J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV"

Transkript

1 ROČNÍK 17/ Č.3 / 2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, 3. září se opět otevřely školní budovy. Přivítali jsme nové prvňáčky v doprovodu rodičů či prarodičů. V areálu základní školy byla se zahájením nového školního roku slavnostně otevřena i nová sportovní hala. Možná se tím zahájil i další směr učební výuky ve škole v duchu Tyršova ve zdravém těle zdravý duch. Věřím, že to pomůže přitáhnout více školáků k aktivitám zvaným sport namísto kouření, pití alkoholu a bohužel i drogování, vedoucím k agresivitě, narušování veřejného pořádku, demolování společného majetku občanů, aktivitám, které se bohužel nevyhýbají ani Jundrovu. Přál bych si, aby se to všechno jednou neobrátilo proti vlastním rodičům provinilců, kteří pohříchu na tomto stavu mají podíl největší. V srpnu jsem v denním tisku zaznamenal emotivní články na téma prodej Dubová. Zastánci prodeje zahájili další ofenzívu před zářijovým jednáním Zastupitelstva města Brna prostřednictvím Rovnosti ( ). Ani se jim nedivím získat majetek v tržní hodnotě okolo 2 mil. Kč za 250 tis. - to je silná motivace. Ještě silnější motivací je, když tento majetek obratem zhodnotíte za pětinásobek kupní ceny, pokud máte bydlení zajištěno v jiné vlastní nemovitosti. Proto se ani nedivím tomu, že vytáhli zbraně ve formě nepravd či mírně řečeno zkreslených informací. Nevím, kolik jundrovských občanů je pravidelnými čtenáři Rovnosti a zmíněné články četli. Určitě mezi ně patří ti, kteří poskytli nepravdivé a zkreslené informace redaktorkám Veronice Hrdé a Kláře Kubíčkové a ty je doslova zneužily k demagogicky emotivnímu zapůsobení na veřejnost. Možná i informovanost politologa z MU či náměstka primátora mohla být doplněna druhou stranou pro větší objektivitu. Těm několika občanům, kteří články četli, mohu připadat jako advokát pana místostarosty, vůči němuž jsou články namířeny. To rozhodně odmítám. Stejně jako odmítám jakoukoliv účast na iniciativě místního sdružení ODS k jednání s nájemníky obecních bytů na Dubové před květnovým zasedáním jundrovského zastupitelstva. To totiž autorům článků posloužilo jako záminka k jejich akci. Na prodej či neprodej bytového domu Dubová mám však obdobný názor. Záměrně zkreslené a zmanipulované informace se dotýkají celé rady i zastupitelstva městské části. Proto si nemohu odpustit na ně nereagovat. Svoje jasná a otevřená stanoviska jsme sdělili veřejně na jednání zastupitelstva i ve Zpravodaji a není víc co k tomu dodat. Co na dilema prodat či neprodat obecní byty za pakatel říkáte vy, jundrovští občané, kteří jste k zajištění svého bydlení museli vynaložit mnohem více snahy, úsilí i finančních prostředků, vy občané brněnské obce a tedy potencionální spoluvlastníci obecního majetku, mezi který patří i obecní byty? Zajímá vás, že výnosy z obecních bytů (ať už z prodeje za normálních podmínek či z nájemného) mohou v budoucnosti pomoci zlepšit naše životní prostředí? Na svém jednání dne rozhodlo Zastupitelstvo města Brna, že dům na Dubové se v dohledné době (min. 15 let) prodávat nebude. Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí je v souladu s vizí nejen dobrého hospodáře ale i dobrého zástupce většiny občanů města, pro které mohou být v budoucnosti obecní domy přínosem jako byty startovací pro mladé páry, či byty sociální s limitovaným nájemným v únosné míře. A možná z jejich výnosů ušetříme pár korun i na zlepšování našeho životního prostředí, jak jsem již uvedl. Přeji všem krásný slunný podzim, prvňáčkům prožití hezkých chvilek v novém školním prostředí a všem školákům pěkné známky po celý školní rok. Váš starosta Miroslav Kolář

