Válka žen proti mužům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Válka žen proti mužům"

Transkript

1 Válka žen proti mužům Matyáš Zrno Zatímco původní feminismus přinášel svobodu, cílem gender studies je zasévání nenávisti mezi pohlavími. Naše praprababičky feministky kdysi bojovaly za rovný přístup ke vzdělání, práci a volebnímu právu. Bojovaly za to, aby měly stejné šance jako muži. Dnešní feministky bojují za rovnost ve výsledku. Za absolutní rovnost ve všech oblastech života. Zatímco před sto lety bylo znamením pokroku přijmout Úmluvu o zákazu ženské práce v dolech, dnes je znamením pokroku od ní odstoupit Ve skutečnosti asi žádná feministka netouží po práci v dolech. Zájem o rovnost se týká jen povolání prestižních. Jde o stejný počet žen ve vládě, ve vědě, v byznysu. Ale i o co největší zastoupení v armádě, policii nebo u hasičů. Protože žádné rozdíly mezi muži a ženami nejsou. Vlastně nejsou ani ženy a muži. To všechno je jen jakýsi sociální konstrukt a my si můžeme klidně každý den vybrat, kým se chceme cítit. Alespoň se to tvrdí na plakátech, které visí (či visely) na katedře genderových studií Fakulty humanitních studií UK. I když uznejme, že studentky jsou možná radikálnější než jejich profesorky. Anebo méně opatrné Biologické pohlaví nás přece nesmí svazovat! Žádné biologické rozdíly, žádné zpátečnické přesvědčení, že žena je (obvykle) přece jen lepší zdravotní sestrou než obsluhou minometu či důlního rypadla. To, že jsou ženy v něčem lepší (třeba ranění vojáci vzpomínali, jak zázračný vliv na ně mělo jen to, když je sestra v lazaretu držela za ruku) či v něčem naopak horší, je prý omyl. Své o tom ví třeba rektor Harvardovy univerzity (a bývalý ministr financí Clintonovy vlády) Lawrence Summers, kterému neopatrný výrok o tom, že ženy většinou na matematiku nemají takový talent jako muži, pomohl z funkce Zdá se to trochu přitažené za vlasy? Jenže to je podstatou tzv. genderového feminismu, který ovládá západní univerzity, dokumenty Evropské unie, formuje zákony a mění naše vzorce chování. Jeho podstatou je přesvědčení o tom, že kromě (nepodstatného) biologického pohlaví (které si alespoň zhruba umí každý představit) tu je ještě to podstatné gender (ten už si dokážou představit jen zasvěcení). To slovo už z většiny dokumentů v angličtině vytlačilo slovo pro pohlaví (sex) a stále častěji se používá i u nás. Genderová rovnost, genderový mainstreaming, genderová studia, genderové rozpočtování Gender můžeme snadno zaměnit za jakýsi populární novotvar pro tradiční pohlaví, asi jako když se párku v rohlíku od jisté doby začalo říkat hot dog. Jenže tak to není. Člověk se ženou nerodí, ale stává

