ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno"

Transkript

1 5/2012 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře na prosinec 2012 volná místa 2. Semináře na leden 2013 a únor Ceny seminářů v lednu 2013 a únoru Přihlašování na semináře 5. Článek na odborné téma 6. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE SEMINÁŘE NA 02/2012 NA 10/ /2012 POSLEDNÍ PŘIPOMENUTÍ VOLNÁ VOLNÁ MÍSTA MÍSTA 2244 Nemocenské a důchodové pojištění - předpokládané změny od Lektor: JUDr. Vladimíra MARŠÁLKOVÁ / Ludmila KUBÍČKOVÁ, Česká správa sociálního zabezpečení Dne: 10.prosince 2012, 9:00 14:00 hod. Nemocenské pojištění: - Zákon o nemocenském pojištění, předpokládané změny od Okruh pojištěných osob - Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, stanovení výše dávek - Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení změny od Aktuality k datu konání semináře Důchodové pojištění: - Zákon o důchodovém pojištění změny od Výpočet důchodu v r Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění - Evidenční listy důchodového pojištění - Podklady pro sepisování žádostí o důchod - Ohlašovací povinnost - Aktuality k datu konání semináře Vložné vč. 20% DPH: člen = 1 710,- Kč / nečlen = 1 910,- Kč 2245 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v r.2012 a v r Lektor: JUDr. Svatopluk GALOČÍK, specialista na problematiku DPH Dne: 11.prosince 2012, 9:00 14:00 hod. - Předmět daně podle 2b - Nový obsah osoby neusazené v tuzemsku podle 4 - Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle 13 a 16 - Pojem osvobozená osoba povinná k dani podle 4 - Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle 7 odst. 3 2

3 - Dodání zboží plátcem do konsignačních skladů v jiných členských státech nebo ve třetích zemích - Pořízení zboží plátcem z jednoho členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle 11 - Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle 9 odst. 1, 10f a 69 - Finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle 9 odst. 1 a 2, 10d a 10j - Reverse charge u poskytovaných služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí - Daňová povinnost plátce v tuzemsku u poskytovaných služeb od osob registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob - Vývoz zboží podle 66, dovoz zboží podle 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně - Souhrnné hlášení podle 102, daňová přiznání - Tuzemský reverse chargé podle 92a a 92e - Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti Vložné vč. 20% DPH: člen = 1 730,- Kč / nečlen = 1 930,- Kč 2246 Aktuální novinky v daňových zákonech pro r Lektor: Ing. Petr BUCHNÍČEK, daňový poradce Dne: 12.prosince 2012, 9:00 14:00 hod. V současné době probíhají legislativní změny v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Seminář bude zaměřen na tyto daňové novinky podle aktuálního stavu legislativy. Vložné vč. 20% DPH: člen = 1 670,- Kč / nečlen = 1 870,- Kč 2247 Příjmy fyzických osob z podnikání a JSVČ a z pronájmu včetně novinek pro r Lektor: Ing. Jana PILÁTOVÁ, auditorka, daňová poradkyně, členka Národní účetní rady, prezidentka Svazu účetních Dne: 18.prosince 2012, 9:00 14:00 hod. 3

4 - Uzavření daňové evidence za r. 2012, podklad pro sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r Zdanitelné příjmy (řádek č. 101 DAP) - Daňové výdaje (řádek č. 102 DAP), včetně paušálních výdajů da dopravu (paušál na auta) - Položky snižující a zvyšující základ daně (řádky č. 105 a 106 DAP) - Daňové odpisy - Povinné úpravy základu daně při přechodu z režimu skutečně vynaložených výdajů na paušální výdaje a naopak - Tvorba základu daně z podnikání pomocí paušálních výdajů - Tvorba základu daně z podnikání u osob vedoucí podvojné účetnictví - Příjmy z pronájmu podle 9 ZDP, tvorba základu daně (skutečné výdaje, paušální výdaje, příjmy z pronájmu u spoluvlastníků, ) - Rekapitulace novinek za r Přehled novinek pro r podle stavu legislativy Vložné vč. 20% DPH: člen = 1 690,- Kč / nečlen = 1 890,- Kč Prezence na všechny semináře probíhá vždy od 8:30 hodin do 9:00hodin. Závazné písemné přihlášky na semináře přijímáme em na adrese: Dotazy k problematice semináře je možné zasílat předem, nejpozději však tři dny před datem konání semináře. 2. SEMINÁŘE NA 01/ / Změny (nejen) v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2013 celní předpisy, DPH, vykazování INTRASTATu apod. Lektor: Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 11.ledna 2013, 9:00 14:00 hod. 4

