DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i."

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....7 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...11 Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...27 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...47 Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy

4 Etnické skupiny...58 Společensky nepřizpůsobení občané...58 Cizinci...59 Chudí...60 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Smlouva s Koreou. In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s Informace o smlouvě o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Osobní a věcný rozsah smlouvy. Příslušnost k právním předpisům. Důchodové pojištění. Jak podat žádost o důchod. Styčná místa. Deskriptory: ; zab. sociální; styky mezinárodní; dohody; řízení; správa; zab. důchodové Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku - vybrané otázky. / VALENTOVÁ, Michaela In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s : -lit. Deskriptory: ; pojistné; zaměstnavatelé; řízení soudní; podnikání soukromé; insolvence Sociální zabezpečení v roce In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s :tab. Důležité údaje z oblasti sociálního zabezpečení uspořádané podle jednotlivých oblastí: maximální vyměřovací základ; důchodové pojištění; nemocenské pojištění zaměstnanců: nemocenské; další dávky nemocenského pojištění; platby sociálního pojištění - pojistné; pojistné osob SA. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. v mateřství; samostatní; základ vyměřovací; pojistné ; EU; mezinárodní Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.2-7. Přehled aktualit z oblasti sociálního zabezpečení, pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nové schválené/projednávané předpisy. Příprava koncepční novely zákoníku práce. Aktuality z Evropské unie. (Směrnice o agenturních zaměstnancích. Příprava směrnice - mateřská dovolená). Daňové poradenství. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; právo pracovní; vztahy pracovní; mzdy; odměňování; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zaměstnanci státní; agentury práce; cizinci; práce-cizinci; zaměstnanost; diskriminace; rovnost; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; podmínky pracovní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; zdravotnictví; pojištění zdravotní; péče zdravotní; služba posudková; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; daně 5

6 ; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.2-7. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nové schválené/projednávané předpisy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Prorodinný balíček. Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků pokračuje). Česká správa sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění od (Formuláře na rok Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců). Evropská unie. (Návrh směrnice o trestech pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince s nelegálním pobytem). Daňové poradenství. (Rozhodnutí ve věci DPH u služeb poskytovaných za protiplnění. Účast na nemocenském pojištění od 1.ledna Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1.ledna 2009). Deskriptory: ; EU; zab. sociální; pojištění; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; cizinci; práce-cizinci; zdravotnictví; péče zdravotní; služba posudková; rodina; děti; práce-matky; doba pracovní; sladění pracovního a rodinného života; zařízení předškolní; daně Maximální vyměřovací základ. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s :tab. S účinností od se zvyšuje maximální vyměřovací základ na Kč (v roce 2008 činil Kč). Maximální vyměřovací základ je shodný pro účely odvodu zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Dosáhne-li zaměstnanec maximálního vyměřovacího základu, pojistné se neplatí. Maximální vyměřovací základ a příjem od dvou zaměstnavatelů. Souběh příjmů ze zaměstnání a z podnikání. Maximální vyměřovací základ v případě dvou zaměstnavatelů a OSVČ. Deskriptory: ; základ vyměřovací; zab. sociální; souběh; zaměstnání vedlejší; pojištění zdravotní; výpočet; pojistné Pracovněprávní aktuality (sledované období: / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 2 (2009), s.2-6. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní v období od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nově vyhlášené předpisy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Zelené karty. Nemocenské pojištění. Kalkulačka pro výpočet nemocenských dávek v roce Přechod nároku na dávky nemocenského pojištění z roku 2008 do roku Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy). Česká správa sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění od (Kontroly dočasné pracovní neschopnosti. Povinnosti zaměstnavatele). Evropská unie. (Priority českého předsednictví EU pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí). Daňové poradenství. (Novela zákona č.586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nového zákona o penzijním připojištění. Změny sazeb pojistného na sociální zabezpečení od 1.ledna 2009). Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; právo pracovní; zab. sociální; dohody; úrazy pracovní; choroby z povolání; neschopnost pracovní; zab. úrazové; invalidita; náhrady cestovní; stravování; zaměstnanost; práce-cizinci; zab. nemocenské; nemocenské; nemocní; zab. důchodové; připojištění; daně; daně z příjmu 6

