Nehemia info Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nehemia info Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715"

Transkript

1 nhmia Přináším změnu do lidských životů Nhmia info Nadační fond Nhmia, Slská 29, Havířov - Bludovic tl Kurz Kairos Pilotní kurz v Smilovicích Irák Tváří v tvář nřděnému zlu Svrní Kavkaz Kráva do každé rodiny H. Ross Vš, co j v mých silách, učiním pro Njvyššího Írán Sbírka na prské Bibl

2 2 3 Projkty Nhmia a sznam variabilních symbolů 1000 Humanitární projkty 1001 Fond Náhlé pomoci 1002 Humanitární sbírka 1003 Lékařská pomoc dětm 1006 Obnova dětského domova Slavjansk na Ukrajině 1101 Kavkaz Kráva do každé rodiny 1120 Ukrajina dětské domovy 1202 Děti Etiopi Kofl 1203 Děti Tanzani Masajové 1204 Děti Etiopi Jimma 1301 Svrní Kora pkárna 2000 Misionáři 2101 Ukrajina, Balkán Václav Bdnář 2102 Bosna a Hrcgovina David Symon 2104 Slovnsko Jan Bihári 2302 Prsi 2501 Austráli Thomas a Marcla Hmpfilovi 3000 Projkty praktické pomoci 3301 Izral obnova lsů na Karmlu 3302 Trénní vůz pro Hamida 3102 Pracovní výjzd do Moldavska 4000 Rozvoj krátkodobé misi 5000 Podpora národních církví a pastorů 5101 Ukrajina pastor Pavl Golub 5102 Ukrajina pastor Michail Balko 5103 Ukrajina pastor Konstantin Mlnik 5104 Chorvatsko Dohnalovi 5201 Etiopi vanglisté TFM 5301 Čína Bibl pro Čínu 5302 Jakutsko Ilja a Aňa 6000 Správa projktů a provoz organizac 6004 Nurčné dary 6410 Mzdy a dotac na mzdy 6412 Mzda Loš Cásk 6413 Mzda Danuš Bdnářová 8000 Srvisní podpora misi 8104 Vzdělávací kurzy a akc 8201 Časopis Nhmia INFO 8202 Publikac misijní litratury Platby v ČR: Citfin Praha číslo účtu: /2060 (účt bz bankovních poplatků) Na tnto účt j možné zasílat dary i v jiných měnách nž jn v CZK (USD, EUR, GBP aj.). ČSOB Havířov číslo účtu: /0300 Rdaktor Miroslava Cásková Adrsa rdakc Nhmia Info Slská 29, Havířov-Bludovic Čská rpublika Tlfon Řditl Kanclář Účtní Wb Facbook facbook.com/nhmiacz Flickr flikr.com/nhmiacz Stěhujt-li s nbo mát-li změněnou adrsu, djt nám prosím včas vědět a napišt nám svou starou i novou adrsu, abychom vám mohli i nadál zasílat Nhmia Info. Pokud bydlít na Slovnsku, njlvnější cstou, jak podpořit projkty, j poslat pníz na účt Tatra banky: platba v urch č. ú /1100, var. sym platba v US dolarch č. ú /1100, var. sym Při těchto platbách s nplatí žádné mzinárodní bankovní poplatky! V případě, ž mát zájm podpořit rozvoj určité oblasti projktů, použijt obcný variabilní symbol oblasti s prvním číslm a třmi nulami. MISIJNÍ KURZ KAIROS Kurz Kairos j intraktivní kurz o světové křsťanské misii, jhož cílm j vzdělávat, inspirovat a vyzvat křsťany, aby s do misi aktivně zapojili a stali s jjí součástí. Pomáhá směrovat církv i misijní organizac. Přdstavujm vám pilotní projkt misijního kurzu Kairos, ktrý proběhn črvna 2015 v Smilovicích. Protož s jdná o pilotní projkt, bud probíhat v anglickém jazyc. Hoří-li vám srdc pro misii a toužít-li prakticky začít, pak j Kairos jdním z prvních kroků k vyjití. Kurz již probíhá v víc nž 45 zmích světa a byl přložn do víc nž 20 jazyků. Všud s stkávám s pozitivními ohlasy a svědctvími, kdy Kairos pomohl lidm odkrýt Boží vůli pro jjich život i pro církv a mnohé motivoval k aktivnímu zapojní s do misi. Kairos Kurz využívá řadu osvědčných vzdělávacích prostřdků, včtně skupinových diskusí, krátkých přdnášk, modlitb, vidí k výuc. Studnti s také účastní spciálně navržných činností. J navržn tak, aby položil základní kámn v životě každého křsťana i místního sboru v otázc closvětové křsťanské misi. Bud-li základ pvně položn, můž dojít k vzrušující a smysluplné misijní práci. Kairos s zaměřuj na čtyři základní oblasti misi: BIBLICKÁ 1. Boží záměr a plán Z Bibl zjistím, ž misi j cntrm Božího zájmu. 2. Izral lid smlouvy Budm studovat, jak Bůh s vyvolným národm jdnal, nboť Jho touhou bylo naplnit své záměry právě skrz Izral. 3. Msiáš, poslství a tn, ktrý dané poslství ns Prostřdnictvím Nového Zákona pochopím, ž Boží zájm a starost o všchny národy j Jho hlavním záměrm a cílm. HISTORICKÁ 4. Křsťanské hnutí šířící s do clého světa Budm sldovat vývoj křsťanství od jho počátků až po současnost. STRATEGICKÁ 5. Misijní stratgi Zamyslím s nad důlžitostí, hodnotou a povahou stratgi v světové křsťanské misii. 6. Zbývající úkol Podívám s na zbývající misijní úkol, kd j njvíc nzasažných národů a konkrétně jakým způsobm bychom j mohli zasáhnout. 7. Světová křsťanská týmová prác Budm hovořit o různých zajímavých způsobch, do ktrých by s církv mohla a měla zapojit, a násldně tak naplnila světové misijní poslání. KULTURNÍ 8. Mzikulturní důvody V této kapitol s budm zabývat možnostmi, ktrými lz vanglium v odlišné kultuř přdávat. Rovněž s v této souvislosti podívám na církv a jjí důsldky, abychom v nzasažných komunitách získali pro Krista nové učdníky. Elktronickou přihlášku nalznt na našich stránkách Kurzovné 1500 Kč, ubytování 222 Kč/os./noc, plná pnz 1195 Kč, polopnz 850 Kč.

