!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 poradce pro zdravou výživu Instalační manuál a průvodce programem Informace: Verze: /2013

2 Program Nutris - poradce pro zdravou výživu Nutris je nový program pro dietology a poradce pro výživu, kteří radí svým klientům, jak si upravit jídelníček s ohledem na svůj individuální kondiční, zdravotní či výkonnostní cíl, byl vyvinut pro studenty rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu, registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Mohou s ním pracovat všichni, kteří se orientují v kategoriích energetické bilance organismu, živin a mikroživin a rozumějí vazbám mezi pohybovým režimem a výživou. Instalace programu Program Nutris se nainstaluje pouhým rozbalením archivního souboru a umístěním na disk vašeho počítače. Aplikaci není třeba tedy nijak instalovat, všechny potřebné soubory obsahuje složka Nutris. Program se spustí pomocí souboru s názvem Nutris ze stejnojmenné složky. Úvodní obrazovka obsahuje menu, které je výchozí pro další práci s programem. Program lze archivovat pomocí zálohy celé složky Nutris. Hlavní program obsahuje také databáze, kam se ukládají všechna data ( Nutris.USR ). Registrace programu Program Nutris lze vyzkoušet zdarma bez registrace. Maximální počet spuštění aplikace je však omezen, poté již není možné program spustit a je nutno ho znovu nainstalovat. Zakoupením licence lze získat registrační číslo, které je možno zadat stisknutím tlačítka Registrace z hlavního menu programu. Při registraci se uvádí identifikační číslo (IČO) subjektu v případě firmy nebo rodné číslo uživatele, pokud aplikace není registrována na název firmy. Po úspěšné registraci se objeví IČO subjektu na hlavní obrazovce a údaj Registrovaná verze. V případě nutnosti provozovat program na více počítačích je možno zakoupit tzv. multilicenci za příplatek. Práce v programu Práce v programu se skládá z několika kroků: zadání klienta měření a zadání diagnostických hodnot návrh použití potravních doplňků (suplementů) stávající výdej a příjem energie plánování doporučený výdej energie a sestavení jídelníčku sestavení a tisk protokolu Jednotlivé údaje se vkládají a editují na příslušných obrazovkách (formulářích). Mezi těmito obrazovkami se lze pohybovat pomocí tlačítek, navigační lišty a speciální obrazovky pro pohyb v programu. Formulář Menu pro snadný pohyb v programu Kliknutím na Menu na hlavní obrazovce se lze dostat na obrazovku se seznamem jednotlivých formulářů. Tyto formuláře s údaji se vztahují většinou k jednotlivým klientům a tak je vhodné nejprve některého klienta zvolit. To se

3 provádí kliknutím na ikonu klienta (uprostřed obrazovky), poté se zobrazí seznam již zadaných klientů. Výběrem jednoho z nich a potvrzením pomocí fialové šipky je klient vybrán (jeho jméno se zobrazí v záhlaví formuláře). Údaje zvoleného klienta (tlačítko Klient a následující) lze procházet pomocí tlačítek vlevo; zatímco vpravo jsou tlačítka pro globální nastavení celého programu - tato nastavení jsou společná pro všechny klienty (tlačítko Nastavení a následující). Kdykoli během práce v programu je možno vrátit se na základní (výchozí) obrazovku s menu pomocí klávesové zkratky (CTRL+1) nebo ikony nacházející se v šedivé liště jednotlivých formulářů. Pokud nebyl zvolen formulář Menu vrátí se program na hlavní obrazovku programu. Záznamy v programu Celý program je relační databáze. Ta obsahuje jednotlivé položky (atributy), které k sobě patří (jsou ze stejné množiny reality), zobrazují se v tzv. polích a vytváří jeden záznam. Záznamy se zobrazují ve formulářích (obrazovkách). Některé záznamy mohou být seskupeny i v rámci jednoho formuláře (zobrazují se hromadně). Záznamy jsou k s sobě přiřazeny relacemi, aby se udržel jejich vzájemný editační kontext. Pro názornost uvedeme příklad, kde platí: - Nutris je databáze - Klient je záznam s jednotlivými položkami jako Jméno, Příjmení, Věk... - Měření je záznam s jednotlivými položkami jako Váha, Výška... - relace mezi záznamy Klient a Měření je 1:n což znamená, že právě jednomu klientu náleží žádný, jeden nebo nekonečně mnoho měření s jednotlivými změřenými údaji; program bude udržovat automaticky kontext tzn. že pokud zvolíme určitého klienta budou se ve formuláři Měření ukazovat právě jen ty formuláře, které danému klientu patří - pro jejich zobrazení slouží navigační lišta (viz. dále).