5 Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu: -uplatňování DPH -aplikace celních předpisů -vykazování INTRASTAu, -další případné změny, které se v roce 2013 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami Seminář je určen subjektů obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce POZOR: V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2013 doznají změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky. Program semináře: 1.Změny v uplatňování DPH 2.Změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT 3.Změny v celních předpisech 4.Změny v celním sazebníku 5.Rekapitulace některých problematických aspektů uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu (dovoz, vývoz apod.) 6.Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků DPH v roce 2013 Lektor: Ing. Ivana LANGEROVÁ, daňová poradkyně Dne: 14.ledna 2013, 9:00 14:00 hod. Jaké sazby DPH budou platit v roce 2013? Další návrhy změn v legislativním procesu: - změna data, od něhož se osoba povinná k dani, která překročila limit obratu, stává plátcem - je navrženo vypuštění ustanovení 21 odst. 2 ZDPH, takže i plátcům, kteří v souladu s účetními předpisy nevedou účetnictví, by vznikala povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, pokud je úplata přijata před uskutečněním plnění - lhůta stanovená v 56 ZDPH pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor by se měla prodloužit na pět let, prodloužení lhůty by se dle přechodných ustanovení mělo týkat až nemovitostí nabytých po vstupu novely ZDPH v účinnost. Dále je navrženo, aby plátci mohli převod zdaňovat i po uplynutí stanovené lhůty, pokud se tak rozhodnou - možnost dohody na použití režimu přenosu daňové povinnosti ve stavebnictví - povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH od roku zveřejnění čísla účtu, který plátce používá pro ekonomickou činnost 5

6 - zavedení institutu nespolehlivého plátce. Je-li dodavatel nespolehlivým plátcem, může správce daně dle doplněného 109 ZDPH stanovit ručitelem za nezaplacenou daň příjemce plnění 2303 Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2013 Lektor: doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., specialista na pracovní právo (MPSV, Universita Karlova) Dne: 16.ledna 2013, 9:00 14:00 hod. - nelegální práce versus předkládání pracovněprávních dokumentů na pracovišti - problematika a úskalí schwarz systemu - sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou a sezónní zaměstnání - zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou - rozvazování pracovních poměrů ze strany zaměstnavatele - zákonné a smluvní odstupné - problematika čerpání dovolené - je přípustné převádění dovolené? - rozvrhování pracovní doby a práce přesčas - uplatnění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - změna právní úpravy odškodňování pracovních úrazů - novela zákoníku práce ve vazbě na nový občanský zákoník 2304 Praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH pro rok 2013 Lektor: Ing. Václav BENDA, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH Dne: 22.ledna 2013, 9:00 14:00 hod. Výklad bude zaměřen především na praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH pro rok 2013 a další aktuální problémy při uplatňování DPH. Výklad bude zaměřen zejména na: - základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH - praktické dopady změn při registraci plátců daně a identifikovaných osob v roce aktuální problémy při uplatňování daně na výstupu a při provádění opravy základu daně a výše daně - praktické zkušenosti se změnami při vystavování daňových dokladů 6

