ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO"

Transkript

1 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, Jaroměř Tel.: IČO: ČS a.s. Jaroměř č.ú /0800 Dne: Tisková zpráva: Jak myslivci "mordují" nejvzácnější české orchideje a žáby Během letošního roku se myslivcům ve východních a středních Čechách podařilo vážně ohrozit hned dvě zcela mimořádně významné přírodovědné lokality (Peklo a Louky u rybníka Proudnice). O jiných méně hodnotných územích či případech z minula ani nemluvě. Bohužel se ani přes opakované snahy tento nešvar nedaří vymítit navzdory nejpřísnější ochraně těchto lokalit a snahám o rozumnou domluvu. Přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují nebo Louky u rybníka Proudnice na Chlumecku patří nejen mezi klenoty naší přírody, ale dokonce i mezi celoevropsky významné lokality chráněné Evropskou unií. Rostou zde totiž mj. i jedny z nejvzácnějších orchidejí ČR, například kriticky ohrožený vstavač bahenní nebo vstavač osmahlý. V Pekelském údolí se nalézá největší východočeská populace vstavače osmahlého, u Proudnického rybníka pak jde dokonce o jednu z nejpočetnějších populací vstavače bahenního v celé ČR, přičemž lokality kde tato rostlina kvete ve více exemplářích lze spočítat téměř na prstech jedné ruky. Na louce u Proudnického rybníka se nachází ještě zhruba desítka druhů zapsaných do červeného seznamu ohrožených druhů a druhy chráněné zákonem. Myslivci se velice často staví do role "ochránců všeho živého" a "moudrých znalců přírody". Bohužel v mnoha případech je to nejen že holá fikce, ale bohužel je tomu nezřídka přesně naopak. Myslivecká neznalost dokáže totiž likvidovat i vzácné obojživelníky nebo dokonce kriticky ohrožené rostliny. Nejpalčivějším problémem je zakládání újedišť (případě krmelišť) na těch nejméně vhodných místech. A jedním z nejsmutnějších příkladů jsou právě dvě v úvodu zmiňované celoevropsky chráněné lokality, kde v jejich nejcennějších částech s nejbohatším výskytem orchidejí myslivci vysypali několik metráků rostlinného odpadu, aby tím "založili" újediště. A v jejich zkázonosném chování je nejen že nezastavil fakt že se jedná o zvláště chráněné a navíc kriticky ohrožené druhy na celoevropsky chráněné lokalitě, ale dokonce ani opakované prosby a snahy o domluvu ze strany státní i nevládní ochrany přírody v předchozích letech. Stejně neslavně dopadlo v předloňském roce i trdliště velmi vzácných "modrých žab (skokan ostronosý), kterým jejich snůšky vajíček zasypali zdejší nimrodi pro změnu metráky plesnivé řepy cukrovky s "třešničkou na dortu" v podobě bezhlavé mrtvoly střeleného daňka. A bohužel podobných případů je možné nalézt bohužel po celé ČR stovky. Navíc to není jediný neblahý dopad na rostliny a živočichy ze strany "mysliveckých ochránců

