Výroční zpráva mateřských škol 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva mateřských škol 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva mateřských škol /

2 OBSAH:. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. Základní údaje o škole.. Charakteristika mateřských škol... Zámecké náměstí 8... MŠ Na Svobodě Vzdělávací program.4. Organizace předškolního vzdělávání.5. Zápis k předškolnímu vzdělávání.6. Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách.7. Přehled pracovníků školy.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVVP.9. Organizace prázdninového provozu.. Využití poradenských služeb.. Spolupráce s rodiči a ostatními partry, aktivity a prezentace mateřských škol na veřejnosti.. Materiálně technické vybavení MŠ.3. Výsledky kontrolní činnosti. Přílohy Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání Přihláška k předškolnímu vzdělávání Vzor programu na měsíc (webové stránky, pro rodiče domů) Pozvánka k zápisu k předškolnímu vzdělávání Zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků Materiálně technické vybavení MŠ - fotodokumentace

3 .. Základní údaje o škole Název školy: Masarykova základní škola a mateřská škola 8.května 67, Velká Bystřice Mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště: Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice Trojtřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou stravy Mateřská škola Na Svobodě 45, Velká Bystřice Jednotřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou stravy Zřizovatel školy: Město Velká Bystřice Zámecké náměstí 68, Velká Bystřice Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Štěpánová (do ) Ing. Jaroslav Mihal (od. 8. ) Vedoucí učitelka obou MŠ: Mgr. Lucie Pazderová Kontakty: ředitel(ka) školy , , vedoucí učitelka , , MŠ Zámecké náměstí MŠ Na Svobodě Webové stránky: Provoz školy: MŠ Zámecké náměstí - od 6. do 6.3 hodin MŠ Na Svobodě - od 6. do 6.3 hodin Stravování: Školní jídelna Velká Bystřice vedoucí ŠJ: paní Marie Scheuchová tel.: Školné: Výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce bylo stanoveno na 3,-Kč měsíčně

4 .. Charakteristika mateřských škol... Mateřská škola Zámecké náměstí 83 Adresa: Telefon: Provozní doba: Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice hodin Vedoucí učitelka: Mobil: Mgr. Lucie Pazderová Pedagogické pracovnice: Bc. Jolana Lejsková, Mgr. Petra Hešová. odd. Mgr. Martina Krestýnová, Mgr. Lucie Pazderová. odd. Mgr. Zuzana Švierčková, Zuzana Vodičková - 3. odd. na pedagogické pracovníky je ve formátu Provozní pracovnice: Marie Nevrlá úklid Hana Daliborová - výdej stravy, úklid... Mateřská škola Na Svobodě 45 Adresa: Telefon: Provozní doba: Na Svobodě 45, Velká Bystřice hodin Pedagogické pracovnice: Dana Balonová, Mgr. Jana Budinová na pedagogické pracovníky je ve formátu Provozní pracovnice: Pavla Vávrová - výdej stravy, úklid 3

5 Něco málo o nás... Mateřská škola na Zámeckém náměstí je v současné době MŠ trojtřídní s kapacitou 84 dětí, tedy 8 dětí v každém oddělení. Od září u nás funguje systém heterogenních tříd. V praxi to znamená, že v jedné třídě jsou zastoupeny děti nově přijaté, děti, které už MŠ předchozí školní rok navštěvovaly a pak také děti předškolní. V tomto pestrém věkovém složení se o ně starají vždy dvě paní učitelky. Mateřská škola Na Svobodě je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 8 dětí odloučené pracoviště MŠ na Zámeckém náměstí. Tato školka je specifická svým rodinným klimatem a umístěním ve vilce v klidné okrajové části města. Také zde jsou všechny děti společně v jednom heterogenním oddělení různě starých dětí. Hlavní snahou celého pedagogického i pedagogického personálu, je vytvořit dětem stálý, příjemný prostor s jistotou známých tváří. Celý tým vsadil na osobnostní přístup k dětem, na tvořivé učení, individualitu a na rozmanitost sociálních vztahů různě starých dětí. Paní učitelky zůstávají ve stejném prostoru třídy ve stálé pedagogické dvojici u téhož kolektivu. Děti tak dostávají tolik potřebnou jistotu známého prostředí, svých kamarádů, své paní učitelky, přitom ale žijí ve skleníku. Od útlého dětství mají možnost zažít jrůznější sociální situace, které se naučí zavčas řešit a chápat. Individuální vzdělávací práce je také mnohem účinnější, ž v kolektivu stejně starých dětí. Můžeme tak totiž pracovat s malým počtem dětí na různě náročných úkolech, zatímco ostatní se věnují za dohledu paní učitelky hrám, odpočinku či jiné činnosti. Předškolní připravenost, sociální adaptabilita a celková zralost je u dětí ze smíšených oddělení na velmi dobré úrovni. Nad rámec výchovné práce mohou děti pravidelně jednou týdně jezdit plavat do Bohuňovic, zájemci o výuku lyžování mají každoročně možnost účastnit se kurzu lyžovaní v Hlubočkách. Kvalitní a systematická péče je poskytována dětem také v oblasti nápravy řeči, každý týden naši školku navštěvuje klinický logoped, Mgr. Dana Chmelíková. 4