7 - praktické dopady při prokazování věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňového dokladu - praktické dopady změny sazeb daně pro rok osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny v této oblasti pro rok aktuální problémy při uplatňování nároku na odpočet daně a praktické dopady změn pro rok praktické postupy při vyrovnání a úpravě odpočtu daně - přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a praktické dopady změny pro rok praktické problémy a změny v oblasti správy DPH se zaměřením na změny odůvodňované bojem proti daňovým únikům 2305 Mzdové účetnictví novinky pro rok 2013 Lektor: Marie KLESKEŇOVÁ, specialistka na oblast mzdového účetnictví Dne: 28.ledna 2013, 9:00 14:00 hod. Cílem semináře je seznámit posluchače s uceleným přehledem změn ve mzdové účtárně od : - změny v daních z příjmů ze závislé činnosti - změny ve zdravotním pojištění - změny v sociálním zabezpečení - provádění srážek ze mzdy - další změny pro rok Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2013 Lektor: Ing. Miluše PROCHÁZKOVÁ, Česká republika Generální finanční ředitelství Dne: 6.února 2013, 9:00 14:00 hod. - Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňové zvýhodnění - Podmínky pro provedení ročního zúčtování, žádost o provedení ročního zúčtování, kdy je poplatník oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, kdy je povinen podat daňové přiznání - Výpočet základu daně, podmínky pro snížení základu daně a nezdanitelné částky, odečet hodnoty darů, uplatnění úroků z úvěrů ze stavebního spoření, z hypotečních úvěrů, nárok na odečet příspěvků zaplacených poplatníkem na penzijní připojištění, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, nárok na 7

8 odečet zaplacených členských příspěvků odborové organizaci a odečet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - Podmínky pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu - Povinnosti plátce daně, opravy chybného zdanění podání vyúčtování - Informace o nových povinnostech plátce daně v souvislosti se schváleným zákonem o pojistném na důchodové spoření 2307 Aktuální novinky ve správě daní podle daňového řádu pro rok 2013 Lektor: JUDr. Lenka HRSTKOVÁ-DUBŠEKOVÁ, Česká republika Generální finanční ředitelství Dne: 12.února 2013, 9:00 14:00 hod. - Změny daňového řádu související s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření zejména registrační povinnost, lhůta pro podání hlášení a vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, daň vybíraná srážkou, minimální výše pokuty za opožděné daňové tvrzení - Nová soustava orgánů Finanční správy České republiky, územní pracoviště finančních úřadů - Lhůty pro podání daňového přiznání (uplatnění plné moci udělené daňovému poradci, vstup do likvidace), pokuta za opožděné podání daňového přiznání - Lhůta pro stanovení daně, nejnovější judikatura k maximální délce této lhůty - Posečkání daně a upuštění od úroku z posečkané částky metodický pokyn GFŘ - Odvolání, námitky, stížnosti, podněty, žádosti 2308 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2013 Lektor: JUDr. Svatopluk GALOČÍK, specialista na problematiku DPH Dne: 13.února 2013, 9:00 14:00 hod. - Předmět daně podle 2b - Nový obsah osoby neusazené v tuzemsku podle 4 - Osoba identifikovaná k dani podle 6g - 6i - Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle 13, 16 - Pojem osvobozená osoba povinná k dani podle 4 8

9 - Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle 7 odst. 3 - Dodání zboží plátcem do konsignačních skladů v jiných členských státech nebo ve třetích zemích - Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle 11 - Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle 9 odst. 1, 10f a 69 - Finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle 9 odst. 1 a 2 a 10d - Reverse chargé u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí - Daňová povinnost plátce v tuzemsku u poskytovaných služeb od osob registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob - Vývoz zboží podle 66, dovoz zboží podle 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně - Souhrnné hlášení podle 102, daňová přiznání - Tuzemský reverse chargé podle 92a, 92e - Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti 2309 Mzdové účetnictví novinky pro rok 2013 Lektor: Marie KLESKEŇOVÁ, specialistka na oblast mzdového účetnictví Dne: 18.února 2013, 9:00 14:00 hod. Cílem semináře je seznámit posluchače s uceleným přehledem změn ve mzdové účtárně od : - změny v daních z příjmů ze závislé činnosti - změny ve zdravotním pojištění - změny v sociálním zabezpečení - provádění srážek ze mzdy - další změny pro rok Nemocenské a důchodové pojištění od Lektor: JUDr. Vladimíra MARŠÁLKOVÁ / Ludmila KUBÍČKOVÁ, Česká správa sociálního zabezpečení Dne: 21.února 2013, 9:00 14:00 hod. Nemocenské pojištění: 9

