mimořádné číslo věnované RDD Žichlínek červen 2005 číslo: 45 ročník. VIII.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mimořádné číslo věnované RDD Žichlínek červen 2005 číslo: 45 ročník. VIII."

Transkript

1 mimořádné číslo věnované RDD Žichlínek červen 2005 číslo: 45 ročník. VIII. 1

2 Litanie k paní Zdislavě Kriste, smiluj se. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Bože, náš nebeský Otče, Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, Svatá Maria, Svatá Boží Rodičko, Svatá Panno panen, Svatá Matko matek, Svatý Josefe, Kriste, smiluj se. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. oroduj za nás. Zdislavo, matko svatého života, oroduj za nás. Zdislavo, plná Ducha svatého, Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání, Zdislavo, vzore mladých lidí, Zdislavo, přímluvkyně snoubenců, Zdislavo, věrná a milující manželko, Zdislavo, obětavá a laskavá matko, Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu, Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných, Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných, Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponížených Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů, Zdislavo, pomocnice pronásledovaných, Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců, Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží, Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné, Zdislavo pokorného smýšlení a radostné sebekázně, Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a Jeho Matce, Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše, Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru, Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti, Zdislavo, věrná dcero církve Zdislavo, duchovní dcero svatého Dominika, Zdislavo, chloubo rodné Moravy, Zdislavo, ochránkyně severních Čech, Zdislavo, perlo české šlechty, oroduj za nás. Zdislavo, slávo a ozdobo řádu kazatelského, Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného, Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa českého, Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského, Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky, Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, Pros za nás, svatá Zdislavo, a za naše rodiny, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se: Bože svaté Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povznášela k Tobě, ustavičně o Tobě rozjímala a svědomitě pečovala o své bližní. Na její přímluvu dej, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku dobrými skutky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pane, Tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k Tobě v každodenních starostech a v péči a svou rodinu a trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívali čas k věrnému plnění Tvé vůle. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Bože, Tys naučil svatou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním úkolů manželského života a konáním skutků lásky. Pomoz nám, aby se její přímluvou křesťanské rodiny stále obnovovaly a rozkvétaly svědectvím dobrých mravů. Amen. 2