2 Poznámka k vlastnictví bytů V předešlém souhrnu jundrovských událostí z pera pana starosty jsou mimo jiné, velmi věcně a objektivně popsány změny statutu bytového domu na ulici Dubová. Bytový dům s orientačním číslem 1,3,5, je v majetku města Brna, svěřený městské části Jundrov. V předchozích obdobích byl ze zcela praktických důvodů, považován za předurčený k prodeji. Vznik tohoto názoru je nutné datovat do období před 15 lety, kdy zanedbanost svěřeného bytového fondu dosahovala téměř havarijního stavu, nebo se k němu blížila, jako ostatně většina panelové výstavby bytových domů z počátku 70. let. Jak je všeobecně známo, otázky zvyšování nájemného jsou trvalým námětem sporů mezi vlastníky a nájemníky. Ve vzpomenuté době prostředky na obnovu a rozvoj bydlení byly v hlubokém mínusu a myšlenka zbavit se majetku prodejem vcelku pochopitelná a v Jundrově se tradovala bez ohledu na výsledky komunálních voleb. S postupem času se základní parametry bydlení začaly významně měnit. Jak již zmíněné nájemné, ceny za ostatní služby a zejména pak cena nemovitostí. Postupně ceny vzrostly nikoliv o procenta, ale stovky procent! Na tento trend nemá Jundrov pražádný vliv, ale způsobil změnu pohledu na obecní bydlení. Bytový dům (prakticky identický s domem na Dubové) na ulici Jasanové byl od samého počátku definován jako obecní nájemní. V nedávné době se Městské části Jundrov podařilo soustředit prostředky pro tento bytový dům a provést významné rekonstrukce, které zkvalitňují kulturu bydlení, energetickou náročnost i celkový vzhled tohoto domu. Není proto divu, že se v jundrovské samosprávě objevil názor, proč tuto úspěšnou akci nezopakovat i u bytů na ulici Dubová. K samotné historii tohoto příběhu je nutné poznamenat, že stanovisko Městské části Brno-Jundrov, jak bylo již popsáno, nemělo a nemá pražádný skrytý záměr a od samého počátku bylo chápáno jako ryze politické rozhodnutí. To znamená, že se jednalo o jasně definované stanovisko s veškerou politickou zodpovědností. Praktické provedení pak vyplynulo z usnesení místního sdružení ODS. Předseda sdružení byl zavázán k průzkumu názoru nájemníků osobním setkáním a předání detailnějších informací a záměrů dotčeným nájemníkům. Výsledkem jednání s nájemníky bylo doporučení pro zastupitele městské části Jundrov: Bytové domy neprodávat a ponechat stávající stav - ve vlastnictví obce. Rovněž samo město Brno významně pozměnilo názor na prodej bytů. Do nedávné doby bylo na prodej soukromým vlastníkům uvaleno moratorium. S jeho uvolněním se otevřela otázka případné aktualizace záměrů co prodat a co ponechat ve vlastnictví města Brna. Problematika byla specifikována Radou města Brna (jednání č. R5/032., konaném dne ) a předložená na 5. schůzi Zastupitelstva města Brna (zahájena 4. září 2007) jako bod: Návrh změny seznamů bytových domů prodávaných dle Pravidel prodeje. V usnesení se praví: Zastupitelstvo města Brna schvaluje změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od , ve znění pozdějších změn, tak, že: (mimo jiné) domovní celek Dubová 1,3,5 v MČ Brno-Jundrov se přeřazuje ze seznamu domů, které budou připravovány k prodeji, do seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let. Jak je všeobecně známo, toto usnesení získalo podporu poměrem hlasů 35:20! Michal Chládek MHD nové linky v Jundrově Od prvního září došlo v Jundrově k zásadním změnám v organizaci městské hromadné dopravy. Původně avízované přímé propojení Jundrova s Mendlovým náměstím trolejbusem (nová linka Komín Mendlovo nám.) bylo v poslední chvíli změněno. Na Mendlovo náměstí a zpět se Jundrováci nyní dostanou za 12 minut okružními linkami č. 44 (na Mendlovo nám.) a č. 84 (zpět do Jundrova), které byly z tohoto důvodu odkloněny z ul. Žabovřeské. Současně byla omezena z úsporných důvodů trolejbusová linka č. 29, která nyní jezdí pouze ve všední den do 20 hod. Na úřadě jsme se o této změně dozvěděli až na poslední chvíli. Kloubové autobusy zatíží Veslařskou ulici ve všední den 100 průjezdy každým směrem. To je daň za komfort, spočívající v přímém spojení s dopravním uzlem na Mendlově náměstí. Mnozí občané budou spokojeni, někteří méně. Pravdou je, že Jundrov získal další přímé spojení nejen na Mendlovo náměstí, ale i na další místa v Brně na Zvonařku, na Lesnou či do Židenic. red. Bezpečná rychlost Je to už více než jeden rok, co jundrovská radnice vyslyšela volání našich maminek s dětmi, starších spoluobčanů i dalších obyvatel a začala realizovat opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Asi nejvíce je vnímáno zavedení zóny rychlosti 30 km/h, kterému předcházelo složité jednání s Odborem dopravy města Brna a Dopravním podnikem města Brna. Jako jeden z argumentů proti zavedení zóny bylo, že snížení rychlosti bude mít nepříznivý dopad na jízdní řád. Asi budete se mnou souhlasit, že těch několik stovek metrů trasy autobusové linky od ulice Optátova na konečnou na Dubovou nemůže znamenat takové zásadní prodloužení jízdní doby. Opatření se nesetkalo u všech občanů s pochopením a bylo považováno některými z nich div ne málem za šikanování a omezování svobody. Emoce časem vyšuměly, většina řidičů se nové úpravě přizpůsobila a ti, co to jaksi neberou v úvahu, musí počítat s tím, že na kontrolu dodržování nového rychlostního limitu se čas od času zaměří policie, tak jak se v minulosti již několikrát. stalo. Hříšníci se našli a to i ze strany řidičů autobusů městské hromadné dopravy, byť byl radar při měření nastaven se slušnou rezervou (vždy přes 40 km/hod). Se zahájením nového školního roku můžeme počítat se zvýšenou aktivitou policie právě v oblasti kontroly dodržování povolené rychlosti. Mezi významné opatření, které mělo za účel zklidnění provozu na Veslařské ulici, bylo zavedení zákazu předjíždění od jundrovského mostu až po nový kamenomlýnský most pod Kopaninami. V jednání je i prodloužení tohoto zákazu až do Pisárek. Za úspěch, kterému rovněž předcházela složitá jednání, považujeme i nedávnou realizaci přechodu pro chodce před areálem SK Jundrov na Veslařské. Věřme, že se přechod brzy nejen dostane do podvědomí řidičů, ale že bude respektován tak, jak to předepisuje silniční zákon. Ivan Dubský, předseda komise bezpečnosti a veřejného pořádku ZE ZASTUPITELSTVA Dne 19. září t.r. se konalo 5. řádné zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov. Jednu hodinu před zahájením zasedání - od 17 hod. - probíhala tradiční beseda s občany. V této části přednesl občan pan Ohnutek žádost, aby se zahrádkáři mohli přímo obracet na zastupitele. Individuálně mu bylo vyhověno. Vlastní průběh zasedání po splnění formálních náležitostí je možné rozdělit do několika skupin. Prvé body (případně jejich doplnění) se týkaly finančních otázek Jundrova. Byla odsouhlasena jak rozpočtová opatření (všemi hlasy), která dávají do souladu aktuální stav financí se schváleným plánem tak i finanční výhled na období (většinou hlasů). Další tématický blok se týkal výhledu úprav Územního plánu (ÚP). Bod, který se týkal k. ú. Pisárky, byl pro nedostatek nezbytných vyjádření stažen z programu. Podstatnou část celého zasedání zabrala problematika návrhu Dopravně urbanistické studie (DUS) Komínské louky - Káčata, kterou zpracoval kolektiv pracovníků s.r.o. Atelier Brno (Hrůša, Pelčák). Jedná se o území od mostu na Veslařské po KáČaTa a to po obou stranách Svratky. Ing. arch. Hrůša prezentoval urbanistické návrhy s nezbytným komentářem a průběžně odpovídal na dotazy. Problematika komínské strany (která již byla projednána v Komíně) je řešena jako veřejný prostor sportovišť, který směrem k řece přechází v komponovaný přírodní park. Celý prostor je oddělen od komunikace na Kniničské ulici nebytovou zástavbou, čímž je řešeno protihlukové odstínění. Komunikační spojení je navrženo rozšířením křižovatky u servisu fy Opel napojením na uvažovaný nový most u Prašnic. Převážná pozornost pak byla zaměřena popisu návrhu zástavby pod Dubovou. V této části bylo nejvíce dotazů zejména k hustotě zástavby a parametrům navrhovaných domů. V zásadě není možné nestranně reprodukovat jednotlivosti. Z nejširšího pohledu však vyšel názor, že je nezbytné usilovat o institut řízené výstavby, který vychází z prezentované studie a po schválení a přijetí orgány města Brna by prakticky zamezil živelné zástavbě, respektive excesům developerských společností. Z tohoto hlediska rozhodnutí zastupitelstva může do značné míry ovlivnit budoucí tvář Jundrova. Většinovým rozhodnutím zastupitelů byl předložený návrh zástavby vzat zastupitelstvem na vědomí s žádostí na OÚPR MMB o zpracování změny územního plánu v předloženém rozsahu. Posledním schváleným bodem byla Změna sazeb místních poplatků pro území Městské části Brno-Jundrov. Zastupitelstvo doporučilo navržené změny sazeb k zapracování do připravované novely vyhlášky statutárního města Brna O místních poplatcích. V návrhu, který byl schválen všemi hlasy, se oproti platným sazbám mění (zvyšují) položky poplatku za zábor veřejného prostranství při stavebních akcích a zcela ruší poplatek ze vstupného. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 14 zastupitelů z 15. Záznam pořízen po redakční uzávěrce.