7 DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Valorizace důchodů. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Veřejná správa. - č (2008), s. 16.:obr. MPSV navrhuje od 1. ledna 2009 zvýšit průměrný vyplácený důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 procenta. Za období leden leden 2009 dojde po třech valorizacích k celkovému zvýšení průměrného starobního důchodu o 1150 Kč. Podmínky valorizace důchodů; index zvýšení. Deskriptory: ; valorizace; důchody; důchod starobní; zvýšení; důchod průměrný; MPSV; výpočet; ceny; mzdy; základ vyměřovací Evidenční listy důchodového pojištění od In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s Deskriptory: ; zab. důchodové; informace; řízení personální; zaměstnavatelé Slovensko Valorizace slovenských důchodů. In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 2. Stručná informace o změnách, k nimž na Slovensku dochází v souvislosti se zavedením nové měny a se změnou mechanismu valorizace. Deskriptory: SR; zab. důchodové; důchody-valorizace NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Nemocenská nově a jinak. Umí váš personalista správně vypočítat náhradu mzdy pro zaměstnance, který onemocní? / LUCOVÁ, Marie In: Ekonom. - Roč.53, č. 1 (2009), s :obr. Změny, které přinesl od 1. ledna 2009 nový zákon o nemocenském pojištění. Výplata nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovné a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Povinnost zaměstnavatele vyplácet v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnosti místo nemocenské náhradu mzdy. Výpočet, výše a podmínky poskytování náhrady mzdy. Výplata nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti. Výpočet, výše, délka vyplácení nemocenské (okresní správa sociálního pojištění). Redukční hranice pro výplatu náhrady mzdy a výplatu nemocenské. Příklady výpočtu. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zákonodárství; nemocenské; zaměstnanci; samostatní; podmínky nároku; výpočet; výše; zab. v mateřství; správa; právo pracovní; zaměstnavatelé; kompenzace; základ vyměřovací; neschopnost pracovní Nemocenské pojištění. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Veřejná správa. - č. 23 (2008), s. 14.:obr. Změny, které přináší od 1. ledna 2009 nový zákon o nemocenském pojištění. Povinnost zaměstnavatelů vyplácet v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnosti náhradu mzdy. Nová pravidla pro poskytnutí, výpočet nemocenské. Nové redukční hranice. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zákonodárství; zaměstnavatelé; orgány správní; nemocenské; neschopnost pracovní; podmínky nároku; kompenzace; základ vyměřovací; výpočet; výše 7

8 Nemocenské pojištění OSVČ. / GREGOROVÁ, Šárka In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s Vznik a zánik pojištění. Dávky nemocenského pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; samostatní; dávky; pojistné Maximální vyměřovací základ a řešení přeplatku ve zdravotním pojištění za rok /DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s : -lit. Postup při řešení přeplatku. Vybrané situace, kdy přeplatek vzniknout nemůže. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pojistné; samostatní; zaměstnanci Zdravotnická reforma. In: Veřejná správa. - č (2008), s. 4.:obr. Hlavní téma jednání schůze vlády dne 19. listopadu 2008: zákony týkající se zdravotnické reformy. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon o specifických zdravotních službách. Zákon o zdravotnické záchranné službě. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; zákonodárství; péče zdravotní; zdravotníci; práva lidská; kvalita; služba posudková Kontroly nemocných zaměstnanců ze strany zaměstnavatele a některé další otázky dočasné pracovní neschopnosti v prvních dvou týdnech od / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s I.Kontroly dodržování režimu práce neschopných. (1.Co je režim pojištěnce v dočasné pracovní neschopnosti. 2.Co smí kontrolovat zaměstnavatel. 3.Spolupráce zaměstnavatele s ošetřujícím lékařem. 4.Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí. 5.Co je porušením režimu, jeho závažnost a možné sankce od zaměstnavatele. 6.Záznam o porušení režimu. 7.Kontroly práce neschopných ze strany orgánů nemocenského pojištění a možné sankce). II.Některé další otázky týkající se pracovní neschopnosti v prvních 2 týdnech a poskytování náhrady mzdy. (1.Ochrana zaměstnance ve zkušební době, trvání pracovního poměru. 2.Podmínky pro nárok na náhradu mzdy. 3.Překrývání překážek v práci. 4.Souběh dočasné pracovní neschopnosti a karantény. 5.Náhrada mzdy a neplacené volno. 6.Náhrada mzdy a stávka. 7.Náhrada mzdy a peněžitá pomoc v mateřství. 8.Čerpání dovolené, náhradního volna nebo výkon práce v karenční době. 9.Náhrada za ztrátu na výdělku v době dočasné pracovní neschopnosti. 10.K některým otázkám srážek ze mzdy). Deskriptory: ; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; nemocní; péče zdravotní; pojištění zdravotní; dovolená; mzdy; poměr pracovní; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; právo pracovní 35. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 8(2009),s Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; ceny 8

