Trojské trumfy. pražským školám OCEÁN. Pracovní list č. 9. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trojské trumfy. pražským školám OCEÁN. Pracovní list č. 9. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 OCEÁN

2 A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda laboratorní práce prezentace úkol na výběr vyfoťte DB = didaktický balíček PL = pracovní list PM = pracovní materiály Členové realizačního týmu projektu: Manažer projektu Hlavní metodička Metodičky Metodik Odborné garantky Odborný garant Výtvarnice projektu Mgr. Radim Jendřejas (Trojské gymnázium) Mgr. Zuzana Venclíková (Trojské gymnázium) Mgr. Ivana Motýlová (Trojské gymnázium) Mgr. Ada Hrstková (Trojské gymnázium) Mgr. Tereza Chýlová (Trojské gymnázium) Ing. Ludmila Horká (Trojské gymnázium) Ing. Lukáš Marek (Trojské gymnázium) Mgr. Věra Bidlová (Botanická zahrada hl. m. Prahy) PhDr. Eva Vítová (Botanická zahrada hl. m. Prahy) RNDr. Milena Peterová (Zoo Praha) Mgr. František Tymr (Zoo Praha) Bc.A. Eva Göndörová (Zoo Praha)

3 PRACOVNÍ LIST Č. 9 Oceán Pracovní list pro práci ve škole GEOGRAFIE, ČESKÝ JAZYK A LIT. Určeno pro individuální a skupinovou práci Většina vody na Zemi se nachází v oceánech. Oceán zabírá plochu 360 mil. km², což jsou téměř 3/4 povrchu Země. Podle současných údajů 1 zde žije zhruba 16 % popsaných druhů organismů, tj. asi 300 tisíc druhů. Oceány se tak řadí mezi biomy s největší biodiverzitou na světě. 1. Bez dlouhého přemýšlení napište 5 mořských živočichů. Porovnejte se sousedem a zjistěte, v kolika příkladech jste se shodli. 2. Světový oceán tvoří 4 dílčí části oceány. Napište názvy oceánů a přiřaďte je k číslům v mapce Následující grafy zachycují procentuální poměry související s oceánem. Odhadněte, čeho se týkají výseče v grafech % 29% 3% % % % 97% % 1) 2) 3) 4) 4. Moře jsou části oceánu nacházející se u kontinentů. Vnitřní moře jsou obklopena pevninou a spojena s oceánem jen průlivy. Příkladem takového moře je Středozemní moře. Připište k jednotlivým oceánům příklady 3 moří, která v nich leží. Tipněte si a svou odpověď si ověřte v atlasu. Atlantský oceán Tichý oceán Indický oceán Severní ledový oceán 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Oceán, Dorling Kindersley Limited,

4 5. Vody světového oceánu jsou v neustálém pohybu. Vyberte si jeden z oceánských pohybů (vlnění, proudění a mořské dmutí) a napište, čím je způsoben. 6. S pomocí atlasu najděte 3 teplé a 3 chladné mořské proudy. Zakreslete je do mapy a označte šipkou jejich průběh. Pak doplňte názvy mořských proudů v textu. Teplé proudy: Studené proudy: A B? Západní Evropu výrazně ovlivňuje teplý proud, který má svůj počátek v karibské oblasti. Pro západní pobřeží Jižní Ameriky má význam chladný proud, díky kterému je oblast bohatá na ryby. 7. Doplňte zkratku názvu oceánu (A, T, I, SL) k jednotlivým tvrzením. Je to největší oceán na Zemi. Ústí do něj významné sibiřské řeky. Jeho převážná část leží na jižní polokouli. Nachází se v něm velké množství ostrovů (např. Polynésie). Rozprostírá se mezi Evropou, Afrikou a Amerikou. Je to nejmenší oceán na Zemi. Jeho střední část je zmrzlá. Je to nejteplejší oceán na Zemi. Nachází se v něm nejhlubší místo na Zemi. Leží v Arktidě. Omývá největší ostrov Afriky. 8. Vyberte si 1 z následujících témat, které budete studovat podrobněji: Využití oceánů člověkem, Rybolov, Oceán v literatuře nebo Oceán v kuchyni. Po přečtení textů a splnění úkolů seznamte se závěry svého studia ostatní skupiny a zapište si novinky o problematice, kterou jste nestudovali. Slanost vody, odborně nazývaná salinita, se vyjadřuje v (promile). Za domácí úkol zjistěte: jaká je průměrná salinita oceánu; jaké minerální látky jsou v mořské vodě obsaženy; kde byla naměřena nejvyšší salinita na Zemi a jaké hodnoty dosahovala; které okolnosti slanost vody ovlivňují; 2

5 OCEÁN ÚKOL NA VÝBĚR I. Využití oceánu ČLOVĚKEM 1. Napište, jakými způsoby člověk oceán využívá. Své odpovědi pak porovnejte se sousedy a doplňte si, na co jste nepřišli. 2. Na základě předchozí odpovědi zakreslete do mapy oblasti oceánů nejvíce zasažené lidskou činností. Prodiskutujte ve skupinách i s učitelem, proč jste zakreslili právě tyto oblasti. 3. Oceány jsou bohaté na suroviny. Napište, v kterých oblastech se podle vás těží následující suroviny, a svůj odhad zdůvodněte. sůl štěrky a písky ropa a zemní plyn rudy (mangan, železo a měď) 4. Člověk znečišťuje oceán ropou a ropnými látkami. Vzpomeňte si na nějakou ropnou havárii v poslední době, popište její průběh a následky. 1

6 A B? 5. Doplňte chybějící slova v textu. Námořní doprava slouží zejména k přepravě na dlouhé vzdálenosti. V poslední době se hojně využívá kontejnerová doprava, jejíž výhodou je. Námořní dopravě velice pomohlo vybudování mořských průplavů, jako je například, který 6. Na světě existují tisíce přístavů, ale jen čtvrtina je využívána mezinárodně. V následující přesmyčce naleznete některé z nich. MEISLLERA = TEDARMOTR = PUGRANSI = leží mezi Afrikou a Asií, nebo, který odděluje Střední a Jižní Ameriku. Využívání průplavů námořní dopravu velice. 7. Přečtěte si následující článek a pod rámečkem vysvětlete, co jsou balastní vody a jaký problém způsobují. Pokuste se navrhnout možné řešení problému a své návrhy prodiskutujte se spolužáky i s učitelem. Černí pasažéři škodí ekosystému Drobní obyvatelé moří cestují v podpalubí nákladních lodí z jednoho konce světa na druhý. Jejich výpravy často odstartují ekologickou katastrofu. Nalepují se na lastury velkých mlžů a způsobují jejich hynutí. Ucpávají vodovodní trubky. Takovou spoušť za sebou zanechávají slávičky mnohotvárné zhruba čtyři centimetry velcí mlži s trojúhelníkovou žlutošedou lasturou, která je bohatě ozdobena tmavými klikatými proužky. Jak ukazují nejnovější vědecké studie, představuje neškodně vyhlížející živočich velkou hrozbu pro mnohé ekosystémy. Ze své domoviny v Černém a Kaspickém moři se šíří do různých oblastí světa a agresivně si je podmaňuje. Cestuje především v útrobách velkých nákladních lodí: po vykládce zboží nebo vyčerpání ropy či mazutu se plavidla kvůli lepší stabilitě naplňují vodou. A právě jejím prostřednictvím mohou tito mlži proniknout do nových teritorií. V 50. letech minulého století se tak slávička mnohotvárná dostala do západoevropských vod, v 90. letech si podmanila Spojené státy a Kanadu. Mlž, který vytváří kolonie čítající několik tisíc jedinců na metr čtvereční, může žít ve slané, sladké i brakické vodě. Z přímořských přístavů proniká do řek a usadil se například i v severoamerických Velkých jezerech. Velmi dobře se rozmnožuje, a proto z nově osídlených oblastí snadno vytlačí původní druhy měkkýšů. Slávičky dovedou ucpat veřejný vodovod i přívodní potrubí hydroelektrárny. Spojené státy a Kanada proto musí každý rok vynaložit obrovské množství peněz na boj s tímto vetřelcem. Tisíce mikroorganismů, ale i řada mnohem větších živočichů, třeba krabů, měkkýšů, medúz nebo drobných rybek každý den cestují jako černí pasažéři v nákladních lodích. Vědci odhadují, že se ročně na světě přepraví 10 miliard kubických metrů balastní vody slouží jako zátěž zajišťující stabilitu plavidla po vyložení nákladu. Na jedné lodi může cestovat až 400 živočišných druhů, odhaduje Mezinárodní námořní organizace, která spadá pod OSN a dlouhodobě se věnuje sledování bezpečnosti lodní dopravy a čistoty moří. HNÍKOVÁ, E. Lidové noviny, Co jsou balastní vody? Jaké problémy balastní vody způsobují? Jak by bylo možné problémy s balastními vodami řešit? 2