3 4 irák írán Irák tváří v tvář Bibl nřděnému zlu pro Írán 5 Na začátku břzna jsm s stkali s Volkrm Baumannm, pracovníkm němcké partnrské organizac AVC/ Nhmia. Volkr již Irák několikrát osobně navštívil. J to místo vlkého nbzpčí, místo bolsti a bznaděj, utrpní a zklamání, al také oblast, kd lidé zoufal potřbují naši pomoc, podporu, útěchu, naději a lásku. I mnozí z vás jst s stali prodloužnou rukou, jjíž pomoc dosáhla až do Bagdádu a Duhoku. Bylo dojmné dozvědět s o okolnostch souvisjících s clkovou podporou projktu v Iráku. Na konci loňského roku tlfonoval Volkrovi pastor bagdádského sboru a naléhavě prosil o pomoc. Potřbovali thdy výkonný gnrátor do místní nmocnic. Elktřina totiž vypadává i několikrát dnně. Jak potěšující bylo zjištění, ž jsm my jako Nhmia díky vašim příspěvkům vysbírali v daný okamžik přsně takovou částku, ktrá byla k koupi nového gnrátoru nutná, tdy dolarů! Nic s nděj náhodou. budoucnost, vrátit jim radost. Utišit bolst nad ztrátou těch njbližších. Spolu s každou pomocí přináší místní spolupracovníci také to njvětší poslství o naději, ktrou mám. Přmáhají zlo dobrm. Snaží s rozbitou a rozdělnou spolčnost opět spojit. Pro mnohé uprchlíky j také vlic těžké smířit s s vědomím, ž s dlouholtá sousdská přátlství proměnila v npřátlství a smrt. Ti, s ktrými sdílli své životy, jjichž děti si spolu hrály na ulicích, s stali jjich úhlavními npřátli. Musli přd nimi utéct. Nzbylo jim nic víc nž to, co měli na sobě. Křsťanská organizac NLC (Nw Christian Lif) s snaží všm uprchlíkům v oblasti zajistit potravinovou pomoc. Děti také dostávají balíčky s školními potřbami. Dnně připravuj víc nž 400 jídl, snaží s pomáhat rodinám s dětmi. Nmají na čm spát, a tak jim NLC zajišťuj postl a matrac, plynové vařič, ldnic i klimatizac. V létě s totiž tplota pohybuj kolm 55 stupňů Clsia, a potraviny s tak vlic rychl kazí, horká voda s ndá pít. Děkujm za vaši finanční pomoc i podporu. Svým dílm jst přispěli a přispívát k změně a lpšímu životu a proměňujt tmu v lidských duších na světlo. Věřím, ž všchna stkání s Volkrm Baumannm nám pomohla lép pochopit, jak j pomoc druhým důlžitá a potřbná a jak málo stačí k tomu, abychom mohli změnit život druhých. Bibl mění národy. Bibl změnila Británii, přtváří Amriku a j také vlmi pravděpodobné, ž díky obrovskému počtu rozdaných Biblí v Číně rapidně rostou tamní podzmní církv. V době, kdy v Íránu vyšl nový přklad Bibl, povstala obrovská vlna radosti. Standardní přklad byl totiž 100 lt starý a pro mnohé vlmi nsrozumitlný a další dostupný přklad jn volně přložný parafrázovaný. Nový přklad j přložn do soudobé prštiny. Zd j pár svědctví z Íránu Na tnto nový přklad jsm čkal mnoho lt. Dondávna jsm musl k svému starému přkladu Bibl používat několik slovníků z staré prštiny do nové. J to skvělé, nyní všm slovům zřtlně rozumím. vdoucí domácí skupinky Už nmám při čtní pocit, jako bych čtl cizí knihu přložnou do mého jazyka. Mám pocit, ž j to kniha napsaná přímo pro mě v mém jazyc. J to opravdu vlký rozdíl. vdoucí sboru Přčtl jsm Gnsis, Exodus a nyní čtu Lviticus. Pochopil jsm spoustu věcí, ktré jsm přdtím ndokázal uchopit. Příprava mých kázání j nyní obohacující! Nmůžu s dočkat, až budu opět kázat! pastor sboru Prostřdnictvím vašich darů mohla Nhmia do Íránu poslat 436 prských Biblí. Každá darovaná Bibl j jasným svědctvím a vyslyšnou modlitbou. V Íránu nyní panuj obrovské probuzní. Lidé přijímají Krista v takovém počtu jako snad momntálně nikd jind na světě. Tamní církv j podl mnohých njrychlji rostoucí církví na světě. Pokud budou církv i nadál zakoušt dynamický růst, bud v Íránu v roc 2020 přs jdn milion dalších obrácných muslimů. Mám radost, ž jsm prostřdnictvím přdvánoční sbírky mohli zajistit opravdu hodnotný přklad, navíc také v kvalitním provdní vázaný v kůži. Posvátná úcta, ktrou tamní kultura chová k svatým knihám, totiž povzbudila vydavatl i k lpšímu provdní. V modlitbách za Írán však nustávjm. Pro inspiraci k modlitbám nabízím tnký sšit 30dnního modlitbního průvodc Írán 30 (můžt si jj objdnat v kancláři Nhmia za 90 Kč). Ano, islámští xtrémisté s prostřdnictvím zpráv a intrntu snaží šířit strach. Nahání lidm hrůzu a přináší bznaděj. Dopřdu vědomě zastrašují a utlačují národy. Jjich cílm j učinit z Iráku muslimský stát, zabavit pro sb vškré úzmí křsťanů a jzídů. Ti mají pouz několik možností: konvrtovat na islám, zaplatit obrovskou pokutu, ktrou si téměř nikdo nmůž dovolit, nbo smrt. Kdo jn můž, utíká pryč. Žny jsou prodávány do otroctví a znásilňovány. Křsťanské domy jsou viditlně označny. Městy s šíří jasná zpráva: Staň s muslimm, nbo tě zabijm. ISIS začal ničit města a křsťané byli nucni své domovy opustit. Spí na ulicích nbo v stanch, v přplněných školách a církvních budovách. V zimním období jsou stany promočné, všud j spousta bláta. I v té njtěžší chvíli však křsťané můžou šířit naději, rozdávat lásku a pohlazní, objímat bolavé a ztrápné duš a sdílt s nimi jjich příběhy, nabídnout dětm jinou Za NF Nhmia Miroslava Cásková a Volkr Baumann Pokud chct podpořit projkt v Iráku, použijt prosím č. účtu /2060, v.s Clková částka, ktrou jsm na tnto projkt obdržli, činí Kč. Děkujm! Uchopm také výzvu sstry Rashin Soodmand: Uděljm malou, jdnoduchou věc... Bůh j schopn z mála udělat něco VELKÉHO.