3 Z ÚŘADU Zimní posyp Rada městské části nabízí majitelům rodinných domků v Jundrově bezplatné dodání vhodného posypového materiálu na zajištění zimní údržby chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem. Zájemci o dodání potřebného množství (kbelíků) mají možnost podat objednávku (tel , , ) na Úřadu městské části Brno- Jundrov nejpozději do Oznámení přesného termínu rozvozu písku bude zveřejněno ve vývěskách. ŽP Sběrové dny na území MČ Brno- Jundrov v roce 2007 Říjen stanoviště konečná autobusu MHD - linky 67, Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla z blízkosti kontejnerů! ŽP BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ v roce 2007 Čištění vozovek ZÁKOS proběhne Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova). Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu svoje vozidla přeparkovali. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý s odtahovou plochou v AREÁLU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50 m od prodejny DELVITA směr Bosonohy) tel Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu V MČ Brno-Jundrov proběhne dne mobilní sběr na následujících zastávkách a v daném čase: 15:00-15:15 Dubová - parkoviště 15:25-15:40 Březová 41 15:50-16:05 Nálepkova - Olšová 16:15-16:30 Šeříková - parkoviště 16:40-16:55 Jasanová blok 17:05-17:20 SK Jundrov - Veslařská 17:30-17:45 Výšina - Veslařská Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!! Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. ŠKOLA Z ahájení nového školního roku Vážení spoluobčané a přátelé, zahájení letošního školního roku proběhlo poněkud neobvykleji a hlavně slavnostněji než v jiné školní roky. Měli jsme pádný důvod k oslavě. Otevírali jsme totiž, za přítomnosti 1. náměstkyně primátora paní RNDr. Barbory Javorové novou sportovní halu. Této akce se zúčastnila na pozvání místostarosty Jundrova pana Bc. Michala Chládka řada vzácných hostů z magistrátu města Brna i zastupitelů obce. Po slavnostním přestřižení pásky následovaly projevy, ve kterých se krátce zrekapitulovalo uplynulé období před rokem si jen málokdo uměl představit, co všechno se dá za jeden rok stihnout. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli. Jundrov jeho žáci a obyvatelé teď mají velmi pěkný a moderní stánek sportu, který jim mohou v okolí jen závidět. Těšíme se, až se bude z nové haly ozývat sportovní ryk a vítězství, ale i prohra zde budou dennodenním dramatem. Přijďte se podívat a zasportovat si. Mgr. Přemysl Jeřábek POZVÁNKA Klub příznivců cimbálové muziky Javorník - folklorní sdružení Brno, MŠ Dubová a MČ Brno-Jundrov zvou všechny jundrovské děti a občany na tradiční festival dětských folklorních souborů Jundrovské jablíčko, který se koná od hod. v kině Svratka. Mgr. Anna Balšínková ředitelka MŠ Dubová Nový školní rok na ZŠ Jasanová V novém školním roce na nás a naše žáky čeká plno zajímavých akcí: hned 20. září to bude fotbalový turnaj mladších žáků,,o pohár místostarosty Jundrova pod záštitou pana Bc. Michala Chládka. V říjnu mezinárodní projekt k podpoře MS v korfbalu, kde jsme patronem týmu Portugalska. Opět probíhá další mezinárodní projekt Comenius, kde nás bude zajímat nejen architektura naše, ale i okolních evropských států. Pokračuje spolupráce se základní školou ve Stuttgartu a v jejím rámci naši žáci pojedou do Německa na společnou školu v přírodě. Pro starší je připraven lyžařský výcvikový kurs v Jeseníkách, pro mladší škola v přírodě a pro všechny plánujeme společný výjezd do Chorvatska před prázdninami. Žáci devátých ročníků si vyzkoušejí, jaké to je, když mám vytvořit projekt a obhájit ho před veřejností. Proběhnou další akce, jako třeba: Noc s Andersenem, Zahradní slavnost, Jarmark, Halloween a jiné. Navštívíme kulturní akce výstavy, výukové programy. Zúčastníme se různých soutěží, olympiád a sportovních turnajů. Prostě akcí je plno a je jen na nás, co si vybereme. Těšíme se na další spolupráci s vámi rodiči. Mgr. Přemysl Jeřábek

4 Dobrá zpráva Jundrovská Soukromá mateřská škola a základní škola letos již po čtrnácté vykročila do nového školního roku. 13 prvňáčků a 17 dětí z MŠ bylo 3. září přivítáno pedagogickým sborem i staršími spolužáky na slavnostním zahájení v sále školy. V krátké videoprojekci zavzpomínali děti, rodiče i učitelé na akce minulého školního roku a po informační schůzce rodičů s třídními učiteli už všichni žáci dychtivě očekávali prohlídku novot, které je čekaly ve třídách, v odborných učebnách, na chodbách i na zahradě školy. Školní rok 2007/2008 byl zahájen a nezbývá tedy, než popřát všem dětem školou povinným (i jejich rodičům), aby byl úspěšný, radostný a šťastný. Věřte, že my učitelé pro to uděláme maximum. Učitelé Soukromé mateřské školy a základní školy s. r. o. Klub maminek PÍRKO ve spolupráci se Základní školou Jasanová pořádá 23. a 24. listopadu 2007 ve vstupních prostorách ZŠ Jasanová 2 v Brně-Jundrově BURZU SPORTOVNÍCH POTŘEB, HRAČEK A DĚTSKÉHO OŠACENÍ Pátek Sobota příjem zboží hod. prodej zboží 9-15 hod., výdej