7 8. Pravděpodobně jste v 1. úkolu u využití oceánu člověkem uvedli i osobní dopravu a rekreaci. Přečtěte si příběhy proměn několika turisticky atraktivních míst a pokuste se obdobným způsobem popsat konkrétní případ místa ovlivněného turismem při pobřeží nebo v oceánu. Příběh může vycházet z vašich vlastních zkušeností nebo z informací, které si vyhledáte (v tom případě nezapomeňte uvést zdroj). Ve známou turistickou atrakci se proměnily kdysi posvátné hrobky v egyptském Luxoru. Denně posmrtné příbytky faraónů a dávných velmožů navštíví několik tisíc lidí. Dýchání davů turistů ve špatně větraných, stísněných prostorách způsobuje vážné poškození rytin a maleb na stěnách tedy toho nejpozoruhodnějšího, co v hrobkách zůstalo a za čím sem turisté přicházejí. V nejnavštěvovanějších hrobkách hrozí zničení nástěnných maleb odborníci odhadují úplné zničení fresek v řádu několika desítek let. V jihoamerické zemi Chile převrhl v roce 2005 český turista lihový vařič. Způsobil tak požár, který zničil 15 tisíc hektarů lesa. Česká republika poskytla Chile pomoc ve výši 19 miliónů korun, náklady na dva milióny sazenic a další práce jsou ale desetinásobné. Než se les dostane do původního stavu, bude to v ideálním případě trvat sto let. Pokud by nedošlo k vysazování nového lesa, ten by se zde přirozenou cestou neobnovil, plocha by zarostla jen travinami a nízkými křovinami. Vietnamský záliv Halong Bay ročně navštíví zhruba 4 miliony návštěvníků. V Asii je považován za osmý div světa. Předmětem obdivu turistů byly tisíce vápencových ostrůvků, korálové útesy, mořské řasy, mangrovníkové lesy a průzračná voda. Masový turistický ruch úplně zničil zdejší lesy a řasy, většinu korálů a znečistil vodu. Bhútán je malá země mezi Indií a Čínou. V zemi byl určen maximální počet turistů nejdříve na ročně, po roce 2006 na ročně. Bhútán si až doposud nechtěl nechat svou zemi turistikou zničit. Pro rok 2012 ale už místní vláda navrhla zvýšit povolený počet přijíždějících turistů na 100 tisíc ročně. Důležitým pojmem pro Bhútán vždy bylo štěstí jeho obyvatel (oficiálním cílem bhútánského krále a vlády je růst hrubého národního štěstí, ne hrubého národního produktu) a turistika byla omezována z důvodů obav o jeho narušení. Jedním z turisty nejnavštěvovanějších měst v Evropě jsou italské Benátky. Ještě v roce 1951 žilo v historickém centru stálých obyvatel. Dnes je jich už jen , což je vzhledem k plošné velikosti Benátek a bývalému počtu jejich obyvatel pokládáno za kritickou hranici mezi živým funkčním městem a skanzenem. Místo bytů jsou apartmány a penziony, místo trattorií pro místní restaurace pro turisty. Zmizely malé obchody a služby. Každý den přijíždí do města víc turistů, než kolik má historické centrum obyvatel. Za rok tudy projde 12 milionů lidí. Benátčané se stěhují na pevninu do městské části Mestre, protože si už nemohou dovolit ve svém ostrovním městě žít. Cestovní ruch nebo také turismus je souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v cílových oblastech (destinacích) a souhrn služeb, které jejich cestování a pobyty organizují a podporují. Tvoří významnou část hospodářství, zejména v některých zemích, a podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) jen mezinárodní cestovní ruch tvoří asi 25 až 30 % všech světových služeb a zaměstnává přes 100 milionů osob. Přes hranice cestovalo v roce 2008 celkem 922 milionů osob a vznikl tak obrat 642 miliard eur. 1 (koláž textů podle internetových zdrojů, 2011) ¹ 3

8 9. Pokuste se vymyslet pravidla pro využívání oceánu, tak aby byl oceán co nejméně poškozován a člověk přitom nemusel zastavit veškeré své aktivity. Za domácí úkol zjistěte význam těchto termínů: země levných vlajek mořský šelf černý kuřák 4

9 OCEÁN ÚKOL NA VÝBĚR II. Rybolov 1. Ze všech stran slyšíme, že jíst ryby je zdravé. Jaký však má tento stravovací trend dopad na ekosystémy? Napište, jak podle vás komerční rybolov ovlivňuje oceánský ekosystém. 2. Přečtěte si článek a podtrhněte v něm informace, které jsou pro vás nové. Ty, které vás zaujaly nejvíce, vypište do rámečku pod článkem a vysvětlete, proč vám připadají zajímavé. Vyhynou mořské ryby kvůli naší zdravé stravě? Na pultech obchodů i v restauracích si můžeme vybrat z velkého množství mořských živočichů, jejichž jména voní exotikou a dávají nám pocit, že děláme něco pro své zdraví. Náš zdravý životní styl však má i svou odvrácenou tvář. Některé druhy ryb (pro jednoduchost zahrnujeme v celém článku pod ryby i paryby) jsou po několika desetiletích intenzivního rybolovu přeloveny, což znamená, že jsou loveny rychleji, než se může jejich stav přirozenou cestou obnovit. Rybí populace se snižují až do té míry, že hrozí jejich naprosté vyhubení. Přelovení se týká stále většího množství druhů, neboť rybáři se kvůli menším úlovkům přeorientovávají na druhy ryb, které dříve nebyly cílem jejich zájmu, ale jejichž stavy zaručují lepší úlovek. Do popředí zájmu se tak dostali například žraloci, které bychom před pár lety na pultech obchodů našli jen výjimečně. Dnes jim hrozí přelovení také. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zahyne až jedna čtvrtina živočichů (kromě ryb i mořští savci a ptáci), kteří jsou při rybolovu chyceni, jako nechtěný či neprodejný úlovek. Tento údaj patří spíše mezi ty velmi optimistické, některé odhady hovoří minimálně o jedné polovině živočichů, jež v sítích nebo následkem lovu zahynou bez užitku. Co je blíže pravdě, vědí jen rybáři, kteří však nemají na zveřejnění podobných informací zájem. Mnoho tun ryb je tak například kvůli své podměrečné velikosti či kvůli tomu, že nejsou na spotřebitelském trhu právě žádané, vráceno zpět do moře. Většinou jsou však již buď mrtvé nebo natolik vysílené, že návrat do moře nepřežijí. Do sítí se zaplétají i ryby, na které rybáři nemají potřebné povolení a musejí je vrátit zpět moři. Mnohé ulovené ryby ještě nedosáhly pohlavní dospělosti, což velmi omezuje možnost regenerace jejich populací. Fatální následky to má u dlouhověkých ryb. Například jeseter dosahuje sexuální dospělosti mezi 6 25 lety. Samičky některých druhů jsou schopny reprodukce jednou za tři či čtyři roky, což znamená, že tyto ryby jsou schopny obnovovat svou populaci pomaleji než druhy, které dosahují zralosti dříve a častěji se třou. Jeseter, podobně jako například červenice obecná, patří mezi ryby opravdu dlouhověké, dožívá se až sta let. Může se tak stát, že budete mít na talíři rybu, která je starší než vaše babička. Mezi časté oběti rybářských sítí patří i mořští savci, zejména delfíni, tuleni a velryby. Uvíznutí v síti jim znemožní přístup ke vzduchu a zvířata čeká utonutí. Podobný osud potkává i mořské želvy a nevyhýbá se ani ptákům, kteří se za svým úlovkem pouštějí pod vodní hladinu. 1

