Ropa, ropné produkty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ropa, ropné produkty"

Transkript

1 Bilanční přehled za 1. pololetí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2008 uskutečnil v celkovém objemu 3 846,5 tis. tun, což je o 1,7 % méně než za stejné období roku Výše uvedené množství ropy dovezly pro její rafinérské zpracování v ČR celkem čtyři společnosti: Agip ČR, Shell CR, Unipetrol RPA a Paramo a.s., strategické zásoby ve státních hmotných rezervách nebyly navyšovány. Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (66 %) a IKL (34 %). V následující tabulce je uveden přehled množství dovezené ropy do ČR ve sledovaném období v členění podle zemí původu: Země původu Dovozy (tis.t) Podíly(%) Ázerbajdžán 973,2 25,3 Kazachstán 320,6 8,3 Rusko 2 552,6 66,4 Součet 3 846,5 - Neklidný vývoj světových cen ropy, vyznačující se tendencí trvalého růstu ceny ropy a rafinérských produktů započatou zejména od 2. čtvrtletí roku 2003 a vykazující strmý nárůst během roku 2007 a první poloviny roku 2008, znázorňuje následující graf vývoje průměrných měsíčních cen ropy typu Brent, zpracovaný z údajů publikovaných Mezinárodní energetickou agenturou (IEA). 145,00 Graf vývoje průměrné světové ceny ropy typu Brent od 01/2001 do 07/2008 podle měsíců včetně znázornění vývojového trendu 125,00 105,00 USD/bbl 85,00 65,00 45,00 pozn.: trend - polynomické proložení bodů 25,00 5,00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 za měsíce leden 2001 až červenec 2008

2 Dosažená průměrná cena ropy typu Brent 133,18 USD/bbl za měsíc červenec 2008 představuje v dlouhodobé časové řadě rekordní hodnotu. V týdenním průměru bylo na začátku července dosaženo ceny ropy Brent ve výši 137,58 USD/bbl, která pak postupně klesala až do počátku měsíce srpna na 116,85 USD/bbl. V příloze č. 1 je pro dokreslení cenového vývoje ropy uveden graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q.2008, podle čtvrtletí. Cenový průměr ropy Brent za 1. pololetí 2008 ve výši 121,38 USD/bbl, zde představuje historické maximum. V návaznosti na výkyvy ceny ropy se také stejným směrem pohybují ceny rafinérských produktů. Průběh vývoje průměrných světových cen rafinérských produktů ve vazbě na ceny ropy za období 01/2001 až 07/2008, znázorňuje graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent (IEA Spot Crude Brent ) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/2001 až 07/2008, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy v příloze č. 2. Graf zachycuje tendenci poklesu cen vždy ke konci každého kalendářního roku a od počátku nového roku pak jejich strmý nárůst, zejména v počátcích let 2004, 2005, 2006 a 2008 s dosaženými cenovými maximy ropy i hlavních rafinérských produktů v příslušných letech. Výjimku tvoří přelom roku 2006 a 2007, kdy byl cenový propad ropy a motorových paliv podstatně prohlouben zklidněním politické situace ve světě a tento vliv se přidal k sezónnímu poklesu poptávky po ropě a ropných produktech. Od září 2007 je zaznamenáno větší cenové odpoutání se motorové nafty od motorových benzinů. Průměrná cenová diference v červenci 2008 mezi těmito produkty je v historii dosud nezaznamenaných 32,07 USD/bbl (maximum 33,09 USD/bbl bylo ve druhém týdnu července). Příčinou značného rozdílu ceny mezi motorovým benzinem a motorovou naftou je především nedostatek středních ropných destilátů z důvodu pokulhávání výroby za poptávkou a také stále se zvyšující cena ropy. Jako doplnění k informacím o světových cenách ropy a ropných produktů je pro situaci v ČR uvedena v příloze č. 3 přehledná tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrná cena ropy Brent v USD/bbl v letech 2004, 2005, 2006, 2007 a za leden až červenec roku 2008, podle měsíců. 2. Rafinérské zpracování ropy Celkový objem průmyslově zpracované ropy v ČR v rafinériích České rafinérské a.s. a Paramo a.s. činil za 1. pololetí 2008 celkem 4 028,5 tis. tun. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2007 je množství zpracované ropy v ČR za hodnocené období zhruba o 0,3 % nižší. Ve výše uvedeném objemu zpracované ropy je zahrnuto množství cca 110,1 tis. tun této suroviny vytěžené v ČR. Pro přehled vývoje ukazatele celkového rafinérského zpracování ropy, které přibližně odpovídá objemu celkové produkce všech rafinérských výrobků za hodnocená období, je v následujícím uveden graf zpracovaný z dat časové řady rafinérského zpracování ropy v ČR za první čtvrtletí a pololetí let 1997 až 2008.

