ČERVENEC, SRPEN Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC, SRPEN 2008. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení"

Transkript

1 Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193 Léto je fajn Léto je už v plném proudu a my se rozbíháme do všech koutů světa, protože nás láká to, co doma nemáme. Znáte něco exotičtějšího a příjemnějšího než je příboj vln, písčitá pláž, zářivé slunce, mušle a typická vůně moře? A co takový výlet do neznáma? Jistě někdy přijdou i takové dny, kdy máte chuť nasednout na kolo a pustit se neznámou cestou, která vám za každou zatáčkou ukáže nový svět. Kdoví, možná už za tou následující se skrývá třeba starý mlýn, který nás štědře obejme svou romantickou atmosférou. A to je přece nenáročný recept na nádherně prožitý letní den. A nebo dáte raději přednost hodince zaslíbené siestě, ve které můžete absolutně uniknout z reality? Část horkého dne, kdy se zastaví čas, chladivý džus na zahradním stolečku a my, ukrytí ve stínu největšího stromu, pozorujeme pohyb oblaků na obloze a posloucháme bzukot včel i šumění stébel trávy. A víme, že vnímáme něco důležitého, co nám jindy a bohužel možná často uniká. Léto je prostě fajn a s ním dny prázdnin a volných chvil. Největší radost mají malí školáci i velcí studenti. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy, za příbuznými ven z prachu měst a dopřejeme si chvíle relaxace a pohody. Chvíli si jen tak posedět pod modrou oblohou obklopeni svěží zelení a sytými vůněmi vrcholného léta. Sluníčko svítí, ovoce dozrává a zahrady i les nabízejí spousty těch nejšťavnatějších plodů... Přeji vám léto plné štěstí a milých překvapení. Protože si i naše redakční rada dopřeje o prázdninách malý odpočinek, těšíme se na Vás opět v září. Zdena Lédlová Pranostiky Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! Jaký červenec, takový leden. Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa. Svatá Markéta, hodila srp do žita. Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda. Svatá Anna chladna z rána. Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží. V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. Moc hub srpnových moc vánic sněhových. Svatá Terezie zasazuje zimní okna. Městský úřad informuje... E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení E-box slouží k bezplatnému odložení malých spotřebičů jako např.: starý mobil, kalkulačka, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač apod. Již několik let mají občané Ždírce nad Doubravou možnost odložit svoje nepotřebné elektrospotřebiče na sběrný dvůr a tak je ekologicky zlikvidovat. Nyní pro likvidaci malých elektrozařízení přibývá další možnost odložit je do tzv. E-boxu, který se nachází v prvním patře městského úřadu a je přístupný v běžnou otevírací dobu MÚ (Po, St: , , Út, Čt: , a Pá: , ). Dodávku E-boxu a jeho obsluhu zajišťuje společnost ASEKOL. E-box slouží k bezplatnému odložení malých spotřebičů jako např.: starý mobil, kalkulačka, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač apod. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. (pokračování na str. 2)

2 Městský úřad informuje... (pokračování ze str. 1) Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na Jiří Pavlíček Nedělní klid Nedělní klid není sice zakotven v žádném zákoně a ani obec jej nemůže nařídit vyhláškou, nicméně připomínáme tento dobrý zvyk a na neděli pokud možno neplánujme rámusivé a jinak okolí rušící činnosti. Jiří Pavlíček Stříbrná Křišťálová popelnice 2007 pro Ždírec nad Doubravou Vynikajícího úspěchu dosáhlo naše město v soutěži Křišťálová popelnice 2007, organizované společností Eko-kom v rámci celé České republiky. Obce jsou v této soutěži hodnoceny podle kompletnosti nakládání s odpady a výtěžnosti jednotlivých komodit při vlastním třídění odpadů. Město Ždírec nad Doubravou se umístilo na nádherném 2. místě, těsně za vítězným Jeseníkem. Po loňském úspěchu, kdy jsme se dostali mezi 10 nejlepších obcí v ČR, je 2. místo velkým posunem vpřed. 18. června jsem převzal na konferenci Odpadové dny 2008 v Hradci Králové stříbrnou křišťálovou popelnici a symbolický šek pro město v částce ,- Kč za druhé místo. Odměna bude použita na další zlepšení systému sběru a likvidace komunálních odpadů. Nezbývá než poděkovat vám, občanům našeho města, protože to jste jenom vy, kdo rozhoduje o vynikajících výsledcích na poli nakládání s domovními odpady. Jan Martinec Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr ze zápisu z 36. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Omluven: Hubert Kolář Veřejnoprávní kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Rada města bere na vědomí bez připomínek zprávu o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ Ždírec n.d. za rok 2007, kterou provedli zaměstnanci městského úřadu dne S výsledkem kontroly bude seznámeno zastupitelstvo města na 11. zasedání. Vyhlášení poptávkového řízení č. 07/2008 a 08/2008 Rada města rozhoduje: 1) o podání výzvy č. 07/2008 na veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce ulice Na Výsluní ; městský úřad vyzve k podání nabídky na dílo 3 specializované firmy 2) o podání výzvy č. 08/2008 na veřejnou zakázku na stavební práce Rozšíření průmyslové zóny II ; městský úřad 2 vyzve k podání nabídky na dílo 3 specializované firmy. Uzavření smlouvy o dílo Rada města schvaluje: 1) uzavření smlouvy o dílo s firmou Lubomír Dvořák, Mírová 3336, Havlíčkův Brod, na výstavbu technické infrastruktury pro 22 rodinných domů v ulici V Údolí a pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy 2) uzavření smlouvy o dílo s firmou STAPROM CZ, spol. s r.o. Jeseník na zpracování projektové dokumentace nástavba a revitalizace pavilonů č. 1, 2 a 3 základní školy a pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy 3) uzavření smlouvy o dílo s firmou Miroslav Marek, Hudeč, na výstavbu dřevostavby ve sportovním areálu Studenec a pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků Rada města na základě žádosti vedení ZŠ a MŠ Ždírec n.d. povoluje výjimku z počtu žáků pro školní rok 2008/2009

3 Zasedání zastupitelstva a rady města v budoucí třídě IV. A na počet žáků 31. Vyhodnocení podaných nabídek na výměnu oken Rada města: 1) posoudila 3 předložené nabídky na výměnu oken v budově ve Ždírci n.d. čp ) konstatovala, že nejlepší cenovou nabídku předložila spol. Lock Žďár n.s., s.r.o. 3) pověřila starostu jednáním s vybranou firmou o realizaci zakázky. Pronájem nebytových prostor Rada města: 1) pronajala nebytové prostory a souhlasí s uzavřením nájemních smluv: 1. s Davidem Komárkem na pronájem nebytových prostor v budově Žďárská s Jaroslavem Klepetkem na pronájem nebytových prostor pro provozování 3. se spol. Havlíčkův kraj, o.p.s. na pronájem bytu č. 6 v domě v Mírové s Leonem Kostenkem na pronájem garáže v budově na Novém Ransku 257 2) podmínky pronájmu stanoví městský úřad dle platných právních předpisů. Použití znaku města Rada města souhlasí s využitím znaku města na výrobu suvenýrů a sportovních doplňků pro účastníky vytrvalostního závodu Ždírecký triangl cyklistická 24hodinovka. Prodej nemovitosti Benátky 38 Místostarosta informoval radu o dalších krocích vedoucích k prodeji nemovitosti na Benátkách 38, bývalý kulturní dům s hostincem. Město uzavřelo na realizaci prodeje neexkluzivní smlouvu s RK M&M Reality. Výběr ze zápisu z 37. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Vypsání poptávkových řízení č. 09/2008 a 10/2008 Rada města vypisuje poptávkové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu: 1) č. 09/2008 Rekonstrukce ulic Květinová a Stará 2) č. 10/2008 Projekt sportovní haly Na Kopaninách. Informace o provozu MŠ v období letních prázdnin 2008 Rada města vzala na vědomí informaci vedení ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou o provozu MŠ v období letních prázdnin Rozpočtové opatření č. 3/2008 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008, část upravující příjmy a výdaje města v roce 2008 v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu. Úhrada výdajů Rada města schvaluje: 1) úhradu částky ,- Kč za studii dostavby sportovního areálu SK DEKORA Na Kopaninách; rada doporučuje upravit rozpočet města v kapitole Tělovýchova o částku ,- Kč 2) úhradu částky ve výši ,- Kč za nákup užitkového vozidla Fiat Dobló; úhrada bude provedena z kapitoly Technické služby dle platného rozpočtu města na rok ) úhradu částky ,- Kč za studii zástavby lokality Jižní Ždírec n.d. 4) úhradu částky ,- Kč za opravu zvoničky v Benátkách. Poskytnutí daru Rada města souhlasí s poskytnutím daru, praporu města v hodnotě 3.332,- Kč, partnerskému městysi Michel hausen pro použití k propagaci partnerství obcí. Na aktuální téma Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Havlíčkův kraj. Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu 3 Uzavření smlouvy o dílo Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Josef Vaníček ELOV Vojnův Městec na práce v pavilonu č. 2 ZŠ a MŠ Ždírec n.d.: 1) výměna osvětlení v hodnotě ,- Kč vč. DPH 2) instalace odvětrání WC v hodnotě ,- Kč vč. DPH. Dohoda o pracovní činnosti Rada města: 1) souhlasí s přijetím pracovníka pro městskou knihovnu a informační centrum na období od do na dohodu o pracovní činnosti 2) pověřuje výběrem pracovníka vedoucí městské knihovny. Žádost o prodej pozemku Rada města projednala žádost p. Leoše Prokopce o poskytnutí pozemku o výměře cca 2-3 ha na výstavbu solární elektrárny. Rada konstatovala, že město v současnosti vhodným pozemkem nedisponuje, a proto ho nemůže zájemci poskytnout. Financování stavby budovy na hasičském cvičišti Rada města: 1) projednala žádost SDH Ždírec n.d. o zvýšení rozpočtu města v kapitole Bezpečnost na dokončení stavby budovy na hasičském cvičišti 2) schvaluje čerpání rozpočtu na stavbu budovy ve výši ,- Kč 3) doporučí zastupitelstvu města zvýšit rozpočet města v kapitole Bezpečnost o částku ,- Kč. Ždírecký okruh Místostarosta informoval radu města o průběhu turistické akce Ždírecký okruh, konané Rada města vyslovuje poděkování Ing. Petru Šimákovi a dalším pořadatelům, zejména členům SDH Ždírec n.d., za zorganizování a dobré zajištění této sportovně turistické akce. Jan Martinec Představujeme vám Havlíčkův kraj o.p.s. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí (pokračování na str. 4)

