J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV"

Transkript

1 ROČNÍK 17/ Č.3 / 2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, 3. září se opět otevřely školní budovy. Přivítali jsme nové prvňáčky v doprovodu rodičů či prarodičů. V areálu základní školy byla se zahájením nového školního roku slavnostně otevřena i nová sportovní hala. Možná se tím zahájil i další směr učební výuky ve škole v duchu Tyršova ve zdravém těle zdravý duch. Věřím, že to pomůže přitáhnout více školáků k aktivitám zvaným sport namísto kouření, pití alkoholu a bohužel i drogování, vedoucím k agresivitě, narušování veřejného pořádku, demolování společného majetku občanů, aktivitám, které se bohužel nevyhýbají ani Jundrovu. Přál bych si, aby se to všechno jednou neobrátilo proti vlastním rodičům provinilců, kteří pohříchu na tomto stavu mají podíl největší. V srpnu jsem v denním tisku zaznamenal emotivní články na téma prodej Dubová. Zastánci prodeje zahájili další ofenzívu před zářijovým jednáním Zastupitelstva města Brna prostřednictvím Rovnosti ( ). Ani se jim nedivím získat majetek v tržní hodnotě okolo 2 mil. Kč za 250 tis. - to je silná motivace. Ještě silnější motivací je, když tento majetek obratem zhodnotíte za pětinásobek kupní ceny, pokud máte bydlení zajištěno v jiné vlastní nemovitosti. Proto se ani nedivím tomu, že vytáhli zbraně ve formě nepravd či mírně řečeno zkreslených informací. Nevím, kolik jundrovských občanů je pravidelnými čtenáři Rovnosti a zmíněné články četli. Určitě mezi ně patří ti, kteří poskytli nepravdivé a zkreslené informace redaktorkám Veronice Hrdé a Kláře Kubíčkové a ty je doslova zneužily k demagogicky emotivnímu zapůsobení na veřejnost. Možná i informovanost politologa z MU či náměstka primátora mohla být doplněna druhou stranou pro větší objektivitu. Těm několika občanům, kteří články četli, mohu připadat jako advokát pana místostarosty, vůči němuž jsou články namířeny. To rozhodně odmítám. Stejně jako odmítám jakoukoliv účast na iniciativě místního sdružení ODS k jednání s nájemníky obecních bytů na Dubové před květnovým zasedáním jundrovského zastupitelstva. To totiž autorům článků posloužilo jako záminka k jejich akci. Na prodej či neprodej bytového domu Dubová mám však obdobný názor. Záměrně zkreslené a zmanipulované informace se dotýkají celé rady i zastupitelstva městské části. Proto si nemohu odpustit na ně nereagovat. Svoje jasná a otevřená stanoviska jsme sdělili veřejně na jednání zastupitelstva i ve Zpravodaji a není víc co k tomu dodat. Co na dilema prodat či neprodat obecní byty za pakatel říkáte vy, jundrovští občané, kteří jste k zajištění svého bydlení museli vynaložit mnohem více snahy, úsilí i finančních prostředků, vy občané brněnské obce a tedy potencionální spoluvlastníci obecního majetku, mezi který patří i obecní byty? Zajímá vás, že výnosy z obecních bytů (ať už z prodeje za normálních podmínek či z nájemného) mohou v budoucnosti pomoci zlepšit naše životní prostředí? Na svém jednání dne rozhodlo Zastupitelstvo města Brna, že dům na Dubové se v dohledné době (min. 15 let) prodávat nebude. Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí je v souladu s vizí nejen dobrého hospodáře ale i dobrého zástupce většiny občanů města, pro které mohou být v budoucnosti obecní domy přínosem jako byty startovací pro mladé páry, či byty sociální s limitovaným nájemným v únosné míře. A možná z jejich výnosů ušetříme pár korun i na zlepšování našeho životního prostředí, jak jsem již uvedl. Přeji všem krásný slunný podzim, prvňáčkům prožití hezkých chvilek v novém školním prostředí a všem školákům pěkné známky po celý školní rok. Váš starosta Miroslav Kolář