peněz a neprodaného zboží hod. Z ceny prodaného zboží se sráží 15 %. Kola, koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy, helmy, batohy, stany, plavidla, nosičky, autosedačky, kočárky, hračky a jiné sportovní a dětské zboží. Dresy, sportovní a ostatní dětské oblečení od velikosti 90. Miminkovské oblečení nepřijmeme. Hudební škola YAMAHA udělá muzikanty z celé rodiny... HŠ Yamaha nabízí již devátým rokem v ZŠ Jasanová jundrovským občanům - zájemcům o atraktivní hudební vzdělávání a jejich dětem - řadu oblíbených učebních programů. Nejmenším je určena třístupňová přípravka pro děti od čtyř měsíců (!!!) do šesti let: Hrátky s robátky pro nemluvňata, První krůčky k hudbě pro batolata a Rytmické krůčky pro předškoláky. Letošní novinkou je relaxační, protahovací a posilovací cvičení pro maminky na mateřské dovolené doplňkový kurz s názvem Míčhudba-pohyb. Keyboard, Kytara, Zobcová flétna, Populární zpěv, popř. i Elektrická kytara jsou obory pro děti i dospělé. S žákyněmi oboru Pop zpěv se můžete setkat při vystoupeních na vítání občánků v naší městské části. Jedna z nich, Lucie Šimůnková, letos obsadila 2. místo v celostátní soutěži YAMAHA POP SHOW (foto). Do jundrovské pobočky HŠ Yamaha je možno se přihlásit ještě nyní. Další informace včetně elektronické přihlášky najdete na adrese Telefony: , , -plk- SPOLEČENSKÁ KRONIKA HODY 2007 S končícími prázdninami se jundrovská chasa a nejenom ona, chystala na Slovácké hody, které letos oslavily již osmdesáte třetí výročí. Sobotní deštivé ráno 1. září nevypadalo příliš optimisticky a mnohým pořadatelům vykouzlilo vrásky na čele, ale s blížícím se polednem se objevilo i sluníčko. Krásnou tradici i úctu k lidovému kroji, která se v Jundrově stále ctí, je nutno předávat dalším generacím a jak je vidět, tak se nám to daří. Na nácviky přichází stále dost mladých lidí, kteří touží si na vlastní kůži obléknout slovácký kroj a zazpívat si pod štíhlou májí, krásné slovácké písničky. Avšak než si mladá chasa oblékne sváteční kroj má mnoho starostí a vydání s jejich přípravou. Tyto starosti jsou zapomenuty v okamžiku, když průvod slavnostně nastupuje na taneční plochu a šohaji s šohajkami jsou bedlivě sledováni přihlížejícími diváky. Ve 13. hod se sejdou krojovaní na hřišti TJ Sokol Jundrov, aby za pár minut vyrazili na průvod obcí. V čele průvodu jdou i naše nejmenší děti, pro které jsou hody velkou událostí, na kterou se těší již několik dní dopředu a nedají maminkám vydechnou všetečnými dotazy. Trasa průvodu se mění tak, aby po oba dva dny se prošlo co největší částí obce. Cestou se průvod zastaví, zatancuje Senior klub V ichni ãlenové klubu seniorû Brno-Jundrov se pfiipojují k blahopfiání sv m ãlenkám, které se narodily v mûsících srpen záfií a pfiejí jim pevné zdraví, hodnû tûstí a spokojenosti do dal ích let. Jsou to paní: Bartlová AneÏka Ra ková Vûra âernohorská Marie Bulíãková Zdenka vrtěné a šohaji předvedou cifrování. Před 15 hod. se průvod vrátí na hřiště a začne vlastní zábava, která trvá až do pozdních večerních hodin. Krojovaní zatancují Moravskou besedu, kterou pilně nacvičuji již od začátku července. Zpěvem podpořit je přijdou ženáči, kteří se při kradlavé snaží šohajům přebrat jejich šohajky. Hodové veselí pokračuje i večerní zábavou, která trvá v sobotu do 02 hod a v neděli do 24 hod. Nedělní večer byl svým způsobem velmi specifický, neboť návštěvnost byla mimořádně nízká, ale o to větší pobavení naskýtá pro krojované páry. Pro ostatní návštěvníky jsou hody příležitost k sousedskému setkání, poklábosení a zábavě, pro mladší vyvrcholení celoročních aktivit.. Letošních hodů se účastnilo 32 krojovaných párů a dalších asi 30 krojovaných ženáčů, vdaných žen a malých dětí. Nejvíce organizačních starostí leží na bedrech Sokolů a Hasičů a proto bych jim chtěla poděkovat za jejich obětavou práci, neboť stojí za povšimnutí, že tuto práci vykonávají ve svém volném čase a bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Bez obětavosti těchto lidí by se hody velmi těžko uskutečnily. Finanční stránka je pro nás také velmi důležitá, a proto chci poděkovat všem našim sponzorům, kteří přispěli a to buď finančně nebo materiálně. Jsou to: MČ Brno-Jundrov, Místní sdružení ODS, Potraviny Mapol Mahovský, Potraviny Špičáková, Mediform, s.r.o., Vypa Pařil, SIS Cígler, Telkas s.r.o., Radoslav Hanák, Vinný sklep u žíznivého mnicha, Chladservis, Občanské sdružení Náš Jundrov a Restaurace Piava. Ing. Renata Šťastná starostka TJ Sokol Jundrov Stále aktivní Sokol Jundrov Se začínajícím školním rokem se rozbíhají cvičební hodiny v TJ Sokol Jundrov. Cvičení ve všech složkách bylo zahájeno dne Z poměrně široké nabídky sportů si vybere skoro každý, kdo má chuť si přijít mezi nás zacvičit. Pro všechny sportuchtivé spoluobčany máme dveře otevřené. Podrobný rozpis cvičení najdete v našich vývěsních skříňkách a na vstupních dveřích Sokolovny. Máme oddíly všestrannosti a aerobiku, sportovní oddíly floorbalu, volejbalu, košíkové, stolního tenisu, nohejbalu a banbintonu.

