Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení od 14.00hodin Harrachovské kino květen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen"

Transkript

1 2008 květen Náhradní termín představení Ferda mravenec od 14.00hodin Harrachovské kino Pálení čarodějnic Čarodějnické řádění (30. 4.) v Harrachově vyvrcholilo tradičním táborákem pořádaným sborem dobrovolných hasičů. Pálení čarodějnic v lokalitě Sedmidomky přálo počasí a sešla se zde skutečně hojná návštěva z řad občanů a návštěvníků města. Veselice trvala přibližně do první ranní hodiny prvního máje. V nejbližší době čeká SDH Harrachov pořadatelství okrskové soutěže v požárním sportu ( ), první letní táborák (27. 6.) a prodej uzeniny při konání Hornických slavností (28. 6.).

2 Prodej bytů se blíží Jak již z našich zpráv víte, zastupitelé města v loňském roce schválili prodej bytů v panelových domech č.p. 464 až 475 v Harrachově, a to prodejní formou dle zákona č. 72/1994 Sb. Realizací přípravy prodeje a prodejem samotným pověřilo ZM radní města. Zároveň bylo schváleno, že prodej přilehlých pozemků k bytovým domům bude neoddělitelnou součástí prodeje bytů v těchto domech. Způsob prodeje bytů podle výše uvedeného zákona spočívá v tom, že dům se rozdělí na jednotlivé bytové jednotky (samostatné nemovitosti) tzv. Prohlášením vlastníka. Takto vzniklé nové nemovitosti se Prohlášením vlastníka vloží na katastr nemovitostí. Každá bytová jednotka má podíl na společných částech domu, stavební parcele a ostatních okolních pozemcích určených k prodeji s prodejem bytů podílem podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Prodej bytů pak dle zmíněného zákona probíhá tak, že vlastník bytu Město Harrachov nabídne každému nájemci koupi bytu (jehož je nájemcem) za cenu, stanovenou ZM. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla nabídka doručena, může být tento byt prodán jiné osobě. V současné době je stav takový, že je vloženo na katastr nemovitostí tak zvané Prohlášení vlastníka budovy. Nyní se čeká na dokončení prací k oddělení pozemků okolo jednotlivých panelových domů ve smyslu usnesení ZM, vytýčení těchto pozemků a vypracování oddělovacích geometrických plánů. Tyto práce provádí Geodezie Krkonoše (GK) se sídlem v Jilemnici. Následné dokončení a předání prací GK budou vypracovány standardní kupní smlouvy na prodej jednotlivých bytů a ty budou zaslány stávajícím nájemcům bytů (kupujícím). Předpokládaný termín předávání nabídek ke koupi bytů stávajícím nájemcům bytů (kupujícím) je červenec Bližší informace o prodeji bytů v panelových domech Vám podají v úřední dny na odboru správy majetku města v I. patře budovy harrachovské radnice, či na telefonu naší činnosti bylo dne pokácení silně nahnilého javoru klenu u čerpací stanice Benzina a vysazení silného odrostku stejné dřeviny ještě téhož dne! Kácení mimolesní zeleně je vesměs zajišťováno firmou pana Berana, obnova výsadbou odrostky včetně kůlů a ovazu firmou BC Kříž z Nové Paky. Na příští období, resp. rok 2009 uvažujeme o rekonstrukci stromořadí v Anenském údolí (v úseku od dětské ozdravovny až po stanici lanovky), stromořadí na Staré celní od sklárny až po začátek lesa a stromořadí nad poštou.vesměs se jedná o stromy již přestárlé, poškozené, prosychající, některé napadené dřevokaznými houbami, které ohrožují pádem větví přilehlé komunikace. Samozřejmě uvítáme podněty ze strany občanů co se stromové zeleně týká, protože bezpečnost našich občanů a návštěvníků Harrachova je na prvním místě. Lépe je přece nebezpečím předcházet než čekat, až se nějaký úraz nebo škoda stane! Závěrem bychom se rádi prezentovali i přiloženým snímkem. Za komisi ŽP: ing.karel Rait - předseda Foto: M. Michálko Z podkladů OSM Z činnosti komise životního prostředí při MěÚ Harrachov Po delší odmlce bychom se zase jednou rádi našim občanům připomněli činnostmi, kterými se naše komise zabývá, ať už je to provoz čistírny odpadních vod, likvidace odpadků jako takových, ochrana zeleně a význačných lokalit s tím spojených (např. vyhlášení Šafránové louky v centru města za chráněnou přírodní památku). Některé se nám daří více, některé méně, takže bychom se rádi prezentovali úspěchy v obnově zeleně rostoucí mimo les. Jak jste si mohli povšimnout, v Harrachově se tato přestárlá, přerostlá či poškozená zeleň kácí jak na pozemcích městských, tak i soukromých. Povolováno je toto kácení na základě na MěÚ podaných žádostí, které jsou případ od případu posuzovány členy naší komise, vesměs odborníků z řad ochranářů či lesníků. A daří se nám i tuto zeleň v rozumné míře obnovovat a to již v průběhu cca 6 let. Letošní jaro se vůbec zadařilo.dokončili jsme obnovu stromořadí podél silnice do Rýžoviště, nahradili pokácené stromy u pošty (hradí si Česká pošta Pardubice),vysadili odrostek topolu bílého u Bílého Hořce jako náhradu za vloni z havarijních důvodů pokáceného dospělého stromu (hradí si majitel pozemku). Perličkou Harrachovský zpravodaj 2008/5 2 Nový bankomat ve městě!!! Služeb tří bankomatů mohou nyní využít občané a návštěvníci Harrachova. Od počátku měsíce května totiž ke stávajícím dvěma (ČS v centru a ČSOB u sklárny) přibyl třetí, který je umístěn vedle vstupních dveří do budovy Městského úřadu a náleží k síti ČSOB. Všechny tři bankomaty jsou v celodenním provozu. E-Pasy i pro děti!!! Od 25. dubna 2008 se vydávají cestovní pasy se strojově čitelnou zónou a s biometrickými údaji i pro děti do 5 let (s pětiletou platností za 100,- Kč). Požádat o vydání E-Pasu můžete pouze na MÚ Tanvald. Je nutné, aby dítě bylo přítomno při žádání o vydání cestovního pasu z důvodu fotografování. Více informací na aktuality nebo na tel: A. Vyhnálková správní odbor, odd. CD, MÚ Tanvald

3 Noví občánci města Tradiční slavnostní vítání občánků se uskutečnilo v pondělí 12. května 2008 v zasedací a obřadní síni města. Za samosprávu města přivítala naše nejmladší přírůstky matrikářka Radka Bališová Zamlarová. Dětem zazpívali a drobné dárky předali žáci z hudebního kroužku pod vedením Lucky Remerové. Přejeme hodně zdraví a štěstí životem Klára Vyčítalová Amálie Medalová Bára a Jakub Kučerovi Harrachovský zpravodaj 2008/5

