!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 poradce pro zdravou výživu Instalační manuál a průvodce programem Informace: Verze: /2013

2 Program Nutris - poradce pro zdravou výživu Nutris je nový program pro dietology a poradce pro výživu, kteří radí svým klientům, jak si upravit jídelníček s ohledem na svůj individuální kondiční, zdravotní či výkonnostní cíl, byl vyvinut pro studenty rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu, registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Mohou s ním pracovat všichni, kteří se orientují v kategoriích energetické bilance organismu, živin a mikroživin a rozumějí vazbám mezi pohybovým režimem a výživou. Instalace programu Program Nutris se nainstaluje pouhým rozbalením archivního souboru a umístěním na disk vašeho počítače. Aplikaci není třeba tedy nijak instalovat, všechny potřebné soubory obsahuje složka Nutris. Program se spustí pomocí souboru s názvem Nutris ze stejnojmenné složky. Úvodní obrazovka obsahuje menu, které je výchozí pro další práci s programem. Program lze archivovat pomocí zálohy celé složky Nutris. Hlavní program obsahuje také databáze, kam se ukládají všechna data ( Nutris.USR ). Registrace programu Program Nutris lze vyzkoušet zdarma bez registrace. Maximální počet spuštění aplikace je však omezen, poté již není možné program spustit a je nutno ho znovu nainstalovat. Zakoupením licence lze získat registrační číslo, které je možno zadat stisknutím tlačítka Registrace z hlavního menu programu. Při registraci se uvádí identifikační číslo (IČO) subjektu v případě firmy nebo rodné číslo uživatele, pokud aplikace není registrována na název firmy. Po úspěšné registraci se objeví IČO subjektu na hlavní obrazovce a údaj Registrovaná verze. V případě nutnosti provozovat program na více počítačích je možno zakoupit tzv. multilicenci za příplatek. Práce v programu Práce v programu se skládá z několika kroků: zadání klienta měření a zadání diagnostických hodnot návrh použití potravních doplňků (suplementů) stávající výdej a příjem energie plánování doporučený výdej energie a sestavení jídelníčku sestavení a tisk protokolu Jednotlivé údaje se vkládají a editují na příslušných obrazovkách (formulářích). Mezi těmito obrazovkami se lze pohybovat pomocí tlačítek, navigační lišty a speciální obrazovky pro pohyb v programu. Formulář Menu pro snadný pohyb v programu Kliknutím na Menu na hlavní obrazovce se lze dostat na obrazovku se seznamem jednotlivých formulářů. Tyto formuláře s údaji se vztahují většinou k jednotlivým klientům a tak je vhodné nejprve některého klienta zvolit. To se

3 provádí kliknutím na ikonu klienta (uprostřed obrazovky), poté se zobrazí seznam již zadaných klientů. Výběrem jednoho z nich a potvrzením pomocí fialové šipky je klient vybrán (jeho jméno se zobrazí v záhlaví formuláře). Údaje zvoleného klienta (tlačítko Klient a následující) lze procházet pomocí tlačítek vlevo; zatímco vpravo jsou tlačítka pro globální nastavení celého programu - tato nastavení jsou společná pro všechny klienty (tlačítko Nastavení a následující). Kdykoli během práce v programu je možno vrátit se na základní (výchozí) obrazovku s menu pomocí klávesové zkratky (CTRL+1) nebo ikony nacházející se v šedivé liště jednotlivých formulářů. Pokud nebyl zvolen formulář Menu vrátí se program na hlavní obrazovku programu. Záznamy v programu Celý program je relační databáze. Ta obsahuje jednotlivé položky (atributy), které k sobě patří (jsou ze stejné množiny reality), zobrazují se v tzv. polích a vytváří jeden záznam. Záznamy se zobrazují ve formulářích (obrazovkách). Některé záznamy mohou být seskupeny i v rámci jednoho formuláře (zobrazují se hromadně). Záznamy jsou k s sobě přiřazeny relacemi, aby se udržel jejich vzájemný editační kontext. Pro názornost uvedeme příklad, kde platí: - Nutris je databáze - Klient je záznam s jednotlivými položkami jako Jméno, Příjmení, Věk... - Měření je záznam s jednotlivými položkami jako Váha, Výška... - relace mezi záznamy Klient a Měření je 1:n což znamená, že právě jednomu klientu náleží žádný, jeden nebo nekonečně mnoho měření s jednotlivými změřenými údaji; program bude udržovat automaticky kontext tzn. že pokud zvolíme určitého klienta budou se ve formuláři Měření ukazovat právě jen ty formuláře, které danému klientu patří - pro jejich zobrazení slouží navigační lišta (viz. dále).