9 Čerpání rodičovského příspěvku a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s Deskriptory: ; dovolená rodičovská; pojištění zdravotní; osoby Maximální vyměřovací základ a řešení přeplatku ve zdravotním pojištění za rok /DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s Vznik přeplatku - postup při jeho řešení. Jediné zaměstnání. Příjmy z více zaměstnání. Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Příjmy ze zaměstnání v zahraničí. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnání vedlejší; příjmy; souběh Seminář na téma "Nový zákon o nemocenském pojištění a hmotné zabezpečení od zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti". In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.20. Informace o semináři pořádaném Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na téma "Nový zákon o nemocenském pojištění a hmotné zabezpečení od zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti," který se konal v Praze dne 13.ledna 2009 a v Ostravě dne 28.ledna Program semináře. Deskriptory: ; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zaměstnanci; zaměstnavatelé; zákonodárství; konference ; EU Vybrané souběhy kategorií ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s Úvod. Souběh zaměstnání jako hlavního zdroje příjmů se samostatnou výdělečnou činností. Souběh zaměstnání zakládajícího účast na zdravotním pojištění se zaměstnáním na základě dohody o provedení práce. Souběh zaměstnání na základě pracovní smlouvy s vyměřovacím základem vyšším než minimální mzda a zaměstnáním na základě dohody o pracovní činnosti. Zaměstnanec je současně uchazečem o zaměstnání. Souběh zaměstnání se zařazením pojištěnce v kategorii osob, za které hradí pojistné stát. Souběh zaměstnání v rámci Evropské unie. Deskriptory: ; EU; zaměstnavatelé; zaměstnanci; uchazeči o práci; samostatní; pojištění zdravotní; pojistné; zákonodárství Placení pojistného na zdravotní pojištění po / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), Výklad k legislativním změnám v oblasti placení pojistného od 1.ledna Úvod. Minimální vyměřovací základ zaměstnance. Maximální vyměřovací základ zaměstnance. Minimální, resp. maximální výše zálohy OSVČ. Odpočet od dosaženého příjmu. Osoby bez zdanitelných příjmů. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; základ vyměřovací; pojistné; samostatní; zákonodárství 9

10 Rok 2009 a změny v nemocenském pojištění. / CHVÁTALOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s Právní výklad k uvedené problematice doplněný názornými příklady. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; neschopnost pracovní; pojistné; zákonodárství Ke změnám právní úpravy lékařské posudkové služby. / LANGER, Radim In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s Nové uspořádání prvoinstanční LPS. Změny v druhoinstanční LPS. Rozsah oprávnění orgánů LPS. Lhůty k vydání posudku. Podmínky provádění kontrolních lékařských prohlídek. Omezení volby lékaře a zdravotnického zařízení. Deskriptory: ; služba posudková; zákonodárství; organizace; správa; orgány správní Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v praktických příkladech (2.). Dokonč. /KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s Problémy u směnného a nepřetržitého provozu. Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti. Náhrada mzdy u tzv. domáckých zaměstnanců. Redukce průměrného hodinového výdělku. Problematika je názorně vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; mzdy; výpočet; pracovníci domáčtí; dohody; zaměstnanci; zaměstnavatelé Ke změnám právní úpravy lékařské posudkové služby od / LANGER, Radim In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s I. Dosavadní organizace LPS. II. Změna uspořádání LPS. III. Změny procesních pravidel činnosti LPS. IV. Přechodná ustanovení. Deskriptory: ; služba posudková; zákonodárství Neomluvená absence a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od /ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; doba pracovní; mzdy; neschopnost pracovní; právo pracovní 10