4 Navigační lišta programu V nastavení aplikace je možno zapnout / vypnout tzv. navigační lištu. Ta se zobrazuje během práce s programem, a to vlevo nebo nahoře okna v závislosti na systému, kde program běží. Kromě toho lze tuto lištu aktivovat nebo deaktivovat kdykoli během práce v dolní části okna pomocí ikony. Lišta zobrazuje zejména: režim práce (vkládání, hledání, náhled před tiskem), název obrazovky, v které pracujeme, pomocí menu lze zvolit jinou, umožňuje přechod mezi záznamy vpřed a vzad, umožňuje přechod na záznam pomocí zadání jeho pořadového čísla, informuje o celkovém počtu záznamů; event. o počtu vybraných záznamů, informuje o stavu třídění. Obsah lišty se během práce mění podle toho, jaká je prováděna akce v programu. Editační režim Editační režim (Browse Mode; CTRL+B) je práce ve formuláři, kdy zadáváme nebo opravujeme již zadané položky. Ve formuláři do něj vstoupíme klepnutím kurzoru do pole a akce se demonstruje zvýrazněním aktuálního pole černým rámečkem, zatímco ostatní editovatelná pole mají přerušovaný rámeček. Pole, která nelze editovat nejsou zvýrazněna vůbec. V režimu hledání (Find Mode; CTRL+F) mohou některá needitovaná pole umožňovat hledání (mají rámeček) a naopak. Speciální režim je náhled před tiskem (Preview Mode; CTRL+U), který má v našem případě smyl pouze u tiskových formulářů (protokol, recepty...), které představují výstupní sestavy. Ukončení editačního režimu se provádí buď použitím klávesy Enter nebo poklepem na pozadí formuláře, které zadané údaje uloží. Program automaticky ukládá nově uložené nebo změněné hodnoty také na disk počítače. Po případném vynuceném ukončení programu je nutno zkontrolovat poslední položky, zda byly uloženy. Několik posledních z nich bude patrně nutno znovu doplnit. Hledání v programu V jednotlivých formulářích je umožněno hledat jednotlivé atributy. Každé hledání poruší editační kontext, protože se hledá přes celou databázi, aby se zobrazily všechny záznamy, které vyhovují danému požadavku. Pokud tedy opět potřebujeme udržovat kontext, je většinou nutno vrátit se na obrazovku s klienty a jednoho z nich zvolit. Možnosti hledání jsou: - volba režimu hledání (Find Mode) ve formuláři se provádí stiskem CTRL+F nebo volbou ikony ; formulář je prázdný a nyní je nutno zadat hledanou položku do příslušného pole a stisknout klávesu Enter - změna režimu (ukončení režimu hledání) se provádí stiskem CTRL+B nebo stiskem ikony - změna režimu nastane automaticky po úspěšném hledání - uvolnění hledání a zobrazení všech položek bez ohledu na editační kontext se provádí stiskem klávesy CTRL+J nebo stiskem ikony

5 - pokud potřebujeme hledat dvě nebo více položek najednou (logický operátor AND - tedy a zároveň ) zadáme je do jednoho formuláře v režimu hledání - pokud potřebujeme hledat položky s logickým operátorem OR nebo je nutno zadat položky do více formulářů, kde pro nový formulář stiskneme CTRL+N - jedná se o tzv. vícenásobné hledání. Chceme-li tedy nalézt ve formuláři Klienti zároveň všechna příjmení začínající na Novák a Janák stiskneme ve formuláři CTRL+F (režim hledání) a do pole Příjmení napíšeme Novák, dále stiskneme CTRL+N pro další formulář a do pole Příjmení vložíme Janák. Po stisku klávesy Enter budou tato jména zobrazena. Procházet mezi nimi lze pomocí navigační lišty. Uvolnit výběr (zrušit ho a