DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE Čeněk Celer ÚVOD V době digitalizace dochází nejen k růstu globálního inzertního trhu, ale také k restrukturalizaci reklamního prostoru. Největší rozvoj dnes prožívá digitální (internetová a mobilní) inzerce. Moderní technologie umožňují také nebývalý rozvoj nejnavštěvovanějšího mediatypu televize. Internet přestává být specifickou mediální aktivitou a stává se jakýmsi akcelerátorem globalizace. Autor příspěvku se proto pokusil monitorovat na počátku roku 2014 situaci v této oblasti marketingových aktivit. Oslovil 125 firem působících v severních Čechách. Rozhodující většina oslovených firem považuje reklamu za nejdůležitější nástroj komunikačního mixu. 1 GLOBÁLNÍ REKLAMNÍ VÝDAJE SE ZVYŠUJÍ Podle mediální agentury ZenithOptimedia bude reklama v nadcházejících třech letech nadále posilovat globální reklamní investice se mají zvýšit z 3,9 % v roce 2013 na letošních 5,5 %. V roce 2015 se očekává zvýšení o téměř 6 % a o rok později dokonce o 6,1 %.[11] Tento růst je důsledkem zlepšení globální ekonomiky. Zatímco se podle společnosti Nielsen AdView Pulse v roce 2013 globální reklamní investice zvyšovaly, evropské výdaje na reklamu poklesly o 3 %. Evropa byla dlouhodobě poznamenána hospodářskou recesí a na rozdíl od jiných světových regionů zde reklamní investice minimálně stagnovaly. V zemích jižní Evropy klesaly dokonce významně. Od roku 2007 se snížil v evropských zemích objem mediálních investic o 15 %. V tomto období však výdaje do internetové reklamy v ČR stoupaly.[10] Koncem roku 2013 také mnohá evropská média zaznamenala určitý nárůst reklamních výdajů [4]. ZenithOptimedia předpokládá, že se reklamní investice v Evropě letos zvětší o 0,7 % bude to poprvé od roku 2010.[11] Podíl mediatypů na světových reklamních výdajích charakterizuje tabulka č. 1 Tab. 1: Podíl mediatypů na světových reklamních výdajích v roce 2013 Mediatyp Podíl v % Televize 57,6 Noviny 18,8 Časopisy 9,9 Rádio 5,4 Internet 4,5 Venkovní 3,5 Kino 0,3 Zdroj: [5] Předpokládanou strukturu ceníkových hodnot současného českého inzertního prostoru zachycuje obr. č. 1. Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů inzerce. Hodnota je stanovena na základě ceníků daných formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

