Terminál EMV/ELV NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminál EMV/ELV NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Terminál EMV/ELV NÁVOD K OBSLUZE

2 Obsah 1. Úvod 1.1. Terminál Čisticí karta Ovládací tlačítka Tlačítka pro rychlý výběr Výměna role papíru Životnost termopapíru Test spojení Transakce 2.1. Transakce s platebními kartami v systému elektronického inkasa (ELV) Transakce s debetními a kreditními kartami Stornování poslední transakce Manuální zadání transakce s kreditní kartou (volitelné) Dobropis na kreditní kartu (volitelné) Předautorizace/rezervace částky na kreditní kartě (volitelné) Zaúčtování po předautorizaci (volitelné) Transakce s kreditní/platební kartou se spropitným (volitelné) Předběžný doklad (volitelné) Administrativní úkony 3.1. Tisk kopie dokladu Průběžná zpráva Uzávěrka Ostatní 4.1. Co dělat, když... - chybová hlášení a upozornění na displeji Restartování terminálu při problémech Zvláštnosti terminálu GPRS Registrace v systému hobex-partnernet Přihlášení do systému PartnerNet Přehled funkcí systému PartnerNet Obrat / přehled transakcí Zásady pro platby platebními kartami Bezpečnostní prvky kreditních karet Seznam odpovědních kódů (RC) (c) hobex AG - Gunther Engetsberger 11, verze 7 2

3 Úvod 1.1. Terminál Přihrádka na papír Čtečka magnetických proužků Displej Tlačítko [Nabídka] Tlačítka [p] a [q] Tlačítko [STOP] Tlačítko [C] Tlačítko [OK] Posuv papíru Čtečka čipů 1.2. Čisticí karta 3

4 Úvod 1.3. Ovládací tlačítka Šipka dolů [q] Šipka nahoru [p] Tlačítko [Nabídka] Tlačítko [OK] k potvrzení zadaného údaje Tlačítko [STOP] k přerušení procesu Tlačítko [C] k opravě nesprávně zadaného údaje 1.4. Tlačítka pro rychlý výběr Terminál má celkem 7 tlačítek pro rychlý výběr, k nimž jsou přiřazeny tyto funkce: Tlačítko [1] Manuální prodej (volitelné viz strana č. 10) Tlačítko [2] Dobropis (volitelné viz strana č. 11) Tlačítko [3] Předautorizace (volitelné viz strana č. 12) Tlačítko [4] Zaúčtování po předautorizaci (viz strana č. 13) Tlačítko (6) Spropitné doúčtovat (volitelné viz strana č. 14) Tlačítko [7] Storno (viz strana č. 9) Tlačítko [8] Kopie dokladu (viz strana č. 18) 4

5 Úvod 1.5. Výměna role papíru Terminál je vybaven termotiskárnou, která umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu role papíru. Při výměně role mějte na paměti, že musíte použít termopapír. Na termopapír je možné tisknout pouze na jednu stranu, na druhé straně musí být vytisknutý text inkasa podle vzoru společnosti hobex. Jiný termopapír se z právních důvodů nesmí používat. Když se role papíru spotřebuje, zobrazí se na displeji varování. Výměna papíru ve čtyřech krocích: Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 1: Zlehka zatlačíte na západku a otevřete kryt. Obr. 2: Vyjměte zbývající roli papíru. Obr. 3: Vložte novou roli papíru. Konec papíru musí procházet zespodu dopředu. Obr. 4: Zavřete kryt a lehce na něj zatlačte, aby západka zacvakla Životnost termopapíru Při řádném uchovávání dokladů vytištěných na termopapíře, tedy při pokojové teplotě 18 až 25 C a relativní vlhkosti vzduchu max. 40 až 60 % a na místě chráněném před světlem, je zaručena čitelnost písma po dobu min. 7 let. Životnost tisku na termpopapíru ovlivňují mimo jiné: -- dlouhodobé působení teplot vyšších než 40 C nebo přímé sluneční světlo, -- uchovávání ve vlhkém nebo mokrém prostředí po delší dobu, -- kontakt se změkčovadly obsaženými např. ve fóliích z PVC, průhledných deskách a taškách na dokumenty atd., -- kontakt s oleji, tuky, alkoholem nebo agresivními chemikáliemi. Nepříznivý dopad na trvanlivost písma se kombinací několika těchto vlivů najednou ještě znásobuje. Proto je třeba se vyvarovat všech vlivů, které zkracují životnost vytištěných dokladů. 5

