ledvinových kamenů a u dětí může způsobit osteomalácii (měknutí kostí, vývoj křivice) a může snižovat rychlost růstu. Řekněte svému lékaři, pokud se na vás vztahují některé z výše uvedených informací. Váš lékař to bude sledovat a dle potřeby může upravit množství přípravku Topimark které užíváte. Děti Epilepsie Topimark by se neměl obvykle používat u dětí mladších než 2 roky nebo by se neměl používat bez jiné antiepileptické léčby u dětí mladších 6 let. Migréna Topimark není určen pro použití u dětí nebo dospívajících mladších než 16 let k léčbě migrény. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a jakýchkoliv jiných lécích nebo dietních doplňcích, jako jsou například vitamíny. Musíte dbát zvláštní opatrnosti, pokud také užíváte jakýkoliv z následujících léků: Jiná antiepileptika, jako je fenytoin nebo karbamazepin (topiramát může zvýšit účinky fenytoinu a karbamazepinu a fenytoin může snížit účinky topiramátu). Digoxin (léčba srdečního selhání), protože jeho účinnost může být snížena v důsledku užívání topiramátu. Perorální antikoncepce (antikoncepční tablety). Topiramát může snížit účinnost antikoncepce a zvýšit krvácení mezi cykly. Měli byste se obrátit na svého lékaře, pokud se charakter vašeho menstruačního krvácení změní (pokud se u vás například objeví krvácení mezi cykly, špinění nebo pokud dojde k vynechání menstruace). Hydrochlorothiazid (močopudné tablety). Váš lékař bude muset snížit dávku topiramátu. Léčba diabetu (cukrovky) obsahující metformin, pioglitazon nebo glibenklamid. Je nutné pozorné monitorování stavu vašeho diabetu. 2/8

3 Diazepam, imipramin, moklobemid, proguanil a omeprazol, diltiazem, flunaricin. Topiramát může změnit účinnost těchto léků, dávka topiramátu může být například při současném užívání s diltiazemem nižší. Acetazolamid, triamteren, zonisamid nebo vysoké dávky vitamínu C. Tyto léky mohou zvyšovat riziko vzniku ledvinových kamenů. Amitriptylin (pro léčbu deprese). Haloperidol, risperidon nebo lithium (pro mentální onemocnění). Propranolol (pro vysoký krevní tlak). Tyto léky mohou snižovat nebo měnit účinnost topiramátu nebo topiramát může ovlivnit účinnost a bezpečnosti těchto léků. Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte některý z výše uvedených léků. Užívání přípravku Topimark s jídlem a pitím Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Je důležité, abyste při užívání přípravku Topimark pili dostatek vody zejména, pokud cvičíte nebo je horké počasí. Měli byste si dávat pozor na to, kolik alkoholu při užívání topiramátu pijete, protože byste mohli být ospalí a mohli byste mít pomalejší reakce. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Měli byste svému lékaři říct, pokud jste těhotná, můžete být těhotná nebo pokud plánujete otěhotnění.. Váš lékař pak s vámi prodiskutuje, zda byste měli užívat přípravek Topimark pro kontrolu vaší epilepsie. Váš lékař by měl s vámi prodiskutovat možné vedlejší účinky topiramátu na nenarozené dítě a rizika pro dítě by měla být zvážena ve srovnání s přínosy léčby vaší epilepsie topiramátem. Několik novorozenců chlapců narozených matkám, které užívaly topiramát během těhotenství, trpělo malou změnou v ústí na konci jejich penisu. Není však známo, zda je to důsledek toho, že matka užívala topiramát nebo ne. Topimark se nesmí užívat pro prevenci migrenózních atak v těhotenství nebo pokud jste žena, která by mohla otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci. Měli byste říct svému lékaři, pokud kojíte. Váš lékař vás může požádat, abyste přestala kojit, protože se topiramát může dostat do těla vašeho dítěte mateřským mlékem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Topimark může způsobit, že budete méně ostražití a reakce budou pomalejší než normálně. Vedlejší účinky, jako je ospalost nebo závrať, mohou ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Proto byste si před řízením nebo obsluhou strojů měli promluvit se svým lékařem, který to s vámi prodiskutuje. Důležité informace o některých složkách přípravku Topimark Topimark obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat. Topimark 50 mg potahované tablety obsahují žluté barvivo, která může způsobit alergické reakce. Lahvičky přípravku Topimark tablety obsahuje nádobu se silikagelovým vysoušedlem. Vysoušecí nádoba se nesmí polykat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK TOPIMARK UŽÍVÁ Přípravek Topimark užívejte vždy tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 3/8

