Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace o systému financování sociálních služeb v kraji 3. Informace o posuzování žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok Souhrn požadavků poskytovatelů dle jednotlivých druhů služeb, včetně základních charakteristik těchto služeb, a návrhu dotací pro rok Přílohy k žádosti 6. Podpis ředitele/ředitelky krajského úřadu 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: Pardubický kraj 1.2 Adresa: Kraj: Pardubický kraj Obec: Část obce: Zelené předměstí PSČ: Ulice: Komenského náměstí č. p.: 125 č. o.: Telefon: Fax: Internet: z 1.3 IČ: Ředitel(ka) krajského úřadu 1. Jméno: Jaroslav Příjmení: Folprecht Titul : Ing. 1.5 Kontaktní osoba: Jméno: Danuše Příjmení: Fomiczewová Titul : Mgr. Telefon: Číslo účtu: /0100 Název banky: Komerční banka 2. Informace o systému financování sociálních služeb v kraji Strana: 1

2 Pardubický kraj vždy poskytoval finanční prostředky k zajištění sociálních služeb v kraji a to prostřednictvím grantového řízení v oblasti sociálních věcí. Každoročně jsou vyhlašovány programy zaměřené na podporu vybraných sociálních služeb nebo souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. V roce 2008 byly vyhlášeny 4 dotační programy (program podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, program podpory poskytování činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení, program prevence kriminality a program podpory integrace národnostních menšin a cizinců). Na výše uvedené programy byla z rozpočtu Pardubického kraje vyčleněna částka 17 milionů Kč. Mimo grantové řízení byla formou dotace podpořena celá řada vybraných sociálních služeb a to celkovým objemem finančních prostředků ve výši Kč. I v roce 2009 se Pardubický kraj bude spolupodílet na financování jednak sociálních služeb, ale i dalších činností a služeb v sociální oblasti. Konkrétní výše podpory bude známa až po schválení rozpočtu Pardubického kraje. 3. Informace o posuzování žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Strana: 2

3 Krajský úřad Pardubického kraje při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb v rámci programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter) vycházel z Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a ze Zásad posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb vydaných taktéž Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Krajský úřad obdržel celkem 109 žádostí od poskytovatelů sociálních služeb, které obsahovaly 225 jednotlivých poskytovaných sociálních služeb. V první fázi hodnocení probíhalo tzv. formální hodnocení žádosti. Při provádění formálního hodnocení bylo kontrolováno, zda : - žádost byla podána v tištěné podobě na standardizovaném formuláři - žádost byla podána i v elektronické podobě, verze elektronická a tištěná jsou shodné - v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje - jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti - na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby - žádost byla podána ve stanoveném termínu - organizace k datu podání žádosti nemá podle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Před započetím formálního hodnocení Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl umožnit žadatelům opravu žádosti při porušení těchto formálních kritérií. Tuto informaci zveřejnil na svých webových stránkách, včetně lhůty pro odstranění formálních nedostatků (stanovena na 3 pracovní dny a začala běžet den následující po telefonickém upozornění). Pokud by žadatel neodstranil nedostatky ve své žádosti, byl informován o skutečnosti, že bude žádost navržena k vyřazení z dotačního řízení a hodnocení věcné (obsahové) stránky žádosti vůbec neproběhne. Žádná z podaných žádostí nebyla navržena k vyřazení z dotačního řízení z důvodu nesplnění formálních kritérií. Při věcném hodnocení byla hodnocena každá sociální služba zvlášť. Při hodnocení jednotlivých požadavků a stanovení návrhu výše dotace se vycházelo z několika kritérií. Jednak bylo zkoumáno, zda žadatel je oprávněn poskytovat sociální službu, na kterou si žádá o poskytnutí dotace (zda bylo vydáno rozhodnutí o registraci sociální služby). Dalším z důležitých kritérií bylo posouzení potřebnosti dané služby v regionu, potřebnost je popsána ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje. Tento plán je přílohou žádosti o dotaci. V potaz byla brána také specifická kritéria pro posuzování výše požadavku, byla posuzována přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, byly vymezeny neuznatelné náklady na službu, bylo posuzováno, zda má žadatel zajištěny další zdroje financování, byly zjišťovány průměrné výše úhrad od uživatelů za služby poskytované za úhradu. Konečná výše návrhu dotace na jednotlivé služby byla navržena tak, aby byly podpořeny jednotlivé sociální služby a činnosti uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, při hodnocení bylo dbáno na objektivnost a transparentnost, výše podpory vychází z předpokladu, že by mělo být poskytování podpořených služeb udržitelné alespoň pro rok Strana: 3

