Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení od 14.00hodin Harrachovské kino květen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen"

Transkript

1 2008 květen Náhradní termín představení Ferda mravenec od 14.00hodin Harrachovské kino Pálení čarodějnic Čarodějnické řádění (30. 4.) v Harrachově vyvrcholilo tradičním táborákem pořádaným sborem dobrovolných hasičů. Pálení čarodějnic v lokalitě Sedmidomky přálo počasí a sešla se zde skutečně hojná návštěva z řad občanů a návštěvníků města. Veselice trvala přibližně do první ranní hodiny prvního máje. V nejbližší době čeká SDH Harrachov pořadatelství okrskové soutěže v požárním sportu ( ), první letní táborák (27. 6.) a prodej uzeniny při konání Hornických slavností (28. 6.).

2 Prodej bytů se blíží Jak již z našich zpráv víte, zastupitelé města v loňském roce schválili prodej bytů v panelových domech č.p. 464 až 475 v Harrachově, a to prodejní formou dle zákona č. 72/1994 Sb. Realizací přípravy prodeje a prodejem samotným pověřilo ZM radní města. Zároveň bylo schváleno, že prodej přilehlých pozemků k bytovým domům bude neoddělitelnou součástí prodeje bytů v těchto domech. Způsob prodeje bytů podle výše uvedeného zákona spočívá v tom, že dům se rozdělí na jednotlivé bytové jednotky (samostatné nemovitosti) tzv. Prohlášením vlastníka. Takto vzniklé nové nemovitosti se Prohlášením vlastníka vloží na katastr nemovitostí. Každá bytová jednotka má podíl na společných částech domu, stavební parcele a ostatních okolních pozemcích určených k prodeji s prodejem bytů podílem podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Prodej bytů pak dle zmíněného zákona probíhá tak, že vlastník bytu Město Harrachov nabídne každému nájemci koupi bytu (jehož je nájemcem) za cenu, stanovenou ZM. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla nabídka doručena, může být tento byt prodán jiné osobě. V současné době je stav takový, že je vloženo na katastr nemovitostí tak zvané Prohlášení vlastníka budovy. Nyní se čeká na dokončení prací k oddělení pozemků okolo jednotlivých panelových domů ve smyslu usnesení ZM, vytýčení těchto pozemků a vypracování oddělovacích geometrických plánů. Tyto práce provádí Geodezie Krkonoše (GK) se sídlem v Jilemnici. Následné dokončení a předání prací GK budou vypracovány standardní kupní smlouvy na prodej jednotlivých bytů a ty budou zaslány stávajícím nájemcům bytů (kupujícím). Předpokládaný termín předávání nabídek ke koupi bytů stávajícím nájemcům bytů (kupujícím) je červenec Bližší informace o prodeji bytů v panelových domech Vám podají v úřední dny na odboru správy majetku města v I. patře budovy harrachovské radnice, či na telefonu naší činnosti bylo dne pokácení silně nahnilého javoru klenu u čerpací stanice Benzina a vysazení silného odrostku stejné dřeviny ještě téhož dne! Kácení mimolesní zeleně je vesměs zajišťováno firmou pana Berana, obnova výsadbou odrostky včetně kůlů a ovazu firmou BC Kříž z Nové Paky. Na příští období, resp. rok 2009 uvažujeme o rekonstrukci stromořadí v Anenském údolí (v úseku od dětské ozdravovny až po stanici lanovky), stromořadí na Staré celní od sklárny až po začátek lesa a stromořadí nad poštou.vesměs se jedná o stromy již přestárlé, poškozené, prosychající, některé napadené dřevokaznými houbami, které ohrožují pádem větví přilehlé komunikace. Samozřejmě uvítáme podněty ze strany občanů co se stromové zeleně týká, protože bezpečnost našich občanů a návštěvníků Harrachova je na prvním místě. Lépe je přece nebezpečím předcházet než čekat, až se nějaký úraz nebo škoda stane! Závěrem bychom se rádi prezentovali i přiloženým snímkem. Za komisi ŽP: ing.karel Rait - předseda Foto: M. Michálko Z podkladů OSM Z činnosti komise životního prostředí při MěÚ Harrachov Po delší odmlce bychom se zase jednou rádi našim občanům připomněli činnostmi, kterými se naše komise zabývá, ať už je to provoz čistírny odpadních vod, likvidace odpadků jako takových, ochrana zeleně a význačných lokalit s tím spojených (např. vyhlášení Šafránové louky v centru města za chráněnou přírodní památku). Některé se nám daří více, některé méně, takže bychom se rádi prezentovali úspěchy v obnově zeleně rostoucí mimo les. Jak jste si mohli povšimnout, v Harrachově se tato přestárlá, přerostlá či poškozená zeleň kácí jak na pozemcích městských, tak i soukromých. Povolováno je toto kácení na základě na MěÚ podaných žádostí, které jsou případ od případu posuzovány členy naší komise, vesměs odborníků z řad ochranářů či lesníků. A daří se nám i tuto zeleň v rozumné míře obnovovat a to již v průběhu cca 6 let. Letošní jaro se vůbec zadařilo.dokončili jsme obnovu stromořadí podél silnice do Rýžoviště, nahradili pokácené stromy u pošty (hradí si Česká pošta Pardubice),vysadili odrostek topolu bílého u Bílého Hořce jako náhradu za vloni z havarijních důvodů pokáceného dospělého stromu (hradí si majitel pozemku). Perličkou Harrachovský zpravodaj 2008/5 2 Nový bankomat ve městě!!! Služeb tří bankomatů mohou nyní využít občané a návštěvníci Harrachova. Od počátku měsíce května totiž ke stávajícím dvěma (ČS v centru a ČSOB u sklárny) přibyl třetí, který je umístěn vedle vstupních dveří do budovy Městského úřadu a náleží k síti ČSOB. Všechny tři bankomaty jsou v celodenním provozu. E-Pasy i pro děti!!! Od 25. dubna 2008 se vydávají cestovní pasy se strojově čitelnou zónou a s biometrickými údaji i pro děti do 5 let (s pětiletou platností za 100,- Kč). Požádat o vydání E-Pasu můžete pouze na MÚ Tanvald. Je nutné, aby dítě bylo přítomno při žádání o vydání cestovního pasu z důvodu fotografování. Více informací na aktuality nebo na tel: A. Vyhnálková správní odbor, odd. CD, MÚ Tanvald

3 Noví občánci města Tradiční slavnostní vítání občánků se uskutečnilo v pondělí 12. května 2008 v zasedací a obřadní síni města. Za samosprávu města přivítala naše nejmladší přírůstky matrikářka Radka Bališová Zamlarová. Dětem zazpívali a drobné dárky předali žáci z hudebního kroužku pod vedením Lucky Remerové. Přejeme hodně zdraví a štěstí životem Klára Vyčítalová Amálie Medalová Bára a Jakub Kučerovi Harrachovský zpravodaj 2008/5

