DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i."

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....7 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...11 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...27 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...47 Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy

4 Etnické skupiny...58 Společensky nepřizpůsobení občané...58 Cizinci...59 Chudí...60 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Smlouva s Koreou. In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s Informace o smlouvě o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Osobní a věcný rozsah smlouvy. Příslušnost k právním předpisům. Důchodové pojištění. Jak podat žádost o důchod. Styčná místa. Deskriptory: ; zab. sociální; styky mezinárodní; dohody; řízení; správa; zab. důchodové Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku - vybrané otázky. / VALENTOVÁ, Michaela In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s : -lit. Deskriptory: ; pojistné; zaměstnavatelé; řízení soudní; podnikání soukromé; insolvence Sociální zabezpečení v roce In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s :tab. Důležité údaje z oblasti sociálního zabezpečení uspořádané podle jednotlivých oblastí: maximální vyměřovací základ; důchodové pojištění; nemocenské pojištění zaměstnanců: nemocenské; další dávky nemocenského pojištění; platby sociálního pojištění - pojistné; pojistné osob SA. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. v mateřství; samostatní; základ vyměřovací; pojistné ; EU; mezinárodní Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.2-7. Přehled aktualit z oblasti sociálního zabezpečení, pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nové schválené/projednávané předpisy. Příprava koncepční novely zákoníku práce. Aktuality z Evropské unie. (Směrnice o agenturních zaměstnancích. Příprava směrnice - mateřská dovolená). Daňové poradenství. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; právo pracovní; vztahy pracovní; mzdy; odměňování; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zaměstnanci státní; agentury práce; cizinci; práce-cizinci; zaměstnanost; diskriminace; rovnost; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; podmínky pracovní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; zdravotnictví; pojištění zdravotní; péče zdravotní; služba posudková; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; daně 5

6 ; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.2-7. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nové schválené/projednávané předpisy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Prorodinný balíček. Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků pokračuje). Česká správa sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění od (Formuláře na rok Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců). Evropská unie. (Návrh směrnice o trestech pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince s nelegálním pobytem). Daňové poradenství. (Rozhodnutí ve věci DPH u služeb poskytovaných za protiplnění. Účast na nemocenském pojištění od 1.ledna Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1.ledna 2009). Deskriptory: ; EU; zab. sociální; pojištění; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; cizinci; práce-cizinci; zdravotnictví; péče zdravotní; služba posudková; rodina; děti; práce-matky; doba pracovní; sladění pracovního a rodinného života; zařízení předškolní; daně Maximální vyměřovací základ. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s :tab. S účinností od se zvyšuje maximální vyměřovací základ na Kč (v roce 2008 činil Kč). Maximální vyměřovací základ je shodný pro účely odvodu zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Dosáhne-li zaměstnanec maximálního vyměřovacího základu, pojistné se neplatí. Maximální vyměřovací základ a příjem od dvou zaměstnavatelů. Souběh příjmů ze zaměstnání a z podnikání. Maximální vyměřovací základ v případě dvou zaměstnavatelů a OSVČ. Deskriptory: ; základ vyměřovací; zab. sociální; souběh; zaměstnání vedlejší; pojištění zdravotní; výpočet; pojistné Pracovněprávní aktuality (sledované období: / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 2 (2009), s.2-6. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní v období od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nově vyhlášené předpisy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Zelené karty. Nemocenské pojištění. Kalkulačka pro výpočet nemocenských dávek v roce Přechod nároku na dávky nemocenského pojištění z roku 2008 do roku Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy). Česká správa sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění od (Kontroly dočasné pracovní neschopnosti. Povinnosti zaměstnavatele). Evropská unie. (Priority českého předsednictví EU pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí). Daňové poradenství. (Novela zákona č.586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nového zákona o penzijním připojištění. Změny sazeb pojistného na sociální zabezpečení od 1.ledna 2009). Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; právo pracovní; zab. sociální; dohody; úrazy pracovní; choroby z povolání; neschopnost pracovní; zab. úrazové; invalidita; náhrady cestovní; stravování; zaměstnanost; práce-cizinci; zab. nemocenské; nemocenské; nemocní; zab. důchodové; připojištění; daně; daně z příjmu 6

