!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 poradce pro zdravou výživu Instalační manuál a průvodce programem Informace: Verze: /2013

2 Program Nutris - poradce pro zdravou výživu Nutris je nový program pro dietology a poradce pro výživu, kteří radí svým klientům, jak si upravit jídelníček s ohledem na svůj individuální kondiční, zdravotní či výkonnostní cíl, byl vyvinut pro studenty rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu, registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Mohou s ním pracovat všichni, kteří se orientují v kategoriích energetické bilance organismu, živin a mikroživin a rozumějí vazbám mezi pohybovým režimem a výživou. Instalace programu Program Nutris se nainstaluje pouhým rozbalením archivního souboru a umístěním na disk vašeho počítače. Aplikaci není třeba tedy nijak instalovat, všechny potřebné soubory obsahuje složka Nutris. Program se spustí pomocí souboru s názvem Nutris ze stejnojmenné složky. Úvodní obrazovka obsahuje menu, které je výchozí pro další práci s programem. Program lze archivovat pomocí zálohy celé složky Nutris. Hlavní program obsahuje také databáze, kam se ukládají všechna data ( Nutris.USR ). Registrace programu Program Nutris lze vyzkoušet zdarma bez registrace. Maximální počet spuštění aplikace je však omezen, poté již není možné program spustit a je nutno ho znovu nainstalovat. Zakoupením licence lze získat registrační číslo, které je možno zadat stisknutím tlačítka Registrace z hlavního menu programu. Při registraci se uvádí identifikační číslo (IČO) subjektu v případě firmy nebo rodné číslo uživatele, pokud aplikace není registrována na název firmy. Po úspěšné registraci se objeví IČO subjektu na hlavní obrazovce a údaj Registrovaná verze. V případě nutnosti provozovat program na více počítačích je možno zakoupit tzv. multilicenci za příplatek. Práce v programu Práce v programu se skládá z několika kroků: zadání klienta měření a zadání diagnostických hodnot návrh použití potravních doplňků (suplementů) stávající výdej a příjem energie plánování doporučený výdej energie a sestavení jídelníčku sestavení a tisk protokolu Jednotlivé údaje se vkládají a editují na příslušných obrazovkách (formulářích). Mezi těmito obrazovkami se lze pohybovat pomocí tlačítek, navigační lišty a speciální obrazovky pro pohyb v programu. Formulář Menu pro snadný pohyb v programu Kliknutím na Menu na hlavní obrazovce se lze dostat na obrazovku se seznamem jednotlivých formulářů. Tyto formuláře s údaji se vztahují většinou k jednotlivým klientům a tak je vhodné nejprve některého klienta zvolit. To se

3 provádí kliknutím na ikonu klienta (uprostřed obrazovky), poté se zobrazí seznam již zadaných klientů. Výběrem jednoho z nich a potvrzením pomocí fialové šipky je klient vybrán (jeho jméno se zobrazí v záhlaví formuláře). Údaje zvoleného klienta (tlačítko Klient a následující) lze procházet pomocí tlačítek vlevo; zatímco vpravo jsou tlačítka pro globální nastavení celého programu - tato nastavení jsou společná pro všechny klienty (tlačítko Nastavení a následující). Kdykoli během práce v programu je možno vrátit se na základní (výchozí) obrazovku s menu pomocí klávesové zkratky (CTRL+1) nebo ikony nacházející se v šedivé liště jednotlivých formulářů. Pokud nebyl zvolen formulář Menu vrátí se program na hlavní obrazovku programu. Záznamy v programu Celý program je relační databáze. Ta obsahuje jednotlivé položky (atributy), které k sobě patří (jsou ze stejné množiny reality), zobrazují se v tzv. polích a vytváří jeden záznam. Záznamy se zobrazují ve formulářích (obrazovkách). Některé záznamy mohou být seskupeny i v rámci jednoho formuláře (zobrazují se hromadně). Záznamy jsou k s sobě přiřazeny relacemi, aby se udržel jejich vzájemný editační kontext. Pro názornost uvedeme příklad, kde platí: - Nutris je databáze - Klient je záznam s jednotlivými položkami jako Jméno, Příjmení, Věk... - Měření je záznam s jednotlivými položkami jako Váha, Výška... - relace mezi záznamy Klient a Měření je 1:n což znamená, že právě jednomu klientu náleží žádný, jeden nebo nekonečně mnoho měření s jednotlivými změřenými údaji; program bude udržovat automaticky kontext tzn. že pokud zvolíme určitého klienta budou se ve formuláři Měření ukazovat právě jen ty formuláře, které danému klientu patří - pro jejich zobrazení slouží navigační lišta (viz. dále).

