Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení od 14.00hodin Harrachovské kino květen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen"

Transkript

1 2008 květen Náhradní termín představení Ferda mravenec od 14.00hodin Harrachovské kino Pálení čarodějnic Čarodějnické řádění (30. 4.) v Harrachově vyvrcholilo tradičním táborákem pořádaným sborem dobrovolných hasičů. Pálení čarodějnic v lokalitě Sedmidomky přálo počasí a sešla se zde skutečně hojná návštěva z řad občanů a návštěvníků města. Veselice trvala přibližně do první ranní hodiny prvního máje. V nejbližší době čeká SDH Harrachov pořadatelství okrskové soutěže v požárním sportu ( ), první letní táborák (27. 6.) a prodej uzeniny při konání Hornických slavností (28. 6.).

2 Prodej bytů se blíží Jak již z našich zpráv víte, zastupitelé města v loňském roce schválili prodej bytů v panelových domech č.p. 464 až 475 v Harrachově, a to prodejní formou dle zákona č. 72/1994 Sb. Realizací přípravy prodeje a prodejem samotným pověřilo ZM radní města. Zároveň bylo schváleno, že prodej přilehlých pozemků k bytovým domům bude neoddělitelnou součástí prodeje bytů v těchto domech. Způsob prodeje bytů podle výše uvedeného zákona spočívá v tom, že dům se rozdělí na jednotlivé bytové jednotky (samostatné nemovitosti) tzv. Prohlášením vlastníka. Takto vzniklé nové nemovitosti se Prohlášením vlastníka vloží na katastr nemovitostí. Každá bytová jednotka má podíl na společných částech domu, stavební parcele a ostatních okolních pozemcích určených k prodeji s prodejem bytů podílem podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Prodej bytů pak dle zmíněného zákona probíhá tak, že vlastník bytu Město Harrachov nabídne každému nájemci koupi bytu (jehož je nájemcem) za cenu, stanovenou ZM. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla nabídka doručena, může být tento byt prodán jiné osobě. V současné době je stav takový, že je vloženo na katastr nemovitostí tak zvané Prohlášení vlastníka budovy. Nyní se čeká na dokončení prací k oddělení pozemků okolo jednotlivých panelových domů ve smyslu usnesení ZM, vytýčení těchto pozemků a vypracování oddělovacích geometrických plánů. Tyto práce provádí Geodezie Krkonoše (GK) se sídlem v Jilemnici. Následné dokončení a předání prací GK budou vypracovány standardní kupní smlouvy na prodej jednotlivých bytů a ty budou zaslány stávajícím nájemcům bytů (kupujícím). Předpokládaný termín předávání nabídek ke koupi bytů stávajícím nájemcům bytů (kupujícím) je červenec Bližší informace o prodeji bytů v panelových domech Vám podají v úřední dny na odboru správy majetku města v I. patře budovy harrachovské radnice, či na telefonu naší činnosti bylo dne pokácení silně nahnilého javoru klenu u čerpací stanice Benzina a vysazení silného odrostku stejné dřeviny ještě téhož dne! Kácení mimolesní zeleně je vesměs zajišťováno firmou pana Berana, obnova výsadbou odrostky včetně kůlů a ovazu firmou BC Kříž z Nové Paky. Na příští období, resp. rok 2009 uvažujeme o rekonstrukci stromořadí v Anenském údolí (v úseku od dětské ozdravovny až po stanici lanovky), stromořadí na Staré celní od sklárny až po začátek lesa a stromořadí nad poštou.vesměs se jedná o stromy již přestárlé, poškozené, prosychající, některé napadené dřevokaznými houbami, které ohrožují pádem větví přilehlé komunikace. Samozřejmě uvítáme podněty ze strany občanů co se stromové zeleně týká, protože bezpečnost našich občanů a návštěvníků Harrachova je na prvním místě. Lépe je přece nebezpečím předcházet než čekat, až se nějaký úraz nebo škoda stane! Závěrem bychom se rádi prezentovali i přiloženým snímkem. Za komisi ŽP: ing.karel Rait - předseda Foto: M. Michálko Z podkladů OSM Z činnosti komise životního prostředí při MěÚ Harrachov Po delší odmlce bychom se zase jednou rádi našim občanům připomněli činnostmi, kterými se naše komise zabývá, ať už je to provoz čistírny odpadních vod, likvidace odpadků jako takových, ochrana zeleně a význačných lokalit s tím spojených (např. vyhlášení Šafránové louky v centru města za chráněnou přírodní památku). Některé se nám daří více, některé méně, takže bychom se rádi prezentovali úspěchy v obnově zeleně rostoucí mimo les. Jak jste si mohli povšimnout, v Harrachově se tato přestárlá, přerostlá či poškozená zeleň kácí jak na pozemcích městských, tak i soukromých. Povolováno je toto kácení na základě na MěÚ podaných žádostí, které jsou případ od případu posuzovány členy naší komise, vesměs odborníků z řad ochranářů či lesníků. A daří se nám i tuto zeleň v rozumné míře obnovovat a to již v průběhu cca 6 let. Letošní jaro se vůbec zadařilo.dokončili jsme obnovu stromořadí podél silnice do Rýžoviště, nahradili pokácené stromy u pošty (hradí si Česká pošta Pardubice),vysadili odrostek topolu bílého u Bílého Hořce jako náhradu za vloni z havarijních důvodů pokáceného dospělého stromu (hradí si majitel pozemku). Perličkou Harrachovský zpravodaj 2008/5 2 Nový bankomat ve městě!!! Služeb tří bankomatů mohou nyní využít občané a návštěvníci Harrachova. Od počátku měsíce května totiž ke stávajícím dvěma (ČS v centru a ČSOB u sklárny) přibyl třetí, který je umístěn vedle vstupních dveří do budovy Městského úřadu a náleží k síti ČSOB. Všechny tři bankomaty jsou v celodenním provozu. E-Pasy i pro děti!!! Od 25. dubna 2008 se vydávají cestovní pasy se strojově čitelnou zónou a s biometrickými údaji i pro děti do 5 let (s pětiletou platností za 100,- Kč). Požádat o vydání E-Pasu můžete pouze na MÚ Tanvald. Je nutné, aby dítě bylo přítomno při žádání o vydání cestovního pasu z důvodu fotografování. Více informací na aktuality nebo na tel: A. Vyhnálková správní odbor, odd. CD, MÚ Tanvald

3 Noví občánci města Tradiční slavnostní vítání občánků se uskutečnilo v pondělí 12. května 2008 v zasedací a obřadní síni města. Za samosprávu města přivítala naše nejmladší přírůstky matrikářka Radka Bališová Zamlarová. Dětem zazpívali a drobné dárky předali žáci z hudebního kroužku pod vedením Lucky Remerové. Přejeme hodně zdraví a štěstí životem Klára Vyčítalová Amálie Medalová Bára a Jakub Kučerovi Harrachovský zpravodaj 2008/5