4 Krkonoše - svazek měst a obcí informuje Cyklobusem za jeden den Veřejnou dopravou poznáte podstatnou část nejvyšších českých hor Autobusy vyjedou již 31. května 2008 Krkonošské cyklobusy provozované autobusovými dopravci ČSAD Semily, Osnado Trutnov a KAD Vrchlabí, díky finančnímu přispění Královéhradeckého (grant) a Libereckého kraje (zařazení do základní dopravní obslužnosti), příspěvku města Trutnov a Podzvičinska i organizační práci a vlastním prostředkům Svazku Krkonoše je realizován projekt, který výrazným způsobem v letní sezóně zlepšuje dostupnost krkonošských měst a obcí turistům, cykloturistům i obyvatelům, kteří tu žijí. Statistika: V roce 2007 ujel cyklobus kilometrů při 86 jízdních dnech.v letošním roce ujede kilometrů při 84 jízdních dnech. Jízdní řád: V červnu jezdí během víkendů, o letních prázdninách (v červenci a srpnu) denně, v září každý čtvrtek, sobotu a neděli. Informace: Podrobné jízdní řády naleznete na plakátech a letácích s mapkou, které pro vás budou připraveny zdarma v turistických infocentrech a na Tipy na výlety cyklobusem naleznete v propagačních letácích a novém čísle turistických novin Krkonošská sezona, které jsou k dispozici zdarma. Vyjdou koncem května t. r. Kontakt: RNDr. Miroslava Chaloupská Krkonoše - svazek měst a obcí Vrchlabí, Zámek 1 Tel.: , Tourism: (dp) Novinka: Nová linka Hradec Králové, Hořice, Miletín, Dvůr Králové, Kuks, Hostinné, Vrchlabí a zpět bude v provozu jen o letních prázdninách, ve dnech: čtvrtek, sobota, neděle. Obyvatelé a návštěvníci Krkonoš se naopak (i se svými koly) mohou nově svézt do Hostinného, Dvora Králové a Kuksu. Polské Krkonoše nezklamaly Třídenní studijně poznávací cesta do polských Krkonoš, připravena Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí a zajištěna partnerským Zwiazkem Gmin Karkonoskich, splnila očekávání bezezbytku všech účastníků exkurse pracovníků krkonošských informačních center, členů marketingové skupiny při Svazku krkonošských měst a obcí, i dalších hostů například z Euroregionu Glacensis či Univerzity Hradec Králové. Szklarska Poręba, Centrum Karkonoszkego Parku narodowego, Muzeum Minerałów, Wodospad Szklarki, Zamek Chojnik, Kościółek Wang, Muzeum Lalek, Muzeum Sportu, Informační centrum Karpacz, Centrum Kolorowa, Informační centrum Jelenia Góra, Muzeum Karkonoskie, Park Miniatur, Informační centrum Kowary, Sztolnie Kowarskie téměř tři desítky účastníků navštívily přírodní a historické zajímavosti, připravena byla večerní prohlídka Jelení Hory, či návštěvy spřátelených infocenter. Poznávací cesta, nabytá zajímavým programem a financovaná z Interreg - přeshraničního fondu Evropské unie, byla zakončena v Městském muzeu Žacléř. Doprovod poskytli kolegové z Polska. Harrachovský zpravodaj 2008/5 Cílem cesty byla vzájemná výměna praktických zkušeností, provozně organizačních záležitostí na obou stranách hranice a osobní poznání zajímavých turistických cílů, které budou pracovníci informačních center doporučovat českým i zahraničním hostům jako tipy na výlety do Polska. (dp) Poznámka HZ studijní cesta se uskutečnila ve dnech a jejím harrachovským účastníkem byl Martin Soukup společně s Jitkou Řehákovou (vedoucí odboru cest. ruchu MÚ ve Špindl. Mlýnu)

5 SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Poradenská linka (8 Kč/min.) Spotřebitelská poradna: Reklamace kočárku Dotaz: Chtěla bych se zeptat na reklamaci kočárku. V zadní části, kde se dotýká látka konstrukce nám na dvou místech praskla látka na potahu a je vidět, že se bude dál párat potah. Je možné reklamovat tuto vadu? Podle mě, je to špatně konstrukčně vyřešeno. Ptala jsem se v obchodě, kde jsem kočárek kupovala a řekli mi, že už to někdo reklamoval a že odpověď servisu byla, že je to používáním. A ještě jeden dotaz, máme v případě reklamace právo požadovat náhradní kočárek? Děkuji Š. H. Letní dovolené klepou na dveře Odpověď: Závadu samozřejmě reklamujte a pokud stanovisko prodávajícího bude zamítavé, kontaktujte soudního znalce, dohodněte si s ním prohlídku kočárku, aby zkontroloval, čím byla vada způsobena. Pokud zjistí, že byla způsobena vadou materiálu nebo výroby a nikoliv vaším zaviněním, nechte si vyhotovit nezávislý posudek. Ten musíte nejprve uhradit, ovšem pokud vyzní ve Váš prospěch, máte nárok na jeho proplacení od prodejce na základě 598 Občanského zákoníku. Ceny za posudek se pohybují u jednoduchých věcí v řádu stokorun, u složitějších případů pochopitelně více. Seznam znalců najdete na nebo u kteréhokoliv soudu. Kočárky posuzuje rovněž Strojírenský zkušební ústav (http://www.szutest.cz/kontakty/). Se znaleckým posudkem máte velkou šanci na úspěch. Naopak prodávající riskuje, že místo pouhé částky za zboží bude muset platit třeba i podstatně více. Doporučuji proto s tímto záměrem i jeho důsledky seznámit prodejce předem. Na zapůjčení náhradního kočárku po dobu reklamačního řízení nárok bohužel nemáte. Sezóna dovolených začíná a SOS již eviduje první dotazy a stížnosti na CK. Opět se ukazuje, že spotřebitelé by měli být obezřetnější při výběru zájezdu (zejména u výše inzerovaných cen) a při uzavírání smlouvy (všechny své požadavky by si měli nechat zanést do smlouvy). SOS nejčastěji eviduje stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb zejména na kvalitu ubytování (místo čtyřhvězdičkového hotelu je spotřebitel ubytován v hotelu nižší třídy, místo slibovaného balkónu s výhledem na moře je ubytován v přízemí s výhledem na popelnice atd.) a stravování. Kvalita ubytování, dopravy, ale i dalších služeb musí odpovídat smlouvě, kterou spotřebitel uzavřel s cestovní kanceláří. Precizní cestovní smlouvou lze předejít případným pozdějším sporům. Spotřebitel by si měl všechny své požadavky nechat zanést do písemné cestovní smlouvy, např. popis kategorie, polohy, stupně vybavenosti ubytování, způsob a rozsah stravování, druh a kategorie dopravy, výši odstupného atd. Pokud poté spotřebitel není s kvalitou poskytovaných služeb spokojen, měl by se obrátit na delegáta, se kterým sepíše reklamační protokol. Spotřebitelům také doporučujeme, aby si situaci zdokumentovali, vyfotili nebo nahráli. Reklamaci je pak třeba u CK uplatnit nejpozději do 3 měsíců od ukončení zájezdu, říká Jana Teplá, právnička SOS. Pokud si spotřebitel objednal zájezd u cestovní agentury, může reklamaci zájezdu uplatnit jak u cestovní agentury, tak u cestovní kanceláře. CK mnohdy odmítají odpovědnost za poskytnuté služby s odůvodněním, že některé služby v rámci zájezdu pro ni zajišťují jiní dodavatelé (například letecká společnost, provozovatel hotelu atd.), na které pak spotřebitele s reklamacemi zároveň odkazují. CK se však této odpovědnosti zříci nemůže, neboť dle zákona odpovídá i za své subdodavatele. Pokud se například ztratí či poškodí zavazadlo při dopravě, je pro spotřebitele partnerem pro vyřizování stížnosti CK. destinace je naplánován na hod a návrat domů na 4 hod ranní, tak se fakticky zájezd zkrátí o 2 dny. Bohužel žádný zákon neupravuje otázku počtu dní a nocí strávených na zájezdu. Obecně platí zásada, že ubytování na noc se počítá od 14 hod do 12 hod následujícího dne. Nezbývá než spotřebitelům doporučit, aby byli velmi opatrní při výběru zájezdu, pokračuje Jana Teplá. V neposlední řadě si spotřebitelé stěžují na to, že při uzavírání smlouvy po nich CK požaduje vyšší částku, než kterou inzerovala. Jedná se o problém, na který SOS neustále upozorňuje. Některé CK kosmeticky upravují ceny tak, aby vizuálně vypadaly co nejnižší a pro spotřebitele co nejatraktivnější. Ceny proto inzerují neúplně vyčleňují z nich povinné příplatky (např. palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, letištní taxy). Cestovní kanceláře odůvodňují toto vyčleňování příplatků výkyvy v cenách ropy. S tímto tvrzením nesouhlasíme. Podnikatelé v jiných odvětvích, například autobusoví dopravci, musí rovněž v dlouhém časovém předstihu kalkulovat své prodejní ceny a postupují přitom stejné hospodářské riziko. Cestovní kanceláře mají navíc proti nim ze zákona možnost reagovat na nárůst nákladů spojených s dopravou jednostranným navýšením ceny zájezdů pouze písemným oznámením zákazníkovi o zvýšení ceny zájezdu do 20 dnů před zahájením zájezdu, dodává Jana Teplá. Kontakty: SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) Tel , fax: Další spotřebitelé jsou nespokojeni také s faktickým zkracováním zájezdů. Když si zákazník objedná zájezd na 7 dní, odlet do Harrachovský zpravodaj 2008/5 5