4 Navigační lišta programu V nastavení aplikace je možno zapnout / vypnout tzv. navigační lištu. Ta se zobrazuje během práce s programem, a to vlevo nebo nahoře okna v závislosti na systému, kde program běží. Kromě toho lze tuto lištu aktivovat nebo deaktivovat kdykoli během práce v dolní části okna pomocí ikony. Lišta zobrazuje zejména: režim práce (vkládání, hledání, náhled před tiskem), název obrazovky, v které pracujeme, pomocí menu lze zvolit jinou, umožňuje přechod mezi záznamy vpřed a vzad, umožňuje přechod na záznam pomocí zadání jeho pořadového čísla, informuje o celkovém počtu záznamů; event. o počtu vybraných záznamů, informuje o stavu třídění. Obsah lišty se během práce mění podle toho, jaká je prováděna akce v programu. Editační režim Editační režim (Browse Mode; CTRL+B) je práce ve formuláři, kdy zadáváme nebo opravujeme již zadané položky. Ve formuláři do něj vstoupíme klepnutím kurzoru do pole a akce se demonstruje zvýrazněním aktuálního pole černým rámečkem, zatímco ostatní editovatelná pole mají přerušovaný rámeček. Pole, která nelze editovat nejsou zvýrazněna vůbec. V režimu hledání (Find Mode; CTRL+F) mohou některá needitovaná pole umožňovat hledání (mají rámeček) a naopak. Speciální režim je náhled před tiskem (Preview Mode; CTRL+U), který má v našem případě smyl pouze u tiskových formulářů (protokol, recepty...), které představují výstupní sestavy. Ukončení editačního režimu se provádí buď použitím klávesy Enter nebo poklepem na pozadí formuláře, které zadané údaje uloží. Program automaticky ukládá nově uložené nebo změněné hodnoty také na disk počítače. Po případném vynuceném ukončení programu je nutno zkontrolovat poslední položky, zda byly uloženy. Několik posledních z nich bude patrně nutno znovu doplnit. Hledání v programu V jednotlivých formulářích je umožněno hledat jednotlivé atributy. Každé hledání poruší editační kontext, protože se hledá přes celou databázi, aby se zobrazily všechny záznamy, které vyhovují danému požadavku. Pokud tedy opět potřebujeme udržovat kontext, je většinou nutno vrátit se na obrazovku s klienty a jednoho z nich zvolit. Možnosti hledání jsou: - volba režimu hledání (Find Mode) ve formuláři se provádí stiskem CTRL+F nebo volbou ikony ; formulář je prázdný a nyní je nutno zadat hledanou položku do příslušného pole a stisknout klávesu Enter - změna režimu (ukončení režimu hledání) se provádí stiskem CTRL+B nebo stiskem ikony - změna režimu nastane automaticky po úspěšném hledání - uvolnění hledání a zobrazení všech položek bez ohledu na editační kontext se provádí stiskem klávesy CTRL+J nebo stiskem ikony