6 Úvod 1.7. Test spojení Testem spojení se ověřuje, zda terminál dokáže navázat spojení se serverem. 1. Stiskněte tlačítko [Nabídka] 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Admin TRN a stiskněte tlačítko 4. Tlačítkem [q] přejděte na Test linky a stiskněte tlačítko 5. Terminál teď provede test připojení. 6. Vytiskne se doklad. Pokud je na něm vytištěný text (RC:007) Approved Admin, byl test připojení úspěšný. 6

7 Transakce 2.1. Transakce s platebními kartami v systému elektronického inkasa (ELV) Tato funkce je dostupná, pokud identifikační číslo Vašeho terminálu začíná na AHE. U této funkce je možné provádět transakce výhradně s rakouskými, německými a nizozemskými platebními kartami. 1. Protáhněte kartu čtečkou magnetického proužku. Magnetický proužek karty musí směřovat k terminálu. 2. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100) a stiskněte tlačítko 3. Pokud je zobrazená částka správně, stiskněte tlačítko [OK], pokud ne, stiskněte tlačítko [STOP]. 4. Pokud máte aktivovánu funkci spropitného pro dodatečné zaúčtování spropitného, stiskněte tlačítko [OK], jinak stiskněte [STOP]. 5. Máte-li tuto funkci aktivovanou, zadejte částku spropitného v centech a stiskněte tlačítko 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka. Požádejte zákazníka, aby ho podepsal. UPOZORNĚNÍ: 7. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. Podpis na dokladu porovnejte s podpisem na kartě. Oba podpisy musejí být totožné! Pokud nejsou, transakci stornujte! 7

8 Transakce 2.2. Transakce s debetními a kreditními kartami Při provádění transakcí s debetními a kreditními kartami postupujte prosím podle tohoto návodu: 1. Zasuňte kartu do čtečky čipu. 2. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100) a stiskněte tlačítko 3. Požádejte zákazníka, aby zadal PIN (je-li vyžadován), a stiskněte tlačítko 4. Pokud PIN vyžadován není a transakce je úspěšná, požádejte zákazníka, aby se na doklad podepsal do řádku pro podpis. 5. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 6. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 8

9 Transakce 2.3. Stornování poslední transakce Stornovat je možné pouze poslední prováděnou transakci. Předchozí transakce stornovat již NELZE. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [7] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Zrušení TRN a stiskněte tlačítko 4. Porovnejte čas zaúčtování a autorizační číslo s údaji na dokladu, který chcete stornovat. Jestliže se údaje shodují, stornujte transakci stisknutím tlačítka Pokud nejsou stejné, přerušte storno stisknutím tlačítka [STOP]. 5. Po úspěšném stornování transakce se vytiskne doklad. 6. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 9

10 Transakce 2.4. Manuální zadání transakce s kreditní kartou (volitelné) Manuální transakci (se zadáním čísla karty a data vypršení platnosti karty) je možné provádět pouze u kreditních karet. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [1] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Prodej a stiskněte tlačítko 4. Na klávesnici terminálu zadejte číslo karty. Stiskněte tlačítko 5. Zadejte datum vypršení platnosti karty ve formátu MMRR (např. únor 2009 = 0209). Stiskněte tlačítko 6. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100). Stiskněte tlačítko 7. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 8. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 10

11 Transakce 2.5. Dobropis na kreditní kartu (volitelné) Dobropis na kreditní kartu je možné provést pouze v případě, že byla předchozí platba, kterou chcete dobropisovat, provedena rovněž touto kreditní kartou. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [2] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Návrat a stiskněte tlačítko 4. Zasuňte kartu do čtečky čipu nebo (pokud kartu nemáte k dispozici) zadejte číslo karty manuálně a stiskněte tlačítko [OK] Zadejte manuálně datum vypršení platnosti karty a stiskněte tlačítko [OK] 5. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100). Stiskněte tlačítko 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 7. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 11

