Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé."

Transkript

1 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ÚNOR 2007 Pracoviště intervenční bronchoskopie slavnostně otevřeno Za přítomnosti vedení Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, ředitele fakultní nemocnice a jeho náměstků, tiskového mluvčího, děkana Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, některých přednostů a primářů, zástupců odboru technicko-provozního a dodavatelských firem bylo v pondělí 22. ledna v hodin dopoledne slavnostně otevřeno nové pracoviště intervenční bronchoskopie. Tuto událost přišly zaznamenat také významná média v našem regionu. Jak uvedl ředitel fakultní nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, naše Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí patří k velmi moderním pracovištím, pokud jde o léčebné postupy a způsoby práce. Jedním ze záskopických metod v dolních dýchacích cestách je významnou částí plicního lékařství už více než sto let a v současné době musíme udržet tempo jeho rychlého rozvoje, konstatoval přednosta. Celá plicní medicína se v posledních desetiletích dostala z interní fáze do oblasti intervenčních a chirurgických zákroků. Naše nové unikátní referenční pracoviště má nyní k dispozici špičkovou videobronchoskopickou a autofluorescenční techniku, anesteziologické vybavení s tryskovou ventilací spolu s monitorací životních funkcí pacienta, výkonný mobilní rentgenový systém a elektrokoagulační a argon-plasmatický destrukční systém patologické tkáně. Hlavní operační sál má třístupňovou filtraci zajiš ující péči i o infekční nemocné, součástí pracoviště jsou také dospávací prostory, prostory vyšetřovací a nezbytné hygienické a technické zázemí. Zkušený personál je schopen řešit obtížné Pracoviště intervenční bronchoskopie patří k nejmodernějším v České republice. Foto: Jana Gojová kladních směrů rozvoje této kliniky a jedním z hlavních oborů, kterými se zabývá, je onkologická problematika, doplnil ředitel, klinika je také součástí Komplexního onkologického centra v rámci naší fakultní nemocnice. Pracoviště intervenční bronchoskopie, které dnes otevíráme, velmi výrazně posune dopředu možnosti jak diagnostiky, tak i terapie zhoubných i nezhoubných plicních onemocnění dolních cest dýchacích. Celkové náklady na jeho vybudování dosáhly částky přes 10,5 milionu korun, z toho část technologická stála 5,2 milionu korun a stavební úpravy přišly na 5,4 milionu korun. Chtěl bych poděkovat především panu přednostovi a celému týmu zaměstnanců plicní kliniky a samozřejmě i všem dalším zaměstnancům fakultní nemocnice, kteří se na této akci podíleli, zvláště z odboru technického. Děkuji také všem firmám za jejich špičkovou práci. Přeji jak zdravotníkům, tak i pacientům, aby bylo toto nové moderní endoskopické centrum pro ně velkým přínosem. Podle přednosty Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí MUDr. Jaromíra Roubce, Ph.D., vybudováním pracoviště intervenční bronchoskopie, které opravdu patří k nejmodernějším v České republice, se splnil sen bronchologů, pneumologů a plicních lékařů v Moravskoslezském kraji. Bronchologie jako souhrn endosituace jak u pacientů novorozeneckého a dětského věku, u dětí se kromě anomálií poměrně často vyskytují kritické situace po aspiracích cizích těles, po traumatech, zánětech a podobně, tak například i u seniorů. Na snímku (zleva) ředitel fakultní nemocnice a přednosta kliniky při otevírání nového pracoviště Live a Video Surgery Oční chirurgové si předávali zkušenosti Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé. Už poosmé se uskutečnila v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna v kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice Praha pravidelná konference Live a Video Surgery, sjelo se na ni téměř dvě stě padesát oftalmologů z celé České republiky. Jako každý rok byla konference určena zájemcům o novinky v oční chirurgii. První den jednání byly na programu přímé přenosy z operačních sálů Oční kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha, z Oční kliniky LF UK v Hradci Králové, z Oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha a z Oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Videopřenos v tak velkém rozsahu se v této oblasti medicíny konal v České republice vůbec poprvé. Na přenosu jsme participovali operací šedého zákalu, upřesňuje MUDr. Petr Mašek, CSc., přednosta Oční kliniky naší fakultní nemocnice, prováděl ji MUDr. Dalibor Cholevík, erudovaný oftalmolog a špičkový operatér. Operace šedého zákalu je jednou z nejčastějších na světě. V současné době se zkalená čočka odstraňuje nejmodernější ultrazvukovou metodou. V druhé části operace se do oka implantuje umělá nitrooční čočka. Asistent Cholevík v průběhu páteční operace implantoval pacientovi takzvanou asférickou modifikovanou nitrooční čočku. Já jsem měl možnost v kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice Praha tuto operaci současně komentovat. Další den jsem pak přednesl sdělení na téma asférických nitroočních čoček. Celá tato akce byla velmi zdařilá, ale nesmírně náročná na organizaci, uzavírá MUDr. Petr Mašek, CSc., přednosta Oční kliniky. Kolegové, kteří přijeli na sjezd, získali během krátké doby nejnovější poznatky z celého spektra oční chirurgie. Prostřednictvím telemostu a videosekvencí z operačních sálů oční lékaři prezentovali novinky v chirurgii katarakty, glaukomu, dále ve vitreoretinální i v refrakční chirurgii. (Pozn. red.: O zdárný průběh přenosu z operačního sálu č. 6 naší fakultní nemocnice se přičinily společnosti CESNET a CNC Praha spolu s našimi techniky pod vedením ing. Romana Šnajdra, vedoucího oddělení komunikačních prostředků a ing. Jaroslava Lugera, správce datové sítě.)