5 Mezi hojně navštěvované oddíly patří především cvičení rodičů a dětí, kde se po Sokolovně prohánějí již 2,5letí čertíci v doprovodu rodičů. S úspěchem probíhá i cvičení předškolních dětí. S úbytkem sportovců se setkáváme v kategorii mladších i starších žáků, i když se snažíme pro ně vytvořit velmi dobré podmínky pro cvičení a zařadit do cvičebních hodin i nové atraktivní sporty. Všechny oddíly cvičí pravidelně, zúčastňují se turnajů, soutěží i hromadných veřejných vystoupení. Ke zdárným výsledkům patří naše účast na všech sokolských akcích, pořádaných ČOS (Českou Obcí sokolskou) nebo našimi brněnskými župami. Příkladem toho je právě účast mužů na Světové gymnaestrádě v rakouském Dornbirnu ve dnech , kde vystoupili ve společné skladbě Chlapáci II. Chtěla bych připomenout již proběhlé akce, které se setkaly s kladnou odezvou. Byl to Druhý ročník Sportovního dne pro děti ve věku od 3 roků až po kategorii 8 roků a starší. V červnu se oddíl nohejbalu zúčastnil Župního turnaje v Moravských Bránicích. Z uvedeného vyplývá, že Sokol ani o prázdninách nezahálel. S přibývajícími novými sporty, které chceme zavést i u nás v Sokole, hledáme cvičitele do našich řad. Velmi rádi Vás přivítáme a zajistíme potřebné kvalifikační požadavky formou školení, cvičitelských kurzů a podobně. Na závěr bych Vás všechny chtěla pozvat na charitativní akci Běh Terryho Foxe, který pořádá Župa Jana Máchala a dr. Jindry Vaníčka dne v Lužánkách. Start proběhne v 9,30 hod. Renata Šťastná, starostka TJ Sokol Jundrov Kulturní centrum Svratka připravuje pro děti: Neděle 21. října 2007 v hod. Jak zvířátka uzdravila studánku Divadelní studio Lídy Trnkové. Neděle 11. listopadu 2007 v hod. Jabloňová princezna Divadlo dětského diváka Přerov. Neděle 2. prosince 2007 v hod. Tetiny v zimě a Mikulášská nadílka. 2. říjen AKCE OCHRÁNCŮ PŘÍRODY na podzim roku 2007 Setkání přátel přírodní zahrady - Permakultura u Seppa Holzera Inspirace z návštěvy farmy agrárního rebela v Rakousku (akvakultury, terasování, pěstování bez orby). Literární kavárna Academia na náměstí Svobody od 17 do 18:30 hod. Pořádá: Helena Vlašínová Ekologická poradna Veronica říjen Studánky u Veverské Bítýšky Sraz účastníků v 8:15 hod. na zastávce autobusu č. 303 v Bystrci u lávky k ZOO. Odjezd v 8:22 hod. do Veverské Bítýšky. Půjdeme nejprve po modré značce a poté neznačenou cestou k prameni pod Sokolí horou nedaleko Šárky. Od studánky vyjdeme nad Chudčice k nepojmenovanému prameni, který ale bývá v poslední době bez vody. Dále podél potoka a kolem neupravené studánky dojdeme do Chudčic, kde je možné občerstvení. Z Chudčic přejdeme na modře značenou cestu, která nás dovede k poutní kapličce s dříve zázračným pramenem vody a dále cestou nad přehradou k studni a prameni u Junácké louky. Přejdeme most u hradu Veveří pod kterým je poslední studánka. Z nedaleké zastávky se vrátíme do Bystrce. Předpokládaný návrat je přibližně v 15 hod. Délka trasy je 15 km. Vede: Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře. 13. říjen Ústí řek Svratky a Jihlavy do Dolnověstonické nádrže Odjezd z Brna hl. n. vlakem do Vranovic v 8:22 hod., odtud po trase: obec Ivaň podél řeky Jihlavy Dolnověstonická nádrž ústí řeky do nádrže Pouzdřany. Návrat do Brna vlakem z Pouzdřan v 16:20 hod., příp. 17:14 hod, příjezd do Brna v 16:53 hod., příp. v 17:49 hod. Chůze asi 12 km, občerstvení v restauraci v Ivani nebo v Pouzdřanech. Vedou: doc. RNDr. J. Unar, CSc. a O. Polák. Exkurze se koná jen za příznivého počasí. Pořádá: Klub přírodovědecký a Ekologická poradna Veronica Hana Chalupská říjen Prameny Křtinského potoka Sraz účastníků v 9:05 hod. na Staré Osadě. Odjezd v 9:16 hod. autobusem do Křtin. Půjdeme po zelené značce k první studánce Klostermannově. Podél Křtinského arboreta přejdeme do protějšího údolí pod nejvyšší kopec oblasti-proklest. V údolí je další z pramenů potoka: Schindlerova studánka. Kolem Proklesti a Lichtenštejského památníku dojdeme k pramenům-studánkám u Bukoviny a Bukovinky. Od nich se vrátíme na žlutou značku vedoucí do Křtin. Předpokládaný odjezd z Křtin je po případné prohlídce kostela v 16:15 hod. Délka trasy je 15 km. Vede: Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře. 6. listopad Setkání přátel přírodní zahrady Exkurze do zahrádky paní Anny Štočkové. Pořádá: Helena Vlašínová Ekologická poradna Veronica listopad Konference k soutěži studentských prací o životním prostředí (8.30 hod.) Vyhlášení výsledků studentských prací proběhne v budově KÚ Jihomoravského kraje. Pořádá: ZO ČSOP Veronica pod záštitou Jihomoravského kraje Hana Chalupská POLICIE Problémová mládež současnosti Většina z dnešní společnosti již má, nebo se do budoucna alespoň chystá mít, své vlastní potomky, pokračovatele rodu, nositele jejich jmen, do kterých jsou rozhodnuti vložit veškeré své naděje, sny, prostředky nebo například i to nejcennější - svoje zdraví. Na počátku si každý říká: je mi jedno, jestli kluk nebo holka, hlavně ať jsme všichni zdraví. Když dítě povyroste, přejí si rodiče, aby také bylo šťastné, mělo pěkné známky ve škole, dobrý vztah s vrstevníky a kamarády a hlavně aby bylo poslušné. V období dospívání pak kladou důraz na potlačení pubertálních projevů, odstranění nechuti do školy a upřednostňují pokračování ve vzdělávání, především v pokračování studia ze středních škol na vysoké školy. Popsaná cesta však není nikdy tak pěkně nastavená a bezstarostná, jak je popsáno výše a jak by si mnozí mohli přát. Rodiče, pracovníci s mládeží, pedagogové či další mohou někdy až zbytečně přehlížet určité negativní projevy dítěte s odůvodněním, že z toho vyroste, že je to jen přechodné, nebo že někdy jenom tak vyvádí, přičemž si neuvědomují, že se může jednat o jeden z varovných signálů o tom, že s dítětem není něco v pořádku. Takový laxní přístup může vyvrcholit i velice nebezpečně jak pro dítě samé, tak i pro osoby v jeho blízkém okolí, případně i s určitým negativním dopadem pro společnost. Proto jsou nastaveny jisté mantinely - normy, podle nichž se chování klasifikuje. Je to hlavně i proto, aby specialisté mohli dětem porozumět a pomoci a zároveň aby dokázali nabídnout správný postup lidem, kteří s dětmi žijí a pracují. Hovořit o normách je velice složité a řešení jejich přestupování o mnoho více. Vyšetřování přestoupení norem mladistvými a nezletilými, nastavených státem k zabezpečení ochrany osobnosti ve vztahu ke zdraví, majetku a veřejného pořádku, nese s sebou určité problémy a omezení, což je upraveno relativně mladým zákonem č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a změně některých zákonů, jehož účinnost od 1. ledna 2004 přinesla velké množství změn do průběhu celého trestního řízení s rapidním zvýšením ukládání nejrůznějších a současně nejnovějších alternativních trestů za protiprávní jednání. Ve způsobu páchání trestné činnosti mládeží lze vypozorovat určité odlišnosti od protiprávního jednání dospělých pachatelů. Jejich chování vychází především ze stupně jejich mravní a rozumové vyspělosti. Může se projevovat častějším pácháním trestné činnosti formou spolupachatelství, zejména potom v rámci asociálních part či pouličních seskupení, přičemž příprava na spáchání činu bývá nedokonalá, k překonání překážek užívají nepřiměřených prostředků a násilí, což pramení i z jejich nezkušenosti. Jejich jednání bývá ovlivněno i užitím návykových látek jako je alkohol, či psychotropní látky a předměty zájmu a útoků se většinou odvíjejí od momentální potřeby a zájmu mladých pachatelů, tedy že odcizují předměty, které se jim právě líbí, nebo za které lze v zastavárnách či bazarech získat určité finanční prostředky. Policisté se často ve své praxi setkávají i s mladými jedinci, kteří při pohovorech, či svých vyjádřeních mj. uvádí, že činem chtěli dokázat, že něco zvládnou, že už nejsou nebo nechtějí být těmi poslušnými synáčky či