4 4. Souhrn požadavků poskytovatelů dle jednotlivých druhů služeb, včetně základních charakteristik těchto služeb, a návrhu dotací pro rok 2009 IČO Název organizace AESKULAP spol. s r.o ALBERTINUM,o dborný léčebný ústav v Žamberku Struktura uživatelů - Přepočten Číslo Přepočtený ý počet Náklady Požadavek Fondy Dotace, Kapacita Kapacita zařazení dle stupňů Úhrady Dotace Návrh registrace Název služby Druh služby Cílová skupina celkem lůžka závislosti počet pracovníků na službu na MPSV zdravot. příspěvky uživatel MPSV 2008 podpory služby pracovníků v přímé celkem celkem pojišťoven kraj, obec Ost. péči AESKULAP spol. s r.o. soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,8 9, Sociální hopitalizace v Albertinum-OLÚ Žamberk Chrudimská nemocnice, a.s Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Poličská nemocnice, s.r.o CENTRUM SOCIÁL.SLUŽE B A POMOCI CHRUDIM Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí Centrum sociální péče města Žamberk Centrum sociální pomoci města Litomyšl Domov seniorů Drachtinka Domov pro seniory Domov pro seniory Sloupnice soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. onemocněním ,2 9, soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. osoby se zdravotním ,6 5, Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,4 19, Sociální lůžka při LDN Polička soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,5 3, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 20, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním senioři ,2 1, Aktivizační Programy Denní stacionář Jitřenka denní stacionáře osoby s kombinovaným ,6 2, Denní stacionář Pohoda denní stacionáře osoby se zdravotním ,6 4, Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí - Chráněné bydlení Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí- Pečřovatelská služba chráněné bydlení senioři ,8 7, pečovatelská služba senioři ,0 11, Centrum sociální péče města Žamberk pečovatelská služba senioři ,5 10, Domov Pod Školou domovy pro seniory senioři ,4 18, Domov Na Skalce domovy se zvláštním režimem osoby s jiným zdravotním ,0 19, Domov seniorů Drachtinka domovy pro seniory senioři ,0 33, Domov pro seniory domovy pro seniory senioři ,3 56, Domov pro seniory Sloupnice Správcem budovy je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. domovy pro seniory onemocněním ,0 39, Domov důchodců sv.zdislavy domovy pro seniory senioři ,4 48, Domov důchodců sv.zdislavy Domov důchodců Ústí nad Orlicí Domov důchodců v Poličce Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička aktivizační služby Město Svitavy Sociální služby města Pečovatelská služba města Svitavy SeniorCentrum Sociální služby Česká Třebová Sociální služby Lanškroun Sociální služby města Moravská Třebová Sociální služby města Pardubic Stacionář Ústí nad Orlicí Zařízení sociální péče Choceň Domov u studánky Domov na hradě Rychmburk Domov na rozcestí Svitavy Domov na zámku Bystré Domov pod hradem Žampach Domov sociálních služeb Slatiňany Domov důchodců Ústí nad Orlicí domovy pro seniory senioři ,9 41, Domov důchodců v Poličce domovy pro seniory senioři ,9 15, pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,6 6, senioři ,3 1, Svitavy - Azylový dům azylové domy osoby bez přístřeší ,0 3, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 7, Domov pro seniory SeniorCentrum Skuteč domovy pro seniory senioři ,7 27, Pečovatelská služba, SeniorCentrum Skuteč pečovatelská služba senioři ,4 1, Domovy pro osoby se zdravotním, SeniorCentrum Skuteč domovy pro osoby se ZP onemocněním ,2 10, Denní stacionář, SeniorCentrum Skuteč denní stacionáře senioři ,6 0, Denní stacionář denní stacionáře senioři ,7 1, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,7 8, Domov pro seniory