Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace o systému financování sociálních služeb v kraji 3. Informace o posuzování žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok Souhrn požadavků poskytovatelů dle jednotlivých druhů služeb, včetně základních charakteristik těchto služeb, a návrhu dotací pro rok Přílohy k žádosti 6. Podpis ředitele/ředitelky krajského úřadu 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: Pardubický kraj 1.2 Adresa: Kraj: Pardubický kraj Obec: Část obce: Zelené předměstí PSČ: Ulice: Komenského náměstí č. p.: 125 č. o.: Telefon: Fax: Internet: z 1.3 IČ: Ředitel(ka) krajského úřadu 1. Jméno: Jaroslav Příjmení: Folprecht Titul : Ing. 1.5 Kontaktní osoba: Jméno: Danuše Příjmení: Fomiczewová Titul : Mgr. Telefon: Číslo účtu: /0100 Název banky: Komerční banka 2. Informace o systému financování sociálních služeb v kraji Strana: 1

2 Pardubický kraj vždy poskytoval finanční prostředky k zajištění sociálních služeb v kraji a to prostřednictvím grantového řízení v oblasti sociálních věcí. Každoročně jsou vyhlašovány programy zaměřené na podporu vybraných sociálních služeb nebo souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. V roce 2008 byly vyhlášeny 4 dotační programy (program podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, program podpory poskytování činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení, program prevence kriminality a program podpory integrace národnostních menšin a cizinců). Na výše uvedené programy byla z rozpočtu Pardubického kraje vyčleněna částka 17 milionů Kč. Mimo grantové řízení byla formou dotace podpořena celá řada vybraných sociálních služeb a to celkovým objemem finančních prostředků ve výši Kč. I v roce 2009 se Pardubický kraj bude spolupodílet na financování jednak sociálních služeb, ale i dalších činností a služeb v sociální oblasti. Konkrétní výše podpory bude známa až po schválení rozpočtu Pardubického kraje. 3. Informace o posuzování žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Strana: 2

3 Krajský úřad Pardubického kraje při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb v rámci programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter) vycházel z Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a ze Zásad posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb vydaných taktéž Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Krajský úřad obdržel celkem 109 žádostí od poskytovatelů sociálních služeb, které obsahovaly 225 jednotlivých poskytovaných sociálních služeb. V první fázi hodnocení probíhalo tzv. formální hodnocení žádosti. Při provádění formálního hodnocení bylo kontrolováno, zda : - žádost byla podána v tištěné podobě na standardizovaném formuláři - žádost byla podána i v elektronické podobě, verze elektronická a tištěná jsou shodné - v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje - jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti - na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby - žádost byla podána ve stanoveném termínu - organizace k datu podání žádosti nemá podle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Před započetím formálního hodnocení Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl umožnit žadatelům opravu žádosti při porušení těchto formálních kritérií. Tuto informaci zveřejnil na svých webových stránkách, včetně lhůty pro odstranění formálních nedostatků (stanovena na 3 pracovní dny a začala běžet den následující po telefonickém upozornění). Pokud by žadatel neodstranil nedostatky ve své žádosti, byl informován o skutečnosti, že bude žádost navržena k vyřazení z dotačního řízení a hodnocení věcné (obsahové) stránky žádosti vůbec neproběhne. Žádná z podaných žádostí nebyla navržena k vyřazení z dotačního řízení z důvodu nesplnění formálních kritérií. Při věcném hodnocení byla hodnocena každá sociální služba zvlášť. Při hodnocení jednotlivých požadavků a stanovení návrhu výše dotace se vycházelo z několika kritérií. Jednak bylo zkoumáno, zda žadatel je oprávněn poskytovat sociální službu, na kterou si žádá o poskytnutí dotace (zda bylo vydáno rozhodnutí o registraci sociální služby). Dalším z důležitých kritérií bylo posouzení potřebnosti dané služby v regionu, potřebnost je popsána ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje. Tento plán je přílohou žádosti o dotaci. V potaz byla brána také specifická kritéria pro posuzování výše požadavku, byla posuzována přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, byly vymezeny neuznatelné náklady na službu, bylo posuzováno, zda má žadatel zajištěny další zdroje financování, byly zjišťovány průměrné výše úhrad od uživatelů za služby poskytované za úhradu. Konečná výše návrhu dotace na jednotlivé služby byla navržena tak, aby byly podpořeny jednotlivé sociální služby a činnosti uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, při hodnocení bylo dbáno na objektivnost a transparentnost, výše podpory vychází z předpokladu, že by mělo být poskytování podpořených služeb udržitelné alespoň pro rok Strana: 3