3 Vývoj množství zpracované ropy v rafinériích ČR v 1. pololetí a ve 2. čtvrtletí let množství ropy zpracované za 1. pololetí tis. tun množství ropy zpracované ve 2. čtvrtletí Dovozy rafinérských produktů do ČR Celkový hmotný dovoz všech rafinérských produktů do ČR činil za 1. pololetí 2008 cca 1 395,0 tis. tun, což představuje prakticky stejné množství jako za stejné období roku Významný nárůst dovozu byl zaznamenán především u motorové nafty (o 23,2 %), vysokosirného topného oleje (o 40,8 %), mazacích látek (o 23,9 %), parafinů a vosků (o 14,0 %) a asfaltů (o 15,3 %) a téměř pětinásobný byl nárůst dovozu u plynového oleje. Významnější pokles dovozů byl zaznamenán u nízkosirného topného oleje (o 56,2 %), primárního benzinu (o 51,0 %), aditiv a oxygenátů (o 37,9 %), ostatních ropných výrobků (o 19,1 %), lakového a technického benzinu (o 12,7 %), LPG (o 3,2 %) a motorových benzinů (o 2,0 %). Podrobná specifikace dovozů všech skupin rafinérských produktů je za období měsíců leden až červen 2008 a jejich porovnání s rokem 2007 uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za období 1. pololetí 2008/2007 (v tunách).

4 V následujícím přehledu jsou uvedeny dovozy rafinérských výrobků do ČR za 1. pololetí 2008 podle dovezeného množství ze zemí Evropské unie a ze třetích zemí: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Slovensko ,4 Kazachstán ,5 Německo ,5 Rusko ,3 Rakousko ,7 Bosna a Hercegovina ,2 Polsko ,9 Bělorusko ,2 Maďarsko ,1 Švýcarsko ,2 Ostatní země EU ,4 Ostatní třetí země ,6 Součet Součet Vývozy rafinérských produktů Za 1. pololetí 2008 se vyvezlo z ČR celkem ,9 tis. tun všech druhů rafinérských produktů, což je o 16,1 % více než za stejné období roku Významně vyšší úroveň vývozu rafinérských produktů z ČR za hodnocené období při porovnání s loňským rokem byla zjištěna zejména u motorové nafty (o 67,1 %), plynového oleje (o 64,9 %), leteckého petroleje (21,7 %), asfaltů (o 63,3 %) a více než trojnásobné zvýšení vývozu u primárního benzinu. Naproti tomu významný pokles zaznamenal vývoz motorových benzinů (o 20,5 %), nízkosirných (o 73,8 %) a vysokosirných (o 16,2 %) topných olejů a mazacích látek (o 23,1 %). Podrobnější specifikace hmotných vývozů je za hlavní výrobkové skupiny uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za období 1. pololetí 2008/2007 (v tunách). V následujícím přehledu jsou uvedeny vývozy rafinérských výrobků z ČR za 1. pololetí roku 2008 podle vyvezeného množství do zemí evropské unie a do třetích zemí: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Německo ,0 Švýcarsko ,5 Polsko ,0 USA ,8 Slovensko ,0 Korea ,1 Rakousko ,7 Rusko ,5 Maďarsko ,7 Srbsko ,8 Ostatní země EU ,6 Ostatní třetí země ,3 Součet Součet