2 Gender je jakési sociální pohlaví, které si sami vybíráme. Simone de Beauvoirová, průkopnice feminismu, napsala: Člověk se ženou nerodí, ale stává. A jiná přední feministka, profesorka Judith Butlerová z univerzity v Berkeley tvrdí, že pohlavní identita většiny lidí je fikcí, komedií, jejíž hraní jim vtloukali do hlavy od nejranějšího dětství. Soužití muže a ženy a sexuální touhu mezi odlišnými pohlavími vnímá jako výraz perfidního represivního systému, nucené heterosexuality. Není tak těžké si představit, že při odhalení těchto skrytých zákonitostí lidského vývoje se musíte cítit, jako když objevíte báječný nový svět. Jako milovník konspiračních teorií, který konečně narazí na nezpochybnitelný důkaz, že všechno je jinak. Jako první marxisté, když četli Kapitál s jeho novým, zdánlivě vědeckým vysvětlením dějinných procesů. Genderová ideologie ostatně pouze nahrazuje třídní boj domnělým bojem genderů a do pozice proletariátu staví ženy (a další utiskované gendery, tedy lesby, gaye, bisexuály, transsexuály, intersexuály a queer lidi přičemž pojem queer zahrnuje nejbizarnější kombinace sebeidentifikace, jejichž popis je daleko za hranicemi možností tohoto textu). Najednou má všechno jinou perspektivu. Vše, co jste se dosud učili, jak vás vychovávali, co vám vštěpovali, je jinak. Americká ústava, klasická literatura, opera, fresky v Sixtinské kapli, to vše jsou jen výtvory bílých heterosexuálních mužů. To vše je nyní nutno znovu prozkoumat a zhodnotit z hlediska genderu. Líčení a genderová subjektivita Proto také máme v ČR tři katedry genderových studií a na celém světě hyperprodukci feministické literatury, kterou tak sžíravě popsal polský profesor a politik Ryszard Legutko: Tisíce autorek emitují nekonečné úvahy na téma, že například Platon byl dobrý, protože napsal něco o ženách, ale že Aristoteles byl špatný, protože o nich napsal něco jiného. Nějaká autorka napíše, že realismus je plodem mužské nadvlády konzervující mocenskou strukturu, jiná pro změnu dospěje k závěru, že realismus může být využíván i v ženské věci. Jedna autorka se vysloví, že mužský umělecký kánon je třeba nahradit ženským, jiná jí odpoví, že už samo myšlení v kategoriích kánonu je mužské a kromě toho, je-li všechno konstruktem, potom žádný kánon neexistuje. Díky tomu lze pak získat akademický titul například za práci Gender a videohry nebo Líčení a genderová subjektivita. Absolventi podobných oborů pak obvykle nemají šanci se uplatnit jinde než ve vzkvétajícím genderovém byznysu tzv. (vládou placených) nevládních organizací, ve státních či evropských úřadech a akademických pracovištích, která sice vzbuzují u kolegů z tvrdších oborů úsměv, ale jen ve skrytu. Feministky totiž nemají rády kritiku a nikdo nechce být obviněn z toho, že nenávidí ženy. Věříme-li, že patriarchální princip pronikl do jazyka, přírodních i společenských věd, práva, mravů i literatury, pak máme před sebou mnohatisíciletý obludný tyranský výtvor, který je nyní nutno demaskovat a demontovat. A na feministky první generace se můžeme dívat jen se shovívavým úsměvem, vždyť přece chtěly jen rovnoprávnost v rámci patriarchálního systému Takový Vojta Náprstek, průkopník ženské emancipace u nás, by byl asi ukřižován. Vždyť učil ženy na Žofíně používat plynový sporák a šít na šicím stroji, oboje dnes platí za synonyma ženské podřízenosti