10 - Zákon o nemocenském pojištění, předpokládané změny od Okruh pojištěných osob - Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, stanovení výše dávek - Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení změny od Aktuality k datu konání semináře Důchodové pojištění: - Zákon o důchodovém pojištění změny od Výpočet důchodu v r Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění - Evidenční listy důchodového pojištění - Podklady pro sepisování žádostí o důchod - Ohlašovací povinnost - Aktuality k datu konání semináře 2311 Sestavení daňového přiznání z příjmů právnických osob za rok 2012 Lektor: RNDr. Petr. BERÁNEK, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel společnosti ADAR Dne: 27.února 2013, 9:00 14:00 hod. Určeno účetním a všem těm, kteří sestavují daňové přiznání s.r.o., a.s. a ostatních obchodních společností. Seminář probírá postup při vyplňování daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 2012, s rozborem obsahu jednotlivých částí a zaměřením na aktuální změny v roce 2012: - potřebné podklady z účetnictví - ošetření případných nedaňových výnosů - vyloučení nedaňových výdajů - zohlednění daňových odpisů - zohlednění daňových opravných položek a rezerv - zohlednění nákladů uznatelných až při zaplacení - paušální výdaje na vozidlo - využití ztrát z minulých let - odčitatelné a přičitatelné položky (dary, promlčené závazky) - slevy na dani - doplňující údaje - daň zaplacená v zahraničí - specifika pro k.s. a v.o.s. - specifika organizačních složek zahraničních společností - specifika hospodářského roku a období kratších a delších než 12 měsíců - opravné a dodatečné přiznání 10

11 - termíny a sankce - stručný přehled hlavních změn pro rok Uplatňování DPH v roce 2013 Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ, specialista na DPH Dne: 28.února 2013, 9:00 14:00 hod. Seminář je zaměřen na výklad změn v oblasti DPH, které platí od Seminář bude zaměřen i na vybrané problémy uplatňování DPH s využitím příkladů a zkušeností z praxe podle právního stavu platného v roce 2013: Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ, vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR. Změny v oblasti sazeb daně v roce 2013 sazby daně v roce 2013, sazby daně ve výstavbě, sazby daně v oblasti výstavby. Zálohové platby - vyúčtování záloh přijatých v roce 2012, postup při vyúčtování dodávek energií, změny v oblasti zálohových plateb přijatých plátci, kteří nevedou účetnictví. Daňové doklady - změny pravidel vystavování a uchovávání daňových dokladů v roce 2013, forma a typy daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů, možné způsoby zajištění věrohodnosti daňového dokladu. Místo plnění při poskytnutí služby změny pravidel pro určení místa plnění při poskytování služeb v roce 2013, místo plnění při pronájmu dopravního prostředku. Registrace k DPH výše obratu pro registraci, změny ve vymezení plátců daně a identifikovaných osob, změny v oblasti registrace k DPH, změny týkající se zrušení registrace k DPH z moci úřední v roce 2013, sankční postihy při nesplnění registrační povinnosti. Převod nemovitosti změny lhůt pro uplatnění osvobození od daně při převodu nemovitostí, možnost volby uplatnit daň na výstupu při převodu nemovitosti po uplynutí zákonem stanovené lhůty, souvislosti s úpravou odpočtu daně. Poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb změny podmínek pro uplatnění osvobození od daně v roce 2013, porovnání připravovaných změn s platným právním stavem, upozornění na důsledky případných chyb. Další změny v oblasti DPH - základ daně a výše daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň ze zálohy, zpřístupnění údajů z registru plátců a jejich využití v praxi, povinná elektronická forma podání DAP k DPH a dalších souvisejících podání. Časté chyby při uplatňování DPH často se vyskytující chyby u tuzemských plnění a možnosti jejich nápravy. Vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím daňové doklady, přepočet cizí měny, zálohové platby, časté chyby a možnosti jejich řešení. Diskuse a odpovědi na dotazy. 11

