Psycholog Jiří Bauer: Všechno dát v sázku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psycholog Jiří Bauer: Všechno dát v sázku"

Transkript

1 4/2015 MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494 Psycholog Jiří Bauer: Všechno dát v sázku Letos v březnu uplynulo dvacet let od založení občanského sdružení na pomoc opuštěným či sociálně znevýhodněným dětem s názvem Pohlazení. Zakladatelem sdružení byl Jiří Bauer, který byl tehdy také zvolen předsedou a v této funkci působí v Pohlazení po celou dobu až dosud. Jiří Bauer je již 31 let členem sokolovského sboru Církve adven stů sedmého dne. Pracuje od roku 2000 jako soukromý klinický psycholog a psychoterapeut v Sokolově. Klientelu má ale mnohem širší, jezdí se k němu léčit i radit se svými životními těžkostmi lidé z celé republiky. Jeho cesta ke vzdělání byla díky svému otci, který byl v temných komunis ckých dobách farářem, hodně z žená. Až v roce1989 byl rehabilitován a s okamžitou platnos přijat ke studiu jednooborové psychologie na Univerzitě Karlově. Je ženatý a společně s manželkou Hedou vychovali dnes již dospělou adoptovanou dceru Kris nku a nyní vychovávají vlastní sedmiletou dceru Adelinku. DĚTI Jede se na olympiádu Sedmnáct dě z našeho sboru se zúčastní od 1. do 3. května s Petrem Procházkou, Tomášem Kábrtem, Markem Pačanem, Ondrou Novákem, Zuzkou Chalupovou a Veronikou Třískovou Robinzonády v Plasích u Plzně. Dě čekají První jarní olympijské hry, kdy si musí sestavit národní týmy a vybrat zemi, kterou budou reprezentovat. Dě si musí připravit svoji vlajku, umět vlastní hymnu nebo pokřik a promyslet si, proč se rozhodly reprezentovat právě tento stát. Také by měly znát hymnu celé olympiády "Jsme jeden tým". Myslete prosím v modlitbách na naše dě, aby se celá akce uskutečnila bez větších problémů a dě si přivezly radost v duši. Robinzonádu finančně podporuje Klub Pathfnder, spolek Pohlazení, sbor Sokolov a České sdružení Církve adven stů sedmého dne. 1

2 Jiří Bauer... (Pokračování ze strany 1) Jirko, jak tě napadlo založit sdružení Pohlazení? Když jsem byl v roce 1989 přijatý ke studiu psychologie, chtěl jsem zároveň sloužit v této oblas Pánu Bohu. Měl jsem nápad, že založím křesťanský dětský domov. Představoval jsem si, že by se v něm střídali vychovatelé manželé, kteří by kromě své rodiny vedli rodinu ve zdravém životním stylu v dětském domově. Po revoluci byly příznivé podmínky pro všechny alterna vní změny. Dal jsem dohromady skupinu nadšených lidí a snažili jsme se společně na půdě Českého sdružení církve adven stů v Praze celý plán zrealizovat. Po nějaké době ale odstoupily oba manželské páry, které měly dělat vychovatele, a celý proces se m pádem zastavil. Modlil jsem se, aby mi Pán Bůh ukázal cestu, jak jinak bych mohl pomoci opuštěným dětem. A v té době začala chodit do sboru v Sokolově Saša Langová, dcera ředitelky dětského domova v Horním Slavkově. Její maminka se bála, že po pádu komunismu, kdy existovaly všelijaké víceméně povinné spolky jako například Svaz žen, se nebude mít kdo věnovat dětem v dětském domově. Tak jsme se této práce ujali. Ve sboru se dala dohromady skupina dvanác lidí a začali jsme za dětmi bez rodiny někdy od roku 1991 do Slavkova jezdit. Paní ředitelka byla z naší spolu 2 práce nadšená. Líbilo se jí, že za dětmi jezdíme, že si je bereme do rodin, na výlety. Po několika letech byla možnost na společné akce získávat různé dotace, a abychom o ně mohli žádat, bylo potřeba dát naší činnos nějaký oficiální ráz. V roce 1995 jsme tedy založili občanské sdružení Pohlazení. Co je smyslem činnos Pohlazení? Tak nejdříve jsme byli zaměřeni hlavně na dě z dětského domova. Šlo nám o to, abychom jim dokázali zprostředkovat běžné fungování rodiny. Chtěli jsme s dětmi navázat blízké vztahy a ukázat jim prak cký život v rodině, který nikdy nepoznaly. Získaly by v nás přátele, na které by se mohly později obracet při řešení svých problémů či náročných životních situací, na které by v dospělos jinak zůstaly samy. Citově strádající dě jsou velmi zneužitelné, chtěli jsme jim tedy naším přátelstvím vytvořit prevenci před m, aby se nedostaly do vězení, či upadly do nějakých závislos. A samozřejmě jsme chtěli do jejich života přinášet smích, radost, potěšení a Pána Boha jako jejich věrného přítele v dobách dobrých i zlých. V současné době podobně pracujeme s dětmi, které ale nežijí v dětských domovech. Dětské domovy si po čase samy vytvořily rodinné skupiny a spolupráce s námi tak skončila. Nové potřebné dě jsme našly v azylovém domě v Sokolově. Stalo se to tak, že naše