4 6 NHE MIA INFO a r o K í n r Sv svrní kora a n r á k P projkt Na projkt Svrní Kora pkárna jsm díky vám v loňském roc vybrali 780 tisíc Kč. Projkt i přs npříznivé zatční něktrých spolupracovníků dál pokračuj. Prosím modlt s. Kéž zvládnou a ustojí všchny obtíž, ktrým musí v současné době člit. Zhruba 6 mil. lidí v Svrní Korji trpí hladm, podvýživou, různými nmocmi a bolstí. V tomto případě naš láska prochází žaludkm. Stál tdy v spolupráci s Švýcarskou AVC/Nhmia podporujm 6500 dětí v 68 matřských školkách a školách. Šst dní v týdnu dostávají děti dnně bochník chlba, obohacnými různými smínky, a hrnk sójového mléka. Roční podpora jdnoho dítět činí v přpočtu 1550 Kč (130 Kč měsíčně). Vzhldm k tomu, ž děti z Svrní Korj jsou v průměru o 16 cm mnší nž děti z Jižní Korj a v zmi j vlký hlad a chudoba, útlak a strach, věřím, ž naš pomoc přináší do jjich bznaděj či nvědomosti alspoň kousk nb Sbírk a N HEMIA INFO čína l b i B é sk n na čí Na čínské Bibl jsm v loňském roc s vaší pomocí vybrali Kč. V Číně j nustálý hlad po Božím Slově. Podzmní církv nuvěřitlným způsobm rostou, a i když jsou křsťanství a opravdová víra v Boha současným vládním ržimm nustál silně potírány a mzi mladými lidmi přvládá atismus, šíří s Boží Slovo a Jho moc stjně rychl. Tam, kd j vlká tma, také vlmi jasně září Jho světlo. Děkujm za vaši vytrvalost a nustálé finanční dary, ktré na tnto projkt posílát. Cna jdné Bibl j cca 110 Kč (zálží na kurzu dolaru). V našm sboru byla dívka, ktrou jjí vlastní rodina unsla. Dozvěděla s totiž o jjím obrácní. Přivzli ji zpět do rodné vsnic, kd jí zlámali obě nohy, aby nmohla utéci, a nutili ji, aby s vrátila zpět k islámu. To j příběh, s ktrým s s námi podělila vdoucí církv z kmn Chujů v Číně. Pochází z muslimské rodiny a přd 14 lty vydala svůj život Kristu. V oblasti, z ktré pochází, j každý, kdo opustil islám, považován za zrádc a j mu dáváno jasně najvo, ž svým činm pošpinil a vlic zostudil svou rodinu. To j také důvodm častých únosů nbo vražd z cti. Navzdory vlkému riziku s však mnoho lidí z kmn Chujů stává křsťany. J až nuvěřitlné, jak s vanglium dotýká srdcí lidí z kmn Chujů. Mnozí z nich jsou ochotni vzdát s úplně všho na světě a násldují Krista. Kristus má pro ně obrovskou cnu, větší nž jjich vlastní život. sb j npřijímají. Místní vládní zastupitlstvo má strach z jakéhokoliv nábožnského stkání. Pastor Askar s musí svým sborm, vlivm napjaté situac, scházt tajně. Za odhalní j nmilosrdně čká několik lt vězní. Musí být xtrémně opatrní. Chtějí-li křtít nově obrácné, čkají v létě až do naprostého stmění a pak s sjdou tajně u jzra, kd samotný křst proběhn. V zimě j situac složitější, v noci mrzn, proto křtí věřící vodou z láhv. Stjná situac j i uprostřd malé vsnic nově obrácných tibtských buddhistů. Schází s pouz v vlmi malých skupinách. Pronásldování z strany Tibťanů j opravdu obrovské. Polici s v většině případů v chánskočínských sborch a církvích zdržla násilí a raději zv církvní vdoucí na čaj. J to ufmismus politická manipulac, skrz ktrou s snaží nastavit jasná pravidla, omzit nábožnskou aktivitu a stkávání, a svou taktiku k dosažní harmonické spolčnosti považují za vlic fktivní. A na co s ptají? Zjišťují, kdo vd sbor, jstli jsou v církvi zapojni nějací cizinci. Naléhají na pastory, aby sbory nrostly. Pastor místního sboru s ndávno s jdním vlitlm polici spřátlil a sdíll s s ním o tom jak uvěřil v Krista. (zdroj Opn Doors) Žádné pronásldování na světě nzastaví Boží plány a Boží Slovo nikdy nztratí svou moc. Příběhy křsťanů v Číně jsou rozdílné. Zálží, z jaké oblasti pocházít. Zdá s, ž clkově s situac křsťanů v Číně zlpšila, al křsťané z mnšinových tnických skupin, jako jsou Ujgurové či lidé z kmn Chujů, člí vlivm muslimského prostřdí vlkému pronásldování. na zapojit zasláním pněz Do projktu s můžt Děkujm. č.ú /2060, v.s Pastor Askar j Ujgur z provinci Sin-ťiang na svrozápadě Číny. V posldních ltch v této provincii zakořnil islámský xtrémismus, a v loňském roc navíc zsílil. Dochází k násilným útokům včtně zabíjní nvinných lidí u stanic mtra. Proto mají lidé z Ujgurů strach a mzi Prostřdky na tisk čínských B iblí můžt stál zasílat na účt čí slo /20 60, v.s

