Elektronická komunikace se správcem daně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická komunikace se správcem daně"

Transkript

1 Seminář k elektronické komunikaci 2009 Elektronická komunikace se správcem daně Elektronicky komunikovat s daňovou správou lze prostřednictvím daňového portálu na internetové adrese Na internetové stránky daňového portálu lze vstoupit i přes internetové stránky - České daňové správy: -> Daně elektronicky -> Daňový portál - Ministerstva financí: -> Daně a cla -> Daňový portál Daňový portál slouží ke komunikaci veřejnosti s daňovou správou a prostřednictvím něho lze zaslat daňové správě elektronická podání a získat informace z daňového řízení. Elektronická komunikace je legislativně upravena: zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, vyhláškou č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám, vyhláškou č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokynem MF č. D Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě), č.j. 471/14 664/2003 ze dne 4. března 2003 pokyn zveřejněno na internetových stránkách české daňové správy Upozornění: - zákon č. 300/2008 Sb. účinný od o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (datové schránky) - rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ans 8/ týkající se elektronické komunikace na jakou adresu je třeba správcům daně zasílat podání v daňových věcech opatřené zaručeným elektronickým podpisem Na stránkách daňového portálu: informace o aktualitách a upozornění pro uživatele, dokumentace aj. možnost ověření nastavení počítače pro využití služeb daňového portálu (v části Technické podmínky -> Systémové požadavky - kontrola nastavení počítače) návod na řešení technických problémů - odkaz - Časté dotazy FAQ veřejně přístupné služby - není třeba zvláštního přístupu Elektronická podání pro daňovou správu (EPO) - možné použít bez zaručeného elektronického podpisu (ZAREP) nebo se ZAREP Zjištění stavu zpracování EPO Další informační zdroje - registr plátců DPH služby daňové informační schránky tuto aplikaci lze použít pouze se ZAREP!!! Osobní daňové účty. Osobní daňový kalendář Přehled písemností

2 Písemnosti, které lze podat elektronicky Písemnosti k daňové informační schránce Žádost o zřízení daňové informační schránky Žádost o zrušení daňové informační schránky Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky Plná moc neomezená Plná moc Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků včetně všech příloh Daňové přiznání k dani silniční Daňové přiznání k dani z nemovitostí Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám podle 34 zákona o správě daní a poplatků Hlášení platebního zprostředkovatele podle 38fa zákona 586/1992 Sb. Obecná písemnost určená pro FÚ, FŘ nebo MF(oznámení, žádosti) E-přílohy U vybraných písemností EPO má poplatník možnost k datové zprávě přiložit soubor (tzv. e-přílohu). Lze připojit e-přílohy v některém z aktuálně podporovaných formátů: DOC (dokument Microsoft Word), XLS (sešit Microsoft Excel), PDF (dokument Adobe Acrobat), JPG (obrázek z grafického programu nebo skeneru), TXT (textový soubor bez formátování), RTF (Rich Text Format, soubor z textového editoru - např. Microsoft Word nebo OpenOffice Writer). Dále je možné přiložit e-přílohy podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP), vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Velikost přikládaných souborů je v současné době limitována 4 MB u EPO2, 2 MB u EPO1. Přiložené soubory jsou nedílnou součástí datové zprávy a v případě použití elektronického podpisu jsou podepsány zaručeným elektronickým podpisem odesílatele zprávy společně s datovou zprávou. Způsoby podání: Podat lze prostřednictvím datové zprávy (obsahuje podání) na společné technické zařízení správců daně nebo na technickém nosiči dat (disketa) 1. se ZAREP podání je ekvivalentní podepsanému podání v listinné podobě 2. bez ZAREP + podat e_tiskopis (podepsaný zkrácený opis podání, který se zobrazí po odeslání podání) 3. bez ZAREP + platba (e_tiskopis nemusí být na FÚ dodán, pokud je splněna podmínka současně zaplaceno dle 21 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků - účinné pouze do !!!) Aplikaci elektronické podání lze využít se všemi výhodami k vyplnění formuláře, k jeho kontrole a k vytištění k podání v listinné podobě na FÚ. 2