4 4. Souhrn požadavků poskytovatelů dle jednotlivých druhů služeb, včetně základních charakteristik těchto služeb, a návrhu dotací pro rok 2009 IČO Název organizace AESKULAP spol. s r.o ALBERTINUM,o dborný léčebný ústav v Žamberku Struktura uživatelů - Přepočten Číslo Přepočtený ý počet Náklady Požadavek Fondy Dotace, Kapacita Kapacita zařazení dle stupňů Úhrady Dotace Návrh registrace Název služby Druh služby Cílová skupina celkem lůžka závislosti počet pracovníků na službu na MPSV zdravot. příspěvky uživatel MPSV 2008 podpory služby pracovníků v přímé celkem celkem pojišťoven kraj, obec Ost. péči AESKULAP spol. s r.o. soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,8 9, Sociální hopitalizace v Albertinum-OLÚ Žamberk Chrudimská nemocnice, a.s Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Poličská nemocnice, s.r.o CENTRUM SOCIÁL.SLUŽE B A POMOCI CHRUDIM Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí Centrum sociální péče města Žamberk Centrum sociální pomoci města Litomyšl Domov seniorů Drachtinka Domov pro seniory Domov pro seniory Sloupnice soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. onemocněním ,2 9, soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. osoby se zdravotním ,6 5, Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,4 19, Sociální lůžka při LDN Polička soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,5 3, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 20, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním senioři ,2 1, Aktivizační Programy Denní stacionář Jitřenka denní stacionáře osoby s kombinovaným ,6 2, Denní stacionář Pohoda denní stacionáře osoby se zdravotním ,6 4, Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí - Chráněné bydlení Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí- Pečřovatelská služba chráněné bydlení senioři ,8 7, pečovatelská služba senioři ,0 11, Centrum sociální péče města Žamberk pečovatelská služba senioři ,5 10, Domov Pod Školou domovy pro seniory senioři ,4 18, Domov Na Skalce domovy se zvláštním režimem osoby s jiným zdravotním ,0 19, Domov seniorů Drachtinka domovy pro seniory senioři ,0 33, Domov pro seniory domovy pro seniory senioři ,3 56, Domov pro seniory Sloupnice Správcem budovy je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. domovy pro seniory onemocněním ,0 39, Domov důchodců sv.zdislavy domovy pro seniory senioři ,4 48, Domov důchodců sv.zdislavy Domov důchodců Ústí nad Orlicí Domov důchodců v Poličce Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička aktivizační služby Město Svitavy Sociální služby města Pečovatelská služba města Svitavy SeniorCentrum Sociální služby Česká Třebová Sociální služby Lanškroun Sociální služby města Moravská Třebová Sociální služby města Pardubic Stacionář Ústí nad Orlicí Zařízení sociální péče Choceň Domov u studánky Domov na hradě Rychmburk Domov na rozcestí Svitavy Domov na zámku Bystré Domov pod hradem Žampach Domov sociálních služeb Slatiňany Domov důchodců Ústí nad Orlicí domovy pro seniory senioři ,9 41, Domov důchodců v Poličce domovy pro seniory senioři ,9 15, pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,6 6, senioři ,3 1, Svitavy - Azylový dům azylové domy osoby bez přístřeší ,0 3, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 7, Domov pro seniory SeniorCentrum Skuteč domovy pro seniory senioři ,7 27, Pečovatelská služba, SeniorCentrum Skuteč pečovatelská služba senioři ,4 1, Domovy pro osoby se zdravotním, SeniorCentrum Skuteč domovy pro osoby se ZP onemocněním ,2 10, Denní stacionář, SeniorCentrum Skuteč denní stacionáře senioři ,6 0, Denní stacionář denní stacionáře senioři ,7 1, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,7 8, Domov pro seniory domovy