5 5. Hmotná bilance rafinérského zpracování ropy, dovozů, vývozů a hrubých dodávek rafinérských produktů na trh ČR Pro posouzení vývoje této bilance, včetně aktuálního 1. pololetí 2008 byl zpracován následující bilanční graf srovnávající údaje o výši zpracování ropy, dovozů a vývozů všech ropných produktů a hrubých dodávek na trh ČR v časové řadě čtvrtletí za období 1. Q až 2. Q hrubé dodávky na trh ČR tis. tun celkové zpracování ropy v ČR (produkce) celkové dovozy ropných produktů do ČR 0 celkové vývozy ropných produktů z ČR 1.Q.99 3.Q 99 1.Q 00 3.Q 00 1.Q 01 3.Q 01 1.Q 02 3.Q 02 1.Q 03 3.Q 03 1.Q 04 3.Q 04 1.Q 05 3.Q 05 1.Q 06 3.Q 06 1.Q 07 3.Q 07 1.Q 08 V této orientační hmotné bilanci, sledované v dlouhodobé časové řadě, jde o vztah: hrubé dodávky všech rafinérských produktů na trh (=) celkové zpracování ropy v ČR, tj. tuzemská výroba (+) celkový dovoz produktů ( ) celkový vývoz produktů. Rafinérské zpracování ropy představuje v této bilanci, při zanedbání rafinérských ztrát, přibližně celkovou tuzemskou výrobu všech druhů rafinérských produktů za dané období. Hrubými dodávkami se zde rozumí celkové dodávky všech rafinérských produktů na trh ČR, ať již byly dodány ke spotřebě a nebo na sklad.

6 Pro znázornění vývojových trendů jednotlivých složek bilance bylo v grafu použito polynomické proložení bodů. Trendy jsou následující: vzestup hrubých dodávek na trh od roku 1999, zpomalený v roce 2006 vysokými cenami základní suroviny a navazujících výrobků a znovu se zvyšující v 1. a 2. čtvrtletí 2007 po poklesu cen ropy pod průměr 1. čtvrtletí Ve 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 byly hrubé dodávky negativně ovlivněny plánovanou odstávkou části zpracovatelské kapacity a snížením zpracování ropy (technické příčiny). Ve 2. čtvrtletí 2008 došlo ke zvýšení hrubých dodávek na trh na očekávanou úroveň, růst rafinérského zpracování ropy v rafinériích ČR od roku 2001, krátce negativně ovlivněný cenami ropy v r a z části též současnou nevyváženou poptávkou po motorových palivech a výpadky zpracování ropy, kolísání celkového dovozu rafinérských produktů a od 2. čtvrtletí roku 2005 jeho pozvolný pokles; nárůst dovozu ve druhé polovině roku 2007 byl zapříčiněn zejména výpadky rafinérského zpracování ropy v ČR z technických důvodů. Po jejich odstranění dovozy klesly podle očekávání, oscilace vývozu rafinérských produktů z ČR s trendem mírného poklesu. Značný pokles vývozu na konci roku 2007 je také zapříčiněn výpadkem zpracování základní suroviny. V uvedeném grafu jsou patrné typické sezónní výkyvy celkových hrubých dodávek na trh s obvyklými lokálními minimy v prvním čtvrtletí každého roku. Zřetelné a opakující se extrémní rozdíly hodnoty hrubých dodávek na trh mezi dvěmi čtvrtletími, tj. mezi 4. čtvrtletím a navazujícím 1. čtvrtletím jsou odrazem vyšší tvorby a růstu zásob koncem každého roku a následně v 1. čtvrtletí jejich rozpouštěním. Často také v průběhu prvních a druhých čtvrtletí probíhají plánované zarážky rafinérských provozů, situované do období s relativně nízkou sezónní poptávkou po rafinérských produktech. Údaje k výše uvedenému grafu jsou k dispozici v příloze č. 5 v tabulce Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1. Q až 2. Q. 2008, podle čtvrtletí (v tis. tunách). Podrobnější přehled o výši dodávek jednotlivých skupin rafinérských produktů na trh ČR za 1. pololetí 2008 a srovnání s minulými obdobími, poskytuje v příloze č. 6 tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až červen 2006, 2007 a (v tis. tunách). Tato tabulka je sestavena z údajů měsíčních bilančních výkazů ČSÚ o ropě IEA Monthly Oil Statistics za leden až červen let 2006, 2007 a V těchto výkazech se vykazovaný pohyb zásob produktů do celkové bilance započítává. Z výše uvedených podkladů vyplývá, že za 1. pololetí 2008 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 celkové dodávky všech rafinérských produktů pro spotřebu v ČR snížily o 0,1 %. Dodávky následujících nejvýznamnějších skupin rafinérských produktů: primárních benzinů stouply o 12,1 % leteckého petroleje stouply o 12,1 %, motorové nafty (plynových olejů pro pohon) vzrostly o 3,5 %, plynových olejů pro ostatní účely stouply o 26,5 %, asfaltů stouply o 1,4 % motorových benzinů celkem klesly o 0,2 %, těžkých topných olejů celkem klesly o 23,7 %,