12 Transakce 2.6. Předautorizace kreditní karty (volitelné) Při tzv. předautorizaci se rezervuje částka ještě před provedením vlastní transakce. Tím je zajištěno, že bude částka při zaúčtování transakce k dispozici. Předautorizace platí pouze po určitou dobu a poté automaticky zaniká (viz Zvláštní podmínky pro platby kreditními kartami). Konečnou transakci lze uskutečnit kdykoli během této doby. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [3] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Předautorizace a stiskněte tlačítko 4. Zasuňte kartu do čtečky čipu nebo (pokud kartu nemáte k dispozici) zadejte číslo karty manuálně a stiskněte tlačítko [OK] Zadejte manuálně datum vypršení platnosti karty a stiskněte tlačítko [OK] 5. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100). Stiskněte tlačítko 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka. Ten budete potřebovat při pozdější skutečné transakci. 7. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 12

13 Transakce 2.7. Zaúčtování transakce po předautorizaci Předběžně autorizovanou transakci zaúčtujete pomocí funkce Dokončení P-AUT (dokončení autorizace). Částka transakce nesmí být vyšší než částka, která byla předběžně autorizovaná. Pro tuto transakci musí být k dispozici doklad o předautorizaci nebo autorizační kód získaný po telefonu. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [4] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Dokončení P-AUT a stiskněte tlačítko 4. Zasuňte kartu do čtečky čipu nebo (pokud kartu nemáte k dispozici) zadejte číslo karty manuálně a stiskněte tlačítko [OK] Zadejte manuálně datum vypršení platnosti karty a stiskněte tlačítko [OK] 5. Zadejte částku v centech. Částka nesmí být vyšší než částka schválená při předběžné autorizaci. Stiskněte tlačítko 6. Zadejte autorizační kód z dokladu o předautorizaci, a to včetně případných nul na začátku (např ). Písmena se zadávají opakovaným stisknutím příslušného číselného tlačítka (např. B se zadává tak, že třikrát stisknete tlačítko 2). 7. Zadejte potvrzující číslo z dokladu o předautorizaci, opět včetně případných nul na začátku (v případě účtování transakce s autorizačním kódem získaným po telefonu zadejte ). 8. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 13

14 Transakce 2.8. Transakce s kreditní kartou / debetní kartou se spropitným (volitelné) Spropitné lze - u transakcí s kódem PIN zaúčtovat pouze během příslušné transakce. - u transakcí s podpisem dodatečně zaúčtovat kdykoliv až do uzávěrky dne. Do paměti je možné uložit až 30 transakcí k dodatečnému zaúčtování spropitného. Pokud bude požadováno více transakcí, je třeba předtím zaúčtovat jiné transakce dodatečného zaúčtování spropitného. Může se jednat i o částku 0 eur, pokud nebylo poskytnuto žádné spropitné. 1. Pro zahájení transakce zasuňte kartu do čtečky čipu. 2. Zadejte částku (bez spropitného) v eurocentech (pro 1,00 euro tedy zadejte 100). Stiskněte [OK] 3. (u TX s PIN) Nechejte zákazníka potvrdit stisknutím [OK] 4. (u TX s PIN) Zákazník rozhodne, zda chce dát spropitné 5. (u TX s PIN) Zákazník zadá částku spropitného a potvrdí stisknutím tlačítka [OK] 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka 7. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 14

15 Transakce 2.9. Dodatečné zaúčtování spropitného (volitelné) Pokud zákazník zadal spropitné do příslušného řádku na dokladu, je možné touto funkcí spropitné dodatečně zaúčtovat. Při dodatečném zaúčtování je možné jako spropitné zadat max. 20 % z částky uvedené na dokladu. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [6] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Úprava spropit a stiskněte tlačítko 4. Vyberte doklad šipkami [ ] a [ ], prvních 6 číslic představuje autorizační kód originálního dokladu, číslice za čárkou udávají číslo dokladu. Stiskněte [OK] pro potvrzení. 5. Zadejte částku spropitného, potvrďte stisknutím [OK] Pro ukončení transakce bez dodatečného zaúčtování spropitného zadejte částku 0 a potvrďte stisknutím [OK] 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 15

16 Administrativní úkony 3.1. Tisk kopie dokladu Kopii dokladu můžete vytisknout pouze k naposledy vytištěnému dokladu. Takovým dokladem je i doklad o stornu, uzávěrce nebo testu spojení. 1. Stiskněte tlačítko [Nabídka] (nebo tlačítko rychlé volby [8] a pokračujte bodem 5). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Admin TRN a stiskněte tlačítko 4. Tlačítkem [q] přejděte na Kopie potvrzení a stiskněte tlačítko 5. Vytiskne se kopie dokladu. 16