4 Na aktuální téma (pokračování ze str. 3) Služby při financování projektů k rozvoji regionu Posouzení projektů k rozvoji regionu Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje Provoz IC koordinace a rozvoj Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Poradenská činnost Činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Na základě hodnocení strategických plánů LEADER, které předkládaly Místní akční skupiny (MAS), bylo vybráno v prvním kole 48 MAS k financování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Havlíčkův kraj o.p.s. byla vybrána k realizaci Strategického plánu Leader na roky Co to pro náš region znamená? Z evropských fondů budou na rozvoj Havlíčkova kraje o.p.s. uvolněny finanční dotace. Dotace budou rozdělovány podle pravidel, která začátkem července naleznete na stránkách Jaroslava Hájková, manažer MAS Výstavba technické infrastruktury pro 22 rodinných domků, ulice V Údolí Škoda pickup (r.v. 1996), kterou používali především zaměstnanci technických služeb města, dosloužila. Oprava zrezivělé karoserie by si vyžádala velké náklady a proto město koupilo pro potřeby TS starší užitkový automobil Fiat Dobló (r.v. 2003). Lze doufat, že s tímto automobilem budou zaměstnanci měs- V červnu letošního roku byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce DPS Mírová 119 s přístavbou lékárny. Budova již neslouží pouze jako dům s pečovatelskou službou, ale především jako víceúčelový dům sociálních a zdravotních služeb. Náklady na rekonstrukci, které zahrnují i rozsáhlou opravu jednoho z bytů, Město připravuje k výstavbě rodinných domků 22 stavebních pozemků v ulici nově pojmenované V Údolí. V současnosti provádí stavební práce, tj. dešťovou a splaškovou kanalizaci a následně komunikaci v hodnotě 7,1 mil. Kč havlíčkobrodská firma Dvořák. V lokalitě je již položen vodovod a většina rozvodů elektrické energie. Všechny parcely mají již své vlastníky, z nichž mnozí již zahájili výstavbu domků. Pro další zájemce o výstavbu bude v ulici V Údolí připraveno 10 stavebních pozemků. Předpoklad předání pozemků k výstavbě RD je rok Jan Martinec Dodávkový automobil technických služeb ta stejně spokojeni, jako se starou škodovkou. Jan Martinec Rekonstrukce DPS Mírová 119 dokončena kompletní výměnu oken v celém přízemí budovy, bezbariérový vchod do bytové části a kompletní opravu fasády se vyšplhaly přes 5 mil. Kč. K úplné spokojenosti zbývá dokončit povrch parkoviště a upravit trávníky a okrasnou zeleň. Jan Martinec 4 Co nového na Vysočině Vysvědčení a potom hezké léto V červnu to nebývá pro nikoho jednoduché. Žák, student nebo rodič či prarodič, všechno je to jedno. Snažíme se na poslední chvíli věci dotáhnout do konce nebo ještě trochu vylepšit. Ti odpovědnější chtějí odejít na dovolenou nebo na prázdniny s čistou hlavou nebo s pocitem dobře vykonané práce bez restů a dluhů. Daří se nám to samozřejmě různě, ale stejně si myslím, že se na dovolenou a léto vůbec většinou těšíme. Červen je i měsícem, kde se kromě vysvědčení odměňují ve školách i ti talentovaní a úspěšní. Jsem přesvědčen, že je to dobře. Být dobrým nebo nejlepším přece není ostuda, ale úspěch. Červen je i měsícem třídních srazů, svěcení obecních praporů, městských slavností, různých tradičních oslav výročí a opravdových i recesistických přehlídek a soutěží. Je úžasné, jak města a obce na Vysočině žijí. Každý den vidím, že Vysočina je opravdu dobrým místem pro život a mož-

5 Na aktuální téma ná více než kde jinde u nás platí: Léto budiž pochváleno. Jak se žije na Vysočině Krajští zastupitelé zakončili červen svým v tomto roce již čtvrtým zasedáním. Schválené grantové programy Prevence kriminality 2008 (2,0 mil. Kč), Rozvoj vesnice 2008 (10,0 mil. Kč), Edice Vysočiny VI (2,0 mil. Kč), Vysočina bez bariér 2008 (4,0 mil. Kč) jsou jen jedním z výsledků jejich zasedání. Dalšími tématy jednání bylo rozšíření spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, udělování nejvyšších ocenění medailí kraje Vysočina a zejména potom jednání o možnosti realizace rozvojových projektů kraje, jakými jsou například Vesmír Vysočiny nebo Vědeckotechnologický park. Zkrátka i ve druhé polovině roku bude co dělat. Pro spoustu z nás budou letní měsíce nejen obdobím letního slunění, ale i tvrdé práce. Za sebe si dovolím napsat, že mám z té první poloviny roku dobrý pocit. Základní kameny rozvoje našeho kraje se daří nadále pevně usazovat a ukazatele kvality života patří v našem kraji k nejlepším v republice. Jsem velmi rád, že se nám podařilo konečně dokončit knížku s příznačným názvem Jak se žije na Vysočině. Pokud vše půjde podle plánu, věřím, že se ještě v letních měsících dočkáme prvních výtisků. Jsem přesvědčen, že mnozí čtenáři budou až překvapeni, jak výborná je naše pozice ve srovnání s jinými kraji. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny FOKUS Vysočina, Dobrovolnické centrum Když chybí vítr, chop se vesel. volníci se mohou individuálně věnovat Dobrovolnické centrum v regionu duševně nemocným klientům v Havlíčkově Brodě, nebo týmově v Denním Chotěboř a Havlíčkův Brod pracuje již od roku 2001 jako součást občanského stacionáři v Chotěboři. sdružení Fokus Vysočina. Pomoc dobrovolníka je přínosem jak Jeho úkolem je vyhledávat nové pro klienta, tak i pro různá zařízení poskytující sociální službu. Je nutno ale dobrovolníky a informovat veřejnost o možnosti dobrovolnické činnosti. Zároveň nabízí možnost přijímacím orga- nahradit práci ošetřujícího personálu, dodat, že dobrovolník nikdy nemůže nizacím spolupracovat s dobrovolníky ani neatraktivní činnosti zaměstnanců a tímto zlepšovat psychosociální potřeby klientů, kteří se ocitají v nelehkých znají poslání dobrovolníků a váží si je- zařízení. Naše přijímající organizace životních situacích. jich pomoci, stejně tak i jejich nových V současné době Dobrovolnické nápadů a postřehů přinášejících jiskru centrum přijímá, školí a vysílá dobrovolníky do několika zařízení, např. Dobrovolnické centrum nemůže dob- a změnu stereotypu v životě klientů. MC Zvoneček HB, Domovy důchodců Reynkova a U Panských, Charitní zí jim možnost zapojení se do týmu lidí, rovolníky finančně ohodnotit, ale nabí- domov pro matky s dětmi a do dalších kteří mají radost ze spokojenosti druhého člověka. organizací v Chotěboři, Ledči n.s., Světlé n.s., které mají o dobrovolníky Nabízí možnost získání nových informací a zkušeností v práci se seniory, velký zájem. O potřebě mít dobrovolníky nově dětmi, mentálně nebo tělesně postiženými. Získává nové kontakty, přátelé, atd. projevil zájem i Domov pro seniory v Přibyslavi. Zde probíhá v této době Dobrovolníkům z řad studentů vydáváme potvrzení o dobrovolnické nábor nových dobrovolníků. Fokus Vysočina je nejen vysílající činnosti a osvědčení, které využívají zejména při přijímajícím řízení na VŠ organizací, ale také přijímající. Dobro- hu- manitního zaměření. Nezaměstnaným dobrovolnická práce často pomůže najít i nové pracovní uplatnění. Veškeré informace o dobrovolnické činnosti v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř lze získat na stránkách Fokusu Vysočina nebo na telefonním čísle , nebo na u dobrovolnicke. Marta Dopitová koordinátorka Dobrovolnického centra Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek 18:00 neděle 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek 18:00 neděle 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota 16:30 (1. a 3. týden v měsíci) Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Eva Krejčí Krouna MUDr. Helena Seyčková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Jan Konývka Poličská 444, Hlinsko MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Skuteč MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko 5 Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin.