5 8 svrní kavkaz svrní kavkaz 9 Projkt Kráva do každé rodiny V loňském roc s nám podařilo na pomoc uprchlíkům v oblasti Svrního Kavkazu nashromáždit Kč. Za clou dobu trvání projktu jsm nakoupili 24 krav a 17 tlat, ktré tak mohly zásadně změnit životní úrovň několika rodin. V osadě Voschod II dns žij cca 450 rodin. Většina z nich pochází z Jižní Osti, odkud uprchly přd občanskou válkou. Místní úřady vyčlnily uprchlíkům oblast, kd s v minulosti skladoval chmický odpad. Zd začali nové životy, avšak v podmínkách, ktré lz jn těžko nazvat přívětivými. Bznaděj, zoufalství, bolst, nmoci a chudoba vystihují ralitu všdních dnů obyvatl osady Voschod II. Pracovníci svroostinské misi Milosrdi pravidlně přichází, aby pomohli měnit jjich životy k lpšímu. Skrz praktickou a humanitární pomoc j Nikolaj Kobzv, koordinátor clého projktu, schopn s k lidm přiblížit, a krávy z Čské rpubliky s tak dostanou do sociálně njslabších rodin. Posldní dva roky práci bohužl komplikuj nstabilní konomická situac. Hodnota rublu rapidně klsá a tím také stoupají cny potravin. Kráva, ktrá dřív stála 1000 dolarů, stojí dns bzmála jdnou tolik tdy 1900 dolarů. I přsto vidím v tomto projktu smysl. Nnabízím lidm pouz zlpšní životní úrovně, al ukazujm jim Boží srdc a Jho lásku. Lidé mají možnost navštěvovat pravidlné ndělní bohoslužby. Nikolaj Kobzv s těmto lidm soustavně věnuj a v břznu nám poslal příběhy dalších dvou rodin, ktrým byla naš pomoc poskytnuta:... Rozhodli jsm s podpořit chudou rodinu Salichových. Věřím, ž tnto krok nbyl náhodný, protož u Boha žádné náhody njsou. Patimat j z Dagstánu a vdala s za Ostinc Gorgia. Rodič od dětství vdli Patimat k zodpovědnosti, práci a trpělivosti. Sousdé ji znali jako vslé děvč a vždy o ní mluvili s láskou. S humorm přkonávala všchny potíž, ktré ji v životě provázly. Njtěžší bolstí, ktrou musla přkonat, byla skutčnost, ž nmůž mít děti. Rodič manžla j za to také kritizovali. Bylo těžké vidět kolm sb spoustu dětí, slyšt rozhovory sousdů, ktří s baví o svých dětch, chodících do školky nbo do školy. Patimat bolla duš. V průběhu lt s s tím však manžlé vyrovnali. V jjich domě j nyní plno dětí, rodinní příbuzní, synovci a bratranci a vzdální příbuzní. Bůh jim sic ndal vlastní děti, zato s však můžou starat o druhé. S manžlm s rozhodli, ž si vzmou děti z dětského domova, a proto začali vyřizovat pěstounskou péči. Zandlouho bud jjich dům plný dalších dětí, do ktrých budou must invstovat mnoho sil. Proto jsm s rozhodli, ž jim darujm krávu. Mléko tak bud moci pomoct njn této rodině, al všm, ktří v jjich domě bydlí. Patimat plakala radostí a vděčností. Nmohla uvěřit, ž někdo z Čské rpubliky daroval chudé rodině krávu. Přmožná dobrotou a radostí objímala krávu a mluvila s ní jako s člověkm. Brzy budou mít i mléko. Dalším důvodm, proč jsm tuto rodinu vybrali, j jjich bydlní. Žijí v dvou starých vagónch propojných střchou. Stjně jako v clé vsnici nmají v domě plyn ani sociální zařízní. Vodu mají na dvoř. V zimě j v příbytku chladno, v létě zas strašné horko. V posldní době také, vlivm vlhkosti v domě, trpí nmocmi. Naš misi jim proto začala pomáhat. Přivážím jim jídlo, léky a mnohé další potřbné věci. Čas od času přijdou i na shromáždění a v sboru s jim líbí. Modlím s za ně.... Další rodina, ktré jsm věnovali krávu, j rodina Laury a Alxandra Ikojvových, ktří s přistěhovali z Jižní Osti do vsnic Voschod II. Mají dvě malé děti. Kristýnku (5 lt) a Gorga (2 roky). Zůstali úplně sami, nmají blízkou rodinu, nikoho, kdo by jim mohl pomoci. Stěhovali s z jdnoho bytu do druhého. Hldali alspoň přílžitostnou práci, avšak marně. Clá situac měla za násldk napětí jak v vztahu, tak i v výchově dětí. Laura trpěla vlkými dprsmi. Díky manžlově pomoci a pomoci dobrovolníků z misi s jim však podařilo z kriz dostat. Pomohli jim s žádostí o přidělní státního občanství, brzy obdržli ruské pasy a doklady. O měsíc později si už byli schopni koupit malý obytný vagon. Pomáhali jsm jim s vším, co bylo třba, a Alxandr vškrou pomoc přijímal s obrovskou vděčností. Nyní jsm jim darovali krávu, ktrá můž clou rodinu plně zabzpčit a dětm zajistí dostatčnou výživu. Vždycky toužili po hospodářství, a tak s jim splnil jjich sn. Alxandr v současné době získal novou práci, stal s mistrm v autosrvisu pro nákladní auta. Dostal také službní auto, a tak můž děti vozit do školky. Po dlouhé době s i Laura začala usmívat a pozitivně raguj na svět kolm sb. Jště potřbují nutně opravit svůj dům. Do vagonu jim zatéká, a pokud prší dlouho a hladina vody stoupn, tlačí s dovnitř i skrz podlahy a na stěnách s tvoří plísň. Pro vodu jinak musli chodit do sousdní vsnic, proto jsm jim pomohli a přivdli vodu až do domu. Laura j však opět těhotná, dostanou tak statut vlké rodiny a od státu půdu, ktrou budou moci prodat a zlpšit svou finanční situaci. Clá rodina s vděčností posílá vlké díky do Čské rpubliky. Kéž Pán dá Čchům své požhnání a církv s naplní věřícími lidmi a děti kéž potěšují své rodič To vš vám z srdc přj Laura a Alxandr. Pracovní misijní výjzd do Moldavska září 2015 Na podzim, v září ltošního roku, by Nhmia v spolupráci s Tn Challng v ČR ráda uskutčnila týdnní pracovní výjzd na svr Moldavska. Jdná s o dva projkty v městě Falsti. V první řadě bychom chtěli vyměnit střchu v střdisku Tn Challng pro žny. Střchu j potřba clou rozbrat a kompltně vyměnit krovy i krytinu. Přdpokládané náklady jsou zhruba tisíc korun. Pokud bychom měli dostatk finančních prostřdků i pracovní síly, rádi bychom také v místním sboru zrkonstruovali toalty. V této souvislosti bychom vás chtěli oslovit s prosbou o finanční i praktickou pomoc. Prosím, připojt s spolu s námi do praktické pomoci druhým. Přdm děkuji za vaši podporu. Pán vám žhnj. vdoucí výjzdu Stašk Bock Pokud byst rádi podpořili tnto projkt, použijt prosím číslo účtu /2060, v.s Číslo účtu /2060, v.s