3 Začínat je samozřejmě vhodné v rodině a škole, protože tam se genderové stereotypy předávají. Pokud tedy chlapečkovi dáte spíše autíčko a dívce panenku, upíráte jim právo vybrat si svůj gender. Pokud řeknete chlapcům, že kluci nebrečí, a holkám, že holky se neperou, je to špatně (s tím, že muži by měli víc plakat, se vůbec setkáte ve femi-textech překvapivě často). A genderové stereotypy podporují třeba i oddělené záchody, proto je v pokrokových seriálech (jako třeba Ally McBealová) mají společné, tzv. unisex (z nějakého důvodu jsou feministky močením posedlé, třeba během workshopu na festivalu Gendefuck ano, něco takového opravdu v České republice probíhá si můžete vyrobit kalíšky pro močení vestoje). Některé naše feministky by ostatně chtěly společné záchody už na základních školách, protože fyzické oddělení žen a mužů vytváří ospravedlnění pro jejich rozdílnost. Tím, že například oddělíme mužské a ženské záchodky, vlastně zvýrazníme domnělé odlišnosti mezi muži a ženami. Válka žen proti mužům U nás jde zatím jen o výstřelky, které širší veřejnost obvykle ani nezaznamená. Pokud nepřijdete na seminář do gender studies, ani nevíte, že film Jak vytrhnout velrybě stoličku je sexistický. A když si nečtete zprávy České ženské lobby, nevíte, že se zlobí na Českou televizi, že v jejím volebním studiu bylo 12. ledna 2013 málo žen. Nebo že se nemají konat soutěže krásy na univerzitách, anebo nejlépe vůbec žádné soutěže krásy. Gender a klimatická změna Na západ od našich hranic je to jiné. Zohledňování genderových hledisek je závaznou politikou Evropské unie. Máme plán EU na šedesátiprocentní zaměstnanost žen (a 70% zaměstnanost svobodných matek) do roku 2010 (nepodařilo se, stejně jako plán mít třetinu dětí v jeslích, někdy prostě všechno naplánovat nejde ). Rezoluce Evropského parlamentu si stěžuje na genderovou nevyrovnanost divadelních souborů, v jiném dokumentu z Bruselu se zase členské státy vyzývají k rovnému zastoupení žen v misích OSN a EU, a to včetně příslušníků policejních a vojenských sil. Komisařka Viviane Redingová stále bojuje za svou vysněnou směrnici o čtyřicetiprocentním zastoupení žen v dozorčích a správních radách velkých společností kótovaných na burze. A Rada Evropské unie řeší, jak podpořit role žen v rozhodovacích procesech v médiích. Ty země, které jsou víceméně protektorátem EU (Bosna a Kosovo) mají povinné třicetiprocentní kvóty na ženy v parlamentu. Štědrý systém dotací na genderový výzkum pak vede k velmi zajímavým zjištěním, například že ženy mají menší možnost politicky rozhodovat o změně klimatu než muži a že muži mají výrazně větší uhlíkovou stopu než ženy Zdá se, že vývoj jde nezadržitelně dál. Jeden donkichotský komik ale dokázal zařadit zpátečku v zemích, které považujeme za přímo genderový ideál ve Skandinávii. Harald Eia je norský komik, který si vzal kameru a stativ a šel natáčet do stavební firmy. Ptal se, kde jsou inženýrky, a žádné nenašel. Pak šel do nemocnice a hledal zdravotní bratry. Nenašel je. Norsko je přitom tou nejpokrokovější zemí, jakou si lze představit. A přes mnoho desítek let trvající snahy politiků, investice do genderové propagandy i nastavení vzdělávacího systému zjistil Eia tajemství : ženy si stále vybírají spíše ženské profese a muži raději mužské.