7 LPG klesly o 3,3 %, maziv a mazacích olejů klesly o 14,0 %, ostatních výrobků klesly o 13,4 %. 6. Celkové porovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských výrobků a příslušného obchodního salda ČR za 1. pololetí 2007/2008 ve hmotném a hodnotovém vyjádření. Toto porovnání je zpracováno v tabulce přílohy č. 7 Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období leden až červen 2007/2008 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu. Z této tabulky plynou při srovnání výsledků 1. pololetí 2008 se stejným obdobím roku 2007 následující závěry: celkově se komodity ropa a rafinérské produkty dovezlo do ČR jako hmotný dovoz o cca 1,2 % méně, hodnota tohoto dovozu však byla vyšší o cca 28,9 %, samotné ropy se dovezlo, jako hmotný dovoz pro rafinérské zpracování v ČR celkem o 1,7 % méně s nárůstem celkové hodnoty dovozu ropy celkem o 30,0 %, hmotný dovoz všech rafinérských produktů zůstal stejný, hodnota tohoto dovozu ale stoupla o 26,8 %, hmotný vývoz ropy a rafinérských produktů stoupnul o 16,0 %, hodnota tohoto vývozu se zvýšila o 54,2 %, celkové, trvale záporné saldo (vývoz - dovoz) zahraničního obchodu ČR pro ropu a rafinérské produkty se ve hmotném vyjádření celkově snížilo o 3,4 %, v hodnotě se zvýšilo o 25,3 %, což je nárůst o 12,5 mld. Kč. Dopady dlouhodobého růstu cen ropy a rafinérských produktů se negativně promítají do záporné bilance (salda) zahraničního obchodu v této komoditě. Hodnotové údaje dovozu ropy a příslušné analytické závěry uvedené v této kapitole je nutno považovat za předběžné, protože dochází k průběžnému zpřesňování údajů.

8 Seznam příloh: 1. graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2008, podle čtvrtletí 2. graf Vývoj průměrné světové ceny ropy Brent (IEA Spot Crude Brent ) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices), v období 01/2001 až 07/2008, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 3. tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrné ceny ropy Brent v USD/bbl v letech 2004, 2005, 2006, 2007 a za leden až červenec roku 2008, podle měsíců 4. tabulka Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za období 1. pololetí 2008/2007 (v tunách) a tabulka Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za období 1. pololetí 2008/2007 (v tunách) 5. tabulka Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1. Q Q. 2008, podle čtvrtletí (v tis. tunách) 6. tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až březen 2006, 2007, 2008 (v tis. tunách) 7. tabulka Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období leden až červen 2007/2008 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu

9 Příloha č ,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2008, podle čtvrtletí 120,00 121,38 100,00 96,90 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1. Q/97 31,49 44,00 26,91 26,94 30,43 27,38 25,07 28,38 35,36 24,06 32,03 21,10 29,67 18,56 18,75 20,64 21,09 12,51 26,89 25,79 26,81 26,03 29,43 pozn.: pro znázornění celkového vývojového trendu 25,30 bylo použito polynomické proložení bodů 15,47 19,42 18,06 14,05 13,33 11,15 11,26 zdroj dat: IEA Statistics - Oil Information 1. Q/98 1. Q/99 1. Q/00 1. Q/01 1. Q/02 1. Q/03 čtvrtletí 1. Q/04 41,54 47,50 1. Q/05 51,59 61,54 56,90 69,49 61,75 1. Q/06 69,62 59,68 1. Q/07 57,75 68,79 74,87 88,69 1. Q/08

10 Příloha č ,00 Vývoj průměrné ceny ropy Brent (IEA Spot Crude Brent) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/ 2002 až 07/2008, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy ROPA 155,00 AUBI Premium 96 Motor. nafta 135,00 trend ROPA (polynomický) USD/bbl 115,00 95,00 pozn.: AUBI Premium 96 jako přibližný ekvivalent motorového benzinu Natural 95 75,00 55,00 35,00 zdroj dat: IEA/ Oil Information 15,00 01/02 5/02 9/02 01/03 5/03 9/03 01/04 5/04 9/04 01/05 5/05 9/05 01/06 5/06 9/06 01/07 5/07 9/07 01/08 5/08