4 Epilepsie Pokud užíváte pouze přípravek Topimark pro léčbu vaší epilepsie (pro dospělé a dospívající ve věku 12 let a víc): Obvyklá počáteční dávka je 25 mg denně, která se užívá večer po dobu 1 týdne. Po začátku léčby bude vaše dávka postupně zvýšena. Každý jeden nebo dva týdny bude vaše denní dávka zvýšena o 25 nebo 50 mg. Celková denní dávka je rozdělena na dvě samostatné dávky. Obvyklá počáteční dávka je 100 mg denně, ale váš lékař vám může říct, abyste užili vyšší nebo nižší dávku. Maximální doporučená denní dávka je 500 mg. Pokud užíváte přípravek Topimark s jinými antiepileptiky: Obvyklá počáteční dávka je 25 mg denně, která se užívá večer po dobu 1 týdne. Vaše denní dávka bude postupně zvýšena o mg každý jeden nebo dva týdny. Celková denní dávka je obvykle rozdělena na dvě dávky, i když někteří lidé užívají pouze jednu dávku denně. Obvyklá dávka je mg denně. Maximální doporučená dávka je 800 mg denně. Děti (6-12 let) užívající pouze přípravek Topimark pro léčbu epilepsie: Dávka u dětí je vypočtena dle jejich hmotnosti. Obvyklá počáteční denní dávka je 0,5-1 mg/kg po dobu 1 týdne. Užívá se večer. Tato denní dávka bude postupně zvýšena o 0,5-1 mg/kg každý jeden nebo dva týdny. Celková denní dávka je rozdělena na dvě dávky. Dávka bude dále zvyšována do dosažení nejnižší dávky potřebné pro prevenci epilepsie. U dětí je denní dávka obvykle 100 mg/den. Děti (2-12 let) užívající přípravek Topimark s jinými antiepileptiky: Dávka u dětí je vypočtena dle jejich hmotnosti. Obvyklá počáteční denní dávka je 25 mg nebo nižší (např. 0,5-1 mg/kg denně) podaná večer. Tato denní dávka bude postupně zvýšena asi o 1 mg/kg každý jeden nebo dva týdny. Celková denní dávka je rozdělena na dvě dávky. Dávka bude dále zvyšována do dosažení nejnižší dávky potřebné pro prevenci epilepsie. U dětí je tato denní dávka obvykle 5-9 mg/kg. Některé děti obdržely až 30 mg/kg denně. Pro dávky, které nemohou být získány nebo nejsou praktické za použití této síly, jsou k dispozici jiné síly léčivého přípravku. Pokud je pro dětí potřebná dávka menší než 25 mg, nejsou vhodné potahované tablety přípravku Topimark. Profylaxe migrény (pro dospělé a dospívající starší než 16 let) - Váš lékař začne léčbu s dávkou 25 mg, která se bude užívat večer a pak bude vaši dávku zvyšovat na nejnižší množství potřebné k prevenci často se opakujících migrenózních bolestí hlavy. Obvyklá udržovací dávka je 100 mg topiramátu denně. Někdy může být použita nejnižší dávka 50 mg denně. Užijte poloviční dávku ráno a poloviční večer. - I když nemáte migrenózní bolesti hlavy každý den, je důležité, abyste užívali přípravek Topimark pravidelně a pozorně dodržovali pokyny svého lékaře, aby bylo možné snížit frekvenci výskytu migrenózních bolestí hlavy. Způsob podání - Topimark by se měl užívat trvale k prevenci často se opakujících migrenózních bolestí hlavy. - Zapijte nerozpůlené a nerozkousané tablety dostatečným množstvím vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. - Vždy zkontrolujte, zda máte dostatek tablet a že vám nedojdou, protože nesmíte náhle užívání přípravku Topimark přerušit. Jestliže jste užil(a) více přípravku Topimark, než jste měl(a) Obraťte se okamžitě na svého lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost pro radu. Projevy a příznaky předávkování mohou zahrnovat křeče, ospalost, poruchy řeči, zdvojené vidění, zhoršené myšlení, narušení koordinace, oslabené vědomí, nízký krevní tlak, bolest břicha, neklid, závrať a deprese Může se u vás objevit metabolická acidóza (krev bude více kyselá) nebo některé jiné vedlejší účinky. 4/8