vidět vše) lze stiskem tlačítka CTRL+J. - při hledání je možno použít náhradní znaky, které zastupují alfanumerické údaje; např. kdybychom při hledání Nováka chtěli také nalézt Novákovou bylo by do pole Příjmení nutno zadat Novák*. Hvězdička na konci příjmení představuje výskyt dalších znaků. - operátory při hledání ukazuje tabulka: Příklady: Hledání přesného výrazu = výraz Hledání prázdného pole = Hledání duplicitních hodnot Hledání v rozsahu hodnot hodnota...hodnota Třídění záznamů Zobrazené (popř. vybrané) záznamy lze třídit (seřadit podle vybraných položek). To se provádí stiskem CTRL+S (Sort) nebo volbou ikony pro třídění.. V levé části je seznam položek, které přesunutím do pravé části okna určují pravidla Pozn.: tlačítko Roztřídit nebo Unsort slouží k uvolnění třídění a záznamy se budou zobrazovat tak, jak byly vkládány. Setříděné položky jsou udržovány seřazené až do chvíle, kdy je některá akce (např. hledání) částečně (nebo úplně) roztřídí. Pokud bychom je chtěli vidět zase setříděné stačí aktivovat dialogové okno pro třídění a potvrdit již nastavené hodnoty. Pro příklad uvádíme třídění podle Jména (ve formuláři Klient ) - vzestupně s ohledem na česká pravidla pro třídění. Globální nastavení Program umožňuje některá nastavení, která jsou společná pro všechny klienty. Na nastavení se lze dostat tlačítkem Nastavení z hlavního menu programu. Zobrazí se obrazovka, kde je možno nastavit: - limit denního příjmu vlákniny, standardně 30g - lze zapnout a vypnout navigační lištu, - lze přepnout počítání energie v kcal nebo kj

6 - lze importovat (přes schránku) logo poradny; doporučujeme importovat obrázek ve velikosti 175x70 pixlů v rozlišení max. 300 DPI, pro lepší barvy při tisku je vhodné importovat nekomprimované obrázkové formáty např. TIFF, BMP v barevném prostoru CMYK - hematologické a biochemické parametry - toto pole může obsahovat jakýkoli text, který se objeví po zadání nového záznamu klienta; slouží jako předloha pro zadávání parametrů, které považuje poradna za vhodné u každého klienta vyplnit; protože je tento text zkopírován při vytvoření nového záznamu, lze jej jakkoli upravit nebo úplně vymazat - tabulky obsahují seznamy potravin, hotových jídel, receptů, aktivit, suplementů. Tyto tabulky lze doplnit o vlastní údaje, které program standardně neobsahuje Potraviny (nutriční hodnoty potravin) Dotazník (návrh řešení výživových doplňků) Hotová jídla (skupiny a jednotlivá hotová jídla s nutričními hodnotami) Recepty Aktivity (výdeje energetických skupin) - export a import dat slouží pro přenos dat do vyšších verzí programu, ze stávající verze je nutno data nejprve extrahovat - to se provede stiskem Export dat, ve složce Nutris, odkud byl program spuštěn, vzniknou soubory: D_energie výdej, D_dotazník, D_energie příjem, Energie, Hmotnost, Klient, Měření, Plánování, Protokol, D_Aktivity, T_Dotaznik, T_Hotová jídla, T_Potraviny, T_Recepty. Tyto soubory je pak nutno zase postupně načíst z nové verze - ale pomocí tlačítka Import dat. Jednotlivé soubory budou načteny s tím, že v systému Windows je nutno ukázat cestu v souborovém stromu adresářů. - tlačítkem Nastavení měření se lze dostat na obrazovku, kde je možno doplnit položky, které budeme sledovat nad rámec obecného nastavení včetně norem jednotlivých měření, která nejsou mezinárodně pevně stanovena.

