Manažer info. Kdo se mezi ně zařadí jako další? Výběr z nejlepších manažerů z 20ti leté historie projektu MANAŽER ROKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažer info. Kdo se mezi ně zařadí jako další? Výběr z nejlepších manažerů z 20ti leté historie projektu MANAŽER ROKU"

Transkript

1 Manažer info listopad 2013 ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Výběr z nejlepších manažerů z 20ti leté historie projektu MANAŽER ROKU Kdo se mezi ně zařadí jako další? Nominace otevřené do 15. ledna 2014

2 Manažeři upozorňují na kritický stav české ekonomiky a školství Setkání Klubu Manažera roku 7. října 2013 při příležitosti zahájení 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a zasedání Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR Diskuse ke zprávě WEF o konkurenceschopnosti Kompletní zprávu i fotoreport můžete najít na Zasedání World Economic Forum v Davosu 2013 Copyright World Economic Forum (www.weforum.org) by E.T. Studhalter

3 FORUM Česko ztrácí konkurenceschopnost Začátkem září byly zveřejněny výsledky Světového ekonomického fóra (WEF) v oblasti celosvětové konkurenceschopnosti. V Globálním indexu konkurenceschopnosti (GCI), který Světové ekonomické fórum měří u 148 zemí světa, se Česká republika propadla meziročně o sedm příček na 46 místo. Zprávu o konkurenceschopnosti zemí zveřejňuje Světové ekonomické fórum každý rok. Ukazatel GCI, který je používán od roku 2004, řadí země podle míry schopnosti ekonomicky konkurovat. Index poměřuje vliv řady klíčových faktorů pro vznik konkurenceschopnosti, se zvláštním důrazem na makroekonomické prostředí sledované země, kvalitu institucí, technologií a podporu infrastruktury. Index také zohledňuje kvalitu vzdělávacího systému dané země, efektivitu trhů, flexibilitu trhu práce a míru podpory inovacím. V segmentu, který hodnotí fungování politického systému země, Česká republika propadla na 146. místo, za námi je již jen Argentina a Libanon. ČMA se díky spolupráci se CMC Čelákovice stala partnerem při sběru dat pro analýzu konkurenceschopnosti a měla tudíž výsledky v předstihu, aby je mohla exkluzivně zveřejnit s komentáři našich předních manažerů. Článek v Hospodářských novinách a ve vysílání BBC najdete na našich webových stránkách. Taktéž je tam umístěna prezentace, na které se podílelo CMC Čelákovice a agentura Finley. Názory našich vybraných manažerů: Pokračování na str. 2 Pavel Kafka, prezident ČMA: Nejnovější hodnocení konkurenceschopnosti české ekonomiky podle WEF bohužel jen potvrzuje nepříznivý trend posledních let, ale i jeho příčiny. O to více překvapuje, že si s ním neumíme poradit. OBSAH Z OBSAHU VYBÍRÁME: Forum Česko ztrácí konkurenceschopnost... 1 Z činnosti výboru ČMA... 4 Klub Manažera roku 7. října 2013 v Brně... 6 Změna sídla ČMA... 7 Další vývoj soutěže MANAŽER ROKU Inspiruje mě historie mé firmy rozhovor s MANAŽEREM ROKU 2012 Janem Světlíkem Konference ČMA Hledání výjimečnosti Dění v klubech ČMA Varovný signál nebo ostuda? Komentář k výsledkům průzkumu WEF Informační bulletin MANAŽER INFO vydává Česká manažerská asociace, o.s., Václavské náměstí 21, Praha 1 pro svou interní potřebu. Kontakt: Redakční rada: Arnošt Štíhel, předseda, Rastislav Lukovič, Dagmar Macháčková, Jaroslav Nykl, Hana Petrová, Zbyněk Pitra. Toto vydání neprošlo jazykovou úpravou. Pokud není uvedeno jinak jsou použity fotografie z archivu ČMA. Listopad 2013 č. 2/2013 1