6 Ve středu uspořádala základní škola na Kolečku pro žáky Den dopravní výchovy. Žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu zručnosti na kole, jízdu zdatnosti, zahrát si dopravní hru, připomenout si, jak má být správně vybavené jízdní kolo a na mobilním dopravním hřišti trénovali jízdu na kole v modelové dopravní situaci. Součástí celého projektu byl také nácvik poskytování první pomoci. S organizací akce nám pomáhali pracovníci Besip Teamu z Liberce, kteří zajistili všechna stanoviště s dopravní tematikou, pracovníci Českého červeného kříže z Jablonce nad Nisou, na jejich stanovišti si žáci vyzkoušeli ošetření drobných poranění, Hasičský výjezd na Jizerku DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY Pěkné teplé dny přelomu měsíce května si vyžádaly hasičský výjezd do osady Jizerka, kde byl zjištěn v odpoledních hodinách úterý třináctého května lesní požár. Přesně ve 12:51 hod byl vyhlášen akusticky a telefonicky poplach od operačního dispečinku v Semilech, který byl o tomto informován od OPIS Jablonec nad Nisou. Harrachovská jednotka na místo zásahu vyjela se dvěma cisternovými vozidly, protože se předpokládala spotřeba velkého množství vody. Výjezd šestičlenné jednotky se uskutečnil přesně devět minut od vyhlášení poplachu. Od 25 minut později již naše vozy dorazily na místo a naší jednotce byly velitelem zásahu vydány úkoly, jedním vozidlem CAS kyvadlově doplňovat cisterny profesionálních hasičů a s pomocí druhé CAS a po vytvoření jednoho doprovodného vedení B s jedním útočným proudem C provádět dohašování požáru v lesním porostu. Celková spotřeba vody naší jednotky činila litrů vody. Po ukončení prací byla harrachovská jednotka velitelem zásahu odvolána a 15:33 hod již byly oba vozy na základně. Operační středisko na místo vyslalo profesionální hasiče z Velkých Hamrů a dobrovolné jednotky z Příchovic, Horního Polubného, Tanvaldu - Šumburku a následně i profesionály z Jablonce nad Nisou spolu s dalšími dobrovolnými kolegy z Desné II, Zlaté Olešnice a Harrachova. Požár zasáhl více než jeden hektar lesního porostu, a to převážně v podobě kleče a travnatého podrostu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost neznámé osoby při manipulaci s otevřeným ohněm. Výše škody se podle prvotního odhadu vedoucího polesí pohybuje okolo 100 tisíc korun. (ms) zlomenin, procvičovali úkony k obnově základních životních funkcí atd. Policie ČR (místní oddělení) nám propůjčila svůj areál a poskytla pracovníka, který si s žáky povídal o výbavě jízdního kola a kola některým žákům zkontroloval. Mladší žáci, kteří bezchybně zvládli jízdu zručnosti, si odnesli pěkné ceny. Pro nás i žáky naší základní školy to byla první akce tohoto druhu, věříme, že se při ní děti bavily a odnesly si cenné poznatky z dopravní výchovy. Děkujeme touto cestou všem, kteří s organizací pomáhali. (hs) Harrachovský zpravodaj 2008/5

7 Harrachovská základní škola již několik let úzce spolupracuje s pracovníky Krnapu, kteří takto pomáhají pedagogům v oblasti ekologické výchovy. Letos v březnu se ve škole uskutečnil den besed a praktických aktivit týkajících se Krkonoš. Pracovníci Krnapu z oddělení ekologické výchovy ve Vrchlabí přijeli uspořádat besedy týkající se Krkonoš z různých úhlů pohledu. Děti měly možnost získat zajímavé informace o geologickém vývoji naší lokality,o působení ledovců při tváření krajiny v dávné minulosti, o způsobu života na horách dříve i dnes, o rostlinách i živočiších žijících v našich horách a také o nelehké a zajímavé práci ochránců přírody. Žáci nižšího stupně měli besedu doplněnou praktickými aktivitami, kde si měli možnost vlastnoručně vymodelovat Sněžku a také stavby na ní. Tento program děti velice zaujal a hodláme v této formě činnosti pokračovat. Spolupráce školy s Krnapem se ale netýká pouze konání besed a přednášek. V minulých letech jsme ve spolupráci s pracovníky Krnapu v Harrachově uspořádali již čtyři dvoudenní přechody Krkonoš od Sněžky do Harrachova s noclehem na Petrovce. Místní pobočka Krnapu vždy vychází škole vstříc například také v konání přírodovědných tematických vycházek do blízkého okolí. Chceme tímto poděkovat našim ochráncům přírody, kteří vždy vstřícně reagují na naši žádost o spolupráci a pomáhají nám vytvářet v dětech kladný vztah k přírodě. (hs) Spolupráce KRNAPu se školou Zima a vítání jara v MŠ Kamínek Jako každý rok využíváme co nejvíce pohybu venku děti kluzákují, lyžují a využívají sněhu k různým stavbám a hrám. Při příležitosti SP v letech na lyžích (o kterém jsme si v MŠ povídali) jsme byli moc rádi, že do školky přivezl jeden z našich nejlepších skokanů Antonín Hájek, kterého pozvala naše paní ředitelka a uspořádala pro děti besedu i s ukázkou skokanské výstroje a výzbroje. Na závěr se s dětmi Tonda vyfotil a rozdal všem fotografie se svým podpisem. I když letošní zima byla na sníh skoupá, přesto se nám podařilo koncem března uspořádat závody na běžkách, kde nás překvapila velká účast hlavně nejmladších dětí. Závody proběhly za krásného počasí a při bouřlivém povzbuzování všech rodičů a kamarádů. O hudební produkci se postarala firma ELDO servis pan Dostalík a tratě připravil pan Hudeček. Výborný závodnický čaj připravily naše paní kuchařky finance na odměny nám poskytla sportovní komise při MÚ. Přestože tato zima patří do kategorie mírných na jaro jsme se moc těšili a přemýšleli, jak ho nejlépe přivítat. A tak jsme vymysleli Vítání jara spojené s velikonočním odpolednem pro rodiče a děti. Akce probíhala v MŠ, rodiče společně s dětmi vyráběli velikonoční dekorace z různých materiálů, sázeli obilí a měli možnost se naučit plést pomlázku. O to se postaral pan Stříbrný, kterého jsme pozvali. Paní kuchařky připravily pro všechny malé občerstvení (beránek, káva, čaj). Potěšila nás veliká účast a spokojenost rodičů a vypadá to, že se tato vydařená akce stane v MŠ tradicí. Další naší akcí byl Čarodějnický týden. Děti se již od začátku dubna mohly zapojit s rodiči do soutěže O nejhezčí čarodějnici. Velice nás potěšilo, jak se rodiče předháněli i nejkrásnější a nejnápaditější vyrobenou figurínu čarodějnice. Vše vyvrcholilo třicátého dubna, kdy se školka změnila v čarodějnické doupě. Také všechny děti a celý personál se v ten den změnili v čaroděje a čarodějnice. Hned u vchodu do MŠ byly vystaveny všechny čarodějnice a před kuchyní čarovala paní kuchařka, u které si děti z velkého hrnce vybíraly překvapení. Dopoledne všichni soutěžili, zpívali a tancovali. Potom jsme přivítali čarodějnickou hymnou pana starostu, který všem přinesl odměnu a s pěti člennou porotou vybral pět nejkrásnějších čarodějnic. Velikou pochvalu, ale zasluhují všechny rodiče za opravdu krásné čarodějnice. Čarodějnické dopoledne jsme zakončili průvodem do centra města. Všichni jsme byli po čarodějnickém dni moc spokojeni a těšíme se již na další akce, které nás čekají. Vidíme, že tu máme letos s rodiči opravdu dobrou partu, která nezkazí žádnou legraci. Krásné jaro přeje kolektiv MŠ Harrachovský zpravodaj 2008/5