12 Prezence na všechny semináře probíhá vždy od 8:30 hodin do 9:00hodin. Závazné písemné přihlášky na semináře přijímáme em na adrese: Dotazy k problematice semináře je možné zasílat předem, nejpozději však tři dny před datem konání semináře. 3. CENY SEMINÁŘŮ V 01/ /2013 Jako vánoční dárek si SÚ ZO Brno pro své ČLENY přichystal na období 01/ /2013 MIMOŘÁDNOU A BEZKONKURENČNÍ NABÍDKU CEN SEMINÁŘŮ (níže uvedené ceny jsou včetně DPH). Za člena SÚ ZO Brno bude považován každý stávající individuální či kolektivní člen, případně nový člen, který si podal přihlášku do SÚ ZO Brno, a který nejpozději k datu konání semináře UHRADIL ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2013: Seminář č ( ) Marek REINOHA Seminář č ( ) Ing. LANGEROVÁ Seminář č ( ) Doc. JUDr. HŮRKA, Ph.D. Seminář č ( ) Ing. BENDA Seminář č ( ) Marie KLESKEŇOVÁ Seminář č ( ) Ing. PROCHÁZKOVÁ Seminář č ( ) JUDr. HRSTKOVÁ-DUBŠEKOVÁ Seminář č ( ) JUDr. GALOČÍK Seminář č ( ) Marie KLESKEŇOVÁ Seminář č ( ) JUDr. MARŠÁLKOVÁ, pí. KUBÍČ. Seminář č ( ) RNDr. BERÁNEK Seminář č ( ) Ing. FITŘÍKOVÁ =500,-Kč =545,-Kč =515,-Kč =550,-Kč =505,-Kč =520,-Kč =510,-Kč =540,-Kč =505,-Kč =525,-Kč =530,-Kč =535,-Kč Výše vložného pro NEČLENY SÚ ZO Brno (ceny jsou uvedeny včetně DPH): Seminář č ( ) Marek REINOHA Seminář č ( ) Ing. LANGEROVÁ Seminář č ( ) Doc. JUDr. HŮRKA, Ph.D. Seminář č ( ) Ing. BENDA Seminář č ( ) Marie KLESKEŇOVÁ Seminář č ( ) Ing. PROCHÁZKOVÁ Seminář č ( ) JUDr. HRSTKOVÁ-DUBŠEKOVÁ Seminář č ( ) JUDr. GALOČÍK Seminář č ( ) Marie KLESKEŇOVÁ Seminář č ( ) JUDr. MARŠÁLKOVÁ, pí. KUBÍČ. Seminář č ( ) RNDr. BERÁNEK Seminář č ( ) Ing. FITŘÍKOVÁ =830,-Kč =875,-Kč =845,-Kč =880,-Kč =835,-Kč =850,-Kč =840,-Kč =870,-Kč =835,-Kč =855,-Kč =860,-Kč =865,-Kč 12