2 2 INFORMACE Z ODBORU PERSONÁLNÍ PRÁCE A MEZD JAK NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ? Povinnost podat daňové přiznání za rok 2006 se týká hlavně těch zaměstnanců, kteří měli příjem od více zaměstnavatelů souběžně, který alespoň v jednom měsíci přesáhl částku Kč, příjmy z pronájmu, podnikání, tzv. jiné příjmy (např. znalecké posudky), které přesáhly v úhrnu za celý rok Kč ( 7 10 zákona o daních z příjmů) nebo zrušili životní pojištění, jehož příspěvky uplatňovali jako odečitatelnou položku z daňového základu. Daňové přiznání musejí podat rovněž občané, kteří uplatňují společné zdanění manželů. Tiskopisy na podání daňového přiznání si můžete vyzvednout i na oddělení personalistiky a mzdové účtárny nebo stáhnout z internetu (např. Finanční úřady již přijímají i tiskopisy vytisknuté na černobílé tiskárně. Na intranetu FN (Dokumenty Útvar náměstka ředitele pro personální řízení a vnější vztahy Odbor PPaM) je k dispozici tiskopis daňového přiznání a příloh v Excelu, který má přímo v jednotlivých buňkách nastavené funkce pro provádění výpočtu. Termín pro podání daňových přiznání je 2. dubna SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ Manželům, kteří vyživují alespoň jedno dítě, umožňuje zákon o daních z příjmů stejně jako v loňském roce využít výpočtu daně ze společného základu daně podle 13a zákona o daních z příjmů, čili tzv. společného zdanění manželů. Ten za určitých okolností, zejména v případě, kdy jeden z manželů nemá zdanitelné příjmy, nebo příjmy obou manželů jsou rozdílné, může, a to i významně, snížit jejich celkovou daňovou povinnost. Společné zdanění manželů je možné pouze formou daňového přiznání, které podají oba manželé společně na příslušný finanční úřad. Abychom vám usnadnili vyplnění těchto formulářů, budeme pořádat informační semináře, kde budete mít možnost vyplnit si daňová přiznání pod dohledem odborné referentky odboru PAM. Na internetové adrese kalkulacka/manzele.php je k dispozici daňová kalkulačka, která vám po zadání příjmů obou manželů spočítá, zda je pro vás společné zdanění výhodné a jaká by byla výše vrácené daně. Pokud se rozhodnete tuto kalkulačku použít, chcete si vyzkoušet, zda by pro vás bylo společné zdanění výhodné a neznáte vaše příjmy a výši zaplacené daně v loňském roce, požádejte vaši referentku PAM o vytisknutí zjednodušeného potvrzení o příjmu. Teprve v případě, že se definitivně rozhodnete pro podání daňového přiznání na finanční úřad, požádejte o vystavení potvrzení pro finanční úřad. Informační semináře ke společnému zdanění se budou konat ve čtvrtek 15. února ve a v hod. v pondělí 26. února ve a v hod. v zasedací místnosti v přízemí internátu. Přineste si potvrzení o příjmu Ilustrační foto: Jana Gojová obou manželů, o odpočtech ze základu daně (příspěvky odborům a LOK, úroky ze stavebního spoření nebo hypotéčních úvěrů, dary včetně dárcovství krve a krevních derivátů, příspěvky na penzijní pojištění přesahující 6000 Kč ročně a na životní pojištění aj.) a kalkulačku. Příslušné tiskopisy daňového přiznání včetně příloh vám poskytneme na místě. ZMĚNY VE VYŘIZOVÁNÍ DŮCHODŮ A DALŠÍ INFORMACE Chystáte se v nejbližších letech do důchodu? Máte pochybnosti o tom, jestli vaši předchozí zaměstnavatelé odeslali podklady, na základě kterých vám bude vyměřen důchod? Doporučuji vám požádat Českou správu sociálního zabezpečení (Křížová 25, Praha 5) o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, který obsahuje všechny doby pojištění, které jsou pro výpočet důchodu doloženy na ČSSZ a výdělky od roku 1986, na základě kterých je možné vypočítat výši důchodu, o kolik se důchod sníží při předčasném odchodu do důchodu apod. Tiskopis žádosti je k dispozici na intranetu FN ve složce NPR (Žádost ČSSZ). Tento osobní informační list je vhodné předložit také při vyřizování důchodu, protože nebudete muset dokládat přehled o vykonávaných zaměstnáních. Od letošního roku se žádost o důchod podává na Okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. O starobní důchod je možné požádat nejdříve 3 měsíce předem. Než si půjdete vyřizovat důchod, musíte si u své referentky na odboru PPaM vyzvednout vyplněný tiskopis a evidenční list. Dostanete zde rovněž informaci o potřebných dokladech (upozorňuji, že je nutné předložit originály všech vysvědčení, u žen rodných listů dětí a u mužů vojenskou knížku), o úředních hodinách OSSZ a příslušný tiskopis pro potvrzení bankou nebo spořitelnou, pokud budete chtít zasílat důchod na účet. Na intranetu (Dokumenty Útvar náměstka ředitele pro personální řízení a vnější vztahy Odbor PPaM) je k dispozici tabulka Stanovení důchodového věku, kde si můžete ověřit, kdy vám podle platného zákona vznikne nárok na starobní důchod. Potřebujete informace z oblasti pracovně-právní, mzdové, důchodové, nemocenských a sociálních dávek apod? Vyzkoušejte internetovou adresu Ing. Věra Pazdziorová, ved. odd. personalistiky a mzdové účtárny Informace o výběrovém řízení Na základě výsledku výběrového řízení ředitel FN Ostrava jmenoval s účinností od MUDr. Petra Hona do funkce zástupce přednosty Neurologické kliniky pro léčebnou péči. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy Podepsán dodatek ke Kolektivní smlouvě Sdělujeme zaměstnancům, že ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a předsedové odborových organizací Ing. Jiří Lorenc, MUDr. Peter Sklienka a Mgr. Bc. Jozef Látka podepsali dne dodatek č. 5 ke Kolektivní smlouvě platný pro rok V dodatku jsou zapracovány veškeré změny, které vyplývají z ustanovení nového Zákoníku práce. Z nejdůležitějších změn, na nichž se smluvní strany dohodly, uvádíme: 1. zaměstnavatel se zavazuje zvýšit průměrný měsíční plat zaměstnance dosažený v roce 2006 ve výši Kč o 4,5 %, tj. na výši Kč. Zvýšení průměrného měsíčního platu u jednotlivých kategorií bude činit alespoň 4 %. 2. individuální příspěvek z FKSP pro zaměstnance se zvyšuje ze Kč na Kč. Dodatek kolektivní smlouvy je k nahlédnutí na Intranetu (dokumenty-organizace řízení-platné VŘA). Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy Orkán se prohnal i naším nemocničním areálem Obrovské škody za sebou zanechal orkán, který se přehnal nad ČR z 18. na 19. ledna rychlostí až 140 km/hod., na horách dosáhla rychlost větru téměř 200 km/hod. Energetická společnost ČEZ vyhlásila stav nouze, výpadky elektřiny vyjížděly okamžitě řešit osádky techniků. Padaly stromy, vichřice ničila střechy, komplikace nastaly také na železnici. Jen ostravští hasiči museli v průběhu noci zasahovat třiadvacetkrát. Podobně to vypadalo i v ostatních okresech a krajích. V pátek ráno jsme mohli spatřit, co orkán natropil, když se prohnal i naším areálem

