Psycholog Jiří Bauer: Všechno dát v sázku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psycholog Jiří Bauer: Všechno dát v sázku"

Transkript

1 4/2015 MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494 Psycholog Jiří Bauer: Všechno dát v sázku Letos v březnu uplynulo dvacet let od založení občanského sdružení na pomoc opuštěným či sociálně znevýhodněným dětem s názvem Pohlazení. Zakladatelem sdružení byl Jiří Bauer, který byl tehdy také zvolen předsedou a v této funkci působí v Pohlazení po celou dobu až dosud. Jiří Bauer je již 31 let členem sokolovského sboru Církve adven stů sedmého dne. Pracuje od roku 2000 jako soukromý klinický psycholog a psychoterapeut v Sokolově. Klientelu má ale mnohem širší, jezdí se k němu léčit i radit se svými životními těžkostmi lidé z celé republiky. Jeho cesta ke vzdělání byla díky svému otci, který byl v temných komunis ckých dobách farářem, hodně z žená. Až v roce1989 byl rehabilitován a s okamžitou platnos přijat ke studiu jednooborové psychologie na Univerzitě Karlově. Je ženatý a společně s manželkou Hedou vychovali dnes již dospělou adoptovanou dceru Kris nku a nyní vychovávají vlastní sedmiletou dceru Adelinku. DĚTI Jede se na olympiádu Sedmnáct dě z našeho sboru se zúčastní od 1. do 3. května s Petrem Procházkou, Tomášem Kábrtem, Markem Pačanem, Ondrou Novákem, Zuzkou Chalupovou a Veronikou Třískovou Robinzonády v Plasích u Plzně. Dě čekají První jarní olympijské hry, kdy si musí sestavit národní týmy a vybrat zemi, kterou budou reprezentovat. Dě si musí připravit svoji vlajku, umět vlastní hymnu nebo pokřik a promyslet si, proč se rozhodly reprezentovat právě tento stát. Také by měly znát hymnu celé olympiády "Jsme jeden tým". Myslete prosím v modlitbách na naše dě, aby se celá akce uskutečnila bez větších problémů a dě si přivezly radost v duši. Robinzonádu finančně podporuje Klub Pathfnder, spolek Pohlazení, sbor Sokolov a České sdružení Církve adven stů sedmého dne. 1

2 Jiří Bauer... (Pokračování ze strany 1) Jirko, jak tě napadlo založit sdružení Pohlazení? Když jsem byl v roce 1989 přijatý ke studiu psychologie, chtěl jsem zároveň sloužit v této oblas Pánu Bohu. Měl jsem nápad, že založím křesťanský dětský domov. Představoval jsem si, že by se v něm střídali vychovatelé manželé, kteří by kromě své rodiny vedli rodinu ve zdravém životním stylu v dětském domově. Po revoluci byly příznivé podmínky pro všechny alterna vní změny. Dal jsem dohromady skupinu nadšených lidí a snažili jsme se společně na půdě Českého sdružení církve adven stů v Praze celý plán zrealizovat. Po nějaké době ale odstoupily oba manželské páry, které měly dělat vychovatele, a celý proces se m pádem zastavil. Modlil jsem se, aby mi Pán Bůh ukázal cestu, jak jinak bych mohl pomoci opuštěným dětem. A v té době začala chodit do sboru v Sokolově Saša Langová, dcera ředitelky dětského domova v Horním Slavkově. Její maminka se bála, že po pádu komunismu, kdy existovaly všelijaké víceméně povinné spolky jako například Svaz žen, se nebude mít kdo věnovat dětem v dětském domově. Tak jsme se této práce ujali. Ve sboru se dala dohromady skupina dvanác lidí a začali jsme za dětmi bez rodiny někdy od roku 1991 do Slavkova jezdit. Paní ředitelka byla z naší spolu 2 práce nadšená. Líbilo se jí, že za dětmi jezdíme, že si je bereme do rodin, na výlety. Po několika letech byla možnost na společné akce získávat různé dotace, a abychom o ně mohli žádat, bylo potřeba dát naší činnos nějaký oficiální ráz. V roce 1995 jsme tedy založili občanské sdružení Pohlazení. Co je smyslem činnos Pohlazení? Tak nejdříve jsme byli zaměřeni hlavně na dě z dětského domova. Šlo nám o to, abychom jim dokázali zprostředkovat běžné fungování rodiny. Chtěli jsme s dětmi navázat blízké vztahy a ukázat jim prak cký život v rodině, který nikdy nepoznaly. Získaly by v nás přátele, na které by se mohly později obracet při řešení svých problémů či náročných životních situací, na které by v dospělos jinak zůstaly samy. Citově strádající dě jsou velmi zneužitelné, chtěli jsme jim tedy naším přátelstvím vytvořit prevenci před m, aby se nedostaly do vězení, či upadly do nějakých závislos. A samozřejmě jsme chtěli do jejich života přinášet smích, radost, potěšení a Pána Boha jako jejich věrného přítele v dobách dobrých i zlých. V současné době podobně pracujeme s dětmi, které ale nežijí v dětských domovech. Dětské domovy si po čase samy vytvořily rodinné skupiny a spolupráce s námi tak skončila. Nové potřebné dě jsme našly v azylovém domě v Sokolově. Stalo se to tak, že naše