4 Navigační lišta programu V nastavení aplikace je možno zapnout / vypnout tzv. navigační lištu. Ta se zobrazuje během práce s programem, a to vlevo nebo nahoře okna v závislosti na systému, kde program běží. Kromě toho lze tuto lištu aktivovat nebo deaktivovat kdykoli během práce v dolní části okna pomocí ikony. Lišta zobrazuje zejména: režim práce (vkládání, hledání, náhled před tiskem), název obrazovky, v které pracujeme, pomocí menu lze zvolit jinou, umožňuje přechod mezi záznamy vpřed a vzad, umožňuje přechod na záznam pomocí zadání jeho pořadového čísla, informuje o celkovém počtu záznamů; event. o počtu vybraných záznamů, informuje o stavu třídění. Obsah lišty se během práce mění podle toho, jaká je prováděna akce v programu. Editační režim Editační režim (Browse Mode; CTRL+B) je práce ve formuláři, kdy zadáváme nebo opravujeme již zadané položky. Ve formuláři do něj vstoupíme klepnutím kurzoru do pole a akce se demonstruje zvýrazněním aktuálního pole černým rámečkem, zatímco ostatní editovatelná pole mají přerušovaný rámeček. Pole, která nelze editovat nejsou zvýrazněna vůbec. V režimu hledání (Find Mode; CTRL+F) mohou některá needitovaná pole umožňovat hledání (mají rámeček) a naopak. Speciální režim je náhled před tiskem (Preview Mode; CTRL+U), který má v našem případě smyl pouze u tiskových formulářů (protokol, recepty...), které představují výstupní sestavy. Ukončení editačního režimu se provádí buď použitím klávesy Enter nebo poklepem na pozadí formuláře, které zadané údaje uloží. Program automaticky ukládá nově uložené nebo změněné hodnoty také na disk počítače. Po případném vynuceném ukončení programu je nutno zkontrolovat poslední položky, zda byly uloženy. Několik posledních z nich bude patrně nutno znovu doplnit. Hledání v programu V jednotlivých formulářích je umožněno hledat jednotlivé atributy. Každé hledání poruší editační kontext, protože se hledá přes celou databázi, aby se zobrazily všechny záznamy, které vyhovují danému požadavku. Pokud tedy opět potřebujeme udržovat kontext, je většinou nutno vrátit se na obrazovku s klienty a jednoho z nich zvolit. Možnosti hledání jsou: - volba režimu hledání (Find Mode) ve formuláři se provádí stiskem CTRL+F nebo volbou ikony ; formulář je prázdný a nyní je nutno zadat hledanou položku do příslušného pole a stisknout klávesu Enter - změna režimu (ukončení režimu hledání) se provádí stiskem CTRL+B nebo stiskem ikony - změna režimu nastane automaticky po úspěšném hledání - uvolnění hledání a zobrazení všech položek bez ohledu na editační kontext se provádí stiskem klávesy CTRL+J nebo stiskem ikony

