4. ICTKP pro zrakově postižené

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ICTKP pro zrakově postižené"

Transkript

1 4. ICTKP pro zrakově postižené Oblasti, kde se projevují negativní důsledky těžkého zrakového postižení a v nichž kompenzační pomůcky umožňují těžkou zrakovou vadu částečně kompenzovat, vycházejí ze základních oblastí využití ICT kompenzačních pomůcek v kapitole 3.4: 1) Základní životní potřeby (sebeobsluha, příprava pokrmů, výběr ošacení apod.) 2) Orientace v prostoru a schopnost se v prostoru pohybovat 3) Získávání a zpracovávání informací Všechny jmenované oblasti mají společného jmenovatele neschopnost získat informaci z okolí bez speciálních postupů a kompenzačních pomůcek. Proto drtivá většina kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené slouží ke zmírnění informační bariéry. Kompenzační pomůcky jsou koncipovány tak, aby využívaly dalších dvou smyslů hmatu a sluchu. Ty nejzákladnější hradí zdravotní pojišťovna (bílé hole, optické pomůcky), na jiné pomůcky, zejména na ty finančně náročné lze získat finanční příspěvek ze sociálních fondů, ostatní si uživatelé platí sami. Do prvních dvou oblastí účinně zasahuje proces sociální rehabilitace (jako následná zdravotní péče) s výukou specifických postupů a s použitím některých jednoduchých základních mechanických (psací stroj) a elektronických pomůcek (diktafon, kalkulačka, budík, hodinky, ). Obvykle nevyžadují zvlášť náročné zaškolení. Jednoduchost zde však nemusí znamenat cenovou nenáročnost, např. kamerové lupy pro slabozraké jsou jednoduché, avšak drahé optické pomůcky, které mají nezastupitelnou roli, a některé jejich funkce nelze jinými pomůckami nahradit. V oblasti poslední se již setkáváme s pomůckami víceúčelovými a funkčně i obslužně poměrně náročnými, jejichž základem je osobní počítač nebo jeho procesor pomůcky sloužící ke zpracování informací v digitální formě. 29

2 4.1 ICTKP pro základní životní potřeby 21 Jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly, do této kategorie se řadí všechny pomůcky, které souvisí se sebeobsluhou, přípravou pokrmů, nakupováním, rozeznáváním bankovek apod. V praxi se tedy jedná o každodenní rutinní aktivity, které zdravý člověk vůbec nevnímá. Využití ICTKP v této oblasti není příliš rozšířené. Totéž se týká i běžných kompenzačních pomůcek, které nejsou na bázi výpočetní techniky. Jako příklady lze uvést například šablonu na bankovky, dávkovače potravin a tekutin, násypky na lahve, hmatové rozlišovače klíčů či hmatové hodinky. Ve většině případů se však v rámci této kategorie musí nevidomý spolehnout sám na sebe, či na pomoc ostatních. Právě nutnost požádat ostatní o pomoc bývá v některých případech vnímána velmi negativně. Zejména lidé s degenerativní poruchou zraku mají s touto skutečností velmi velké problémy. Věci, které pro ně byly dříve samozřejmé, jsou náhle nemožné a požádat o pomoc pro ně představuje kapitulaci, doznání, že již nedokáží být soběstační. Většina nevidomých se však shoduje na tom, že snažit se o naprostou a důslednou soběstačnost za všech okolností by pro ně znamenalo o mnohé věci se ochudit a nad mnohými činnostmi se zcela vyčerpat. S pomocí ostatních je pak spojeno i zachování určité důstojnosti. To je však pravda, ke které se mnozí zrakově postižení musí těžce dopracovat. Pro zvládnutí všech těchto činností je nejdůležitějším principem organizace. Každá věc, každý používaný předmět musí mít své místo. Jestliže nevidomý určitý předmět použije, ihned jej vrací nebo ukládá zpět, i kdyby to měl udělat třeba desetkrát za sebou. Musíli používat několik pomůcek, tak si je v určitém sledu položí co nejblíže pracovnímu poli. Tato organizace je pro nevidomého nenahraditelná. Dle ní je schopen vyznat se ve svém oblečení, v bankovkách v peněžence, v potravinách apod. Ale i tady je jasně cítit, že nejprve musí existovat někdo, kdo všechny tyto věci pomůže nevidomému dle jeho přání a zvyklostí roztřídit a uspořádat. ICTKP v této oblasti není příliš mnoho, přesto existují a jejich využívání život nevidomým velmi usnadňuje. Nyní si tedy uvedeme několik nejdůležitějších zástupců. Kromě charakteristik jednotlivých produktů jsem se rozhodla uvádět i jejich ceny. Tuto informaci totiž považuji za velmi důležitou, neboť některé kompenzační pomůcky opravdu nejsou levnou záležitostí. 21 Zpracováno dle zdrojů [23] a [24] 30

