4. ICTKP pro zrakově postižené

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ICTKP pro zrakově postižené"

Transkript

1 4. ICTKP pro zrakově postižené Oblasti, kde se projevují negativní důsledky těžkého zrakového postižení a v nichž kompenzační pomůcky umožňují těžkou zrakovou vadu částečně kompenzovat, vycházejí ze základních oblastí využití ICT kompenzačních pomůcek v kapitole 3.4: 1) Základní životní potřeby (sebeobsluha, příprava pokrmů, výběr ošacení apod.) 2) Orientace v prostoru a schopnost se v prostoru pohybovat 3) Získávání a zpracovávání informací Všechny jmenované oblasti mají společného jmenovatele neschopnost získat informaci z okolí bez speciálních postupů a kompenzačních pomůcek. Proto drtivá většina kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené slouží ke zmírnění informační bariéry. Kompenzační pomůcky jsou koncipovány tak, aby využívaly dalších dvou smyslů hmatu a sluchu. Ty nejzákladnější hradí zdravotní pojišťovna (bílé hole, optické pomůcky), na jiné pomůcky, zejména na ty finančně náročné lze získat finanční příspěvek ze sociálních fondů, ostatní si uživatelé platí sami. Do prvních dvou oblastí účinně zasahuje proces sociální rehabilitace (jako následná zdravotní péče) s výukou specifických postupů a s použitím některých jednoduchých základních mechanických (psací stroj) a elektronických pomůcek (diktafon, kalkulačka, budík, hodinky, ). Obvykle nevyžadují zvlášť náročné zaškolení. Jednoduchost zde však nemusí znamenat cenovou nenáročnost, např. kamerové lupy pro slabozraké jsou jednoduché, avšak drahé optické pomůcky, které mají nezastupitelnou roli, a některé jejich funkce nelze jinými pomůckami nahradit. V oblasti poslední se již setkáváme s pomůckami víceúčelovými a funkčně i obslužně poměrně náročnými, jejichž základem je osobní počítač nebo jeho procesor pomůcky sloužící ke zpracování informací v digitální formě. 29

2 4.1 ICTKP pro základní životní potřeby 21 Jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly, do této kategorie se řadí všechny pomůcky, které souvisí se sebeobsluhou, přípravou pokrmů, nakupováním, rozeznáváním bankovek apod. V praxi se tedy jedná o každodenní rutinní aktivity, které zdravý člověk vůbec nevnímá. Využití ICTKP v této oblasti není příliš rozšířené. Totéž se týká i běžných kompenzačních pomůcek, které nejsou na bázi výpočetní techniky. Jako příklady lze uvést například šablonu na bankovky, dávkovače potravin a tekutin, násypky na lahve, hmatové rozlišovače klíčů či hmatové hodinky. Ve většině případů se však v rámci této kategorie musí nevidomý spolehnout sám na sebe, či na pomoc ostatních. Právě nutnost požádat ostatní o pomoc bývá v některých případech vnímána velmi negativně. Zejména lidé s degenerativní poruchou zraku mají s touto skutečností velmi velké problémy. Věci, které pro ně byly dříve samozřejmé, jsou náhle nemožné a požádat o pomoc pro ně představuje kapitulaci, doznání, že již nedokáží být soběstační. Většina nevidomých se však shoduje na tom, že snažit se o naprostou a důslednou soběstačnost za všech okolností by pro ně znamenalo o mnohé věci se ochudit a nad mnohými činnostmi se zcela vyčerpat. S pomocí ostatních je pak spojeno i zachování určité důstojnosti. To je však pravda, ke které se mnozí zrakově postižení musí těžce dopracovat. Pro zvládnutí všech těchto činností je nejdůležitějším principem organizace. Každá věc, každý používaný předmět musí mít své místo. Jestliže nevidomý určitý předmět použije, ihned jej vrací nebo ukládá zpět, i kdyby to měl udělat třeba desetkrát za sebou. Musíli používat několik pomůcek, tak si je v určitém sledu položí co nejblíže pracovnímu poli. Tato organizace je pro nevidomého nenahraditelná. Dle ní je schopen vyznat se ve svém oblečení, v bankovkách v peněžence, v potravinách apod. Ale i tady je jasně cítit, že nejprve musí existovat někdo, kdo všechny tyto věci pomůže nevidomému dle jeho přání a zvyklostí roztřídit a uspořádat. ICTKP v této oblasti není příliš mnoho, přesto existují a jejich využívání život nevidomým velmi usnadňuje. Nyní si tedy uvedeme několik nejdůležitějších zástupců. Kromě charakteristik jednotlivých produktů jsem se rozhodla uvádět i jejich ceny. Tuto informaci totiž považuji za velmi důležitou, neboť některé kompenzační pomůcky opravdu nejsou levnou záležitostí. 21 Zpracováno dle zdrojů [23] a [24] 30