3 3 Vyhodnocení soutěže o nejlepšího pracovníka U příležitosti slavnostního zahájení roku 2007 ve čtvrtek 4. ledna byly zveřejněny výsledky soutěže o nejlepšího pracovníka, kterou na podzim loňského roku vyhlásili ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Nejlepší pracovníky v jednotlivých kategoriích navrhovali spolupracovníci a pacienti. A co rozhodovalo o jejich nominaci? Vysoce profesionální práce, bohaté znalosti a zkušenosti v oboru, dobré organizační schopnosti, trpělivost, vstřícnost a ochota pomáhat Naše anketa? Naše anketa? Naše anketa? Naše anketa Všem oceněným pracovníkům jsme položili několik otázek, abychom vám je mohli také trochu představit. Například jaké měli pocity, když se dověděli, že byli vyhodnoceni jako nejlepší pracovníci, jak dlouho pracují v naší fakultní nemocnici, co je na jejich práci těší a podobně. Nejlepší lékař u lůžka a v ambulanci MUDr. Richard Kašpárek, zástupce primáře (Ortopedické oddělení) Jistě, takové ocenění člověka potěší, ale zároveň i zavazuje. Svědčí to o tom, že řadu věcí dělá asi dobře, a bude je chtít dělat proto stejně tak i nadále. Ve fakultní nemocnici pracuji více než dvacet let. Pod vedením bývalého primáře Emericha Filipa jsme tady ještě s ostatními kolegy tvořili základ ambulantní složky, a teprve prakticky před více než deseti lety vzniklo dnešní ortopedické oddělení lůžkové, vedené primářem Zdeňkem Cichým. Za uplynulou dobu se vyvinuly implantáty téměř všech kloubů, které v lidském těle existují, zlepšují životní komfort jak mladším, tak zejména starším pacientům. Tato devíza jednoznačně předurčuje náš medicínský obor k jeho další životnosti a rozvoji. Nejlepší sestra u lůžka Vladislava Jelenová, staniční sestra (Kardiochirurgické centrum) Ta zpráva mne spíše překvapila, myslím si totiž, že jedny z nejlepších pracovníků jsou sestry. Víte, nikdo nemůže pracovat sám, vždycky potřebuje pomoc druhých. A já bych nemohla takhle pracovat bez sester a nebyla bych ani oceněna. Do nemocnice jsem přišla před čtyřiadvaceti lety. Jako absolventka jsem nastoupila na jednotku intenzivní péče na chirurgii, v roce 1994 jsem pak přešla na jednotku intenzivní péče Kardiochirurgického centra. Máme perfektního primáře, a perfektní je také celý náš kolektiv. Práce je strašně náročná, ale přitom krásná. Provádíme také výkony, které nedělá nikdo v republice, prezentujeme je i ve světě. Co bych si přála do budoucna? Aby toto ocenění dostaly všechny moje sestry. Nejlepší sestra v ambulanci Martina Kostelňáková, úseková sestra (Oddělení centrálního příjmu) Nevěděla jsem, že jsem byla navržena na toto ocenění, takže to bylo pro mne opravdu velké překvapení. Uvěřila jsem tomu až přímo na místě v samotný čtvrtek, předtím jsem měla totiž ještě tři dny dovolené. Člověka potěší, když někdo ocení jeho práci, například poděkování od pacientů je dnes už téměř vzácností. I když se snažíte dělat něco navíc, berou to jako samozřejmost. Doba se hodně změnila. Po maturitě v roce 1984 jsem nastoupila na lůžkovou část interny, na centrálním příjmu úseku interny jsem od roku 1996, tedy od úplného začátku, mezi prvními zaměstnanci. Setkáváme se tady s různými nemocnými lidmi, ale i s alkoholiky, narkomany, atd. Nejtěžší na té práci je ustát každou situaci, která se naskytne, tak, aby to bylo správné pro toho člověka, který před vámi stojí, i pro vás. Snažím se chovat tak, aby to bylo všechno v pořádku. Nejlepší pracovník SVLS Marie Vojtylová, úseková laborantka (Radiodiagnostický ústav) Ocenění mě překvapilo, určitě také potěšilo, ale především šokovalo Pracuji tady zhruba dvacet let, je to moje první místo po škole. Baví mě práce s lidmi, i když musím říci, že všeobecně se mezilidské vztahy zhoršily. Zajímá mě také technika, která jde neustále dopředu. Diagnostické přístroje jsou ale strašně náročné na peníze a za pět let mohou být už staré Vzhledem k tomu, že chodím i na operační sály, vidím postupy operací a také nová instrumentaria. Díky tomu jsem i schopná trochu více do té medicíny vstoupit, a to mě baví. Nejlepší pomocný zdravotnický pracovník Melánie Rohlová, ošetřovatelka (Neurochirurgická klinika) Foto: Jana Gojová Byla jsem samozřejmě překvapená, nečekala jsem, že budu oceněna. Pracuji tady od roku 1973 jako ošetřovatelka. Baví mě starat se a pečovat o pacienty, přála jsem si to už odmalička. Nikdy mě ani nenapadlo změnit zaměstnání. Také proto, že jsme tady měli vždycky dobrý kolektiv. Mám štěstí na své spolupracovníky, i na své nadřízené. Co mě těší na této práci? I když klade na nás jak fyzické, tak i psychické nároky, jsem moc ráda, když se dovím, že se zdravotní stav pacientů zlepšil a že jejich výsledky jsou dobré.