8 Zprávy z Integrované střední školy v Harrachově Projektový rok stáže studentů Integrovaná střední škola v Harrachově se v tomto školním roce opět pustila do evropských projektů. V projektu Leonardo da Vinci rozšířila škola nejen destinace o Velkou Británii, ale projekty žáků i o projekty pro pedagogy. Na podzim loňského roku vyjela skupina studentů nástavbového studia oboru Podnikání do anglického Plymouthu, kde získávala odborné zkušenosti z oblasti řízení, managementu a praktických dovedností ve firmě HONDA. Přestože to byla cesta do neznáma, neboť anglický partner byl novým partnerem projektu, stáž byla hodnocena studenty velmi pozitivně. Další skupiny vyjely již k známým partnerům - do slovenského Tvrdošína a polského Walbrzychu. Spolupráce s těmito školami jsou velkým přínosem jak pro studenty tak pro pedagogy. Na zahraniční stáže bylo dosud vysláno šedesát studentů naší školy. Na počátku letošního roku jsme v naší škole přivítali čtyři běhy stážistů oboru Mechanik opravář z Polska a ze Slovenska, celkem 26 studentů. Stážisté byli zařazeni do skupin odborného výcviku s našimi studenty. Připravili jsme pro ně i kulturní a sportovní program. V současné době máme v agentuře Leonardo da Vinci předložen projekt na další období, ale vzhledem ke klesajícímu kurzu eura nevíme, zda-li budeme moci tento projekt realizovat. Kurzové rozdíly, které nejsou pokryty projekty, zatěžují tak velmi rozpočet školy. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Samozřejmě bychom rádi pokračovali v již vytvořených kontaktech a zkušenostech. (ps) Školní rok 2007/2008 se nezadržitelně blíží ke svému konci. Do finiše se dostávají studenti nástavbového studia oboru PODNI- KÁNÍ v jediné střední škole v Harrachově. V polovině dubna je čekal první a zásadní krok ke splnění zkoušky dospělosti písemná maturitní zkouška z českého jazyka. Studenti volili jeden ze 4 slohových útvarů dopisu, charakteristiky, úvahy a referátu. Dopis na téma Poznej krásy mého regionu psalo nejvíce studentů. Následovala charakteristika na téma Karel Čapek: Nejsou velké a malé poměry, ale velcí a malí lidé. Jak se studenti úkolu zhostili, posuďte sami z následujících úryvků písemných maturitních prací. Některý den bychom se vydali na typickou horskou túru. Chtěl bych Ti ukázat pramen Labe. Výstup tam nahoru bychom si zpříjemnili výjezdem sedačkovou lanovkou až na vrchol Lysé hory. Cestu k prameni lemují kleče nejpodivnějších tvarů a trsy rostlin, k jejichž poznání být jen laik nestačí. Na oběd bych Tě pozval na horskou chatu Dvoračky vybudovanou na popud knížete Harracha. Při chutném obědě se budeš kochat nekončícím množstvím přírodních krás, které nám tato krajina nabízí. Nekonečné řady vrcholků se v mlze přeměňují v četná souostroví bílého moře. Nejpozoruhodnější stavbou, ojedinělou a nepřehlédnutelnou, je liberecký Ještěd. Z této vyhlídky je vidět dlouhá stěna vysokých skal odrážející dunivý hluk blížícího se vlaku, který z ohromné výšky připomíná nevinnou dětskou hračku. Pokud však zavřeš oči, tvé ostatní smysly upoutá mnohem líbeznější zpěv ptáků a volání potulující se zvěře. Na první pohled působí otec sebejistě. Je to muž zralého věku s mírně zakulacenou postavou (zaměstnání za volantem automobilu má svůj vliv), ale i tak je po většinu života veselou kopou. Na někoho může působit svérázným dojmem, převážně na lidi, kteří mají pocit, že jsou něco víc než druzí. Nemá rád, když se někdo nadřazuje na ostatní. Po jeho boku ze mě vyrůstala osobnost, kterou jsem dnes. Mám někdy pocit, že tátu neznám. Situace v životě, když jsem měla starosti, zastínily vnímání jeho některých životních etap. Pro kvalitu mého budoucího života je každá společná chvíle s tímto člověkem pro mne i pro mého syna tím nejcennějším darem. Je trpělivým manželem mé matce, přátelským a nekompromisním otcem i milujícím dědečkem. Pro své okolí je bezesporu kvalitním, chápajícím a spolehlivým přítelem. Pastelka pojištění pro děti můžete pořídit Vašemu dítěti už od narození - min. do 18 let, maximálně až do 25 let. V rámci jedné smlouvy je možné pojistit až 4 děti (i postupně, jak přicházejí na svět a ani nemusí být sourozenci!) Vyberte z pěti různých připojištění: úrazové ve dvou variantách s možností volby výše pojistného krytí, s denním odškodným, či bolestným pro případ pobytu v nemocnici s výplatou denního odškodného pro případ závažných onemocnění s výplatou zvolené poj. částky, a další 3 zvolená připojištění = výrazná sleva! Dítě moje všechno. Svoje děti můžete zajistit i pro případ, že by se s vámi něco stalo uzavřením dětského pojištění s pojištěním rodiče v jedné smlouvě. Základem je spoření dětem. ukládáte své finance a sami rozhodujete o investičním programu. máte přehled a přístup k Vašim penězům kdykoli před ukončením smlouvy. můžete měnit pojištění a jeho parametry v průběhu Věra Hnyková, Allianz pojišťovna, a. s., Kancelář v centru Desné, Krkonošská ul. 489, Tel.: , Mob.: Harrachovský zpravodaj 2008/5 8

9 Historické okénko Pohár kongresového můstku PKM v roce 1925 na starém Kongresovém můstku. V minulém čísle HZ jsme popsali historii předválečných můstků na Čerťáku a závody tam pořádané místním Wintersportvereinem. V dnešním článku bych Vás rád seznámil s historií nejvýznamnějšího předválečného závodu ve skoku na lyžích na území Československa, Poháru kongresového můstku. Na počest úspěšných Kongresových závodů v roce 1923 byl vyhlášen Svazem lyžařů ČR závod o Pohár Kongresového můstku. O významu tohoto závodu svědčí i text ze svazového časopisu Zimní sport z roku Myšlenka tohoto závodu je znamenitá. Pohár kongresového můstku má soustřediti na konci zimy všechny naše závodníky ve skoku - tedy v době, kdy mají za sebou zkušenosti celé saisony - nejlepší to trainink. Závod tento obdařen je skvělým, drahocenným stříbrným pohárem, putovní to cenou, kterou lze definitivně dobýti trojím, po sobě jdoucím vítězstvím v prvé třídě. Mimo to dobývá vždy každý prvý závodník všech tříd miniaturní stříbrný odlitek poháru definitivně a každý druhý a třetí závodník všech tříd čestný odznak zdobený českými granáty. Závod je mezinárodní a bude pořádán každoročně Svazem lyžařů RČS na kongresovém můstku v Harrachově. První ročník byl naplánován na Byl výborně obsazen, pro rychlou změnu počasí (začalo mrznout a můstek ztvrdl na beton) se však nemohl uskutečnit. V Zimním sportu popisuje jeho šéfredaktor Dr. Kalábery situaci následovně: Můstek byl skvěle upraven pod vedením Koldovského, takže v poledne, v záři sluneční bylo na něj milo pohledět. Nájezd, doskočiště i dojezd, vše bylo bezvadně upraveno a prapory třepetaly se lehkým větříkem. Z pokusných skoků předcházejícího dne a dopoledne před závodem soudilo se na znamenité výkony. I konkurence byla znamenitá, nejsilnější ze všech našich závodů ve skoku. Vše bylo připraveno, Harrachovský zpravodaj 2008/5 závodníci u startu. Sníh skvělé jakosti, počasí nádherné, jasno. A tu přišel poměrně slabý, ale za to studený severák a sníh ve čtvrt hodině úplně ztvrdnul. Můstek pojednou stál jako vytesán do kararského mramoru. Nikdo nemohl odvážiti se skoku, aniž by riskoval zdraví a snad i život. Několikeré pokusy o rozdupání doskočiště byly bezvýsledné. Závod byl proto na neurčito, snad pro tuto saisonu vůbec odložen a provedeno jen několik exhibičních skoků. Za dopoledního stavu sněhu lehce by se překonal rekord kongresového můstku a výkony nejlepších jistě by dosáhly Tuto estrádu létajících chlapů nebylo ovšem možno nikdy spatřit, protože byla zmontována, ale vástižně mluví o dobrém standardu našich hochů v boji o Pohár kongresového můstku v Harrachově. (Foto Schwarz - Harrachov, montáž Kalibera)