11 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem. / VRCHOTOVÁ, Jitka In: Gong. - Roč.38, č. 1-2 (2009), s. 16.:obr. Odpovědi z oblasti pracovního práva se zaměřením na ochranu těhotných žen, matek čerpajících mateřskou dovolenou, matek a otců čerpajících rodičovskou dovolenou. Délka mateřské dovolené, délka rodičovské dovolené. Výše rodičovského příspěvku. Případy, kdy je dobré žádat o prodloužení rodičovského příspěvku do 7 let věku dítěte. Možnost docházky dítěte do školky v době, kdy rodič pobírá rodičovský příspěvek. Povinnosti matek vůči zaměstnavateli, vůči sociálním úřadům. Zvláštnosti v případě péče o zdravotně postižené dítě. Deskriptory: ; postižení sluchově; dávky; právo pracovní; zab. v mateřství; dovolená mateřská; příspěvek rodičovský; výše; matky; postižení-děti Slovinsko Pracovní právo ve Slovinsku. / ŠVIGELJ, Tadeja - ŠELIH, O. - ERÉNYI, Tereza In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.61. Stručná informace o pracovním právu ve Slovinsku. Deskriptory: Slovinsko; právo pracovní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; podmínky pracovní; doba pracovní; dovolená; mzdy; mzda minimální; ukončení zaměstnání; vyjednávání kolektivní; zab. v mateřství; dovolená mateřská Výdělečná činnost při peněžité pomoci v mateřství a rodičovském příspěvku. / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s Možnosti výdělečné činnosti při pobírání peněžité pomoci v mateřství. Možnosti výdělečné činnosti při pobírání rodičovského příspěvku. Vliv pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku na pojistné na sociální pojištění a na pojistné na zdravotní pojištění. Deskriptory: ; dovolená mateřská; příspěvek rodičovský; práce-matky; souběh; zab. sociální; pojistné; pojištění zdravotní Převod výkonu agendy státní sociální podpory v Praze. In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 2. S účinností od 1. ledna 2009 byla agenda státní sociální podpory v Praze, až dosud vykonávaná úřady městských částí, převedena na základě rozhodnutí MPSV na Úřad práce hl. m. Prahy. Deskriptory: ; podpora sociální; správa ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku. / HLOUŠKOVÁ, Pavla In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s Výklad k otázce náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem nebo zjištěnou nemocí z povolání. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. úrazové; úrazy pracovní; choroby z povolání; právo pracovní 11

12 Vyšší náhrady za poškozené zdraví. / JOUZA, Ladislav In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 5-7.: -lit. Deskriptory: ; právo pracovní; úrazy pracovní; zab. úrazové ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Dávky pro propuštěné. Stát chce lépe motivovat uchazeče o zaměstnání, aby si našli novou práci co nejdříve. / LUCOVÁ, Marie In: Ekonom. - Roč.53, č. 2 (2009), s :obr. Změny pravidel pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti, případně též dávek sociální pomoci platné od 1. ledna Délka a výše vyplácené podpory v nezaměstnanosti. Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti. Podmínky výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, okamžité mimořádné pomoci). Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; dávky; uchazeči o práci; úřady práce; pomoc sociální; podmínky nároku; výše; výpočet; řízení; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; potřebnost Novelizace zákona o zaměstnanosti. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s Úvod. Vážné důvody pro účely zákona o zaměstnanosti. Rozšíření definice nelegální práce cizince a zpřísnění postihu nelegální práce. Nová definice pojmu povolání pro účely zákona o zaměstnanosti. Posuzování zdravotního stavu účastníka rekvalifikace. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Osvědčování skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Postup při převádění evidence uchazeče o zaměstnání při změně bydliště. Upřesnění situací a změny při vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání. Snižování administrativní zátěže podnikatelů při plnění oznamovacích povinností. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty. Doba důchodového pojištění - nejvhodnější kritérium pro splnění podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti. Absolventi škol nebudou považováni za skupinu znevýhodněnou na trhu práce. Rozšíření výčtu náhradních dob zaměstnání. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti se zvyšuje a podpůrčí doba se zkracuje. Změna v poskytování podpory při rekvalifikaci. Změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Administrativní zátěž zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců na území se snižuje. Právní úprava rekvalifikace a akreditování vzdělávacích programů se upřesňuje. Uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jejich přehodnocení. Zpřesnění právní úpravy výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a správního trestání. Společná ustanovení. Deskriptory: ; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; uchazeči o práci; rekvalifikace; práce-postižení; práce-cizinci; zab. důchodové; pojištění; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; příležitosti pracovní; agentury práce; práce-absolventi; politika zaměstnanosti; právo pracovní; VÚPSV 12