2 Obr. 1: Struktura hodnoty českého reklamního prostoru v roce 2013 Zdroj: Vlastní zpracování dle [6] Nejsilnějším reklamním mediem stále zůstává televize. I na evropském trhu byla jediným mediatypem, kterého se podle Nielsenu pokles výdajů nijak nedotkl. Zatímco v době recese evropské investice určené do digitální reklamy klesaly nejvíc ze všech mediatypů, v Asii meziročně rostly téměř o 60 %.[4] 2 CÍL A METODIKA Pro zjištění stavu inzertního trhu na severu Čech byl použit sběr primárních dat prostřednictvím písemného dotazování. Šetření probíhalo na jaře 2014, počet dotazovaných podniků 125. Důležitými ukazateli pro zkoumání stavu bylo stanovení velikosti dotazovaných firem a jejich kapitálové základny a předmětu podnikání. 66 firem patří do kategorie malých a středních podniků (do 50 zaměstnanců), 24 podniky zaměstnávají osob a 21 podnik má více než 251 zaměstnance. Téměř 80 % z nich tvoří podniky s domácím kapitálem, ostatní jsou součástí mezinárodní společnosti s centrálou mimo ČR, či s tuzemskou centrálou. Více než pětina oslovených organizací se zabývá výrobou, téměř čtvrtina obchodem a 55 % působí v oblasti služeb. Jelikož nebylo možné splnit požadavky na reprezentativní výběr, byl použit náhodný výběr vzorku respondentů. Hlavní technikou sběru dat byl strukturovaný dotazník, který obsahoval 15 uzavřených otázek. Získané odpovědi respondentů byly zařazovány na základě analytického třídění, které umožnilo zkoumat vzájemné vztahy a závislosti mezi zjištěnými informacemi. 3 PODÍL DIGITÁLNÍ REKLAMY SE ZVYŠUJE Více jak 30 % oslovených podniků na severu Čech sleduje globální trend považují totiž reklamu za rozhodující formu komunikačního mixu (tab. č. 2), kterou hodlají dále rozšiřovat. Necelá čtvrtina pak pokládá za důležité rozvíjet podporu prodeje, 16 % se zaměří především na osobní prodej, 10 % public relations a přímý marketing. Tato tendence je patrná u všech oslovených podniků bez rozdílu velikosti. Tab. 2: Podíl výdajů podniků do jednotlivých forem komunikačního mixu v procentech Podíl výdajů v % do nad 80 Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Public relations Přímý marketing Jiná forma Z výzkumu je zřejmé, že více investují do komunikačního mixu podniky obchodu a služeb. Zejména pak do reklamy, public relations a přímého marketingu. Na reklamu vydávají poněkud méně podniky, které jsou součástí mezinárodních společností. Tuto okolnost zdůvodňují tím, že reklamní kampaně financují převážně jejich centrály. Daleko méně investují do public relations výrobní organizace. Do jiné formy zařazovaly oslovené podniky především digitální komunikaci, která zatím

3 není všeobecně považována za samostatný prvek komunikačního mixu. Nicméně se stále silněji projevuje tendence nechápat internet pouze jako komunikační kanál, ale jako další nástroj komunikačního mixu [9]. Tab. 3: Podíl reklamních výdajů podniků do mediaforem Podíl výdajů v % do nad 80 Televize Tisk Internet Rozhlas Venkovní Televize umožňuje bezkonkurenční zvětšení zásahu reklamy a vytvoření povědomí o značce i asociace se značkou spojované. I když je televize také v České republice se značným náskokem stále dominantní reklamním médiem, které v roce 2013 přilákalo více jak dvojnásobek výdajů na internetovou reklamu, v severočeském regionu zaujímá poslední místo. Je to způsobeno tím, že zdejší podniky se až na výjimky nezaměřují na celostátní trhy, popř. jsou součástí korporace s centrálou mimo sledovaný region. Ze sdělení respondentů vyplývá, že další příčinou této situace je vysoká cena tohoto média i na lokální úrovni. Nicméně v národním měřítku výdaje na televizní reklamu v roce 2014 mají vzrůst o 5,2 %, což představuje zvýšení oproti 4,4 % v roce Nejen tuzemské televizní reklamě letos nejvíc prospěla zimní olympiáda a mistrovství světa v kopané. [11] Televizní inzerce patří k nejluxusnějším reklamním produktům vzhledem k její ceně a širokému publiku, které osloví. To ovšem neznamená, že by měla být výhodnější než reklama na internetu, u které má zadavatel daleko větší přehled o jejím průběhu a úspěšnosti. Minulý rok vzrostly výdaje do tuzemské internetové reklamy o 16,2 % a ZenithOptimedia předpokládá, že do roku 2016 porostou v průměru až o 16 % ročně [11]. Tento trend potvrzují i výsledky autorova šetření: podíl výdajů na digitální reklamu je v regionu bezkonkurenčně největší. Více jak polovina dotazovaných podniků se chystá v nejbližším období rozšiřovat své reklamní aktivity prostřednictvím internetu, 22 % bude upřednostňovat reklamu v tisku, 17 % se zaměří na venkovní reklamu, 6 % na televizní a pouhá 4 % bude preferovat reklamu rozhlasovou. 4 VYUŽITÍ FOREM DIGITÁLNÍ REKLAMY Z autorova šetření také vyplývá, že třetina dotazovaných organizací nemá vlastní webové stránky. Jedná se především o menší podniky: restaurace, zdravotnická zařízení, kadeřnictví, stavební organizace a řemeslníky. Oslovené podniky samozřejmě využívají různé formy internetové reklamy. Z tabulky č. 4 je zřejmé, že se nejvíce věnují plošné (display, bannerové) reklamě, protože ta prostřednictvím multimediálních prvků nabízí širokou škálu využití - ať již jde o grafickou, textovou, flashovou nebo video formu propagace [3]. Jedná se o nejrychleji se rozvíjející formu, která by podle agentury ZenithOptimedia měla v příštích dvou letech růst až o 21 % ročně [11]. Se stejným úsilím aplikují podniky na severu Čech také textovou reklamu - tedy proklik bez grafických prvků na placené či neplacené odkazy. Mnohé z nich tak nastavují odkazy na další informace (hypertexty) včetně přímo placeného prokliku na své stránky (backlinks). Tab. 4: Využití forem digitální reklamy Forma Počet podniků Plošná reklama 41 Textová reklama 40 Intextová reklama 14 Přednostní výpis 21 marketing 36 Daleko méně objednávají oslovené podniky poměrně novou (2008) intextovou reklamu, zobrazující se přímo v textu webové stránky. Intextová reklama má většinou textovou podobu a může být doplněna o obrázek nebo video. Přednostní výpisy využívá každý pátý dotázaný podnik. K rychle se rozvíjejícím formám přímé elektronické komunikace patří také ing, což potvrzuje svými aktivitami