5 Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Topimark Pokud vynecháte dávku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Ale pokud je již téměř doba na další dávku, neužívejte zapomenutou dávku a pokračujte, jako předtím. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Topimark NEPŘERUŠUJTE užívání tohoto léku bez předchozího schválení s vaším lékařem. Dávka musí být snížena pomalu, aby se snížilo riziko epileptických záchvatů nebo návratu migrenózních bolestí hlavy. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Topimark nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vedlejší účinky přípravku Topimark se mohou objevit zejména na začátku léčby a během úpravy dávky. Vedlejší účinky jsou často mírné a vymizí při pokračování s léčbou. Frekvence jsou definovány takto: velmi časté (více než 1 z 10 osob) časté (více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob) méně časté (více než 1 z 1000 osob a méně než 1 ze 100 osob) vzácné (více než 1 z osob a méně než 1 z 1000 osob) Obecné: Velmi časté: Závratě, únava, ospalost, nervozita, bolesti hlavy, nevolnost (pocit na zvracení). Časté: Bolesti v kostech, alergická reakce, nespavost (neschopnost usnout). Poruchy metabolismu a výživy: Velmi časté: Úbytek hmotnosti. Časté: Metabolická acidóza, která může způsobovat ledvinové kameny nebo u dětí ovlivňuje jejich kosti a růst. Poruchy krve a lymfatického systému Časté: Anémie, krvácení z nosu, purpura (lokální krvácení do kůže), leukopenie (abnormálně nízký počet bílých krvinek), trombocytopénie (abnormálně nízký počet krevních destiček). Vzácné: Neutropénie Psychiatrické poruchy: Velmi časté: Potíže s pamětí, anorexie (ztráta chuti k jídlu), zmatenost a psychomotorické zpomalení, deprese, poruchy koncentrace, úzkost. Časté: Apatie, astenie (slabost), euforie, emoční citlivost, neklid, kognitivní problémy, snížení sexuální energie, agresivní reakce, psychóza nebo psychotické příznaky. Méně časté: Halucinace, poruchy osobnosti, sebevražedné myšlenky a pokusy. Respirační poruchy: Méně časté: Dušnost (obtížné dýchání). Gastrointestinální poruchy: Časté: Zácpa, bolesti břicha. Méně časté: Průjem, zvracení a suchost v ústech. Poruchy kůže a podkoží: Časté: Ztráta vlasů. Méně časté: Folliculitida (infekce vlasových kořínků) a svědění. Poruchy ledvin a močových cest Časté: Inkontinence moči, močové kameny. 5/8

6 Poruchy nervového systému: Velmi časté: Ataxie (nestabilita pohybů), parestézie (abnormální kožní citlivost), afázie (porucha řeči). Časté: Třes, abnormální koordinace, abnormální chůze, nystagmus (nechtěné oční pohyby), změna chuti. Méně časté: Hypokinéza (abnormálně snížené svalové pohyby), ztuhnutí. Poruchy jater: Vzácné: Zvýšená hladina jaterních enzymů. Oční poruchy: Velmi časté: Dvojité vidění, abnormální vidění. Vzácné: Akutní myopie (krátkozrakost) v důsledku glaukomu (zákal), bolesti v oku. Poruchy reprodukčního systému: Časté: Menstruační poruchy, impotence. Příznaky akutní myopie (krátkozrakost) a sekundárního glaukomu (zákal) se zavřeným úhlem (u dospělých a dětí) zahrnují rychlou ztrátu schopnosti vidět jasně a/nebo bolesti v očích, obvykle během 1 měsíce od začátku terapie topiramátem. Objevily se izolované zprávy o kožních vyrážkách, puchýřcích na kůži a bolestech v ústech a očích. Pokud máte vysokou teplotu nebo se necítíte dobře a objeví se u Vás některý z těchto vedlejších účinků, obraťte se okamžitě na svého lékaře. Monoterapie: Vedlejší účinky zaznamenané při užívání samotného topiramátu jsou obvykle podobné těm, které se objevují při užívání spolu s jinými antiepileptiky. Vedlejší účinky, které jsou velmi časté a mají klinický účinek u dospělých léčených topiramátem zahrnují: parestézii (abnormální kožní vjemy), bolesti hlavy, únavu, závratě, ospalost, ztrátu hmotnosti, nevolnost a nechutenství. Děti starší 2 let a dospívající: Nežádoucí účinky hlášeny častěji u dětí než u dospělých v klinických studiích zahrnují: Snížení chuti k jídlu Zvýšení chuti k jídlu Hyperchloremickou acidózu Sníženou hladinu draslíku (hypokalemii) Abnormální chování Agresivitu Apatii (Netečnost) Nespavost (porucha spánku iniciální insomnii) Sebevražedné představy Poruchu v pozornosti Poruchu spánkového rytmu, Špatnou kvalitu spánku Zvýšenou tvorbu slz, Pomalý srdeční tep (sinusovou braykardii), Abnormální pocity Poruchu chůze Nežádoucí účinky, které byly hlášeny u dětí, ale nikoli u dospělých v klinických studiích zahrnují: Zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) Zvýšenou psychomotorickou aktivitu, Závratě (vertigo), Zvracení, Zvýšenou teplotu Horečku 6/8