6 .3. Vzdělávací program Předškolní vzdělávání dětí probíhá na základě Školního vzdělávacího programu s názvem Vláčkem za poznáním. Rodičům i široké veřejnosti je přístupný na webových stránkách v sekci Mateřské školy. Vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje integrovaných bloků. Každý blok má stručnou charakteristiku s popsanými záměry, jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle a obsah vzdělávací nabídky. Očekávané výstupy ukazují, co by mohlo dítě v pěti stanovených oblastech umět a dokázat. Jsou také stanovena možná rizika. Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních plánů, podle nichž probíhají konkrétní činnosti v jednotlivých třídách - odděleních.. Oblast biologická - dítě a jeho tělo rozvíjíme a zlepšujeme tělesnou a fyzickou zdatnost, pohybové a manipulační dovednosti. Děti si osvojují poznatky o těle o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody. Děti vedeme k sebeobslužným dovednostem a k vytváření zdravých životních návyků a postojů.. Oblast psychologická dítě a jeho psychika - je zaměřena na duševní pohodu dětí, jejich psychickou zdatnost, jazyk, řeč, poznávací procesy a jejich funkce, city a vůle. Zaměřuje se na jejich vzdělávací dovednosti, myšlenkové operace, představivost a fantazii. 3. Oblast interpersonální dítě a ten druhý- věnuje se utváření vztahů k jiným dětem a dospělým, posilování jejich vzájemné komunikace. 4. Oblast sociokulturní dítě a společnost - jejím cílem je uvést děti do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci jim osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 5

7 5. Oblast environmentální dítě a svět - má za úkol probudit v dětech vědomí o okolním světě a jeho dění, probudit zájem o živou a živou přírodu a vést je ke kladnému přístupu k životnímu prostředí. Naše MŠ je registrována do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou (environmentální) výchovu. Využíváme nabídek poskytovaných v rámci sítě..4. Organizace předškolního vzdělávání Všechna čtyři oddělení mají zřizovatelem povolené navýšení kapacity na 8 dětí ve třídě. MŠ oddělení/třída kapacita/naplněnost pedagogové asistent pedagoga integrované dítě ve třídě MŠ Zámecké nám. Odd. Žirafky 8/8 MŠ Zámecké nám. Odd. Rybky 8/8 ano MŠ Zámecké nám. Odd. Broučci 8/8 MŠ Na Svobodě odd. Včeličky 8/8.5. Zápis k předškolnímu vzdělávání žádosti o přijetí kladně vyřízené vydaná žádosti, rozhodnutí tj.děti přijaté o přijetí počet skutečně volná kapacita nastupujících dětí k K výroční zprávě jsou v závěru zařazeny následující přílohy:.. Kritéria pro přijetí do MŠ.. Přihláška k předškolnímu vzdělávání 6