4 Krkonoše - svazek měst a obcí informuje Cyklobusem za jeden den Veřejnou dopravou poznáte podstatnou část nejvyšších českých hor Autobusy vyjedou již 31. května 2008 Krkonošské cyklobusy provozované autobusovými dopravci ČSAD Semily, Osnado Trutnov a KAD Vrchlabí, díky finančnímu přispění Královéhradeckého (grant) a Libereckého kraje (zařazení do základní dopravní obslužnosti), příspěvku města Trutnov a Podzvičinska i organizační práci a vlastním prostředkům Svazku Krkonoše je realizován projekt, který výrazným způsobem v letní sezóně zlepšuje dostupnost krkonošských měst a obcí turistům, cykloturistům i obyvatelům, kteří tu žijí. Statistika: V roce 2007 ujel cyklobus kilometrů při 86 jízdních dnech.v letošním roce ujede kilometrů při 84 jízdních dnech. Jízdní řád: V červnu jezdí během víkendů, o letních prázdninách (v červenci a srpnu) denně, v září každý čtvrtek, sobotu a neděli. Informace: Podrobné jízdní řády naleznete na plakátech a letácích s mapkou, které pro vás budou připraveny zdarma v turistických infocentrech a na Tipy na výlety cyklobusem naleznete v propagačních letácích a novém čísle turistických novin Krkonošská sezona, které jsou k dispozici zdarma. Vyjdou koncem května t. r. Kontakt: RNDr. Miroslava Chaloupská Krkonoše - svazek měst a obcí Vrchlabí, Zámek 1 Tel.: , Tourism: (dp) Novinka: Nová linka Hradec Králové, Hořice, Miletín, Dvůr Králové, Kuks, Hostinné, Vrchlabí a zpět bude v provozu jen o letních prázdninách, ve dnech: čtvrtek, sobota, neděle. Obyvatelé a návštěvníci Krkonoš se naopak (i se svými koly) mohou nově svézt do Hostinného, Dvora Králové a Kuksu. Polské Krkonoše nezklamaly Třídenní studijně poznávací cesta do polských Krkonoš, připravena Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí a zajištěna partnerským Zwiazkem Gmin Karkonoskich, splnila očekávání bezezbytku všech účastníků exkurse pracovníků krkonošských informačních center, členů marketingové skupiny při Svazku krkonošských měst a obcí, i dalších hostů například z Euroregionu Glacensis či Univerzity Hradec Králové. Szklarska Poręba, Centrum Karkonoszkego Parku narodowego, Muzeum Minerałów, Wodospad Szklarki, Zamek Chojnik, Kościółek Wang, Muzeum Lalek, Muzeum Sportu, Informační centrum Karpacz, Centrum Kolorowa, Informační centrum Jelenia Góra, Muzeum Karkonoskie, Park Miniatur, Informační centrum Kowary, Sztolnie Kowarskie téměř tři desítky účastníků navštívily přírodní a historické zajímavosti, připravena byla večerní prohlídka Jelení Hory, či návštěvy spřátelených infocenter. Poznávací cesta, nabytá zajímavým programem a financovaná z Interreg - přeshraničního fondu Evropské unie, byla zakončena v Městském muzeu Žacléř. Doprovod poskytli kolegové z Polska. Harrachovský zpravodaj 2008/5 Cílem cesty byla vzájemná výměna praktických zkušeností, provozně organizačních záležitostí na obou stranách hranice a osobní poznání zajímavých turistických cílů, které budou pracovníci informačních center doporučovat českým i zahraničním hostům jako tipy na výlety do Polska. (dp) Poznámka HZ studijní cesta se uskutečnila ve dnech a jejím harrachovským účastníkem byl Martin Soukup společně s Jitkou Řehákovou (vedoucí odboru cest. ruchu MÚ ve Špindl. Mlýnu)

5 SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Poradenská linka (8 Kč/min.) Spotřebitelská poradna: Reklamace kočárku Dotaz: Chtěla bych se zeptat na reklamaci kočárku. V zadní části, kde se dotýká látka konstrukce nám na dvou místech praskla látka na potahu a je vidět, že se bude dál párat potah. Je možné reklamovat tuto vadu? Podle mě, je to špatně konstrukčně vyřešeno. Ptala jsem se v obchodě, kde jsem kočárek kupovala a řekli mi, že už to někdo reklamoval a že odpověď servisu byla, že je to používáním. A ještě jeden dotaz, máme v případě reklamace právo požadovat náhradní kočárek? Děkuji Š. H. Letní dovolené klepou na dveře Odpověď: Závadu samozřejmě reklamujte a pokud stanovisko prodávajícího bude zamítavé, kontaktujte soudního znalce, dohodněte si s ním prohlídku kočárku, aby zkontroloval, čím byla vada způsobena. Pokud zjistí, že byla způsobena vadou materiálu nebo výroby a nikoliv vaším zaviněním, nechte si vyhotovit nezávislý posudek. Ten musíte nejprve uhradit, ovšem pokud vyzní ve Váš prospěch, máte nárok na jeho proplacení od prodejce na základě 598 Občanského zákoníku. Ceny za posudek se pohybují u jednoduchých věcí v řádu stokorun, u složitějších případů pochopitelně více. Seznam znalců najdete na nebo u kteréhokoliv soudu. Kočárky posuzuje rovněž Strojírenský zkušební ústav (http://www.szutest.cz/kontakty/). Se znaleckým posudkem máte velkou šanci na úspěch. Naopak prodávající riskuje, že místo pouhé částky za zboží bude muset platit třeba i podstatně více. Doporučuji proto s tímto záměrem i jeho důsledky seznámit prodejce předem. Na zapůjčení náhradního kočárku po dobu reklamačního řízení nárok bohužel nemáte. Sezóna dovolených začíná a SOS již eviduje první dotazy a stížnosti na CK. Opět se ukazuje, že spotřebitelé by měli být obezřetnější při výběru zájezdu (zejména u výše inzerovaných cen) a při uzavírání smlouvy (všechny své požadavky by si měli nechat zanést do smlouvy). SOS nejčastěji eviduje stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb zejména na kvalitu ubytování (místo čtyřhvězdičkového hotelu je spotřebitel ubytován v hotelu nižší třídy, místo slibovaného balkónu s výhledem na moře je ubytován v přízemí s výhledem na popelnice atd.) a stravování. Kvalita ubytování, dopravy, ale i dalších služeb musí odpovídat smlouvě, kterou spotřebitel uzavřel s cestovní kanceláří. Precizní cestovní smlouvou lze předejít případným pozdějším sporům. Spotřebitel by si měl všechny své požadavky nechat zanést do písemné cestovní smlouvy, např. popis kategorie, polohy, stupně vybavenosti ubytování, způsob a rozsah stravování, druh a kategorie dopravy, výši odstupného atd. Pokud poté spotřebitel není s kvalitou poskytovaných služeb spokojen, měl by se obrátit na delegáta, se kterým sepíše reklamační protokol. Spotřebitelům také doporučujeme, aby si situaci zdokumentovali, vyfotili nebo nahráli. Reklamaci je pak třeba u CK uplatnit nejpozději do 3 měsíců od ukončení zájezdu, říká Jana Teplá, právnička SOS. Pokud si spotřebitel objednal zájezd u cestovní agentury, může reklamaci zájezdu uplatnit jak u cestovní agentury, tak u cestovní kanceláře. CK mnohdy odmítají odpovědnost za poskytnuté služby s odůvodněním, že některé služby v rámci zájezdu pro ni zajišťují jiní dodavatelé (například letecká společnost, provozovatel hotelu atd.), na které pak spotřebitele s reklamacemi zároveň odkazují. CK se však této odpovědnosti zříci nemůže, neboť dle zákona odpovídá i za své subdodavatele. Pokud se například ztratí či poškodí zavazadlo při dopravě, je pro spotřebitele partnerem pro vyřizování stížnosti CK. destinace je naplánován na hod a návrat domů na 4 hod ranní, tak se fakticky zájezd zkrátí o 2 dny. Bohužel žádný zákon neupravuje otázku počtu dní a nocí strávených na zájezdu. Obecně platí zásada, že ubytování na noc se počítá od 14 hod do 12 hod následujícího dne. Nezbývá než spotřebitelům doporučit, aby byli velmi opatrní při výběru zájezdu, pokračuje Jana Teplá. V neposlední řadě si spotřebitelé stěžují na to, že při uzavírání smlouvy po nich CK požaduje vyšší částku, než kterou inzerovala. Jedná se o problém, na který SOS neustále upozorňuje. Některé CK kosmeticky upravují ceny tak, aby vizuálně vypadaly co nejnižší a pro spotřebitele co nejatraktivnější. Ceny proto inzerují neúplně vyčleňují z nich povinné příplatky (např. palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, letištní taxy). Cestovní kanceláře odůvodňují toto vyčleňování příplatků výkyvy v cenách ropy. S tímto tvrzením nesouhlasíme. Podnikatelé v jiných odvětvích, například autobusoví dopravci, musí rovněž v dlouhém časovém předstihu kalkulovat své prodejní ceny a postupují přitom stejné hospodářské riziko. Cestovní kanceláře mají navíc proti nim ze zákona možnost reagovat na nárůst nákladů spojených s dopravou jednostranným navýšením ceny zájezdů pouze písemným oznámením zákazníkovi o zvýšení ceny zájezdu do 20 dnů před zahájením zájezdu, dodává Jana Teplá. Kontakty: SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) Tel , fax: Další spotřebitelé jsou nespokojeni také s faktickým zkracováním zájezdů. Když si zákazník objedná zájezd na 7 dní, odlet do Harrachovský zpravodaj 2008/5 5