6 dceruškami a že se jim konečně něco povedlo, až na to, že je chytli policisté. Stejně tak často lze vypozorovat, že se mladý pachatel zadržený policií obává setkání s rodiči, někdy dokonce ani nechce, aby byli vyrozuměni a žádají o to, aby byli propuštěni s tím, že půjdou domů sami a osobně jim sdělí, co se stalo. Tento postup však není ani ze zákona možný a proto samotné předání mladých pachatelů policií rodičům či dalším osobám odpovědným za jejich výchovu po spáchání protiprávního jednání lze označit za velmi stresující okamžik v životě mladého jedince. V problematice kriminality mládeže nelze opomenout ani úlohu škol, které jako státní instituce taktéž působí preventivně a kde by se žáci měli seznamovat i s problematikou drog, kriminality a dalších patologických jevů. Ze strany škol dochází k umožnění návštěv odborníků psychologů, sociálních pracovníků, policistů a dalších, kteří v rámci přednášek seznamují žáky a studenty s uváděným nebezpečím. V neposlední řadě lze zřejmě největší apel položit na bedra rodičů, sourozenců či dalších osob, které mladé jedince obklopují, případně jsou odpovědni za jejich výchovu. Na základě policejní praxe a studovaných materiálů lze zjistit, že především dysfunkční rodina a negativní působení vrstevníků způsobují rozsáhlé společenské problémy a nevyzrálého jedince mohou nasměrovat nežádoucí cestou. Výzkumy bylo taktéž prokázáno, že drobnější problémové chování, které nebylo dostatečně eliminováno již v zárodku a bylo na něj např. ze strany školy poukazováno pouze poznámkami a důtkami, přineslo další prohloubení problémů a může vyvrcholit záškoláctvím, případně až zanecháním studia. Upozorňování rodičů na nevhodnost nebo dokonce protiprávnost chování jejich dětí se někdy míjí účinkem, a to především z toho důvodu, že některé rodiny nejsou dobře fungující a osoby odpovědné za výchovu se snaží nedobře se chovající potomky spíše omlouvat či zbavovat viny. Proto lze rodičům či pedagogům doporučit, aby častěji a především včasněji využili odborných služeb a institucí, jako jsou například střediska výchovné péče, pedagogickopsychologické poradny, či orgány sociálněprávní ochrany dětí a další, pokud se u jejich potomků začne naplňovat obava, že přiměřené a přirozené výchovné prostředky nebudou moci zřejmě na výchovu jejich dětí postačovat a tedy že bude lepší využít speciálně pedagogických přístupů. Závěrem si dovolím uvést, že speciální činnost vybraných pracovníků Policie České republiky na problematiku kriminality mládeže je v současné době na velmi dobré úrovni. Tito specialisté se podrobují zvláštním kurzům, přednáškám a školením, které zajišťují pedagogové, psychologové, lékaři, pracovníci probační a mediační služby i další odborníci. Zpětné vazby se jim dostává od státních zástupců, sociálních pracovníků či dalších, a to formou pracovních setkání, které směřují k odstraňování problémů při trestním řízení ve věcech mládeže a v neposlední řadě i od samotných mladých pachatelů a jejich rodin, se kterými vedou pohovory a diskuse. Spolupráce všech uvedených odborníků na problémy mládeže by měla směřovat k jednomu kýženému cíli, a to pomoci mladé nevyzrálé osobnosti v orientování se v dnešní uspěchané době, spleti nástrah a problémů a nalezení vlastní řádné cesty životem. komisař npor. Mgr. Pavel Novotný Policie ČR MŘ Brno, OOP Brno-Žabovřesky Seniofii, nenechte se okrádat! Podvodníků, bezohledně zneužívajících důvěry starších lidí, vždy bylo, je a nejspíš i bude mnoho. Při čtení denního tisku může poctivý člověk pouze zaskřípat zuby, když se dozví o další okradené babičce, která přišla o celoživotní úspory jen proto, že chtěla pomoci podvodníkovi, vydávajícího se za člověka v nouzi, plynaře či elektrikáře. Co se s tím dá dělat? Strážníci Odboru prevence Městské policie Brno si řadu let kladou tento dotaz a připravují preventivní projekty, mající za úkol těmto případům zabránit. Montují na dveře bezpečnostní řetízky, pořádají Senior-akademii a mimo jiné také uvedli do provozu speciální Senior-linku. Na telefonním čísle je možno se dotázat, zda pán či paní určitého jména, kterým se představili, opravdu pracují na sociálním odboru, vodárnách, plynárnách nebo jiných energetických společnostech. V souvislosti s tímto projektem je také mnoho důležitých informací uvedeno na webových stránkách kde je možno prostudovat například postup pracovníků nejrůznějších úřadů, za jejichž jméno se podvodníci často schovávají. Proto apelujeme na ty z vás, kteří chtějí udělat něco pro bezpečí svého života, zdraví a majetku navštivte tyto stránky, prostudujte si, jak vypadá správný pracovní postup příslušných úředníků či řemeslníků, případně se informujte prostřednictvím preventivní informační místnosti na Zelném trhu 13, nebo se přijďte podívat na průběh letošní Seniorakademie, ať dáme společnými silami podvodníkům, co proto. Odbor prevence MP Brno CHCETE BÝT STRÁŽCEM PŘECHODU? Městská policie Brno, Odbor prevence za podpory Magistrátu města Brna, Kanceláře Brno Zdravé město připravuje projekt, velkého celospolečenského významu, jehož realizace na území Statutárního města Brna jistě přispěje k bezpečnosti chodců, zejména dětí při jejich cestách do školy přes pozemní komunikace v blízkosti školního zařízení. Tento projekt je již úspěšně realizován například v Mladé Boleslavi nebo Kravařích. Osoby, které budou náležitě proškoleny strážníky Odboru prevence MP Brno, obdrží od Odboru dopravy Magistrátu města Brna pověření, které je bude opravňovat na základě odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace v konkrétních místech. Předpokladem pro přijetí dobrovolného zájemce o tuto celospolečensky významnou funkci je jeho odpovídající způsobilost a věk nad 18 let. Veškeré předepsané vybavení jim bude poskytnuto zdarma. Dotyčné osoby by byly přítomny na přechodech pro chodce nebo místech v blízkosti škol v době školního vyučování ve všední den v době hod., případně v době hod., kdy končí vyučování na 1. stupni základních škol. Zahájení činnosti Strážců přechodu počátek školního roku 2007/2008. Pokud budete mít zájem stát se Strážcem přechodu, kontaktujte v době od 7.00 do hod. strážníky Odboru prevence v Preventivně informační místnosti MP Brno, která sídlí na Zelném trhu č. 13 na telefon. čísle , nebo přímo na Odboru prevence - telefon nebo Můžete nás rovněž kontaktovat na ové adrese: Odbor prevence, Městská policie Brno Senior - akademie Odbor prevence Městské policie Brno připravil v letošním roce II. ročník projektu prevence kriminality Senior-akademie, který je organizačně obdobný jako všeobecně známé akademie třetího věku. Liší se vyučovanými tématickými okruhy a rozsahem vyučovacích hodin. Tematické okruhy jsou koncipovány jako metodika k bezpečnému chování seniorů ve společnosti. Odborní lektoři se zaměřují na rozpoznání možného nebezpečí a možnosti, jak takové nebezpečí eliminovat nebo jak se mu vyhnout. Maximální důraz je při výuce kladen na chování možné oběti, které by nemělo motivovat potencionálního pachatele. V praxi to znamená naučit se chování, které bude z pohledu pachatele antiiniciační. Absolventi Senior-akademie obdrží Osvědčení o absolvování a pro Odbor prevence Městské policie Brno se stanou neformálními partnery Asistenty prevence kriminality. Následná aktivita a iniciativa absolventů bude závislá výhradně na nich samotných a nebude nijak direktivně určována. V rámci jejich dalšího působení v přirozeném prostředí rodiny, známých nebo přátel předpokládáme, že jednou ročně budou organizována setkání absolventů, kde formou dvouhodinového semináře budou posluchači seznámeni s novými trendy v oblasti prevence kriminality a současně se s pracovníky Odboru prevence podělí o své zkušenosti při své asistenční a poradenské činnosti. Oficiální zahájení Senior-akademie bude dne od 15,00 hod. V případě nenaplněné kapacity se zájemci mohou přihlásit i po dle předběžné informace na tel. č Posluchači se budou scházet každé pondělí od 15,00 do 18,00 hodin v budově Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh č. 8. Slavnostní vyřazení absolventů se uskuteční dne Datový rozvrh vyučovacích dnů, přehled tématických okruhů a přihlášky k absolvování Seniorakademie Městské policie Brno jsou pro zájemce k dispozici v Preventivně informační místnosti Městské policie Brno, Zelný trh č. 13 v době od 7,00 do 15,30 hod. (tel ). Odbor prevence Městská policie Brno