pro seniory ,2 25, Sociální služby Lanškroun - pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 6, Sociální služby Lanškroun - domov pro seniory domovy pro seniory senioři ,5 26, Domov pro seniory domovy pro seniory senioři ,4 42, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,3 6, Domov pro seniory U Kostelíčka domovy pro seniory senioři ,0 65, Domov se zvláštním režimem-domov pro seniory U Kostelíčka Odlehčovací služby - Domov pro seniory U Kostelíčka domovy se zvláštním režimem duševním onemocněním ,7 63, odlehčovací služby senioři ,3 7, Domov pro seniory Dubina domovy pro seniory senioři ,2 28, Odlehčovací služby - Domov pro seniory Dubina odlehčovací služby senioři ,9 5, Denní stacionář Slunečnice denní stacionáře osoby s mentálním ,0 11, Pečovatelská služby pečovatelská služba senioři ,0 47, Denní stacionář Človíček denní stacionáře osoby s mentálním ,3 4, Týdenní stacionář Mezi vámi týdenní stacionáře osoby s mentálním ,3 3, Zařízení sociální péče Choceň domovy pro seniory senioři ,4 29, Zařízení sociální péče Choceň pečovatelská služba senioři ,0 2, Domov u studánky, domov pro osoby se zdravotním Domov na hradě Rychmburk domovy pro osoby se ZP domovy se zvláštním režimem osoby s mentálním ,0 47, duševním onemocněním ,0 25, Domov na rozcestí Svitavy - Chráněné bydlení chráněné bydlení osoby se zdravotním ,1 15, Domov na rozcestí Svitavy domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,9 48, Domov na zámku Bystré domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,0 65, Zařízení sociálních služeb:domov pro osoby se zdravotním - Domov pod hradem Žampach domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,0 69, Domov pod Kuňkou Domov pod Kuňkou domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,0 55, Domov pro seniory - Domov u fontány domovy pro seniory senioři ,2 70, Domov u fonány Domov se zvláštním domovy se zvláštním režimem - Domov u fontány režimem senioři ,8 46, DSS Slatiňany, domov pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se ZP osoby s mentálním ,6 180, Centrum psycho-sociální pomoci Rodinná a manželská poradna Pk OBEC Dolní Dobrouč Město Březová nad Svitavou Město Heřmanův Městec DSS Slatiňany, denní stacionář denní stacionáře osoby s mentálním ,7 2, DSS Slatiňany, odlehčovací služby odlehčovací služby osoby s mentálním ,1 0, DSS Slatiňany, chráněné bydlení chráněné bydlení osoby s mentálním ,1 1, Centrum psycho-sociální pomoci - Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje odborné sociální poradenství osoby v krizi ,0 5, Pečovatelská služba - Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba senioři ,0 2, Dům pečovatelské služby pro seniory pečovatelská služba senioři ,0 1, Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba senioři ,0 4, Město Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Hlinsko pečovatelská služba senioři ,5 8, Město Chrast Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,8 3, Město Chvaletice pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 4, Město Jevíčko pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 3, Město Králíky Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 4, Město Letohrad Město Letohrad,Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba senioři ,9 6, Město Luže Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba senioři ,2 3, Město Přelouč Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 3, Město Slatiňany Pečovatelská služba města Slatiňany pečovatelská služba senioři ,0 4, Pečovatelská služba města pečovatelská služba senioři ,0 4, Město Třemošnice Slatiňany Pečovatelská služba Třemošnice - sídlo: Dům s pečovatelskou službou v Třemošnici pečovatelská služba senioři ,3 3, Komentář k návrhu podpory Strana: 4