13 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Několik poznámek k transformaci příspěvkových organizací na tzv. neziskové organizace. / HAVLAN, Petr In: Správní právo. - č. 8 (2008), s : -lit. Úvod. K podstatě příspěvkových organizací. K pojmu "veřejný ústav". Neziskové subjekty jako subjekty majetkové. K novým formám neziskových subjektů v českém právu. Jak dál v procesu transformace. Resumé. Deskriptory: ; organizace neziskové; právo správní Na sociální služby 300 milionů. / HOŠNA, Jiří In: Veřejná správa. - č. 24 (2008), s. 7. Informace o třech projektech, na které se Královéhradeckému kraji podařilo získat více než 300 milionů korun z Evropského sociálního fondu. Největší z projektů zajistí financování služeb sociální prevence na dobu tří let. Projekt je zaměřen na pomoc sociálně vyloučeným lidem. Deskriptory: ; EU; regiony; financování; projekty; fond sociální; služby sociální; prevence; vyloučení sociální; bydlení chráněné Nové úpravy zákona o pomoci v hmotné nouzi. / NIEDERLE, Petr In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s : -lit. Podstatné změny, k nimž došlo převážně od 1. ledna 2009 v zákoně o hmotné nouzi v důsledku změn v zákoně o zaměstnanosti. - Zrušení aktivizačního plánu a programu individuálního motivačního postupu. Veřejná služba - další možno pracovního uplatnění v hmotné nouzi. Nově stanovené částky živobytí pro jednotlivé skupiny osob. Další úpravy. Deskriptory: ; pomoc sociální-dávky; příspěvek na živobytí; služby zaměstnanosti; uchazeči o práci; osoby v kritické situaci; chudí; výplata-způsob; zákonodárství Neziskovkám se otvírá nová cesta k financím. / URBANCOVÁ, Daniela In: Veřejná správa. - č (2008), s. 15. Spolupráce Poštovní spořitelny a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) při financování projektů neziskových organizací. Jde o výhodné poskytování překlenovacích úvěrů. Deskriptory: ; organizace neziskové; financování; nadace; projekty; řízení ; Francie Sociální služby ve Francii a u nás. In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 25.:obr. Srovnání úrovně sociálních služeb na místní úrovni ve Francii a v (na semináři, který uspořádalo v Praze francouzské velvyslanectví v ). Odpovědnost za sociální služby ve Francii a v. Bydlení seniorů. Bydlení v případě lidí v tíživé sociální situaci. Francouzský občan má právo na ubytování; povinnost obcí mít k dispozici potřebný počet sociálních bytů. V chybí potřebná městská bytová politika (zajišťující potřebné sociální bydlení). Deskriptory: ; Francie; služby sociální; obce; správa; orgány správní; zákonodárství; MPSV; kraje; bydlení sociální; staří; bydlení; financování; konference 13

14 Konference Úloha sociálních pracovníků a očekávání společnosti. / DOHNALOVÁ, Zdeňka In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 3. Informace o konání mezinárodní konference s názvem "Úloha sociálních pracovníků a očekávání společnosti" u příležitosti 15. výročí založení Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) - listopad 2008 Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Vznik, činnost ASVSP. Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v. Deskriptory: ; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; konference; práce sociální; školství sociální; pedagogové; c-studie V hagioterapii se pracuje projektivně s biblickými příběhy. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 9. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s MUDr.P.Remešem, předsedou Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicinu. Hagioterapie jako forma existenciální psychoterapie, která se provádí ve skupině; využívání biblických příběhů. Využití hagioterapie v Psychiatrické léčebně Bohnice při terapii lidí se závislostí na alkoholu, drogách, automatech. Deskriptory: ; psychoterapie; nepřizpůsobení; náboženství Činnost Charity je zárukou důvěryhodné filantropie a veřejné prospěšnosti. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s Ing.Mgr.O.Haičmanem, ředitelem Charity. Poslání Charity. Charitativní služba jako neoddělitelná součást života katolické církve. Vznik Charity jako organizace v (1921). Náplň činnosti Charity. Motivace k vykonávání charitativní činnosti. Nutnost profesionalizace charitních služeb. Deskriptory: ; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; činnost dobrovolná; motivace; pracovníci sociální; kvalifikace odborná; školství sociální Duchovní dimenze sociální práce. In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Monotematické číslo časopisu zaměřené na duchovní dimenze sociální práce. Význam hmotné, fyzické, psychické, sociální, ale i duchovní pomoci potřebnému člověku. Křesťanský rozměr sociální práce. Terapeutické metody vycházející z Bible. Význam pastorace pro drogově závislé osoby, pro osoby v krizových životních situacích. Činnost Charity, Diakonie. Maltézská pomoc. Vztah buddhismu a osob v tíživé životní situaci. Využití buddhistických etických a životních principů v oblasti péče o potřebné osoby. Sociální projekty muslimských organizací v. Sociální služby poskytované katolickou církví. Sociální pracovník a víra. Deskriptory: ; práce sociální; náboženství; psychoterapie; nepřizpůsobení; organizace neziskové; péče sociální nestátní; služby sociální; pracovníci sociální 14