4 Dokonce víc než třeba v Indii, kde je technické vzdělání i pro ženy mnohem jistějším předpokladem společenského vzestupu než nejisté humanitní obory. Že by na těch stereotypech něco bylo? Tohle bylo v Norsku tabuizované téma a žádný seriózní novinář se ho neodvážil nakousnout. Až na Eiu. S výrazem hlupáka se šel zeptat do Nordického genderového institutu NIKK, společného projektu skandinávských zemí. Naivním tónem položil pár jednoduchých otázek, na které dostal standardní odpovědi: rozdíly mezi muži a ženami jsou jen důsledkem společenského tlaku, pořád se nepodařilo vykořenit viktoriánskou morálku, muži a ženy jsou stejní, mají stejné predispozice ke všemu. Eia jejich odpovědi konfrontoval s názory vědců poněkud empiričtějšího zaměření, evolučních biologů, antropologů a psychologů i s výsledky výzkumů na desítkách tisíc respondentů po celém světě. Genderoví teoretici (ano, byli to i muži), naprosto nepřipraveni na kritickou reflexi svých tezí, se nezmohli na slovo. Eia natočil celkem osm dílů mimořádně úspěšného dokumentu nejen o volbě povolání, ale i o odlišných přístupech mužů a žen k sexu a partnerství a, světe, div se Nordická rada ministrů pochopila, NIKK zrušila a ušetřila tak 56 milionů eur ročně Eiův seriál se jmenoval Vymývání mozků. Princezna zabíjí draka. U nás se vymývání mozků děje sice jen okrajově, ale přece. Ačkoliv jde o názory většině veřejnosti zjevně cizí, malá skupinka aktivistek nedokázala úplně málo především se dokázala pasovat do role mluvčích žen, ačkoliv taková legitimita je více než sporná. Genderovému feminismu sice opravdu věří jen hrstka členů Strany zelených a ČSSD, to ale nevadí. Jelikož je gender mainstreaming evropskou politikou, kývala ČSSD vždy poslušně hlavou na jakýkoliv nápad posvěcený evropským razítkem. Na pravici zase obvykle převáží naprostá nechuť se těmito věcmi vůbec zabývat (klasickým případem je Petr Nečas, který coby ministr práce a sociálních věcí oddělení rovnosti žen a mužů odsunul na Úřad vlády a coby premiér ho šoupl zpět na ministerstvo práce ). Jak říkal Škvorecký I pod pravicovou vládou tak v ČR musí úředníci podstupovat školení z agendy genderové rovnosti a hodnotit legislativní akty z hlediska dopadu na rovnost žen a mužů. Dětem se už nabízí genderově korektní omalovánky (táta mele maso, máma jezdí autem) či genderově korektní pohádky, kde princezna osvobodí prince ze zajetí zlého draka. Pohádky jsou vůbec přímo esencí patriarchátu všimli jste si, jak pasivní roli tam všechny ty Popelky, Růženky a Sněhurky hrají? O pořadu České televize Co možná nevíte Gender (a navazujících výukových materiálech) ani nemluvě. To ve Švédsku mají první genderově zcela korektní školku, kde děti nejsou ona či on, ale pohlavně neutrální přítel. A katalogy hraček nabízejí pistole pro holčičky a panenky pro chlapce (ovšem až po nátlaku ombudsmana). V Německu lákají vládní kampaně chlapce do profesí pečovatele či kadeřníka (tedy, jak si povzdychl René Pfister v týdeníku Der Spiegel, přesně těch profesí, které dívkám už nikdo nedoporučuje, protože nabízejí příliš malou kariérní perspektivu ). Ve Velké Británii trpí přímo obsesí z malého počtu dívek, které se věnují studiu počítačových technologií. Univerzity mají celé týmy, které se to snaží napravit a dosáhnout kýžené poloviny děvčat v učebnách.

5 Užaslým českým čtenářům představil neuvěřitelný svět, ve kterém nesmíte podržet dámě dveře či za ni zaplatit v restauraci, Josef Škvorecký. Před dvaceti lety zveřejnil v Respektu ve třech pokračováních esej s názvem Dobrodružství amerického feminismu. První díl se jmenoval Je možný sex bez znásilnění?, druhý Je možné mluvit se ženou bez pohlavního obtěžování? a třetí Je možné mluvit a psát správně bez diskriminace?. Obsáhl tím klíčové momenty feminismu, jež platí dodnes: obsesi údajnou diskriminací v činech, slovech i myšlenkách a utkvělou snahu monitorovat a kontrolovat i nejintimnější sféru lidského života (v duchu hesla osobní je politické ). A neváhal napsat, že z myšlenky ženské rovnoprávnosti ve všech sférách soukromého i veřejného života se zrodila ideologie ženské nadřazenosti. Znásilnění, zločin po právu odpradávna chápaný jako obzvláště ohavný, totiž dokonale slouží jako ilustrace mužské nadvlády. Aby ale tohoto archetypálního mužského násilí bylo dostatečně, přibyly i kategorie jako znásilnění na rande či znásilnění mezi známými. Celé to vede tak daleko, že i když bylo ne řečeno odstrojenou partnerkou pod peřinou, již v té chvíli sdílejí oba, povinností muže je v radovánkách ustat. Přičemž se hraje i o verbální či psychologické donucování neboli snahu přesvědčit svou vyvolenou k sexu. Jak píše Škvorecký, dříve se tomu říkalo svádění a přečasto mají v tomto sportu iniciativu i ženy... Škvorecký tehdy mnohé šokoval i odhalením existence Sexual harrasment officer (úředníka pověřeného bojem se sexuálním obtěžováním), který na univerzitách či úřadech mohl sankcionovat i okukování či kompliment. Takoví oficíři pro harašení jsou dnes všude, dokonce i na vojenských základnách v Afghánistánu jsou všude viditelně vylepené plakáty upozorňující, k jaké seržantce si můžete stěžovat, kdyby se na vás někdo křivě podíval. Aby k jakémukoliv obtěžování nedocházelo, je pod nejpřísnějšími tresty zakázáno byť jen nakouknout do ženských stanů a bůh ochraňuj nešťastníka, který by třeba vlezl do ženských umýváren (což se v noci při zatemnění po pravdě může stát). Protože ale ne vždy se podaří vymýtit zažité stereotypy, snaží se vojačky a vojáci přes nejpřísnější zákazy přesto potají scházet, což pak způsobuje značné pobavení obsluze bezpečnostních kamer, umístěných tak, aby mohly snímat každý kousek tábora (byť původně z jiných důvodů). Výsledkem celého obtěžovacího byznysu je systém, který nápadně připomíná ten, který jsme již zažili: komise, vyšetřování nesprávných názorů, šikanování, vyhazování z práce. Zatímco původní feminismus přinášel svobodu, cílem gender studies je osvobození každého jedince od jeho vlastních názorů a předsudků. Odmítnutí sexu, vnucování sexu Stejně rafinovaně jako se znásilněním zacházejí feministky i s domácím násilím. K tomu si jen málokdo dovolí něco poznamenat, pokud nechce být označen jako zastánce bití žen. Jenže ono o bití žen vůbec nemusí jít. Ve Velké Británii se pod domácím násilím rozumí třeba i tzv. finanční domácí násilí, odmítnutí sexu, vnucování sexu, křičení na partnerku, kritizování jejího vzhledu, ba i zaslání nevyžádaného dárku. Erin Pizzeyová, zakladatelka prvního útulku pro týrané ženy vbritánii, to označuje za trivializaci domácího násilí: Jsou to často věci, které by dospělí lidé neměli dělat, ale takhle skutečné domácí násilí opravdu trivializujeme. A dodává: Často jde o domácnosti, kde je násilí vzájemné, a překvapivě často se jedná o ženy, které si opakovaně vybírají tento typ mužů. Mimochodem, proč nám vlastně přijde násilí na ženách tak opovrženíhodné? Není to proto, že podléháme genderovým stereotypům a máme za to, že ženy si zaslouží zvláštní ochranu?