7 DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Valorizace důchodů. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Veřejná správa. - č (2008), s. 16.:obr. MPSV navrhuje od 1. ledna 2009 zvýšit průměrný vyplácený důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 procenta. Za období leden leden 2009 dojde po třech valorizacích k celkovému zvýšení průměrného starobního důchodu o 1150 Kč. Podmínky valorizace důchodů; index zvýšení. Deskriptory: ; valorizace; důchody; důchod starobní; zvýšení; důchod průměrný; MPSV; výpočet; ceny; mzdy; základ vyměřovací Evidenční listy důchodového pojištění od In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s Deskriptory: ; zab. důchodové; informace; řízení personální; zaměstnavatelé Slovensko Valorizace slovenských důchodů. In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 2. Stručná informace o změnách, k nimž na Slovensku dochází v souvislosti se zavedením nové měny a se změnou mechanismu valorizace. Deskriptory: SR; zab. důchodové; důchody-valorizace NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Nemocenská nově a jinak. Umí váš personalista správně vypočítat náhradu mzdy pro zaměstnance, který onemocní? / LUCOVÁ, Marie In: Ekonom. - Roč.53, č. 1 (2009), s :obr. Změny, které přinesl od 1. ledna 2009 nový zákon o nemocenském pojištění. Výplata nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovné a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Povinnost zaměstnavatele vyplácet v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnosti místo nemocenské náhradu mzdy. Výpočet, výše a podmínky poskytování náhrady mzdy. Výplata nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti. Výpočet, výše, délka vyplácení nemocenské (okresní správa sociálního pojištění). Redukční hranice pro výplatu náhrady mzdy a výplatu nemocenské. Příklady výpočtu. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zákonodárství; nemocenské; zaměstnanci; samostatní; podmínky nároku; výpočet; výše; zab. v mateřství; správa; právo pracovní; zaměstnavatelé; kompenzace; základ vyměřovací; neschopnost pracovní Nemocenské pojištění. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Veřejná správa. - č. 23 (2008), s. 14.:obr. Změny, které přináší od 1. ledna 2009 nový zákon o nemocenském pojištění. Povinnost zaměstnavatelů vyplácet v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnosti náhradu mzdy. Nová pravidla pro poskytnutí, výpočet nemocenské. Nové redukční hranice. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zákonodárství; zaměstnavatelé; orgány správní; nemocenské; neschopnost pracovní; podmínky nároku; kompenzace; základ vyměřovací; výpočet; výše 7

8 Nemocenské pojištění OSVČ. / GREGOROVÁ, Šárka In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s Vznik a zánik pojištění. Dávky nemocenského pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; samostatní; dávky; pojistné Maximální vyměřovací základ a řešení přeplatku ve zdravotním pojištění za rok /DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s : -lit. Postup při řešení přeplatku. Vybrané situace, kdy přeplatek vzniknout nemůže. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pojistné; samostatní; zaměstnanci Zdravotnická reforma. In: Veřejná správa. - č (2008), s. 4.:obr. Hlavní téma jednání schůze vlády dne 19. listopadu 2008: zákony týkající se zdravotnické reformy. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon o specifických zdravotních službách. Zákon o zdravotnické záchranné službě. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; zákonodárství; péče zdravotní; zdravotníci; práva lidská; kvalita; služba posudková Kontroly nemocných zaměstnanců ze strany zaměstnavatele a některé další otázky dočasné pracovní neschopnosti v prvních dvou týdnech od / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s I.Kontroly dodržování režimu práce neschopných. (1.Co je režim pojištěnce v dočasné pracovní neschopnosti. 2.Co smí kontrolovat zaměstnavatel. 3.Spolupráce zaměstnavatele s ošetřujícím lékařem. 4.Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí. 5.Co je porušením režimu, jeho závažnost a možné sankce od zaměstnavatele. 6.Záznam o porušení režimu. 7.Kontroly práce neschopných ze strany orgánů nemocenského pojištění a možné sankce). II.Některé další otázky týkající se pracovní neschopnosti v prvních 2 týdnech a poskytování náhrady mzdy. (1.Ochrana zaměstnance ve zkušební době, trvání pracovního poměru. 2.Podmínky pro nárok na náhradu mzdy. 3.Překrývání překážek v práci. 4.Souběh dočasné pracovní neschopnosti a karantény. 5.Náhrada mzdy a neplacené volno. 6.Náhrada mzdy a stávka. 7.Náhrada mzdy a peněžitá pomoc v mateřství. 8.Čerpání dovolené, náhradního volna nebo výkon práce v karenční době. 9.Náhrada za ztrátu na výdělku v době dočasné pracovní neschopnosti. 10.K některým otázkám srážek ze mzdy). Deskriptory: ; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; nemocní; péče zdravotní; pojištění zdravotní; dovolená; mzdy; poměr pracovní; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; právo pracovní 35. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 8(2009),s Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; ceny 8