6 Ve středu uspořádala základní škola na Kolečku pro žáky Den dopravní výchovy. Žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu zručnosti na kole, jízdu zdatnosti, zahrát si dopravní hru, připomenout si, jak má být správně vybavené jízdní kolo a na mobilním dopravním hřišti trénovali jízdu na kole v modelové dopravní situaci. Součástí celého projektu byl také nácvik poskytování první pomoci. S organizací akce nám pomáhali pracovníci Besip Teamu z Liberce, kteří zajistili všechna stanoviště s dopravní tematikou, pracovníci Českého červeného kříže z Jablonce nad Nisou, na jejich stanovišti si žáci vyzkoušeli ošetření drobných poranění, Hasičský výjezd na Jizerku DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY Pěkné teplé dny přelomu měsíce května si vyžádaly hasičský výjezd do osady Jizerka, kde byl zjištěn v odpoledních hodinách úterý třináctého května lesní požár. Přesně ve 12:51 hod byl vyhlášen akusticky a telefonicky poplach od operačního dispečinku v Semilech, který byl o tomto informován od OPIS Jablonec nad Nisou. Harrachovská jednotka na místo zásahu vyjela se dvěma cisternovými vozidly, protože se předpokládala spotřeba velkého množství vody. Výjezd šestičlenné jednotky se uskutečnil přesně devět minut od vyhlášení poplachu. Od 25 minut později již naše vozy dorazily na místo a naší jednotce byly velitelem zásahu vydány úkoly, jedním vozidlem CAS kyvadlově doplňovat cisterny profesionálních hasičů a s pomocí druhé CAS a po vytvoření jednoho doprovodného vedení B s jedním útočným proudem C provádět dohašování požáru v lesním porostu. Celková spotřeba vody naší jednotky činila litrů vody. Po ukončení prací byla harrachovská jednotka velitelem zásahu odvolána a 15:33 hod již byly oba vozy na základně. Operační středisko na místo vyslalo profesionální hasiče z Velkých Hamrů a dobrovolné jednotky z Příchovic, Horního Polubného, Tanvaldu - Šumburku a následně i profesionály z Jablonce nad Nisou spolu s dalšími dobrovolnými kolegy z Desné II, Zlaté Olešnice a Harrachova. Požár zasáhl více než jeden hektar lesního porostu, a to převážně v podobě kleče a travnatého podrostu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost neznámé osoby při manipulaci s otevřeným ohněm. Výše škody se podle prvotního odhadu vedoucího polesí pohybuje okolo 100 tisíc korun. (ms) zlomenin, procvičovali úkony k obnově základních životních funkcí atd. Policie ČR (místní oddělení) nám propůjčila svůj areál a poskytla pracovníka, který si s žáky povídal o výbavě jízdního kola a kola některým žákům zkontroloval. Mladší žáci, kteří bezchybně zvládli jízdu zručnosti, si odnesli pěkné ceny. Pro nás i žáky naší základní školy to byla první akce tohoto druhu, věříme, že se při ní děti bavily a odnesly si cenné poznatky z dopravní výchovy. Děkujeme touto cestou všem, kteří s organizací pomáhali. (hs) Harrachovský zpravodaj 2008/5

7 Harrachovská základní škola již několik let úzce spolupracuje s pracovníky Krnapu, kteří takto pomáhají pedagogům v oblasti ekologické výchovy. Letos v březnu se ve škole uskutečnil den besed a praktických aktivit týkajících se Krkonoš. Pracovníci Krnapu z oddělení ekologické výchovy ve Vrchlabí přijeli uspořádat besedy týkající se Krkonoš z různých úhlů pohledu. Děti měly možnost získat zajímavé informace o geologickém vývoji naší lokality,o působení ledovců při tváření krajiny v dávné minulosti, o způsobu života na horách dříve i dnes, o rostlinách i živočiších žijících v našich horách a také o nelehké a zajímavé práci ochránců přírody. Žáci nižšího stupně měli besedu doplněnou praktickými aktivitami, kde si měli možnost vlastnoručně vymodelovat Sněžku a také stavby na ní. Tento program děti velice zaujal a hodláme v této formě činnosti pokračovat. Spolupráce školy s Krnapem se ale netýká pouze konání besed a přednášek. V minulých letech jsme ve spolupráci s pracovníky Krnapu v Harrachově uspořádali již čtyři dvoudenní přechody Krkonoš od Sněžky do Harrachova s noclehem na Petrovce. Místní pobočka Krnapu vždy vychází škole vstříc například také v konání přírodovědných tematických vycházek do blízkého okolí. Chceme tímto poděkovat našim ochráncům přírody, kteří vždy vstřícně reagují na naši žádost o spolupráci a pomáhají nám vytvářet v dětech kladný vztah k přírodě. (hs) Spolupráce KRNAPu se školou Zima a vítání jara v MŠ Kamínek Jako každý rok využíváme co nejvíce pohybu venku děti kluzákují, lyžují a využívají sněhu k různým stavbám a hrám. Při příležitosti SP v letech na lyžích (o kterém jsme si v MŠ povídali) jsme byli moc rádi, že do školky přivezl jeden z našich nejlepších skokanů Antonín Hájek, kterého pozvala naše paní ředitelka a uspořádala pro děti besedu i s ukázkou skokanské výstroje a výzbroje. Na závěr se s dětmi Tonda vyfotil a rozdal všem fotografie se svým podpisem. I když letošní zima byla na sníh skoupá, přesto se nám podařilo koncem března uspořádat závody na běžkách, kde nás překvapila velká účast hlavně nejmladších dětí. Závody proběhly za krásného počasí a při bouřlivém povzbuzování všech rodičů a kamarádů. O hudební produkci se postarala firma ELDO servis pan Dostalík a tratě připravil pan Hudeček. Výborný závodnický čaj připravily naše paní kuchařky finance na odměny nám poskytla sportovní komise při MÚ. Přestože tato zima patří do kategorie mírných na jaro jsme se moc těšili a přemýšleli, jak ho nejlépe přivítat. A tak jsme vymysleli Vítání jara spojené s velikonočním odpolednem pro rodiče a děti. Akce probíhala v MŠ, rodiče společně s dětmi vyráběli velikonoční dekorace z různých materiálů, sázeli obilí a měli možnost se naučit plést pomlázku. O to se postaral pan Stříbrný, kterého jsme pozvali. Paní kuchařky připravily pro všechny malé občerstvení (beránek, káva, čaj). Potěšila nás veliká účast a spokojenost rodičů a vypadá to, že se tato vydařená akce stane v MŠ tradicí. Další naší akcí byl Čarodějnický týden. Děti se již od začátku dubna mohly zapojit s rodiči do soutěže O nejhezčí čarodějnici. Velice nás potěšilo, jak se rodiče předháněli i nejkrásnější a nejnápaditější vyrobenou figurínu čarodějnice. Vše vyvrcholilo třicátého dubna, kdy se školka změnila v čarodějnické doupě. Také všechny děti a celý personál se v ten den změnili v čaroděje a čarodějnice. Hned u vchodu do MŠ byly vystaveny všechny čarodějnice a před kuchyní čarovala paní kuchařka, u které si děti z velkého hrnce vybíraly překvapení. Dopoledne všichni soutěžili, zpívali a tancovali. Potom jsme přivítali čarodějnickou hymnou pana starostu, který všem přinesl odměnu a s pěti člennou porotou vybral pět nejkrásnějších čarodějnic. Velikou pochvalu, ale zasluhují všechny rodiče za opravdu krásné čarodějnice. Čarodějnické dopoledne jsme zakončili průvodem do centra města. Všichni jsme byli po čarodějnickém dni moc spokojeni a těšíme se již na další akce, které nás čekají. Vidíme, že tu máme letos s rodiči opravdu dobrou partu, která nezkazí žádnou legraci. Krásné jaro přeje kolektiv MŠ Harrachovský zpravodaj 2008/5

