Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA"

Transkript

1 Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012

2 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních společností Zkoumané oblasti Vztah s finančními úřady Daňové kontroly Vnímání daňové jistoty Závazná posouzení Shrnutí 2 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

3 O průzkumu Sběr dat proběhl v květnu a červnu 2012 Celkem 1328 respondentů z 24 zemí regionu EMEA Respondenti: více než 100 velkých firem v ČR 80 % firem v průzkumu má roční obrat vyšší než 1 mld. Kč Skladba zúčastněných firem podle odvětví Průmyslová výroba (26 %) Technologie, média a telekomunikace (13 %) Finanční služby (12 %) Spotřební zboží a doprava (12 %) Farmacie (6 %) Energetika (6 %) Ostatní (25 %) 3 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

4 Vztah s finančními úřady

5 Vztah s finančními úřady Jak byste obecně popsal vztah Vaší společnosti s finančním úřadem? Jak byste obecně popsal vztah Vaší společnosti s finančním úřadem? 1% Velmi dobrý Dobrý Špatný Velmi špatný 65% 7% 27% Velmi dobrý Dobrý Špatný Velmi špatný % 1% 9% 23% 18% 14% 56% 71% 69% 68% 57% 4 2 8% 14% 29% ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Obecně mají společnosti v rámci EMEA dobrý vztah s jednotlivými daňovými úřady Téměř dvě třetiny (65 %) respondentů popsaly svůj vztah jako dobrý Více než čtvrtina (27 %) ho ohodnotila jako velice dobrý Naopak více než 15 % respondentů v Polsku či Rakousku však považuje svůj vztah s daňovými úřady za špatný či velmi špatný V České republice panuje nadprůměrná všeobecná spokojenost se vztahy s finančními úřady 5 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

6 Vztah s finančními úřady Porovnání vztahu s finančním úřadem ve své zemi a v zahraničí Porovnání vztahu s finančním úřadem ve své zemi a v zahraničí Lepší Horší Ani lepší, ani horší Nevím 27% 38% 23% 12% Lepší Horší Ani lepší, ani horší Nevím % 15% 29% 36% 49% 55% 46% 39% 27% 36% 29% 8% 12% 4% 14% 49% 31% 18% 2 14% ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Více než třetina respondentů (38 %) nevidí podstatný rozdíl ve vztahu se svým domácím a zahraničním správcem daně Čtvrtina (23 %) se domnívá, že ve své zemi má se správcem daně lepší vztah. Naopak 12 % respondentů má lepší vztah s finančními úřady v zahraničí Do odpovědí českých respondentů se zřejmě promítají relativně menší zkušenosti s daňovou správou v zahraničí 6 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

7 Vztah s finančními úřady Požadoval správce daně v posledních 2 letech poskytovat informace v elektronické podobě? Požadoval správce daně v posledních 2 letech poskytovat informace v elektronické podobě? Ano, pravidelně Ano, alespoň jednou Ne Netýká se 28% 11% 24% 37% Ano, pravidelně Ano, alespoň jednou Ne Netýká se % 9% 2 12% 8% 31% 24% 16% 23% 12% 4 22% 21% 23% % 3 46% ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko V rámci EMEA uvedlo 83 % respondentů, že finanční úřad umožňuje poskytování informací v elektronické podobě, 4 % uvedlo, že nikoliv. Celých 13 % respondentů na tuto otázku překvapivě nedokázalo odpovědět. Na otázku, zda v posledních dvou letech správce daně požadoval poskytnutí informací v elektronické podobě, odpovědělo kladně pouze 61 % respondentů, přičemž z toho pouze 37 % uvedlo, že finanční úřad požaduje informace v elektronické podobě pravidelně ČR drží krok s ostatními zeměmi EMEA. Rovných 40 % respondentů dokonce uvedlo, že správce daně informace v elektronické podobě požaduje pravidelně 7 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

8 Daňové kontroly

9 Daňové kontroly EMEA Zaznamenala Vaše společnost v posledních 12 měsících změnu v četnosti daňových kontrol? 19% 21% 7% Byla vyšší Beze změny Byla nižší Nevím 53% Stejně jako před dvěma lety respondenti potvrdili, že nejvíce daňových kontrol v zemích EMEA probíhá v oblasti DPH a dále na daních z příjmů. Předpokládáme, že obdobných stav panuje také v České republice Více než polovina respondentů (53 %) uvedla, že za poslední rok se intenzita daňových kontrol nezměnila Přestože se mnoho zemí v současné době snaží maximalizovat daňové příjmy a omezovat úniky, pouze pětina respondentů (21 %) se domnívá, že správci daně byli v posledním roce aktivnější 9 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