5 Město Vysoké Mýto - odbor sociálních služeb Městys Chroustovice Městys Trhová Kamenice odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto pečovatelská služba senioři ,5 9, pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 1, Pečovatelská služba - Úřad městyse Trhová Kamenice pečovatelská služba ,2 1, OBEC Nasavrky Pečovatelská služba Nasavrky pečovatelská služba senioři ,2 3, Obec Proseč Pečovatelská služba Proseč pečovatelská služba senioři ,3 3, Obec Svratouch Ďům klidného stáří pečovatelská služba senioři ,1 1, OBEC VYSOČINA Pečovatelská služba Obec Vysočina pečovatelská služba ,0 2, Pečovatelská služba AZASS Polička pečovatelská služba senioři ,2 2, Svazek obcí Sociální rehabilitace AZASS AZASS Polička sociální rehabilitace senioři ,5 2, Amalthea o.s CEDR o.p.s Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Česká abilympijská asociace,o.s Charita Přelouč Sociálně aktivizační služby AZASS Polička Amalthea o.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rehabilitační dílna, pracovně rehabilitační dílny, nácviková místa Centrum pro volný čas KLUB CEDR OSOBNÍ ASISTENCE - Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje SOCIÁLNÍ REHABILITACE - Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje senioři ,5 1, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi ,1 9, sociálně terapeutické dílny osobní asistence duševním onemocněním ,8 6, duševním onemocněním ,5 0, duševním onemocněním ,0 2, osoby se zdravotním ,5 35, odborné sociální poradenství osoby se zdravotním ,8 2, sociální rehabilitace osoby se zdravotním ,5 2, osobní asistence osobní asistence osoby s tělesným ,9 20, Sociální rehabilitace sociální rehabilitace osoby se zdravotním ,0 1, Sociálně aktivizační služby DARJAV Nízkoprahové centrum pro Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko - pečovatelská služba KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko - aktivizační služby Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko - odlehčovací služby NZDM Jakub klub Přelouč osoby s mentálním ,6 0, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách ,0 4, pečovatelská služba senioři ,4 1, senioři ,0 0, odlehčovací služby senioři ,0 0, ,3 1, Sociální rehabilitace sociální rehabilitace osoby s tělesným ,1 3, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se osoby s tělesným ,1 3, zdravot. Městská romská Terénní programy terénní programy osoby v krizi ,0 0, rada o.s. Most do života, Denní centrum Most do občanské života (pro dospělé osoby s centra denních služeb osoby s mentálním sdružení mentál.) ,3 2, Most pro lidská práva Občanská poradna, o.s Oblastní charita Péče o duševní zdraví - region Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích SKP-CENTRUM, o.p.s Svítání - sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, TyfloCentrum, o.p.s VÝMĚNÍK, samostatná organizační jednotka o.s. Péče o duševní zdraví - region Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s Informační a poradenské středisko pro cizince - sociální poradenství odborné sociální poradenství imigranti a azylanti ,2 2, Občanská poradna, o.s. odborné sociální poradenství osoby v krizi ,0 1, Charitní pečovatelská služba - Pardubicko pečovatelská služba senioři ,3 13, Charitní služba osobní osobní asistence ,1 3, asistence - Pardubicko Charitní podpora samostatného bydlení - Pardubicko podpora samostatného bydlení osoby se zdravotním ,3 2, Charitní odlehčovací služby - Pardubicko odlehčovací služby osoby se zdravotním ,7 9, Charitní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním - Pardubicko senioři ,1 1, Služby následné péče - středisko služby následné péče duševním onemocněním ,6 3, Sociální rehabilitace - středisko sociální rehabilitace duševním onemocněním ,1 2, Sociálně aktivizační služby - středisko duševním onemocněním ,2 2, Služby následné péče - středisko Chrudim služby následné péče duševním onemocněním ,0 1, Sociální rehabilitace - středisko Chrudim sociální rehabilitace duševním onemocněním ,7 1, Sociálně aktivizační služby - středisko Chrudim duševním onemocněním ,2 1, Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - Středisko rané péče v Pardubicích raná péče rodiny s dítětem/dětmi ,5 4, Poradna pro podporu rodiny odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi ,3 1, Nízkoprahové denní centrum - Terénní program terénní programy osoby bez přístřeší ,4 1, Nízkoprahové zařízení pro Terénní programy Nízkoprahové zařízení pro EMKO Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Terénní programy Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi terénní programy ,5 2, ,6 4, terénní programy osoby v krizi ,3 1, krizová pomoc osoby v krizi ,5 1, Krizová pomoc Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy osoby v krizi ,3 9, Intervenční centrum intervenční centra oběti domácího násilí ,0 3, Nízkoprahové zařízení pro Free klub ,1 4, Dům na půli cesty Krizové lůžko krizová pomoc osoby v krizi ,8 0, Dům na půli cesty domy na půl cesty opouštějí školská zař. pro ,0 5, Nízkoprahové zařízení pro Terénní terénní programy programy Vysoké Mýto ,2 2, cílová skupina neodpovídá této službě, ale službě pečovatelské služba není zaregistrovaná Azylový dům pro muže azylové domy osoby bez přístřeší ,3 11, Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší ,5 2, Komplexní domácí péče odlehčovací služby senioři ,7 7, služba není zaregistrovaná Komplexní domácí péče pečovatelská služba senioři ,0 4, Komplexní domácí péče pečovatelská služba senioři ,3 8, Komplexní domácí péče pečovatelská služba senioři ,3 3, služba není zaregistrovaná Přechodné zaměstnání sociální rehabilitace opouštějí školská zař. pro ,9 4, Nízkoprahové denní centrum nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší ,6 2, Nízkoprahové zařízení pro ÚL ,4 4, Denní centrum SVÍTÁNÍ denní stacionáře osoby s mentálním ,0 7, Odborné sociální poradenství pro zrakově postižené odborné sociální poradenství ,0 2, Sociální rehabilitace osob se zrakovým sociální rehabilitace ,5 2, Sociálně aktivizační služby pro lidi se zrakovým Průvodcovské a předčitatelské služby pro zrakově postižené průvodcov. a předčitatelské sl SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA VÝMĚNÍK sociálně terapeutické dílny SOCIÁLNÍ REHABILITACE VÝMĚNÍK sociální rehabilitace ,5 1, ,0 1, duševním onemocněním ,1 0, onemocněním ,1 0, Osobní asistence SVÍTÁNÍ osobní asistence osoby s kombinovaným ,1 25, Tranzitní program SVÍTÁNÍ sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním ,3 4, služba není zaregistrovaná Strana: 5