3 4.1.1 Mluvící budík a hodinky Mluvící budík zobrazuje a odříkává čas, datum, den v týdnu a týden v roce. Dále obsahuje funkci kuchyňských minutek, opakované buzení, ohlašování celé hodiny a hlídání stavu baterií. Všechny tyto veličiny se nastavují samostatně není použito málo přehledné funkce SHIFT. Pro velmi snadné korigování času je budík vybaven doplňkovou korekcí času. Budík je napájen síťovým adaptérem a zálohován 4 tužkovými bateriemi. Kromě mluvícího budíku se na našem trhu objevily i mluvící hodinky. K nejčastějším funkcím mluvících hodinek patří volba tónu alarmu, mluvící stopky a hlášení času a data. Hlasový výstup je však prozatím pouze v německém jazyce. Pro zajímavost dodávám, že kromě mluvících hodinek využívají zrakově postižení také hodinky hmatové. Tento typ je překvapivě dražší, cena se pohybuje v rozmezí Kč. Cena budíku: Kč, Cena hodinek: Kč Mluvící kalkulačka Tato kalkulačka je určena především pro nevidomé a silně slabozraké, proto číselný displej vůbec neobsahuje. Místo něj disponuje přepínatelným hlasovým výstupem buď do zabudovaného reproduktorku, nebo do sluchátka. Klávesnice kalkulačky je tvořena dvaceti tlačítky, která jsou uspořádána do čtyř řad po pěti tlačítkách tak, aby bylo velmi snadné naučit se je zpaměti. Pro snadnější hmatovou orientaci jsou dvě tlačítka v první a ve čtvrté řadě vyvýšena (vždy druhé a čtvrté tlačítko). Kalkulačka počítá s maximálně šestimístnými operandy, výsledek může být až sedmiciferný. Neodpovídající výsledky jsou zobrazovány v optimalizovaném exponenciálním tvaru. Cena: Kč Obrázek 1 Mluvící budík Obrázek 2 Mluvící kalkulačka 31

4 4.1.3 Další mluvící pomocníci Mezi další mluvící přístroje, které mohou handicapovaní využívat, patří ozvučené teploměry (cca 500 Kč), glukoměry (cca 5000 Kč), kuchyňské minutky (250 Kč) či domácí (cca 3000 Kč) a osobní váhy ( Kč). Mnohem zajímavějším pomocníkem je však tzv. Sherlock. Jedná se o důmyslný identifikátor popisů. Hlasové nahrávání se uskutečňuje Obrázek 3 - Sherlock pomocí technologie RFID. Celková kapacita je 32 MB, což představuje asi 2000 popisných záznamů v délce cca 2,5 hodin. Etiketami lze polepit téměř vše, počínaje léky a konče CD. Informace k jedné etiketě pak může být dlouhá až 2 minuty. To je dostatečná doba pro popis barvy a materiálu oblečení, obsahu nahraného CD či způsobu užívání jednotlivých léků. Nevidomý tak může identifikovat i takové věci a vlastnosti, kvůli kterým musel dříve žádat o pomoc. Zároveň jsou vhodné i v případech, kdy musí svůj byt (tzn. svůj organizační systém) opustit, např. dovolená, pracovní cesta apod. Balíček, ve kterém je Sherlock prodáván, obsahuje 50 ks etiket a 35 ks umělohmotných plastových čipů, které jsou voděodolné. Etikety lze pak dále dokupovat. Samotný přístroj je snadno ovladatelný dvěma tlačítky a lze u něj nastavit tři stupně hlasitosti. Cena: Kč ColorTest Ačkoliv nevidomí nedokáží vnímat barvy, neznamená to, že je nevnímá jejich okolí. Sladit vhodné barvy oblečení, zvolit vhodný make-up, nevzít si každou ponožku jinou, to jsou problémy, které i přes svůj handicap řešit musí. Jednou z možností je již jmenovaná organizace svého šatníku dle barev, materiálů apod. Ne vždy to však musí stačit. Obrázek 4 - ColorTest ColorTest je přístroj k rozpoznání barev. Disponuje umělým okem, se kterým je možno rozpoznat veškeré spektrum barev. Rozpozná barvy předmětů, světlo a průsvitné tekutiny. Stanoví, jestli jsou předměty tmavé, světlé, jednobarevné nebo vícebarevné (např. oblečení se vzorem). Vedle těchto činností má také funkci čas, datum, termíny, stopky a informace. Samozřejmě je česky ozvučen. Cena: Kč 32

