PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY"

Transkript

1 PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY Školní rok 2014/2015

2 Programy pro ZŠ a SŠ Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí Programy jsou cca 2 3 hodiny dlouhé, probíhají částečně v novém KCEV Krtek a okolním zámeckém parku, klášterní zahradě atd. Bezplatné parkování autobusu je zajištěno. Součástí programů jsou drobné motivační odměny pro žáky a balíček propagačního materiálu pro učitele. Určeno zejména pro třídu základních škol, vybrané programy lze po předchozí domluvě upravit i pro jiné cílové skupiny. Programy jsou zdarma. 1. MANUPROGRAM výroba díla z přírodních materiálů; dle cílové skupiny různě náročný úkol: kolotoč z přírodních materiálů, papír, kaštaňáky, paletky, Krakonoš z přírodních materiálů apod. 2. GEOPROGRAM horniny a jejich rozšíření v Krkonoších, tvary Krkonoš, etapy geologického vývoje, ledovce, říční a ledovcová údolí, laviny, jeskyně, mrazové jevy, těžba 3. PEDOPROGRAM sběr půdních organismů, jejich pozorování stereolupou a mikroskopem, složení kompostu a jeho význam, září až říjen; květen až červen 4. BOTANOPROGRAM květena dle vegetačních výškových stupňů, rašeliniště, údržba horských luk, invazivní rostliny, morfologie částí různých rostlin, pozorování anatomie a fyziologie rostlinných částí 5. HERBAPROGRAM léčivé rostliny vyskytující se v Krkonoších a jejich vlastnosti, využití bylin člověkem, příprava různých výrobků z léčivek 6. PARKOPROGRAM dřeviny v zámeckém parku, klášterní zahrada a genobanka, nášlapná stezka, útulek pro poraněná zvířata, bylinky, geoexpozice, klášterní expozice; po celý rok 7. FRUKTOPROGRAM staré ovocné odrůdy, jejich porovnání se současnými, využití člověkem, výroba křížal, způsoby množení a údržby ovocných dřevin; říjen až duben 8. AQUAPROGRAM co žije ve vodě a jak, význam a koloběh vody, retenční schopnost krajiny, regulace toků, pozorování vodních organismů, hlavní toky, vodopády, ledovcová jezera, rašeliniště, povodně, sníh a led; duben až červen Programy jsou realizovány z projektu Comenius viridis (reg. č. CZ.3.22./2.3.00/ ).

3 Přednášky s aktivním zapojením dětí 1. Krkonošský národní park a jeho zajímavosti (1. 9. třída, SŠ) vznik Krkonoš, mrazové jevy, vegetační stupně, základy z ochrany přírody, květeny, zvířeny, lesů 2. Zvířena Krkonoš (1. 9. třída, SŠ) vyhynulé, přemnožené druhy, zvířena dle vegetačních stupňů, zvířena vod a podzemí 3. Krkonoše v zimě (4. 9. třída ZŠ, SŠ) sníh a led, sněhové laviny, lyžování v Krkonoších, klima Krkonoš, stopy po dobách ledových 4. Krkonošské lesy (6. 9.třída ZŠ, SŠ) lesy dle vegetačních výškových stupňů, les smíšený v porovnání s monokulturou, větrné a hmyzí kalamity v lese, hospodaření v lesích národního parku, způsoby těžby, ochrana lesa 5. Péče o faunu v KRNAP (1. 9.třída ZŠ, SŠ) vyhynulé, přemnožené druhy, péče o jednotlivé skupiny zvěře 6. Ptáci Krkonoš (4. 9.třída ZŠ, SŠ) ptáci dle biotopů, ochrana ptactva, specifika ptačího těla, ptačí hlasy

4 7. Myslivost v Krkonoších (1. 9.třída ZŠ, SŠ) historie myslivosti, péče o zvěř, přezimovací obory, způsoby lovu, myslivecká etika, hlavní druhy zvěře 8. Ochrana přírody v Krkonoších (6. 9.třída ZŠ, SŠ) zóny NP, Natura 2000, turismus, sportovní aktivity v NP, stavby v NP 9. K čemu jsou dobré lišejníky (5. 9. třída, SŠ) základy biologie a ekologie lišejníků, využití lišejníků člověkem 10. Krkonoše z ptačí perspektivy (4. 9. třída, SŠ) Krkonoše z letadla, ukázka geomorfologických tvarů, horská krajina a její specifika Exkurze a programy částečně v KCEV Krtek a částečně v přírodě 1. Zvířena Krkonoš (1. 9.třída ZŠ, SŠ) prezentace (vyhynulé, přemnožené druhy, zvířena dle vegetačních výškových stupňů) + tematické hry a pracovní listy, exkurze do záchranné stanice s poraněnými zvířaty 2. Péče o faunu v KRNAP (1. 9.třída ZŠ, SŠ) prezentace (péče o jednotlivé skupiny zvěře) + tematické hry a pracovní listy, exkurze do záchranné stanice s poraněnými zvířaty