4 Krkonoše - svazek měst a obcí informuje Cyklobusem za jeden den Veřejnou dopravou poznáte podstatnou část nejvyšších českých hor Autobusy vyjedou již 31. května 2008 Krkonošské cyklobusy provozované autobusovými dopravci ČSAD Semily, Osnado Trutnov a KAD Vrchlabí, díky finančnímu přispění Královéhradeckého (grant) a Libereckého kraje (zařazení do základní dopravní obslužnosti), příspěvku města Trutnov a Podzvičinska i organizační práci a vlastním prostředkům Svazku Krkonoše je realizován projekt, který výrazným způsobem v letní sezóně zlepšuje dostupnost krkonošských měst a obcí turistům, cykloturistům i obyvatelům, kteří tu žijí. Statistika: V roce 2007 ujel cyklobus kilometrů při 86 jízdních dnech.v letošním roce ujede kilometrů při 84 jízdních dnech. Jízdní řád: V červnu jezdí během víkendů, o letních prázdninách (v červenci a srpnu) denně, v září každý čtvrtek, sobotu a neděli. Informace: Podrobné jízdní řády naleznete na plakátech a letácích s mapkou, které pro vás budou připraveny zdarma v turistických infocentrech a na Tipy na výlety cyklobusem naleznete v propagačních letácích a novém čísle turistických novin Krkonošská sezona, které jsou k dispozici zdarma. Vyjdou koncem května t. r. Kontakt: RNDr. Miroslava Chaloupská Krkonoše - svazek měst a obcí Vrchlabí, Zámek 1 Tel.: , Tourism: (dp) Novinka: Nová linka Hradec Králové, Hořice, Miletín, Dvůr Králové, Kuks, Hostinné, Vrchlabí a zpět bude v provozu jen o letních prázdninách, ve dnech: čtvrtek, sobota, neděle. Obyvatelé a návštěvníci Krkonoš se naopak (i se svými koly) mohou nově svézt do Hostinného, Dvora Králové a Kuksu. Polské Krkonoše nezklamaly Třídenní studijně poznávací cesta do polských Krkonoš, připravena Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí a zajištěna partnerským Zwiazkem Gmin Karkonoskich, splnila očekávání bezezbytku všech účastníků exkurse pracovníků krkonošských informačních center, členů marketingové skupiny při Svazku krkonošských měst a obcí, i dalších hostů například z Euroregionu Glacensis či Univerzity Hradec Králové. Szklarska Poręba, Centrum Karkonoszkego Parku narodowego, Muzeum Minerałów, Wodospad Szklarki, Zamek Chojnik, Kościółek Wang, Muzeum Lalek, Muzeum Sportu, Informační centrum Karpacz, Centrum Kolorowa, Informační centrum Jelenia Góra, Muzeum Karkonoskie, Park Miniatur, Informační centrum Kowary, Sztolnie Kowarskie téměř tři desítky účastníků navštívily přírodní a historické zajímavosti, připravena byla večerní prohlídka Jelení Hory, či návštěvy spřátelených infocenter. Poznávací cesta, nabytá zajímavým programem a financovaná z Interreg - přeshraničního fondu Evropské unie, byla zakončena v Městském muzeu Žacléř. Doprovod poskytli kolegové z Polska. Harrachovský zpravodaj 2008/5 Cílem cesty byla vzájemná výměna praktických zkušeností, provozně organizačních záležitostí na obou stranách hranice a osobní poznání zajímavých turistických cílů, které budou pracovníci informačních center doporučovat českým i zahraničním hostům jako tipy na výlety do Polska. (dp) Poznámka HZ studijní cesta se uskutečnila ve dnech a jejím harrachovským účastníkem byl Martin Soukup společně s Jitkou Řehákovou (vedoucí odboru cest. ruchu MÚ ve Špindl. Mlýnu)

5 SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Poradenská linka (8 Kč/min.) Spotřebitelská poradna: Reklamace kočárku Dotaz: Chtěla bych se zeptat na reklamaci kočárku. V zadní části, kde se dotýká látka konstrukce nám na dvou místech praskla látka na potahu a je vidět, že se bude dál párat potah. Je možné reklamovat tuto vadu? Podle mě, je to špatně konstrukčně vyřešeno. Ptala jsem se v obchodě, kde jsem kočárek kupovala a řekli mi, že už to někdo reklamoval a že odpověď servisu byla, že je to používáním. A ještě jeden dotaz, máme v případě reklamace právo požadovat náhradní kočárek? Děkuji Š. H. Letní dovolené klepou na dveře Odpověď: Závadu samozřejmě reklamujte a pokud stanovisko prodávajícího bude zamítavé, kontaktujte soudního znalce, dohodněte si s ním prohlídku kočárku, aby zkontroloval, čím byla vada způsobena. Pokud zjistí, že byla způsobena vadou materiálu nebo výroby a nikoliv vaším zaviněním, nechte si vyhotovit nezávislý posudek. Ten musíte nejprve uhradit, ovšem pokud vyzní ve Váš prospěch, máte nárok na jeho proplacení od prodejce na základě 598 Občanského zákoníku. Ceny za posudek se pohybují u jednoduchých věcí v řádu stokorun, u složitějších případů pochopitelně více. Seznam znalců najdete na nebo u kteréhokoliv soudu. Kočárky posuzuje rovněž Strojírenský zkušební ústav (http://www.szutest.cz/kontakty/). Se znaleckým posudkem máte velkou šanci na úspěch. Naopak prodávající riskuje, že místo pouhé částky za zboží bude muset platit třeba i podstatně více. Doporučuji proto s tímto záměrem i jeho důsledky seznámit prodejce předem. Na zapůjčení náhradního kočárku po dobu reklamačního řízení nárok bohužel nemáte. Sezóna dovolených začíná a SOS již eviduje první dotazy a stížnosti na CK. Opět se ukazuje, že spotřebitelé by měli být obezřetnější při výběru zájezdu (zejména u výše inzerovaných cen) a při uzavírání smlouvy (všechny své požadavky by si měli nechat zanést do smlouvy). SOS nejčastěji eviduje stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb zejména na kvalitu ubytování (místo čtyřhvězdičkového hotelu je spotřebitel ubytován v hotelu nižší třídy, místo slibovaného balkónu s výhledem na moře je ubytován v přízemí s výhledem na popelnice atd.) a stravování. Kvalita ubytování, dopravy, ale i dalších služeb musí odpovídat smlouvě, kterou spotřebitel uzavřel s cestovní kanceláří. Precizní cestovní smlouvou lze předejít případným pozdějším sporům. Spotřebitel by si měl všechny své požadavky nechat zanést do písemné cestovní smlouvy, např. popis kategorie, polohy, stupně vybavenosti ubytování, způsob a rozsah stravování, druh a kategorie dopravy, výši odstupného atd. Pokud poté spotřebitel není s kvalitou poskytovaných služeb spokojen, měl by se obrátit na delegáta, se kterým sepíše reklamační protokol. Spotřebitelům také doporučujeme, aby si situaci zdokumentovali, vyfotili nebo nahráli. Reklamaci je pak třeba u CK uplatnit nejpozději do 3 měsíců od ukončení zájezdu, říká Jana Teplá, právnička SOS. Pokud si spotřebitel objednal zájezd u cestovní agentury, může reklamaci zájezdu uplatnit jak u cestovní agentury, tak u cestovní kanceláře. CK mnohdy odmítají odpovědnost za poskytnuté služby s odůvodněním, že některé služby v rámci zájezdu pro ni zajišťují jiní dodavatelé (například letecká společnost, provozovatel hotelu atd.), na které pak spotřebitele s reklamacemi zároveň odkazují. CK se však této odpovědnosti zříci nemůže, neboť dle zákona odpovídá i za své subdodavatele. Pokud se například ztratí či poškodí zavazadlo při dopravě, je pro spotřebitele partnerem pro vyřizování stížnosti CK. destinace je naplánován na hod a návrat domů na 4 hod ranní, tak se fakticky zájezd zkrátí o 2 dny. Bohužel žádný zákon neupravuje otázku počtu dní a nocí strávených na zájezdu. Obecně platí zásada, že ubytování na noc se počítá od 14 hod do 12 hod následujícího dne. Nezbývá než spotřebitelům doporučit, aby byli velmi opatrní při výběru zájezdu, pokračuje Jana Teplá. V neposlední řadě si spotřebitelé stěžují na to, že při uzavírání smlouvy po nich CK požaduje vyšší částku, než kterou inzerovala. Jedná se o problém, na který SOS neustále upozorňuje. Některé CK kosmeticky upravují ceny tak, aby vizuálně vypadaly co nejnižší a pro spotřebitele co nejatraktivnější. Ceny proto inzerují neúplně vyčleňují z nich povinné příplatky (např. palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, letištní taxy). Cestovní kanceláře odůvodňují toto vyčleňování příplatků výkyvy v cenách ropy. S tímto tvrzením nesouhlasíme. Podnikatelé v jiných odvětvích, například autobusoví dopravci, musí rovněž v dlouhém časovém předstihu kalkulovat své prodejní ceny a postupují přitom stejné hospodářské riziko. Cestovní kanceláře mají navíc proti nim ze zákona možnost reagovat na nárůst nákladů spojených s dopravou jednostranným navýšením ceny zájezdů pouze písemným oznámením zákazníkovi o zvýšení ceny zájezdu do 20 dnů před zahájením zájezdu, dodává Jana Teplá. Kontakty: SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) Tel , fax: Další spotřebitelé jsou nespokojeni také s faktickým zkracováním zájezdů. Když si zákazník objedná zájezd na 7 dní, odlet do Harrachovský zpravodaj 2008/5 5