6 10 asi Jakutsko Trénní vůz pro Hamida Náš bratr Hamid j přsně tn typ člověka, jhož svědctví a příběhy z misijních cst v cntrální Asii bychom rádi zvřjňovali al vzhldm k bzpčnosti musí zůstat clá jho služba v utajní. Hamid má naši důvěru již 10 lt. Sbírka na Maricu Lšťanovou Marica s tdy z dn na dn stala, s svým čtyřltým synm Samulm, nzaopatřnou vdovou. Zůstala úplně sama bz prostřdků a finančního zabzpční. Marica byla po clou dobu žnou v domácnosti, Pavl si přivydělával v zahradnictví u jdnoho bratra v sboru. Oba dva žili opravdu vlic skromně. Po této nšťastné události jsm s rozhodli Marici v jjí nlhké situaci pomoci. Bylo potřba zaplatit nutné výdaj za pohřb a postarat s alspoň o palivové dříví na zimu přijl Maricu navštívit tým z olomouckého sboru. Přivzli Marici cca 200 kg trvanlivých potravin a zajistili palivové dříví do konc zimy. Dovzli také oblční a hračky. Zaplatili všchny njnutnější výdaj za pohřb a pomohli s prací kolm domu. Evidntně potěšili Maricu v jjí těžké životní situaci. Byla vděčná za vškrou péči, Jho njvětší aktuální potřbou j starší trénní vůz typu SUV. Hamid s často pohybuj v životu nbzpčných oblastch, v hornatém trénu a na prašných cstách. Používá již 15 lt starý vůz a vzhldm k oblasti, v ktré s nachází, j spolhlivé auto nzbytnou součástí jho služby. Slouží v místch, ktrá jsou pro křsťany nbzpčná. Jdná s o npřátlské úzmí a pořádné a spolhlivé auto j v tomto případě víc nž nutné. Rádi bychom jho službu podpořili a ulhčili alspoň tímto způsobm jho práci. Pomozm našmu bratrovi získat spolhlivé auto. Cílová částka činí Kč a již nyní mám k dispozici Kč. Kdo z vás by s rád do této mimořádné potřby zapojil, použijt prosím číslo účtu /2060, v.s Víc informací na vyžádání v kancláři Nhmia. Děkujm všm, ktří s zapojili do mimořádné sbírky na Maricu Lšťanovou a jjího syna Samula. V únoru náhl, v nočních hodinách, zmřl v spánku jjí manžl Pavl Lšťan, ktrého něktré sbory dřív finančně podporovaly. Sloužil jako misionář v Črné Hoř a přd pár lty v své misijní službě pokračoval spolu s svou žnou Maricou také v Srbsku. pomoc i podporu, ktré s jí i díky vám všm dostalo. Nyní bud od státu dostávat alspoň malý pravidlný příspěvk 80 ur měsíčně. Clá sbírka činila 190 tisíc korun. Díky vám všm za vaš finanční dary, ktré mnohonásobně přdčily a přvýšily naš očkávání. Mnohdy jst dali i nad rámc svých možností. Kéž vám to Bůh stonásobně vynahradí. Pníz budou zřjmě mimo jiné využity také na opravu rozpadajícího s domu. Přmýšlím i nad možností dlouhodobější invstic, ktrá by Marici zajistila stálý zdroj příjmů. Například lis na olj, pltovač či něco dalšího Do budoucna by s zd mohlo v misijní práci dál pokračovat, dokonc i Marica j stál odhodlaná v započaté službě nochabovat. Miroslava Cásková Jakutsko Svědctví, co dělá Bůh Ilja Lonov a jho manžlka Aňa Jsm moc rádi, jak s clá situac v Jakutsku, v městě Mirnyj, rozvíjí. Ilja s Aňou, tnto mladý manžlský pár s dvěma malými dětmi, opravdu s plným nasazním v dané oblasti slouží. Rozvíjí práci mzi narkomany a lidmi závislými na alkoholu. Své úsilí také vkládají do prvnc proti kouřní a alkoholizmu. V současné době navštěvují všchny nmocnic v městě, což j zázrak, za ktrý s dlouho modlili. Každou sobotu zd mají možnost sloužit. Bratr Alxandr vlastnoručně ušil kožné papuč, ktré pak lidm v nmocnicích rozdávají. Lidé s na ně stál víc obracjí s prosbou o pomoc. Po troškách rozdávají chudým lidm v městě oblční. Slouží v léčbně pro závislé a z léčbny tubrkulózy dochází na shromáždění tři lidé. V svém zařízní s nyní starají o 5 nových lidí. Jdn z nich už program dokončil a chystá s studovat biblickou školu. Ltos by chtěli clé toto zařízní zrkonstruovat. Budou k tomu potřbovat pníz na přpravu řziva, v přpočtu asi Kč. Vzhldm k vysokým nájmům a vlké npřízni z strany města s musli dlouhou dobu scházt doma v jjich malém bytě. Nyní s však clá situac změnila. Město jim dalo prostory jdné kavárny, kd tď bohoslužby mohou dál probíhat. Místo j lép dostupné a prostornější, a na shromáždění tak přichází mnohm víc lidí. V břznu chystají vanglizační akci v městě Ajchal, ktré lží zhruba 500 km od města Mirnyj. J to malé městčko, ktré j jdním z mnoha nzasažných míst na světě. Žij zd přibližně 15 tisíc obyvatl, přvážně Evnkové a Jakuti. Prosím, můžt přidat svůj hlas v modlitbách za tnto nzasažný národ. Jdou do této oblasti poprvé, a dá-li Bůh, budou zd moci svou práci na Božím díl rozvinout. Děkujm všm, ktří na nás pamatujt. Jsm vlmi vděčni všm církvím za vaš finanční dary. Mohli jsm koupit vlkou trampolínu, ktrou použijm k vanglizaci mzi dětmi, také mikrofony a přnosný mixážní pult, dataprojktor a plátno na promítání filmů, přdnášk a podobně. Kéž vám Hospodin štědř požhná. kanclář NF Nhmia a Ilja a Aňa Lonovovi Pokud byst chtěli i vy podpořit službu Ilji a Ani, prosím použijt č. účtu /2060, v.s

