Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Sto tisíc návštěvníků Novoměstská radnice má za sebou úspěšný rok a těší se na další strana 4 + 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Sto tisíc návštěvníků Novoměstská radnice má za sebou úspěšný rok a těší se na další strana 4 + 5"

Transkript

1 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hrdinové Heleny Zmatlíkové Již brzy vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže a výstava na radnici strana 2 Sto tisíc návštěvníků Novoměstská radnice má za sebou úspěšný rok a těší se na další strana K. V. Rais Spisovatel, učitel a hlavně laskavý a skromný člověk se narodil před 155 lety strana 8 Novoměstská není jen věž na Karláku Naše městská část má na rozdíl od jiných částí Prahy to štěstí, že vládne multifunkčním prostorem nejen pro výstavy, koncerty či společenská setkání, ale i místem pro svatební obřady, vítání nových občánků nebo předávání maturitních vysvědčení v důstojném prostředí. Slovo úvodem Novoměstská radnice si v sobě nese velice rozporuplné odkazy. Byla středem Nového Města pražského, a tedy i středem rozkvětu nového centra Prahy, odehrály se v ní dvě pražské defenestrace, pak se její budova stala součástí soudu, byla zde i věznice, poté tu sídlila Veřejná bezpečnost a začaly se tu konat svatby. V dalším křídle bylo stanoviště dopravního odboru Veřejné bezpečnosti sloužící k vybírání pokut. Na konci 80. let se přistoupilo k rozsáhlé rekonstrukci, která skončila v roce A od té chvíle můžeme hovořit o tom, že na rozhraní Prahy 2 a Prahy 1 je klenot, který se pomalu brousí tak, aby co nejlépe sloužil občanům Prahy 2, ale i ostatních pražských částí. Rozporuplnost, která je v historii budovy obsažena, se snažíme uchopit tak, aby Novoměstská radnice byla místem pro prezentaci všeho dobrého, co se kolem nás děje, zároveň však, aby těžké chvíle, které jsou do ní vepsány, neupadly úplně v zapomnění. V členitých prostorách Novoměstské radnice se snoubí několik architektonických stylů od gotiky po moderní funkcionalismus, tím se umocňuje nabídka pestrých programů a různorodého využití. V nádherné obřadní síni se tradičně konají svatby a vítání občánků. Ve výstavních prostorách v II. patře sídlí už několikátý rok výstava Neviditelná. V Novoměstské galerii v přízemí se střídají různé typy výstav, od olejů a grafik Antonína Sládka po výstavu kombinující nejmodernější techniku s tradiční litografií. Galerie ve věži hostila mimo jiné velice úspěšnou výstavu věnovanou Emě Destinnové. Renesanční Velký sál je dějištěm koncertů, vystoupení sborů, slavnostního předávání vysvědčení. Celé prostory Novoměstské radnice se také čím dál častěji stávají místem velkých gastronomických akcí Rumfestu, Coffee festivalu, festivalu Whisky live! Již několik let zde úspěšně probíhají tematicky zaměřené akce, jako je veletrh starožitností Antique, výstava nožířů z celé republiky a Slovenska, festival Hry a hlavolamy. V loňském roce se velice zdařil adventní trh Česká hračka a řemeslo na Novoměstské radnici, kam přišlo více než 3000 návštěvníků. Pro letošní rok plánujeme několik nových tematických celků; tři různě koncipované řemeslné trhy, komorně pojatá setkávání Dotkni se hvězd se špičkovými operními a hudebními interprety. Vzniká koncepce výstav zaměřených na současný český i světový design. Na podzim nově otevřená kavárna Café Neustadt bude pokračovat v oživování nádvoří, organizování koncertů a své místo tu má již tradiční sobotní brunch. Novoměstská radnice zřízená městskou částí Praha 2 se tak pomalu stává místem pro setkávání různých skupin lidí rodin s dětmi, studentů a umělců, seniorů, mladých nezadaných lidí, místem nenásilného spojování různorodých kulturních formátů, místem, kde se prolíná historie se současností, místem, kde si každý může najít to své. Albert Kubišta, ředitel Novoměstské radnice Desítky stromů vyrostou v ulicích Městská část poskytne zhruba 2 miliony korun Technické správě komunikací, která má na starosti výsadbu stromů v ulicích hlavního města. V naší městské části v současné době chybí 130 až 140 stromů. Vzhledem k důležitosti stromořadí nechceme čekat, až na jejich obnovu hlavní město najde finance. Stromy v ulicích jsou pro nás prioritou, proto jsme se rozhodli v rámci koaličního vyjednávání prosadit významnou částku na jejich výsadbu, poznamenal zastupitel Michal Uhl a připomněl současný stav, kdy uhynulé stromy nejsou z finančních důvodů nahrazovány a zůstává po nich prázdno. Na osm desítek stromů tak bude vysazeno mj. v ulici Londýnské, Kladské, Lublaňské a Šumavské. Kvůli ochraně stromů před nepozornými řidiči (a také jako zábrana pro venčící se pejsky) budou některé z nich opatřeny železnou ohrádkou. Ta sama o sobě stojí 5 tisíc korun. len Infolinka humanitního odboru MČ Praha Městská část Praha 2 pro své občany prostřednictvím humanitního odboru ÚMČ provozuje bezplatnou telefonní linku pro informace a poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek a zejména v oblasti sociálních programů městské části Praha 2. Tato bezplatná telefonní linka č má sloužit především seniorům, kteří z různých důvodů nemohou využívat jiné komunikační prostředky. ZIMA NEZIMA Jemný bílý poprašek prozářil lednové panorama Prahy poté, co dal vpravdě zimní měsíc konečně najevo svou vládu. Zpočátku jen nesměle, ale po rozbředlých závějích špinavého sněhu a uklouzaných chodnících se ve městě asi nikomu nestýská. Snad jen děti toužebně čekají, bude-li únor štědřejší a zajistí jim trochu zimních radovánek. Text a foto: len Prodej domů v Praze 2 se rozjíždí na plné obrátky DALŠÍCH 7 DOMŮ NABÍDNUTÝCH KE KOUPI Adresa Kupní cena v Kč Lípová 474/ Kč Londýnská 815 / Kč Podskalská 1908/ Kč Rašínovo nábřeží 388/ Kč Rašínovo nábřeží 389/ Kč Rubešova 636/ Kč Rubešova 622/ Kč na základě praktických zkušeností vylepšovat, a tak se děje i v tomto případě. V lednu byl městským částem, provozujícím placené parkování, představen ceních garáží apod. Každý systém však zá- parkovišť P+R, podzemních a nadzemloměstský Návrh koncepce zón placeného stání. Radní Prahy 2 tento dokument nosti. visí na jeho dodržování a vymahatel- projednali a své připomínky předali náměstku primátora Jiřímu Nouzovi. službou pro vozidla lidí s trvalým bydliš- Zóny placeného stání mají být především Vedení městské části Praha 2 nemá námitek proti rozšiřování zón tam, kde je které v ní mají sídlo, konstatuje zástupce těm v dané lokalitě a právnických osob, to potřeba, a vychází z principu, že rezidentní zóny placeného stání by měly lo- a připomíná, že zájmem naší městské starostky Prahy 2 Václav Vondrášek gicky doplňovat celoměstský systém části je udržet v rezidentních oblastech V Římské ulici č. 24 vzniklo klientské centrum, kam se občané mohou osobně obracet s dotazy ohledně prodeje obecního bytového fondu, případně volat na tel.: nebo psát na Dalších sedm domů ve správě městské části bylo nabídnuto jejich obyvatelům. Nabídky k odkupu celých domů družstvům nájemců schválili 21. ledna radní s tím, že nyní běží šedesátidenní lhůta na jejich akceptování. Tato lhůta zároveň plyne již od 18. prosince obyvatelům prvních šesti domů, zařazených do současné vlny prodeje obecního bytového fondu, jimž byly nabídky předány před Vánoci. U tohoto prosincového balíčku nabídek vyprší lhůta až v polovině února, je však předpoklad, že akceptace některých nabídek proběhnou v takovém časovém horizontu, že návrhy na uzavření kupních smluv bude možno projednat a schválit již v rámci jednání zastupitelstva městské části 10. února, podotýká zástupce starostky Otto Schwarz. V první, právě probíhající etapě bude nabídnuto k prodeji po družstvech celkem 26 domů. Prodávat se budou jako celek. Kupní ceny jsou stanoveny na základě znaleckých posudků, zpracovaných v souladu s Metodickými zásadami oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2, schválenými dne V další etapě budou postupně souběžně zpracovány znalecké posudky nabídky k prodeji jak celých domů po družstvech, tak po bytových jednotkách. Městská část Praha 2 postupně nabídne stávajícím nájemníkům k odkoupení přibližně 1760 obecních bytů. Naplňuje se tak usnesení zastupitelstva ze dne , které o prodeji části bytového fondu rozhodlo. Text: len, foto: sun Nové podněty k zónám placeného parkování Již několik let je parkování na území Prahy 2 podřízeno zónám placeného stání. Tento systém se v praxi osvědčil jako vhodný způsob regulace parkování ve prospěch rezidentů a lidí, kteří v Praze 2 podnikají. Nicméně, každý systém lze stálé obyvatele, jinak hrozí vylidňování a vznik novodobých obchodně administrativních ghett. Počet takto vyhrazených míst by měl být úměrný počtu vozidel tak, aby jejich majitelé měli reálnou šanci zaparkovat v blízkosti svého bydliště nebo sídla, zdůrazňuje místostarosta. V magistrátní koncepci se nově navrhuje zavedení tzv. květinkového systému pro nově navrhované zóny i pro zóny stávající. Pokr. na str. 2

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v lednu třikrát, a to 6., 16. a Na svém prvním řádném zasedání radní projednali 27 usnesení a tři informace, z toho jeden návrh usnesení byl odročen. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 22 dne a č. 23 dne a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 17 dne Na prvním mimořádném jednání dne 16. ledna 2014 radní schválili usnesení k návrhu koncepce rozvoje zón placeného stání. Na svém druhém řádném jednání dne 20. ledna 2014 projednali 47 usnesení a šest informací, z toho tři návrhy usnesení byly staženy. Radní schválili program, termín a místo konání 18. řádného zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 10. února 2014 od 15:00 v zasedacím sále zastupitelů (nám. Míru 20, 6. patro) a je veřejné. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na a na úřední desce úřadu. Šárka Votánková, odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů Připomínka sebeobětování Jana Palacha Den, kdy se na počátku roku 1969 na protest proti nastupující normalizaci po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy zapálil na Václavském náměstí student Jan Palach, je letos poprvé připomínán jako významný den České republiky. O zařazení 16. ledna mezi důležitá data v kalendáři se zasloužila poslankyně parlamentu a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Jako každý rok položila v tento den květiny u pamětní desky Jana Palacha na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Novela zákona o státních svátcích a ostatních svátcích, která 16. leden oficiálně zařazuje mezi významné dny České republiky, symbolicky nabyla účinnosti 11. srpna 2013, v den 65. výročí Palachova narození. Několik měsíců předtím byla předložena k projednání Poslanecké sněmovně skupinou poslanců v čele s Janou Černochovou. Diskusi v dolní komoře parlamentu tehdy doprovázely rozličné interpretace Palachova činu. Tuto zákonnou úpravu považuji především za symbolický akt a historické memento. Jsem přesvědčena, že smysl Palachova činu je všem demokraticky smýšlejícím občanům dobře znám, zdůraznila Jana Černochová a dodala: Svým významem tento akt hrdinství daleko překračuje hranice Československa. To nejmenší, co můžeme udělat, je zdůraznit datum Palachova sebeobětování zařazením nového významného dne do našeho kalendáře. Rodiče předškolních dětí by si měli v kalendáři zatrhnout datum 2. a 3. dubna To je termín zápisu dětí do mateřských škol na území Prahy 2 pro školní rok 2014/2015. V letošním školním roce máme kapacitu plně obsazenou. Po zápisech do prvních tříd základních škol se většinou ve školkách uvolní 330 až 350 míst. Přestože při zápisech do mateřských škol značný převis poptávky zaznamenáváme, po vyřešení duplicitních zápisů jsou pak většinou všechny děti během podzimu umístěny, uvedla místostarostka pro oblast školství Jana Duchková. Do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 dochází v letošním školním roce 1159 dětí. Obecně platí, že přednostně budou přijímáni předškoláci a děti, které již dosáhly věku tří let a bydlí v Praze 2. Podrobnější Jan Palach (11. srpna ledna 1969) byl student historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na protest proti potlačování svobod a sílící skepsi a letargii, které naši společnost zachvátily V den 45. výročí oběti studenta Jana Palacha uctila jeho památku u pamětní desky na budově Filozofické fakulty starostka J. Černochová po okupaci armádami států Varšavské smlouvy, sám sebe 16. ledna 1969 zapálil v horní části Václavského náměstí. Na následky rozsáhlých popálenin tři dny poté zemřel. Palachův pohřeb se stal jednou z posledních velkých akcí, při níž Čechoslováci masovou účastí jednoznačně deklarovali absolutní nesouhlas s dobovou politickou realitou. Text a foto: len Zápisy do mateřských škol již v dubnu Termíny letošního zápisu dětí do devíti mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 jsou již známy. V lednu o nich rozhodli radní městské části. informace včetně kritérií k přijímání dětí do příslušné školy naleznete na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol, které městská část Praha 2 zřizuje. K zápisu je třeba přinést vyplněnou přihlášku včetně zdravotního potvrzení od lékaře. Odbor školství doporučuje, aby si zájemci vyzvedli přihlášku týden, respektive deset dní před termínem zápisu. V březnu budou zveřejněny termíny dnů otevřených dveří v jednotlivých mateřských školách. Rodiče se o nich dozvědí na internetových stránkách mateřských škol a městské části Praha 2, vyvěšeny budou na úřední desce Úřadu MČ Praha 2 a ve všech budovách mateřských škol. Na území Prahy 2 se nachází rovněž patnáct soukromých mateřských škol a předškolních zařízení, které nezřizuje MČ Praha 2. Ty mohou děti zapisovat v jiném termínu. kla Pozn. red.: V březnovém čísle přineseme podrobnou prezentaci jednotlivých školek zřizovaných MČ Praha 2 a představíme další předškolní zařízení v naší městské části. Výtvarná soutěž na téma Hrdinové Heleny Zmatlíkové V uplynulém roce jsme si připomněli 90. výročí narození naší přední malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Při této příležitosti vyhlásil v listopadu odbor školství výtvarnou soutěž na téma Hrdinové Heleny Zmatlíkové. Inspirací pro malé výtvarníky byly knížky Děti z Bullerbynu, Honzíkova cesta, O letadélku Káněti a mnohé další, kterým přední ilustrátorka vtiskla nezapomenutelnou tvář. Díky tomuto pestrému a pro děti poutavému tématu jsme obdrželi skutečně mnoho krásných obrázků od dětí všech věkových kategorií. Odborná porota neměla lehký úkol a před pár dny ocenila nejlepší díla ve dvou kategoriích. Vítěze vyhlásí zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit Jana Duchková Jaromíra Skrojková, ZŠ Jana Masaryka 12. února 2014 v 15:00. Vernisáž, na kterou byl pozván také malířčin syn Ivan Zmatlík, se uskuteční ve výstavních prostorách Úřadu městské části Praha 2 (1. patro). Samotná výstava pak potrvá do 14. března K její návštěvě zveme nejen děti, ale i rodiče, kteří si na knížky s ilustracemi Heleny Zmatlíkové jistě vzpomínají. Linda Tranová, ZŠ Jana Masaryka Kolik jsme v roce 2013 vyrobili odpadků Pokr. ze str. 1 Občan by si mohl vybrat cenově výhodnější parkovací kartu pouze v srdci květu, tj. v těsném okolí svého bydliště/sídla, nebo dražší parkovací kartu do celé oblasti. Cena zatím není stanovena. To se vzhledem k místním podmínkám radním Prahy 2 jeví jako nesystémové. V malé, hustě zalidněné oblasti totiž nastane ještě větší problém se zaparkováním, než dosud. Praha 2 má nejvyšší hustotu bydlících obyvatel a zároveň je třeba zohlednit demografické složení a celkovou dostupnost území. V takto vytvořených malých květinkových systémech by vznikal ještě větší přetlak poptávky než dosud. Navíc by to přineslo nepřehlednost dopravního značení a nárůst dopravních značek v ulicích. Podle zkušeností ze světa je cenová regulace s preferencí rezidentů základní způsob řešení automobilismu. V celé Praze připadá na 1,2 mil. obyvatel 950 tis. vozidel. Když k tomu připočteme dojíždějící vozidla, je situace v mnoha oblastech neudržitelná. Dokud bude regulace jen někde a jinde nikoli, bude na hranicích zón vznikat problém. Rozsah smíšených zón by si měly městské části určovat samy. Jejich počet lze navyšovat Jaký byl právě uplynulý rok z hlediska odpadového hospodářství na území Prahy 2? Společnost Komwag, pověřená péčí o čistotu a pořádek v této městské části, svezla celkem tun komunálního odpadu z domácností. To představuje téměř 300 kg komunálního odpadu na jednoho obyvatele Prahy 2. Největší podíl z celkového množství tvoří směsný komunální odpad, jehož zdejší obyvatelé vyprodukovali ve svých domácnostech tun. Z tříděného odpadu se nejvíce odvezlo papíru, celkem 1162 tun; následovalo sklo, kterého se vytřídilo 913 tun, plastů pak 519 tun a nápojových obalů zhruba 28 tun. Prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů a létajících sběrných dvorů bylo odvezeno 473 tun objemného odpadu. Více než 650 tun odpadu bylo posbíráno při úklidech černých skládek, tvořících se především u stanovišť pro sběr tříděného odpadu. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že se v porovnání s rokem 2012 snížil podíl směsného komunálního odpadu. Zatímco v roce 2012 svezla společnost Komwag z domácností na území městské části Praha 2 téměř 11 tisíc tun směsného komunálního odpadu, v roce 2013 to bylo o 700 tun méně. Naopak největší nárůst z tříděných odpadů zaznamenal skleněný odpad, v porovnání s rokem 2012 se ho vytřídilo o téměř 250 tun více. Nezanedbatelné množství odpadů se v rámci Prahy 2 vybralo také ve sběrném dvoře, zřízeném pražským magistrátem v Perucké ulici, v sídle společnosti Komwag. V roce 2013 dovezli obyvatelé Prahy do tohoto sběrného dvora celkem 2117 tun odpadu, což je meziročně nárůst o 177 tun. Největší podíl na tomto množství měl stavební odpad, jehož se sem dovezlo úctyhodných 783 tun. Pomyslnou druhou příčku obsadil dřevěný odpad, kterého Pražané vytřídili 570 tun, a téměř stejné množství, 567 tun, tvořil objemný odpad. Pokud sečteme celkové množství komunálního odpadu, vyprodukovaného na území městské části v loňském roce, dostaneme se k číslu Pro lepší představu, jak takové množství odpadu vypadá, si můžeme vytvořit iluzi, že tímto odpadem naplníme popelářské vozy, postavíme je za sebou do řady a tato kolona bude dlouhá neuvěřitelných 16 kilometrů. Luděk Prchal, Komwag, a. s. Když kontejnery, tak nejlépe pod zem Tylovo náměstí se stalo dalším místem, kde mají lidé možnost třídit svůj odpad bez zatěžování okolního prostředí. Nové stanoviště podzemních kontejnerů je již osmé na území Prahy 2. Technologii a instalaci kontejnerů zajistila firma EKO-KOM, a. s. Jejich vyprazdňování a pravidelný servis pro městskou část zabezpečuje společnost Komwag, a. s. Ve zřizování stanovišť podzemních kontejnerů rozhodně chceme do budoucna pokračovat. Letos bychom rádi vybudovali další dvě v Kladské a v Botičské ulici, říká místostarosta Václav Vondrášek. Na území Prahy 2 vyrostlo v posledních letech sedm stanovišť podzemních kontejnerů. Úplně první se objevilo na rohu Karlova náměstí a Žitné, pak následovaly kontejnery na křižovatce Francouzská Budečská, na náměstí Míru a Ostrčilově náměstí, v Římské (za budovou Divadla na Vinohradech), na křižovatce Sarajevské a Rejskovy a ve Španělské. Nové hnízdo na Tylově náměstí nabízí tři podzemní kontejnery o objemu 3 x 3 m 3 pro využitelné složky komunálního odpadu papír, plasty a čiré a barevné sklo. Text a foto: len Nové podněty k zónám placeného parkování pouze tam, kde je menší poptávka místních. Ve stávajícím systému je parkování návštěvníků řešeno stíracími kartami. Ty se však prodávají pouze na vybraných úřadech a pouze v jejich otvíracích hodinách. Současný systém vymáhání dopravních přestupků je v hl. m. Praze extrémně neúčinný a pouhé přenesení agendy dopravních přestupků na městskou část, jak je navrhováno, nemůže zásadním způsobem situaci v zónách zlepšit. Podle radních Prahy 2 je stávající systém placeného parkování poměrně vyhovující. Vedle rozšiřování zón a dílčího vylepšení již existujících, jako je zkvalitnění systému distribuce stíracích karet, zavedení modernějších technologií a zjednodušení plateb v návštěvnických zónách, doporučujeme zaměřit se především na záležitosti, které z celopražského hlediska zóny ovlivňují. Jde o vybudování dostatečného počtu parkovišť P+R a hromadných garáží a také zajištění vymahatelnosti přestupků, podotýká zástupce starostky Václav Vondrášek. len