11 Příloha č.3 Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrná cena ropy Brent v USD/bbl v letech 2004, 2005, 2006, 2007 a za leden až červenec roku 2008, podle měsíců 2004 produkty a ropa 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 25,07 24,92 25,49 25,72 27,30 27,47 27,24 27,29 27,15 27,87 27,18 25,78 26,54 bezolovnatý benzín Natural 95 25,18 24,99 25,74 26,03 27,68 27,79 27,39 27,47 27,24 27,97 27,41 25,87 26,73 bezolovnatý benzín Super plus 98 29,29 29,11 29,28 29,40 31,24 31,70 31,26 31,17 31,16 31,47 31,02 29,92 30,50 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 24,76 24,62 25,38 25,54 27,03 27,12 26,81 26,88 26,74 27,41 27,58 26,30 26,35 motorová nafta 23,23 23,04 24,12 24,52 25,08 25,01 24,65 25,26 25,46 26,26 26,64 25,73 24,92 LPG 12,43 12,90 13,55 13,56 13,61 13,38 13,43 13,51 13,61 14,24 14,49 14,86 13,63 ropa (USD/bbl) 31,23 30,83 33,79 33,25 37,80 35,04 38,32 43,04 43,25 49,64 42,84 39,53 38, produkty a ropa 1/05 2/05 3/05 4/05 5/05 6/05 7/05 8/05 9/05 10/05 11/05 12/05 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 25,37 24,89 25,19 27,29 27,56 27,95 28,97 29,25 32,76 31,34 29,54 27,57 28,14 bezolovnatý benzín Natural 95 24,71 24,50 25,12 27,47 27,74 28,30 29,52 29,64 33,33 32,46 30,48 28,46 28,48 bezolovnatý benzín Super plus 98 29,24 28,77 29,04 30,23 30,58 31,14 31,94 32,56 36,15 35,67 34,47 32,81 31,88 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 24,54 24,27 24,83 27,05 27,23 27,72 28,90 29,00 32,53 31,90 30,14 28,15 28,02 motorová nafta 24,79 24,43 25,31 27,12 27,13 28,24 29,37 29,32 30,78 30,23 29,55 28,20 27,87 LPG 14,90 14,41 14,14 13,65 13,33 13,01 12,98 13,10 14,14 14,91 15,49 15,34 14,12 ropa (USD/bbl) 44,23 45,37 52,91 51,82 48,56 54,39 57,58 64,12 62,91 58,61 55,17 56,91 54, produkty a ropa 1/06 2/06 3/06 4/06 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 11/06 12/06 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 27,78 28,06 27,93 29,38 30,45 30,49 31,15 31,56 30,63 28,71 27,90 27,64 29,31 bezolovnatý benzín Natural 95 28,10 28,31 28,18 29,77 30,96 30,97 31,58 31,75 30,75 28,90 28,09 27,76 29,59 bezolovnatý benzín Super plus 98 32,28 31,97 31,56 32,31 33,04 33,20 33,61 33,84 33,17 31,88 31,07 30,81 32,40 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 27,70 27,80 27,71 29,09 30,21 30,26 30,77 31,08 30,30 28,57 27,77 27,41 29,06 motorová nafta 27,86 28,06 28,02 29,25 30,17 29,88 30,03 30,08 29,67 28,62 28,10 27,87 28,97 LPG 15,69 16,20 16,08 15,76 15,37 15,00 14,75 14,72 14,62 14,55 14,42 14,36 15,13 ropa (USD/bbl) 63,05 60,12 62,09 70,35 69,83 68,69 73,66 73,11 61,71 57,79 58,92 62,32 65, produkty a ropa 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 7/07 8/07 9/07 10/07 11/07 12/07 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 27,06 26,39 27,33 28,50 29,81 30,26 30,49 30,38 30,02 29,94 30,57 30,60 29,28 bezolovnatý benzín Natural 95 27,20 26,48 27,47 28,78 30,17 30,55 30,78 30,66 30,32 30,18 30,86 31,01 29,54 bezolovnatý benzín Super plus 98 29,93 29,20 29,93 30,91 32,06 32,58 32,85 32,72 32,56 32,48 33,02 33,10 31,78 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 26,88 26,10 26,93 28,18 29,59 30,04 30,23 30,19 29,82 29,73 30,37 30,50 29,05 motorová nafta 27,27 26,52 27,07 27,64 28,29 28,50 28,70 28,68 28,82 29,36 31,13 32,03 28,67 LPG 14,27 14,00 13,82 13,71 13,61 13,75 13,93 14,16 14,43 14,67 15,58 16,05 14,33 ropa (USD/bbl) 53,68 57,43 62,15 67,61 67,23 71,54 77,01 70,73 76,87 82,50 92,61 90,97 72, produkty a ropa 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 30,64 30,34 30,55 30,43 31,29 32,32 32,07 31,09 bezolovnatý benzín Natural 95 31,08 30,68 30,80 30,76 31,91 32,88 32,64 31,54 bezolovnatý benzín Super plus 98 32,95 32,87 32,89 32,86 33,78 34,92 34,81 33,58 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 30,62 30,12 30,23 30,13 31,17 32,15 32,08 30,93 motorová nafta 31,62 31,12 31,29 31,64 33,46 35,29 34,98 32,77 LPG 16,13 16,08 16,01 15,97 15,93 16,20 16,39 16,10 ropa (USD/bbl) 92,00 95,04 103,66 108,97 122,73 132,44 133,18 112,57 zdroj dat: pohonné hmoty - cenové šetření ČSÚ, ropa - publikace IEA

12 Příloha č. 4 Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za období 1. pololetí 2008/2007 (v tunách) skupiny produktů dovezené množství (tuny) index % 1. pol pol /07 automobilové benziny celkem ,0 letecký benzin ,0 motorová nafta ,5 plynové oleje ,7 letecký petrolej - kerosen ,1 ostatní petroleje ,9 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,8 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,8 aditiva/oxigenáty ,1 ropný (petrolejový) koks ,4 ostatní ropné výrobky ,9 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,8 lakový a technický benzin ,3 primární benzin (naphta) ,0 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,9 parafiny a vosky ,0 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,3 C E L K E M D O V O Z P R O D U K T Y ,0 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta pro pohon) ,8 podíl pohonných hmot na celkovém dovozu ropných produktů do ČR (%) 67,4 63,7 Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za období 1. pololetí 2008/2007 (v tunách) skupiny produktů vyvezené množství (tuny) index % 1. pol pol /07 automobilové benziny celkem ,5 letecký benzin ,5 motorová nafta ,1 plynové oleje ,9 letecký petrolej - kerosen ,7 ostatní petroleje ,3 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,2 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,8 aditiva/oxigenáty ,5 ropný (petrolejový) koks ,3 ostatní ropné výrobky ,6 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,4 lakový a technický benzin ,6 primární benzin (naphta) ,3 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,9 parafiny a vosky ,6 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,0 C E L K E M V Ý V O Z P R O D U K T Y ,1 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta pro pohon) ,3 podíl pohonných hmot na celkovém vývozu ropných produktů z ČR (%) 56,9 50,3 zdroj dat: databáze zahraničního obchodu ČSÚ