4 více jak třetina oslovených podniků. Je tomu tak proto, že marketing je jedním z efektivních nástrojů vytváření one-to-one komunikace, udržuje u příjemců zejména povědomí o značce. [8]. Tab. 5: Používání obchodních modelů Platba za: Využívání v % pevné umístění a čas (sponsorship) 33 proklik (CPC - cost per click, CTR click trought rate) 30 zobrazení (PPV pay per view) 14 proklik s aukční cenou (CPC - cost per click) 9 unikátní uživatele 9 akci (CPA - cost per action) 5 Nejčastěji sledované podniky používají obchodní model: platbu za pevné umístění a čas (tab. č. 5). Téměř stejný význam pro ně má i platba za proklik, která se skládá z ceny za jedno kliknutí, nebo z ceny vykalkulované ze základny míry prokliku s určenou maximální cenou za jeden klik. Méně je pak využívání platba za zobrazení při ceně stanovené zpravidla za tisíc zobrazení (CPT cost per thousend nebo CPM cost per mille), případně za jiné určité množství impresí (CPI cost per impression) [1], [9]. Většina dotazovaných organizací nemá ještě dostatečné zkušenosti s dalšími obchodními modely, které nabízí současný reklamní digitální trh. Jedná se zejména o aukční proklik, který upřednostňuje položky zařazované do produktových skupin, což umožňuje zvýšení pozice v produktovém detailu při řazení podle oblíbenosti. Tak se inzerent může sám rozhodnout, kolik zaplatí za získání potenciálního zákazníka. K málo využívaným modelům patří i platba za unikátní uživatele - cena za počet jedinečných uživatelů, kteří zhlédli reklamu. Reklama s platbou za unikátní klik je efektivní forma reklamy, kdy zadavatel platí jen za skutečného návštěvníka majícího zájem o jeho produkty. Nejméně využívaným modelem je platba za akci. Jedná se o skupinu metod založených na principu provizního prodeje, jako jsou platba za objednávku (PPS pay per sale), za registraci (PPL pay per lead), za příspěvek (PPP pay per post) a podobně. 5 NOVÉ FORMY DIGITÁLNÍ INZERCE Sociální sítě jsou zvláštní skupinou internetových služeb umožňující vzájemné virtuálněspolečenské propojování na internetu, komunikaci a společné aktivity. Kupř. v ČR jsou téměř 4,2 miliony uživatelů Facebooku; převažují ženy, největší skupinu tvoří lidé ve věkové kategorii v rozmezí 25 až 34 let.[1] Proto jsou sociální sítě vhodné pro ty podniky, které chtějí zlepšit svoji image a také vztahy se zákazníky. Podle ZenithOptimedia se sociální média mají v příštích dvou letech rozšiřovat až o 30 % ročně.[6] 53 oslovených podniků (43 %) využívá tento nástroj komunikace zejména proto, že umožňuje efektivně realizovat virální marketing, public relations, budovat značku i provádět loayality marketing. Podniky ze segmentu B2B tuto formu samozřejmě neuskutečňují. Popularita smartphonů, tabletů a používání těchto přístrojů k přístupu na internet roste [9]. Agentura emarketer očekává, že již na konci roku 2014 budou uživatelé mobilních telefonů realizovat dvě třetiny inzertních kliků a předpovídá, že za celý rok 2014 bude činit světový objem reklamy v klasickém vyhledávání 13 miliard USD a objem mobilní reklamy 9 miliard USD.[7] Dle predikcí ZenithOptimedia v roce 2016 dosáhnou investice do mobilní reklamy výše 45 miliard USD, což by mělo představovat 28 % investic do internetové reklamy a 7,6 % veškerých investic. To znamená, že do konce prognózovaného období předstihne mobilní reklama rádio, časopisy a venkovní reklamu a zaujme pozici čtvrtého největšího média na světě. [11] Mobilní marketing se hodí nejlépe pro levné a rychle dostupné zboží, u kterého není třeba příliš uvažovat [9]. Proto tento způsob komunikace aplikuje 38 sledovaných organizací (31 %). Nejpoužívanější formu mobilního marketingu tvoří cílené SMS a MMS (viz tab. č. 6). Daleko méně se uplatňují interaktivní SMS a MMS. Pouze jeden oslovený podnik aplikuje SMS hlasování a lokalizační SMS a MMS. Respondenti si dobře uvědomují, že inzertní SMS a MMS mají jistou ekonomickou bariéru (sdělení jsou většinou placená, bezplatné SMS brány nejsou pro zasílání reklamy efektivní, avšak y jsou zcela zdarma).

