DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ"

Transkript

1 DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

2

3 OBSAH Strana 2. Analytický přehled 10. Birmingham - Dětské centrum sv. Tomáše 12. Boloňa - Projekt 6+ a projekt Dva na jednoho 14. Brno - Senior akademie 16. Kodaň - Integrovaný plán začleňování znevýhodněných oblastí 18. Krakov - Škola pro aktivní seniory 20. Lille-Roubaix - Projekt Zaměření na seniory 22. Rotterdam - Iniciativa Kvalitativní skok a Kampus RDM 24. Sofie - Centrum na podporu komunity a Zařízení pro matku a dítě 26. Stockholm - Program rodičovské podpory ABC

4 2 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování ANALYTICKÝ PŘEHLED Úvod Evropa se neustále mění a vyvíjí. Vývoj probíhá na všech úrovních - místní, regionální, národní i evropské. V Evropské unii mezi hlavní trendy v oblasti demografických změn patří stárnutí populace, nízká porodnost, měnící se struktura rodiny a domácnosti a migrace. Předpokládá se, že výrazný pokles populace, který nastane od roku 2025, bude jedním z nejvýznamnějších demografických trendů v Evropě jako celku. Tvář měst, v nichž žijeme a pracujeme, mění i další faktory jako je etnická rozmanitost. Tyto demografické změny budou se vší pravděpodobností mít obrovský dopad na města a jejich fungování. Musíme se na tento vývoj připravit a přizpůsobit své plány, abychom vyšli vstříc změnám, knimž dojde ve složení obyvatelstva našich měst. Ze všeho nejdůležitější je vytvářet inkluzivní komunity a bránit sociálnímu vyloučení. Úspěšná realizace strategie EU ohledně aktivního začleňování 1 vyžaduje přiměřenou podporu příjmů, přístup na trh práce a kvalitní služby pro všechny občany. Je nezbytné, aby strategie realizované místními orgány zohledňovaly neustálý vývoj populace. V této zprávě představuje síť EUROCITIES sbírku případových studií z devíti vybraných partnerských měst pro aktivní začleňování. Každé z těchto měst - Birmingham, Boloňa, Brno, Kodaň, Krakov, Lille-Roubaix, Rotterdam, Sofie a Stockholm - demonstruje, jak se jeho populace mění a uvádí příklad, jak přizpůsobuje své plány na aktivní začleňování za účelem zamezení sociálnímu vyloučení. Tyto osvědčené postupy by měly inspirovat města a národní i evropské politické činitele a soustředit politickou debatu na roli aktivního začleňování při předvídání a řešení demografických změn. Demografická změna je pojem z vědeckých studií lidských populací a týká se zejména jejich velikosti, struktury a rozmístění. 1 Výzkumné práce o devíti městech pro aktivní začleňování jsou ke stažení na

5 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování 3 Klíčové trendy Tato sbírka osvědčených postupů je založena na rozsáhlém výzkumu demografických změn a aktivního začleňování provedeném na úrovni města. 2 Z informací uvedených ve výzkumných zprávách jednotlivých měst lze vyčíst řadu postřehů. Komplexní obraz: rozmanité městské trendy Dva ze tří klíčových trendů, které jsme identifikovali na úrovni města, můžeme pozorovat i na evropské úrovni, konkrétně stárnutí a migraci. 3 Třetí trend - u mladších měst - se liší. Ačkoli se za hlavní demografický trend a problém na evropské úrovni obecně považuje pokles porodnosti, v některých evropských městech podíl mladé populace narůstá. Při identifikaci trendů na úrovni města se projeví složitost demografických změn. Mnoho z výše uvedených devíti měst nepatří pouze do jedné kategorie, ale hned do několika najednou, což znamená, že některá města mohou mít rostoucí podíl starších i mladších obyvatel. Místní orgány se tak při snaze najít strategii řešení demografických změn potýkají s různými obtížemi, obzvláště pokud se trendy v jejich městě liší od trendů na národní a evropské úrovni. V šesti z těchto devíti měst došlo k výraznému nárůstu populace, a tento růst bude pravděpodobně pokračovat (s výjimkou Boloni, Brna a Lille-Roubaix, kde populace zůstane beze změny). Tento trend nárůstu populace na úrovni města se opět liší od předpokládaného celkového poklesu populace, který lze pozorovat v některých evropských zemích. Je třeba jej kontrolovat na základě specifické politiky, která se od národní politiky může lišit. Následující tabulka shrnuje podíl populace na každém ze sledovaných trendů: MĚSTO MLADŠÍ POPULACE STARŠÍ POPULACE ETNICKÁ ROZMANITOST Birmingham rostoucí rostoucí rostoucí Boloňa neměnná rostoucí rostoucí Brno neměnná rostoucí neměnná Kodaň rostoucí rostoucí rostoucí Krakov neměnná rostoucí neměnná Lille-Roubaix rostoucí rostoucí neměnná Rotterdam rostoucí neměnná rostoucí Sofie neměnná rostoucí neměnná Stockholm rostoucí rostoucí rostoucí 2 Výzkumné práce o devíti městech pro aktivní začleňování jsou ke stažení na 3 Viz demografická zpráva Evropské komise z roku 2010 s názvem Starší, početnější a různorodější Evropané :