7 Ž e l e z n ý E m p í k Většina dospělých si jistě pamatuje na dobu, kdy se ve školách učila branná výchova. Předmět, ve kterém menší i větší žáci probírali orientaci v mapách, opakovali základy zdravovědy a při neúprosně běžícím čase na učitelových stopkách prozkoušeli svoji fyzičku. Dnes už tento předmět v osnovách chybí, ale žáci brněnských základních škol si přece jen mohou některé svoje znalosti a dovednosti procvičit. Umožňuje jim to branný závod Železný Empík, tradičně pořádaný městskou policií v prostoru Mariánského údolí v Líšni, které pro tento účel poskytuje výborné podmínky a díky nemalé vstřícnosti rodiny Belcredi současně i potřebné technické zázemí. Letošního 6. ročníku, který probíhal ve čtvrtek 14. června, se celkem zúčastnilo 11 škol, reprezentovaných 198 žáky. Mezi těmito školami byla také jedna z Jundrova, a to ZŠ Jasanová, reprezentována 6 soutěžícími. Že to nebyl závod jednoduchý se přesvědčili závodníci hned po startu, kde je čekal na stanovišti Univerzity obrany hod granátem na cíl. Na dalších dvou stanovištích, zajišťovaných zdravotnicemi Fakultní nemocnice, procvičili chlapci i dívky znalosti ze zdravovědy, u stanovišť městské policie je čekaly dopravní testy a testy prevence kriminality, u Sboru dobrovolných hasičů z Vranova u Brna požární prevence a nakonec obtížný přechod přes potok po napnutém laně. Potom už je čekal v prostoru tribuny vytoužený cíl. Nutno dodat, že závod byl i přes nepřízeň počasí velmi zdařilý, o čemž svědčí i fakt, že převážná většina přítomných žáků i pedagogů zůstala na místě až do vyhlášení výsledků a předání cen. VÝZVA K OBČANŮM My, přímí účastníci 2. světové války považujeme za potřebné, aby také v Brně byl odhalen pomník našemu vrchnímu veliteli, prezidentu Edvardu Benešovi. Chceme mladé generaci připomínat boj proti nacismu a projevit úctu i hrdost ke všem, kteří se o obnovu svobodné vlasti zasloužili. O postavení tohoto pomníku Magistrát města Brna požádaly písemně dvě naše sdružení: Čs. obec legionářská s podpisem generála Josefa Hercze a Sdružení Čs. zahraničních letců s podpisem generála Stanislava Hlučky. Protože náš požadavek nebyl začleněn do projektu Sochy pro Brno, rozhodli jsme se pořídit sochu za peníze veřejné sbírky. Chceme odhalit kopii sochy, která již stojí před Černínským palácem v Praze. Je dílem sochaře prof. Karla Dvořáka, žáka J.V.Myslbeka a J.Štursy, jehož díla patří k národnímu kulturnímu dědictví. Sochař vytvořil realistické dílo v roce Zpodobňuje přemýšlejícího státníka s listinou v ruce výstižně a umělecky působivě. Současné vedení města naplňuje příslib součinnosti při výběru trvalého a důstojného místa pro postavení pomníku a navrhlo 5 veřejných prostorů. Jednání o umístění probíhá. Pro přípravné a organizační práce jsme založili Výbor pro postavení pomníku prezidentu Benešovi, který se skládá z delegovaných zástupců 16ti občanských sdružení a spolků a zastupuje tak brněnskou veřejnost. Čs. obec legionářská založila účet, na který může veřejnost vkládat finanční podporu. Učinilo tak již přes 300 spoluobčanů, z nichž je 37 přímých účastníků domácího a zahraničního odboje, z toho pět generálů. Účet má číslo : / 0100 Považujeme postavení pomníku za věc široké veřejnosti a národní hrdosti. Vyzýváme Vás, abyste se připojili k našim občanům a svým finančním darem, zaslaným na tento účet přispěli k vybudování pomníku v městě Brně. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Plk. Emil Boček bývalý pilot 310 stíhací perutě RAF, předseda Výboru pro postavení pomníku prezidentu Benešovi Mgr. Lenka Šmerdová (foto: M. Lauš) Termíny sběrů pro Charitu Brno 19. a 20. října 9. a 10. listopadu 7. a 8. prosince 2007 na 5. nástupišti: pátek od hod. sobota od 9 12 hod. Bližší informace: pí Halámková pí Keprtová Obnovení provozu prodejny DPMB, a.s., v Pisárkách Od konce června došlo k obnovení provozu prodejny DPMB, a.s. v Pisárkách. Otevřeno je: Pondělí pátek 7:00 17:00 hod. Sobota, neděle a svátky je zavřeno. Mgr. Pohanová, tisková mluvčí DPMB, a.s Středisko ekologické výchovy ROZMARÝNEK Nabídka akcí pro veřejnost: 2. října Feng šuej - přednáška pro veřejnost Úterý od 18. do hod. Prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, má značný vliv na naši pohodu, vitalitu a vztahy. Starověké umění Feng Šuej je orientováno na potřeby dneška. Zajímá Vás, jak ovlivňuje Vaši životní cestu prostor a čas? Přijďte se seznámit s Feng Šuej. Zájemci se mohou poté navštěvovat celoroční kurz. Vstupné na přednášku dobrovolné. 4. října Co se děje v zahrádce Čtvrtek od do hod. Hříčky, soutěže, malování, zpívání a další aktivity pro děti od dvou do osmi let a prostor pro setkání jejich rodičů. Pečení brambor v popelu. Představení klubu maminek Pírko. Vstupné dobrovolné. 6. října Permakultura - přednáška pro veřejnost Sobota od 9.00 do hod. Seznámení s permakulturním designem tj. způsobem navrhování okolí lidských sídel tak, aby respektovaly přírodní zákonitosti. Tvorba malých vodních systémů v krajině, ekologické pěstitelství, chovy domácích zvířat, stavitelství. Zájemci se mohou poté přihlásit do celoročního kurzu. Vstupné na přednášku dobrovolné. 8. listopadu Martinská slavnost Čtvrtek od do hod. Slavnost pro děti a jejich rodiče na počest sv. Martina. Tématické tvoření, tradice, hledání sv. Martina a jeho pokladu v průvodu s lucerničkami. Vstupné dobrovolné.