13 Příloha č. 5 Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1.Q až 2.Q. 2008, podle čtvrtletí (v tis. tunách) ukazatel bilance 1.Q 97 2.Q 97 3.Q 97 4.Q 97 1.Q 98 2.Q 98 3.Q 98 4.Q 98 1.Q.99 2.Q 99 3.Q 99 4.Q 99 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 00 2.Q 00 3.Q 00 4.Q 00 1.Q 01 2.Q 01 3.Q 01 4.Q 01 1.Q 02 2.Q 02 3.Q 02 4.Q 02 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 03 2.Q 03 3.Q 03 4.Q 03 1.Q 04 2.Q 04 3.Q 04 4.Q 04 1.Q 05 2.Q 05 3.Q 05 4.Q 05 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 06 2.Q 06 3.Q 06 4.Q 06 1.Q 07 2.Q 07 3.Q 07 4.Q 07 1.Q 08 2.Q 08 3.Q 08 4.Q 08 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3)

14 Příloha č. 6 Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až červen 2006, 2007, 2008 (v tis. tunách) Položka bilance Celkem Celkem motorový Letecký CELKEM Rafinérský Primární Ostatní motorová nafta LPG benzin včetně Letecký benzín petrolej Plynové oleje MONA a plyn benzín petrolej včetně biosložek (Kerosen) Plyn.oleje biosložek leden až červen Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) pol. 08/07 (%) 83,3 96,7 112,1 99,8 0,0 112,1 150,0 103,5 126,5 103,9 Položka bilance leden až červen Topný olej Topný olej CELKEM Top. nízkosirný (< vysokosirný (> oleje 1% S) 1% S) Lakový a technický benzín Maziva a mazací oleje Asfalty a asfaltové živice Bitumen Parafín a vosky Ropný koks Ostatní výrobky CELKEM VÝROBKY Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) pol. 08/07 (%) 85,2 57,1 76,3 92,3 86,0 101,4 60,0 200,0 86,6 99,9 zdroj dat: ČSÚ "Ropa a ropné produkty 2008", tab. 2A - Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR - od počátku roku 2006, 2007, 2008

15 Příloha č. 7 A) Dovozy Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za období leden až červen 2008/2007 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu období celkem dovoz ropy a raf. produktů v tom: dovoz ropy dovoz rafinérských produktů celkem kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 08/07 (%) tis. Kč o.p. 08/07 (%) tuny 08/07 (%) tis. Kč o.p. 08/07 (%) Kč/kg 08/07 (%) tuny 08/07 (%) tis. Kč o.p. 08/07 (%) Kč/kg 08/07 (%) / , , / , , , ,0 12,54 132, , ,8 17,3 126,8 B) Vývozy období celkem vývoz ropy a raf. produktů v tom: vývoz tuzemské ropy vývoz rafinérských produktů celkem kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 08/07 (%) tis. Kč o.p. 08/07 (%) tuny 08/07 (%) tis. Kč o.p. 08/07 (%) Kč/kg 08/07 (%) tuny 08/07 (%) tis. Kč o.p. 08/07 (%) Kč/kg 08/07 (%) / , , / , , , ,9 13,01 145, , ,2 15,44 132,8 C) Saldo (vývoz-dovoz) období celkem saldo vývoz - dovoz kumulace množství hodnota tuny 08/07 (%) tis. Kč o.p. 08/07 (%) / / , ,3 pozn.: zdroj dat u produktů a vývozu ropy: databáze ČSÚ (Intrastat/Extrastat) - údaje za rok 2008 jsou předběžné zdroj dat dovozu ropy: MERO ČR a.s., ČSÚ - Ceny E 1-12 hmotné údaje o dovozu ropy do ČR odpovídají skutečným, fyzicky realizovaným dovozům této komodity v daném období leden až červen 2007 a 2008