5 - pokud potřebujeme hledat dvě nebo více položek najednou (logický operátor AND - tedy a zároveň ) zadáme je do jednoho formuláře v režimu hledání - pokud potřebujeme hledat položky s logickým operátorem OR nebo je nutno zadat položky do více formulářů, kde pro nový formulář stiskneme CTRL+N - jedná se o tzv. vícenásobné hledání. Chceme-li tedy nalézt ve formuláři Klienti zároveň všechna příjmení začínající na Novák a Janák stiskneme ve formuláři CTRL+F (režim hledání) a do pole Příjmení napíšeme Novák, dále stiskneme CTRL+N pro další formulář a do pole Příjmení vložíme Janák. Po stisku klávesy Enter budou tato jména zobrazena. Procházet mezi nimi lze pomocí navigační lišty. Uvolnit výběr (zrušit ho a vidět vše) lze stiskem tlačítka CTRL+J. - při hledání je možno použít náhradní znaky, které zastupují alfanumerické údaje; např. kdybychom při hledání Nováka chtěli také nalézt Novákovou bylo by do pole Příjmení nutno zadat Novák*. Hvězdička na konci příjmení představuje výskyt dalších znaků. - operátory při hledání ukazuje tabulka: Příklady: Hledání přesného výrazu = výraz Hledání prázdného pole = Hledání duplicitních hodnot Hledání v rozsahu hodnot hodnota...hodnota Třídění záznamů Zobrazené (popř. vybrané) záznamy lze třídit (seřadit podle vybraných položek). To se provádí stiskem CTRL+S (Sort) nebo volbou ikony pro třídění.. V levé části je seznam položek, které přesunutím do pravé části okna určují pravidla Pozn.: tlačítko Roztřídit nebo Unsort slouží k uvolnění třídění a záznamy se budou zobrazovat tak, jak byly vkládány. Setříděné položky jsou udržovány seřazené až do chvíle, kdy je některá akce (např. hledání) částečně (nebo úplně) roztřídí. Pokud bychom je chtěli vidět zase setříděné stačí aktivovat dialogové okno pro třídění a potvrdit již nastavené hodnoty. Pro příklad uvádíme třídění podle Jména (ve formuláři Klient ) - vzestupně s ohledem na česká pravidla pro třídění. Globální nastavení Program umožňuje některá nastavení, která jsou společná pro všechny klienty. Na nastavení se lze dostat tlačítkem Nastavení z hlavního menu programu. Zobrazí se obrazovka, kde je možno nastavit: - limit denního příjmu vlákniny, standardně 30g - lze zapnout a vypnout navigační lištu, - lze přepnout počítání energie v kcal nebo kj

6 - lze importovat (přes schránku) logo poradny; doporučujeme importovat obrázek ve velikosti 175x70 pixlů v rozlišení max. 300 DPI, pro lepší barvy při tisku je vhodné importovat nekomprimované obrázkové formáty např. TIFF, BMP v barevném prostoru CMYK - hematologické a biochemické parametry - toto pole může obsahovat jakýkoli text, který se objeví po zadání nového záznamu klienta; slouží jako předloha pro zadávání parametrů, které považuje poradna za vhodné u každého klienta vyplnit; protože je tento text zkopírován při vytvoření nového záznamu, lze jej jakkoli upravit nebo úplně vymazat - tabulky obsahují seznamy potravin, hotových jídel, receptů, aktivit, suplementů. Tyto tabulky lze doplnit o vlastní údaje, které program standardně neobsahuje Potraviny (nutriční hodnoty potravin) Dotazník (návrh řešení výživových doplňků) Hotová jídla (skupiny a jednotlivá hotová jídla s nutričními hodnotami) Recepty Aktivity (výdeje energetických skupin) - export a import dat slouží pro přenos dat do vyšších verzí programu, ze stávající verze je nutno data nejprve extrahovat - to se provede stiskem Export dat, ve složce Nutris, odkud byl program spuštěn, vzniknou soubory: D_energie výdej, D_dotazník, D_energie příjem, Energie, Hmotnost, Klient, Měření, Plánování, Protokol, D_Aktivity, T_Dotaznik, T_Hotová jídla, T_Potraviny, T_Recepty. Tyto soubory je pak nutno zase postupně načíst z nové verze - ale pomocí tlačítka Import dat. Jednotlivé soubory budou načteny s tím, že v systému Windows je nutno ukázat cestu v souborovém stromu adresářů. - tlačítkem Nastavení měření se lze dostat na obrazovku, kde je možno doplnit položky, které budeme sledovat nad rámec obecného nastavení včetně norem jednotlivých měření, která nejsou mezinárodně pevně stanovena.