domovy pro seniory ,2 25, Sociální služby Lanškroun - pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 6, Sociální služby Lanškroun - domov pro seniory domovy pro seniory senioři ,5 26, Domov pro seniory domovy pro seniory senioři ,4 42, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,3 6, Domov pro seniory U Kostelíčka domovy pro seniory senioři ,0 65, Domov se zvláštním režimem-domov pro seniory U Kostelíčka Odlehčovací služby - Domov pro seniory U Kostelíčka domovy se zvláštním režimem duševním onemocněním ,7 63, odlehčovací služby senioři ,3 7, Domov pro seniory Dubina domovy pro seniory senioři ,2 28, Odlehčovací služby - Domov pro seniory Dubina odlehčovací služby senioři ,9 5, Denní stacionář Slunečnice denní stacionáře osoby s mentálním ,0 11, Pečovatelská služby pečovatelská služba senioři ,0 47, Denní stacionář Človíček denní stacionáře osoby s mentálním ,3 4, Týdenní stacionář Mezi vámi týdenní stacionáře osoby s mentálním ,3 3, Zařízení sociální péče Choceň domovy pro seniory senioři ,4 29, Zařízení sociální péče Choceň pečovatelská služba senioři ,0 2, Domov u studánky, domov pro osoby se zdravotním Domov na hradě Rychmburk domovy pro osoby se ZP domovy se zvláštním režimem osoby s mentálním ,0 47, duševním onemocněním ,0 25, Domov na rozcestí Svitavy - Chráněné bydlení chráněné bydlení osoby se zdravotním ,1 15, Domov na rozcestí Svitavy domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,9 48, Domov na zámku Bystré domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,0 65, Zařízení sociálních služeb:domov pro osoby se zdravotním - Domov pod hradem Žampach domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,0 69, Domov pod Kuňkou Domov pod Kuňkou domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,0 55, Domov pro seniory - Domov u fontány domovy pro seniory senioři ,2 70, Domov u fonány Domov se zvláštním domovy se zvláštním režimem - Domov u fontány režimem senioři ,8 46, DSS Slatiňany, domov pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,6 180, Centrum psycho-sociální pomoci Rodinná a manželská poradna Pk OBEC Dolní Dobrouč Město Březová nad Svitavou Město Heřmanův Městec DSS Slatiňany, denní stacionář denní stacionáře osoby s mentálním ,7 2, DSS Slatiňany, odlehčovací služby odlehčovací služby osoby s mentálním ,1 0, DSS Slatiňany, chráněné bydlení chráněné bydlení osoby s mentálním ,1 1, Centrum psycho-sociální pomoci - Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje odborné sociální poradenství osoby v krizi ,0 5, Pečovatelská služba - Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba senioři ,0 2, Dům pečovatelské služby pro seniory pečovatelská služba senioři ,0 1, Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba senioři ,0 4, Město Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Hlinsko pečovatelská služba senioři ,5 8, Město Chrast Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,8 3, Město Chvaletice pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 4, Město Jevíčko pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 3, Město Králíky Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 4, Město Letohrad Město Letohrad,Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba senioři ,9 6, Město Luže Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba senioři ,2 3, Město Přelouč Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 3, Město Slatiňany Pečovatelská služba města Slatiňany pečovatelská služba senioři ,0 4, Pečovatelská služba města pečovatelská služba senioři ,0 4, Město Třemošnice Slatiňany Pečovatelská služba Třemošnice - sídlo: Dům s pečovatelskou službou v Třemošnici pečovatelská služba senioři ,3 3, Komentář k návrhu podpory Strana: 4