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 2 ÚNOR Novoměstská radnice je rodinné stříbro Významná národní kulturní památka stojí na rozhraní Prahy 1 a Prahy 2, spjata je však pouze a výhradně s dvojkou. Druhá městská část si tento historický klenot, který připadl pod její správu, patřičně hýčká. Novoměstská radnice se díky tomu stává výkladní skříní Prahy 2, nejviditelnějším symbolem jejích pestrých kulturních aktivit. A to včetně těch nekomerčních, na něž si soukromé subjekty netroufají. Prahu 2 dotování těchto aktivit přitom stojí nemalé finanční prostředky. Začátek roku je tou pravou chvílí na zamyšlení nad tím, jak je městská část jako zřizovatel této instituce s děním na Novoměstské spokojena. Zeptali jsme se politiků: Má městská část dotovat provoz Novoměstské radnice? A jak byste si představovali další rozvoj této instituce? ČSSD V jednom z loňských čísel Novin Prahy 2 jsem zodpovídal otázku, týkající se příspěvkových organizací v působnosti naší městské části. V kulturní oblasti jsem zmínil i Novoměstskou radnici. Jsem pevně přesvědčen, že tato instituce je velmi potřebným, téměř nezbytným místem, které nás jako OSB Dle mého názoru provoz Novoměstské radnice městská část dotovat má. Vždyť všechny její krásné prostory přímo vybízejí ke zviditelnění celé Prahy 2 v očích turistů, ale i samotných občanů Prahy. Z ochozu věže Novoměstské radnice je úchvatný pohled na Prahu z ptačího pohledu. Nebojte se, nebudu unavovat dvěma pražskými defenestracemi, ani tím, že jde o jednu z národních kulturních památek v Praze a že se zde konal proces s legendárním loupežníkem Václavem Babinským. Účelnost a správnost dotací vidím v tom, aby se zde kromě společenských a kulturních akcí, které si na sebe díky známým profesionálním umělcům vydělají, mohly konat i akce a výstavy typu Neviditelná výstava, putovní výstava fotografií a výtvarných prací klientů Dětského centra Paprsek Blahoslavení či koncerty ZUŠ a jiné. Strana zelených Novoměstská radnice je příspěvkovou organizací, která je zřízena za účelem plnění veřejné služby. Důležitým znakem veřejné služby je, že hlavním cílem není zisk a v naprosté většině proto musí být zřizovatelem dotována. Příspěvková organizace je nejlepší možný způsob formy řízení Novoměstské radnice, ale zároveň klade na zřizovatele (Praha 2) nároky na správné definování poslání veřejné služby, co vše by měla především občanům Prahy 2 poskytovat. Zřizovatel si musí také vybrat kvalifikované lidi s vizí, kteří dokáží jeho zadání uskutečnit. Tzv. finanční krize přinesla další tlaky na příspěvkové organizace, aby zefektivnily svou činnost. V některých případech se ukazuje, že je vhodnější omezit nákup externích služeb a spíše rozšířit počet zaměstnanců, protože vlastními silami lze mnohé činnosti zajistit s menšími náklady. Novoměstská radnice pokrývá poměrně významnou část svého rozpočtu z komerční činnosti Šimon Krmenčík Prahu 2 charakterizuje, spoluvytváří kulturní odkaz. Její potřeba je zřejmá nejen proto, že mnohem rozlehlejší a památkami možná navštěvovanější sousední Praha 1 je naším velkým konkurentem, ale především proto, že je a může být vhodným místem pro široké spektrum aktivit. Jak kulturních koncertů, vernisáží či prohlídek tak i společenských akcí, které využije nejen radnice Prahy 2. Velmi zajímavé bylo zapojení Novoměstské radnice do projektu Dnů evropského dědictví, za zmínku stojí i unikátní koncert Pocta Richardu Wagnerovi a jeho vliv na české skladatele. Nádvoří radnice oživuje i Café Neustadt. Dnes již úspěšné projekty jako Neviditelná výstava, autorská čtení, Piana na ulici či účast v Muzejní noci dává příležitost nejen Pražanům poznat jedno z nejstarších a zároveň nejpozoruhodnějších kulturních zařízení Prahy 2. Pozitivní změny lze připsat novému vedení Novoměstské radnice, přesto nedostatečná propagace je oblastí, kde vidím největší rezervy. Právě investice do širší propagace Novoměstské radnice by se jistě vrátila nejen v návštěvnosti, ale i ve všeobecném povědomí o kul- Tato instituce je téměř nezbytným místem, které nás turních akcích Prahy 2, jako Prahu 2 charakterizuje například o koncertech na Bastionu či v Gröbeho vile. Grafickou změnu by zasloužil nejen newsletter Novoměstské radnice, ale i větší a výrazně přehlednější prostor reklamy Novoměstské radnice v Novinách Prahy 2. Konkrétně v části Kam za kulturou, kde by zvýraznění potřebovaly i ostatní kulturní aktivity, pořádané v Praze 2, které teď spíše v množství textu na první pohled zapadnou. Věřím, že městská část bude nadále podporovat kulturní dění na Novoměstské radnici a především, že alespoň některé ze zmíněných návrhů povedou k zamyšlení. Miloš Kmoníček Myslím, že dotace provozu Novoměstské radnice je smysluplnější, než utrácení horentních částek za akce typu vinobraní, ples apod. Jsem rád, že v kulturní komisi Prahy 2 zatím vždy panovala shoda při návrzích na udělení grantů, dotací pro akce pořádané v Novoměstské radnici i pro její vlastní činnost, i když zde jsou také samozřejmě jisté mantinely. Otázkou je, jak jsou propagovány a nabízeny pronájmy vinárny, velkého sálu, Rozvoj této instituce vidím v ještě v hojnějším využívání Mázhausu, konšelského salonku, recepč- jejích nezaměnitelných prostor ních salonků a koneckonců i nádvoří a zda ceny za pronájem jsou pro případné nájemce reálné. Rozvoj této instituce vidím v ještě hojnějším využívání jejích nezaměnitelných prostor. Nebudu polemizovat, zda je šťastný německý název nově otevřené kavárny Café Neustadt na nádvoří. Její akce a koncerty jsou především pro mladou generaci, a tak bych se přimlouval, aby bylo v programu pamatováno i na nás, pokročilé. Je v našem zájmu, aby především pro občany Prahy 2 byly služby radnice finančně dostupné Marek Jeníček a komerčních pronájmů, které přinášejí potřebné finance. Zároveň se snaží přicházet s pořady, které nejsou primárně ziskové a plní především úlohu veřejné služby. Je ve společném zájmu nás všech, aby především pro občany Prahy 2 byly služby radnice finančně dostupné. Musíme zajistit patřičné zázemí pro takové události, jako je vítání občánků nebo udělování čestných občanství. Přál bych si, aby Novoměstská radnice byla v budoucnosti vyhlášeným kulturním centrem, a Praha 2 musí poskytnout dostatek prostředků, aby byla zachována podpora nekomerčních aktivit včetně okrajových kulturních zájmů a spolkové činnosti. V současné době Novoměstská radnice nabízí různorodé a pestré kulturní pořady pro různé věkové skupiny, zajímavé výstavy, literární čtení nebo divadlo a koncerty. Kdybych si měl vybrat jednu akci v únoru, pak by to byl večer Revolver Revue. Věřím, že i v roce 2014 se bude nabídka pořadů dále rozšiřovat a že si do této národní kulturní památky najde cestu ještě více Pražanů i zahraničních návštěvníků, než v tom minulém. ODS TOP 09 Novoměstská radnice má vzhledem ke statutu národní kulturní památky mezi příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je naše městská část, nepochybně specifické postavení. Péče o kulturní památky je jedním z úkolů státu i obce. Prioritou naší kulturní politiky by mělo být vytvoření koncepce s využitím potenciálu tohoto místa vyprofilovat se jako prestižní kulturně-společenské centrum Prahy 2. Ekonomická rozvaha efektivního fungování Novoměstské radnice musí být její zásadní součástí. Při poklesu dotací z veřejných rozpočtů do rozpočtů centrálních městských částí Prahy se pro nás stává stále významnějším zdrojem finančních prostředků vlastní hospodářská činnost. Aplikace podobného modelu při financování příspěvkové organizace Novoměstská radnice se proto jeví jako logická. Není jistě cílem, aby tato instituce fungovala na ryze komerční bázi. Optimálně by Přejeme-li si mít Novoměstskou radnici plně funkční, musíme přispívat na provoz a mít schopného ředitele Tomáš Jubánek Novoměstská radnice svým kulturním významem naprosto přesahuje rádius městské části Praha 2 a je to z hlediska historie samosprávy i z hlediska architektonického nejvýznamnější budova na území naší městské části. Má jedinečný význam také pro rozvoj turismu a vedle význačných sakrálních památek připomíná svými dějinami pohnutou minulost naší země. Proto byla správně v uplynulých letech naší radnicí přijata opatření ke zvýšení kulturní přitažlivosti Novoměstské radnice a zřizovatelskou smlouvou jí byla poskytnuta právní samostatnost. Nový ředitel pan Albert Kubišta, který v květnu převzal odpovědnost, se svého úkolu naplno rozvíjet kulturní život na Novoměstské radnici zhostil se ctí. Během krátké doby se mu ve spolupráci se zřizovatelem, městskou částí Praha 2, podařilo bezpočtem kulturních akcí zvýšit zájem veřejnosti o tuto kulturní památku a posílit tak její význam na kulturní mapě nejen Prahy 2, ale celého hlavního města. Jen namátkou Na podzim se uskutečnil koncert Pocta Richardu Wagnerovi a jeho vliv na české skladatele. Tato vyprodaná kulturní událost byla co do rozsahu hráčského obsazení vůbec největším koncertem pořádaným doposud na Novoměstské radnici a orchestr Symphony Prague vedený Štefanem Britvíkem zahrál vskutku brilantně. Kromě hudebních akcí bych připomněl i mimořádně navštívenou expozici českého malíře, kterému bylo v loňském roce uděleno čestné občanství Prahy 2 Antonín Sládek ohlédnutí za malířem v klobouku, či vánoční koncert pořádaný Základní uměleckou školou Ilji Hurníka se zcela vyprodaným hledištěm. Je samozřejmé, že jen vlastní hospodářskou činností má-li Novoměstská radnice sloužit především veřejnosti naší městské části se kulturní provoz i provoz budovy nezaplatí. Přejeme-li si mít i nadále Novoměstskou radnici plně funkční, musíme přispívat na provoz a mít schopného ředitele. Jsem spokojen, to vše dnes máme a občané Prahy 2 mají rychle se rozvíjející kulturní stánek. Marie Truhlářová měl být poměr mezi dotacemi a příjmy z její vlastní, tzv. vedlejší činnosti alespoň vyvážený. V posledním roce se pod novým vedením prostory radnice postupně stávají, kromě kulturních akcí, výstav či tradičních svateb i místem pro pořádání eventů všeho druhu. Efektivní propagace spolu s pestrou nabídkou doprovodných služeb (catering) je jistě cestou, jak dostat toto nádherné historické místo do pově- Otázka by neměla znít dotovat či nedotovat, ale do jaké míry domí řady dalších potenciálních klientů. Účelové dotace na konkrétní kulturně-společenské projekty by naopak měly být tím nejefektivnějším ekonomickým nástrojem kulturní politiky městské části při tvorbě koncepce nekomerční činnosti Novoměstské radnice. Otázka by tedy asi neměla znít dotovat či nedotovat, ale do jaké míry. A to při vědomí zásadního významu, který má pro nás i budoucí generace péče o národní kulturní dědictví, stejně jako tvorba nových kulturních hodnot. Národ není tvořen ani státem, ani ekonomikou, ale kulturou. Foto: len

