DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE Čeněk Celer ÚVOD V době digitalizace dochází nejen k růstu globálního inzertního trhu, ale také k restrukturalizaci reklamního prostoru. Největší rozvoj dnes prožívá digitální (internetová a mobilní) inzerce. Moderní technologie umožňují také nebývalý rozvoj nejnavštěvovanějšího mediatypu televize. Internet přestává být specifickou mediální aktivitou a stává se jakýmsi akcelerátorem globalizace. Autor příspěvku se proto pokusil monitorovat na počátku roku 2014 situaci v této oblasti marketingových aktivit. Oslovil 125 firem působících v severních Čechách. Rozhodující většina oslovených firem považuje reklamu za nejdůležitější nástroj komunikačního mixu. 1 GLOBÁLNÍ REKLAMNÍ VÝDAJE SE ZVYŠUJÍ Podle mediální agentury ZenithOptimedia bude reklama v nadcházejících třech letech nadále posilovat globální reklamní investice se mají zvýšit z 3,9 % v roce 2013 na letošních 5,5 %. V roce 2015 se očekává zvýšení o téměř 6 % a o rok později dokonce o 6,1 %.[11] Tento růst je důsledkem zlepšení globální ekonomiky. Zatímco se podle společnosti Nielsen AdView Pulse v roce 2013 globální reklamní investice zvyšovaly, evropské výdaje na reklamu poklesly o 3 %. Evropa byla dlouhodobě poznamenána hospodářskou recesí a na rozdíl od jiných světových regionů zde reklamní investice minimálně stagnovaly. V zemích jižní Evropy klesaly dokonce významně. Od roku 2007 se snížil v evropských zemích objem mediálních investic o 15 %. V tomto období však výdaje do internetové reklamy v ČR stoupaly.[10] Koncem roku 2013 také mnohá evropská média zaznamenala určitý nárůst reklamních výdajů [4]. ZenithOptimedia předpokládá, že se reklamní investice v Evropě letos zvětší o 0,7 % bude to poprvé od roku 2010.[11] Podíl mediatypů na světových reklamních výdajích charakterizuje tabulka č. 1 Tab. 1: Podíl mediatypů na světových reklamních výdajích v roce 2013 Mediatyp Podíl v % Televize 57,6 Noviny 18,8 Časopisy 9,9 Rádio 5,4 Internet 4,5 Venkovní 3,5 Kino 0,3 Zdroj: [5] Předpokládanou strukturu ceníkových hodnot současného českého inzertního prostoru zachycuje obr. č. 1. Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů inzerce. Hodnota je stanovena na základě ceníků daných formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

2 Obr. 1: Struktura hodnoty českého reklamního prostoru v roce 2013 Zdroj: Vlastní zpracování dle [6] Nejsilnějším reklamním mediem stále zůstává televize. I na evropském trhu byla jediným mediatypem, kterého se podle Nielsenu pokles výdajů nijak nedotkl. Zatímco v době recese evropské investice určené do digitální reklamy klesaly nejvíc ze všech mediatypů, v Asii meziročně rostly téměř o 60 %.[4] 2 CÍL A METODIKA Pro zjištění stavu inzertního trhu na severu Čech byl použit sběr primárních dat prostřednictvím písemného dotazování. Šetření probíhalo na jaře 2014, počet dotazovaných podniků 125. Důležitými ukazateli pro zkoumání stavu bylo stanovení velikosti dotazovaných firem a jejich kapitálové základny a předmětu podnikání. 66 firem patří do kategorie malých a středních podniků (do 50 zaměstnanců), 24 podniky zaměstnávají osob a 21 podnik má více než 251 zaměstnance. Téměř 80 % z nich tvoří podniky s domácím kapitálem, ostatní jsou součástí mezinárodní společnosti s centrálou mimo ČR, či s tuzemskou centrálou. Více než pětina oslovených organizací se zabývá výrobou, téměř čtvrtina obchodem a 55 % působí v oblasti služeb. Jelikož nebylo možné splnit požadavky na reprezentativní výběr, byl použit náhodný výběr vzorku respondentů. Hlavní technikou sběru dat byl strukturovaný dotazník, který obsahoval 15 uzavřených otázek. Získané odpovědi respondentů byly zařazovány na základě analytického třídění, které umožnilo zkoumat vzájemné vztahy a závislosti mezi zjištěnými informacemi. 3 PODÍL DIGITÁLNÍ REKLAMY SE ZVYŠUJE Více jak 30 % oslovených podniků na severu Čech sleduje globální trend považují totiž reklamu za rozhodující formu komunikačního mixu (tab. č. 2), kterou hodlají dále rozšiřovat. Necelá čtvrtina pak pokládá za důležité rozvíjet podporu prodeje, 16 % se zaměří především na osobní prodej, 10 % public relations a přímý marketing. Tato tendence je patrná u všech oslovených podniků bez rozdílu velikosti. Tab. 2: Podíl výdajů podniků do jednotlivých forem komunikačního mixu v procentech Podíl výdajů v % do nad 80 Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Public relations Přímý marketing Jiná forma Z výzkumu je zřejmé, že více investují do komunikačního mixu podniky obchodu a služeb. Zejména pak do reklamy, public relations a přímého marketingu. Na reklamu vydávají poněkud méně podniky, které jsou součástí mezinárodních společností. Tuto okolnost zdůvodňují tím, že reklamní kampaně financují převážně jejich centrály. Daleko méně investují do public relations výrobní organizace. Do jiné formy zařazovaly oslovené podniky především digitální komunikaci, která zatím