6 Na aktuální téma Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Maštálka Jan Habrecká 450, Ledeč n.s. tel MUDr. Pullman Josef Maleč 100 tel MUDr. Ander Josef Náměstí T. G. M. 326, Chotěboř tel MUDr. Vašíčková Magda Šubrtova 2127, Havl. Brod tel MUDr. Saidlová Martina Tyršova 579, Chotěboř tel MUDr. Šovan Miroslav Husovo nám. 12, Ledeč n.s. tel MUDr. Stratilová Marie Krále Jana 259, Chotěboř tel MUDr. Teclová Andrea Dobrovského 2023, Havl. Brod tel MUDr. Pumprová Romana Hrnčířská 2925, Havl. Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Sloupek pamětníků Naši muzikanti IX. Tentokrát bych Vás, milí čtenáři, chtěl seznámit s konáním jednoho plesu, který se před 75 lety odbýval v sousedním městečku Krucemburk. Hrála tam hudba Františka Vaška z Košinova. Co předcházelo plesu? To se dozvíme z tehdejší korespondence jedné slečny ze Stružince, mladé 21leté nápadnice jednoho mládence z Krucemburku. Dne 22. prosince psal k vánocům: Bóžo! Šťastné a veselé svátky vánoční, též hodně bohatého ježíška přeje Vám Pepek S. Též pěkný pozdrav na p. rodiče a sourozence. S Bohem. Následovalo růžové psaníčko: Krucemburk 2/ Boženko. Předem mého dopisu přijměte můj srdečný pozdrav a častou vzpomínku na Vás. Děkuji Vám za přání k novému roku, jenž mně bylo tak milým. Čekal jsem stále o svátcích na Vás, že přijdete k nám do kostela, ale marně. Nevím, zdali jste snad nebyla nemocna, neb čeho byla toho příčina, že jste ve svátky nepřišla, byl bych opravdu velice rád, kdybych si mohl opět s vámi pohovořit. Boženko, dovoluji si Vás zváti na náš Orelský ples a přikládám k dopisu též pozvánku, nevím zda páni rodiče Vám dovolí, ale mám-li být upřímný, prosil bych o svolení. Též přijdou na ples Tonča s Jardou. S pozdravem na páni rodiče a celou rodinu Pepek S. S BOHEM. Vážení přátelé, umíte si asi představit zimní cestu ze Stružince do Kruzborka? (Krucemburku domácky pojmenovaného)? To byla vlastně necesta. Nejdříve lesní cestou přes les, potom polní cestou do sousedních Benátek a odtud zase mezi 6 poli okolo pomníku na paměť 100letého trvání rodu Bačkovských na těchto polích polní cestou do Krucemburku. Tuto cestu jsem osobně dobře znal, když jsem po ní chodil v zimě s Frantem Machovcem z učení v Továrně Josefa Janáčka ve Starém Ransku. Franta se na Benátkách dal po státní silnici do Chlumu, kde bydlel. A já cestou mezi poli a lesem do Stružince. Pracovali jsme na směny, která končila v 22 hodin. Nejhorší to bylo, když se strhla vánice. To nebylo skoro na krok vidět. Bylo to v zimě roku 1943, za Protektorátu. Před 65 lety! Bohužel nevím, jaké bylo počasí o 10 let dříve, kdy se konal v Krucemburku ples a ani nevím, jestli tam tančila Boženka. Byla to fešná dívka a Pepek S. ji měl opravdu rád. Rodiče měli s Boženkou jiné plány, jak to kdysi bývalo. Svoji dceru provdali za manžela o 10 let staršího a na usedlosti. Svatbu měli dne Jako sedmiletý hošík si dobře pamatuji, že svatebčané jeli v kočárech taženými koňmi a nám dětem házeli koláče a bonbony. To jsem ještě nechodil do školy. Ta mi nastala až v září a svatba byla v srpnu. Boženka až do smrti korespondenci mládence z Krucemburku měla schovanou, i od jiných nápadníků. Často vzpomínala na kamarádky, se kterými chodila na muziky a bály a vůbec na svůj domov ve Stružinci. Celý život prožila v zemědělství, vychovala dvě děti. Byla to chytrá, sečtělá žena, měla zájem o dění nejen ve svém okolí, ráda si zazpívala a písničky si opisovala. Vystřihovala si články z novin o dějinách našeho státu, nebo např. o Cimburovi. Když zemřel její bratr Toník, při zajišťování pohřbu a také Toníkovo strojení jsem pomáhal. Bylo to r. 1982, tak mi najednou řekla, že její rod se přesně podobá jednomu rodu v knížce Peníze v truhle, kterou napsal nějaký Ležák, který bydlel v Trhové Kamenici. A také, že

7 Sloupek pamětníků tady v okolí bylo nejvíce osobních jmen Málků a nejbohatší zde byli Zárubovi. Ptal jsem se, podle čeho tak soudí? A Boženka mi odpověděla, že je to napsané v erbu na zámku v Seči! A opravdu při cestě na hrad (zříceninu) Lichnici jednou s vnučkou o prázdninách jsem si vzal dalekohled a v Seči vystoupil a na dvoře bývalého zámku pomocí dalekohledu čtu: Anna Zárubová roz. z Valdštejnů l.p Boženka babička nelhala! Zajímala se opravdu o všechno. Zárubovi v jednu dobu vlastnili nasavrcké panství. Zárubové se psali z Husttířan a pro náboženství museli odejít z Čech. Také snad vlastnili hrad Košumberk. Byli opravdu bohatí. A tak si na Boženku dost často vzpomínám a lituji, že jsem se s ní více nestýkal. Jednou mi vyprávěla, že při cestě v lese blízko u strážního domku č. 21 na Barchanci stál mohutný buk, v jehož kůře bylo nožem vyryto: Dnes jsme naposledy byli v kostele, odjíždíme do Ameriky. Boženka by ráda věděla, kdo to asi byl? Při svém kronikářském bádání jsem na to přišel! Byli to ze Stružince Tlapalovi z č.p. 2 a mladí manželé Zárubovi. Odjížděli začátkem 20. století. Boženka se dožila při zemědělské těžké práci úctyhodného stáří 85 let. Zemřela v nemocnici v Havlíčkově Brodě dne 28. března Na přiložené fotografii kráčí zavěšená do svého bratra Josefa po ulici o krucemburské pouti. Její bratr Josef sloužil za Rakouska Uherska na vojně u jezdectva. Pokračování příště. Miloslav Bouška, kronikář Neznámá historie Krucemburské příběhy Tragédie U obrázku v ranském lese Vysloužilý voják Pavel Henzl z Hluboké byl vyučený krejčí. Po vyučení šil doma pro lidi. Tehdejší cechy přísně dbaly, aby ten, kdo neměl nahlášenou živnost, nešil načerno doma, prováděly se prohlídky, zdali se tak neděje. To Pavla omrzelo a vydal se na vandr do světa. Nemohl však dlouho nikde nalézt místo, a proto se z roztrpčení nechal dobrovolně odvést na vojnu v Jihlavě k dělostřelectvu. V té době to byla celoživotní vojenská služba. Většinou sloužil v Itálii, kde se zúčastnil bojů pod velením maršála Radeckého. Později byl dlouhé roky v Olomouci, kde přešíval důstojníkům uniformy jako plukovní krejčí. Po vydání patentu císaře Ferdinanda, ten, kdo sloužil doživotně a měl by doma zajištěno živobytí, mohl z vojska odejít. Pavel napsal dopis svému bratru Josefovi do Hluboké, zdali by jej nechal u sebe žít. Po bratrově souhlasu odešel a byl mu vyměřen důchod 10 krejcarů stříbra denně. Z Olomouce šel pěšky a na malém vozíčku si přivezl bedničku knih, psaných většinou německy. Z vojny přišel v roce 1849, bylo mu 46 roků a na vojně sloužil 26 roků. Pomáhal bratrovi při hospodářství asi po tři léta. Pak jeli jednou společně k ranským dolům pro dříví na šindel, které ve svém lese neměli. Na zpáteční cestě je vyzval lesní adjunkt Hamatschek, Němec, který česky vůbec nemluvil, aby zastavili a prokázali se mu paletou, že dříví mají koupené. Vysloužilý voják mu odpověděl německy, ať jim dá pokoj. Jestli něco chce, ať jde k nim a ať si pospíší, a jeli dál. Adjunkt se rozčílil, že nezastavili a neposlechli ho, strhl z ramene pušku a vysloužilého vojáka jednou ranou zastřelil. Druhou ránu vystřelil po hospodářovi, kterého lehce zranil. Ten pak naložil svého bratra na vůz a po příjezdu domů učinil udání četníkům. Nastalo vyšetřování a případ se dostal před porotu do Kutné Hory. Adjunkt se hájil tím, že myslel, že vezou kradené dříví, i když mu dokázali, že bylo řádně koupené a zaplacené. Byl odsouzen na jeden měsíc do vězení, mimo to k náhradě lékařského ošetření a zaplacení 17 zlatých bolestného. Byl pak přeložen na jiné panství Clam Galassů na Moravu. Protože tam měl také něco provést, byl z panských služeb propuštěn. Skončil špatně, zemřel jako tulák. Popsaná vražda se stala u Černé silnice na kopečku blízko dolů. Lidé na památku této události na strom v místě vraždy umístili obrázek, a od té doby se tam říká U obrázku. Pavel Vomela Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Ředitelství ZŠ a MŠ Ždírec n.d. přijme od září 2008 vychovatelku do ŠD na poloviční úvazek. Vzdělání pedagogického směru nutné. Zájemci se mohou přihlásit poslední týden v srpnu v ředitelně ZŠ. Fotbalový turnaj Coca Cola cup V pondělí se fotbalová reprezentace naší školy účastnila dalšího kola turnaje Coca Cola cup ve Žďáře nad Sázavou. V tomto kole turnaje jsme se již utkali s týmy, které nejsou z našeho okresu a některé ani z našeho kraje. Změřili jsme síly s týmy ze Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě a Hlinska. O kvalitách soupeřů nebylo pochyb, ale naši chlapci se jich nezalekli a v každém utkání podali dobrý výkon. V první zápase jsme remizovali s Hlinskem 0:0. Soupeř měl v zápase převahu, ale my jsme trochu se štěstím re- 7 mízu uhájili. Hned poté jsme bez odpočinku museli nastoupit proti domácímu Žďáru. Soupeř nás v prvním poločase jasně přehrával a získal vedení 2:0. V druhé půli se hra vyrovnala, ale nám se nepodařilo vstřelit gól, takže jsme prohráli 2:0. Poslední zápas s Novým Městem na Moravě byl pro nás trochu nešťastný. Soupeř po našich hrubých chybách získal brzy vedení 3:0. My jsme se však nevzdali, nad soupeřem jsme získávali převahu a snížili na 3:2, ale do konce zápasu jsme již vyrovnat nedokázali. Skončili jsme tedy na 4. místě. Z vítězství se radovali hráči Žďáru nad Sázavou před Hlinskem a na 3. místě skončilo Nové Město na Moravě. Všem našim reprezentantům patří dík a uznání za výkon, který předvedli i v náročných podmínkách deštivého a chladného počasí. Naši školu reprezentovali: Petr Beran, Aleš Nevole, Adam Havlíček, Martin Krejza.. 9. A David Malínský, Vojtěch Rothanzl B Lukáš Cimpl, Václav Kratochvil, Daniel Novotný A Michael Pilař, Lukáš Pátek B Pavel Pátek B David Dvořák, Lukáš Malínský A Mgr. Josef Remeš