6 4 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování Stárnoucí města Ve všech městech kromě Rotterdamu výrazně roste podíl starší populace. Informace získané z Boloni, Brna, Krakova a Sofie jsou znázorněny v grafu 1, který ukazuje podíl osob nad 65 let ve srovnání s podílem dětí od 0 do 14 let. U těchto čtyř měst se očekává, že podíl obyvatel starších 65 let bude narůstat, zatímco podíl dětí od 0 do 14 let buď zůstane neměnný nebo bude klesat. 3 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bologna Brno Krakow Sofia Graf 1: Podíl osob ve věkových skupinách 0-14 let a nad 65 let v Boloni, Brně, Krakově a Sofii Mladá města Některá města vykazují i vyšší podíl mladých obyvatel. Týká se to Birminghamu, Kodaně, Lille-Roubaix, Rotterdamu a Stockholmu. Z devíti měst má nejmladší populaci Rotterdam, kde je 27% osob mladších 23 let; v některých oblastech, jako je například South Bank, je mladších 23 let až 40% obyvatel. V Lille-Roubaix se mladá populace koncentruje hlavně ve znevýhodněných oblastech, kde je až 40% obyvatel mladších 20 let. Města s velkým počtem migrujících obyvatel často mají vysoké procento mladé populace. 4 Více informací o předpokládaném stárnutí populace viz zprávy z jednotlivých měst:

7 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování 5 Různorodá města Birmingham, Boloňu, Kodaň, Rotterdam a Stockholm lze charakterizovat jako různorodá města, protože každé z nich má relativně vysoký podíl obyvatel přítomných pouze na přechodnou dobu. Přechodně přítomné (migrující) obyvatelstvo se však v každém městě definuje jinak, a je tedy obtížné údaje porovnat. V závislosti na městě lze za migrující považovat osoby, které se narodily v jiné zemi, a osoby, jejichž rodiče anebo prarodiče jsou jiné národnosti. Rotterdam se různorodostí přímo vyznačuje, neboť více než 50% zdejší populace má jiný než nizozemský původ. V Boloni je migrace a různorodost novějším, avšak významným jevem. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Birmingham Bologna Copenhagen Rotterdam Stockholm Graf 2: Procentní podíl migrantů žijících v Birminghamu, Boloni, Kodani, Rotterdamu a Stockholmu na celé populaci.

8 6 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování Řešení dopadu demografických změn Tyto složité demografické změny budou mít dopad na naše města a služby, které poskytujeme. Největší tlak se bude podle všeho vyvíjet na zaměstnanost, vzdělání, zdravotnictví a bydlení. Za účelem řešení nových problémů a zamezení vyloučení určitých skupin zavádějí města strategie ke zmírnění dopadu demografických změn. Řešení podle oblasti V některých městech se demografické změny a jejich dopad na poskytování služeb soustřeďují v určitých oblastech, zatímco jiných se dotknou mnohem méně. Tato prostorová koncentrace může vést k sociálnímu vyloučení, zejména migrantů a mladých lidí. Pokud tyto trendy nebudou podléhat náležité kontrole, může se stát, že celé oblasti budou zaostávat za zbytkem města a pro tamější obyvatele bude velice obtížné zlepšit své životní podmínky. Takovému riziku čelí Kodaň a Rotterdam. Obě města se snaží zlepšit sociální situaci lidí žijících v těchto rizikových oblastech. Už dříve bylo možné pozorovat, že jakmile se sociální situace těchto obyvatel zlepšila, z oblasti se odstěhovali a místo nich se přistěhovali noví. To znamenalo, že tyto znevýhodněné oblasti se nikam neposunuly a jen začaly za zbytkem města více zaostávat. Kodaň a Rotterdam zavádí programy na regeneraci města, v rámci nichž vyvíjí integrované dlouhodobé strategie boje se sociálními problémy v těchto čtvrtích a zlepšení fyzické infrastruktury. Obě města podporují aktivní začleňování prostřednictvím poskytování kvalitních sociálních služeb a vytváření inkluzivního trhu práce. Rotterdam - iniciativa Kvalitativní skok: jedná se o regeneraci South Bank, jedné z nejchudších oblastí nejen v rámci města, ale i v rámci celého Nizozemska. Iniciativa se soustřeďuje na tři hlavní oblasti: - podporu talentu - ekonomiku a trh práce - bydlení a fyzickou infrastrukturu. Kodaň: byl zaveden desetiletý plán, který má být splněn do roku 2020 a který má v sedmi nejchudších čtvrtích zajistit stejnou životní úroveň, jakou má zbytek města. Tři obecné cíle strategie jsou: - smazání rozdílů mezi znevýhodněnými oblastmi a zbytkem města - vzdělání a práce pro každého, aby nezůstal nevyužit žádný potenciál lidských zdrojů - přeměna znevýhodněných oblastí na atraktivní a osobité čtvrti vyznačující se různorodostí, kulturním pluralismem a kreativitou.