4 FORUM O celkově nevýkonné státní správě a institucích hovoříme léta. Vyhlašovatelé soutěže MANAŽER ROKU letos společně vyzvali k nápravě fungování státní správy. Výzva se setkala s velkou podporou manažerů byznysu, ale zůstala bez odezvy politické či správní sféry, což již samo o sobě svědčí o hloubce problému. Za ještě vážnější považuji propad příspěvku školství ke konkurenceschopnosti země, protože vzhledem k nedostatku pracovníků potřebných kvalifikací začne ze země odcházet nejen cizí, ale i český kapitál. Jan Mühlfeit, viceprezident ČMA: Z výsledků ČR v GCR WEF 2013/14 je zřejmé, že velmi špatné vysvědčení naší země je zapříčiněno hlavně špatnou infrastukturou ČR, slabou úrovní institucí a celé státní správy, velkou korupcí a konečně katastrofálním stavem čes - kého školství. Je na pováženou, že se nejenom zvětšuje propad mezi naší zemí a vyspělými ekonomikami, ale např. zaostáváme i za Čínou o téměř 20 míst. Domnívám se, že je třeba, aby se vedení naší země začalo tímto stavem okamžitě zabývat a přijalo opatření, která začnou obracet tento negativní trend. Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, se - nátorka: Konkurenceschopnost české ekonomiky v posledních letech bohužel nestoupá. To má několik dlouhodobých příčin, které nelze odstranit ze dne na den. Rozhodně mezi vážné příčiny patří špatné fungování státní správy, protože i analýzy příčin zůstávají bez odezvy, nedaří se bojovat s korupcí, která významně ovlivňuje naši ekonomiku a životní standard obyvatelstva. Za neméně důležitou příčinu, která může vést ještě k většímu propadu vidím malý důraz na změnu vzdělávacího systému, příliš formální nebo mizivou podporu tvořivosti mladých lidí, malou inovační úspěšnost, nedostatečnou podporu jak základního, tak aplikovaného výzkumu a zmatečnou vědní politiku ČR. Za neméně důležitou příčinu současného i budoucího nepříznivého trendu české ekonomiky také považuji naprosto nedostatečné využití potenciálu českých žen, ve srovnání s ostatními zeměmi EU jsme na posledním místě v zaměstnanosti žen s dětmi, tedy žen v mladším a středním věku, kdy se tyto ženy starají o děti. Naprostý nedostatek zařízení pro předškolní děti a to již od 1 roku dítěte (viz současný zákonný nárok na státní předškolní zařízení v Německu od 1 roku dítěte), vede k dlouhodobé ztrátě kvalifikovaných a vzdělaných žen na pracovním trhu, k omezení jejich studia, kariérního postupu, jejich nižším platům a důchodům, včetně podstatného snížení příjmů do státního rozpočtu a v neposlední řadě ke snížení porodnosti. Josef Janča, ředitel CMC Čelákovice: 5 důvodů, proč ekonomika ČR nadále zaostává v konkurenceschopnosti 1. Netransparentní pod - nikatelské prostředí s častými změnami legislativy bez dodr - žování dlouhodobé koncepce. Názorným příkladem naprosto zbytečné destabilizace podnikatelského prostředí je přijetí nových sazeb DPH na konci roku Způsob a načasování byl neadekvátní kultivovanému podnikatelskému prostředí. 2. Chybějící dlouhodobá a konsenzuální strategie zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Současné strategie postrádají shodu napříč politickým prostředím, a proto jsou revidovány 2 MANAŽER INFO

5 FORUM v závislosti na politickém složení vlády. Základním úspěchem skandinávských zemí je právě dodržování dlouhodobé a konsenzuální strategie. 3. Nedostatečná úroveň kompetentní komunikace na mezinárodní úrovni vč. nezbytné znalosti anglického jazyka odpovědných osob. V mnoha případech jsou české produkty nedostatečně propagovány na zahraničních trzích z důvodu nefungujících komunikačních schopností českých producentů. V tomto ohledu bychom se mohli inspirovat např. v Holandsku, kde většina populace hovoří plynně dvěma i více jazyky a úroveň zahraničního obchodu potom odpovídá této komunikační dovednosti. 4. Nízké sebevědomí českých podnikatelů a manažerů, které částečně souvisí i s předcházejícím bodem. Odpovídající míra sebevědomí a sebeúcty vytváří v podnikatelském prostředí potřebný obchodní respekt. S tím souvisí i nedostatečná národní hrdost. V tomto směru vidím jako dobrý vzor v našich polských sousedech. Mnoho českých společností vyniká v technologických inovacích (obzvláště v ICT) a ČR málo propaguje tuto svoji nespornou konkurenční výhodu. Kreativita a vynalézavost vždy byla vlastní české povaze, ale její potenciál nebyl využíván správným směrem. 5. Nízká flexibilita pracovní síly a nedostatečná otevřenost novým možnostem. S tím souvisí i tradiční malá mobilita pracovníků a někdy přílišné lpění na starých, osvědčených, ale již nevyhovujících postupech. Malá odvaha zkoušet dělat věci jinak, odlišit se. V této oblasti bychom se mohli přiučit v Jižní Koreji. Téma poklesu konkurenceschopnosti bylo také hlavním tématem Klubu Manažera roku a Sněmu Svazu průmyslu ČR při slavnostním otevření Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne viz samostatný článek na straně 6. č. 2/2013 3

