24 Kč DĚTSKÉ VOJAČKY: V SEVŘENÍ STEREOTYPŮ TÉMA: SRDCE AFRIKY - KONGO A UGANDA MOHLI SE MNOU JEDNAT TROŠKU JINAK, SALIMA KADIROVA: JAKO S ČLOVĚKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24 Kč DĚTSKÉ VOJAČKY: V SEVŘENÍ STEREOTYPŮ TÉMA: SRDCE AFRIKY - KONGO A UGANDA MOHLI SE MNOU JEDNAT TROŠKU JINAK, SALIMA KADIROVA: JAKO S ČLOVĚKEM"

Transkript

1 hranice předsudky lhostejn ost hranice předsudky lho stejnost hranice předsudky lhostejnost hranice předsu dky lhostejnost hranice př edsudky lhostejnost hrani ce předsudky lhostejnost h čtvrtletník o migraci a lidských právech vydává NESEHNUTÍ Ročník IX/č. 27, léto 2012 předplatné 16Kč 24 Kč TÉMA: SRDCE AFRIKY - KONGO A UGANDA SALIMA KADIROVA: MOHLI SE MNOU JEDNAT TROŠKU JINAK, JAKO S ČLOVĚKEM DĚTSKÉ VOJAČKY: V SEVŘENÍ STEREOTYPŮ KONY 2012

2 ÚVODNÍK 2 І Vážené čtenářky, vážení čtenáři, při distribuci a propagaci časopisu se s Vámi často dostáváme do kontaktu a nemohli jsme si nevšimnout, že jsou mezi Vámi vždy oblíbená témata, která se určitým způsobem vztahují k České republice a více či méně se tak i přímo týkají jejích občanů (příkladem může být číslo věnované Vietnamské menšině v ČR). Proto, ač se to na první pohled nemusí zdát patrné, i toto číslo jsme se snažili vztáhnout na problematiku, která se dotýká nás všech. Je tomu tak i přesto, že příspěvky v tomto čísle časopisu se vztahují především k situaci v Africe jednotlivá rozebíraná témata totiž mají mnohem větší přesah do Evropy, a tedy i do České republiky, než si většina z nás uvědomuje. Problém ilegálních dolů a těžby coltanu, při níž je zneužívána práce dětí a z jejíchž výtěžků je fi nancován konfl ikt v Demokratické republice Kongo, se pak jmenovitě dotýká i každého z nás, kdo vlastní mobilní telefon na výrobu jeho součástek je totiž tento vzácný kov, který se vyskytuje prakticky výhradně v oblasti subsaharské Afriky, nepostradatelnou součástí. V čísle, které právě držíte v rukou, se nejdříve máte možnost seznámit se situací v Demokratické Republice Kongo. Téma otevírá článek Martina Hyťhy, Kongo: Heart of Darkness, na který navazují rozhovory s novinářkou a humanitární pracovnicí Markétou Kutilovou a se spisovatelem a evangelickým kazatelem konžského původu Pierre Kembo Mayambou, který v současnosti žije v Německu a měli jste možnost se s ním setkat i v České republice na diskuzi v Moravské zemské knihovně v Brně na jaře loňského roku. Dalším tematický blok je geografi cky omezen na sousední zemi Konga, a to Ugandu. V něm se můžete dočíst bližší informace o u nás dosud málo známém a diskutovaném tématu dětských vojáků a vojaček a jejich postavení ve společnosti. Téma Vám přiblíží zdařilý úvodní článek z pera Kristýny Foukalové, který poté dokresluje příběh slavné uprchlice, bývalé dětské vojačky China Keitetsi, která o svém životním příběhu napsala bestseler Musela jsem zabíjet: Místo panenky mi dali pušku. Téma uzavírá glosa, která se zamýšlí nad jednou z nejúspěšnějších kampaní současnosti s názvem KONY 2012, která oslovila na 100 milionů lidí a jejím cílem je napomoci dopadení Josepha Konyho, vůdce povstalecké skupiny, která se stala nechvalně proslulou mj. právě pro masivní zneužívání dětských vojáků a vojaček. Novinkou tohoto čísla (a doufáme, že do budoucna již stálou součástí časopisu) je rubrika Kauzy, v níž se budeme snažit medializovat osudy uprchlíků a cizinců na území ČR, kteří se v naší zemi potýkali či stále potýkají s problémy způsobenými ať už problematickým postupem státních orgánů, či jednáním někoho z nás, obyvatel České republiky. První takový příběh, který Vám přinášíme, se týká paní Salimy Kadirovy, která jako právnička v Uzbekistánu hájila opozičního politika a byla proto nakonec režimem donucena ze své země odejít. Politický azyl získala v České republice, avšak ani zde nenalezla odpovídající vlídné zacházení. Vše nakonec vyústilo do soudního sporu se Správou uprchlických zařízení, který trvá do současnosti. Za redakční radu Vám příjemné počtení v letních dnech přejí Linda Janků a Tomáš Melichárek OBSAH Alternativní zpravodajství Kauza Salima Kadirova: mohli se mnou jednat trošku jinak, jako s člověkem Téma: Kongo Kongo: Heart of Darkness Markéta Kutilová: čím víc lidí se o Kongo bude zajímat, tím je větší šance (rozhovor) Obchod so zbraňami v subsaharské Africe. Pierre Kembo Mayamba: svou zemi jsem opustil, protože mi bylo znemožněno normálně žít (rozhovor) Uganda Dětské vojačky: v sevření stereotypů (analýza) Místo panenky mi dali pušku (slavný uprchlík/uprchlice) KONY 2012 (glosa) Multikulti Challenge: Accepted! Školící víkend pro mladé novináře a novinářky (refl exe)