10 50 metrů, tak výtečná byla situace sněhová. Nezbývá než litovati, sešlo se tolik znamenitých sil. Poprvé se tak o Pohár Kongresového můstku skákalo až v roce Prvním vítězem se stal olympijský medailista Rudolf Burkert. Závod se pak každoročně konal na Kongresovém můstku na Ptačinci, od třicátých let pak na novém Svazovém můstku. Výjimkou byly roky, kdy závod pro nedostatek sněhu nebyl uskutečněn (1929, 1930, 1936). Závod měl vždy vynikající úroveň a stal se nejvýznamnějším skokanským závodem v Československu. V roce 1931 se i přes protest místních funkcionářů závod konal v Plavech, údajně pro lepší kvalitu můstku. Po druhé světové válce byla tradice závodu obnovena, nemá však dlouhého trvání a postupně je nahrazen jinými závody, především Pohárem Harrachovských skláren. St. Slavík Příspěvky do historického okénka jsou zařazovány v rámci výročí 100. let organizovaného lyžování v Harrachově. Pohár kongresového můstku 1924 pro náhlou změnu počasí nekonán R. Burkert HDW 2. H. Strischek HDW 3. F. Wende HDW F. Wende HDW 2. Koldovský 3. J. Bim H. Strischek HDW 2. J. Bim ČSK 3. G. Swendsen LZK R. Burkert HDW 2. H. Strischek HDW 3. J. Bim S. K. Náchod 1931 závod byl pořádán v Plavech 1. G. Jansen Nor 2. V. Pech Vysoké 3. H. Palme HDW 1932 a 33 se v Harrachově uskutečnilo Mistrovství ČR a závod o Pohár KM se nekonal M. Skrbek 2. J. Feistauer 3. M. Chlum A. Bartoň 2. M. Chlum 3. F. Šimůnek 1942 závod se konal na můstku na Kopanině 1. O.Buďárek 2. J. Císař 3. A. Lenemayer J.Štolba 2. J. Lukeš 3. A. Lenemayer 1948 pro nedostatek sněhu se závod konal ve Vysokých Tatrách 1. M. Bělonožník 2. J. Císař 3. J. Krzeptowski Pol Harrachovský zpravodaj 2008/5 10 Nájezd Kongresového můstku v roce 1932.

11 Vyhlášení nejlepších sportovců Harrachova Harrachov již zná jména svých nejlepších sportovců uplynulé roční sezony. Tím celkově nejúspěšnějším se stal skokan (letec) na lyžích Antonín Hájek, nejlepším trenérem pak biatlonista Milan Janoušek. Místem slavnostního vyhlášení byla zasedací a obřadní síň města, a to v úterý 15.dubna Za samosprávu města všem oceněným blahopřál starosta Tomáš Ploc. Antonín Hájek Reprezentant ČR ve skoku na lyžích, student sportovního gymnázia v Jilemnici, závodník Dukly Liberec. Trenér Richard Schallert. Jeho svěřenci Vítek, Dostál, Holubec, Moravec, Šlesinger a další získali řadu výborných umístění na ZOH, MS i ME. Ke sportu vychoval i své dcery. Letos skončil jako hlavní trenér české reprezentace a za dlouholeté výborné výsledky svých svěřenců byl vyhlášen trenérem biatlonu světa za rok Za celou tu dobu vždy propagoval Harrachov děkujeme a blahopřejeme. Dále pro kompletaci uvádíme jména všech dalších oceněných sportovců a trenérů. Tondovi se dařilo hlavně na mamutích můstcích. V Harrachově zlepšil místní rekord, který držel Kuba Jiroutek výkonem 205,5 metrů. Na MS v letech na lyžích v německém Oberstdorfu obsadil 20.místo a jeho sezona vyvrcholila při finále SP v Planici, kde nejdříve dolétl na značku 209,5 m a překonal český rekord Jakuba Jandy a další den v soutěži družstev dolétl na značku 219 m tím vytvořil opět nový český rekord a pomohl družstvu k výbornému pátému místu. Ve SP se umístil ve této sezoně na 12. místě a ziskem 44 obsadil celkové 44. místo. Na MČR v Liberci získal stříbrnou medaili (1. Koudelka a 3. Vaculík). Za vytvoření českého rekordu byl navržen za sportovce Harrachova Milan Janoušek Daněk Lukáš skok a severská kombinace, Háček Vítek skok a severská kombinace, Tišer Kryštof skok a severská kombinace, Kmochová Tereza alpské lyžování, Zapadlová Hana biatlon, Puskarčíková Anna biatlon, Lelek Miroslav biatlon, Řehořková Lucie karate, Medek Vladimír silový trojboj, Čermák Radek skicross, Slavík Tomáš severská kombinace, Kožíšek Dušan běh na lyžích. Trenéři: Jan Zapadlo biatlon, Jan Vodseďálek skok a severská kombinace, Kateřina Prokšová alpské disciplíny. Všem oceněným blahopřejeme a věříme že i za rok bude mít sportovní komise k výběru široký repertoár navržených jmen. (ms z podkladů W. Slavíka) Dlouholetý reprezentační trenér čs. biatlonu. Začínal v Jiskře Harrachov jako sdruženář na vojnu šel do Rudé hvězdy a začal se věnovat biatlonu. Po skončení aktivní činnosti se stal trenérem. Tuto práci vykonává již řadu let. Harrachovka Spa&Wellness přijme Kuchaře, kuchařku, pomocnou sílu do kuchyně, pokojskou Informace na tel.čísle paní Soukupová. Harrachovský zpravodaj 2008/5 11