6 TOP INFO Z činnosti výboru ČMA V období jaro-léto 2013 provedl výbor několik významných personálních změn. V souvislosti s rozhodnutím ing. Majera ukončit činnost ve veškerých orgánech ČMA bylo třeba nahradit jej ve funkci viceprezidenta. Ing. Majer zároveň působil jako mluvčí Klubu Manažera roku. Do funkce viceprezidenta výbor zvolil dlouholetého člena asociace ing. Jaromíra Hájka. Mluvčím Klubu Manažera roku se stal ing. Jan Mühlfeit. Zároveň došlo k obsazení pozice výkonného ředitele ČMA, zatím na poloviční úvazek. Na tuto funkci nastoupil od ing. Ivo Gajdoš, viceprezident a zakládající člen ČMA. (Výbor bere na vědomí, že prezident určil za prvního, zastupujícího, viceprezidenta ing. Ivo Gajdoše.) Výbor asociace byl doplněn na původní počet kooptací MVDr. Dany Odehnalové, předsedkyně Brněnského manažerského klubu. Danu Odehnalovou jsme vám představili při příležitosti založení klubu v loňském roce: viz záložka Kluby na Výbor zároveň hledá nejvhodnější organizační strukturu, která by umožnila zajišťovat stávající i nové činnosti asociace efektivněji a připravuje ambiciózní marketingový plán za podpory agentury Finley. INg. JAROMÍR HÁJEK NOVý VIcEPREZIdENT ČMA Narodil se v roce Absolvoval VŠE v Praze, fakultu zahraničního obchodu. V manažerských pozicích pracuje od roku Nejprve působil jako ředitel českého zastoupení nizozemské poradenské společnosti Larive Holland. V letech 1995 až 2007 byl prvním generálním ředitelem společnosti LeasePlan ČR. V roce 1999 se zároveň stal ředitelem slovenské filiálky. V období 2006 až 2007 se podílel na zahájení činnosti rumunského zastoupení skupiny. Mezi lety 2007 až 2011 působil na pozici generálního ředitele společnosti LeasePlan Itálie. V lednu 2012 se vrátil do čela české pobočky. Letos v dubnu získal titul MANAžER ROKU 2012 v oblasti doprava a logistika a celkově skončil v TOP 10. Je členem výboru České manažerské asociace a členem představenstva České leasingové a finanční asociace. INg. JAN MüHLFEIT MLUVČÍ KLUBU MANAžERA ROKU Po ukončení jubilejního 20. ročníku soutěže MANAŽER ROKU převzal roli mluvčího Klubu Manažera roku ing. Jan Mühlfeit, viceprezident ČMA a chairman Europe, Microsoft corporation, nositel titulu MA- NAžER ROKU Klub Manažera roku je neformální sdružení nositelů titulu MANAŽER/MANAŽERKA ROKU, který se schází několikrát do roka a vyslovuje se k aktuálním otázkám hospodářského vývoje v ČR. Komunikuje s NERV, vládou ČR, předními univerzitami a dalšími subjekty hospodářské politiky ČR. Jan Mühlfeit se narodil v roce 1962 a vyrostl v Čes - koslovensku. Vystudoval ČVUT v roce 1986, obor elektronické počítače. V letech praco- 4 MANAŽER INFO