8 Děti přijaté do ZŠ, děti s odkladem školní docházky: děti odcházející do Masarykovy ZŠ a MŠ (přijaty ke školnímu vzdělávání k. 9. ) 3 děti odcházející na jinou ZŠ 3 děti s odkladem školní docházky (OŠD) 5.6. Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách Ve školním roce / byly v MŠ ve spolupráci s agenturou Rytmik Olomouc nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: nabízená aktivita počet přihlášených dětí Keramika Tvořivé ručičky 4 Angličtina Flétna 7 Hudební a pohybový kroužek 8 Sportovní hry 8 Ostatní nabízené aktivity ve školním roce /: zaměření organizátor termín konání Plavání CZ Bohuňovice září - leden 6 Plavání CZ Bohuňovice únor - červen 44 Lyžařská škola FTK UP leden - únor 5 První krůčky k hudbě HŠ Yamaha září - červen 5 7 počet přihlášených dětí

9 .7. Přehled pracovníků MŠ dle jvyššího dosaženého vzdělání: zaměstnanci MŠ vzdělání základní vzdělání střední odborné SŠ VŠ celkem pedagogičtí pracovníci 6 8 pedagogičtí prac. 3 asistent pedagoga dle věkové struktury: věk do 3 let 3-4 let včetně 4-5 let 5-6 let nad 6 let důchodci pedagogičtí 5 pedagogičtí celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) Název semináře Počet účastníků Časový rozsah Šachová školička 6 Jak dělat divadlo s dětmi 6 Lesní školky 8 Pedagogika s prvky Montessorri 8 Muzikoterapie 6 Třídění odpadů, recyklace v MŠ 6 8

10 .9. Organizace prázdninového provozu Ve školním roce / byl spuštěn provoz po celou dobu letních prázdnin, mimo přípravného týd. Tato služba byla přednostně nabídnuta pracujícím rodičům, s možností umístit maximálně 8 dětí, tj. jedno oddělení. zajištění provozu zajištění stravy pedagogičtí prac./ pedagogičtí prac. průměrný počet navštěvujících dětí červec MŠ Zámecké náměstí ŠJ Velká Bystřice 4 učitelky 5 ŠJ Holečkova provozní pracovnice srpen MŠ Na Svobodě ŠJ Holečkova 4 učitelky 3 ŠJ Velká Bystřice provozní pracovnice.. Využití poradenských služeb Spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou (PPP), speciálně pedagogickým centrem (SPC), klinickým logopedem a speciálními pedagogy navazujeme vždy v případě potřeby odklad školní docházky z důvodu zralosti, vyšetření dítěte s podezřením na vývojovou poruchu řeči, pochybnosti ohledně vývoje dítěte apod. Snažíme se o maximálně otevřenou komunikaci s rodiči, respektujeme individuální zvláštnosti dětí, sestavujeme individuální vzdělávací plány a podle nich pak dále tyto děti vzděláváme. Klinický logoped, Mgr. Dana Chmelíková, zajišťuje pravidelnou logopedickou péči x týdně přímo v MŠ, náročnější případy využívají i její ambulantní péči. Spolupráce počet konzultovaných případů odůvodněnost spolupráce PPP 5 odklad školní docházky, fyzická i psychická zralost dítěte SPC integrované dítě s prvky autismu vývojově opožděné dítě Klinický logoped 4 poruchy řeči, rozvoj jazykových rovin 9

11 .. Spolupráce s rodiči a ostatními partry, aktivity a prezentace mateřských škol na veřejnosti Spolupráci s rodiči i širokou veřejností hodnotíme jako velmi dobrou, jsme otevření veškeré vzájemné komunikaci. Rodiče mají možnost kdykoliv oslovit personál MŠ, všechny podněty jsou zpracovány, případné problémy řešíme okamžitě. Mimo individuální komunikaci mají rodiče možnost také častého vzájemného setkávání při jrůznějších akcích v MŠ. Třídní schůzky (dle potřeby oddělení, minimálně ale 3x ve školním roce) Besídky (vánoční, den matek) Společné akce pro rodiče a děti (podzimní tvoření, vánoční tvoření, velikonoční tvořivá dílna, letní zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků...) Závěrečné ukázkové hodiny zájmových kroužků Ukázkové hodiny plavání Nabídka fotografování dětí Pomoc rodičů při drobných opravách na zahradě MŠ, při organizaci zahradní slavnosti, odpoledních tvoření... O všech akcích rodiče a příležitostně i širokou veřejnost včas informujeme všemi dostupnými informačními kanály. webové stránky, nástěnky v MŠ (viz. Příloha.3. Vzor programu na měsíc) hlášení v místním rozhlase (jednorázové větší organizované akce, zápis) příspěvky, letáky, plakáty v místním tisku (pozvání k zápisu, zahradní slavnost, informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí apod.) V závěru výroční zprávy jsou zařazeny přílohy.4. Zápis,.5. Zahradní slavnost