10 Intenzivní rybolov má negativní dopady nejen na stavy ryb, ale i na podmořské ekosystémy. Při lovu ryb žijících u mořského dna (například platýzů) se používá metoda vláčení sítí po dně (tzv. trawling), při níž dochází k devastaci mořského dna. Zanikají tak přirozená místa pro úkryt, lov a tření mnoha druhů ryb a podmořských živočichů. Přirozená obnova mořského dna je pak záležitostí na desítky či stovky let. V tradičním rybářství se používaly také sítě tažené za lodí, veškerý úlovek pak byl zpracován. Zásadní obrat přišel v 70. letech s nástupem obřích rybářských lodí, které jsou schopny táhnout sítě dlouhé i několik kilometrů. Zpracována je však jen ta část úlovku, která je hospodářsky hodnotná, velká část pak končí zpět v moři jako nechtěný odpad. Mezi nejohroženější druhy patří podle informací FAO treska obecná, ropušnice severní, treska skvrnitá, red hake (příbuzný štikozubce obecného, nemá český název), sardinky, ančovičky, červenice obecná, mečoun nebo tuňák. Tento seznam z roku 1998 byl britskou organizací Marine Conservation Society nově rozšířen o lososa obecného, ledovku patagonskou, štikozubce evropského, okouna mořského, mníka mořského, platýze atlantského, kanice, jesetera a žraloky. Technicky je téměř nemožné přesně určit stav populace volně žijících jedinců konkrétního druhu ryb. Jistou vypovídací hodnotu mají údaje o tom, kolik ryb se uloví. Tento způsob však nezohledňuje vnější vlivy jako počasí, lokalitu loviště, efektivnější způsoby lovu a jiné. Přesto i z těchto údajů lze vyvodit, že stavy některých ryb za několik posledních desetiletí rapidně klesly až na kritickou mez. Pomůže nejíst ryby? Ryby patří mezi poslední živočichy, kteří jsou ve volné přírodě loveni ve velkém jako zdroj naší potravy. Některé vhodné druhy ryb jsou již pěstovány na rybích farmách, čímž se snižuje tlak na ryby žijící divoce, cíleně pěstované jsou i některé druhy korýšů a měkkýšů. Při výběru se lze tedy orientovat podle toho, zda ryba či jiný mořský plod byl vypěstován v zajetí, nebo byl uloven na volném moři. Mezi ryby, které jsou chovány na farmách, patří například losos, okoun či exotická sladkovodní ryba tilápie. Pochutnat si můžete i na kaviáru z jeseteřích farem. Ideálně lze v jídelníčku mořské ryby nahradit rybami domácími. Přínosem takové volby je i menší dopravní zatížení, které je spojené s distribucí ryb na trh. Mezi běžně dostupné domácí ryby patří pstruzi, kapři, tolstolobici, amuři, líni nebo štiky. MACH, M., ZUBER, P. Ekolist. Duben 2003, dostupné on-line na výpisek komentář 2

11 3. V článku navrhují dávat přednost rybám chovaným na farmách. Faremní chov však také může mít mnohé negativní dopady. Zamyslete se a napište, jak může faremní chov ovlivnit: genetickou diverzitu ryb čistotu vody výdělek drobných rybářů šíření nemocí a parazitů 4. Z následujících 3 úkolů splňte 1 dle svého výběru. Poté si ve skupinách sdělte výsledky navzájem a doplňte je do mapy. Nezapomeňte k mapě vytvořit legendu. a/ S využitím tabulky a za pomoci atlasu zakreslete do mapy 5 oblastí nejintenzivnějšího rybolovu. Spočítejte, kolik zhruba procent ulovených ryb pochází ze tří nejvýznamnějších oblastí. Prostor pro výpočet: Celkem oblast úlovky v r v t Arktické moře 480 Atlantik severozápadní Atlantik severovýchodní Atlantik středozápadní Atlantik středovýchodní Atlantik jihozápadní Atlantik jihovýchodní Atlantik antarktický Středozemní a Černé moře Indický oceán západní Indický oceán východní Indický oceán antarktický Pacifik severozápadní Pacifik severovýchodní Pacifik středozápadní Pacifik středovýchodní Pacifik jihozápadní Pacifik jihovýchodní Pacifik antarktický

12 b/ V tabulce vyhledejte 3 nejčastěji lovené druhy. Oblasti, kde se loví, vyznačte čísly v mapě. Vyznačte také oblasti lovu dalších 3 druhů dle vašeho výběru. jméno ryby úlovek v r v t oblast číslo v mapě aljašská treska (Theragra chalcogramma) aljašské moře atlantická treska (Gadus morhua) sv. Atlantik atlantický sleď (Clupea harengus) sv. Atlantik evropská ančovička (Engraulis encrasicolus) sv. Atlantik japonská ančovička (Engraulis japonicus) sz. Pacifik makrela (Scomber japonicus) jv. Atlantik, v. Indický o., sz. Pacifik peruánská ančovička (Engraulis ringens) jz. Pacifik sardinka (Sardina pilchardus) sv. Atlantik šprot (Sprattus sprattus) sv. Atlantik tichomořská treska (Gadus macrocephalus) sz. a střední Pacifik tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis) oceány tropů a subtropů tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) oceány tropů a mírných oblastí tuňák velkooký (Thunnus obesus) oceány tropů a mírných oblastí c/ S využitím textu v rámečku a za pomoci atlasu zakreslete do mapy tahové cesty úhoře říčního a lososa obecného a odhadněte, kolik kilometrů během tahu urazí. Přestože každý druh ryby má své zeměpisné rozšíření, jsou hejna ryb v neustálém pohybu a mohou podnikat i rozsáhlé migrace. Ty téměř vždy souvisí s výživou nebo rozmnožováním. Např. šprot obecný, makrely, pražmy nebo barakudy tráví zimu v hlubokých vodách, ale v období rozmnožování se stěhují k pobřeží, kde se třou. Do trdlišť za nimi táhnou také jejich predátoři. Některé ryby (lososi, jeseteři, placky ad.) se živí a vyspívají v moři, ale za rozmnožováním putují do řek. Např. atlantský losos obecný žijící v celém severním Atlantiku až po Bílé moře se tře v mnoha evropských řekách včetně Hřenské Kamenice, která ústí do Labe u Hřenska. Jiné druhy putují za rozmnožováním opačným směrem: evropský úhoř říční, který většinu svého života tráví v evropských řekách včetně Labe (díky umělému vysazování), se tře ve vodách Sargasového moře. Losos obecný na svém tahu urazí až km. Evropský úhoř říční na svém tahu urazí až km. Na některých řekách byly vybudovány tzv. rybí přechody. K čemu myslíte, že slouží? 5. Napište, jaké ještě máte ohledně důsledků rybolovu nejasnosti a otázky. Rybí přechod Za domácí úkol vyhledejte na internetu informace o zdrojích citovaných v článku (FAO, IUCN ad.). Jsou to organizace ve svém oboru významné? Kdo je zřizuje? Kdo je financuje? Proč je důležité to vědět? 4