5 4.1.5 Telefon pro nevidomé a slabozraké Telefon se stal nedílnou součástí našeho života. Musíme si uvědomit, že pokud používá nevidomý pevnou linku, nemá k dispozici telefonní seznam, tlačítka jsou velmi malá a jedinou pomůckou usnadňující identifikaci v číslech je hmatatelný bod na čísle 5, kterým jsou vybaveny všechny klasické telefonní přístroje. Přestože jsou pevné linky stále více nahrazovány telefony mobilními, například starší osoby nadále upřednostňují klasické telefony s velkými číselníky, zejména pokud mají problémy se zrakem. Telefonní přístroj, který zde představuji, lze umístit na stůl i na stěnu. Má v paměti 13 čísel, z toho 3 čísla mohou být uložena pod tzv. jednodotykovými tlačítky tísňového volání. Přístroj zároveň umožňuje hlasitý provoz bez zvednutí sluchátka. Klávesnice je opatřena reliéfními číslicemi v kontrastní barevnosti, velikost číslic je 1,5 cm. Klávesnice je zároveň označena i braillskými číslicemi. Cena: Kč Looky TV 22 Looky TV je malá ruční 200 g vážící lupa s kvalitní LCD obrazovkou 3,5 a ostrým barevným obrazem. Pro své malé rozměry a váhu je lehce přenositelná a použitelná téměř kdekoliv. CCD kamera snímá obraz předlohy a zvětšený jej dále promítá na LCD displej. Obrázek 6 - Looky TV Looky TV je opatřena rukojetí, kterou lze nastavit do několika poloh. Pro ovládání lupy a všech režimů slouží 2 barevně odlišená tlačítka. Žluté tlačítko má funkci zapínání, vypínání a okamžité zmrazení obrazu. Modré tlačítko pak nastavuje ostatní režimy. Obraz lze zvětšit až 8x, k dispozici jsou 4 zobrazovací režimy, tj. kontrastní pozitiv, kontrastní negativ, plné barvy a zmrazení. V provozu vydrží lupa bez připojení k síťovému adaptéru 1,5 hodiny. Jednou z jejích hlavních nevýhod je pak fakt, že ji nelze připojit k PC. Cena: Kč Obrázek 5 - Telefon pro nevidomé a slabozraké 22 Zpracováno dle zdroje [25] 33

6 4.2 ICTKP pro orientaci a pohyb v prostoru Téměř každý z nás si při vyslovení slova nevidomý představí člověka s bílou holí. Právě ta je tou nejdůležitější kompenzační pomůckou, bez které si většina nevidomých neumí svůj život vůbec představit. Přesto existují i výjimky. Je na nevidomém zda, jak a v jakých případech se rozhodne tuto pomůcku používat. Ačkoliv se může zdát, že se nejedná o ICTKP, nenechme se mýlit. V dnešní době již existují i slepecké hole vybavené ICT. Můžeme se setkat i s blikající holí. Ta je vybavena led diodami, které mají na nevidomého upozornit při snížené viditelnosti (špatné počasí, tma). Druhým vylepšením pak může být zabudovaný vysílač v rámci systému TYFLO- SET. V současné době si nikdo neumí představit nástroj, který by bílou hůl překonal. Přesto existují problémy, které bílá hůl nevyřeší. Díky tomu vznikl prostor i pro další nástroje, které mohou být v této oblasti velmi užitečné detektory překážek či GPS systémy Systém TYFLOSET 23 Orientace v MHD je pro nevidomého či slabozrakého velmi problematická. Ačkoliv je schopen vlastními silami dojít až k nástupní stanici, nemá již žádnou informaci o tom, která tramvaj, trolejbus či autobus právě přijíždí, kam směřuje, popřípadě kdy pojede další. V tuto chvíli je odkázán pouze na pomoc druhé osoby, která se zde však např. ve večerních hodinách nemusí vyskytovat. Samotné zjištění, zda je nevidomý na zastávce sám, je bez vznesení dotazu také velmi problematické. Firma APEX s.r.o. z Jesenice vyvíjí systém TYFLOSET. Jedná se akustický a rádiový systém pro zlepšení mobility a orientace nevidomých a slabozrakých. V praxi se používá ve veřejné městské dopravě, v metru, ale i v rámci příměstské a železniční dopravy. Díky jeho používání pak může mít nevidomý k dispozici informace o čísle přijíždějící linky a o směru jízdy. Na druhé straně má řidič MHD k dispozici informaci o nástupu nevidomého. Mezi nejvýznamnější instalace tohoto systému patří Dopravní podnik Praha, DP metro Praha, letiště Praha Ruzyně, pražská integrovaná doprava, DP Ústí nad Labem, České Budějovice, Olomouc, Brno a Plzeň, VETT Česká Lípa. Pro správnou funkci tohoto systému musí být všechny linky MHD vybaveny speciálním přijímačem povelů, na druhé straně nevidomý musí mít k dispozici speciální vysílač zabudovaný do bílé hole, či jako samostatný ovladač. 23 Zpracováno dle zdroje [26] 34

7 Povelové přijímače PPN XX Povelové přijímače se vyrábějí v pěti verzích: PPN 01 přijímač pro ovládání orientačních majáků PPN 02 přijímač pro ovládání zařízení v dopravě PPN 03 přijímač pro řízení křižovatek PPN 05 miniaturní akustický majáček PPN 24A do dopravních prostředků Vysílač VPN 03 Tento vysílač je zabudován přímo do bílé hole. Prostřednictvím akustických majáčků a zvukových majáků slouží nevidomému při orientaci v prostoru informuje jej o číslu linky, směru jízdy apod. Vysílačem je možno vysílat požadované povely třemi tlačítky, přičemž je následně rozlišen krátký a dlouhý stisk. Lze vyvolat následující funkce: Vyvolání jednorázové akustické odezvy pro orientaci nevidomého Vyvolání režimu opakované periodické aktivace akustického majáčku Potvrzení nástupu nevidomého do vozidla a případné otevření dveří Vyslání povelu pro dotaz na číslo linky a směr jízdy dopravního prostředku a povelu pro vyvolání doplňující hlasové informace Cena: Kč Obrázek 7 Vysílač VPN 03 Vysílač VPN 01 Tento vysílač funguje podobně jako předchozí model, má však širší použití. Jeho prostřednictvím lze vyslat 6 povelů, včetně aktivace akustického návěstí na křižovatkách. Mezi horními tlačítky je pak umístěna hmatná značka pro jednoduchou orientaci na klávesnici. Cena: Kč Obrázek 8 - Vysílač VPN RF Guide Firma Webprogress, s.r.o. představila na konferenci INSPO 2008 nově vyvíjenou ICTKP RF Guide. Jedná se o pomůcku pracující na bázi technologie RFID čipů, která byla zatím využívána takřka výhradně k ochraně zboží před odcizením v obchodech. Vývojáři 35