13 3. 4. ČLÁNEK PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ODBORNÉ NA AKCE TÉMA Jak již bylo zdůvodněno a popsáno ve Zpravodaji SÚ ZO Brno č. 3/2012 ze dne , platí od září 2012 nová pravidla pro přihlašování na akce pořádaných SÚ ZO Brno. Pro připomenutí opakujeme základní postup při přihlašování na zvolenou akci SÚ ZO Brno: Každý zájemce o přihlášení na seminář či kurz nově VYPLNLÍ ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na příslušnou akci, kterou podepíše (v případě požadavku fakturace na firmu i orazítkuje) a odešle em (případně poštou) na SÚ ZO Brno. V případě přihlašování více osob z jedné organizace vyplní a podepíše každý ze zájemců o danou akci svoji vlastní přihlášku. SÚ ZO Brno obratem potvrdí přijetí přihlášky(-ek) nebo případně oznámí zájemci, že je seminář či kurz již plně obsazen. Úhrada vložného bude provedena: a) v hotovosti při prezenci před zahájením semináře či kurzu b) bankovním převodem ve prospěch účtu č /0100, KS: 308, VS: číslo akce + registrační číslo člena (např.: zájemce se hlásí na seminář č.2309 a jeho registrační číslo je 64 VS= ). Jakmile bude platba připsána na výše uvedený účet, vystaví SÚ ZO Brno daňový doklad o zaplacení. V případě účasti více osob z jedné organizace bude vystaven pouze jeden daňový doklad na celkovou částku za uhrazené vložné za všechny zúčastněné osoby z dané organizace. Pokud platba nebude připsána na výše uvedený účet ani v den konání semináře či zahájení kurzu a vložné nebude uhrazeno ani v hotovosti při prezenci před zahájením akce, bude vystavena na základě podané závazné přihlášky faktura na úhradu vložného a to i v případě, že přihlášená osoba na akci nepřijde - respektujeme však náhradníka!!!. V případě, že akce bude zrušena vinou SÚ ZO Brno (např. z důvodu nemoci lektora, malého počtu přihlášených, ), bude předem zaplacené vložné vráceno zpět jeho plátci, a to v plné výši. Formuláře se závaznými přihláškami na jednotlivé akce najdete na webových stránkách SÚ ZO Brno, nebo Vám budou em zaslány na požádání kanceláří SÚ ZO Brno. 5. ČLÁNEK NA ODBORNÉ TÉMA Nový způsob oprav účetních chyb od roku Česká účetní praxe zná dva přístupy k opravám účetních chyb, které vznikly v minulých účetních obdobích a která již byla uzavřena (viz 17 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, v platném znění). Český účetní standard pro podnikatele č. 19 ve znění platném do konce roku 2012 v odstavci 6.1 písm. b) explicitně stanovuje, že opravy výnosů a nákladů minulých se účtují jako náklady a výnosy běžného účetního období. V případě, že se jedná o významné částky, účtuje se o mimořádných nákladech nebo výnosech. V souladu s ustanovením 36 odst. 1 zákona o účetnictví je tento postup označen za právně korektní, byť jeho použití 13

14 není účetní legislativou ani teorií nijak odůvodněno a lze jej respektovat spíše jako historickou uzanci. Naproti tomu nezávislá odborná instituce, Národní účetní rada, která vydává stanoviska k vybraným účetním problémům ve formě široce diskutovaných interpretací ve své Interpretaci č. 11 z roku 2007 zaujala názor, že opravy nákladů a výnosů minulých let je třeba účtovat proti vlastnímu kapitálu, konkrétně proti nerozdělenému zisku minulých let. Tato interpretace se poměrně zevrubně vypořádává s argumenty svědčícími pro tento způsob a jako nejzávažnější důvod se uvádí zkreslování výsledku hospodaření běžného roku, které mimo jiného způsobuje nesrovnatelnost údajů prezentovaných v účetních závěrkách. Tento doporučený postup účetních oprav je konsistentní rovněž s postupem uváděným v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Komora auditorů ČR řešila dopad ze zkreslování výsledku hospodaření o opravy minulých let vydáním zvláštní aplikační doložky k mezinárodnímu auditorskému standardu ISA 710. Lze proto jen přivítat, že Ministerstvo financí se v poslední novele prováděcí vyhlášky pro podnikatele (č. 413/211 Sb.) rozhodlo řešit situaci rozdílných názorů na opravy účetních chyb a přizpůsobilo českou účetní legislativu požadavkům odborné praxe. Podle nového ustanovení 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění od 1. ledna 2013 se opravy účetních chyb minulých období budou účtovat proti vlastnímu kapitálu. Tím dochází i ke sjednocení postupu této problematiky u podnikatelů s již dříve provedenou úpravou u finančních institucí a organizačních složek státu. Novela vyhlášky současně analogicky řeší dopady ze změny účetní metody, stejně jako již dříve upravenou část odložené daně podle 59 odst. 6. V této souvislosti se v rámci nerozděleného zisku v rozvaze zavádí nová podpoložka A.IV.3 s názvem Jiný výsledek hospodaření minulých let. Její obsah účetní jednotka okomentuje v příloze k účetní závěrce. Na novou úpravu účtování změny metody reaguje rovněž zákon o daních z příjmů úpravou ustanovení 23, který řeší úpravu výsledku hospodaření zjištěného podle účetních předpisů na základ daně příjmů. Objevila se rovněž diskuze, jak s tímto Jiným výsledkem hospodaření nakládat z hlediska obchodního práva. Stávající znění obchodního zákoníku však nijak specificky jiný výsledek hospodaření minulých let neupravuje a pohlíží se tedy na něj obecně jako součást obyčejného zisku minulých let, pokud nebude například ve společenské nebo jiných smlouvách ( ovládací, o převodu zisku nebo o tichém společenství) stanoveno jinak. 6. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Děkujeme všem členům SÚ ZO Brno, kteří uhradili členské příspěvky na rok 2012 a obzvláště pak těm, kteří již zaplatili své členské příspěvky i na rok 2013! Pro Vás všechny ostatní připomínáme, že hradit ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2013 lze již od této chvíle. Výše příspěvků i možné způsoby jejich úhrady zůstávají stejné jako v roce 2012, a to: 14