13 OCEÁN ÚKOL NA VÝBĚR III. Oceán v kuchyni 1. V minulosti jedli lidé rybu jednou týdně. Ti chudší nejčastěji lososa. Bylo to v neděli, v postní den, kdy křesťané nesměli jíst maso. I dnes je doporučováno, aby člověk zařadil do svého jídelníčku rybu alespoň jedenkrát týdně. Je to ovšem z jiného důvodu. Proč? Napište, proč si myslíte, že jíst ryby je zdravé. 2. Přečtěte si 2 texty na téma ryby a zdraví, abyste se mohli přesvědčit o správnosti a přesnosti svých úvah. Podtrhněte důležité údaje a porovnejte protichůdné názory. Na našem jídelníčku by měly mít pevné místo ryby. Vedle mořských také kapr, pstruh, štika a další sladkovodní druhy. Rybí maso obsahuje víc živin, než kterékoliv jiné. Významnou dávku bílkovin, různé vitaminy, vzácný jód, rybí tuk a další. Někteří z nás dodnes vzpomínají, jak v dětství s odporem polykali lžičku rybího tuku. Dobrý nebyl, ale zdravý ano. Je totiž koncentrovaným zdrojem omega-3 mastných kyselin. Tyto látky výrazně snižují riziko srdečních chorob a nemocí krevního oběhu a také zmírňují některé příznaky lupénky a jsou nezbytné pro zdravý vývoj očí a mozku. Také proto svědčí ryby těhotným ženám. Tuk především z rybích jater, ale i masa je vynikajícím zdrojem vitaminu A, důležitého jako prevence proti očním chorobám, a vitaminu D, nutného pro správný vývoj kostí. Nejvíce tuku mají mořské tučné ryby žijící ve studených vodách například losos, makrela, sleď či tuňák. Dobrou zprávou je, že omega-3 mastným kyselinám neuškodí konzervování ani uzení ryb, uchovají se dokonce i v rybách smažených, pokud ovšem olej extrémně nezahřejeme. Množství živin, které obsahují ryby, v jiném masu nenajdeme. Už pouhá stogramová porce ryby dodá tělu téměř polovinu potřebné denní dávky bílkovin. Jód je nepostradatelný pro správnou činnost štítné žlázy, která reguluje látkovou výměnu, nervovou soustavu a srdeční tep. Hormony štítné žlázy mají zásadní význam především v raném období vývoje organizmu, kdy ovlivňují vývoj orgánů, zejména mozku. Nedostatek jódu během nitroděložního vývoje plodu a v prvních měsících života dítěte může způsobit i poruchy sluchu a tělesného růstu. Nejvyšší obsah jódu mají mořské ryby. 300 g rybího masa týdně pokryje potřeby nastávajících maminek. Většina ryb obsahuje dostatek vitaminu B12, nezbytného pro nervový systém. V poslední době se i v našich obchodech, a tudíž i v našem jídelníčku objevují tzv. plody moře, což jsou mořští korýši a měkkýši. Většina měkkýšů škeble, ústřice, slávky a hřebenatky má dvě lastury. Korýši krevety, garnáti, krabi, humři a raci mají segmentované tělo s děleným krunýřem. Maso těchto živočichů obsahuje málo tuku, ale má vysoký obsah bílkovin... Některé druhy, zvláště ústřice, jsou bohatým zdrojem zinku. Tento prvek podporuje tělesný růst a plodnost, a proto jsou ústřice považovány za afrodiziakum. V jedné porci čerstvých a v páře vařených ústřic je více než pětinásobné doporučené množství zinku. Zinek je nezbytný k tvorbě spermií a předpokládá se, že také zvyšuje libido. (Casanova prý denně jedl 40 ústřic ) Další důležitý prvek selen zase chrání proti toxickým kovům jako rtuť a kadmium; je schopen se vázat s jejich sloučeninami, které jsou pak z těla vylučovány. Na selen je nejbohatší humr, dobrým zdrojem jsou i srdcovky, slávky a garnáti. Ale pozor! Korýši a měkkýši mohou u vnímavějších jedinců vyvolat kožní alergii. Také nemocní dnou by neměli konzumovat velké množství korýšů, protože obsahují puriny, chemické látky, které mohou zvýšit hladinu kyseliny močové v krvi a tím dnu zhoršit. ze stránek , kráceno 1

14 ...je nutné jíst ryby? Není v nich něco důležitého? Ve sdělovacích prostředcích se často objevují informace o nezbytnosti konzumace rybího masa. Nejčastěji se argumentuje dvěma aspekty obsahem jódu a omega-3 mastných kyselin. Mylně se uvádí, že tyto látky jinde nejsou, takže i lidé, kteří normálně maso nejí, konzumují občas nebo i pravidelně ryby. Objasníme vám, jak je to s těmito důležitými látkami doopravdy a jaké jsou nejlepší zdroje. Pokud vás bude zajímat více, vždy uvádíme odkaz na zdroj dalších informací. 1. Obsah jódu v rybím mase není tak vysoký, jak by se mohlo zdát. Filé obsahuje miligramů jódu na 100 gramů, makrela 140 mg, losos 200. Doporučená denní dávka jódu je: kojenci mg, děti mg, dospělí 200 mg, těhotné a kojící mg. Snadno si můžete spočítat, že by tak dospělý člověk musel sníst 300 gramů 1 kilogram! filé denně. Pochybuji, že by to někdo zvládl fyzicky, natožpak finančně, snad jedině losos by mohl krýt denní potřebu jódu, ale k nám se většinou jako losos dováží obarvená treska, a pravý losos 7x týdně? Pokud jste ředitel banky, tak možná... Většinou v tabulkách o obsahu jódu nejsou zmíněny mořské řasy (možná úmyslně), protože v porovnání s nimi jsou všechny jiné zdroje zanedbatelné. Ke krytí potřeby jódu stačí pravidelně používat malé množství mořských řas například u řasy Hiziki jen několik gramů denně. Pokud myslíte, že nevíte, co s řasami a jak je upravit existují i jodové tablety z těchto řas, kde můžete snadno kontrolovat příjem jódu. 2. Omega-3 mastné kyseliny nejsou jen v rybách!! Navíc jejich obsah v rybím mase je malý. Porovnejte sami: 1 lžíce lněných semínek obsahuje mg omega-3 mastné kyseliny. Abyste získali stejné množství z ryb, musíte sníst 300 gramů tuňáka, nebo 400 gramů pstruha! Ořechy například mají 10x více omega-3 mastných kyselin než ryby! (4 000 mg na 100 gramů), mnoho omega-3 obsahuje i sója, olivový olej, špenát, výhonky alfa-alfa! Vegetarián má díky konzumaci kvalitních tuků (ořechy, olivový olej) mnohem větší příjem těchto důležitých mastných kyselin než konzument masa. 3. Jsou ryby zdravé? Opět si udělejte názor sami: V dubnu vydala americká vládní zdravotní agentura prohlášení, ve kterém varuje těhotné ženy před konzumací ryb! Důvodem tohoto varování je nebezpečně vysoký obsah rtuti. Rtuť silně poškozuje mozek a vnitřnosti nenarozených dětí. Navíc se v těle hromadí a může způsobovat problémy v budoucím těhotenství, pokud žena ještě dítě nemá. Agentura dále radí, pokud konzumovat ryby, tak ne častěji jak jednou měsíčně. 4. Etická stránka ryby cítí bolest stejně jako ostatní živočichové, o tom není pochyb. Při rybolovu na moři je chyceno velké množství ryb a jsou zpracovávány přímo na lodích. Ryby po vylovení mají (kromě jiného) problémy s dekompresí, čímž velmi trpí, navíc velmi pomalu umírají a jsou kuchány a zpracovávány ještě zaživa! 5. Otravy a trávicí problémy způsobené rybami jsou velmi časté dokonce ze všech druhů potravin nejčastější! Důvodem je dlouhá přeprava, špatné hygienické podmínky a časté rozmrazování Jedovaté látky o rtuti jsme již mluvili, ale to není jediný jed, který se v rybách nachází. Ryby filtrují tisíce litrů mořské vody a v jejich těle se tyto nebezpečné látky hromadí v ohromném množství. 7. Ekonomická a ekologická stránka ryby jsou drahé (kromě nekvalitních rybích prstů vyráběných ze zbytků), to ví každý, přestože rybolov a zpracování ryb představuje minimální náklady. Ryb se uloví statisíce tun, ale rybáři nemají žádné zásluhy na jejich množství v moři jen začnou lovit to znamená, že vstupní investice jsou minimální a zisky obrovské. Proto tolik investují do propagace ryby pro zdraví. Masivní rybolov ohrožuje stabilitu moří. Proč nám jsou tak často ryby doporučovány? Protože se na nich dá hodně vydělat to je důvod, proč se na ně objevuje reklama skrytá za odborné články, zejména v časopisech pro ženy ty totiž vaří. Navíc většina lékařů a výživářů vystudovala za minulého režimu, kdy na fakultě o mořských řasách asi těžko něco slyšeli, navíc v té době spotřeba masa a ryb svědčila o ekonomické vyspělosti společnosti. Omega-3 mastné kyseliny jsou toho důkazem existuje mnoho lepších zdrojů než jsou ryby, ale málokdy se o tom píše. Ale jak si můžete ověřit stačí se do důsledků zamyslet nad tabulkami a propočítat si, jak je vše doopravdy. Nenechte se ohlupovat, máte přece vlastní hlavu! Proč jíst ryby, když v nich nejsou žádné látky, které by nešlo získat jinak když ještě prokazatelně víc škodí, než prospívají, zejména těhotným a dětem. ze stránek , kráceno Napište, jaké závěry jste vyvodili z četby obou článků. Poté diskutujte o tom, který článek působí na čtenáře seriózněji a proč, případně které jazykové a grafické prostředky zvyšují naléhavost textu. Můžete se rozdělit na zastánce jednoho ze dvou článků a střídat se v argumentaci pro a proti. 2