3 4.1.1 Mluvící budík a hodinky Mluvící budík zobrazuje a odříkává čas, datum, den v týdnu a týden v roce. Dále obsahuje funkci kuchyňských minutek, opakované buzení, ohlašování celé hodiny a hlídání stavu baterií. Všechny tyto veličiny se nastavují samostatně není použito málo přehledné funkce SHIFT. Pro velmi snadné korigování času je budík vybaven doplňkovou korekcí času. Budík je napájen síťovým adaptérem a zálohován 4 tužkovými bateriemi. Kromě mluvícího budíku se na našem trhu objevily i mluvící hodinky. K nejčastějším funkcím mluvících hodinek patří volba tónu alarmu, mluvící stopky a hlášení času a data. Hlasový výstup je však prozatím pouze v německém jazyce. Pro zajímavost dodávám, že kromě mluvících hodinek využívají zrakově postižení také hodinky hmatové. Tento typ je překvapivě dražší, cena se pohybuje v rozmezí Kč. Cena budíku: Kč, Cena hodinek: Kč Mluvící kalkulačka Tato kalkulačka je určena především pro nevidomé a silně slabozraké, proto číselný displej vůbec neobsahuje. Místo něj disponuje přepínatelným hlasovým výstupem buď do zabudovaného reproduktorku, nebo do sluchátka. Klávesnice kalkulačky je tvořena dvaceti tlačítky, která jsou uspořádána do čtyř řad po pěti tlačítkách tak, aby bylo velmi snadné naučit se je zpaměti. Pro snadnější hmatovou orientaci jsou dvě tlačítka v první a ve čtvrté řadě vyvýšena (vždy druhé a čtvrté tlačítko). Kalkulačka počítá s maximálně šestimístnými operandy, výsledek může být až sedmiciferný. Neodpovídající výsledky jsou zobrazovány v optimalizovaném exponenciálním tvaru. Cena: Kč Obrázek 1 Mluvící budík Obrázek 2 Mluvící kalkulačka 31

4 4.1.3 Další mluvící pomocníci Mezi další mluvící přístroje, které mohou handicapovaní využívat, patří ozvučené teploměry (cca 500 Kč), glukoměry (cca 5000 Kč), kuchyňské minutky (250 Kč) či domácí (cca 3000 Kč) a osobní váhy ( Kč). Mnohem zajímavějším pomocníkem je však tzv. Sherlock. Jedná se o důmyslný identifikátor popisů. Hlasové nahrávání se uskutečňuje Obrázek 3 - Sherlock pomocí technologie RFID. Celková kapacita je 32 MB, což představuje asi 2000 popisných záznamů v délce cca 2,5 hodin. Etiketami lze polepit téměř vše, počínaje léky a konče CD. Informace k jedné etiketě pak může být dlouhá až 2 minuty. To je dostatečná doba pro popis barvy a materiálu oblečení, obsahu nahraného CD či způsobu užívání jednotlivých léků. Nevidomý tak může identifikovat i takové věci a vlastnosti, kvůli kterým musel dříve žádat o pomoc. Zároveň jsou vhodné i v případech, kdy musí svůj byt (tzn. svůj organizační systém) opustit, např. dovolená, pracovní cesta apod. Balíček, ve kterém je Sherlock prodáván, obsahuje 50 ks etiket a 35 ks umělohmotných plastových čipů, které jsou voděodolné. Etikety lze pak dále dokupovat. Samotný přístroj je snadno ovladatelný dvěma tlačítky a lze u něj nastavit tři stupně hlasitosti. Cena: Kč ColorTest Ačkoliv nevidomí nedokáží vnímat barvy, neznamená to, že je nevnímá jejich okolí. Sladit vhodné barvy oblečení, zvolit vhodný make-up, nevzít si každou ponožku jinou, to jsou problémy, které i přes svůj handicap řešit musí. Jednou z možností je již jmenovaná organizace svého šatníku dle barev, materiálů apod. Ne vždy to však musí stačit. Obrázek 4 - ColorTest ColorTest je přístroj k rozpoznání barev. Disponuje umělým okem, se kterým je možno rozpoznat veškeré spektrum barev. Rozpozná barvy předmětů, světlo a průsvitné tekutiny. Stanoví, jestli jsou předměty tmavé, světlé, jednobarevné nebo vícebarevné (např. oblečení se vzorem). Vedle těchto činností má také funkci čas, datum, termíny, stopky a informace. Samozřejmě je česky ozvučen. Cena: Kč 32

5 4.1.5 Telefon pro nevidomé a slabozraké Telefon se stal nedílnou součástí našeho života. Musíme si uvědomit, že pokud používá nevidomý pevnou linku, nemá k dispozici telefonní seznam, tlačítka jsou velmi malá a jedinou pomůckou usnadňující identifikaci v číslech je hmatatelný bod na čísle 5, kterým jsou vybaveny všechny klasické telefonní přístroje. Přestože jsou pevné linky stále více nahrazovány telefony mobilními, například starší osoby nadále upřednostňují klasické telefony s velkými číselníky, zejména pokud mají problémy se zrakem. Telefonní přístroj, který zde představuji, lze umístit na stůl i na stěnu. Má v paměti 13 čísel, z toho 3 čísla mohou být uložena pod tzv. jednodotykovými tlačítky tísňového volání. Přístroj zároveň umožňuje hlasitý provoz bez zvednutí sluchátka. Klávesnice je opatřena reliéfními číslicemi v kontrastní barevnosti, velikost číslic je 1,5 cm. Klávesnice je zároveň označena i braillskými číslicemi. Cena: Kč Looky TV 22 Looky TV je malá ruční 200 g vážící lupa s kvalitní LCD obrazovkou 3,5 a ostrým barevným obrazem. Pro své malé rozměry a váhu je lehce přenositelná a použitelná téměř kdekoliv. CCD kamera snímá obraz předlohy a zvětšený jej dále promítá na LCD displej. Obrázek 6 - Looky TV Looky TV je opatřena rukojetí, kterou lze nastavit do několika poloh. Pro ovládání lupy a všech režimů slouží 2 barevně odlišená tlačítka. Žluté tlačítko má funkci zapínání, vypínání a okamžité zmrazení obrazu. Modré tlačítko pak nastavuje ostatní režimy. Obraz lze zvětšit až 8x, k dispozici jsou 4 zobrazovací režimy, tj. kontrastní pozitiv, kontrastní negativ, plné barvy a zmrazení. V provozu vydrží lupa bez připojení k síťovému adaptéru 1,5 hodiny. Jednou z jejích hlavních nevýhod je pak fakt, že ji nelze připojit k PC. Cena: Kč Obrázek 5 - Telefon pro nevidomé a slabozraké 22 Zpracováno dle zdroje [25] 33