3 dcera Adelinka se kamarádila s Laďkou Strnadovou, která bydlela s rodinou v azylovém domě, sousedícím s naším domem. Laďku jsme pozvali do sboru na boho Dcera Adelinka službu, a ta pozvání přijala. Skrze Laďku pak přišly další dě a jejich kamarádi. Pohlazení se tak znovu rozjelo naplno. Kolika dětem dosud Pohlazení nějakým způsobem oboha lo život? Pohlazením prošly desítky dě. Ty první jsou dnes již třicátníci. Po takové době se již mohu zeptat, zda se smysl Pohlazení opravdu naplnil? Mohu říct, že většina dě, která prošla Pohlazením a je už dospělá, pracuje, má zajištěné bydlení a několik jich už založilo i vlastní rodiny. Stále pla, že když si s něčím nevědí rady, obrací se na nás. Máme radost, že některé dnes již ženy, či někteří muži s námi jedou dokonce na akci Pohlazení a snaží se zapojit při práci s novými malými dětmi. Nedávno jsme jeli s dětmi do bazénu a byl jsem rád, když se k nám přidali tři kluci, které jsme poznali v dětském domově a kteří stáli u zrodu Pohlazení. Přímo v domě, kde máme modlitebnu, bydlí Valja Siváková, která patřila mezi první dě, kterým jsme se v devadesátých letech věnovali. Valerie je dodnes naší blízkou kamarádkou, co odešla z dětského domova, pilně a obětavě pracuje, vždy pečlivě pla nájem a všechny poplatky, pěkné si zařídila byt a dokonce si dvakrát našetřila na zahraniční dovolenou, na kterou s naší rodinou odletěla za sluncem. Dodnes pomáhá ochotně s úklidem ve sborovém domě a na zahradě. Našly některé dě ve vašem společenství také Pána Boha? Staly se věřícími? Pokud se jedná o dě z dětských domovů, tak za m jedinou členkou církve je naše Kris nka, která se pro křest rozhodla sama v dospělos. Některé dě z dětského domova, dnes již dospělí, někdy bohoslužby navštěvují, ale spíš mají nějaký svůj duchovní svět schovaný uvnitř, a ačkoli se nestali za m členy církve, o Pánu Bohu vědí. Jiné je to u dě, o které pečujeme nyní. Před rokem vznikly ve sboru romské bohoslužby a většina dě je navštěvuje, a to dokonce s rodiči. Je ale paradoxem, že téměř všechny dě jsme znali dávno před m, než začaly na tyto romské bohoslužby chodit. Teď se seznamujeme s jejich rodinami, po letech práce s jejich dětmi. Některé se nechaly pokř t a ty další, jestli u Něho zůstanou, ukáže teprve čas. Je to víc pravděpodobné, protože je k víře vedou i trochu doma, ak vně se podílejí na bohoslužbě, zpívají v kapele a podílejí se na zpestření programu. My je podporujeme a snažíme se jim ukázat, že život v křesťanské rodině je kvalitnější, stojí na pevnějších základech. Pohlazení Ti ale přineslo víc, než jsi sám čekal... To ano. Již jsem zmínil naši první dceru Kristýnku. Poznali jsme ji se že Dcera Kristýnka 3