4 4 Prezident Česko - Slovenského fóra pro sepsi: Důležitá je schopnost pracovního týmu, technické zázemí je až druhořadé Více než 500 účastníků projevilo zájem o letošní 9. postgraduální kurz Sepse a MODS, který se uskutečnil 24. až 26 ledna v hotelu Atom. Členy vědeckého výboru byli také naši lékaři MUDr. Roman Kula, CSc., a MUDr. Igor Satinský, Ph.D., z Anesteziologicko-resuscitační kliniky, doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., primář Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče a MUDr. Petr Hon z Neurologické kliniky. Další naši zaměstnanci se podíleli na organizačním a technickém zajištění kurzu. Pořadateli akce byly Česko-Slovenské fórum pro sepsi, Anesteziologickoresuscitační klinika a Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Fakultní nemocnice Ostrava. Účastníky akce přivítal MUDr. Roman Kula, CSc., poté předal slovo hostům MUDr. Svatopluku Němečkovi, MBA, řediteli naší fakultní nemocnice a MUDr. Jozefu Firmentovi, Ph.D., prezidentu Česko-Slovenského fóra pro sepsi. Oba ve svém vystoupení vyslovili přesvědčení, že i 9. postgraduální kurz bude pro všechny velkým přínosem jak po odborné, tak i po neformální a společenské stránce. Odborný program zahájil prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který představil i další členy předsednictva a vyzval MUDr. Petera Sklienku z Anesteziologicko-resuscitační kliniky naší fakultní nemocnice k úvodní přednášce s panelovou diskusí na velice zajímavé téma Aktivovaný protein C (rhapc). Toto vystoupení později prof. Cvachovec hodnotil jako znamenité a podotknul, že by nemělo zapadnout. Nepochybně z praktického pohledu Účastníky přivítal MUDr. Roman Kula, CSc., vedle něho vidíme ředitele fakultní nemocnice a prezidenta Česko-Slovenského fóra pro sepsi. Součástí programu byla také prezentace firem Foto: Jana Gojová jsme schopni pacientům s těžkou sepsí nabídnout více než před pěti lety, konstatoval prof. Cvachovec. Někdy je to velice obtížné prokázat čísly. Einstein při jedné příležitosti řekl, že ne všechno, co je podstatné, lze spo- čítat a ne všechno, co lze spočítat, je podstatné. A chceme nebo nechceme, a už byla role aktivovaného proteinu C v této souvislosti jakákoliv, byl to přínos, uzavřel diskusi. V průběhu tří dnů vystoupilo téměř 150 přednášejících z Česka, ale i ze Slovenska, Itálie, Německa, Ma arska, Velké Británie, Švýcarska, Belgie, Kanady a USA. Součástí programu byly výukové sekce, setkání s experty, panelové diskuse, Pro-Con diskuse, sekce posterů, 5. minisympozium intenzivní péče v pediatrii a firemní minisympozia. Kvalita tohoto kurzu se rok od roku zvyšuje, uvedl pro Nemocniční listy MUDr. Jozef Firment, Ph.D., prezident Česko-Slovenského fóra pro sepsi. Je to vidět i v počtu účastníků, v posledních letech se kurzu aktivně účastní i přednášející z cizích zemí. V oblasti intenzivní medicíny je skutečně pořád si co říci, nebo se velmi výrazně vyvíjí. Zkušenosti s implementací poznatků o těžké sepsi do praxe jsou různé. Nejen v evropských státech, ale například i v USA či Brazílii. Při záchraně pacienta sehrává velkou roli schopnost a zručnost kolektivu, do kterého se na pracovišti urgentního příjmu nebo intenzivní medicíny dostane. Řekl bych, že technické zázemí je až druhořadé. V prvé řadě musí být tým vyspělý, musí vědět, co chce a co má udělat. Pak už také bude vědět, jaké technické vybavení by měl mít, aby mohl splnit daná kritéria. Mohu konstatovat, že v porovnání s jinými státy máme dobře vybavená pracoviště. A máme i podobné výsledky v léčbě těžké sepse, nezaznamenáváme žádný extrém, který by bylo třeba nějak zvláš komentovat, uzavřel MUDr. Firment. Aktuality v dětské intenzivní péči V rámci programu 9. postgraduálního kurzu Sepse a MODS zorganizovalo Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava a Sekce intenzivní medicíny Se sdělením vystoupil také MUDr. Václav Vobruba, primář JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN Praha a předseda Sekce intenzivní medicíny České pediatrické společnosti. České pediatrické společnosti ve čtvrtek 25. ledna v hotelu Atom minisympozium Aktuality v dětské intenzivní péči. Letos jsme museli zahájit jednání o něco dříve, protože přednášejících přibylo a ni- koho jsme nechtěli odmítnout, konstatoval v úvodu primář Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Jménem Fakultní nemocnice Ostrava pozdravil přítomné ředitel MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Jak primář Hladík uvedl v rozhovoru pro Nemocniční listy, jubilejní 5. minisympozium mělo na programu pět témat. Zabývali jsme se jednak eliminačními metodami u závažně nemocných pacientů a také nekonvečním zajiš ováním dýchacích cest, tedy jakými technickými prostředky lze zvládnout v krátkém časovém intervalu obtížně zaintubovatelné dítě. Dalšími tématy byly sepse a septický šok u dětí a dále intoxikace a jejich řešení. Jako pátý bod jsme do programu zařadili různé. Prof. Zdeněk Slavík z Velké Británie zde například hovořil o problematice intenzivní péče v dětské kardiologii. Intenzivní péče je jedním z nejdynamičtějších medicínských oborů. Jeho trendem je dosahovat maximálních výsledků s minimální invazivitou. Dalším trendem je i změna pohledu na léčbu intoxikace. Jedna umělá játra v naší fakultní nemocnici už máme a v tomto směru chceme jít ještě dále. Pokud se nám Primář Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče (na snímku vpravo) v rozhovoru s ředitelem fakultní nemocnice a prof. MUDr. Tiborem Šagátem, CSc., děkanem Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě. podaří ošetřit všechno, co s tím souvisí, zejména po stránce finanční, tak v Ostravě vznikne centrum, které by se touto problematikou zabývalo mnohem hlouběji v rámci celé republiky. V dětské intenzivní péči se mění pohledy také na umělou plicní ventilaci, vnitřní prostředí, léčbu srdečního selhání Módním vlivům bohužel podléhá i medicína. Je třeba je zachytávat, kriticky hodnotit a eventuálně uvádět do praxe, ne slepě aplikovat, uzavírá primář Hladík.