8 Naše škola Školní liga stolního tenisu Ve středu 21. května proběhlo v malé tělocvičně jarní finále 1. ligy ve stolním tenisu. Sedm nejlepších hráčů ze základní části se utkalo vyřazovacím způsobem o medaile, diplomy a sladké odměny. V zápase o 3. místo porazil Daniel Nepovím ze 7. A Petra Linharta ze 7. B. Ve finále se střetl obhájce 1. místa z podzimního turnaje a hlavní favorit celé soutěže Petr Pelda z 9. B s Radkem Šupitou z 8. B. Bylo by obrovským překvapením, kdyby Petr Pelda v tomto finále nezvítězil. Překvapení se však nekonalo a Petr Pelda si již připsal 4. vítězství v řadě! Uznání si zaslouží také Aneta Danielová ze 6. A, která jako jediná dívka se opět nebála změřit si své síly s ostatními chlapci a podávala velmi dobré výkony. Všem soutěžícím patří poděkování za bojovnost, snahu a čestnou hru. Vítězi gratulujeme, a protože v příštím roce již nebude žákem naší školy, přejeme mu hodně úspěchů jak v turnajích stolního tenisu, tak i v jiných sportovních soutěžích. Mgr. Zdeněk Drápalík Krajské finále ve vybíjené V úterý se dívky z 5. tříd zúčastnily krajského finále Preventan Cup ve vybíjené. V turnaji soutěžila čtyři družstva: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, ZŠ Na Pražské Pelhřimov a ZŠ Velké Meziříčí. Našemu družstvu se přes veškerou snahu nedařilo a obsadilo 4. místo v kraji Vysočina. Naši školu reprezentovaly žákyně z 5. A: Lucie Pochopová, Aneta Nováková, Veronika Fialová, Denisa Knobová, Dorota Sotonová a Petra Freyová, z 5. B: Tereza Uchytilová, Michaela Culková, Miloslava Němcová, Iveta Janáčková, Eva Bulová a Tereza Glancová. Mgr. Pavlína Málková Den dětí Stalo se již pěknou tradicí, že žáci devátých tříd připravují pro své mladší spolužáky z I. stupně ke dni dětí dopoledne plné her. Letos soutěžily skupinky dětí v disciplinách z různých koutů světa. Deváťáci na jednotlivých stanovištích je přivítali v nápaditých převlecích, některé soutěže byly obzvlášť dětmi oblíbené, všechny byly ale pěkné. Děkujeme za pěkné dopoledne. Anna Horáková 8 Soutěž školních družin Dne se žáci naší školní družiny z třídy zúčastnili lehkoatletických závodů školních družin v Havlíčkově Brodě. Žáci závodili v následujících disciplínách: hod kriketovým míčkem, běh na 50 m a skok do dálky. Nejúspěšnější byl Dominik Mašík, žák třetí třídy, který ve skoku do dálky výkonem 319 cm obsadil třetí místo. Ostatní zúčastnění žáci dobře reprezentovali naši školu, ale v silné konkurenci mezi žáky z Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou, Lučice, Oudoleně, Chotěboře a Habrů již na žádné medailové umístění nedosáhli.

9 Naše škola Všichni zúčastnění měli vynikající možnost poměřit svoji fyzickou zdatnost se svými vrstevníky a zjistit, co musí zlepšit do příštího měření sil tak, aby uspěli. Žáci, kteří se účastnili lehkoatletických závodů v Havlíčkově Brodě: Matyáš Coufal, Klára Andrýsková, Jan Navrátil, Ludvík Málek, Roman Málek, Eliška Břízová, Kristýna Bílková, Eliška Jiroutová, Dominik Mašík, Renata Eisová, Kristýna Plíšková a Martin Veselský. Dana Pleskačová, DiS Orientační běh V pátek postupně vyběhlo na trať 27 družstev sestavených vždy ze žáků všech pěti ročníků plnit úkoly na sedmi stanovištích v orientačním běhu nazvaném Z pohádky do pohádky. Vše se odehrávalo v lese za Pobočenským rybníkem. Na prvním místě se ziskem 40 bodů ze 44 možných se umístilo družstvo, které tvořili žáci Roman Krejza, Vilém Hořínek, Jaroslav Polreich, Simona Culková a Andrea Červinková. Jejich čas byl třetí nejlepší 64 min. Nejrychleji trať zdolalo družstvo, které skončilo na posledním místě (52 min 35 s / 26 bodů). Rozhodující byl totiž získaný počet bodů, čas měl význam při rovnosti bodů. Druhé místo obsadilo družstvo složené z těchto žáků: Iveta Janáčková, Eliška Břízová, Daniel Němec, Matěj Hejduk a Jiří Pochop 39 bodů, čas 70 min 39 s. Na 3. místě skončili Petra Kunstová, Katka Havlíčková, Jakub Macejka, Matěj Uchytil a Miloš Havel se ziskem 39 bodů a časem 72 min 51 s. Anna Horáková Fotbalový turnaj v Chotěboři Ve čtvrtek se fotbalová reprezentace naší školy zúčastnila turnaje v malé kopané v Chotěboři. Sešlo se celkem 6 družstev. My jsme se dostali do těžké skupiny společně s chotěbořskými školami ZŠ Smetanova a ZŠ Buttulova. V prvním zápase jsme se utkali se ZŠ Smetanova. Favorita celého turnaje jsme se však nelekli a v zápase jsme byli o něco lepší. Škoda, že se soupeři v poslední minutě podařilo vyrovnat a střetnutí skončilo nerozhodně 2:2. V druhém utkání jsme nastoupili proti ZŠ Buttulova. Zápas se nám však nevydařil. Přestože se téměř po celou dobu hrálo na polovině soupeře, prohráli jsme 0:2. O konečné 5. místo jsme se utkali se ZŠ Maleč. Od začátku zápasu bylo jasné, že jsme lepší. Převahu jsme vyjádřili také góly a zvítězili 3:1. Obsadili jsme tedy 5. místo. Chlapcům patří poděkování za předvedené výkony a bojovnost, kterou prokazovali i v okamžicích, kdy se jim nedařilo. Jeden úspěch jsme však zaznamenali. Náš brankář Lukáš Cimpl z 8. A byl vyhlášen nejlepším brankářem celého turnaje. Za naši školu nastoupili: Lukáš Malínský 6. A, Pavel Pátek 7. B, Lukáš Cimpl a Václav Kratochvil z 8. A, Michael Pilař 8. B, Petr Beran, Adam Havlíček a Martin Krejza z 9. A a Vojtěch Rothanzl 9. B. Mgr. Josef Remeš 9 Přírodovědný kroužek v Krkonoších Vyrazili jsme hned ráno. Paní učitelka Josková už na nás čekala. Během chvíle jsme se všichni sešli a k našemu překvapení přijel ještě jeden dozorce, kterému jsme začali říkat šéf. Postaral se nám o zavazadla a jak se později ukázalo, pomáhal paní učitelce s péčí o její svěřence. Tak jsme nastoupili do autobusu a hurá směr Krkonoše. Hned po příjezdu do Velké Úpy jsme se vydali k chatě, která byla nedaleko. Když jsme dorazili do chaty, ubytovali jsme se a porozhlédli jsme se po chatě. V chatě byly 4 ložnice, kuchyň, koupelna, WC a lyžárna. Nastal nejvyšší čas nasytit hladové žaludky. S důvěrou jsme se obrátili na naše spolužáky ze 7. třídy a vyčkávali, co dobrého nám připraví. Dílo se zdařilo, palačinky byly výborné! Po obědě jsme se domluvili, že se půjde na mléčnou farmu Sosna. Cesta byla dlouhá a vyčerpávající. V cíli nás však čekalo nemilé překvapení. Zavřeno! A tak jsme se vrátili druhou cestou zpět na chatu. Po návratu z túry jsme si museli přece odpočinout, a to jsme netušili, co nás čeká v sobotu! Při sáňkování a bobování na trávě jsme si užili spoustu legrace. (pokračování na str. 10)