6 Ve středu uspořádala základní škola na Kolečku pro žáky Den dopravní výchovy. Žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu zručnosti na kole, jízdu zdatnosti, zahrát si dopravní hru, připomenout si, jak má být správně vybavené jízdní kolo a na mobilním dopravním hřišti trénovali jízdu na kole v modelové dopravní situaci. Součástí celého projektu byl také nácvik poskytování první pomoci. S organizací akce nám pomáhali pracovníci Besip Teamu z Liberce, kteří zajistili všechna stanoviště s dopravní tematikou, pracovníci Českého červeného kříže z Jablonce nad Nisou, na jejich stanovišti si žáci vyzkoušeli ošetření drobných poranění, Hasičský výjezd na Jizerku DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY Pěkné teplé dny přelomu měsíce května si vyžádaly hasičský výjezd do osady Jizerka, kde byl zjištěn v odpoledních hodinách úterý třináctého května lesní požár. Přesně ve 12:51 hod byl vyhlášen akusticky a telefonicky poplach od operačního dispečinku v Semilech, který byl o tomto informován od OPIS Jablonec nad Nisou. Harrachovská jednotka na místo zásahu vyjela se dvěma cisternovými vozidly, protože se předpokládala spotřeba velkého množství vody. Výjezd šestičlenné jednotky se uskutečnil přesně devět minut od vyhlášení poplachu. Od 25 minut později již naše vozy dorazily na místo a naší jednotce byly velitelem zásahu vydány úkoly, jedním vozidlem CAS kyvadlově doplňovat cisterny profesionálních hasičů a s pomocí druhé CAS a po vytvoření jednoho doprovodného vedení B s jedním útočným proudem C provádět dohašování požáru v lesním porostu. Celková spotřeba vody naší jednotky činila litrů vody. Po ukončení prací byla harrachovská jednotka velitelem zásahu odvolána a 15:33 hod již byly oba vozy na základně. Operační středisko na místo vyslalo profesionální hasiče z Velkých Hamrů a dobrovolné jednotky z Příchovic, Horního Polubného, Tanvaldu - Šumburku a následně i profesionály z Jablonce nad Nisou spolu s dalšími dobrovolnými kolegy z Desné II, Zlaté Olešnice a Harrachova. Požár zasáhl více než jeden hektar lesního porostu, a to převážně v podobě kleče a travnatého podrostu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost neznámé osoby při manipulaci s otevřeným ohněm. Výše škody se podle prvotního odhadu vedoucího polesí pohybuje okolo 100 tisíc korun. (ms) zlomenin, procvičovali úkony k obnově základních životních funkcí atd. Policie ČR (místní oddělení) nám propůjčila svůj areál a poskytla pracovníka, který si s žáky povídal o výbavě jízdního kola a kola některým žákům zkontroloval. Mladší žáci, kteří bezchybně zvládli jízdu zručnosti, si odnesli pěkné ceny. Pro nás i žáky naší základní školy to byla první akce tohoto druhu, věříme, že se při ní děti bavily a odnesly si cenné poznatky z dopravní výchovy. Děkujeme touto cestou všem, kteří s organizací pomáhali. (hs) Harrachovský zpravodaj 2008/5

7 Harrachovská základní škola již několik let úzce spolupracuje s pracovníky Krnapu, kteří takto pomáhají pedagogům v oblasti ekologické výchovy. Letos v březnu se ve škole uskutečnil den besed a praktických aktivit týkajících se Krkonoš. Pracovníci Krnapu z oddělení ekologické výchovy ve Vrchlabí přijeli uspořádat besedy týkající se Krkonoš z různých úhlů pohledu. Děti měly možnost získat zajímavé informace o geologickém vývoji naší lokality,o působení ledovců při tváření krajiny v dávné minulosti, o způsobu života na horách dříve i dnes, o rostlinách i živočiších žijících v našich horách a také o nelehké a zajímavé práci ochránců přírody. Žáci nižšího stupně měli besedu doplněnou praktickými aktivitami, kde si měli možnost vlastnoručně vymodelovat Sněžku a také stavby na ní. Tento program děti velice zaujal a hodláme v této formě činnosti pokračovat. Spolupráce školy s Krnapem se ale netýká pouze konání besed a přednášek. V minulých letech jsme ve spolupráci s pracovníky Krnapu v Harrachově uspořádali již čtyři dvoudenní přechody Krkonoš od Sněžky do Harrachova s noclehem na Petrovce. Místní pobočka Krnapu vždy vychází škole vstříc například také v konání přírodovědných tematických vycházek do blízkého okolí. Chceme tímto poděkovat našim ochráncům přírody, kteří vždy vstřícně reagují na naši žádost o spolupráci a pomáhají nám vytvářet v dětech kladný vztah k přírodě. (hs) Spolupráce KRNAPu se školou Zima a vítání jara v MŠ Kamínek Jako každý rok využíváme co nejvíce pohybu venku děti kluzákují, lyžují a využívají sněhu k různým stavbám a hrám. Při příležitosti SP v letech na lyžích (o kterém jsme si v MŠ povídali) jsme byli moc rádi, že do školky přivezl jeden z našich nejlepších skokanů Antonín Hájek, kterého pozvala naše paní ředitelka a uspořádala pro děti besedu i s ukázkou skokanské výstroje a výzbroje. Na závěr se s dětmi Tonda vyfotil a rozdal všem fotografie se svým podpisem. I když letošní zima byla na sníh skoupá, přesto se nám podařilo koncem března uspořádat závody na běžkách, kde nás překvapila velká účast hlavně nejmladších dětí. Závody proběhly za krásného počasí a při bouřlivém povzbuzování všech rodičů a kamarádů. O hudební produkci se postarala firma ELDO servis pan Dostalík a tratě připravil pan Hudeček. Výborný závodnický čaj připravily naše paní kuchařky finance na odměny nám poskytla sportovní komise při MÚ. Přestože tato zima patří do kategorie mírných na jaro jsme se moc těšili a přemýšleli, jak ho nejlépe přivítat. A tak jsme vymysleli Vítání jara spojené s velikonočním odpolednem pro rodiče a děti. Akce probíhala v MŠ, rodiče společně s dětmi vyráběli velikonoční dekorace z různých materiálů, sázeli obilí a měli možnost se naučit plést pomlázku. O to se postaral pan Stříbrný, kterého jsme pozvali. Paní kuchařky připravily pro všechny malé občerstvení (beránek, káva, čaj). Potěšila nás veliká účast a spokojenost rodičů a vypadá to, že se tato vydařená akce stane v MŠ tradicí. Další naší akcí byl Čarodějnický týden. Děti se již od začátku dubna mohly zapojit s rodiči do soutěže O nejhezčí čarodějnici. Velice nás potěšilo, jak se rodiče předháněli i nejkrásnější a nejnápaditější vyrobenou figurínu čarodějnice. Vše vyvrcholilo třicátého dubna, kdy se školka změnila v čarodějnické doupě. Také všechny děti a celý personál se v ten den změnili v čaroděje a čarodějnice. Hned u vchodu do MŠ byly vystaveny všechny čarodějnice a před kuchyní čarovala paní kuchařka, u které si děti z velkého hrnce vybíraly překvapení. Dopoledne všichni soutěžili, zpívali a tancovali. Potom jsme přivítali čarodějnickou hymnou pana starostu, který všem přinesl odměnu a s pěti člennou porotou vybral pět nejkrásnějších čarodějnic. Velikou pochvalu, ale zasluhují všechny rodiče za opravdu krásné čarodějnice. Čarodějnické dopoledne jsme zakončili průvodem do centra města. Všichni jsme byli po čarodějnickém dni moc spokojeni a těšíme se již na další akce, které nás čekají. Vidíme, že tu máme letos s rodiči opravdu dobrou partu, která nezkazí žádnou legraci. Krásné jaro přeje kolektiv MŠ Harrachovský zpravodaj 2008/5