4 4 ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Pamětnice s puncem moderní instituce Novoměstská radnice v sobě ukrývá mnohá tajemství, navršená za staletí její přepestré historie. Díky tomuto skrytému kouzlu získává vše, co se zde dnes odehrává, nečekaný rozměr. A není toho málo Pro městskou část, která chod Novoměstské jako své příspěvkové organizace dotuje, je středobodem kulturního a společenského dění Prahy 2. Důstojné prostředí historických sálů a salonků se přímo nabízí pro nejrůznější slavnostní příležitosti, setkání, koncerty, výstavy a další aktivity. Zvučné jméno má zdejší galerijní činnost. Seznam umělců, kteří se tu v posledních letech představili a představují, rozhodně potěší i mnohého nesmlouvavého kritika. Přinášíme malou ochutnávku toho, čím Novoměstská radnice žije Rok 2013 ve znamení tradice i experimentu Novoměstská radnice, jejíž historie se začala psát brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV., je jednou z výrazných staveb Pražské památkové rezervace a oblíbeným místem romantických svateb v autentických středověkých síních. Je také moderním mul- Neviditelná výstava tifunkčním kulturním centrem. Sledovat její bohatý program se vyplatí. Dramaturgii programů tvoří stálé a dlouhodobé výstavy, ale stejně tak i každoročně se Veletrh Antique opakující akce, jež se střídají s jednorázovými výstavami a koncerty. Kromě stálé historické expozice v bývalém bytě věžníka ve vyhlídkové věži zve Novoměstská radnice na tradiční každoroční akce. Oblíbené jsou zejména prodejní Pražská výstava nožů, Prague Spirit Festival plný hudby, literatury, divadla a tance, mezinárodní festival Jazzový most, unikátní Rondí historický ples v renesančním duchu, setkání příznivců Tibetu u příležitosti tibetského nového roku zvaného Losar, veletrh starožitností či start jarního běhu po Pražských věžích. V současné době probíhá dlouhodobá interaktivní Neviditelná výstava, učící návštěvníky už tři roky ve speciálně vybavených a zcela zatemněných prostorách, jaký je reálný svět nevidomých lidí a jaké jsou možnosti nás ostatních porozumět jim a pomáhat. Radnice ovšem žije v každou roční dobu množstvím dalších zajímavých akcí. Vloni na jaře byly zahájeny postupně tři cykly koncertů: Romantický novoměstský klavír se známým mladým virtuózem Ivem Kahánkem, Jazzové novoměstské piano a třetí ročník Novoměstského letního festivalu. Množství koncertů odehrál orchestr Symphony Prague s předním českým houslistou Miroslavem Vilímcem pod taktovkou dirigenta Štefana Britvíka. Konaly se i četné další slavnosti hudby, např. Galakoncert pro Cihlu aneb Slavné housle Jaroslava Svěceného. V květnu byla ve Velkém sále radnice slavnostně odhalena pamětní deska Josefa Suka od akademického sochaře Oto Pospíchala (deska s reliéfním portrétem pak byla nainstalována na domě na Karlově náměstí 5, kde fenomenální houslista půl století žil). Léto na radnici proběhlo ve znamení další mezigenerační výstavy Generace aneb Seno a tráva, která ve věžní galerii, v Mázhausu i na nádvoří představila díla vlastních i nevlastních členů rodiny malíře, grafika a ilustrátora Pavla Roučky. Výstava Karel Benetka a jiné legrace panoramatických fotografií Posvátná Indie a Archiva představila jednoho z nejznámějších indických krajinných fotografů Amita Pasrichu z Nového Dillí, vystavujícího i v Londýně a New Yorku. V den 200. výročí úmrtí českého skladatele J. K. Vaňhala (20. srpna) proběhl na jeho počest a k uvedení světové premiéry jeho Symfonie E-dur slavnostní koncert komorního orchestru Symphony Prague, živě přenášený Českým rozhlasem. Na podzim radnice praskala ve švech. Již na začátku září, během Dnů evropského dědictví, nabídla návštěvníkům velké slevy či přístup zdarma a komentované prohlídky, například pro děti, které mohly zhlédnout známý hrdinský středověký příběh Aloise Jiráska Bruncvík a lev, umístěný od loňska v prostoru Velkého sálu. A obrovský úspěch přinesla zářijová Muzejní noc s rekordní návštěvností 6780 osob a pět psů. Davy lidí se až do jedné hodiny ranní na ochozu radniční věže kochaly výhledem na noční Prahu. A nenechaly si ujít ani výstavu Hry a hlavolamy či výstavu rodáka z Prahy 2 Karel Benetka a jiné legrace, na níž byl autor, známý český karikaturista, přítomen i se svou rodinou. Mnozí návštěvníci, včetně vynikajícího klavíristy Pavla Rinowského, který na Novoměstskou radnici náhodou zavítal, také využili možnosti zahrát si na piano, stojící od září na nádvoří radnice jako součást projektu kavárníka Ondřeje Kobzy Piana na ulici. Lahodnou kávu jim k tomu nabídla nově otevřená kavárna Neustadt, známá množstvím aktivit pro mladé. Vše kolem kávy, s kávou a o kávě, a to s lidmi, které káva také zajímá, pak představil říjnový Prague Coffee Festival. První festival Whisky Live! přinesl dva dny poznávání těch nejlepších whisky světa, především ze Skotska a Irska, včetně ochutnávání a řízených degustací, tzv. Masterclasses. Není divu, že na oba veletrhy dorazilo téměř dva tisíce lidí. Rekord v počtu účastníků vernisáže zaznamenalo koncem září slavnostní zahájení dvouměsíční výstavy Antonín Sládek ohlédnutí za malířem v klobouku. Vernisáže se zúčastnila starostka Prahy 2 Jana Černochová, mnoho známých osobností a nádvoří bylo zcela zaplněno třemi stovkami osob. Výstava tohoto významného českého malíře, kterému bylo na počátku loňského roku uděleno in memoriam čestné občanství Prahy 2, představila jeho obrazy, akvarely, grafiky, skicy i známé filmové plakáty. V souvislosti s výstavou proběhl i Koncert pro malíře v klobouku a křest jeho monografie za účasti mnoha jeho přátel. Podzimní dny opět zpříjemnila hudba, například koncertem Pocta Richardu Wagnerovi a jeho vliv na české skladatele, který byl věnován 200. výročí umělcova narození. Ve spolupráci s Nadačním fondem festivalů spisovatelů Praha se konalo ve Velkém sále předání ceny Waltera Sernera, kde zazněla nejen hudba, ale i próza. S blížící se zimou uvedlo životní krédo pěvkyně Emy Destinnové Vita somnium breve (Život snů je krátký) multimediální výstavu o nevšedním soukromém i profesionálním životě této nejznámější české operní hvězdy. Asi sto velkoformátových fotografií upravených LightJet technologií a videopasáže z hudebního dokumentu Samota duše mé vidělo v radniční věži téměř 1600 návštěvníků. Současně s ukončením expozice byl na zimu uzavřen i ochoz věže. V přízemní Galerii Architekt představil malíř a sochař Rostislav Říha výstavou s názvem AppArt Tabletem do kamene (litografie 21. století) novou uměleckou disciplínu využívající nejmodernější digitální technologie. Závěr roku byl ale především plný hudby. Advent zahájil komorní orchestr Symphony Prague. Na vánočním koncertu ženského komorního sboru Collegium Cantantium si posluchači společně i zazpívali. Největší návštěvnost z celého hudebního roku pak zaznamenal Vánoční koncert k 60. výročí Základní umělecké školy Ilji Hurníka, na kterém vystoupili sólisté, orchestry a školní soubory. Předvánoční pohodu navíc zpříjemnil první ročník dvoudenního adventního trhu Česká hračka a řemeslo. Přes tři tisíce návštěvníků, hlavně dětí, se mohlo setkat s třicítkou českých výrobců hraček a provozovatelů tradičních řemesel. To nejlepší ze své tvorby představili formou dětských heren a workshopů. Samozřejmě nechyběla hudba, kouzelník, žongléři či ohňová show na nádvoří, to vše doplněné tradičními pochoutkami. Takový byl rok 2013 na Novoměstské radnici. A ten letošní jistě nezůstane pozadu. pb Desetiletá tradice čestného občanství Historické prostory Novoměstské radnice se v moderní epoše staly důstojnou scénou významných společenských a kulturních událostí, jimiž městská část žije. Není tedy divu, že zde před deseti lety zakořenila tradice udílení čestných občanství. Starodávné zdi jako první zaslechly jména lidí, kteří se svými činy a životním dílem zasloužili o dobré jméno Prahy 2, a ta svůj vděk vyjádřila zapsáním jejich jmen do galerie čestných občanů. Úplně poprvé do této síně slávy vstoupili v dubnu r fotograf Ladislav Sitenský, politik Václav Benda (in memoriam) a spisovatel a dramatik František Langer. Mezi jejich následovníky najdeme osobnosti, působící v nejrůznějších sférách života. Jsou zde představitelé protinacistického a protikomunistického odboje, jako např. předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky Naděžda Kavalírová nebo bývalá dobrovolnice Britského královského letectva Joy Kadečková; zástupce legionářské obce Alexander Beer vlastenec, který působil v samostatné československé jednotce v Sovětském svazu; významní umělci houslový virtuos Josef Suk, filmový scénárista Břetislav Pojar či malíř Zdeněk Šputa; vynikající vědci divadelní historik, teoretik a kritik František Černý nebo historik Antonín Klimek; význačné osobnosti české medicíny jako chirurg Václav Tošovský. V galerii čestných občanů Prahy 2 se od r skví jména spisovatele světového renomé Arnošta Lustiga nebo vynikající sportovkyně Ájy Vrzáňové. V roce 2005 do této společnosti přibyl in memoriam divizní generál Alois Eliáš, protektorátní předseda vlády, popravený nacisty 19. června O něco později se sem zařadili představitelka české protinacistické rezistence Irena Bernášková (in memoriam), teoretička umění, překladatelka a publicistka Anna Fárová, dále herec a vynikající dabér Stanislav Fišer či psycholožka Dana Němcová jedna z nejaktivnějších členek Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. A přesně rok jsou čestnými občany Prahy 2 sochař Olbram Zoubek, hokejista Jan Gusta Havel, hudebník Milan Mejla Hlavsa a malíř Antonín Sládek (oba in memoriam). Udělování čestných občanství osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj obce, patřilo od vzniku obecních samospráv v polovině 19. století k právům místních zastupitelstev. Tradice přerušená v období totalitních režimů byla v 90. letech v mnoha obcích a městech obnovena. Městská část Praha 2 k takovému projevu uznání a respektu k výjimečným osobnostem, žijícím a tvořícím na jejím území, přistoupila poprvé před deseti lety, v dubnu roku len 1. Neviditelná výstava Dlouhodobá výstava přibližující svět nevidomých pokračuje i v letošním roce. Návštěvnost: osob. Termín: celoročně. Zajímavost: Hlavním exponátem je tma. Teprve druhá výstava svého druhu v Evropě. 2. Veletrh Antique (2x) Prodejní veletrh starožitností, ve stanoveném termínu si lidé mohli přinést vlastní předmět a zdarma si jej nechat ocenit. Návštěvnost: osob. Termín: dubna a listopadu. Zajímavost: Další ročník veletrhu se bude konat dubna Muzejní noc Tradiční akce, kdy desítky muzeí nespí, je kulturním hitem posledních let. V Novoměstské radnici se stály dlouhé fronty na vstup do vyhlídkové věže. Návštěvnost: 6780 osob. Termín: 14. září. Zajímavost: Návštěvníky neodradilo ani 221 schodů vedoucích do věže s vyhlídkou na noční Prahu. 4. Adventní trh Česká hračka a řemeslo Čestní občané Prahy 2 Ája Vrzáňová a Arnošt Lustig Nejúspěšnější akce roku 2013 Muzejní noc na Novoměstské Trhy s prezentací toho nejlepšího z dílen více než 30 výrobců českých hraček a historických řemesel. Návštěvnost: 3100 osob. Termín: 14. a 15. prosince. Zajímavost: Vstup byl volný. 5. Výstava Hry a hlavolamy Výstava sbírek českých i zahraničních sběratelů hlavolamů a herna deskových i společenských her. Termín: září. Návštěvnost: 1400 osob. Zajímavost: Pro školní skupiny byl připraven speciální program s luštěním hlavolamových hádanek a vysvětlením, podle jakých principů jsou sestaveny. Nejnavštěvovanější koncert: Koncert ZUŠ Hurníka návštěvnost: 200 osob Nejnavštěvovanější výstava: Ema Destinnová návštěvnost: 1595 osob Nejnavštěvovanější literární akce: Křest monografie k výstavě malíře Antonína Sládka návštěvnost: 90 osob