8 se rozhodli, že tuto technologii obrátí naruby, tzn. mobilní čtečka a stabilně, především na podlaze, umístěné čipy. Získali tak unikátní přesný navigační systém, který se uplatní zejména v interiérech, které jsou příliš strukturované a detailní pro GPS navigaci. V zahraničí je nevidomými GPS hojně využívána, u nás to ale prozatím příliš běžné není. Základem systému jsou tedy trasy sestavené z čipů. Čtečka, která bude unikátní informace z čipu číst, bude umístěna ve špici speciálně upravené bílé hole. Odtud signál poputuje do PDA nebo smartphone. Ten nakonec vyšle do připojených sluchátek pomocí screen readeru informace o místě, kde se dotyčný či dotyčná právě nachází. Vše, co bude tedy handicapovaný k navigaci potřebovat, je speciální navigační hůl, PDA nebo smartphone a RFID čipy. Vzhledem k tomu, že je technologie stále ve fázi vývoje, nelze prozatím stanovit cenu tohoto produktu. Domnívám se, že tato technologie má vedle GPS navigace díky své jednoduchosti, přesnosti a univerzalitě nejlepší předpoklady stát se běžně používanou technologií blízké budoucnosti Tyflosonar 24 Bílá hůl nedokáže chránit nevidomého od pasu nahoru. Stejně tak nepomůže při odhalování překážek na vzdálenost delší, než je její dosah. S těmito problémy si však umí poradit poslední z ICTKP v této oblasti tyflosonar. Tyflosonar (tyflo = slepý, sonar = ultrazvukový radar) je přístroj vysílající krátké ultrazvukové signály, jejichž doba návratu k přijímači po odrazu od Obrázek 9 - Tyflosonar překážky je úměrná vzdálenosti této překážky. Nosí se zavěšený na krku (podobně jako fotoaparát) a funguje ve třech různých modech (interiér, exteriér a orientační). Vedle těchto modů je vybaven zvukovým majáčkem a zvukovým indikátorem intenzity světla. Dalšími funkcemi jsou pak měření vzdálenosti překážek a text akumulátorů. Módy Interiér a Exteriér jsou založeny na rozlišování stavů Volno a Výstraha, přičemž tyto stavy mají přidělen hluboký či vysoký tón. Mód Orientační pak detekuje překážku krátkým pípnutím, jehož tón a délka odpovídá vzdálenosti překážky. 24 Zpracováno dle zdroje [24] 36

9 Charakteristika jednotlivých funkcí: Interiér pro pohyb v místnostech s obvyklou velikostí ( výstraha do 0,8 m, volno od 1,2 m) Exteriér pro pohyb ve venkovních prostorech (minimální detekční vzdálenost 60 cm, výstraha do 2 m, volno od 3 m) Orientační pro pohyb ve velkých prostorech (vyhodnocování probíhá v rozmezí 0,6 6 m, rozlišuje 5 pásem) Navigátor funkce zvukového majáčku Tlačítko Measure funkce pro měření vzdálenosti překážky Tlačítko ACCU test pro stav baterií, Test intenzity světla Cena: Kč 4.3 ICTKP pro získávání a zpracovávání informací S touto skupinou jsou neodmyslitelně spjaté osobní počítače. Ty byly jako kompenzační pomůcky uznány až v roce Od té doby došlo k výraznému pokroku v oblasti speciálního hardwaru i softwaru pro slabozraké a nevidomé. Existuje velké množství ICT- KP pro zrakově postižené, jehož zmapování by mohlo být plnohodnotným samostatným tématem diplomové práce. Tento speciální hardware i software je náročný nejen z hlediska jeho ceny, ale především z hlediska nároků na jeho obsluhu. Zvládnutí obsluhy takovéto pomůcky je časově náročné, neboť vyžaduje zvládnutí teoretických základů z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Bez pochopení těchto základů slouží víceúčelově použitelná pomůcka obvykle k jednostrannému využívání a dochází k její degradaci. Zrakově postižení využívají osobní počítač se speciální úpravou standardním i specifickým způsobem. Na většinu speciálních hardwarů i softwarů je možno získat sociální příspěvek. Uživatel však musí prokázat, že bude schopen tento software či hardware kvalifikovaně využívat. Nenechme se však mýlit. Existuje velké množství uživatelů, kteří to nikdy nedokáží např. nedokáží používat kombinace dvoj a troj-stisků, které jsou při užívání některých softwarů nutné. V rámci této kapitoly bych ráda představila základní zástupce z této oblasti. Z oblasti hardwaru to budou digitální televizní lupy, zápisníky a braillské řádky, z oblasti softwaru pak zvětšovací software, screen readery a OCR programy. 37