12 Spolupráce s ostatními partry: Masarykova ZŠ, den dětí a mikulášská nadílka v režii žáků devátých tříd DPS Sv. Anny, besídky a divadelní představení pro seniory Knihovna, tématicky zaměřené návštěvy Technické služby Velká Bystřice, pomoc při organizaci zahradní slavnosti, sběru apod. Mateřské centrum Bublinka Logopedická ambulance, Mgr. Dana Chmelíková Pedagogicko psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Rytmik, organizátor odpoledních zájmových aktivit Policie ČR Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice Město Velká Bystřice, výborná spolupráce při řešení organizačních záležitostí, pravidelná vystoupení dětí z MŠ při vítání nových občánků.. Materiálně technické vybavení MŠ Postupná rekonstrukce Mateřské školy na Zámeckém náměstí začala zateplením a výměnou oken, celá akce byla realizována v průběhu července a srpna. V MŠ Na Svobodě byly osazeny nové plastové vstupní dveře. Vnitřní prostory obou MŠ jsou postupně vybavovány novým nábytkem a pomalu získávají veselý vzhled moderních mateřských škol, do kterých každý chodí rád... nové sestavy nábytku do zbývajících dvou oddělení (nyní už všechna čtyři oddělení disponují krásným funkčním nábytkem) obložení schodiště (proběhla demontáž stávajícího umakartu ve všech prostorách MŠ) skříň na lůžkoviny nový koberec

13 výměna dvířek všech vestavných skříní v odděleních regály na výtvarné práce pro děti ve všech odděleních Náhled nového vybavení viz. příloha:.6. Materiálně technické vybavení.3. Výsledky kontrolní činnosti Kontrola ČŠI: V průběhu školního roku / byla v mateřské škole provedena inspekční činnost ČŠI. Kontrola KHS: Na základě kontroly KHS a následného zápisu, byla sjednána náprava ve věci výměny svítidel. Současný stav splňuje hygienické požadavky na osvětelní tříd. K výměně osvětlení bude přistoupeno v jbližší možné době. Bez zbytečného odkladu došlo k odstranění dalších drobných dostatků (přípojka teplé vody na WC pro personál, omyvatelné obložení technických místností). Zpracovala a za správnost vyhotovení odpovídá Mgr. Lucie Pazderová vedoucí učitelka mateřských škol Ve Velké Bystřici 3. 8.

14 Příloha.. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Zpracovaná v souladu se zákom 56/4 Sb., školský zákon, v platném znění Mateřská škola přijímá děti až do výše stanovené kapacity, tj. 4 dětí ve třídě. Zřizovatel může navýšit počet na max. 8 dětí ve třídě. O přijetí rozhoduje na základě doporučení komise stanovené vedoucí učitelkou MŠ ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy. MŠ přijímá děti ve věku od tří let, mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány tehdy, dosáhnou-li věku tří let jpozději do 3.. daného kalendářního roku. Děti, které dovrší věku tří let od.. následujícího roku, budou přijaty pouze v případě volné kapacity. Takovému dítěti bude stanoven zkušební pobyt v délce 3 měsíců. Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti přijímány v průběhu roku pouze v případě volné kapacity. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče na veřejně přístupném místě v příslušné mateřské škole a také na www stránkách mateřské školy. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze přijatým uchazečům. Případný souhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 5 dnů ode d doručení rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MZŠ ke Krajskému úřadu. Kritéria přijetí:. Děti, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky, dostaví se k řádnému zápisu a mají trvalé bydliště ve Velké Bystřici (zaměstnání rodičů ní rozhodující).. Děti zaměstnaných rodičů starší tří let, které byly loňský rok přijaty pro naplněnou kapacitu (s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici). 3. Děti zaměstnaných rodičů starší tří let s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici, které mají v MŠ sourozence. 4. Děti zaměstnaných rodičů starší tří let, s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici. 5. Děti zaměstnaných rodičů starší tří let s trvalým pobytem i mimo město Velká Bystřice, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje v místě a město bo škola má zájem na jeho zaměstnání. 6. Děti mladší tří let, které dovrší 3 roky do konce kalendářního roku (). 7. Mladší děti, které dovrší tří let od ledna do června následujícího kalendářního roku (3), budou zapisovány jen v případě volné kapacity v MŠ. Ve Velké Bystřici.. Mgr. Jarmila Štěpánová, ředitelka MZŠ a MŠ Mgr. Lucie Pazderová, vedoucí učitelka