2 Poznámka k vlastnictví bytů V předešlém souhrnu jundrovských událostí z pera pana starosty jsou mimo jiné, velmi věcně a objektivně popsány změny statutu bytového domu na ulici Dubová. Bytový dům s orientačním číslem 1,3,5, je v majetku města Brna, svěřený městské části Jundrov. V předchozích obdobích byl ze zcela praktických důvodů, považován za předurčený k prodeji. Vznik tohoto názoru je nutné datovat do období před 15 lety, kdy zanedbanost svěřeného bytového fondu dosahovala téměř havarijního stavu, nebo se k němu blížila, jako ostatně většina panelové výstavby bytových domů z počátku 70. let. Jak je všeobecně známo, otázky zvyšování nájemného jsou trvalým námětem sporů mezi vlastníky a nájemníky. Ve vzpomenuté době prostředky na obnovu a rozvoj bydlení byly v hlubokém mínusu a myšlenka zbavit se majetku prodejem vcelku pochopitelná a v Jundrově se tradovala bez ohledu na výsledky komunálních voleb. S postupem času se základní parametry bydlení začaly významně měnit. Jak již zmíněné nájemné, ceny za ostatní služby a zejména pak cena nemovitostí. Postupně ceny vzrostly nikoliv o procenta, ale stovky procent! Na tento trend nemá Jundrov pražádný vliv, ale způsobil změnu pohledu na obecní bydlení. Bytový dům (prakticky identický s domem na Dubové) na ulici Jasanové byl od samého počátku definován jako obecní nájemní. V nedávné době se Městské části Jundrov podařilo soustředit prostředky pro tento bytový dům a provést významné rekonstrukce, které zkvalitňují kulturu bydlení, energetickou náročnost i celkový vzhled tohoto domu. Není proto divu, že se v jundrovské samosprávě objevil názor, proč tuto úspěšnou akci nezopakovat i u bytů na ulici Dubová. K samotné historii tohoto příběhu je nutné poznamenat, že stanovisko Městské části Brno-Jundrov, jak bylo již popsáno, nemělo a nemá pražádný skrytý záměr a od samého počátku bylo chápáno jako ryze politické rozhodnutí. To znamená, že se jednalo o jasně definované stanovisko s veškerou politickou zodpovědností. Praktické provedení pak vyplynulo z usnesení místního sdružení ODS. Předseda sdružení byl zavázán k průzkumu názoru nájemníků osobním setkáním a předání detailnějších informací a záměrů dotčeným nájemníkům. Výsledkem jednání s nájemníky bylo doporučení pro zastupitele městské části Jundrov: Bytové domy neprodávat a ponechat stávající stav - ve vlastnictví obce. Rovněž samo město Brno významně pozměnilo názor na prodej bytů. Do nedávné doby bylo na prodej soukromým vlastníkům uvaleno moratorium. S jeho uvolněním se otevřela otázka případné aktualizace záměrů co prodat a co ponechat ve vlastnictví města Brna. Problematika byla specifikována Radou města Brna (jednání č. R5/032., konaném dne ) a předložená na 5. schůzi Zastupitelstva města Brna (zahájena 4. září 2007) jako bod: Návrh změny seznamů bytových domů prodávaných dle Pravidel prodeje. V usnesení se praví: Zastupitelstvo města Brna schvaluje změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od , ve znění pozdějších změn, tak, že: (mimo jiné) domovní celek Dubová 1,3,5 v MČ Brno-Jundrov se přeřazuje ze seznamu domů, které budou připravovány k prodeji, do seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let. Jak je všeobecně známo, toto usnesení získalo podporu poměrem hlasů 35:20! Michal Chládek MHD nové linky v Jundrově Od prvního září došlo v Jundrově k zásadním změnám v organizaci městské hromadné dopravy. Původně avízované přímé propojení Jundrova s Mendlovým náměstím trolejbusem (nová linka Komín Mendlovo nám.) bylo v poslední chvíli změněno. Na Mendlovo náměstí a zpět se Jundrováci nyní dostanou za 12 minut okružními linkami č. 44 (na Mendlovo nám.) a č. 84 (zpět do Jundrova), které byly z tohoto důvodu odkloněny z ul. Žabovřeské. Současně byla omezena z úsporných důvodů trolejbusová linka č. 29, která nyní jezdí pouze ve všední den do 20 hod. Na úřadě jsme se o této změně dozvěděli až na poslední chvíli. Kloubové autobusy zatíží Veslařskou ulici ve všední den 100 průjezdy každým směrem. To je daň za komfort, spočívající v přímém spojení s dopravním uzlem na Mendlově náměstí. Mnozí občané budou spokojeni, někteří méně. Pravdou je, že Jundrov získal další přímé spojení nejen na Mendlovo náměstí, ale i na další místa v Brně na Zvonařku, na Lesnou či do Židenic. red. Bezpečná rychlost Je to už více než jeden rok, co jundrovská radnice vyslyšela volání našich maminek s dětmi, starších spoluobčanů i dalších obyvatel a začala realizovat opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Asi nejvíce je vnímáno zavedení zóny rychlosti 30 km/h, kterému předcházelo složité jednání s Odborem dopravy města Brna a Dopravním podnikem města Brna. Jako jeden z argumentů proti zavedení zóny bylo, že snížení rychlosti bude mít nepříznivý dopad na jízdní řád. Asi budete se mnou souhlasit, že těch několik stovek metrů trasy autobusové linky od ulice Optátova na konečnou na Dubovou nemůže znamenat takové zásadní prodloužení jízdní doby. Opatření se nesetkalo u všech občanů s pochopením a bylo považováno některými z nich div ne málem za šikanování a omezování svobody. Emoce časem vyšuměly, většina řidičů se nové úpravě přizpůsobila a ti, co to jaksi neberou v úvahu, musí počítat s tím, že na kontrolu dodržování nového rychlostního limitu se čas od času zaměří policie, tak jak se v minulosti již několikrát. stalo. Hříšníci se našli a to i ze strany řidičů autobusů městské hromadné dopravy, byť byl radar při měření nastaven se slušnou rezervou (vždy přes 40 km/hod). Se zahájením nového školního roku můžeme počítat se zvýšenou aktivitou policie právě v oblasti kontroly dodržování povolené rychlosti. Mezi významné opatření, které mělo za účel zklidnění provozu na Veslařské ulici, bylo zavedení zákazu předjíždění od jundrovského mostu až po nový kamenomlýnský most pod Kopaninami. V jednání je i prodloužení tohoto zákazu až do Pisárek. Za úspěch, kterému rovněž předcházela složitá jednání, považujeme i nedávnou realizaci přechodu pro chodce před areálem SK Jundrov na Veslařské. Věřme, že se přechod brzy nejen dostane do podvědomí řidičů, ale že bude respektován tak, jak to předepisuje silniční zákon. Ivan Dubský, předseda komise bezpečnosti a veřejného pořádku ZE ZASTUPITELSTVA Dne 19. září t.r. se konalo 5. řádné zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov. Jednu hodinu před zahájením zasedání - od 17 hod. - probíhala tradiční beseda s občany. V této části přednesl občan pan Ohnutek žádost, aby se zahrádkáři mohli přímo obracet na zastupitele. Individuálně mu bylo vyhověno. Vlastní průběh zasedání po splnění formálních náležitostí je možné rozdělit do několika skupin. Prvé body (případně jejich doplnění) se týkaly finančních otázek Jundrova. Byla odsouhlasena jak rozpočtová opatření (všemi hlasy), která dávají do souladu aktuální stav financí se schváleným plánem tak i finanční výhled na období (většinou hlasů). Další tématický blok se týkal výhledu úprav Územního plánu (ÚP). Bod, který se týkal k. ú. Pisárky, byl pro nedostatek nezbytných vyjádření stažen z programu. Podstatnou část celého zasedání zabrala problematika návrhu Dopravně urbanistické studie (DUS) Komínské louky - Káčata, kterou zpracoval kolektiv pracovníků s.r.o. Atelier Brno (Hrůša, Pelčák). Jedná se o území od mostu na Veslařské po KáČaTa a to po obou stranách Svratky. Ing. arch. Hrůša prezentoval urbanistické návrhy s nezbytným komentářem a průběžně odpovídal na dotazy. Problematika komínské strany (která již byla projednána v Komíně) je řešena jako veřejný prostor sportovišť, který směrem k řece přechází v komponovaný přírodní park. Celý prostor je oddělen od komunikace na Kniničské ulici nebytovou zástavbou, čímž je řešeno protihlukové odstínění. Komunikační spojení je navrženo rozšířením křižovatky u servisu fy Opel napojením na uvažovaný nový most u Prašnic. Převážná pozornost pak byla zaměřena popisu návrhu zástavby pod Dubovou. V této části bylo nejvíce dotazů zejména k hustotě zástavby a parametrům navrhovaných domů. V zásadě není možné nestranně reprodukovat jednotlivosti. Z nejširšího pohledu však vyšel názor, že je nezbytné usilovat o institut řízené výstavby, který vychází z prezentované studie a po schválení a přijetí orgány města Brna by prakticky zamezil živelné zástavbě, respektive excesům developerských společností. Z tohoto hlediska rozhodnutí zastupitelstva může do značné míry ovlivnit budoucí tvář Jundrova. Většinovým rozhodnutím zastupitelů byl předložený návrh zástavby vzat zastupitelstvem na vědomí s žádostí na OÚPR MMB o zpracování změny územního plánu v předloženém rozsahu. Posledním schváleným bodem byla Změna sazeb místních poplatků pro území Městské části Brno-Jundrov. Zastupitelstvo doporučilo navržené změny sazeb k zapracování do připravované novely vyhlášky statutárního města Brna O místních poplatcích. V návrhu, který byl schválen všemi hlasy, se oproti platným sazbám mění (zvyšují) položky poplatku za zábor veřejného prostranství při stavebních akcích a zcela ruší poplatek ze vstupného. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 14 zastupitelů z 15. Záznam pořízen po redakční uzávěrce.