9 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování 7 Aktivní začleňování starších lidí Města s rostoucím počtem starších obyvatel nacházejí nové způsoby aktivního začleňování svých stříbrných občanů do společnosti. Poskytování kvalitních služeb přizpůsobených potřebám uživatelů znamená, že starší lidé se učí novým dovednostem nebo zdokonalují ty stávající, aby se lépe začlenili do společnosti a zůstali fyzicky i duševně aktivní. Mezi příklady patří následující: Brno - Senior akademie: Projekt Senior akademie učí starší osoby, jak si doma i na ulici zajistit větší bezpečnost. Účastníci se dozvídají, jak zabránit útoku zločinců na svou osobu a jak se zachovat v případě napadení. Krakov - Škola pro aktivní seniory Škola podněcuje seniory k tomu, aby se věnovali svým zájmům a koníčkům, třeba historii, umění, fotografování a počítačům. pomáhá starším lidem zapojit se do aktivit, které je zajímají. Lille-Roubaix: město pomáhá starším pracovníkům při rekvalifikaci a zdokonalování jejich dovedností, aby se udrželi na trhu práce. Tak se dá bojovat proti trendu, který lze ve městě pozorovat, tedy se skutečností, že starší pracovníci jsou nahrazováni mladšími. Nabízení podpory pro rodiny Některá města vyvinula strukturu na podporu rodin, aby zajistila aktivní začleňování dětí nyní i v budoucnu. Birmingham - Dětské centrum sv. Tomáše: Centrum se zabývá péčí o dítě, vzděláváním v raném věku, zdravotní péčí, zaměstnaností a službami na podporu předškolních dětí a jejich rodin. Pomáhá tak zmenšit chudobu dětí a zajistit jim dobrý start do života. Centrum se nachází v jedné z nejchudších oblastí města. Boloňa - Projekt 6+ a projekt Dva na jednoho: Tím, že si migranti zlepší znalost jazyka, se lépe začlení do společnosti ve své nové zemi, a studenti se ve škole budou lépe učit, což zase zvyšuje jejich šanci, že získají lepší vzdělání a později v životě lepší práci. Sofie - Centrum na podporu komunity a Zařízení pro matku a dítě: Centrum na podporu komunity poskytuje integrovaný systém sociálních služeb na podporu dětí a rodičů, jimž hrozí sociální vyloučení. Podporuje odpovědné rodičovství a pomáhá zabraňovat negativnímu rodičovskému chování, jako je zneužívání nebo násilí, které ohrožuje zdraví a život dětí. Zařízení pro matku a dítě nabízí dlouhodobou komplexní podporu pro samoživitelky a jejich děti. Péče zahrnuje přístřeší, lékařské služby a psychoemocionální podporu, aby si každá matka ke svému dítěti vytvořila blízký vztah, aby dítě neopustila a aby dítě mohlo vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí. Stockholm - program centra ABC Na všech dětech záleží : Město založilo centrum pro rodiny, které nabízí integrované služby zdravotní a sociální péče pro děti od 0 do 12 let a jejich rodiče. Centrum nabízí skupinové schůzky na téma efektivního rodičovství.

10 8 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování Budování sociálních služeb kolem uživatele Integrovaný a koordinovaný přístup Strategie EU ohledně aktivního začleňování klade důraz na integrovaný a koordinovaný přístup tak, aby každý ve společnosti plnil svou roli. Na představených případových studiích můžeme pozorovat, že města poskytují integrované služby a usnadňují lidem dostat se k nim. V praxi to znamená, že města určí, jaké služby se vzájemně doplňují, a pomohou poskytovatelům zpřístupnit uživatelům komplexní řadu služeb. Z hlediska aktivního začleňování je integrace pilířů kvalitní sociální služby a přístup na trh práce nepochybně hlavním aspektem většiny těchto případových studií. Koordinovaný přístup poukazuje na význam zapojení všech příslušných zúčastněných stran do přípravy a realizace strategie aktivního začleňování. Města to uznávají. Dobrým příkladem je brněnská Senior akademie. Na vývoji plánu se podílela široká řada partnerů, včetně zástupců organizací pracujících se staršími lidmi a otázkou stárnutí, jako je zdejší Ministerstvo práce a sociálních věcí, místní úřad Světové zdravotnické organizace, Krajský úřad Jihomoravského kraje, sdružení soukromých neziskových organizací na jižní Moravě a různé výzkumné organizace. Zapojení uživatelů a individualizované služby Jedním z důležitých aspektů je v každém městě zapojení uživatelů. Zapojením uživatelů do rozvoje služeb města uznávají, že je důležité poskytovat služby, které skutečně splní svůj účel a dávají uživatelům pocit vlastnictví a moci. Příkladem je Krakov, kde Škola pro aktivní seniory učí starší občany novým dovednostem, včetně používání počítače, internetu a Skypu. Mezi seniory byl proveden průzkum týkající se dovedností, které by se chtěli naučit, a kurzy se pak postavily na jejich přáních. Kromě zapojení uživatelů vidíme velký potenciál v poskytování individualizovaných služeb. Města uvádějí, že individualizované služby mají větší a silnější dopad. 4 Příkladem je Sofie, kde Zařízení pro matku a dítě poskytuje matkám samoživitelkám osobní dlouhodobou péči, aby se lépe začlenily do společnosti. Umožňuje jim to také žít samostatně a postarat se o své děti. Preventivní přístup Společným prvkem všech případových studií je, že se zaměřují na budoucnost. Každé město pracuje na prevenci budoucích problémů díky tomu, že si je vědomo nadcházejících demografických úskalí. Jasně to vyplývá z představených případových studií, které se zabývají podporou rodiny (Birmingham, Boloňa, Stockholm a Sofie). Pokud děti a rodiny, které jsou chudé nebo jim chudoba hrozí, dostanou v rané fázi podporu a možnost vzdělání, budou mít větší šanci na aktivní začlenění do společnosti a v budoucnu na přístup na trh práce. 5 Viz síť měst EUROCITIES a Aktivní začleňování. Kvalita sociálních služeb a sociální ekonomika:

11 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování 9 Úskalí Každé z devíti měst čelí úskalí, co se týče přípravy na nadcházející demografické změny. Hlavním problémem všech měst jsou finanční omezení. V důsledku finanční krize a úsporných opatření je velmi obtížné získat finanční prostředky na nové iniciativy a města musí vystačit s velice nízkými rozpočty. Výsledkem je, že často není k dispozici dostatek prostředků, aby se vyhovělo velmi vysoké poptávce. Všechna města uvedla, že zkoušení nových iniciativ a provádění politických změn není vždy snadné a vyžaduje čas. Úskalím mohou být i odlišné priority na národní a místní úrovni, protože dopad demografických změn se z místního hlediska může oproti zemi jako celku výrazně lišit. V takovém případě může být velmi obtížné získat podporu a finanční prostředky od národní vlády. Dalším úskalím je, že může stát hodně času a úsilí přimět cílovou skupinu, aby se na iniciativě začala podílet. Může to být způsobeno její pochybovačností nebo obtížností s ní navázat kontakt. Klíčem k vyřešení tohoto problému je vytrvalost a zapojení cílové skupiny. V některých případech může být obtížná a časově náročná i spolupráce mezi jednotlivými ministerstvy, ale jinde se tato spolupráce naopak daří. Všechna města každopádně věří, že je velice důležitá. Závěry Neustálé změny v dynamice evropské populace vyžadují, aby se na všech úrovních státní správy přijala jasná opatření. Naši partneři projektu Města pro aktivní začleňování ve svých městech identifikovali tři trendy v oblasti demografických změn: stárnoucí města různorodá města mladá města. Tento komplexní obraz je jiný na místní úrovni a na úrovni národní, kde lze pozorovat především stárnutí a pokles populace. Komplikuje ho skutečnost, že města čelí několika změnám najednou (rostoucí podíl mladých i starších občanů nebo více mladých lidí z různých menšin). Na všech úrovních státní správy jsou zapotřebí jasná opatření, která by se na tyto změny zaměřila. Z hlediska politiky je nezbytné pochopit dopad demografických změn, protože změny v počtu a složení obyvatelstva ovlivní životy lidí, a města budou muset přizpůsobit poskytované služby a zabránit sociálnímu vyloučení. Místní orgány se hodlají věnovat aktivnímu začleňování všech svých občanů. Jsou připraveny přizpůsobit stávající integrované služby probíhajícím demografickým změnám, a zajistit tak inkluzivní a soudržnou společnost.

12 10 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování BIRMINGHAM DĚTSKÉ CENTRUM SV. TOMÁŠE Birmingham Dětské centrum sv. Tomáše poskytuje integrované služby rodinám s dětmi od 0 do 5 let v birminghamské čtvrti Attwood Green. Dětské centrum hraje klíčovou roli v rané péči a pro místní komunitu působí jako styčný bod. Demografické změny a sociální vyloučení Birmingham má něco přes 1 milion obyvatel. Děti mladší 16 let představují 22% populace a jejich počet se do roku 2028 podle odhadů zvýší o V letech se porodnost zvýšila o 21% - s větším počtem dětí narozených blíže k centru města - a vznikl tak výrazný tlak na služby rané péče, vzdělání a zdravotní péči. Birmingham je etnicky velice různorodý. Zhruba 50% dětí pochází z menšin a do roku 2026 to má být již 64%. Jednou z nejchudších a nejrůznorodějších oblastí Birminghamu je Ladywood. Míra nezaměstnanosti zde dosahuje 24,4% a 45% dětí žije v chudobě. 6 Většina dětí pocházejících z tohoto obvodu nastupuje do školy se schopnostmi, které jsou na jejich věk podprůměrné. Nejlepší osvědčené řešení: Dětské centrum sv. Tomáše Dětské centrum sv. Tomáše bylo založeno v roce 2000, působí ve čtvrti Attwood Green v obvodu Ladywood a poskytuje předškolním dětem a jejich rodinám služby v oblasti péče o dítě, raného vzdělání, zdravotní péče, zaměstnání a podpory. Patří mezi tzv. centra jistého startu, kterých je v Birminghamu několik, a jeho cílem je umožnit dětem od 0 do 5 let dobrý start do života a poskytovat univerzální integrované služby pod jednou střechou. Dětské centrum sv. Tomáše uživatelům slouží jako univerzální řešení, které jim pomáhá identifikovat a řešit potenciální problémy v rané fázi, a zabránit tak nezvládnutelným problémům, které by se mohly objevit později. Centrum je uzpůsobeno tak, aby se každý rok mohlo postarat o 1000 dětí z různých prostředí. Součástí centra je tzv. drop-in zařízení, kam může každý přijít požádat o pomoc s domácím násilím, bydlením, dluhy apod. Centrum také zprostředkuje rodinám přístup ke zdravotním službám. Kromě toho pomáhá rodičům, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce: nasměruje je na vhodné školicí kurzy nebo služby zprostředkující zaměstnání, a lidem jiné národnosti nabídne kurzy angličtiny. Centrum poskytuje kurzy pro rodiče, poradenské služby, počítačové kurzy a pomoc žadatelům o azyl a uprchlíkům. 6 Viz Demografické změny a aktivní začleňování v Birminghamu: Dětské centrum sv. Tomáše

