PROČ PRÁVĚ DIAMANT. Antwerp Investment s.r.o., IČ :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROČ PRÁVĚ DIAMANT. Antwerp Investment s.r.o., IČ 01676695 : +420776424828"

Transkript

1 PROČ PRÁVĚ DIAMANT

2 Obsah ÚVOD 3 NĚCO MÁLO Z HISTORIE 3 DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO STANOVENÍ CENY DIAMANTU 4 C cut (brus): 4 C carat (váha) 5 C color (barva) 6 C clarity (čistota) 8 MEZINÁRODNÍ STUPNICE ČISTOTY DIAMANTU: 8 CERTIFIKACE 10 Certifikát GIA: 12 Certifikát HRD: 13 Certifikát IGI: 14 JAK DIAMANT PRACUJE 14 Procentuální zhodnocení diamantů podle karátových kategorií za 1, 3, 5,10, 20 a 25 let 15 Procentuální zhodnocení ID 3,00-3,99 ct IF, D-M za 1, 3, 5,10, 20 a 25 let 15 Procentuální zhodnocení ID 5,00-5,99 ct VVS1, D-M za 1, 3, 5,10, 20 a 25 let 15 PROČ TEDY DIAMANT 16

3 Úvod Cílem tohoto manuálu je seznámit veřejnost s možností investice, nebo chcete-li, zhodnocení svých finančních prostředků do diamantů. Jsou zde popsány základní informace, které by měl každý, kdo takovou investici zvažuje, znát. Mnoho investorů v dnešní době řeší, jak efektivně naložit se svými penězi. Trh samozřejmě nabízí mnoho příležitostí. Produkty bank a pojišťoven, nemovitosti, kapitálové trhy a v neposlední řadě i komodity. U každé investice si musíme položit několik zásadních otázek. Co od investice očekávám zda mi jde o rychlé a výrazné zhodnocení, které je však vykoupeno výrazným rizikem ztráty, či uložit finance do některého produktu bank a pojišťoven s velice nízkým výnosem, avšak poměrně rychlým přístupem k penězům. Investicí do nemovitosti je možné získat pasivní příjem i zde však zhodnocení investice záleží na tom, jaké máme nájemníky, jakou mají platební morálku a zda nám náš majetek neznehodnotí. Společným jmenovatelem takových investic je skutečnost, že jsou registrované a informace o vašem majetku může získat i přes různá zabezpečení kdokoliv. Pokud však zvažuji dlouhodobou investici, která má za účel nejen zhodnocení ale i ochranu investovaných prostředků, pak je čas začít přemýšlet nad investicí do diamantu. Něco málo z historie Diamanty vznikaly za vysokých teplot a tlaků v horním zemském plášti až 200 km pod zemí, v průběhu sopečných erupcí. Pro krystalizaci diamantu je důležité rychlé zchlazení při průniku magmatu k povrchu. Nejčastější diamantonosnou horninou jsou lamprity a kimberlity. Na povrch vystupují jako sopouchy, což jsou tělesa komínovitého tvaru. Díky erozi občas dochází k uvolňování diamantů z matečné horniny. Voda je pak unáší do řek. Tak vznikají druhotná ložiska- - diamantonosné písky. Diamant je pojmenován podle řeckého adamas, nepřemožitelný. První písemné záznamy o diamantu jsou staré přes 2400 let. První nálezy pocházejí z dob 800 let před naším letopočtem z náplavů řeky Golcondy v Indii. V daňové knize psané sanskrtem se dozvídáme, že diamant byl zbožím, se kterým se v Indii běžně obchodovalo. I zde byl spojován s nepřemožitelností. Indické jméno vajra znamená hronoklín, zbraň vládce nebes Indry, kterou metá blesky. Ve starém Řecku považovali lidé diamanty za slzy bohů, které spadly na zem". Do Evropy přivezl diamant nejspíš Alexandr Veliký z Egypta, kde patřil k mocným magickým drahokamům. V prvním století před naším letopočtem se o něm zmiňuje Gaius Plinius starší. Římané znali jen drobné diamanty. Často je používali v surovém stavu, způsob zpracování, opředený mnoha legendami, byl totiž dlouho utajován.