3 Hnízda pro poraněná ptáčata V okolí Rožnova pod Radhoštěm rostou domy pro pěstounské rodiny Když se Marie a Luděk Kondrátovi vzali, chtěli mít hodně dětí, prý fotbalovou jedenáctku. Narodila se první holčička, pak druhá a najednou jim přišlo, že se dvěma dětmi je práce až až. Pozorovali rodiny s početným potomstvem a zdálo se jim, že je to holý nerozum. Že není možné zajistit tolika dětem potřebnou životní úroveň, kvalitní vzdělání, postarat se o ně jak se patří. Potom jim však do života zasáhla tragická událost, která zcela změnila jejich žebříček hodnot. Mladší holčička manželů Kondrátových v osmi letech zemřela. "Bylo to naše sluníčko, naučila nás lásce. Dům byl plný smíchu," vzpomíná Marie na Alenku. "Právě rozkvétaly sněženky a já si říkala - to přece není normální. Život odchází a tady začíná jaro." V téhle nejtěžší chvíli se Marie znovu vrátila k víře v Boha, na kterou předtím pozapomněla. "Najednou jsem v srdci slyšela - dej mi to nejdražší, co máš, a dostaneš to nejdražší, co mám já. Byl to dar víry, kterou jsme si takhle vydobyli zpátky. Strašně tvrdě. Nikdy bych se ho nemohla vzdát." Na základě tohoto velmi silného stimulu a také proto, že další vlastní dítě nepřicházelo, se Kondrátovi rozhodli, že požádají o adopci. Nějaký čas trvalo, než bolest ze ztráty Alenky odezněla natolik, že odborníci adopci doporučili. A pak se najednou stalo to, co nikdo nepředpokládal - Marie přišla do jiného stavu. Narodil se Jeníček a když mu byl rok, do rodiny konečně přibyla i adoptovaná devítiměsíční Terezka. I přes spoustu práce se třemi potomky Kondrátovi stále přemýšleli nad osudy dětí, které zbytečně tráví nejdůležitější roky svého života v ústavní výchově. Rozhodli se, že pomohou alespoň některým formou pěstounské péče. V té chvíli zasáhla šťastná náhoda - Marie a Luděk objevili inzerát občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy, které v okolí Rožnova pod Radhoštěm staví domky pro pěstounské rodiny. Odpověděli na něj, ale než se věci daly do pohybu, Marie vážně onemocněla. Vypadalo to, že sny o velké rodině jsou navždy ztraceny. Zázraky se dějí Nemusíte věřit na zázraky, nicméně Mariino uzdravení lékaři mezi zázraky jednoznačně zařadili. Kolečka osudu do sebe zapadala jedno za druhým - v Rožnově byl právě v té době dokončen další domeček pro pěstounskou rodinu. S novými rodiči se do něj měli stěhovat tři sourozenci - dvouapůlletý Jurášek, šestiletá Eliška a osmiletý Jarek. Vlastní táta a máma je možná měli rádi, daleko raději ovšem měli alkohol. Děti věděly, co je hlad, zima, brutální násilí, ale o rodičovské lásce neměly ani tušení. Kondrátovi byli vybráni jako lidé, kteří se to pokusí změnit. A tak se do nového domečku brzy stěhovala početná rodina s celkem šesti potomky. "Občas říkám, že jsme si tehdy vzali zoologickou zahradu," vzpomíná s úsměvem Marie. Sedíme u velkého stolu v prostorné kuchyni a herně zároveň, všude kolem hračky a obrázky. "Dvacet let jsem pracovala jako učitelka a tak jsem si myslela, že za tři měsíce budu mít ty děti v malíčku. Jsme spolu dva a půl roku a stále se teprve poznáváme, hledáme. Ony vůbec nevěděly, co je to mít rád. Zahrnuli jsme je láskou, ale zjistili jsme, že s ní neumějí zacházet. Bylo to, jako byste k smrti vyhladovělým vězňům z koncentračního tábora nabídli plný stůl jídla - mohli byste je tím i zabít." Volání o pomoc Všechny tři děti byly velmi sebevědomé, ale jinak bezradné. "Jsi služka, musíš nám sloužit," říkaly své nové mamince, jejíž roli neuměly vnímat jinak. K prosazení svých názorů používaly jediný nástroj, který znaly - násilí. Ubližovaly, aby na sebe obrátily pozornost. Dlouho trvalo, než přišly na to, že to jde i jinak. "Abych je dokázala pochopit, přiblížit se jim, musím si umět představit jejich původní rodinu," vysvětluje Marie. "Pozorujete své vlastní dítě a říkáte si třeba - no jo, celej děda. Víte, proč zlobí a jak na něj jít, v tom je to u vlastních potomků jednodušší. Navíc každé z těch tří dětí je úplně jiné a dohromady vydají za šest." Když se velká rodina přistěhovala do nového domova, okolí ji přijalo velmi vlídně a s úctou. Sousedé pomáhali, jak mohli, dodávali přebytky z vlastních zahrádek. Nikdo nekritizoval nadstandardně zlobivé děti a tolerance se vyplatila. Po dvou a půl letech se Jurášek, Eliška a Jarek zázračně proměnili. Říká se, že děti následky zlých roků života překonají za dvojnásobný počet let. Nejmladší Jurášek by tedy měl být z nejhoršího venku už teď, Eliška ve dvanácti a Jarek až v šestnácti. Ale pokrok je znát. "Jé, to už jsou to lidičky," podivovala se sociální pracovnice z dětského domova, která přijela na kontrolu. Zejména Eliška je úplně jiná. Zajímá ji domácnost, vozí miminka v kočárku a ve škole je výborná. Možná, že právě ona se stane pokračovatelem rodinné tradice a v roli pěstounky bude předávat lásku dalším opuštěným dětem. To je totiž jedním z cílů občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy. 3