6 BERENIKA - Vysoké Mýto, sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým osobám Bílý kruh bezpečí, o.s Občanské sdružení Bonanza Občanské sdružení CEMA Žamberk Denní centrum - stacionář Berenika denní stacionáře osoby s mentálním ,0 3, Poradna Bílého kruhu bezpečí, o. s.,, odborné sociální poradenství Prevence s Bonanzou odborné sociální poradenství oběti trestné činnosti ,7 0, ,0 4, Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni azylové domy oběti domácího násilí ,5 5, Krizová pomoc pro ženy a matky s dětmi v tísni krizová pomoc osoby v krizi ,9 0, Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s Dětské informační centrum o.s. Dům na půl cesty Můj domov, domy na půli cesty domy na půl cesty domy na půl cesty opouštějí školská zař. pro opouštějí školská zař. pro ,7 2, ,9 2, Ambulantní péče terénní programy pachatelé trestné činnosti ,7 2, Krizové centrum Chrudim krizová pomoc osoby v krizi ,9 3, osobní asistence osobní asistence osoby s kombinovaným ,6 10, rodinky sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi ,0 0, Dita Škůrková Bytový dům s pečovatelskou službou Pastviny pečovatelská služba senioři ,0 2, Obecně Azylový dům pro těhotné prospěšná ženy v tísni azylové domy osoby bez přístřeší ,8 5, společnost Dlaň životu Občanské DOMOV BYSTRÉ pečovatelská služba senioři ,7 3, sdružení DOMOV BYSTRÉ Farní charita Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,3 3, Dolní Újezd Farní charita Hlinsko Farní charita Chrudim Farní charita Litomyšl Farní charita Nové Hrady u Skutče FOKUS Vysočina Fond ohrožených dětí Český klub nedoslýchavých HELP Hewer-občansk é sdružení Charita Svitavy Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí Charitní pečovatelská služba Hlinsko pečovatelská služba onemocněním ,5 5, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,4 3, osobní asistence osobní asistence osoby s tělesným ,2 4, Občanská poradna Chrudim odborné sociální poradenství osoby v krizi ,1 1, Respitní péče Jindra odlehčovací služby senioři ,2 7, Charitní pečovatelská služba Litomyšl pečovatelská služba senioři ,9 3, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,3 4, ST dílny sociálně terapeutické dílny osoby s kombinovaným ,6 5, Centrum osobní asistence Nové Hrady osobní asistence senioři ,5 8, Denní centrum pro mládež Chotovice denní stacionáře osoby s kombinovaným ,2 3, sociální rehabilitace Hlinsko sociální rehabilitace duševním onemocněním ,1 4, Zařízení FOD Klokánek v Pardubicích sociální rehabilitace jiné ,9 8, Pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionech, Chrudim, Přelouč, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto Sociální poradenství - odborné sociální poradenství 37 odst Služby sociální prevence - sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně (sluchově) postižené Sociální poradenství - odborné sociální poradenství 37 odst Služby sociální prevence - sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně (sluchově) postižené 66 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství osoby se sluchovým rodiny s dítětem/dětmi ,5 3, ,6 0, osoby se sluchovým ,2 0, odborné sociální poradenství osoby se sluchovým ,0 0, osoby se sluchovým ,4 0, Osobní asistence osobní asistence senioři ,9 2, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,4 3, Světlanka - odlehčovací služba odlehčovací služby senioři ,0 5, Světlanka - centrum