7 Formulář Klienti Formulář Klienti je výchozí pro všechny ostatní formuláře, protože přiřazuje relace ostatních tabulek vetšinou v poměru 1:n nebo i 1:1. Zvolením klienta se nastaví editační kontext pro ostatní formuláře a tak, že pokud zvolíme záložkou v záhlaví jiný formulář, bude ukazovat souvztažné hodnoty. Stiskem Nový záznam se přidá nový klient do tabulky klientů. Některé hodnoty se nastaví standardně - např. biochemické a hematologické parametry budou zkopírovány z nastavení programu. Dále se nastaví pořadové číslo klienta zvětšené o jedničku a právě toto jedinečné číslo je potom používáno programem jako identifikátor relační položky. Pro některé výpočty je nutno zadat pohlaví; některé položky nemusí být vyplněny. Pokud vložíme datum narození, vypočte se věk a zobrazí se hvězdné znamení včetně ikony v rámečku. Ikona obálky aktivuje přes zvoleného mailového klienta (např. Outlook) v počítači odeslání zprávy; pokud není nastaven žádný klient nebo je používán web-mail, funkce se ignoruje. Formulář umožňuje vložit foto klienta. Klepnutím na ikonu klienta je možno vložit přes schránku počítače (CTRL+V) nejlépe komprimovaný formát obrázku (PNG, JPG, GIF) ve velikosti 100x120 pixlů v barevném prostoru RGB. Vetší obrázky zatěžují neúměrně databázi, zpomalují rychlost programu a zvětšují její velikost. V dolní části obrazovky jsou tlačítka pro generování výstupních sestav: - protokol má přiřazení 1:1 a pokud je nulové; nový záznam pro protokol se automaticky vytvoří včetně výchozích hodnot; tlačítko Obnovit výchozí ve formuláři Protokol načte standardní hodnoty i v tom případě, že už je protokol pro klienta vytvořen. Protokol je v editačním režimu celé jedno pole a tak lze text libovolně editovat. Náhled před tiskem je možno vyvolat pomocí CTRL+U a zpět editační režim pomocí CTRL+B. - přílohy lze zobrazit tlačítkem Přílohy ; množství řádků (údajů) si lze zvolit přepínačem Tisk protokolu s grafy pak se ve výstupní sestavě zobrazují sloupcové grafy a kromě toho si lze zvolit jedno nebo dvoustránkové sestavy; pro delší jídelníčky je nutno zvolit dvoustránkové, aby hodnoty jídelníčků mohly být zobrazeny celé. - Tisk protokolu vytiskne protokol a všechny jeho přílohy na připojenou tiskárnu - Tisk receptů umožňuje tisk všech receptů, lze však vytisknout pouze některé z nich tj. skupinu A nebo skupinu B - v závislosti na nastavení (Nastavení -> Tabulky -> Recepty). Formulář Měření Formulář Měření slouží k uložení naměřených hodnot, relace je 1:n, tzn. že k jednomu klientu může být nekonečně mnoho měření. Pro výpočet množství vydané energie za den je nutno vyplnit alespoň jedno měření, kde je nutno uvést výšku a váhu klienta (automaticky se vypočte BMI). Ostatní údaje jsou nepovinné. Bazální metabolizmus je možno zadat, pak se použije pro další výpočty tato hodnota; pokud BM nezadáme, použije se hodnota vypočtená podle Harris- Benedictova vzorce. Normy jednotlivých hodnot lze zadat v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Nastavení měření) včetně čtyř dalších parametrů označených jako Def. 1 až Def. 4, které umožňují sledovat hodnoty podle potřeb výživového poradce. Formulář Dotazník Formulář Dotazník slouží k sledování některých příznaků za účelem doporučení suplementů (výživových doplňků). Relace je 1:1, tzn. že k jednomu klientu je přiřazen právě jeden dotazník, jehož záznam je vytvořen automaticky spolu s klientem. Počet řádků dotazníku je neomezen, na výstupu (v tiskové sestavě) se zobrazí pouze 15 příznaků, které považujeme za patologické, což by mělo z hlediska návrhu suplementů bohatě stačit. Základní příznaky jsou programem definovány, stejně jako i výživové doplňky, které jsou doporučovány. Toto nastavení však lze změnit a to v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Dotazník) nebo individuálně u každého klienta jednoduše přepsáním hodnot v editačním režimu.