5 5 Tématem jednání byl pacient v ošetřovatelském týmu První telekonference sester v Moravskoslezském kraji V pátek 26. ledna se uskutečnila pravidelná konference sester z celé České republiky. Její 6. ročník pod názvem Sestra v roce 2007 zorganizovala Všeobecná fakultní nemocnice Praha ve spolupráci s Českou asociací sester sekcí managementu. Odborný program konference byl z místa konání síně Curieových v Ústavu biochemie a experimentální onkologie přenášen pomocí telemostu také do Fakultní nemocnice Motol a do naší fakultní nemocnice zasedací místnosti na Klinice dětského lékařství Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči vysvětluje přítomným účastnicím, jak bude celá telekonference probíhat Jde o vůbec první takovouto telekonferenci v oblasti ošetřovatelství v Moravskolezském kraji, řekla nám před zahájením samotného jednání Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Naši fakultní nemocnici oslovily hlavní sestra Všeobecné fakultní nemocnice Anna Chrzová a Zahájení videokonference viceprezidentka České asociace sester Růžena Wágnerová a my jsme této nabídky využili. Má to pro nás i určité ekonomické výhody. Do Prahy odjely pouze dvě sestry, vrchní sestra Kliniky dětské neurologie Bc. Angelika Remová a Šárka Koňařová z téže kliniky, kde vystoupí se svými sděleními. Budou hovořit o ošetřovatelské péči o pacienta se záchvatovým onemocněním v raném věku a o úloze EEG laborantky v diferenciální diagnostice záchvatových onemocnění. Dalších padesát sester z různých klinik a oddělení se konference účastní doma, tedy přímo v naší fakultní nemocnici. Na přenosu videokonference sester se podílejí v Ostravě technici pod vedením ing. Milana Andrleho, vedoucího Odboru informačních a komunikačních systémů, kteří spolupracují se Zdeňkem Kuchařem, obchodním specialistou firmy OVANET, a.s., a Petrem Juříčkem z partnerské firmy AV MEDIA, a.s. Vyšel Atlas of Lacrimal Surgery Přednosta ORL kliniky členem mezinárodního týmu autorů MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., přednosta Otorinolaryngologické kliniky Prestižní nakladatelství Springer Verlag ve Spolkové republice Německo nedávno vydalo Atlas of Lacrimal Surgery. Na jeho tvorbě se podílel mezinárodní tým autorů z USA, SRN, Anglie, Španělska a Česka. Jediným českým autorem této publikace je MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., přednosta Otorinolaryngologické kliniky naší fakultní nemocnice. Kniha se zabývá problematikou operací slzných cest, což je poměrně velká specializace jak v oftalmologii, tak i v otorinolaryngologii, říká přednosta Komínek. Její budoucí hlavní autor prof. R. K. Weber z nemocnice V zasedací místnosti Kliniky dětského lékařství se sešlo padesát sester V každé ze tří lokalit jsou v této chvíli připraveni kolegové, kteří jsou vybaveni obdobnou technikou, jakou tady máme i my, vysvětluje Zdeněk Kuchař, multipoint je zřízen ve Všeobecné fakultní nemocnici. S videokonferencemi máme širokou škálu zkušeností. Naše akciová společnost je provozovatelem metropolitní sítě v Ostravě. Majoritním a jediným naším akcionářem je statutární město Ostrava, své služby poskytujeme především municipálním objektům. Tématem 6. konference sester je pacient v ošetřovatelském týmu, doplňuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Sestry se budou zabývat například péčí o pacienta s metabolickým onemocněním, handicapované, pacienty po roboticky asistované radikální prostatektomii a podobně. Každá sestra, která se této konference zúčastní, získá tři kredity. Publikaci si můžete objednat prostřednictvím internetu. v Karlsruhe v Německu, se kterým se znám osobně ze sjezdů, mě oslovil, zda bych se nechtěl na ní podílet. Přispěl jsem dvěma kapitolami (publikace má celkem třináct kapitol pozn. red.) kapitolou o diagnostice poruch slzných cest a dále kapitolou o operaci tzv. konjunktivocystorinostomii. U tohoto výkonu se zavádí mezi spojivkový vak a nosní dutinu skleněná trubička, která nahrazuje funkci ucpaných slzných kanálků. S neprůchodností slzných cest se můžeme setkat jak u dětí, tak dospělých pacientů. U dětí jde nejčastěji o vrozenou neprůchodnost, toto onemocnění však může způsobit i neadekvátní léčba. U dospělých pacientů v převážné většině diagnostikujeme získanou neprůchodnost slzovodu. Častěji vzniká u žen než u mužů, proč tomu tak je, není dosud zcela jasné. U další skupiny dospělých pacientů dochází k neprůchodnosti slzovodu například po zlomeninách nebo poraněních střední obličejové části. Projevy těchto onemocnění jsou poměrně nezávažné, jde o přetrvávající slzení, hlenění oka, někdy může vzniknout také akutní zánět vaku, nicméně jsou velmi obtěžující. Ročně provádíme přibližně 120 těchto operací. Většinou operujeme pacienty mimorajonní, a to z celé republiky, kteří byli jinde neúspěšně léčeni. V této oblasti máme skutečně největší zkušenosti asi u nás. Problematikou slzných cest se zabývám se svým kolegou oftalmologem MUDr. Stanislavem Červenkou intenzivně už od roku 1994 (přednosta Komínek spolu s kolegy Červenkou a prof. Dr. Klausem Mülnerem z Univerzity Augenklinik v Grazu jsou autory knihy Nemoci slzných cest diagnostika a léčba, první monografie tohoto druhu vydané u nás pozn. red.). Na závěr ještě dodejme, že Atlas of Lacrimal Surgery obsahuje rovněž obrazovou dokumentaci a CD s některými diagnostickými výkony a operacemi. Zájemci si jej mohou objednat prostřednictvím internetu.