10 4.3.1 Hardware Digitální zvětšovací televizní lupy 25 Digitální zvětšovací televizní lupa je pomůcka určená slabozrakým uživatelům a uživatelům se zbytky zraku. Základ digitální televizní lupy tvoří výkonný multimediální počítač s monitorem o úhlopříčce min 19 vybavený zvětšovacím programem, případně i hlasovým výstupem a vysoce kvalitním monitorem či LCD displejem. Zvětšovací program si vybere uživatel dle svého stupně zrakového postižení. Prostřednictvím připojeného skeneru mohou slabozrací uživatelé číst tištěné předlohy ve zvětšené podobě na obrazovce počítače, případně je číst pomocí hlasového výstupu. Od tohoto základního označení se pak odvíjejí i další označení specifických hardwarů na tomto principu: digitální televizní lupy v přenosné podobě - základem je přenosný počítač se zvětšovacím softwarem a scenerem digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem - základem je osobní počítač vybavený skenerem a screen readerem (cena cca Kč) digitální zápisníky pro nevidomé s hlasovým výstupem - základem je přenosný počítač s kvalitními vestavěnými reproduktory a sluchátky (cena Kč) Cena: Kč dle zvětšovacího SW (vybavení PC kategorie Standard) Kabelové televizní lupy 26 Do této kategorie zahrnujeme televizní kamerové lupy různých typů, od jednoduchých modelů s ručně vedenou kamerou po klasické plně vybavené stolní lupy s pevnou kamerou. Oproti předchozím netvoří jejich základ osobní počítač, nemohou být tedy používány k jiným účelům než ke zvětšování. Vzhledem k široké nabídce uvádím pouze několik základních typů. 25 Zpracováno dle zdroje [27] 26 Zpracováno dle zdroje [28] 38

11 Topaz 16 úrovní zvětšení plnobarevný režim + 28 vysoce kontrastních barevných kombinací, automatické zaostřování velký čtecí stolek, výrazná ovládací tlačítka ukazatel pozice pro přesné umístění dokumentu Cena: 17 LCD Kč, 19 LCD Kč Obrázek 10 - Kabelová televizní lupa Topaz OPAL Opal je přenosná kapesní kamerová lupa umožňující 3x 6x zvětšit tištěný text. Je snadno ovladatelný, a to i pro osoby, jež nejsou zvyklé pracovat s ICTKP. Přístroj zapnete jedním tlačítkem, položíte na předmět a upravíte stupeň zvětšení posuvníkem. Zvětšený obraz se pak objeví na displeji. Obrázek 11 - Kabelová televizní lupa Opal Opal je vybaven vysoce kontrastním LCD displejem s úhlopříčkou 10 cm a povrchem odolným proti poškrábání. Může být dokonce připojen k televizoru. Cena: Kč TVi Color Je to televizní lupa ke zvětšení textu nebo fotografií. Lupa využívá malou ruční kameru podobnou počítačové myši se zvětšovací funkcí, jež umožňuje změnu zvětšení bez nutnosti opětovného zaostřování. Zvětšený obraz je zobrazen na standardním televizoru Obrázek 12 - Kabelová televizní lupa TVi Color v barvách nebo kontrastně černobíle. Snadná pohyblivost ruční kamery ulehčuje zvětšení obtížně dostupných textů, např. krabiček od léků, receptů na vaření apod. Kamera je k televizoru připojena video vstupem. Cena samotné TVi Color: Kč, cena TVi Color s 19 LCD: Kč Easy Link 27 Easy Link je přenosný zápisník s hlasovým výstupem. Celý systém tvoří braillská klávesnice s bezdrátovým připojením (Bluetooth) ke kapesnímu PDA nebo k mobilnímu telefonu či PC. 27 Zpracováno dle zdroje [29] Obrázek 13 - Systém Easy Link 39

12 Programové vybavení systému EasyLink je určené pro kapesní počítač s operačním systémem Window Mobile standardu ipaq PDA. Zabezpečuje všechny potřebné zápisníkové funkce: editor, diář, adresář, správa pošty, úkolník a kalkulačku. Příkazy a data jsou zadávána z braillské klávesnice, odezva je provedena hlasem přes interní reproduktor PDA nebo převedena do sluchátek ALVA MPO Alva MPO 5500 je integrované zařízení koncepce vše v jednom, určené pro správu osobních informací poskytujících mobilní a komunikační funkce kdykoliv, kdekoliv Obrázek 14 - ALVA MPO 5500 a v pohybu. Lze jej označit jako kombinaci speciálního mobilního telefonu a PDA pro zrakově postižené. Díky kombinaci svých funkcí (diář, zápisník, mobilní telefon, , kontakty atd.) byl vlastně prvním bezdrátovým zařízením svého druhu pro zrakově postižené. V roce 2004 za něj společnost Alva B. V. obdržela ocenění SWIFT v hodnotě a o rok později prestižní ocenění od GSM Association v kategorii Mobilita ve společnosti Nejlepší využití mobility pro speciální potřeby. Co se týče technických parametrů, disponuje osmibodovou braillskou klávesnicí, dvacetiznakovým braillským výstupem a hlasovým syntetizátorem. K dispozici je 8 hlasových mutací, bohužel čeština mezi nimi prozatím není. MPO je připojitelný k PC USB konektorem, má 64 MB vnitřní paměti a na 1 nabití vydrží baterie v provozu po celý den. Cena: $ Braillský displej 29 Braillský displej (někdy označován jako braillský řádek) je speciální přídavné zařízení k počítači, které zobrazuje informace z počítače v bodovém písmu. Nevidomým se tak otevírá možnost přesné a pohodlné práce v široké škále počítačových aplikací, a to i takových, které by byly jen stěží použitelné pouze s hlasovým výstupem, např. slovníky, účetní software, hudební editory. Obrázek 15 - Braillský displej Rex 28 Zpracováno dle zdroje [30] 29 Zpracováno dle zdroje [27] 40