5 - pokud potřebujeme hledat dvě nebo více položek najednou (logický operátor AND - tedy a zároveň ) zadáme je do jednoho formuláře v režimu hledání - pokud potřebujeme hledat položky s logickým operátorem OR nebo je nutno zadat položky do více formulářů, kde pro nový formulář stiskneme CTRL+N - jedná se o tzv. vícenásobné hledání. Chceme-li tedy nalézt ve formuláři Klienti zároveň všechna příjmení začínající na Novák a Janák stiskneme ve formuláři CTRL+F (režim hledání) a do pole Příjmení napíšeme Novák, dále stiskneme CTRL+N pro další formulář a do pole Příjmení vložíme Janák. Po stisku klávesy Enter budou tato jména zobrazena. Procházet mezi nimi lze pomocí navigační lišty. Uvolnit výběr (zrušit ho a vidět vše) lze stiskem tlačítka CTRL+J. - při hledání je možno použít náhradní znaky, které zastupují alfanumerické údaje; např. kdybychom při hledání Nováka chtěli také nalézt Novákovou bylo by do pole Příjmení nutno zadat Novák*. Hvězdička na konci příjmení představuje výskyt dalších znaků. - operátory při hledání ukazuje tabulka: Příklady: Hledání přesného výrazu = výraz Hledání prázdného pole = Hledání duplicitních hodnot Hledání v rozsahu hodnot hodnota...hodnota Třídění záznamů Zobrazené (popř. vybrané) záznamy lze třídit (seřadit podle vybraných položek). To se provádí stiskem CTRL+S (Sort) nebo volbou ikony pro třídění.. V levé části je seznam položek, které přesunutím do pravé části okna určují pravidla Pozn.: tlačítko Roztřídit nebo Unsort slouží k uvolnění třídění a záznamy se budou zobrazovat tak, jak byly vkládány. Setříděné položky jsou udržovány seřazené až do chvíle, kdy je některá akce (např. hledání) částečně (nebo úplně) roztřídí. Pokud bychom je chtěli vidět zase setříděné stačí aktivovat dialogové okno pro třídění a potvrdit již nastavené hodnoty. Pro příklad uvádíme třídění podle Jména (ve formuláři Klient ) - vzestupně s ohledem na česká pravidla pro třídění. Globální nastavení Program umožňuje některá nastavení, která jsou společná pro všechny klienty. Na nastavení se lze dostat tlačítkem Nastavení z hlavního menu programu. Zobrazí se obrazovka, kde je možno nastavit: - limit denního příjmu vlákniny, standardně 30g - lze zapnout a vypnout navigační lištu, - lze přepnout počítání energie v kcal nebo kj

6 - lze importovat (přes schránku) logo poradny; doporučujeme importovat obrázek ve velikosti 175x70 pixlů v rozlišení max. 300 DPI, pro lepší barvy při tisku je vhodné importovat nekomprimované obrázkové formáty např. TIFF, BMP v barevném prostoru CMYK - hematologické a biochemické parametry - toto pole může obsahovat jakýkoli text, který se objeví po zadání nového záznamu klienta; slouží jako předloha pro zadávání parametrů, které považuje poradna za vhodné u každého klienta vyplnit; protože je tento text zkopírován při vytvoření nového záznamu, lze jej jakkoli upravit nebo úplně vymazat - tabulky obsahují seznamy potravin, hotových jídel, receptů, aktivit, suplementů. Tyto tabulky lze doplnit o vlastní údaje, které program standardně neobsahuje Potraviny (nutriční hodnoty potravin) Dotazník (návrh řešení výživových doplňků) Hotová jídla (skupiny a jednotlivá hotová jídla s nutričními hodnotami) Recepty Aktivity (výdeje energetických skupin) - export a import dat slouží pro přenos dat do vyšších verzí programu, ze stávající verze je nutno data nejprve extrahovat - to se provede stiskem Export dat, ve složce Nutris, odkud byl program spuštěn, vzniknou soubory: D_energie výdej, D_dotazník, D_energie příjem, Energie, Hmotnost, Klient, Měření, Plánování, Protokol, D_Aktivity, T_Dotaznik, T_Hotová jídla, T_Potraviny, T_Recepty. Tyto soubory je pak nutno zase postupně načíst z nové verze - ale pomocí tlačítka Import dat. Jednotlivé soubory budou načteny s tím, že v systému Windows je nutno ukázat cestu v souborovém stromu adresářů. - tlačítkem Nastavení měření se lze dostat na obrazovku, kde je možno doplnit položky, které budeme sledovat nad rámec obecného nastavení včetně norem jednotlivých měření, která nejsou mezinárodně pevně stanovena.