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí roku 2008 uskutečnil v celkovém objemu 5 932,0 tis. tun, což je o 5,5 % více

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2009 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2009 uskutečnil v celkovém objemu 3 420,0 tis. tun, což je o 11,1 % méně než za stejné

Více

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí Příloha č. 1 140,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q. 1997-3.Q. 2009, podle čtvrtletí 120,00 121,38 114,78 100,00 96,90 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1. Q/97 74,87 69,49

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2011 uskutečnil v celkovém objemu 5 133,7 tis. tun, což je o 11,6 % méně než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. čtvrtletí roku 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. čtvrtletí 2012 uskutečnil v celkovém objemu 1 655,0 tis. tun, což je o 1,0 % více než za

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016 Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016 Listopad 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2015 Srpen 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2008 uskutečnil v celkovém objemu 8 108,5 tis. tun, což je o 12,8 % více než za rok 2007,

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2016 Říjen 2017 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2016 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2014 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2014 v celkovém množství 7 370,4 tis. tun (nárůst o 12,5 % v porovnání s rokem 2013) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. - 3. čtvrtletí 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2015 uskutečnil v celkovém objemu 5 633,1 tis. tun, což je o 0,9 % více než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2012 v celkovém množství 7 074,56 tis. tun (nárůst o 2,2% v porovnání s rokem 2011) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Tato zpráva shrnuje situaci v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2013 a v sektoru čerpacích stanic pohonných hmot.

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2007 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2007 uskutečnil v celkovém objemu 7 186,3 tis. tun, což je o 7,5 % méně než za rok 2006.

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2007 Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Sttattiissttiika ropy a ropných lláttek r Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Výsledky statistického zjišťování říjen 2005 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2008 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2008 Odbor plynárenství a kapalných paliv Oddělení surovinové a energetické

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Výsledky statistického zjišťování Květen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02 za 2. pololetí a rok 2004 03000 - sekce koncepční 03300 - odbor surovinové a energetické politiky

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) za 1. pololetí 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) za 1. pololetí 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů CRS (MPO) 1 02 za 1. pololetí 2004 03000 sekce koncepční 03300 odbor surovinové a energetické politiky 03330 oddělení

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013

165/2013 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. června 2013 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích

Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích 17 Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích Ing. Antonín Beran, MPO, Na Františku 2, 110 15 Praha 1 tel: 224 852 5, e-mail:beran@mpo.cz Ing, Luděk Dušek, MPO, Na Františku

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 10. 10. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2016 o 0,2. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly 1. 2. 2016 Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly Zemědělství 4. čtvrtletí a rok 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 113 570 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 8,0 %, vepřového

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) V prosinci 2011 bylo dovezeno do ČR 154 tis. hl vína (o 29 tis. hl více jako v listopadu a o 3 tis. hl méně jak před rokem) za 394 mil. Kč

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y K a n c e l á ř P o s l a n e c k é s n ě m o v n y P a r l a m e n t n í i n s t i t u t O d d ě l e n í p r o v š e o b e c n é s t u d i e M O N I T O R

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ Aktuální SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ platný od 1.1.2018 Kód a název položky kombinované nomenklatury 1) -------------------------------------------------------------- Doplňkový

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011 Výsledky českého průmyslu v roce 211 v kontextu trhu EU a výhled na rok 212 Vývoj průmyslu v roce 211 V roce 21 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa a zotavování ve významných

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více