6 6 Sestry převzaly certifikáty První porada vrchních sester v letošním roce 2007 se uskutečnila ve středu 24. ledna odpoledne v zasedací místnosti malého internátu. Zahájila ji Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, která přivítala MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ředitele fakultní nemocnice, MUDr. Josefa Srovnala, náměstka pro léčebnou péči, ing. Petru Lampartovou, náměstkyni pro ekonomiku a finance, ing. Lenku Nétkovou, pověřenou výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy, ing. Jindru Strakošovou v zastoupení náměstka pro techniku a provoz a ing. Gabrielu Frankovou, manažerku jakosti fakultní nemocnice. Prvním bodem programu porady bylo předání certifikátů vrchním a staničním sestrám, které absolvovaly odborné kurzy Rozvoj manažerských dovedností organizované Fakultní nemocnicí Ostrava. Školící firmou byla B.I.B.S., a.s. (Brno International Business School). Ještě nikdy jsem podobné kurzy nenavštěvovala, uvedla pro Nemocniční listy Bc. Bohdana Břegová, staniční sestra Interní kliniky, přednášky mi hodně pomohly. Získané zkušenosti jsem od té doby použila už několikrát. Vím te, jak řešit některé problémy, čerpám z materiálů, které máme k dispozici. Velmi zajímavá byla například přednáška o vyjednávání a zvládání konfliktů metodou neurolingvistického programování. V kapitole věnované personálnímu zabezpečení jsme se seznámili mimo jiné také s řešením některých případů výpovědí, abychom nebyli právně napadeni zaměstnanci a podobně. Jedna z přednášek se zabývala i orientací na zákazníka a prodej služeb ve zdravotnictví a jejich kvalitu. Pro mě osobně byla největším přínosem již zmiňovaná personální agentura. Ve funkci staniční sestry jsem déle než rok, předtím jsem byla zástupkyní, a to bylo něco úplně jiného. Jako manažeři máme mít určité role, v rámci odborného kurzu jsme se dověděli, jak máme tyto svoje role zvládat, jak máme delegovat úkoly, zachovávat zpětné vazby při komunikaci a podobně. V závěru odborného kurzu jsem se shodla s kolegyněmi, že jeho další pokračování bychom jenom přivítaly. Bionická technologie pomáhá pacientům Dr. Magnus Lilja ze Švédska na snímku vpravo, vlevo vidíme pacientku Marcelu Hokynářovou. Zajímavý odborný seminář se uskutečnil ve čtvrtek 25. ledna v budově děkanátu ZSF OU. Dr. Magnus Lilja z University Jönköping ve Švédsku přijal pozvání pořadatelů katedry rehabilitace a ISPO ČR (organizace představující Českou národní členskou společnost Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku) a přijel se podělit o nejnovější výsledky bionické technologie v oblasti protézování dolní končetiny. Seminář navštívilo téměř sedmdesát posluchačů studentů oboru ortotik-protetik, pedagogů, ale i fyzioterapeutů a lékařů. Pozvání přijali i oba pacienti z Moravskoslezského kraje Marcela Hokynářová a Ladislav Bražina, kteří zatím jako jediní v ČR užívají bionickou protézu. V teoretické části semináře předvedli různé úkony jako vstávání ze židle, chůze po schodech a podobně. Podle ing. Jiřího Rosického, který přednáší na katedře rehabilitace, studenti tak měli možnost podívat se na tuto problematiku z hlediska uživatele protézy, fyzioterapeuta i protetika. S mechanickou protézou je chůze po schodech, ze svahu, ale i vstávání ze sedu obtížné, protože se ztrátou končetiny došlo ke znemožnění řízení pohybu této části těla z mozkového centra, vysvětluje ing. Rosický. V případě bionických protéz je centrální nervová soustava nahrazena systémem snímačů a umělé inteligence, svalový a kosterní systém je nahrazen elektromechanickými akčními členy. Elektromechanické části biotické protézy jsou poháněny bateriemi, jež je možné dobít třeba i v automobilu. Jak uvedla PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D., tajemnice katedry rehabilitace, zájem o nové technologie bionických produktů projevila už také Klinika léčebné rehabilitace naší fakultní nemocnice. Výborně spolupracujeme s Traumatologickým centrem fakultní nemocnice, zájem jsme zaznamenali i na Chirurgické klinice. Velmi dobrá a perspektivní spolupráce se rýsuje i v případě specializovaného pracoviště ve Frýdku-Místku, upřesňuje tajemnice. Staniční sestra Jitka Rutarová, Dis., z Chirurgické kliniky shodně tvrdí, že také jí školení pomohlo získat řadu důležitých poznatků. Jedna z přednášek se zabývala například správnou komunikací v napjatých situacích, radila nám, jakou bychom měli zvolit techniku překonávání různých konfliktů, jak máme zvládat stres, který nám navozují tyto nepříjemné situace a podobně. Někdy stačí jen nedorozumění a nepříjemná situace je už na světě. Myslím si, že devadesát procent nepříjemností je právě díky špatné komunikaci. Podle mne by se měla věnovat pozornost průpravě správné komunikace s pacienty už na školách. Kurz byl pro mě určitě přínosem a myslím si, že by jej měli absolvovat všichni zdravotníci, nejen vrchní a staniční sestry. Nabyté zkušenosti využívám v praxi. Radím děvčatům, jak mají postupovat, když se může vyvrbit nějaký konflikt a podobně. Texty k fotografiím: 1. Staniční sestra Bc. Bohdana Břegová z Interní kliniky. 2. Staniční sestra Jitka Rutarová, Dis., z Chirurgické kliniky. 3. Na snímku ředitel fakultní nemocnice předává certifikát Bc. Oldřišce Lakotové, vrchní sestře Krevního centra 4. Účastníky porady přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Druhým pacientem s bionickou protézou je Ladislav Bražina. Foto: Jiřina Večeřová Jestliže chirurg přistoupí k amputaci na základě konzultace s fyzioterapeutem a ortotikem-protetikem, pak je vysoká naděje, že aplikace protézy i následná léčebná rehabilitace budou pro pacienta vysoce efektivní, tvrdí ing. Rosický. Spolupráce ZSF s VŠB- TU a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i s Fakultní nemocnicí Ostrava je jedinečná a velice slibná zejména v tom, že bude produkovat odborníky kvalitativně srovnatelné i s absolventy renomovaných zahraničních škol. Naše fakulta využije všech dostupných možností, aby studentům umožnila přístup k ověřeným informacím o nejmodernějších postupech a technologiích, konstatuje doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan fakulty. Po absolvování studia se tak budou moci plynule zařadit do praxe, aniž by ztratili kontinuitu s vývojem.