7 Formulář Klienti Formulář Klienti je výchozí pro všechny ostatní formuláře, protože přiřazuje relace ostatních tabulek vetšinou v poměru 1:n nebo i 1:1. Zvolením klienta se nastaví editační kontext pro ostatní formuláře a tak, že pokud zvolíme záložkou v záhlaví jiný formulář, bude ukazovat souvztažné hodnoty. Stiskem Nový záznam se přidá nový klient do tabulky klientů. Některé hodnoty se nastaví standardně - např. biochemické a hematologické parametry budou zkopírovány z nastavení programu. Dále se nastaví pořadové číslo klienta zvětšené o jedničku a právě toto jedinečné číslo je potom používáno programem jako identifikátor relační položky. Pro některé výpočty je nutno zadat pohlaví; některé položky nemusí být vyplněny. Pokud vložíme datum narození, vypočte se věk a zobrazí se hvězdné znamení včetně ikony v rámečku. Ikona obálky aktivuje přes zvoleného mailového klienta (např. Outlook) v počítači odeslání zprávy; pokud není nastaven žádný klient nebo je používán web-mail, funkce se ignoruje. Formulář umožňuje vložit foto klienta. Klepnutím na ikonu klienta je možno vložit přes schránku počítače (CTRL+V) nejlépe komprimovaný formát obrázku (PNG, JPG, GIF) ve velikosti 100x120 pixlů v barevném prostoru RGB. Vetší obrázky zatěžují neúměrně databázi, zpomalují rychlost programu a zvětšují její velikost. V dolní části obrazovky jsou tlačítka pro generování výstupních sestav: - protokol má přiřazení 1:1 a pokud je nulové; nový záznam pro protokol se automaticky vytvoří včetně výchozích hodnot; tlačítko Obnovit výchozí ve formuláři Protokol načte standardní hodnoty i v tom případě, že už je protokol pro klienta vytvořen. Protokol je v editačním režimu celé jedno pole a tak lze text libovolně editovat. Náhled před tiskem je možno vyvolat pomocí CTRL+U a zpět editační režim pomocí CTRL+B. - přílohy lze zobrazit tlačítkem Přílohy ; množství řádků (údajů) si lze zvolit přepínačem Tisk protokolu s grafy pak se ve výstupní sestavě zobrazují sloupcové grafy a kromě toho si lze zvolit jedno nebo dvoustránkové sestavy; pro delší jídelníčky je nutno zvolit dvoustránkové, aby hodnoty jídelníčků mohly být zobrazeny celé. - Tisk protokolu vytiskne protokol a všechny jeho přílohy na připojenou tiskárnu - Tisk receptů umožňuje tisk všech receptů, lze však vytisknout pouze některé z nich tj. skupinu A nebo skupinu B - v závislosti na nastavení (Nastavení -> Tabulky -> Recepty). Formulář Měření Formulář Měření slouží k uložení naměřených hodnot, relace je 1:n, tzn. že k jednomu klientu může být nekonečně mnoho měření. Pro výpočet množství vydané energie za den je nutno vyplnit alespoň jedno měření, kde je nutno uvést výšku a váhu klienta (automaticky se vypočte BMI). Ostatní údaje jsou nepovinné. Bazální metabolizmus je možno zadat, pak se použije pro další výpočty tato hodnota; pokud BM nezadáme, použije se hodnota vypočtená podle Harris- Benedictova vzorce. Normy jednotlivých hodnot lze zadat v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Nastavení měření) včetně čtyř dalších parametrů označených jako Def. 1 až Def. 4, které umožňují sledovat hodnoty podle potřeb výživového poradce. Formulář Dotazník Formulář Dotazník slouží k sledování některých příznaků za účelem doporučení suplementů (výživových doplňků). Relace je 1:1, tzn. že k jednomu klientu je přiřazen právě jeden dotazník, jehož záznam je vytvořen automaticky spolu s klientem. Počet řádků dotazníku je neomezen, na výstupu (v tiskové sestavě) se zobrazí pouze 15 příznaků, které považujeme za patologické, což by mělo z hlediska návrhu suplementů bohatě stačit. Základní příznaky jsou programem definovány, stejně jako i výživové doplňky, které jsou doporučovány. Toto nastavení však lze změnit a to v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Dotazník) nebo individuálně u každého klienta jednoduše přepsáním hodnot v editačním režimu.