15 3. Vyberte si, zda se chcete zabývat rybami nebo mořskými plody, a pokuste se je nejprve poznat. V případě potřeby využijte internet. V ČR se dají koupit nejčastěji následující ryby. Poznáte je? Vyškrtněte ze seznamu ryby sladkovodní a přiřaďte k obrázkům správný název mořských ryb. Jedna z ryb na obrázku je doma v řekách i mořích. Která to je? 2 3 kapr, pstruh, štika, candát, 1 losos atlantický, pangasius, 5 4 tolstolobik, platýz, 7 tuňák žlutoploutvý, 6 makrela obecná, okoun nilský, mořský vlk, 8 mořský ďas, amur, sleď, treska Napište stručně odpovědi na otázky a prodiskutujte je s 3 nejbližšími sousedy. Vyberte si jednu, o které jste věděli nejméně, a vyhledejte na internetu doplňující informace. Zjistěte, co jsou tzv. rybí přechody a proč se staví. Z Japonska se i k nám do ČR dostal jejich tradiční pokrm zvaný suši. Co to je a jak se vyrábí? Moře obývá neuvěřitelné množství živočichů. Na našem talíři se někteří z nich objevují pod velmi pěkným názvem mořské plody, přestože se nejedná o plody v biologickém slova smyslu jejich otcem i matkou je oceán. Rozeznáte je? Přiřaďte k obrázkům správný název mušle sv. Jakuba, chobotnice pobřežní, kalamár, kreveta, slávky, krab, langusta, 9 humr americký, norský či evropský, sépie, ústřice

16 Napište stručně odpovědi na otázky a prodiskutujte je s 3 nejbližšími sousedy. Vyberte si jednu, o které jste věděli nejméně, a vyhledejte na internetu doplňující informace. V rybích prodejnách se dá koupit sépiový inkoust. Zjistěte, co to je, jakou má barvu a k čemu se používá. Jakou mají mušle sv. Jakuba spojitost se sv. Jakubem? Co jsou slávky a jak a kde se pěstují? Najděte nejjednodušší recept k jejich přípravě. V poslední době se v potravinářském průmyslu využívají i mořské řasy. Zjistěte, v čem jsou prospěšné pro zdraví člověka. 4. V restauraci si lidé často dávají tzv. pod pivo některou z rybích lahůdek, např. zavináče, šproty, sardinky, sardele, očka, matesy, kaviár, smažené jikry nebo nakládané mlíčí... Víte, co si dávají? Tipněte si a svůj odhad ověřte podle nápovědy v příloze. Pokud máte čas a chuť a zajímá vás, jak to vypadá na nejhlubším místě na zemi a proč je platýz tak placatý, přečtěte si následující text o platýzu à la Piccard. Příběh platýze à la Piccard, kterému se mezi kuchaři říká také Piccardův sen, je velmi zajímavý, protože v sobě spojuje kvality objevitelské i gurmánské. Odehrál se v lednu 1960, kdy se poprvé a zatím naposledy vydal člověk na průzkum nejhlubšího místa na zemi ukrytého m pod hladinou moře. Unikátní sestup na dno Mariánského příkopu začal po obvyklé a vydatné snídani profesora Piccarda ráno v 8 hod 22 min SEČ a trval 4 hodiny 48 minut až do chvíle, kdy batyskaf měkce dosedl na mořské dno. Švýcarský oceánolog profesor Piccard si tehdy poznamenal do deníku: I přesto, že jsem porušil jednu ze svých zásad, a totiž obědvat vždy ve 13.00, bude tento okamžik patřit k největším chvílím mého života... Hloubkoměr ukazoval stop. Voda byla světlá a průzračná, všude kolem byla rezavě hnědá pustina. Přistávali jsme na rovině z pevného rozsivkového bahna. Na kovovou kouli našeho plavidla Trieste působil tlak tun. Kus provazu vážící několik liber, který visel z plavidla, ležel na dně a tím symbolicky, jménem lidstva a vědy, zaznamenal nejhlubší místo ve všech oceánech... Když jsme byli téměř u dna, spatřil jsem těsně pod námi nějaký druh platýzovité ryby. Podobala se mořskému jazyku a měřila zhruba jednu stopu na délku a šest palců na šířku. V okamžiku, kdy jsem ji uviděl, všimly si její dvě kulaté oči, posazené na temeni hlavy, jak v kovovém vetřelci pronikáme do její říše ticha. To bylo překvapivé zjištění nikdo nepředpokládal, že by v takové hloubce mohlo něco živého vůbec existovat. Tlak vody zde je tak obrovský, jakoby na špičce svého nosu balancoval s dvěma tisíci pytli cementu a na zbytku těla mu leželo levé mramorové křídlo Lomonosovy univerzity bez podkrovních učeben. Profesoru Piccardovi se tento zážitek vracel často ve zvláštním snu, kdy se mu zdálo, že tlak vody mění jeho urostlé tělo s mírným bříškem postupně do podoby mariánského platýze a z tohoto zploštělého těla vystupují jen dvě kulaté oči, posazené na temeni jeho zvídavé badatelské hlavy. Na počest úspěchu prof. Piccarda byla uspořádána recepce, jejíž specialitou byly rybí závitky z platýze, které na slavnostním menu kuchař Isidor Blumenthal uvedl jako Platýz à la Piccard neboli Piccardův sen. Zajímá-li vás recept, najděte si stránku a platýze à la Piccard si připravte. A pozor, prof. Piccard k tomuto pokrmu pil zásadně vodu z alpského ledovce. Dobrou chuť. podle článku L. Nágla na 4

17 OCEÁN ÚKOL NA VÝBĚR IV. Oceán v literatuře Dějištěm řady známých knih je moře. 1. Napište co nejvíce názvů knih, které se odehrávají na moři, poté zkonzultujte s nejbližšími sousedy a doplňte si tituly, na které jste zapomněli. 2. Vyberte si knihy, které jste přečetli, nebo znáte jejich děj z filmu či vyprávění, a označte v mapě moře nebo oceán, v němž se odehrávají. Zjistěte, které moře je nejvíce literární. Nabízíme ukázky ze dvou slavných knih, které byly i zfilmovány. Jejich hrdiny jsou kapitán Achab a jeho posádka a Santiago s chlapcem. Bude jistě zajímavé zamyslet se nad tím, co mají knihy i jejich hlavní postavy společného a jakou roli hraje v textu oceán či moře tím spíše, že mezi vydáním obou knih uplynulo sto let. 3. Doplňte do tabulky autory knih, jejich názvy a rybu, která je hybatelem děje. autor kniha postava lovená ryba rok vydání Achab Santiago Přečtěte si nejprve 1. ukázku a odpovězte na otázky. Jakým motivem spojuje autor Stubba a velrybu? Je autor nějakým způsobem přítomen v ukázce? Je v ukázce ulovena ona bílá velryba, podle níž se kniha jmenuje v originále Moby Dick? Přestože se dnes velryby neloví, Melvillova kniha je považována mnohými čtenáři za kultovní knihu a je stále čtena. Proč? 1