3 Z ÚŘADU Zimní posyp Rada městské části nabízí majitelům rodinných domků v Jundrově bezplatné dodání vhodného posypového materiálu na zajištění zimní údržby chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem. Zájemci o dodání potřebného množství (kbelíků) mají možnost podat objednávku (tel , , ) na Úřadu městské části Brno- Jundrov nejpozději do Oznámení přesného termínu rozvozu písku bude zveřejněno ve vývěskách. ŽP Sběrové dny na území MČ Brno- Jundrov v roce 2007 Říjen stanoviště konečná autobusu MHD - linky 67, Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla z blízkosti kontejnerů! ŽP BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ v roce 2007 Čištění vozovek ZÁKOS proběhne Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova). Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu svoje vozidla přeparkovali. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý s odtahovou plochou v AREÁLU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50 m od prodejny DELVITA směr Bosonohy) tel Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu V MČ Brno-Jundrov proběhne dne mobilní sběr na následujících zastávkách a v daném čase: 15:00-15:15 Dubová - parkoviště 15:25-15:40 Březová 41 15:50-16:05 Nálepkova - Olšová 16:15-16:30 Šeříková - parkoviště 16:40-16:55 Jasanová blok 17:05-17:20 SK Jundrov - Veslařská 17:30-17:45 Výšina - Veslařská Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!! Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. ŠKOLA Z ahájení nového školního roku Vážení spoluobčané a přátelé, zahájení letošního školního roku proběhlo poněkud neobvykleji a hlavně slavnostněji než v jiné školní roky. Měli jsme pádný důvod k oslavě. Otevírali jsme totiž, za přítomnosti 1. náměstkyně primátora paní RNDr. Barbory Javorové novou sportovní halu. Této akce se zúčastnila na pozvání místostarosty Jundrova pana Bc. Michala Chládka řada vzácných hostů z magistrátu města Brna i zastupitelů obce. Po slavnostním přestřižení pásky následovaly projevy, ve kterých se krátce zrekapitulovalo uplynulé období před rokem si jen málokdo uměl představit, co všechno se dá za jeden rok stihnout. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli. Jundrov jeho žáci a obyvatelé teď mají velmi pěkný a moderní stánek sportu, který jim mohou v okolí jen závidět. Těšíme se, až se bude z nové haly ozývat sportovní ryk a vítězství, ale i prohra zde budou dennodenním dramatem. Přijďte se podívat a zasportovat si. Mgr. Přemysl Jeřábek POZVÁNKA Klub příznivců cimbálové muziky Javorník - folklorní sdružení Brno, MŠ Dubová a MČ Brno-Jundrov zvou všechny jundrovské děti a občany na tradiční festival dětských folklorních souborů Jundrovské jablíčko, který se koná od hod. v kině Svratka. Mgr. Anna Balšínková ředitelka MŠ Dubová Nový školní rok na ZŠ Jasanová V novém školním roce na nás a naše žáky čeká plno zajímavých akcí: hned 20. září to bude fotbalový turnaj mladších žáků,,o pohár místostarosty Jundrova pod záštitou pana Bc. Michala Chládka. V říjnu mezinárodní projekt k podpoře MS v korfbalu, kde jsme patronem týmu Portugalska. Opět probíhá další mezinárodní projekt Comenius, kde nás bude zajímat nejen architektura naše, ale i okolních evropských států. Pokračuje spolupráce se základní školou ve Stuttgartu a v jejím rámci naši žáci pojedou do Německa na společnou školu v přírodě. Pro starší je připraven lyžařský výcvikový kurs v Jeseníkách, pro mladší škola v přírodě a pro všechny plánujeme společný výjezd do Chorvatska před prázdninami. Žáci devátých ročníků si vyzkoušejí, jaké to je, když mám vytvořit projekt a obhájit ho před veřejností. Proběhnou další akce, jako třeba: Noc s Andersenem, Zahradní slavnost, Jarmark, Halloween a jiné. Navštívíme kulturní akce výstavy, výukové programy. Zúčastníme se různých soutěží, olympiád a sportovních turnajů. Prostě akcí je plno a je jen na nás, co si vybereme. Těšíme se na další spolupráci s vámi rodiči. Mgr. Přemysl Jeřábek

4 Dobrá zpráva Jundrovská Soukromá mateřská škola a základní škola letos již po čtrnácté vykročila do nového školního roku. 13 prvňáčků a 17 dětí z MŠ bylo 3. září přivítáno pedagogickým sborem i staršími spolužáky na slavnostním zahájení v sále školy. V krátké videoprojekci zavzpomínali děti, rodiče i učitelé na akce minulého školního roku a po informační schůzce rodičů s třídními učiteli už všichni žáci dychtivě očekávali prohlídku novot, které je čekaly ve třídách, v odborných učebnách, na chodbách i na zahradě školy. Školní rok 2007/2008 byl zahájen a nezbývá tedy, než popřát všem dětem školou povinným (i jejich rodičům), aby byl úspěšný, radostný a šťastný. Věřte, že my učitelé pro to uděláme maximum. Učitelé Soukromé mateřské školy a základní školy s. r. o. Klub maminek PÍRKO ve spolupráci se Základní školou Jasanová pořádá 23. a 24. listopadu 2007 ve vstupních prostorách ZŠ Jasanová 2 v Brně-Jundrově BURZU SPORTOVNÍCH POTŘEB, HRAČEK A DĚTSKÉHO OŠACENÍ Pátek Sobota příjem zboží hod. prodej zboží 9-15 hod., výdej