3 není všeobecně považována za samostatný prvek komunikačního mixu. Nicméně se stále silněji projevuje tendence nechápat internet pouze jako komunikační kanál, ale jako další nástroj komunikačního mixu [9]. Tab. 3: Podíl reklamních výdajů podniků do mediaforem Podíl výdajů v % do nad 80 Televize Tisk Internet Rozhlas Venkovní Televize umožňuje bezkonkurenční zvětšení zásahu reklamy a vytvoření povědomí o značce i asociace se značkou spojované. I když je televize také v České republice se značným náskokem stále dominantní reklamním médiem, které v roce 2013 přilákalo více jak dvojnásobek výdajů na internetovou reklamu, v severočeském regionu zaujímá poslední místo. Je to způsobeno tím, že zdejší podniky se až na výjimky nezaměřují na celostátní trhy, popř. jsou součástí korporace s centrálou mimo sledovaný region. Ze sdělení respondentů vyplývá, že další příčinou této situace je vysoká cena tohoto média i na lokální úrovni. Nicméně v národním měřítku výdaje na televizní reklamu v roce 2014 mají vzrůst o 5,2 %, což představuje zvýšení oproti 4,4 % v roce Nejen tuzemské televizní reklamě letos nejvíc prospěla zimní olympiáda a mistrovství světa v kopané. [11] Televizní inzerce patří k nejluxusnějším reklamním produktům vzhledem k její ceně a širokému publiku, které osloví. To ovšem neznamená, že by měla být výhodnější než reklama na internetu, u které má zadavatel daleko větší přehled o jejím průběhu a úspěšnosti. Minulý rok vzrostly výdaje do tuzemské internetové reklamy o 16,2 % a ZenithOptimedia předpokládá, že do roku 2016 porostou v průměru až o 16 % ročně [11]. Tento trend potvrzují i výsledky autorova šetření: podíl výdajů na digitální reklamu je v regionu bezkonkurenčně největší. Více jak polovina dotazovaných podniků se chystá v nejbližším období rozšiřovat své reklamní aktivity prostřednictvím internetu, 22 % bude upřednostňovat reklamu v tisku, 17 % se zaměří na venkovní reklamu, 6 % na televizní a pouhá 4 % bude preferovat reklamu rozhlasovou. 4 VYUŽITÍ FOREM DIGITÁLNÍ REKLAMY Z autorova šetření také vyplývá, že třetina dotazovaných organizací nemá vlastní webové stránky. Jedná se především o menší podniky: restaurace, zdravotnická zařízení, kadeřnictví, stavební organizace a řemeslníky. Oslovené podniky samozřejmě využívají různé formy internetové reklamy. Z tabulky č. 4 je zřejmé, že se nejvíce věnují plošné (display, bannerové) reklamě, protože ta prostřednictvím multimediálních prvků nabízí širokou škálu využití - ať již jde o grafickou, textovou, flashovou nebo video formu propagace [3]. Jedná se o nejrychleji se rozvíjející formu, která by podle agentury ZenithOptimedia měla v příštích dvou letech růst až o 21 % ročně [11]. Se stejným úsilím aplikují podniky na severu Čech také textovou reklamu - tedy proklik bez grafických prvků na placené či neplacené odkazy. Mnohé z nich tak nastavují odkazy na další informace (hypertexty) včetně přímo placeného prokliku na své stránky (backlinks). Tab. 4: Využití forem digitální reklamy Forma Počet podniků Plošná reklama 41 Textová reklama 40 Intextová reklama 14 Přednostní výpis 21 marketing 36 Daleko méně objednávají oslovené podniky poměrně novou (2008) intextovou reklamu, zobrazující se přímo v textu webové stránky. Intextová reklama má většinou textovou podobu a může být doplněna o obrázek nebo video. Přednostní výpisy využívá každý pátý dotázaný podnik. K rychle se rozvíjejícím formám přímé elektronické komunikace patří také ing, což potvrzuje svými aktivitami