10 Naše škola (pokračování ze str. 9) Večerka byla ve hod. Kdo však očekával, že tímto den končí, mýlil se! Najednou zcela nečekaně nás přišla paní učitelka vzbudit a venku čekalo překvapení. U ohniště nám jeden žák přečetl strašidelný, pravděpodobně smyšlený příběh a nás potom čekala stezka odvahy okolo chaty, která byla zakončena cestou při svíčkách po chatě. Další den jsme se vydali na nejvyšší horu ČR. Uklidili jsme v kuchyni, připravili svačinu a vydali se na cestu. Na cestě jsme měli několik přestávek. Všichni jsme byli vyčerpaní, ale paní učitelka měla v zásobě bonbony pro povzbuzení. Větší pauza byla v Růžohorkách, kde jsme měli možnost si zakoupit něco k jídlu. Poté jsme pokračovali v cestě. Když jsme došli pod vrchol Sněžky, odpočinuli jsme si a vydali se k vrcholu. Na Sněžce jsme byli všichni unavení. Udělali jsme společné foto, zašli do bufetu a čekala nás zpáteční cesta, která byla kupodivu náročnější než nahoru. Zvolili jsme cestu Obřím dolem a větší zastávka byla až v Peci pod Sněžkou. Po přestávce jsme se vydali na chatu. Cesta byla natolik vyčerpávající, že jsme si mysleli, že už do chaty nedojdeme. V chatě na nás čekala teplá večeře a ta přišla opravdu k chuti. Následoval odpočinek, na který jsme se všichni opravdu těšili a který jsme si zasloužili. Tentokrát byla večerka už v 21 hod., ale stejně nás v noci čekalo ještě jedno tajemné překvapení. V neděli ráno byla snídaně do postele. Následovala krátká porada. Oběd jsme museli zvládnout rychle, sbalit zavazadla, uklidit a připravit se k odjezdu. Autobusem jsme jeli do Hradce Králové a těšili se, že nastoupíme do dalšího, který už nás zaveze k domovu. Autobus vůbec nejel. To však takové silné povahy, jako jsme my, nemohlo vyvést z míry. Jel autobus jiný. Po příjezdu do Ždírce nad Doubravou jsme si rozebrali zavazadla, rozloučili jsme se a odjížděli domů. Myslím, že se nám tenhle třídenní výlet do Krkonoš velmi povedl a že na něj můžeme vzpomínat v dobrém! Markéta Němcová 6. A Dobrodružná noc na Řece Tradičně jako každý rok má přírodovědný kroužek zakončení své činnosti dobrodružnou nocí. Ta letošní se konala na chatě Lesního družstva Přibyslav na Řece. V noci jsme drželi hlídky, pálili oheň a hráli hry. Byla to akce, kterou jsme si všichni užili a plánovali jsme, co nás čeká příští rok. Ing. Věra Josková Červen, měsíc školních výletů IV. A a V. A v Praze 10

11 Naše škola Mateřská škola Ždírec nad Doubravou S koncem školního roku je neodmyslitelně spjato loučení se školáky. Letos jsme své svěřence pustili do světa v kině při koncertu na rozloučenou. Na pódium nastoupili s tradičními šerpami a promočními čepicemi. S velkou chutí zazpívali dvě písničky, po té jim paní učitelky předaly vysvědčení a drobné dárky. Na závěr si zazpívali společně se sborem a sborečkem. Moc jim to slušelo. Přejeme jim do nové etapy života hodně štěstí se jely předškolní děti + děti z MŠ Horní Studenec podívat do hřebčína ve Slatiňanech a ostatní děti do Obořic u Nasavrk na ekofarmu přijelo divadlo Úsměv s pohádkou Z pohádky do pohádky jsme oslavili náhradní dětský den. Ten pravý dětský den nám totiž z důvodu velké nemocnosti dětí nevyšel. Hned ráno přišly děti převlečené za pohádkové postavy, které pak ukázaly i obyvatelům Ždírce při procházce městem. Dopoledne pokračovalo soutěžením o ceny na zahradě. Plavecký výcvik byl též pro velkou nemocnost po třech lekcích zrušen. Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné prázdniny. Jiřina Novotná Sportovní okénko Z oddílu kopané... STARŠÍ ŽÁCI FC Chotěboř Dekora 0:7 (0:3) Žáci Dekory v tomto utkání potvrdili roli favorita a zaslouženě zvítězili, ale při lepším proměňování brankových příležitostí mohlo být skóre výraznější. Branky: Kratochvil V. 3x, Ondráček L. 2x, Malínský D. 1x, Šupita R. 1x. Vynikající úspěch zaznamenal výběr OFS Havl. Brod (ročník 1995), který na celostátním finále v Roudnici nad L. ve dnech zvítězil. V tomto výběru byli z SK Dekory Pátek P. a Malínský L. V základní skupině zvítězili nad OFS Plzeň sever 1:0, OFS Vsetín 1:0 a remizovali s OFS Příbram 0:0. Ve finále se utkali s OFS Liberec a remizovali 0:0, na pokutové kopy zvítězili 8:7, kde rozhodující pokutový kop proměnil Pátek P Dekora Štoky 0:3 (0:2) Proti herně lepšímu a věkově silnějšímu soupeři se žáci Dekory nedokázali prosadit Pelhřimov Dekora 0:8 (0:4) Se soupeřem z třetího místa tabulky žáci Dekory podali nejlepší výkon v jarní části soutěže, a po kolektivním výkonu zvítězili výrazným rozdílem. Branky: Malínský D. 3x, Ondráček L. 1x, Novák T. 1x, Beran P. 1x, Malínský L. 1x, Cimpl L. 1x Dekora Ledeč nad S. 1:1 (1:0) Ve výborném utkaní s vítězem a postupujícím ze soutěže se žáci Dekory ujali vedení, které mohli do poločasu zvýšit. Ve druhém poločase se soupeř snažil alespoň vyrovnat, což se mu podařilo až v poslední minutě po nedorozumění obrany s brankářem a následném vlastním gólu. Branka: Malínský D. Starší žáci jako nováček 1. A třídy obsadili 8 místo se ziskem 24 bodů a skóre 32:32. V sezóně odehráli dobrá utkání, ale škoda nepovedených se slabšími soupeři a ztracených bodů v závěrečných minutách. Po výborné zimní halové sezóně šli žáci v jarní části soutěže herně nahoru, o čemž svědčí i skóre 20:8. Závěrem bych chtěl společně s kolegy Petrem Beranem a Pavlem Dvořákem klukům poděkovat za dobrý přístup k zápasům a tréninkům, výbornou partu, kterou si mezi sebou vytvořili, a popřát jim další úspěchy a radost z fotbalu. Klukům z ročníku 1993 popřát pak hodně štěstí a gólů, aby se stali platnými hráči po přechodu do dorostu. Nejlepší fotbalista sezóny : 1. Beran P., 2. Malínský D., 3. Cimpl L. Střelci branek v sezóně : Malínský D. 28, Beran P. 20, Pátek P. 18, Kratochvil V. 13, Novák T. 13, Ondráček L. 10, Malínský L. 8, Pilař M. 7, Pátek L. 4, Novotný D. 3, Dvořák D. 3, Cimpl. L 1, Šupita R. 1, Doležal O. 1, Novák D. 1. Účast na trénincích a utkáních v sezóně : Kolář M. 98, Pátek L. 93, Beran P. 88, Novák T. 85, Cimpl L. 77, Malínský D. 71, Kratochvil V. 66, Ondráček L. 66, Novotný D. 44, Hűlle J. 28, Pilař M. 14, Veselý M. 14, Zvolánek M. 13, Šupita R. 10. Pavel Pátek MLADŠÍ ŽÁCI Havl. Brod Dekora 4:0 Dekora Světlá 1:0 Branka: Badura Chotěboř Dekora 0:2 Branky: Malínský L., Doležal 11 Dekora Štoky 5:2 Branky: Pátek, Malínský L., Ondráček, Veselský 2x. Pelhřimov Dekora 5:1 Branka: Malínský L. Dekora Ledeč 4:0 Branky: Dvořák, Doležal, Badura, Klement. Už v zimní přípravě nasvědčovaly výsledky (1. místa na dvou turnajích), že podzimní výsledky (jen 2 prohry) by mohly být napodobeny. V jarní části pokračovali ml. žáci v dobrých výkonech. Kluci dokazovali, že se sešla parta, která může fotbalově něco dokázat. Hráli povětšinou bojovný a hlavně pohledný útočný fotbal s adresnými přihrávkami, podporovanými dobrou obranou. Chtěl bych kluky pochválit za výkony. I když můžeme jaro a celou sezónu hodnotit kladně, určitě si kluci sami uvědomují, že na sobě musí neustále pracovat. Ml. žáci jako nováček v 1. A třídě skončili na 2. místě za Havl. Brodem se 41 body, se skórem 58:24, se 13 výhrami, 2 remízami a 5 porážkami. Na post nejlepšího hráče by bylo adeptů více, ale myslím si, že nad ostatními o bojovnost vyčnívá Pátek P. a ocenění zaslouží i brankář Fousek, protože některá utkání rozhodl on. V ml. žácích se sešly ročníky 95 a 96 a musíme konstatovat, že to jsou fotbalově silné ročníky. Trenéři Dvořák, Pátek, Beran přejí ročníkům 95, ať se jim daří v příštím roce ve službách st. žáků. Střelci: soutěž + zima Malínský L. 39, Dvořák 26, Pátek 22, Badura 9, Doležal 7, Novák 5, Fajt 3, Ondráček 3, Beran 2, Fousek 1, Veselský 2, Štěrba 1, Klement 1. (pokračování na str. 12)