4 Jiří Bauer... (Pokračování z předchozí strany) nou v dětském domově v Horním Slavkově a v jejích 11 letech jsme si ji adoptovali. Kris nka už s námi nebydlí, žije s přítelem a mají už dva syny, Adámka a Kris ánka, jako rodina se setkáváme a podle potřeby jim pomáháme. Máme ještě malou dcerku Adelinku, která se nám narodila před sedmi lety. Je to naše velká radost a Boží Dar. Původně jsem chtěl, aby se jmenovala Božidarka. To mi ale doma neprošlo. Adelinka chodí do 1. třídy na soukromé škole Mánesova v Sokolově. Kdy ses oženil? V roce Hedku jsem poznal na vojně. Její otec byl kazatelem v Chebu a Hedu poslal do kynšperských kasáren, kde jsem "sloužil vlas ", aby mě vytáhla na vycházku. Byla větší pravděpodobnost, že mě pus mimo posádku, když za mnou někdo přijel. A tak to také bylo. Svatbu jsme měli po pě letech chození v Liberci, kam se odstěhovali z Chebu. Jirko, co tě vedlo k rozhodnu stát se psychologem? Když jsem studoval v nultém ročníku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy seznámil jsem se s jednou 4 studentkou psychologie a uvědomil jsem si, že tento obor by mě zajímal víc než přírodní vědy. Navíc jsem ani po skončení tohoto ročníku nebyl ke studiu přijat. Celý rok jsem chodil do školy, učil se a po večerech dělal pomocného kuchaře, abych měl nějaké peníze, a vše bylo k ničemu. Komunisté se prostě rozhodli, že mě studovat nenechají. Po základní škole, kterou jsem absolvoval na zdejší centrálce, jsem si udělal maturitu na učebním oboru Chovatel cizokrajných zvířat. Dál jsem se už nemohl dostat, přestože jsem přijímačky vždycky udělal. Pracoval jsem proto nejdříve jako pomocný stavební dělník v drůbežářských závodech v Sokolově, později dokonce jako elektromechanik a po vojně jsem dělal bezpečnostního a požárního technika přádelen ve Svatavě. A každý rok jsem se hlásil na studium psychologie. Marně. Když v roce 1989 skončil komunis cký režim, jel jsem rovnou za ministrem školství. Nebyl jsem ohlášen, ale dostal jsem se přímo až k němu. Přijal mě, a když mě vyslechl, telefonoval tehdejšímu děkanovi Filozofické fakulty UK s doporučením, že má se mnou začít jednat. Jel jsem za ním a on mi slíbil, že v archívu dohledají výsledky z přijímacích řízení, a že jestli je pravda, co říkám, rehabilitují mě. Do týdne jsem měl dopis, že mě přijímají k dálkovému studiu psychologie, že Svatba s Hedkou

5 Jiří Bauer... (Pokračování z předchozí strany) jsem rehabilitován. Legrace byla, když jsem dostal vysokoškolský index a šel si první den po přije domluvit termín zkoušky z anatomie a fyziologie. Vyučující myslela, že jsem přišel na zkoušku a já se nebránil vyzkoušení. Každý rok jsem se připravoval na přijímačky, uměl jsem to. Dostal jsem z obou předmětů výbornou a to byl můj vstup na univerzitní půdu. Kde všude jsi pracoval jako psycholog? První místo jsem dostal v Sokolovské uhelné, později jsem pomáhal nemocným na onkologickém oddělení v nemocnici a také jsem mnoho let dělal psychologa v dětském domově. Soukromou ordinaci mám od roku Nyní sídlím v Hornické ulici v Sokolově. Máš nějaké životní krédo? Ano mám. Je z knihy německé spisovatelky Luisy Rinserové Uprostřed života: "Život, ve kterém není občas všechno v sázce, nemá cenu." Měli jsme ho i na svatebním oznámení. Mnohokrát jsem se přiznal ke své víře a zažíval velké těžkos a problémy. Na vojně mi hrozil prokurátor za to, že jsem odmítal v sobotu pracovat. Bůh se ale ke mně vždycky přiznal a moji důvěru v něho všechny tyto trable jen zpevnily. Nyní si užívám života ve svobodě, rád cestuji a mám spoustu koníčků, které mě baví. Snažím se ale být stále Pánu Bohu nablízku. Děkuji za rozhovor a také za Pohlazení, které pomáhá mnoha dětem prožít klidnější a radostnější dětství. Hana Kábrtová Díky Pohlazení mám dobré přátele Přestože 34 letá Valerie Siváková bydlí už řadu let v domě patřícím církvi adven stů, účastníci bohoslužeb ji většinou neznají. Valerie nemá ráda mnoho lidí na jednom místě, a tak do sboru nechodí. "V Boha ale věřím. Teď se hodně modlím za bráchu, který je na ulici a nemá kde bydlet. Jsem spíš samotářka," říká o sobě Valja. Valerie vyrostla v dětském domově v Horním Slavkově a byla mezi prvními, kteří byli vybráni ke spolupráci s lidmi z Pohlazení. "Jezdila jsem střídavě k Jardovi Toupalovi, Novákovým, Ivaně z Chodova. Moc ráda na tyto pobyty vzpomínám. Bylo to úplně něco jiného, než jsem znala z děcáku. Připadala jsem si jako součás skutečné rodiny. Díky Pohlazení jsem našla mnoho dobrých přátel. Mrzí mě jen to, že takovou šanci nedostalo spoustu dalších dě," vzpomíná Valerie na začátky v Pohlazení. Po odchodu z dětského domova bydlela nějaký čas v Domě na půli cesty v Kynšperku a později výbor sboru církve adven stů rozhodl o přidělení podkrovního bytu na Kraslické v Sokolově Valerii, kde dosud bydlí. S bydlením je spokojená a také je ráda, že má práci. Dělá lesní dělnici v Sokolovské uhelné a ještě si přivydělává úklidem domácnos. 5