7 Narušenou schopnost učení Migréna: Vedlejší účinky související s dávkou jsou obecně vzácnější než u epilepsie, protože nižší dávka se používá u migrény. (pouze pro přípravek Topimark 50 mg potahované tablety) Tento přípravek obsahuje žluté barvivo. To může způsobovat alergické reakce. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK TOPIMARK UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Topimark nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru/lahvičce a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Plastové lahvičky Uchovávejte při teplotě do 25 C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Blistry Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Topimark obsahuje Jedna potahovaná tableta obsahuje topiramatum 25 mg, 50 mg, 100 mg. Dalšími pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát. kukuřičný škrob, sodná sůl Potah tablety pro přípravek Topimark 25 mg potahované tablety, hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171). pro přípravek Topimark 50 mg potahované tablety, hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80, hlinitý lak oranžové žluti (E110), oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid železitý (E172). pro přípravek Topimark 100 mg potahované tablety, hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172) a žlutý oxid železitý (E172). Jak přípravek Topimark vypadá a co obsahuje toto balení Potahované tablety. Přípravek Topimark 25 mg jsou kulaté bílé potahované tablety s vyraženým G na jedné straně a 25 na druhé straně. Přípravek Topimark 50 mg jsou kulaté žluté potahované tablety s vyraženým G na jedné straně a 50 na druhé straně. Přípravek Topimark 100 mg jsou kulaté žluté potahované tablety s vyraženým G na jedné straně a 100 na druhé straně. 7/8

8 Topimark 25 mg, 50 mg, a 100 mg potahované tablety jsou k dostání v HDPE plastových lahvičkách s pojistnými LDPE uzávěry obsahujícími 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 200* tablet. Lahvička obsahuje vysoušedlo (nádobku se silikagelem). Vysoušedlo se nesmí polykat. Topimark 25 mg, 50 mg a 100 mg potahované tablety jsou také k dostání v blistrech z hliníkové fólie s 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 a 120* tabletami. *Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká republika Výrobce Tillomed Laboratories Ltd., St. Neots, Cambridgeshire, Velká Británie Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, Vysoké Mýto, Česká republika Glenmark Generics (Europe) Ltd.,The Old Sawmill, Hatfield Park, Hatfield, AL9 5PG, Hertfordshire, Velká Británie Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy DE CZ ES HU PL SK NL BG, EE, LV, LT RO SI UK Topiramat-glenmark 25 /50 /100 /200 mg Filmtabletten Topimark Topiramato Glenmark Generics 25mg/50mg/100mg/200mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG Leptam Toramat Topimark Topiramaat Glenmark Filmomhulde tabletten Topimark Topimark plėvėle dengtos tabletės Torlepta Torlepta filmsko obložene tablete Topiramate Film-coated tablets Tato příbalová informace byla naposledy schválena : /8

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls206924-7/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levetiracetam Bristol Lab 250 mg potahované tablety Levetiracetam Bristol Lab 500 mg potahované

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls113741/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012 a sukls212739/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum sp.zn. sukls122313/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237631/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP ZODAC potahované tablety (cetirizini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmark 20 mg Telmark 40 mg Telmark 80 mg potahované tablety Telmisartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmark 20 mg Telmark 40 mg Telmark 80 mg potahované tablety Telmisartanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls173000-2/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmark 20 mg Telmark 40 mg Telmark 80 mg potahované tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně

Více

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Quetiapin Reg Europe 25 mg

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele Exemestan Teva 25 mg potahované tablety Exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48287/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48287/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48287/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TRUND 250 mg potahované tablety TRUND 500 mg potahované tablety TRUND 750 mg potahované