4 více jak třetina oslovených podniků. Je tomu tak proto, že marketing je jedním z efektivních nástrojů vytváření one-to-one komunikace, udržuje u příjemců zejména povědomí o značce. [8]. Tab. 5: Používání obchodních modelů Platba za: Využívání v % pevné umístění a čas (sponsorship) 33 proklik (CPC - cost per click, CTR click trought rate) 30 zobrazení (PPV pay per view) 14 proklik s aukční cenou (CPC - cost per click) 9 unikátní uživatele 9 akci (CPA - cost per action) 5 Nejčastěji sledované podniky používají obchodní model: platbu za pevné umístění a čas (tab. č. 5). Téměř stejný význam pro ně má i platba za proklik, která se skládá z ceny za jedno kliknutí, nebo z ceny vykalkulované ze základny míry prokliku s určenou maximální cenou za jeden klik. Méně je pak využívání platba za zobrazení při ceně stanovené zpravidla za tisíc zobrazení (CPT cost per thousend nebo CPM cost per mille), případně za jiné určité množství impresí (CPI cost per impression) [1], [9]. Většina dotazovaných organizací nemá ještě dostatečné zkušenosti s dalšími obchodními modely, které nabízí současný reklamní digitální trh. Jedná se zejména o aukční proklik, který upřednostňuje položky zařazované do produktových skupin, což umožňuje zvýšení pozice v produktovém detailu při řazení podle oblíbenosti. Tak se inzerent může sám rozhodnout, kolik zaplatí za získání potenciálního zákazníka. K málo využívaným modelům patří i platba za unikátní uživatele - cena za počet jedinečných uživatelů, kteří zhlédli reklamu. Reklama s platbou za unikátní klik je efektivní forma reklamy, kdy zadavatel platí jen za skutečného návštěvníka majícího zájem o jeho produkty. Nejméně využívaným modelem je platba za akci. Jedná se o skupinu metod založených na principu provizního prodeje, jako jsou platba za objednávku (PPS pay per sale), za registraci (PPL pay per lead), za příspěvek (PPP pay per post) a podobně. 5 NOVÉ FORMY DIGITÁLNÍ INZERCE Sociální sítě jsou zvláštní skupinou internetových služeb umožňující vzájemné virtuálněspolečenské propojování na internetu, komunikaci a společné aktivity. Kupř. v ČR jsou téměř 4,2 miliony uživatelů Facebooku; převažují ženy, největší skupinu tvoří lidé ve věkové kategorii v rozmezí 25 až 34 let.[1] Proto jsou sociální sítě vhodné pro ty podniky, které chtějí zlepšit svoji image a také vztahy se zákazníky. Podle ZenithOptimedia se sociální média mají v příštích dvou letech rozšiřovat až o 30 % ročně.[6] 53 oslovených podniků (43 %) využívá tento nástroj komunikace zejména proto, že umožňuje efektivně realizovat virální marketing, public relations, budovat značku i provádět loayality marketing. Podniky ze segmentu B2B tuto formu samozřejmě neuskutečňují. Popularita smartphonů, tabletů a používání těchto přístrojů k přístupu na internet roste [9]. Agentura emarketer očekává, že již na konci roku 2014 budou uživatelé mobilních telefonů realizovat dvě třetiny inzertních kliků a předpovídá, že za celý rok 2014 bude činit světový objem reklamy v klasickém vyhledávání 13 miliard USD a objem mobilní reklamy 9 miliard USD.[7] Dle predikcí ZenithOptimedia v roce 2016 dosáhnou investice do mobilní reklamy výše 45 miliard USD, což by mělo představovat 28 % investic do internetové reklamy a 7,6 % veškerých investic. To znamená, že do konce prognózovaného období předstihne mobilní reklama rádio, časopisy a venkovní reklamu a zaujme pozici čtvrtého největšího média na světě. [11] Mobilní marketing se hodí nejlépe pro levné a rychle dostupné zboží, u kterého není třeba příliš uvažovat [9]. Proto tento způsob komunikace aplikuje 38 sledovaných organizací (31 %). Nejpoužívanější formu mobilního marketingu tvoří cílené SMS a MMS (viz tab. č. 6). Daleko méně se uplatňují interaktivní SMS a MMS. Pouze jeden oslovený podnik aplikuje SMS hlasování a lokalizační SMS a MMS. Respondenti si dobře uvědomují, že inzertní SMS a MMS mají jistou ekonomickou bariéru (sdělení jsou většinou placená, bezplatné SMS brány nejsou pro zasílání reklamy efektivní, avšak y jsou zcela zdarma).