8 Zprávy z Integrované střední školy v Harrachově Projektový rok stáže studentů Integrovaná střední škola v Harrachově se v tomto školním roce opět pustila do evropských projektů. V projektu Leonardo da Vinci rozšířila škola nejen destinace o Velkou Británii, ale projekty žáků i o projekty pro pedagogy. Na podzim loňského roku vyjela skupina studentů nástavbového studia oboru Podnikání do anglického Plymouthu, kde získávala odborné zkušenosti z oblasti řízení, managementu a praktických dovedností ve firmě HONDA. Přestože to byla cesta do neznáma, neboť anglický partner byl novým partnerem projektu, stáž byla hodnocena studenty velmi pozitivně. Další skupiny vyjely již k známým partnerům - do slovenského Tvrdošína a polského Walbrzychu. Spolupráce s těmito školami jsou velkým přínosem jak pro studenty tak pro pedagogy. Na zahraniční stáže bylo dosud vysláno šedesát studentů naší školy. Na počátku letošního roku jsme v naší škole přivítali čtyři běhy stážistů oboru Mechanik opravář z Polska a ze Slovenska, celkem 26 studentů. Stážisté byli zařazeni do skupin odborného výcviku s našimi studenty. Připravili jsme pro ně i kulturní a sportovní program. V současné době máme v agentuře Leonardo da Vinci předložen projekt na další období, ale vzhledem ke klesajícímu kurzu eura nevíme, zda-li budeme moci tento projekt realizovat. Kurzové rozdíly, které nejsou pokryty projekty, zatěžují tak velmi rozpočet školy. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Samozřejmě bychom rádi pokračovali v již vytvořených kontaktech a zkušenostech. (ps) Školní rok 2007/2008 se nezadržitelně blíží ke svému konci. Do finiše se dostávají studenti nástavbového studia oboru PODNI- KÁNÍ v jediné střední škole v Harrachově. V polovině dubna je čekal první a zásadní krok ke splnění zkoušky dospělosti písemná maturitní zkouška z českého jazyka. Studenti volili jeden ze 4 slohových útvarů dopisu, charakteristiky, úvahy a referátu. Dopis na téma Poznej krásy mého regionu psalo nejvíce studentů. Následovala charakteristika na téma Karel Čapek: Nejsou velké a malé poměry, ale velcí a malí lidé. Jak se studenti úkolu zhostili, posuďte sami z následujících úryvků písemných maturitních prací. Některý den bychom se vydali na typickou horskou túru. Chtěl bych Ti ukázat pramen Labe. Výstup tam nahoru bychom si zpříjemnili výjezdem sedačkovou lanovkou až na vrchol Lysé hory. Cestu k prameni lemují kleče nejpodivnějších tvarů a trsy rostlin, k jejichž poznání být jen laik nestačí. Na oběd bych Tě pozval na horskou chatu Dvoračky vybudovanou na popud knížete Harracha. Při chutném obědě se budeš kochat nekončícím množstvím přírodních krás, které nám tato krajina nabízí. Nekonečné řady vrcholků se v mlze přeměňují v četná souostroví bílého moře. Nejpozoruhodnější stavbou, ojedinělou a nepřehlédnutelnou, je liberecký Ještěd. Z této vyhlídky je vidět dlouhá stěna vysokých skal odrážející dunivý hluk blížícího se vlaku, který z ohromné výšky připomíná nevinnou dětskou hračku. Pokud však zavřeš oči, tvé ostatní smysly upoutá mnohem líbeznější zpěv ptáků a volání potulující se zvěře. Na první pohled působí otec sebejistě. Je to muž zralého věku s mírně zakulacenou postavou (zaměstnání za volantem automobilu má svůj vliv), ale i tak je po většinu života veselou kopou. Na někoho může působit svérázným dojmem, převážně na lidi, kteří mají pocit, že jsou něco víc než druzí. Nemá rád, když se někdo nadřazuje na ostatní. Po jeho boku ze mě vyrůstala osobnost, kterou jsem dnes. Mám někdy pocit, že tátu neznám. Situace v životě, když jsem měla starosti, zastínily vnímání jeho některých životních etap. Pro kvalitu mého budoucího života je každá společná chvíle s tímto člověkem pro mne i pro mého syna tím nejcennějším darem. Je trpělivým manželem mé matce, přátelským a nekompromisním otcem i milujícím dědečkem. Pro své okolí je bezesporu kvalitním, chápajícím a spolehlivým přítelem. Pastelka pojištění pro děti můžete pořídit Vašemu dítěti už od narození - min. do 18 let, maximálně až do 25 let. V rámci jedné smlouvy je možné pojistit až 4 děti (i postupně, jak přicházejí na svět a ani nemusí být sourozenci!) Vyberte z pěti různých připojištění: úrazové ve dvou variantách s možností volby výše pojistného krytí, s denním odškodným, či bolestným pro případ pobytu v nemocnici s výplatou denního odškodného pro případ závažných onemocnění s výplatou zvolené poj. částky, a další 3 zvolená připojištění = výrazná sleva! Dítě moje všechno. Svoje děti můžete zajistit i pro případ, že by se s vámi něco stalo uzavřením dětského pojištění s pojištěním rodiče v jedné smlouvě. Základem je spoření dětem. ukládáte své finance a sami rozhodujete o investičním programu. máte přehled a přístup k Vašim penězům kdykoli před ukončením smlouvy. můžete měnit pojištění a jeho parametry v průběhu Věra Hnyková, Allianz pojišťovna, a. s., Kancelář v centru Desné, Krkonošská ul. 489, Tel.: , Mob.: Harrachovský zpravodaj 2008/5 8

9 Historické okénko Pohár kongresového můstku PKM v roce 1925 na starém Kongresovém můstku. V minulém čísle HZ jsme popsali historii předválečných můstků na Čerťáku a závody tam pořádané místním Wintersportvereinem. V dnešním článku bych Vás rád seznámil s historií nejvýznamnějšího předválečného závodu ve skoku na lyžích na území Československa, Poháru kongresového můstku. Na počest úspěšných Kongresových závodů v roce 1923 byl vyhlášen Svazem lyžařů ČR závod o Pohár Kongresového můstku. O významu tohoto závodu svědčí i text ze svazového časopisu Zimní sport z roku Myšlenka tohoto závodu je znamenitá. Pohár kongresového můstku má soustřediti na konci zimy všechny naše závodníky ve skoku - tedy v době, kdy mají za sebou zkušenosti celé saisony - nejlepší to trainink. Závod tento obdařen je skvělým, drahocenným stříbrným pohárem, putovní to cenou, kterou lze definitivně dobýti trojím, po sobě jdoucím vítězstvím v prvé třídě. Mimo to dobývá vždy každý prvý závodník všech tříd miniaturní stříbrný odlitek poháru definitivně a každý druhý a třetí závodník všech tříd čestný odznak zdobený českými granáty. Závod je mezinárodní a bude pořádán každoročně Svazem lyžařů RČS na kongresovém můstku v Harrachově. První ročník byl naplánován na Byl výborně obsazen, pro rychlou změnu počasí (začalo mrznout a můstek ztvrdl na beton) se však nemohl uskutečnit. V Zimním sportu popisuje jeho šéfredaktor Dr. Kalábery situaci následovně: Můstek byl skvěle upraven pod vedením Koldovského, takže v poledne, v záři sluneční bylo na něj milo pohledět. Nájezd, doskočiště i dojezd, vše bylo bezvadně upraveno a prapory třepetaly se lehkým větříkem. Z pokusných skoků předcházejícího dne a dopoledne před závodem soudilo se na znamenité výkony. I konkurence byla znamenitá, nejsilnější ze všech našich závodů ve skoku. Vše bylo připraveno, Harrachovský zpravodaj 2008/5 závodníci u startu. Sníh skvělé jakosti, počasí nádherné, jasno. A tu přišel poměrně slabý, ale za to studený severák a sníh ve čtvrt hodině úplně ztvrdnul. Můstek pojednou stál jako vytesán do kararského mramoru. Nikdo nemohl odvážiti se skoku, aniž by riskoval zdraví a snad i život. Několikeré pokusy o rozdupání doskočiště byly bezvýsledné. Závod byl proto na neurčito, snad pro tuto saisonu vůbec odložen a provedeno jen několik exhibičních skoků. Za dopoledního stavu sněhu lehce by se překonal rekord kongresového můstku a výkony nejlepších jistě by dosáhly Tuto estrádu létajících chlapů nebylo ovšem možno nikdy spatřit, protože byla zmontována, ale vástižně mluví o dobrém standardu našich hochů v boji o Pohár kongresového můstku v Harrachově. (Foto Schwarz - Harrachov, montáž Kalibera)

10 50 metrů, tak výtečná byla situace sněhová. Nezbývá než litovati, sešlo se tolik znamenitých sil. Poprvé se tak o Pohár Kongresového můstku skákalo až v roce Prvním vítězem se stal olympijský medailista Rudolf Burkert. Závod se pak každoročně konal na Kongresovém můstku na Ptačinci, od třicátých let pak na novém Svazovém můstku. Výjimkou byly roky, kdy závod pro nedostatek sněhu nebyl uskutečněn (1929, 1930, 1936). Závod měl vždy vynikající úroveň a stal se nejvýznamnějším skokanským závodem v Československu. V roce 1931 se i přes protest místních funkcionářů závod konal v Plavech, údajně pro lepší kvalitu můstku. Po druhé světové válce byla tradice závodu obnovena, nemá však dlouhého trvání a postupně je nahrazen jinými závody, především Pohárem Harrachovských skláren. St. Slavík Příspěvky do historického okénka jsou zařazovány v rámci výročí 100. let organizovaného lyžování v Harrachově. Pohár kongresového můstku 1924 pro náhlou změnu počasí nekonán R. Burkert HDW 2. H. Strischek HDW 3. F. Wende HDW F. Wende HDW 2. Koldovský 3. J. Bim H. Strischek HDW 2. J. Bim ČSK 3. G. Swendsen LZK R. Burkert HDW 2. H. Strischek HDW 3. J. Bim S. K. Náchod 1931 závod byl pořádán v Plavech 1. G. Jansen Nor 2. V. Pech Vysoké 3. H. Palme HDW 1932 a 33 se v Harrachově uskutečnilo Mistrovství ČR a závod o Pohár KM se nekonal M. Skrbek 2. J. Feistauer 3. M. Chlum A. Bartoň 2. M. Chlum 3. F. Šimůnek 1942 závod se konal na můstku na Kopanině 1. O.Buďárek 2. J. Císař 3. A. Lenemayer J.Štolba 2. J. Lukeš 3. A. Lenemayer 1948 pro nedostatek sněhu se závod konal ve Vysokých Tatrách 1. M. Bělonožník 2. J. Císař 3. J. Krzeptowski Pol Harrachovský zpravodaj 2008/5 10 Nájezd Kongresového můstku v roce 1932.