6 4.2 ICTKP pro orientaci a pohyb v prostoru Téměř každý z nás si při vyslovení slova nevidomý představí člověka s bílou holí. Právě ta je tou nejdůležitější kompenzační pomůckou, bez které si většina nevidomých neumí svůj život vůbec představit. Přesto existují i výjimky. Je na nevidomém zda, jak a v jakých případech se rozhodne tuto pomůcku používat. Ačkoliv se může zdát, že se nejedná o ICTKP, nenechme se mýlit. V dnešní době již existují i slepecké hole vybavené ICT. Můžeme se setkat i s blikající holí. Ta je vybavena led diodami, které mají na nevidomého upozornit při snížené viditelnosti (špatné počasí, tma). Druhým vylepšením pak může být zabudovaný vysílač v rámci systému TYFLO- SET. V současné době si nikdo neumí představit nástroj, který by bílou hůl překonal. Přesto existují problémy, které bílá hůl nevyřeší. Díky tomu vznikl prostor i pro další nástroje, které mohou být v této oblasti velmi užitečné detektory překážek či GPS systémy Systém TYFLOSET 23 Orientace v MHD je pro nevidomého či slabozrakého velmi problematická. Ačkoliv je schopen vlastními silami dojít až k nástupní stanici, nemá již žádnou informaci o tom, která tramvaj, trolejbus či autobus právě přijíždí, kam směřuje, popřípadě kdy pojede další. V tuto chvíli je odkázán pouze na pomoc druhé osoby, která se zde však např. ve večerních hodinách nemusí vyskytovat. Samotné zjištění, zda je nevidomý na zastávce sám, je bez vznesení dotazu také velmi problematické. Firma APEX s.r.o. z Jesenice vyvíjí systém TYFLOSET. Jedná se akustický a rádiový systém pro zlepšení mobility a orientace nevidomých a slabozrakých. V praxi se používá ve veřejné městské dopravě, v metru, ale i v rámci příměstské a železniční dopravy. Díky jeho používání pak může mít nevidomý k dispozici informace o čísle přijíždějící linky a o směru jízdy. Na druhé straně má řidič MHD k dispozici informaci o nástupu nevidomého. Mezi nejvýznamnější instalace tohoto systému patří Dopravní podnik Praha, DP metro Praha, letiště Praha Ruzyně, pražská integrovaná doprava, DP Ústí nad Labem, České Budějovice, Olomouc, Brno a Plzeň, VETT Česká Lípa. Pro správnou funkci tohoto systému musí být všechny linky MHD vybaveny speciálním přijímačem povelů, na druhé straně nevidomý musí mít k dispozici speciální vysílač zabudovaný do bílé hole, či jako samostatný ovladač. 23 Zpracováno dle zdroje [26] 34

7 Povelové přijímače PPN XX Povelové přijímače se vyrábějí v pěti verzích: PPN 01 přijímač pro ovládání orientačních majáků PPN 02 přijímač pro ovládání zařízení v dopravě PPN 03 přijímač pro řízení křižovatek PPN 05 miniaturní akustický majáček PPN 24A do dopravních prostředků Vysílač VPN 03 Tento vysílač je zabudován přímo do bílé hole. Prostřednictvím akustických majáčků a zvukových majáků slouží nevidomému při orientaci v prostoru informuje jej o číslu linky, směru jízdy apod. Vysílačem je možno vysílat požadované povely třemi tlačítky, přičemž je následně rozlišen krátký a dlouhý stisk. Lze vyvolat následující funkce: Vyvolání jednorázové akustické odezvy pro orientaci nevidomého Vyvolání režimu opakované periodické aktivace akustického majáčku Potvrzení nástupu nevidomého do vozidla a případné otevření dveří Vyslání povelu pro dotaz na číslo linky a směr jízdy dopravního prostředku a povelu pro vyvolání doplňující hlasové informace Cena: Kč Obrázek 7 Vysílač VPN 03 Vysílač VPN 01 Tento vysílač funguje podobně jako předchozí model, má však širší použití. Jeho prostřednictvím lze vyslat 6 povelů, včetně aktivace akustického návěstí na křižovatkách. Mezi horními tlačítky je pak umístěna hmatná značka pro jednoduchou orientaci na klávesnici. Cena: Kč Obrázek 8 - Vysílač VPN RF Guide Firma Webprogress, s.r.o. představila na konferenci INSPO 2008 nově vyvíjenou ICTKP RF Guide. Jedná se o pomůcku pracující na bázi technologie RFID čipů, která byla zatím využívána takřka výhradně k ochraně zboží před odcizením v obchodech. Vývojáři 35