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum sp.zn. sukls98861/2014, sukls98862/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GLEPARK 0,088mg GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,35mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GLEPARK 0,088mg GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,35mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls239985/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLEPARK 0,088mg GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,35mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum) Přečtěte si

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls211059/2009 PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE Adepend 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum Před použitím se přečtěte pozorně celou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg tvrdé tobolky (fluoxetini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety Pioglitazonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety Pioglitazonum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls201253-5/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety Pioglitazonum Přečtěte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zyrtec 10 mg potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zyrtec 10 mg potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Zyrtec 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PIRABENE 800 mg PIRABENE 1200 mg potahované tablety (Piracetamum)

PIRABENE 800 mg PIRABENE 1200 mg potahované tablety (Piracetamum) sp.zn. sukls152252/2014, sukls152875/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PIRABENE 800 mg PIRABENE 1200 mg potahované tablety (Piracetamum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron Arrow 8 mg potahované tablety

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabapentin Sandoz 100 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 300 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 400 mg, tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Tanydon 20 mg potahované tablety Tanydon 40 mg potahované tablety Tanydon 80 mg potahované tablety telmisartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety Příloha č. 2 ke změně sp.zn. sukls145683/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Levetiracetam Desitin 750 mg potahované granule v sáčku

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Levetiracetam Desitin 750 mg potahované granule v sáčku Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls265901/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levetiracetam Desitin 250 mg potahované granule v sáčku Levetiracetam Desitin 500 mg potahované

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls34201/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls172883/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levetiracetam PharmaSwiss 250 mg potahované tablety Levetiracetam PharmaSwiss 500 mg potahované tablety Levetiracetam PharmaSwiss 750 mg potahované tablety

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zyrtec 10 mg potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zyrtec 10 mg potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls10157/2011 a příloha k sp. zn. sukls185375/2010, sukls30038/2011, sukls146770/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zyrtec 10 mg potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Bicaluplex 150 mg potahované tablety (bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Bicaluplex 150 mg potahované tablety (bicalutamidum) Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls148317/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bicaluplex 150 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum

Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum sp.zn.: sukls64413/2015, sukls64414/2015, sukls64415/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg. Potahované tablety famotidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg. Potahované tablety famotidinum sp.zn. sukls167525/2013, sukls167526/2013 a sp.zn. sukls203509/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg Potahované tablety famotidinum Přečtete si pozorně

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014

Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014 Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Pregabalin

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas Sp.zn.sukls101009/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele CYSAXAL 100 mg tablety Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Přípravek Zolpidem Vitabalans je lék na spaní určený pouze ke krátkodobé léčbě.

Přípravek Zolpidem Vitabalans je lék na spaní určený pouze ke krátkodobé léčbě. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls43733/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zolpidem Vitabalans 10 mg potahované tablety Zolpidemi tartras Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 75 mg potahované tablety 150 mg potahované tablety 300 mg potahované tablety irbesartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sorvasta 15 mg, potahované tablety. Sorvasta 10 mg, potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sorvasta 15 mg, potahované tablety. Sorvasta 10 mg, potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sorvasta 5 mg, potahované tablety Sorvasta 10 mg, potahované tablety Sorvasta 15 mg, potahované tablety Sorvasta 20 mg, potahované tablety Sorvasta 30 mg, potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls173549/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls173549/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls173549/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUMAMED STD potahované tablety (azithromycinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UŽÍVAT Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls46737/2009 Příloha k sp.zn. sukls171937/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zolpidem Mylan 10 mg potahované tablety zolpidemi tartars

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras)

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras) Sp.zn. sukls19085/2015 Příbalová informace: Informace pro pacienta Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety sp.zn. sukls146940/2014, sukls146941/2014, sukls146942/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Frontin 0,25 mg Frontin 0,5 mg Frontin 1 mg alprazolamum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68574/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

sp.zn. sukls219558/2011

sp.zn. sukls219558/2011 sp.zn. sukls219558/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Talcid žvýkací tablety hydrotalcitum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls119815-8/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zahron 5 mg Zahron 10 mg Zahron 20 mg Zahron 40 mg potahované tablety rosuvastatinum (ve formě

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Pregabalin Alpha 75 mg tvrdé tobolky Pregabalin Alpha 150 mg tvrdé tobolky.