4 Od konce 14. století se centrem světového obchodu s diamanty staly Antwerpy. Do 18. století byla jediným zdrojem diamantů Indie a Borneo. Tradiční naleziště diamantů jsou v okolí města Kimberley v Jihoafrické republice, v Botswaně, Angole, Namibii. Podobná naleziště jsou na Sibiři, roku 1961 byla objevena ložiska v Sierra Leone. Diamaty se těží i v Austrálii, v současné době také v Kanadě. Důležité parametry pro stanovení ceny diamantu Každého zájemce o koupi diamantu bude jistě zajímat jak je stanovena částka, kterou bude muset za tento krásný nerost zaplatit, jinými slovy jaké parametry jsou ty určující pro stanovení ceny diamantu. Diamant je jediný drahý kámen, který má přesně stanovené a měřitelné parametry hodnocení stanovující jeho cenu. Základní parametry se nazývají "4C", toto označení je odvozeno od prvních písmen všech čtyř anglických názvů jednotlivých parametrů carat, cut, color, clarity. Stanovení uvedených parametrů je prováděno ve specializovaných gemologických laboratořích, kde jsou za pomoci laboratorních přístrojů a za přesně stanovených podmínek tyto parametry zjištěny. Zde jsou také, kromě těchto čtyř základních, hodnoceny i další podpůrné parametry pro přesnější stanovení ceny vybroušeného kamene. C cut (brus): Kvalitně provedený brus je klíčový pro odhalení pravé krásy diamantu. Surový diamant je důležité ještě před případným dělením a broušením velmi pečlivě prostudovat a následně stanovit takový typ brusu, který odstraní maximum nečistot a nedokonalostí při minimálních ztrátách diamantové hmoty. Nejčastěji jsou diamanty broušeny do kulatého (round) tvaru, nebo do tvaru princess. Kulatý brus je známý pod pojmem Briliantový brus. Zde je důležité si uvědomit, že briliant je typ brusu a nikoliv surovina. Proporce byly ještě před nedávnem vnímány (a v mnoha laboratořích tak vnímány i dnes) pouze jako soubor číselných měření, který dopodrobna popisoval celý kámen pomocí délek a úhlů. Výsledné hodnoty byly následně porovnávány

5 s tabulkovými hodnotami. Na základě tohoto porovnání byl stanoven stupeň kvality proporcí brusu. Krása diamantu závisí ve velké míře na kvalitě jeho vybroušení. Nejdůležitějšími hodnocenými parametry jsou: brilance - hodnotí množství odraženého bílého světla z vybroušeného kamene oheň - vyjadřuje spektrální barvy, do kterých se rozkládá světlo vycházející z vybroušeného kamene jiskra - znamená stupeň hry barev při pohybu vybroušeným kamenem, nebo při pohybu hlavy pozorovatele Symetrii brusu určují zejména pozice tabulky a kalety ve středu brusu, stejnoměrná velikost, pravidelnost a souměrnost faset, rundisty a kalety. Dalším velice důležitým faktorem je kvalita opracování. Při méně kvalitním opracování může dojít k tomu, že má diamant nerovný nebo spálený povrch faset, rýhy na fasetách, abraze na hranách, na povrchu viditelné linie srůstu původních krystalů, různá poškození hran, ploch nebo špičky (kalety) pavilonu. Nejkvalitněji provedený brus může mít efekt srdce a šípy. Diamant vybroušený ideálním brusem nejlepším možným způsobem kombinuje vliv jednotlivých parametrů na konečný vzhled kamene. Kámen je živý a jiskřivý, upoutá na první pohled. C carat (váha) Pro stanovení hmotnosti diamantu je používána jednotka jeden metrický karát, který je mezinárodně označován zkratkou ct. Tato váhová jednotka je používána u většiny drahých kamenů. 1ct = 200mg = 0,2g Stanovení hmotnosti je prováděno vážením s přesností na tisícinu karátu. Povolená odchylka měření je 0,001ct.

6 Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky. Na základě tohoto pak hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 x výška x 0,0061. Pro případ využití této metody k určení hmotnosti na základě rozměrů diamantu je používán tzv. úchylkoměr. Jednotka karát se začala používat již na středověkých tržištích. Zde bylo nutností stanovit měrnou váhovou jednotku pro obchodování s drahými kameny, resp. pro jejich vyvažování. K tomuto účelu se začaly používat semena svatojánského chleba. Tato semena mají tu vlastnost, že všechna váží stejně. Anglický název chlebovníku je carob, od tohoto slova vznikl název carat = karát. Důležité je nezaměňovat karát ct jako váhovou jednotku s karátem - kt u zlata - označení ryzosti, poměru zlata ve slitině. C color (barva) Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Nejčastěji se přírodní diamant vyskytuje v odstínech bílé barvy, která plynule přechází v tónech lehce do žluta. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barevných odstínů, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Nejbělejší odstín je klasifikován písmenem D.