18 Přišla na mne řada, abych měl hlídku na vrcholu předního stožáru. Opíraje se rameny o skleslou horní plachtu, kolébal jsem se nečinně v začarovaném vzduchu. Žádné odhodlání nemohlo v něm obstáti. V této ospalé náladě vystoupila má duše, pozbyvši veškerého vědomí, nakonec z těla, třebaže se tělo nadále kolébalo jako kyvadlo, pokračující v pohybech, i když se kolečka stroje zastavila. Nežli mne obestřelo zapomenutí, zpozoroval jsem, že námořníci na hlavním a zadním vrcholku téměř již spí. A tak jsme se nakonec všichni tři kývali bez vědomí na ráhnech a ke každému našemu výkyvu odpovídalo zdola chrápání klímajícího kormidelníka Náhle se mi zdálo, že pod mýma zavřenýma očima vystříkly bubliny. Ruce se chopily lana jako neřesti. Jakási neviditelná milostivá moc mne zachránila. Trhnutím jsem se probudil znovu k životu. A hle! Těsně na straně návětrné, ve vzdálenosti necelých čtyřiceti sáhů, válel se obrovský vorvaň jako překocený kýl lodní a jeho široká kluzká záda ethiopské barvy zářila v paprscích slunečních jako zrcadlo. Velryba, obracející se líně v korytě moře a chrlící občas klidně páru do výše, vypadala jako blahobytný měšťan, který kouří za teplého odpoledne dýmku. Ale byla to, ubohá velrybo, tvá poslední dýmka! Rychle spustit čluny! Honem! křičel Achab a poslouchaje sám svého rozkazu, zatočil kormidlem dříve, než mohl kormidelník sáhnouti na jeho držadlo. Náhlé výkřiky posádky poplašily asi velrybu. Nežli byly čluny spuštěny, majestátně se obrátila a plula na stranu závětrnou, ale s tak vytrvalým klidem a tak málo čeříc vodu při plování, až se zdálo, že přece jenom není vyplašena. Achab rozkázal, aby se nepoužilo ani jediného vesla a aby nikdo nepromluvil jinak než šeptem. Sedíce tedy jako Indiáni z Ontaria v člunech, pádlovali jsme rychle, ale mlčky. Nutnost ticha nepřipouštěla ani použít nehlučné plachty. Když jsme takto neslyšně klouzali po vodě, zvedla najednou obluda kolmo ocas asi čtyřicet stop do výše a zmizela s očí jako pohlcená věž. Postavila ocas, zazněly výkřiky a nato vytáhl Stubb sirku a zapálil si dýmku, poněvadž nyní nastal okamžik odpočinku. Když uplynula doba ponoru, velryba se znovu vynořila, a poněvadž byla nyní před kuřákovým člunem a mnohem blíže k němu než ke kterémukoliv jinému, počítal Stubb, že mu bude dopřána čest uloviti ji. Bylo nyní jasné, že si velryba konečně uvědomila, že je pronásledována. Nebylo proto již třeba mlčenlivé opatrnosti. Pádla byla opuštěna a vesla se dala hlučně do práce. Stubb, dýmaje z lulky, povzbuzoval posádku k útoku. Ale s rybou nastala obrovská změna. Jsouc si vědoma toho, že je zaskočena, řítila se plnou parou, při čemž jí hlava vyčnívala nad prudkým varem vody, který způsobovala. Jen za ní, jen za ní, muži! Nic jiného není třeba! křičel Stubb, vypouštěje při řeči kouř z dýmky. Jen za ní, dej jí pěknou ránu, Taštego! Jen za ní, Tašo, můj hochu! Jen za ní, všichni! Ale zachovejte chladnou krev, jen zachovat chladnou krev! Buďte jako okurky! Jen lehce, jen lehce! Jen za ní jako šklebivá smrt a ďáblové skřípající zuby! Zvedněte zakopanou mrtvolu kolmo nad hrob, hoši! To je vše. Jen za ní! povzbuzoval Stubb, zůstávající na svém místě vzadu, stále své lidi k větší horlivosti, dýmaje přitom z úst. Lopotili a namáhali se jako dobrodruzi, až najednou zaznělo jásavé: Zvedni se, Taštego dej jí to! Harpuna byla vržena. Všichni vzad! Veslaři strhli člun nazpět. V témž okamžiku přejelo přes všechna zápěstí cosi horkého a syčivého. Byl to onen magický provazec. Malý okamžik předtím otočil jej Stubb rychle dvakrát kolem kolíku, kde nyní vystupoval následkem neobyčejně rychlého otáčení konopně modrý dým a mísil se s kouřem z jeho dýmky. Nežli dělal provazec otáčky okolo kolíků, procházel oběma rukama Stubbovýma, z nichž náhodou upadla látka, které se za takových okolností často používá, takže Stubbovi naskakovaly puchýře. Bylo to tak, jako byste drželi nepřítelův dvojsečný meč za ostří a nepřítel se snažil vyrvati jej z vašich spárů. Namočte provazec! Namočte provazec! křičel Stubb na veslaře sedícího u vaku, a ten sňal z hlavy klobouk a lil z něho na provazec mořskou vodu. Další závity se roztočily a šňůra se napjala. Člun letěl nyní vařící se vodou jako žralok plnými ploutvemi. Zdálo se, že celý Atlantický a Pacifický oceán probíhá kolem za jejich letu, až konečně velryba polevila poněkud v běhu. Přitáhněte se přitáhněte se! křičel Stubb na plavčíky. A všichni, obrátivše obličeje k velrybě, začali táhnouti člun k ní, třebaže byl dosud vlečen. Brzy se dostali k jejímu boku a Stubb, vrhal kopí za kopím do letící ryby. Člun se na rozkaz střídavě oddaloval od hrozného těla velrybího a pak se k němu znovu přibližoval. Ze všech stran proudily teď rudé vlny jako potoky z hory. V pravidelných přestávkách vyrážely z hlavy velryby sloupky bílého dýmu a z úst vzrušeného velitele člunu obláček za obláčkem tabákového kouře. Po každém bodnutí vytáhl Stubb ohnuté kopí (za šňůru k němu připevněnou), znovu a znovu je narovnával několika rychlými ranami o okraj člunu a pak je znovu a znovu vrhal na velrybu. Je mrtva, pane Stubbe, pravil Dagů. Ano, obě dýmky jsou vykouřeny. A vytáhnuv dýmku z úst, vyklepal Stubb mrtvý popel na vodu a okamžik stál zamyšlen, pozoruje obrovskou mrtvolu, která byla jeho dílem. MELVILLE, Herman. Bílá velryba. Praha: Družstevní práce s