8 Nabídka krouïkû a klubû ve kolním roce

9 Vznik nové obecně prospěšné společnosti věnující se zájemcům o náhradní rodinnou péči Své služby nabízí nová obecně prospěšná společnost Open Family, o.p.s. Tato nová nezisková organizace se věnuje klientům, kteří chtějí přijmout nebo již přijali do osvojení (adopce) nebo pěstounské péče děti žijící v dětských domovech i dalším lidem, kteří se o náhradní rodinnou péči zajímají. Nabízí jim odborné psychologické poradenství, profesionální zázemí, pomoc při orientaci v problematice, možnost individuálních konzultací, setkávání klientů a zájemců na společných akcích a v neposlední řadě pomoc a podporu při získávání finančních i materiálních darů od sponzorů a nadačních fondů. Pro všechny zájemce pořádá Setkání v říjnu, které se uskuteční v hotelu Vyhlídka v Lažánkách. V budoucnu se podobné akce stanou tradicí. Open Family, o.p.s. Mezírka 1, Brno Vážení rodiče, začaly chodit Vaše děti POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte je také POPRVÉ DO KNIHOVNY! v období měsíce září - do 4. října 2007 registrace zdarma pro prvňáčky na všech provozech Knihovny Jiřího Mahena v Brně; během září a října 2007 probíhají akce na podporu dětského čtenářství v ústřední knihovně i na pobočkách přednášky pro rodiče, autorská čtení, výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny... Aktuální program na Knihovna Jiřího Mahena v Brně Kobližná 4, Brno, tel: Agentura podporovaného zaměstnávání, projekt Ligy za práva vozíčkářů, o. s. podporuje zaměstnavatele, kteří zřídí nové pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením. Agentura pomáhá také klientům se zdravotním postižením, kteří si hledají zaměstnání v okresech Brno-venkov a Brno-město. Těm nabízí individuální konzultace, spolupráci při sestavení životopisu, průvodního dopisu, telefonické a ové kontaktování zaměstnavatele, pracovní asistenci, PC kurz. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, všechny nabízené služby jsou pro klienty i zaměstnavatele zdarma. Jste-li zaměstnavatel, který zvažuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo osoba se zdravotním postižením, která si hledá práci, kontaktujte nás. Rádi vám poradíme. Agentura podporovaného zaměstnávání Liga za práva vozíčkářů, o. s. Kounicova 42, Brno tel mobil: Informace o možnosti poskytnutí okamžité pomoci lidem v tísni Stále více častěji se setkáváme s lidmi, kteří potřebují okamžitou pomoc z důvodu tísně. Oblastní charita Brno poskytuje tuto pomoc ve dvou střediscích, kde fungují i charitní šatníky. Lidé v případě nouze mohou středisko navštívit a vybrat si vhodné ošacení. V Denním centru pro lidi bez domova jde o oblečení pro muže a ženy, v Domově sv. Markéty pro maminky a děti. Denní centrum pro lidi bez domova, Karlova 59/61, Brno-Maloměřice poskytuje okamžitou pomoc lidem v akutní nepříznivé sociální situaci. Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Staňkova 47, Brno poskytuje pomoc maminkám s dětmi v tísni. Veškeré informace o Oblastní charitě Brno naleznete na Den Charity 27. září 2007 na svátek sv. Vincence z Pauly, patrona všech charitativních zařízení, oslaví Oblastní charita Brno (OCHB) tento rok již potřetí Den charity. V tento den budou pořádány akce, které by měly seznámit veřejnost s činností OCHB ve městě Brně. Seznam akcí bude uveřejněn v průběhu září na nových webových stránkách OCHB Oblastní charita Brno Žižkova 3 NZDM Pavlač rozšiřuje služby pro děti a mládež a otevřel nový nízkoprahový klub Od začátku září mohou děti a mládež navštěvovat další prostory v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Pavlač. Současné rozšíření vytvořilo dva samostatné kluby Nízkoprahový klub pro děti a Nízkoprahový klub pro mládež, které jsou zaměřeny na pomoc dětem a mládeži ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin. NZDM Pavlač nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy. Nové prostory určené pro mladé lidi od 12 do 18 let se tak oddělí od prostor pro děti od 6 do 11 let, které byly po šestiletou existenci Klubu Pavlač pro obě skupiny společné. Základem NZDM je tzv. nízkoprahovost služby, tedy že na příjemce služby nejsou kladeny finanční nároky, ani požadavek na pravidelnou docházku. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pavlač je jedním z nízkoprahových programů občanského sdružení RATOLEST BRNO. Více informací: RATOLEST BRNO, občanské sdružení Milady Horákové 19, Brno Tel: GSM: AGAPO se představilo na konferenci Masarykovy univerzity Občanské sdružení AGAPO se představilo na 3. konferenci Škola a zdraví 21 a 35. konferenci pro podporu zdraví dětí a mládeže, které se konaly ve dnech srpna 2007 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poster AGAPA seznámil účastníky konference s náplní evropského projektu Když potřebujete pomoc při hledání místa a se službami, které lidem s handicapem pomáhají při hledání práce. Činnost sdružení pomohly přiblížit a dokreslit fotografie Alice Prokopové, které byly součástí prezentace. Fotografie budou k vidění též na chystané putovní výstavě, kterou se chystá AGAPO uskutečnit v listopadu. AGAPO nabízí lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením služby Podporované zaměstnávání, Tranzitní program a Job kluby. Podporované zaměstnávání je určeno lidem z Brna-města a Brna-venkova, kteří kvůli svému postižení potřebují individuální podporu při hledání a udržení zaměstnání. AGAPO nezapomíná ani na žáky posledních a předposledních ročníků speciálních škol, pro něž je určena služba Tranzitní program Ze školy do práce. Podstatou tranzitního programu jsou praxe na běžných pracovištích v Brně. Pro širší veřejnost jsou pořádány motivačně-vzdělávací kurzy Job kluby, kterých se úspěšně zúčastnilo 17 lidí. AGAPO najdete na ulici Cejl 68 v Brně (z hlavního nádraží tramvají č. 2 a 4, ze zastávky Zvonařka tramvají č. 9, zastávka Tkalcovská, dům s modrobílou fasádou). Chcete-li se o občanském sdružení AGAPA dozvědět více, prohlédněte si internetové stránky AGAPO, o.s., Cejl 68/33, Brno Vychází komplexní adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně! Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vznikl v rámci výstupů dvouletého projektu Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce nestátních neziskových organizací na území města Brna, který realizoval Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných a Centrum komunitního plánování. Garantem celého projektu, který byl financován z Evropského sociálního fondu, byl a nadále zůstává odbor sociální péče Magistrátu města Brna. V adresáři jsou přehledně popsány nabízené služby v sociální oblasti, běžný uživatel tak má jedinečnou možnost zorientovat se rychle v nabídce a obrátit se pomocí dostupných kontaktů na příslušnou organizaci. Adresář je volně ke stažení na stránkách nadačního fondu Domovy potřebných či k vyzvednutí po domluvě na níže uvedených kontaktech. Dalším výstupem zmíněného projektu je samotný komunitní plán sociálních služeb do konce roku 2009, který bude od 1. srpna 2007 k dispozici široké brněnské veřejnosti k připomínkování. Bude dostupný na vybraných úřadech městských částí, na kontaktních místech neziskových organizací, na magistrátu města Brna a dalších místech. Připomínkování bude provázet kampaň se všemi potřebnými informacemi. Podrobné informace viz: tel INZERCE Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (i menší ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově - jsem přímý zájemce. Tel.: Zn.: Brno i okraj. Koupím pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím garáž kdekoli v Brně i v hor. stavu. Dohoda jistá. Tel.: Vyměním ob 3+1 v Jeseníku, 1. patro z 5-ti patrového panelového domu na malém klidném sídlišti za ob 2+1, příp Tel.:

10

11 ÚPRAVA TARIFU IDS JMK OD Od 1. ledna 2008 dochází k úpravám Tarifu IDS JMK. Hlavním důvodem je plánované zvýšení DPH z 5 na 9% a trvalý růst nákladů na provoz veřejné dopravy způsobený především zvyšováním cen paliv. Mění se ceny jednorázového i předplatního jízdného. Obecnou snahou je v maximální míře udržet výši jízdného pro pravidelné a věrné cestující IDS JMK na stávající úrovni a jednorázové jízdné zvýšit jen v míře nezbytně nutné.

12 PŘIJMEME PRACOVNÍKA (školník údržbář) ideální přivýdělek pro aktivního důchodce Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová Brno tel , MUDr. Zuzana PERUTKOVÁ praktická lékafika pro dûti a dorost Dubová 5, Brno-Jundrov, tel.: mobil: ORDINAâNÍ HODINY nemocní poradna, prevence +akutní pfiípady Po 8:15-13:00 Út 8:15-10:30 11:00-13:00 St 13:15-17:00 ât 8:15-10:00 10:00-12:00 Pá 8:15-12:00 Odbûry kaïd den od: 8-8:30 Náv tûvní sluïba po telefonické domluvû. Akutní pfiípady zaji tûny na ã. - mobil: (nepfietrïitû). Chcete prodat ãi koupit nemovitost v hodnotû do milionu korun? VyuÏijte sluïeb na í specializované realitní kanceláfie. Více na Tel.: Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv = Rada MČ: Dubský I., Mgr. Dragounová, Dvořáček J., Chládek M., Kolář M., Šťastná R. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla: Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o.

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 1. 3. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Cíle a Opatření všechny PS Program: Před zahájením

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více