3 VOLBY NA KONCI SVĚTA: JIŽNÍ OSETIE MÁ NOVÉHO PREZIDENTA V Jižní Osetii, separatistickém regionu, který se za podpory ruských vojsk v roce 2008 defi nitivně odtrhl od Gruzie, proběhlo v neděli 8. dubna druhé kolo opakovaných voleb. A nelze než konstatovat, že jejich okolnosti byly zvláštní, a rozhodně ne demokratické. Trénovanost jihoosetinského voličstva můžeme závidět, divit se jí, či jí nevěřit v každém případě dle ofi ciálních výsledků k urnám dorazilo přes 71% oprávněných voličů a voliček. A to i přes to, že už v listopadu porazila Alla Džioeva Ruskem protěžovaného prezidentského kandidáta a demonstrace na její podporu se tehdy účastnilo přes tisíc lidí, což při celkovém počtu 35 tisíc voličů není málo. Soud ovšem vzápětí volby zrušil. Džioeva pochopitelně odmítla zrušení voleb akceptovat a naplánovala na únor svou vlastní inauguraci. Ta pak ovšem neproběhla: zatímco některá ruská média psala o jejích problémech s vysokým krevním tlakem a Česká televize o zhroucení z psychického zatížení, dle všeho byla ve skutečnosti zmlácena policisty ve své kanceláři a pak násilím držena v nemocnici až do nových, opakovaných voleb. V nich ale opět nový kandidát Ruska Dmitrij Medoev neuspěl, překvapivě už v prvním kole. Ve druhém pak těsně prohrál bývalý lidskoprávní komisař David Sanakoev, aby se prezidentem stal někdejší šéf KGB Leonid Tibilov. Jeho první činy v úřadě? Nařídil důkladné vyšetřování rozsáhlé zpronevěry milionů rublů a propustil klíčové osoby loajální k jeho předchůdci Eduardu Kokoitymu. Jestli jde jen o líbivé kroky směrem k veřejnosti, nebo opravdu chce vyvést z naprosté mizérie podivuhodnou enklávu, kterou se světem spojuje jediný tunel do Ruska skrz kavkazské pohoří, ukáže teprve čas. Boje v tejto západoafrickej krajine vyhnali od konca januára 2012 z domova ľudí, uviedla organizácia Lekári bez hraníc. Z tohto množstva hľadá približne polovica ľudí útočište v okolitých krajinách, v Burkine Faso, Mauritánií a v Nigery. Len do jedného utečeneckého tábora Mbera v Mauretánií prúdi denne 1500 ľudí. Konfl ikt vypukol na severe Mali po tom, čo Tuaregovia založili koncom roku 2011 Národné hnutie za oslobodenie Azavadu a pokúsili sa od malíjskej vlády odtrhnúť. Mnoho Tuaregovov bolo v Líbyí Kaddáfi ho žoldniermi, ale po jeho páde utiekli naspäť do Mali. Tam sa im, dobre vycvičením a vyzbrojením zbraňami z opustených líbyíjských vojenských skladov, podarilo zaskočiť malíjsku vládu zmietanú vojenským pučom a začiatkom apríla prakticky získať moc nad celým Azavadom, regiónom na severe Mali, ktorý rozlohou tvorí až 60 % malíjskeho štátu. Situáciu v oblasti komplikuje navyše dlhotrvajúce suchá, ktoré spôsobujú neúrodu a úhyn dobytka. V najbližších mesiacich hrozí podľa OSN v západnej oblasti Sahelu (kam patrí Mali, Mauretánia a Niger) miliónu detí smrť spôsobená podvýživou. Připravili: Martin Hyťha, Anna Kvíčalová, Peter Tkáč ALTERNATIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Po dubnových doplňkových volbách, ve kterých drtivě zvítězila strana Národní liga pro demokracii (NLD), vedená symbolem opozice, disidentkou Aun Schan Su Ťij, přikročily Spojené státy a EU k uvolňování sankcí, které byly v minulosti na zemi uvaleny kvůli porušování základních lidských práv. V Barmě, která byla od roku 1962 řízena armádou, je však 80 % parlamentních křesel stále v držení pro-vojenské USDP. Ve světle výsledků těchto voleb, kterých se poprvé od roku 1990 účastnila hlavní opoziční strana NLD, se Spojené státy a následně i EU rozhodly uvolnit některé z cestovních a finančních sankcí a ukončit tak mezinárodní izolaci Barmy. USA vysílají po téměř dvacetileté přestávce do země svého velvyslance, povolují zde činnost svých neziskových organizací a otevírají možnost realizace společných projektů v rámci zemědělství a turismu. Další kroky však podmiňují ukončením barmské vojenské spolupráce se Severní Koreou. EU se rozhodla uvolnit sankce na dobu jednoho roku (přičemž rozhodnutí má být přezkoumáno v říjnu), ponecháno bylo jen embargo na obchod se zbraněmi. Do země mají opětovně proudit zejména rozvojové finance a humanitární prostředky, stejně tak bylo rozhodnuto o investicích do klíčových oblastí ekonomiky, především do těžebního průmyslu, jehož suroviny budou teď mít na evropském trhu zelenou. Hovoří se také o preferenční dohodě o obchodu mezi EU a Barmou. Zahraniční pozorovatelé přítomní v Barmě však upozorňují na to, že pokračující ekonomický tlak zvenčí je nutný k vytvoření motivačních podmínek k dalším změnám v zemi, stejně tak jako k udržení stávajících reforem. Přestože za poslední rok bylo propuštěno množství prominentních politických vězňů, včetně veteránů ze studentských protestů v roce 1988, mnichů, kteří se účastnili demonstrací v roce 2007, a aktivistů z řad různých etnických skupin, celá řada politických vězňů stále zůstává za mřížemi. Podobně i přes drtivé vítězství Národní ligy pro demokracii v dubnových volbách, ve kterých strana získala 43 křesel ze 45 možných, zůstává většina (tj. přibližně 80 %) z celkového počtu 656 míst v držení pro-armádní USDP, která zvítězila ve volbách v roce 2010, jež NLD bojkotovala jako nedemokratické. V současnosti pak NLD vede (zatím neúspěšný) boj o změnu barmské ústavy, která rezervuje 25 % parlamentních křesel nevoleným vojenským důstojníkům; ústava byla navržena v době, kdy zemi formálně ovládala armáda. Většina pozorovatelů se shoduje na tom, že skutečným testem barmských reformních závazků bude následující působení strany NLD v parlamentu. Zdroj: BARMA NA CESTĚ K REFORMĚ II: PRO-DEMOKRATICKÉ VOLBY A UVOLŇOVÁNÍ SANKCÍ Zdroje: aljazeera.com, oxfamblogs.com, msf.org BOJE NA SEVERE MALI VYHNALI Z DOMOVA UŽ ĽUDÍ