5 3. Ptáci Krkonoš (4. 9.třída ZŠ, SŠ) prezentace (ptáci dle biotopů, ochrana ptactva, specifika ptačího těla, ptačí hlasy) + tematické hry a pracovní listy, vycházka s pozorováním ptáků zámeckého parku; duben až květen 4. Skorec vodní, zpívající potápěč (1. 9.třída ZŠ, SŠ) prezentace o skorci, vycházka k Labi s pozorováním skorce vodního; leden až březen 5. Myslivost v KRNAP (1. 9.třída ZŠ, SŠ) prezentace, pracovní listy a aktivity, exkurze do chovné obory, ukázky kůží, lebek, vábení zvěře; leden až únor 6. Jak se žije ježkům (1. 9.třída ZŠ, SŠ) prezentace, pracovní listy, exkurze za ježky do útulku; říjen až březen Exkurze a programy v přírodě 1. Proč je hořec hořký (4. 9. třída, SŠ) trasy na různých místech Krkonoš, zaměřené na botaniku, vegetační stupně se zvláštním zřetelem na hořec tolitovitý; září, délka dle domluvy 2. Po stopách krkonošských ledovců (4. 9. třída, SŠ) trasy z Pece p. Sněžkou nebo Špindlerova Mlýna zaměřené na geomorfologii, arkto-alpínskou tundru, rašeliniště; květen až říjen, na celý den 3. K čemu jsou dobré lišejníky (4. 9. třída, SŠ) místo dle domluvy, zaměřené na biologii a ekologii lišejníků, ukázky a ochutnávka některých druhů; květen až září, na půl dne 4. Jak kůrovec kůru kouše (4. 9. třída, SŠ) biologie a ekologie kůrovce, postavení kůrovce v přírodě, východní Krkonoše; květen až září, na půl dne 5. Jelen lesní, seznamte se (4. 9. třída, SŠ) biologie a ekologie jelena, pozorování zvěře v oboře na malou vzdálenost; leden až březen, skupina max. 12 osob, omezený počet programů, na půl dne 6. Tvary a barvy Sluneční stráně (5. 9. třída, SŠ) ochrana přírody v ČR, louky a péče o ně, botanika, východní Krkonoše; jaro a podzim, na půl dne 7. Mravenčení (1. 9. třída, SŠ) zaměřeno na biologii mravenců, místo konání dle dohody; květen až září 8. Kos horský Turek ze severu (1. 9. třída, SŠ) objevitelská exkurze za ptačím vyslancem severských krajů, východní Krkonoše; květen

6 9. Ptáci kolem nás (1. 9. třída, SŠ) ornitologická vycházka v okolí školy, pozorování, poslech a určování ptáků; duben až květen 10. Proč máme Krkonošský národní park (1. 9. třída, SŠ) exkurze vybranou částí NP, vhodné pro školní výlety; květen až říjen, celý den Programy pro mateřské školy 1. Jak rostliny cestují říjen 2014 pomoc větru, ptáků, savců 2. Kam se podějí v zimě motýli? listopad 2014 jak dlouho motýl žije; motýlí plán, jak přečkat zimu 3. Zimní spánek prosinec 2014 jak přežívají zimu zvířata, jak stromy; život v zimním lese a jeho změna 4. Z ptačího světa leden 2015 rozdělení zobáků a nohou podle druhu potravy a prostředí, kde ptáci žijí 5. Koloběh vody únor 2015 jak to vypadá s vodou v přírodě

7 6. Jeden den v mraveništi březen 2015 život v početném společenství 7. Den Země duben 2015 návštěva útulku pro handicapovaná zvířátka a expozice Kámen a život 8. Obojživelníci Krkonoš květen 2015 ocasatí i bezocasí, obývající vodu i souš 9. Exkurze v terénu červen 2015 celodenní či půldenní výlet, trasa dle dohody Jednorázové akce Tma přede mnou aneb Dotkněme se Krkonoš smyslová výstava pro nevidomé a školy, Vrchlabí Louka plná dětí zábavné dopoledne plné her pro MŠ, Vrchlabí Oslavy Dne stromů zábavné dopoledne plné stromových aktivit pro ZŠ, Vrchlabí Napříč Vrchlabím dobrodružná historická hra ulicemi Vrchlabí pro tříčlenné dětské týmy Brigády na pomoc krkonošské květeně hrabání luk se vzácnou krkonošskou květenou Den Země dvouhodinové programy na téma Květena krkonošských a podkrkonošských luk květen 2015 Přírodovědná exkurze do CHKO Litovelské Pomoraví poznávací výlet prosinec až duben Bodlinka u nás ve škole praktická biologie a etologie obyčejného ježka přímo u vás ve třídě po celou zimu

8 Soutěže září až prosinec říjen jaro březen až duben Krkonoše očima dětí 36. ročník výtvarné soutěže Kaštaňák 19. ročník soutěže, tvorba výrobků z přírodních materiálů Krajské kolo ekologické olympiády další kolo tradiční soutěže pro středoškoláky, prvně v KRNAP Soutěž pro mladé botaniky přírodovědná soutěž pro středoškolskou mládež Kontakty Ing. Daniel Bílek Ing. Klára Máslová Kamila Nývltová akce pro ZŠ a SŠ tel.: , e mail: akce pro ZŠ tel.: , e mail: programy pro MŠ tel.: , e mail: Programy probíhající v KCEV Krtek ve Vrchlabí pro všechny stupně škol jsou ZDARMA, ostatní programy jsou zpoplatněny dle ceníku 11/2012 (viz a pohybují se od 20 Kč za žáka dle vzdálenosti od Vrchlabí. Vydala Správa Krkonošského národního parku v roce Foto: Kamila Antošová