10 Daňové kontroly Má vaše společnost otevřené případy se správcem daně déle než 2 roky? Má vaše společnost otevřené případy se správcem daně déle než 2 roky? 55% 4% 4% 37% Ano Ne Nevím Netýká se % 8% 74% Ano Ne Nevím Netýká se 2% 7% 11% 49% 44% 57% 42% 44% 43% 15% 69% % ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko V rámci regionu EMEA odpověděla většina respondentů, že ne (55 %), naopak 37 % respondentů potvrdilo, že ano Ačkoliv existuje obecně rozšířené přesvědčení, že daňová řízení v České republice trvají neúměrně dlouho, výsledky průzkumu naznačují spíše opak Pouze u 10 % českých respondentů trvala daňová řízení pravidelně více než 2 roky 10 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

11 Daňové kontroly Je Vaše společnost připravena se aktivně zapojit do soudních sporů? Je Vaše společnost připravena se aktivně zapojit do soudních sporů? 3% 7% 5% 7% 31% 47% Ano Pravděpodobně ano Neradi bychom Ne Nevím Netýká se Ano Pravděpobně ano Neradi bychom Ne Nevím Netýká se 1 5% 5% 8% 11% 4% 4% 8% 4% 3% 11% 9% 13% 12% 31% 25% 33% 22% 8% 49% 8% 46% 57% 31% 44% 23% 15% ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Téměř polovina respondentů (47 %) je připravena se soudit, necelá třetina (31 %) uvedla, že by se pravděpodobně soudila Všeobecně v České republice neprobíhá příliš mnoho soudních sporů v daňové oblasti. Určitě by se soudila jen čtvrtina respondentů (23 %), zatímco polovina (49 %) uvedla, že by do soudního sporu pravděpodobně šla I přes relativně vysoké odhodlání hájit se u soudu se v posledních třech letech firmy opravdu soudily jen zřídka. Na úrovni EMEA se nesoudilo 74 % a v České republice dokonce 92 % respondentů 11 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

12 Vnímání daňové jistoty

13 Daňové kontroly EMEA Ovlivňuje nebo dokonce poškozuje daňová nejistota Vaše podnikatelské aktivity? Česká republika Ovlivňuje nebo dokonce poškozuje daňová nejistota Vaše podnikatelské aktivity? 48% 52% Ano Ne 41% 59% Ano Ne V zemích EMEA se 52 % respondentů domnívá, že daňová nejistota v jejich zemi ovlivňuje nebo dokonce poškozuje jejich podnikatelské aktivity Ne příliš lichotivým výsledkem průzkumu je, že v České republice tento názor potvrdilo dokonce 59 % dotázaných 13 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

14 Vnímání daňové jistoty Jaké jsou dvě hlavní příčiny daňové nejistoty ve Vaší zemi? Časté změny daňové legislativy 28% Nepřiměřená délka daňových řízení 12% Nedostatky v informacích publikovaných daňovou správou 12% Retroaktivní legislativní změny 1 Na úrovni EMEA 28 % respondentů zvolilo jako hlavní příčinu daňové nejistoty časté změny daňové legislativy. Domníváme se, že tento důvod je klíčový pro vnímání daňové ne/jistoty také v České republice Následuje s 12,4 % nepřiměřená délka daňových řízení Nedostatky a rozpory ve stanoviscích daňové správy byly (12,1 %) označeny jako třetí nejdůležitější důvod daňové nejistoty 14 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

15 Závazná posouzení

16 Závazná posouzení Existují/používají se ve Vaší zemi závazná posouzení? Ano Ne Nevím 44% 25% 11% 33% 8% 5% 58% 14% 89% 68% 62% 25% 42% 17% ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Závazná posouzení vydávaná orgány daňové správy mohou být užitečným nástrojem ke zvyšování daňové jistoty, a proto nás zajímalo, zda o nich účastníci průzkumu vědí, a zda je také v praxi využívají To, že v České republice existují závazná posouzení, správně odpovědělo jen 42 % dotázaných, 12 % uvedlo, že ne a 44 % dotázaných vyplnilo, že neví Podle odpovědí v našem průzkumu zároveň pouze 6 % dotázaných již někdy daňovou správu o závazné posouzení požádalo, zatímco 67 % tuto možnost ještě nevyužilo 16 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

