Terminál EMV/ELV NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminál EMV/ELV NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Terminál EMV/ELV NÁVOD K OBSLUZE

2 Obsah 1. Úvod 1.1. Terminál Čisticí karta Ovládací tlačítka Tlačítka pro rychlý výběr Výměna role papíru Životnost termopapíru Test spojení Transakce 2.1. Transakce s platebními kartami v systému elektronického inkasa (ELV) Transakce s debetními a kreditními kartami Stornování poslední transakce Manuální zadání transakce s kreditní kartou (volitelné) Dobropis na kreditní kartu (volitelné) Předautorizace/rezervace částky na kreditní kartě (volitelné) Zaúčtování po předautorizaci (volitelné) Transakce s kreditní/platební kartou se spropitným (volitelné) Předběžný doklad (volitelné) Administrativní úkony 3.1. Tisk kopie dokladu Průběžná zpráva Uzávěrka Ostatní 4.1. Co dělat, když... - chybová hlášení a upozornění na displeji Restartování terminálu při problémech Zvláštnosti terminálu GPRS Registrace v systému hobex-partnernet Přihlášení do systému PartnerNet Přehled funkcí systému PartnerNet Obrat / přehled transakcí Zásady pro platby platebními kartami Bezpečnostní prvky kreditních karet Seznam odpovědních kódů (RC) (c) hobex AG - Gunther Engetsberger 11, verze 7 2

3 Úvod 1.1. Terminál Přihrádka na papír Čtečka magnetických proužků Displej Tlačítko [Nabídka] Tlačítka [p] a [q] Tlačítko [STOP] Tlačítko [C] Tlačítko [OK] Posuv papíru Čtečka čipů 1.2. Čisticí karta 3

4 Úvod 1.3. Ovládací tlačítka Šipka dolů [q] Šipka nahoru [p] Tlačítko [Nabídka] Tlačítko [OK] k potvrzení zadaného údaje Tlačítko [STOP] k přerušení procesu Tlačítko [C] k opravě nesprávně zadaného údaje 1.4. Tlačítka pro rychlý výběr Terminál má celkem 7 tlačítek pro rychlý výběr, k nimž jsou přiřazeny tyto funkce: Tlačítko [1] Manuální prodej (volitelné viz strana č. 10) Tlačítko [2] Dobropis (volitelné viz strana č. 11) Tlačítko [3] Předautorizace (volitelné viz strana č. 12) Tlačítko [4] Zaúčtování po předautorizaci (viz strana č. 13) Tlačítko (6) Spropitné doúčtovat (volitelné viz strana č. 14) Tlačítko [7] Storno (viz strana č. 9) Tlačítko [8] Kopie dokladu (viz strana č. 18) 4

5 Úvod 1.5. Výměna role papíru Terminál je vybaven termotiskárnou, která umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu role papíru. Při výměně role mějte na paměti, že musíte použít termopapír. Na termopapír je možné tisknout pouze na jednu stranu, na druhé straně musí být vytisknutý text inkasa podle vzoru společnosti hobex. Jiný termopapír se z právních důvodů nesmí používat. Když se role papíru spotřebuje, zobrazí se na displeji varování. Výměna papíru ve čtyřech krocích: Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 1: Zlehka zatlačíte na západku a otevřete kryt. Obr. 2: Vyjměte zbývající roli papíru. Obr. 3: Vložte novou roli papíru. Konec papíru musí procházet zespodu dopředu. Obr. 4: Zavřete kryt a lehce na něj zatlačte, aby západka zacvakla Životnost termopapíru Při řádném uchovávání dokladů vytištěných na termopapíře, tedy při pokojové teplotě 18 až 25 C a relativní vlhkosti vzduchu max. 40 až 60 % a na místě chráněném před světlem, je zaručena čitelnost písma po dobu min. 7 let. Životnost tisku na termpopapíru ovlivňují mimo jiné: -- dlouhodobé působení teplot vyšších než 40 C nebo přímé sluneční světlo, -- uchovávání ve vlhkém nebo mokrém prostředí po delší dobu, -- kontakt se změkčovadly obsaženými např. ve fóliích z PVC, průhledných deskách a taškách na dokumenty atd., -- kontakt s oleji, tuky, alkoholem nebo agresivními chemikáliemi. Nepříznivý dopad na trvanlivost písma se kombinací několika těchto vlivů najednou ještě znásobuje. Proto je třeba se vyvarovat všech vlivů, které zkracují životnost vytištěných dokladů. 5

6 Úvod 1.7. Test spojení Testem spojení se ověřuje, zda terminál dokáže navázat spojení se serverem. 1. Stiskněte tlačítko [Nabídka] 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Admin TRN a stiskněte tlačítko 4. Tlačítkem [q] přejděte na Test linky a stiskněte tlačítko 5. Terminál teď provede test připojení. 6. Vytiskne se doklad. Pokud je na něm vytištěný text (RC:007) Approved Admin, byl test připojení úspěšný. 6