5 Město Vysoké Mýto - odbor sociálních služeb Městys Chroustovice Městys Trhová Kamenice odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto pečovatelská služba senioři ,5 9, pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 1, Pečovatelská služba - Úřad městyse Trhová Kamenice pečovatelská služba ,2 1, OBEC Nasavrky Pečovatelská služba Nasavrky pečovatelská služba senioři ,2 3, Obec Proseč Pečovatelská služba Proseč pečovatelská služba senioři ,3 3, Obec Svratouch Ďům klidného stáří pečovatelská služba senioři ,1 1, OBEC VYSOČINA Pečovatelská služba Obec Vysočina pečovatelská služba ,0 2, Pečovatelská služba AZASS Polička pečovatelská služba senioři ,2 2, Svazek obcí Sociální rehabilitace AZASS AZASS Polička sociální rehabilitace senioři ,5 2, Amalthea o.s CEDR o.p.s Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Česká abilympijská asociace,o.s Charita Přelouč Sociálně aktivizační služby AZASS Polička Amalthea o.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rehabilitační dílna, pracovně rehabilitační dílny, nácviková místa Centrum pro volný čas KLUB CEDR OSOBNÍ ASISTENCE - Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje SOCIÁLNÍ REHABILITACE - Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje senioři ,5 1, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi ,1 9, sociálně terapeutické dílny osobní asistence duševním onemocněním ,8 6, duševním onemocněním ,5 0, duševním onemocněním ,0 2, osoby se zdravotním ,5 35, odborné sociální poradenství osoby se zdravotním ,8 2, sociální rehabilitace osoby se zdravotním ,5 2, osobní asistence osobní asistence osoby s tělesným ,9 20, Sociální rehabilitace sociální rehabilitace osoby se zdravotním ,0 1, Sociálně aktivizační služby DARJAV Nízkoprahové centrum pro Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko - pečovatelská služba KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko - aktivizační služby Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko - odlehčovací služby NZDM Jakub klub Přelouč osoby s mentálním ,6 0, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách ,0 4, pečovatelská služba senioři ,4 1, senioři ,0 0, odlehčovací služby senioři ,0 0, ,3 1, Sociální rehabilitace sociální rehabilitace osoby s tělesným ,1 3, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se osoby s tělesným ,1 3, zdravot. Městská romská Terénní programy terénní programy osoby v krizi ,0 0, rada o.s. Most do života, Denní centrum Most do občanské života (pro dospělé osoby s centra denních služeb osoby s mentálním sdružení mentál.) ,3 2, Most pro lidská práva Občanská poradna, o.s Oblastní charita Péče o duševní zdraví - region Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích SKP-CENTRUM, o.p.s Svítání - sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, TyfloCentrum, o.p.s VÝMĚNÍK, samostatná organizační jednotka o.s. Péče o duševní zdraví - region Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s Informační a poradenské středisko pro cizince - sociální poradenství odborné sociální poradenství imigranti a azylanti ,2 2, Občanská poradna, o.s. odborné sociální poradenství osoby v krizi ,0 1, Charitní pečovatelská služba - Pardubicko pečovatelská služba senioři ,3 13, Charitní služba osobní osobní asistence ,1 3, asistence - Pardubicko Charitní podpora samostatného bydlení - Pardubicko podpora samostatného bydlení osoby se zdravotním ,3 2, Charitní odlehčovací služby - Pardubicko odlehčovací služby osoby se zdravotním ,7 9, Charitní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním - Pardubicko senioři ,1 1, Služby následné péče - středisko služby následné péče duševním onemocněním ,6 3, Sociální rehabilitace - středisko sociální rehabilitace duševním onemocněním ,1 2, Sociálně aktivizační služby - středisko duševním onemocněním ,2 2, Služby následné péče - středisko Chrudim služby následné péče duševním onemocněním ,0 1, Sociální rehabilitace - středisko Chrudim sociální rehabilitace duševním onemocněním ,7 1, Sociálně aktivizační služby - středisko Chrudim duševním onemocněním ,2 1, Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích raná péče rodiny s dítětem/dětmi ,5 4, Poradna pro podporu rodiny odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi ,3 1, Nízkoprahové denní centrum - Terénní program terénní programy osoby bez přístřeší ,4 1, Nízkoprahové zařízení pro Terénní programy Nízkoprahové zařízení pro EMKO Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Terénní programy Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi terénní programy ,5 2, ,6 4, terénní programy osoby v krizi ,3 1, krizová pomoc osoby v krizi ,5 1, Krizová pomoc Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy osoby v krizi ,3 9, Intervenční centrum intervenční centra oběti domácího násilí ,0 3, Nízkoprahové zařízení pro Free klub ,1 4, Dům na půli cesty Krizové lůžko krizová pomoc osoby v krizi ,8 0, Dům na půli cesty domy na půl cesty opouštějí školská zař. pro ,0 5, Nízkoprahové zařízení pro Terénní terénní programy programy Vysoké Mýto ,2 2, cílová skupina neodpovídá této službě, ale službě pečovatelské služba není zaregistrovaná Azylový dům pro muže azylové domy osoby bez přístřeší ,3 11, Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší ,5 2, Komplexní domácí péče odlehčovací služby senioři ,7 7, služba není zaregistrovaná Komplexní domácí péče pečovatelská služba senioři ,0 4, Komplexní domácí péče pečovatelská služba senioři ,3 8, Komplexní domácí péče pečovatelská služba senioři ,3 3, služba není zaregistrovaná Přechodné zaměstnání sociální rehabilitace opouštějí školská zař. pro ,9 4, Nízkoprahové denní centrum nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší ,6 2, Nízkoprahové zařízení pro ÚL ,4 4, Denní centrum SVÍTÁNÍ denní stacionáře osoby s mentálním ,0 7, Odborné sociální poradenství pro zrakově postižené odborné sociální poradenství ,0 2, Sociální rehabilitace osob se zrakovým sociální rehabilitace ,5 2, Sociálně aktivizační služby pro lidi se zrakovým Průvodcovské a předčitatelské služby pro zrakově postižené průvodcov. a předčitatelské sl SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA VÝMĚNÍK sociálně terapeutické dílny SOCIÁLNÍ REHABILITACE VÝMĚNÍK sociální rehabilitace ,5 1, ,0 1, duševním onemocněním ,1 0, onemocněním ,1 0, Osobní asistence SVÍTÁNÍ osobní asistence osoby s kombinovaným ,1 25, Tranzitní program SVÍTÁNÍ sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním ,3 4, služba není zaregistrovaná Strana: 5