7 7 Správně nasazená dieta přináší v léčbě úspory Na snímku (sedící zleva) nutriční terapeutky Renata Kosmáková, Karla Sedláčková, Darja Smolková, (stojící zleva) Anna Komoňová, Ludmila Krčová, Kateřina Bakešová a Jarmila Buranská. Foto: Jana Gojová Důležitou složkou léčby pacientů v nemocnici je vhodné stravování. V průběhu hospitalizace pacient může tuto otázku prokonzultovat s nutričním terapeutem. V naší fakultní nemocnici jich pracuje sedm, nutriční péči poskytují podle přijatých standardních opatření. Úsek nutričních terapeutů, který spadá pod Odbor léčebné výživy a stravování, vede Renata Kosmáková. Každá nutriční terapeutka se stará v průměru o deset různých pracoviš, vysvětluje vedoucí Kosmáková. Na požádání sestry jsme povinny do čtyřiadvaceti hodin edukovat pacienta, u kterého se při příjmu zjistí, že má nějaké rozdíly ve stravování. To znamená, že mu musíme stanovit k léčbě konkrétní dietu. Pokud nám to stravovací provoz dovoluje, jdeme k pacientovi ihned, expedice snídaní, obědů a večeří má však pochopitelně prioritu. Naší povinností je totiž i sledování energetické a biologické hodnoty veškeré podávané stravy. Sestry nám také volají, když má mít pacient v průběhu léčby ve stravě zvýšený obsah bílkovin a podobně. U mimořádných případů navštěvujeme oddělení okamžitě. Dochází k nim většinou na jednotkách intenzivní péče. Například na infekční jednotce intenzivní péče byl hospitalizován čtrnáctiletý chlapec, který měl fenylketonurii a k tomu navíc infekční onemocnění. Fenylketonurie je poměrně vzácné metabolické onemocnění, při kterém postižený člověk není schopen plně zpracovávat bílkoviny v potravě, konkrétně jednu jejich složku fenylalanin. Fenylketonurie se nedá léčit vzhledem ke genetickému základu onemocnění. Pacienti musejí mít speciálně upravený jídelníček s takovým množstvím fenylalaninu, kolik ho jsou schopni využít. Kolegyně nutriční terapeutka Karla Sedláčková se tedy domluvila se staniční sestrou, že chlapec bude mít individuální nízkobílkovinovou dietu. Po propočtení všech hodnot této diety předala požadavek kuchařkám ve stravovacím provozu, které mají dietní kurz. Edukujeme pacienty čtyři dny v týdnu, na lůžkových odděleních, ale i v ambulancích. Docházíme také do diabetické a obezitologické poradny a do dialyzačního střediska. Nejfrekventovanější je pro nás Interní klinika, velmi dobře se nám s ní i spolupracuje. Nutriční terapeutka Ludmila Krčová, která má na starost pacienty této kliniky, navštěvuje i velké vizity. Jsou pro ni obrovským přínosem, protože tak může průběžně sledovat změny zdravotních stavů pacientů a podle toho jim i aktuálně přizpůsobovat stravu, edukovat je přímo na lůžku. Například při chorobách žlučníku po odeznění akutního stadia se indikuje dieta s omezením tuků. Tato dieta má dostatečnou energetickou i biologickou hodnotu, může se proto podávat i dlouhodobě. Na přechodný čas se indikuje také po virovém onemocnění jater nebo při odeznívající dyspepsii. Podle vedoucí Odboru léčebné výživy a stravování Bc. Jaroslavy Jaššové správně zvolená dieta šetří v léčbě tisíce korun za léky. Vaříme zhruba třicet druhů diet, říká vedoucí Bc. Jaššová, řada z nich je smíšená. Některý diabetik například trpí ještě onemocněním žlučníku a podobně. S přípravou diet nemáme žádné problémy, dnes jsou již na trhu k dispozici všechny potřebné suroviny. I když jsou nutričtí terapeuti vytíženi, přáli bychom si, aby jednotlivá oddělení s námi ještě více spolupracovala, upozorňovala nás na případy, kdy například pacient leží a ztrácí na váze, neprospívá. Také my máme o pacienty velký zájem a rádi jim pomůžeme. Naše telefonní číslo je Jak předejít vertebrogenním potížím zdravotnického personálu V zasedací místnosti malého internátu proběhl ve středu 17. ledna odpoledne další seminář pořádaný profesní a odborovou Unií zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska (PO UZP ČMS nebo jen Unie), na jeho organizaci se podílel rovněž úsek ošetřovatelské péče. Pořadatelé tentokrát věnovali pozornost prevenci vertebrogenních potíží zdravotnického personálu, podtrhli tak význam kurzů zabývajících se touto problematikou. V úvodní přednášce Bc. Eva Mynaříková z úseku ošetřovatelské péče hovořila o zvyšování bezpečnosti a kvality v naší fakultní nemocnici. Se sdělením Vertebrogenní problematika z pohledu rehabilitačního lékaře vystoupil MUDr. Mgr. Tomáš Bauko. Jak jsme se dověděli od samotných účastníků semináře, velmi důležité a přínosné pro ně bylo také zopakování si anatomie páteře. Další přednášku na téma Ergonomie prevence bolesti zad připravily Bc. Barbora Čeganová spolu s Ivou Kývalovou z Kliniky léčebné rehabilitace. Jejich kolegyně Anna Šupíková a Lenka Grasslová seznámily přítomné se správnými pohybovými stereotypy při manipulaci s pacientem. Využít pohybových rezerv pacienta při zvládání jeho pohybových omezení a předcházet tak následkům imobilizace umožňuje kinestetika. A právě tímto tématem se zabývaly také Anna Dosoudilová a Bc. Radka Pistoriusová z Neurochirurgické kliniky. Seminář uzavřela zástupkyně společnosti MSM Mgr. Markéta Vaculová, která hovořila o kvalitních pomůckách usnadňujících přemis ování imobilních osob. Tato společnost patří k největším distribučním firmám v České republice a zastupuje více než dvacet významných zahraničních výrobců zdravotnických prostředků. Účastníci semináře získali nové vědomosti, jak správně a šetrně manipulovat s pacientem a zároveň se přitom nepřetěžovat, zamysleli se nad tím, zda je jejich práce efektivní nejen pro ně, ale i pro samotného pacienta. Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat celému chirurgickému kolektivu pod vedením doc. MUDr. Jana Dostalíka, CSc., včetně MUDr. Naděždy Petejové (nefroložka), za komplikovaný lékařský zákrok, který mi byl proveden s úspěchem a po kterém se cítím velmi dobře, uvádí paní Jana Vykopalová. Samozřejmě, že mé poděkování patří i všem zdravotním sestrám a ošetřujícímu personálu. Ještě jednou dík.