3 dcera Adelinka se kamarádila s Laďkou Strnadovou, která bydlela s rodinou v azylovém domě, sousedícím s naším domem. Laďku jsme pozvali do sboru na boho Dcera Adelinka službu, a ta pozvání přijala. Skrze Laďku pak přišly další dě a jejich kamarádi. Pohlazení se tak znovu rozjelo naplno. Kolika dětem dosud Pohlazení nějakým způsobem oboha lo život? Pohlazením prošly desítky dě. Ty první jsou dnes již třicátníci. Po takové době se již mohu zeptat, zda se smysl Pohlazení opravdu naplnil? Mohu říct, že většina dě, která prošla Pohlazením a je už dospělá, pracuje, má zajištěné bydlení a několik jich už založilo i vlastní rodiny. Stále pla, že když si s něčím nevědí rady, obrací se na nás. Máme radost, že některé dnes již ženy, či někteří muži s námi jedou dokonce na akci Pohlazení a snaží se zapojit při práci s novými malými dětmi. Nedávno jsme jeli s dětmi do bazénu a byl jsem rád, když se k nám přidali tři kluci, které jsme poznali v dětském domově a kteří stáli u zrodu Pohlazení. Přímo v domě, kde máme modlitebnu, bydlí Valja Siváková, která patřila mezi první dě, kterým jsme se v devadesátých letech věnovali. Valerie je dodnes naší blízkou kamarádkou, co odešla z dětského domova, pilně a obětavě pracuje, vždy pečlivě pla nájem a všechny poplatky, pěkné si zařídila byt a dokonce si dvakrát našetřila na zahraniční dovolenou, na kterou s naší rodinou odletěla za sluncem. Dodnes pomáhá ochotně s úklidem ve sborovém domě a na zahradě. Našly některé dě ve vašem společenství také Pána Boha? Staly se věřícími? Pokud se jedná o dě z dětských domovů, tak za m jedinou členkou církve je naše Kris nka, která se pro křest rozhodla sama v dospělos. Některé dě z dětského domova, dnes již dospělí, někdy bohoslužby navštěvují, ale spíš mají nějaký svůj duchovní svět schovaný uvnitř, a ačkoli se nestali za m členy církve, o Pánu Bohu vědí. Jiné je to u dě, o které pečujeme nyní. Před rokem vznikly ve sboru romské bohoslužby a většina dě je navštěvuje, a to dokonce s rodiči. Je ale paradoxem, že téměř všechny dě jsme znali dávno před m, než začaly na tyto romské bohoslužby chodit. Teď se seznamujeme s jejich rodinami, po letech práce s jejich dětmi. Některé se nechaly pokř t a ty další, jestli u Něho zůstanou, ukáže teprve čas. Je to víc pravděpodobné, protože je k víře vedou i trochu doma, ak vně se podílejí na bohoslužbě, zpívají v kapele a podílejí se na zpestření programu. My je podporujeme a snažíme se jim ukázat, že život v křesťanské rodině je kvalitnější, stojí na pevnějších základech. Pohlazení Ti ale přineslo víc, než jsi sám čekal... To ano. Již jsem zmínil naši první dceru Kristýnku. Poznali jsme ji se že Dcera Kristýnka 3