3 Aplikace elektronické podání též umožňuje daňovému subjektu zjistit aktuální informaci o stavu jeho podání z centrální evidence společného technického zařízení správců daně přes volbu Zjištění stavu elektronického podání podle souboru s potvrzením (soubor s příponou potvrzeni.p7s) podle podacího čísla a hesla, které se zobrazí po odeslání podání Seznam možných stavů 0 Podání bylo uloženo do centrální evidence podání na společném technickém zařízení správců daně a probíhá kontrola platnosti podpisu 1 Podání bylo uloženo do centrální evidence podání na společném technickém zařízení správců daně. podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem byla provedena kontrola platnosti podpisu 2 Podání bylo odesláno na cílový finanční úřad. 3 Podání bylo doručeno na cílový finanční úřad. 4 Podání bylo doručeno na cílový finanční úřad, ale bylo odmítnuto. 5 Podání bylo doručeno na cílový FÚ a bylo přijato ke zpracování K prokázání podání, pokud vzniknou pochybnosti o jeho podání, je třeba správci daně zaslat soubor s potvrzením DPPDP potvrzeni.p7s Typ.pís. id_subjektu-datum pod.-čas pod-podací číslo-potvrzeni.p7s Služby daňové informační schránky Elektronické poskytování informací správcem daně je legislativně upraveno v 34d zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Přístup je umožněn pouze kvalifikovaným certifikátem, který je zřízen na základě zákona o elektronickém podpisu, a obsahuje identifikátor klienta MPSV (IK MPSV je unikátní - zajišťuje jednoznačné určení osoby). Schránka obsahuje vybrané informace evidované v daňovém spisu a na osobních daňových účtech daňového subjektu. Osobní daňové účty informace o stavech osobních daňových účtů a obratech, které se k nim vztahují, zobrazují se zůstatky ke dni nebo aktuální zůstatky, členěné podle druhu příjmu a finančního úřadu. Osobní daňový kalendář přehled termínů pro splnění daňových povinností. Přehled písemností zobrazuje přehled dostupných písemností s možností výběru písemností podle období, typu písemnosti, datu doručení, druhu příjmu a finančního úřadu a členění na odeslané/doručené. Zřízení daňové informační schránky Žádost o zřízení daňové informační schránky musí být podána elektronicky se ZAREP. Žádost podává daňový subjekt nebo osoba oprávněná jednat za daňový subjekt na místně příslušný FÚ (dle bydliště resp. sídla subjektu). 3

4 Zpřístupnění daňové informační schránky Přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky podá elektronicky se ZAREP místně příslušnému správci daně (dle subjektu, do jehož schránky chce nahlížet) fyzická osoba, která je daňovým subjektem nebo je oprávněna jednat za daňový subjekt Zrušení daňové informační schránky Žádost o zrušení daňové informační schránky musí být podána elektronicky se ZAREP. Žádost podává daňový subjekt nebo osoba oprávněná jednat za daňový subjekt na místně příslušný FÚ (dle bydliště resp. sídla subjektu). Jedna osoba může nahlížet do více schránek. Do jedné schránky může nahlížet více osob. Plná moc: Plnou moc (k DIS) nebo Plnou moc neomezenou lze podat elektronicky se ZAREP nebo v listinné podobě. Získání kvalifikovaného certifikátu informace lze nalézt na internetových stránkách ministerstva vnitra nebo prostřednictvím daňového portálu ve službách daňové informační schránky (odkaz kvalifikovaný certifikát ) Akreditování poskytovatelé certifikačních služeb: Česká pošta, s.p. (www.postsignum.cz ) První certifikační autorita, a.s. ( ) eidentity a.s. ( ) Cena kvalifikovaného certifikátu je pro občany od 190 Kč včetně DPH s platností na 1 rok. Pro komunikaci s daňovou správou musí kvalifikovaný certifikát obsahovat identifikátor klienta Ministerstva práce a sociálních věcí!!! (IK MPSV - tento požadavek se zaškrtne při vyplňování zákaznického formuláře, když se žádá o vydání kvalifikovaného certifikátu) Kvalifikovaný certifikát z důvodů důvěryhodnosti doporučujeme nechat zveřejnit. Seznam vydaných kvalifikovaných certifikátů je uveden na internetových stránkách kvalifikované certifikační autority S kvalifikovaným certifikátem je třeba zacházet obezřetně jako s platební kartou!!! Potřebné doklady k žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu: občanský průkaz (cizinec PAS) doloží každý další doklad totožnosti (karta ZP, pas, řidičský průkaz, RL...) - doloží každý doložení existence společnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení Českého statistického úřadu o registraci a přidělení IČ...) - doloží podnikatel, OSVČ potvrzení o zaměstnaneckém poměru - doloží zaměstnanec Před návštěvou kontaktního místa certifikační autority je třeba: vyplnit objednávku vyplnit zákaznický formulář zaškrtnout, aby certifikát obsahoval IK MPSV!!! vygenerovat pár klíčů a žádost o vydání certifikátu vygenerovaný soubor nahrát na přenosné médium 4