9 Čerpání rodičovského příspěvku a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s Deskriptory: ; dovolená rodičovská; pojištění zdravotní; osoby Maximální vyměřovací základ a řešení přeplatku ve zdravotním pojištění za rok /DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s Vznik přeplatku - postup při jeho řešení. Jediné zaměstnání. Příjmy z více zaměstnání. Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Příjmy ze zaměstnání v zahraničí. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnání vedlejší; příjmy; souběh Seminář na téma "Nový zákon o nemocenském pojištění a hmotné zabezpečení od zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti". In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.20. Informace o semináři pořádaném Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na téma "Nový zákon o nemocenském pojištění a hmotné zabezpečení od zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti," který se konal v Praze dne 13.ledna 2009 a v Ostravě dne 28.ledna Program semináře. Deskriptory: ; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zaměstnanci; zaměstnavatelé; zákonodárství; konference ; EU Vybrané souběhy kategorií ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s Úvod. Souběh zaměstnání jako hlavního zdroje příjmů se samostatnou výdělečnou činností. Souběh zaměstnání zakládajícího účast na zdravotním pojištění se zaměstnáním na základě dohody o provedení práce. Souběh zaměstnání na základě pracovní smlouvy s vyměřovacím základem vyšším než minimální mzda a zaměstnáním na základě dohody o pracovní činnosti. Zaměstnanec je současně uchazečem o zaměstnání. Souběh zaměstnání se zařazením pojištěnce v kategorii osob, za které hradí pojistné stát. Souběh zaměstnání v rámci Evropské unie. Deskriptory: ; EU; zaměstnavatelé; zaměstnanci; uchazeči o práci; samostatní; pojištění zdravotní; pojistné; zákonodárství Placení pojistného na zdravotní pojištění po / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), Výklad k legislativním změnám v oblasti placení pojistného od 1.ledna Úvod. Minimální vyměřovací základ zaměstnance. Maximální vyměřovací základ zaměstnance. Minimální, resp. maximální výše zálohy OSVČ. Odpočet od dosaženého příjmu. Osoby bez zdanitelných příjmů. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; základ vyměřovací; pojistné; samostatní; zákonodárství 9

10 Rok 2009 a změny v nemocenském pojištění. / CHVÁTALOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s Právní výklad k uvedené problematice doplněný názornými příklady. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; neschopnost pracovní; pojistné; zákonodárství Ke změnám právní úpravy lékařské posudkové služby. / LANGER, Radim In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s Nové uspořádání prvoinstanční LPS. Změny v druhoinstanční LPS. Rozsah oprávnění orgánů LPS. Lhůty k vydání posudku. Podmínky provádění kontrolních lékařských prohlídek. Omezení volby lékaře a zdravotnického zařízení. Deskriptory: ; služba posudková; zákonodárství; organizace; správa; orgány správní Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v praktických příkladech (2.). Dokonč. /KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s Problémy u směnného a nepřetržitého provozu. Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti. Náhrada mzdy u tzv. domáckých zaměstnanců. Redukce průměrného hodinového výdělku. Problematika je názorně vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; mzdy; výpočet; pracovníci domáčtí; dohody; zaměstnanci; zaměstnavatelé Ke změnám právní úpravy lékařské posudkové služby od / LANGER, Radim In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s I. Dosavadní organizace LPS. II. Změna uspořádání LPS. III. Změny procesních pravidel činnosti LPS. IV. Přechodná ustanovení. Deskriptory: ; služba posudková; zákonodárství Neomluvená absence a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od /ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; doba pracovní; mzdy; neschopnost pracovní; právo pracovní 10