13 Braillský displej je neocenitelnou pomůckou pro všechny nevidomé, kteří potřebují být v kontaktu s psanou formou jazyka. Nezastupitelný je zejména pro studenty cizích jazyků nebo matematiky, pro tlumočníky, překladatele, programátory a právníky. Podmínkou ovšem je, aby nevidomý uživatel znal braillovo písmo. Toto zařízení má na sobě spoustu malých jehliček, které se mají pomocí osmibodů zobrazit tak, jak je odesílá na braillský řádek screen reader. K počítači se braillský řádek připojuje přes USB rozhraní a funguje jako výstupní i vstupní zařízení. Jednotlivé typy se liší v počtu zobrazovaných znaků (většinou 20, 40, 70 či 80), které jsou doplňovány několika stavovými znaky (např. pozice kurzoru na obrazovce počítače). Ovládací a řídící klávesy jsou většinou řešeny tak, aby je bylo možno ovládat pouze palci a ostatními prsty se mohl číst zobrazovaný text. Jedním z českých výrobců těchto displejů je firma Donát, která přišla na trh s modelovou řadou REX. Tato řada zahrnuje 4 základní varianty od malého (vysoce mobilního) až po stolní komfortní displej. Kromě velikosti se tyto displeje liší zejména počtem znaků. Tento fakt je pak promítnut do jejich názvů: Rex 24 filius, (20+4 znaků) Rex 44 filius, (40+4 znaků) Rex 44, (40+4 znaků) Rex 70, (70 znaků) Cena: jednotlivé varianty se pohybují v cenovém rozpětí Kč Speciální software Pro zrakově postižené je speciální software často mnohem důležitější než hardware. Jejich pohybový aparát není žádným způsobem limitován, takže ovládání klasického hardwaru většinou není nepřekonatelným problémem. Na druhou stranu zapnutí počítače nevyřeší skutečnost, že nejsme schopni identifikovat, co se děje na obrazovce. Skupina zrakově postižených je velice rozmanitá. Stupeň ztráty zraku kombinovaný s dalšími poruchami je u každého jedinečný. Požadavky středně slabozrakého a nevidomého na takovýto software budou proto diametrálně odlišné. Tomu musí samozřejmě odpovídat i nabídky jednotlivých firem. Nejvíce nabízených produktů pochází ze zahraničí, zejména z Velké Británie a USA. I na našem trhu však existuje několik společností, které se vývojem zabývají. Není jich však mnoho. Mnohem častěji se setkáme pouze s firmami, které se zabývají distribucí za- 41

14 hraničních programů s českou jazykovou mutací. Ta je v rámci tohoto druhu softwaru totiž nezastupitelná, zejména pokud se jedná o tzv. odečítače. Pokud má program odečítat veškeré informace, které se na obrazovce objeví v jiném jazyce než v češtině, bude pro 99 % pouštěných naprosto nepoužitelný. Měla jsem možnost vyzkoušet si tuto skutečnost na demo verzi jednoho odečítače. Tato verze byla bohužel jen v angličtině. Nebyla si tedy schopna poradit s českou znakovou sadou, proto všechny neznámé znaky hláskovala. To je samozřejmě pro praxi naprosto nepoužitelné. Tyto softwary jsou velmi náročné na obsluhu. Jsou postaveny na klávesových zkratkách, tj. na dvojstisku a trojstisku. Tyto zkratky si musí uživatelé pro snadné užívání zapamatovat. Každý program tedy, kromě klasických klávesových zkratek pro Windows, disponuje desítkami až třemi stovkami klávesových zkratek, které pak umožňují ovládání. Tím se dostáváme k závažnému problému. Ne každý zrakově postižený člověk má svou drobnou motoriku natolik vycvičenou, aby byl tento program schopen jednoduše ovládat. Díky tomu osoby, které mají kombinovaná postižení (zejména kombinace zrakového a tělesného postižení), mohou mít s užíváním těchto programů velké problémy. Pro některé handicapované je tato překážka nepřekonatelná, pro jiné představuje minimálně velmi dlouhou a namáhavou cestu. Velkým pomocníkem, alespoň co se dvoj- a trojstisků týče, je funkce Jedním prstem, která je přímo integrovaná v operačním systému Windows. Spolu s ostatními Možnostmi usnadnění je popsána v příloze A této diplomové práce. Uživatelé některých softwarů (např. JAWS, ZOOMText) se mohou přihlásit do speciální konference zaměřené právě na jimi používaný software. K této konferenci se lze přihlásit na webových stránkách konference jsou velmi přínosné z hlediska sdílení návodů a rad a řešení jednotlivých problémů apod. Rozdělení softwaru 30 Jak jsem již zmínila, nároky zrakově postižených na software se značně liší. Proto se tedy musí lišit i nabídka. Tyto softwary jsou praktickou a nenahraditelnou součástí osobních počítačů pro zrakově handicapované. Někdy jsou pak tyto počítače označovány jako tzv. digitální televizní lupy. Toto označení se mi však zdá trochu zkreslující. V zásadě tedy existují 3 skupiny softwaru + jejich kombinace: zvětšovací programy screen readery (odečítače) programy se zjednodušujícím prostředím pro skenování a další základní operace 30 Zpracováno dle zdroje [31] 42