7 Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem. Musí být dodrženy standardní podmínky pozorování, např. normalizované světlo o 5000/5500 K (D55), a standardní postupy pro zařazení pozorovaného kamene do určité barevné třídy. Barvu lze určovat rovněž pomocí přístrojového vybavení. Jako příklad takového přístroje lze uvést Sarin Colibri. I přes tuto možnost se stále používá ruční metoda pomocí sady vzorkových kamenů. Jako jeden z pomocných parametrů, který obecně vzato, nemá u diamantu žádný praktický význam, je fluorescence. Vliv fluorescence na cenu diamantu se ale různí. Zatímco v Americe jsou lehce tónované diamanty s fluorescencí velmi vyhledávány a mají tedy o 5-10% vyšší hodnotu, než diamanty bez fluorescence, trh v Evropě je zcela opačný. Diamanty se silnou fluorescencí nalézají v Evropě jen málo obdivovatelů. Tento pomocný parametr se hodnotí pomocí UV záření a popisuje se výrazy žádná slabá střední silná.

8 Barevné diamanty jsou známy pod obchodním názvem fancycolors (fancy barvy, fantazijní barvy). Diamanty fancy barev jsou velmi vzácné a nesmírně drahé, obzvláště jsou-li barvy syté (cena stovky tisíc US dolarů za karát). Diamanty fancy barev, které mají čistotu a zřetelnou barvu, se popisují individuálně. Tyto kameny nejsou většinou obchodovány běžným způsobem, ale cestou aukcí. Z běžných diamantů jsou nejcennější zcela bezbarvé diamanty. V tomto ohledu jsou diamanty jediné drahokamy, u kterých se cení bezbarvost. C clarity (čistota) Čistota diamantu je dána množstvím v něm obsažených nečistot. Tyto nečistoty mohou být vnitřní a vnější. Vnitřní se nazývají inkluze (tmavý uhlík", bílý led", praskliny, atd.), které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Vnější (vrypy, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež vznikly opracováním, nebo je nebylo možné opracováním odstranit. Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty pozorovanému diamantu. Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným zvětšením. MEZINÁRODNÍ STUPNICE ČISTOTY DIAMANTU:

9 LC (Loupe-Clean) nebo IF ( Internal Flawless): Diamant neobsahuje žádné vnitřní vady viditelné při 10-násobném zvětšení. Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli. VVS* (Very Very Small) (VVS 1, VVS 2): Diamanty obsahují velmi malé inkluze, velmi těžko objevitelné s použitím 10-násobně zvětšující lupy. Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli. VS* (Very Small) (VS 1,VS 2): Velmi malé inkluze, obtížně registrovatelné s použitím 10-násobné zvětšující lupy. SI* (Small Inclusions) ( SI 1, SI 2, SI 3): Malé inkluze snadno objevitelné kvalifikovaným pozorovatelem při použití 10-násobné zvětšující lupy. V některých případech mohou být inkluze viditelné pouhým okem. PI (Pique): Inkluze zpravidla viditelné v broušeném kameni pouhým okem, které nemají negativní vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.

10 P II (Pique II): Inkluze snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, mající vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu. P III (Pique III): Rozsáhlé inkluze velmi snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, ovlivňující optické vlastnosti i soudržnost diamantu. Certifikace Průvodním dokladem každého diamantu je jeho certifikát vystavený gemologickou laboratoří, která vybroušený diamant hodnotila a stanovila všechny jeho určující parametry. Certifikát je veřejná listina, jejíž pravost si lze ověřit přímo na webových stránkách příslušné geologické laboratoře. Certifikát, stejně jako například velký technický průkaz od Vašeho vozidla obsahuje číslo, datum vystavení, název laboratoře jež certifikát vystavila, ochranné prvky a veškeré potřebné údaje a parametry k přesné identifikaci diamantu, k němuž byl vystaven. Pokud byste se však rozhodli ověřit, zda má Váš diamant opravdu deklarované parametry, je možné jej nechat recertifikovat v kterékoliv gemologické laboratoři. Jako velice rychlá a spolehlivá možnost pro ověření, zda máme opravdu přírodní diamant je použití tzv. diamantových testerů. Pracuje na bázi měrné tepelné vodivosti, jejíž hodnotu má diamant zcela specifickou.