12 Sportovní okénko (pokračování ze str. 11) Soupiska: Fousek, Malínský, Pátek, Dvořák, Doležal, Badura, Beran, Novák, Ondráček, Vomela M., Fajt, Veselský, Vomela R., Štěrba, Jaroš, Klement, Plíhal, Křivohlavý, Slezák. Na závěr patří poděkování přípravce za spolupráci. Pavel Dvořák STARŠÍ PŘÍPRAVKA Tis SK Dekora 1:1 Branka: Štěrba T. Utkání jsme prohrávali po poločase 0:1 když domácí vstřelili branku po rohovém kopu. Ve druhém poločase jsme domácí zatlačili na jejich polovinu se snahou dát branku, což se nám nakonec podařilo Tis SK Dekora 0:3 Branky: Veselský J., Mašík D. 2x SESTAVA: Švanda P., Jaroš P., Vomela R., Culková M., Štěrba T., Klement J., Culek L., Culek M., Veselský J., Slezák S., Veselský M., Mašík D. Do druhého utkání jsme vstoupili s cílem vyhrát a to se nám také podařilo. Domácí jsme fyzicky přehráli a zaslouženě vyhráli. Pochvalu za bojovnost zaslouží celý kolektiv SK Dekora SK Přibyslav 0: SK Dekora SK Přibyslav 0:5 SESTAVA: Plíhal L., Švanda P., Culková M., Jaroš P., Štěrba T., Klement J., Křivohlavý D., Culek L., Culek M., Slezák S., Veselský M., Vomela R., Machovec T., Láznička D. Hosté z Přibyslavi nás jednoznačně přehrávali ve všech směrech SK Dekora Štoky 4:0 Branky: Klement J., Štěrba T., Křivohlavý D. 2x SK Dekora Štoky 4:0 Branky: Krejza R., Klement J., Machovec T., Veselský J. SESTAVA: Plíhal L., Švanda P., Culková M., Jaroš P., Machovec T., Štěrba T., Klement J., Křivohlavý D., Culek L., Culek M., Veselský M., Mašík D., Švecová K., Veselský J., Slezák S., Krejza R., Láznička D. Soupeře jsme jasně přehrávali a zaslouženě vyhráli. Za výkony v zápasech zaslouží pochvalu celé mužstvo Golč. Jeníkov SK Dekora 3: Golč. Jeníkov SK Dekora 2:2 Branky: Štěrba Tomáš, Veselský Jiří SESTAVA: Machovec T., Švanda P., Jaroš P., Vomela R., Culková M., Štěrba T., Křivohlavý D., Culek L., Culek M., Veselský J., Veselský M., Slezák S. V prvním zápase jsme nedokázali proměnit šance, které jsme si vypracovali. Druhé utkání jsme prohrávali již 0:2, ale kluci nakonec dokázali srovnat na konečných 2:2. Za bojovnost a přístup k zápasu zaslouží pochvalu celé mužstvo Staré Ransko SK Dekora 6:1 Branka: Klement J. Starší přípravka Konečná tabulka sezóny Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body 1. Přibyslav : Havl. Brod B : Staré Ransko : Tis : Golčův Jeníkov : Světlá n.s : Ždírec n.d : Velká Losenice : Ledeč n.s : Štoky : Hněvkovice : Staré Ransko SK Dekora 3:1 Branka: Křivohlavý D. SESTAVA: Švanda P., Jaroš P., Vomela R., Culková M., Štěrba T., Klement J., Culek L., Culek M., Veselský J., Slezák S., Veselský M., Machovec T., Plíhal L., Křivohlavý D. Jiří Veselský MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SK Dekora SK Přibyslav 3:5 Branky: Dočekal L., Veselský J., Navrátil J SK Dekora SK Přibyslav 1:4 Branka: Veselský J. SESTAVA: Job R., Pospíšil J., Veselský J., Navrátil J., Šedivý R., Mašík D., Plíhal D., Dočekal L., Rybáček A., Hejduk M., Musil O. V prvním zápase zklamala celá obrana i brankář. V druhém zápase i přes prohru zaslouží pochvalu Šedivý Radek, Navrátil Jan a kapitán mužstva Veselský Jiří SK Dekora Sokol Lípa 8:1 Branky: Veselský J. 4x, Navrátil J. 3x, Mašík D SK Dekora Sokol Lípa 6:1 Branky: Veselský J. 5x, Navrátil J. SESTAVA: Pospíšil J., Veselský J., Navrátil J., Šedivý R., Mašík D., Plíhal D., Dočekal L., Rybáček A., Pochop J., Musil O., Hejduk M. V posledním kole OP mladší přípravky jsme přivítali Sokol Lípu. V obou utkání jsme soupeře k ničemu nepustili a jasně jsme je přehrávali. Za předvedený výkony v zápasech zaslouží pochvalu celé mužstvo. Z jednotlivců vynikali Veselský Jiří (9 branek), Navrátil Jan (4 branky) a brankář Pospíšil Jakub. Pavel Pospíšil DOROST Dorost v uplynulé sezóně skončil v tabulce I. třídy na nelichotivém l3. místě. V jarní sezóně prokázal určité zlepšení, ale mužstvo nedokázalo vyhrávat zápasy, ve kterých bylo lepším týmem. Přesto nutno říci, že v závěru sezóny sehrál několik velmi pohledných utkání, bohužel o vítězství se dorostenci připravili neproměňováním šancí. Střelcem týmu se stal Josef Zahradník, hráčem jara je Petr Doležal, který přechází do dospělé kategorie. Dorost začíná trénovat 25. července, první zápas soutěže je 10. srpna. Miroslav Švanda Mladší přípravka Konečná tabulka sezóny Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body 1. Světlá n.s : Přibyslav : Ždírec n.d : Habry : Lípa : Havl. Brod B :

13 Sportovní okénko Z odboru ASPV... ATLETIKA 19. května se měla konat okresní atletická soutěž v Havl. Brodě. Nepříznivé počasí nám tuto akci překazilo, a proto do krajského kola postoupili všichni přihlášení závodníci a tak se výprava vydala 24. května na krajské kolo pořádané v Třebíči. Počasí se umoudřilo, proto bylo sportování o mnoho příjemnější. Atletika je náročná, konkurence veliká, a tak není pro naše závodníky lehké dosáhnout stupně vítězů. Přesto se to některým povedlo. Tentokrát nebudu zmiňovat umístění jednotlivých závodníků, neboť v kategorii družstev jsme dosáhli vynikajících výsledků. Družstva byla tříčlenná a nadarmo se neříká, že v davu je síla. Nejlépe na tom byly mladší žákyně Andrýsková Klára byla se svým družstvem na 2. místě, Glancová Tereza na úžasném 1. místě, zahanbit se nedala ani starší žákyně Culková Michaela, která byla se svým družstvem na 3. místě. A žáci? Na ty bychom měli být zřejmě nejpyšnější. Čistě Ždírecké družstvo Vápeník Jiří, Vápeník Ota, Šupita Radek obsadili krásné 2. místo. A na závěr se přece jen vrátím k jednotlivcům. Starší žákyně Šulcová Aneta, Novotná Karolína a Novotná Martina se umístily v první polovině výsledkové listiny. No a co naše mládež? Vavroušek David působí již v našem odboru jako cvičitel, ale nevzdává se ani úlohy, která mu byla roky vlastní cvičenec. V Třebíči je možné se přihlásit do kategorie muži a náš cvičenec se umístil na milém 3. místě. Všem cvičencům gratulujeme! Dana Vavroušková MEDVĚDÍ STEZKA Zhoř u Jihlavy V sobotu 31. května se konalo krajské kolo Medvědí stezky ve Zhoři u Jihlavy. Počasí se vyvedlo, a tak putování přírodou po okolí Zhoře bylo příjemné. Závodníci se museli věnovat důležitějším věcem než je kochání se přírodou, ale i tak není nad hudbu ptactva. Naše výprava se skládala z dvojic, které se umístily v okresním kole ve Ždírci n.d. na prvních dvou místech. Ve Zhoři se výprava rozprostřela po výsledkové listině, a tak zmíním alespoň ty vítězné. Za žákyně to byla dvojice Stará Kateřina a Zlámalová Martina a za žáky Dymáček Petr a Doležal Ondřej. Tyto dvě dvojice postupují na republikové kolo konané v Olomouci. Podrobnosti viz. článek Festival... Dana Vavroušková DĚTSKÝ DEN Obyvatelé lesa a okolí V neděli 1. června 2008, již brzy ráno, ožilo místní fotbalové hřiště SK Dekora, a to za jediným účelem. Cvičitelé a ostatní organizátoři pilně připravovali každoroční akci dětský den. Sluneční paprsky pomalu začaly nabírat na síle a kolem poledního se dalo počasí přirovnat tomu letnímu. Ve 14 hodin vše začalo nástupem všech pohádkových postaviček a vystoupením taneční skupiny SPV Chotěboř. Za doprovodu hudební skupiny HOPE z Malče začala ta správná zábava. Kdo se zúčastnil, ví, že bylo možné navštívit Červenou Karkulku, Ferdu mravence i s Beruškou, Perníkovou chaloupku, Pařezovou chaloupku s Křemílkem a Vochomůrkou, Vílu Amálku, dokonce i trpaslíky i když bez Sněhurky a ve sníženém počtu. (pokračování na str. 14) 13