12 Pravidelné skokanské exhibice na Kamlu Občané a návštěvníci Harrachova jsou srdečně zváni na pravidelná exhibiční klání ve skoku na lyžích mezi žáky Ski klubu. Dějištěm mini závodů je skokanský areál na Kamlu. Exhibiční skokanské klání se pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří Polster a Pohl z Lipska. Termíny jsou konány v níže uvedených termínech se začátkem v 16:30 hod: 29.5., 5.6., 11.6., 17.6., 24.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 22.7., 29.7., 5.8., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 2.9., 9.9., 16.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., , , Přijde i Vy povzbudit naše nejmladší závodníky!!! Ohlédnutí za zimní sezonou Harrachovští lyžaři běžci se loučili se zimní sezonou tradičně v maskách v pátek čtvrtého dubna 2008 s několika skokany a kombiňáky. Na posledních zbytcích sněhu se konaly štafety, po nich jsme se přemístily na sjezdovku, někteří na běžkách to na sjezdovce zkoušeli poprvé a tak byla docela sranda. Nechybělo ani sladké občerstvení. Loňská zima nám moc nepřála a ta letošní na nás zapomněla úplně. Sněhu bylo poskrovnu, tratě se nedaly upravovat a tak veškerá příprava se odehrávala od stadionu k velbloudu, jen několikrát byly stopy na vrchní části tratí, také jsme využívali tratě v Jakuszycích. Zúčastnili jsme se celkem třinácti závodů Libereckého kraje, starší žactvo pak dvou částí MČR ( na Zadově a ve Vysokém, které bylo pro nedostatek sněhu přemístěno do Jakuszyc). Na závěr se na Mísečkách ( ) konalo finále, závod byl republikový a započítáván do Českého poháru. Úplně poslední závod Libereckého kraje a zakončení vyhlášení poháru se uskutečnilo v Jakuszycích dne Umístění MČR Zadov Benešová Alena, 3 km, VT, 18. místo, štafeta 3 km, VT, 3 štafeta LK, 14. místo, Salabová Julie, 3 km, VT, 20. místo, štafeta 3 km, 4 štafeta LK, 15. místo MČR Vysoké (Jakuszyce) sprint. KT Puskarčíková (18.), Salabová (20.), Benešová (19.) postoupili do čtvrtfinále. 3k. KT, Puskarčíková (25.), Benešová (26.), Salabová (29.). Ostatní členové oddílu se účastnili veřejných závodů, dobře se umisťovaly Medalová Karolína, Stela Dostalíková, Julie Petráková, Bára Hájková, Svobodová Agáta. Náš jediný mladší dorostenec Lelek Miroslav se na MČR v Novém Městě (6 km) KT umístil na 49. místě, 5 km LT stíhačka (43.), Mísečky Český pohár sprint VT 43, Jakuszyce Běh Piastů 10 km (10.). Pod vedením Honzy Zapadla dále závodil v biatlonových závodech celkově v českém poháru skončil třetí. Nyní odchází na sportovní gymnázium v Jablonci. Na závěr děkujeme TJ Jiskra a Ski klubu, všem profesionálním i dobrovolným činovníkům za podporu běžeckého úseku, Ski servisu Ploc, Lisičan YOKO, Sport David, Sport Čermák, Zámečnictví Novotný, Sportovnímu areálu (všem vlekařům SAH), všem sponzorům, rodičům a těm kteří nám fandí. Za úsek běhu Venca Poznámka HZ v příštím čísle přineseme výsledky zimní odchovanců úseku běhu v uplynulé sezoně. Republikové finále HNKN Mísečky 3 km KT Benešová Alena (21.), skiaduatlon 2 km KT + 2 km VT (14) celkově 17., Salabová Julie 3 km KT (20.) Skiduatlon 2 km, KT + 2 km VT (24.), Puskarčíková Anna 3 km, KT (23.), Skiduatlon, 2 km KT+2 km VT (26.), celkově 35., Krčková Eliška 2 km KT (18.), 2km (9.), celkově 14. Liberecký pohár ze šesti závodů se sestavil žebříček LBK Svobodová Eliška ročník 99, 11. místo, Moravec Zdeněk 99, 11., Moravcová Natálie 98, 20., Biemann Ondřej 98, 10., Krčková Eliška 97, 6., Haasová Martina 97, 17., Morávcová Bára 96, 8. Benešová Alena 95, 3., Salabová Julie 95, 11., Puskarčíková Anna 95, 12. Harrachovský zpravodaj 2008/5 12

13 Mohlo by vás zajímat. Aby nebyl neznámý stěžovatel ochuzen o odpovědi, dovoluji si zveřejnit odpovědi adresátů tj. Krajského úřadu Liberec a Ministerstva životního prostředí, které jsem obdržel, aniž jsem se na ně ptal. Jak je to možné? Někdo mým jménem zaslal stížnosti na shora uvedené instituce. Odpovědi jsou velice aktuelní a jistě zajímavé i pro širší harrachovskou veřejnost. Josef Beran Krajský úřad Libereckého kraje Ing. Bohdan Tomáš Ředitel krajského úřadu L i b e r e c Vážený pane řediteli, děkuji Vám za dopis ze dne týkající zastavování částí Harrachova. Nevím, zda se jedná o nedorozumění či nějaký záměr, ale ujišťuji Vás, že já jsem Vám žádný dopis neposílal. Překvapuje mne, že někdo použil mého jména k tříbení tématu všestranně diskutovaného nejen občany Harrachova, ale i ostatních Krkonošských měst a obcí. Sám jsem sice odpůrcem výstavby tzv.apartmánových bytů a iniciátorem stavební uzávěry v Harrachově. Jako bývalý zastupitel a člen Rady města Harrachova jsem s problematikou součinnosti Městského úřadu a stavebního úřadu obeznámen, tudiž bych se na Vás s touto problematikou zřejmě neobracel. S pozdravem Josef Beran Harrachov 20 Harrachovský zpravodaj 2008/5 13

14 Svazek obcí MIKROREGION TANVALDSKO Expedice ALTAJ CIMRMAN 2007, Divadlo JÁRY CIMRMANA Praha Centrum P A R A P L E Praha srdečně si dovolují pozvati Vás na SPANILOU KRASOJÍZDU STEZKOU JÁRY CIMRMANA A VÝSTUP SLADKOU DÍROU NA ŠTĚPÁNKU spojený s uložením pamětní desky Expedice Altaj Cimrman 2007 dne 7. června 2008 P r o g r a m: ZLATÁ OLEŠNICE - Navarov: 9.00 hodin - start Spanilé krasojízdy na bicyklech historických i moderních, v kostýmech dobových i současných, určeno pouze pro cyklisty trénované a zkušené. Zlatá Olešnice - Na Vrších: 9.30 hodin - start Spanilé krasojízdy na bicyklech historických i moderních, v kostýmech dobových i současných, určeno je pro cyklisty netrénované, rekreační a cyklisty sváteční. Setkání s těmi, kdo jedou z Navarova a zahájení Slavnostní krasojízdy. Během cesty se připojí i cyklisté a mobilní účastníci z centra PARAPLE. U kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku: hodin kostel sv. Františka z Assisi na Šumburku - slavnostní uvítání všech účastníků Spanilé krasojízdy, představení a uvítání významných hostů hodin - Běh s kufry a v zimnících před kostelem sv. Františka z Assisi. Závodníci musí při běhu míti zimník a kufr. Neměří se čas, toliko elegance a nápad. Hudba O. V. J. DIXIE Liberec, tanec, stánky a občerstvení u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku hodin - vyhlášení výstupu Sladkou dírou na Štěpánku hodin - program na Štěpánce: Uvítání účastníků výstupu, proslovy, vlastenecké písně, vysvěcení pamětní desky k výstupům na Štěpánku a na Horu J.Cimrmana v Altaji v roce Přírodní výstava v okolí Štěpánky z výstupu na Horu Járy Cimrmana v Altaji Tento slavnostní den bude završen mimořádným představením Divadla Járy Cimrmana AKT v 18:00 hodin v městském kině Jas Tanvald. Vstupenky budou v předprodeji v kině Jas Tanvald, tel.: , Harrachovský zpravodaj 2008/5 14