6 A jak je tomu u nás? Když se před několika lety v ČR slavně prezentoval výzkum sexuálního obtěžování studentek vysokých škol, výsledky byly alarmující. Do té doby, než se zjistilo, že sexuálním obtěžováním může být třeba i vtip, poznámka, snaha o navázání intimního vztahu, hovory o sexuálních tématech anebo okukování. Klíčovým psychologickým momentem pro úspěch feministického hnutí je samozřejmě udržení představy o ženách jako o utlačovaných obětech všudypřítomné diskriminace a násilí. Jenže pokud už přistoupíme na hru na to, kdo je na tom hůř, mají své argumenty i muži. Muži se dožívají výrazně kratšího věku. Muži tvoří devadesát procent bezdomovců. Muži mají díky svým profesím výrazně více pracovních úrazů a úmrtí. Mezi sebevrahy je osmdesát procent mužů. Jste-li muž policista či voják, je mnohonásobně větší možnost, že přijdete o život, než vaše kolegyně. Aniv Londýně už nemůžete mít pánský klub, ale ženy mohou mít vlastní tělocvičny, parkoviště a kupé ve vlacích. Muži mají sice vyšší platy, ale také pracují více přesčas a obecně se práci věnují více (na plný úvazek pracuje v EU 75 procent mužů, ale jen 55 procent žen), protože žena je limitována péčí o dítě. I kdyby sociální demokraté nakrásně opravdu přišli s nápadem přebít biologické zákonitosti povinnou rodičovskou i pro otce, nepodaří se jim to. Jak napsal evoluční biolog Jan Zrzavý: Ženy jsou ve věci kariéry objektivně znevýhodněny svým biologickým přikováním k péči o potomstvo. V okamžiku, kdy se dítě narodí, má za sebou žena extrémní energetickou investici v podobě těhotenství, takže její zájem na zdárném prospívání potomka je nutně mnohem vyšší než otcův. Dále se tyhle nůžky ještě rozevřou, protože matka kojí a otec ne Když si rodiče odpoledne v práci vzpomenou, že dítě je doma samo, matce rupnou nervy dřív než otci, neboť jí je dítě doslova mnohem dražší Pak není divu, že muži a ženy nemají stejné postavení a stejně vysoké platy. Zdá se ale, že přes všechnu propagandu neusychají ženy ani tak touhou po mužích, kteří si umí poplakat, jako spíše naříkají nad tím, kam zmizeli pořádní chlapi. Kam zmizeli ti, kteří nám zajistí zabezpečení, jistotu, věrnost a oporu v životě. Ti, kteří tu budou, když dojde na jakékoliv nebezpečí, ať už jde o myš na chalupě, pavouka v koupelně, či přepadení na ulici. Tady všude žena automaticky očekává, že se jí muž zastane. A pravděpodobně to od svého manžela čeká i většina našich vdaných feministek. Zato mnozí muži jsou zmateni a nevědí, co od svých rolí očekávají oni sami a jejich okolí. Mám být muž, ochránce ženy, platit za ni a pomáhat do kabátu? A mám pak ještě doma uvařit a vyprat? Nebo stačí jen uvařit? Rakovina prsu, nebo prostaty? Moderní feminismus je založen na představě nesmiřitelného boje muže a ženy. A přes všechny řeči o tom, jak jsou muži a ženy stejní, využívá ke svým cílům přesně ty zažité představy, proti kterým bojuje. Proč vzbuzuje domácí násilí takový odpor? Protože představa bité ženy je pro nás mnohem odpornější než bitého muže. Feministky tvrdí, že neexistuje nic jako typicky mužské či ženské vlastnosti, zároveň však prosazují rovné zastoupení žen v politice s odkazem na nutnost posílení ženského prvku Tvrdí, že neexistují ryze ženské či mužské zábavy, zároveň však z hlediska gender mainstreamingu kontrolují (třeba v Německu) stavbu sportovní haly, jestli tam není příliš mnoho místa na fotbal a příliš málo na aerobic Feministky tvrdí, že mezi muži a ženami nejsou rozdíly, zároveň však neustále přisuzují mužům agresivitu a násilnické sklony. Všichni jsou si rovni, ale rakovina prsu vzbudí vždycky více pozornosti (a ve Velké Británii i stokrát větší financování) než rakovina prostaty. Ženy na Západě mají své měsíce ženské historie, měsíce boje proti násilí na ženách, úředníky pro ženské záležitosti, v Americe dokonce i nárok na bezplatný ochranný doprovod