4 Jiří Bauer... (Pokračování z předchozí strany) nou v dětském domově v Horním Slavkově a v jejích 11 letech jsme si ji adoptovali. Kris nka už s námi nebydlí, žije s přítelem a mají už dva syny, Adámka a Kris ánka, jako rodina se setkáváme a podle potřeby jim pomáháme. Máme ještě malou dcerku Adelinku, která se nám narodila před sedmi lety. Je to naše velká radost a Boží Dar. Původně jsem chtěl, aby se jmenovala Božidarka. To mi ale doma neprošlo. Adelinka chodí do 1. třídy na soukromé škole Mánesova v Sokolově. Kdy ses oženil? V roce Hedku jsem poznal na vojně. Její otec byl kazatelem v Chebu a Hedu poslal do kynšperských kasáren, kde jsem "sloužil vlas ", aby mě vytáhla na vycházku. Byla větší pravděpodobnost, že mě pus mimo posádku, když za mnou někdo přijel. A tak to také bylo. Svatbu jsme měli po pě letech chození v Liberci, kam se odstěhovali z Chebu. Jirko, co tě vedlo k rozhodnu stát se psychologem? Když jsem studoval v nultém ročníku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy seznámil jsem se s jednou 4 studentkou psychologie a uvědomil jsem si, že tento obor by mě zajímal víc než přírodní vědy. Navíc jsem ani po skončení tohoto ročníku nebyl ke studiu přijat. Celý rok jsem chodil do školy, učil se a po večerech dělal pomocného kuchaře, abych měl nějaké peníze, a vše bylo k ničemu. Komunisté se prostě rozhodli, že mě studovat nenechají. Po základní škole, kterou jsem absolvoval na zdejší centrálce, jsem si udělal maturitu na učebním oboru Chovatel cizokrajných zvířat. Dál jsem se už nemohl dostat, přestože jsem přijímačky vždycky udělal. Pracoval jsem proto nejdříve jako pomocný stavební dělník v drůbežářských závodech v Sokolově, později dokonce jako elektromechanik a po vojně jsem dělal bezpečnostního a požárního technika přádelen ve Svatavě. A každý rok jsem se hlásil na studium psychologie. Marně. Když v roce 1989 skončil komunis cký režim, jel jsem rovnou za ministrem školství. Nebyl jsem ohlášen, ale dostal jsem se přímo až k němu. Přijal mě, a když mě vyslechl, telefonoval tehdejšímu děkanovi Filozofické fakulty UK s doporučením, že má se mnou začít jednat. Jel jsem za ním a on mi slíbil, že v archívu dohledají výsledky z přijímacích řízení, a že jestli je pravda, co říkám, rehabilitují mě. Do týdne jsem měl dopis, že mě přijímají k dálkovému studiu psychologie, že Svatba s Hedkou

5 Jiří Bauer... (Pokračování z předchozí strany) jsem rehabilitován. Legrace byla, když jsem dostal vysokoškolský index a šel si první den po přije domluvit termín zkoušky z anatomie a fyziologie. Vyučující myslela, že jsem přišel na zkoušku a já se nebránil vyzkoušení. Každý rok jsem se připravoval na přijímačky, uměl jsem to. Dostal jsem z obou předmětů výbornou a to byl můj vstup na univerzitní půdu. Kde všude jsi pracoval jako psycholog? První místo jsem dostal v Sokolovské uhelné, později jsem pomáhal nemocným na onkologickém oddělení v nemocnici a také jsem mnoho let dělal psychologa v dětském domově. Soukromou ordinaci mám od roku Nyní sídlím v Hornické ulici v Sokolově. Máš nějaké životní krédo? Ano mám. Je z knihy německé spisovatelky Luisy Rinserové Uprostřed života: "Život, ve kterém není občas všechno v sázce, nemá cenu." Měli jsme ho i na svatebním oznámení. Mnohokrát jsem se přiznal ke své víře a zažíval velké těžkos a problémy. Na vojně mi hrozil prokurátor za to, že jsem odmítal v sobotu pracovat. Bůh se ale ke mně vždycky přiznal a moji důvěru v něho všechny tyto trable jen zpevnily. Nyní si užívám života ve svobodě, rád cestuji a mám spoustu koníčků, které mě baví. Snažím se ale být stále Pánu Bohu nablízku. Děkuji za rozhovor a také za Pohlazení, které pomáhá mnoha dětem prožít klidnější a radostnější dětství. Hana Kábrtová Díky Pohlazení mám dobré přátele Přestože 34 letá Valerie Siváková bydlí už řadu let v domě patřícím církvi adven stů, účastníci bohoslužeb ji většinou neznají. Valerie nemá ráda mnoho lidí na jednom místě, a tak do sboru nechodí. "V Boha ale věřím. Teď se hodně modlím za bráchu, který je na ulici a nemá kde bydlet. Jsem spíš samotářka," říká o sobě Valja. Valerie vyrostla v dětském domově v Horním Slavkově a byla mezi prvními, kteří byli vybráni ke spolupráci s lidmi z Pohlazení. "Jezdila jsem střídavě k Jardovi Toupalovi, Novákovým, Ivaně z Chodova. Moc ráda na tyto pobyty vzpomínám. Bylo to úplně něco jiného, než jsem znala z děcáku. Připadala jsem si jako součás skutečné rodiny. Díky Pohlazení jsem našla mnoho dobrých přátel. Mrzí mě jen to, že takovou šanci nedostalo spoustu dalších dě," vzpomíná Valerie na začátky v Pohlazení. Po odchodu z dětského domova bydlela nějaký čas v Domě na půli cesty v Kynšperku a později výbor sboru církve adven stů rozhodl o přidělení podkrovního bytu na Kraslické v Sokolově Valerii, kde dosud bydlí. S bydlením je spokojená a také je ráda, že má práci. Dělá lesní dělnici v Sokolovské uhelné a ještě si přivydělává úklidem domácnos. 5