8 Formulář Energie Formulář Energie slouží jednak k výpočtu stávajícího výdeje a příjmu energie a zároveň k její redukci (nebo opaku) tedy k tvorbě návrhu redukce cvičením a sestavení jídelníčku. Relace je 1:m, tedy k jednomu klientu může náležet nekonečně mnoho stávajících energií a nekonečně mnoho jídelníčků. Speciálním případem je energie označená jako Netisknout, která slouží pouze k archivaci, nebude se tisknout a ani nebude sloužit pro případné plánování redukce energie nebo jejím opaku. Stiskem tlačítka Nový záznam založíme nový nebo další záznam a první označíme jako Stávající tzn. že budeme nejprve zkoumat současný výdej a příjem energie. Automaticky se vytvoří pořadové číslo plánu a doplní se datum vytvoření záznamu. Výdej energie se zadává v týdenním přehledu v první tabulce. Stiskem do pole Činnost se objeví roleta se seznamem předdefinovaných činností a postupně vybíráme jednu z nich. Pokud je aktivita zároveň cvičení, zaškrtneme políčko Cvičení. Pokud je aktivita opakována denně, zaškrtneme Každodenní aktivita. Zadáme počet hodin týdně nebo denně v závislosti na volbě Každodenní aktivita. Seznam činností lze doplnit v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Aktivity). Energii, kterou klient vydává, můžeme také změřit pomocí nástrojů mimo program a hodnotu denního výdeje přímo zadat do pole Energie změřená společně s počtem hodin Počet hodin. Stávající denní příjem se zadává do druhé tabulky ve formuláři Energie. Nabídku základních potravin obsahuje pole Jídlo a tuto tabulku lze rozšířit v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Potraviny). U každého řádku je nutno nastavit o jaké jídlo v rámci denního příjmu se jedná: 1 - snídaně 2 - přesnídávka 3 - oběd 4 - svačina 5 - večeře 6 - druhá večeře Stiskem ikony i lze vyvolat při práci v programu tento seznam jako nápovědu. V řádku se také objeví identifikační číslo potraviny, které program používá k relaci mezi tabulkami energie a potravinami. Pokud se nejedná o základní potravinu, číslo položky se neukazuje a políčko obsahuje pouze znak - pomlčku. Dále je nutno specifikovat o jaké množství potraviny se jedná. Podle zadání se tak může jednat o g/ml/ks. Potraviny jsou zadány většinou v gramech event. ml a hotová jídla a recepty Nutris mají svojí jednotku označenou při výběru - zadává se tedy počet kusů dané jednotky. U jednotlivých potravin se také sleduje množství vlákniny v ní obsažené - v poli Vláknina. Celkový denní příjem je také možno zadat v políčkách pod tabulkou - v tomto případě budou použity tyto hodnoty bez ohledu na údaje obsažené v tabulce. Graf zobrazuje zastoupení bílkovin, sacharidů, tuků a energie v rámci dne. Lze jej aktualizovat tlačítkem Aktualizovat graf nebo se tato akce provede automaticky, až to bude nutné. Součtové údaje jsou také vidět v tabulce vpravo. Do tabulky je také možno vkládat tzv. Zdravé potraviny získaných spoluprací s portálem Zdravá potravina CZ. Jedná se o více jak 3 tis. potravin. Potravinu vybíráme z roletky Zdravá potravina a přenášíme ji do tabulky stiskem tlačítka Přenést do tab.. Hotová jídla a recepty Nutris lze vkládat pomocí příslušné rolety; nejprve vybereme kategorii a potom příslušné hotové jídlo. Tlačítkem Přenést do tab. se vybraná položka přenese do tabulky. Návod na přípravu jídel Nutris lze klientu předat pomocí tlačítek Tisku receptů. Seznam Zdravých potravin a Hotových jídel lze procházet stiskem ikony. Fialová šipka vybranou položku rovnou přenese do tabulky. Pomocí ikony lupa lze položku hledat. Pravidla, jak položku vyhledat, jsou popsána v kapitole Hledání v programu. Šipka s křížkem zruší výběr vybraných položek.

