ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: , web:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz"

Transkript

1

2 ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2

3 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 3

4 O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN, a.s. vlastník Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (vlastník) je akciová společnost, která vlastní vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě 3,2 miliardy Kč Největší podíl majetku ve formě akcií drží města a obce okresu Zlín Největším akcionářem je Statutární město Zlín Osoby, jejichž podíl na základním kapitálu činí alespoň 5 %, jež jsou společnosti známy: Akcionář IČO Podíl na základním kapitálu Statutární město Zlín ,25% Město Valašské Klobouky ,85% Město Slavičín ,67% Město Otrokovice ,56% Město Luhačovice ,43% 4

5 O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN a.s. provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (provozovatel) si tuto vodohospodářskou infrastrukturu pronajímá a provozuje ji na základě provozní smlouvy z roku 2004 Smlouva byla uzavřena v roce 2004 na 30 let (tj. smlouva vyprší v roce 2034) Provozovatel přebírá podstatná rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel jeho důsledky (včetně finančních důsledků). Provozovatel hradí vlastníkovi infrastruktury nájemné za užívání vodohospodářské infrastruktury. Odpovědnost za provozování a také výběr plateb za vodohospodářskou službu od odběratelů je příjmem provozovatele na jeho jméno a jeho účet. Oddílný model provozování je v rámci ČR uplatněn téměř v 50% (4,8 milionů zásobovaných obyvatel) Model samoprovozování 12% Oddílný model (případ Zlínska) 49% Vlastnický model 10% Smíšený model 29% 5

6 O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN a.s. VaK Zlín, a.s. v číslech Počet zásobovaných obyvatel PV Počet zásobovaných obyvatel OV Množství vyrobené vody v tis. m Množství odkanalizované vody v tis. m Délka vodovodní sítě v km Délka kanalizační sítě k km 975 Počet úpraven vody 7 Počet vodojemů a čerpacích stanic 183 Počet čističek odpadních vod 14 6

7 CENA VODY A STOČNÉHO Cena vodného a stočného v okrese Zlín je pro rok 2015 stanovena na 86,12 vč DPH za 1m 3 Touto cenou je podle statistik okres Zlín na 24. místě v ČR Do roku 2018 očekáváme propad na 40. místo v ČR Poznámka: VaK Zlín, a.s. nestanovuje cenu vodného a stočného podle toho, aby se okres Zlín v žebříčku umístil co nejlépe, ale řídí se především principy řádného hospodáře. Je nezbytné být zodpovědný nejen vůči svěřenému majetku, ale vzít do úvahy také sociální stránku věci a vliv na životní prostředí (v důsledku toho je stejná cena pro obyvatele na celém území působnosti VaK Zlín bez ohledu na skutečné náklady v daném místě) Věděli jste, že: Spotřeba vody na 1 obyvatele denně je 82,5 litrů, což je zhruba 7 Kč denně V případě čtyřčlenné domácnosti tak celkové náklady činí 840 Kč za měsíc Celkové náklady domácnosti (dle ČSÚ) na spotřebu vody činí 1,4% (elektřina 5%, cigarety a alkohol 2,8%) 7

8 CENA VODY A STOČNÉHO co ovlivňuje cenu vody Proč je voda drahá? Je důležité si uvědomit, že výše vodného a stočného nevypovídá o tom, je-li vodárenská společnost dobrá či nikoliv. Za tímto číslem stojí rozdílné náklady vodárenských společností na: Získávání a zpracování pitné vody (cena podzemní vody = 2 Kč/m 3, cena povrchové vody = 6,50 Kč/m 3 ) Distribuci pitné vody (rozdíl v ceně distribuce vody na území s členitým nebo rovinatým terénem) Rozsah vodohospodářské infrastruktury Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť +4,50; +0,60; +0,60; +1,- (11,20 Kč na 1m 3 je DPH) Věděli jste, že: Zlín nakupuje 60% povrchové vody a 40% podzemní vody (pro srovnání Kroměříž nakupuje většinu vody podzemní) Cena povrchové vody se za posledních 5 let zvýšila o 24,5% Zlínsko dále vynakládá v porovnání s ostatními vyšší prostředky na nákup vody ze Vsetína a na čištění odpadních vod z Otrokovic Zlín se vyznačuje velkou členitostí terénu (v důsledku toho nemůže při distribuci plně využívat přírodního spádu a velké objemy vody se musí přečerpávat) V letech 2010 a 2012 došlo ke skokovému nárůstu ceny vody (o 8,20 Kč/m3 a 10,10 Kč/m 3 ). Tento nárůst byl způsoben rozsáhlými investicemi ve výši přesahující 0,5 miliardy Kč (zejména se jednalo o investice do čističek odpadních vod) 8