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 2 ÚNOR Kráčely tudy české dějiny Kdyby zdi Novoměstské radnice mohly vyprávět, asi bychom se divili Co ale víme určitě je, že se staly svědky mnoha dějinných událostí Například v roce 1419 se tu odehrála první pražská defenestrace, kdy dav pod vedením Jana Želivského svrhl z oken purkmistra, dva konšely a několik měšťanů a zahájil tak husitskou revoluci. K té druhé defenestraci došlo v roce 1483 za náboženských a politických nepokojů v pražských městech. V roce 1518 doznala budova výraznou architektonickou úpravu, avšak již v roce 1559 vyhořela a její přestavba trvala dva roky. Protestantští stavové se tu sešli v roce 1609, aby přiměli Rudolfa II. vydat Majestát zaručující náboženské svobody. Po sloučení pražských měst pod působnost jednoho magistrátu v roce 1784 se radnice stala sídlem trestního soudu a po roce 1859 ji zakoupilo Presidium zemského soudu. Při dalších opravách v roce 1905 byly objeveny cenné zachované zbytky původní architektury, podle kterých architekti Wiehl a Hilbert zrekonstruovali radnici do původního vzhledu. Rekonstrukce defenestrace v r Rozezněl vloni Prahu několika piany, poházenými na různých místech metropole, aby vdechl nový život pražským ulicím a náměstím. Hrát na ně může každý, kdo jde kolem a má na to chuť. Prvních pět pian obstaral ze svého, další mu lidé nabízejí zdarma. Výborný nápad se ujal, například na náměstí Míru se vloni na piano hrálo až do příchodu zimy. První piano jsme umístili v Praze v Krymské ulici před café V lese. Na ulici jsme dali piano a gauč, ulice přece nemusí nutně patřit autům, je hezké, když někdy patří jen lidem. Bylo to něco nového, Pražané to neznali, ale v jiných evropských městech se s tím můžete setkat, popisuje zrod projektu neúnavný iniciátor, kavárník a bohémský podnikatel Ondřej Kobza. Od září Ondřej Kobza podobným způsobem přistupuje k oživení arkádového nádvoří Novoměstské radnice a kavárny Café Neustadt, kterou otevřel v přízemí nádvoří a vzápětí před ni umístil další z pian. Komorní prostor kavárny v západním křídle památkově chráněné radnice, zrekonstruované v letech 20. století podle návrhu arch. Václava Girsy, ho inspiruje jako místo setkávání generací, různých entit, uměleckých proudů, starého s novým. Ten prostor v kontextu s nádvořím Novoměstské radnice mě zaujal svou atmosférou. Jde mi o to naučit lidi být co nejvíce venku, jak je to běžné například v Berlíně nebo v řadě míst ve Francii. Lidé mohou sedět v kavárně i na nádvoří před Poslání radnice se během staletí měnilo. Z původně správního střediska Nového Města se stala sídlem soudu a prostory byly využívány jako vězení. Na odsouzení zde například čekal v letech vůdce chodské selské rebelie Jan Sladký Kozina, v roce 1839 se tu konal proces s legendárním loupežníkem Václavem Babinským. Tzv. tiskové procesy z 50. let 19. století přivedly do zdejšího vězení např. Josefa R. Vilímka, Vincence Vávru nebo Františka Bozděcha. Při politickém procesu s Omladinou v roce 1894 bylo odsouzeno přes 70 osob, mj. Alois Rašín a Stanislav Kostka Neumann. Na nádvoří radnice se odbývaly i popravy poslední ještě za nacistické okupace. Ve 2. polovině 20. století sloužila radnice ve velmi zdevastovaném stavu až do poloviny 70. let jako pracoviště dopravního inspektorátu. Nádvoří využívala Městská správa Veřejné bezpečnosti jako parkoviště a opravnu služebních vozů. Celková rekonstrukce objektu proběhla v letech V 90. letech získala Novoměstskou radnici do své správy městská část Praha 2, která zde postupně vytvořila multifunkční centrum kulturního a společenského života. V současné době ji provozuje jako svoji příspěvkovou organizaci. len V kavárně Neustadt to žije ní, stále se tady něco děje, mám rád, když kulturní akce mají alespoň nějaký prvek spontánnosti, jako jsou náhodní kumštýři hrající na piana na ulici, vysvětluje Kobza svůj záměr. Podobnou aktivitou byl koncert Six Pianos na hudbu Steva Reicha, kdy si společně zahrálo několik pianistů. Během necelých dvou měsíců uspořádal v Café Neustadt dvacítku akcí, které navštívily stovky lidí. Až do 17. listopadu tady probíhala výstava knižních obálek malíře, grafika a ilustrátora Zdenka Seydla. Jedná se vesměs o obálky k publikacím z knižních řad a edic nakladatelství Československý spisovatel, v němž Seydl působil jako výtvarný redaktor. Knihám je věnován rovněž cyklus Povinná četba, kdy je na kavárenských stolcích a židlích k dispozici vždy nějaký konkrétní titul k přečtení nebo alespoň k prolistování. K podzimním toulkám krajinou povinných knih, zapůjčených nakladatelstvím Fra, byla jako první vybrána útlá, zato myšlenkově bohatá knížka Koupelna z pera belgického autora Jeana- Philippa Toussainta. Ondřej Kobza je nejvíc hrdý na projekt Podzimní kino černobílých grotesek, kdy se na zeď Novoměstské radnice promítají staré filmy za doprovodu živé hry na piano. Je to rarita v tom, že zahrát si může náhodný pianista, prostě ten, kdo přijde, říká Ondřej Kobza. K tomu všemu si můžete objednat dobrou kávu a pivo z Poličky a romantický večer je zaručen. Ptáte se, jestli si tím Ondřej Kobza už splnil všechny své umělecké a podnikatelské plány? Zdaleka ne, tou největší ambicí zůstává snaha vytvořit natolik originální a úspěšný projekt, aby se stal součástí bedekrů či knih o daném městě. Třeba o tom pražském. kla Móda, trhy a jiné novinky letošního roku Novoměstská radnice má za sebou úspěšný rok. Návštěvnost kulturních a společenských akcí byla rekordní, v roce 2013 ji navštívilo přes 100 tisíc lidí, zatímco vloni to bylo jen 82 tisíc návštěvníků. Novoměstská radnice zahájila vloni vyprofilovanou dramaturgii krátkodobých výstav, které představují výrazné umělecké osobnosti spjaté svým životem či působením s Prahou 2. Pozornost v roce 2013 vzbudila zejména výstava věnovaná české operní hvězdě Emě Destinnové a malířům Karlu Benetkovi a Antonínu Sládkovi. Emu Destinnovou představila Novoměstská radnice listopadovou multimediální výstavou prostřednictvím stovky velkoformátových fotografií, pasáží z dokumentu Samota duše mé a dobových oděvů. Přiblížila tak pohnutý osud hvězdy první velikosti, jejíž dokonalá pěvecká technika a čistý hlas neměly ve své době konkurenci. Destinnová se stala hvězdou první velikosti, vytvořila vyhledávanou pěveckou dvojici s Carusem, byla obdivovaná, žádaná, slavná. Návrat z angažmá v New Yorku v průběhu 1. světové války však její kariéru zničil, zbytek života (ne právě šťastně) strávila ve Stráži nad Nežárkou. Její životní krédo Vita somnium breve (Život snů je krátký) se stalo mottem listopadové výstavy. Možná v tomto krédu se odráží její neklidná a dobrodružná povaha, již zdědila po svém otci, pražském bohémovi a mecenášovi Emanuelu Kittlovi, ale také její životní i umělecká posedlost tématem romantické lásky, i kdyby byla sebevíc nenaplněná či tragická. V Praze 2 zanechala nesmazatelné stopy. Traduje se, že postavu Libuše dokázala zpívat z Vyšehradu tak, že ji bylo slyšet i přes řeku. Narodila se v Praze 2 v Kateřinské 7, pochována je na vyšehradském Slavíně. Na rodném domě je pamětní deska z růžového mramoru s pozlaceným textem, že zde se V poslední době se Novoměstská radnice dostává do povědomí Pražanů i zahraničních turistů nejen jako významná národní kulturní památka, kterou stojí za to vidět, ale i jako zajímavý multikulturní prostor, kde se scházejí lidé různých profesí a z různých koutů světa. Že v jejím vězení čekal kdysi na smrt nejslavnější z Chodů Jan Sladký Kozina? Že se k radnici hnal s rozvášněným davem kněz Želivský a házeli purkmistry z oken? Temné stránky dávné historie dnes vystřídaly koncerty, vernisáže výstav, autorská literární čtení vedle nejrůznějších umělců se tady ale objevují také baristé, kavárníci, milovníci uměleckých řemesel nebo degustátoři vín. Bohaté aktivity Novoměstské radnice budou v roce 2014 pokračovat a objeví se i několik novinek, které dramaturgii letošního roku ještě zpestří. Květen bude patřit netradiční dvoudenní přehlídce módy Prague Vintage Fair. Tato prodejní výstava ve dnech 24. a 25. května představí originální doplňky z let minulého století, které prokazatelně přežily svou dobu. Půjde o unikátní příležitost navštívit vůbec první obchodní dům s vintage módou na světě, slibují pořadatelé na Facebooku. Motto akce zní Be Fair and Dress up! Jedním z důvodů, proč si pořadatelé vybrali Novoměstskou, je její rozmanitost architektonických slohů, která souznívá s vintage módou a ambicí objevovat historické epochy, kombinovat styly. Další zajímavá společenská akce sice není v prostorách Novoměstské radnice novinkou (objeví se zde už potřetí), zato slibuje nevšední zážitek. Rondí ples přenese 15. března návštěvníky ze současnosti do doby renesance a raného baroka. Akustická hudba, dobové tance 16. a 17. století a krásné prostory historického Mázhausu se svícnovým osvětlením i podávané dobové nápoje slibují nezapomenutelný večer. Pořadatelé upozorňují, že taneční páry by se měly dostavit pokud možno v dobovém společenském oblečení, takže pokud nechcete večery strávit šitím, je vhodné včas se vypravit do některé z půjčoven kostýmů. Jestli patříte k těm, kteří si v závěru loňského roku nenechali ujít první ročník Adventních trhů s názvem Česká 26. února 1878 narodila pěvkyně světového jména Ema Destinnová. Malíř a grafik Antonín Sládek, čestný občan Prahy 2 (in memoriam), měl k Praze 2 niterný vztah. Ač střídavě pobýval ve Francii a Praze, zemřel 31. října 2009 na Vinohradech, kde bydlel v Sekaninově ulici. Na Vinohradech také tvořil. Pracoval v ateliéru na Bělehradské třídě, odkud vyrážel v černém širáku, s šálou kolem krku a neodmyslitelnou dýmkou v ústech do kaváren a bister, kde čerpal náměty pro své kresby a obrazy, tak na něj vzpomínala při zářijové vernisáži výstavy Antonín Sládek ohlédnutí za malířem v klobouku starostka Prahy 2 Jana Černochová. Z vernisáže na nádvoří Novoměstské radnice, kde zněly francouzské šansony, kde na svého přítele vzpomínal vtipně herec Michal Pavlata a ze stěn přitom zhlížely na návštěvníky zadumané tváře Sládkových portrétů tajemných žen, se nakonec stal živý happening, při němž se všichni dobře bavili a na malíře a grafika vzpomínali jen samými humornými, místy lehce hračka a řemeslo, jistě vás potěší, že letos se na podobnou akci můžete těšit hned třikrát. Samozřejmě, vánoční trhy budou jen jedny, ale v roce 2014 jim budou předcházet ještě řemeslné trhy podzimní a jarní. Dvoudenní jarní trhy se budou konat 16. a 17. května pod názvem Řemeslo na Novoměstské radnici a nabídnou pestrou přehlídku současných řemesel včetně možnosti vyzkoušet si je přímo na místě. Na začátku října je vystřídají Svatováclavské trhy, orientované na rozmanitá dobová řemesla a lidovou zábavu. Nebudou chybět rytířské souboje, historická hudba ani staročeská kuchyně. A s rokem 2014 se radnice rozloučí v polovině prosince již druhým ročníkem trhů Česká hračka, které představí tuzemské výrobce hraček a provozovatele řemesel. A jestli se už teď návštěvy Novoměstské radnice nemůžete dočkat, zaškrtněte si v kalendáři datum 8. února, kdy se koná premiérově velký večer Revolver Revue U nás ve sklepě. Bude to svátek české poezie a také svátek českého undergroundu, nebo aspoň toho, co z něj zbylo, za účasti Jáchyma Topola, skupin Garáž, Echt! a řady dalších umělců, které často na Novoměstské nepotkáváme. A jestli se tento večer vydaří, třeba tím na Novoměstské radnici vznikne zase nějaká další hezká tradice. kla Destinnová, Sládek, Benetka a další osobnosti košilatými historkami. To však nikterak nesnižuje uměleckou hodnotu Sládkova díla, které je součástí sbírek Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze nebo Muzea moderního umění v New Yorku. Sládek sám sebe označoval za klasického realistu, který hledá především pravdu a současně také osobní prožitek, proto jeho díla v sobě často nesou jistou nostalgii a zvláštní eleganci. Už skoro třicet let žije s rodinou na Vinohradech výtvarník Karel Benetka. Tady chodí na každodenní vycházky po vinohradských ulicích, kde čerpá inspiraci pro svou tvorbu. Kdybych si mohl vybrat, kde bydlet, tak jedině na Vinohradech. Mají krásnou pozici, vyznává se z obdivu k této centrální pražské čtvrti. Zářijová výstava Karel Benetka a jiné legrace, pořádaná k autorovým pětaosmdesátinám, obsáhla výběr z jeho tvorby za posledních dvacet let. A že je přepestrá: obrazy, ilustrace, kreslený humor, grafické listy, povídky a pohádky, kresby Jako karikaturista namaloval kolem dvaceti tisíc vtipů. Čím je starší, tím jsou jeho díla optimističtější. Co se však nemění, je jeho hlavní námětová linka, jejíž osou je vztah žena a muž. Je to ta nejdůležitější věc na světě, vzkazuje Karel Benetka svým obdivovatelům. kla/len