7 TOP INFO val ve veřejném sektoru. V letech pracoval jako marketingový a obchodní ředitel ve společnosti Software602. Později absolvoval exekutivní programy na Wharton, LSE a Harvard University. Zodpovídá za reprezentaci Microsoft Corporation a styky s vládami, podniky, klíčovými partnery a akademickou sférou, jak po celé Evropě tak i na globální úrovni. Jan Mühlfeit působí ve společnosti Microsoft od roku 1993, během sedmi let v české a slovenské pobočce, zastával různé vedoucí pozice včetně pozice generálního ředitele. V roce 1994 obdržel cenu Microsoft President s Award for Excellence. V roce 2000 byl jmenován ředitelem regionu východní Evropa a v roce 2002 byl povýšen na pozici viceprezidenta. Pod jeho vedením se region východní Evropy stal nejlepším regionem na světě čtyřikrát po sobě. V roce 2004 se podílel na formulaci celosvětové strategie Microsoftu pro nově vznikající trhy a stal se členem rady pro nově vznikající trhy. V roce 2006 byl jmenován Vice Presidentem EMEA pro korporátní a vládní strategii. Od roku 2007 zastává funkci Chairman Europe. Jan Mühlfeit je místopředsedou Academy of Business in Society (ABiS) a členem rady Junior Achievement Young Enterprise Europe (JAYE). Zastává funkci spolu-předsedy v Evropské společnosti pro elektronické dovednosti a je členem rady AIESEC, největší mezinárodní studentské organizace, která pomáhá objevovat a rozvíjet potenciál mladých. Jan Mühlfeit působí také jako poradce v oblasti ICT, národní konkurenceschopnosti a vzdělávání v několika evropských zemích. Je členem správní rady Ovum, která je součástí skupiny Datamonitor. Předsedá Evropskému kulatému stolu Global Education Initiative, Světového ekonomického fóra. Jan Mühlfeit se aktivně angažuje v charitativních organizacích, jako jsou Počítače proti barierám, společná iniciativa společnosti Microsoft Česká republika a Nadace Charty 77, kde je také členem dozorčí rady. Jan Mühlfeit je členem rady Národního muzea ČR. Během uplynulých dvaceti let obdržel několik veřejných ocenění za přínos v IT a sociální oblasti, cenu Česká hlava za reprezentaci České republiky v zahraničí a byl třikrát jmenován IT osobností roku. INg. IVO gajdoš VýKONNý ředitel ČMA Ing. Gajdoš se narodil v roce Absolvoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Pracoval většinou u zahraničních firem jako Shell, 3M, Ferrero, Alcatel v pozici CFO. V současné době je výkonným ředitelem české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD. Je členem výboru Česko-čínské společnosti. Stal se finalistou soutěže MANAŽER ROKU V roce 2003 obdržel od výboru ČMA čestné členství. Členem ČMA je od jejího založení. Již 22. rokem organizuje Manažerská setkání v Golem Clubu. Od roku 2003 působí jako viceprezident. Jeho působností jsou manažerské kluby a zahraniční vztahy. Mimo evropské partnery z CEC se zaměřuje také na nové oblasti světa, například Čínu a Indii, do kterých zorganizoval pracovní cesty pro členy ČMA za účelem navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí. č. 2/2013 5

8 TOP UdÁLOST Klub Manažera roku Manažeři roku se sjeli v pondělí 7. října do Brna, kde při příležitosti zahájení 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a zasedání Sněmu Svazu průmyslu České republiky hovořili o současné situaci české ekonomiky. Setkání zahájil prezident České manažerské asociace Pavel Kafka představením současných aktivit a projektů asociace. Zintenzivnili jsme spolupráci s Radou kvality (projekt EFQM), s vysokými školami a intenzivně spolupracujeme se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj jmenoval jako příklady aktuální práce prezident Kafka. Jan Mühlfeit seznámil manažery se zprávou Světového ekonomického fóra v Davosu o celosvětové konkurenceschopnosti a neustále se zhoršující pozici ČR (minulý rok 39, tento rok 46). Za alarmující považují manažeři český vzdělávací systém, který se v mezinárodních hodnoceních každý rok propadá o deset příček dolů, neznalost anglického jazyka, nekvalitní veřejné instituce a obrovskou nedůvěru občanů v politiky. Do pěti let budeme mít v České republice zoufalý stav pracovních sil. Navíc nás silně ohrožuje odliv mozků do zahraničí. Zefektivnit je potřeba také českou vědu. Klub Manažera roku souhlasí s premiérem Rusnokem, který poukázal na to, že je potřeba také v české vědě oddělit zrno od plev, podívat se na projekty, které jsou neefektivní, ty zastavit a peníze dát tam, kde budou mít smysl. 6 MANAŽER INFO