6 V neděli se konala v sokolovské modlitebně církve adven stů na Kraslické 494/14 valná hromada společnos Pohlazení. Zúčastnilo se jí dvanáct ak vních členů, z nichž šest členů dosavadní předseda Jiří Bauer, Heda Bauerová, Jiří Novák, Hana a Tomáš Kábrtovi a Petr Procházka patří mezi zakládající členy společnos, která vznikla dne roku 1995, tedy přesně před dvace lety. Původně občanské sdružení Pohlazení se od transformovalo na základě nového občanského zákoníku, který nezná pojem občanské sdružení, na zapsaný spolek. Účastníci valné hromady provedli revizi a úpravu stanov, které například uváděly, že hlavním cílem činnos spolku je práce s dětmi z dětských domovů. Během dvace letého působení Pohlazení došlo ke změně, kdy členové spolku nyní zaměřují svoji pomoc zejména na práci s opuštěnými, zanedbávanými nebo sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží, kteří ale vyrůstají se svými rodiči, ať už v rodinách, azylových domech či domech pro matku a dítě. 6 Pohlazení pomáhá dětem už 20 let Tato změna přišla vlastně sama od sebe. Výchova dě se postupně v dětských domovech začala měnit k lepšímu, velké kolek vy se rozdělily do malých skupin a naši hlavní činnost prak cky a reálně představovat opuštěným dětem funkci rodiny zvládaly samotné domovy. V té době začaly na naše sobotní bohoslužby našeho křesťanského sboru samy přicházet dě z nedalekého azylového domu, vzpomíná zakladatel společnos a sokolovský klinický psycholog Jiří Bauer. My jsme se dě velmi rádi ujali a plynule na naši činnost navázali, doplňuje. Pohlazení nabízí dětem společné výlety do přírody či za kulturou, finančně podporuje jejich vzdělávací ak vity zájmové kroužky, letní tábory, víkendové pobyty s tema ckým zaměřením, každý pátek mají možnost dě přijít si povídat, hrát na schůzky apod. Každý rok pořádáme pro dě čtyři větší společné i několikadenní akce v přírodě. Loni asi tou největší bylo proji naučné lesní stezky korunami stromů na Lipně, ale také třeba neméně poučná návštěva Techmánie v Plzni, říká Jiří Bauer. Všechny dě jezdí pravidelně na letní tábor, loni Pohlazení finančně podpořilo tábor 14 dětem. Letos to bude podobné a navíc dvě naše dě budou díky podpoře Pohlazení a církve adven stů reprezentovat křesťanský skautský klub Pathfinder na camporee ve Švýcarsku, kam se sjede více než 3 síce skautů z celé Evropy. Pohlazení se věnuje také již odrostlejším dětem, kdy loni například jela skupinka mladých s několika dospělými na mul žánrový fes val United ve Vse ně či na gospelový koncert v Praze. Členové Pohlazení nabízí pomoc také rodinám při hledání bydlení, vhodné střední školy, zařizování domácnos, spolupracuje s nadacemi, církví a také