17 Administrativní úkony 3.2. Průběžná zpráva Pomocí funkce Zwischen Bericht (Průběžná zpráva) si můžete vytisknout seznam všech transakcí uskutečněných od poslední uzávěrky. Součty transakcí se ale na rozdíl od uzávěrky nevynulují. Částky těchto transakcí se zahrnou do součtů v příští uzávěrce. 1. Stiskněte tlačítko [Nabídka] 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Admin TRN a stiskněte tlačítko 4. Tlačítkem [q] přejděte na Mezisoučet a stiskněte tlačítko 5. Terminál sestaví seznam transakcí a zároveň odešle případné neodeslané transakce elektronického inkasa. 6. Vytiskne se doklad. 17

18 Administrativní úkony 3.3. Uzávěrka Pomocí funkce Abschluss (Uzávěrka) se vytváří seznam všech transakcí uskutečněných od poslední uzávěrky a seznam transakcí k zaúčtování se opět vynuluje. Tuto funkci můžete případně spouštět také automaticky. V takovém případě probíhá automatická uzávěrka každý den (po dohodě s techniky společnosti hobex). 1. Stiskněte tlačítko [Nabídka] 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Admin TRN a stiskněte tlačítko 4. Tlačítkem [q] přejděte na Uzávěrka a stiskněte tlačítko 5. Terminál sestaví seznam transakcí a zároveň odešle případné neodeslané transakce elektronického inkasa. 6. Vytiskne se doklad. 18

19 Ostatní 4.1. Co dělat, když... - chybové zprávy a problémy s terminálem V této části uvádíme některé chybové zprávy a upozornění, které se mohou zobrazit na displeji terminálu. Toto upozornění (chyba při čtení čipu na kartě) se na displeji zobrazuje pouze krátce. Místo něj se pak zobrazí následující výzva ( MS Fallback starten? [Načíst údaje z magnetického proužku?]). Při čtení čipu na kartě došlo k chybě. Stiskněte tlačítko [OK], pokud chcete načíst údaje z magnetického proužku, a pokračujete jako obvykle. K ukončení transakce stiskněte tlačítko [STOP]. K zaúčtování transakce s touto kartou je třeba použít magnetický proužek. Stiskněte tlačítko [OK] a protáhněte kartu čtečkou magnetického proužku. Pokračujte jako obvykle. Rozdíl součtů Upozornění Summendifferenz (Rozdíl součtů) na uzávěrce znamená, že zřejmě došlo u některé z transakcí k nějakému problému. Takový případ může nastat, například pokud vytáhnete kartu příliš brzy nebo pokud provedete aktualizaci terminálu bez předchozí uzávěrky. Na dokladu o uzávěrce jsou vytištěny dva součty Terminal a HOST. Pro uzávěrku platí součet HOST. Ten je také uložen v datovém centru společnosti hobex Restartování terminálu při problémech Při kolísání napětí nebo po krátkém výpadku pevné nebo mobilní telefonní sítě se může stát, že terminál přestane reagovat. V takovém případě je možné terminál jednoduše restartovat současným stisknutím tlačítek [q], [p] a [STOP]. 19

20 Ostatní 4.3. Zvláštnosti terminálu GPRS V této části popisujeme některé zvláštnosti mobilního GPRS terminálu. K vypnutí GPRS terminálu je třeba na úvodní obrazovce stisknout tlačítko [STOP]. Terminál znovu zapnete stisknutím tlačítka Aby terminál fungoval optimálně, měl by být na displeji neustále zobrazen dobrý příjem (silný signál). (Nejsilnější signál se zobrazuje jako pět čárek.) První transakce, kterou provedete po zapnutí terminálu, může trvat o něco déle než normálně, protože se terminál musí nejprve přihlásit do sítě GPRS. K tomuto typu terminálu nabízíme jako doplňkové příslušenství ke zvýšení mobility dobíjecí kabel do auta. Někdy je po restartování GPRS terminálu nutné terminál ještě znovu zapnout stisknutím tlačítka 20