peněz a neprodaného zboží hod. Z ceny prodaného zboží se sráží 15 %. Kola, koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy, helmy, batohy, stany, plavidla, nosičky, autosedačky, kočárky, hračky a jiné sportovní a dětské zboží. Dresy, sportovní a ostatní dětské oblečení od velikosti 90. Miminkovské oblečení nepřijmeme. Hudební škola YAMAHA udělá muzikanty z celé rodiny... HŠ Yamaha nabízí již devátým rokem v ZŠ Jasanová jundrovským občanům - zájemcům o atraktivní hudební vzdělávání a jejich dětem - řadu oblíbených učebních programů. Nejmenším je určena třístupňová přípravka pro děti od čtyř měsíců (!!!) do šesti let: Hrátky s robátky pro nemluvňata, První krůčky k hudbě pro batolata a Rytmické krůčky pro předškoláky. Letošní novinkou je relaxační, protahovací a posilovací cvičení pro maminky na mateřské dovolené doplňkový kurz s názvem Míčhudba-pohyb. Keyboard, Kytara, Zobcová flétna, Populární zpěv, popř. i Elektrická kytara jsou obory pro děti i dospělé. S žákyněmi oboru Pop zpěv se můžete setkat při vystoupeních na vítání občánků v naší městské části. Jedna z nich, Lucie Šimůnková, letos obsadila 2. místo v celostátní soutěži YAMAHA POP SHOW (foto). Do jundrovské pobočky HŠ Yamaha je možno se přihlásit ještě nyní. Další informace včetně elektronické přihlášky najdete na adrese Telefony: , , -plk- SPOLEČENSKÁ KRONIKA HODY 2007 S končícími prázdninami se jundrovská chasa a nejenom ona, chystala na Slovácké hody, které letos oslavily již osmdesáte třetí výročí. Sobotní deštivé ráno 1. září nevypadalo příliš optimisticky a mnohým pořadatelům vykouzlilo vrásky na čele, ale s blížícím se polednem se objevilo i sluníčko. Krásnou tradici i úctu k lidovému kroji, která se v Jundrově stále ctí, je nutno předávat dalším generacím a jak je vidět, tak se nám to daří. Na nácviky přichází stále dost mladých lidí, kteří touží si na vlastní kůži obléknout slovácký kroj a zazpívat si pod štíhlou májí, krásné slovácké písničky. Avšak než si mladá chasa oblékne sváteční kroj má mnoho starostí a vydání s jejich přípravou. Tyto starosti jsou zapomenuty v okamžiku, když průvod slavnostně nastupuje na taneční plochu a šohaji s šohajkami jsou bedlivě sledováni přihlížejícími diváky. Ve 13. hod se sejdou krojovaní na hřišti TJ Sokol Jundrov, aby za pár minut vyrazili na průvod obcí. V čele průvodu jdou i naše nejmenší děti, pro které jsou hody velkou událostí, na kterou se těší již několik dní dopředu a nedají maminkám vydechnou všetečnými dotazy. Trasa průvodu se mění tak, aby po oba dva dny se prošlo co největší částí obce. Cestou se průvod zastaví, zatancuje Senior klub V ichni ãlenové klubu seniorû Brno-Jundrov se pfiipojují k blahopfiání sv m ãlenkám, které se narodily v mûsících srpen záfií a pfiejí jim pevné zdraví, hodnû tûstí a spokojenosti do dal ích let. Jsou to paní: Bartlová AneÏka Ra ková Vûra âernohorská Marie Bulíãková Zdenka vrtěné a šohaji předvedou cifrování. Před 15 hod. se průvod vrátí na hřiště a začne vlastní zábava, která trvá až do pozdních večerních hodin. Krojovaní zatancují Moravskou besedu, kterou pilně nacvičuji již od začátku července. Zpěvem podpořit je přijdou ženáči, kteří se při kradlavé snaží šohajům přebrat jejich šohajky. Hodové veselí pokračuje i večerní zábavou, která trvá v sobotu do 02 hod a v neděli do 24 hod. Nedělní večer byl svým způsobem velmi specifický, neboť návštěvnost byla mimořádně nízká, ale o to větší pobavení naskýtá pro krojované páry. Pro ostatní návštěvníky jsou hody příležitost k sousedskému setkání, poklábosení a zábavě, pro mladší vyvrcholení celoročních aktivit.. Letošních hodů se účastnilo 32 krojovaných párů a dalších asi 30 krojovaných ženáčů, vdaných žen a malých dětí. Nejvíce organizačních starostí leží na bedrech Sokolů a Hasičů a proto bych jim chtěla poděkovat za jejich obětavou práci, neboť stojí za povšimnutí, že tuto práci vykonávají ve svém volném čase a bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Bez obětavosti těchto lidí by se hody velmi těžko uskutečnily. Finanční stránka je pro nás také velmi důležitá, a proto chci poděkovat všem našim sponzorům, kteří přispěli a to buď finančně nebo materiálně. Jsou to: MČ Brno-Jundrov, Místní sdružení ODS, Potraviny Mapol Mahovský, Potraviny Špičáková, Mediform, s.r.o., Vypa Pařil, SIS Cígler, Telkas s.r.o., Radoslav Hanák, Vinný sklep u žíznivého mnicha, Chladservis, Občanské sdružení Náš Jundrov a Restaurace Piava. Ing. Renata Šťastná starostka TJ Sokol Jundrov Stále aktivní Sokol Jundrov Se začínajícím školním rokem se rozbíhají cvičební hodiny v TJ Sokol Jundrov. Cvičení ve všech složkách bylo zahájeno dne Z poměrně široké nabídky sportů si vybere skoro každý, kdo má chuť si přijít mezi nás zacvičit. Pro všechny sportuchtivé spoluobčany máme dveře otevřené. Podrobný rozpis cvičení najdete v našich vývěsních skříňkách a na vstupních dveřích Sokolovny. Máme oddíly všestrannosti a aerobiku, sportovní oddíly floorbalu, volejbalu, košíkové, stolního tenisu, nohejbalu a banbintonu.