6 BERENIKA - Vysoké Mýto, sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým osobám Bílý kruh bezpečí, o.s Občanské sdružení Bonanza Občanské sdružení CEMA Žamberk Denní centrum - stacionář Berenika denní stacionáře osoby s mentálním ,0 3, Poradna Bílého kruhu bezpečí, o. s.,, odborné sociální poradenství Prevence s Bonanzou odborné sociální poradenství oběti trestné činnosti ,7 0, ,0 4, Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni azylové domy oběti domácího násilí ,5 5, Krizová pomoc pro ženy a matky s dětmi v tísni krizová pomoc osoby v krizi ,9 0, Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s Dětské informační centrum o.s. Dům na půl cesty Můj domov, domy na půli cesty domy na půl cesty domy na půl cesty opouštějí školská zař. pro opouštějí školská zař. pro ,7 2, ,9 2, Ambulantní péče terénní programy pachatelé trestné činnosti ,7 2, Krizové centrum Chrudim krizová pomoc osoby v krizi ,9 3, osobní asistence osobní asistence osoby s kombinovaným ,6 10, rodinky sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi ,0 0, Dita Škůrková Bytový dům s pečovatelskou službou Pastviny pečovatelská služba senioři ,0 2, Obecně Azylový dům pro těhotné prospěšná ženy v tísni azylové domy osoby bez přístřeší ,8 5, společnost Dlaň životu Občanské DOMOV BYSTRÉ pečovatelská služba senioři ,7 3, sdružení DOMOV BYSTRÉ Farní charita Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,3 3, Dolní Újezd Farní charita Hlinsko Farní charita Chrudim Farní charita Litomyšl Farní charita Nové Hrady u Skutče FOKUS Vysočina Fond ohrožených dětí Český klub nedoslýchavých HELP Hewer-občansk é sdružení Charita Svitavy Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí Charitní pečovatelská služba Hlinsko pečovatelská služba onemocněním ,5 5, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,4 3, osobní asistence osobní asistence osoby s tělesným ,2 4, Občanská poradna Chrudim odborné sociální poradenství osoby v krizi ,1 1, Respitní péče Jindra odlehčovací služby senioři ,2 7, Charitní pečovatelská služba Litomyšl pečovatelská služba senioři ,9 3, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,3 4, ST dílny sociálně terapeutické dílny osoby s kombinovaným ,6 5, Centrum osobní asistence Nové Hrady osobní asistence senioři ,5 8, Denní centrum pro mládež Chotovice denní stacionáře osoby s kombinovaným ,2 3, sociální rehabilitace Hlinsko sociální rehabilitace duševním onemocněním ,1 4, Zařízení FOD Klokánek v Pardubicích sociální rehabilitace jiné ,9 8, Pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionech, Chrudim, Přelouč, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto Sociální poradenství - odborné sociální poradenství 37 odst Služby sociální prevence - sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně (sluchově) postižené Sociální poradenství - odborné sociální poradenství 37 odst Služby sociální prevence - sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně (sluchově) postižené 66 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství osoby se sluchovým rodiny s dítětem/dětmi ,5 3, ,6 0, osoby se sluchovým ,2 0, odborné sociální poradenství osoby se sluchovým ,0 0, osoby se sluchovým ,4 0, Osobní asistence osobní asistence senioři ,9 2, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,4 3, Světlanka - odlehčovací služba odlehčovací služby senioři ,0 5, Světlanka - centrum