7 (Pokračování z předchozí strany) městem Sokolov. Velkou měrou se loni zasloužili o obědy pro chudé dě ve školních jídelnách. Základní škola v Rokycanově ulici poskytuje díky intervenci Pohlazení několika dětem ze sociálně slabých rodin obědy zdarma, nyní se přidala i škola Mánesova. Viděla jsem v televizi ve zprávách, že existuje obecně prospěšná společnost Women for Women, která právě tuto pomoc nabízí, s Pohlazením jsme vy povali pár našich dě a oslovili s nápadem vstoupit do projektu jejich školy. Připojila se k nám sokolovská společnost Pomoc v nouzi a zdárně se vše rozjelo, vysvětluje další zakládající členka Pohlazení a učitelka Hana Kábrtová. Novinkou v činnos Pohlazení je, že se do zkvalitňování života dě i celých rodin začali zapojovat rodiče dě. Loni poprvé v historii existence Pohlazení s námi jeli na víkendový pobyt rodiče našich dě. Dosud o naši činnost nejevili až na vzácné výjimky žádní rodiče zájem, bylo jim jedno, jak jejich dě tráví čas. Byli rádi, že jsou spokojení a víc se nezajímali. Najednou byli s námi a myslím, že jejich účast se velmi pozi vně odrazila na dětech, které ji s rados přijaly, říká Hana Kábrtová a dodává: Nyní to rodiče patří mezi opory našeho spolku a jsou sami schopni s finanční pomocí Pohlazení pro dě i mladé uspořádat zajímavý a pěkný výlet. Co víc si můžeme přát. Valná hromada zvolila novou radu spolku. Předseda zůstal nezměněn, je jím již dvacet let Jiří Bauer. Hospodářem byl zvolen další zakládající člen společnos Petr Procházka a tře m členem rady se stala novější členka Pohlazení Věra Krassová z Ci c. Více informací, fotografií a zpráv z akcí je v sekci dě na stránkáchsokolov.casd.cz. K zakládajícím členům spolku Pohlazení ještě patřili: Štefan Duga, Gabriela Zámečníková, Alena Nováková, Jaroslav Toupal, Petr Schug a Ivana Zoubková. Tito již v Pohlazení nepracují. V průběhu dvace let se vystřídali další lidé, někteří vstoupili a zase vystoupili. V současné době ak vně v Pohlazení pracují kromě výše jmenovaných: Radim He ner, Ivana a Luboš Látalovi, Zuzana Chalupová, Ondřej Novák, Míša Kroková a Gabriela a Vojtěch Pačanovi. Valné hromady se zúčastnila také Jiřina Damašková, která v Pohlazení dříve ak vně pracovala. Tomáš Kábrt Odešla věrná modlitebnice Anička Dugová Ve spánku v noci z pátku na sobotu zemřela v sokolovské nemocnici dlouholetá členka našeho sboru a věrná modlitebnice Anička Dugová. V dubnu by se dožila 82 let. Na pohřeb v úterý 31.3., se s ní přišli rozloučit a příbuzným vyjádřit účast spoluvěřící z celého kraje. Zazpívali duchovní písně a vyslechli promluvu Jozefa Bajusze o čtverém povolání Aničky Pánem Bohem do života při narození, do nového života při obrácení ke Kristu a křtu do společenství církve, při odchodu do odpočinku smr a při budoucím vzkříšení k věčnému životu v Božím království. Anička měla všechny velmi ráda a za všechny se modlila. Moc ráda měla i společenství církve a společné bohoslužby. Tyto chvíle vnímala jako přiznání Pána Boha k jejímu těžkému životu. Její příkladný pokorný život je pro nás velkou výzvou k následování. Těšíme se na setkání s ní na věčnos. (tk) 7