4 KAUZA SALIMA KADIROVA: MOHLI SE MNOU JEDNAT TROŠKU JINAK, JAKO S ČLOVĚKEM 4 І Než se pronásledovaná osoba dostane do země, kde je jí udělena mezinárodní ochrana a kde může žít beze strachu z perzekuce pro své politické přesvědčení, náboženské vyznání či jiné azylově relevantní důvody, čelí zpravidla obrovskému psychickému vypětí. To je na jedné straně vyvoláno traumatem z událostí prožitých v zemi původu, na druhé straně stresem z odchodu z prostředí, kde žadatel prožil většinu života, a nutností adaptace na nový domov a kulturu. Na následujícím příběhu paní Salimy Kadirovy je však vidět, že ani po udělení mezinárodní ochrany nemusí mít člověk vyhráno a nepříznivé zkušenosti a události, kterým je vystaven následkem jednání, či naopak nedostatečné aktivity a těžkopádnosti státních orgánů, může zažít i v zemi, kde mu byl přiznán status uprchlíka. Paní Salima Kadirova (78) je uprchlice z Uzbekistánu žijící v České republice. V roce 2007 musela opustit svou zemi původu, ve které je moc pevně v rukou prezidenta Islama Karimova, jehož režim tvrdě potlačuje opozici a lidská práva. Paní Kadirova zde totiž coby právnička v rámci výkonu své advokátní praxe obhajovala také kauzy týkající se porušení lidských práv (mezi nimi i případ Muhammada Saliha, významného opozičního politika a spisovatele, bývalého Karimova protikandidáta). To samozřejmě nebylo taškentskému režimu po chuti. Jak sama říká: Pomáhala jsem všem, komu bylo možné pomoci. Ke mně se obraceli všichni, kteří potřebovali pomoct. Kvůli svým aktivitám byla paní Salima ze strany státu dlouhodobě pronásledována; došlo dokonce k uvěznění jejího syna na základě vykonstruovaného trestního procesu. Situace vyvrcholila fyzickým napadením, po kterém byla paní Salima v létě 2007 nucena uprchnout do sousedního Kyrgyzstánu. Zde jí byl úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přiznán status uprchlíka a bylo rozhodnuto o jejím přesunu do České republiky, kde jí byl listopadu 2007 Ministerstvem vnitra ČR udělen politický azyl. Ke své situaci sama dodává: Já sem nepřijela z vlastní vůle, přijela jsem z politických důvodů, protože jsem byla proti našemu prezidentovi. U nás prezidenti nemají rádi, když je někdo proti nim. Prezident mě mohl kdykoliv zničit, můj syn si kvůli mně odseděl víc než rok ve vězení. ší služby azylantům, žadatelům o azyl a zajištěným cizincům. Dle zákona o azylu slouží tato zařízení k hromadnému ubytování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a azylantů za podmínek zaručujících zachování lidské důstojnosti ( 79 odst. 1). Azylanti jsou zde umístěni na základě smlouvy o ubytování, prostřednictvím které je jim na vymezené období přiděleno bydlení v určitém pokoji (ubytovací jednotce) v rámci střediska. Takovou smlouvu dostala v listopadu 2007 také paní Salima. Svou situaci popisuje takto: Podepsala jsem tam nějaký dokument. O jaký dokument šlo, nevím, protože tam nebyli žádní překladatelé. Dali mi papír a já podepsala. Myslela jsem si, že to, co dělám, je správně. Uzavřeli se mnou smlouvu na jeden pokoj. Já nekouřím, nepiju, neberu drogy, nenavazuji kontakty s muži. Žiju normálně. Potom za mnou přišla sociální pracovnice a říká: Paní Salimo, musíte odejít Já sem nepřijela z vlastní vůle, přijela jsem z politických důvodů, protože jsem byla proti našemu prezidentovi. U nás prezidenti nemají rádi, když je někdo proti nim. Prezident mě mohl kdykoliv zničit, můj syn si kvůli mně odseděl víc než rok ve vězení Mohlo by se zdát, že od té chvíle již bylo ústrkům a komplikacím v životě paní Salimy učiněno zadost a v novém prostředí by se již s žádnými dalšími problémy a příkořími setkat nemusela. Jak se však ukázalo, realita je poněkud jiná. S CIZÍM MUŽEM V CIZÍM POKOJI Krátce po svém příjezdu do České republiky byla paní Salima ubytována v Pobytovém a integračním středisku Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR ve Stráži pod Rálskem. Správa uprchlických zařízení má za cíl poskytovat ubytování a dal- Já: Proč? Ona: Protože přijel další uprchlík, který tu bude žít se svým synem. Je ze Súdánu. A já se zeptala: A proč tady? Není možné ho ubytovat v jiném pokoji? Ona: Ne, to není možné. To byl začátek, to bylo 4. prosince Nechtěla jsem odtamtud, protože jsem nic špatného neudělala, ale oni pořád říkali, že musím odejít. Tak jsem se zeptala, kam mám odejít. A oni mi odpověděli: Do jednoho pokoje na jiném patře, kde žijí Arméni, manželé. Oni mluví rusky, tam vám bude moc dobře.