13 Úspěchy Jedním z klíčových úspěchů Dětského centra sv. Tomáše je jeho spolupráce s místními úřady za účelem umožnění: sdílení informací doporučení od partnerských úřadů podpory místních odborníků jako jsou porodní asistentky a navštěvující zdravotníci, kteří vybízejí rodiče, aby do centra docházeli kontaktů na bytová družstva, která lidem poskytnou radu a pomoc ohledně bydlení. Správní rada se skládá ze zástupců místní komunity, kteří zajišťují, aby služby centra i nadále splňovaly místní potřeby. Úspěch centra uznala i národní organizace pro standardy ve vzdělání Ofsted. Při poslední kontrole v roce 2010 bylo centrum ohodnoceno jako vynikající a velmi dobře řízené. Od jara 2009 do jara 2012 navštívilo prenatální kliniku centra 1350 žen. K dnešnímu dni se centrum zabývalo již 70% domácností s dětmi, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní; do centra přišlo již 77% rodin z etnických menšin, které v oblasti žijí a od jara 2009 do jara 2010 se 3041 návštěvníků zúčastnilo lekcí zůstaň a hraj si. Úskalí Zpočátku bylo hlavním úskalím Dětského centra sv. Tomáše získání místní podpory. Mnoho lidí se domnívalo, že potřeby starousedlíků se budou přehlížet a že se centrum zaměří pouze na potřeby nově příchozích komunit. Dalším problémem bylo, že zainteresované odborné týmy a organizace musely změnit svůj pracovní styl. Obvykle pracovaly samostatně, což ale mohlo vést k mezerám a přesahům ve službách. Centrum zavedlo nové integrované způsoby práce. Bylo zapotřebí silné vedení, které by změnilo kolektivní myšlení. Centrum rovněž muselo zajistit, aby se osobní údaje klientů sdílely s různými statutárními orgány bezpečně a citlivě. Dnes je hlavním úskalím udržitelnost, protože již není zajištěn přísun finančních prostředků. Budoucnost a sdílení osvědčených postupů Nedílnou součástí práce centra je šíření osvědčených postupů. Centrum s jinými dětskými centry i odborníky sdílí zásady, postupy a praktiky, a to jak v rámci města, tak v rámci celé země. Obchodní plán Rady vyzdvihuje demografické změny jako hlavní hnací sílu s ohledem na děti, mladé lidi a rodiny. Odráží se v něm vize strategického partnerství města Be Birmingham a strategie Birmingham Navzdory škrtům ve financování se Dětské centrum sv. Tomáše pokud možno pokusí zachovat stávající úroveň služeb. Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování 11 Financování Centrum od různých zdrojů každoročně dostávalo liber, například od městské rady v Birminghamu, ze státního rozpočtu, od EU a Rady pro umění. Všem dětským centrům v Birminghamu se však v poslední době snížil přísun finančních prostředků o 20%. Kontakt: Claire Callow, St Thomas Children s Centre, Birmingham City Council gov.uk co.uk

14 12 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování BOLOŇA PROJEKT 6+ A PROJEKT DVA NA JEDNOHO Bologna Projekty 6+ a Dva na jednoho se zaměřují na pomoc středoškolským studentům z migrujících rodin, aby si ve škole zvykli, zvládli jednotlivé školní roky a školu předčasně neopustili. Tyto projekty zahrnují jazykové kurzy a podporu, zapojení rodin a učitelů a pomoc od spolužáků. Demografické změny a sociální vyloučení Boloňa je hlavním městem italského regionu Emilia-Romagna a má něco přes obyvatel. Jsou zde dva hlavní demografické trendy. Populace za prvé stárne: téměř 26% obyvatel je starších 65 let a tento trend stále pokračuje. Druhým trendem je vysoká migrace a s ní související rostoucí etnická rozmanitost. Údaje z roku 2011 uvádějí, že 13,7% lidí žijících v Boloni se buď narodilo v cizině nebo z ciziny pocházejí jejich rodiče. Tito migranti jsou mladí: 16,7% patří do věkové skupiny 0-16 let. Děti migrantů se často označují jako druhá generace přistěhovalců. Jsou to vesměs italští rodáci, ale jejich zkušenost se ve srovnání s jinými mladými Italy velice liší. Mnoho z nich má problémy s italštinou a začleněním mezi své vrstevníky, především na střední škole. To může mít za následek vysoký počet studentů, kteří ze školy předčasně odejdou a nebudou mít žádné nebo získají jen nízké vzdělání, a bude jim tak hrozit nezaměstnanost a sociální vyloučení. Nejlepší osvědčená řešení: Projekt 6+ a projekt Dva na jednoho Od roku 2007 Boloňa zavedla mnoho opatření, která mají začlenit druhou generaci mladých přistěhovalců do společnosti. Dvě obzvláště důležité iniciativy vyvinulo centrum v rámci boloňského Odboru pro vzdělávání ve spolupráci s dalšími místními organizacemi a tyto mají zajistit interkulturní vzdělání: Projekt 6+ (SeiPiu): Projekt 6+ pomáhá středoškolským studentům druhé generace ukončit každý školní rok se známkou 6 nebo vyšší. Zaměřuje se na různé překážky bránící v dosažení úspěchu, včetně problémů s italštinou, socioekonomických potíží a sociokulturních tlaků. Projekt 6+ poskytuje inovativní, integrovaný program aktivit, do nichž se zapojují studenti druhé generace, jejich rodiny i učitelé.