9 Formulář Plán Formulář Plán slouží k plánování redukce hmotnosti (nebo opaku) klienta. Relace je 1:1, tedy k jednomu plánu náleží právě jedna stávající energie; jeden klient však může mít nekonečně mnoho stávající energií a příslušných plánů. Pro udržení správného editačního kontextu je zapotřebí zadat číslo stávající energie a číslo měření (vč. pořadového čísla). Číslo relace klienta se nastaví automaticky podle toho, který klient je právě zvolen a ke kterému se také vztahuje stávající energie. Pořadové číslo plánu se nastaví samo tak, že se v řadě čísel inkrementuje číslo plánu o jedničku. Ve formuláři Plán je dále nutno nastavit výdej energie a to tím způsobem, aby součet denního výdej energie byl roven 24 hodin. Denní příjem se nastaví automaticky podle tabulky stávajícího příjmu energie. Pokud bychom chtěli uvažovat hodnoty termického efektu z příjmu a ztráty trávicího procesu, lze využít příslušných ikonek pro zadání standardních hodnot (což je 10%). Pokud není součet hodin přibližně 24 hodin, zobrazuje se ikona STOP vedle pole Celkem výdej energie. Redukci denního příjmu energie lze stanovit v poli Redukce příjmu. Hodnoty jsou rozděleny podle toho zda zadáváme jednotky v kcal nebo kj a záporná čísla znamenají navýšení příjmu. Trojpoměr mezi bílkovinami, sacharidy a tuky lze procentuálně změnit. Standardní hodnoty jsou 30 : 50 : 20%. Bude-li klient hubnout či nabírat na hmotnosti představuje šipka u ikony váhy. Odhad tempa redukce se zobrazí, vložíme-li do pole Plánovaný úbytek váhy počet kg a Redukce tuku cvičením za týden příslušné hodnoty. V případě tisku příloh na dvě strany, lze zadat cca 3 řádky závěrečného doporučení, které se vytiskne přímo pod tabulku doporučeného výdeje energie. Speciální funkcí jsou automatické jídelníčky, které umožní podle nastavení v plánu automaticky vybrat potraviny podle některých kritérií. Po stisku ikony Jídelníčky AVP dostaneme jejich seznam s popisem. Po stisku ikony jídelníčku se vytvoří v záložce Energie jídelníček Doporučený tak, aby výsledný součet energie vyhovoval plánu. Hodnoty poměru bílkovin, sacharidů a tuků v plánu je podle automatického jídelníčku upraven a nelze ho měnit. Výsledný jídelníček ale lze dále editovat podle potřeb výživového poradce. Formulář Hmotnost Formulář Hmotnost slouží k pravidelnému sledování redukce nebo navýšení hmotnosti klienta. Relace je 1:1, tedy k jednomu plánu náleží právě jeden formulář hmotnost. Na některých systémech lze opětovným poklepem na záložku Hmotnost získat grafický přehled o zadaných hodnotách v podobě čárového grafu.

10 Význam některých klávesových zkratek Prováděná operace Klávesa Režim Přerušení operace nebo zavření okna Esc Všechny režimy Zavření dialogového okna Esc Všechny režimy Zavření dialogového okna a přerušení operace Přeřaďovač-Esc Všechny režimy Zavření aplikace nebo aplikace Ctrl+W or Ctrl+F4 Všechny režimy Uzavření všech otevřených oken Ctrl+Alt+W Všechny režimy Ukončení běhu aplikace Alt+F4 or Ctrl+Q Všechny režimy Otevře nápovědu programu F1 Všechny režimy Otevře soubor nebo aplikaci Ctrl+O Všechny režimy Otevře aplikaci a umožní zadat heslo uživatele Přeřaďovač během startu Všechny režimy Otevře aplikaci po síti Ctrl+Shift+O Všechny režimy Otevře dialogové okno pro hledání Ctrl+Shift+F Vkládání, Hledání Otevře roletové menu ve formuláři F2 Všechny režimy Tisk Ctrl+P Všechny režimy Tisk bez dialogového okna Ctrl+Alt+P Všechny režimy Ukládání dat Program automaticky ukládá Vkládání Třídění Ctrl+S Vkládání, Náhled před tiskem Další objekt ve formuláři (pole) Tab Vkládání, Hledání Předcházející objekt ve formuláři (pole) Přeřaďovač+Tab Vkládání, Hledání Menu hlavní menu Ctrl+1 Všechny režimy Menu klienti Ctrl+2 Všechny režimy Menu diagnostika Ctrl+3 Všechny režimy Menu energie Ctrl+4 Všechny režimy Menu plán Ctrl+5 Všechny režimy Význam ikon v liště - návrat do menu Menu protokol Ctrl+6 Všechny režimy - tisk - režim hledání - vidět všechny záznamy, uvolnit režim hledání - třídění - smazat záznam