5 І 5 KAUZA Já jsem řekla: Tam já nepůjdu, já jsem muslimka. Já k muži nepůjdu. Oni: Ne, půjdeš. Já: Vy asi chcete, aby mě moji muslimové zabili, protože jestli půjdu bydlet k cizímu muži, to nejde ani po ruském, ani po arménském způsobu a už vůbec ne podle muslimů. My muslimové to máme tak, že se nemůžu jen tak ukazovat mužům. Já nejsem taková muslimka, že bych se musela zahalovat. Ale stejně, coby muslimka u cizího muže bydlet nemůžu. Já si nepřeju samostatný pokoj. Naproti přes chodbu bydlí moje známá, má malé dítě a jeden pokoj je tam volný. Já se tam přestěhuju, mám jen pár věcí. Potom jsem řekla té sociální pracovnici, ať mi dají možnost setkat se s ředitelkou [pobytového střediska pozn. red.]. A ona řekla: Tohle je všechno, já jednám jejím jménem. Já česky vůbec nerozumím, chodila se mnou jedna moje známá, Inguška, která má tři děti a umí česky, tak mi překládala. A říká mi: Ona s tebou nechce mluvit. Tak jsem napsala žádost. Odneste jí to, prosím je, já se o samostatný pokoj neprosím, ale nechci jít k cizímu muži, protože my muslimové to tak máme. Pak 11. prosince si mě zavolala moje sociální pracovnice a říká mi, že musím odejít. Dává mi dopis a tam je napsané: musíte tento pokoj opustit do 12. prosince. A já říkám té sociální pracovnici: A pokud jej neuvolním, co se stane? A ona: Vyvede vás policie. A já řekla: Nic špatného jsem neudělala. Proč policie? Víte, já jsem nemocná, jsem už dost nemocný člověk a když mi přečetli ten dopis musíte do 12. prosince opustit pokoj (povzdechne) A já řekla: Ne, to neudělám. Pojedu do Prahy, k právničce. Paní Salima se svou situaci rozhodla řešit s pomocí právníků z pražské Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří do pobytového střediska ve Stráži jezdili poskytovat právní poradenství tam ubytovaným žadatelům a azylantům. Ráno, dvanáctého prosince odjíždím. Nic jsem s sebou neměla, přijela jsem sem [do České republiky pozn. red.] v létě, neměla jsem ani peníze. Dostala jsem sto korun. Vydala jsem se do kanceláře té právničky, tam jsem jí všechno řekla. Že jsem politická uprchlice, že je to už 54 dní, co jsem přijela, a co všechno se mi přihodilo, že mě zastrašují policií. Hned na začátku jsem ji prosila, aby zavolali někoho z uzbecké redakce Rádia Svobodná Evropa; to ale neudělala. Kromě ní tam seděla ještě jedna slečna. Rozhovor se Salimou Kadirou v budově pražské Charity. Zdroj: archiv NESEHNUTÍ.