9 EKONOMICKÁ KONDICE VAK vývoj zisku v letech Rostoucí trend - mírně rostoucí trend je plně v souladu se strategií společnosti. Vyšší zisk by se mohl negativně odrazit ve vyšší ceně vody. VaK Zlín, a.s. je zdravá firma, která je dobře ekonomicky spravována a řádně investuje Často se však setkáváme s názorem, že VaK Zlín je těsně před úpadkem a ve velmi špatné ekonomické kondici. V důsledku toho jsme připravili přehlednou prezentaci faktů, která tyto mylné informace vyvrací na následujícím slide. 9

10 EKONOMICKÁ KONDICE VAK fakta o situaci VaK Úpadek je charakterizován těmito znaky: 1. Předlužení (hodnota majetku je nižší než hodnota závazků => hodnota vlastních zdrojů je záporná) Hodnota majetku (zůstatková) mil. Kč Cizí zdroje (závazky) 287 mil. Kč Rozdíl (hodnota vlastních zdrojů) mil. Kč VaK Zlín, a.s. má dle výše uvedeného vlastní kapitál cca 5x vyšší, než závazky. 2. Insolvence (neschopnost splácet závazky z důvodu nedostatku oběžných aktiv, zejména peněz) Ve VaK Zlín, a.s. je dlouhodobě a trvale finanční hotovost (zůstatek na běžném účtu) ve výši mil. Kč Veškeré závazky jsou placeny ve splatnosti Platební kázeň Moravské vodárenské, a.s. byla a je po celou dobu spolupráce stoprocentní (tj. VaK Zlín, a.s. neeviduje pohledávky po splatnosti) Věděli jste, že: VaK Zlín, a.s. v roce 2014 uhradil mimořádnou splátku úvěru ve výši 10 mil. Kč. Hodnota závazků (287 mil. Kč, jak je výše uvedeno) odpovídá méně než tříleté výši tržeb, což s rezervou koresponduje se splátkovým kalendářem. 10

11 VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY Rok VaK MOVO ,9 mil. Kč ,2 mil. Kč 0,9 mil. Kč ,1 mil. Kč 25,5 mil. Kč ,7 mil. Kč 51,1 mil. Kč ,9 mil. Kč 10 mil. Kč ,4 mil. Kč 51,1 mil. Kč Celkem 598,2 mil. Kč 138,6 mil. Kč (nad rámec smlouvy) Celkové procentní zvýšení hodnoty stálých aktiv vzhledem k jejich pořizovací ceně: ( ) / = 23 Lze tedy říct, že za posledních 6 let byla vodárenská struktura obnovena z téměř jedné čtvrtiny Průměrná životnost vodárenského majetku je 40 let. Tímto je zajištěna jeho dostatečná obnova. Obnova majetku je naší prioritou, a proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. V letech 2019 a 2020 budou k dispozici podstatně vyšší zdroje v důsledku splacení půl miliardové investice z roku

12 VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY Příjmy Výdaje celkem Výdaje na splátky Provoz Úroky Investice (rozdíl příjmů a výdajů a rezerva) Investice (úspory + rezervy)

13 ZDROJE POSTAČUJÍ NA KRYTÍ INVESTIC Vývoj výsledku (graficky) 78,5 mil. odpisů plus 11 mil. zisku v roce 2014 stačilo na pokrytí minulých i aktuálních investic (34 mil. v roce 2014, 50 mil. v roce 2015). 13

14 ZTRÁTY VE VODOVODNÍ SÍTI VaK Zlín, a.s. 26,4% 26,0% 25,4% 24,8% 23,7% 23,0% 21,7% 19,6% 19,7% 19,6% průměr ČR 21,2% 20,9% 20,7% 18,6% 19,4% 19,3% 19,7% 18,5% 19,3% 17,9% 14