8 AKCE V DUBNU Není li uvedeno jinak, koná se akce v Modlitebně církve adven stů v Sokolově na Šenvertu, Kraslické ulici 14 ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou PÁTEK :30 Pro dě : Klub Pathfinder 18:00 Velký příběh Bible s manželi Kábrtovými: Příběh apoštolů SOBOTA :30 Sobot. škola: Ježíšovo narození, 11:00 Kázání: L. Landfeld, 13:00 Odpol. program, 16:00 Romská bohoslužba a slavnost Večeře Páně se skupinou Devleskere čhave aven a kázáním V. Pačana, dě : M. Malíková ÚTERÝ :30 Zkouška skupiny Devleskere čhave aven, 18:00 Úvod do Bible s T. Kábrtem v Měst. knihovně Loket: Zadarmo vs. nadarmo ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou, 17:00 Romská bohoslužba s Vojtou Pačanem v Městské knihovně Chodov PÁTEK :30 Pro dě : Klub Pathfinder, 18:00 Velký příběh Bible s Kábrtovými: Hranice a tradice padají SOBOTA :30 Sobotní škola: Křest a pokušení na pouš, 11:00 Kázání: M. Lindtner, 12:00 Členské shromáždění se sborovými volbami 13:30 Odpolední program, 16:00 Romská bohoslužba se skupinou Devleskere čhave aven a kázáním V. Pačana, dě : P. Procházka PONDĚLÍ :00 Úvod do Bible s Tomášem Kábrtem v modlitebně bap stů v Kraslicích: Moc bezmoci ÚTERÝ :30 Zkouška skupiny Devleskere čhave aven, 18:30 Modlitební setkání u Míši Krokové - Slavíčkova 1677, Sokolov ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou PÁTEK :30 Pro dě : Klub 8 Pathfinder, 18:00 Velký příběh Bible s Kábrtovými: Příběh Bible vrcholí SOBOTA :30 Sobotní škola: Kdo je Ježíš Kristus, 11:00 Kázání: B. Zámečník, 13:00 Odpol. program, 16:00 Romská bohoslužba se skupinou Devleskere čhave aven a kázáním V. Pačana, dě : Ondra Novák ÚTERÝ :30 Zkouška skupiny Devleskere čhave aven ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou, 18:00 Úvod do Bible s T. Kábrtem v Městské knihovně Chodov: Svoboda i uvnitř PÁTEK NEDĚLE Společný víkend spolku Pohlazení s dětmi na Chajdovce na Božím Daru SOBOTA :30 Sobotní škola: Povolání k učednictví, 11:00 Kázání: Alena Nováková, 13:00 Odpolední program, 16:00 Rom. bohoslužba se skupinou Devleskere čhave aven a V. Pačanem ÚTERÝ :30 Zkouška skupiny Devleskere čhave aven, 18:30 Modlitební setkání u Hološových Hlavní ul. 358, Březová u Sokolova ČTVRTEK :00 Nácvik zpěvu s Hedou Bauerovou PŘIPRAVUJEME: PÁTEK 1.5. NEDĚLE 3.5. Výprava s dětmi na Robinzonádu Klubu Pathfinder v Plasích u Plzně Více na //sokolov.casd.cz Profil sboru v sí Facebook: adven stevsokolove

K adventistům mě přivedl Bůh, říká Miluška Malíková

K adventistům mě přivedl Bůh, říká Miluška Malíková 7/2013 MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494 K adventistům mě přivedl Bůh, říká Miluška Malíková Zčistajasna se jednou Miluška Malíková z Černého Mlýna objevila na bohoslužbě sokolovského

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge Výroční zpráva 2013 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR Na oslavu 1. narozenin nových prostor jsme si nechali upéct stylový dort. Vystoupení dětí na oslavě 1. roku působení CDM

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 červenec září 2013 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů Misie na Ukrajině a v Rusku Na země

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 DŮCHODCEM Z BOŽÍ MILOSTI Tu řekly ženy Noemi: Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává

Více

vesnička květen 2015

vesnička květen 2015 vesnička květen 2015 2 Milí přátelé, každý z nás dospělých si přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Co si přejí náctileté děti? Až vyrostu, chci být šťastný, zdravý, v bezpečí, nešikanovaný, být

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

V E L I K O N O Č N Í

V E L I K O N O Č N Í SBOROVÝ DOPIS strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen 2009 č. 11 V E L I K O N O Č N Í DNEŠEK Dnešek je jistě veliký zázrak, dotkl se vám mého srdce znenadání jak veliká bolest, jak

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se!

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se! ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 Misijní výjezdy studentů VOŠMT Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Úvodník Dostanete sílu ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás

Více

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb DVOUMĚSÍČNÍK 39 číslo Slovo na úvod VIII. ročník červenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 66 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ říjen 2013 Beáta Žieziová (11 let), Základní škola U stadionu, Litoměřice: Pomoc hledej i u zvířátek Práce získala Cenu Erika Poláka ve výtvarné soutěži Památníku Terezín.

Více

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Obsah Co je to mukopolysacharidosa? Charakter nemoci Rozdělení mukopolysacharidosy Kudy se ubírá výzkum? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Ohlédnutí první 1994

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK Kristus v nás: Lev i beránek Být jako On znamená být lvem i beránkem. V Bibli je Ježíš Kristus

Více