11 Nejčastější otázky a odpovědi Jaký význam má energetický příjem vypočtený?$ Energetický příjem vypočtený vychází z listu Energie, kde v horní části uvádíte veškeré aktivity, které dotyčný během týdne vykonal. Program sečte energetickou náročnost všech těchto aktivit během týdne a do záložky Plán přenese energii odpovídající v průměru jednomu dni. Celkový výdej energie je pak součtem tohoto energetického příjmu vypočteného + bazálního metabolizmu (což chápejte jako výdej energie ve zbylých hodinách do 24, protože bazální metabolizmus již je v energetickém příjmu vypočteném zahrnut), dále plus termický efekt plus ztráty trávícího procesu. Jak zajistit vyrovnanou energetickou bilanci? Aby byla energetická bilance vyrovnaná, pak to znamená, že: v případě, kdy je příjem energie vyšší než výdej, navrhnete klientovi tyto kroky: - snížíte příjem energie (úpravou jídelníčku) - v záložce Plán uvedete, o kolik chcete příjem energie redukovat, tzn. redukce příjmu denně (červené číslo) - nebo zvýšíte výdej energie (pohybem) - v záložce plán se jedná o doporučený výdej energie v týdnu, tzn. redukce tuku cvičením za týden (červené číslo v pravé části) - nebo kombinací obojího v případě, kdy je příjem energie nižší než výdej, navrhnete klientovi tyto kroky: - zvýšíte příjem energie (úpravou jídelníčku) - nebo snížíte výdej energie (to pouze v případě, že sportuje opravdu velmi hodně). Jak je možné, že klient má nižší příjem energie než výdej a přesto tloustne?$ Co se týče klientů, kteří mají nižší příjem energie než výdej, a přesto tloustnou či mají nadváhu, zde může být několik problémů, které je nutné s klienty projednat při osobních schůzkách: - nevhodná skladba jídelníčku, tzn. nevhodně složený celkový jídelníček (příliš tučných jídel, nebo naopak příliš sacharidových jídel v odpoledních a večerních hodinách apod.) - nebo to může být vyvoláno právě tím, že mají příjem energie příliš nízký a tělo již tak snížilo metabolismus, že jeho hlavním cílem je vše si ukládat na horší časy; často bývá problém i v tom, že klient cvičí, ale zcela nevhodně (vysokou intenzitou), což tlak na ukládání tuků ještě zvyšuje. Doporučení v tomto případě je znovu nastartovat organizmus, uvolnit psychiku klienta a uvolnit celý proces hubnutí. Nesmí to být o hubnutí, nesmí to být o sledování váhy, musí to být o pohodě. Navrhujeme, byť se to může zdát v rozporu s tím, co se běžně uvádí, tento postup: - doporučte klientům 3 jídla denně, při každém, ať se pořádně najedí (žádné počítání kalorií, žádné sledování váhy, prostě pohoda a plný žaludek) - snídaně striktně pouze sacharidová, žádné bílkoviny (tzn. žádné jogurty, žádné sýry, žádná vajíčka), ale naopak pečivo s máslem a medem, džemem, nebo vločky se strouhaným jablkem a medem apod. - oběd kombinovaný sacharidy + bílkoviny + zelenina. Má-li klient chuť na něco dobrého, je to možné - ihned po obědě káva a zákusek, ale musí to být ihned po obědě - večeře striktně složená z bílkovin plus zelenina - rozestup mezi jídly musí být 5 hodin (ne méně) - zařaďte klientům pravidelný pohyb, ale nikoliv ve fitness centru, ale pravidelné procházky, 4x týdně minut; procházky s vyšší intenzitou, případně plavání či běh naopak s nízkou intenzitou Jak sestavit jídelníček na 7 dní?$ Obecný postup je tento:

12 a) analýzou týdne klienta zjistíte jeho výdej energie během týdne b) tento týdenní výdej vydělíte 7 a zjistíte denní výdej energie c) sestavíte plán, tzn. chcete-li mít vyrovnanou či negativní energetickou bilanci a k tomuto plánu navrhnete jídelníček s vyrovnanou nebo negativní energetickou bilancí - o tom nerozhoduje program, ale Vy, a to tím, jaký nastavíte plán. Nastavíte-li v plánu, že energetická bilance bude vyrovnaná, program automaticky vypočte množství jídla tak, aby byl příjem energie roven v plánu uvedenému výdeji. d) tímto dostanete vzorový jídelníček na jeden den e) jelikož jídelníček má být pestrý, připravíte klientovi k tomuto vzorovému jídelníčku možné varianty, aby si sám mohl vybírat jídla (například k obědu má výběr mezi 180 g brambor nebo 125 gramy rýže nebo 120 gramy těstovin apod.) - toto je však již práce nás výživových poradců, k čemuž nám program samozřejmě umí velmi pomoci, ale individuality každého klienta již musíme zohlednit my tím, jaké potraviny do jídelníčku volíme. Program je třeba chápat jako pomocníka. Důležitým faktorem práce s ním je, abychom jídelníčky navrhovali právě my, výživoví poradci, protože víme, jaké potraviny doporučovat, jak jednotlivé potraviny časovat atd., a to v závislosti na konzultaci s klientem, na jeho denním harmonogramu, na jeho stravovacích zvyklostech a návycích atd. Práce s programem není o vzorech (nelze jeden vzor aplikovat pro všechny), ale naopak o variabilitě mezi jednotlivými klienty. Někomu doporučíme pět jídel denně, jinému doporučíme jen tři jídla. Někdo si nedovede představit oběd bez masa, jiný je naopak vegetarián. Uvědomit si množství různých variant a jak s nimi pracovat může být ze začátku náročný úkol, ale časem poznáte, že je to vlastně zábava. A to se naučíte právě neustálou prací s klienty. Jak zkontrolovat, že program je správně nainstalován?$ Stáhněte z webu samorozbalovací DEMO v souboru exe a poté je spusťte. V následujícím kroku Vám bude nabídnuta cesta, kam soubory programu Nutris extrahovat (standardně je nastavena Vaše plocha). Program zaregistrujte - jméno registrátora, RČ nebo IČO a informace "Registrovaná verze" se musí zobrazovat v hlavním menu. Vždy během práce je v hlavním menu právě jeden záznam (ten se nesmí nikdy smazat - protože obsahuje údaje o registraci). Složku NUTRIS už v rámci počítače nepřesouvejte, Windows 7 někdy pro tento úkon vyžaduje nastavit práva pro užívaní (tj. program ponechejte na tom místě, kde byl registrován). Všechny soubory se musí nacházet ve složce Nutris; pokud uznáte za vhodné, můžete vytvořit zástupce ze souboru Nutris.exe pro snadnější spouštění. Jak nainstalovat program pro ipad?$ Nejprve stáhněte pomocí aplikace AppStore program FileMaker Go, který je zdarma. Potom program Nutris.fm12, který Vám bude poslán, umístěte pomocí itunes nebo delegováním přímo z mailu ipadu do aplikace FileMaker Go. Otevřete program FileMaker Go a v něm zvolte položku Nutris. Program se spustí a ihned jej zaregistrujte - jméno registrátora, RČ nebo IČO a informace "Registrovaná verze" se musí zobrazovat v hlavním menu. Jak přenést data do nové verze?$ Data ze staré verze je nutno vyexportovat pomocí tlačítka Nastavení v hlavním menu. Následně stiskněte Export dat. Vzniklé soubory: D_energie výdej D_dotazník D_energie příjem Energie Hmotnost Klient

13 Měření Plánování Protokol T_Aktivity T_Dotaznik T_Hotová jídla T_Potraviny T_Recepty - je nutno umístit do nové složky s programem a provést (opět v nastavení) Import dat. Jak kopírovat obsahy tabulek v záložce Energie (tedy i jídelníčky) mezi klienty? Jakákoli tabulka aktivit nebo tabulka s jídelníčkem se dá kopírovat do jiné tabulky (i jinému klientu) pomocí tlačítka export vpravo nahoře nad tabulkou. Kromě toho se dají oblíbené jídelníčky uložit na disk při současném stisku klávesy ALT a klepnutím na zmíněnou ikonu. Import se provádí ikonou, která je hned vpravo vedle importu; klávesa ALT umožní vložit oblíbený nebo jinak preferovaný jídelníček, který je možno dále upravovat - také je možno sestavovat a importovat jídelníčky po částech (např. napřed snídaní, pak oběd atd).

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

DERIK - informační systém městské policie

DERIK - informační systém městské policie Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace a podmínky provozu... 1 1.3. Uživatelé programu... 2 1.4. Novinky proti dosovské verzi... 2 1.4.1. Fotodokumentace... 2 1.4.2. Protokoly... 4

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 3. Práce s databázemi... 5 3.1. Klienti... 5 3.2. Projekty... 5 3.3.

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová Obsah Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Prostředí MS PowerPoint Režimy zobrazení Vytváříme prezentaci

Více