5 Tab. 6: Nejčastěji používané formy mobilního marketingu Forma mobilního marketingu Počet podniků Cílené SMS a MMS 18 Mobilní stránky 9 Mobilní aplikace 6 Interaktivní SMS a MMS 3 SMS hlasování 1 Lokalizačních SMS a MMS 1 ZÁVĚR Televize má jistě masivní mediální zásah, ale reklamní strategie vznikají většinou v interaktivním světě, a pak se dále rozvíjejí. Zadavatelé začínají v mnoha případech nahrazovat televizi internetovými kampaněmi, a to nejen z ekonomických důvodů. Roste míra využití digitálních médií na úkor médií tištěných, ať to jsou klasické kampaně, podniková periodika, nebo například výroční zprávy. Tento trend souvisí zejména s rozkvětem smartphonů a tabletů [8]. Jedním z nejdůležitějších trendů se stává multiscreening a zaměření komunikace obecně na mobilní zařízení, jejich cílení a mobilitu internetu. Po každé recesi, která vyvolává i změny v přemýšlení a fungování mnoha odvětví a subjektů, nastupuje pomalejší či rychlejší růst. Kdo se přizpůsobí, vyhrává. Z tohoto důvodu bude pro český reklamní trh rok 2014 zlomový. Také podniky na severu Čech začínají pomalu investovat a nebojí se zkoušet nová média. Chytřejší marketéři, kteří pracují s informacemi a inovují na správných místech, budou vítězit s pomocí výsledků šetření výzkumných agentur. Manažeři, kteří budou dále jen krátit rozpočty, budou ztrácet. Spolupráce mezi zadavateli a agenturami by se měla zefektivnit, stejně jako vzájemná kooperace jednotlivých agentur. Virtuální svět se stává realističtějším a nová média jsou stále častější součástí marketingových kampaní. LITERATURA [1] BECK, A. Google AdWords. Praha: Grada, ISBN [2] Deset let Facebooku: Miliarda uživatelů, úspěch celebrit i zpackaný úpis akcií. [online]. Investiční web, [cit ]. Dostupné z: facebook-si-za-deset-let-existence-ziskal-pres-miliardu-uzivatelu/ [3] FOX, V. Marketing ve věku společnosti Google. Brno: Computer Press, ISBN [4] Global adveiw pulse lite Q [online]. Media and Enterteinment. Nielsen, [cit ]. Dostupné z: [5] Globální reklamní investice porostou znovu stejným tempem jako před finanční krizí. [online]. ZenithOptimedia, [cit ]. Dostupné z: aktuality/detail/54-globalni-reklamni-investice-porostou-znovu-stejnym-tempem-jako-predfinancni-krizi [6] HYNČICA, T. Mediatypy v letech 2012 a 2013: ceníková hodnota reklamy na internetu i nadále roste, na TV trhu nastal 8% pokles. [online]. MediaRESEARCH, [cit ]. Dostupné z: cenikova-hodnota-reklamy-na-internetu-i-nadale-roste-na-tv-trhu-nastal-8-pokles [7] Charting Mobile Marketing. [online]. emarketer, [cit ]. Dostupné z: https://www. emarketer.com/go/coverage/mobilemarketing.aspx [8] JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press, ISBN [9] KOLEKTIV AUTORŮ. Online marketing - Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, ISBN [10] Trendy v návštěvnosti internetu. Ročenka [online]. Praha: NetMonitor, [cit ]. Dostupné z: netmonitor_rocenka_ 2013.pdf [11] ZenithOptimedia: ekonomika roste, reklamní výdaje se budou postupně zvedat. [online]. Strategie.cz. [cit ]. Dostupné z:

6 ekonomika-roste-reklamni-vydaje-se-budou-postupne-zvedat #utm_medium=selfpromo&utm_source =e15&u tm_campaign=copylink Adresa autora: Doc. Ing. Čeněk Celer Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L., Fakulta sociálně ekonomická, Katedra managementu THE DIGITAL ADVERTISING SPACE GETS BIGGER Abstract The biggest progress today goes through digital (Internet and mobile) advertising. The Internet ceases being the specific media activity and is becoming some kind of accelerator of globalization. One of the most important trends is becoming multiscreening and concentration of communication on mobile devices, their aiming and mobility of the Internet generally. Research in 125 North Bohemian companies shows that more than half is going to expand their advertising activities via the Internet in the next period, 22 % will prefer press advertising, 17 % will focus on outside advertising, 6 % on TV commercials and only 4 % will give preference to radio commercials. Business services companies invest more in the communication mix - mainly in commercial, public relations and direct marketing. Companies that are parts of international companies put less money into commercial. This circumstance they explain that advertising campaigns are mostly financed by their centrals. Production organizations invest much less in public relations. One third of respondent organizations don t have own websites. It s mainly about smaller companies: restaurants, medical facilities, hairdressing salons, construction companies and craftsmen. Key words digitalization, commercial, mobile marketing, communication. JEL Classification M 37

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com Case Study internetová kampaň Kategorie: politická reklama Termín: 19.01. - 31.1.2006 Zadavatel: CEVRO- liberální konzervativní akademie Tvorba www: Multimédia ateliér, s.r.o. Internetová kampaň: BenedaGroup.com

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MIROSLAV KRÁL Managing Partner, MarketUP 1996-2010 Řízení prodeje, distribuce a marketingu v nadnárodních technologických společnostech

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Co rok dal: nové formáty a funkce. Jan Bednář, Jindřich Benko

Co rok dal: nové formáty a funkce. Jan Bednář, Jindřich Benko Co rok dal: nové formáty a funkce Jan Bednář, Jindřich Benko # Kampaně v Nákupech Google od října 2013 Kampaně v Nákupech Google: Zaměřené na obchod Usnadněte si správu a nabízení cen za inzerci produktů.