6 KAUZA Obě začínají někam volat. Kam, to nevím. Ale volají Telefon zvedá sociální pracovnice a ředitelka. Sociální pracovnice říká: Ne, my jsme jí řekli, že musí uvolnit pokoj a přestěhovat se do jiného. Právnička: Dejte jí jinou možnost, ona samostatný pokoj nevyžaduje. Ale půjde bydlet jedině k ženám. Sociální pracovnice: Ne, ona půjde tam, jak jsem jí řekla. Druhý telefon, ředitelka: Ne, v žádném případě, jak jsem řekla. Já říkám: Ne, já nepůjdu. Pak už je čas oběda, já přijela ráno. Vyšla jsem na ulici, trošku pršelo, trošku sněžilo, byl prosinec. Nevěděla jsem, co budu dělat. Po obědě opět začali volat do Stráže. Pak už byl konec pracovního dne, já stále nevěděla, co bude. Začalo se smrákat a pak mi právnička řekla, že mi povolili bydlet u Zaremy Kartojevy, jak jsem je prosila před tím. Řekli mi, že se můžu vrátit a můžu u ní bydlet. VŠEOBECNĚ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE? Nakonec jsem tedy odjela zpět, dali mi pokoj, moje věci byly v pytlíku. A jakmile jsem lehla do postele, onemocněla jsem. Začala se mi točit hlava a udělalo se mi špatně. Zarema zavolala dozorkyni [vrátnou, správkyni pozn. red.]. Byla to Lena, Ukrajinka já jsem jí dobře rozuměla, mluvily jsme spolu rusky. Já ležela v posteli, bylo mi opravdu špatně. Já jí říkám: Je mi špatně, zavolejte mi sanitku. A ona říká: Vy víte, že to nemůžu udělat. Ptám se: Proč? Ona: Protože vy musíte zaplatit od tří do pěti tisíc za zavolání sanitky a sanitka se volá z Liberce. Já říkám: Ale já tolik peněz nemám. Ona: Jestli nemáte, tak nemáte. No, ale řeknu těm, co budou mít službu, aby za vámi zašli, pomohli vám. Ona toho dvanáctého prosince odešla a třináctého, čtrnáctého, patnáctého, šestnáctého nikdo ke mně nepřišel. Sedmnáctého jsem musela jít na polikliniku, prosila jsem Zaremu, aby šla se mnou. Nebylo to daleko, ale musela jsem tam jít. Přišla jsem na polikliniku, tam mi změřili tlak. Měla jsem 190 na 100. Nedali mi žádné léky, žádnou proceduru, neřekli mi, co potřebuju, co bych měla, nic. Dali mi takový papírek, kde bylo napsáno, že tlak jsem měla 190 na 100, a to bylo všechno, já odešla. UVIDÍME SE U SOUDU Paní Salima má z celé situace ohledně změny bydlení v pobytovém středisku dodnes živé velmi nepříjemné a traumatizující zážitky. To, co se mnou dělali. Jak mě odvrhli, že ničemu nerozumím, nic nevím. Oni se mnou mluvili jako s člověkem z východu, jako bych ničemu nerozuměla. A já to takhle nechci. Já neříkám, že všechno vím, nikdo nemůže znát všechno. Jestli člověk všechno ví, pak je nešťastný. Já chci jen 6 І říct, že se mnou nebylo možné tak jednat. Já prosila o setkání, promluvíme si, tady je moje žádost. A nic, nic, nic Oni se mnou mluvili jako s člověkem z východu, jako bych ničemu nerozuměla. A já to takhle nechci. Já neříkám, že všechno vím, nikdo nemůže znát všechno. Jestli člověk všechno ví, pak je nešťastný. Já chci jen říct, že se mnou nebylo možné tak jednat Co se týče zavolání sanitky a poskytnutí zdravotní péče, jednalo se především o nedostatek komunikace, empatie a ochoty pomoci osobě, která je coby uprchlík vystavena stresujícím okolnostem, je pouze krátce v nové zemi, kde nikoho nezná, nerozumí zdejšímu jazyku, neví, jak zde funguje systém a kam se obrátit. Jak sama paní Salima konstatuje, šlo o nedorozumění na sanitku i lékařské ošetření měla nárok bezplatně na základě veřejného zdravotního pojištění, jehož jsou azylanti v České republice automaticky součástí. Teď už to ví. Tehdy to ale nevěděla. Mám pojištění a když jsem onemocněla, tak už jsem to pojištění měla, takže jsem měla právo na lékařskou pomoc, ale já se jí nedočkala. Říkali mi, že je třeba tří, pěti tisíc. Já jsem tehdy neměla ani na chleba. Rozumíte, tohle všechno, pro někoho to nemusí nic znamenat, ale pro mě je to důležité. Proč musím trpět, když jsem si to nezasloužila? Mělo se se mnou trošku jinak mluvit. Mluvit se mnou jako s člověkem. Já prosila o lékařskou pomoc. Na základě prožitých událostí podala nakonec paní Salima v únoru 2008 žalobu proti Správě uprchlických zařízení a její zaměstnankyni, sociální pracovnici, která s ní jednala o vystěhování z přiděleného pokoje. Domáhala se v ní odškodnění za způsobenou morální újmu a za nezajištění lékařské pomoci. Okresní soud v České Lípě, a posléze ani odvolací krajský soud však žalobě nedaly za pravdu a zamítly ji. Důvodem je, že se paní Salimě dle soudů nepodařilo prokázat klíčová skutková tvrzení. V polovině roku 2008 si mě předvolali, a taky Lenu. Ptali se jí, jestli jsem prosila o sanitku, první pomoc. Lena odpovídala: Ne, neprosila. Ředitelka: Obracela se na vás nebo ne? Lena: Ne, ona se na mě neobracela. Ředitelka předvolala sekretářku a ptá se jí: Obracela se na vás, prosila vás o něco? Sekretářka: Ne. No, ve stručnosti, já zůstala jediná, sama, proti soudu, proti těmto svědkům, nikdo mě nepodpořil.