2 přírody". Na zbytcích slatinných luk u Černíkovického rybníka na Rychnovsku si myslivci postavili nejen že v podstatě "černou" stavbu v podobě loveckého altánku, ale zároveň se trefili přesně na místo nejbohatšího výskytu vzácných rostlin, mj. opět i orchidejí. Nesčíslně mnoho teplomilných strání s kriticky ohroženými druhy motýlů, brouků či ptáků bylo pro změnu zničeno cíleným zalesňováním smrčky z velmi pochybného důvodu. Údajně proto aby drobná zvěř měla "krytinu před škodnou". Přitom však ve skutečnosti drobná zvěř naopak potřebuje prosluněné teplomilné stráně s nizoučkými a druhově bohatými společenstvy bylinek, kde mohou za deštivých dnů nejen daleko rychleji osychat deštěm prochladlá mláďata, ale kde roste i celá řada léčivých rostlin která zvěř využívá jako svoji "přírodní lékárnu". A kde si mj. i hrabaví ptáci považovaní za nejužitečnější drobnou zvěř dokáží najít vždycky dostatek hmyzu (včetně kukel mravenců) pro svá mláďata Jistě, není férové házet všechny myslivce na jednu hromadu krmných řepných řízků s kukuřicí, obilnými plevami a sem tam pohozenou mrtvolou králíka či slepice (tak totiž nejčastěji újediště vypadají v praxi). Existuje i slušní myslivci, kteří že nejen dělají čest svému jménu i koníčku. Smutné však je, že se neustále jedná o zoufale nepočetnou menšinu, kterou se samozřejmostí sobě vlastní válcují nezřídka velmi arogantní a o to přitroublejší strejci, jejichž "proklamované" znalosti přírody končí receptem na kančí guláš. A místo aby si mezery v přírodovědném vzdělání měli snahu doplnit, tak se maximálně zmohou na úsměvnou argumentaci typu "Kde jsi byl když jsme tady o brigádě sázeli po stráních smrčky a plnili zvěři krmelce - ty jeden ekológu z paneláku". Paradoxní je že česká myslivost dnes vlastně vymírá. Věkový průměr našich lidových myslivců strmě leze nahoru a příliv mladé krve je mnohých honitbách na bodu nula. Otázkou je, zda je to špatně či dobře. Přes všechny své dnešní masařky patří česká myslivost k určitému národnímu kulturnímu bohatství a byla by škoda, kdyby bez náhrady zcela zanikla. Stejně tak alespoň do doby než alespoň ně některých vhodných místech úlohu myslivců (pochopitelně daleko lépe) převezmou přirození predátoři, bude žádoucí alespoň některé druhy zvěře uměle regulovat (např. přemnožení černé zvěře narůstá do obludných rozměrů intenzivnímu lovu navzdory). Pokud však nemá česká myslivost padnout na své samé dno od kterého by se snad pak ještě mohla někdy zmátožit už oproštěna od svých starých zlozvyků a prehistorických názorů hlavních protagonistů, tak je už opravdu na čase aby se chování i odbornost myslivecké veřejnosti dostalo o alespoň několik řádů na vyšší úroveň. Snad k tomu pomůže i tato, věřím že věcná kritika, opírající se o mnohaleté zkušenosti v opravdové ochraně přírody Zaznamenané případy likvidace přírodních stanovišť ze strany myslivosti: Hradišťko II, Přírodní rezervace a Evropsky významná lokalita Louky u rybníka Proudnice (KO) - opakované založení újediště v centru výskytu nejcennějších společenstev s nesmírně vzácnými druhy rostlin - mj. vstavač bahenní, prstnatec pleťový, prstnatec májový, ostřice Davallova, ostřice blešní, skřípinka smáčklá, kriticky ohrožené druhy bahenních pampelišek, pěchava slatinná,...(patrně bez souhlasu vlastníka pozemku) Peklo u Nového Města nad Metují, přírodní rezervace a Evropsky významná lokalita Peklo (NA) - opakované založení ůjediště v centru výskytu vstavače osmahlého, vstavače mužského a prstnatce májového a zároveň na lokalitě se vzácnými druhy motýlů a vážek jako např. kriticky ohrožený páskovec dvouzobý (a navíc bez souhlasu vlastníka pozemku) PR Miletínská bažantnice (JC) - vytvoření újediště v místě nejbohatšího výskytu masožravé rostliny - tučnice obecné, orchideje prstnatce majového a dalších cenných druhů rostlin (navíc