11 Vyhlášení nejlepších sportovců Harrachova Harrachov již zná jména svých nejlepších sportovců uplynulé roční sezony. Tím celkově nejúspěšnějším se stal skokan (letec) na lyžích Antonín Hájek, nejlepším trenérem pak biatlonista Milan Janoušek. Místem slavnostního vyhlášení byla zasedací a obřadní síň města, a to v úterý 15.dubna Za samosprávu města všem oceněným blahopřál starosta Tomáš Ploc. Antonín Hájek Reprezentant ČR ve skoku na lyžích, student sportovního gymnázia v Jilemnici, závodník Dukly Liberec. Trenér Richard Schallert. Jeho svěřenci Vítek, Dostál, Holubec, Moravec, Šlesinger a další získali řadu výborných umístění na ZOH, MS i ME. Ke sportu vychoval i své dcery. Letos skončil jako hlavní trenér české reprezentace a za dlouholeté výborné výsledky svých svěřenců byl vyhlášen trenérem biatlonu světa za rok Za celou tu dobu vždy propagoval Harrachov děkujeme a blahopřejeme. Dále pro kompletaci uvádíme jména všech dalších oceněných sportovců a trenérů. Tondovi se dařilo hlavně na mamutích můstcích. V Harrachově zlepšil místní rekord, který držel Kuba Jiroutek výkonem 205,5 metrů. Na MS v letech na lyžích v německém Oberstdorfu obsadil 20.místo a jeho sezona vyvrcholila při finále SP v Planici, kde nejdříve dolétl na značku 209,5 m a překonal český rekord Jakuba Jandy a další den v soutěži družstev dolétl na značku 219 m tím vytvořil opět nový český rekord a pomohl družstvu k výbornému pátému místu. Ve SP se umístil ve této sezoně na 12. místě a ziskem 44 obsadil celkové 44. místo. Na MČR v Liberci získal stříbrnou medaili (1. Koudelka a 3. Vaculík). Za vytvoření českého rekordu byl navržen za sportovce Harrachova Milan Janoušek Daněk Lukáš skok a severská kombinace, Háček Vítek skok a severská kombinace, Tišer Kryštof skok a severská kombinace, Kmochová Tereza alpské lyžování, Zapadlová Hana biatlon, Puskarčíková Anna biatlon, Lelek Miroslav biatlon, Řehořková Lucie karate, Medek Vladimír silový trojboj, Čermák Radek skicross, Slavík Tomáš severská kombinace, Kožíšek Dušan běh na lyžích. Trenéři: Jan Zapadlo biatlon, Jan Vodseďálek skok a severská kombinace, Kateřina Prokšová alpské disciplíny. Všem oceněným blahopřejeme a věříme že i za rok bude mít sportovní komise k výběru široký repertoár navržených jmen. (ms z podkladů W. Slavíka) Dlouholetý reprezentační trenér čs. biatlonu. Začínal v Jiskře Harrachov jako sdruženář na vojnu šel do Rudé hvězdy a začal se věnovat biatlonu. Po skončení aktivní činnosti se stal trenérem. Tuto práci vykonává již řadu let. Harrachovka Spa&Wellness přijme Kuchaře, kuchařku, pomocnou sílu do kuchyně, pokojskou Informace na tel.čísle paní Soukupová. Harrachovský zpravodaj 2008/5 11

12 Pravidelné skokanské exhibice na Kamlu Občané a návštěvníci Harrachova jsou srdečně zváni na pravidelná exhibiční klání ve skoku na lyžích mezi žáky Ski klubu. Dějištěm mini závodů je skokanský areál na Kamlu. Exhibiční skokanské klání se pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří Polster a Pohl z Lipska. Termíny jsou konány v níže uvedených termínech se začátkem v 16:30 hod: 29.5., 5.6., 11.6., 17.6., 24.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 22.7., 29.7., 5.8., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 2.9., 9.9., 16.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., , , Přijde i Vy povzbudit naše nejmladší závodníky!!! Ohlédnutí za zimní sezonou Harrachovští lyžaři běžci se loučili se zimní sezonou tradičně v maskách v pátek čtvrtého dubna 2008 s několika skokany a kombiňáky. Na posledních zbytcích sněhu se konaly štafety, po nich jsme se přemístily na sjezdovku, někteří na běžkách to na sjezdovce zkoušeli poprvé a tak byla docela sranda. Nechybělo ani sladké občerstvení. Loňská zima nám moc nepřála a ta letošní na nás zapomněla úplně. Sněhu bylo poskrovnu, tratě se nedaly upravovat a tak veškerá příprava se odehrávala od stadionu k velbloudu, jen několikrát byly stopy na vrchní části tratí, také jsme využívali tratě v Jakuszycích. Zúčastnili jsme se celkem třinácti závodů Libereckého kraje, starší žactvo pak dvou částí MČR ( na Zadově a ve Vysokém, které bylo pro nedostatek sněhu přemístěno do Jakuszyc). Na závěr se na Mísečkách ( ) konalo finále, závod byl republikový a započítáván do Českého poháru. Úplně poslední závod Libereckého kraje a zakončení vyhlášení poháru se uskutečnilo v Jakuszycích dne Umístění MČR Zadov Benešová Alena, 3 km, VT, 18. místo, štafeta 3 km, VT, 3 štafeta LK, 14. místo, Salabová Julie, 3 km, VT, 20. místo, štafeta 3 km, 4 štafeta LK, 15. místo MČR Vysoké (Jakuszyce) sprint. KT Puskarčíková (18.), Salabová (20.), Benešová (19.) postoupili do čtvrtfinále. 3k. KT, Puskarčíková (25.), Benešová (26.), Salabová (29.). Ostatní členové oddílu se účastnili veřejných závodů, dobře se umisťovaly Medalová Karolína, Stela Dostalíková, Julie Petráková, Bára Hájková, Svobodová Agáta. Náš jediný mladší dorostenec Lelek Miroslav se na MČR v Novém Městě (6 km) KT umístil na 49. místě, 5 km LT stíhačka (43.), Mísečky Český pohár sprint VT 43, Jakuszyce Běh Piastů 10 km (10.). Pod vedením Honzy Zapadla dále závodil v biatlonových závodech celkově v českém poháru skončil třetí. Nyní odchází na sportovní gymnázium v Jablonci. Na závěr děkujeme TJ Jiskra a Ski klubu, všem profesionálním i dobrovolným činovníkům za podporu běžeckého úseku, Ski servisu Ploc, Lisičan YOKO, Sport David, Sport Čermák, Zámečnictví Novotný, Sportovnímu areálu (všem vlekařům SAH), všem sponzorům, rodičům a těm kteří nám fandí. Za úsek běhu Venca Poznámka HZ v příštím čísle přineseme výsledky zimní odchovanců úseku běhu v uplynulé sezoně. Republikové finále HNKN Mísečky 3 km KT Benešová Alena (21.), skiaduatlon 2 km KT + 2 km VT (14) celkově 17., Salabová Julie 3 km KT (20.) Skiduatlon 2 km, KT + 2 km VT (24.), Puskarčíková Anna 3 km, KT (23.), Skiduatlon, 2 km KT+2 km VT (26.), celkově 35., Krčková Eliška 2 km KT (18.), 2km (9.), celkově 14. Liberecký pohár ze šesti závodů se sestavil žebříček LBK Svobodová Eliška ročník 99, 11. místo, Moravec Zdeněk 99, 11., Moravcová Natálie 98, 20., Biemann Ondřej 98, 10., Krčková Eliška 97, 6., Haasová Martina 97, 17., Morávcová Bára 96, 8. Benešová Alena 95, 3., Salabová Julie 95, 11., Puskarčíková Anna 95, 12. Harrachovský zpravodaj 2008/5 12