7 І 7 Říkám, že jsem prosila jen o jeden pokoj, naproti přes chodbu, kde žije moje známá. Ona je muslimka, já jsem muslimka. Mluvíme jedním jazykem. Ona má malou holčičku, já bych jí nepřekážela, mohla bych jí pomáhat. Ale nebylo to v plánech. A tak to začalo a do dneška se nacházím v takové situaci. Soud moji žalobu zamítl, protože jsem nijak nedokázala, že jsem prosila o tu sanitku první pomoci, že jsem nijak nedokázala, že jsem prosila o setkání s ředitelkou. To znamená, že jsem ve všem vinna já. Negativní zkušeností přitom byl rovněž poměrně zdlouhavý průběh soudních řízení. Od podání žaloby v únoru 2008 trvalo rok a půl rozhodnutí Okresního soudu, další rok a půl pak uběhl do rozhodnutí odvolacího Krajského soudu, které bylo vyneseno v únoru Případ však stále ještě není zcela uzavřen paní Salima podala proti rozsudku Krajského soudu dovolání k Nejvyššímu soudu, kde se na rozhodnutí ve věci prozatím čeká. Když jsem se svého advokáta zeptala, jak dlouho to musí soud projednávat, tak mi řekl, že možná rok, možná půl roku. V jakém stavu to teď je, jak to bude dál nevím, vůbec nevím. Trvá to skoro pět let a já už ani nevím, kam bych ještě měla napsat. CO Z TOHO VŠEHO VYPLÝVÁ? Příběh paní Salimy v mnoha ohledech jistě není ojedinělý. Problémy ohledně podmínek ubytování v pobytových azylových střediscích či komplikace a problematický přístup ke zdravotní péči a dalším službám zde kvůli jazykové a kulturní bariéře či neochotě a nezájmu pověřených osob a úředníků v minulosti zažívala a i nyní stále zažívá řada příchozích. Snahou společnosti, příslušných orgánů státní správy a jejich pracovníků, ale stejně tak i každého z nás by mělo být, aby se podobné případy nestávaly a uprchlíci zde po prožití své již tak dramatické a traumatizující životní cesty zažívali co nejméně dalších potíží a stresu. To nejmenší, co pro to můžeme udělat, je se o případy a situaci těchto lidí alespoň zajímat. Náš zájem totiž může nejen dlouhodobě přispět ke zlepšení celospolečenského klimatu a potažmo tedy i přístupu k uprchlíkům a dalším příchozím, ale může být zároveň velkým povzbuzením i pro ně samotné. Jak nám řekla paní Salima v závěru našeho rozhovoru: Pokud o mě napíšete článek, já budu moc ráda. A pro mé Uzbeky to bude znamenat hodně. Protože když mě doma pronásledovali, Uzbekové to sledovali jestli to zvládnu nebo nezvládnu, zlomí mě nebo nezlomí. Přijela jsem až sem. A pokud mě nezlomili tam Linda Janků, rozhovor přeložila Klára Trizuliaková Členky redakce časopisu PŘES KAUZA POLITICKÁ SVOBODA A LIDSKÁ PRÁVA V UZBEKISTÁNU Republika Uzbekistán se rozkládá uprostřed Střední Asie mezi řekami Amudarja a Syrdarja. Sousedí s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Afghánistánem. V Uzbekistánu žije téměř polovina obyvatel Střední Asie, přičemž země je domovem pro více než 100 národů a národností. Většinu obyvatel tvoří Uzbeci (84,0 %), následují Tádžici (4,7 %), Rusové (2,8 %), Kazaši (2,0 %) a další. V Uzbekistánu je ofi ciálně registrováno 16 náboženských vyznání. Většinu představuje sunnitský islám (kolem 88 %), pravoslaví (asi 9 %) a dále též katolíci, židé, buddhisté či šíité. Úředním jazykem je uzbečtina, druhým nejrozšířenějším jazykem je ruština. Po rozpadu SSSR se Uzbekistán ocitl v ekonomické a politické krizi. Zároveň byla ale uzbecká politika od samého počátku velmi závislá na Rusku; země spolu podepsaly smlouvy o ekonomické spolupráci, obchodní a vojenské smlouvy, ale také dohody týkající se vědy a výzkumu. Na začátku 90. let se musela země vedle ekonomických problémů potýkat i s klanovými rozpory. Sjednocující postavou se přitom stal Islam Karimov, který stál do roku 1996 v čele Lidové demokratické strany Uzbekistánu, což je přetransformovaná Komunistická strana Uzbekistánu. Podařilo se mu dohodnout se s většinou uzbeckých elit a zlikvidovat politické rivaly. Karimov zůstává hlavou státu dodneška. Uzbekistán je považován za stát, v němž chybí základní principy demokracie, jako svoboda slova, tisku, právo na rovné zacházení při volbách. Moc drží pevně ve svých rukou prezident Karimov, který řídí jak vnitřní, tak zahraniční politiku. Vláda a parlament jsou pouhými loutkami. Dne 13. května 2005 vypukly ve městě Andižan protesty proti Karimovově režimu. Lidé byli nespokojení s životní úrovní, velkou nezaměstnaností a beztrestným chováním vládních úředníků a policie. Zpočátku se povstání jevilo jako pokračování tzv. barevných revolucí, které zažila Gruzie, Ukrajina nebo Kyrgyzstán. Autoritářský režim však drží pod absolutní kontrolou veškeré prostředky komunikace televizní vysílání, rozhlas, telefonní operátory, noviny a časopisy. Za pomoci rychlého a velmi brutálního zásahu uzbecké policie bylo povstání potlačeno. Podle uzbeckých agentur přišlo během operace o život 176 lidí, zahraniční agentury ale uvádějí i dvojnásobně vyšší čísla. Vláda obvinila protestující z pokusu o ozbrojené převzetí moci a operaci prohlásila za součást tažení proti islámskému radikalismu a terorismu. Místní obyvatelstvo bylo poté izolováno od okolního světa a do této oblasti nebyl povolen vstup žádným zahraničním novinářům. Opakované nevyslyšené výzvy o prošetření celé záležitosti zapříčinily uvalení sankcí ze strany EU a USA. Jejich vliv se však postupně zeslabuje. Svoji činnost v zemi ukončila například redakce BBC nebo Svobodná Evropa.