17 Shrnutí, aneb co z průzkumu vyplývá Více než polovina českých společností domnívá, že nízká míra daňové jistoty ovlivňuje nebo dokonce poškozuje jejich podnikání Obecně mají společnosti dobrý vztah se svými finančními úřady České a slovenské firmy se všeobecně do soudních sporů s daňovou správou příliš nehrnou Nejvíce firmám vadí časté změny v daňových zákonech Daňovou jistotu by zvýšila právní stabilita, rychlejší daňová řízení a kvalitnější informace zveřejňované daňovou správou 17 Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

18 Kontakty Deloitte TOMAS SEIDL partner v daňovém a právním oddělení, Deloitte Tel.: JAROSLAV ŠKVRNA partner v daňovém a právním oddělení, Deloitte Tel.: RADKA MAŠKOVÁ ředitelka v daňovém a právním oddělení, Deloitte Tel.: PETR NEUSCHL manažer oddělení nepřímých daní, Deloitte Tel.: Daňová jistota průzkum společnosti Deloitte

19 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí?

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Naděžda Horáková Nedávno jsme si v referendu odhlasovali vstup naší země do Evropské unie. Součástí naší smlouvy o přistoupení, se kterou jsme tímto krokem

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Digital IQ. 6. ročník globálního průzkumu. Česká republika a Slovensko. Jaká je digitální vyspělost firem? www.pwc.com/cz

Digital IQ. 6. ročník globálního průzkumu. Česká republika a Slovensko. Jaká je digitální vyspělost firem? www.pwc.com/cz www.pwc.com/cz 6. ročník globálního průzkumu Digital IQ Česká republika a Slovensko Jaká je digitální vyspělost firem? Co odlišuje průměrné firmy od těch nejúspěšnějších? Co lídři trhu dělají jinak a jak

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků 15. Výsledky průzkumu č. 15 AMSP ČR Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků Zadání průzkumu Průzkum je zaměřen na postoj malých a středních podniků k finančnímu plánování

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

Výsledky ankety Zákon roku 2014: Podnikatelé volají po jednotném datu spouštění nových předpisů

Výsledky ankety Zákon roku 2014: Podnikatelé volají po jednotném datu spouštění nových předpisů Tisková zpráva Výsledky ankety Zákon roku 2014: Podnikatelé volají po jednotném datu spouštění nových předpisů Praha, 28. května 2015 V anketě Zákon roku 2014 o nejlepší legislativní počin v loňském roce

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

PŘESHRANIČNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V EVROPĚ POSTŘEHY Z PRAXE O JEHO POTŘEBĚ A DOSTUPNOSTI

PŘESHRANIČNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V EVROPĚ POSTŘEHY Z PRAXE O JEHO POTŘEBĚ A DOSTUPNOSTI PŘESHRANIČNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V EVROPĚ POSTŘEHY Z PRAXE O JEHO POTŘEBĚ A DOSTUPNOSTI PŘESHRANIČNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V EVROPĚ POSTŘEHY Z PRAXE O JEHO POTŘEBĚ A DOSTUPNOSTI Evropské spotřebitelské centrum Dánsko

Více

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v České a Slovenské republice za rok 2011 1 z 29 1. Obsah Úvod 3 Hlavní závěry průzkumu 4

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Podnikavost studentů UTB

Podnikavost studentů UTB Vyhodnocení dotazníku Podnikavost studentů UTB Zadavatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Zhotovitel: ADbridge (zodpovědná osoba Ondřej Ploch) Datum: 20. 12. 2011, ve Zlíně Metodika: Šetření bylo

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

HR Monitor. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce. Březen 2015

HR Monitor. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce. Březen 2015 HR Monitor MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce Březen 2015 Obsah 1. ÚVOD...3 2. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ...4 3. DŮLEŢITOST PERSONALISTIKY V PODNIKU...6 4. TVŮRČÍ A

Více