8 Formulář Energie Formulář Energie slouží jednak k výpočtu stávajícího výdeje a příjmu energie a zároveň k její redukci (nebo opaku) tedy k tvorbě návrhu redukce cvičením a sestavení jídelníčku. Relace je 1:m, tedy k jednomu klientu může náležet nekonečně mnoho stávajících energií a nekonečně mnoho jídelníčků. Speciálním případem je energie označená jako Netisknout, která slouží pouze k archivaci, nebude se tisknout a ani nebude sloužit pro případné plánování redukce energie nebo jejím opaku. Stiskem tlačítka Nový záznam založíme nový nebo další záznam a první označíme jako Stávající tzn. že budeme nejprve zkoumat současný výdej a příjem energie. Automaticky se vytvoří pořadové číslo plánu a doplní se datum vytvoření záznamu. Výdej energie se zadává v týdenním přehledu v první tabulce. Stiskem do pole Činnost se objeví roleta se seznamem předdefinovaných činností a postupně vybíráme jednu z nich. Pokud je aktivita zároveň cvičení, zaškrtneme políčko Cvičení. Pokud je aktivita opakována denně, zaškrtneme Každodenní aktivita. Zadáme počet hodin týdně nebo denně v závislosti na volbě Každodenní aktivita. Seznam činností lze doplnit v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Aktivity). Energii, kterou klient vydává, můžeme také změřit pomocí nástrojů mimo program a hodnotu denního výdeje přímo zadat do pole Energie změřená společně s počtem hodin Počet hodin. Stávající denní příjem se zadává do druhé tabulky ve formuláři Energie. Nabídku základních potravin obsahuje pole Jídlo a tuto tabulku lze rozšířit v nastavení programu (Menu -> Nastavení -> Tabulky -> Potraviny). U každého řádku je nutno nastavit o jaké jídlo v rámci denního příjmu se jedná: 1 - snídaně 2 - přesnídávka 3 - oběd 4 - svačina 5 - večeře 6 - druhá večeře Stiskem ikony i lze vyvolat při práci v programu tento seznam jako nápovědu. V řádku se také objeví identifikační číslo potraviny, které program používá k relaci mezi tabulkami energie a potravinami. Pokud se nejedná o základní potravinu, číslo položky se neukazuje a políčko obsahuje pouze znak - pomlčku. Dále je nutno specifikovat o jaké množství potraviny se jedná. Podle zadání se tak může jednat o g/ml/ks. Potraviny jsou zadány většinou v gramech event. ml a hotová jídla a recepty Nutris mají svojí jednotku označenou při výběru - zadává se tedy počet kusů dané jednotky. U jednotlivých potravin se také sleduje množství vlákniny v ní obsažené - v poli Vláknina. Celkový denní příjem je také možno zadat v políčkách pod tabulkou - v tomto případě budou použity tyto hodnoty bez ohledu na údaje obsažené v tabulce. Graf zobrazuje zastoupení bílkovin, sacharidů, tuků a energie v rámci dne. Lze jej aktualizovat tlačítkem Aktualizovat graf nebo se tato akce provede automaticky, až to bude nutné. Součtové údaje jsou také vidět v tabulce vpravo. Do tabulky je také možno vkládat tzv. Zdravé potraviny získaných spoluprací s portálem Zdravá potravina CZ. Jedná se o více jak 3 tis. potravin. Potravinu vybíráme z roletky Zdravá potravina a přenášíme ji do tabulky stiskem tlačítka Přenést do tab.. Hotová jídla a recepty Nutris lze vkládat pomocí příslušné rolety; nejprve vybereme kategorii a potom příslušné hotové jídlo. Tlačítkem Přenést do tab. se vybraná položka přenese do tabulky. Návod na přípravu jídel Nutris lze klientu předat pomocí tlačítek Tisku receptů. Seznam Zdravých potravin a Hotových jídel lze procházet stiskem ikony. Fialová šipka vybranou položku rovnou přenese do tabulky. Pomocí ikony lupa lze položku hledat. Pravidla, jak položku vyhledat, jsou popsána v kapitole Hledání v programu. Šipka s křížkem zruší výběr vybraných položek.