5 Mezi hojně navštěvované oddíly patří především cvičení rodičů a dětí, kde se po Sokolovně prohánějí již 2,5letí čertíci v doprovodu rodičů. S úspěchem probíhá i cvičení předškolních dětí. S úbytkem sportovců se setkáváme v kategorii mladších i starších žáků, i když se snažíme pro ně vytvořit velmi dobré podmínky pro cvičení a zařadit do cvičebních hodin i nové atraktivní sporty. Všechny oddíly cvičí pravidelně, zúčastňují se turnajů, soutěží i hromadných veřejných vystoupení. Ke zdárným výsledkům patří naše účast na všech sokolských akcích, pořádaných ČOS (Českou Obcí sokolskou) nebo našimi brněnskými župami. Příkladem toho je právě účast mužů na Světové gymnaestrádě v rakouském Dornbirnu ve dnech , kde vystoupili ve společné skladbě Chlapáci II. Chtěla bych připomenout již proběhlé akce, které se setkaly s kladnou odezvou. Byl to Druhý ročník Sportovního dne pro děti ve věku od 3 roků až po kategorii 8 roků a starší. V červnu se oddíl nohejbalu zúčastnil Župního turnaje v Moravských Bránicích. Z uvedeného vyplývá, že Sokol ani o prázdninách nezahálel. S přibývajícími novými sporty, které chceme zavést i u nás v Sokole, hledáme cvičitele do našich řad. Velmi rádi Vás přivítáme a zajistíme potřebné kvalifikační požadavky formou školení, cvičitelských kurzů a podobně. Na závěr bych Vás všechny chtěla pozvat na charitativní akci Běh Terryho Foxe, který pořádá Župa Jana Máchala a dr. Jindry Vaníčka dne v Lužánkách. Start proběhne v 9,30 hod. Renata Šťastná, starostka TJ Sokol Jundrov Kulturní centrum Svratka připravuje pro děti: Neděle 21. října 2007 v hod. Jak zvířátka uzdravila studánku Divadelní studio Lídy Trnkové. Neděle 11. listopadu 2007 v hod. Jabloňová princezna Divadlo dětského diváka Přerov. Neděle 2. prosince 2007 v hod. Tetiny v zimě a Mikulášská nadílka. 2. říjen AKCE OCHRÁNCŮ PŘÍRODY na podzim roku 2007 Setkání přátel přírodní zahrady - Permakultura u Seppa Holzera Inspirace z návštěvy farmy agrárního rebela v Rakousku (akvakultury, terasování, pěstování bez orby). Literární kavárna Academia na náměstí Svobody od 17 do 18:30 hod. Pořádá: Helena Vlašínová Ekologická poradna Veronica říjen Studánky u Veverské Bítýšky Sraz účastníků v 8:15 hod. na zastávce autobusu č. 303 v Bystrci u lávky k ZOO. Odjezd v 8:22 hod. do Veverské Bítýšky. Půjdeme nejprve po modré značce a poté neznačenou cestou k prameni pod Sokolí horou nedaleko Šárky. Od studánky vyjdeme nad Chudčice k nepojmenovanému prameni, který ale bývá v poslední době bez vody. Dále podél potoka a kolem neupravené studánky dojdeme do Chudčic, kde je možné občerstvení. Z Chudčic přejdeme na modře značenou cestu, která nás dovede k poutní kapličce s dříve zázračným pramenem vody a dále cestou nad přehradou k studni a prameni u Junácké louky. Přejdeme most u hradu Veveří pod kterým je poslední studánka. Z nedaleké zastávky se vrátíme do Bystrce. Předpokládaný návrat je přibližně v 15 hod. Délka trasy je 15 km. Vede: Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře. 13. říjen Ústí řek Svratky a Jihlavy do Dolnověstonické nádrže Odjezd z Brna hl. n. vlakem do Vranovic v 8:22 hod., odtud po trase: obec Ivaň podél řeky Jihlavy Dolnověstonická nádrž ústí řeky do nádrže Pouzdřany. Návrat do Brna vlakem z Pouzdřan v 16:20 hod., příp. 17:14 hod, příjezd do Brna v 16:53 hod., příp. v 17:49 hod. Chůze asi 12 km, občerstvení v restauraci v Ivani nebo v Pouzdřanech. Vedou: doc. RNDr. J. Unar, CSc. a O. Polák. Exkurze se koná jen za příznivého počasí. Pořádá: Klub přírodovědecký a Ekologická poradna Veronica Hana Chalupská říjen Prameny Křtinského potoka Sraz účastníků v 9:05 hod. na Staré Osadě. Odjezd v 9:16 hod. autobusem do Křtin. Půjdeme po zelené značce k první studánce Klostermannově. Podél Křtinského arboreta přejdeme do protějšího údolí pod nejvyšší kopec oblasti-proklest. V údolí je další z pramenů potoka: Schindlerova studánka. Kolem Proklesti a Lichtenštejského památníku dojdeme k pramenům-studánkám u Bukoviny a Bukovinky. Od nich se vrátíme na žlutou značku vedoucí do Křtin. Předpokládaný odjezd z Křtin je po případné prohlídce kostela v 16:15 hod. Délka trasy je 15 km. Vede: Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře. 6. listopad Setkání přátel přírodní zahrady Exkurze do zahrádky paní Anny Štočkové. Pořádá: Helena Vlašínová Ekologická poradna Veronica listopad Konference k soutěži studentských prací o životním prostředí (8.30 hod.) Vyhlášení výsledků studentských prací proběhne v budově KÚ Jihomoravského kraje. Pořádá: ZO ČSOP Veronica pod záštitou Jihomoravského kraje Hana Chalupská POLICIE Problémová mládež současnosti Většina z dnešní společnosti již má, nebo se do budoucna alespoň chystá mít, své vlastní potomky, pokračovatele rodu, nositele jejich jmen, do kterých jsou rozhodnuti vložit veškeré své naděje, sny, prostředky nebo například i to nejcennější - svoje zdraví. Na počátku si každý říká: je mi jedno, jestli kluk nebo holka, hlavně ať jsme všichni zdraví. Když dítě povyroste, přejí si rodiče, aby také bylo šťastné, mělo pěkné známky ve škole, dobrý vztah s vrstevníky a kamarády a hlavně aby bylo poslušné. V období dospívání pak kladou důraz na potlačení pubertálních projevů, odstranění nechuti do školy a upřednostňují pokračování ve vzdělávání, především v pokračování studia ze středních škol na vysoké školy. Popsaná cesta však není nikdy tak pěkně nastavená a bezstarostná, jak je popsáno výše a jak by si mnozí mohli přát. Rodiče, pracovníci s mládeží, pedagogové či další mohou někdy až zbytečně přehlížet určité negativní projevy dítěte s odůvodněním, že z toho vyroste, že je to jen přechodné, nebo že někdy jenom tak vyvádí, přičemž si neuvědomují, že se může jednat o jeden z varovných signálů o tom, že s dítětem není něco v pořádku. Takový laxní přístup může vyvrcholit i velice nebezpečně jak pro dítě samé, tak i pro osoby v jeho blízkém okolí, případně i s určitým negativním dopadem pro společnost. Proto jsou nastaveny jisté mantinely - normy, podle nichž se chování klasifikuje. Je to hlavně i proto, aby specialisté mohli dětem porozumět a pomoci a zároveň aby dokázali nabídnout správný postup lidem, kteří s dětmi žijí a pracují. Hovořit o normách je velice složité a řešení jejich přestupování o mnoho více. Vyšetřování přestoupení norem mladistvými a nezletilými, nastavených státem k zabezpečení ochrany osobnosti ve vztahu ke zdraví, majetku a veřejného pořádku, nese s sebou určité problémy a omezení, což je upraveno relativně mladým zákonem č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a změně některých zákonů, jehož účinnost od 1. ledna 2004 přinesla velké množství změn do průběhu celého trestního řízení s rapidním zvýšením ukládání nejrůznějších a současně nejnovějších alternativních trestů za protiprávní jednání. Ve způsobu páchání trestné činnosti mládeží lze vypozorovat určité odlišnosti od protiprávního jednání dospělých pachatelů. Jejich chování vychází především ze stupně jejich mravní a rozumové vyspělosti. Může se projevovat častějším pácháním trestné činnosti formou spolupachatelství, zejména potom v rámci asociálních part či pouličních seskupení, přičemž příprava na spáchání činu bývá nedokonalá, k překonání překážek užívají nepřiměřených prostředků a násilí, což pramení i z jejich nezkušenosti. Jejich jednání bývá ovlivněno i užitím návykových látek jako je alkohol, či psychotropní látky a předměty zájmu a útoků se většinou odvíjejí od momentální potřeby a zájmu mladých pachatelů, tedy že odcizují předměty, které se jim právě líbí, nebo za které lze v zastavárnách či bazarech získat určité finanční prostředky. Policisté se často ve své praxi setkávají i s mladými jedinci, kteří při pohovorech, či svých vyjádřeních mj. uvádí, že činem chtěli dokázat, že něco zvládnou, že už nejsou nebo nechtějí být těmi poslušnými synáčky či