8 Zprávy z Integrované střední školy v Harrachově Projektový rok stáže studentů Integrovaná střední škola v Harrachově se v tomto školním roce opět pustila do evropských projektů. V projektu Leonardo da Vinci rozšířila škola nejen destinace o Velkou Británii, ale projekty žáků i o projekty pro pedagogy. Na podzim loňského roku vyjela skupina studentů nástavbového studia oboru Podnikání do anglického Plymouthu, kde získávala odborné zkušenosti z oblasti řízení, managementu a praktických dovedností ve firmě HONDA. Přestože to byla cesta do neznáma, neboť anglický partner byl novým partnerem projektu, stáž byla hodnocena studenty velmi pozitivně. Další skupiny vyjely již k známým partnerům - do slovenského Tvrdošína a polského Walbrzychu. Spolupráce s těmito školami jsou velkým přínosem jak pro studenty tak pro pedagogy. Na zahraniční stáže bylo dosud vysláno šedesát studentů naší školy. Na počátku letošního roku jsme v naší škole přivítali čtyři běhy stážistů oboru Mechanik opravář z Polska a ze Slovenska, celkem 26 studentů. Stážisté byli zařazeni do skupin odborného výcviku s našimi studenty. Připravili jsme pro ně i kulturní a sportovní program. V současné době máme v agentuře Leonardo da Vinci předložen projekt na další období, ale vzhledem ke klesajícímu kurzu eura nevíme, zda-li budeme moci tento projekt realizovat. Kurzové rozdíly, které nejsou pokryty projekty, zatěžují tak velmi rozpočet školy. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Samozřejmě bychom rádi pokračovali v již vytvořených kontaktech a zkušenostech. (ps) Školní rok 2007/2008 se nezadržitelně blíží ke svému konci. Do finiše se dostávají studenti nástavbového studia oboru PODNI- KÁNÍ v jediné střední škole v Harrachově. V polovině dubna je čekal první a zásadní krok ke splnění zkoušky dospělosti písemná maturitní zkouška z českého jazyka. Studenti volili jeden ze 4 slohových útvarů dopisu, charakteristiky, úvahy a referátu. Dopis na téma Poznej krásy mého regionu psalo nejvíce studentů. Následovala charakteristika na téma Karel Čapek: Nejsou velké a malé poměry, ale velcí a malí lidé. Jak se studenti úkolu zhostili, posuďte sami z následujících úryvků písemných maturitních prací. Některý den bychom se vydali na typickou horskou túru. Chtěl bych Ti ukázat pramen Labe. Výstup tam nahoru bychom si zpříjemnili výjezdem sedačkovou lanovkou až na vrchol Lysé hory. Cestu k prameni lemují kleče nejpodivnějších tvarů a trsy rostlin, k jejichž poznání být jen laik nestačí. Na oběd bych Tě pozval na horskou chatu Dvoračky vybudovanou na popud knížete Harracha. Při chutném obědě se budeš kochat nekončícím množstvím přírodních krás, které nám tato krajina nabízí. Nekonečné řady vrcholků se v mlze přeměňují v četná souostroví bílého moře. Nejpozoruhodnější stavbou, ojedinělou a nepřehlédnutelnou, je liberecký Ještěd. Z této vyhlídky je vidět dlouhá stěna vysokých skal odrážející dunivý hluk blížícího se vlaku, který z ohromné výšky připomíná nevinnou dětskou hračku. Pokud však zavřeš oči, tvé ostatní smysly upoutá mnohem líbeznější zpěv ptáků a volání potulující se zvěře. Na první pohled působí otec sebejistě. Je to muž zralého věku s mírně zakulacenou postavou (zaměstnání za volantem automobilu má svůj vliv), ale i tak je po většinu života veselou kopou. Na někoho může působit svérázným dojmem, převážně na lidi, kteří mají pocit, že jsou něco víc než druzí. Nemá rád, když se někdo nadřazuje na ostatní. Po jeho boku ze mě vyrůstala osobnost, kterou jsem dnes. Mám někdy pocit, že tátu neznám. Situace v životě, když jsem měla starosti, zastínily vnímání jeho některých životních etap. Pro kvalitu mého budoucího života je každá společná chvíle s tímto člověkem pro mne i pro mého syna tím nejcennějším darem. Je trpělivým manželem mé matce, přátelským a nekompromisním otcem i milujícím dědečkem. Pro své okolí je bezesporu kvalitním, chápajícím a spolehlivým přítelem. Pastelka pojištění pro děti můžete pořídit Vašemu dítěti už od narození - min. do 18 let, maximálně až do 25 let. V rámci jedné smlouvy je možné pojistit až 4 děti (i postupně, jak přicházejí na svět a ani nemusí být sourozenci!) Vyberte z pěti různých připojištění: úrazové ve dvou variantách s možností volby výše pojistného krytí, s denním odškodným, či bolestným pro případ pobytu v nemocnici s výplatou denního odškodného pro případ závažných onemocnění s výplatou zvolené poj. částky, a další 3 zvolená připojištění = výrazná sleva! Dítě moje všechno. Svoje děti můžete zajistit i pro případ, že by se s vámi něco stalo uzavřením dětského pojištění s pojištěním rodiče v jedné smlouvě. Základem je spoření dětem. ukládáte své finance a sami rozhodujete o investičním programu. máte přehled a přístup k Vašim penězům kdykoli před ukončením smlouvy. můžete měnit pojištění a jeho parametry v průběhu Věra Hnyková, Allianz pojišťovna, a. s., Kancelář v centru Desné, Krkonošská ul. 489, Tel.: , Mob.: Harrachovský zpravodaj 2008/5 8

9 Historické okénko Pohár kongresového můstku PKM v roce 1925 na starém Kongresovém můstku. V minulém čísle HZ jsme popsali historii předválečných můstků na Čerťáku a závody tam pořádané místním Wintersportvereinem. V dnešním článku bych Vás rád seznámil s historií nejvýznamnějšího předválečného závodu ve skoku na lyžích na území Československa, Poháru kongresového můstku. Na počest úspěšných Kongresových závodů v roce 1923 byl vyhlášen Svazem lyžařů ČR závod o Pohár Kongresového můstku. O významu tohoto závodu svědčí i text ze svazového časopisu Zimní sport z roku Myšlenka tohoto závodu je znamenitá. Pohár kongresového můstku má soustřediti na konci zimy všechny naše závodníky ve skoku - tedy v době, kdy mají za sebou zkušenosti celé saisony - nejlepší to trainink. Závod tento obdařen je skvělým, drahocenným stříbrným pohárem, putovní to cenou, kterou lze definitivně dobýti trojím, po sobě jdoucím vítězstvím v prvé třídě. Mimo to dobývá vždy každý prvý závodník všech tříd miniaturní stříbrný odlitek poháru definitivně a každý druhý a třetí závodník všech tříd čestný odznak zdobený českými granáty. Závod je mezinárodní a bude pořádán každoročně Svazem lyžařů RČS na kongresovém můstku v Harrachově. První ročník byl naplánován na Byl výborně obsazen, pro rychlou změnu počasí (začalo mrznout a můstek ztvrdl na beton) se však nemohl uskutečnit. V Zimním sportu popisuje jeho šéfredaktor Dr. Kalábery situaci následovně: Můstek byl skvěle upraven pod vedením Koldovského, takže v poledne, v záři sluneční bylo na něj milo pohledět. Nájezd, doskočiště i dojezd, vše bylo bezvadně upraveno a prapory třepetaly se lehkým větříkem. Z pokusných skoků předcházejícího dne a dopoledne před závodem soudilo se na znamenité výkony. I konkurence byla znamenitá, nejsilnější ze všech našich závodů ve skoku. Vše bylo připraveno, Harrachovský zpravodaj 2008/5 závodníci u startu. Sníh skvělé jakosti, počasí nádherné, jasno. A tu přišel poměrně slabý, ale za to studený severák a sníh ve čtvrt hodině úplně ztvrdnul. Můstek pojednou stál jako vytesán do kararského mramoru. Nikdo nemohl odvážiti se skoku, aniž by riskoval zdraví a snad i život. Několikeré pokusy o rozdupání doskočiště byly bezvýsledné. Závod byl proto na neurčito, snad pro tuto saisonu vůbec odložen a provedeno jen několik exhibičních skoků. Za dopoledního stavu sněhu lehce by se překonal rekord kongresového můstku a výkony nejlepších jistě by dosáhly Tuto estrádu létajících chlapů nebylo ovšem možno nikdy spatřit, protože byla zmontována, ale vástižně mluví o dobrém standardu našich hochů v boji o Pohár kongresového můstku v Harrachově. (Foto Schwarz - Harrachov, montáž Kalibera)