21 Ostatní 4.4. Registrace v systému hobex-partnernet Po zadání smluvních údajů do systému společnosti Hobex, obdržíte poštou písemné sdělení, obsahující heslo pro vstup do systému PartnerNet. Jestliže toto písemné sdělení neobdržíte, obraťte se na nás prosím telefonicky nebo prostřednictvím meilu. 21

22 Ostatní 4.5. Přihlášení do systému PartnerNet Jakmile obdržíte poštou přístupová data, otevřete v internetovém prohlížeči stránku Klikněte na odkaz Service a v rozbalené nabídce pak klikněte na Sit PartnerNet. Zadejte zde své Partner-ID (identifikační číslo partnera) a své heslo. Dále klikněte na Prihlaseni. Zobrazí se stránka s přehledem systému PartnerNet. Vaše identifikační číslo partnera najdete ve fakturách, dodacích listech nebo v některém z dokladů, který Vám byl zaslán společností hobex. 22

23 Ostatní 4.6. Přehled funkcí systému PartnerNet Toto je úvodní stránka systému PartnerNet. Jednotlivé funkce Vám nyní stručně představíme: 1. Úvodní stránka Kliknutím na tento odkaz se kdykoli vrátíte zpět na úvodní stránku. 2. Online obchod V online shopu systému PartnerNet můžete objednávat role papíru k terminálům Elite 730, 5100, 7310, 7780 a 7910 a akumulátory k terminálu Elite Nastavení Zde můžete upravovat své údaje a měnit heslo. 4. Záloha Produkt společnosti hobex. Podrobnosti najdete v části Služby. 5. Účty Zde můžete nahlížet na své měsíční disážioúčty. 6. Odhlášení Kliknutím na tento odkaz se ze systému PartnerNet odhlásíte. 7. Poslední převody Zde se zobrazují poslední převody zadané na Váš účet. Kliknutím na tlačítko Download (Stažení) si je můžete stáhnout do svého PC jako dokument ve formátu PDF. 8. Obrat Vaše obraty za jednotlivé měsíce. 9. Převod Již uskutečněné převody. 10. Náhled převodů Všechny, zatím neuskutečněné převody. 11. Uskutečněné převody, Již uskutečněné převody, rozdělené podle provozoven. rozdělené podle provozoven 12. Datum aktuálních dat Označuje, k jakému datu jsou údaje v systému hobex PartnerNet aktuální. 23

24 Transakce 4.7. Obrat / přehled transakcí Transakce si můžete v přehledu obratů zobrazovat chronologicky nebo podle data uzavření. Zadáním časového rozmezí od/do si můžete zobrazit jednotlivé obraty všech terminálů nebo obraty rozdělené podle identifikačního čísla terminálu. Po zadání parametrů klikněte na tlačítko Zobrazit. Budete-li chtít aktuální náhled vytisknout, klikněte na tlačítko verze pro tisk v PDF nebo verze ve formátu CSV, pokud budete chtít obraty dále upravovat např. v aplikaci Microsoft Excel. Pro podrobné zobrazení jednotlivých dnů klikněte na tlačítko Datum uzávěrky u příslušného dne. Zobrazí se denní přehled: Také v tomto náhledu můžete zadat několik terminálů najednou, pokud jich ve svých provozovnách používáte více. Data si můžete také vytisknout kliknutím na tlačítko Verze pro tisk nebo si je kliknutím na tlačítko Verze CSV stáhnout k dalšímu zpracování. 24

25 Transakce 4.8. Zásady pro platby platebními kartami Jako pomůcku pro provádění plateb kreditními a debetními kartami jsme pro Vás připravili soubor zásad pro platby platebními kartami. Tyto zásady najdete na stránce v nabídce Service a Downloadcenter. Přečtěte si je velmi pozorně. Představují výtah z podmínek ke smlouvě o platbách platebními kartami. 25