8 se rozhodli, že tuto technologii obrátí naruby, tzn. mobilní čtečka a stabilně, především na podlaze, umístěné čipy. Získali tak unikátní přesný navigační systém, který se uplatní zejména v interiérech, které jsou příliš strukturované a detailní pro GPS navigaci. V zahraničí je nevidomými GPS hojně využívána, u nás to ale prozatím příliš běžné není. Základem systému jsou tedy trasy sestavené z čipů. Čtečka, která bude unikátní informace z čipu číst, bude umístěna ve špici speciálně upravené bílé hole. Odtud signál poputuje do PDA nebo smartphone. Ten nakonec vyšle do připojených sluchátek pomocí screen readeru informace o místě, kde se dotyčný či dotyčná právě nachází. Vše, co bude tedy handicapovaný k navigaci potřebovat, je speciální navigační hůl, PDA nebo smartphone a RFID čipy. Vzhledem k tomu, že je technologie stále ve fázi vývoje, nelze prozatím stanovit cenu tohoto produktu. Domnívám se, že tato technologie má vedle GPS navigace díky své jednoduchosti, přesnosti a univerzalitě nejlepší předpoklady stát se běžně používanou technologií blízké budoucnosti Tyflosonar 24 Bílá hůl nedokáže chránit nevidomého od pasu nahoru. Stejně tak nepomůže při odhalování překážek na vzdálenost delší, než je její dosah. S těmito problémy si však umí poradit poslední z ICTKP v této oblasti tyflosonar. Tyflosonar (tyflo = slepý, sonar = ultrazvukový radar) je přístroj vysílající krátké ultrazvukové signály, jejichž doba návratu k přijímači po odrazu od Obrázek 9 - Tyflosonar překážky je úměrná vzdálenosti této překážky. Nosí se zavěšený na krku (podobně jako fotoaparát) a funguje ve třech různých modech (interiér, exteriér a orientační). Vedle těchto modů je vybaven zvukovým majáčkem a zvukovým indikátorem intenzity světla. Dalšími funkcemi jsou pak měření vzdálenosti překážek a text akumulátorů. Módy Interiér a Exteriér jsou založeny na rozlišování stavů Volno a Výstraha, přičemž tyto stavy mají přidělen hluboký či vysoký tón. Mód Orientační pak detekuje překážku krátkým pípnutím, jehož tón a délka odpovídá vzdálenosti překážky. 24 Zpracováno dle zdroje [24] 36

9 Charakteristika jednotlivých funkcí: Interiér pro pohyb v místnostech s obvyklou velikostí ( výstraha do 0,8 m, volno od 1,2 m) Exteriér pro pohyb ve venkovních prostorech (minimální detekční vzdálenost 60 cm, výstraha do 2 m, volno od 3 m) Orientační pro pohyb ve velkých prostorech (vyhodnocování probíhá v rozmezí 0,6 6 m, rozlišuje 5 pásem) Navigátor funkce zvukového majáčku Tlačítko Measure funkce pro měření vzdálenosti překážky Tlačítko ACCU test pro stav baterií, Test intenzity světla Cena: Kč 4.3 ICTKP pro získávání a zpracovávání informací S touto skupinou jsou neodmyslitelně spjaté osobní počítače. Ty byly jako kompenzační pomůcky uznány až v roce Od té doby došlo k výraznému pokroku v oblasti speciálního hardwaru i softwaru pro slabozraké a nevidomé. Existuje velké množství ICT- KP pro zrakově postižené, jehož zmapování by mohlo být plnohodnotným samostatným tématem diplomové práce. Tento speciální hardware i software je náročný nejen z hlediska jeho ceny, ale především z hlediska nároků na jeho obsluhu. Zvládnutí obsluhy takovéto pomůcky je časově náročné, neboť vyžaduje zvládnutí teoretických základů z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Bez pochopení těchto základů slouží víceúčelově použitelná pomůcka obvykle k jednostrannému využívání a dochází k její degradaci. Zrakově postižení využívají osobní počítač se speciální úpravou standardním i specifickým způsobem. Na většinu speciálních hardwarů i softwarů je možno získat sociální příspěvek. Uživatel však musí prokázat, že bude schopen tento software či hardware kvalifikovaně využívat. Nenechme se však mýlit. Existuje velké množství uživatelů, kteří to nikdy nedokáží např. nedokáží používat kombinace dvoj a troj-stisků, které jsou při užívání některých softwarů nutné. V rámci této kapitoly bych ráda představila základní zástupce z této oblasti. Z oblasti hardwaru to budou digitální televizní lupy, zápisníky a braillské řádky, z oblasti softwaru pak zvětšovací software, screen readery a OCR programy. 37