7 Formulář Klienti Formulář Klienti je výchozí pro všechny ostatní formuláře, protože přiřazuje relace ostatních tabulek vetšinou v poměru 1:n nebo i 1:1. Zvolením klienta se nastaví editační kontext pro ostatní formuláře a tak, že pokud zvolíme záložkou v záhlaví jiný formulář, bude ukazovat souvztažné hodnoty. Stiskem Nový záznam se přidá nový klient do tabulky klientů. Některé hodnoty se nastaví standardně - např. biochemické a hematologické parametry budou zkopírovány z nastavení programu. Dále se nastaví pořadové číslo klienta zvětšené o jedničku a právě toto jedinečné číslo je potom používáno programem jako identifikátor relační položky. Pro některé výpočty je nutno zadat pohlaví; některé položky nemusí být vyplněny. Pokud vložíme datum narození, vypočte se věk a zobrazí se hvězdné znamení včetně ikony v rámečku. Ikona obálky aktivuje přes zvoleného mailového klienta (např. Outlook) v počítači odeslání zprávy; pokud není nastaven žádný klient nebo je používán web-mail, funkce se ignoruje. Formulář umožňuje vložit foto klienta. Klepnutím na ikonu klienta je možno vložit přes schránku počítače (CTRL+V) nejlépe komprimovaný formát obrázku (PNG, JPG, GIF) ve velikosti 100x120 pixlů v barevném prostoru RGB. Vetší obrázky zatěžují neúměrně databázi, zpomalují rychlost programu a zvětšují její velikost. V dolní části obrazovky jsou tlačítka pro generování výstupních sestav: - protokol má přiřazení 1:1 a pokud je nulové; nový záznam pro protokol se automaticky vytvoří včetně výchozích hodnot; tlačítko Obnovit výchozí ve formuláři Protokol načte standardní hodnoty i v tom případě, že už je protokol pro klienta vytvořen. Protokol je v editačním režimu celé jedno pole a tak lze text libovolně editovat. Náhled před tiskem je možno vyvolat pomocí CTRL+U a zpět editační režim pomocí CTRL+B. - přílohy lze zobrazit tlačítkem Přílohy ; množství řádků (údajů) si lze zvolit přepínačem Tisk protokolu s grafy pak se ve výstupní sestavě zobrazují sloupcové grafy a kromě toho si lze zvolit jedno nebo dvoustránkové sestavy; pro delší jídelníčky je nutno zvolit dvoustránkové, aby hodnoty jídelníčků mohly být zobrazeny celé. - Tisk protokolu vytiskne protokol a všechny jeho přílohy na připojenou tiskárnu - Tisk receptů umožňuje tisk všech receptů, lze však vytisknout pouze některé z nich tj. skupinu A nebo skupinu B - v závislosti na nastavení (Nastavení -> Tabulky -> Recepty). Formulář Měření Formulář Měření slouží k uložení naměřených hodnot, relace je 1:n, tzn. že k jednomu klientu může být nekonečně mnoho měření. Pro výpočet množství vydané energie za den je nutno vyplnit alespoň jedno měření, kde je nutno uvést výšku a váhu klienta (automaticky se vypočte BMI). Ostatní údaje jsou nepovinné. Bazální metabolizmus je možno zadat, pak se použije pro další výpočty tato hodnota; pokud BM nezadáme, použije se hodnota vypočtená podle Harris- Benedictova vzorce. Normy jednotlivých hodnot lze zadat v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Nastavení měření) včetně čtyř dalších parametrů označených jako Def. 1 až Def. 4, které umožňují sledovat hodnoty podle potřeb výživového poradce. Formulář Dotazník Formulář Dotazník slouží k sledování některých příznaků za účelem doporučení suplementů (výživových doplňků). Relace je 1:1, tzn. že k jednomu klientu je přiřazen právě jeden dotazník, jehož záznam je vytvořen automaticky spolu s klientem. Počet řádků dotazníku je neomezen, na výstupu (v tiskové sestavě) se zobrazí pouze 15 příznaků, které považujeme za patologické, což by mělo z hlediska návrhu suplementů bohatě stačit. Základní příznaky jsou programem definovány, stejně jako i výživové doplňky, které jsou doporučovány. Toto nastavení však lze změnit a to v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Dotazník) nebo individuálně u každého klienta jednoduše přepsáním hodnot v editačním režimu.