8 І 27 Školící víkend pro mladé novinářky a novináře. Zdroj: archiv NESEHNUTÍ. Měli jsme radost, že si všichni vybrali zastupování menšin. Jaké bylo jejich rozčarování, když museli odpovídat na naše nekorektní dotazy! Jak jsme je zaskočili nepřipravené ve výtahu s žádostí o rozhovor, který jsme nakonec sestříhali tak, že v něm moc z jejich vlastních slov nezbylo. Cílem této aktivity bylo nejen studenty seznámit se základy vyjadřování se na kameru, ale především s prací médií v praxi. N o v i n k o u t o h o t o v í k e n d u b y l o g rafické š k o l e n í. Rozhodli jsme se jej zařadit na základě zpětné vazby od účastníků soutěže z loňska, kteří jej označili za věc, která jim na víkendu chyběla. Studenti a studentky se tak mohli seznámit se základy práce s grafickými programy. Celým víkendem nás provázelo výborné, většinou plně Návštěva Mloků na školícím víkendu pro mladé novináře a novinářky. Zdroj: archiv NESEHNUTÍ. veganské jídlo, které bylo občas doplněno i nějakým vegetariánským. O vzájemné poznání všech zúčastněných a také o to, aby víkend nebyl jen vzdělávací, ale také zážitkový, se postarali naši lektoři, kteří si pro účastníky připravili celo-víkendovou hru, která se odehrávala v mločím světě. Hana Skoumalová Členka realizačního týmu projektu Multikulti Challenge: Accepted TIRÁŽ Čtvrtletník PŘES vydává: NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ, tř. Kpt. Jaroše 18, Brno, tel./fax: , -pres/ Názory přispěvatelů/ek nemusí vyjadřovat stanovisko redakce ani vydavatele. Ve všech našich publikacích usilujeme o genderově korektní jazykové vyjadřování, jelikož jsme přesvědčeni, že touto cestou napomáháme ke snižování nerovnosti v postavení žen a mužů ve veřejné sféře. U textů, které nejsou upraveny tímto způsobem, respektujeme přání jejich autorů nebo autorek, aby text takto nebyl upraven. NESEHNUTÍ. Redakce: Pavla Hofmeisterová Linda Janků Anna Kvíčalová Tomáš Melichárek Lenka Šafránková Pavlíčková Boris Rafailov Peter Tkáč Klára Trizuliaková Radka Vejrychová Rediguje: Linda Janků Tomáš Melichárek Sazba a grafická úprava: Igor Látal Jazykové korektury: Zdeňka Kozáková Anna Kvíčalová Kateřina Špácová Grafické korektury: Linda Janků Tomáš Melichárek Foto na titulní straně: Foto Joseph Kony (uprostřed) a grafické znázornění množství zneužitých dětí z dokumentu ke kampani KONY Zdroj: Registrace: MK ČR E Tištěná verze: ISSN On-line verze: ISSN Elektronická verze: /casopis-pres/archiv-2/ Roční předplatné (čtyři čísla): 145 Kč (cena jednoho čísla 16 Kč + 20 Kč poštovné a balné). Informace o předplatném na -pres/ Kontakt: Vytištěno na recyklovaném papíře.