3 bez souhlasu vlastníka pozemku) Evropsky významná lokalita a přírodní památka Michnovka (PU) - vytvoření újediště v mokřadu se zdejší nejbohatší populací čolka velkého, skokana štíhlého a dalších vzácnějších druhů obojživelníků (navíc bez souhlasu vlastníka pozemku) Přírodní památka Byšičky (JC) - zbudování voliéry pro kachny v místě výskytu silně ohrožené violky slatinné (navíc bez souhlasu vlastníka pozemku) Myštěves/Kanice rybníky v Bříšťanském lese (JC) - založení újediště v místě kde se rozmnožují ve východních Čechách kriticky ohrožené žáby - skokani ostronosí, spolu s rosničkou zelenou, kuňkou obecnou, čolkem velkým a dalšími (navíc bez souhlasu vlastníka pozemku) Černíkovice slatinná louka u Černíkovického rybníka (RK) postavení altánu v centru výskytu vzácných orchidejí Opatov - více lokalit v okolí rybníka Nový a Hvězda (SY) - založení újediště na cenných částech luk se vzácnou květenou (např. hořec hořepník, prstnatec májový, hladýš pruský) Černilov slatinná louka u rybníka Kaltouz (HK) - zbudování dočasné voliéry pro kachny v místě výskytu orchideje - prstnatce pleťového Dvůr Králové - Hrubá luka (TU) - založení újediště v místě výskytu vzácných mokřadních rostlin a evropsky chráněných motýlů (navíc bez souhlasu vlastníka pozemku) Podoliby vlhké louky u výtoku bezejmenného rybníka (HK) založení újediště v místě výskytu silně ohroženého česneku hranatého Kratonohy Ačkoli cenné přírodní vlastníci bohužel hojně zalesňují jejich právoplatní vlastníci, nezřídka se jedná právě i o myslivce, kteří se dokonce někdy ani neobtěžují zeptat vlastníků zda se zalesněním souhlasí. Několik nejkřiklavějších případů: Velký Vřešťov západně orientované teplomilné stráně (TU) - naštěstí neúspěšná snaha o zalesnění (smrčky) teplomilné stráně s výskytem silně ohrožených rostlin (např. hořeček nahořklý) Janovičky u Zámrsku Malejov teplomilná stráň (UO) plánované vysázení smrčků na teplomilnou stráň s výskytem vstavače vojenského a dalších vzácných rostlin, kterému se naštěstí nakonec podařilo zabránit Dobrá Voda u Orlického Podhůří (OU) naštěstí neúspěšná snaha o smrkové zalesnění stráně s nejbohatší populací v ČR celorepublikově vymírající saranče vrzavé Semanín bývalé vojenské cvičiště (OU) snaze o zalesnění této botanicky i zoologicky velmi cenné lokality smrky se nakonec naštěstí podařilo zabránit

4 Piletice třešňovka (HK) vysazení dřevin na teplomilné stráni v místě výskytu vzácných druhů živočichů a rostlin (aktuálně to s řešíme s místním mysliveckým sdružením a vůle k řešení bohužel alespoň prozatím není příliš vstřícná - byť se snad nakonec přece jen ještě dohodneme) Lokality s největší pravděpodobností alespoň částečně zalesněné myslivci (prozatím jsme to nestihli řešit s vlastníky pozemků a následně pak s myslivci) Jeřičky/Lužany teplomilná stráň (NA) částečné zalesnění (smrk) stráně s výskytem vzácnějších druhů plazů a bezobratlých živočichů Plchovice teplomilné stráně (RK) naštěstí zatím neúspěšná (stromky se neuchytily) snaha o zalesnění (smrk) teplomilné stráně s vzácnými druhy motýlů Velichovky Vršek vřetenušek (NA) částečné zalesnění stráně smrky a dalšími dřevinami s výskytem méně běžných druhů rostlin a živočichů Vranová teplomilná stráň (SY) i tato snaha o zalesnění velmi suché a teplomilné stráně s výskytem vzácných bezobratlých topolem (! ) celkem logicky vyzněla na prázdno, neboť vlhkomilný topol opravdu není optimální dřevinou která by snášela úpal výhřevné stráně Újezd u Sezemic, vlhká louka u Újezdského rybníka (PU) částečné zalesnění cennější louky smrkem a borovicí Většinu případů jsme se snažili s myslivci přímo řešit. Většinou stačila domluva, někdy bylo nutné aby si případ převzaly úředníci státní správy a v případě lokality Peklo a Louky u rybníka Proudnice nepomohlo zatím ani to (případ Pekla se táhne už nejméně pět let a stále je to stejné, Proudnice druhým rokem). (vlevo) Nedaleko každého újediště se vždy nalézá myslivecký posed, v tomto případě dokonce mobilní Louky u Proudnického rybníka, (vpravo) zničené trdliště skokana skřehotavého pod vrstvou cukrovky rybník u obce Myštěves

5 Část újediště u obce Michnovka Kvasící, místy min. 15 cm vysoká vrstva krmiva Část újediště v PR Peklo Slatinné louky rozježděné při instalaci posedu.

6 Celoplošný dopad zřizování újedišť. Část újediště u obce Michnovka. Zde rostly před nájezdem prasat na újediště orchideje. Daněk jako součást újediště

Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi,

Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, Dovolujeme si co nejsrdečněji poděkovat za Vaši přízeň v roce 2013 a jako každým rokem posíláme alespoň nejstručnější

Více

Část bývalého vojenského prostoru Milovice Mladá, prodaná těsně před záměrem na vyhlášení národní přírodní rezervace.