6 V neděli se konala v sokolovské modlitebně církve adven stů na Kraslické 494/14 valná hromada společnos Pohlazení. Zúčastnilo se jí dvanáct ak vních členů, z nichž šest členů dosavadní předseda Jiří Bauer, Heda Bauerová, Jiří Novák, Hana a Tomáš Kábrtovi a Petr Procházka patří mezi zakládající členy společnos, která vznikla dne roku 1995, tedy přesně před dvace lety. Původně občanské sdružení Pohlazení se od transformovalo na základě nového občanského zákoníku, který nezná pojem občanské sdružení, na zapsaný spolek. Účastníci valné hromady provedli revizi a úpravu stanov, které například uváděly, že hlavním cílem činnos spolku je práce s dětmi z dětských domovů. Během dvace letého působení Pohlazení došlo ke změně, kdy členové spolku nyní zaměřují svoji pomoc zejména na práci s opuštěnými, zanedbávanými nebo sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží, kteří ale vyrůstají se svými rodiči, ať už v rodinách, azylových domech či domech pro matku a dítě. 6 Pohlazení pomáhá dětem už 20 let Tato změna přišla vlastně sama od sebe. Výchova dě se postupně v dětských domovech začala měnit k lepšímu, velké kolek vy se rozdělily do malých skupin a naši hlavní činnost prak cky a reálně představovat opuštěným dětem funkci rodiny zvládaly samotné domovy. V té době začaly na naše sobotní bohoslužby našeho křesťanského sboru samy přicházet dě z nedalekého azylového domu, vzpomíná zakladatel společnos a sokolovský klinický psycholog Jiří Bauer. My jsme se dě velmi rádi ujali a plynule na naši činnost navázali, doplňuje. Pohlazení nabízí dětem společné výlety do přírody či za kulturou, finančně podporuje jejich vzdělávací ak vity zájmové kroužky, letní tábory, víkendové pobyty s tema ckým zaměřením, každý pátek mají možnost dě přijít si povídat, hrát na schůzky apod. Každý rok pořádáme pro dě čtyři větší společné i několikadenní akce v přírodě. Loni asi tou největší bylo proji naučné lesní stezky korunami stromů na Lipně, ale také třeba neméně poučná návštěva Techmánie v Plzni, říká Jiří Bauer. Všechny dě jezdí pravidelně na letní tábor, loni Pohlazení finančně podpořilo tábor 14 dětem. Letos to bude podobné a navíc dvě naše dě budou díky podpoře Pohlazení a církve adven stů reprezentovat křesťanský skautský klub Pathfinder na camporee ve Švýcarsku, kam se sjede více než 3 síce skautů z celé Evropy. Pohlazení se věnuje také již odrostlejším dětem, kdy loni například jela skupinka mladých s několika dospělými na mul žánrový fes val United ve Vse ně či na gospelový koncert v Praze. Členové Pohlazení nabízí pomoc také rodinám při hledání bydlení, vhodné střední školy, zařizování domácnos, spolupracuje s nadacemi, církví a také