9

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 235/2005-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.7.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.7. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.7.15 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 Lidská práva Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.3 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: říjen 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická škola

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Azs 11/2011-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr.

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 172/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Redakční rada měsíčníku Osmička 6. 1. 2015

Redakční rada měsíčníku Osmička 6. 1. 2015 Redakční rada měsíčníku Osmička 6. 1. 2015 Přítomni: Klimeš, Koukal, Mrázek, Nagovský, Němeček, Petrus, Tatranský Omluveni: Borhyová Nepřítomni: Bambas, Kňourek 1) Předseda Redakční rady měsíčníku Osmička

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Jak se daří dětem cizinců na českých základních školách?

Jak se daří dětem cizinců na českých základních školách? červenec 2009 Jak se daří dětem cizinců na českých základních školách? Petra Hlavničková Abstrakt: Článek přináší pohled na problematiku začleňování dětí cizinců do základních škol v České republice. Pomocí

Více

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Milan Štefanec Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Chraňme si svůj prostor, Brno, 18. 2. 2013 Administrativní (byrokratická) a

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Opsaná diplomová práce

Opsaná diplomová práce Opsaná diplomová práce Opsaná diplomová práce 9.5.2011 21:30, pořad: Reportéři ČT Marek WOLLNER, moderátor Slyšeli jste témata, která jsme připravili na dnešní večer. Jsou tu Reportéři ČT s novými kauzami

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR POLICY PAPER OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR Miroslav Nožina Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 1

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty)

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty) D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a ekonomiku. Oslovujeme čtenáře

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. zavádět postupné reformy (zmírnění cenzury, ekonomické reformy nebo propuštění několika stovek politických

OTÁZKY A ODPOVĚDI. zavádět postupné reformy (zmírnění cenzury, ekonomické reformy nebo propuštění několika stovek politických Co dělá mezinárodní společenství na pomoc obyvatelům Barmy? Kvůli porušování lidských práv, vysokému počtu uprchlíků (dle odhadů přibližně 700 000), vnitřně přefilm OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Jaká je historie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Azs 110/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více