15 Služby v evangelické diakonii jsou poskytovány každému bez ohledu na jeho víru. / BA- JER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s H. Janečkovou a E. Provazníkovou, pracovnicemi Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE). Činnost DČCE. Uplatňování křesťanských principů při poskytování služeb; nabídka pastorační služby. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství Láska musí být přítomna ve všech sociálních vztazích, říká ředitel Slezské diakonie. / BA- JER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s ředitelem Slezské diakonie Ing.Česlavem Santariem. Činnost Slezské diakonie. Realizace biblických zásad lásky a služby lidem v nouzi. Historie činnosti Slezské diakonie. Nabídka pastoračních služeb. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; služby sociální; solidarita; osoby v kritické situaci; historie Naše sekularizovaná společnost bez výhrad u křesťanů akceptuje jen činy, má zkušenost ředitel Adry. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s ředitelem občanského sdružení ADRA Janem Bártou o křesťanském rozměru činnosti ADRY. Vznik, zaměření, činnost občanského sdružení AD- RA. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; situace mimořádná; osoby v kritické situaci Diakonie Církve bratrské provozuje stacionář pro děti s kombinovaným postižením. / BA- JER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s V.Weilovou, ředitelkou Stacionáře pro děti s kombinovaným postižením zřízeného pobočkou Diakonie Církve bratrské v Praze 3. Historie vzniku Stacionáře. Využívání křesťanských hodnot. Nabídka pastoračních služeb. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; postiženíděti; pobyty denní Evangelická diakonie hledá nové sousedy cizincům, i muslimům. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s Alenou Fendrychovou, pracovnicí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Realizace projektu "Buď sousedem", jehož cílem je vytvoření sociálních kontaktů, vazeb příchozích cizinců s Čechy v místě, kde žijí. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; projekty; náboženství; solidarita; sociologie; cizinci 15

16 Maltézská pomoc usiluje rozvíjet rytířskost ducha pomocí dobrovolnické činnosti. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s ThLic.Michalem Umlaufem, vedoucím centra Maltézské pomoci v Olomouci. Principy Maltézské pomoci spočívající zejména v dobrovolnické činnosti. Registrace Maltézské pomoci na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Kdo se může stát dobrovolníkem. Projekty Maltézské pomoci na Olomoucku a Zlínsku. Důraz na duchovní potřeby člověka. Deskriptory: ; organizace neziskové; péče sociální nestátní; solidarita; náboženství; činnost dobrovolná; zákonodárství; služby sociální Asie Řada stoupenců Buddhovy nauky působí v sociální oblasti. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s Mgr.Zdeňkem Trávníčkem, realizátorem terénního výzkumu v oblasti buddhistické kultury na Srí Lance. Charakteristika Buddhova učení a odraz v sociální oblasti. Na Srí Lance nejsou domovy pro seniory, psychiatrické léčebny, domovy pro mentálně retardované; o potřebné osoby se stará rodina. Buddhistická kultura nevytěsňuje smrt, stáří, postižení. Význam klášterů pro sociální oblast. Postupné zakládání sociálně-charitativních organizací. Deskriptory: Asie; náboženství; služby sociální; solidarita; organizace neziskové; péče sociální nestátní Žité křesťanství znamená konkrétní starost o druhého, propojení praktické teologie a sociální práce. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku je veden rozhovor s Ing.Dr.Aloisem Křišťanem, vedoucím katedry praktické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice. Vzájemný vztah praktické teologie a sociální práce. Deskriptory: ; práce sociální; náboženství; teorie; péče sociální nestátní; pracovníci sociální Sociální práce může mít pastorační rozměr nejen v oblasti vztahu ke klientům. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), :obr. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek obsahuje rozhovor s Ing.Mgr.Ondřejem Fischerem, učitelem filozofie a etiky pro sociální práci na Vyšší odborné škole Jabok v Praze, o pastoračním rozměru sociální práce. Pastorace v sociální oblasti v užším slova smyslu; pastorace v sociální oblasti v širším slova smyslu. Deskriptory: ; práce sociální; náboženství; pracovníci sociální; péče sociální nestátní 16

17 Otazníky duchovního rozměru v sociální práci. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek obsahuje výsledky ankety, ve které občané odpovídali, jaké povědomí mají o církevních organizacích, jak si cení činnosti církevních organizací, jak vnímají rozdíl mezi církevními a necírkevními organizacemi. Deskriptory: ; šetření; mínění veřejné; práce sociální; náboženství; organizace neziskové; péče sociální nestátní Definice křesťanské sociální práce. Pracovní verze. In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek uvádí definici "křesťanské sociální práce" (podle Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP Olomouc, definice sociální práce IFSW). Deskriptory: ; práce sociální; péče sociální nestátní; definice; náboženství; c-studie; solidarita; práva lidská Výňatek z dokumentu Lidská práva a sociální práce. Manuál pro školy sociální práce a pro sociální pracovníky. Vydáno Organizací spojených národů v roce / DOLEŽEL, Jakub In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V tomto článku jsou zmiňovány duchovní souvislosti výkonu sociální práce. Pět kontextů sociální práce (zeměpisný, politický, socioekonomický, kulturní, duchovní/spirituální). Deskriptory: ; práva lidská; práce sociální; dohody; OSN; pracovníci sociální; c-studie; náboženství Identita sociálních služeb poskytovaných katolickou církví. / KOLAŘÍK, Petr In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s : -lit. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek se zabývá tématem identity katolické charity. Katolická církev a charita. Organizace charitativní činnosti. Financování charity. Vztah personálu ke křesťanským etickým normám; zajištění duchovních služeb pro uživatele služeb. Otevřenost charity k pomoci mimo křesťanské prostředí. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; péče sociální nestátní; činnost dobrovolná; c-nečasová, Mirka; c-musil, Libor; náboženství; služby sociální; organizace neziskové; řízení; financování EU Kontakty. / DOLEŽEL, Jakub In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek obsahuje seznam nejdůležitějších evropských výzkumných a vzdělávacích institucí křesťanské - charitní a diakonické sociální práce. Deskriptory: EU; činnost dobrovolná; péče sociální nestátní; výzkum; náboženství; vzdělávání-výcvik; školství sociální; práce sociální; organizace neziskové 17