4 Domy pro děti "Domeček není vlastnictvím pěstounů, je to vlastně služební byt, který rodiče budou muset opustit, až jim všechny děti vyletí z hnízda," vysvětluje pravidla hry paní Olga Michutová, zakladatelka sdružení. "Ale kdyby se některé z dětí rozhodlo pro životní roli pěstouna, babička s dědečkem samozřejmě budou i nadále součástí rodiny a dům bude i dál jejich domovem." Původním autorem projektu byl uznávaný dětský psycholog profesor Zdeněk Matějček. Na jeho práci pak navázala profesorka Jarmila Koluchová, která je odborným poradcem sdružení, jeho srdcem. Každý z pěstounů s ní může kdykoli konzultovat jakýkoli problém. Jestliže profesorka Koluchová je srdcem sdružení, paní Olga je jeho hlavou, motorem, který jede na vysoký výkon. Původně ji nadchla idea SOS dětských vesniček, ale vadilo jí, že koncept nepočítá s tatínky a také že domky jsou shromážděny v jedné lokalitě, čímž vniká jakési nepřirozené společenství. Přesvědčila svého muže - architekta, aby vyprojektoval ideální dům pro specifické potřeby pěstounské rodiny a začala na jeho realizaci shánět finanční prostředky. Dá se říci, že korunku ke korunce. To bylo před lety. Dnes se staví čtvrtý dům a to díky mnoha sponzorům a dárcům, kteří užitečnou ideu vzali za svou a opakovaně přispívají jak finačně, tak hmotnými dary. Největším z dárců je Nadace Eurotel. I díky jejímu přispění budou brzy další děti vědět, co to znamená mít rád. Občanské sdružení Rodina svaté Zdislavy získalo od Nadace Eurotel v roce 2004 grant ve výši 300 tisíc korun. Sdružení využije nadační příspěvek na nákup spotřebičů a nábytku do třetího rodinného domku pro pěstounskou rodinu. Nadace Eurotel podpořila činnost sdružení i v roce 2003 rovněž částkou 300 tisíc korun. Text: Lucie Hniličková z Rodina svaté Zdislavy, o.s. (Hutisko - Solanec) Sdružení Rodina svaté Zdislavy se orientuje na vyhledávání manželských párů, které jsou schopny a ochotny přijmout do pěstounské péče vícečetné sourozenecké skupiny. V běžných dětských domovech jsou děti mnohdy rozděleny, ať už podle věku či pohlaví. Pěstounským rodinám sdružení zajišťuje odbornou péči ve formě psychologické, sociální i ekonomické podpory. Sdružení má za sebou výstavbu dvou rodinných domů, kde žije devítičlenná a sedmičlenná pěstounská rodina. Na základě velkého zájmu o umístění dalších dětí do náhradních rodin hodlá sdružení ve výstavbě pokračovat. 4

5 ZDE VKOPÍROVÁN PLAKÁT NA OTEVŘENÍ RDD 5

6 Ze soukromé kroniky jedné farnice... O ZPĚVU ŽALMŮ PŘI MŠI S přibývajícím věkem se častěji vracejí vzpomínky na zážitky v minulosti, samozřejmě víc na ty dobré a pěkné. Při nedělní mši svaté o 9. neděli v mezidobí, na niž byla v naší farnosti přenesena slavnost Těla a Krve Páně, se náš p. farář pokoušel naučit lidi v kostele zazpívat příslušnou žalmovou odpověď Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý rychle a bez pauzy uprostřed věty. Přítomným, snad lidem různého věku a kvality hlasu a dechu, se moc nedařilo zazpívat odpověď tak silně a rychle, jak chtěl p.farář při svém zpěvu u oltáře do mikrofonu. Výsledek nebyl právě libozvučný, Někomu, jako mně, prostě nestačil dech. V souvislosti s tímto nácvikem jsem si vzpomněla, s jakým nadšením jsme se učili zpívat žalmy, když se zaváděla nová pokoncilní úprava mše. Bylo to za totality, v době normalizace. Celková situace neskýtala mnoho radostí. Ale my jsme se s radostí a v pokoji scházeli na faře, kam dojížděl z Olomouce hudbymilovný P. Oldřích Ulman, aby i nás naučil zpívat žalmy, jak on se je naučil u autora novodobého zhudebnění žalmů, prof. J. Olejníka. Dovedl nás nadchnout pro krásu slov českého překladu i melodii žalmů. Dověděli jsme se i leccos o jejich historii, o vzniku i přednesu. Dodnes je můžeme číst v novodobém překladu v Bibli, či se je modlit v breviáři. Z jejich recitace nebo zpěvu se můžeme těšit při mši v části bohoslužby slova. To už známe. P. Ulman zdůrazňoval, že sólový přednes žalmů má být plynulý, srozumitelný, ale neuspěchaný zkrátka plynout v určitém rytmu, aby se dalo zamyslet nad obsahem. Samozřejmě ani pomalý, tahavý, ale ani moc rychlý a hlučný. Jednotlivé verše či sloky mají mít dynamiku a stoupající gradaci podle závažnosti a důležitosti obsahu. To vše se týká i odpovědi, kterou obvykle po čtyřverší opakovaně zpívá UNISONO LID. Po desetiletích slyšíme zpívat žalmy krásně zabarveným hlasem naši paní varhanici Marušku Tuháčkovou a mnoho jiných zpěváků. V poslední době se pod klenbou kostela line sympatický hlas pana Josefa Petráka, který se sem přestěhoval z České Třebové. Na Bílou sobotu nás mile překvapily mladé hlasy ze scholy se žalmy nacvičenými pod odborným vedením mladého hudebníka Tomáše Kráčmara. Boží lid tedy při mši recitací nebo zpěvem starozákonních žalmů oslavuje svého Pána a Boha, chválí jej za jeho láskyplné skutky a vlastnosti, vyprošuje si jeho stálou přízeň a ochranu. Opakovanými odpověďmi přijímá podíl na aktivní účasti při mši a všichni spolu vytvářejí společenství. Kněz, který vede bohoslužbu, má přece jiné úkoly, než aby se sólově snažil do mikrofónu přehlušovat UNISONO ZPÍVANOU ŽALMOVOU ODPOVĚĎ LIDU. Rychlost navíc neodpovídá pravidlům přednesu. Pauza k nadechnutí má v notové osnově své opodstatnění. Mohou být jistě na tuto věc různé názory. Uvedla jsem názor svůj. H. Králíková Zápis z jednání výboru pastorační rady Hodnocení Velikonoc. 2. Hodnocení pohřbu P. Gabriela poděkování 3. Chrámová hudba nácvik nových písní přede mší svatou 4. Dětský domov Žichlínek bohatý kulturní program, začátek v 15 hodin v Žichlínku v 11 hodin slavnostní mše svatá v Žichlínku v 15 hodin koncert Lucie Bílé v Lanškrouně úkol: M. Kuťák připravit Svítání věnované pouze DD Žichlínek a programu veřejné kolaudace Zápis z jednání pastorační rady Seznámení s programem veřejné kolaudace pomoc farníků bude potřebná především při nedělním programu a) úklid před akcí b) občerstvení c) koncert L. Bílé v Lanškrouně d) 7.6. na farní radě budou dořešeny podrobnosti první svátost smíření pro děti první svaté přijímání pro děti po mši svaté bude divadelní představení Boží hvězda (příběh královny Ester) 3. Řešení otázky ohledně možnosti půjčování náboženské literatury v 18 hodin ekumenická bohoslužba v kavárně U Pastýře Svítání je určeno pouze pro vnitřní potřebu vydavatele a farnosti s ohledem na ustanovení 46/2000 Sb. 2, odst.2 a 3, odst.f. redakce: Jana a Mirek Kuťákovi ( Lidická 823, LA ) Tel.: , textové korektury: Olga Skalická 6