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více

Remarketing. František Štrupl. Industry manager Retail ecommerce. Ecommerce forum 28. 5. 2014

Remarketing. František Štrupl. Industry manager Retail ecommerce. Ecommerce forum 28. 5. 2014 Remarketing František Štrupl Industry manager Retail ecommerce Ecommerce forum 28. 5. 2014 Cílem je konverze Vaše cílová skupina Váš web Jedna návštěva většinou nestačí 96% Opustí stránky bez požadované

Více

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Konference Internetový Marketing Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Co je display reklama? SEO SEM (včetně PPC) Affiliate Textové formáty Bannerové formáty Netradiční formáty Speciální

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Porovnání mediatypů Silné stránky TV reklama Audiovizuální komunikace => emocionální spojení s příjemcem! Spojení zvuku, obrazu a pohybu velmi přesvědčivé

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička Zbožové vyhledávače Autor ebooku: Jakub Velička Obsah Co jsou vyhledávače zboží a proč je používat? 4 Zboží.cz 5 Jak funguje? 5 Možnosti optimalizace 8 Datový soubor (XML feed) 8 Technické chyby 8 Obsahové

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Martina Lambert Praha 19.5.2011 Strana 1 Obsah Příprava on-line kampaně Průběžná kontrola a vyhodnocení Měřit, měřit, měřit (aneb jaké nástroje

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Mobilní reklama přes PPC

Mobilní reklama přes PPC Mobilní reklama přes PPC Autor ebooku: Jakub Chour Tuesday Business Network, pořadatel konference Mobile Internet Forum, doporučuje tuto knihu: E-book obsahuje mnoho zajímavých informací o mobilním marketingu.

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Historie, smysl, velikost trhu, Search versus obsahové sítě

Historie, smysl, velikost trhu, Search versus obsahové sítě Věra Koukalová Věra je Performance Advertising Manager v H1.cz, jejím úkolem je naplnění PA strategie ve vertikále Search, tedy budování výkonu, automatizace a využívání nových technologií pro vyhledávače.

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Efektivita PPC reklamy ve vyhledávačích. Internet Advertising Conference 25.4.2013

Efektivita PPC reklamy ve vyhledávačích. Internet Advertising Conference 25.4.2013 Efektivita PPC reklamy ve vyhledávačích Internet Advertising Conference 25.4.2013 2020 Efektivita PPC reklamy ve vyhledávačích Optimics 2 GOOGLE GLASS g.co/projectglass youtu.be/_mrf0rbxieg GOOGLE ADWORDS

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz 2015 Obsah 1. 1.1 Představení portálu Proč spolupracovat právě se Senivia.cz 2. Reklamní balíčky 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Monitoring internetové reklamy

Monitoring internetové reklamy 1 Monitoring internetové reklamy Trendy internetové reklamy leden 2008 březen 2010 www.admonitoring.cz www.spir.cz Autor: Petr Kolář, analytik SPIR, petr.kolar@spir.cz, 13.4.2010 Miliardy Kč 2 Trendy v

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na

Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na Nejnavštěvovanější interiérový portál! Jednička v oblasti interiéru a bytové kultury máme nejvyšší návštěvnost cca 35.000 un/měsíc nejvyšší počet zobrazení 450.000

Více

Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma. 2014 SOCIFI Ltd. - 4G & WiFi monetization, promotion and advertising platform

Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma. 2014 SOCIFI Ltd. - 4G & WiFi monetization, promotion and advertising platform Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma 7 SOCIFI vznikla v britské digitální agentuře PositiveZero. Po 7 letech v digitálních médiích a 2 letech vývoje byla společnost SOCIFI představena veřejnosti

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Ceník reklamních ploch 2015

Ceník reklamních ploch 2015 Ceník reklamních ploch 2015 Celkové náhledy reklamních pozic na HLEDEJCENY.cz Reklamní pozice v katalogu detail produktu... 2 Reklamních pozice v katalogu procházení kategorií... 3 Leaderboard... 4 Komerční

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Facebook : časová osa a fakta 2004 Únor: Facebook založen jako studentská stránka

Více

ČESKÝ MOBILNÍ TRH A MÉDIA APLIKACE, PLATFORMY A PENÍZE. Jiří Vítek, Deputy Chief Digital Officer Ringier Axel Springer CZ jiri.vitek@ringier.