9 Formulář Plán Formulář Plán slouží k plánování redukce hmotnosti (nebo opaku) klienta. Relace je 1:1, tedy k jednomu plánu náleží právě jedna stávající energie; jeden klient však může mít nekonečně mnoho stávající energií a příslušných plánů. Pro udržení správného editačního kontextu je zapotřebí zadat číslo stávající energie a číslo měření (vč. pořadového čísla). Číslo relace klienta se nastaví automaticky podle toho, který klient je právě zvolen a ke kterému se také vztahuje stávající energie. Pořadové číslo plánu se nastaví samo tak, že se v řadě čísel inkrementuje číslo plánu o jedničku. Ve formuláři Plán je dále nutno nastavit výdej energie a to tím způsobem, aby součet denního výdej energie byl roven 24 hodin. Denní příjem se nastaví automaticky podle tabulky stávajícího příjmu energie. Pokud bychom chtěli uvažovat hodnoty termického efektu z příjmu a ztráty trávicího procesu, lze využít příslušných ikonek pro zadání standardních hodnot (což je 10%). Pokud není součet hodin přibližně 24 hodin, zobrazuje se ikona STOP vedle pole Celkem výdej energie. Redukci denního příjmu energie lze stanovit v poli Redukce příjmu. Hodnoty jsou rozděleny podle toho zda zadáváme jednotky v kcal nebo kj a záporná čísla znamenají navýšení příjmu. Trojpoměr mezi bílkovinami, sacharidy a tuky lze procentuálně změnit. Standardní hodnoty jsou 30 : 50 : 20%. Bude-li klient hubnout či nabírat na hmotnosti představuje šipka u ikony váhy. Odhad tempa redukce se zobrazí, vložíme-li do pole Plánovaný úbytek váhy počet kg a Redukce tuku cvičením za týden příslušné hodnoty. V případě tisku příloh na dvě strany, lze zadat cca 3 řádky závěrečného doporučení, které se vytiskne přímo pod tabulku doporučeného výdeje energie. Speciální funkcí jsou automatické jídelníčky, které umožní podle nastavení v plánu automaticky vybrat potraviny podle některých kritérií. Po stisku ikony Jídelníčky AVP dostaneme jejich seznam s popisem. Po stisku ikony jídelníčku se vytvoří v záložce Energie jídelníček Doporučený tak, aby výsledný součet energie vyhovoval plánu. Hodnoty poměru bílkovin, sacharidů a tuků v plánu je podle automatického jídelníčku upraven a nelze ho měnit. Výsledný jídelníček ale lze dále editovat podle potřeb výživového poradce. Formulář Hmotnost Formulář Hmotnost slouží k pravidelnému sledování redukce nebo navýšení hmotnosti klienta. Relace je 1:1, tedy k jednomu plánu náleží právě jeden formulář hmotnost. Na některých systémech lze opětovným poklepem na záložku Hmotnost získat grafický přehled o zadaných hodnotách v podobě čárového grafu.

10 Význam některých klávesových zkratek Prováděná operace Klávesa Režim Přerušení operace nebo zavření okna Esc Všechny režimy Zavření dialogového okna Esc Všechny režimy Zavření dialogového okna a přerušení operace Přeřaďovač-Esc Všechny režimy Zavření aplikace nebo aplikace Ctrl+W or Ctrl+F4 Všechny režimy Uzavření všech otevřených oken Ctrl+Alt+W Všechny režimy Ukončení běhu aplikace Alt+F4 or Ctrl+Q Všechny režimy Otevře nápovědu programu F1 Všechny režimy Otevře soubor nebo aplikaci Ctrl+O Všechny režimy Otevře aplikaci a umožní zadat heslo uživatele Přeřaďovač během startu Všechny režimy Otevře aplikaci po síti Ctrl+Shift+O Všechny režimy Otevře dialogové okno pro hledání Ctrl+Shift+F Vkládání, Hledání Otevře roletové menu ve formuláři F2 Všechny režimy Tisk Ctrl+P Všechny režimy Tisk bez dialogového okna Ctrl+Alt+P Všechny režimy Ukládání dat Program automaticky ukládá Vkládání Třídění Ctrl+S Vkládání, Náhled před tiskem Další objekt ve formuláři (pole) Tab Vkládání, Hledání Předcházející objekt ve formuláři (pole) Přeřaďovač+Tab Vkládání, Hledání Menu hlavní menu Ctrl+1 Všechny režimy Menu klienti Ctrl+2 Všechny režimy Menu diagnostika Ctrl+3 Všechny režimy Menu energie Ctrl+4 Všechny režimy Menu plán Ctrl+5 Všechny režimy Význam ikon v liště - návrat do menu Menu protokol Ctrl+6 Všechny režimy - tisk - režim hledání - vidět všechny záznamy, uvolnit režim hledání - třídění - smazat záznam