6 6 ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 Město a lidé Noviny Prahy 2 Jubilantka z Vyšehradu slaví stovku Kulaté narozeniny oslaví tento měsíc Anna Otčenášková, která se dožije ve čtvrtek 13. února rovných 100 let. Narodila se sice na Malé Straně, ale už 76 let žije na Vyšehradě, kam se přestěhovala se svým manželem, akademickým malířem Jaroslavem Otčenáškem. Vyšehrad a Podskalí se staly jejím skutečným domovem. A tak není divu, že zastávala řadu funkcí ve spolku Vltavan, kam vstoupila společně s manželem, o jehož uměleckou pozůstalost nyní pečuje. Paní Otčenášková stále miluje život, zajímá se o kulturu, o politiku a ráda jezdí s rodinou na výlety do přírody. Rodina a přátelé jí ke krásnému jubileu přejí jen to nejlepší a na důkaz její nezdolné vitality poslali do redakce veršovánku, kterou jubilantka složila, běžně totiž rodinná setkání zpestřuje svými básničkami a povídkami. red A léta běží a běží čím dál rychleji - a že se dožiju té stovky mám stále ještě naději Cyklus Senior akademie právě začíná na krizové situace. Jedna přednáška bude věnována i problematice psů v Praze, bude se hovořit i o problémech spojených s jejich volným pobíháním. Všechny přednášky jsou dvouhodinové a konají se vždy ve středu od 14 hodin v zasedacím sále radniční budovy na náměstí Míru 20 v 6. patře. Součástí Senior akademie může být také návštěva Muzea Policie České republiky, Psího domova v Troji (útulek pro opuštěná zvířata) a Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy. Tyto exkurse jsou bezplatné a pokud o ně senioři projeví dostatečný zájem, mohou se konat i v jiné termíny, než jsou plánované přednášky. Po ukončení Senior akademie obdrží Dvojka pro seniory Vážení senioři, nastávající měsíc únor nám přináší delší dny, masopustní veselí a naději, že jaro se blíží. Doufejme tedy, že teprve teď (stejně jako vloni) nepřijde ta pravá zima s podprůměrnými teplotami, ledem na chodnících a nebem bez slunce. Nezbývá, než myslet pozitivně, a najít si i v tomto počasí zajímavou činnost. Mohla by jí být i Senior akademie, cyklus přednášek ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy. Přednášky budou zaměřeny na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku. Také se můžete těšit na návštěvu Staroměstské radnice s Pražskou informační službou tedy ti, kteří se přihlásí. Stále pořádáme počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, využít můžete i nabídek programů dalších organizací. Informace nejen k uvedeným akcím najdete níže, případně i na jiných stránkách těchto novin, dále pak na webových stránkách a na nástěnkách v přízemí budovy. Milí členové klubu, přeji vám pěkný únor. Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 Prosincový výlet seniory z Prahy 2 zavedl ke kutnohorskému chrámu sv. Barbory INFORMAČNÍ KOUTEK pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 je pro vás otevřen každou středu od 9:30 do 11:30. Zde se můžete přihlásit do klubu (s sebou OP), podávat přihlášky na počítačový kurz a získáte zde aktuální informace. BAZÉN Plaveme a cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady každé úterý od 14:15 do 15:00 a ve čtvrtek od 15:45 do 16:30 pod vedením lektorek. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Je určeno pro občany bez vážnějších zdravotních omezení. S sebou si vezměte 100 Kč jako zálohu na klíč. Stále platí, že na jednu kartu obdrží zájemce maximálně dva lístky. Plavenky pro vás budou připraveny první pracovní den v měsíci, tzn v Informacích v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Bazén je v týdnu od 17. do uzavřen z důvodu jarních prázdnin. PC KURZY Kurzy se konají v budově SPŠE Ječná 30. Kurz je bezplatný a přihlásit se můžete během celého roku. Přihlášky naleznete v poličkách Infokoutku v přízemí budovy MČ Praha 2 a vyplněné včetně telefonního čísla je můžete odevzdat v Informacích tamtéž, nebo osobně každou středu od 9:30 do 11:30. PŘIJĎTE SI ZACVIČIT A PROTÁHNOUT TĚLO Ozdravně rehabilitační cvičení s následnou relaxací je zaměřeno na celý pohybový aparát. Komplexní systém cvičení v souladu s dechem má pozitivní vliv na funkce mozku, srdce, krevního oběhu a posiluje imunitní systém. To je správná cesta k péči o tělo i duši. Cvičí se každý čtvrtek od 10:15 do 11:15 ve Studia Bugifit, Balbínova ul. 6. Těší se na vás lektorka paní Božena Nováková. Co s sebou? Pouze teplé ponožky a dobrou náladu! Informace o volných místech lze získat jen osobně před začátkem hodiny u paní Novákové. PROCHÁZKY PRAHOU S PIS Jak to bylo s historií Starého Města pražského, s jeho samosprávou v minulosti i v současnosti, si vyslechnete při prohlídce historických sálů a podzemí Staroměstské radnice. Na závěr prohlídky vyjedete na radniční věž, podívat se na Staré Město z výšky. Sraz ve středu 19. února v 15:00 u pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Max. počet osob 20. Hlaste se na tel.: od SENIORFITNES Tělocvičny se zdravotním programem 50+ praskají ve švech, jako např. v Bugifit Balbínova 6 od 10:00 do 11:00 v úterý a při klubovém cvičení ve čtvrtek od 10:15 do 11:15 nebo ve skupině Jitky Hlaváčkové v Mateřské škole Na Zbořenci ve středu od 10:00 do 11:00. Nutno však přijít o čtvrt hodiny dřív, abyste se do cvičebny doslali. Přidáte-li se i vy, zahájíme nové hodiny. Chcete-li se otevřít světu angličtiny, zahajujeme výuku pro začátečníky každé pondělí od 8:30 do 10:00 v Centru Seniorfitnes, v suterénu polikliniky Petřiny, Praha 6, Stamicova Cena dvouhodinové výuky je 50,- Kč, přihlásit se můžete na tel Informace o dalších aktivitách naleznete na nebo na tel BUENA VISTA Buena Vista Vinohrad pro ženy od 60 do 100: taichi, výrazový tanec (sebevyjádření pohybem), cvičení pro zdravá záda a pánevní dno (pro starší též na židlích), pěvecká dílna. Korunní 35. Tel.: , Městská část Praha 2 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pokračuje i v letošním roce v úspěšném projektu Senior akademie. Tento vzdělávací cyklus přednášek na téma ochrana života, zdraví a majetku se v minulých letech těšil u seniorů velké oblibě. V období od 19. února do 30. dubna se uskuteční celkem 11 bezplatných vzdělávacích přednášek na principu univerzity třetího věku, jejichž cílem je naučit seniory předcházet trestné činnosti, umět se chovat v krizových situacích a v případě nutnosti přivolat pomoc. Senior akademie začne v letošním roce ve středu 19. února slavnostním zahájením a přednáškou na téma prevence osobního bezpečí. Senioři se na ní dozvědí, jak předcházet loupežnému přepadení, napadení a okradení na ulici i ve svých bytech, ale také se seznámí s tím, co je podvodné jednání v občansko-právním vztahu. Tématy dalších přednášek budou např. problematika bezpečnosti seniorů v hustém provozu metropole, domácí násilí, zásady první pomoci a požární ochrany, zajímavosti z oboru kriminalistika, rady, jak zabezpečit svůj majetek či jak se připravit účastníci pamětní list o jejím absolvování a předměty k zabezpečení bytu a domu, osobní alarm, informační materiály a drobné reklamní předměty. Zájemci získají bližší informace denně (kromě středy) od 8:00 do 12:00 na telefonním čísle nebo na u Je možné se rovněž informovat v Infostánku v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 každou středu (v dopoledních hodinách). kla Co nás pálí POMOC PŘIJDE O VÍKENDECH I VEČER Soboty, neděle i večerní časy až do 20 hodin to je doba, která není obvyklá pro návštěvy pracovníků pečovatelské služby. Přitom jak si některé potřeby přesně naplánovat? Někdy si na určité aktivity chceme vyhradit speciální čas večerní koupel, sobotní úklid, nedělní procházka. Život 90 přinesl nové řešení pečovatelská služba má nyní prodlouženou provozní dobu. Klienti pečovatelské služby s tímto požadavkem přicházejí často a po rozšíření pracovní doby pečovatelské služby často volají. Proto jsme se rozhodli četným přáním našich klientů vyhovět a rozšířili jsme jednak nabídku služeb pečovatelské služby Života 90, jednak její provozní dobu na víkendy a večery, vysvětluje ředitel Života 90 Jan Lorman. Rozšíření služeb zahrnuje také podávání léků jejich přípravu nebo i telefonické připomenutí, dodává. I ve vyšším věku si všichni přejeme zachovat svoji samostatnost a nezávislost na ostatních. Někdy stačí jen drobná pomoc podaná ruka, pomoc s větším nákupem nebo společnost na cestě k lékaři. Pečovatelská služba může být účinným pomocníkem, který pomáhá udržovat kvalitu života seniorů na dostatečné úrovni. Pečovatelé jsou přátelští profesionálové a jejich pomoci by se nikdo neměl stydět využívat. Pečovatelská služba je služba registrovaná v zákoně jako sociální, klient ji tedy může hradit z příspěvku na péči. Seznam úkonů, které pečovatelé v rámci této služby poskytují, je velmi pestrý. Přitom jde o službu dostupnou. Každý, kdo má o službu zájem, vyplní žádost zájemce (to mohou udělat i zákonní zástupci). K ní bude potřeba i vyjádření lékaře. Na základě těchto dokumentů provádějí poskytovatelé tzv. sociální šetření u potenciálního klienta doma. To znamená, že ho navštíví, proberou s ním jeho denní režim, návyky, specifické potřeby apod., aby bylo možné službu nastavit k prospěchu a spokojenosti obou stran. Pečovatelská služba Života 90 Tel.: nebo Poradna pro seniory a jejich blízké Kontaktní pracovník: Mgr. Kateřina Přibylová Telefon: , , Poradna funguje v Bruselské 9 jako součást Centra sociálních služeb Praha 2, Máchova 14, organizace zřízené městskou částí Praha 2. Její služby jsou poskytovány zdarma. V naší poradně uvítáme seniory, kteří se ocitají v nelehké životní situaci a nevědí si rady, i jejich blízké Osobně vám poskytneme sociální poradenství Nabídneme možnosti řešení (např. v situaci ztráty soběstačnosti, osamělosti, bytových problémů, poradíme, jak zažádat např. o příspěvek na péči a jiné sociální dávky) Zprostředkujeme vám potřebné služby (např. domy s pečovatelskou službou, odlehčovací služby, domovy pro seniory, stacionáře, zdravotní služby apod.) Nabídneme vám individuální podporu po dobu, po kterou budete naši pomoc potřebovat. Návštěvní hodiny poradny Pondělí 8:00 12:00, 13:00 16:00. Po telefonické domluvě též úterý a středa 8:00 12:00. Lze domluvit setkání mimo poradnu. DO STOVKY VE ZDRAVÍ A SVĚŽES- TI: Sté narozeniny oslavila paní Růžena Slabá z Vinohrad již v prosinci Ve čtvrtek 9. ledna 2014 jí k tomuto krásnému jubileu přišly pogratulovat starostka Jana Černochová s místostarostkou Kateřinou Jechovou. Paní Slabá se těší ve svém věku dobrému zdraví, čte bez brýlí a chválí si výbornou péči a lásku, kterou ji zahrnují její nejbližší. Stoletá jubilantka se své návštěvě také pochlubila, že ještě v 96 letech navštěvovala lekce cvičení pro seniory. Text a foto: sun

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 2 ÚNOR Vinohrady skutečně královské Ideální manžel, Dvojitý agent, Jindřich IV. Jiří Dvořák má v Divadle na Vinohradech jednu zajímavější roli než druhou. A aby toho nebylo málo, odskočí si občas do Městského divadla v Brně, kde exceluje ve hře Brouk v hlavě. Jeho pan Champsboisy i sluha Bouton jsou zde stejně oblíbeni, jako ti vinohradští Viktora Preisse. Jen jsou o půl roku starší. Jiří Dvořák byl rok elévem v Severomoravském divadle v Šumperku, po studiích nastoupil do Státního divadla Brno a poté přešel do brněnského Městského divadla. Od roku 1999 ho můžeme vidět v Divadle na Vinohradech. Přijali mě tu opravdu královsky, říká, jako by dostáli tomu, že jsme na Královských Vinohradech. Skvěle jsem zapadl. Po třech týdnech jsem měl pocit, jako bych sem nastoupil před deseti lety. Nikdo se před nikým neponižoval ani nepovyšoval, jako bych tu byl odjakživa. Ale to byla vždycky síla tohohle souboru. Žijí mezi námi I přesto však Jiří Dvořák přiznává, že hlavně první rok byl složitý. Stál jsem vedle lidí, jichž jsem si vážil a vážím, vedle úžasných hereckých osobností. Trošku se mi podlamovala kolena Ale říkám: chovali se úžasně, byl to spíš můj pocit a moje nervy, než reakce na okolí. I v šatně má Jiří Dvořák vynikající společnost. Sedím u stolu, který patříval Otíčkovi Brouskovi, když jsem sem přišel, seděl tady v rohu pan Kostka a tamhle v rohu sedí pan Preiss, ukazuje a směje se, že se v tom malém prostoru sešli dva Brouci v hlavě. V dubnu oslaví brněnská adaptace slavné Feydeauovy hry osmnáctiny, je opravdu o půl roku starší než ta pražská. I v Brně je to titul, který je vždy okamžitě vyprodaný, dodává. Mimořádně rád Jiří Dvořák vzpomíná na hru Měsíční běs, za kterou diváci chodili do komorního prostředí tzv. zkušebny. Hráli jsme v ní s Andrejkou Elsnerovou, Honzou Šťastným a Braňo Muzeum Karla Zemana vydalo několik filmů světově uznávaného tvůrce, po němž je pojmenováno, na DVD a nosičích Blu-ray, přičemž ve stovce z nich je kupon opravňující k bezplatnému vstupu do muzea. Městský Útulek pro opuštěná zvířata v Troji zaznamenal v době vánočních svátků a v závěru loňského roku rekordní návštěvnost, kdy nový domov našlo 19 psů, z toho dva ve vážném zdravotním stavu, ovšem hned po Vánocích se začal plnit odloženými štěňaty. Milovníky tradičních řemesel potěší výstava Perníkářství v Čechách ve výstavní síni Senátu, kde lze denně od 10:00 do 16:00 až do 23. února obdivovat sbírku perníků i desítky dřevěných perníkářských forem. Především zahrádkáři ocení, že během února si každé páteční odpoledne mohou dojít do vinice v Grébovce, patřící městské části Praha 2, pro řízky vinné révy; k dispozici bude pokaždé ta odrůda, na které se právě provádí zimní řez. V rámci Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu pořádají pražští průvodci v sobotu 22. února prohlídku Nového Města, sraz ve 14:00 v parku na Karlově náměstí (u severní fontány blíže k Novoměstské radnici), připraveno je několik prohlídkových tras, speciální pro rodiny Jednou větou Holičkou. Je to krásná hra a díky různým momentům zafungovala velice přesně. Je to osm, devět let zpátky, ale dodnes na ni lidi vzpomínají jako na krásné představení. Myslím, že právě tehdy jsem do prostoru vinohradského divadla zapadl. I když jsem ve zkušebně dlouho nehrál, mám ji rád. Nemám problém s menším prostorem, publikum je tam trošku jiné. Z legrace říkáme, že tam nahoře je takové ČT2. Můžeme si tam čas od času dovolit i experiment, ne jevištní, ale spíš dramaturgický. Je to moc příjemný prostor. Na repertoáru Divadla na Vinohradech se nyní objevila další premiéra Jindřich IV. Jiří Dvořák v ní má hlavní roli, z každého pohledu velmi náročnou. Je to opravdu náročná role, souhlasně přikyvuje. Mám pocit, že když ne nejtěžší, tak rozhodně jedna z nejtěžších, které jsem kdy hrál. Navíc jsme měli poměrně málo času na zkoušení. Poprvé v životě ale mám pocit, že ta hra a ta role jsou cestou, že nejde o nic uzavřeného, ale že nabízí spoustu výkladů. Je mnohoznačná, a tím je vše tak složité. Těším se, až ji začnu mít fakt rád, protože zatím je čerstvá, včetně premiéry jsme ji zatím hráli jen několikrát. Člověk se musí trošku uklidnit a na to se těším. A doufám, že na ni budou lidi chodit. Prozradím, že jako divák jsem musela ocenit i fyzickou kondici, kterou hra vyžaduje. Odhaduji, že za představení shodím dvě až dvě a půl kila, souhlasí Jiří Dvořák. Ale je to směs pocitů. Na jednu stranu je člověk úplně vyřízený a na druhou šťastný. A musím říct, že ohlasy jsou zatím moc hezké, takže je to takový koktejl pocitů, velmi příjemný. Text a foto: daf s dětmi; prohlídka je bezplatná, není třeba se předem objednávat. Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují již osmým rokem vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se koná 16. února ve vinárně U Stréců, vstup volný. Arcibiskupství pražské a Hnutí na vlastních nohou Stonožka vyhlašují výtvarnou soutěž pro žáky mateřských, základních, středních a uměleckých škol v České republice a na Slovensku k 670. výročí položení základního kamene svatovítské katedrály; práce posílejte na adresu arcibiskupství do konce června 2014, více na Pražský smíšený sbor se sídlem v Lužické ulici, vedený sbormistrem Jiřím Petrdlíkem, hledá zpěváky ve věku od 17 do 50 let do mužské části sboru; pravidelné zkoušky v pondělí a čtvrtek od 19:00 ve správní budově Státní opery Praha, více na Magistrát hl. m. Prahy vydal novou, podrobnou mapu Pražské památkové rezervace, zařazené na seznam památek UNESCO, která je k dostání v Infocentru v budově Nové radnice a Škodově paláci a také v informačních centrech Pražské informační služby. kla Ve zdravém těle zdravý duch V listopadu se dožil v plné svěžesti devadesátých narozenin profesor Miroslav Urban, pražský rodák, žijící od roku 1935 v Trojické ulici. Po maturitě na gymnasiu v Křemencově ulici vystudoval filosofickou fakultu a pak vyučoval na středních školách v Praze i mimo Prahu češtinu a francouzštinu, zprvu i němčinu. Pedagogickou činnost ukončil v devadesátých letech, pak ještě občas vyučoval a příležitostně překládal z francouzštiny. Mezi jeho pracemi je i článek o Aloisi Jiráskovi. Celým životem jej provázel sport. Stal se Juniorem záchranného sboru, když složil zkoušky plaveckého záchranáře. Závodně provozoval míčové hry, především volejbal a basketbal. Za okupace a krátce po válce závodil ve 2. basketbalové lize. Jeho spoluhráči byli spolužáci z gymnasia. Vyhráli například 1. cenu Basketbalového turnaje na Rathově ranči v Lukách pod Medníkem (pozn.: Emerich Rath byl známým sportovcem a podporovatelem sportu, účastnil se, mimo jiné, i lyžařského závodu, v němž zahynuli Hanč a Vrbata). Pěstoval sport dnes nazývaný plážový volejbal, tenkrát se mu říkalo volejbal dvojic. Měl skvělou partnerku, s níž porážel suverénně i mužské dvojice. Kdyby smíšené dvojice nebyly později zakázány, říká, že by spolu vyhráli i mistrovství světa. K nářaďovému tělocviku se dostal za okupace, cvičil v tělocvičně Národního sportovního klubu v Podolí tento klub později přešel na Pankrác na Rajtknechtku. A v roce 1955 se stal členem tělovýchovné jednoty Spartak Praha Stalingrad. Původně i nyní Sokol Praha Královské Vinohrady. Vzpomíná, že pro něho nebyly problémem veletoče, stojky, salta. Fotografie je z oslav v Sokole na Vinohradech. Perfektně provedený vis střemhlav na kruzích dokazuje, jak pravidelné cvičení dovede udržet člověka ve výborné kondici i v úctyhodném věku. A ti, kteří bratra Mirka v tělocvičně v sokolovně týdně potkávají, mohou dosvědčit, že ve zdravém těle zdravý duch. Vladimír Richter Vzdělavatel T. J. Sokol Praha Král. Vinohrady Alen je tu pro ženy už dvacet let Po celá dvě desetiletí pomáhá ženám překonat onemocnění rakovinou prsu sdružení ALEN. Když v březnu roku 1993 tato pacientská organizace vznikala, co bylo hlavním motivem? Odpověď nejen na tuto otázku zná předsedkyně sdružení Daniela Kelišová V roce 1993 se sešlo několik žen, které onemocněly rakovinou prsu a rozhodly se pomáhat si navzájem. Bylo to v době, kdy panovalo ještě mnoho předsudků a mýtů o rakovině, nikdo nechtěl nic vědět, nic slyšet a raději s někým, kdo má rakovinu, ani mluvit. Také to byla doba, kdy se neziskový sektor začal probouzet. Zakladatelky sdružení sbíraly informace, zajímaly se o podobné organizace u nás i v cizině, získávaly zkušenosti až v Americe a postupně získaly i podporu Ministerstva zdravotnictví. Prvořadým cílem sdružení bylo obnovovat a zlepšovat fyzickou a psychickou kondici zdravotně postižených žen, zvýšit jejich společenskou prestiž a poskytnout jim podporu ve všem, co je s rakovinou prsu spojeno. Na co jste zaměřili pozornost a jak se vaše aktivity během let vyvíjely? Nejdůležitější pro nás jsou informace o nemoci, o léčbě a rehabilitaci a předávání vlastních zkušeností s nemocí a kontakty na odborníky lékaře, zdravotní pracovníky a další organizace, které se zabývají touto problematikou. Je toho mnoho, co potřebujeme vědět o možnostech léčby, o rehabilitaci, zdravotních pomůckách a upraveném prádle, o zdravé výživě, alternativních metodách, sociálním zabezpečení, právních otázkách apod. Pravidelně se scházíme, každý měsíc zveme odborníky ze všech těchto oblastí na přednášky a besedy a ptáme se na vše, co nás trápí Postupně se sdružení zaměřilo na účinnou rehabilitaci onkologických pacientek, jako je pravidelné cvičení, plavání, cvičení ve vodě, rekondiční pobyty, víkendové semináře, a připravuje pro členky další aktivity, jako je turistika, poznávací vycházky a zájezdy, arteterapie, kulturní a společenské akce, kampaně k prevenci rakoviny prsu, edukace samovyšetřování. Spolupracujeme s Aliancí žen s rakovinou prsu, s Ligou proti rakovině a dalšími organizacemi. Důležité pro nás je vrátit život postižené ženy do normálních kolejí co nejdříve po skončení náročné onkologické léčby. Jak funguje sdružení dnes a které z vašich aktivit považujete za nejpřínosnější? Rozlišujeme přínos naší práce pro ženy, které již onemocněly, a preventivní akce pro zdravou veřejnost. Důležité je pro nás vzájemné setkávání, osobní kontakt a pomoc. Žádná z nás nemusí být se svou nemocí, se strachem a nejistotou sama. Setká se s mnoha stejně postiženými ženami, které po prodělané nemoci žijí dál plnohodnotný život. Už to samo je povzbuzení a důvod k optimismu. Rakovina není jen nemoc těla, ale také velká psychická zátěž, vážný zásah do života. Vyvstává řada nezodpovězených otázek. Pak je velmi důležitá psychická podpora. Společné rekondiční pobyty pomáhají ženě získat znovu jistotu, vrátit se do normálního života. len Výstavy Přímo pro jedinečné prostředí Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi vznikla autorská výstava Kdyby kvetla? výtvarnic Hany Veckové a Zuzany Ničové, které v hravé symbióze užitého umění spojují zemitou tíhu keramické hlíny s lehkostí krajek, výstavu doplňují fotografie Evy Krejčové. Potrvá do 26. února ve výstavním skleníku zahrady. Ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech vystavuje osmašedesátiletý fotograf Josef Hník. Expozice Jiné tváře II je sestavena z prací z posledního tvůrčího období a představuje soubor portrétů s výjimečnou kvalitou jejich uměleckého výrazu, včetně série Dvojčata. Hník se zabývá klasickou černobílou fotografií, v poslední době i experimentálním portrétem pořízeným digitálním fotoaparátem. Otevřeno je do 28. února denně kromě čtvrtku a pátku v době 11:00 až 21:00. Koncerty Smyčcové kvarteto H. Krásy vystoupí ve středu 19. února od 19:00 v Gröbeho vile. Tento komorní soubor ve složení Š. Petříková, P. Mazancová, M. Dorazilová a J. Forest vystupuje i na koncertech České filharmonie a vloni se objevil na jednom z koncertů mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Jde o další z cyklu koncertních večerů, které pořádá MČ Praha 2 ve spolupráci s HAMU. Vstup zdarma. Zpěvačka Jitka Vrbová, známá jako interpretka trampské a country muziky, ale i jazzu a swingu, vystoupí s Hot Jazz Praha v Salmovské literární kavárně (Salmovská 16). Nechte se okouzlit jejím hlasem ve středu 5. února. Pořad Swing začíná v 19:30. V prostorách Bastionu Novoměstských hradeb pokračují koncerty, jež pořádá MČ Praha 2 společně s HAMU. Na druhém koncertu z letošního cyklu se představí mladé studentky HAMU ve hře na dechové nástroje. Nenechte si ujít koncert Kvintetu Za Pultem v úterý 11. února v 19:00. Divadla Shakespearova komedie Zkrocení zlé ženy se objeví na scéně Divadla na Vinohradech v sobotu 8. února. Hrají F. Blažek, O. Vlach, A. Elsnerová, H. Vagnerová a další. Začátek v 19:00. Valérie Zawadská a Pavel Nový se objeví v hlavních rolích představení Mobil story, které se skládá ze dvou povídek (Přestupní stanice a Past na bráchu). Začátek ve středu 12. února v 19:00 v Divadle U Hasičů. S autorskou divadelní inscenací přichází Divadlo D21 (Záhřebská 21) ve čtvrtek 20. února v 19:30. Má název Idiot loci a stojí za vidění, neboť velká míra improvizace skýtá dobrodružství pro herce i pro diváky. Akce Národní dům na Vinohradech rozjasní v sobotu 8. února chodské, baráčnické a moravské kroje. Krojovaný průvod a přinesení historického praporu pražských Psohlavců z roku 1939 a slavného chodského praporu z Draženova bude součástí 78. ročníku tradičního Pošumavského věnečku. Zahraje postřekovský folklórní soubor, mužský pěvecký sbor Haltravan, dechová hudba Horalka a pražský folklórní soubor Rosénka. Někteří z účinkujících vystoupí také v Raisově sále na plese. Jde o ojedinělou akci, kdy se bude střídat hudba folklórní, dechová a taneční.