Část bývalého vojenského prostoru Milovice Mladá, prodaná těsně před záměrem na vyhlášení národní přírodní rezervace. Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, tak jako každý rok jsme tu s bilancováním předchozí sezóny. V loňském roce touto dobou jsme s nadějí a vírou na zlepšení

Více

V Jaroměři 10.ledna 2010

V Jaroměři 10.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, milí přátelé, V Jaroměři 10.ledna 2010 chtěli bychom Vám alespoň touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za Váš zájem o problematiku poraněných a ohrožených divokých

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Národní park Podyjí součást sítě chráněných území Evropy

PODYJSKÉ LISTÍ. Národní park Podyjí součást sítě chráněných území Evropy PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 22000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, v souvislosti s rozhodováním našich zákonodárných sborů ve věci dalšího osudu

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Obsah čísla. Další novinky k projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskslezsko (2010 2013)

Obsah čísla. Další novinky k projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskslezsko (2010 2013) campanula 1/2013 1 Vážení a milí čtenáři, uplynul další rok našeho života i života našich hor. Rok v životě člověka je relativně dlouhý, v životě hor je to jen okamžik, který ale může mnohé změnit k horšímu.

Více

ZPRAVODAJ. ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava. Ročník III / číslo 2 Září 2004. http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj.

ZPRAVODAJ. ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava. Ročník III / číslo 2 Září 2004. http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj. ZPRAVODAJ ZO 59/11 Českého svazu ochránců přírody Jihlava http://csop-jihlava.euweb.cz/zpravodaj.htm Ročník III / číslo 2 Září 2004 2 ZPRAVODAJ ČSOP JIHLAVA ZÁŘÍ 2004 Z našich akcí od jara do podzimu :

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje 1 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Michałek Aj, ovečky moje Proč být zemědělcem v CHKO? Nejen o pastvě na Radhošti rozhovor s biozemědělcem Igorem Dobešem Záchrana smilkových trávníků

Více

Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management

Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management METODIKA AOPK ČR PRAHA 2011 1 Obsah I. Úvod (JS, VZ, JV)...2 II. Dokumentační a rozborová část obecná (JS, VZ,

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podzim zima/2010 3. ročník OCHRANA PŘÍRODY NS Sudslavický okruh se po 33 letech dočkala rekonstrukce 2 Ochrana genofondu ovocných dřevin 4 Hamerský potok o.s. představuje projekt OPAL 5 Webkamera v záchranné

Více

Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 2007

Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 2007 Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 2007 ANALYTICKÁ A PŘÍPADOVÁ STUDIE Petra HUMLÍČKOVÁ a kolektiv ČSOP Vlašim 2008 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině Šumava I Obsah 02 I 2009 04 Konference o divočině VYDAVATEL: Správa NP a CHKO Šumava ADRESA REDAKCE: Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260, 385 01 Vimperk tel.:388 450 260, fax: 388 450 019 e-mail: sumava@npsumava.cz

Více

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 3/4 2000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, opět se ve spěchu chápu klapek počítače, abych se vám v tomto mimořádném

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Kresba: L. Kunc Monitoring velkých šelem v Beskydech Jak dále v ochraně šelem? Velké šelmy bychom měli především poznat a přijmout jejich existenci rozhovor

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n ČERVEN 2013 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 34 n CENA 45 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXT A FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI PROBÍHÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a 7 Studený vrch Hřebeny 9a 9b 5 Obsah 20101-2 4 LEDEN a únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti 5 Maluje, kudy chodí - Petr Slaba (5) 6 Lesnictví a myslivost ve středních Čechách: Finanční příspěvky

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM Sledování návštěvnosti v NP Podyjí v roce 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

PODYJSKÉ LISTÍ. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM Sledování návštěvnosti v NP Podyjí v roce 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 7 3 2006 SLOVO ÚVODEM Sledování návštěvnosti v NP Podyjí v roce 2006 Vážení čtenáři, pokud patříte k těm, kteří rádi

Více

výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice

výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice ZO ČSOP Kněžice je součástí celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody, který je zaměřen na ochranu přírody a ekologickou výchovu, vzdělávání

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO Hřensko Listopad 2010 9. ročník 2/2010 Z OBSAHU: S Václavem Cílkem o povodních a skalách... 2 Povodeň a Dolský mlýn...3 Záchrana genofondu

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma :

CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma : Zastaví Natura 2000 úbytek biodiverzity v Evropě? Létající černokněžník z Českého Švýcarska Sněhulák jako zásobárna vody Co se naučí učitelé na Rychtě Všechny barvy botanické zahrady Zvířata v naší mysli

Více