ČESKÝ MOBILNÍ TRH A MÉDIA APLIKACE, PLATFORMY A PENÍZE. Jiří Vítek, Deputy Chief Digital Officer Ringier Axel Springer CZ jiri.vitek@ringier. ČESKÝ MOBILNÍ TRH A MÉDIA APLIKACE, PLATFORMY A PENÍZE Jiří Vítek, Deputy Chief Digital Officer Ringier Axel Springer CZ jiri.vitek@ringier.cz BOOM MEDIÁLNÍCH MOBILNÍCH APLIKACÍ JE PRYČ The Daily uzavřen

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE Prezentace webových stránek Disney Channel Děti milují INTERAKTIVITU Co je www.disney.cz? jediné místo, kde děti a rodiče naleznou ty nejžhavější novinky z DISNEY

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

(politická) Reklama na internetu..." aneb Kontextová a PPC reklama v akci

(politická) Reklama na internetu... aneb Kontextová a PPC reklama v akci (politická) Reklama na internetu..." aneb Kontextová a PPC reklama v akci Pro klubové setkání CIMA 8.března 2006 Obsah prezentace Nákupní proces studie DoubleClick Cenové modely nákupu internetové reklamy

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

bìhej.com 7 000 PRŮMĚRNÝ NÁKLAD INTERNET ÈASOPIS

bìhej.com 7 000 PRŮMĚRNÝ NÁKLAD INTERNET ÈASOPIS bìhej.com bìžecké stránky psané bìžci PŘES 800 000 SHLÉDNUTÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSÍČNĚ PŘES 50 000 UNIKÁTNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBU MĚSÍČNĚ PŘES 12 000 REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ 23 000 ČTENÁŘŮ ČASOPISU BĚHEJ

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight!

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight! Prezentace nového projektu Business Spotlight Youlearna language that s hardwork. Youreada magazine that s entertainment. Youreada magazinandlearna language -that s Spotlight! Vydavatel: ECONOMIA a.s.

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Program. Co je a jak funguje RTB?! Jak vypadá RTB trh?! Kdy použít RTB?! přednosti! modelová použití! Jak na to?! Data

Program. Co je a jak funguje RTB?! Jak vypadá RTB trh?! Kdy použít RTB?! přednosti! modelová použití! Jak na to?! Data RTB Program Co je a jak funguje RTB?! Jak vypadá RTB trh?! Kdy použít RTB?! přednosti! modelová použití! Jak na to?! Data Co je a jak funguje RTB? RTB prodej reklamního prostoru v reálném čase 1. nabídka

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe 1 Stav e-commerce v České republice se zaměřením na platební metody a porovnání s Evropou 2 Nakupování

Více

Monitoring internetové reklamy

Monitoring internetové reklamy 1 Monitoring internetové reklamy Trendy internetové reklamy leden 2010 únor 2012 www.admonitoring.cz www.spir.cz 2 Vývoj výdajů do internetové reklamy Investice do internetové reklamy v loňském roce opět

Více

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde?

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde? www.mds.cz M D S R e p o r t s www.mds.cz Trávíte dlouhé hodiny srovnáváním dat tiskových médií? Vyjednáváte s médii lepší ceny inzerce? Ušetřete čas a buďte v obraze. Je tu MDS Reports! MDS Reports je

Více

Ceník online inzerce. Platný od 1. 4. 2015. Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty

Ceník online inzerce. Platný od 1. 4. 2015. Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty Ceník online inzerce Platný od 1. 4. 2015 Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty Platný od 1. 4. 2015 2 SALES KIT MINI IHNED.cz 795 097 RU,

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Přehled reklamních formátů na YouTube. duben 2015

Přehled reklamních formátů na YouTube. duben 2015 Přehled reklamních formátů na YouTube duben 2015 Formáty na YouTube Home Page YouTube Homepage - zásah na desktopu i mobilu + 2,1 mil. 100% zobrazení denně +650tis UU Formáty: 1. Video Masthead (aka Universal

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více