8 Formulář Energie Formulář Energie slouží jednak k výpočtu stávajícího výdeje a příjmu energie a zároveň k její redukci (nebo opaku) tedy k tvorbě návrhu redukce cvičením a sestavení jídelníčku. Relace je 1:m, tedy k jednomu klientu může náležet nekonečně mnoho stávajících energií a nekonečně mnoho jídelníčků. Speciálním případem je energie označená jako Netisknout, která slouží pouze k archivaci, nebude se tisknout a ani nebude sloužit pro případné plánování redukce energie nebo jejím opaku. Stiskem tlačítka Nový záznam založíme nový nebo další záznam a první označíme jako Stávající tzn. že budeme nejprve zkoumat současný výdej a příjem energie. Automaticky se vytvoří pořadové číslo plánu a doplní se datum vytvoření záznamu. Výdej energie se zadává v týdenním přehledu v první tabulce. Stiskem do pole Činnost se objeví roleta se seznamem předdefinovaných činností a postupně vybíráme jednu z nich. Pokud je aktivita zároveň cvičení, zaškrtneme políčko Cvičení. Pokud je aktivita opakována denně, zaškrtneme Každodenní aktivita. Zadáme počet hodin týdně nebo denně v závislosti na volbě Každodenní aktivita. Seznam činností lze doplnit v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Aktivity). Energii, kterou klient vydává, můžeme také změřit pomocí nástrojů mimo program a hodnotu denního výdeje přímo zadat do pole Energie změřená společně s počtem hodin Počet hodin. Stávající denní příjem se zadává do druhé tabulky ve formuláři Energie. Nabídku základních potravin obsahuje pole Jídlo a tuto tabulku lze rozšířit v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Potraviny). U každého řádku je nutno nastavit o jaké jídlo v rámci denního příjmu se jedná: 1 - snídaně 2 - přesnídávka 3 - oběd 4 - svačina 5 - večeře 6 - druhá večeře Stiskem ikony i lze vyvolat při práci v programu tento seznam jako nápovědu. V řádku se také objeví identifikační číslo potraviny, které program používá k relaci mezi tabulkami energie a potravinami. Pokud se nejedná o základní potravinu, číslo položky se neukazuje a políčko obsahuje pouze znak - pomlčku. Dále je nutno specifikovat o jaké množství potraviny se jedná. Podle zadání se tak může jednat o g/ml/ks. Potraviny jsou zadány většinou v gramech event. ml a hotová jídla a recepty Nutris mají svojí jednotku označenou při výběru - zadává se tedy počet kusů dané jednotky. U jednotlivých potravin se také sleduje množství vlákniny v ní obsažené - v poli Vláknina. Celkový denní příjem je také možno zadat v políčkách pod tabulkou - v tomto případě budou použity tyto hodnoty bez ohledu na údaje obsažené v tabulce. Graf zobrazuje zastoupení bílkovin, sacharidů, tuků a energie v rámci dne. Lze jej aktualizovat tlačítkem Aktualizovat graf nebo se tato akce provede automaticky, až to bude nutné. Součtové údaje jsou také vidět v tabulce vpravo. Do tabulky je také možno vkládat tzv. Zdravé potraviny získaných spoluprací s portálem Zdravá potravina CZ. Jedná se o více jak 3 tis. potravin. Potravinu vybíráme z roletky Zdravá potravina a přenášíme ji do tabulky stiskem tlačítka Přenést do tab.. Hotová jídla a recepty Nutris lze vkládat pomocí příslušné rolety; nejprve vybereme kategorii a potom příslušné hotové jídlo. Tlačítkem Přenést do tab. se vybraná položka přenese do tabulky. Návod na přípravu jídel Nutris lze klientu předat pomocí tlačítek Tisku receptů. Seznam Zdravých potravin a Hotových jídel lze procházet stiskem ikony. Fialová šipka vybranou položku rovnou přenese do tabulky. Pomocí ikony lupa lze položku hledat. Pravidla, jak položku vyhledat, jsou popsána v kapitole Hledání v programu. Šipka s křížkem zruší výběr vybraných položek.