15 Nové knihy a DVD v Městské knihovně. Romány detektivní Cannell S. - Trefa do černého Alaux J. Záhada v Haut- Brion Jansa P. Malér pana Mahlera Christie A. Sešli se v Bagdádu. Román válečný Elford G. Ďábelská garda 3. Skutečný příběh Vrba R. Utekl jsem z Osvětimi. Romány české společenské Soukupová P. K moři Hejkalová M. Kouzelník z Pekingu Hlaváčková I. Lepší pozdě než nikdy Procházková L. Narušitel. Romány pro ženy Victor C. Děsivé tajemství Michaels F. Všechny barvy lásky Victor C. Krutá daň Romány historické Vantrease B. Záhadný šlechtic Coelho P. Brida Romány napínavé Bachman R. Blaze Hoag T. Minulá provinění Román životopisný Kučík V. Barvy slečny Toyen Vlastnosti dětí Osho O dětech Romány milostné Martin K. Dokonalý hřích Birkner-Mahlerová F. Řekni to raději dvakrát Romány psychologické Proulx A. Ostrovní zprávy Hyde C. Láska v čase přítomném Romány dobrodružné Hůlová P. Stanice Tajga Penney S. - Vlčí něha Romány autobiografické Gilbertová E. Jíst, meditovat, milovat Hoeg P. Až nadejde čas Historická romance Cartland B. Do nebe Zajímavosti Šiška M. Historické miniatury Společenská kronika Druhá světová válka Burgett D. Currahee! Válka v Koreji Makowski A. Korea Životopis Aznavour Ch. Vzpomínky Cestopis Caseyová S. Ďáblovy zuby Naučné knihy pro děti Daňková H. Veselá matematika s Bajtíky Novozámská M. Vyberte si zvířátko Z dílny malých mistrů Kniha pro děti Neborová H. Golem Pohádky pro děti Wagnerová M. Pohádky z moře Ďuríčková M. Zlatá přadlena DVD: Chyťte doktora (komedie) Básník války (válečné drama) Tel.: V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Měsíc Květen 2008 Jandová Markéta let Vošvrdová Marie let Kříž Oldřich let Černá Lidmila let Sochor Jiří let Halamová Marie let Sehnalová Marie let Blahopřejeme Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA DUBEN 2008/KVĚTEN 2008 sobota v h. P.S. MILUJI TĚ Americká širokoúhlá dramatická komedie (117 min.). Slova, pro něž stojí za to žít MILUJI TĚ. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12) středa v h. ÚHEL POHLEDU Americký thriller (90 min.). 8 lidí, 8 úhlů pohledu, 1 pravda. Poodhalení pravdy o pokusu o atentát na prezidenta Spojených států očima osmi různých lidí. Vstupné 70,- Kč, přístupný (12). sobota v h. AŽ NA KREV Americké širokoúhlé drama (158 min.). Když se ambice snoubí s vírou. Kalifornie na přelomu století období velkého ropného boomu. Vstupné 70,- Kč, přístupný (15) středa 4.6. v h. REPORTÉR V RINGU Americké drama (112 min.) z prostředí sportovní žurnalistiky. Práci sportovního redaktora totiž lze přirovnat k napínavému zápasu rychlý rozjezd, mnoho překvapivých zvratů a dramatický závěr. stupné 60,- Kč, přístupný sobota 7.6. v h. BLÁZNOVO ZLATO Americká širokoúhlá komedie (112 min.). Honba za legendárním pokladem. Královnino věno z 18.století, poklad nevyčíslitelné hodnoty, se utopil v moři v roce Honba za jeho objevením tak může začít Vstupné 70,- Kč, přístupný (12) středa v h. ONCE V Česku očekávaný americký hudební film (86 min), ověnčený čerstvým Oscarem Markéty Irglové a Glena Hansarda. Slavný režisér Steven Spielberg o filmu prohlásil. dal mi inspiraci na celý rok dopředu. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12) sobota v h. SPEED RACER Americké filmové širokoúhlé akční dobrodružství (134 min.). Film je dabovaný v českém znění. Přichází svět stvořený pro rychlost. Vstupné 70,- Kč, přístupný středa v h.!! PAN VČELKA Animovaná pohádková komedie pro malé i velké diváky (86 min.) v českém znění. Vyrůstali jsme sice všichni s Včelkou Májou. Zdaleka však o tomto sympatickém hmyzu nevíme všechno stupné 60,- Kč, přístupný Program KINA též na adresách: com Tel.: , Harrachovský zpravodaj 2008/5 15

16 inzerce Prodám sněhovou frézu MTD, výkon 8 koní,-. Tel: Pronajmeme reklamní plochu 5x12m na objektu Podhorská 44, Jablonec nad Nisou poblíž centra přímo u silnice Praha - Jablonec - Harrachov. Cena dohodou. Informace na tel Pronajmu levně byt po rekonstrukci v dolním Kořenově, dobrá dostupnost veř. dopravy, parkování. Tel Příjmeme čísníky/servírky, barmany/barmanky. Možnost ubytování. Více info na tel. č Prodám mincovní telefonní automat ,-Kč, lavinu na sníh - 500,-Kč a udržovač hranolek za 3000,-Kč. Tel Prodám zánovní válendu. Tel: BRANO a.s. hledá zájemce k dlouhodobému pronájmu hotelu Silent v Harrachově. Bližší Informace sdělí Jiří Elbl, mobil: Hledáme zájemce o práci v oboru cestovní ruch - služby. Práce na plný nebo částečný úvazek v kanceláři cestovní agentury a recepci penzionu v Harrachově. Nutná znalost NJ (AJ). Životopisy zasílejte na kontakt na tel. č Prodám mobilní telefon Nokia 3510i, barevný displej, MMS, WAP, SIM Toolkit, kalendář, budík, stopky, kalkulačka, java, hry, velmi jednoduché ovládání, s novou nabíječkou, málo používaný, ve 100 % stavu, cena pouze 900 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel: Prodám hvězdářský dalekohled, zvětšení 32x, ostrý a kontrastní obraz, kompas pro snadnou orientaci, hliníkový stativ, úplně nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Lze zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám mobilní telefon Nokia 3310, hry, dlouhé textové zprávy, velmi jednoduché ovládání, málo používaný, s novou nabíječkou, ve 100 % stavu, cena pouze 600 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel: Prodám úplně nový dalekohled, 25 x 60 mm, barva černá, s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám 2 nepromokavé plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerzální použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks. Zašlu i na dobírku. Tel.: KOUPÍM GARÁŽ V HARRACHOVĚ, Telefon Společenství vlastníků pro bytový dům 347 Harrachov pronajme dva nebytové prostory o celkové výměře 32 m² vlastní vchod, rozvod elektřiny a vody, vhodné na sklady nebo jiný podnikatelský záměr. Cena pronájmu dohodou. Tel.: Jiří Janata jednatel Společenství vlastníků pro bytový dům 347 Harrachov nabízí k pronájmu reklamní plochu na objektu, pohled z hlavní ulice a pěší zóny. Cena pronájmu dohodou. Tel.: Jiří Janata. Daruji starší zachovalé knihy, třebas po deseti kusech. Tel.: Prodám moped Babeta, zachovalý stav, cena 8.000,- Kč. Tel.: Pneu servis Harrachov Vl. Bulušek zahajuje od dubna 2008 provoz. Najdete nás za služebnou Policie ČR. Tel.: Dva dospělí se psem hledají dlouhodobý pronájem bytu v Harrachově. Tel.: Hledám někoho na doučování anglického a německého jazyka. Tel.: letá s 11-letou dcerou hledá vdovce s domečkem. Tel.: Prodám úplně nový crossový trenažér KETTLER VERSO 107 za 7.000,- Kč, původní cena 7.990,- Kč. Minimální zatížení kloubů, účinně působí v problémových partiích (hýždě, boky). Telefon , Babinec Jste žena v důvodovém věku? Tak právě pro Vás je určena pozvánka na pravidelný Babinec. Toto milé babské posezení se koná každé první pondělí v měsíci (v tomto roce tedy: 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., , a ), a to vždy od 15: 00 hod v Obřadní a zasedací místnosti města. Přijďte pobejt!! Harrachovský zpravodaj 2008/5 16