18 K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra? Vztah víry a sociální práce ve světle výzkumných rozhovorů s pracovníky CHarity. / OPATRNÝ, Michal In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s : -lit. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek obsahuje část výsledků výzkumných rozhovorů s pracovníky Diecézní charity Plzeň (DCHP), které se týkaly významu víry pro jejich práci. Výzkum zjišťoval míru religiozity pracovníků DCHP. Pracovníci DCHP se vyjadřovali ke vztahu víry a sociální práce (jakou důležitost přikládají své víře vzhledem ke své práci, resp. jakou důležitost přikládají své práci vzhledem ke své víře). Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; náboženství; výzkum; činnost dobrovolná; c-nečasová, Mirka Nezodpovězená otázka vztahu "pozorného srdce" a "odbornosti" v křesťansky zakotvené praxi sociální práce. / KŘIŠŤAN, Alois - MUSIL, Libor In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s : -lit. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek pojednává o vztahu mezi "odbornou kompetencí" a principem "pozorného srdce" v katolické sociální práci. Pojetí vztahu "odbornosti" a "formace srdce". Křesťanský sociální pracovník v sobě musí spojovat jak "odbornost", tak "pozorné srdce" (duchovní rozměr služby). Otázka religiozity sociálních pracovníků. Význam činnosti dobrovolníků. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; VÚPSV; náboženství; činnost dobrovolná; péče sociální nestátní; pracovníci sociální Sociální projekty muslimských organizací v. / KLAPETEK, Martin In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s : -lit. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".tento článek pojednává o sociálních projektech islámských organizací v. Zavedení instituce "almužny" (náboženské daně z majetku a z příjmů) jako náboženské povinnosti islámu, určené k dobročinné pomoci. Sociální projekty Islámské nadace v Praze. Charitativní činnost (sociální pomoc, sociální práce v uprchlických táborech, sociální práce ve vězení). Činnost Islámského centra v Praze. Sociální projekty Islámské nadace v Brně. Činnost Muslimské unie. Současné postavení islámské komunity v. Deskriptory: ; skupiny etnické; projekty; práce sociální; organizace neziskové; integrace; nadace; financování; vězni; pomoc sociální Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací. / HORÁK, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s : -lit. Postavení sociálních pracovníků v prostředí státních organizací. Podoba státních organizací poskytujících sociální služby. Charakteristika ideální státní organizace. Reálná podoba státních organizací. Klíčoví zaměstnanci státních organizací poskytujících sociální služby a role sociálních pracovníků. Aktéři uvnitř a vně státních organizací. Role řadových sociálních pracovníků v prostředí státních organizací poskytujících sociální služby. Vliv principů profesionalismu, byrokracie, byroprofesionalismu, manažerismu na roli sociálních pracovníků. Hledány příčiny občasného neprofesionálního chování státních sociálních pracovníků. Res. v ang. Deskriptory: ; c-sirovátka, Tomáš; c-horáková, Markéta; pracovníci sociální; c-studie; služby sociální; orgány správní; práce sociální; řízení; vztahy pracovní 18