5 Tab. 6: Nejčastěji používané formy mobilního marketingu Forma mobilního marketingu Počet podniků Cílené SMS a MMS 18 Mobilní stránky 9 Mobilní aplikace 6 Interaktivní SMS a MMS 3 SMS hlasování 1 Lokalizačních SMS a MMS 1 ZÁVĚR Televize má jistě masivní mediální zásah, ale reklamní strategie vznikají většinou v interaktivním světě, a pak se dále rozvíjejí. Zadavatelé začínají v mnoha případech nahrazovat televizi internetovými kampaněmi, a to nejen z ekonomických důvodů. Roste míra využití digitálních médií na úkor médií tištěných, ať to jsou klasické kampaně, podniková periodika, nebo například výroční zprávy. Tento trend souvisí zejména s rozkvětem smartphonů a tabletů [8]. Jedním z nejdůležitějších trendů se stává multiscreening a zaměření komunikace obecně na mobilní zařízení, jejich cílení a mobilitu internetu. Po každé recesi, která vyvolává i změny v přemýšlení a fungování mnoha odvětví a subjektů, nastupuje pomalejší či rychlejší růst. Kdo se přizpůsobí, vyhrává. Z tohoto důvodu bude pro český reklamní trh rok 2014 zlomový. Také podniky na severu Čech začínají pomalu investovat a nebojí se zkoušet nová média. Chytřejší marketéři, kteří pracují s informacemi a inovují na správných místech, budou vítězit s pomocí výsledků šetření výzkumných agentur. Manažeři, kteří budou dále jen krátit rozpočty, budou ztrácet. Spolupráce mezi zadavateli a agenturami by se měla zefektivnit, stejně jako vzájemná kooperace jednotlivých agentur. Virtuální svět se stává realističtějším a nová média jsou stále častější součástí marketingových kampaní. LITERATURA [1] BECK, A. Google AdWords. Praha: Grada, ISBN [2] Deset let Facebooku: Miliarda uživatelů, úspěch celebrit i zpackaný úpis akcií. [online]. Investiční web, [cit ]. Dostupné z: facebook-si-za-deset-let-existence-ziskal-pres-miliardu-uzivatelu/ [3] FOX, V. Marketing ve věku společnosti Google. Brno: Computer Press, ISBN [4] Global adveiw pulse lite Q [online]. Media and Enterteinment. Nielsen, [cit ]. Dostupné z: [5] Globální reklamní investice porostou znovu stejným tempem jako před finanční krizí. [online]. ZenithOptimedia, [cit ]. Dostupné z: aktuality/detail/54-globalni-reklamni-investice-porostou-znovu-stejnym-tempem-jako-predfinancni-krizi [6] HYNČICA, T. Mediatypy v letech 2012 a 2013: ceníková hodnota reklamy na internetu i nadále roste, na TV trhu nastal 8% pokles. [online]. MediaRESEARCH, [cit ]. Dostupné z: cenikova-hodnota-reklamy-na-internetu-i-nadale-roste-na-tv-trhu-nastal-8-pokles [7] Charting Mobile Marketing. [online]. emarketer, [cit ]. Dostupné z: https://www. emarketer.com/go/coverage/mobilemarketing.aspx [8] JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press, ISBN [9] KOLEKTIV AUTORŮ. Online marketing - Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, ISBN [10] Trendy v návštěvnosti internetu. Ročenka [online]. Praha: NetMonitor, [cit ]. Dostupné z: netmonitor_rocenka_ 2013.pdf [11] ZenithOptimedia: ekonomika roste, reklamní výdaje se budou postupně zvedat. [online]. Strategie.cz. [cit ]. Dostupné z:

6 ekonomika-roste-reklamni-vydaje-se-budou-postupne-zvedat #utm_medium=selfpromo&utm_source =e15&u tm_campaign=copylink Adresa autora: Doc. Ing. Čeněk Celer Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L., Fakulta sociálně ekonomická, Katedra managementu THE DIGITAL ADVERTISING SPACE GETS BIGGER Abstract The biggest progress today goes through digital (Internet and mobile) advertising. The Internet ceases being the specific media activity and is becoming some kind of accelerator of globalization. One of the most important trends is becoming multiscreening and concentration of communication on mobile devices, their aiming and mobility of the Internet generally. Research in 125 North Bohemian companies shows that more than half is going to expand their advertising activities via the Internet in the next period, 22 % will prefer press advertising, 17 % will focus on outside advertising, 6 % on TV commercials and only 4 % will give preference to radio commercials. Business services companies invest more in the communication mix - mainly in commercial, public relations and direct marketing. Companies that are parts of international companies put less money into commercial. This circumstance they explain that advertising campaigns are mostly financed by their centrals. Production organizations invest much less in public relations. One third of respondent organizations don t have own websites. It s mainly about smaller companies: restaurants, medical facilities, hairdressing salons, construction companies and craftsmen. Key words digitalization, commercial, mobile marketing, communication. JEL Classification M 37

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Tisková zpráva PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Výdaje do internetové reklamy přesáhly v loňském roce 11 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2011 jde

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM STATISTIKY 5,7 millionu uživatelů (10+) 7 miliard Pageviews 500+ Joined Websites (Site Centric) 100 minutes Daily Average Time Spent (ATS) 60 % Internet Penetration CZK 9 miliard

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube

Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube Reklamní možnosti na YouTube provasbyznys.cz/youtube červen 2012 YouTube v Čechách YouTube je největší a nejznámější videoplatforma na českém internetu. Frekvence používání YouTube 82 % měsíčně 64 % týdně

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Mobilní marketing jinak: jak se dostat lidem ve městě do kapsy 22.2.2012 Praha Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Ing. Vít Šoupal senior head

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Webmarketing Inspirace od úspěšných online kampaní v zahraničí

Webmarketing Inspirace od úspěšných online kampaní v zahraničí Webmarketing Inspirace od úspěšných online kampaní v zahraničí Polsko 3 000 publisherů Německo 1 500 publisherů Turecko 50 publisherů Rusko 50 publisherů Skandinávie 250 publisherů ČR/SR. 300 publisherů

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com Case Study internetová kampaň Kategorie: politická reklama Termín: 19.01. - 31.1.2006 Zadavatel: CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MIROSLAV KRÁL Managing Partner, MarketUP 1996-2010 Řízení prodeje, distribuce a marketingu v nadnárodních technologických společnostech

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2014 12. června 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum

Více

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Zaváděcí kampaň TV Barrandov zaznamenala podle výzkumu společnosti Median výrazný úspěch. Výsledky

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

PRAHA, 11/9/2013 Internetová reklama získala loni v Evropě čtvrtinu mediálních rozpočtů