7 Transakce 2.1. Transakce s platebními kartami v systému elektronického inkasa (ELV) Tato funkce je dostupná, pokud identifikační číslo Vašeho terminálu začíná na AHE. U této funkce je možné provádět transakce výhradně s rakouskými, německými a nizozemskými platebními kartami. 1. Protáhněte kartu čtečkou magnetického proužku. Magnetický proužek karty musí směřovat k terminálu. 2. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100) a stiskněte tlačítko 3. Pokud je zobrazená částka správně, stiskněte tlačítko [OK], pokud ne, stiskněte tlačítko [STOP]. 4. Pokud máte aktivovánu funkci spropitného pro dodatečné zaúčtování spropitného, stiskněte tlačítko [OK], jinak stiskněte [STOP]. 5. Máte-li tuto funkci aktivovanou, zadejte částku spropitného v centech a stiskněte tlačítko 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka. Požádejte zákazníka, aby ho podepsal. UPOZORNĚNÍ: 7. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. Podpis na dokladu porovnejte s podpisem na kartě. Oba podpisy musejí být totožné! Pokud nejsou, transakci stornujte! 7

8 Transakce 2.2. Transakce s debetními a kreditními kartami Při provádění transakcí s debetními a kreditními kartami postupujte prosím podle tohoto návodu: 1. Zasuňte kartu do čtečky čipu. 2. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100) a stiskněte tlačítko 3. Požádejte zákazníka, aby zadal PIN (je-li vyžadován), a stiskněte tlačítko 4. Pokud PIN vyžadován není a transakce je úspěšná, požádejte zákazníka, aby se na doklad podepsal do řádku pro podpis. 5. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 6. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 8

9 Transakce 2.3. Stornování poslední transakce Stornovat je možné pouze poslední prováděnou transakci. Předchozí transakce stornovat již NELZE. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [7] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Zrušení TRN a stiskněte tlačítko 4. Porovnejte čas zaúčtování a autorizační číslo s údaji na dokladu, který chcete stornovat. Jestliže se údaje shodují, stornujte transakci stisknutím tlačítka Pokud nejsou stejné, přerušte storno stisknutím tlačítka [STOP]. 5. Po úspěšném stornování transakce se vytiskne doklad. 6. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 9

10 Transakce 2.4. Manuální zadání transakce s kreditní kartou (volitelné) Manuální transakci (se zadáním čísla karty a data vypršení platnosti karty) je možné provádět pouze u kreditních karet. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [1] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Prodej a stiskněte tlačítko 4. Na klávesnici terminálu zadejte číslo karty. Stiskněte tlačítko 5. Zadejte datum vypršení platnosti karty ve formátu MMRR (např. únor 2009 = 0209). Stiskněte tlačítko 6. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100). Stiskněte tlačítko 7. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 8. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 10

11 Transakce 2.5. Dobropis na kreditní kartu (volitelné) Dobropis na kreditní kartu je možné provést pouze v případě, že byla předchozí platba, kterou chcete dobropisovat, provedena rovněž touto kreditní kartou. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [2] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Návrat a stiskněte tlačítko 4. Zasuňte kartu do čtečky čipu nebo (pokud kartu nemáte k dispozici) zadejte číslo karty manuálně a stiskněte tlačítko [OK] Zadejte manuálně datum vypršení platnosti karty a stiskněte tlačítko [OK] 5. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100). Stiskněte tlačítko 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 7. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 11

12 Transakce 2.6. Předautorizace kreditní karty (volitelné) Při tzv. předautorizaci se rezervuje částka ještě před provedením vlastní transakce. Tím je zajištěno, že bude částka při zaúčtování transakce k dispozici. Předautorizace platí pouze po určitou dobu a poté automaticky zaniká (viz Zvláštní podmínky pro platby kreditními kartami). Konečnou transakci lze uskutečnit kdykoli během této doby. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [3] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Předautorizace a stiskněte tlačítko 4. Zasuňte kartu do čtečky čipu nebo (pokud kartu nemáte k dispozici) zadejte číslo karty manuálně a stiskněte tlačítko [OK] Zadejte manuálně datum vypršení platnosti karty a stiskněte tlačítko [OK] 5. Zadejte částku v centech (místo 1,00 tedy zadejte 100). Stiskněte tlačítko 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka. Ten budete potřebovat při pozdější skutečné transakci. 7. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 12

13 Transakce 2.7. Zaúčtování transakce po předautorizaci Předběžně autorizovanou transakci zaúčtujete pomocí funkce Dokončení P-AUT (dokončení autorizace). Částka transakce nesmí být vyšší než částka, která byla předběžně autorizovaná. Pro tuto transakci musí být k dispozici doklad o předautorizaci nebo autorizační kód získaný po telefonu. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [4] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Dokončení P-AUT a stiskněte tlačítko 4. Zasuňte kartu do čtečky čipu nebo (pokud kartu nemáte k dispozici) zadejte číslo karty manuálně a stiskněte tlačítko [OK] Zadejte manuálně datum vypršení platnosti karty a stiskněte tlačítko [OK] 5. Zadejte částku v centech. Částka nesmí být vyšší než částka schválená při předběžné autorizaci. Stiskněte tlačítko 6. Zadejte autorizační kód z dokladu o předautorizaci, a to včetně případných nul na začátku (např ). Písmena se zadávají opakovaným stisknutím příslušného číselného tlačítka (např. B se zadává tak, že třikrát stisknete tlačítko 2). 7. Zadejte potvrzující číslo z dokladu o předautorizaci, opět včetně případných nul na začátku (v případě účtování transakce s autorizačním kódem získaným po telefonu zadejte ). 8. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 13