19 5. Přečtěte si 2. ukázku a diskutujte ve skupinkách o tom, co mají obě knihy společného a v čem se liší. Myslel na moře vždycky v ženském rodě, jako na la mar, jak mu lidé říkají ve španělštině, když je milují Někteří mladší rybáři, mluvili o moři v mužském rodě, říkali el mar. Mluvili o něm jako o nějakém soupeři nebo o zeměpisném názvu nebo dokonce jako o nepříteli. Ale stařec na tu vodní spoustu myslil jako na ženskou bytost, která člověku věnuje nebo odpírá velikou přízeň, a jestliže provádí divoké či zlomyslné kousky, je to jen proto, že nemůže jinak Jedl po celý květen želví vejce, aby byl v září a v říjnu dost silný na opravdu velké ryby. Pil také každý den šálek rybího tuku ze žraločích jater z plechového barelu v kůlně, kde si mnoho rybářů ukládalo výstroj. Stál tam pro všechny rybáře, kteří o něj měli zájem. Většině z nich se hnusila jeho chuť. Ale nebylo to o nic horší než vstávat tak časně, jako museli, a bylo to výborné proti všem druhům nachlazení a chřipek a prospívalo to očím. Teď se stařec podíval vzhůru a uviděl, že pták krouží zase. Objevil ryby, řekl si nahlas. Létavé ryby se však nad hladinou neukázaly, ani se tu nehemžily drobné rybičky Mohl bych se dát nést proudem, pomyslel si, usnout a navléknout si kličku šňůry na palec u nohy, abych se probudil. Ale dnes je to 85 dní a měl bych dnes rybařit pořádně... Zabrala! řekl nahlas. Teď ji nechám, aby to pořádně pozřela. Nechal si šňůru proklouzávat mezi prsty, zatímco levičkou sáhl dolů a navázal volný konec prvních dnou zásobních kotoučů další šňůry. Teď byl připraven Spolkni to ještě líp, promluvil. Spolkni to pořádně! Ryba plula vytrvale, a tak pomalu cestovali po klidném moři Pak se ohlédl dozadu a zjistil, že ztratil zemi z dohledu. Na tom nezáleží, pomyslel si. Vždycky najdu cestu zpátky podle světel Havany Potom promluvil nahlas: Kdybych tady tak měl chlapce! Aby mi pomohl a tohle viděl. Rybo, pomluvil k ní, z té duše tě miluju a vážím si tě. Ale zabiju tě, než skončí dnešní den. Šňůra se zvolna zvedala a vytrvale a pak se hladina oceánu před člunem vzedmula a ryba se vynořovala ven. Vynořovala se nesmírně dlouho a voda stékala po jejích bocích. Leskla se ve slunci, hlavu a hřbet měla temně purpurové a pruhy na jejích bocích byly ve slunci široké a levandulově nafialovělé. Její meč byl dlouhý jako baseballová pálka a zužoval se jako rapír a ryba se vyhoupla z vody v celé své délce a znovu se do ní pohroužila, plavně jako potápěč, a stařec viděl, jak se potápí veliká kosa její ocasní ploutve, pak se začala šňůra prudce odvíjet. Je o dvě stopy delší než člun, pronesl stařec nahlas. Stařec už viděl hodně velkých ryb. Viděl hodně takových, které vážily přes pět metráků, a dvě nebo tři ryby těch rozměrů v životě ulovil, ale nikdy ne sám. A teď byl sám a z dohledu země a byl připoután k největší rybě, jakou kdy spatřil, k větší rybě, něž o jaké kdy slyšel, a levou ruku měl pořád tak ztuhlou jako zaťatý orlí spár. Slunce vycházelo poprvé od chvíle, co vyplul na moře, když se ryba dala do kroužení v obloucích před člunem Při třetí obrátce rybu poprvé uviděl. Uviděl ji nejprve jako temný stín, jemuž trvalo tak dlouho, než proplul pod člunem, že nemohl jeho délce uvěřit Při tomto okruhu uviděl stařec její oko a dva šedivé přísavné štítonoše, kteří plavali kolem ní Při příštím okruhu se rybě vynořil její hřbet, ale bylo to příliš daleko od člunu Při příští obrátce ji skoro dostal. Ale ryba zase vyrovnala a pomalu odplouvala pryč. Zabíjíš mě, rybo, pomyslel si. Ale máš na to právo. Nikdy jsem neviděl většího obra, nic tak krásného a klidného a vznešeného, jako jsi ty, bratře. Tak pojď a zabij mě! Je mi jedno, kdo zabije koho!... Sebral veškerou svou bolest a zbytek svých sil a svou dávno ztracenou hrdost a postavil je proti smrtelné úzkosti ryby a ryba se převrátila na bok, dotýkajíc se téměř svým mečovitým výrůstkem bednění loďky Stařec pustil šňůru, stoupl na ni nohou, zdvihl harpunu, jak jen mohl vysoko, a veškerou silou, kterou v sobě právě zburcoval, ji vrazil rybě do boku těsně za ohromnou hrudní ploutev, která trčela do vzduchu do výše jeho hrudníku. Cítil, jak železo vniká dovnitř, a nalehl na ně, aby je vrazil hlouběji, a potom se na ně vrhl celou svou vahou Přivázal rybu k přídi a k zádi a k veslařské lavičce uprostřed. Byla tak veliká, že mu připadalo, jako by si k boku připoutával mnohem větší člun. Uřízl kus šňůry a přivázal rybě spodní čelist kolem jejího meče, aby se jí neotvírala huba a aby pluli tak hladce, jak to jen půjde. Pak vztyčil stěžeň, dal na místo klacek, který mu sloužil jako vratiráhno, narovnal ráhno, záplatovaná plachta se vzedmula, člun se dal do pohybu a stařec, napůl leže na zádi, vyplul k jihozápadu HEMINGWAY, Ernest. Stařec a moře. Praha: Odeon s , kráceno. 3

20 Porovnejte autorské styly a způsob, jakým autoři píší o moři. Hledejte společné a rozdílné motivy. Závěr zapište. Prozrazovat, jak knihy skončí, není čtenářsky etické. Proto ti z vás, kteří výsledek boje kapitána Achaba nebo starého Santiaga znají, mohou jen naznačit, aby ostatní nalákali některou z knih si přečíst. Obě stojí za to. Kdo má přečteno nebo ho ukázky z nějakého důvodu nezaujaly, může se inspirovat následujícím výňatkem z knihy N. Kazantzakise Alexis Zorbas a pustit se do četby knížky, které sice nevévodí lov, ale moře v něm hraje svou roli. Moře! Podzimní nádhera, světlem zalité ostrovy, průsvitný závoj drobného deště, který zastíral nesmrtelnou nahotu Řecka. Šťasten, říkám si, komu osud dopřál, aby se v životě plavil Egejským mořem. Je mnoho darů na tomto světě ženy, ovoce, myšlenky ale brázdit toto moře za krásného podzimního dne a šeptat si jméno každého ostrůvku, myslím, že není většího blaha, jež by lidské srdce přibližovalo k ráji. Nikde jinde se tak tiše a snadno nepřeneseš ze skutečnosti do snu. Hranice splývají a stěžně nejstarší lodi vyhánějí letorosty a nesou hrozny; opravdu, zde v Řecku je zázrak jistý květ nutnosti. V poledne déšť ustal, slunce protrhlo mraky a ukázalo se svěží, něžné, čerstvě vykoupané a líbalo svými paprsky milované moře a zemi. Stál jsem na přídi a opájel se pohledem na ten zázrak, který končil daleko na obzoru, kde splývalo nebe s mořem zatímco mazaní Řekové s chtivýma očima mysleli na obchody; nicotné hádky vyvolávaly dojem rozladěného piána, počestné ženy plné zloby ubohá, každodenní provinciální bída Díval jsem se na Zorbase. Seděl na hromadě lodních lan a jeho tvář dostala barvu vosku. Voněl k citrónu, poslouchal cestující, jak jeden hájí krále a druhý Venizelose. Pokýval hlavou a odplivl si. Plané politizování, mumlal s opovržením. ( ) Až k večeru se mu zas (oko) vyjasnilo. Zvedl ruku a ukázal na dva velké delfíny, jak vyskakují a předstihují loď. Delfíni, volal pln radosti. Tehdy jsem si všiml, že má na levé ruce zpola useknutý ukazováček. Co se ti stalo na tom prstě, Zorbasi? zeptal jsem se. Nic, odpověděl dotčen, že jsem neměl radost z delfínů, jak očekával. Nějaký stroj ti ho usekl? naléhal jsem. Co mluvíš o stroji? Sám jsem si ho usekl! Sám? podivil jsem se. A pročpak? Nepochopíš to, pane, řekl a pokrčil rameny. Přece jsem ti už řekl, že jsem provozoval všechna řemesla. Jednou jsem dělal hrnčíře. Víš, co to je, když vezmeš hroudu bláta a můžeš z ní udělat, co chceš? Frr, frr, kolo a bláto se točí jako posedlé, stojíš nad ním a řekneš si:,udělám si džbán, udělám talíř, udělám lampu, udělám cokoli. Tehdy jsi, povídám ti, opravdu svobodný. ( ) A co prst? Překážel mi při práci. Právě v nejlepším mi ji kazil. Jednou jsem vzal sekáček KAZANTZAKIS, Nikos. Alexis Zorbas. Praha: Odeon s A hlavně si všechno přečtěte dřív než Hollywood! Víte, co by se mohlo stát? 4

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Předmluva Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za

Více

Svetový den oceánu. Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2

Svetový den oceánu. Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2 Projektový den Svetový den oceánu ˇ Svetové ˇ oceány PL 1 A Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2 ), který způsobuje

Více

D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ D Maso, ryby, vejce a luštěniny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ D Fleisch, Fische, Eier und Hülsenfrüchte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty

Více

prameny zdraví 6/2011 Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18

prameny zdraví 6/2011 Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18 6/2011 prameny Časopis pro zdraví a harmonický životní styl listopad prosinec ročník XVII. cena 32 Kč 1,69 zdraví Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18 Shutterstock/Yellowj

Více

prameny zdraví 1/2013 Mýty kolem alkoholu 12 Pohyb a psychika Jídlem proti osamělosti Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha

prameny zdraví 1/2013 Mýty kolem alkoholu 12 Pohyb a psychika Jídlem proti osamělosti Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha 1/2013 prameny Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha leden únor ročník XIX. cena 32 Kč 1,69 zdraví 8 Mýty kolem alkoholu 12 Pohyb a psychika 15 Jídlem proti osamělosti Shutterstock/ Maridav

Více

ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Z OBSAHU:

ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ČERVENEC SRPEN 2005 ROÈNÍK XI / 28 Kè ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Co se vám vybaví, když slyšíte slovo chlorofyl? Podvědomé spojení s dávnými hodinami biologie? Pokud jste se ve své mysli právě ocitli

Více

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti?