15 Příloha.. 8. května 67, , , mail : Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku /3 Přijato d Žádám o přijetí dítěte: Spisová značka Přidělené registrační číslo dítěte: Č. jednací.. Počet listů.. Datum přijetí žádosti: příloh.. Mám zájem o přijetí do mateřské školy (hodící se škrtněte):. MŠ I. - Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice k.9. V případě naplněné kapacity mám zájem o náhradní umístění v MŠ II. ano 3. MŠ II. - Na Svobodě 45, Velká Bystřice k.9. V případě naplněné kapacity mám zájem o náhradní umístění v MŠ I. ano Jméno a příjmení: Datum narození: Rodné číslo: Zdravotní pojišťovna: Adresa trvalého pobytu : Jméno a příjmení otec: Telefon: Jméno a příjmení matka: Telefon:

16 .Trvalý pobyt dítěte ve Velké Bystřici Pro děti s trvalým pobytem mimo obec platí, že budou přijaty jen v případě, že MŠ ní naplněna dětmi s trvalým pobytem ano ano 4. Typ docházky do MŠ celodenní 4 hod. 5. Zaměstnanost rodičů: otec pracuje ano ano ano Při zápisu do MŠ předloženo potvrzení zaměstnavatele obou rodičů. ano 6. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozec ano. Datum nástupu do MŠ /dovrší tří let / 3. Následující školní rok je posledním školním rokem docházky před zahájením povinné školní docházky matka je na RD/ MD matka pracuje datum nástupu do zaměstnání : zaměstnavatel: název, sídlo 5 dní/ měs. Celkem (vyplňuje učitelka MŠ) Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče na veřejně přístupném místě v příslušné mateřské škole a také na www stránkách mateřské školy. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze přijatým uchazečům. Případný souhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 5 dnů ode d doručení rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MZŠ ke Krajskému úřadu. Rodiče dítěte prodleně oznámí učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině bo jbližším okolí, omocnění dítěte přenosnou chorobou bo omocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku. Rodiče mají povinnost oznámit škole změnu zdravotní způsobilosti dítěte a změny v osobních údajích. Dávám svůj souhlas Masarykově základní škole a mateřské škole Velká Bystřice k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č./ Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 33/ Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 56/4 Sb.,školského zákona, v platném znění, vedení zbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákom stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákom stanovených případů smí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. / Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. Ve Velké Bystřici 7.. Podpisy zákonných zástupců

17 Příloha.3. Co nám do školky přise ZÁŘÍ hola, hola, školka už zase volá den čas akce pro koho kde 6. Logopedie ČT dopoled v MŠ Žirafky Rybky. v 8. odjezd Plavání přihlášené děti Bohuňovice dopoled v MŠ DIVADLO ŠIKULKA Logopedie všechny děti z obou MŠ 9. Zámecká.3 Svoboda ÚT 3. ČT ČT dopoled v MŠ 8. v 8. odjezd Plavání přihlášené děti dopoled v MŠ Logopedie Žirafky Rybky PO dopoled v MŠ všechny děti z obou MŠ 9. Zámecká.5 Svoboda 5. v 8. odjezd KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ Plavání přihlášené děti Bohuňovice 3. 35,- Na Svobodě + Broučci Bohuňovice ÚT. ČT 4. 4,- ÚT 7. ČT dopoled v MŠ Logopedie Na Svobodě + Broučci 3. Chystáme opět říjnové DÝŇOVÁNÍ a tvořivé odpoled pro všechny, už teď se poohlédněte po nějaké krááááásné dýni! Kdo je připraven, ní překvapen!!! 4. Během prvního zářijového týd prosím nahlaste plaváčky, poprvé jedeme plavat už. 9.!!! 5. Na nástěnkách v obou MŠ je k dispozici nabídka kroužků pro letošní školní rok. Každý kroužek, který se setká s vašim zájmem, bude zahájen ukázkovou hodinou. Napište k jednotlivým aktivitám váš předběžný zájem. Děkujeme.