9 SPRÁVNÍ KANcELÁř INFORMUJE dagmar Macháčková ředitelka Správní kanceláře ČMA ČMA změnila sídlo Po mnoha letech strávených v Praze Podolí asociace využila vstřícné nabídky SČMVD a přemístila své kanceláře do budovy SČMVD na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice v Praze 1. Naše nová adresa je ČMA, Václavské náměstí 21, Praha 1. Kanceláře máme v 5. patře. Do budovy se vchází z Jindřišské ulice č. 2. Do vedlejší kanceláře se zároveň přestěhovala Česká pobočka světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Zájemci se mohli do nových kanceláří obou organizací podívat na Dni otevřených dveří 16. října Pevné telefonní linky: Ivo Gajdoš Dáša Macháčková Hana Drbalová Rastislav Lukovič Alena Joklová Mobilní telefony, mailové adresy a web se nemění. Fotografie ze Dne otevřených dveří naleznete na 3. straně obálky. Nové kluby ČMA Byl ustaven další regionální klub v Ostravě. Klub vede ing. Petr Kazík, ředitel agentury AHRA z Frýdku-Místku. Společně se CBCSD a CMC Čelákovice jsme založili Prague Expat club, který bude sdružovat cizojazyčně mluvící manažery působící v ČR. Cílem je zapojit členy klubu do činnosti zakladatelů. Klub vede ing. Tomáš Janča, ředitel CMC Čelákovice. Dále při ČMA vzniká Klub státní správy s cílem napomoci při kultivaci managementu v tomto segmentu. Klub se připravuje ve spolupráci s Manažerkou odvětví MR 2012 Veřejná správa JUDr. Kateřinou Černou, tajemnicí úřadu Městské části Prahy 13. Noví kolektivní členové CMC Graduate School of Business o. p. s. European Business School SEE Hotel Reservation Service č. 2/2013 7

10 PROJEKTOVÁ KANcELÁř INFORMUJE Rastislav Lukovič ředitel Projektové kanceláře ČMA Setkání manažerů oceněných v soutěži MANAžER ROKU s hejtmanem Středočeského kraje se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze konalo setkání významných osobností z tohoto kraje, oceněných v soutěži MANAŽER ROKU, se zástupci kraje. Pozvání hejtmana MVDr. Josefa Řiháka přijalo na 2 desítky manažerů. Úvodem ČMA představila zástupcům kraje oceněné manažery z regionu. Statutární zástupce hejtmana a náměstek pro oblast dopravy Středočeského kraje ing. Petera potom promluvil o podpoře podnikání v kraji. Následující diskuzi k aktuálním otázkám rozvoje podnikání v kraji moderovali společně ing. Petera a prezident ČMA ing. Kafka. Diskutovalo se o institucionálním prostředí a kvalitě veřejné správy, efektivitě trhu práce, infrastruktuře a inovacích ioregulaci podnikatelského prostředí. Neformální akce zorganizované v období červen-říjen 2013 Manažeři na kolech, golfu i v lázních září 2013, Léčebné lázně Bohdaneč Na základě zájmu z předcházejících let jsme i v tomto roce naplánovali trojici neformálních víkendových setkání manažerů v zajímavých lokalitách u nás. Jako první, krátce po prázdninách a dovolených, v měsíci září se uskutečnilo setkání v Léčebných lázních Bohdaneč na Pardubicku. Skupina téměř tří desítek manažerů a manažerek prožila víkend aktivního networkingu, poznávání historie hradu Kunětická Hora, relaxace a odpočinku s lázeňskou péčí. Že každý potřebuje někdy vypnout o tom nepochybuje snad nikdo. Dvojnásobně to platí o manažerech. Jaká jsou mentální a fyzická úskalí pro duševně pracujícího člověka, když na tuto zásadu zapomíná, upozornila v pátečním zajímavém workshopu pod názvem Syndrom VYHOŘENÍ aneb Jaká je cesta z něho ven? Mgr. Eva Urbanová, jednatelka WORKtest s.r.o. Diskuse nejenom v průběhu 8 MANAŽER INFO