26 Ostatní 4.9. Bezpečnostní prvky kreditních karet Pole pro podpis je hustě úhlopříčně potištěno slovem VISA. Nad polem, pod ním nebo vedle něj je nápis Autorizovaný podpis v místním jazyce. V pravém horním rohu podpisového pole je vytištěno číslo karty a kód CVV2. Číslo karty se musí shodovat s číslem karty embosovaným na přední straně. Jako další bezpečnostní prvek se podobně jako vodoznak na bankovkách používá druhá holubice uprostřed karty, která je vidět pouze pod ultrafialovým světlem. Identifikační kód a jméno výrobce karty. Značka Visa (logo) v pravém horním rohu. Je bíle orámovaná. Těsně podél hran tohoto orámování je text napsaný mikropísmem. První 4 číslice z čísla karty, vytištěná nad embosovaným číslem karty nebo pod ním, jsou nedílnou součástí karty a musejí se shodovat se 4 prvními číslicemi embosovaného čísla karty. Jméno majitele karty Datum vypršení platnosti karty Vpravo vedle data vypršení platnosti je kurzívou vyraženo počáteční písmeno V ze slova Visa. Je ve stejné vodorovné linii jako datum vypršení platnosti. Holubice Visa se v hologramu jeví jako trojrozměrná. Při pohybování kartou mává oběma křídly. Čísla všech karet Visa začínají číslicí 4 a jsou 13místná (4 skupiny po číslicích) nebo 16místná (4 skupiny po 4 číslicích). První čtyři číslice embosovaného čísla karty se musejí shodovat s číslem vytištěným vlevo pod ním. V hologramu karet MasterCard se zobrazuje trojrozměrný obrázek dvou překrývajících se zeměkoulí s kontinenty, které se při naklápění karty zdánlivě pohybují. Hologram je začleněn do karty. Čísla všech karet MasterCard začínají 5. Rozmezí platnosti karty Bezpečnostní znak karty MasterCard je v řádku s datem platnosti. Na různých místech (ve 2. nebo 4. embosovaném řádku) může být používán ještě národní symbol (např. A v Rakousku). Pod ultrafialovým světlem jsou na přední straně karty vidět písmena M a C. V podpisovém proužku jsou vytištěny poslední čtyři číslice z čísla karty a vedle nich trojmístný kód CVC (Card Verification Code). Podpisový proužek je začleněn do karty a tvoří ho chemický papír, na kterém se snadno pozná případná manipulace. Slovo MasterCard je vytištěno v úhlu 45 červeně, žlutě a modře. 26

27 Ostatní Seznam odpovědních kódů (RC) Zamítnuto do 006 Platba OK 079, 080, 081, 083, Administrativní úkon OK 107 Překročen limit 010 Zamítnuto 065, 066, 072, 082, 084, 085, 087, 089, 050 Zamítnuto 098 Zamítnuto 051 Neplatná karta 101 Volám do autorizačního centra 052 Překročen limit pro nesprávný PIN 102 Volám do autorizačního centra 053 Zamítnuto 055 Nepovolená transakce 099, 100, Nepodporovaná karta až 120 Zamítnuto 057 Neplatná karta až 134 Zamítnuto až 059 Zamítnuto 200 Neplatné číslo karty Nesprávný PIN až 063 Zamítnuto 204 Zadejte menší částku až 066 Zamítnuto až 408 Zamítnuto Úspěšná aktualizace parametrů až 071 Zamítnuto 910 Zamítnuto 073 Autorizace není možná 074 Autorizace není možná 900 až 909 a Neplatná karta až 912 Zadržet kartu 076 Příliš vysoká částka 999 Problém s připojením 27

28 Pokud Vás terminál vyzve k zadání autorizačního kódu nebo pokud se po zaúčtování transakce zobrazí odpovědní kód RC 101 nebo 102, zavolejte podle typu karty na některé z následujících telefonních čísel: +49 (0) (0) Linka technické podpory denně od 8 do 17 hodin: hobex s.r.o. - Jeseniova 1151/55, Praha 3 - Tel: Fax: Spisová značka: oddíl C, vložka vedená Mĕstským soudem v Praze IČ: DIČ: CZ

NÁVOD K OBSLUZE TELIUM IWL & ICT

NÁVOD K OBSLUZE TELIUM IWL & ICT NÁVOD K OBSLUZE TELIUM IWL & ICT OBSAH 1. Všeobecné informace 1.1. Terminál... 3 1.2. Výměna papírových rolí... 4 2. Administrace 2.1. Kontrola připojení / Test linky... 5 2.2. Uzávěrka... 6 2.3. Mezisoučet...