denních služeb pro osoby s centra denních služeb osoby s mentálním mentálním ,6 4, Světlanka - centrum denních služeb pro seniory centra denních služeb senioři ,8 2, Poradna odborné sociální poradenství osoby v krizi ,5 0, Telefonická krizová pomoc telefonická krizová pomoc osoby v krizi ,5 2, Květná Zahrada Dům na půl cesty v Květné domy na půl cesty opouštějí školská zař. pro Ambulantnícentrum Laxus provozovna odborné sociální poradenství osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Laxus o.s Terénní programy Laxus osoby ohrožené závislostí Pardubický kraj 2009 terénní programy nebo závislé na návykových Naděje o.s Občanské sdružení Náš domov Koclířov Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Krajská organizace Pardubického kraje,o.s. Oblastní charita Moravská Třebová Oblastní charita Polička Oblastní charita Ústí nad Orlicí Kontaktní centrum Laxus Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, domov pro seniory Dům Naděje Litomyšl,nízkoprahové zařízení pro kontaktní centra látkách osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách ,0 2, ,7 1, ,2 5, ,4 4, domovy pro seniory senioři ,5 25, ,3 1, Středisko Naděje Česká Třebová, terénní programy terénní programy etnické menšiny ,0 5, Středisko Naděje Vysoké Mýto, terénní program terénní programy etnické menšiny ,2 2, Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,0 4, Most naděje azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,5 0, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 0, osobní asistence osobní asistence osoby se zdravotním ,2 37, Respitní péče v domácím prostředí odlehčovací služby onemocněním ,6 1, Základní sociální poradenství, odborné poradenství odborné sociální poradenství osoby se zdravotním ,0 1, denní stacionář Domeček denní stacionáře osoby s mentálním ,0 3, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 0, Občanská poradna odborné sociální poradenství jiné ,0 1, Nízkoprahové denní centrum nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší ,4 0, Otevřené dveře sociální rehabilitace duševním onemocněním ,3 2, Denní stacionář denní stacionáře osoby s mentálním ,6 2, AC dílny sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním ,3 4, Charitní pečovatelská služba Lanškroun pečovatelská služba senioři ,4 0, Charitní pečovatelská služba Letohrad pečovatelská služba senioři ,8 0, Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí pečovatelská služba senioři ,7 1, Pečovatelská služba Ústí pečovatelská služba senioři ,7 2, nad Orlicí - Kerhartice Denní stacionář při Domě pokojného stáří sv. Kryštofa denní stacionáře senioři ,1 1, Osobní asistence Ústí nad Orlicí osobní asistence osoby s tělesným ,8 3, Občanská poradna Ústí nad Orlicí odborné sociální poradenství osoby v krizi ,7 1, Nízkoprahové zařízení pro Letohrad ,0 1, Oblastní spolek Azylový dům pro matky s Českého dětmi azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,8 1, červeného kříže Svitavy Přátelství, občanské sdružení Rytmus Chrudim, o.p.s. Středisko rané péče SPRP Olomouc Středisko rané péče SPRP Praha A-Centrum, týdenní stacionář týdenní stacionáře osoby s kombinovaným ,3 7, Rytmus Chrudim sociální rehabilitace osoby s mentálním ,0 4, Středisko rané péče SPRP Olomouc pro uživatele raná péče Pardubického kraje ,6 0, raná péče pro občany Pardubického kraje - Středisko rané péče SPRP Praha raná péče ,5 1, Strana: 6