8 8 ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Příležitost pro vás, kteří rádi fotíte Dan Brown v okouzlení Prahou Novoměstská radnice si hned na počátku nového roku připsala na seznam slavných osobností, které ji kdy navštívily, opravdu zvučné jméno Jako známý milovník historie a tajemství si americký spisovatel Dan Brown během své návštěvy Prahy nemohl vybrat vhodnější místo pro setkání s novináři, než právě tyto historické prostory na Novém Městě. Zavítal sem ve středu 15. ledna odpoledne za obrovského zájmu médií. Ve zcela zaplněném historickém sále se rozproudila neformální diskuse o tématech, spojených s tvorbou a životními postoji této pozoruhodné osobnosti světové literatury. Bez zajímavosti rozhodně není fakt, že si Dan Brown během několika málo dní vytvořil tak silný vztah k Praze a jejím tajemstvím: Praha je pro mě velmi inspirující. Prohlédl jsem si řadu kostelů, synagog a hřbitovů, ale hodně jsem toho ještě nestihl. Určitě se sem vrátím. Když se procházím ulicemi historického centra, jako by to ani nebyla realita, ale krásný obraz, podotkl. Brownovy nejslavnější knihy se odehrávají v Evropě, a tak došlo na jeho vztah ke starému kontinentu, který považuje za mimořádně bohatý z hlediska historie, architektury a kulturního dědictví. Nemohlo být opominuto téma současné katolické církve podle Browna se s novým papežem Františkem začínají dít změny k lepšímu, ještě to však není dost. Hodně se přirozeně hovořilo o Brownově poslední knize Inferno a s ní spojenými vizemi přelidnění a ohrožení civilizace. Dan Brown si z Prahy odvezl cenu knihkupectví Paláce knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí, jíž je Šifra mistra Leonarda/Da Vinciho kód. Je autorem šesti románů Digitální pevnost, Pavučina lží, Andělé a démoni, Šifra mistra Leonarda, Ztracený symbol a Inferno. Po celém světě prodal více než 200 milionů knih přeložených do 52 jazyků. Text a foto: len Bojové umění láká malé sportovce Příznivci bojových sportů nacházejí již deset let cestu do Lublaňské 20, kde se ve dvoře skrývá tělocvična SEI GYM. Velkou tradici tu má především dětské aikido. Bojové umění sem chodí trénovat kolem 650 dětí ve věku od pěti do 15 let. Pro děti pořádáme i různé víkendové semináře a zkoušky na technické stupně. Také s nimi jezdíme na letní tábory, zaměřené na bojové sporty, říká provozovatel tělocvičny Lukáš Stránský. V září otevřeli v Lublaňské hodiny dětské gymnastiky, které vedou reprezentantky v akrobatické gymnastice Jana Smolíková a Žaneta Ferusová. Dospělí si mohou vybrat, zda cvičit karate, jiu jitsu, kickbox nebo thajský box. Mezi zajímavosti tělocvičny patří i lidé, kteří tu trénují pod vedením Trampoty zimy, ale také krása píše nám autorka snímku E. Sokolová Milí fotografové, až teprve koncem ledna nám zima dala na vědomí, že to přece jen letos nehodlá úplně vzdát a nedopřeje nám plynulý přechod z podzimu do jara. Někteří z vás toho hned využili jak je vidět na snímku paní Emílie Sokolové z 22. ledna. V únoru ještě dáme paní Zimě šanci, třeba nám poskytne možnost zachytit objektivem její rozmary a nálady. Těšíme se na vaše snímky na téma TRAMPOTY ZIMY VE MĚSTĚ. Posílejte je až do 19. února na adresu A nezapomeňte uvést svoji adresu, abychom vám v případě výhry mohli poslat odměnu. jejího provozovatele. Při kondičním tréninku tak můžete zastihnout např. hokejisty áčka Slavie Praha, hráče KHL Romana Červenku nebo Vladimíra Sobotku z NHL, našeho nejlepšího golfového profesionála Marka Nového, juniory fotbalové Dukly Praha a mnoho dalších sportovců. red Karel Václav Rais Hned dvě pamětní desky připomínají na území Prahy 2 významného českého spisovatele a dlouholetého vinohradského učitele Karla V. Raise. Jedna je umístěna na domě č v Čermákově ulici, kde Rais více než dvacet let žil a 8. července 1926 i zemřel, druhá na školní budově na rohu Slezské a Šumavské ulice, v níž působil jako ředitel. Dne 4. ledna 2014 jsme si připomněli 155. výročí jeho narození. Karel V. Rais pocházel z Lázní Bělohradu. V deseti letech strávil bezmála rok na handlu ve Vrchlabí, aby se tam naučil německy, a poté vystudoval nižší reálku a učitelský ústav v Jičíně. Tam se seznámil s novodobou českou literaturou, z níž největší dojem na něj učinily povídky Jana Nerudy. V osmnácti letech začal své učitelské působení v Trhové Kamenici; tam také spoluzaložil knihovnu, pořádal osvětové besedy a divadelní představení a začal přispívat do učitelského časopisu Posel z Budče. Po pěti letech se přesunul do nedalekého Hlinska a oženil se. Po dalších pěti letech se mu podařilo získat učitelské místo v širší Praze: nejprve v Podolí, později na Žižkově. Od roku 1899 až do odchodu do penze byl Karel V. Rais ředitelem dívčí měšťanské školy na Královských Vinohradech. Jedním z jeho nejbližších přátel byl Alois Jirásek, s nímž mohl Rais před sto lety soutěžit o pomyslný titul nejmilovanějšího českého spisovatele. Podle vzpomínek současníků byl Karel V. Rais člověk neobyčejně skromný a laskavý. Učitelskou a organizační práci vykonával navýsost svědomitě. Na popud vinohradské obce sestavil vyčerpávající přehled dějin vinohradského školství. Literatuře se mohl věnovat především o prázdninách, které trávíval u bratra (rovněž učitele) v Sobotce nebo v rodném Bělohradě. Začínal jako satirický básník a při jeho učitelském povolání není divu, že se věnoval rovněž psaní pro děti, a to v širokém spektru žánrů od historické povídky přes životopisná vyprávění až po lyrickou poezii (nejslavnější je nepochybně báseň Cestička k domovu). Vlastní Trojí loučení se starou podskalskou celnicí Jméno známé tramvajové stanice u Železničního mostu netřeba představovat. Budovu, podle níž nese své jméno, ano. Stojí tam již dlouhých 500 let, možná i déle. Původně v úrovni plochého vltavského břehu, dnes v dolíku hluboko pod úrovní moderních komunikací, které ji obklopují. Je také velmi vzdálena od dnešní hladiny řeky. Malý jednopatrový dům s vysokou červenou sedlovou střechou a velikým barevným znakem nad kamenným portálem. Proč Výtoň? Od nepaměti se na tomto místě vytínalo dřevo z připlavených vorů jako naturální clo, mýto. Pozdně gotická patrová srubová stavba, v přízemí zčásti zděná, nese již dlouho popisné číslo Nového Města pražského 412. Později byla celá dána do kožichu dřevěné vnější stěny byly omazány lepenicí a asi tak od l6. století bíleny. Dům i právo vybírat u něj clo výtonem z vorů, později výběrem poplatků z vorů i ze zboží na nich přivezeném, měnily během staletí své úřední vlastníky. Po zrušení cla v r byla nemovitost v dražbě prodána do soukromých rukou. Za pražské asanace na přelomu 19. a 20. století hrozilo Výtoni zbourání. Nastalo první loučení. Do boje za zachování stavby se zapojil Klub za starou Prahu, budova byla zachráněna. V roce l927 ji zakoupila pražská obec, v roce l931 provedla její opravu a roku l939 ji předala do správy Muzeu hl. m. Prahy, v níž je dodnes. Druhé loučení se stařičkou chátrající Výtoní se odehrávalo v sedmdesátých letech 20. století. Tehdy v ní již sídlil pražský spolek Vltavan. Ten s tichým souhlasem vedení Muzea hl. m. Prahy zde již umělecký výraz však našel v polovině osmdesátých let 19. století jako autor realistických povídek s venkovskými náměty. Právě na venkově, ve svých prvních působištích na Hlinecku a později i v okolí rodného Bělohradu, našel látky, které jej, jak napsal Svatopluku Čechovi 21. dubna 1894, nutily, aby je zpracoval. Nedlouho po otištění prvních realistických povídek si mladý spisovatel vypracoval také svůj styl: kombinaci úsporného, ale současně i malebného popisu postav i krajiny s hodnověrnými, přesně naposlouchanými dialogy postav. Jistě právě i smysl pro krásu krajiny vedl Raise k přátelství s výtvarnými umělci (Antonín Slavíček, díky němu objevil své Kameničky). Jazyk Raisových próz, jen skrovně využívající nářečních prvků a důsledně vzdorující dobovým publicistickým obratům a klišé, získal pro autora přízeň a přátelství předních jazykovědců. Ve své době byly ve veřejnosti nejpopulárnějšími Raisovými díly idylicky laděné romány Zapadlí vlastenci a Pantáta Bezoušek. Literární historie však staví výše dva romány s mistrně propracovanou psychologií postav: tragicky vyhrocený Kalibův zločin (jejž v roce 2011 úspěšně dramatizoval režisér J. A. Pitínský) a elegický příběh Západ, jehož devadesátiletý hrdina se ani navzdory ranám osudu během let šedesátých postupně budoval malou expozici nazývanou Plavecké muzeum. Zajišťoval i její zpřístupňování veřejnosti. V roce l970 inicioval spolek novinovou kampaň Co s Výtoní? Šlo o volání po záchraně stavby ohrožované neustálým průsakem podzemních vod z řeky. V roce l974 došlo k havárii vodního potrubí na přilehlém staveništi tzv. stoky K a celý výtoňský dolík byl náhle zaplaven. Voda sahala až po okna v přízemí. To již bylo v proudu jednání příslušných orgánů, směřující ke generální opravě. Roky však plynuly a nic nevzdává činorodého přístupu k životu a zájmu o své okolí. Vedle románů je Rais autorem řady povídek, ať už z venkovského, nebo z pražského (zejména úřednického) prostředí. Jejich svět je zaplněn obyčejnými, běžný život žijícími, hodnověrně vykreslenými lidmi. Není třeba, aby byl každý člověk neopakovatelnou individualitou, aby něčeho velkého v životě dosáhl, aby směřoval neúnavně za svým ideálem; jediné, na čem opravdu záleží, je neztratit soucitné srdce anebo je znovu nalézt. Kdo v takové zkoušce vytrvá, ten se i ve své obyčejnosti stává hrdinou. Svým drobným hrdinům, nejčastěji dětem a starcům, vytrvale čelícím ne snad na základě vědomého rozhodnutí, nýbrž z prosté nezkaženosti duše okolnímu sobectví, Rais nárokuje právo na zacházení důstojné a láskyplné alespoň ze strany jejich nejbližších. A právě o vztazích mezi nejbližšími příbuznými, především mezi rodiči a dětmi, Rais píše. A protože jde o téma aktuální ve všech dobách, jeho povídky nezastarávají. Nejlepším způsobem, jak si můžeme kdysi tak oblíbeného autora připomenout, je něco si od něj přečíst. Koncem roku 2013 vyšel v edici Česká knižnice výbor zachycující to nejlepší z Raisových povídek (Karel V. Rais: Povídky. Brno: Host, 2013). Je v nich jasně patrné to, co autor vyjádřil v dopise Svatopluku Čechovi ze 17. června 1892: Píši z celého srdce, a co píši, s těmi lidmi prožívám. Mám tu poctivou snahu, že do každého obrazu chci dáti kus srdce toho našeho lidu, jemuž se obdivuji a se kterým mám hluboký soucit. Robert Adam podstatného se nedělo. Prováděly se jen dílčí sanační práce, nepříliš účinné. Teprve po roce 2000 došlo konečně k řešení: kompletní stavební průzkum, nová střecha, injektáže do základů a zdiva. V červnu 2003 byla ve zrekonstruované Výtoni slavnostně otevřena v prvním patře stálá expozice Zaniklé Podskalí vory a lodě na Vltavě a v přízemí otevřena nově vybudovaná restaurace, důstojný pokračovatel původní plavecké Vejtoňské hospody. A loučení třetí? Právě proběhlo Trvalá expozice o pražské voro a paroplavbě, deset let bez jakékoliv inovace, byla zrušena. Ta nová má přinést výrazný zisk a týkat se celé Prahy. Ale ignoruje a zcela ruší letité tradice spjaté s vývojem města, jeho hospodářským rozvojem a kulturou. Výstava o řece a lidech na ní však přece jen možná novou šanci dostane. Muzeum hl. m. Prahy jedná se spolkem Vltavan v Praze o tom, že by letos v létě v prvním patře celnice mohla vzniknout expozice věnovaná historii spolku, pražskému Podskalí a lidem, kteří tam žili a žijí. Spolek Vltavan v Praze