14 (pokračování ze str. 13) Sportovní okénko Bylo možné se svést na koloběžkách, zaskákat si v pytli, vyřešit vědomostní test a ti nejmladší si mohli zatočit kolem štěstí. Jen jediné tomu chybělo. Slibovali jsme překvapení, a to mělo být v podobě skákacího hradu. Bohužel z technických důvodů nebylo možné tuto atrakci uskutečnit. Přesto věřím, že se odpoledne vydařilo a všechny děti měly radost nejen ze soutěží, ale i drobných dárků. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem cvičitelům, ženám ze Svazu žen, učitelkám z Mateřské školy a člence Městského úřadu se synem, kteří se postarali o stanoviště s koloběžkami. Všichni odvedli vynikající práci a opravdu to stálo za to. Začala jsem počasím, tak jím i skončím. Děti se možná dostaly domů suchou nohou, ale organizátoři ve chvíli úklidu nejen promokli až na kůži, ale i nějakou tu ránu kroupami dostali. Tím chci naznačit, že kdo nebyl zmáchaný již dříve od trpaslíků, kteří celé odpoledne poctivě kropili soutěžící, fotografa a dokonce i muzikanty, byl stejně mokrý. Dana Vavroušková Žákyně ukončily večerní cvičení Tak, a je tu zase konec večerního cvičení pro děvčata. Ukončily jsme ho tradičně, opékáním vuřtů. Rok uběhl jako voda, zažily jsme spolu spoustu legrace a utužily svá těla. Některé z nás získaly v různých soutěžích ocenění a medaile. Jsme správná parta holek, která se ničeho neleká. Doufáme, že se po prázdninách sejdeme zas a že své řady rozšíříme o další nové tváře. Pěkné prázdniny vám přejí vaše cvičitelky Předešlý článek je informací, přáním a pochvalou cvičitelek žákyň v kategorii třída, které se pravidelně setkávají od září do května, každé pondělí a čtvrtek od hod v tělocvičně místní ZŠ. Večerní cvičení SPV je obohaceno např. zimním výletem na brusle, opékáním vuřtů a jinými mimořádnými akcemi. Co myslíte, děvčata, nechcete se také zúčastnit? Nezapomeňte, že v září opět začínáme!!! Dana Vavroušková Poděkování Zároveň chceme tímto poděkovat všem jmenovaným sponzorům, kteří přispěli jak finančním tak věcným darem na tuto akci: Lékárna ŽIVA, Výtahy elektro Havlíčkův Brod, Obkladačské práce p. Hojný, Slévárna a modelárna Nové Ransko, Stavební práce p. Vališ, Minigal, Lesní společnost Hradec Králové, p. Pálka Miroslav, Květinářství IRIS, Kolář Hubert, MUDr. Nováková Marie, Hameder Dušan, Truhlářství Novák Zdeněk, Český svaz žen, Stora Enso, p. Starý Pavel, Papírnictví p. Műhlfaitová, GaH, Catring+, Česká spořitelna, NESTLÉ, KNORR, Pramen Havlíčkův Brod, Prodejna Klepetková Křesťanová. Poděkování patří také Mateřské škole Ždírec n.d. za pomoc při soutěžích, p. Badurovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a zdárném průběhu tohoto dne. Za ASPV Mirka Ligmajerová O NEJŠIKOVNĚJŠÍHO PRVŇÁČKA Máme konec školního roku a ASPV ve spolupráci se ZŠ uspořádalo druhou část soutěže o nejšikovnějšího prvňáčka. V úterý 10. června 2008 se zaplnilo hřiště dětmi prvňáčci jako závodníci a deváťáci (i když ti už přece nejsou děti) jako organizátoři. Sluníčko se postaralo o příjemné dopoledne, děti o dobrou náladu a organizátoři o regulérnost soutěže. 13 dívek a 10 chlapců soutěžilo v běhu na 200 m a 50 m, skákali z místa, házeli kriketovým míčkem a dělali dřepy. Každý se snažil být ještě lepší než v září a vítězové obhajovali zářijové umístění. Nejdříve děvčata místo obhájila Andrýsková Klára 2. místo obhájila i Fikarová Lucie a na 3. místo si polepšila Břízová Veronika... a chlapci na 1. místo si polepšil Coufal Matyáš 2. místo obhájil Rybáček Adam a na 3. místo si polepšil Vavroušek Michal Nejlepší závodníci v jednotlivých disciplínách: Běh na 200 m Andrýsková Klára a Coufal Matyáš 14

15 Sportovní okénko Běh na 50 m Fikarová Lucie a Čejka Viktor Skok do dálky Andrýsková Klára a Coufal Matyáš Dřepy Vondráčková Eliška a Rybáček Adam Hod do dálky Andrýsková Klára a Vavroušek Michal Všem závodníkům gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. Dana Vavroušková PŘIPRAVUJEME... V září a počátkem října zahájí všechny složky večerní cvičební hodiny. Přesný rozpis uveřejníme v zářijovém čísle. V září se opět uskuteční soutěž O nejšikovnějšího prvňáčka. KONALO SE... Festival Sportu pro všechny 2008 (F SPV 08) Olomouc června 2008 se konal Festival Sportu pro všechny v Olomouci. Naše výprava se zúčastnila republikového kola v Medvědí stezce a to ve složení za žákyně dvojice Stará Kateřina a Zlámalová Martina, za žáky Pátek Pavel a Doležal Ondřej a za cvičitele Svoboda Josef a Vavroušek David. Tato výprava reprezentuje nejen náš odbor SPV Ždírec n.d., okresní odbor SPV Havl. Brod, ale i Jihlavský kraj. V době, kdy jsem tento článek připravovala, mi ještě nebylo známo, jak se účastníkům na festivalu líbilo, a proto vám vše popíšu až v čísle zářijovém. Dana Vavroušková Celoroční individuální cyklistická časov ka do vrchu Horní Vestec 2008 Klub přátel cyklistiky vyhlašuje celoroční cyklistickou vrchařskou soutěž na nejvyšší kopec Železných hor. Na trase Sloupno (konec zděné autobusové čekárny) Slavíkov (na křižovatce odbočit vlevo) za Slavíkovem odbočit vlevo Horní Vestec (v H. Vestci odbočit dvakrát vpravo) a dojet až k vysílači a předním kolem se dotknout brány oplocení vysílače. Délka trasy je 5,1 kilometru, převýšení 208 metrů. Každý, kdo si tuto trasu objede a bude se chtít zúčastnit soutěže si musí na cyklocomputeru změřit délku trasy, čas jízdy, průměrnou rychlost, maximální rychlost a tyto údaje vložit do formuláře na Zde se každý zaregistruje a bude si svoje údaje kdykoliv doplňovat. Je to taková nenásilná forma, jak se na dálku poměřovat s ostatními bez toho, aby vás v kopci kdokoliv předjel. 28. září uděláme velké finále a zjistíme jak to s těmi vašimi výsledky je. Start bude ve Sloupně od 14 hodin. Trasa: Sloupno (460 m n.m.) Slavíkov (600 m n.m.) Horní Vestec (668 m n.m.) Délka trasy 5,1 kilometru, převýšení 208 metrů Kontakt: Jiří Fidler , Luboš Plíhal S Regionem křížem krážem Vysočinou na kole! Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? Chcete poznat krásy Vysočiny? Rádi fotíte a soutěžíte? Pak právě pro vás připravuje příspěvková organizace Vysočina Tourism a Český rozhlas Region vícedenní putování na kolech. Ve dnech července 2008 proběhne akce Křížem krážem na kole, která účastníky provede Vysočinou a představí její krásy jak přírodní, tak i historické. První zahřívací etapa odstartuje z Masarykova náměstí v Jihlavě 3. července 2008 a povede přes Třešť a Roštejn do Telče. V rámci putování navštíví peleton dále například Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč a řadu dalších zajímavých míst. Kromě Vysočiny cyklisté zavítají také do sousedního Jihočeského kraje do Jindřichova Hradce a v Jihomoravském kraji bude celá akce zakončena v Oslavanech na zámku. Jezdci mohou projet celou trasu nebo se mohou libovolně kdykoli a kdekoli připojit a odpojit. V rámci tohoto putování připravují organizátoři i zpestření cesty návštěvou některých turistických atraktivit. Doprovodnými akcemi budou různé soutěže jak pro cyklisty, kteří se zúčastní jízdy, tak i pro posluchače Českého rozhlasu Region o zajímavé ceny. Kromě toho trasa vede mnoha místy, která jsou zapojena do soutěže Cyklista Vysočiny 2008 a tudíž soutěžící v této akci se tak mohou zúčastnit obou zároveň. Podrobné informace budou od 22. května 2008 průběžně doplňovány na turistickém portálu a na stránkách Českého rozhlasu Region Přijďte, jeďte s námi, bavte se, poznávejte a vyhrajte!