11 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem. / VRCHOTOVÁ, Jitka In: Gong. - Roč.38, č. 1-2 (2009), s. 16.:obr. Odpovědi z oblasti pracovního práva se zaměřením na ochranu těhotných žen, matek čerpajících mateřskou dovolenou, matek a otců čerpajících rodičovskou dovolenou. Délka mateřské dovolené, délka rodičovské dovolené. Výše rodičovského příspěvku. Případy, kdy je dobré žádat o prodloužení rodičovského příspěvku do 7 let věku dítěte. Možnost docházky dítěte do školky v době, kdy rodič pobírá rodičovský příspěvek. Povinnosti matek vůči zaměstnavateli, vůči sociálním úřadům. Zvláštnosti v případě péče o zdravotně postižené dítě. Deskriptory: ; postižení sluchově; dávky; právo pracovní; zab. v mateřství; dovolená mateřská; příspěvek rodičovský; výše; matky; postižení-děti Slovinsko Pracovní právo ve Slovinsku. / ŠVIGELJ, Tadeja - ŠELIH, O. - ERÉNYI, Tereza In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.61. Stručná informace o pracovním právu ve Slovinsku. Deskriptory: Slovinsko; právo pracovní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; podmínky pracovní; doba pracovní; dovolená; mzdy; mzda minimální; ukončení zaměstnání; vyjednávání kolektivní; zab. v mateřství; dovolená mateřská Výdělečná činnost při peněžité pomoci v mateřství a rodičovském příspěvku. / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s Možnosti výdělečné činnosti při pobírání peněžité pomoci v mateřství. Možnosti výdělečné činnosti při pobírání rodičovského příspěvku. Vliv pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku na pojistné na sociální pojištění a na pojistné na zdravotní pojištění. Deskriptory: ; dovolená mateřská; příspěvek rodičovský; práce-matky; souběh; zab. sociální; pojistné; pojištění zdravotní Převod výkonu agendy státní sociální podpory v Praze. In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 2. S účinností od 1. ledna 2009 byla agenda státní sociální podpory v Praze, až dosud vykonávaná úřady městských částí, převedena na základě rozhodnutí MPSV na Úřad práce hl. m. Prahy. Deskriptory: ; podpora sociální; správa ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku. / HLOUŠKOVÁ, Pavla In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s Výklad k otázce náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem nebo zjištěnou nemocí z povolání. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. úrazové; úrazy pracovní; choroby z povolání; právo pracovní 11

12 Vyšší náhrady za poškozené zdraví. / JOUZA, Ladislav In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 5-7.: -lit. Deskriptory: ; právo pracovní; úrazy pracovní; zab. úrazové ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Dávky pro propuštěné. Stát chce lépe motivovat uchazeče o zaměstnání, aby si našli novou práci co nejdříve. / LUCOVÁ, Marie In: Ekonom. - Roč.53, č. 2 (2009), s :obr. Změny pravidel pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti, případně též dávek sociální pomoci platné od 1. ledna Délka a výše vyplácené podpory v nezaměstnanosti. Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti. Podmínky výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, okamžité mimořádné pomoci). Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; dávky; uchazeči o práci; úřady práce; pomoc sociální; podmínky nároku; výše; výpočet; řízení; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; potřebnost Novelizace zákona o zaměstnanosti. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s Úvod. Vážné důvody pro účely zákona o zaměstnanosti. Rozšíření definice nelegální práce cizince a zpřísnění postihu nelegální práce. Nová definice pojmu povolání pro účely zákona o zaměstnanosti. Posuzování zdravotního stavu účastníka rekvalifikace. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Osvědčování skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Postup při převádění evidence uchazeče o zaměstnání při změně bydliště. Upřesnění situací a změny při vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání. Snižování administrativní zátěže podnikatelů při plnění oznamovacích povinností. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty. Doba důchodového pojištění - nejvhodnější kritérium pro splnění podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti. Absolventi škol nebudou považováni za skupinu znevýhodněnou na trhu práce. Rozšíření výčtu náhradních dob zaměstnání. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti se zvyšuje a podpůrčí doba se zkracuje. Změna v poskytování podpory při rekvalifikaci. Změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Administrativní zátěž zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců na území se snižuje. Právní úprava rekvalifikace a akreditování vzdělávacích programů se upřesňuje. Uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jejich přehodnocení. Zpřesnění právní úpravy výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a správního trestání. Společná ustanovení. Deskriptory: ; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; uchazeči o práci; rekvalifikace; práce-postižení; práce-cizinci; zab. důchodové; pojištění; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; příležitosti pracovní; agentury práce; práce-absolventi; politika zaměstnanosti; právo pracovní; VÚPSV 12