19 Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. / NAVRÁTIL, Pavel - NAVRÁTILOVÁ, Jitka In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s : -lit. Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek pojednává o nové roli sociální práce v souvislosti se změnou společenských podmínek. Význam víry v současné společnosti. Transformace instituce rodiny a rodinných rolí. Res. v ang. Deskriptory: ; práce sociální; teorie; c-studie; náboženství; rodina; sociologie; c-musil, Libor; c-nečasová, Mirka Afrika Namibie v tísni aneb Poznatky ze stáže na jihu Afriky. / ŠTOCHLOVÁ, Pavla In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s : -lit. Zpráva ze čtyřměsíční stáže v Namibii. Obecné informace o Namibii. Sociální situace v Namibii (chudoba, nezaměstnanost, alkoholismus, prostituce). Problematika HIV/AIDS; nedostatečná antikoncepce, vysoká porodnost. Problematika osiřelých a ohrožených dětí; zanedbané školství. Problematika využití volného času. Sociální práce s osiřelými a ohroženými dětmi. Výsledky výzkumu tamního systému náhradní rodinné péče (NRP). Typy ústavních zařízení pro opuštěné děti. Fungování sociální práce a realizace NRP. Požadavky na žadatele o osvojení či pěstounskou péči. Nedostatky v oblasti NRP. Činnost organizace Člověk v tísni, o.p.s. Res. v ang. Deskriptory: Afrika; výchova mimo vlastní rodinu; ústavy; chudoba; nezaměstnanost; narkomanie; alkoholismus; AIDS; děti opuštěné; rodina problémová; čas volný; kriminalita; situace sociální; práce sociální; organizace neziskové mezinárodní O jednom úspěšném komunitně-spirituálním resocializačním programu. / KLASVOGT, Peter In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek pojednává o zakládání "Farem naděje" pro mladé lidi, jejichž život je ovlivněn chudobou, násilím, prostitucí, drogami. Jde o novou formu rehabilitace nepřizpůsobených mladých lidí. Principy života na Farmě naděje (vedení společné domácnosti s aktivním zapojením všech, nácvik spoluodpovědnosti). Duchovní dimenze společného bytí. Z němčiny přeložil Jakub Doležel. Deskriptory: Mezinárodní; práce sociální; náboženství; péče sociální nestátní; nepřizpůsobení; mládež problémová; integrace; narkomani První konference o internetovém poradenství. In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Informace o uspořádání první konference věnované tématu internetového poradenství (říjen 2008, Jihlava). Formy internetového poradenství ( , VOIP, chat, videochat); výhody a nevýhody jednotlivých forem internetového poradenství. Konferenci uspořádali pracovníci Modré linky (Centra a linky důvěry pro děti a mládež) ve spolupráci se Soukromou vyšší odbornou školou sociální Jihlava. Deskriptory: ; poradenství; internet; konference; pracovníci sociální; osoby v kritické situaci 19

20 EU Přehled evropských kongresů o duchovní dimenzi sociální práce. / POMPEY, Heinrich In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". Tento článek obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších evropských mezinárodních konferencích, které pojednávaly o křesťanském obsahu duchovní dimenze sociální práce církví v katolickém, evangelickém i pravoslavném prostředí. Z němčiny přeložil Jakub Doležel. Deskriptory: EU; konference; náboženství; práce sociální; činnost dobrovolná; organizace neziskové; solidarita Připomínky k novele. In: Veřejná správa. - č. 3 (2009), s. 22. Informace o přípravě novely zákona o sociálních službách, která již byla schválena Vládou a vstoupí pravděpodobně v platnost 1. července Nová právní úprava má zajistit efektivní a správné využívání příspěvku na péči. Připomínky k novele. Deskriptory: ; služby sociální; zákonodárství; MPSV; příspěvek na péči; podmínky nároku; výše; financování; péče o osobu blízkou; výdaje sociální; řízení; služba posudková SIG: Do 1489 Cílové skupiny osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. / Bareš, Pavel Praha: Masarykova česká sociologická společnost, s ISBN Příspěvek přibližuje způsob vymezení cílových skupin osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. Nejprve se věnuje komunitnímu plánování, střednědobým plánům rozvoje sociálních služeb a problematice vymezení cílových skupin všeobecně. Dále se zaměřuje na pojem sociální vyloučení, jeho extrémní formy a diskutuje okruh cílových skupin zakoušejících extrémní sociální vyloučení. V souvislosti s vysokým rizikem či závažnou formou sociálního vyloučení jsou nejčastěji diskutovány cílové skupiny bezdomovců, obyvatel sociálně vyloučených lokalit, osob vracejících se z výkonu trestu odnětí svobody, osob vracejících se ze školských zařízení a osob vracejících se ze zdravotnických zařízení. V závěru se článek soustředí na to, jaké skupiny osob jsou v plánech jednotlivých krajů přiřazeny k cílové skupině osob ohrožených sociálním vyloučením, respektive do jakých kategorií byly zařazeny vybrané skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. In: Trendy sociálně patologických jevů. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS. - Kašperské Hory, , CST Deskriptory: ; služby sociální; regiony; plánování sociální; vyloučení sociální; VÚPSV 20

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více