denních služeb pro osoby s centra denních služeb osoby s mentálním mentálním ,6 4, Světlanka - centrum denních služeb pro seniory centra denních služeb senioři ,8 2, Poradna odborné sociální poradenství osoby v krizi ,5 0, Telefonická krizová pomoc telefonická krizová pomoc osoby v krizi ,5 2, Květná Zahrada Dům na půl cesty v Květné domy na půl cesty opouštějí školská zař. pro Ambulantnícentrum Laxus provozovna odborné sociální poradenství osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Laxus o.s Terénní programy Laxus osoby ohrožené závislostí Pardubický kraj 2009 terénní programy nebo závislé na návykových Naděje o.s Občanské sdružení Náš domov Koclířov Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, Krajská organizace Pardubického kraje,o.s. Oblastní charita Moravská Třebová Oblastní charita Polička Oblastní charita Ústí nad Orlicí Kontaktní centrum Laxus Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, domov pro seniory Dům Naděje Litomyšl,nízkoprahové zařízení pro kontaktní centra látkách osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách ,0 2, ,7 1, ,2 5, ,4 4, domovy pro seniory senioři ,5 25, ,3 1, Středisko Naděje Česká Třebová, terénní programy terénní programy etnické menšiny ,0 5, Středisko Naděje Vysoké Mýto, terénní program terénní programy etnické menšiny ,2 2, Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,0 4, Most naděje azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,5 0, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 0, osobní asistence osobní asistence osoby se zdravotním ,2 37, Respitní péče v domácím prostředí odlehčovací služby onemocněním ,6 1, Základní sociální poradenství, odborné poradenství odborné sociální poradenství osoby se zdravotním ,0 1, denní stacionář Domeček denní stacionáře osoby s mentálním ,0 3, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 0, Občanská poradna odborné sociální poradenství jiné ,0 1, Nízkoprahové denní centrum nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší ,4 0, Otevřené dveře sociální rehabilitace duševním onemocněním ,3 2, Denní stacionář denní stacionáře osoby s mentálním ,6 2, AC dílny sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním ,3 4, Charitní pečovatelská služba Lanškroun pečovatelská služba senioři ,4 0, Charitní pečovatelská služba Letohrad pečovatelská služba senioři ,8 0, Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí pečovatelská služba senioři ,7 1, Pečovatelská služba Ústí pečovatelská služba senioři ,7 2, nad Orlicí - Kerhartice Denní stacionář při Domě pokojného stáří sv. Kryštofa denní stacionáře senioři ,1 1, Osobní asistence Ústí nad Orlicí osobní asistence osoby s tělesným ,8 3, Občanská poradna Ústí nad Orlicí odborné sociální poradenství osoby v krizi ,7 1, Nízkoprahové zařízení pro Letohrad ,0 1, Oblastní spolek Azylový dům pro matky s Českého dětmi azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,8 1, červeného kříže Svitavy Přátelství, občanské sdružení Rytmus Chrudim, o.p.s. Středisko rané péče SPRP Olomouc Středisko rané péče SPRP Praha A-Centrum, týdenní stacionář týdenní stacionáře osoby s kombinovaným ,3 7, Rytmus Chrudim sociální rehabilitace osoby s mentálním ,0 4, Středisko rané péče SPRP Olomouc pro uživatele raná péče Pardubického kraje ,6 0, raná péče pro občany Pardubického kraje - Středisko rané péče SPRP Praha raná péče ,5 1, Strana: 6