13 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Několik poznámek k transformaci příspěvkových organizací na tzv. neziskové organizace. / HAVLAN, Petr In: Správní právo. - č. 8 (2008), s : -lit. Úvod. K podstatě příspěvkových organizací. K pojmu "veřejný ústav". Neziskové subjekty jako subjekty majetkové. K novým formám neziskových subjektů v českém právu. Jak dál v procesu transformace. Resumé. Deskriptory: ; organizace neziskové; právo správní Na sociální služby 300 milionů. / HOŠNA, Jiří In: Veřejná správa. - č. 24 (2008), s. 7. Informace o třech projektech, na které se Královéhradeckému kraji podařilo získat více než 300 milionů korun z Evropského sociálního fondu. Největší z projektů zajistí financování služeb sociální prevence na dobu tří let. Projekt je zaměřen na pomoc sociálně vyloučeným lidem. Deskriptory: ; EU; regiony; financování; projekty; fond sociální; služby sociální; prevence; vyloučení sociální; bydlení chráněné Nové úpravy zákona o pomoci v hmotné nouzi. / NIEDERLE, Petr In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s : -lit. Podstatné změny, k nimž došlo převážně od 1. ledna 2009 v zákoně o hmotné nouzi v důsledku změn v zákoně o zaměstnanosti. - Zrušení aktivizačního plánu a programu individuálního motivačního postupu. Veřejná služba - další možno pracovního uplatnění v hmotné nouzi. Nově stanovené částky živobytí pro jednotlivé skupiny osob. Další úpravy. Deskriptory: ; pomoc sociální-dávky; příspěvek na živobytí; služby zaměstnanosti; uchazeči o práci; osoby v kritické situaci; chudí; výplata-způsob; zákonodárství Neziskovkám se otvírá nová cesta k financím. / URBANCOVÁ, Daniela In: Veřejná správa. - č (2008), s. 15. Spolupráce Poštovní spořitelny a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) při financování projektů neziskových organizací. Jde o výhodné poskytování překlenovacích úvěrů. Deskriptory: ; organizace neziskové; financování; nadace; projekty; řízení ; Francie Sociální služby ve Francii a u nás. In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 25.:obr. Srovnání úrovně sociálních služeb na místní úrovni ve Francii a v (na semináři, který uspořádalo v Praze francouzské velvyslanectví v ). Odpovědnost za sociální služby ve Francii a v. Bydlení seniorů. Bydlení v případě lidí v tíživé sociální situaci. Francouzský občan má právo na ubytování; povinnost obcí mít k dispozici potřebný počet sociálních bytů. V chybí potřebná městská bytová politika (zajišťující potřebné sociální bydlení). Deskriptory: ; Francie; služby sociální; obce; správa; orgány správní; zákonodárství; MPSV; kraje; bydlení sociální; staří; bydlení; financování; konference 13