10 50 metrů, tak výtečná byla situace sněhová. Nezbývá než litovati, sešlo se tolik znamenitých sil. Poprvé se tak o Pohár Kongresového můstku skákalo až v roce Prvním vítězem se stal olympijský medailista Rudolf Burkert. Závod se pak každoročně konal na Kongresovém můstku na Ptačinci, od třicátých let pak na novém Svazovém můstku. Výjimkou byly roky, kdy závod pro nedostatek sněhu nebyl uskutečněn (1929, 1930, 1936). Závod měl vždy vynikající úroveň a stal se nejvýznamnějším skokanským závodem v Československu. V roce 1931 se i přes protest místních funkcionářů závod konal v Plavech, údajně pro lepší kvalitu můstku. Po druhé světové válce byla tradice závodu obnovena, nemá však dlouhého trvání a postupně je nahrazen jinými závody, především Pohárem Harrachovských skláren. St. Slavík Příspěvky do historického okénka jsou zařazovány v rámci výročí 100. let organizovaného lyžování v Harrachově. Pohár kongresového můstku 1924 pro náhlou změnu počasí nekonán R. Burkert HDW 2. H. Strischek HDW 3. F. Wende HDW F. Wende HDW 2. Koldovský 3. J. Bim H. Strischek HDW 2. J. Bim ČSK 3. G. Swendsen LZK R. Burkert HDW 2. H. Strischek HDW 3. J. Bim S. K. Náchod 1931 závod byl pořádán v Plavech 1. G. Jansen Nor 2. V. Pech Vysoké 3. H. Palme HDW 1932 a 33 se v Harrachově uskutečnilo Mistrovství ČR a závod o Pohár KM se nekonal M. Skrbek 2. J. Feistauer 3. M. Chlum A. Bartoň 2. M. Chlum 3. F. Šimůnek 1942 závod se konal na můstku na Kopanině 1. O.Buďárek 2. J. Císař 3. A. Lenemayer J.Štolba 2. J. Lukeš 3. A. Lenemayer 1948 pro nedostatek sněhu se závod konal ve Vysokých Tatrách 1. M. Bělonožník 2. J. Císař 3. J. Krzeptowski Pol Harrachovský zpravodaj 2008/5 10 Nájezd Kongresového můstku v roce 1932.

11 Vyhlášení nejlepších sportovců Harrachova Harrachov již zná jména svých nejlepších sportovců uplynulé roční sezony. Tím celkově nejúspěšnějším se stal skokan (letec) na lyžích Antonín Hájek, nejlepším trenérem pak biatlonista Milan Janoušek. Místem slavnostního vyhlášení byla zasedací a obřadní síň města, a to v úterý 15.dubna Za samosprávu města všem oceněným blahopřál starosta Tomáš Ploc. Antonín Hájek Reprezentant ČR ve skoku na lyžích, student sportovního gymnázia v Jilemnici, závodník Dukly Liberec. Trenér Richard Schallert. Jeho svěřenci Vítek, Dostál, Holubec, Moravec, Šlesinger a další získali řadu výborných umístění na ZOH, MS i ME. Ke sportu vychoval i své dcery. Letos skončil jako hlavní trenér české reprezentace a za dlouholeté výborné výsledky svých svěřenců byl vyhlášen trenérem biatlonu světa za rok Za celou tu dobu vždy propagoval Harrachov děkujeme a blahopřejeme. Dále pro kompletaci uvádíme jména všech dalších oceněných sportovců a trenérů. Tondovi se dařilo hlavně na mamutích můstcích. V Harrachově zlepšil místní rekord, který držel Kuba Jiroutek výkonem 205,5 metrů. Na MS v letech na lyžích v německém Oberstdorfu obsadil 20.místo a jeho sezona vyvrcholila při finále SP v Planici, kde nejdříve dolétl na značku 209,5 m a překonal český rekord Jakuba Jandy a další den v soutěži družstev dolétl na značku 219 m tím vytvořil opět nový český rekord a pomohl družstvu k výbornému pátému místu. Ve SP se umístil ve této sezoně na 12. místě a ziskem 44 obsadil celkové 44. místo. Na MČR v Liberci získal stříbrnou medaili (1. Koudelka a 3. Vaculík). Za vytvoření českého rekordu byl navržen za sportovce Harrachova Milan Janoušek Daněk Lukáš skok a severská kombinace, Háček Vítek skok a severská kombinace, Tišer Kryštof skok a severská kombinace, Kmochová Tereza alpské lyžování, Zapadlová Hana biatlon, Puskarčíková Anna biatlon, Lelek Miroslav biatlon, Řehořková Lucie karate, Medek Vladimír silový trojboj, Čermák Radek skicross, Slavík Tomáš severská kombinace, Kožíšek Dušan běh na lyžích. Trenéři: Jan Zapadlo biatlon, Jan Vodseďálek skok a severská kombinace, Kateřina Prokšová alpské disciplíny. Všem oceněným blahopřejeme a věříme že i za rok bude mít sportovní komise k výběru široký repertoár navržených jmen. (ms z podkladů W. Slavíka) Dlouholetý reprezentační trenér čs. biatlonu. Začínal v Jiskře Harrachov jako sdruženář na vojnu šel do Rudé hvězdy a začal se věnovat biatlonu. Po skončení aktivní činnosti se stal trenérem. Tuto práci vykonává již řadu let. Harrachovka Spa&Wellness přijme Kuchaře, kuchařku, pomocnou sílu do kuchyně, pokojskou Informace na tel.čísle paní Soukupová. Harrachovský zpravodaj 2008/5 11

12 Pravidelné skokanské exhibice na Kamlu Občané a návštěvníci Harrachova jsou srdečně zváni na pravidelná exhibiční klání ve skoku na lyžích mezi žáky Ski klubu. Dějištěm mini závodů je skokanský areál na Kamlu. Exhibiční skokanské klání se pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří Polster a Pohl z Lipska. Termíny jsou konány v níže uvedených termínech se začátkem v 16:30 hod: 29.5., 5.6., 11.6., 17.6., 24.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 22.7., 29.7., 5.8., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 2.9., 9.9., 16.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., , , Přijde i Vy povzbudit naše nejmladší závodníky!!! Ohlédnutí za zimní sezonou Harrachovští lyžaři běžci se loučili se zimní sezonou tradičně v maskách v pátek čtvrtého dubna 2008 s několika skokany a kombiňáky. Na posledních zbytcích sněhu se konaly štafety, po nich jsme se přemístily na sjezdovku, někteří na běžkách to na sjezdovce zkoušeli poprvé a tak byla docela sranda. Nechybělo ani sladké občerstvení. Loňská zima nám moc nepřála a ta letošní na nás zapomněla úplně. Sněhu bylo poskrovnu, tratě se nedaly upravovat a tak veškerá příprava se odehrávala od stadionu k velbloudu, jen několikrát byly stopy na vrchní části tratí, také jsme využívali tratě v Jakuszycích. Zúčastnili jsme se celkem třinácti závodů Libereckého kraje, starší žactvo pak dvou částí MČR ( na Zadově a ve Vysokém, které bylo pro nedostatek sněhu přemístěno do Jakuszyc). Na závěr se na Mísečkách ( ) konalo finále, závod byl republikový a započítáván do Českého poháru. Úplně poslední závod Libereckého kraje a zakončení vyhlášení poháru se uskutečnilo v Jakuszycích dne Umístění MČR Zadov Benešová Alena, 3 km, VT, 18. místo, štafeta 3 km, VT, 3 štafeta LK, 14. místo, Salabová Julie, 3 km, VT, 20. místo, štafeta 3 km, 4 štafeta LK, 15. místo MČR Vysoké (Jakuszyce) sprint. KT Puskarčíková (18.), Salabová (20.), Benešová (19.) postoupili do čtvrtfinále. 3k. KT, Puskarčíková (25.), Benešová (26.), Salabová (29.). Ostatní členové oddílu se účastnili veřejných závodů, dobře se umisťovaly Medalová Karolína, Stela Dostalíková, Julie Petráková, Bára Hájková, Svobodová Agáta. Náš jediný mladší dorostenec Lelek Miroslav se na MČR v Novém Městě (6 km) KT umístil na 49. místě, 5 km LT stíhačka (43.), Mísečky Český pohár sprint VT 43, Jakuszyce Běh Piastů 10 km (10.). Pod vedením Honzy Zapadla dále závodil v biatlonových závodech celkově v českém poháru skončil třetí. Nyní odchází na sportovní gymnázium v Jablonci. Na závěr děkujeme TJ Jiskra a Ski klubu, všem profesionálním i dobrovolným činovníkům za podporu běžeckého úseku, Ski servisu Ploc, Lisičan YOKO, Sport David, Sport Čermák, Zámečnictví Novotný, Sportovnímu areálu (všem vlekařům SAH), všem sponzorům, rodičům a těm kteří nám fandí. Za úsek běhu Venca Poznámka HZ v příštím čísle přineseme výsledky zimní odchovanců úseku běhu v uplynulé sezoně. Republikové finále HNKN Mísečky 3 km KT Benešová Alena (21.), skiaduatlon 2 km KT + 2 km VT (14) celkově 17., Salabová Julie 3 km KT (20.) Skiduatlon 2 km, KT + 2 km VT (24.), Puskarčíková Anna 3 km, KT (23.), Skiduatlon, 2 km KT+2 km VT (26.), celkově 35., Krčková Eliška 2 km KT (18.), 2km (9.), celkově 14. Liberecký pohár ze šesti závodů se sestavil žebříček LBK Svobodová Eliška ročník 99, 11. místo, Moravec Zdeněk 99, 11., Moravcová Natálie 98, 20., Biemann Ondřej 98, 10., Krčková Eliška 97, 6., Haasová Martina 97, 17., Morávcová Bára 96, 8. Benešová Alena 95, 3., Salabová Julie 95, 11., Puskarčíková Anna 95, 12. Harrachovský zpravodaj 2008/5 12