15 Zvětšovací programy Zvětšovací programy jsou určené pro osoby, které jsou schopné využívat zbytky svého zraku tedy pro středně až silně slabozraké. V praxi se jedná o jakési softwarové lupy, které dokáží mnohanásobně (často až 36 x) zvětšit uživatelem vybrané oblasti. Kromě samotného softwaru je velmi důležité, aby měl monitor velikost minimálně 19. Příklady zahraničních zvětšovacích programů ZOOMText ( Kč) MAGic ( Kč) Lunar ( Kč) Screen readery Screen readery, neboli odečítače obrazovek, jsou profesionální programy určené pro prakticky nevidomé a nevidomé. Nevidomí uživatelé nemají možnost vnímat ani mnohanásobně zvětšený obraz, proto musí být kladen důraz na kvalitní vyčtení a podání všech potřebných informací. Na druhou stranu, pokud uživatel potřebuje pro svoji práci jen některé informace, musí být odečítací program schopný filtrovat nežádané informace podle přání uživatelů. Vedle filtrace nežádoucích informací by nás u těchto produktů měla zajímat forma výstupu, kterou požadujeme. V první řadě je zde výstup hlasový a jeho jazykové mutace. Jak jsem již zmínila v úvodu, hlasový výstup bez české mutace je téměř nepoužitelný. Vedle tohoto výstupu pak můžeme požadovat ještě výstup hmatový. Pro tento případ zde většinou existuje možnost propojení na tzv. braillské řádky. Kvalitní screen readery dokáží přečíst jakýkoliv text v jakémkoliv dokumentu či aplikaci. Při čtení internetových stránek je pak důležitá jejich přístupnost, která je pro správnou funkci těchto programů naprosto nezbytná. Ovládání těchto programů je, stejně jako u zvětšovacího softwaru, založeno na velkém množství klávesových zkratek a horkých kláves, např. screen reader JAWS disponuje 240 klávesovými zkratkami pro ovládání a navigaci počítače. 43

16 Příklady screen readerů: zahraniční o JAWS (55 000, Kč) o Window eyes ( Kč) Demo verze v AJ: o Hal ( Kč) české o WinMonitor ( Kč) o WinTalker o HT Reader 2.0 Demo verze: Kombinované programy 31 Do této skupiny řadíme programy, které tvoří odečítače i zvětšovače vždy v určitém poměru. Jsou nejvariabilnější, nejlépe se přizpůsobují těm postiženým, kteří mohou využívat zbytky svého zraku, ale potřebují i větší podíl hlasového výstupu. Některé poruchy zraku jsou navíc degenerativní uživatel ztrácí zrak postupně. V těchto případech jsou právě tyto druhy programů nejvhodnější. Nejucelenější řadu různě kombinovaných programů nabízí britská společnost Dolphin Computer Access Ltd., jejíž produkty u nás distribuuje v české verzi firma Adaptech s.r.o. Firma nabízí 4 produkty (Lunar, LunarPlus, Supernova, Hal), přičemž každý produkt integruje screen reader a zvětšovač v různé míře. Díky této skutečnosti dokáže firma nabídnout zákazníkovi tu nejideálnější variantu. Demo verze všech čtyř softwarů lze stáhnout na adrese Příklady zahraničních kombinovaných programů JAWS ( Kč) LunarPlus ( Kč) Supernova ( Kč) 31 Zpracováno dle zdroje [32] 44

17 Programy se zjednodušujícím prostředím pro skenování a další základní operace Softwary, které byly představeny v předchozích kategoriích, jsou častou součástí počítačů označovaných jako tzv. digitální televizní lupy. Jejich součástí je vždy kvalitní skener, který funkci lupy umožní. Aby však bylo možné jakoukoliv předlohu načíst tak, aby ji mohl screen reader přečíst, potřebujeme nejen kvalitní skener, ale i odpovídající software. Ten pak musí být pro zrakově postiženého snadno ovladatelný. Nejčastěji se v této kategorii setkáváme s OCR programy (Optical Character Recognition). Jedná se o komerční programy určené pro optické rozpoznání tištěného textu, tj. převod do digitální podoby. Bizon Bizon je speciální software od společnosti Spektra se zvětšeným a přizpůsobeným uživatelským prostředím pro slabozraké. Umožňuje skenovat a prohlížet si ve zvětšené podobě texty, knihy a obrázky. Měl by být jakousi počítačovou obdobou televizní kamerové lupy, ale ve srovnání s ní je práce o něco pomalejší a náročnější na ovládání uživatelem. V současné době již firma Spektra nemá tento program v nabídce. Cena: Kč WinMenu Cílem WinMenu je nabídnout nevidomým uživatelům začátečníkům zjednodušené a plně ozvučené prostředí pro skenování a následnou editaci textu. Disponuje samostatnou hlasovou syntézou (nejčastěji syntéza Hlas od téže firmy). Program nabízí i možnost převodu audio záznamu hlasové syntézy do souboru mp3. Cena: Kč Kč zvukový výstup 45