7 po kampusu, protože násilníci přece číhají všude. Je to pochopitelné. Pokud jednou existuje profesionální vrstva bojovnic za ženská práva, nezbývá jí nic jiného než pořád nějaká nacházet. Možností je nepřeberně a absolventek gender studies také. Jedna autorka se vysloví, že mužský umělecký kánon je třeba nahradit ženským, jiná jí odpoví, že už samo myšlení v kategoriích kánonu je mužské Před dvaceti lety napsal Josef Škvorecký, že z myšlenky ženské rovnoprávnosti ve všech sférách soukromého i veřejného života se zrodila ideologie ženské nadřazenosti. Přes všechnu feministickou propagandu ženy spíše naříkají nad tím, kam zmizeli pořádní chlapi, kteří jim zajistí zabezpečení, jistotu, věrnost a oporu v životě

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Gendrová analýza organizací

Gendrová analýza organizací Gendrová Cílová skupina (-y): Vedoucí pracovníci, řídící skupiny, projektové skupiny, týmy, všechny skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň dané organizace Cíl: Poznat analytické instrumenty První kroky při

Více

INFORMAČNÍ KAMPAŇ PROJEKTU OČIMA ŽEN 10 MÝTŮ Z OBLASTI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ

INFORMAČNÍ KAMPAŇ PROJEKTU OČIMA ŽEN 10 MÝTŮ Z OBLASTI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ INFORMAČNÍ KAMPAŇ PROJEKTU OČIMA ŽEN 10 MÝTŮ Z OBLASTI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ Projekt Očima žen je zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů, především na podporu vyváženého zapojení

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU

PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU Marcel Kraus Technologická agentura ČR 11. 2. 2015 1. Část: Více profesorek! 2. Část: Více žen do aplikovaného výzkumu! 1. Více profesorek!