15 HAVÁRIE NA VODOVODNÍ A STOKOVÉ SÍTI Havárie na vodovodní síti Havárie na stokové síti

16 SOUDNÍ SPORY DETAILY Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z řízení přerušeno u Vrchního soudu v Olomouci Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z aktuálně přerušeno řízení u Krajského soudu v Brně Neplatnost valné hromady z aktuálně přerušeno řízení u Krajského soudu v Brně Žaloba o náhradu škody - aktuálně přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně Žaloba o neplatnost provozní smlouvy - aktuálně přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně Žaloba o neplatnost prodeje části podniku - přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně A DŮSLEDKY devastace, neukládání majektu do VaK, rejstřík, katastr, pojistka 16

17 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 17

18 DOHODA selský rozum!! ,- Kč - stály doposud soudní spory (cca ,- Kč OTROKOVICE) 18

19 PŘED VALNOU HROMADOU Jednorázová kompenzace ,- Kč Úprava nájemného bez dopadu na cenu vody, cílem je vybylancování smlouvy z hlediska zisků, investic, ceny vody, cestou společného týmu (včetně kondice společnosti v roce 2034) Účast v týmu vedeného nezávislou společností Ernst & Young, který bude nové podmínky řešit Účast v představenstvu pro starostu Otrokovic Otevření společnosti z hlediska komunikace a informací - web, výročka, nová VH, besedy... Řešení dotací investiční komise provede upgrade plánu obnovy po roce 2018 Dne jednání se starostou Otrokovic za účasti pana primátora MUDr. Adámka Nový návrh na kompenzaci od MOVO ,- Kč A nakonec maximální gesto: Účast starosty / nebo... ve statutárním orgánu představenstvo bez jakýchkoliv podmínek a ústupků 19

20 PO VALNÉ HROMADĚ 20

21 V ČÍSLECH ,- Kč - dotace VaKu do Otrokovické čističky ,- Kč - stály doposud spory daňové poplatníky (cca ,- OTROKOVICE) ,- Kč - neakceptovaná nabídka od MOVO ,- Kč - 1. kolo soudních výloh za město Otrokovice 21

22 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 22

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Vážení akcionáři, dámy a pánové, ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. předkládá

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Základní údaje o společnosti 1.1. Obchodní jméno

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 / 1 2 / Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Významné události roku 7 3. Základní údaje o společnosti 9 4. Statutární orgány

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. za obchodní rok 2005 - 1 - Lipová Lázně. Jeseník. Hradec -Nová Ves.

Výroční zpráva. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. za obchodní rok 2005 - 1 - Lipová Lázně. Jeseník. Hradec -Nová Ves. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. Výroční zpráva za obchodní rok 2005 Lipová Lázně Jeseník Hradec -Nová Ves Písečná Bělá pod Pradědem Česká Ves Květen 2006-1 - Evropská charta o vodě Bez vody

Více

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. 2002 PVS a.s., design: Koncept Praha ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, v roce 2001 došlo v Pražské

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž IČ : 49451871, DIČ : CZ49451871 Zapsány u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147 Březen 2005 OBSAH : ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA..

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti za rok 2013... 1 1. Úvodní slovo jednatelů společnosti... 3 2. Základní údaje o společnosti... 6 2.1. Společníci:... 6 2.2. Účel založení:...

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 2 a 4 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje o společnosti 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Vodo! Nemáš ani chuť, ani barvu, ani vůni. Nelze Tě ani popsat. Ochutnáváme Tě, aniž bychom Tě znali. Není

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?

Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky? Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky? Transparency International Česká republika (TIC) je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE 15 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 17 6. ZPRÁVY ŘÍDICÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 18 7.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 2 Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva............................. 4 I. Textová část výroční zprávy....................................... 6 24 II. Finanční část výroční

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA OSTROJ a. s. za první pololetí roku 2007 2 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY...5 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za první pololetí 2007 5 2. Předpokládaný

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013, stavu jejího majetku a rozvoji společnosti

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013, stavu jejího majetku a rozvoji společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, IČ 47 67 46 52 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti

Více

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA ke dni 31. 12. 2005 v celých tisících Kč Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. IČO: 60108711 číslo Běžné účetní období Minulé období označ. AKTIVA řádku brutto korekce netto netto A.0.

Více