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? 21 klíču k tajemství hubnutí Cestou těla a mysli Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? Klíč číslo: 1 záměr 2 smích 3 cílená práce s myšlenkami

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Jak vybudovat ostrovy bezpečí. jaro 2014

Jak vybudovat ostrovy bezpečí. jaro 2014 Jak vybudovat ostrovy bezpečí jaro 2014 26 obsah 10 17 18 21 Katastrofy existují především díky lidem, říká Vít Vilímek z Přírodovědecké fakulty. Ne že by příroda neznala zemětřesení či povodně, ale když

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

dravá rodina s cukrovkou? Cukrovka a těhotenství Enzymy a zánět Daň civilizaci Dietní program pro diabetiky Vyhlášení soutěže o cestu do Ameriky

dravá rodina s cukrovkou? Cukrovka a těhotenství Enzymy a zánět Daň civilizaci Dietní program pro diabetiky Vyhlášení soutěže o cestu do Ameriky dravá rodina 4 / 9 8 Jak žít s cukrovkou? Daň civilizaci Dietní program pro diabetiky Cukrovka a těhotenství Enzymy a zánět Vyhlášení soutěže o cestu do Ameriky Ï i v o t n í p r o s t fi e d í Radek John

Více

F Pitný režim, tekutiny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

F Pitný režim, tekutiny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ F Pitný režim, tekutiny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ F Trinkgewohnheiten, Getränke Praxis für II. Stufe Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

Více

Téma: Za práva zvířat. aktuální dění v programech a iniciativních skupinách rozhovor s Janem Burianem. prostredí právech 42~43 09

Téma: Za práva zvířat. aktuální dění v programech a iniciativních skupinách rozhovor s Janem Burianem. prostredí právech 42~43 09 Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč prostredí právech 42~43 09 lidských Zpravodaj o životním a Téma: Za práva zvířat aktuální dění v programech

Více

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML), st. skupina 23 Jaroslava Široká, Tomáš Tóth pracovní skupina 3 Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu

Více

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy Vendula Vaculová Bakalářská práce 2006 53 stran 0 stran ABSTRAKT Bakalářská práce objasňuje rozdíly mezi tradiční a,,zdravou výživou z hlediska

Více

istá cesta vyhrává svět

istá cesta vyhrává svět svět istá cesta pohotovosti a zkušenosti profesionálů z BSF se vždy nalezlo řešení. Aby se alespoň částečně řešila informovanost možných klientů, byla neprodleně vypracována základní osa otázek a odpovědí

Více

Cena 45 Kč. biomanželka Veronika Vieweghová. Téma: Konopí. Jan Hnízdil. jak ho neznáte

Cena 45 Kč. biomanželka Veronika Vieweghová. Téma: Konopí. Jan Hnízdil. jak ho neznáte Cena 45 Kč biomanželka Veronika Vieweghová Téma: Konopí Jan Hnízdil jak ho neznáte echte se unést je nou chutí a čerst ou vůní do časů našich babiček. Zastavte se a dopřejte si lahodné doušky špaldového

Více

prameny Pokusní králíci zdraví 1/2011 Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich organismů. Více na str.

prameny Pokusní králíci zdraví 1/2011 Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich organismů. Více na str. 1/2011 prameny Časopis o zdraví a harmonickém životním stylu leden únor ročník XVII. cena 32 Kč zdraví Pokusní králíci Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich

Více

Tsunami je stále s námi

Tsunami je stále s námi Tsunami je stále s námi eseje o klimatu, společnosti a katastrofách Václav Cílek ilustrace Helena Wernischová Nakladatelství Alfa Publishing Praha 2006 Katalogizace v knize NK ČR Cílek, Václav Tsunami

Více

Problematika nadměrného rybolovu se zaměřením na Středozemní moře

Problematika nadměrného rybolovu se zaměřením na Středozemní moře UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Martin PIRKL Problematika nadměrného rybolovu se zaměřením na Středozemní moře Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk

Více

Kniha, která mění pohled na život. OVLIVŇOVÁNÍ REALITY. díl XI: Osvobozujeme vnímání: začínáme vidět, kam máme jít. Vadim Zeland.

Kniha, která mění pohled na život. OVLIVŇOVÁNÍ REALITY. díl XI: Osvobozujeme vnímání: začínáme vidět, kam máme jít. Vadim Zeland. Kniha, která mění pohled na život. OVLIVŇOVÁNÍ REALITY díl XI: Osvobozujeme vnímání: začínáme vidět, kam máme jít. Vadim Zeland. Živá strava a energie. Základní principy zvýšení energie. Pravé příčiny

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

DÍTĚ V PŘECHODU Z OBSAHU:

DÍTĚ V PŘECHODU Z OBSAHU: ÈÍSLO 3 / KVĚTEN ČERVEN 2005 ROÈNÍK XI / 28 Kè DÍTĚ V PŘECHODU Teenager je dítě v přechodu, říká doktor Ross Campbell. Není to mladý dospělý. Jeho potřeby, včetně emocionálních potřeb, jsou potřebami dítěte.

Více

Zpravodaj České psychoenergetické společnosti

Zpravodaj České psychoenergetické společnosti II 2007 Informace vedení o plnění úkolů v roce 2007 Jóga a výživa Geopatogenní zóny Vznik negativních zón při vyvražďování slavníkovců O alergii Harmonická mysl Účinok biogénnej vody na užitkové parametre

Více

barokem böhmovi: Láska mezi auty m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál HOPE TV televize, a nevíš o tom? Za hranicí Rodina Jsi bohatý,

barokem böhmovi: Láska mezi auty m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál HOPE TV televize, a nevíš o tom? Za hranicí Rodina Jsi bohatý, m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál böhmovi: Láska mezi auty a barokem 13 Rodina Jsi bohatý, 26 Za hranicí 30 HOPE TV televize, a nevíš o tom? představivosti jak ji neznáme uti ají JAN BÁRTA

Více

prameny Co by měla žena o muži zdraví vědět 4/2012

prameny Co by měla žena o muži zdraví vědět 4/2012 4/2012 prameny Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha červenec srpen ročník XVIII. cena 32 Kč 1,69 zdraví Co by měla žena vědět o muži 18 8 10 14 24 Lepek každý desátý má problém Špenát a brukev

Více

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA. napsal Ernst Günter. Skripta POPULAR 1990. Předmluva

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA. napsal Ernst Günter. Skripta POPULAR 1990. Předmluva Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA napsal Ernst Günter Skripta POPULAR 1990 Předmluva Kniha Přirozená strava dnes přichází k těm, kteří ji nezbytně potřebují ke svému dalšímu životu. Nakladatelství Popular

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

Levný sekt má ke hvězdám daleko

Levný sekt má ke hvězdám daleko PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY společenské akce konference a semináře výstavní expozice podpora prodeje akce pro děti Veteran Rallye a Srpnové hodování a mnoho dalších... www.dedeman.cz

Více

36 SVĚT PLNÝ CHUTÍ POLÉVKA S PLODY MOŘE A ČESNEKOVÝMI TOASTY: I v Čechách zvládneme chutné recepty středomořské kuchyně s přehledem.

36 SVĚT PLNÝ CHUTÍ POLÉVKA S PLODY MOŘE A ČESNEKOVÝMI TOASTY: I v Čechách zvládneme chutné recepty středomořské kuchyně s přehledem. 02 EDITORIAL MILÍ ČTENÁŘI: Žluté vlaky usilují o trasu Praha Brno. Co na to stát? 04 ÚHEL POHLEDU ANEB CESTOVÁNÍ S PETREM HORKÝM NEJVĚTŠÍ ZABIJÁCI AFRIKY: Komár versus krokodýl. Kdo je větší predátor?

Více