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN Softwarové vybavení Veškeré softwarové vybavení vyžaduje OS Windows XP nebo novější, tj. WinVista, Win7 nebo Win8. Podporovány jsou jak 32bitové, tak

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

KATALOG. kompenzačních pomůcek. pro osoby se zrakovým postižením. UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum.

KATALOG. kompenzačních pomůcek. pro osoby se zrakovým postižením. UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum. KATALOG kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum.cz 1 Základní informace Pár slov o nás UnikaCentrum, o.p.s. (dříve známa pod

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Zpřístupňování

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

Počítač. Jak správně vybrat Notebook. Apple PC

Počítač. Jak správně vybrat Notebook. Apple PC Jak správně vybrat Notebook Počítač Notebooky jsou malé přenosné o velikosti kufříku. Umí vše co velké, resp. stolní a obsahují také všechny běžné komponenty. Ty jsou ale velmi miniaturizované (aby se

Více

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POČÍTAČE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ PRO

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE

BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE Petr SVOBODNÍK, Daniel NOVÁK, Michal CERMAN Katedra kybernetiky, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, svobop24@fel.cvut.cz,

Více

Samsung otevírá nové obzory. interaktivity a ekologie

Samsung otevírá nové obzory. interaktivity a ekologie Samsung otevírá nové obzory interaktivity a ekologie Společnost Samsung představuje novou kategorii LED TV, prohlubuje obsahovou spolupráci s Yahoo!, odhaluje intuitivní uživatelské rozhraní a vyvíjí CRYSTAL

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5. Projekty pro MHD Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.0 2. 10. 2014 Představení společnosti Ing. Ivo, CSc. Historie,

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Holešovská firma ELKO EP s.r.o. vyvinula a vyrábí komerčně nejúspěšnější systém inteligentní instalace pro rezidenční bydlení v České Republice

Holešovská firma ELKO EP s.r.o. vyvinula a vyrábí komerčně nejúspěšnější systém inteligentní instalace pro rezidenční bydlení v České Republice Holešovská firma ELKO EP s.r.o. vyvinula a vyrábí komerčně nejúspěšnější systém inteligentní instalace pro rezidenční bydlení v České Republice inels. V říjnu 2010 jsme oslavili 300. instalaci systému

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

KATALOG ZRAK. www.spektra.eu. SPEKTRA v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4. Web: www.spektra.eu tel. 241 763 416 ISO 9001:2008 eshop.spektra.

KATALOG ZRAK. www.spektra.eu. SPEKTRA v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4. Web: www.spektra.eu tel. 241 763 416 ISO 9001:2008 eshop.spektra. KATALOG ZRAK SPEKTRA v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4 E-mail: info@spektra.eu Web: www.spektra.eu tel. 241 763 416 ISO 9001:2008 eshop.spektra.eu Pomoc s výběrem pomůcky Zavolejte nám nebo napište,

Více

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace.

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace. The full range Kompletní řešení pro hands-free a satelitní navigace. A corporation of Funkwerk AG EGO od Funkwerku. Posouvá hands-free systémy na novou úroveň. EGO. Telefonujte s volnýma rukama a cestujte

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Media Channel. Unique space for ideas

Media Channel. Unique space for ideas Media Channel. Unique space for ideas Víme, že každý dobrý nápad může mít milionový potenciál, stejně jako víme, že ke každému dobrému nápadu vedou přehledně a jasně získané informace. A proto máme pro

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Vychutnejte si ten nejlepší obrazový a zvukový výkon

Vychutnejte si ten nejlepší obrazový a zvukový výkon funkce SateLlite p100 Satellite p100 Vychutnejte si ten nejlepší obrazový Notebook Satellite P100 společnosti Toshiba výhodně poskytuje individuální digitální obsah. Notebook Satellite P100, který je navržen

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

ÍCÍ KONTROLNÍ SYSTÉMY

ÍCÍ KONTROLNÍ SYSTÉMY TimberRite MĚŘ ÍCÍ KONTROLNÍ SYSTÉMY Když se spolehnete na hlavice/procesory Waratah při každodenních operacích, musíte vědět jaká je maximální produktivita Vaší investice. Měřicí kontrolní systémy TimberRite

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime Vánoční inspirace Hledáte inspiraci na vánoční dárky? Nevíte jaký vánoční dárek vybrat pro své blízké? Nechte se inspirovat vánoční nabídkou, kterou jsme pro vás ušili přímo na míru. V katalogu Vánoční

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více