7 12 13 rozhovor Hrbrt Ross: Vš, co j v mých silách, učiním pro Njvyššího V únoru proběhl v Karviné dvoudnní sminář s němckým misionářm a tologm Hrbrtm Rossm, ktrý již 50 lt slouží na misii v Afric a s svými spolupracovníky založil víc nž 3500 sborů. V Ugandě vd biblickou školu. Položili jsm mu 3 otázky Co si myslít, co j klíčovým momntm k tomu, aby lidé vyšli na misii? Jaké jsou vaš zkušnosti? Podl mě j to vlmi střízlivé a prosté rozhodnutí. Nní k tomu potřba žádný pocitový prožitk. Jd o mé srdc, ktré po Něm touží, a pokud mě přijal, abych mu sloužil, pak tdy půjdu poběžím. Npotřbujm žádné zjvní z nb ani anděly, ktří by nám přdali vlkou vizi. Osobně jsm si totiž všiml, ž ti, ktří s rozhodli jít na misii z prostého střízlivého rozhodnutí, vydrží njdél. A jaká j vaš osobní zkušnost? Co způsobilo, ž jst vyšl a zakládal sbory? Myslím si, ž tou njvětší hnací silou byla láska k Jžíši, touha mu sloužit a pak láska k lidm. Na prvním místě j však láska k Jžíši. Jžíš mě nmůž nikdy zklamat. Lidé však ano nbo také já j. Proto j důlžité mít Jžíš na prvním místě a být ochotn mu sloužit. A s tímto postojm sloužím spolu s manžlkou na misii již 50 lt. A jdn z vašich njsilnějších zážitků s Bohm? To j vlmi těžké, protož takových zážitků bylo v životě mnoho. Spolu s manžlkou jsm často zakoušli Jho přítomnost. Vzpomínám si na jdnu vlmi zvláštní zkušnost. Bydlli jsm tnkrát spolu v Ugandě za vlády krutého Idia Amina (nazývaného Hitlrm Afriky). Vojáci na mě mířili svými zbraněmi a já jsm v tu chvíli ntušil, zdali s jště vrátím do svého pozmského domova v Ugandě, nbo už půjdu do svého věčného příbytku v nbi. V tu dobu totiž mělo probíhat dalko v odlhlé buši vlké mládžnické stkání, na ktrém jsm měl sloužit. Byli to mladí lidé plní ohně a nadšní, nchtěli vůbc nic rušit. Chtěli s stkat. Když jsm thdy na místo vlkého shromáždění dorazil, obklopili mě vojáci, mířili na mě svými zbraněmi a já, navzdory tomu, co ndávno provdli jiné skupině lidí, jak krutě s zachovali, jsm cítil, jak mě obklopuj vlic silný pocit Božího pokoj. Nměl jsm žádný strach. Opravdu žádný. Zptal jsm s vojnského vlitl, zda bych si nmohl zajít do auta a věnovat mu Nový zákon. A on mi to umožnil. Později jsm s doslchl, ž tohoto vlitl v jdné z dalších bitv na jiném místě Ugandy zabili a darovaný Nový zákon byl zřjmě posldní výzvou k jho obrácní s k Bohu. Poznal jsm, ž Boží pokoj j v takových situacích něco nuvěřitlného a nskutčného, ndá s to s ničím srovnat. J to kus nb na zmi, ktrý nám odkrývá jasnou pravdu, ž tomuto světu npatřím. Mottm jjich biblické školy j: Být v Boží vůli j lpší nž úspěch a být v Jho vůli j úspěch měřný nbskými váhami. Motto, ktré žn Hrbrta Ross vpřd, j motto Oswalda Chambrs: Vš, co j v mých silách, učiním pro Njvyššího. Milovat Jžíš víc nž svoji službu. Tak s nikdy nstan břmnm ani vyhořním, al nskutčným potěšním a radostí z toho, ž Mu můžu sloužit. Přhld dsti zmí, v ktrých j njsilnější pronásldování křsťanů Na clém světě j za svou víru pronásldováno zhruba 100 mil. křsťanů. Křsťané patří mzi njpronásldovanější nábožnskou skupinu na světě. Křsťanská organizac Opn Doors na svých stránkách pravidlně informuj, v ktrých státch jsou křsťané njvíc pronásldováni a diskriminováni. Níž nalznt alspoň první dsítku njvíc pronásldujících zmí na světě. Nchcm vás však pouz zahltit další vlnou informací. Naším cílm a touhou j povzbudit nás všchny k modlitbám. Njvětší zbraní a silou j v tuto chvíli právě modlitba. Můžt si vybrat jdnu zmi a pravidlně s za ni modlit. I na kolnou můžm změnit svět. Pozitivní zprávou j, ž v místě njvětšího pronásldování xistuj také živá rostoucí církv. 1. Svrní Kora Pronásldování a útlak j z strany silné diktátorské komunistické vlády. Populac: 24,5 mil., křsťanů: 300 tis. 2. Somálsko Njvětší útlak j z strany islámských xtrémistů, v mnší míř jsou to kmnové spory a organizovaná korupc. Křsťany v Somálsku jsou přvážně konvrtité muslimského původu. Populac: 10,2 mil., křsťanů: cca Irák Pronásldování j z strany islámských xtrémistů, ktří touží po nábožnské čistc v zmi. Přjí si učinit zmi čistě islámskou. Populac: 30,3 mil., křsťanů: 330 tis. 4. Sýri V této zmi jsou tři zdroj pronásldování: islámský xtrémismus, totalitní paranoia a organizovaná korupc. Téměř polovina vzbouřnců válčících v Sýrii vyšla z prostřdí bojovníků džihádu a nkompromisních a agrsivních islamistů. Populac: 21,1 mil., křsťanů: 1,7 mil. 5. Afghánistán Přvládající hnací silou przkuc j islámský xtrémismus a v mnší míř kmnové spory a organizovaná korupc. Populac: 30,4 mil., křsťanů: několik tisíc. 6. Súdán J poprvé v první dsítc pronásldujících zmí. Hlavní útlak j z strany islámských xtrémistů, jakož i paranoia v diktatuř. Populac: 30,8 mil., křsťanů: kolm 20 %. 7. Írán Zd j opět islámský xtrémismus a navíc aroganc tradiční církv, ktrá s snaží prosadit jn tu svou jdinou, vytlačit protstanty a zabavit jim majtk. Něktří vdoucí zasahují do politiky. Populac: 71,1 mil., křsťanů: 450 tis. 8. Pákistán Hlavním zdrojm pronásldování j opět islámský xtrémismus a v mnší míř organizovaná korupc. Populac: 182,2 mil., křsťanů: 5,3 mil. 9. Eritra Hlavním zdrojm j vládní paranoia, islámský xtrémismus a aroganc něktrých církví. Populac: 5 mil., křsťanů: 2,8 mil. 10. Nigéri Hlavní przkuc j z strany islámského xtrémismu. Populac: 170 mil., křsťanů: 88 mil.