13 Mohlo by vás zajímat. Aby nebyl neznámý stěžovatel ochuzen o odpovědi, dovoluji si zveřejnit odpovědi adresátů tj. Krajského úřadu Liberec a Ministerstva životního prostředí, které jsem obdržel, aniž jsem se na ně ptal. Jak je to možné? Někdo mým jménem zaslal stížnosti na shora uvedené instituce. Odpovědi jsou velice aktuelní a jistě zajímavé i pro širší harrachovskou veřejnost. Josef Beran Krajský úřad Libereckého kraje Ing. Bohdan Tomáš Ředitel krajského úřadu L i b e r e c Vážený pane řediteli, děkuji Vám za dopis ze dne týkající zastavování částí Harrachova. Nevím, zda se jedná o nedorozumění či nějaký záměr, ale ujišťuji Vás, že já jsem Vám žádný dopis neposílal. Překvapuje mne, že někdo použil mého jména k tříbení tématu všestranně diskutovaného nejen občany Harrachova, ale i ostatních Krkonošských měst a obcí. Sám jsem sice odpůrcem výstavby tzv.apartmánových bytů a iniciátorem stavební uzávěry v Harrachově. Jako bývalý zastupitel a člen Rady města Harrachova jsem s problematikou součinnosti Městského úřadu a stavebního úřadu obeznámen, tudiž bych se na Vás s touto problematikou zřejmě neobracel. S pozdravem Josef Beran Harrachov 20 Harrachovský zpravodaj 2008/5 13

14 Svazek obcí MIKROREGION TANVALDSKO Expedice ALTAJ CIMRMAN 2007, Divadlo JÁRY CIMRMANA Praha Centrum P A R A P L E Praha srdečně si dovolují pozvati Vás na SPANILOU KRASOJÍZDU STEZKOU JÁRY CIMRMANA A VÝSTUP SLADKOU DÍROU NA ŠTĚPÁNKU spojený s uložením pamětní desky Expedice Altaj Cimrman 2007 dne 7. června 2008 P r o g r a m: ZLATÁ OLEŠNICE - Navarov: 9.00 hodin - start Spanilé krasojízdy na bicyklech historických i moderních, v kostýmech dobových i současných, určeno pouze pro cyklisty trénované a zkušené. Zlatá Olešnice - Na Vrších: 9.30 hodin - start Spanilé krasojízdy na bicyklech historických i moderních, v kostýmech dobových i současných, určeno je pro cyklisty netrénované, rekreační a cyklisty sváteční. Setkání s těmi, kdo jedou z Navarova a zahájení Slavnostní krasojízdy. Během cesty se připojí i cyklisté a mobilní účastníci z centra PARAPLE. U kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku: hodin kostel sv. Františka z Assisi na Šumburku - slavnostní uvítání všech účastníků Spanilé krasojízdy, představení a uvítání významných hostů hodin - Běh s kufry a v zimnících před kostelem sv. Františka z Assisi. Závodníci musí při běhu míti zimník a kufr. Neměří se čas, toliko elegance a nápad. Hudba O. V. J. DIXIE Liberec, tanec, stánky a občerstvení u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku hodin - vyhlášení výstupu Sladkou dírou na Štěpánku hodin - program na Štěpánce: Uvítání účastníků výstupu, proslovy, vlastenecké písně, vysvěcení pamětní desky k výstupům na Štěpánku a na Horu J.Cimrmana v Altaji v roce Přírodní výstava v okolí Štěpánky z výstupu na Horu Járy Cimrmana v Altaji Tento slavnostní den bude završen mimořádným představením Divadla Járy Cimrmana AKT v 18:00 hodin v městském kině Jas Tanvald. Vstupenky budou v předprodeji v kině Jas Tanvald, tel.: , Harrachovský zpravodaj 2008/5 14

15 Nové knihy a DVD v Městské knihovně. Romány detektivní Cannell S. - Trefa do černého Alaux J. Záhada v Haut- Brion Jansa P. Malér pana Mahlera Christie A. Sešli se v Bagdádu. Román válečný Elford G. Ďábelská garda 3. Skutečný příběh Vrba R. Utekl jsem z Osvětimi. Romány české společenské Soukupová P. K moři Hejkalová M. Kouzelník z Pekingu Hlaváčková I. Lepší pozdě než nikdy Procházková L. Narušitel. Romány pro ženy Victor C. Děsivé tajemství Michaels F. Všechny barvy lásky Victor C. Krutá daň Romány historické Vantrease B. Záhadný šlechtic Coelho P. Brida Romány napínavé Bachman R. Blaze Hoag T. Minulá provinění Román životopisný Kučík V. Barvy slečny Toyen Vlastnosti dětí Osho O dětech Romány milostné Martin K. Dokonalý hřích Birkner-Mahlerová F. Řekni to raději dvakrát Romány psychologické Proulx A. Ostrovní zprávy Hyde C. Láska v čase přítomném Romány dobrodružné Hůlová P. Stanice Tajga Penney S. - Vlčí něha Romány autobiografické Gilbertová E. Jíst, meditovat, milovat Hoeg P. Až nadejde čas Historická romance Cartland B. Do nebe Zajímavosti Šiška M. Historické miniatury Společenská kronika Druhá světová válka Burgett D. Currahee! Válka v Koreji Makowski A. Korea Životopis Aznavour Ch. Vzpomínky Cestopis Caseyová S. Ďáblovy zuby Naučné knihy pro děti Daňková H. Veselá matematika s Bajtíky Novozámská M. Vyberte si zvířátko Z dílny malých mistrů Kniha pro děti Neborová H. Golem Pohádky pro děti Wagnerová M. Pohádky z moře Ďuríčková M. Zlatá přadlena DVD: Chyťte doktora (komedie) Básník války (válečné drama) Tel.: V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Měsíc Květen 2008 Jandová Markéta let Vošvrdová Marie let Kříž Oldřich let Černá Lidmila let Sochor Jiří let Halamová Marie let Sehnalová Marie let Blahopřejeme Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA DUBEN 2008/KVĚTEN 2008 sobota v h. P.S. MILUJI TĚ Americká širokoúhlá dramatická komedie (117 min.). Slova, pro něž stojí za to žít MILUJI TĚ. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12) středa v h. ÚHEL POHLEDU Americký thriller (90 min.). 8 lidí, 8 úhlů pohledu, 1 pravda. Poodhalení pravdy o pokusu o atentát na prezidenta Spojených států očima osmi různých lidí. Vstupné 70,- Kč, přístupný (12). sobota v h. AŽ NA KREV Americké širokoúhlé drama (158 min.). Když se ambice snoubí s vírou. Kalifornie na přelomu století období velkého ropného boomu. Vstupné 70,- Kč, přístupný (15) středa 4.6. v h. REPORTÉR V RINGU Americké drama (112 min.) z prostředí sportovní žurnalistiky. Práci sportovního redaktora totiž lze přirovnat k napínavému zápasu rychlý rozjezd, mnoho překvapivých zvratů a dramatický závěr. stupné 60,- Kč, přístupný sobota 7.6. v h. BLÁZNOVO ZLATO Americká širokoúhlá komedie (112 min.). Honba za legendárním pokladem. Královnino věno z 18.století, poklad nevyčíslitelné hodnoty, se utopil v moři v roce Honba za jeho objevením tak může začít Vstupné 70,- Kč, přístupný (12) středa v h. ONCE V Česku očekávaný americký hudební film (86 min), ověnčený čerstvým Oscarem Markéty Irglové a Glena Hansarda. Slavný režisér Steven Spielberg o filmu prohlásil. dal mi inspiraci na celý rok dopředu. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12) sobota v h. SPEED RACER Americké filmové širokoúhlé akční dobrodružství (134 min.). Film je dabovaný v českém znění. Přichází svět stvořený pro rychlost. Vstupné 70,- Kč, přístupný středa v h.!! PAN VČELKA Animovaná pohádková komedie pro malé i velké diváky (86 min.) v českém znění. Vyrůstali jsme sice všichni s Včelkou Májou. Zdaleka však o tomto sympatickém hmyzu nevíme všechno stupné 60,- Kč, přístupný Program KINA též na adresách: com Tel.: , Harrachovský zpravodaj 2008/5 15