PRAHA, 11/9/2013 Internetová reklama získala loni v Evropě čtvrtinu mediálních rozpočtů Tisková zpráva PRAHA, 11/9/2013 Internetová reklama získala loni v Evropě čtvrtinu mediálních rozpočtů Internetová reklama loni v Evropě rostla nejrychleji ze všech mediatypů a míří do ní již čtvrtina

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 ZNAČKÁM SE NEDAŘÍ PLNĚ VYUŽÍVAT POTENCIÁL MULTISCREENINGU: MEC představuje výsledky regionálního průzkumu MEC Multiscreen Study Většina

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE Pavel Nový, Ludvík Eger ÚVOD Internet je dnes i v ČR široce dostupným a u určitých cílových skupin velmi využívaným komunikačním kanálem (viz i ČSÚ). Nové technologie

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

DOBA TEMATICKÁ V PRAXI. WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky

DOBA TEMATICKÁ V PRAXI. WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky DOBA TEMATICKÁ V PRAXI WORKSHOP AČRA, 6.10.2015, Popovičky ZNÁTE SPOLEČNOST ATMEDIA? Portfolio stanic Významné změny Již 7 let čeříme vody českého TV trhu! Na českém trhu od roku 2008, o rok později již

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Produktový list. Mobilní reklama

Produktový list. Mobilní reklama Produktový list Mobilní reklama O službě Seznam na mobil je projekt, který zpřístupňuje oblíbené služby Seznam.cz v mobilních zařízeních. K dispozici je aktuálně celkem 23 mobilních služeb, které uživatelé

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Konference Internetový Marketing Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Co je display reklama? SEO SEM (včetně PPC) Affiliate Textové formáty Bannerové formáty Netradiční formáty Speciální

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2014 12. března 2014, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková

Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková Program 1. Seznámení 2. Podstata změny 3. Aktuální trendy 1. Big Data 2. Sociální média 3. Elektronický obchod a PR 4. Mobilní inteligence 5. Geolokace

Více

Výkonnostní marketing velkých značek. Jan Jelínek

Výkonnostní marketing velkých značek. Jan Jelínek Výkonnostní marketing velkých značek Jan Jelínek We sell or else. Potíž mnoha textařů a agentur je ta, že nepřemýšlí o tom jak prodávat. Nikdy nepsali pro přímou odezvu. Nikdy nešli až na krev. Až donedávna

Více

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight!

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight! Prezentace nového projektu Business Spotlight Youlearna language that s hardwork. Youreada magazine that s entertainment. Youreada magazinandlearna language -that s Spotlight! Vydavatel: ECONOMIA a.s.

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

2009: Apple iphone 3Gs

2009: Apple iphone 3Gs MEDIA VČERA, V DNES A ZÍTRAZ VÝZKUM - TRENDY ČERVEN 2010 2010 Jsou výzkumy v médim dií důležité? A Step Ahead MEDIARESEARCH, a.s. 2 něco málo m z historie měřm ěření 1876 Graham Bell 2009: Apple iphone

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Remarketing. František Štrupl. Industry manager Retail ecommerce. Ecommerce forum 28. 5. 2014

Remarketing. František Štrupl. Industry manager Retail ecommerce. Ecommerce forum 28. 5. 2014 Remarketing František Štrupl Industry manager Retail ecommerce Ecommerce forum 28. 5. 2014 Cílem je konverze Vaše cílová skupina Váš web Jedna návštěva většinou nestačí 96% Opustí stránky bez požadované

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Mobilní reklama očima zákazníků internetová populace online research

Mobilní reklama očima zákazníků internetová populace online research Mobilní reklama očima zákazníků internetová populace online research 1 ..před rokem jsme se ptali Mobilní reklama Již dlouho se o ní hodně mluví ALE existuje vůbec??? Chodí Vám na mobilní telefon reklamní

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5 Strana 0/16 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Hlavní závěry výzkumu 3 3. Detailní výsledky výzkumu 5 3.1 PREDIKCE VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2015-17 5 3.2 PREDIKCE VÝVOJE MIKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe 1 Stav e-commerce v České republice se zaměřením na platební metody a porovnání s Evropou 2 Nakupování

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více