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Děti jako svědci domácího násilí

Děti jako svědci domácího násilí Informační a poradenské centrum ROSA Děti jako svědci domácího násilí sociologická sonda klientek o.s. ROSA rok 2003 V roce 2003 se na Informační a poradenské centru ROSA obrátilo 130 nových klientek,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE OBSAH 1 Analýza... 2 2 Argumenty... 6 3 Opatření... 7 3.1 Obecná opatření cílená na všechny obchodní společnosti...

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44 Obsah Jak tato kniha vznikla... 9 Kdo je to já?... 13 Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Otázky a příběhy rodičů a učitelů... 35 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci...

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA AKTIVITA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže ujasnit základní rozdíly ve funkcích mládežnických organizací v totalitním systému a v demokracii. Žáci se seznámí s prostředky manipulace mládeže komunistického

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011

PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011 PROJEKTOVÁ PODPORA V AKADEMICKÉ SFÉŘE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Hana Štěpánková, Sychrov, 20.5.2011 HŠ VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (1997) Finanční manažer a hlavní účetní (Sulzer Medica) Research

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Výroční zpráva 2009. Výroční zpráva za rok 2009:

Výroční zpráva 2009. Výroční zpráva za rok 2009: Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva za rok 2009: Adresa sídla: Ševčenkova 2, Brno-Bosonohy, 642 00 Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Machovcová, Mánesova 639, 290 01, IČ: 269 29 716 Č. účtu: 193540838/0300

Více

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Talpa Liga otevřených mužů, o.s. Praha, 18. 9. 2014 Projekt ESF ČR CZ 1.04/3.4.04/88.00410 Táta na plný úvazek TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK Společný projekt Cíle projektu:

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Výsledky výzkumu veřejného mínění o rovnosti mužů a žen (duben 2002)

Výsledky výzkumu veřejného mínění o rovnosti mužů a žen (duben 2002) Výsledky výzkumu veřejného mínění o rovnosti mužů a žen (duben 2002) tento výzkum pro MPSV uskutečnila agentura Taylor Nelson Sofres Factum Problematika rovných příležitostí pro muže a ženy je desetiletí

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 Volba povolání bez genderových stereotypů Závěrečná konference EQUAL Praha, 22. 4. 2008 Mgr. Irena Smetáčková, PhD. AKTIVITA 1 Jaký bude tvůj běžný den, až ti bude

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY INTIMNÍ FOTO MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography INTIMNÍ FOTOGRAFIE / TĚHOTENSKÉ FOTOGRAFIE ONA A ON INTIMNĚ / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf O MNĚ Ahoj, jmenuji se Miloš. Profesionálně se focení

Více

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A0 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) Hnutí za nezávislý život Osobní je vždy v také politické Nezávislý život Nezávislý život neznamená, že e by

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

Rovnost žen a mužů v ČR

Rovnost žen a mužů v ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Rovnost žen a mužů v ČR Tisková zpráva V České republice stále existují oblasti, ve kterých nemají ženy stejné možnosti jako muži

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Otázka: Genderová teorie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael. Obsah. Obsah. Teorie gender. Význam slova gender

Otázka: Genderová teorie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael. Obsah. Obsah. Teorie gender. Význam slova gender Otázka: Genderová teorie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Obsah Obsah Teorie gender Význam slova gender Rozdíl mezi pohlavím a genderem Historie gender teorie Další pojmy Genderová

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz Nejdrsnější reality show světa také v ČR Nechť hry započnou Každý rok 24 hráčů Vždy jen 1 vítěz, jehož výhrou je vlastní život Je čas změnit pravidla? Vítězství znamená slávu a bohatství! Prohra znamená

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Premiér se odmítá revidovat koncept biopaliv

Premiér se odmítá revidovat koncept biopaliv Premiér se odmítá revidovat koncept biopaliv Praha, 11. 5. 2012 V posledních letech byla zpochybněna celá řada předpokladů, které stály u zrodu koncepce biopaliv. Množí se hlasy, že biopaliva mnohem více

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více