11

12 Certifikát GIA:

13 Certifikát HRD:

14 Certifikát IGI: Jak diamant pracuje Diamant je středně až dlouhodobá konzervativní investice. Nemá žádnou výraznou volatilitu. Dá se říci, že cena diamantu buď stagnuje, nebo se zvyšuje. Bylo by určitě nekorektní tvrdit, že se cena diamantu vůbec nesnižuje. Velice zřídka se stane, že cena poklesne. Toto snížení ceny se pohybuje buď v jednotkách, ale většinou desetinách procent. Z hlediska dlouhodobosti této investice jsou tato čísla absolutně zanedbatelná.

15 V následující tabulce je vidět, jaké bylo zhodnocení diamantů za posledních 25 let nazpět Procentuální zhodnocení diamantů podle karátových kategorií za 1, 3, 5,10, 20 a 25 let CARAT average max % average max % average max % average max % average max % average max % 1-1, ,5-1, , , , , Roky Pro názornost je vhodné uvést ještě alespoň dva příklady konkrétních diamantů dle parametrů Procentuální zhodnocení ID 3,00-3,99 ct IF, D-M za 1, 3, 5,10, 20 a 25 let D E F G H I J K L M 1 rok 3 roky 5 let 10 let 20 let 25 let Procentuální zhodnocení ID 5,00-5,99 ct VVS1, D-M za 1, 3, 5,10, 20 a 25 let D E F G H I J K L M 1 rok 3 roky 5 let 10 let 20 let 25 let

16 Proč tedy diamant Diamanty chrání Vaše úspory a zároveň zvyšuji hodnotu Vašeho majetku, překonávají tak mnoho jiných forem investic. Diamanty si drží svoji cenu, za posledních 100 let ceny diamantů nezažily téměř žádný propad. Diamanty nepodléhají propadům ekonomiky, politickým a sociálním krizím, výkyvům na akciových trzích, na jejich hodnotu nemají vliv ani rizika propadu měn, naopak v dobách ekonomických krizí se hodnota diamantů zvyšuje. Diamanty jsou tím nejkoncentrovanějším uchovatelem hodnoty, nevyžadují žádnou údržbu ani daiší investice s cílem zajistit dobrou návratnost. Diamanty neznají hranice, vybroušené diamanty jsou volně obchodovatelné po celém světě. Diamanty jsou hmatatelným aktivem a diskrétní, vysoce mobilní a neregistrovanou komoditou. Diamanty jsou přesně specifikovány. Jejich parametry a pravost jsou garantovány certifikátem pravosti popsán v certifikátu vydávaném nezávislou gemologickou laboratoří. Diamanty mají, na základě kvalitativních parametrů (4C) stanovenou cenu v každé kategorii podle celosvětového velkoobchodního ceníku Rapaport Diamond Report" maloobchodní cena je stanovená v IDEX Diamond Report". Diamanty jsou směnitelné za peníze kdekoli na světě. Diamanty jsou téměř nezničitelné a nepodléhají módním trendům. Diamanty jsou symbolem prosperity, krásy a bohatství.

Fyzikální, chemické a optické vlastnosti diamantů

Fyzikální, chemické a optické vlastnosti diamantů Veškerý textový obsah a část fotodokumentace je převzata z publikace DIAMONDS, jejímž autorem je přední český gemolog Ing. Jaroslav Jiránek a y webové prezentace společnosti DIC. Vznik Diamantů Naleziště

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Desatero úspěšného investora

Desatero úspěšného investora investiční průvodce II/III obsah Pro koho jsou vhodné fondy? IV Do čeho investují milionáři V Je krize? Vsaďte na zlato VI VIII Uložit peníze do umění je módním hitem IX XI Alternativní investice mají

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU LONG-TERM

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích Investing available funds on financial markets Milan Široký Plzeň 2012 Čestné

Více

Vyhodnocení výnosu a rizika vybraných komodit na světových trzích

Vyhodnocení výnosu a rizika vybraných komodit na světových trzích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská

Více

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory listopad

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech

Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech Část I Strategie pro každý případ Výběr certifikátů ve 3 krocích Vytváření a význam trhu certifikátů Který produkt je vhodný pro který typ investora? Část

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

NEWSLETTER 3 2011 OBCHODNÍ SDĚLENÍ

NEWSLETTER 3 2011 OBCHODNÍ SDĚLENÍ NEWSLETTER 3 2011 OBCHODNÍ SDĚLENÍ 23.9.2011 Vážení obchodní přátelé, děkujeme za Váš zájem o náš Newsletter. Je to pro nás velmi zavazující. Oproti prvnímu vydání budeme toto třetí vydání rozesílat na

Více

Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky

Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Fialová Finance Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek,

Více