6 dceruškami a že se jim konečně něco povedlo, až na to, že je chytli policisté. Stejně tak často lze vypozorovat, že se mladý pachatel zadržený policií obává setkání s rodiči, někdy dokonce ani nechce, aby byli vyrozuměni a žádají o to, aby byli propuštěni s tím, že půjdou domů sami a osobně jim sdělí, co se stalo. Tento postup však není ani ze zákona možný a proto samotné předání mladých pachatelů policií rodičům či dalším osobám odpovědným za jejich výchovu po spáchání protiprávního jednání lze označit za velmi stresující okamžik v životě mladého jedince. V problematice kriminality mládeže nelze opomenout ani úlohu škol, které jako státní instituce taktéž působí preventivně a kde by se žáci měli seznamovat i s problematikou drog, kriminality a dalších patologických jevů. Ze strany škol dochází k umožnění návštěv odborníků psychologů, sociálních pracovníků, policistů a dalších, kteří v rámci přednášek seznamují žáky a studenty s uváděným nebezpečím. V neposlední řadě lze zřejmě největší apel položit na bedra rodičů, sourozenců či dalších osob, které mladé jedince obklopují, případně jsou odpovědni za jejich výchovu. Na základě policejní praxe a studovaných materiálů lze zjistit, že především dysfunkční rodina a negativní působení vrstevníků způsobují rozsáhlé společenské problémy a nevyzrálého jedince mohou nasměrovat nežádoucí cestou. Výzkumy bylo taktéž prokázáno, že drobnější problémové chování, které nebylo dostatečně eliminováno již v zárodku a bylo na něj např. ze strany školy poukazováno pouze poznámkami a důtkami, přineslo další prohloubení problémů a může vyvrcholit záškoláctvím, případně až zanecháním studia. Upozorňování rodičů na nevhodnost nebo dokonce protiprávnost chování jejich dětí se někdy míjí účinkem, a to především z toho důvodu, že některé rodiny nejsou dobře fungující a osoby odpovědné za výchovu se snaží nedobře se chovající potomky spíše omlouvat či zbavovat viny. Proto lze rodičům či pedagogům doporučit, aby častěji a především včasněji využili odborných služeb a institucí, jako jsou například střediska výchovné péče, pedagogickopsychologické poradny, či orgány sociálněprávní ochrany dětí a další, pokud se u jejich potomků začne naplňovat obava, že přiměřené a přirozené výchovné prostředky nebudou moci zřejmě na výchovu jejich dětí postačovat a tedy že bude lepší využít speciálně pedagogických přístupů. Závěrem si dovolím uvést, že speciální činnost vybraných pracovníků Policie České republiky na problematiku kriminality mládeže je v současné době na velmi dobré úrovni. Tito specialisté se podrobují zvláštním kurzům, přednáškám a školením, které zajišťují pedagogové, psychologové, lékaři, pracovníci probační a mediační služby i další odborníci. Zpětné vazby se jim dostává od státních zástupců, sociálních pracovníků či dalších, a to formou pracovních setkání, které směřují k odstraňování problémů při trestním řízení ve věcech mládeže a v neposlední řadě i od samotných mladých pachatelů a jejich rodin, se kterými vedou pohovory a diskuse. Spolupráce všech uvedených odborníků na problémy mládeže by měla směřovat k jednomu kýženému cíli, a to pomoci mladé nevyzrálé osobnosti v orientování se v dnešní uspěchané době, spleti nástrah a problémů a nalezení vlastní řádné cesty životem. komisař npor. Mgr. Pavel Novotný Policie ČR MŘ Brno, OOP Brno-Žabovřesky Seniofii, nenechte se okrádat! Podvodníků, bezohledně zneužívajících důvěry starších lidí, vždy bylo, je a nejspíš i bude mnoho. Při čtení denního tisku může poctivý člověk pouze zaskřípat zuby, když se dozví o další okradené babičce, která přišla o celoživotní úspory jen proto, že chtěla pomoci podvodníkovi, vydávajícího se za člověka v nouzi, plynaře či elektrikáře. Co se s tím dá dělat? Strážníci Odboru prevence Městské policie Brno si řadu let kladou tento dotaz a připravují preventivní projekty, mající za úkol těmto případům zabránit. Montují na dveře bezpečnostní řetízky, pořádají Senior-akademii a mimo jiné také uvedli do provozu speciální Senior-linku. Na telefonním čísle je možno se dotázat, zda pán či paní určitého jména, kterým se představili, opravdu pracují na sociálním odboru, vodárnách, plynárnách nebo jiných energetických společnostech. V souvislosti s tímto projektem je také mnoho důležitých informací uvedeno na webových stránkách kde je možno prostudovat například postup pracovníků nejrůznějších úřadů, za jejichž jméno se podvodníci často schovávají. Proto apelujeme na ty z vás, kteří chtějí udělat něco pro bezpečí svého života, zdraví a majetku navštivte tyto stránky, prostudujte si, jak vypadá správný pracovní postup příslušných úředníků či řemeslníků, případně se informujte prostřednictvím preventivní informační místnosti na Zelném trhu 13, nebo se přijďte podívat na průběh letošní Seniorakademie, ať dáme společnými silami podvodníkům, co proto. Odbor prevence MP Brno CHCETE BÝT STRÁŽCEM PŘECHODU? Městská policie Brno, Odbor prevence za podpory Magistrátu města Brna, Kanceláře Brno Zdravé město připravuje projekt, velkého celospolečenského významu, jehož realizace na území Statutárního města Brna jistě přispěje k bezpečnosti chodců, zejména dětí při jejich cestách do školy přes pozemní komunikace v blízkosti školního zařízení. Tento projekt je již úspěšně realizován například v Mladé Boleslavi nebo Kravařích. Osoby, které budou náležitě proškoleny strážníky Odboru prevence MP Brno, obdrží od Odboru dopravy Magistrátu města Brna pověření, které je bude opravňovat na základě odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace v konkrétních místech. Předpokladem pro přijetí dobrovolného zájemce o tuto celospolečensky významnou funkci je jeho odpovídající způsobilost a věk nad 18 let. Veškeré předepsané vybavení jim bude poskytnuto zdarma. Dotyčné osoby by byly přítomny na přechodech pro chodce nebo místech v blízkosti škol v době školního vyučování ve všední den v době hod., případně v době hod., kdy končí vyučování na 1. stupni základních škol. Zahájení činnosti Strážců přechodu počátek školního roku 2007/2008. Pokud budete mít zájem stát se Strážcem přechodu, kontaktujte v době od 7.00 do hod. strážníky Odboru prevence v Preventivně informační místnosti MP Brno, která sídlí na Zelném trhu č. 13 na telefon. čísle , nebo přímo na Odboru prevence - telefon nebo Můžete nás rovněž kontaktovat na ové adrese: Odbor prevence, Městská policie Brno Senior - akademie Odbor prevence Městské policie Brno připravil v letošním roce II. ročník projektu prevence kriminality Senior-akademie, který je organizačně obdobný jako všeobecně známé akademie třetího věku. Liší se vyučovanými tématickými okruhy a rozsahem vyučovacích hodin. Tematické okruhy jsou koncipovány jako metodika k bezpečnému chování seniorů ve společnosti. Odborní lektoři se zaměřují na rozpoznání možného nebezpečí a možnosti, jak takové nebezpečí eliminovat nebo jak se mu vyhnout. Maximální důraz je při výuce kladen na chování možné oběti, které by nemělo motivovat potencionálního pachatele. V praxi to znamená naučit se chování, které bude z pohledu pachatele antiiniciační. Absolventi Senior-akademie obdrží Osvědčení o absolvování a pro Odbor prevence Městské policie Brno se stanou neformálními partnery Asistenty prevence kriminality. Následná aktivita a iniciativa absolventů bude závislá výhradně na nich samotných a nebude nijak direktivně určována. V rámci jejich dalšího působení v přirozeném prostředí rodiny, známých nebo přátel předpokládáme, že jednou ročně budou organizována setkání absolventů, kde formou dvouhodinového semináře budou posluchači seznámeni s novými trendy v oblasti prevence kriminality a současně se s pracovníky Odboru prevence podělí o své zkušenosti při své asistenční a poradenské činnosti. Oficiální zahájení Senior-akademie bude dne od 15,00 hod. V případě nenaplněné kapacity se zájemci mohou přihlásit i po dle předběžné informace na tel. č Posluchači se budou scházet každé pondělí od 15,00 do 18,00 hodin v budově Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh č. 8. Slavnostní vyřazení absolventů se uskuteční dne Datový rozvrh vyučovacích dnů, přehled tématických okruhů a přihlášky k absolvování Seniorakademie Městské policie Brno jsou pro zájemce k dispozici v Preventivně informační místnosti Městské policie Brno, Zelný trh č. 13 v době od 7,00 do 15,30 hod. (tel ). Odbor prevence Městská policie Brno