13 Mohlo by vás zajímat. Aby nebyl neznámý stěžovatel ochuzen o odpovědi, dovoluji si zveřejnit odpovědi adresátů tj. Krajského úřadu Liberec a Ministerstva životního prostředí, které jsem obdržel, aniž jsem se na ně ptal. Jak je to možné? Někdo mým jménem zaslal stížnosti na shora uvedené instituce. Odpovědi jsou velice aktuelní a jistě zajímavé i pro širší harrachovskou veřejnost. Josef Beran Krajský úřad Libereckého kraje Ing. Bohdan Tomáš Ředitel krajského úřadu L i b e r e c Vážený pane řediteli, děkuji Vám za dopis ze dne týkající zastavování částí Harrachova. Nevím, zda se jedná o nedorozumění či nějaký záměr, ale ujišťuji Vás, že já jsem Vám žádný dopis neposílal. Překvapuje mne, že někdo použil mého jména k tříbení tématu všestranně diskutovaného nejen občany Harrachova, ale i ostatních Krkonošských měst a obcí. Sám jsem sice odpůrcem výstavby tzv.apartmánových bytů a iniciátorem stavební uzávěry v Harrachově. Jako bývalý zastupitel a člen Rady města Harrachova jsem s problematikou součinnosti Městského úřadu a stavebního úřadu obeznámen, tudiž bych se na Vás s touto problematikou zřejmě neobracel. S pozdravem Josef Beran Harrachov 20 Harrachovský zpravodaj 2008/5 13

14 Svazek obcí MIKROREGION TANVALDSKO Expedice ALTAJ CIMRMAN 2007, Divadlo JÁRY CIMRMANA Praha Centrum P A R A P L E Praha srdečně si dovolují pozvati Vás na SPANILOU KRASOJÍZDU STEZKOU JÁRY CIMRMANA A VÝSTUP SLADKOU DÍROU NA ŠTĚPÁNKU spojený s uložením pamětní desky Expedice Altaj Cimrman 2007 dne 7. června 2008 P r o g r a m: ZLATÁ OLEŠNICE - Navarov: 9.00 hodin - start Spanilé krasojízdy na bicyklech historických i moderních, v kostýmech dobových i současných, určeno pouze pro cyklisty trénované a zkušené. Zlatá Olešnice - Na Vrších: 9.30 hodin - start Spanilé krasojízdy na bicyklech historických i moderních, v kostýmech dobových i současných, určeno je pro cyklisty netrénované, rekreační a cyklisty sváteční. Setkání s těmi, kdo jedou z Navarova a zahájení Slavnostní krasojízdy. Během cesty se připojí i cyklisté a mobilní účastníci z centra PARAPLE. U kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku: hodin kostel sv. Františka z Assisi na Šumburku - slavnostní uvítání všech účastníků Spanilé krasojízdy, představení a uvítání významných hostů hodin - Běh s kufry a v zimnících před kostelem sv. Františka z Assisi. Závodníci musí při běhu míti zimník a kufr. Neměří se čas, toliko elegance a nápad. Hudba O. V. J. DIXIE Liberec, tanec, stánky a občerstvení u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku hodin - vyhlášení výstupu Sladkou dírou na Štěpánku hodin - program na Štěpánce: Uvítání účastníků výstupu, proslovy, vlastenecké písně, vysvěcení pamětní desky k výstupům na Štěpánku a na Horu J.Cimrmana v Altaji v roce Přírodní výstava v okolí Štěpánky z výstupu na Horu Járy Cimrmana v Altaji Tento slavnostní den bude završen mimořádným představením Divadla Járy Cimrmana AKT v 18:00 hodin v městském kině Jas Tanvald. Vstupenky budou v předprodeji v kině Jas Tanvald, tel.: , Harrachovský zpravodaj 2008/5 14

15 Nové knihy a DVD v Městské knihovně. Romány detektivní Cannell S. - Trefa do černého Alaux J. Záhada v Haut- Brion Jansa P. Malér pana Mahlera Christie A. Sešli se v Bagdádu. Román válečný Elford G. Ďábelská garda 3. Skutečný příběh Vrba R. Utekl jsem z Osvětimi. Romány české společenské Soukupová P. K moři Hejkalová M. Kouzelník z Pekingu Hlaváčková I. Lepší pozdě než nikdy Procházková L. Narušitel. Romány pro ženy Victor C. Děsivé tajemství Michaels F. Všechny barvy lásky Victor C. Krutá daň Romány historické Vantrease B. Záhadný šlechtic Coelho P. Brida Romány napínavé Bachman R. Blaze Hoag T. Minulá provinění Román životopisný Kučík V. Barvy slečny Toyen Vlastnosti dětí Osho O dětech Romány milostné Martin K. Dokonalý hřích Birkner-Mahlerová F. Řekni to raději dvakrát Romány psychologické Proulx A. Ostrovní zprávy Hyde C. Láska v čase přítomném Romány dobrodružné Hůlová P. Stanice Tajga Penney S. - Vlčí něha Romány autobiografické Gilbertová E. Jíst, meditovat, milovat Hoeg P. Až nadejde čas Historická romance Cartland B. Do nebe Zajímavosti Šiška M. Historické miniatury Společenská kronika Druhá světová válka Burgett D. Currahee! Válka v Koreji Makowski A. Korea Životopis Aznavour Ch. Vzpomínky Cestopis Caseyová S. Ďáblovy zuby Naučné knihy pro děti Daňková H. Veselá matematika s Bajtíky Novozámská M. Vyberte si zvířátko Z dílny malých mistrů Kniha pro děti Neborová H. Golem Pohádky pro děti Wagnerová M. Pohádky z moře Ďuríčková M. Zlatá přadlena DVD: Chyťte doktora (komedie) Básník války (válečné drama) Tel.: V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Měsíc Květen 2008 Jandová Markéta let Vošvrdová Marie let Kříž Oldřich let Černá Lidmila let Sochor Jiří let Halamová Marie let Sehnalová Marie let Blahopřejeme Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA DUBEN 2008/KVĚTEN 2008 sobota v h. P.S. MILUJI TĚ Americká širokoúhlá dramatická komedie (117 min.). Slova, pro něž stojí za to žít MILUJI TĚ. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12) středa v h. ÚHEL POHLEDU Americký thriller (90 min.). 8 lidí, 8 úhlů pohledu, 1 pravda. Poodhalení pravdy o pokusu o atentát na prezidenta Spojených států očima osmi různých lidí. Vstupné 70,- Kč, přístupný (12). sobota v h. AŽ NA KREV Americké širokoúhlé drama (158 min.). Když se ambice snoubí s vírou. Kalifornie na přelomu století období velkého ropného boomu. Vstupné 70,- Kč, přístupný (15) středa 4.6. v h. REPORTÉR V RINGU Americké drama (112 min.) z prostředí sportovní žurnalistiky. Práci sportovního redaktora totiž lze přirovnat k napínavému zápasu rychlý rozjezd, mnoho překvapivých zvratů a dramatický závěr. stupné 60,- Kč, přístupný sobota 7.6. v h. BLÁZNOVO ZLATO Americká širokoúhlá komedie (112 min.). Honba za legendárním pokladem. Královnino věno z 18.století, poklad nevyčíslitelné hodnoty, se utopil v moři v roce Honba za jeho objevením tak může začít Vstupné 70,- Kč, přístupný (12) středa v h. ONCE V Česku očekávaný americký hudební film (86 min), ověnčený čerstvým Oscarem Markéty Irglové a Glena Hansarda. Slavný režisér Steven Spielberg o filmu prohlásil. dal mi inspiraci na celý rok dopředu. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12) sobota v h. SPEED RACER Americké filmové širokoúhlé akční dobrodružství (134 min.). Film je dabovaný v českém znění. Přichází svět stvořený pro rychlost. Vstupné 70,- Kč, přístupný středa v h.!! PAN VČELKA Animovaná pohádková komedie pro malé i velké diváky (86 min.) v českém znění. Vyrůstali jsme sice všichni s Včelkou Májou. Zdaleka však o tomto sympatickém hmyzu nevíme všechno stupné 60,- Kč, přístupný Program KINA též na adresách: com Tel.: , Harrachovský zpravodaj 2008/5 15