8 8 BLAHOPŘEJEME V měsíci únoru oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Olga Urbanová Hana Bielniková Rudolf Skýpala Věra Kucharčíková Bc. Hana Chalupová Zdeňka Juchelková Pavla Klimková Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava Vážení přátelé a příznivci volejbalu, srdečně Vás zveme na volejbalový Velikonoční turnaj FN Ostrava, který letos pořádá Oddělení neonatologie naší FN. Turnaj se koná 31. března 2007 od 8.00 hod. v obou tělocvičnách Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, ul. 17. listopadu 1123 (bývalé Hornické učiliště), v Ostravě-Porubě. Hostem galerie je Václav Filandr V Galerii Ametyst si můžete v těchto dnech prohlédnout grafická díla, jejichž autorem je Václav Filandr, rodák z Opavy, který dnes žije a tvoří v Ostravě. Ing. arch. Václav Filandr se zabývá návrhy a realizací interiérů, designem, grafikou a klasickou malbou. V letech 1968 až 1974 vystudoval Fakultu architektury VUT Brno, v období let 1976 až 1980 absolvoval soukromá studia malby u akad. malíře J. Kapce. Je členem České komory architektů a Unie výtvarných umělců. Po studiích byl zaměstnancem Stavoprojektu v Ostravě. V tomto období například šest let spolupracoval s doc. Ing. arch. I. Klimešem na divadle v Mostě a na rekonstrukci Divadla J. Myrona v Ostravě. Z realizací děl v oblasti klasické malby a grafiky vzpomeňme nástěnné obrazy v apartmánech hotelu Hilton v Praze, grafiky (Mailart) ve sbírce ostravské Galerie výtvarného umění, obrazy v soukromých sbírkách v Česku, Německu, Brazílii, Kanadě a USA apod. Nelze opomenout ani jeho výstavy. Počátky samostatného architektonického a malířského Ateliéru Filandr sahají do roku Výstava grafik v nemocniční galerii potrvá do 24. února. INZERCE ZDARMA Pronajmu byt 1 + 1, nově zařízený, ve staré zástavbě v Ostravě-Porubě. Nájem Kč. Informace na mobilu Koupím byt v os. vl. v Porubě, Zábřehu, Výškovicích, klidné místo. Informace na mobilu Nabízím k pronájmu lukrativní nebyt. prostory pro další rozšíření zdravotní a sociální péče (ambulance, ordinace apod.) v objektu ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA v Šenově u Ostravy. Objekt se nachází v centru města; velmi dobrá dostupnost (Havířov, Ostrava a okolí). Bližší informace na tel. čísle Snímek zachycuje atmosféru na posledním předvánočním turnaji, který proběhl 9. prosince. Kombinace týmu jako vždy 3 ženy + 3 muži. Startovné 500 Kč na družstvo. Občerstvení zajištěno. Zájemci, hlaste se nejpozději do pátku 2. března 2007 na oddělení intermediární péče u Martiny Jílkové, kontakty: kl. 1410, mobil , mobil Těšíme se na Vás!!! Poděkování Za příkladnou péči děkuje paní Dagmar Zámečníková pracovníkům Kliniky léčebné rehabilitace: Zároveň děkuji MUDr. Lence Glogerové za doporučení vhodné terapie. Z jejího přístupu je patrné, že své práci rozumí a je nadmíru zodpovědná. Moje potíže zmizely a cítím se velice dobře. Taktéž ještě jednou děkuji za vzornou péči pracovníkům vodoléčby, elektroléčby, masáže, a to konkrétně Romanu Tomaškovičovi. Při této příležitosti nemohu opomenout ani pracovnice kartotéky a plánování procedur. Ve své náročné náplni práce se snaží vyhovět přání pacienta, pokud je to možné. Chtěla bych poděkovat veškerému personálu Urologického oddělení, zvláště pak lékařům a sestrám pod vedením primáře MUDr. Jana Krhuta, za vzornou odbornou péči a lidský přístup k pacientům, citujeme z dopisu bývalé pacientky Dr. Marie Bittmannové z Vsetína. Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redaktorka: Helena Šímová Telefon číslo: Grafika a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FN Ostrava

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY 11. a

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER a V. PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 12. listopadu 2016 Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov Registrace: 08:00 09:00 hodin Trvání akce: 09:00 16:00 hodin

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 6. 8. 10. 2016 Clarion Congress Hotel Prague NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní

Více

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Sanitář/sanitářka na vybrané oddělení v Náchodě a na LDN Jaroměř Přijmeme sanitáře/sanitářky na vybrané oddělení v Náchodě a na LDN Jaroměř sanitářský kurz výhodou zkušenosti

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Česká společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Česká společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP WORKSHOP Nemoci slinných žláz Chirurgie krku (tonzilektomie/tonzilotomie, adenoidektomie aj.) Live surgery termín místo organizace 3. - 4. duben 2017 (pondělí-úterý), Domov sester Česká společnost ORL

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

Symposium bude již tradičně pořádáno pod záštitou European Resuscitation Council, ve spolupráci s Českou společností

Symposium bude již tradičně pořádáno pod záštitou European Resuscitation Council, ve spolupráci s Českou společností Vážení obchodní přátelé, dovolte mi Vám nabídnout jménem výboru ČRR možnost aktivní účasti na VI. odborném symposiu České resuscitační rady, RESUSCITACE 2016, které se uskuteční dne 3. června 2016 v Konferenčním

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá.

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá. BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Management praxí v systému student mentor tutor. Zdeňka Mikšová Lenka Mazalová, Šárka Šaňáková Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd

Management praxí v systému student mentor tutor. Zdeňka Mikšová Lenka Mazalová, Šárka Šaňáková Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd Management praxí v systému student mentor tutor Zdeňka Mikšová Lenka Mazalová, Šárka Šaňáková Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd Příprava a realizace praxí systémem SMT - podmínky Materiální

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 29. března 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N 734/2013 Nz 634/2013 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný jménem JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12dne dvacátého

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika pod záštitou ředitele FN Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA pořádá Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Program 2. - 3. října

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více