14 Konference Úloha sociálních pracovníků a očekávání společnosti. / DOHNALOVÁ, Zdeňka In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 3. Informace o konání mezinárodní konference s názvem "Úloha sociálních pracovníků a očekávání společnosti" u příležitosti 15. výročí založení Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) - listopad 2008 Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Vznik, činnost ASVSP. Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v. Deskriptory: ; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; konference; práce sociální; školství sociální; pedagogové; c-studie V hagioterapii se pracuje projektivně s biblickými příběhy. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 9. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s MUDr.P.Remešem, předsedou Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicinu. Hagioterapie jako forma existenciální psychoterapie, která se provádí ve skupině; využívání biblických příběhů. Využití hagioterapie v Psychiatrické léčebně Bohnice při terapii lidí se závislostí na alkoholu, drogách, automatech. Deskriptory: ; psychoterapie; nepřizpůsobení; náboženství Činnost Charity je zárukou důvěryhodné filantropie a veřejné prospěšnosti. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s Ing.Mgr.O.Haičmanem, ředitelem Charity. Poslání Charity. Charitativní služba jako neoddělitelná součást života katolické církve. Vznik Charity jako organizace v (1921). Náplň činnosti Charity. Motivace k vykonávání charitativní činnosti. Nutnost profesionalizace charitních služeb. Deskriptory: ; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; činnost dobrovolná; motivace; pracovníci sociální; kvalifikace odborná; školství sociální Duchovní dimenze sociální práce. In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Monotematické číslo časopisu zaměřené na duchovní dimenze sociální práce. Význam hmotné, fyzické, psychické, sociální, ale i duchovní pomoci potřebnému člověku. Křesťanský rozměr sociální práce. Terapeutické metody vycházející z Bible. Význam pastorace pro drogově závislé osoby, pro osoby v krizových životních situacích. Činnost Charity, Diakonie. Maltézská pomoc. Vztah buddhismu a osob v tíživé životní situaci. Využití buddhistických etických a životních principů v oblasti péče o potřebné osoby. Sociální projekty muslimských organizací v. Sociální služby poskytované katolickou církví. Sociální pracovník a víra. Deskriptory: ; práce sociální; náboženství; psychoterapie; nepřizpůsobení; organizace neziskové; péče sociální nestátní; služby sociální; pracovníci sociální 14

15 Služby v evangelické diakonii jsou poskytovány každému bez ohledu na jeho víru. / BA- JER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s H. Janečkovou a E. Provazníkovou, pracovnicemi Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE). Činnost DČCE. Uplatňování křesťanských principů při poskytování služeb; nabídka pastorační služby. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství Láska musí být přítomna ve všech sociálních vztazích, říká ředitel Slezské diakonie. / BA- JER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s ředitelem Slezské diakonie Ing.Česlavem Santariem. Činnost Slezské diakonie. Realizace biblických zásad lásky a služby lidem v nouzi. Historie činnosti Slezské diakonie. Nabídka pastoračních služeb. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; služby sociální; solidarita; osoby v kritické situaci; historie Naše sekularizovaná společnost bez výhrad u křesťanů akceptuje jen činy, má zkušenost ředitel Adry. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s ředitelem občanského sdružení ADRA Janem Bártou o křesťanském rozměru činnosti ADRY. Vznik, zaměření, činnost občanského sdružení AD- RA. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; situace mimořádná; osoby v kritické situaci Diakonie Církve bratrské provozuje stacionář pro děti s kombinovaným postižením. / BA- JER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s V.Weilovou, ředitelkou Stacionáře pro děti s kombinovaným postižením zřízeného pobočkou Diakonie Církve bratrské v Praze 3. Historie vzniku Stacionáře. Využívání křesťanských hodnot. Nabídka pastoračních služeb. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; postiženíděti; pobyty denní Evangelická diakonie hledá nové sousedy cizincům, i muslimům. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s Alenou Fendrychovou, pracovnicí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Realizace projektu "Buď sousedem", jehož cílem je vytvoření sociálních kontaktů, vazeb příchozích cizinců s Čechy v místě, kde žijí. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; projekty; náboženství; solidarita; sociologie; cizinci 15

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky...

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Znojmo jako sociální pomoc osobám v hmotné nouzi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008

cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008 cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008 1 Obsah: Úvodní slovo místostarosty 3 Komunitní plán obecné informace 4-5 Vývoj

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Českotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více