9 Formulář Plán Formulář Plán slouží k plánování redukce hmotnosti (nebo opaku) klienta. Relace je 1:1, tedy k jednomu plánu náleží právě jedna stávající energie; jeden klient však může mít nekonečně mnoho stávající energií a příslušných plánů. Pro udržení správného editačního kontextu je zapotřebí zadat číslo stávající energie a číslo měření (vč. pořadového čísla). Číslo relace klienta se nastaví automaticky podle toho, který klient je právě zvolen a ke kterému se také vztahuje stávající energie. Pořadové číslo plánu se nastaví samo tak, že se v řadě čísel inkrementuje číslo plánu o jedničku. Ve formuláři Plán je dále nutno nastavit výdej energie a to tím způsobem, aby součet denního výdej energie byl roven 24 hodin. Denní příjem se nastaví automaticky podle tabulky stávajícího příjmu energie. Pokud bychom chtěli uvažovat hodnoty termického efektu z příjmu a ztráty trávicího procesu, lze využít příslušných ikonek pro zadání standardních hodnot (což je 10%). Pokud není součet hodin přibližně 24 hodin, zobrazuje se ikona STOP vedle pole Celkem výdej energie. Redukci denního příjmu energie lze stanovit v poli Redukce příjmu. Hodnoty jsou rozděleny podle toho zda zadáváme jednotky v kcal nebo kj a záporná čísla znamenají navýšení příjmu. Trojpoměr mezi bílkovinami, sacharidy a tuky lze procentuálně změnit. Standardní hodnoty jsou 30 : 50 : 20%. Bude-li klient hubnout či nabírat na hmotnosti představuje šipka u ikony váhy. Odhad tempa redukce se zobrazí, vložíme-li do pole Plánovaný úbytek váhy počet kg a Redukce tuku cvičením za týden příslušné hodnoty. V případě tisku příloh na dvě strany, lze zadat cca 3 řádky závěrečného doporučení, které se vytiskne přímo pod tabulku doporučeného výdeje energie. Speciální funkcí jsou automatické jídelníčky, které umožní podle nastavení v plánu automaticky vybrat potraviny podle některých kritérií. Po stisku ikony Jídelníčky AVP dostaneme jejich seznam s popisem. Po stisku ikony jídelníčku se vytvoří v záložce Energie jídelníček Doporučený tak, aby výsledný součet energie vyhovoval plánu. Hodnoty poměru bílkovin, sacharidů a tuků v plánu je podle automatického jídelníčku upraven a nelze ho měnit. Výsledný jídelníček ale lze dále editovat podle potřeb výživového poradce. Formulář Hmotnost Formulář Hmotnost slouží k pravidelnému sledování redukce nebo navýšení hmotnosti klienta. Relace je 1:1, tedy k jednomu plánu náleží právě jeden formulář hmotnost. Na některých systémech lze opětovným poklepem na záložku Hmotnost získat grafický přehled o zadaných hodnotách v podobě čárového grafu.

10 Význam některých klávesových zkratek Prováděná operace Klávesa Režim Přerušení operace nebo zavření okna Esc Všechny režimy Zavření dialogového okna Esc Všechny režimy Zavření dialogového okna a přerušení operace Přeřaďovač-Esc Všechny režimy Zavření aplikace nebo aplikace Ctrl+W or Ctrl+F4 Všechny režimy Uzavření všech otevřených oken Ctrl+Alt+W Všechny režimy Ukončení běhu aplikace Alt+F4 or Ctrl+Q Všechny režimy Otevře nápovědu programu F1 Všechny režimy Otevře soubor nebo aplikaci Ctrl+O Všechny režimy Otevře aplikaci a umožní zadat heslo uživatele Přeřaďovač během startu Všechny režimy Otevře aplikaci po síti Ctrl+Shift+O Všechny režimy Otevře dialogové okno pro hledání Ctrl+Shift+F Vkládání, Hledání Otevře roletové menu ve formuláři F2 Všechny režimy Tisk Ctrl+P Všechny režimy Tisk bez dialogového okna Ctrl+Alt+P Všechny režimy Ukládání dat Program automaticky ukládá Vkládání Třídění Ctrl+S Vkládání, Náhled před tiskem Další objekt ve formuláři (pole) Tab Vkládání, Hledání Předcházející objekt ve formuláři (pole) Přeřaďovač+Tab Vkládání, Hledání Menu hlavní menu Ctrl+1 Všechny režimy Menu klienti Ctrl+2 Všechny režimy Menu diagnostika Ctrl+3 Všechny režimy Menu energie Ctrl+4 Všechny režimy Menu plán Ctrl+5 Všechny režimy Význam ikon v liště - návrat do menu Menu protokol Ctrl+6 Všechny režimy - tisk - režim hledání - vidět všechny záznamy, uvolnit režim hledání - třídění - smazat záznam