Novéna ke sv. Zdislavě

Novéna ke sv. Zdislavě Novéna ke sv. Zdislavě 1. den Tajemství svaté Zdislavy Víra svaté Zdislavy Svatá Zdislava z Lemberka žila necelých 32 let, ale žila dokonale. Její životní cesta byla ozářena vírou, kterou zdědila po svých

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání krok vstříc životu BETLÉM NENAROZENÝM Příloha Katolického týdeníku 13/2015 24. 30. března 2015 Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající se pupeny, bouřlivá voda potoků, mláďata

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s Josefem Kšicou. Pou a výroční schůze Matice Svatohorské. Pozvánka na Noc kostelů. 6x o vnějších aspektech slavení liturgie

SVATÁ HORA. Rozhovor s Josefem Kšicou. Pou a výroční schůze Matice Svatohorské. Pozvánka na Noc kostelů. 6x o vnějších aspektech slavení liturgie SVATÁ HORA ČÍSLO 2 2010 Rozhovor s Josefem Kšicou Pou a výroční schůze Matice Svatohorské Pozvánka na Noc kostelů 6x o vnějších aspektech slavení liturgie Cestou víry Blahoslavený Zynovij Kovalyk Svatohorští

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Staří, ale dobří. Na slovíčko s panem Leem Žídkem. Příběh o Patrikovi

Staří, ale dobří. Na slovíčko s panem Leem Žídkem. Příběh o Patrikovi Číslo 3/2014 21.9.2014 Staří, ale dobří Na slovíčko s panem Leem Žídkem Příběh o Patrikovi OBSAH 2 NA SLOVÍČKO... 3 LISTÁRNA... 6 Akce... 6 Soutěž o model kostela... 6 Uklízet či neuklízet?... 6 Vzkaz

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

Vzhůru srdce máme je u Pána

Vzhůru srdce máme je u Pána číslo: 48 ročník: VIII. Občasník lanškrounské farnosti - listopad 2005 - neprodejné Po delší odmlce je tu nové číslo Svítání obsahující pár zajímavých věcí. Úvodní myšlenka pana Tuháčka, zda se naše srdce

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb...

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... Duchovní obnova Milosrdenství má duši a tělo, jedno nelze bez druhého. 24. 5. 2013

Více

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Chceš žít naplno svůj život?... 5 Církev je živá, protože Kristus je živý a my budeme také živí, když budeme žít s Kristem. A když my budeme žít se zmrtvýchvstalým

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

05/2010. Zpr vy z farnosti

05/2010. Zpr vy z farnosti Zpr vy z farnosti 05/2010! Římskokatolická farnost, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV, 412 531 582 e-mail: rkf.dc.podmokly@seznam.cz, web: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ Úmysly Apoštolátu modlitby na

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více