7 (Pokračování z předchozí strany) městem Sokolov. Velkou měrou se loni zasloužili o obědy pro chudé dě ve školních jídelnách. Základní škola v Rokycanově ulici poskytuje díky intervenci Pohlazení několika dětem ze sociálně slabých rodin obědy zdarma, nyní se přidala i škola Mánesova. Viděla jsem v televizi ve zprávách, že existuje obecně prospěšná společnost Women for Women, která právě tuto pomoc nabízí, s Pohlazením jsme vy povali pár našich dě a oslovili s nápadem vstoupit do projektu jejich školy. Připojila se k nám sokolovská společnost Pomoc v nouzi a zdárně se vše rozjelo, vysvětluje další zakládající členka Pohlazení a učitelka Hana Kábrtová. Novinkou v činnos Pohlazení je, že se do zkvalitňování života dě i celých rodin začali zapojovat rodiče dě. Loni poprvé v historii existence Pohlazení s námi jeli na víkendový pobyt rodiče našich dě. Dosud o naši činnost nejevili až na vzácné výjimky žádní rodiče zájem, bylo jim jedno, jak jejich dě tráví čas. Byli rádi, že jsou spokojení a víc se nezajímali. Najednou byli s námi a myslím, že jejich účast se velmi pozi vně odrazila na dětech, které ji s rados přijaly, říká Hana Kábrtová a dodává: Nyní to rodiče patří mezi opory našeho spolku a jsou sami schopni s finanční pomocí Pohlazení pro dě i mladé uspořádat zajímavý a pěkný výlet. Co víc si můžeme přát. Valná hromada zvolila novou radu spolku. Předseda zůstal nezměněn, je jím již dvacet let Jiří Bauer. Hospodářem byl zvolen další zakládající člen společnos Petr Procházka a tře m členem rady se stala novější členka Pohlazení Věra Krassová z Ci c. Více informací, fotografií a zpráv z akcí je v sekci dě na stránkáchsokolov.casd.cz. K zakládajícím členům spolku Pohlazení ještě patřili: Štefan Duga, Gabriela Zámečníková, Alena Nováková, Jaroslav Toupal, Petr Schug a Ivana Zoubková. Tito již v Pohlazení nepracují. V průběhu dvace let se vystřídali další lidé, někteří vstoupili a zase vystoupili. V současné době ak vně v Pohlazení pracují kromě výše jmenovaných: Radim He ner, Ivana a Luboš Látalovi, Zuzana Chalupová, Ondřej Novák, Míša Kroková a Gabriela a Vojtěch Pačanovi. Valné hromady se zúčastnila také Jiřina Damašková, která v Pohlazení dříve ak vně pracovala. Tomáš Kábrt Odešla věrná modlitebnice Anička Dugová Ve spánku v noci z pátku na sobotu zemřela v sokolovské nemocnici dlouholetá členka našeho sboru a věrná modlitebnice Anička Dugová. V dubnu by se dožila 82 let. Na pohřeb v úterý 31.3., se s ní přišli rozloučit a příbuzným vyjádřit účast spoluvěřící z celého kraje. Zazpívali duchovní písně a vyslechli promluvu Jozefa Bajusze o čtverém povolání Aničky Pánem Bohem do života při narození, do nového života při obrácení ke Kristu a křtu do společenství církve, při odchodu do odpočinku smr a při budoucím vzkříšení k věčnému životu v Božím království. Anička měla všechny velmi ráda a za všechny se modlila. Moc ráda měla i společenství církve a společné bohoslužby. Tyto chvíle vnímala jako přiznání Pána Boha k jejímu těžkému životu. Její příkladný pokorný život je pro nás velkou výzvou k následování. Těšíme se na setkání s ní na věčnos. (tk) 7