8 14 15 Pomoc lsům na Karmlu Na přlomu ldna a února jsm opět měli možnost pomáhat na Karmlu v izralském ls. Dalo by s říci, ž s z toho stává jistá tradic, protož od doby vlkého požáru v roc 2010 jsm zd již byli popáté. I tntokrát jsm byli ubytováni v místním msiánském sboru, s ktrým mám dobré vztahy. Náš úkol j vždy stjný vyčistit daný úsk lsa. Jd o prvnci proti dalším požárům. Kromě praktické pomoci však můžm vidět, ž jsou tyto výjzdy vlic jasným a pozitivním svědctvím pro místní obyvatl i pro ostatní, s ktrými jsm s stkali. Běhm těchto lt jsm s něktrými mohli navázat i blízká přátlství. Ltos také vyšl o naší práci na Karmlu článk v místních novinách, z čhož j vidět, ž si zd lidé naší prác váží a my pro ně můžm být svědctvím. Tímto bych chtěl také poděkovat všm, ktří s na tomto výjzdu jakkoliv podílli, ať už finančně nbo svými modlitbami. Vaš podpora měla vlkou váhu. Tnto rok byl pro mě výjimčný, a to z několika důvodů. Změna byla hnd na začátku v tom, ž jsm ltošní výjzd, oproti přdšlým ltm, vdl já. V minulých ltch byl vždy zodpovědným vdoucím Karl Káňa, jnž j také nositlm myšlnky pomáhat Izrali tímto praktickým způsobm. Tntokrát s výjzdu nzúčastnil, avšak významným způsobm pomohl clou akci zorganizovat. Jsm mu za to moc vděčný. Další rozdíl byl v tom, ž ltošní rok j v Izrali rokm odpočinutí. Proto s nsmí vysazovat žádné stromy, a to ani symbolicky ku přílžitosti židovského svátku stromů Tu Bi-švat, ktrého jsm s mohli i v minulých ltch zúčastnit. I přsto s však na Karmlu konaly oslavy nového roku stromů a mnozí lidé, a my s nimi, přišli spolčně tnto svátk oslavit. Každý rok má tnto svátk v své ržii organizac KKL (Židovský národní fond) spolu s námořnictvm. Již podruhé jsm s také stkali s vrchním vlitlm námořních sil a dalšími známými tvářmi. Vždycky mě vlmi osloví, jak s židé spolu dokáží radovat. Zastaví s a prožijí dn jnom tím, ž jsou spolu a radují s z nějakého svátku. Umět s v dnšní uspěchané spolčnosti zastavit j něco, co nám vlmi chybí, a v Izrali si to člověk můž vlic živě uvědomit. A to njn o svátcích, al také v čas Šabatu, kdy s zastaví clá doprava, zavřou s všchny obchody a lidé mají možnost tak trochu zakusit něco z Božího nařízní o odpočinku. Kéž j to pro nás inspirací a povzbuzním, abychom s uměli zastavit a jn tak strávili čas s Bohm a svou rodinou. Přji vám všm hojnost Božího požhnání. Stanislav Bock Úryvk z článku na wbových stránkách organizac KKL JNF (Jwish National Fund): Vysoc postavní námořní vlitlé a vojáci stoupali na Karml Hbrjský rok 5575 j v Izrali rokm odpočinutí. Půda odpočívá a nvysazují s žádné stromy. Již třtím rokm jsm slavili svátk Tu Bi-švat spolu s izralským námořnictvm. Slavnostního crmoniálu s také zúčastnili spciální hosté z Čské rpubliky. Tým pěti dobrovolníků pod vdním Stanislava Bocka, ktrý sm již pátým rokm v spolupráci s KKL přivádí dobrovolníky z Čska. Přijli na třináct dní. Naším cílm nní jn pracovat v ls spolu s KKL JNF, al j to způsob, ktrým chcm Izrali požhnat, řkl Stanislav. Milujm Izral a věřím, ž tn, kdo žhná Izrali, j požhnán Bohm. Rabi Lior Bar-Dah, hlavní kaplan námořnictva, řkl: Člověk j jako strom, jhož kořny jsou zapuštěny hluboko v zmi, avšak jho hlava sahá do oblak, stál usiluj o to být lpší. V námořnictvu jsm také jako stromy rostoucí pomalu, al jistě v pvnou a clistvou sílu, ktrá s učí vzájmné odpovědnosti. Ukrajina poznamnaná válčným konfliktm Můj první ltošní misijní výjzd na Ukrajinu s uskutčnil krátc po podpisu mírových dohod v Minsku. Mnozí očkávali, ž s palba na východě Ukrajiny zastaví. Já v skrytu duš také, avšak opak byl pravdou. Válčný konflikt sic na začátku břzna utichl, al nikdo nví, na jak dlouho Příprava vakuací V všch dětských domovch, ktré jsm navštívil, s řšil plán vakuac, tak aby nikdo nbyl zaskočn, pokud by s válčný konflikt rozšířil do vnitrozmí Ukrajiny. I děti z dětského domova v Mariupolu jsou schopny v případě ostřlování do jdné hodiny odcstovat. Káťa s Natašou Ndávno jsm obdržli naléhavou modlitbní prosbu za 17ltou Káťu, dívnku z kyjvského dětského domova Otčij dom, ktrá s náhl ocitla v vlmi vážném stavu v kyjvské onkologické nmocnici s lukémií 4. stupně. Lékaři Káti ndávali žádnou naději, clá církv s přimlouvala za jjí uzdravní. Káťa spolu s svou sstrou Natašou byly sociální službou odbrány matc alkoholičc, ktrá s o ně vůbc nstarala. Proto byly dívky umístěny do našho dětského domova. Obě dvě díky svému dobrému charaktru vlmi rychl zapadly do dětského kolktivu a staly s vlmi oblíbnými. Začaly navštěvovat církv Spasní a rovněž klub Bumrang pro děti z dětského domova. Po nějaké době obě přijaly Jžíš jako svého Spasitl a byly pokřtěny. Dívky byly z nového života nadšné, a dokonc s zapojily do místní pěvcké a divadlní skupiny. Loni o prázdninách byly umístěny do pěstounské rodiny, v ktré byly obě dívčiny nadmíru spokojné. Bydlly s novou rodinou kousk od našho dětského domova i od církv Spasní. Vš bylo supr, nž přišl konc února a Káťa onmocněla. Do posldní chvíl doufala, ž bud uzdravna. V nmocnici, poté co Roman Kornyjko sloužil včří Páně, s Káťa rozloučila s mámou a řkla, odcházím. Usmála s a zmřla. Nyní j už navždy DOMA u svého Spasitl. Po dlší době jsm mohl navštívit sbor Btlém v Kolomyji, kd jsm sloužil Slovm a odpoldn navštívil rodinu pastora Michala Wandrra. Zakouší nyní těžké období. Každou chvíli bojují s nějakou nmocí či úrazm, al Boží ruka j stál nad nimi. V své službě nustávají. Božím slovm jsm měl možnost sloužit mladým lidm z karnavatském sboru a rovněž cntrálnímu sboru v Krivém Rogu. Další mou zastávkou byl sbor Svoboda v Apostolovu, nakonc jsm navštívil Dům nbského Otc v Kyjvě, ktrý vd pastor Roman Kornyjko. Bůh vám žhnj a děkuji vám za vaš přímluvné modlitby a finanční podporu. Vašk Bdnář Na podporu Vaška Bdnář můžt své příspěvky posílat na č. účtu /2060, v.s Cntrum pojištění, odborníci na Vaší straně inzrc quantum solidum cz