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 2 ÚNOR Naši vojáci na frontách 1. světové války Letos uplyne sto let od vypuknutí prvního celosvětového konfliktu v dějinách lidstva. Při té příležitosti jsme pro vás připravili soutěž na téma Čeští vojáci bojující v zahraničí. Pokud máte doma nějaké fotografie příbuzných nebo známých, kteří se zúčastnili bojů na frontách 1. světové války, a znáte jejich osobní příběh, můžete se pustit do soutěžení. Nezáleží na tom, zda nosili stejnokroj legionářský či rakouský. Stačí, když nám fotografii pošlete a opatříte ji vyprávěním o osudech vašeho vojáka, zachyceného na snímku (v rozsahu max. 1 normostrany). Vaše fotografie a příběhy budeme postupně zveřejňovat a ty nejzajímavější na konci roku vyhodnotíme a odměníme. Fotografie a s nimi spojené příběhy můžete posílat na redakční nebo poštou na adresu: Úřad MČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20, Praha 2, případně donést osobně k nám do redakce (nám. Míru 20, vchod z Jugoslávské). Držitel Válečného kříže Když v roce 1914 vypukla světová válka, dlouho se nedařilo dosáhnout rozbití Rakousko-Uherska. Monarchie představovala pro Západ záruku stability ve střední Evropě. Stejně tak naráželo na bariéru nedůvěry formování československých vojenských jednotek, zvláště v carském Rusku. Teprve po únorové revoluci v roce 1917 byl umožněn hromadný nábor v řadách Čechů a Slováků, kteří byli zajati nebo sami přešli na ruské frontě do zajetí. Ve vrcholné fázi v roce 1918 čítaly československé legie v Rusku až mužů. Ve Francii to bylo asi mužů. V závěru války vznikly československé legie i v Itálii v počtu mužů. Československé vojsko zasáhlo do bojů na západní i východní frontě, jeho existence však především znamenala významnou politickou podporu zahraniční akce při prosazování myšlenky československého státu. A do těchto bojů zasáhli i moji dva dědové. Ten z matčiny strany byl ruským legionářem, z otcovy strany zase italským. O vojenském vystoupení československých legionářů za první světové války toho bylo napsáno už hodně, a proto pouze zavzpomínám na svého dědu, který zemřel ve věku 75 let Italský legionář Jan Dvořák za uhájení pozice v Komárně obdržel Válečný kříž ve svém posledním bydlišti v Máchově ulici č. 2. Děda Jan Dvořák byl italským legionářem a u čsl. jednotky byl s hodností četař zařazen k 1. praporu 39. výzvědného pluku. Většinu z válečných dní pobyl v Alpách, ale největší vojenská sláva mu byla přiznána až po válce. Po válce byla situace v naší zemi nepřehledná. Stát neměl základní mocenské prostředky, jimiž by prosadil svou autoritu, neměl vlastní správní aparát, nebyly vymezeny jeho hranice ani jeho mezinárodní postavení. Válka vyčerpala všechny dostupné materiální zdroje, prohluboval se hospodářský rozvrat, vázlo zásobování obyvatelstva a narůstaly další sociální problémy. Národní výbor (Kramář, Švehla, Klofáč aj.) musel vynaložit mnoho energie na převzetí moci a na uklidnění chaotických poměrů. V prvních dnech po říjnovém převratu soustředil ve svých rukou zákonodárnou i výkonnou moc, přijal první zákony a organizoval za pomoci Sokola výstavbu armády, která byla potřeba, protože okolní státy si dělaly na naše území nároky. Protože domácí politika počítala s vytvořením společného státu se Slováky, bylo nutno se postarat i o hranice nejen Čech a Moravy, ale i Slovenska a Podkarpatské Rusi. Z historie je znám např. i velmi složitý spor s Polskem o Těšínsko, kde byl dva roky po světové válce znovu vojenský konflikt. Byl i zápas o Slovensko, jehož území bylo zcela v rukou uherské správy a bylo obsazeno maďarskými jednotkami. Nová maďarská vláda stále počítala s integritou území bývalých Uher. Jediným řešením, jak začlenit Slovensko do československého státu, bylo použití vojenské síly. Pražský Národní výbor jmenoval hned 4. listopadu zatímní slovenskou vládu vedenou Šrobárem. Naše legionářská hlídka v italských Alpách se dívá k městu Rovereto První pokus o vojenské obsazení Slovenska skončil na počátku listopadu neúspěchem. Teprve v průběhu ledna roku 1919 probíhaly nejprve pod italským a později francouzským vedením úspěšnější vojenské akce, které se zastavily na demarkační čáře stanovené podle představ československé vlády. Do těchto bojů zasáhl i můj děda (tehdy 36-ti letý) Jan Dvořák. Jako velitel napadené výzvědné hlídky uhájil v Komárně s minimem mužů pozice proti přesile Maďarů, snažících se dobýt toto město zpět. Bylo to , kdy rozhodl o náročné akci, aby přechytračil nepřítele. Cituji jeho slova: Přesila byla veliká a my měli jenom dva kulomety a několik pušek. Malý, křovím a stromy porostlý kopeček byl naší spásou. Nařídil jsem oběma kulometčíkům, aby se přesunovali co nejrychleji na různé pozice kolem zarostlého kopečku tak, aby nebyli vidět, a stříleli ze všech pozic. Pak to vypadalo, že je tu úplná kulometná rota, a toho se Maďaři lekli a prchli za Dunaj. Že našim vojákům do smíchu nebylo, netřeba zdůrazňovat. Oddechli si, když bylo vidět úlek lépe vyzbrojené maďarské přesily, která vycouvala ze Slovenska. Komárno bylo uchráněno a děda dostal za tento čin Československý válečný kříž. Na dekretu je napsáno jako důvod k udělení: Za boje v Komárně dne 1. května 1919 jako velitel napadené hlídky přinutil nepřítele k ústupu a s málo muži uhájil silně ohroženou posici. A tak vlastně děda po první světové válce musel ještě bojovat, aby uchránil mladou Československou republiku a její místo v Evropě. Jan Dvořák Můj děda Smolík Psal se rok 1915, Rakousko-Uhersko bylo ve válce. Můj děda Josef Smolík z Libuše narukoval k 28. regimentu infanterie. Doma těžce nemocná matka, otec čekal na pomoc v malém hospodářství, vlast zavolala, byla válka a jemu bylo 18 let, spolu s kamarády odjel bojovat na Itálii. Byla to krutá válka, plno raněných, zima a hlad. Střílel jsem do vzduchu, proč zabíjet, nic mi neudělali, tak proč mají umírat Byl těžce raněn. Několik dnů ležel v zákopech, pak byl převezen do špitálu. Zase viděl tu hrůzu a utrpení. Často, když nám vyprávěl, tak i zazpíval: Z jedné strany Alpíny vrhají tam těžké miny, tam byl krutý boj, tam na Itálii. Kamarádi padali, my jsme pro ně plakali, tam na Itálii Když se vrátil, matku už nezastihl. Ujal se hospodářství, vychoval dvě dcery a měl pět vnoučat. Byl veselé povahy. Ráda na něj vzpomínám a by mu bylo 117 let To byl můj děda, vojín Rakousko-uherské armády. Marcela Vaňková Dobrovolník z italské fronty Za 1. světové války byl Václav Cafourek na italském bojišti jako příslušník jednotky Festungsartillerie Regiment Kaiser N. 1 (Těžký dělostřelecký pluk č. 1). Byl raněn dne a na základě zranění superarbitrován. I po roce 1918 byl veden jako invalida s výčtem příslušných požitků. Odveden byl v Berouně jako dobrovolník na tři roky v linii, sedm let v rezervě a dva roky v zeměbraně a zařazen v profesi strojní zámečník k 5. polnímu regimentu. Ve vojenských materiálech byl popsán jako vážný, slušný, klidný, rozumný, klidná mysl živý temperament, ve službě poslušný a ochotný, přiměřeně energický uvedeny znalosti německého a českého jazyka, plavání, jízdy na kole, vojenské odborností jako kanonýr, feuerwerker. V roce 1904 byl povýšen z unterkanonýra na oberkanonýra, roku 1906 na kaprála. V roce 1906 se rakouská vojenská správa rozhodla vyzkoušet použitelnost automobilů v případě mobilizace a války a zakoupila na zkoušku několik desítek automobilů, zčásti s nákladními (valníkovými), zčásti s autobusovými karosériemi. Použila je na zkoušku u vojenského poštovního úřadu v Bosně a Hercegovině. Václav Cafourek zde sloužil jako samostatný motorový řidič Motorfürer, dle posudku pro tuto službu dobře použitelný. Dvakrát dostal i pochvalné uznání při řízení motorového vozu. V roce 1910 byl přeložen do rezervy. Václav Cafourek po propuštění z armády a se zkušenostmi s řízením automobilu vojenské autobusové linky K. u. K. Militärpost nastoupil jako šofér linky Benešov Neveklov. Oženil se v kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích s Karolínou Vondruškovou z Březnice. V matrice je ženich zapsán jako chaufeur u automobilové pošty. Jako válečnému invalidovi byla dědečkovi po válce přidělena trafika ještě ve starém paláci Valdek na nynějším náměstí Míru v Praze na Vinohradech. Ema Václavíková Co skrývají ulice Prahy 2 RESSLOVA Vychází z Karlova náměstí a končí na Jiráskově náměstí. V minulosti tomu tak nebylo. Ulice nebyla otevřena až na nábřeží, nýbrž na straně jižní k Václavské ulici a na severní za kostel sv. Karla Boromejského, dnes zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi. V letech tady byly provedeny rozsáhlé odkopávky zeminy, aby svah směrem k Vltavě byl zmírněn. V 17. století se ulice nazývala U Hurta nebo též Nad Hurtem, později Hurtovská, v letech Hurtova. Bylo tomu tak proto, že v domě čp. 284 na rohu Spálené a Myslíkovy byla velká obecní kovárna U Hurta. Od roku 1894 je ulice pojmenována Resslova, k poctě českého vynálezce a technika Josefa Ressla ( ). Navrhl desítky důmyslných konstrukcí z mnohých oborů, do dějin vstoupil především jako vynálezce nejvhodnějšího umístění lodního šroubu. Za svého života si slávy ani bohatství rozhodně neužil, uznání se mu dostalo až dlouho po smrti. Směrem od Karlova náměstí, na jižní straně ulice, je objekt čp. 307, bývalý dům emeritních kněží. Ten byl vybudován spolu se sousedním kostelem postupně v letech z nadace pražského světícího biskupa Jana Ignáce Dlouhoveského, založené již v roce V době, kdy byl funkční, sloužil tento ústav pro sestárlé pracemi na vinici Páně zemdlené duchovní. V rámci josefinských reforem byl ústav 12. ledna 1793 zrušen, penzionovaní kněží vypovězeni a bylo jim dáno do úvahy, zda se uchýlí do některého z nezrušených klášterů. Dnes je objekt součástí ČVUT. Odsvěcen byl i kostel tehdy zasvěcený sv. Karlu Boromejskému. Vládním usnesením z 29. července 1933 byl vrácen bohoslužebným účelům a přidělen české Pravoslavné církvi. Ta zde provedla důkladnou stavební rekonstrukci a chrámový prostor byl přizpůsoben potřebám pravoslavné bohoslužby. Dne 28. září 1935 byl kostel znovu vysvěcen biskupem Gorazdem a zároveň zasvěcen k poctě sv. Cyrila a Metoděje. V roce 1942 pak vešel do světových dějin statečným odporem sedmi zde ukrytých parašutistů, vykonavatelů a pomocníků spravedlivého ortelu nad Reinhardem Heydrichem, proti obrovské nacistické přesile. Spolu s nimi zaplatili daň nejvyšší i představitelé pravoslavné církve, s jejichž vědomím se zde tito hrdinové ukrývali. Dnes je v kostelní kryptě instalován Památník obětem heydrichiády a další je před kostelním průčelím. Přímo naproti stojí jeden z pražských historických kostelů, jehož počátky sahají až do románského období, kostel sv. Václava Na Zderaze. Jednolodní gotická stavba vznikla v polovině 14. století. Kostel byl nově zaklenut v letech , v roce 1909 regotizován a tehdy také vznikla stávající terasa. V roce 1926, kdy ho zakoupila Církev československá husitská, byl upraven do dnešní podoby. Tato církev zde má i svůj farní úřad. V Resslově ulici také stojí tři významné školní objekty, známé působením význačných pedagogů, jejichž jména mají i dnes ryzí zvuk. O nich snad někdy příště. Text a foto: Josef Hrubeš

10 10 ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 AKORD, o. s. nabízí rekvalifikační vzdělávací program Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením. Projekt je určen mladým lidem do 25 let a osobám starším 50 let z Prahy. Aktivity jsou poskytovány bezplatně díky podpoře ESF a Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Termín: Kontakt: Mgr. Irena Dušková AKORD, o. s., Záhřebská Tel.: ; Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ, služba následné péče, jejíž součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním. Hledáme DOBROVOLNÍKY starší 20 let. Tel.: , , PRVŇÁČCI ZÁPIS od 14:00 ZŠ pro zrakově postižené, náměstí Míru 19, Praha 2. moderní učebny, interaktivní a projektová výuka, malý kolektiv žáků, individuální přístup ortoptická a pleoptická cvičení a spolupráce s odbornými lékaři, zajištěna logopedická péče a reedukace SPU, Speciálně pedagogické centrum při škole široký výběr sportovních aktivit, hudebních a výtvarných činností, rozšířená výuka Aj internát, družina, školní klub, školní jídelna v duchu zdravé výživy, venkovní hřiště v areálu ozdravné pobyty na horách i u moře Den otevřených dveří: od 9:30 Přijímáme žáky nejen se závažným zrakovým postižením do všech ročníků po celý rok. tel:

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 2 ÚNOR Svoz velkoobjemového odpadu V lednu a únoru nebudou z provozních důvodů přistavovány velkoobjemové kontejnery na obvyklá stanoviště. Občané mohou využít k odložení odpadu Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké 10, Praha 2 (areál společnosti Komwag, a. s.) Informace také na bezplatné infolince Ulice Prahy 2 na tel.: KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK NABÍZÍ AKTIVITY PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM OD 2 DO 18 LET. Umožňuje dětem se zdravotním postižením, vyrůstajícím v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Nabízí tyto aktivity: muzikoterapie, canisterapie, logopedie, plavání, dramaterapie, keramika, klub pro náctileté, klub rodičů pečujících o děti s handicapem. Adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most (v blízkosti stanice metra Rajská zahrada). Tel.: O. s. ALMA FEMINA realizuje za podpory MČ Praha 2 projekt ALKO- -STOP, zaměřený na ambulantní poradenství v oblasti závislosti na alkoholu. Spolupracuje s jinými organizacemi, čímž zefektivňuje řešení problémů. S ohledem na individuální problémy každého člověka je sestavován plán řešení problému. Objednat se lze na tel.: nebo na Žádné doporučení není potřeba. Jsme nezisková organizace, tudíž nejsme vázaní na zdravotní pojišťovny. NP2/2014/6/PO NOVINKA V PRODEJNÁCH ZOO BOHOUŠ ČISTIČ TLAPEK Nečistoty, bakterie, ostré předměty, posypová sůl, písek mohou poškodit tlapky a hygienu ve vaší domácnosti! PAWCARE R čisté a zdravé tlapky Zbavuje tlapky špíny a čistí malé rány. Zakoupíte v prodejnách ZOO BOHOUŠ, Rumunská 15, PRAHA 2 a Spálená 10, PRAHA 1 Kontejnery na textil Pražané si již zvykli na službu POTEX do kontejnerů odnášejí nepotřebný textil, který může dále posloužit. Přístupné jsou 24 hodin denně po celý rok. Z výtěžku jsou pak podporovány neziskové organizace Nadace Naše dítě, Klokánek, Kapka naděje, Pomocné tlapky. Nyní přišla společnost POTEX s novou službou pro veřejnost a tou je lokátor kontejnerů v Praze a blízkém okolí. Stačí zadat lokalitu a ulici, kde bydlíte či pracujete, a lokátor vám nabídne nejbližší a nejvhodnější kontejnery. Najdete ho na webu POTEX spolu s dalšími informacemi. NP2/2014/2/PO NP2/2014/5/PO NP2/2014/4/PO servis, tel.: INFOLINKA ULICE PRAHY 2 funguje bezplatně na tel.: Taneční škola Národního domu na Vinohradech a paláce Žofín, nám. Míru 9 HLAVNÍ ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ SEZONA A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEDĚLE (13:00 15:00) Akční sleva 700 Kč na tento den 1 osoba I. ROČNÍK MLÁDEŽ (Sleva je neslučitelná s ostatními slevami) DÁREK PRO KAŽDÉHO ŽÁKA (motýlek, rukavice, kosmetika, slevové kupony na obuv a oblečení) Studujte ve Francii Až do 15. února se můžete přihlásit do výběrového řízení ke studiu na střední škole ve Francii! Francouzský institut Praze nabízí žákům základních a středních škol ve věku let možnost odjet studovat na jeden školní rok na střední školu (lyceum) do Francie. Do programu Rok ve Francii se mohou hlásit žáci, kteří studují francouzský jazyk a mají motivaci strávit rok v zahraničí, poznat nové prostředí, nalézt nové přátele a osamostatnit se. Roční náklady na pobyt představují cca ,- Kč a zahrnují ubytování v internátě školy, stravování (plná penze), víkendové pobyty v hostitelské rodině, dopravu, pojištění a kapesné. Projekt Rok ve Francii byl zahájen ve školním roce 2009/2010. V současné době studuje na francouzských středních školách celkem 58 studentů z celé České republiky. Vybraní uchazeči o studium odjíždějí na francouzská lycea se všeobecným zaměřením (školy gymnaziálního typu). Do projektu mohou být přijímáni také studenti odborných škol s dobrou znalostí francouzského jazyka. Tito studenti jsou pak umisťování do podobně zaměřených škol. Podrobné informace a formuláře ke stažení jsou k dispozici na stránkách Francouzského institutu Kontakt: Mgr. Jiří Votava, NP2/2014/3/PO NP2/2014/1/PO NP2/2013/34/PO NP2/9/2011/FA

12 12 ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se vás ptali: Kde na území městské části Praha 2 stojí pomník J. E. Purkyně? Jak jste všichni správně odpověděli, je instalován v jižní části sadů na Karlově náměstí. Mnozí z vás ještě navíc ke správné odpovědi přidali detailní popis místa se snahou o co největší přesnost. Blahopřejeme panu Janu Hráčkovi a posíláme mu dárek. Fotosoutěž Dnešní soutěžní otázkou vycházíme vstříc těm čtenářům, kteří si přejí spíše těžší foto hádanky. Velký kříž s ukřižovaným Kristem je umístěn ve volně přístupném dvoru, do kterého se vstupuje nebo vjíždí bránou, na jejímž oblouku je velký nápis s pojmenováním místa. U kříže umístěného mezi okny přízemí je hlavní vstup do budovy, který lemuje kamenný profilovaný portál z roku V patrech pak průběžně probíhají pavlače na kamenných a kovových konsolách. Složitá dispozice objektu vznikla především na samém konci 18. století, kdy byly moč kurtizána tyč vozu elektronky oslavné volání část oděvu značka písku na nádobí asfalt typ vozu Fiat otočka vír železná ruda bezcitné římská čtyřka obojživelníci mužské jméno 2. část tajenky vada pleti obrys zde dva samostatně stojící domy spojeny do jednoho celku. Tak vznikly i dva dvory, dnes volně přístupné. V zadním jsou kryté garáže. Ve středověku tady stálo několik sakrálních objektů, především bývalý klášter křižovníků Božího hrobu a románský kostel sv. Petra a Pavla. Proto zde při stavebně historickém průzkumu odborníci objevili mnoho zajímavých detailů, včetně gotických fragmentů zdiva. Zajímavý detail může návštěvník vidět ze zadního dvora. V chodbě jižního traktu, který přiléhal ke klášterní zahradě, se na valené klenbě dochovala fresková výzdoba. Zobrazuje holubici, symbol Ducha svatého, uprostřed věnce s nápisem Gloria in excelsis Deo. Soutěžní otázka: Kde je umístěn kříž s ukřižovaným Kristem? Odpovědi posílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na ovou adresu: a to nejpozději do 19. února. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text a foto: Josef Hrubeš Pomník J. E. Purkyně stojí v jižní části sadů na Karlově náměstí latinsky sůl pozorovat druhy nábytku anglicky dělat latinská předložka značka kilovoltu činnost 1. část tajenky neodborník pach Tentokrát tajenka skrývá jméno pozoruhodné ženy, která je spjata s Ječnou ulicí. Psycholožka, disidentka a inspirativní matka, která své děti vychovávala i za minulého režimu k pravdomluvnosti za všech okolností, minulý měsíc oslavila osmdesátku, ač by jí takový věk nikdo nehádal. Řešení posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 19. února Při použití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Mistr Josef Suk. Výherkyni paní Soně Weinfurtnerové gratulujeme a posíláme jí dárek. Tylovo náměstí ožije masopustem Dobré jídlo, pití a příjemná nálada čekají návštěvníky prvních Vinohradských masopustních trhů. Konají se od 18. února do 14. března na Tylově náměstí. Městská část Praha 2 se tak poprvé ve své novodobé historii připojí k tradičním masopustním oslavám. Masopustní veselí vyvrcholí v úterý 4. března, kdy na Tylově náměstí městská část Praha 2 pořádá odpoledne plné zábavy, završené průvodem masek. Již od 14 hodin budou zástupci radnice rozdávat příchozím typické masopustní pochoutky. Pro děti se chystá populární zmalování obličeje a pokud by jim to bylo málo, mohou si vyrobit svoji masopustní masku. Dospělí by si měli přinést vlastní, nechtějí-li si nechat ujít tradiční průvod masek, jímž bude celé odpoledne završeno. Zvlášť když každého, kdo přijde s maskou, čeká prémie. Chceme ukázat, že Praha 2 není jen místem, kde se dobře bydlí, ale že se tu lidem i dobře žije. A období masopustu je dobrou příležitostí k sousedskému setkávání a k posilování pocitu sounáležitosti. K tomu tyto trhy, a zejména zábavné masopustní odpoledne 4. března, mohou vydatně přispět, míní místostarosta Jan Vaněk. Během pětadvaceti dnů se v místech, která sloužila jako tržiště již na počátku existence Královských Vinohrad, budou ve 22 stáncích nabízet gastronomické speciality a delikatesy jako jídla na grilu, cukrovinky, perníky, sýrové pochoutky aj. Pražané tu ale najdou i drobné umělecké a dárkové předměty, přírodní kosmetiku, ovčí a beraní kožešiny či výrobky ze dřeva i z proutí. Dřevěné stánky budou otevřeny denně od 10:00 do 19:00. Masopustní tradice patří k oblíbeným lidovým zvykům, které se v Čechách a na Moravě udržují již od 13. století. len/kla Bastion ve znamení hudby a mládí Na Bastionu Novoměstských hradeb se rozjíždí nová kulturní sezona, která opět poskytne jedinečný prostor pro vystoupení studentů a absolventů Hudební a taneční fakultou AMU (HAMU). Pokračuje tak spolupráce mezi městskou částí Praha 2 a HAMU, která začala v březnu 2013 a vyvrcholila za velkého posluchačského zájmu prosincovým harfovým recitálem Dominiky Ťukové. Celkem dvanáct komorních koncertů se letos uskuteční v prostorách Bastionu Novoměstských hradeb. Jde o cyklus představení studentů různých kateder HAMU, kteří tak dostávají příležitost zahrát si v unikátním prostoru před pražskými posluchači. Letošní sérii zahájil 14. ledna koncert Jazzového tria HAMU a soudě podle jeho špičkové úrovně, máme se na co těšit. V nové sezoně se na Bastionu představí např. mladí kytaristé ze třídy prof. Štěpána Raka, smyčcové kvarteto a dechové kvinteto, ale také Big Band Konzervatoře Jaroslava Ježka. Již 11. února se můžeme těšit na vystoupení Kvintetu Za pultem, tvořeného mladými studentkami HAMU s dechovými nástroji. Koncerty začínají pokaždé v 19 hodin a jsou přístupné zdarma. red, foto: vv SLUNCEM PROVONĚNÉ TANCE. Ve Středním odborném učilišti obchodním v Belgické 29 začínají 6. února kurzy řeckého tance. Přihlásit se mohou jak začátečníci, tak pokročilí. Za projektem stojí zpěvačky Martha a Tena Elefteriadu, které se už nyní těší na všechny, kdo si zamilovali řeckou hudbu při letních pobytech v této zemi. A připomínají, že řecké tance jsou jednou z mála společenských kratochvílí, při níž se setkávají bez problémů všechny generace. Dokonce ani není třeba přivést s sebou partnera, protože řecké tance jsou kolové. Perličkou kurzu bude víkendový seminář s Nektariosem Kostakisem, vynikajícím lektorem z Kréty, který proběhne 22. a 23. února. Přijďte si zatančit každý čtvrtek od 18:00 do 19:30. Farmáři se již chystají na Náplavku Novou, v pořadí pátou sezonu zahajuje farmářský trh Náplavka v sobotu 15. února. Začne přesně tak, jak ta stará skončila opékáním špekáčků, poctivou fazolovou polévkou, horkým svařákem a veselou muzikou. Hlavní náplní trhů je ale nákup kvalitních potravin, a tak bude podle počasí možnost nakoupit zeleninu a ovoce (nesmí se prodávat, pokud mrzne), pečivo, sladkosti, čerstvé ryby a maso v biokvalitě, kvalitní uzeniny, sýry, jogurty, mléko zkrátka tu bude spousta dobrot, na které jste zvyklí. Pokud to počasí dovolí a nepřijdou velké mrazy a hory sněhu, budou farmáři na Náplavce nabízet své produkty od 15. února každou sobotu. I letos se můžeme těšit na mezigenerační dílny, do nichž se zapojují děti a jejich šikovné babičky, na zajímavé akce oslavující tradiční české plodiny i na živou muziku. red red Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: I v únoru pokračuje Neviditelná výstava, na níž jsou návštěvníci odkázáni pouze na svůj sluch, hmat a čich. V zatemněných prostorách ve výstavních sálech ve 2. patře si každý může vyzkoušet roli slabozrakého či zcela slepého člověka. Neviditelná výstava je teprve druhou svého druhu v Evropě (první proběhla ve Varšavě). Dosud ji v Praze zhlédly desítky tisíc lidí. Je otevřena denně, ve všední dny od 12:00 do 20:00, o víkendech od 10:00 do 20:00. Počet návštěvníků ve skupině je omezen, proto je třeba se předem objednat na mailem na nebo během otevíracích hodin telefonicky na čísle AKCE: U nás ve sklepě, velký večer Revolver Revue k vydání antologie poezie druhé generace undergroundu, začíná v sobotu 8. února v 19:00 ve Velkém sále a v kavárně Café Neustadt. Ve večeru plném poezie, hudby a tance budou číst básně Jáchym Topol, Petr Placák, Vít Kremlička a další. Zahrají kapely Garáž, Echt! a Krch-off Band. KONCERTY: Koncertní cyklus Stylové večery zahajuje v pátek 14. února Barokním večerem, na němž zazní hudba italských a německých mistrů baroka (Corelliho, Vivaldiho, J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna). Hraje komorní soubor Harmony Prague pod taktovkou Štefana Britvíka, večerem bude provázet houslista Miroslav Vilímec. Začátek v 19:00 ve Velkém sále. DIVADLO: Příběh o hrdinství a lásce z dob středověku si pro děti připravilo Divadlo Minor. Představení Bruncvík a lev zahraje 27. února od 18:00 ve Velkém sále. Délka představení je necelá hodina. NKP VYŠEHRAD STARÉ PURKRABSTVÍ: Národní kulturní památku Vyšehrad čeká v sobotu 8. února od 14:00 masopustní veselí. Koná se tam pořad Duše a duchové v rámci cyklu Tabula fabula, tvůrčích dílen pro děti s rodiči. Tentokrát vás čeká výprava do míst v historickém areálu, která jsou vzpomínkou na naše zesnulé předky. Budou se také vyrábět masky a v pestrých převlecích se oslaví masopust. V neděli 16. února se můžete těšit na divadelní představení Divadla KAKÁ Jak bobr hledal déšť. A dá se vůbec déšť najít? Nechte se překvapit v 15:00. Historický výlet do minulosti je připraven na neděli 23. února. V 15:00 začíná další pořad z cyklu Výtvarné dílny s českými svatými na Vyšehradě. Tentokrát má název Koruna sv. Ludmily, považované za pramáti českých panovníků. Děti si mohou vyzkoušet mimo jiné tepání do plechu a vyrobit středověkou korunu kněžny Ludmily. MUZEUM POLICIE ČR Kriminalistika ve fotografii je název vítězných prací stejnojmenné soutěže pořádané Kriminalistickým ústavem Praha. Je přístupna veřejnosti do 30. dubna. Výročí 55 let od vzniku Kriminalistického ústavu Praha je věnována výstava Ve víru kriminalistické vědy a výzkumu. Navštívit ji můžete do 30. června. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 16, číslo 2. Vychází 12x ročně. Redakční rada: Michal Uhl předseda Radim Perlín místopředseda David Rožánek Šimon Krmenčík Otto Hoffmann vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktorka Martina Klapalová Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 nejstarší právnický spolek v Čechách tradiční formát akce, obnovený roku 1990 návštěvnost minulých ročníků přes 1000 osob pozornost celé právnické obce, spolupráce

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 730/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 09.09.2015 Podněty Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy Rady městské části Rada

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ZPRAVODAJ Č. 5/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 5/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 5/2015 Vážení přátelé slánského muzea, Ukázka grafické tvorby Oldřicha Jelena z Výtvarné skupiny Brány (vernisáž výstavy 14. 5.) pevně věříme, že květnovým programem potěšíme všechny návštěvníky

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Poskytovatel grantu: Magistrát hlavního města Prahy. Příjemce grantu: Vyšší odborná škola

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 32638/2012 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53 2 Směrnice pro zřízení a propůjčování

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více