Více

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou czech republic slovakia hungary

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou  czech republic slovakia hungary Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/iwl228 (V1.2) svět za vaší kartou www.sonet.cz czech republic slovakia hungary Obsah 1 POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU... 3 2 MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 3 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO 4 3. PŘEHLED 5 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ 6 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ 10 6. PODPORA A ROLE

Více

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222 (V1.1)

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222 (V1.1) Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222 (V1.1) OBSAH 1 POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU... 3 2 MOŽNOSTI UŽÍVATELSKÉHO VSTUPU... 4 2.1 ZADÁNÍ ČÁSTKY... 4 2.2 VÝBĚR MĚNY - MULTICURRENCY... 4 2.3

Více

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1)

Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1) Obsluha POS terminálu Ingenico ict220/iwl221/iwl222/ iwl228 (V1.1) - 2 - OBSAH 1 POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU... 3 2 MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO VSTUPU... 4 2.1 ZADÁNÍ ČÁSTKY... 4 2.2 MULTICURRENCY... 4

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU

MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU Manuál k Platebnímu terminálu je dokument vyhlášený Bankou, který obsahuje závazné pokyny pro Klienta, včetně pokynů pro provádění jednotlivých Transakcí. Manuál je součástí

Více

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED Postup aktualizace E-Pay by Edenred závisí na tom, zda máte zařízení, na kterém již byla aplikace předinstalována (pokračujete v návodu na kapitolu 2) nebo zda

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Návod k obsluze portálu Eurovignette. Postup při zakoupení euroviněty

Návod k obsluze portálu Eurovignette. Postup při zakoupení euroviněty Návod k obsluze portálu Eurovignette Toto je návod k obsluze, který vám vysvětlí proces získání euroviněty na portálu Eurovignette. Neslouží k výkladu ani vysvětlení zákonných ustanovení směrnice o eurovinětě.

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Uživatelská příručka verifone Optimum M4200/T4200

Uživatelská příručka verifone Optimum M4200/T4200 Uživatelská příručka verifone Optimum M4200/T4200 (V16) svět za vaší kartou wwwsonetcz czech republic slovakia hungary obsah 1 TYP OBCHODNÍKA 4 11 ÚVODNÍ OBRAZOVKA 4 12 ÚVODNÍ OBRAZOVKA (MO/TO) 4 13 OBCHOD

Více

OBSLUHA POS TERMINÁLU INGENICO ICT220/IWL221/IWL222 (V1.1)

OBSLUHA POS TERMINÁLU INGENICO ICT220/IWL221/IWL222 (V1.1) OBSLUHA POS TERMINÁLU INGENICO ICT220/IWL221/IWL222 (V1.1) svět za vaší kartou www.sonet.cz czech republic slovakia hungary OBSAH 1 POPIS FUNKČNÍCH ČASTÍ TERMINÁLU...3 2 MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO VSTUPU...4

Více

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Uvedený postup je primárně je určen pro přístroj, pro který jste obdrželi v balení nebo

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace... 1. Obsah 2. Úvod 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Změna hesla... 2 4. Úprava registrovaných informací... 3 5. Sdílené informace... 4 6. Domovská stránka služeb... 5 Windows Live Ve službách Windows Live.

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

spire payments spw60 Wi-Fi & SPw70 Gprs manuál

spire payments spw60 Wi-Fi & SPw70 Gprs manuál spire payments spw60 Wi-Fi & SPw70 Gprs manuál KOntaKtnÍ ÚDaJe SONET, společnost s.r.o. Lužická 9, 616 00 Brno tel: +420 543 423 540 fax: +420 543 423 544 e-mail: sonet@sonet.cz www.sonet.cz technická

Více

SMĚRNICE. Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou

SMĚRNICE. Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou SMĚRNICE Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou Verze: 3.0, 29. November 2013 OBSAH OBSAH 1 Debetní karty: Maestro a VPAY 3-6 1.1 Bezpečnostní znaky 3-4 1.1.1 Maestro 3 1.1.2 VPAY 4 1.1.3 Speciální

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Odbavovací jednotka je umístěna u předních dveří autobusu. Umožňuje tisk jízdenek a čtení OpenCard. K její obsluze slouží dotykový displej

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

EET kalkulačka lite návod k použití

EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky.