16 inzerce Prodám sněhovou frézu MTD, výkon 8 koní,-. Tel: Pronajmeme reklamní plochu 5x12m na objektu Podhorská 44, Jablonec nad Nisou poblíž centra přímo u silnice Praha - Jablonec - Harrachov. Cena dohodou. Informace na tel Pronajmu levně byt po rekonstrukci v dolním Kořenově, dobrá dostupnost veř. dopravy, parkování. Tel Příjmeme čísníky/servírky, barmany/barmanky. Možnost ubytování. Více info na tel. č Prodám mincovní telefonní automat ,-Kč, lavinu na sníh - 500,-Kč a udržovač hranolek za 3000,-Kč. Tel Prodám zánovní válendu. Tel: BRANO a.s. hledá zájemce k dlouhodobému pronájmu hotelu Silent v Harrachově. Bližší Informace sdělí Jiří Elbl, mobil: Hledáme zájemce o práci v oboru cestovní ruch - služby. Práce na plný nebo částečný úvazek v kanceláři cestovní agentury a recepci penzionu v Harrachově. Nutná znalost NJ (AJ). Životopisy zasílejte na kontakt na tel. č Prodám mobilní telefon Nokia 3510i, barevný displej, MMS, WAP, SIM Toolkit, kalendář, budík, stopky, kalkulačka, java, hry, velmi jednoduché ovládání, s novou nabíječkou, málo používaný, ve 100 % stavu, cena pouze 900 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel: Prodám hvězdářský dalekohled, zvětšení 32x, ostrý a kontrastní obraz, kompas pro snadnou orientaci, hliníkový stativ, úplně nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Lze zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám mobilní telefon Nokia 3310, hry, dlouhé textové zprávy, velmi jednoduché ovládání, málo používaný, s novou nabíječkou, ve 100 % stavu, cena pouze 600 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel: Prodám úplně nový dalekohled, 25 x 60 mm, barva černá, s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám 2 nepromokavé plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerzální použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks. Zašlu i na dobírku. Tel.: KOUPÍM GARÁŽ V HARRACHOVĚ, Telefon Společenství vlastníků pro bytový dům 347 Harrachov pronajme dva nebytové prostory o celkové výměře 32 m² vlastní vchod, rozvod elektřiny a vody, vhodné na sklady nebo jiný podnikatelský záměr. Cena pronájmu dohodou. Tel.: Jiří Janata jednatel Společenství vlastníků pro bytový dům 347 Harrachov nabízí k pronájmu reklamní plochu na objektu, pohled z hlavní ulice a pěší zóny. Cena pronájmu dohodou. Tel.: Jiří Janata. Daruji starší zachovalé knihy, třebas po deseti kusech. Tel.: Prodám moped Babeta, zachovalý stav, cena 8.000,- Kč. Tel.: Pneu servis Harrachov Vl. Bulušek zahajuje od dubna 2008 provoz. Najdete nás za služebnou Policie ČR. Tel.: Dva dospělí se psem hledají dlouhodobý pronájem bytu v Harrachově. Tel.: Hledám někoho na doučování anglického a německého jazyka. Tel.: letá s 11-letou dcerou hledá vdovce s domečkem. Tel.: Prodám úplně nový crossový trenažér KETTLER VERSO 107 za 7.000,- Kč, původní cena 7.990,- Kč. Minimální zatížení kloubů, účinně působí v problémových partiích (hýždě, boky). Telefon , Babinec Jste žena v důvodovém věku? Tak právě pro Vás je určena pozvánka na pravidelný Babinec. Toto milé babské posezení se koná každé první pondělí v měsíci (v tomto roce tedy: 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., , a ), a to vždy od 15: 00 hod v Obřadní a zasedací místnosti města. Přijďte pobejt!! Harrachovský zpravodaj 2008/5 16

17 Divadlo Harrachov Divadelní spolek J. J. Kolár z Poniklé Vám dne od hodin v harrachovském kině zahraje zpěvohru na motivy stejnomenné knížky Josefa Váchala sepsané Ladislavem Horáčkem v režii Pavla Plichty KRVAVÝ ROMÁN Mnohé o charakteru hry vypovídá následující úvodní úryvek textu zpěvohry: Vážení diváci, vězte, že kus, jejž uvidíte, jest zbaven veškeré rozvláčnosti, psychologických rozborů duší a jiných otravných vlastností, jimiž moderní divadlo zatěžuje rozum diváků a pod záminkou takzvaného uměleckého přístupu nutí svého posluchače k myšlení. Uměleckých přístupů a jiných navýsost obtěžujících hovadin je naše zpěvohra zcela prosta. Budete-li hledati v díle nějaký smysl či souvislosti, nebo dokonce poučení mravní, vězte, že jste na cestě jež nikam nevede. Zbavte se tedy představy, že jste obecenstvo inteligentní a nechte se unášet svými nejnižšími pudy. Vstupné Kč 80,- Vstupenky (na konkrétní místa) je možné si zakoupit na Městském úřadě v Harrachově u paní Radky Bališové Zamlarové (tel.: ). Blahodárné účinky zázvoru na lidský organismus znali už ve staré Číně. Dnes se rádi vracíme k dávno objevenému a vyzkoušenému. Tato rostlina nám dokáže pomoci v mnoha potížích. Kromě účinné prevence proti chřipce a nachlazení likviduje i nejrůznější záněty, pomáhá při nevolnostech, bolesti hlavy, zahání deprese, pálí tuky. Kousek zázvoru v lednici vydá za polovinu lékárničky. Potřebujeme: čerstvý kořen zázvoru vodu med citron Nebo přímo v kině 30 min. před začátkem představení (v případě, že nebude vyprodáno) Zázvorové probuzení Kořen zázvoru omyjeme, nakrájíme na tenké plátky. Zalijeme vroucí vodou (na 1 litr vody cca 15 plátků zázvoru). Louhujeme 5 minut, poté scedíme, přelijeme do skleněné konvičky a ochutíme medem a citronem. Na jarní zázvorové probuzení vás zveme do Čajovny u stromu - Harrachovka Spa&Wellness. Tato čajovna je v provozu denně od 10:00 do 18:00 hod. Naleznete tu voňavé čaje z celého světa, nechybí tu též jedinečná arabská káva Corsini, vyrábějí tu i pravé teplé lázeňské oplatky. K dobré pohodě pobytu v čajovně může posloužit i proslulá vodní dýmka. Harrachovka Spa&Wellness je také nestátním zdravotnickým zařízením, jež občanům a návštěvníkům města může poskytnou zajímavé služby (i formou výhodných léčebných balíčků), například v oblasti rehabilitační lázeňské péče. Harrachovský zpravodaj 2008/5 17