8 AKCE V DUBNU Není li uvedeno jinak, koná se akce v Modlitebně církve adven stů v Sokolově na Šenvertu, Kraslické ulici 14 ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou PÁTEK :30 Pro dě : Klub Pathfinder 18:00 Velký příběh Bible s manželi Kábrtovými: Příběh apoštolů SOBOTA :30 Sobot. škola: Ježíšovo narození, 11:00 Kázání: L. Landfeld, 13:00 Odpol. program, 16:00 Romská bohoslužba a slavnost Večeře Páně se skupinou Devleskere čhave aven a kázáním V. Pačana, dě : M. Malíková ÚTERÝ :30 Zkouška skupiny Devleskere čhave aven, 18:00 Úvod do Bible s T. Kábrtem v Měst. knihovně Loket: Zadarmo vs. nadarmo ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou, 17:00 Romská bohoslužba s Vojtou Pačanem v Městské knihovně Chodov PÁTEK :30 Pro dě : Klub Pathfinder, 18:00 Velký příběh Bible s Kábrtovými: Hranice a tradice padají SOBOTA :30 Sobotní škola: Křest a pokušení na pouš, 11:00 Kázání: M. Lindtner, 12:00 Členské shromáždění se sborovými volbami 13:30 Odpolední program, 16:00 Romská bohoslužba se skupinou Devleskere čhave aven a kázáním V. Pačana, dě : P. Procházka PONDĚLÍ :00 Úvod do Bible s Tomášem Kábrtem v modlitebně bap stů v Kraslicích: Moc bezmoci ÚTERÝ :30 Zkouška skupiny Devleskere čhave aven, 18:30 Modlitební setkání u Míši Krokové - Slavíčkova 1677, Sokolov ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou PÁTEK :30 Pro dě : Klub 8 Pathfinder, 18:00 Velký příběh Bible s Kábrtovými: Příběh Bible vrcholí SOBOTA :30 Sobotní škola: Kdo je Ježíš Kristus, 11:00 Kázání: B. Zámečník, 13:00 Odpol. program, 16:00 Romská bohoslužba se skupinou Devleskere čhave aven a kázáním V. Pačana, dě : Ondra Novák ÚTERÝ :30 Zkouška skupiny Devleskere čhave aven ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou, 18:00 Úvod do Bible s T. Kábrtem v Městské knihovně Chodov: Svoboda i uvnitř PÁTEK NEDĚLE Společný víkend spolku Pohlazení s dětmi na Chajdovce na Božím Daru SOBOTA :30 Sobotní škola: Povolání k učednictví, 11:00 Kázání: Alena Nováková, 13:00 Odpolední program, 16:00 Rom. bohoslužba se skupinou Devleskere čhave aven a V. Pačanem ÚTERÝ :30 Zkouška skupiny Devleskere čhave aven, 18:30 Modlitební setkání u Hološových Hlavní ul. 358, Březová u Sokolova ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou PŘIPRAVUJEME: PÁTEK 1.5. NEDĚLE 3.5. Výprava s dětmi na Robinzonádu Klubu Pathfinder v Plasích u Plzně Více na //sokolov.casd.cz Profil sboru v sí Facebook: adven stevsokolove

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Ačkoli byl i bez turnaje předem známý vítězný tým, soupeřky se hrdě utkaly s neporazitelnými. Hrály se dvě

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Závěrečná zpráva z letních integračních terapeu ckých pobytů 2015 Zajíček na koni, o.p.s.

Závěrečná zpráva z letních integračních terapeu ckých pobytů 2015 Zajíček na koni, o.p.s. Závěrečná zpráva z letních integračních terapeu ckých pobytů 2015 Zajíček na koni, o.p.s. V tomto dokumentu představujeme komplexní zprávu o Letních integračních pobytech a Příměstských letních pobytech,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Kapitola první: Neobvyklý případ

Kapitola první: Neobvyklý případ Kapitola první: Neobvyklý případ Jmenuji se Adrian Les a už více než 12 let jsem soukromý detektiv. Za tu dobu jsem se stal dosti uznávaným a nouzi o práci jsem opravdu neměl. Ve spolupráci s policií jsem

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod OMAR slouží lidem v církvi jeden a půl roku. V následujících řádcích se chceme zabývat nejen ohlédnutím za tím, co se událo v uplynulém období (výčtem

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Věra Grygarová: Vše pomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha

Věra Grygarová: Vše pomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha 7/2014 MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494 Věra Grygarová: Vše pomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha Na sobotní bohoslužbu církve adven stů v Sokolově přišla Věra Grygarová poprvé

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Eva Olahová: Vše nechávám na Bohu

Eva Olahová: Vše nechávám na Bohu 11/2015 MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494 Eva Olahová: Vše nechávám na Bohu Pravidelná návštěvnice romských bohoslužeb v sokolovském sboru adven stů Eva Olahová žije se svou rodinou

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Rok se nám přehoupl v nový a naše dobrovolná služba plyne jako voda. Už máme za sebou čtvrtý měsíc. A co se všechno událo? Když zavzpomínám na začátky v Zagoře, nechápu,

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Josef Jindra : Velikonoce 2014

Josef Jindra : Velikonoce 2014 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ DUBEN 2015*** ROČNÍK XVI.*** ČÍSLO 4 Citát inspirující: Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami. Jan Neruda Josef Jindra : Velikonoce 2014

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494. Jan Petránek: Navždy. vytrvat s Bohem

MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494. Jan Petránek: Navždy. vytrvat s Bohem 1/2015 MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494 Jan Petránek: Navždy vytrvat s Bohem K sokolovskému sboru adven stů neodmyslitelně patří Jan Petránek, i když většina nových lidí o něm

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil rádio. Filip pustil rádio a já myl skříň a taky jsem dal

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více