10 4.3.1 Hardware Digitální zvětšovací televizní lupy 25 Digitální zvětšovací televizní lupa je pomůcka určená slabozrakým uživatelům a uživatelům se zbytky zraku. Základ digitální televizní lupy tvoří výkonný multimediální počítač s monitorem o úhlopříčce min 19 vybavený zvětšovacím programem, případně i hlasovým výstupem a vysoce kvalitním monitorem či LCD displejem. Zvětšovací program si vybere uživatel dle svého stupně zrakového postižení. Prostřednictvím připojeného skeneru mohou slabozrací uživatelé číst tištěné předlohy ve zvětšené podobě na obrazovce počítače, případně je číst pomocí hlasového výstupu. Od tohoto základního označení se pak odvíjejí i další označení specifických hardwarů na tomto principu: digitální televizní lupy v přenosné podobě - základem je přenosný počítač se zvětšovacím softwarem a scenerem digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem - základem je osobní počítač vybavený skenerem a screen readerem (cena cca Kč) digitální zápisníky pro nevidomé s hlasovým výstupem - základem je přenosný počítač s kvalitními vestavěnými reproduktory a sluchátky (cena Kč) Cena: Kč dle zvětšovacího SW (vybavení PC kategorie Standard) Kabelové televizní lupy 26 Do této kategorie zahrnujeme televizní kamerové lupy různých typů, od jednoduchých modelů s ručně vedenou kamerou po klasické plně vybavené stolní lupy s pevnou kamerou. Oproti předchozím netvoří jejich základ osobní počítač, nemohou být tedy používány k jiným účelům než ke zvětšování. Vzhledem k široké nabídce uvádím pouze několik základních typů. 25 Zpracováno dle zdroje [27] 26 Zpracováno dle zdroje [28] 38

11 Topaz 16 úrovní zvětšení plnobarevný režim + 28 vysoce kontrastních barevných kombinací, automatické zaostřování velký čtecí stolek, výrazná ovládací tlačítka ukazatel pozice pro přesné umístění dokumentu Cena: 17 LCD Kč, 19 LCD Kč Obrázek 10 - Kabelová televizní lupa Topaz OPAL Opal je přenosná kapesní kamerová lupa umožňující 3x 6x zvětšit tištěný text. Je snadno ovladatelný, a to i pro osoby, jež nejsou zvyklé pracovat s ICTKP. Přístroj zapnete jedním tlačítkem, položíte na předmět a upravíte stupeň zvětšení posuvníkem. Zvětšený obraz se pak objeví na displeji. Obrázek 11 - Kabelová televizní lupa Opal Opal je vybaven vysoce kontrastním LCD displejem s úhlopříčkou 10 cm a povrchem odolným proti poškrábání. Může být dokonce připojen k televizoru. Cena: Kč TVi Color Je to televizní lupa ke zvětšení textu nebo fotografií. Lupa využívá malou ruční kameru podobnou počítačové myši se zvětšovací funkcí, jež umožňuje změnu zvětšení bez nutnosti opětovného zaostřování. Zvětšený obraz je zobrazen na standardním televizoru Obrázek 12 - Kabelová televizní lupa TVi Color v barvách nebo kontrastně černobíle. Snadná pohyblivost ruční kamery ulehčuje zvětšení obtížně dostupných textů, např. krabiček od léků, receptů na vaření apod. Kamera je k televizoru připojena video vstupem. Cena samotné TVi Color: Kč, cena TVi Color s 19 LCD: Kč Easy Link 27 Easy Link je přenosný zápisník s hlasovým výstupem. Celý systém tvoří braillská klávesnice s bezdrátovým připojením (Bluetooth) ke kapesnímu PDA nebo k mobilnímu telefonu či PC. 27 Zpracováno dle zdroje [29] Obrázek 13 - Systém Easy Link 39

12 Programové vybavení systému EasyLink je určené pro kapesní počítač s operačním systémem Window Mobile standardu ipaq PDA. Zabezpečuje všechny potřebné zápisníkové funkce: editor, diář, adresář, správa pošty, úkolník a kalkulačku. Příkazy a data jsou zadávána z braillské klávesnice, odezva je provedena hlasem přes interní reproduktor PDA nebo převedena do sluchátek ALVA MPO Alva MPO 5500 je integrované zařízení koncepce vše v jednom, určené pro správu osobních informací poskytujících mobilní a komunikační funkce kdykoliv, kdekoliv Obrázek 14 - ALVA MPO 5500 a v pohybu. Lze jej označit jako kombinaci speciálního mobilního telefonu a PDA pro zrakově postižené. Díky kombinaci svých funkcí (diář, zápisník, mobilní telefon, , kontakty atd.) byl vlastně prvním bezdrátovým zařízením svého druhu pro zrakově postižené. V roce 2004 za něj společnost Alva B. V. obdržela ocenění SWIFT v hodnotě a o rok později prestižní ocenění od GSM Association v kategorii Mobilita ve společnosti Nejlepší využití mobility pro speciální potřeby. Co se týče technických parametrů, disponuje osmibodovou braillskou klávesnicí, dvacetiznakovým braillským výstupem a hlasovým syntetizátorem. K dispozici je 8 hlasových mutací, bohužel čeština mezi nimi prozatím není. MPO je připojitelný k PC USB konektorem, má 64 MB vnitřní paměti a na 1 nabití vydrží baterie v provozu po celý den. Cena: $ Braillský displej 29 Braillský displej (někdy označován jako braillský řádek) je speciální přídavné zařízení k počítači, které zobrazuje informace z počítače v bodovém písmu. Nevidomým se tak otevírá možnost přesné a pohodlné práce v široké škále počítačových aplikací, a to i takových, které by byly jen stěží použitelné pouze s hlasovým výstupem, např. slovníky, účetní software, hudební editory. Obrázek 15 - Braillský displej Rex 28 Zpracováno dle zdroje [30] 29 Zpracováno dle zdroje [27] 40