16 inzerce Prodám sněhovou frézu MTD, výkon 8 koní,-. Tel: Pronajmeme reklamní plochu 5x12m na objektu Podhorská 44, Jablonec nad Nisou poblíž centra přímo u silnice Praha - Jablonec - Harrachov. Cena dohodou. Informace na tel Pronajmu levně byt po rekonstrukci v dolním Kořenově, dobrá dostupnost veř. dopravy, parkování. Tel Příjmeme čísníky/servírky, barmany/barmanky. Možnost ubytování. Více info na tel. č Prodám mincovní telefonní automat ,-Kč, lavinu na sníh - 500,-Kč a udržovač hranolek za 3000,-Kč. Tel Prodám zánovní válendu. Tel: BRANO a.s. hledá zájemce k dlouhodobému pronájmu hotelu Silent v Harrachově. Bližší Informace sdělí Jiří Elbl, mobil: Hledáme zájemce o práci v oboru cestovní ruch - služby. Práce na plný nebo částečný úvazek v kanceláři cestovní agentury a recepci penzionu v Harrachově. Nutná znalost NJ (AJ). Životopisy zasílejte na kontakt na tel. č Prodám mobilní telefon Nokia 3510i, barevný displej, MMS, WAP, SIM Toolkit, kalendář, budík, stopky, kalkulačka, java, hry, velmi jednoduché ovládání, s novou nabíječkou, málo používaný, ve 100 % stavu, cena pouze 900 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel: Prodám hvězdářský dalekohled, zvětšení 32x, ostrý a kontrastní obraz, kompas pro snadnou orientaci, hliníkový stativ, úplně nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Lze zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám mobilní telefon Nokia 3310, hry, dlouhé textové zprávy, velmi jednoduché ovládání, málo používaný, s novou nabíječkou, ve 100 % stavu, cena pouze 600 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel: Prodám úplně nový dalekohled, 25 x 60 mm, barva černá, s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám 2 nepromokavé plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerzální použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks. Zašlu i na dobírku. Tel.: KOUPÍM GARÁŽ V HARRACHOVĚ, Telefon Společenství vlastníků pro bytový dům 347 Harrachov pronajme dva nebytové prostory o celkové výměře 32 m² vlastní vchod, rozvod elektřiny a vody, vhodné na sklady nebo jiný podnikatelský záměr. Cena pronájmu dohodou. Tel.: Jiří Janata jednatel Společenství vlastníků pro bytový dům 347 Harrachov nabízí k pronájmu reklamní plochu na objektu, pohled z hlavní ulice a pěší zóny. Cena pronájmu dohodou. Tel.: Jiří Janata. Daruji starší zachovalé knihy, třebas po deseti kusech. Tel.: Prodám moped Babeta, zachovalý stav, cena 8.000,- Kč. Tel.: Pneu servis Harrachov Vl. Bulušek zahajuje od dubna 2008 provoz. Najdete nás za služebnou Policie ČR. Tel.: Dva dospělí se psem hledají dlouhodobý pronájem bytu v Harrachově. Tel.: Hledám někoho na doučování anglického a německého jazyka. Tel.: letá s 11-letou dcerou hledá vdovce s domečkem. Tel.: Prodám úplně nový crossový trenažér KETTLER VERSO 107 za 7.000,- Kč, původní cena 7.990,- Kč. Minimální zatížení kloubů, účinně působí v problémových partiích (hýždě, boky). Telefon , Babinec Jste žena v důvodovém věku? Tak právě pro Vás je určena pozvánka na pravidelný Babinec. Toto milé babské posezení se koná každé první pondělí v měsíci (v tomto roce tedy: 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., , a ), a to vždy od 15: 00 hod v Obřadní a zasedací místnosti města. Přijďte pobejt!! Harrachovský zpravodaj 2008/5 16

17 Divadlo Harrachov Divadelní spolek J. J. Kolár z Poniklé Vám dne od hodin v harrachovském kině zahraje zpěvohru na motivy stejnomenné knížky Josefa Váchala sepsané Ladislavem Horáčkem v režii Pavla Plichty KRVAVÝ ROMÁN Mnohé o charakteru hry vypovídá následující úvodní úryvek textu zpěvohry: Vážení diváci, vězte, že kus, jejž uvidíte, jest zbaven veškeré rozvláčnosti, psychologických rozborů duší a jiných otravných vlastností, jimiž moderní divadlo zatěžuje rozum diváků a pod záminkou takzvaného uměleckého přístupu nutí svého posluchače k myšlení. Uměleckých přístupů a jiných navýsost obtěžujících hovadin je naše zpěvohra zcela prosta. Budete-li hledati v díle nějaký smysl či souvislosti, nebo dokonce poučení mravní, vězte, že jste na cestě jež nikam nevede. Zbavte se tedy představy, že jste obecenstvo inteligentní a nechte se unášet svými nejnižšími pudy. Vstupné Kč 80,- Vstupenky (na konkrétní místa) je možné si zakoupit na Městském úřadě v Harrachově u paní Radky Bališové Zamlarové (tel.: ). Blahodárné účinky zázvoru na lidský organismus znali už ve staré Číně. Dnes se rádi vracíme k dávno objevenému a vyzkoušenému. Tato rostlina nám dokáže pomoci v mnoha potížích. Kromě účinné prevence proti chřipce a nachlazení likviduje i nejrůznější záněty, pomáhá při nevolnostech, bolesti hlavy, zahání deprese, pálí tuky. Kousek zázvoru v lednici vydá za polovinu lékárničky. Potřebujeme: čerstvý kořen zázvoru vodu med citron Nebo přímo v kině 30 min. před začátkem představení (v případě, že nebude vyprodáno) Zázvorové probuzení Kořen zázvoru omyjeme, nakrájíme na tenké plátky. Zalijeme vroucí vodou (na 1 litr vody cca 15 plátků zázvoru). Louhujeme 5 minut, poté scedíme, přelijeme do skleněné konvičky a ochutíme medem a citronem. Na jarní zázvorové probuzení vás zveme do Čajovny u stromu - Harrachovka Spa&Wellness. Tato čajovna je v provozu denně od 10:00 do 18:00 hod. Naleznete tu voňavé čaje z celého světa, nechybí tu též jedinečná arabská káva Corsini, vyrábějí tu i pravé teplé lázeňské oplatky. K dobré pohodě pobytu v čajovně může posloužit i proslulá vodní dýmka. Harrachovka Spa&Wellness je také nestátním zdravotnickým zařízením, jež občanům a návštěvníkům města může poskytnou zajímavé služby (i formou výhodných léčebných balíčků), například v oblasti rehabilitační lázeňské péče. Harrachovský zpravodaj 2008/5 17

18 PÉČE O ZELEŇ - Josef Beran Zakládání, rekonstrukce a údržba travních ploch Sečení trávy křovinořezem, rotační a lištovou sekačkou, mulčování Zakládání a údržba živých plotů Výsadba a údržba dřevin Ořez, kácení a zpracování stromů Prodej užitkového, palivového i krbového dříví Chemické ošetření ploch proti plevelům - dlažby, chodníky Technická pomoc a poradenství týkající se zeleně Výkon samostatného lesního hospodáře Josef Beran IČO Harrachov, čp. 20 Tel., fax: mobil: ZAPOMENUTEJ MOTEJLEK Harrachováci! Zveme vás do znovu otevřené restauce MOTEJLEK na posezení v příjemném prostředí klasické horské chalupy, tradiční českou kuchyni a nové budějovické pivo PARDÁL 10 (0,5l za 15,- Kč). Těšíme se a čekáme na vás celý rok, každý den od 10 do 22 hodin. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HARRACHOVĚ pořádá V sobotu 7. června 2008 od hodin v prostoru běžeckého stadionu za skicentrem OKRSKOVOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU MUŽŮ A ŽEN PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE BORCE A ZHLÉDNOUT HEROICKÉ VÝKONY A NASAZENÍ VŠECH SOUTĚŽÍCÍCH DRUŽSTEV. Prostředí a terén se blíží skutečné požární realitě TAKŽE ATLETI SE NECHYTAJÍ OBČERSTVENÍ A ZÁBAVA VŠEHO DRUHU ZAJIŠTĚNY. VSTUP ZDARMA. SRDEČNĚ ZVOU HARRACHOVŠTÍ HASIČI. Prosba veřejnosti Krkonošské muzeum v Jilemnici připravuje na letošní letní turistickou sezónu výstavu o Janu N. hraběti Harrachovi ( ), od jehož narození letos uplyne 180 let. Obracíme se proto s prosbou na naši veřejnost, aby, pokud vlastní hmotné či písemné a fotografické památky na tohoto šlechtice (např. i z vybavení harrachovského loveckého zámečku), je laskavě zapůjčila, případně odprodala Krkonošskému muzeu. Archivní či fotografické materiály si na počkání zkopírujeme a originály můžeme okamžitě navrátit zpět. Za vstřícnost předem srdečně děkujeme. Harrachovský zpravodaj 2008/5 18 dr. Jan Luštinec, ředitel muzea