5 Obchodní místo České pošty, s.p.: Jindřišská 14, Praha 1 Kontaktní místa České pošty, s.p.: Praha 1, Jindřišská 14/909, tel Praha 4, Na Strži 42/1709,tel Praha 6, Kafkova 19/102, tel Benešov, Poštovní 478, tel Beroun, Kostelní 121, tel Kladno, Poštovní nám. 2357, tel Kolín, Nám. Republiky 241, tel Kutná Hora, Masarykova 148, tel Mělník, Tyršova 100, tel , Mladá Boleslav, Komenského nám. 95, tel Nymburk, Nám.Přemyslovců 127/5, tel Příbram, Generála Tesaříka 179, tel Rakovník, Husovo nám. 21, tel , Říčany u Prahy, Masarykovo nám. 62, tel Registrační autority První certifikační autority, a.s. - Pracoviště umístěná na pobočkách Československé obchodní banky, a.s. - seznam na internetových stránkách Od pro neklienty ČSOB změna postupu informace na internetových stránkách Zneplatnění certifikátu: (havárie počítače, ztráta soukromého klíče apod.) Provádí se na kontaktním místě - osobně nebo telefonicky či em. Nutné sdělit sériové číslo certifikátu nebo jméno certifikátu a datum vystavení a heslo pro zneplatnění (uvedeno v protokolu o vydání certifikátu). Pokud heslo nesouhlasí, nebo je neznáte, musíte se na kontaktní místo dostavit osobně (s platným dokladem totožnosti) a vyplnit písemnou žádost o zneplatnění certifikátu (vzor žádosti lze stáhnout z webových stránek kvalifikované certifikační autority). Seznam zneplatněných certifikátů je uveden na internetových stránkách kvalifikované certifikační autority. Obnova kvalifikovaného certifikátu před vypršením lhůty platnosti Pokud nedošlo ke změně osobních údajů nebo údajů v certifikátu, je možné opět si nechat vystavit nový certifikát osobně na kontaktním místě nebo požádat o vydání následného certifikátu elektronickou cestou tak, že na adresu elektronické podatelny kvalifikované certifikační autority pošlete elektronicky podepsaný se žádostí o obnovu certifikátu. 5

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN verze 1.0 platná od 30. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám připravit se na změny, které přináší zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Praha - červenec 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

Datové schránky. Základní informace

Datové schránky. Základní informace Datové schránky Základní informace 1. Úvod Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Jejich pomocí bude možné zasílat dokumenty v elektronické

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Petr Kohout. Datové schránky a aplikace na jejich podporu

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Petr Kohout. Datové schránky a aplikace na jejich podporu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Kohout Datové schránky a aplikace na jejich podporu Bakalářská práce 2010 Prohlášení

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Elektronická podání z Money S3 (finanční správa ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Intrastat)

Elektronická podání z Money S3 (finanční správa ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Intrastat) Elektronická podání z Money S3 (finanční správa ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Intrastat) účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O E M S3 (, ČSSZ,, I )... 1 Seznam podporovaných elektronických písemností

Více

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1 ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ Verze 1.1 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...4 1.1 Technické požadavky...4 1.2 Nastavení zabezpečení a JavaScript...4

Více

Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011

Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011 DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Mgr. Eva Urbanová Brno, 20. 12. 2011 Cíl semináře Seznámení se základní legislativou v oblasti datových Seznámení se základní legislativou v oblasti datových schránek a její praktická

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Verze 2.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE březen 2015 Vážení uživatelé, legislativní změny právních předpisů, které nabyly účinnosti 1. 1. 2015, vyvolaly nutnost

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více