7 Ž e l e z n ý E m p í k Většina dospělých si jistě pamatuje na dobu, kdy se ve školách učila branná výchova. Předmět, ve kterém menší i větší žáci probírali orientaci v mapách, opakovali základy zdravovědy a při neúprosně běžícím čase na učitelových stopkách prozkoušeli svoji fyzičku. Dnes už tento předmět v osnovách chybí, ale žáci brněnských základních škol si přece jen mohou některé svoje znalosti a dovednosti procvičit. Umožňuje jim to branný závod Železný Empík, tradičně pořádaný městskou policií v prostoru Mariánského údolí v Líšni, které pro tento účel poskytuje výborné podmínky a díky nemalé vstřícnosti rodiny Belcredi současně i potřebné technické zázemí. Letošního 6. ročníku, který probíhal ve čtvrtek 14. června, se celkem zúčastnilo 11 škol, reprezentovaných 198 žáky. Mezi těmito školami byla také jedna z Jundrova, a to ZŠ Jasanová, reprezentována 6 soutěžícími. Že to nebyl závod jednoduchý se přesvědčili závodníci hned po startu, kde je čekal na stanovišti Univerzity obrany hod granátem na cíl. Na dalších dvou stanovištích, zajišťovaných zdravotnicemi Fakultní nemocnice, procvičili chlapci i dívky znalosti ze zdravovědy, u stanovišť městské policie je čekaly dopravní testy a testy prevence kriminality, u Sboru dobrovolných hasičů z Vranova u Brna požární prevence a nakonec obtížný přechod přes potok po napnutém laně. Potom už je čekal v prostoru tribuny vytoužený cíl. Nutno dodat, že závod byl i přes nepřízeň počasí velmi zdařilý, o čemž svědčí i fakt, že převážná většina přítomných žáků i pedagogů zůstala na místě až do vyhlášení výsledků a předání cen. VÝZVA K OBČANŮM My, přímí účastníci 2. světové války považujeme za potřebné, aby také v Brně byl odhalen pomník našemu vrchnímu veliteli, prezidentu Edvardu Benešovi. Chceme mladé generaci připomínat boj proti nacismu a projevit úctu i hrdost ke všem, kteří se o obnovu svobodné vlasti zasloužili. O postavení tohoto pomníku Magistrát města Brna požádaly písemně dvě naše sdružení: Čs. obec legionářská s podpisem generála Josefa Hercze a Sdružení Čs. zahraničních letců s podpisem generála Stanislava Hlučky. Protože náš požadavek nebyl začleněn do projektu Sochy pro Brno, rozhodli jsme se pořídit sochu za peníze veřejné sbírky. Chceme odhalit kopii sochy, která již stojí před Černínským palácem v Praze. Je dílem sochaře prof. Karla Dvořáka, žáka J.V.Myslbeka a J.Štursy, jehož díla patří k národnímu kulturnímu dědictví. Sochař vytvořil realistické dílo v roce Zpodobňuje přemýšlejícího státníka s listinou v ruce výstižně a umělecky působivě. Současné vedení města naplňuje příslib součinnosti při výběru trvalého a důstojného místa pro postavení pomníku a navrhlo 5 veřejných prostorů. Jednání o umístění probíhá. Pro přípravné a organizační práce jsme založili Výbor pro postavení pomníku prezidentu Benešovi, který se skládá z delegovaných zástupců 16ti občanských sdružení a spolků a zastupuje tak brněnskou veřejnost. Čs. obec legionářská založila účet, na který může veřejnost vkládat finanční podporu. Učinilo tak již přes 300 spoluobčanů, z nichž je 37 přímých účastníků domácího a zahraničního odboje, z toho pět generálů. Účet má číslo : / 0100 Považujeme postavení pomníku za věc široké veřejnosti a národní hrdosti. Vyzýváme Vás, abyste se připojili k našim občanům a svým finančním darem, zaslaným na tento účet přispěli k vybudování pomníku v městě Brně. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Plk. Emil Boček bývalý pilot 310 stíhací perutě RAF, předseda Výboru pro postavení pomníku prezidentu Benešovi Mgr. Lenka Šmerdová (foto: M. Lauš) Termíny sběrů pro Charitu Brno 19. a 20. října 9. a 10. listopadu 7. a 8. prosince 2007 na 5. nástupišti: pátek od hod. sobota od 9 12 hod. Bližší informace: pí Halámková pí Keprtová Obnovení provozu prodejny DPMB, a.s., v Pisárkách Od konce června došlo k obnovení provozu prodejny DPMB, a.s. v Pisárkách. Otevřeno je: Pondělí pátek 7:00 17:00 hod. Sobota, neděle a svátky je zavřeno. Mgr. Pohanová, tisková mluvčí DPMB, a.s Středisko ekologické výchovy ROZMARÝNEK Nabídka akcí pro veřejnost: 2. října Feng šuej - přednáška pro veřejnost Úterý od 18. do hod. Prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, má značný vliv na naši pohodu, vitalitu a vztahy. Starověké umění Feng Šuej je orientováno na potřeby dneška. Zajímá Vás, jak ovlivňuje Vaši životní cestu prostor a čas? Přijďte se seznámit s Feng Šuej. Zájemci se mohou poté navštěvovat celoroční kurz. Vstupné na přednášku dobrovolné. 4. října Co se děje v zahrádce Čtvrtek od do hod. Hříčky, soutěže, malování, zpívání a další aktivity pro děti od dvou do osmi let a prostor pro setkání jejich rodičů. Pečení brambor v popelu. Představení klubu maminek Pírko. Vstupné dobrovolné. 6. října Permakultura - přednáška pro veřejnost Sobota od 9.00 do hod. Seznámení s permakulturním designem tj. způsobem navrhování okolí lidských sídel tak, aby respektovaly přírodní zákonitosti. Tvorba malých vodních systémů v krajině, ekologické pěstitelství, chovy domácích zvířat, stavitelství. Zájemci se mohou poté přihlásit do celoročního kurzu. Vstupné na přednášku dobrovolné. 8. listopadu Martinská slavnost Čtvrtek od do hod. Slavnost pro děti a jejich rodiče na počest sv. Martina. Tématické tvoření, tradice, hledání sv. Martina a jeho pokladu v průvodu s lucerničkami. Vstupné dobrovolné.