19 Harrachovské letní autobusy Harrachov,Sport hotel-centrum-harrachov,žel.st./ -Kořenov,žel.st. Platí od do Přepravu zajišt uje : ČSAD Semily, a.s.,na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel , , fax km Tč od př opačný směr km Tč od př Harrachov,Sport hotel Harrachov,aut.nádr Harrachov,u Ducha hor Harrachov,centrum Harrachov,sklárna Harrachov,Hábův most Harrachov,Diana Harrachov,žel.st Harrachov,Nový Svět,u Motejlků Harrachov,Nový Svět,Na mýtě Kořenov,odb Kořenov,Martinské údolí Kořenov,žel.st Kořenov,žel.st Kořenov,Martinské údolí Kořenov,odb Harrachov,Nový Svět,Na mýtě Harrachov,Nový Svět,u Motejlků Harrachov,žel.st Harrachov,Diana Harrachov,Hábův most Harrachov,sklárna Harrachov,centrum Harrachov,u Ducha hor Harrachov,aut.nádr Harrachov,Sport hotel Wellness hotel Harrachovka Nový Svět 139, Harrachov Tel.: , , fax: jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky jede od do jede od do všechny spoje přepravují jízdní kola Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Semily,a.s. Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaku nejvýše 10 minut. Turistický přechod do Polska "Harrachov Mýtiny / Polana Jakuszycka" 800 m od zastávky Harrachov,žel.st. Alle Verbindungen warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min. Alle Verbindungen befördern die Fahrräder. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí přestup na vlak Vážení přátelé, wellness hotel Harrachovka získal v loňském roce registraci Nestátního zdravotnického zařízení pro obory praktické lékařství pro dospělé, fyziatrie, balneologie, lázeňství a rehabilitace (FBLR). Nabídka těchto aktivit může oslovit i Vás. Dovolujeme si Vás, proto, pozvat na prezentaci těchto našich služeb: uskuteční se 3.června 2008 v v čajovně U stromu v hotelu Harrachovka za přítomnosti našich odborných pracovníků z balneo, rehabilitačního a zdravotnického provozu. Program: 1. Přivítání hostů 2.Všeobecné seznámení s lázeňským a wellness provozem 3. Představení jednotlivých pracovníků, včetně jejich odborností a specializací 4. Prohlídka lázeňských prostor, ukázka procedur 6. Volná diskuse Připraveny budou propagační a instruktážní materiály a malé občerstvení. Těšíme se na Vás Dana Soukupová - ředitelka Harrachovka Spa&Wellness Harrachovský zpravodaj 2008/5 19

20 Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Připravuje a řídí redakční rada. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa tel.: ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s. r. o.

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ 2009 září VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ Třináct statečných V červencovém vydání HZ jsme otiskli na titulní straně obrázek s končícími deváťáky, zatímco ti již v tento čas se pomaličku prokousávají povinnostmi

Více

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání 2009 březen SOUTĚŽ Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? Milí čtenáři, i v tomto čísle HZ jsme připravili pro vás minisoutěž na téma Znáte svoje město??? Pokud víte, kde přesně se nachází chalupa zachycená

Více

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad 2010 říjen / listopad Světový pohár ve skocích na lyžích 10. - 12. 12. 2010 světový pohár v letech na lyžích 7. - 9. 1. 2011 Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV Po více než roční práci

Více

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor 2011 únor Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! Povětrnostní podmínky zimního období v Harrachově přály a tak téměř nic nebránilo stavbě sněhového hradu, který opět dominuje prostoru kolem závodních lyžařských

Více

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona leden 2013 cena 10 Kč Začala zimní sezona U dolní stanice lanové dráhy v Harrachově čekalo v sobotu 15. prosince na lyžaře oficiální Zahájení lyžařské sezony. K vidění byly předváděcí akce firem Dynastar

Více

Kraj zrušil harrachovskou střední školu

Kraj zrušil harrachovskou střední školu červenec srpen 2011 cena 10 Kč Vážení čtenáři, stejně jako minulý rok i letos jsme se nakonec rozhodli koncipovat prázdninové vydání Harrachovského zpravodaje jako spojené dvouměsíční číslo pro měsíce

Více

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách květen 2012 cena 10 Kč Foto: archiv školky Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách Mateřská škola Kamínek připravuje pro děti během roku mnoho zajímavých akcí a jednou z nich je i Čarodějnický týden,

Více

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom Rok uplynul jako voda a naše malá skupinka, která chystá rozsvícení vánočního stromku děkuje všem, kteří přišli, aby se podělili o krásnou atmosféru,

Více

Sníh přinesl radost i starost

Sníh přinesl radost i starost březen 2012 cena 10 Kč Sníh přinesl radost i starost Zatímco lednové a únorové přívaly sněhu uvítali především návštěvníci horského střediska a děti z Hrarachova, správci komunikací podobnou radost nesdíleli.

Více

Školní akademie potěšila nejen rodiče

Školní akademie potěšila nejen rodiče červen 2015 cena 10 Kč Školní akademie potěšila nejen rodiče Na závěr školního roku se v místní základní škole uskutečnila Školní akademie, která se v prostorách tělocvičny koná každé dva roky. Té letošní

Více

Zájezd do Wittichenau a okolí v květnu

Zájezd do Wittichenau a okolí v květnu www.tanvald.cz Slavnostní položení věnce k uctění 65. výročí ukončení 2. světové války Pravidelný pietní akt se uskuteční dne 7. 5. u pomníku T. G. Masaryka na Šumburku ve 14 hodin. Pořádá Město Tanvald.

Více

Noví prvňáčci. 2007 září. Seznam nově přidělených telefonních čísel Městského úřadu Harrachov přímé linky.

Noví prvňáčci. 2007 září. Seznam nově přidělených telefonních čísel Městského úřadu Harrachov přímé linky. 2007 září Noví prvňáčci Šestnáct žáků nastoupilo třetího září 2007 do první třídy harrachovské základní školy. Vykročilo tak na jistě dlouhou životní vzdělávací etapu. Touto cestou jim přejeme úspěšné

Více

Z obsahu: Máme nové přátele! Víte, že... vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 6 červen 2008 cena 10 Kč. Více se dočtete na str.

Z obsahu: Máme nové přátele! Víte, že... vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 6 červen 2008 cena 10 Kč. Více se dočtete na str. 6 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 6 červen 2008 cena 10 Kč Máme nové přátele! Více se dočtete na str. 5 Víte, že... 1. červen - Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950 4. červen - Mezinárodní

Více

Na vozíku podél kamenů

Na vozíku podél kamenů červenec 2015 cena 10 Kč Na vozíku podél kamenů Harrachov bez bariér je již tradiční akcí, která se pořádá vždy před začátkem hlavní turistické sezóny. Letošní ročník byl už šestým v pořadí, kdy došlo

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová

Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová červen 2014 cena 10 Kč Foto: archiv T. Kmochové Nejlepší sportovkyní roku 2013 se stala Tereza Kmochová Tereza Kmochová, studentka oboru Molekulární biologie a biochemie organismů PřF UK, vítězka pěti

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

V říjnu přišla zima, to nikdo nečekal

V říjnu přišla zima, to nikdo nečekal www.tanvald.cz Městská policie Tanvald Tel.: 725 095 123 Vaše všímavost pomůže městské policii! Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti se konají 9. 11. V prosinci: 7. 12. a 14. 12., někteří

Více

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Únor 2009 Číslo 2 www.dvurkralove.cz Ulice, ulice a opět ulice (Věřte, že nejde z mé strany o snahu zaplnit stránky tohoto

Více

Sbohem roku 2009 PF 2010

Sbohem roku 2009 PF 2010 2009 prosinec Sbohem roku 2009 PF 2010 Starý rok 2009 se v těchto dnech pomalu s námi všemi loučí. Zbývá ještě naplnění kouzelné adventního času a příchodu Vánoc se Silvestrem. A pak hurá. Je tu nový rok

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více