13 Braillský displej je neocenitelnou pomůckou pro všechny nevidomé, kteří potřebují být v kontaktu s psanou formou jazyka. Nezastupitelný je zejména pro studenty cizích jazyků nebo matematiky, pro tlumočníky, překladatele, programátory a právníky. Podmínkou ovšem je, aby nevidomý uživatel znal braillovo písmo. Toto zařízení má na sobě spoustu malých jehliček, které se mají pomocí osmibodů zobrazit tak, jak je odesílá na braillský řádek screen reader. K počítači se braillský řádek připojuje přes USB rozhraní a funguje jako výstupní i vstupní zařízení. Jednotlivé typy se liší v počtu zobrazovaných znaků (většinou 20, 40, 70 či 80), které jsou doplňovány několika stavovými znaky (např. pozice kurzoru na obrazovce počítače). Ovládací a řídící klávesy jsou většinou řešeny tak, aby je bylo možno ovládat pouze palci a ostatními prsty se mohl číst zobrazovaný text. Jedním z českých výrobců těchto displejů je firma Donát, která přišla na trh s modelovou řadou REX. Tato řada zahrnuje 4 základní varianty od malého (vysoce mobilního) až po stolní komfortní displej. Kromě velikosti se tyto displeje liší zejména počtem znaků. Tento fakt je pak promítnut do jejich názvů: Rex 24 filius, (20+4 znaků) Rex 44 filius, (40+4 znaků) Rex 44, (40+4 znaků) Rex 70, (70 znaků) Cena: jednotlivé varianty se pohybují v cenovém rozpětí Kč Speciální software Pro zrakově postižené je speciální software často mnohem důležitější než hardware. Jejich pohybový aparát není žádným způsobem limitován, takže ovládání klasického hardwaru většinou není nepřekonatelným problémem. Na druhou stranu zapnutí počítače nevyřeší skutečnost, že nejsme schopni identifikovat, co se děje na obrazovce. Skupina zrakově postižených je velice rozmanitá. Stupeň ztráty zraku kombinovaný s dalšími poruchami je u každého jedinečný. Požadavky středně slabozrakého a nevidomého na takovýto software budou proto diametrálně odlišné. Tomu musí samozřejmě odpovídat i nabídky jednotlivých firem. Nejvíce nabízených produktů pochází ze zahraničí, zejména z Velké Británie a USA. I na našem trhu však existuje několik společností, které se vývojem zabývají. Není jich však mnoho. Mnohem častěji se setkáme pouze s firmami, které se zabývají distribucí za- 41

14 hraničních programů s českou jazykovou mutací. Ta je v rámci tohoto druhu softwaru totiž nezastupitelná, zejména pokud se jedná o tzv. odečítače. Pokud má program odečítat veškeré informace, které se na obrazovce objeví v jiném jazyce než v češtině, bude pro 99 % pouštěných naprosto nepoužitelný. Měla jsem možnost vyzkoušet si tuto skutečnost na demo verzi jednoho odečítače. Tato verze byla bohužel jen v angličtině. Nebyla si tedy schopna poradit s českou znakovou sadou, proto všechny neznámé znaky hláskovala. To je samozřejmě pro praxi naprosto nepoužitelné. Tyto softwary jsou velmi náročné na obsluhu. Jsou postaveny na klávesových zkratkách, tj. na dvojstisku a trojstisku. Tyto zkratky si musí uživatelé pro snadné užívání zapamatovat. Každý program tedy, kromě klasických klávesových zkratek pro Windows, disponuje desítkami až třemi stovkami klávesových zkratek, které pak umožňují ovládání. Tím se dostáváme k závažnému problému. Ne každý zrakově postižený člověk má svou drobnou motoriku natolik vycvičenou, aby byl tento program schopen jednoduše ovládat. Díky tomu osoby, které mají kombinovaná postižení (zejména kombinace zrakového a tělesného postižení), mohou mít s užíváním těchto programů velké problémy. Pro některé handicapované je tato překážka nepřekonatelná, pro jiné představuje minimálně velmi dlouhou a namáhavou cestu. Velkým pomocníkem, alespoň co se dvoj- a trojstisků týče, je funkce Jedním prstem, která je přímo integrovaná v operačním systému Windows. Spolu s ostatními Možnostmi usnadnění je popsána v příloze A této diplomové práce. Uživatelé některých softwarů (např. JAWS, ZOOMText) se mohou přihlásit do speciální konference zaměřené právě na jimi používaný software. K této konferenci se lze přihlásit na webových stránkách konference jsou velmi přínosné z hlediska sdílení návodů a rad a řešení jednotlivých problémů apod. Rozdělení softwaru 30 Jak jsem již zmínila, nároky zrakově postižených na software se značně liší. Proto se tedy musí lišit i nabídka. Tyto softwary jsou praktickou a nenahraditelnou součástí osobních počítačů pro zrakově handicapované. Někdy jsou pak tyto počítače označovány jako tzv. digitální televizní lupy. Toto označení se mi však zdá trochu zkreslující. V zásadě tedy existují 3 skupiny softwaru + jejich kombinace: zvětšovací programy screen readery (odečítače) programy se zjednodušujícím prostředím pro skenování a další základní operace 30 Zpracováno dle zdroje [31] 42