15 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování 13 Projekt Dva na jednoho (Due per uno x2g): Projekt Dva na jednoho pomáhá novým středoškolským studentům druhé generace vytěžit maximum ze svých schopností, dovedností a talentu, aby si vybudovali identitu a začlenili se do svého vzdělávacího a sociálního prostředí. Projekt je inovativní v tom, že již usedlí vybraní středoškolští studenti druhé generace působí jako školitelé svých spolužáků: pomáhají novým studentům aktivně se začlenit do chodu školy a sociálních aktivit. Každý takový školitel dostává za práci malé stipendium a akademické kredity. Úspěchy Oba projekty fungují preventivním způsobem a zajišťují, aby se druhá generace přistěhovalců prostřednictvím studijních úspěchů aktivně zapojila do společnosti. Zvyšuje to jejich šanci na budoucí zaměstnání a zapojení v rámci společnosti. Projekt 6+: Projekt 6+ již pomohl 1153 studentům druhé generace a jejich rodinám, přičemž 58% studentů prošlo ročníkem se známkou 6 nebo vyšší. Toto procento je v provincii Boloňa s ohledem na studenty druhé generace výrazně vyšší než průměr. Ročník úspěšně neukončilo jen 144 studentů a pouhých 17 ze školy odešlo úplně. Projekt Dva na jednoho: Projekt Dva na jednoho již pomohl 160 středoškolským studentům druhé generace. Strategie pomoci od spolužáků úspěšně podpořila přirozený proces sdílení znalostí, pocitů a zkušeností mezi studenty. Úskalí Koordinátoři projektu museli překonat počáteční pochybnosti o některých aspektech projektů: Projekt 6+: Nejtěžším a nejproblematičtějším aspektem bylo přesvědčit rodiče, aby se zapojili. Koordinátoři projektu rodičům vysvětlili výhody, které projekt nabízí, a rodiče se pak o projekt začali zajímat. Projekt Dva na jednoho: Hlavním úskalím bylo přesvědčit učitele, aby podpořili přístup školení mezi spolužáky. Problém se překonal prostřednictvím spolupráce s odborníky na gramotnost, kteří studentům poskytují jazykovou podporu a podporují učitele. Budoucnost a sdílení osvědčených postupů Oba projekty začaly v akademickém roce a probíhají v 16 průmyslových školách a odborných učilištích v rámci města a provincie Boloňa. Projekt 6+: Provincie, město i boloňské střední školy uznaly úspěch víceúrovňového přístupu projektu 6+, který zapojuje studenty, jejich rodiče i učitele. Dle jejich hodnocení lze soudit, že projekt 6+ pomáhá optimalizovat dostupné zdroje a měl by nadále pokračovat. Projekt Dva na jednoho: Udržitelnost projektu závisí na podpoře a zapojení zainteresovaných škol a učitelů. Učitelé musí zejména ocenit snahu studentských školitelů a zahrnout ji do semestrálního hodnocení, aby byla práce těchto školitelů efektivní. Financování Oba projekty podporuje a koordinuje Fondazione Del Monte a centrum CD- LEI pro interkulturní vzdělávání ve spolupráci se soukromým i veřejným financováním, včetně finančních prostředků od Ministerstva vnitra Itálie. Kontakt: Laura Tieghi, Fondazione del Monte Telefon: Kontakt: Mirca Ognisanti, CD-LEI Centre Telefon: bologna.it

16 14 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování BRNO SENIOR AKADEMIE Brno Senior akademie zdarma poskytuje šestiměsíční kurzy o bezpečnosti pro osoby od 55 do 85 let. Projekt Senior akademie byl založen odborem prevence kriminality Městské policie Brno a pomáhá starším lidem hrát aktivní roli v zajišťování své vlastní bezpečnosti i bezpečnosti své čtvrti. Demografické změny a sociální vyloučení Brno je druhým největším městem České republiky a má obyvatel. Celkový počet obyvatel zůstává neměnný, ale populace zde výrazně stárne. Na konci roku 2011 bylo 24,2% občanů starších 60 let. Očekává se, že toto stárnutí bude pokračovat. Ačkoli má Brno flexibilní a rozmanitou síť služeb pro starší osoby, riziko sociálního vyloučení představuje čím dál větší problém. Nejlepší osvědčené řešení: Senior akademie V roce 2006 založila Městská policie Senior akademii, která má bránit zločinům páchaným na starších občanech a aktivně tyto občany zapojit do společnosti. Studenti Senior akademie jsou lidé starší 55 let žijící v Jihomoravském kraji. Senior akademie nabízí základní i pokročilé kurzy celoživotního vzdělávání. Kurzy se týkají bezpečnosti a zahrnují praktická školení v různých oblastech jako je například první pomoc, sebeobrana, cvičení paměti a počítačová gramotnost, právo (včetně práv spotřebitelů, nájemců, pacientů a osob žijících v domovech důchodců a podobných institucích), riziko napadení starších osob zločinci, doprava, požár a psychologie (např. vztahy a pomoc obětem). Akademie poskytuje také postgraduální kurzy, jako jsou letní semináře a večerní debaty. Všechny tyto kurzy jsou zdarma. Studenti jsou vedeni k tomu, aby své znalosti a dovednosti sdíleli s dalšími členy rodiny, přáteli a sousedy. Absolventi se mohou stát asistenty v oblasti prevence kriminality a ochránci pořádku ve svých čtvrtích. Senior akademie pomáhá starším občanům stát se zabezpečenými seniory : aktivními, sebevědomými, uvědomělými a informovanými. Lidé tak mohou stárnout v bezpečí a aktivně se zapojit do společnosti: smysluplně využívat volný čas a navazovat nové kontakty.