7 Šance pro Tebe, o.s Tyfloservis, o.p.s Sociální programy Špt (NZDM Futur, NZDM Kopretina, NZDM Jeskyně) Aktivační programy ŠpT (NZDM Agora, NZDM Skateareál) Streetwork Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko PARDUBICE terénní programy sociální rehabilitace CELKEM ,2 2085, ,3 6, ,2 5, ,3 1, ,4 1, Strana: 7

8 5. Přílohy k žádosti: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, Kopie hodnotících formulářů 6. Podpis ředitele/ředitelky krajského úřadu Jméno: Jaroslav Příjmení: Folprecht Titul : Ing. Dne: Podpis: Razítko: Strana: 8

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015 Nežádající služba (součást sítě) Vznik nové služby - předpokládaný vznik v souladu s akčním plánem Financováno z individuálního projektu na sociální služby Financováno z projektu integrace příslušníků

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace o systému

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009

Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Obsah: 1. Úvod...1 2. Formální posouzení žádosti...2 3. Posouzení výše požadavku na

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč Název IČO Název služby ID Druh sociální služby Optimum po redukci Reálná výše dotace celkem Již přidělená dotace Dofinancování 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR 68782004 Středisko Víteček - sociálně

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb Navýšení dotací v rámci dotačního programu na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Dotazník zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb obcí v Pardubickém kraji v roce 2012

Dotazník zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb obcí v Pardubickém kraji v roce 2012 Dotazník zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb obcí v Pardubickém kraji v roce 2012 Prvním krokem při přípravě Akčního plánu v oblasti rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje je

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Královéhradecký kraj Pivovarské

Více

Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2012-2015. Datum přijetí

Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2012-2015. Datum přijetí 1. 2. 3. 4. 5. 6. atum přijetí 2. 11. 3. 11. 3. 11. 3. 11. 4. 11. 4. 11. Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2012-2015 Autor připomínky Oblast Připomínka Zapracováno

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

Dotační řízení 2012_program A 4 MPSV_2012_pro RS_10_10_11 11.10.2011. Název služby

Dotační řízení 2012_program A 4 MPSV_2012_pro RS_10_10_11 11.10.2011. Název služby Ince o poskytovateli Identifikace or Reálný ADRA, o.s. ADRA, o.s. AGAPÉ, o.s. Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Klokánek Barevné

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Metodický pokyn č. 2/2011 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

OBCE - OS (16) služeb 18 Kč. CELKEM 1 190 400 NNO a OST. SPOLEČNOSTI (64) služeb 143 Kč

OBCE - OS (16) služeb 18 Kč. CELKEM 1 190 400 NNO a OST. SPOLEČNOSTI (64) služeb 143 Kč IČ Název organizace Registr. číslo služby Název služby Druh služby 3. splátka 2012 OBCE - OS (16) služeb 18 Kč Vyplaceno dne 00272591 Město Česká Skalice 6181040 Pečovatelská služba Česká Skalice pečovatelská

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více