16 Sportovní okénko Ždírecký okruh Prvního ročníku Ždíreckého okruhu, který se konal v sobotu 7. června 2008, se zúčastnilo celkem 106 turistů. Pro turisty byly připraveny 3 pěší a 3 cyklotrasy vedené krajinou Ranského polesí a Žďárských vrchů. Pro pěší trasy se rozhodlo 40 turistů a na cyklotrasy se postupně vydalo 66 turistů. Až na malé vrtochy počasí, kdy nám naši turisté někde pořádně promokli a na to, že nám někteří ve Ždírci trochu bloudili a hůře hledali start, se myslím první ročník Ždíreckého okruhu vydařil. V cíli čekalo turisty občerstvení v podobě mnoha druhů nápojů a dobré klobásky. Turisté si na památku odnesli pamětní list a snad i dobrý pocit, že pro sebe a své zdraví něco dobrého udělali. Těm, kteří se na organizaci této akce podíleli, udělal radost každý spokojený úsměv na tváři účastníků. Tímto bych chtěla poděkovat Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírce nad Doubravou za jejich perfektní zázemí a skvělou organizaci, panu Ing. Petru Šimákovi za propozice, pamětní listy a organizační schopnosti, pracovnicím Městské knihovny a Informačního centra za technické zázemí a pomoc při organizaci a všem ostatním, kteří se na akci podíleli. Zdena Lédlová SDH Ždírec nad Doubravou Město Ždírec n.d. a SDH Ždírec n.d. pořádají 3. ročník soutěže v požárním útoku O putovní pohár města Ždírec n.d. (muži) a O putovní pohár SDH Ždírec n.d. (ženy) klání hasičů se uskuteční na hasičském cvičišti (za ČOV) od 12 hodin soutěž je zařazena do havlíčkobrodské ligy 2008 občerstvení zajištěno po celý den Srdečně zvou pořadatelé 16 Kultura GALERIE DOUBRAVKA Vás zve na výstavu, kterou pořádá SK Dekora k 80. výročí ždíreckého fotbalu. Výstava je otevřena od do Vystaveny budou poháry, kroniky, diplomy a fotografie. Jste srdečně zváni!

17 Kultura Městská knihovna a Informační centrum Otvírací doba Městské knihovny, Informačního centra a galerie: Městská knihovna: pondělí zavřeno!! úterý, středa, čtvrtek, pátek: , hodin Informační centrum: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: , hodin sobota: hodin (od do ) Galerie Doubravka: Otevřena pondělí pátek: , hodin sobota: hodin (od do ) Tel.: CHOTĚBOŘ MUZEUM CHOTĚBOŘ 4. července srpna 2008 Barbora Kališová JAGUARUNDI šperk a plastika 8. srpna září 2008 VE STYLU BAROKA malba, plastika, grafika a užitné umění 17. a 18. století HLINSKO VESELÝ KOPEC července 2008 VESELOKOPECKÝ JARMARK Prodej výrobků lidových výrobců; kulturní program. Otevírací doba: od 9 do 16 hodin srpna 2008 JAK SE DŘÍVE STAVĚLO Ukázky tradičních stavebních technik, poradenská činnost a další zajímavé činnosti. Otevírací doba: od 9 do 16 hodin BETLÉM 8. července října 2008 KOUZELNÝ SVĚT HER Výstava věnovaná tradičním dětským hračkám a hrám. Otevírací doba v červenci a srpnu: otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 17 hod. Fotoozvěny Děti z Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou na návštěvě v městské knihovně dne O svých cestách, zážitcích a kouzelných místech se s námi přijeli podělit cestovatelé Lenka a Václav Špilarovi Děti z Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou (dvě třídy předškoláků Veverky a Zajíčci ) na návštěvě v Galerii Doubravka na výstavě nazvané Od Doubravy k Chrudimce dne Cestopisná diashow Afrika Jiný svět v sále Městského kina ve Ždírci nad Doubravou

18 Kultura Tip na dobrou knihu... Heinz G. Konsalik: Červený šíp. Praha, Knižní klub Všichni mluví o deštném pralese H. G. Kon sa lik o něm napsal román. Strhující a poutavý příběh, který protestuje a burcuje, neboť deštný prales jsou plíce Země. Jak dlouho budou ještě dýchat? Kdyby amazonské deštné pralesy přestaly existovat, celosvětová klimatická katastrofa by byla neodvratná. To však nezajímá několik pohádkově bohatých mužů a ctižádostivých politiků, proti nimž vystoupí hrstka aktivistů, ke kterým se přidruží neznámý mstitel, ohlašující se vždy červeným šípem. Na pozadí zápasu těchto dvou nesourodých skupin se odehrávají napínavé osudy mnoha lidí různých barev pleti, náboženství a národností. (Tuto knihu s mnoha jinými svazky darovala naší Městské knihovně paní Zdena Křivohlavá). Vybrala Zdena Lédlová Kultura Hledáme brigádníky/brigádnice na rozvoz knih s vlastním autem. Možno i dlouhodobě. Vhodné i pro důchodce. Tel nabízí Znalec pro oblast Ždírec n.d., Chotěboř, Přibyslav. Podniková Prodejna DEKORA Jeníček, a.s. Nádražní 161, Ždírec nad Doubravou Nabízíme: Největší sortiment potahových a dekoračních látek, punčochové zboží, ponožky, polštářky (duté vlákno), pletací příze + jehlice a háčky Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá ; St Kontakt tel výkup dřeva od drobných majitelů lesa prodej dřeva, řeziva, plošných materiálů veškeré práce v lese, odvoz dřeva údržbu veřejné zeleně prodej sazenic les. dřevin, palivového dříví pronájem rekreační chaty v lokalitě Řeka výkon odborné správy lesů Kontakty: Ústředí: , , fax.: Lesní správa Staré Ransko , Lesní správa Račín , Lesní správa Nové Veselí , Oddělení lesnických služeb Žďár n. Sáz

19 PRODÁM ihned STAVEBNÍ VRÁ- TEK (výtah), komplet (vč. sloupů), na 1 kolečko, cena 4500Kč, možno též prodl. kabel 3f/16A za 1400Kč. Předvedu v chodu. Ždírec n.d., M: PRODÁM mobil Sony Ericsson K700i, plně funkční, levně. Tel PRODÁM byt 3 + kk, bezbariérový přístup, v centru Ždírce nad Doubravou, 5 let starý. Tel.: PRODÁM dětský kočárek Bebecar Racer (tříkolka), v provozu 5 měsíců, nový 13 tis. Kč, nyní za 5 tis. Kč. Zn.: perfektní stav, tel.: PRODÁM dětský pokoj (šatní skříň, psací stůl s nástavcem, regálová skříň), provedení světlý dub v kombinaci s modrou, jako nový, používaný 2 roky. Zn.: levně, tel.: PRODÁM žací stroj MM4 018 s motorem 80 cm 3 PA 80/4, šíře lišty 80 cm; převodovku s velkými koly; rotavátor; pluh; hrobkovač a náhradní žací lištu. Informace na tel MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE SPECIÁLNÍ TECHNIKY Nikola Doležán Luční Ždírec nad Doubravou Tel PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) MONTÁŽ A OPRAVY VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, HROMOSVODY Josef Pernička Květinová 314, Ždírec n.d. Tel STAVEBNÍ PRÁCE PETR PILAŘ zednické práce obklady, dlažby zateplování fasád rekonstrukce, novostavby Tel OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: POKRÝVAČSTVÍ, TESAŘSTVÍ, KLEMPÍŘSTVÍ Oprava poškozených střech, nové střechy, podbití palubkami, pergoly, terasy, okapové systémy, střešní okna, atd.... Kontakt: Martin Zrna Zdeněk Joukl

20 inzercea5_bandw.indd :35:06 20

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 Hrátky s jarem Jako bychom se znovu narodili, když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro. To proto, že se

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Slunce, světlo a vůně...

Slunce, světlo a vůně... www.zdirec.cz Cena 2, Kè KVĚTEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 169 Slunce, světlo a vůně... Konečně je tady květen, měsíc lásky! Snad žádné jiné období v roce neútočí tak intenzivně na naše smysly. Vzduch je naplněn

Více

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem

Více

ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011

ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227 Rekonstrukce pavilonu MŠ je v plném proudu. Foto: archiv města Škola už opět otvírá své brány a po prázdninách vítá všechny žáčky. První školní den

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení www.zdirec.cz Cena 5 Kè ČERVEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225 Foto: archiv města První červen je již tradičně svátkem dětí, a my si přejeme, aby byly šťastné. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji k

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004

ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004 www.zdirec.cz roèník XIV. ÈÍSLO 144 ÚNOR 2004 CENA 2, Kè ÚNOR 2004 únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem, suchem a větry; tento nejkratší měsíc, tento záprtek mezi

Více

Citát ŘÍJEN 2012. Městský úřad informuje... ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1

Citát ŘÍJEN 2012. Městský úřad informuje... ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ŘÍJEN 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239 Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých. Napoleon

Více

ÈERVEN 2003 ČERVEN. Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze, asli je suchý dovést chceš, do Jána si pospěš. (Toto rčení se váže k 19. červnu).

ÈERVEN 2003 ČERVEN. Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze, asli je suchý dovést chceš, do Jána si pospěš. (Toto rčení se váže k 19. červnu). www.zdirec.cz roèník XIII. ÈÍSLO 137 ÈERVEN 2003 CENA 2, Kè ČERVEN Uděláme dětem svátek! Kdy jindy než prvního června? Vždyť to je právě ten den, který patří celý našim dětem. Příroda nám ukazuje jarně

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 www.zdirec.cz Cena 2, Kè BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 Březen, to je zima nezima a jaro nejaro. Denního světla pomalu přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada. Hezky doma a

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002 roèník IX. ÈÍSLO 129 ØÍJEN 2002 CENA 2, Kè Říjen Je tu podzim a listí šustí Listí stromů zlátne a po špičkách k nám přišel podzim. Vychutnejme jeho atmosféru plnou vůní a barev a zaposlouchejme se do jeho

Více

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 www.zdirec.cz Cena 5 Kè DUBEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE...

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... NASE NOVINY 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... ČISTÁ VYSOČINA 2014 Do VI. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2014 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více