11 PROJEKTOVÁ KANcELÁř INFORMUJE jejího vystoupení, ale i neformální jednání účastníků po čas celého setkání, jednoznačně potvrdila přínos těchto víkendových setkání ČMA pro členskou základnu. Tato setkání vhodně spojují příjemné (lázeňské, společenské, poznávací, sportovní atd. aktivity) s užitečným (navazovaným kontaktů, výměnou zkušeností, děláním byznysu). Sobotní cyklovýlet na Kunětickou Horu nebyl jenom šlapání do pedálů, ale i příležitostí navštívit, vidět a podělit se s kolegou manažerem o své dojmy. Účastníci setkání měli možnost formou dvouhodinové procházky navštívit místa a objekty, které jsou spojeny s tvorbou významného představitele české moderní architektury kubistického a funkcionalistického období Josefa Gočára. Počasí přálo a setkání se vydařilo. Organizátoři děkují za partnerskou spolupráci společnosti Dům sportu Stratílek, s.r.o., EMP s.r.o., TRANSYS spol. s r.o., WORKtest s.r.o. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Fotodokumentaci najdete na: foto/neformalni_setkani/manazeri_na_kolech_ Lazne_Bohdanec_2013/ Manažeři a pěší turistika na šumavě říjen 2013 Kašperské Hory Asociace ve spolupráci s partnery o víkendu října 2013 připravila další neformální setkání manažerů pod názvem Manažeři a pěší turistika na Šumavě, které se uskutečnilo v Kašperských Horách s cílem nabídnout účastníkům odpočinek, regeneraci těla i ducha, prožití víkendu ve skupině zajímavých manažerů a podnikatelů s možností aktivního networkingu. Přes počáteční obavy z nepřízně počasí se podařilo naplnit pestrý program zahrnující pěší turistiku a pro další účastníky i pohodlnější autobusovou dopravu s průvodcem k návštěvě řady zajímavých míst Šumavy. Nechyběly další sportovní aktivity, večery s hudbou a tancem a v neposlední řadě i setkání s ředitelem Národního parku Šumava panem ing. Jiřím Mánkem. Sobota rozdělila účastníky do dvou skupin, z nichž jedna dala přednost pěší turistice a druhá poznání více míst, kam je přepravil autobus. Skupina turistů se vydala na 7 kilometrovou naučnou stezku Povydří s příjemnou zastávkou na Turnerově chatě. Druhá skupina si prohlédla Rokytu, Vchynicko-tetovský plavební kanál a Chalupskou slať. Všichni se sešli na Čenkově Pile, kde absolvovali prohlídku elektrárny, společně pak přejeli autobusem na chatu Rovina a po obědě se opět rozdělili do dvou skupin, z nichž se turistická vydala pěší cestou do Dobré Vody přes Vintířovu skálu, kde (i když neplánovaně) se setkala s paní Eliškou Haškovou Coolidge (bývalá poradkyně amerických prezidentů). Druhá skupina navštívila Muzeum Šimona Adlera a kostel sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem. Každá skupina měla svého průvodce a všechny provázelo slunečné počasí, a to i při nedělní dopolední prohlídce hradu Kašperk. Účastníci byli spokojeni, k čemuž nemalou měrou přispělo i kvalitní zázemí hotelu Šumava v Kašperských Horách a zajímali se o další setkání, kterým je již tradičně předvánoční setkání Manažeři v lázních, které se uskuteční ve dnech 29. listopadu 1. prosince 2013 ve Františkových Lázních za laskavé podpory firem ABY- DOS s.r.o., INCO engineering s.r.o., ZEVETA Bojkovice a.s. a Znovín Znojmo, a.s. Je připraven bohatý program. Nebude chybět balíček lázeňských procedur, včetně možnosti relaxace v největším a nejkrásnějším aquaparku českých lázní. Účastníci zažijí jedinečnou prohlídkou historického centra města Cheb v podání herců Západočeského divadla. Nezapomněli jsme ani na společenské večery se zajímavým programem. Milovníci Nordic Walkingu si budou moci projít srdíčkové trasy po městě Františkovy Lázně s průvodcem. Fotodokumentaci najdete na: Manažerské golfové turnaje 27. června 2013, Olomouc 25. září 2013, Mladá Boleslav I v tomto roce jsme pokračovali v organizaci manažerských golfových turnajů. Podařilo se nám ve spolupráci s Českou nábytkářskou asociací připravit dva turnaje. č. 2/2013 9