Příbalová informace: informace pro uživatele. Pregabalin Alpha 75 mg tvrdé tobolky Pregabalin Alpha 150 mg tvrdé tobolky. Sp.zn. sukls118305/2014, sukls118306/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Pregabalin Alpha 75 mg tvrdé tobolky Pregabalin Alpha 150 mg tvrdé tobolky pregabalinum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamotax 25 mg tablety lamotriginum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamotax 25 mg tablety lamotriginum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamotax 25 mg tablety lamotriginum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum Příbalová informace: informace pro uživatele 5 mg Potahované tablety Finasteridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUSTANON 250 250 mg/ml, injekční roztok Testosteroni

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum sp.zn. sukls97553/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta EGOLANZA 5 mg EGOLANZA 7,5 mg EGOLANZA 10 mg EGOLANZA 15 mg EGOLANZA

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sudroc 75 mg, potahované tablety Clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele Sanval 10 mg potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum)

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls96119/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum sp.zn.: sukls144443/2011 a sp.zn.: sukls7175/2013, sukls134238/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp. zn. sukls46158/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MABRON 50 mg tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku.

Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku. Sp.zn.sukls164170/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum sp.zn.: sukls264114/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety sp. zn. sukls193905/2010 a sukls193906/2010 sp. zn. sukls277445/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160689/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety Pro dospívající a dospělé od 15 let věku montelukastum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls75179/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58417/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PK-Merz potahované tablety Amantadini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

sp.zn. sukls94044/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Sabril potahované tablety vigabatrinum

sp.zn. sukls94044/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Sabril potahované tablety vigabatrinum sp.zn. sukls94044/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Sabril potahované tablety vigabatrinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Memantine Glenmark 10 mg Memantine Glenmark 20 mg potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Memantine Glenmark 10 mg Memantine Glenmark 20 mg potahované tablety sp.zn.sukls132401/2012, sukls132405/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Memantine Glenmark 10 mg Memantine Glenmark 20 mg potahované tablety Memantini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls68419/2010, sukls68420/2010, sukls68421/2010, sukls68422/2010, sukls68424/2010

Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls68419/2010, sukls68420/2010, sukls68421/2010, sukls68422/2010, sukls68424/2010 Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls68419/2010, sukls68420/2010, sukls68421/2010, sukls68422/2010, sukls68424/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele ROVATREN 5 mg potahované tablety

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Exemestan Actavis 25 mg potahované tablety exemestanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Exemestan Actavis 25 mg potahované tablety exemestanum Sp.zn. sukls190590/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Exemestan Actavis 25 mg potahované tablety exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamol Angelini 1000 mg tablety paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamol Angelini 1000 mg tablety paracetamolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Paracetamol Angelini 1000 mg tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls92172/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE potahované tablety léčivá látka: anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum sp.zn.sukls170782/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum)

GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum) sp. zn. sukls70313/2013 a sp. zn. sukls266520/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLEPARK 0,18mg GLEPARK 0,7mg (pramipexolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas Sp.zn. sukls82417/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE MYGREF 250 MG tvrdá tobolka mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls60085-6/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Donepezil WIN MEDICA 5 mg potahované tablety Donepezil WIN MEDICA 10 mg potahované tablety (Donepezili

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls193227/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bicalutamide Bluefish 150 mg potahované tablety Bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou

Více

ANDROFIN 5 mg Potahované tablety Finasteridum

ANDROFIN 5 mg Potahované tablety Finasteridum Sp.zn.sukls150806/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA ANDROFIN 5 mg Potahované tablety Finasteridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Memantin Apotex 10 mg potahované tablety Memantini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Memantin Apotex 10 mg potahované tablety Memantini hydrochloridum Sp.zn. sukls166490/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Memantin Apotex 10 mg potahované tablety Memantini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace:informace pro uživatele Fluvastatin Mylan 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Fluvastatinum

Příbalová informace:informace pro uživatele Fluvastatin Mylan 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Fluvastatinum sp.zn.sukls115914/2015 a k sp.zn.sukls46052/2015 Příbalová informace:informace pro uživatele Fluvastatin Mylan 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Fluvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Proenzi Prubeven 750mg 120 tablet

Proenzi Prubeven 750mg 120 tablet Proenzi Prubeven 750mg 120 tablet Popis: Jedná se o humánní léčivý přípravek (ATC skupina M01AX05), takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace. V příbalové informaci naleznete 1. Co je přípravek

Více

Teveten 600 mg potahované tablety eprosartanum

Teveten 600 mg potahované tablety eprosartanum sp.zn.sukls152131/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Teveten 600 mg potahované tablety eprosartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více