8 Nabídka krouïkû a klubû ve kolním roce

9 Vznik nové obecně prospěšné společnosti věnující se zájemcům o náhradní rodinnou péči Své služby nabízí nová obecně prospěšná společnost Open Family, o.p.s. Tato nová nezisková organizace se věnuje klientům, kteří chtějí přijmout nebo již přijali do osvojení (adopce) nebo pěstounské péče děti žijící v dětských domovech i dalším lidem, kteří se o náhradní rodinnou péči zajímají. Nabízí jim odborné psychologické poradenství, profesionální zázemí, pomoc při orientaci v problematice, možnost individuálních konzultací, setkávání klientů a zájemců na společných akcích a v neposlední řadě pomoc a podporu při získávání finančních i materiálních darů od sponzorů a nadačních fondů. Pro všechny zájemce pořádá Setkání v říjnu, které se uskuteční v hotelu Vyhlídka v Lažánkách. V budoucnu se podobné akce stanou tradicí. Open Family, o.p.s. Mezírka 1, Brno Vážení rodiče, začaly chodit Vaše děti POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte je také POPRVÉ DO KNIHOVNY! v období měsíce září - do 4. října 2007 registrace zdarma pro prvňáčky na všech provozech Knihovny Jiřího Mahena v Brně; během září a října 2007 probíhají akce na podporu dětského čtenářství v ústřední knihovně i na pobočkách přednášky pro rodiče, autorská čtení, výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny... Aktuální program na Knihovna Jiřího Mahena v Brně Kobližná 4, Brno, tel: Agentura podporovaného zaměstnávání, projekt Ligy za práva vozíčkářů, o. s. podporuje zaměstnavatele, kteří zřídí nové pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením. Agentura pomáhá také klientům se zdravotním postižením, kteří si hledají zaměstnání v okresech Brno-venkov a Brno-město. Těm nabízí individuální konzultace, spolupráci při sestavení životopisu, průvodního dopisu, telefonické a ové kontaktování zaměstnavatele, pracovní asistenci, PC kurz. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, všechny nabízené služby jsou pro klienty i zaměstnavatele zdarma. Jste-li zaměstnavatel, který zvažuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo osoba se zdravotním postižením, která si hledá práci, kontaktujte nás. Rádi vám poradíme. Agentura podporovaného zaměstnávání Liga za práva vozíčkářů, o. s. Kounicova 42, Brno tel mobil: Informace o možnosti poskytnutí okamžité pomoci lidem v tísni Stále více častěji se setkáváme s lidmi, kteří potřebují okamžitou pomoc z důvodu tísně. Oblastní charita Brno poskytuje tuto pomoc ve dvou střediscích, kde fungují i charitní šatníky. Lidé v případě nouze mohou středisko navštívit a vybrat si vhodné ošacení. V Denním centru pro lidi bez domova jde o oblečení pro muže a ženy, v Domově sv. Markéty pro maminky a děti. Denní centrum pro lidi bez domova, Karlova 59/61, Brno-Maloměřice poskytuje okamžitou pomoc lidem v akutní nepříznivé sociální situaci. Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Staňkova 47, Brno poskytuje pomoc maminkám s dětmi v tísni. Veškeré informace o Oblastní charitě Brno naleznete na Den Charity 27. září 2007 na svátek sv. Vincence z Pauly, patrona všech charitativních zařízení, oslaví Oblastní charita Brno (OCHB) tento rok již potřetí Den charity. V tento den budou pořádány akce, které by měly seznámit veřejnost s činností OCHB ve městě Brně. Seznam akcí bude uveřejněn v průběhu září na nových webových stránkách OCHB Oblastní charita Brno Žižkova 3 NZDM Pavlač rozšiřuje služby pro děti a mládež a otevřel nový nízkoprahový klub Od začátku září mohou děti a mládež navštěvovat další prostory v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Pavlač. Současné rozšíření vytvořilo dva samostatné kluby Nízkoprahový klub pro děti a Nízkoprahový klub pro mládež, které jsou zaměřeny na pomoc dětem a mládeži ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin. NZDM Pavlač nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy. Nové prostory určené pro mladé lidi od 12 do 18 let se tak oddělí od prostor pro děti od 6 do 11 let, které byly po šestiletou existenci Klubu Pavlač pro obě skupiny společné. Základem NZDM je tzv. nízkoprahovost služby, tedy že na příjemce služby nejsou kladeny finanční nároky, ani požadavek na pravidelnou docházku. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pavlač je jedním z nízkoprahových programů občanského sdružení RATOLEST BRNO. Více informací: RATOLEST BRNO, občanské sdružení Milady Horákové 19, Brno Tel: GSM: AGAPO se představilo na konferenci Masarykovy univerzity Občanské sdružení AGAPO se představilo na 3. konferenci Škola a zdraví 21 a 35. konferenci pro podporu zdraví dětí a mládeže, které se konaly ve dnech srpna 2007 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poster AGAPA seznámil účastníky konference s náplní evropského projektu Když potřebujete pomoc při hledání místa a se službami, které lidem s handicapem pomáhají při hledání práce. Činnost sdružení pomohly přiblížit a dokreslit fotografie Alice Prokopové, které byly součástí prezentace. Fotografie budou k vidění též na chystané putovní výstavě, kterou se chystá AGAPO uskutečnit v listopadu. AGAPO nabízí lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením služby Podporované zaměstnávání, Tranzitní program a Job kluby. Podporované zaměstnávání je určeno lidem z Brna-města a Brna-venkova, kteří kvůli svému postižení potřebují individuální podporu při hledání a udržení zaměstnání. AGAPO nezapomíná ani na žáky posledních a předposledních ročníků speciálních škol, pro něž je určena služba Tranzitní program Ze školy do práce. Podstatou tranzitního programu jsou praxe na běžných pracovištích v Brně. Pro širší veřejnost jsou pořádány motivačně-vzdělávací kurzy Job kluby, kterých se úspěšně zúčastnilo 17 lidí. AGAPO najdete na ulici Cejl 68 v Brně (z hlavního nádraží tramvají č. 2 a 4, ze zastávky Zvonařka tramvají č. 9, zastávka Tkalcovská, dům s modrobílou fasádou). Chcete-li se o občanském sdružení AGAPA dozvědět více, prohlédněte si internetové stránky AGAPO, o.s., Cejl 68/33, Brno Vychází komplexní adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně! Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vznikl v rámci výstupů dvouletého projektu Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce nestátních neziskových organizací na území města Brna, který realizoval Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných a Centrum komunitního plánování. Garantem celého projektu, který byl financován z Evropského sociálního fondu, byl a nadále zůstává odbor sociální péče Magistrátu města Brna. V adresáři jsou přehledně popsány nabízené služby v sociální oblasti, běžný uživatel tak má jedinečnou možnost zorientovat se rychle v nabídce a obrátit se pomocí dostupných kontaktů na příslušnou organizaci. Adresář je volně ke stažení na stránkách nadačního fondu Domovy potřebných či k vyzvednutí po domluvě na níže uvedených kontaktech. Dalším výstupem zmíněného projektu je samotný komunitní plán sociálních služeb do konce roku 2009, který bude od 1. srpna 2007 k dispozici široké brněnské veřejnosti k připomínkování. Bude dostupný na vybraných úřadech městských částí, na kontaktních místech neziskových organizací, na magistrátu města Brna a dalších místech. Připomínkování bude provázet kampaň se všemi potřebnými informacemi. Podrobné informace viz: tel INZERCE Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (i menší ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově - jsem přímý zájemce. Tel.: Zn.: Brno i okraj. Koupím pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím garáž kdekoli v Brně i v hor. stavu. Dohoda jistá. Tel.: Vyměním ob 3+1 v Jeseníku, 1. patro z 5-ti patrového panelového domu na malém klidném sídlišti za ob 2+1, příp Tel.:

10

11 ÚPRAVA TARIFU IDS JMK OD Od 1. ledna 2008 dochází k úpravám Tarifu IDS JMK. Hlavním důvodem je plánované zvýšení DPH z 5 na 9% a trvalý růst nákladů na provoz veřejné dopravy způsobený především zvyšováním cen paliv. Mění se ceny jednorázového i předplatního jízdného. Obecnou snahou je v maximální míře udržet výši jízdného pro pravidelné a věrné cestující IDS JMK na stávající úrovni a jednorázové jízdné zvýšit jen v míře nezbytně nutné.

12 PŘIJMEME PRACOVNÍKA (školník údržbář) ideální přivýdělek pro aktivního důchodce Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová Brno tel , MUDr. Zuzana PERUTKOVÁ praktická lékafika pro dûti a dorost Dubová 5, Brno-Jundrov, tel.: mobil: ORDINAâNÍ HODINY nemocní poradna, prevence +akutní pfiípady Po 8:15-13:00 Út 8:15-10:30 11:00-13:00 St 13:15-17:00 ât 8:15-10:00 10:00-12:00 Pá 8:15-12:00 Odbûry kaïd den od: 8-8:30 Náv tûvní sluïba po telefonické domluvû. Akutní pfiípady zaji tûny na ã. - mobil: (nepfietrïitû). Chcete prodat ãi koupit nemovitost v hodnotû do milionu korun? VyuÏijte sluïeb na í specializované realitní kanceláfie. Více na Tel.: Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv = Rada MČ: Dubský I., Mgr. Dragounová, Dvořáček J., Chládek M., Kolář M., Šťastná R. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla: Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o.

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005

J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005 ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV Z OBCE VáÏení spoluobãané, první polovina roku 2005 je za námi a s příchodem léta ji můžeme bilancovat. Událostí jara

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

Veselo bylo i na zastupitelstvu 24.2. To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf

Veselo bylo i na zastupitelstvu 24.2. To když občan Tyleček (tentokrát už nikoliv coby šéf ROČNÍK 20/ Č.1 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, zima definitivně skončila. Letos nám dala pořádně zabrat, takové přívaly sněhu po Novém roce

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013.

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013. 4 číslo duben 2013 V neděli 28. dubna od 15.30 hodin se ve dvoře a sále Musilky uskuteční Čarodějnický rej. Více na straně 15. ročník 23 Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více