12 PROJEKTOVÁ KANcELÁř INFORMUJE První se uskutečnil v červnu v Olomouci ve spolupráci se společnosti LeasePlan ČR, s.r.o., TOS Varnsdorf a.s., Český porcelán, a.s. Dubí a Wiesner-Hager Bohemia s.r.o. Další byl v září v Mladé Boleslavi. Na obou turnajích byla výborná účast. 18-ti jamkové hřiště bylo pokaždé plné, atmosféra příjemná a hráči spokojeni. V Mladé Boleslavi jsme měli výborné cateringové zabezpečení od partnera turnaje firmy ARAMARK s.r.o. Ceny pro vítěze věnovaly TESLA Jihlava, s.r.o. a Crystal Bohemia Poděbrady, a.s. Rovněž počasí zajímavým golfovým kláním přálo. Golfisté si užili dobrou viditelnost nejenom na grínech, ale i na hezké okolí Hané a Mladoboleslavska. Účastníkům se akce líbily a vyjádřili očekávání, že budou pokračovat i v příštím roce. Pro členy ČMA tenisty připravujeme a samozřejmě Vás i zveme na jubilejní 10. ročník Manažerského tenisového turnaje, který se uskuteční v sobotu 7. prosince 2013 v Praze Průhonicích. Jeho atmosféru a výsledky Vám přineseme v dalším Manažeru INFO ČMA. Fotodokumentaci najdete na: CMA_ACN_Olomouc_2013/ CMA_ACN_Mlada_Boleslav_2013/ další vývoj soutěže Manažer roku Dne 25. dubna 2013 se v pražském paláci Žofín uskutečnilo slavnostní vyhlášení již 20. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Tato soutěž si za dobu své existence vydobyla pevné místo ve skupině významných událostí v ČR a dostala se do odpovídající pozornosti medií. Její společenský význam potvrdila mimo jiné i osobní účast prezidenta ČR Miloše Zemana při dekorování vítězů, MANAŽERA ROKU 2012 ing. Jana Světlíka a MANA- ŽERKY ROKU 2012 Mgr. Olgy Kupec. Od prvního ročníku prošla soutěž výrazným vývojem, týkajícím se jejího organizačního zabezpečení, způsobu výběru finalistů a určení vítězů. Kritéria hodnocení kvality jednotlivých přihlášených se průběžně přizpůsobovala vývoji podnikatelského prostředí v ČR i těsnějšímu zapojení ekonomiky ČR do systému světové globální ekonomiky. Je přirozené, že v následujících ročnících soutěže dojde k dalším změnám, vyvolaným reakcí na vývoj naší společnosti i světové ekonomiky a také na vyhodnocení průběhu posledního ročníku (zejména na identifikované nedostatky). I nadále budou vyhlašovateli soutěže Česká manažerská organizace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR; jejich pověření zástupci budou prostřednictvím paritního zastoupení všech tří organizací v Řídícím výboru soutěže ovlivňovat činnost organizačních týmů i Hodnotitelské a Národní (výběrové) komise při přípravě finále soutěže, které se uskuteční v rámci Dne manažerů opět v pražském paláci Žofín 24. dubna Došlo ke změně personální skladby organizačních týmů i obou komisí. Zároveň došlo k úpravám metodiky hodnocení přihlášených do soutěže i metod výběru finalistů, kteří se zúčastní osobně slavnostního vyhlášení výsledků soutěže. Výběr mezi finalisty soutěže MANAŽER ROKU je oceněním individuálního přínosu jedince k rozvoji organizace, ve které působí. Avšak výkonnost manažera lze hodnotit pouze na základě kritérií, umožňujících vyhodnotit výsledky kolektivu, který vede. Proto všichni, kteří v soutěži uspěli, ve svých projevech zdůrazňují, že jejich osobní úspěch je ve skutečnosti zásluhou celého pra - covního týmu či organizace, v jejichž čele působí. Členové Hodnotitelské i Národní komise mají nesnadnou úlohu, spočívající v tom, jak identifi - kovat osobní přínos manažera k dosahovaným výsledkům organizace, ve které plní svou manažerskou roli. Metodika osobních návštěv pra - coviště navrhovaného kandidáta a série hloub - kových rozhovorů s ním samotným i s jeho spolupracovníky se ukazuje jako optimální řešení výše citovaného rozporu mezi individuálním přínosem a týmovou výkonností. Tím však úsilí o co nejvyšší objektivitu hodnocení všech navrhovaných kandidátů nekončí. Je nutné nalézt společného jmenovatele pro srovnání úspěšných manažerů z různých typů organizací, působících v odlišných oborech a lišících se také orientací svého společenského poslání. 10 MANAŽER INFO