15 1) INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ: a) výše příspěvku: - do 64 let (tj. členové narození v r a mladší) = 330,- Kč - od 65 let (tj. roč. 1948) do 74 let (tj. roč. 1939) = 60,- Kč - od 75 let (tj. členové narození v r a starší) = 0,- Kč - studenti SŚ a VŠ = 60,- Kč (po předložení potvrzení o studiu) b) způsob úhrady: - bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu č /0100, KS: poštovní poukázkou typu A ve prospěch bankovního účtu č /0100, KS: 308 c) variabilní symbol = REGISTRAČNÍ ČÍSLO ČLENA!!! 2) KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ: a) výše příspěvku: 1 200,- Kč b) způsob úhrady: bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu č /0100, KS: 308 c) variabilní symbol = ČÍSLO DOHODY O SPOLUPRÁCI!!! Zároveň upozorňujeme ty členy, kteří mají prostřednictvím SÚ ZO Brno sjednáno PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ ať už jako zaměstnanci, OSVČ nebo právnické osoby, aby neopomněli nejpozději do konce měsíce ledna 2013 uhradit své POJISTNÉ na rok 2013!!! POJIŠTĚNCI-ZAMĚSTNANCI: výše pojistného na rok 2013 = 300,- Kč. Úhradu pojistného lze provést bankovním převodem či složenkou typu A ve prospěch účtu č /0100, KS: 308, VS: REGISTRAČNÍ ČÍSLO ČLENA!!! KOLEKTIVNÍ ČLENY SÚ ZO Brno, kteří mají sjednáno prostřednictvím SÚ ZO Brno pojištění svých zaměstnanců, prosíme, aby kromě úhrady pojistného (tj. 300,- Kč za každého pojištěného zaměstnance, způsob úhrady: bankovním převodem ve prospěch účtu č.: /0100, KS: 308, VS: DOHODA O SPOLUPRÁCI ), zároveň na adresu kanceláře SÚ ZO Brno zaslali AKTUALIZOVANÝ SEZNAM svých pojištěnců (tj. aktuální stav k datu výpovědi, odchody do důchodu a na MD pojištěných zaměstnanců v roce nástupy nových pracovníků pro r. 2013) POJIŠTĚNICI OSVČ hradí své pojistné v částkách individuálně sjednaných přímo na GrECo JLT Czech Republic, s.r.o. Podmínkou pro pokračování pojištění v roce 2013 je vedle úhrady pojistného na rok 2013 i úhrada členského příspěvku individuálního nebo kolektivního člena SÚ ZO Brno pro rok Bez úhrady členského příspěvku je pojistná smlouva neplatná!!! V případě, že nebude pojistné uhrazeno do konce ledna 2013, bude profesní pojištění automaticky zanikat!!! 15