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Návod k použití služby

Návod k použití služby Návod k použití služby - 1 - Obsah Obsah... 2 Technické požadavky... 3 Úvodní stránka služby... 4 Úvodní stránka Chci kartu... 5 Chci kartu: Žádost o změnu vzhledu stávající karty... 6 Chci kartu: Žádost

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál U:fonova samoobsluha Strana 1 (celkem 15) v1.1 21.8.2008 OBSAH: 1) Úvod 2) Přihlášení do samoobsluhy Ověření přihlašovacích údajů Chybně uvedeny přihlašovací údaje Ověření snadno zneužitelného hesla Úvodní

Více

Podrobné popisy služby a detailní postupy naleznete v uživatelské příručce MojeBanka (dostupné na a v nápovědě.

Podrobné popisy služby a detailní postupy naleznete v uživatelské příručce MojeBanka (dostupné na  a v nápovědě. MojeBanka První kroky se službou MojeBanka Vážená klientko, vážený kliente, dovolte, abychom vás přivítali mezi uživateli služby MojeBanka moderního systému přímého bankovnictví Komerční banky. Internetové

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Nemocnice Jihlava v kraji Vysočina Registrační systém Internetová registrace pacienta Uživatelská příručka

Nemocnice Jihlava v kraji Vysočina Registrační systém  Internetová registrace pacienta Uživatelská příručka C53-04-099-11 Nemocnice Jihlava v kraji Vysočina Registrační systém www.eambulance.cz Internetová registrace pacienta Uživatelská příručka Zpracoval: Institute for Information Industry 2011 1. Úvod Tento

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Uživatelská příručka pro pokladní Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro pokladní Mobito web terminál Uživatelská příručka pro pokladní Mobito web terminál 1 1. Popis Mobito web terminálů... 3 2. Jak generovat účet k zaplacení prostřednictvím Mobito web terminálu... 4 2.1. Nutné předpoklady pro uskutečnění

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM JAK SE PŘIHLÁSIT Do internetového bankovnictví se přihlásíte na adrese www.bankservis.cz Pro přihlášení zadejte Přihlásit. prosím Vaše klientské číslo a PIN.

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Uživatelská příručka. Optimum M4200/T4200

Uživatelská příručka. Optimum M4200/T4200 Platební terminál VeriFone Uživatelská příručka Optimum M4200/T4200 (V1.6) SOT, společnost s r. o., Lužická 9, 616 00 Brno Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 540.

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012

eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012 eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012 1. Úvod Tento manuál obsahuje postupy pro uživatele systému eambulance s PIN, aby se mohli objednávat prostřednictvím elektronického registračního

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, prosinec 2015 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Způsoby získání autentizačních údajů

Způsoby získání autentizačních údajů Návod ke stažení certifikátu EET a vložení do aplikace (verze 1.2.4.) 1) Způsob získání autentizačních údajů krok 1 2) Daňový portál krok 2 3) Založit provozovnu krok 3 4) Vygenerování certifikátu krok

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

MANUÁL pro zkoušky na STV (JKA karate ČR)

MANUÁL pro zkoušky na STV (JKA karate ČR) MANUÁL pro zkoušky na STV (JKA karate ČR) Administrační centrum ČUBU (http://cubu.csfu.cz) Vypracovala: Eva Buzková - národní pověřenec pro zkoušky JKA ČR v Olomouci dne 5. 6. 2013 PŘIHLAŠENÍ UŽIVATELE

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

spire payments spc50 s PIN Pad manuál svět za vaší kartou czech republic slovakia hungary

spire payments spc50 s PIN Pad manuál svět za vaší kartou  czech republic slovakia hungary spire payments spc50 s PIN Pad manuál svět za vaší kartou www.sonet.cz czech republic slovakia hungary KOntaKtnÍ ÚDaJe SONET, společnost s.r.o. Lužická 9, 616 00 Brno tel: +420 543 423 540 fax: +420 543

Více

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Uživatelský manuál pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Obsah 1. Úvod... 4 2. Přihlášení do online katalogu... 5 3. Úvodní strana... 6 3.1. Informační část...

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod.

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Uvedený postup je primárně je určen pro Navigon 7110 s kupónem (voucherem) pro upgrade v balení.

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0 Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP verze 1.0 říjen 2011 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Přihlášení do systému ISPOP...4 2 Postup stažení autorizačního

Více

MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU

MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU Manuál k Platebnímu terminálu je dokument vyhlášený Bankou, který obsahuje závazné pokyny pro Klienta, včetně pokynů pro provádění jednotlivých Transakcí. Manuál je součástí

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, duben 2016 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1 Výběr

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak s magnetickým

Více