13 PROJEKTOVÁ KANcELÁř INFORMUJE V prvních ročnících soutěže byly tímto společným jmenovatelem dosahované hospodářské výsledky organizace kandidáta. V dalších ročnících se soubor hodnotících kritérií postupně rozšiřoval o další aspekty pohledu na komplexní výkonnost organizace. Jako její exportní výkonnost, dlouhodobá prosperita, inovační aktivity, ale také rozvoj pracovníků nebo kvalita vztahů s regionálními institucemi. V posledních dvou ročnících patřila k hodnotícím kritériím také míra schopnosti vyrovnat se s negativními dopady přetrvávající společensko-ekonomické krize. Je možné konstatovat, že poslední ročníky soutěže charakterizovalo objektivní multikriteriální (tedy v podstatě komplexní) hodnocení jednotlivých kandidátů a vítězi soutěže se stali ti nejlepší z nejlepších v situačním rámci stavu společnosti v příslušném roce, jehož se hodnocení týkalo. Pro další ročníky soutěže je důležité formulovat kritéria hodnocení jednotlivých kandidátů tak, aby umožnila posoudit kvalitu každého kandidáta při respektování vysoké dynamiky vývoje požadavků na jeho profesní i osobní vůdcovské kompetence. Úkolem špičkových manažerů nesporně bude zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj jimi vedených organizací a maximalizaci společenského prospěchu z jejich působení. Vhodným společným jmenovatelem pro tuto orientaci hodnocení se jeví kritéria plnění závazků společenské odpovědnosti organizace. Závazky společenské odpovědnosti (CSR) každé organizace, která je svou povahou společenskoekonomický systém, se týkají tří složek naplňování jejího společenského poslání: zdravého vývoje jejího hospodaření (ekonomická složka CSR), vývoje stylu života všech členů společnosti (sociální a etická složka CSR), ochrany životního prostředí (environmentální složka CSR). Nalezení takových forem působení organizace, kdy komplexní plnění výše uvedených závazků CSR přispívá ke zvyšování úrovně její konkurenceschopnosti, je projevem vysoké kvality působení manažerů jakékoliv organizace. Přitom se charakter závazků CSR mění s vývojem společnosti, takže tímto způsobem lze poměrně dobře postihnout i dynamiku vývoje požadavků, kladených na výkon role dnešních manažerů. Ti musí zároveň projevit výrazné vůdcovské schopnosti, aby dokázali nejenom přesvědčit členy jimi vedeného kolektivu o správnosti své vize rozvoje konkurenceschopnosti organizace, ale dokázali je získat k aktivní spolupráci na uskutečňování této vize. Konkrétní soubor hodnotících kritérií je v současné době předmětem kritické diskuse organizátorů soutěže. Výbor ČMA proto přivítá názory všech členů ČMA i jejich kolegů-nečlenů na navrhovanou orientaci hodnocení kandidátů soutěže. I jejich podněty a připomínky k tomu, jak by měla výsledná podoba hodnotících kritérií vypadat a být účelně aplikována. Zbyněk Pitra, předseda Rady expertů ČMA Manažeři se lvíčkem III V roce 2013 se uskutečnil 20. jubilejní ročník soutěže MANAŽER ROKU. Uplynulých 20 let bude popsáno ve třetím dílu publikace MANAŽEŘI SE LVÍČKEM. Tato kniha bude vydána v dubnu 2014 při příležitosti 21. ročníku soutěže. Představí životní příběhy vybraných manažerů a manažerek, kteří v této soutěži za 20 let uspěli. Fotografie některých z nich jsou na titulní stránce tohoto vydání. Bližší podrobnosti o termínu vydání a možnosti zakoupení této publikace budou zveřejněné na a - roku.cz. č. 2/

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Vůdcovství v globální ekonomice Klub MANAŽERŮ ROKU podporuje duální školství NOVÁ PODOBA BULLETINU ČMA Vážení čtenáři, předkládáme vám novou podobu

Více

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU 2014 tvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat. (je to text z loňska, zalomte

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

...aneb Kdy začnou Češi více utrácet?

...aneb Kdy začnou Češi více utrácet? Ročník 16 (5/2014) www.iprosperita.cz Program INOSTART rozšířen na celé území ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., poskytuje v rámci programu INOSTART zvýhodněné záruky začínajícím malým

Více

Jediná hodnotná poloha je činnost

Jediná hodnotná poloha je činnost NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (4/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

Obdivuhodné osobnosti

Obdivuhodné osobnosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Obdivuhodné osobnosti managementu inspirace

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

ARBES Technologies je pojem ve finančním softwaru

ARBES Technologies je pojem ve finančním softwaru Ročník 16 (7/2014) www.iprosperita.cz Skupina Patria Finance na trhu 20 let Investiční banka Patria Finance oslavila 20. výročí působení na českém trhu obhajobou titulu Zlatá koruna 2014 v rámci kategorie

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Nová etapa vztahů mezi ČMZRB a ČEB poslouží malým a středním vývozcům

Nová etapa vztahů mezi ČMZRB a ČEB poslouží malým a středním vývozcům Ročník 16 (9/2014) www.iprosperita.cz AUTO KELLY NA TRHU 20 LET Za 20 let působení u nás se společnost Auto Kelly, obchodně-logistická firma působící v oblasti distribuce a prodeje náhradních dílů pro

Více

naše členy a vyřizujeme kompletní agendu vyjednávání a výběru poplatků. Díky tomu

naše členy a vyřizujeme kompletní agendu vyjednávání a výběru poplatků. Díky tomu užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Město bez hospůdek, restaurací, cukráren

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny www.abiaqr.cz Ročník Roãník 12 17 č. ã. 9 10/ 5/20082013 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více