16 krásné a klidné prožití blížících se vánočních svátků Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda SÚ ZO Brno Brno, 4.prosince 2012 Zpravodaj č. 5/2012 připravili: - čl. č. 1, 2, 3, 4, 6 ing. Alena Srnová, vedoucí kanceláře SÚ ZO Brno - čl. č. 5 Ing. Rostislav Chalupa, místopředseda SÚ ZO Brno 16

17 17

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno tel:

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno tel: 2/2017 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2018 2. Nabídka seminářů na 02/2018 3. Nabídka seminářů na 03/2018 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723

Více

ZPRAVODAJ 2/2018 OBSAH: BRNO

ZPRAVODAJ 2/2018 OBSAH: BRNO 2/2018 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2019 2. Nabídka seminářů na 02 / 2019 3. Nabídka seminářů na 03 / 2019 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky a pojistné na rok 2019 6. Informace ze

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno 3/2011 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře na září 2011 říjen 2011 2. Kurz mzdového účetnictví 3. Článek na odborné téma 4. Pojištění 5. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 4/2014 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Volná místa na seminářích v 03/2014 2. Nabídka seminářů na 04/2014 3. Ceny seminářů 4. Způsob přihlašování na semináře 5. Semináře losování o ceny 6.

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308 mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308 mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 04/2015 2. Nabídka seminářů na 05/2015 3. Nabídka seminářů na 06/2015 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 6. Článek na odborné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

11-12/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

11-12/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 11-12/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Mimořádná akce k pojištění 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Obsah. O autorech... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV

Obsah. O autorech... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV Obsah O autorech.... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 1 1.1 Vymezení pojmu daň.... 1 1.2 Legislativní východiska... 2 1.3 Členění zákona

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno 1/2011 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Připomenutí seminářů na leden 2011 2. Nové semináře na únor 2011 březen 2011 3. Článek na odborné téma 4. Informace z hlavního výboru Svazu účetních

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 2/2012 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře na duben 2012 polední volná místa 2. Semináře na květen 2012 a červen 2012 3. Seminář: Právní gramotnost 4. Kurzy na květen 2012 a červen 2012

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno tel:

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno tel: 1/2018 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 09/2018 2. Nabídka seminářů na 10/2018 3. Nabídka seminářů na 12/2018 4. Nabídka seminářů na 01/2019 5. Ceny seminářů 6. Způsob přihlašování na semináře

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 9-10/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Připravujeme 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma 6. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy daní

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy daní TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Daňový systém České republiky... 5 2. Daňový řád... 6 Předmět a účel úpravy 1-4... 6 Základní zásady správy daní 5-9... 6 Správce daně a osoby zúčastněné na správě 10-31...

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ SVAZ ÚČETNÍCH České Budějovice, z.s. Žižkova 309/12 370 01 České Budějovice Závazná přihláška na seminář / uveďte název semináře a datum konání / Jméno, příjmení,tit...... Jsem členem Svazu účetních ano

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH obsah Úvod 9 1. Než začneme podnikat 11 1.1 Srovnání základních konstrukčních prvků daní z příjmů 12 1.1.1 Předmět daně 13 1.1.2 Osvobození 14 1.1.3 Samostatný základ daně 15 1.1.4 Základ daně 16 1.1.4.1

Více

Novinky v účetnictví podnikatelů Jana Pilátová auditorka, daňová poradkyně prezidentka Svazu účetních České republiky

Novinky v účetnictví podnikatelů Jana Pilátová auditorka, daňová poradkyně prezidentka Svazu účetních České republiky Novinky v účetnictví podnikatelů 2018 Jana Pilátová auditorka, daňová poradkyně prezidentka Svazu účetních České republiky Přehled novinek 1. Odpisování goodwillu 2. Výsledky výzkumu a vývoje 3. Oceňování

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Duben duben (pondělí)

Duben duben (pondělí) Duben 2019 1. duben (pondělí) a) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2018 v neprodloužené lhůtě. Zálohy na daň zaplacené v průběhu zdaňovacího období 2018 se započtou na úhradu skutečné daně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více