11 Nejčastější otázky a odpovědi Jaký význam má energetický příjem vypočtený?$ Energetický příjem vypočtený vychází z listu Energie, kde v horní části uvádíte veškeré aktivity, které dotyčný během týdne vykonal. Program sečte energetickou náročnost všech těchto aktivit během týdne a do záložky Plán přenese energii odpovídající v průměru jednomu dni. Celkový výdej energie je pak součtem tohoto energetického příjmu vypočteného + bazálního metabolizmu (což chápejte jako výdej energie ve zbylých hodinách do 24, protože bazální metabolizmus již je v energetickém příjmu vypočteném zahrnut), dále plus termický efekt plus ztráty trávícího procesu. Jak zajistit vyrovnanou energetickou bilanci? Aby byla energetická bilance vyrovnaná, pak to znamená, že: v případě, kdy je příjem energie vyšší než výdej, navrhnete klientovi tyto kroky: - snížíte příjem energie (úpravou jídelníčku) - v záložce Plán uvedete, o kolik chcete příjem energie redukovat, tzn. redukce příjmu denně (červené číslo) - nebo zvýšíte výdej energie (pohybem) - v záložce plán se jedná o doporučený výdej energie v týdnu, tzn. redukce tuku cvičením za týden (červené číslo v pravé části) - nebo kombinací obojího v případě, kdy je příjem energie nižší než výdej, navrhnete klientovi tyto kroky: - zvýšíte příjem energie (úpravou jídelníčku) - nebo snížíte výdej energie (to pouze v případě, že sportuje opravdu velmi hodně). Jak je možné, že klient má nižší příjem energie než výdej a přesto tloustne?$ Co se týče klientů, kteří mají nižší příjem energie než výdej, a přesto tloustnou či mají nadváhu, zde může být několik problémů, které je nutné s klienty projednat při osobních schůzkách: - nevhodná skladba jídelníčku, tzn. nevhodně složený celkový jídelníček (příliš tučných jídel, nebo naopak příliš sacharidových jídel v odpoledních a večerních hodinách apod.) - nebo to může být vyvoláno právě tím, že mají příjem energie příliš nízký a tělo již tak snížilo metabolismus, že jeho hlavním cílem je vše si ukládat na horší časy; často bývá problém i v tom, že klient cvičí, ale zcela nevhodně (vysokou intenzitou), což tlak na ukládání tuků ještě zvyšuje. Doporučení v tomto případě je znovu nastartovat organizmus, uvolnit psychiku klienta a uvolnit celý proces hubnutí. Nesmí to být o hubnutí, nesmí to být o sledování váhy, musí to být o pohodě. Navrhujeme, byť se to může zdát v rozporu s tím, co se běžně uvádí, tento postup: - doporučte klientům 3 jídla denně, při každém, ať se pořádně najedí (žádné počítání kalorií, žádné sledování váhy, prostě pohoda a plný žaludek) - snídaně striktně pouze sacharidová, žádné bílkoviny (tzn. žádné jogurty, žádné sýry, žádná vajíčka), ale naopak pečivo s máslem a medem, džemem, nebo vločky se strouhaným jablkem a medem apod. - oběd kombinovaný sacharidy + bílkoviny + zelenina. Má-li klient chuť na něco dobrého, je to možné - ihned po obědě káva a zákusek, ale musí to být ihned po obědě - večeře striktně složená z bílkovin plus zelenina - rozestup mezi jídly musí být 5 hodin (ne méně) - zařaďte klientům pravidelný pohyb, ale nikoliv ve fitness centru, ale pravidelné procházky, 4x týdně minut; procházky s vyšší intenzitou, případně plavání či běh naopak s nízkou intenzitou Jak sestavit jídelníček na 7 dní?$ Obecný postup je tento:

12 a) analýzou týdne klienta zjistíte jeho výdej energie během týdne b) tento týdenní výdej vydělíte 7 a zjistíte denní výdej energie c) sestavíte plán, tzn. chcete-li mít vyrovnanou či negativní energetickou bilanci a k tomuto plánu navrhnete jídelníček s vyrovnanou nebo negativní energetickou bilancí - o tom nerozhoduje program, ale Vy, a to tím, jaký nastavíte plán. Nastavíte-li v plánu, že energetická bilance bude vyrovnaná, program automaticky vypočte množství jídla tak, aby byl příjem energie roven v plánu uvedenému výdeji. d) tímto dostanete vzorový jídelníček na jeden den e) jelikož jídelníček má být pestrý, připravíte klientovi k tomuto vzorovému jídelníčku možné varianty, aby si sám mohl vybírat jídla (například k obědu má výběr mezi 180 g brambor nebo 125 gramy rýže nebo 120 gramy těstovin apod.) - toto je však již práce nás výživových poradců, k čemuž nám program samozřejmě umí velmi pomoci, ale individuality každého klienta již musíme zohlednit my tím, jaké potraviny do jídelníčku volíme. Program je třeba chápat jako pomocníka. Důležitým faktorem práce s ním je, abychom jídelníčky navrhovali právě my, výživoví poradci, protože víme, jaké potraviny doporučovat, jak jednotlivé potraviny časovat atd., a to v závislosti na konzultaci s klientem, na jeho denním harmonogramu, na jeho stravovacích zvyklostech a návycích atd. Práce s programem není o vzorech (nelze jeden vzor aplikovat pro všechny), ale naopak o variabilitě mezi jednotlivými klienty. Někomu doporučíme pět jídel denně, jinému doporučíme jen tři jídla. Někdo si nedovede představit oběd bez masa, jiný je naopak vegetarián. Uvědomit si množství různých variant a jak s nimi pracovat může být ze začátku náročný úkol, ale časem poznáte, že je to vlastně zábava. A to se naučíte právě neustálou prací s klienty. Jak zkontrolovat, že program je správně nainstalován?$ Stáhněte z webu samorozbalovací DEMO v souboru exe a poté je spusťte. V následujícím kroku Vám bude nabídnuta cesta, kam soubory programu Nutris extrahovat (standardně je nastavena Vaše plocha). Program zaregistrujte - jméno registrátora, RČ nebo IČO a informace "Registrovaná verze" se musí zobrazovat v hlavním menu. Vždy během práce je v hlavním menu právě jeden záznam (ten se nesmí nikdy smazat - protože obsahuje údaje o registraci). Složku NUTRIS už v rámci počítače nepřesouvejte, Windows 7 někdy pro tento úkon vyžaduje nastavit práva pro užívaní (tj. program ponechejte na tom místě, kde byl registrován). Všechny soubory se musí nacházet ve složce Nutris; pokud uznáte za vhodné, můžete vytvořit zástupce ze souboru Nutris.exe pro snadnější spouštění. Jak nainstalovat program pro ipad?$ Nejprve stáhněte pomocí aplikace AppStore program FileMaker Go, který je zdarma. Potom program Nutris.fm12, který Vám bude poslán, umístěte pomocí itunes nebo delegováním přímo z mailu ipadu do aplikace FileMaker Go. Otevřete program FileMaker Go a v něm zvolte položku Nutris. Program se spustí a ihned jej zaregistrujte - jméno registrátora, RČ nebo IČO a informace "Registrovaná verze" se musí zobrazovat v hlavním menu. Jak přenést data do nové verze?$ Data ze staré verze je nutno vyexportovat pomocí tlačítka Nastavení v hlavním menu. Následně stiskněte Export dat. Vzniklé soubory: D_energie výdej D_dotazník D_energie příjem Energie Hmotnost Klient

13 Měření Plánování Protokol T_Aktivity T_Dotaznik T_Hotová jídla T_Potraviny T_Recepty - je nutno umístit do nové složky s programem a provést (opět v nastavení) Import dat. Jak kopírovat obsahy tabulek v záložce Energie (tedy i jídelníčky) mezi klienty? Jakákoli tabulka aktivit nebo tabulka s jídelníčkem se dá kopírovat do jiné tabulky (i jinému klientu) pomocí tlačítka export vpravo nahoře nad tabulkou. Kromě toho se dají oblíbené jídelníčky uložit na disk při současném stisku klávesy ALT a klepnutím na zmíněnou ikonu. Import se provádí ikonou, která je hned vpravo vedle importu; klávesa ALT umožní vložit oblíbený nebo jinak preferovaný jídelníček, který je možno dále upravovat - také je možno sestavovat a importovat jídelníčky po částech (např. napřed snídaní, pak oběd atd).

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Základní principy vyhledávání firem

Základní principy vyhledávání firem Základní principy vyhledávání firem Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více