15 Zvětšovací programy Zvětšovací programy jsou určené pro osoby, které jsou schopné využívat zbytky svého zraku tedy pro středně až silně slabozraké. V praxi se jedná o jakési softwarové lupy, které dokáží mnohanásobně (často až 36 x) zvětšit uživatelem vybrané oblasti. Kromě samotného softwaru je velmi důležité, aby měl monitor velikost minimálně 19. Příklady zahraničních zvětšovacích programů ZOOMText ( Kč) MAGic ( Kč) Lunar ( Kč) Screen readery Screen readery, neboli odečítače obrazovek, jsou profesionální programy určené pro prakticky nevidomé a nevidomé. Nevidomí uživatelé nemají možnost vnímat ani mnohanásobně zvětšený obraz, proto musí být kladen důraz na kvalitní vyčtení a podání všech potřebných informací. Na druhou stranu, pokud uživatel potřebuje pro svoji práci jen některé informace, musí být odečítací program schopný filtrovat nežádané informace podle přání uživatelů. Vedle filtrace nežádoucích informací by nás u těchto produktů měla zajímat forma výstupu, kterou požadujeme. V první řadě je zde výstup hlasový a jeho jazykové mutace. Jak jsem již zmínila v úvodu, hlasový výstup bez české mutace je téměř nepoužitelný. Vedle tohoto výstupu pak můžeme požadovat ještě výstup hmatový. Pro tento případ zde většinou existuje možnost propojení na tzv. braillské řádky. Kvalitní screen readery dokáží přečíst jakýkoliv text v jakémkoliv dokumentu či aplikaci. Při čtení internetových stránek je pak důležitá jejich přístupnost, která je pro správnou funkci těchto programů naprosto nezbytná. Ovládání těchto programů je, stejně jako u zvětšovacího softwaru, založeno na velkém množství klávesových zkratek a horkých kláves, např. screen reader JAWS disponuje 240 klávesovými zkratkami pro ovládání a navigaci počítače. 43

16 Příklady screen readerů: zahraniční o JAWS (55 000, Kč) o Window eyes ( Kč) Demo verze v AJ: o Hal ( Kč) české o WinMonitor ( Kč) o WinTalker o HT Reader 2.0 Demo verze: Kombinované programy 31 Do této skupiny řadíme programy, které tvoří odečítače i zvětšovače vždy v určitém poměru. Jsou nejvariabilnější, nejlépe se přizpůsobují těm postiženým, kteří mohou využívat zbytky svého zraku, ale potřebují i větší podíl hlasového výstupu. Některé poruchy zraku jsou navíc degenerativní uživatel ztrácí zrak postupně. V těchto případech jsou právě tyto druhy programů nejvhodnější. Nejucelenější řadu různě kombinovaných programů nabízí britská společnost Dolphin Computer Access Ltd., jejíž produkty u nás distribuuje v české verzi firma Adaptech s.r.o. Firma nabízí 4 produkty (Lunar, LunarPlus, Supernova, Hal), přičemž každý produkt integruje screen reader a zvětšovač v různé míře. Díky této skutečnosti dokáže firma nabídnout zákazníkovi tu nejideálnější variantu. Demo verze všech čtyř softwarů lze stáhnout na adrese Příklady zahraničních kombinovaných programů JAWS ( Kč) LunarPlus ( Kč) Supernova ( Kč) 31 Zpracováno dle zdroje [32] 44

17 Programy se zjednodušujícím prostředím pro skenování a další základní operace Softwary, které byly představeny v předchozích kategoriích, jsou častou součástí počítačů označovaných jako tzv. digitální televizní lupy. Jejich součástí je vždy kvalitní skener, který funkci lupy umožní. Aby však bylo možné jakoukoliv předlohu načíst tak, aby ji mohl screen reader přečíst, potřebujeme nejen kvalitní skener, ale i odpovídající software. Ten pak musí být pro zrakově postiženého snadno ovladatelný. Nejčastěji se v této kategorii setkáváme s OCR programy (Optical Character Recognition). Jedná se o komerční programy určené pro optické rozpoznání tištěného textu, tj. převod do digitální podoby. Bizon Bizon je speciální software od společnosti Spektra se zvětšeným a přizpůsobeným uživatelským prostředím pro slabozraké. Umožňuje skenovat a prohlížet si ve zvětšené podobě texty, knihy a obrázky. Měl by být jakousi počítačovou obdobou televizní kamerové lupy, ale ve srovnání s ní je práce o něco pomalejší a náročnější na ovládání uživatelem. V současné době již firma Spektra nemá tento program v nabídce. Cena: Kč WinMenu Cílem WinMenu je nabídnout nevidomým uživatelům začátečníkům zjednodušené a plně ozvučené prostředí pro skenování a následnou editaci textu. Disponuje samostatnou hlasovou syntézou (nejčastěji syntéza Hlas od téže firmy). Program nabízí i možnost převodu audio záznamu hlasové syntézy do souboru mp3. Cena: Kč Kč zvukový výstup 45

Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené

Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené Úpravám prostředí se věnuje přednáška. Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené Základní termíny: Vodící linie Signální pás Varovný pás Reliéfní dlažba Pomůcky pro osoby se ZP: Klasifikace pomůcek:

Více

T E L E V I Z N Í K A M E R O V É L U P Y

T E L E V I Z N Í K A M E R O V É L U P Y T E L E V I Z N Í K A M E R O V É L U P Y Patří do skupiny optoelektronických pomůcek. Mohou být hrazeny sociálním odborem příslušného úřadu obce s rozšířenou působností až do výše 100%. Obecně se popisuje

Více

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN Softwarové vybavení Veškeré softwarové vybavení vyžaduje OS Windows XP nebo novější, tj. WinVista, Win7 nebo Win8. Podporovány jsou jak 32bitové, tak

Více

P O M Ů C K Y U R Č E N É L I D E M S E Z R A K O V Ý M P O S T I Ţ E N Í M H R A Z E N É Ú Ř A D E M

P O M Ů C K Y U R Č E N É L I D E M S E Z R A K O V Ý M P O S T I Ţ E N Í M H R A Z E N É Ú Ř A D E M P O M Ů C K Y U R Č E N É L I D E M S E Z R A K O V Ý M P O S T I Ţ E N Í M H R A Z E N É Ú Ř A D E M Pomůcky jsou seřazeny podle jednotlivých poloţek, jak je uvádí Příloha č. 4 k vyhlášce č. 182/1991

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY NÁROČNÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Zpřístupňování

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

KATALOG. kompenzačních pomůcek. pro osoby se zrakovým postižením. UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum.

KATALOG. kompenzačních pomůcek. pro osoby se zrakovým postižením. UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum. KATALOG kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením UnikaCentrum, o.p.s. Žižkova 2364/56, Karviná www.unikacentrum.cz 1 Základní informace Pár slov o nás UnikaCentrum, o.p.s. (dříve známa pod

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor 1 Úvod Audiovizuálního vybavení přednáškových a seminárních prostor vychází z požadavků fakulty

Více

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858 Panasonic KX-TGC210FXB/FXW Cenově výhodný digitální bezdrátový telefon s jednořádkovým displejem 1,6", CLIP, podsvícený displej, telefonní seznam na 50 jmen, seznam 30 zmeškaných hovorů, hlasitý telefon,

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9. Jiný způsob komunikace RYCHLOSTÍ MYŠLENEK

ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9. Jiný způsob komunikace RYCHLOSTÍ MYŠLENEK ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9 Jiný způsob komunikace RYCHLOSTÍ MYŠLENEK Jiný způsob komunikace Telefony Alcatel-Lucent SÉRIE 9 přinášejí novou úroveň kvality zvuku, designu, produktivity komunikace a péče o zákazníky.

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41

Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41 Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/Téma Žák prezentuje své dosavadní znalosti a zkušeností. Pojmenovává hlavní části PC sestavy. Doplňuje

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny nebo druhu zboží v případě výrazných kurzových změn nebo dodacích podmínek výrobců. Ceny za potisk, výšivku, gravír předmětů

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el.

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el. Zařazení Recyklační zrušených do Skupina Typ zařízení Popis Jednotka poplatek bez DPH nových položek 3.1. Osobní počítače 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem

Více

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Zapojení AV techniky v Aule UP má dvě centra kde je dislokovaná AV technika. Je to technika ve skříni vedle vedle podia a dále AV Rack v režii auly.

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G Tomáš Gogár 21.3.2011 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Obsah Popis přístroje:...

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení displeje

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858 Panasonic KX-TG1611FXW/FXH/FXC/FXR/FXF Cenově výhodný digitální bezdrátový telefon s jednořádkový displejem, CLIP, podsvícený displej, telefonní seznam na 50 jmen, rychlá volba, budík, omezení volání,

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Hnídek, Rutkovský, Vančura XYZ CAJ D1

Hnídek, Rutkovský, Vančura XYZ CAJ D1 Analýza existujících řešení XYZ CAJ D1 menu55.cz Společnost nabízí programové vybavení pro elektronické objednávky. Aplikaci je možné provozovat na různých typech zařízení, bez závislosti na systému. Zákazník

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

INFORMACE,ORIENTACE,MULTIFUNKČNOST,KOMPLEXNOST

INFORMACE,ORIENTACE,MULTIFUNKČNOST,KOMPLEXNOST INFORMACE,ORIENTACE,MULTIFUNKČNOST,KOMPLEXNOST KDO JSME DINASYS, s.r.o. vznikla v roce 2009 a za dobu svého působení prošla několika změnami až do současné podoby. Nabízíme ucelený balík služeb a produktů

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE

BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE BLINDSHELL ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH TELEFONŮ S ANDROIDEM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ UŽIVATELE Petr SVOBODNÍK, Daniel NOVÁK, Michal CERMAN Katedra kybernetiky, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, svobop24@fel.cvut.cz,

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Detektor signálů iprotect 1205M

Detektor signálů iprotect 1205M Detektor signálů iprotect 1205M Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nenápadný malé rozměry Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje Pracovní frekvenční

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

VPCO - video pult centrální ochrany

VPCO - video pult centrální ochrany VPCO - video pult centrální ochrany VPCO Video Pult Centrální Ochrany 1. Úvod 2. 4-monitorový systém 3. Vlastnosti VPCO 4. Práce operátora s VPCO 5. Televizní stěna VPCO 1. Úvod VPCO je operační pracoviště

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 13 0:40 Implementace Umělá inteligence (UI) Umělá inteligence

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Detektor signálů iprotect 1210

Detektor signálů iprotect 1210 Detektor signálů iprotect 1210 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nenápadný malé rozměry Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje Detekce radiových a

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více