9 Milí p řátlé v Čské rpublic, děkujm vám za vaši podporu. Přijmět naš vřlé pozdravy z Jimmy od všch našich dětí. Pos ílám vám fotografi dětí, ktré šťastně ukazují své nové boty a ob lční, nakoupné díky vám. Momntálně s v spolupráci s osmi dalšími partnry včtně NF Nhmia starám o víc n ž 6 tisíc dětí. Situac j zd v lic složitá a vážná. Na u licích žijí milióny hladových a strádajících dětí. Vím, ž j n jsm schopni všchny zasáhnout, nicméně chcm udělat maximum. Toužím jich zasáhnout co n jvíc. Kéž nám k tomu Pá n Bůh dá dostatk prostřdků, síly, odhodlání a nadšní. Děkujm vám mnohokrát za vaši pomoc. Nathanal Yonas Nové oblční a boty jsou tady V městě Jimma podporujm 100 dětí. Měsíční podpora jdnoho dítět vychází na 500 Kč. Číslo účtu /2060, v.s Děkujm!

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 01 2015 NEHEMIA Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ÍRÁN Daruj perskou Bibli UKRAJINA Biblický pás

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 červenec září 2013 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů Misie na Ukrajině a v Rusku Na země

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy Jaro 2009 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N.

Více

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 Žiju golfm, j motto komunitního portálu GOLF.cz. A v tomto případě njd o žádný prázdný slogan. Poznát to okamžitě, jakmil s do stránk na této adrs ponořít. J tady už dva roky. Ostrým startm

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se!

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se! ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením 3 / 2015 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 Misijní výjezdy studentů VOŠMT Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Úvodník Dostanete sílu ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole Vaše práce se třídami dosáhla jak mezi žáky, tak i mezi učiteli značné popularity a opravdu má velmi kladný ohlas. Proto zájem o spolupráci trvá, a poněvadž se ve třídách stále nějaké problémy vyskytují,

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více