18 PÉČE O ZELEŇ - Josef Beran Zakládání, rekonstrukce a údržba travních ploch Sečení trávy křovinořezem, rotační a lištovou sekačkou, mulčování Zakládání a údržba živých plotů Výsadba a údržba dřevin Ořez, kácení a zpracování stromů Prodej užitkového, palivového i krbového dříví Chemické ošetření ploch proti plevelům - dlažby, chodníky Technická pomoc a poradenství týkající se zeleně Výkon samostatného lesního hospodáře Josef Beran IČO Harrachov, čp. 20 Tel., fax: mobil: ZAPOMENUTEJ MOTEJLEK Harrachováci! Zveme vás do znovu otevřené restauce MOTEJLEK na posezení v příjemném prostředí klasické horské chalupy, tradiční českou kuchyni a nové budějovické pivo PARDÁL 10 (0,5l za 15,- Kč). Těšíme se a čekáme na vás celý rok, každý den od 10 do 22 hodin. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HARRACHOVĚ pořádá V sobotu 7. června 2008 od hodin v prostoru běžeckého stadionu za skicentrem OKRSKOVOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU MUŽŮ A ŽEN PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE BORCE A ZHLÉDNOUT HEROICKÉ VÝKONY A NASAZENÍ VŠECH SOUTĚŽÍCÍCH DRUŽSTEV. Prostředí a terén se blíží skutečné požární realitě TAKŽE ATLETI SE NECHYTAJÍ OBČERSTVENÍ A ZÁBAVA VŠEHO DRUHU ZAJIŠTĚNY. VSTUP ZDARMA. SRDEČNĚ ZVOU HARRACHOVŠTÍ HASIČI. Prosba veřejnosti Krkonošské muzeum v Jilemnici připravuje na letošní letní turistickou sezónu výstavu o Janu N. hraběti Harrachovi ( ), od jehož narození letos uplyne 180 let. Obracíme se proto s prosbou na naši veřejnost, aby, pokud vlastní hmotné či písemné a fotografické památky na tohoto šlechtice (např. i z vybavení harrachovského loveckého zámečku), je laskavě zapůjčila, případně odprodala Krkonošskému muzeu. Archivní či fotografické materiály si na počkání zkopírujeme a originály můžeme okamžitě navrátit zpět. Za vstřícnost předem srdečně děkujeme. Harrachovský zpravodaj 2008/5 18 dr. Jan Luštinec, ředitel muzea

19 Harrachovské letní autobusy Harrachov,Sport hotel-centrum-harrachov,žel.st./ -Kořenov,žel.st. Platí od do Přepravu zajišt uje : ČSAD Semily, a.s.,na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel , , fax km Tč od př opačný směr km Tč od př Harrachov,Sport hotel Harrachov,aut.nádr Harrachov,u Ducha hor Harrachov,centrum Harrachov,sklárna Harrachov,Hábův most Harrachov,Diana Harrachov,žel.st Harrachov,Nový Svět,u Motejlků Harrachov,Nový Svět,Na mýtě Kořenov,odb Kořenov,Martinské údolí Kořenov,žel.st Kořenov,žel.st Kořenov,Martinské údolí Kořenov,odb Harrachov,Nový Svět,Na mýtě Harrachov,Nový Svět,u Motejlků Harrachov,žel.st Harrachov,Diana Harrachov,Hábův most Harrachov,sklárna Harrachov,centrum Harrachov,u Ducha hor Harrachov,aut.nádr Harrachov,Sport hotel Wellness hotel Harrachovka Nový Svět 139, Harrachov Tel.: , , fax: jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky jede od do jede od do všechny spoje přepravují jízdní kola Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Semily,a.s. Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaku nejvýše 10 minut. Turistický přechod do Polska "Harrachov Mýtiny / Polana Jakuszycka" 800 m od zastávky Harrachov,žel.st. Alle Verbindungen warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min. Alle Verbindungen befördern die Fahrräder. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí přestup na vlak Vážení přátelé, wellness hotel Harrachovka získal v loňském roce registraci Nestátního zdravotnického zařízení pro obory praktické lékařství pro dospělé, fyziatrie, balneologie, lázeňství a rehabilitace (FBLR). Nabídka těchto aktivit může oslovit i Vás. Dovolujeme si Vás, proto, pozvat na prezentaci těchto našich služeb: uskuteční se 3.června 2008 v v čajovně U stromu v hotelu Harrachovka za přítomnosti našich odborných pracovníků z balneo, rehabilitačního a zdravotnického provozu. Program: 1. Přivítání hostů 2.Všeobecné seznámení s lázeňským a wellness provozem 3. Představení jednotlivých pracovníků, včetně jejich odborností a specializací 4. Prohlídka lázeňských prostor, ukázka procedur 6. Volná diskuse Připraveny budou propagační a instruktážní materiály a malé občerstvení. Těšíme se na Vás Dana Soukupová - ředitelka Harrachovka Spa&Wellness Harrachovský zpravodaj 2008/5 19

20 Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Připravuje a řídí redakční rada. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa tel.: ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s. r. o.

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA

Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA Vítězství VANČURY, PEŠATOVÉ a KELLERMANNA V 57. ročníku rožnovských mezinárodních závodů ve skoku na lyžích, které uspořádal oddíl klasického lyžování TJ Rožnov p.r. v sobotu 27. června 2015 na svém největším

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

ZMĚNY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA TANVALDSKU, ANEB CO SE MĚNÍ A PROČ

ZMĚNY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA TANVALDSKU, ANEB CO SE MĚNÍ A PROČ ZMĚY VEŘEJÉ DOPRAVY A TAVALDSKU, AEB CO SE MĚÍ A PROČ Vážení cestující, s platností nových jízdních řádů, tj neděle prosince dojde na Tanvaldsku ke změnám jízdních řádů v železniční dopravě i na navazujících

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014 Object 1 Program OH v Soči - pátek 7. února 2014 17:00 Slavnostní zahajovací ceremoniál na olympijském stadionu Fisht čas je již přepočítaný na středoevropský (SEČ), tento den neprobíhají žádné sportovní

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Frenštátští žáci a žačky skákali na RKZ v Lomnici n.p.

Frenštátští žáci a žačky skákali na RKZ v Lomnici n.p. Frenštátští žáci a žačky skákali na RKZ v Lomnici n.p. Lomnické podium pro nejmladší žáky v RKZ v severské kombinaci V lyžařském areálu v Popelkách uspořádal lyžařský oddíl LSK Lomnice n.p ve dnech 16.a

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 468 12 Bedřichov č.p. 218 Telefon: +420 483 380 034 GSM: +420 775 682 299 www.jizerskaops.cz Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna Číslo účtu: 199300296/0300 Zapsána

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16.

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. DUBNA 2016 Organizační výbor: OSH ČMS Blansko, Sadová 2, 678 15 Blansko

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne 10. 12. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/25/2012 Rada města schvaluje program 25. zasedání s navrženým doplněním.

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Pozvánka na Cyklokonferenci v Královéhradeckém kraji května 2009

Pozvánka na Cyklokonferenci v Královéhradeckém kraji května 2009 Pozvánka na Cyklokonferenci 2009 v Královéhradeckém kraji 26. - 30. května 2009 Vážení přátelé cyklistiky, je mi velikou ctí, že vás mohu tímto pozvat na další již tradiční cyklokonferenci konanou ve

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává itinerář účastníkovi akce VeterÁn show huť 2015 Obec Pěnčín Účastník akce Startovní číslo Počet bodů 1 Sponzoři a partneři akce supšs Farma Dolenec Jako od Babičky

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015 Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 21. července

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R VI. ročník Mezinárodní veřejný plavecký závod Český pohár v dálkovém plavaní 31.7. - 1. 8. 2010, od 13.00 hod Lipenská nádrž DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory: programů Evropské územní

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2. dubna

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více