11 Nejčastější otázky a odpovědi Jaký význam má energetický příjem vypočtený?$ Energetický příjem vypočtený vychází z listu Energie, kde v horní části uvádíte veškeré aktivity, které dotyčný během týdne vykonal. Program sečte energetickou náročnost všech těchto aktivit během týdne a do záložky Plán přenese energii odpovídající v průměru jednomu dni. Celkový výdej energie je pak součtem tohoto energetického příjmu vypočteného + bazálního metabolizmu (což chápejte jako výdej energie ve zbylých hodinách do 24, protože bazální metabolizmus již je v energetickém příjmu vypočteném zahrnut), dále plus termický efekt plus ztráty trávícího procesu. Jak zajistit vyrovnanou energetickou bilanci? Aby byla energetická bilance vyrovnaná, pak to znamená, že: v případě, kdy je příjem energie vyšší než výdej, navrhnete klientovi tyto kroky: - snížíte příjem energie (úpravou jídelníčku) - v záložce Plán uvedete, o kolik chcete příjem energie redukovat, tzn. redukce příjmu denně (červené číslo) - nebo zvýšíte výdej energie (pohybem) - v záložce plán se jedná o doporučený výdej energie v týdnu, tzn. redukce tuku cvičením za týden (červené číslo v pravé části) - nebo kombinací obojího v případě, kdy je příjem energie nižší než výdej, navrhnete klientovi tyto kroky: - zvýšíte příjem energie (úpravou jídelníčku) - nebo snížíte výdej energie (to pouze v případě, že sportuje opravdu velmi hodně). Jak je možné, že klient má nižší příjem energie než výdej a přesto tloustne?$ Co se týče klientů, kteří mají nižší příjem energie než výdej, a přesto tloustnou či mají nadváhu, zde může být několik problémů, které je nutné s klienty projednat při osobních schůzkách: - nevhodná skladba jídelníčku, tzn. nevhodně složený celkový jídelníček (příliš tučných jídel, nebo naopak příliš sacharidových jídel v odpoledních a večerních hodinách apod.) - nebo to může být vyvoláno právě tím, že mají příjem energie příliš nízký a tělo již tak snížilo metabolismus, že jeho hlavním cílem je vše si ukládat na horší časy; často bývá problém i v tom, že klient cvičí, ale zcela nevhodně (vysokou intenzitou), což tlak na ukládání tuků ještě zvyšuje. Doporučení v tomto případě je znovu nastartovat organizmus, uvolnit psychiku klienta a uvolnit celý proces hubnutí. Nesmí to být o hubnutí, nesmí to být o sledování váhy, musí to být o pohodě. Navrhujeme, byť se to může zdát v rozporu s tím, co se běžně uvádí, tento postup: - doporučte klientům 3 jídla denně, při každém, ať se pořádně najedí (žádné počítání kalorií, žádné sledování váhy, prostě pohoda a plný žaludek) - snídaně striktně pouze sacharidová, žádné bílkoviny (tzn. žádné jogurty, žádné sýry, žádná vajíčka), ale naopak pečivo s máslem a medem, džemem, nebo vločky se strouhaným jablkem a medem apod. - oběd kombinovaný sacharidy + bílkoviny + zelenina. Má-li klient chuť na něco dobrého, je to možné - ihned po obědě káva a zákusek, ale musí to být ihned po obědě - večeře striktně složená z bílkovin plus zelenina - rozestup mezi jídly musí být 5 hodin (ne méně) - zařaďte klientům pravidelný pohyb, ale nikoliv ve fitness centru, ale pravidelné procházky, 4x týdně minut; procházky s vyšší intenzitou, případně plavání či běh naopak s nízkou intenzitou Jak sestavit jídelníček na 7 dní?$ Obecný postup je tento:

12 a) analýzou týdne klienta zjistíte jeho výdej energie během týdne b) tento týdenní výdej vydělíte 7 a zjistíte denní výdej energie c) sestavíte plán, tzn. chcete-li mít vyrovnanou či negativní energetickou bilanci a k tomuto plánu navrhnete jídelníček s vyrovnanou nebo negativní energetickou bilancí - o tom nerozhoduje program, ale Vy, a to tím, jaký nastavíte plán. Nastavíte-li v plánu, že energetická bilance bude vyrovnaná, program automaticky vypočte množství jídla tak, aby byl příjem energie roven v plánu uvedenému výdeji. d) tímto dostanete vzorový jídelníček na jeden den e) jelikož jídelníček má být pestrý, připravíte klientovi k tomuto vzorovému jídelníčku možné varianty, aby si sám mohl vybírat jídla (například k obědu má výběr mezi 180 g brambor nebo 125 gramy rýže nebo 120 gramy těstovin apod.) - toto je však již práce nás výživových poradců, k čemuž nám program samozřejmě umí velmi pomoci, ale individuality každého klienta již musíme zohlednit my tím, jaké potraviny do jídelníčku volíme. Program je třeba chápat jako pomocníka. Důležitým faktorem práce s ním je, abychom jídelníčky navrhovali právě my, výživoví poradci, protože víme, jaké potraviny doporučovat, jak jednotlivé potraviny časovat atd., a to v závislosti na konzultaci s klientem, na jeho denním harmonogramu, na jeho stravovacích zvyklostech a návycích atd. Práce s programem není o vzorech (nelze jeden vzor aplikovat pro všechny), ale naopak o variabilitě mezi jednotlivými klienty. Někomu doporučíme pět jídel denně, jinému doporučíme jen tři jídla. Někdo si nedovede představit oběd bez masa, jiný je naopak vegetarián. Uvědomit si množství různých variant a jak s nimi pracovat může být ze začátku náročný úkol, ale časem poznáte, že je to vlastně zábava. A to se naučíte právě neustálou prací s klienty. Jak zkontrolovat, že program je správně nainstalován?$ Stáhněte z webu samorozbalovací DEMO v souboru exe a poté je spusťte. V následujícím kroku Vám bude nabídnuta cesta, kam soubory programu Nutris extrahovat (standardně je nastavena Vaše plocha). Program zaregistrujte - jméno registrátora, RČ nebo IČO a informace "Registrovaná verze" se musí zobrazovat v hlavním menu. Vždy během práce je v hlavním menu právě jeden záznam (ten se nesmí nikdy smazat - protože obsahuje údaje o registraci). Složku NUTRIS už v rámci počítače nepřesouvejte, Windows 7 někdy pro tento úkon vyžaduje nastavit práva pro užívaní (tj. program ponechejte na tom místě, kde byl registrován). Všechny soubory se musí nacházet ve složce Nutris; pokud uznáte za vhodné, můžete vytvořit zástupce ze souboru Nutris.exe pro snadnější spouštění. Jak nainstalovat program pro ipad?$ Nejprve stáhněte pomocí aplikace AppStore program FileMaker Go, který je zdarma. Potom program Nutris.fm12, který Vám bude poslán, umístěte pomocí itunes nebo delegováním přímo z mailu ipadu do aplikace FileMaker Go. Otevřete program FileMaker Go a v něm zvolte položku Nutris. Program se spustí a ihned jej zaregistrujte - jméno registrátora, RČ nebo IČO a informace "Registrovaná verze" se musí zobrazovat v hlavním menu. Jak přenést data do nové verze?$ Data ze staré verze je nutno vyexportovat pomocí tlačítka Nastavení v hlavním menu. Následně stiskněte Export dat. Vzniklé soubory: D_energie výdej D_dotazník D_energie příjem Energie Hmotnost Klient

13 Měření Plánování Protokol T_Aktivity T_Dotaznik T_Hotová jídla T_Potraviny T_Recepty - je nutno umístit do nové složky s programem a provést (opět v nastavení) Import dat. Jak kopírovat obsahy tabulek v záložce Energie (tedy i jídelníčky) mezi klienty? Jakákoli tabulka aktivit nebo tabulka s jídelníčkem se dá kopírovat do jiné tabulky (i jinému klientu) pomocí tlačítka export vpravo nahoře nad tabulkou. Kromě toho se dají oblíbené jídelníčky uložit na disk při současném stisku klávesy ALT a klepnutím na zmíněnou ikonu. Import se provádí ikonou, která je hned vpravo vedle importu; klávesa ALT umožní vložit oblíbený nebo jinak preferovaný jídelníček, který je možno dále upravovat - také je možno sestavovat a importovat jídelníčky po částech (např. napřed snídaní, pak oběd atd).

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce)

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E výživa (zákaznická sekce) OBSAH: 1. ÚVOD 2. VSTUP DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE 3. VÝŽIVOVÝ PLÁN 3.1 Měsíční zobrazení 3.2 Týdenní zobrazení

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Vážení uživatelé, program Kalendář ČZS je poskytován Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář jako propagační dárek - tedy zcela bezplatně.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více