7 Šance pro Tebe, o.s Tyfloservis, o.p.s Sociální programy Špt (NZDM Futur, NZDM Kopretina, NZDM Jeskyně) Aktivační programy ŠpT (NZDM Agora, NZDM Skateareál) Streetwork Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko PARDUBICE terénní programy sociální rehabilitace CELKEM ,2 2085, ,3 6, ,2 5, ,3 1, ,4 1, Strana: 7

8 5. Přílohy k žádosti: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, Kopie hodnotících formulářů 6. Podpis ředitele/ředitelky krajského úřadu Jméno: Jaroslav Příjmení: Folprecht Titul : Ing. Dne: Podpis: Razítko: Strana: 8

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015 Nežádající služba (součást sítě) Vznik nové služby - předpokládaný vznik v souladu s akčním plánem Financováno z individuálního projektu na sociální služby Financováno z projektu integrace příslušníků

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1. Datum jednání komise v roce Jméno a příjmení

Příloha č. 1. Datum jednání komise v roce Jméno a příjmení Příloha č. 1 Jméno a příjmení Datum jednání komise v roce 2013 19.02. 14.03. 11.04. 16.05. 17.06. 03.09. 24.10. 19.11. 21.11. 26.11. 12.12. Rychtecký Jakub x x x x x x x x x x x Linhart Zdeněk x x x x

Více

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 25

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 25 PLÁN VNĚJŠÍCH KONTROL NA ROK Krajský úřad kého kraje Předmět 1 P R OF vybrané obce I. a II. typu 2 S 601 58 981 KŘÚ 3 P 002 74 046 OSV 4 P 002 74 046 OOPKŽÚ 5 S 481 59 638 KŘÚ 6 S 601 03 370 KŘÚ 7 S 481

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

Síť sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2016

Síť sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2016 Síť sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2016 Identifikátor Druh (dle 8375799 ABATAB 26 35 rodina 9524318 AESKULAP spol.s r.o. 7435014 Albertinum, odborný léčebný ústav v u sociální poskytované

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace o systému

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 22

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 22 PLÁN VNĚJŠÍCH KONTROL NA ROK Krajský úřad Pardubického kraje Předmět 1 P R OF vybrané obce I. a II. typu 2 S 135 82 259 KŘÚ SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim kontrola dle zák. č. 111/2009, o základních

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009

Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb Zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2009 Obsah: 1. Úvod...1 2. Formální posouzení žádosti...2 3. Posouzení výše požadavku na

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Pardubickém kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Pardubickém kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Pardubickém kraji Přehled a charakteristika

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Rozhodnutí. Sídlo: Přemyslovců 13/26, Opava - Jaktař, Opava 7 IČ: (dále jen poskytovatel),

Rozhodnutí. Sídlo: Přemyslovců 13/26, Opava - Jaktař, Opava 7 IČ: (dále jen poskytovatel), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0108A4Q* Čj: MSK 1076/2012 553.1 V10 Vyřizuje: Bc. Monika Urbánková Odbor: Odbor sociálních věcí Telefon: 595

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč Název IČO Název služby ID Druh sociální služby Optimum po redukci Reálná výše dotace celkem Již přidělená dotace Dofinancování 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR 68782004 Středisko Víteček - sociálně

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Dotazník zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb obcí v Pardubickém kraji v roce 2012

Dotazník zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb obcí v Pardubickém kraji v roce 2012 Dotazník zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb obcí v Pardubickém kraji v roce 2012 Prvním krokem při přípravě Akčního plánu v oblasti rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje je

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Jednající: Robin Povšík, náměstek ministryně pro řízení úřadu IČ:

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 Příloha č. 5 Minimální síť u pro rok 2017 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu komunitního plánování u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb Navýšení dotací v rámci dotačního programu na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Jednající: Robin Povšík, náměstek ministryně pro řízení úřadu IČ:

Více