17 Divadlo Harrachov Divadelní spolek J. J. Kolár z Poniklé Vám dne od hodin v harrachovském kině zahraje zpěvohru na motivy stejnomenné knížky Josefa Váchala sepsané Ladislavem Horáčkem v režii Pavla Plichty KRVAVÝ ROMÁN Mnohé o charakteru hry vypovídá následující úvodní úryvek textu zpěvohry: Vážení diváci, vězte, že kus, jejž uvidíte, jest zbaven veškeré rozvláčnosti, psychologických rozborů duší a jiných otravných vlastností, jimiž moderní divadlo zatěžuje rozum diváků a pod záminkou takzvaného uměleckého přístupu nutí svého posluchače k myšlení. Uměleckých přístupů a jiných navýsost obtěžujících hovadin je naše zpěvohra zcela prosta. Budete-li hledati v díle nějaký smysl či souvislosti, nebo dokonce poučení mravní, vězte, že jste na cestě jež nikam nevede. Zbavte se tedy představy, že jste obecenstvo inteligentní a nechte se unášet svými nejnižšími pudy. Vstupné Kč 80,- Vstupenky (na konkrétní místa) je možné si zakoupit na Městském úřadě v Harrachově u paní Radky Bališové Zamlarové (tel.: ). Blahodárné účinky zázvoru na lidský organismus znali už ve staré Číně. Dnes se rádi vracíme k dávno objevenému a vyzkoušenému. Tato rostlina nám dokáže pomoci v mnoha potížích. Kromě účinné prevence proti chřipce a nachlazení likviduje i nejrůznější záněty, pomáhá při nevolnostech, bolesti hlavy, zahání deprese, pálí tuky. Kousek zázvoru v lednici vydá za polovinu lékárničky. Potřebujeme: čerstvý kořen zázvoru vodu med citron Nebo přímo v kině 30 min. před začátkem představení (v případě, že nebude vyprodáno) Zázvorové probuzení Kořen zázvoru omyjeme, nakrájíme na tenké plátky. Zalijeme vroucí vodou (na 1 litr vody cca 15 plátků zázvoru). Louhujeme 5 minut, poté scedíme, přelijeme do skleněné konvičky a ochutíme medem a citronem. Na jarní zázvorové probuzení vás zveme do Čajovny u stromu - Harrachovka Spa&Wellness. Tato čajovna je v provozu denně od 10:00 do 18:00 hod. Naleznete tu voňavé čaje z celého světa, nechybí tu též jedinečná arabská káva Corsini, vyrábějí tu i pravé teplé lázeňské oplatky. K dobré pohodě pobytu v čajovně může posloužit i proslulá vodní dýmka. Harrachovka Spa&Wellness je také nestátním zdravotnickým zařízením, jež občanům a návštěvníkům města může poskytnou zajímavé služby (i formou výhodných léčebných balíčků), například v oblasti rehabilitační lázeňské péče. Harrachovský zpravodaj 2008/5 17

18 PÉČE O ZELEŇ - Josef Beran Zakládání, rekonstrukce a údržba travních ploch Sečení trávy křovinořezem, rotační a lištovou sekačkou, mulčování Zakládání a údržba živých plotů Výsadba a údržba dřevin Ořez, kácení a zpracování stromů Prodej užitkového, palivového i krbového dříví Chemické ošetření ploch proti plevelům - dlažby, chodníky Technická pomoc a poradenství týkající se zeleně Výkon samostatného lesního hospodáře Josef Beran IČO Harrachov, čp. 20 Tel., fax: mobil: ZAPOMENUTEJ MOTEJLEK Harrachováci! Zveme vás do znovu otevřené restauce MOTEJLEK na posezení v příjemném prostředí klasické horské chalupy, tradiční českou kuchyni a nové budějovické pivo PARDÁL 10 (0,5l za 15,- Kč). Těšíme se a čekáme na vás celý rok, každý den od 10 do 22 hodin. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HARRACHOVĚ pořádá V sobotu 7. června 2008 od hodin v prostoru běžeckého stadionu za skicentrem OKRSKOVOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU MUŽŮ A ŽEN PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE BORCE A ZHLÉDNOUT HEROICKÉ VÝKONY A NASAZENÍ VŠECH SOUTĚŽÍCÍCH DRUŽSTEV. Prostředí a terén se blíží skutečné požární realitě TAKŽE ATLETI SE NECHYTAJÍ OBČERSTVENÍ A ZÁBAVA VŠEHO DRUHU ZAJIŠTĚNY. VSTUP ZDARMA. SRDEČNĚ ZVOU HARRACHOVŠTÍ HASIČI. Prosba veřejnosti Krkonošské muzeum v Jilemnici připravuje na letošní letní turistickou sezónu výstavu o Janu N. hraběti Harrachovi ( ), od jehož narození letos uplyne 180 let. Obracíme se proto s prosbou na naši veřejnost, aby, pokud vlastní hmotné či písemné a fotografické památky na tohoto šlechtice (např. i z vybavení harrachovského loveckého zámečku), je laskavě zapůjčila, případně odprodala Krkonošskému muzeu. Archivní či fotografické materiály si na počkání zkopírujeme a originály můžeme okamžitě navrátit zpět. Za vstřícnost předem srdečně děkujeme. Harrachovský zpravodaj 2008/5 18 dr. Jan Luštinec, ředitel muzea

19 Harrachovské letní autobusy Harrachov,Sport hotel-centrum-harrachov,žel.st./ -Kořenov,žel.st. Platí od do Přepravu zajišt uje : ČSAD Semily, a.s.,na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel , , fax km Tč od př opačný směr km Tč od př Harrachov,Sport hotel Harrachov,aut.nádr Harrachov,u Ducha hor Harrachov,centrum Harrachov,sklárna Harrachov,Hábův most Harrachov,Diana Harrachov,žel.st Harrachov,Nový Svět,u Motejlků Harrachov,Nový Svět,Na mýtě Kořenov,odb Kořenov,Martinské údolí Kořenov,žel.st Kořenov,žel.st Kořenov,Martinské údolí Kořenov,odb Harrachov,Nový Svět,Na mýtě Harrachov,Nový Svět,u Motejlků Harrachov,žel.st Harrachov,Diana Harrachov,Hábův most Harrachov,sklárna Harrachov,centrum Harrachov,u Ducha hor Harrachov,aut.nádr Harrachov,Sport hotel Wellness hotel Harrachovka Nový Svět 139, Harrachov Tel.: , , fax: jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky jede od do jede od do všechny spoje přepravují jízdní kola Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Semily,a.s. Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaku nejvýše 10 minut. Turistický přechod do Polska "Harrachov Mýtiny / Polana Jakuszycka" 800 m od zastávky Harrachov,žel.st. Alle Verbindungen warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min. Alle Verbindungen befördern die Fahrräder. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí přestup na vlak Vážení přátelé, wellness hotel Harrachovka získal v loňském roce registraci Nestátního zdravotnického zařízení pro obory praktické lékařství pro dospělé, fyziatrie, balneologie, lázeňství a rehabilitace (FBLR). Nabídka těchto aktivit může oslovit i Vás. Dovolujeme si Vás, proto, pozvat na prezentaci těchto našich služeb: uskuteční se 3.června 2008 v v čajovně U stromu v hotelu Harrachovka za přítomnosti našich odborných pracovníků z balneo, rehabilitačního a zdravotnického provozu. Program: 1. Přivítání hostů 2.Všeobecné seznámení s lázeňským a wellness provozem 3. Představení jednotlivých pracovníků, včetně jejich odborností a specializací 4. Prohlídka lázeňských prostor, ukázka procedur 6. Volná diskuse Připraveny budou propagační a instruktážní materiály a malé občerstvení. Těšíme se na Vás Dana Soukupová - ředitelka Harrachovka Spa&Wellness Harrachovský zpravodaj 2008/5 19

20 Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Připravuje a řídí redakční rada. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa tel.: ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s. r. o.

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Nový rezidenční projekt

Nový rezidenční projekt RAKOUSKO Nový rezidenční projekt Garantovaný příjem z pronájmu až 9% ročně! přímo u lanovky Bad Gastein Sleva 5 % pro první 3 kupující! Bad Gastein, Rakousko Bag Gastein je krásné alpské městečko v údolí

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více