17 Úspěchy Klíčovým úspěchem projektu Senior akademie je zapojení řady partnerských organizací včetně Magistrátu města Brna, odboru sociálních věcí města Brna, rady pro prevenci kriminality města Brna a mnoha nestátních neziskových organizací. Projekt je řízen odborem prevence kriminality Městské policie Brno. Má velkou úspěšnost při získávání studentů. V prvním roce Senior akademii absolvovalo 90 lidí a v roce 2012 má již 270 studentů. Kromě toho se za posledních pět let téměř 700 absolventů podílelo na postgraduálních programech. Učební plán se neustále vylepšuje. V roce 2011 Senior akademie v každoroční celostátní soutěži organizované Ministerstvem vnitra ČR získala Cenu za prevenci kriminality. Hodnocení projektu je založeno na osobních pohovorech se studenty a absolventy. Zpětná vazba ukazuje, že kurzy studentům pomohly získat sebevědomí a poskytly jim cennou psychickou podporu. Díky kurzům se studenti také zbavili strachu, spřátelili se s novými lidmi a začali se aktivně podílet na seniorských klubech, zájmových skupinách a bytových družstvech. Mnoho studentů navíc působí jako prostředníci mezi občany a policií či jinými orgány. Úskalí V důsledku rostoucího zájmu byl přednáškový sál v ústředí Městské policie nakonec příliš malý, takže se Senior akademie musela přestěhovat. V současné době se nachází v sídle ombudsmana. Další úskalí Senior akademie je především finanční. Díky financování z městského, regionálního a státního rozpočtu se však narůstající náklady zatím daří pokrýt. Budoucnost a sdílení osvědčených postupů Senior akademii pravidelně propagují místní a regionální média. Fotografie, články a televizní spoty poskytují informace o termínech kurzů, tématech a absolventských ceremoniálech a zahrnují rozhovory se studenty akademie. Senior akademie má podle plánu ve své činnosti pokračovat. Kurzy se nejen rozšíří, ale zahrnou se i do Univerzity třetího věku. Tato koncepce celoživotního vzdělávání nabízí možnost vzdělání starším osobám a funguje v rámci Masarykovy univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně. Odbor prevence kriminality kromě toho plánuje v Brně postavit nové centrum bezpečnosti na silnici - hřiště, kde by se děti učily bezpečnosti na silnici s pomocí absolventů Senior akademie. Městská policie Brno také plánuje zvýšit počet absolventů akademie, z nichž se stanou místní ochránci pořádku. Financování Projekt Senior akademie je financován Městskou policií Brno a Magistrátem města Brna. Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování 15 Kontakt Luboslav Fiala, vedoucí Odboru prevence kriminality, Městská policie Brno

18 16 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování COPENHAGEN INTEGROVANÝ PLÁN ZAČLEŇOVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCHOBLASTÍ KODANĚ Copenhagen Sedm správních celků Kodaně spolupracuje na realizaci plánů na řešení sociálního vyloučení v nejvíce znevýhodněných městských čtvrtích. Pro Kodaň je tento druh závazku všech sedmi správních celků včetně jejich starostů ambiciózní a neobvyklý. Demografické změny a sociální vyloučení Kodaň má obyvatel. Stejně jako v mnoha dalších evropských městech zde počet obyvatel v důsledku nárůstu migrace roste. Kodaň je vůbec nejrůznorodější dánské město: 22% populace má jiný než dánský původ a město očekává ještě větší různorodost v kultuře a životním stylu. Vyšší různorodost nabízí možnost inovace, ale může také zvětšit propast mezi skupinami s nízkými příjmy a skupinami s vysokými příjmy, mezi různými kulturními a etnickými menšinami a mezi různými městskými oblastmi. Analýza demografického a socioekonomického vývoje města za posledních 15 let ukazuje, že problémy se nahromadily nerovnoměrně: některé oblasti jsou čím dál více znevýhodněné. V těchto oblastech také žije větší procento sociálně vyloučených lidí. Dříve si každý správní celek nebo odbor v Kodani vytvářel své vlastní plány a projekty aktivního začleňování s plány na vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péči apod. pro každou oblast zvlášť. Tyto samostatné plány však jen stěží vyřeší komplexní problém sociálního vyloučení. Kromě toho mnoho projektů aktivního začleňování znevýhodněných oblastí bylo jen krátkodobých. Nejlepší osvědčené řešení: Integrovaný plán začleňování znevýhodněných oblastí Strategie plánování pro město Kodaň na rok 2010 zahrnovala ambiciózní vizi, aby bylo město různorodější, ale zároveň soudržné a bezpečné. Pro splnění této vize vyvinul magistrát mnohostranný plán sociálního začleňování: Plán začleňování znevýhodněných oblastí Kodaně. Tento plán pokrývá všechny aspekty městské politiky a odsouhlasilo jej všech sedm správních celků. Tento sdílený, integrovaný plán sociálního začleňování stanovuje, co je třeba k dosažení vize města pro znevýhodněné oblasti. Tato nová integrovaná politika vytyčuje koordinovaný dlouhodobý plán aktivního začleňování, který tvoří součást chodu města. Předkládá desetiletý rámec s třemi obecnými cíli, které by se měly splnit do roku 2020:

19 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování 17 uzavření mezery: znevýhodněné oblasti by se měly dostat na úroveň jiných kodaňských čtvrtí a měla by zmizet propast mezi nimi a zbytkem města rovné příležitosti: vzdělání a práce budou dostupné pro všechny občany, aby žádný potenciál lidských zdrojů nezůstal nevyužit přeměna: každá znevýhodněná oblast se přemění v hezkou a osobitou čtvrť, vyznačující se různorodostí, kulturním pluralismem a kreativitou. Pro identifikaci šesti nejchudších oblastí Kodaně byla vytvořena inovativní socioekonomická mapa města. Umožňuje všem sedmi správním celkům používat stejnou definici znevýhodněnosti a stejné výchozí číselné údaje. Za účelem zamezení postupující segregaci byly vyvinuty čtyři způsoby aktivního začleňování občanů znevýhodněných oblastí. Tyto způsoby pokrývají: přednostní zacházení s každou oblastí specifické kroky upravené tak, aby vyhovovaly potřebám konkrétní oblasti komunální, ale místní přístup zahrnující všechny zúčastněné strany užší spolupráci s veřejnými bytovými družstvy a obyvateli. V průběhu procesu probíhají diskuze se zástupci obyvatel a ostatními zúčastněnými stranami, včetně odborníků. Pro přeměnu plánu v konkrétní opatření byla zřízena inovativní struktura spolupráce. Zajišťuje, že všech sedm správních celků může spolupracovat a pro konkrétní problémy každé znevýhodněné oblasti vytvořit upravený plán rozvoje. Cílem plánu je nejen pomoci obyvatelům, ale také přeměnit tyto oblasti v atraktivní místa pro život. Úspěchy Zatím nejvýznamnějším úspěchem této iniciativy je, že všech sedm starostů Kodaně 7 se zavázalo společně dosáhnout cílů tohoto integrovaného plánu. Výrazný úspěch kromě toho představuje i souhlas s plánem samotným, se strukturou spolupráce, s ukazateli znevýhodněnosti a obecnými cíli, kterých se má dosáhnout do roku Navíc již probíhá navazující proces se specifickými celkovými cíli, výchozími hodnotami a dohodnutými způsoby číselného vyjádření. Plně integrovaný přístup tuto iniciativu vyzdvihuje nad předchozí plány aktivního začleňování. Úskalí Velkým úskalím je integrovaný plán sdílený mezi sedmi správními celky, který je nezbytný pro vzájemnou koordinaci. Do vytvoření společného přístupu se investovalo velké množství prostředků. S ohledem na složitost problémů, kterým nejvíce znevýhodněné oblasti a jejich obyvatelé čelí, lze doufat, že koordinovaný přístup a integrované iniciativy dosáhnou úspěchu. Budoucnost a sdílení osvědčených postupů Plán pro znevýhodněné oblasti Kodaně se bude realizovat od roku 2013 do roku Plány a související projekty se pro každou oblast budou připravovat ve dvou fázích: v první fázi se bude jednat v souvislosti s rozpočtem na rok 2013 a plány pro zbývající oblasti se budou připravovat s ohledem na rozpočet na rok Financování Financování vývoje integrované politiky, plánů a projektů pro znevýhodněné oblasti je zahrnuto v rozpočtech sedmi správních celků města Kodaně. 7 Městská rada Kodaně se skládá ze sedmi různých správních celků, z nichž každý je v radě zastoupen a má svého starostu. Kontakt: Jørgen Dahl, hlavní vedoucí, Správa zaměstnanosti a integrace, Magistrát města Kodaně Telefon:

20 18 Demografické změny v evropských městech - Praktiky měst pro aktivní začleňování KRAKOV ŠKOLA PRO AKTIVNÍ SENIORY Krakow Škola pro aktivní seniory v Krakově poskytuje starším lidem zdarma celoživotní vzdělávací aktivity. Prostřednictvím kurzů, seminářů a událostí jsou starší občané vybízeni k tomu, aby se věnovali svým zájmům a koníčkům a zároveň se připojili k informační společnosti, poznali nové lidi a aktivně se zapojili do společnosti. Demografické změny a sociální vyloučení Krakov je druhé největší polské město. Je jedním z hlavních styčných bodů v Polsku a jeho populace roste: v letech 1995 až 2010 se počet obyvatel v Krakově zvýšil o Nejvýraznějším demografickým trendem v Krakově je stárnutí populace - v roce 2010 bylo téměř 16% obyvatel starších 65 let. Podle odhadů zde do roku 2035 bude o 40% více lidí starších 65 let než dnes. Klíčovým faktorem zabránění sociálnímu vyloučení a osamělosti bude rozvoj technických dovedností seniorů. Nejlepší osvědčené řešení: Škola pro aktivní seniory Program Škola pro aktivní seniory byl vyvinut za účelem aktivního začleňování krakovských seniorů do společnosti. Probíhá v rámci regionální veřejné knihovny a nabízí kurzy, zájmová setkání a tematické události. Jejich prostřednictvím mohou starší občané rozvíjet své zájmy a koníčky, učit se novým dovednostem, poznávat nové lidi a podílet se na veřejném životě. Kurzy a aktivity se navrhují a pořádají s pomocí uživatelů podle jejich individuálních preferencí a potřeb. Škola také svým partnerským organizacím jako je knihovna, nestátní neziskové organizace, podniky a sdružení pro seniory, umožňuje rozšiřovat jejich vzdělávací aktivity. Škola pro aktivní seniory má tři hlavní směry činnosti: senioři ve světě kultury a umění senioři ve světě nové technologie a informační společnosti senioři ve veřejném životě: cesta k aktivnímu občanství. Program Školy pro aktivní seniory poskytuje unikátní mnohostranný přístup: podněcuje kreativitu seniorů prostřednictvím kulturních aktivit v rámci celoživotního vzdělávání, členství v informační společnosti a aktivního občanství počítačové kurzy se využívají k aktivnímu zapojování starších osob a jejich motivaci plánovat a podílet se na aktivitáchpokračování na další straně - proč

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více