18 Příloha.4.

19 Příloha.5.

20 Příloha.6. Fotodokumentace k materiálně technickému vybavení

21

Výroční zpráva mateřských škol 2012/2013

Výroční zpráva mateřských škol 2012/2013 Výroční zpráva mateřských škol /3 OBSAH:. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /3.. Základní údaje o škole.. Charakteristika mateřských škol... Zámecké náměstí 8... MŠ Na Svobodě 45.3. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva mateřských škol 2013/2014

Výroční zpráva mateřských škol 2013/2014 Výroční zpráva mateřských škol 2013/2014 OBSAH: 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Charakteristika mateřských škol 1.2.1. Zámecké náměstí 82 1.2.2.

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Podle ustanovení 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlašuji

Více

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014)

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014) Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014) Upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Podle 34

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁPISNÍ LIST DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2015/2016 (dotazník pro rodiče)

ZÁPISNÍ LIST DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2015/2016 (dotazník pro rodiče) 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ZÁPISNÍ LIST DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2015/2016 (dotazník pro rodiče) TV HV VV Jedničkou označte svojí první volbu zaměření třídy a dvojkou

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŢÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

ŢÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE ŢÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k péči a předškolnímu vzdělávání v Letecké školce Delfínek Jméno dítěte Příjmení dítěte Rodné číslo Datum narození Státní příslušnost Bydliště Mateřský jazyk Zdravotní pojišťovna

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Podle ustanovení 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlašuji

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny.

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ dle ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní směrnice č. 03/2012 k přijímání dětí do mateřské školy a školní družiny Číslo směrnice, číslo jednací

Více

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny.

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ dle ustanovení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2009/2010. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2009/2010. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2009/2010 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. ve školním roce 2013-2014...II. kolo

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. ve školním roce 2013-2014...II. kolo ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ součást Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry. (Mateřská škola je umístěna v ulici Pražská 155.) K

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2010/2011. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2010/2011. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2010/2011 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE Zařízení péče o děti předškolního věku společnosti Letiště Vodochody a.s. na adrese: U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda kontaktní osoba pro zaměstnance spol. Letiště Vodochody a.s.: Bc. Lenka Andonov,

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ ZŠ a MŠ Jehnědí vyhlašuje zápis do MŠ na školní rok 2015-2016 PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí TYP ZÁPISU: jednokolový TERMÍN: 1. dubna 30. dubna

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou Kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou Mateřská škola Týnec nad Sázavou přijímá k docházce děti dle následujících pevně stanovených kriterií a k nim přiřazených bodů

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno. Tylova 438, 273 71 Zlonice. Identifikátor školy: 600 043 819

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno. Tylova 438, 273 71 Zlonice. Identifikátor školy: 600 043 819 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno Tylova 438, 273 71 Zlonice Identifikátor školy: 600 043 819 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE, STAROHOLICKÁ 236, OKRES PARDUBICE INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 Přijímací řízení probíhá na MŠ Staroholická na základě Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ. k zápisu do mateřské školy

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ. k zápisu do mateřské školy PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ k zápisu do mateřské školy Školní rok 201 /201 Jméno a příjmení dítěte: Státní občanství: Bydliště: Mateřský jazyk: Kód zdravotní pojišťovny dítěte: Údaje o rodině dítěte: Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01 Věc: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obracím se na Vás s žádostí o přijetí mého dítěte: k povinné školní docházce na Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 od 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více