14 Transakce 2.8. Transakce s kreditní kartou / debetní kartou se spropitným (volitelné) Spropitné lze - u transakcí s kódem PIN zaúčtovat pouze během příslušné transakce. - u transakcí s podpisem dodatečně zaúčtovat kdykoliv až do uzávěrky dne. Do paměti je možné uložit až 30 transakcí k dodatečnému zaúčtování spropitného. Pokud bude požadováno více transakcí, je třeba předtím zaúčtovat jiné transakce dodatečného zaúčtování spropitného. Může se jednat i o částku 0 eur, pokud nebylo poskytnuto žádné spropitné. 1. Pro zahájení transakce zasuňte kartu do čtečky čipu. 2. Zadejte částku (bez spropitného) v eurocentech (pro 1,00 euro tedy zadejte 100). Stiskněte [OK] 3. (u TX s PIN) Nechejte zákazníka potvrdit stisknutím [OK] 4. (u TX s PIN) Zákazník rozhodne, zda chce dát spropitné 5. (u TX s PIN) Zákazník zadá částku spropitného a potvrdí stisknutím tlačítka [OK] 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka 7. Tlačítkem [q] vyberte jazyk (CZ-čeština, EN=angličtina) a stiskněte tlačítko [OK] pro vytištění dokladu pro zákazníka. Pokud stisknete tlačítko [STOP], doklad pro zákazníka se nevytiskne. 14

15 Transakce 2.9. Dodatečné zaúčtování spropitného (volitelné) Pokud zákazník zadal spropitné do příslušného řádku na dokladu, je možné touto funkcí spropitné dodatečně zaúčtovat. Při dodatečném zaúčtování je možné jako spropitné zadat max. 20 % z částky uvedené na dokladu. 1. Stiskněte tlačítko [Menü] (nebo tlačítko rychlé volby [6] a pokračujte bodem 4). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Úprava spropit a stiskněte tlačítko 4. Vyberte doklad šipkami [ ] a [ ], prvních 6 číslic představuje autorizační kód originálního dokladu, číslice za čárkou udávají číslo dokladu. Stiskněte [OK] pro potvrzení. 5. Zadejte částku spropitného, potvrďte stisknutím [OK] Pro ukončení transakce bez dodatečného zaúčtování spropitného zadejte částku 0 a potvrďte stisknutím [OK] 6. Vytiskne se doklad pro obchodníka. 15

16 Administrativní úkony 3.1. Tisk kopie dokladu Kopii dokladu můžete vytisknout pouze k naposledy vytištěnému dokladu. Takovým dokladem je i doklad o stornu, uzávěrce nebo testu spojení. 1. Stiskněte tlačítko [Nabídka] (nebo tlačítko rychlé volby [8] a pokračujte bodem 5). 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Admin TRN a stiskněte tlačítko 4. Tlačítkem [q] přejděte na Kopie potvrzení a stiskněte tlačítko 5. Vytiskne se kopie dokladu. 16

17 Administrativní úkony 3.2. Průběžná zpráva Pomocí funkce Zwischen Bericht (Průběžná zpráva) si můžete vytisknout seznam všech transakcí uskutečněných od poslední uzávěrky. Součty transakcí se ale na rozdíl od uzávěrky nevynulují. Částky těchto transakcí se zahrnou do součtů v příští uzávěrce. 1. Stiskněte tlačítko [Nabídka] 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Admin TRN a stiskněte tlačítko 4. Tlačítkem [q] přejděte na Mezisoučet a stiskněte tlačítko 5. Terminál sestaví seznam transakcí a zároveň odešle případné neodeslané transakce elektronického inkasa. 6. Vytiskne se doklad. 17

18 Administrativní úkony 3.3. Uzávěrka Pomocí funkce Abschluss (Uzávěrka) se vytváří seznam všech transakcí uskutečněných od poslední uzávěrky a seznam transakcí k zaúčtování se opět vynuluje. Tuto funkci můžete případně spouštět také automaticky. V takovém případě probíhá automatická uzávěrka každý den (po dohodě s techniky společnosti hobex). 1. Stiskněte tlačítko [Nabídka] 2. Tlačítkem [q] přejděte na Transakce a stiskněte tlačítko 3. Tlačítkem [q] přejděte na Admin TRN a stiskněte tlačítko 4. Tlačítkem [q] přejděte na Uzávěrka a stiskněte tlačítko 5. Terminál sestaví seznam transakcí a zároveň odešle případné neodeslané transakce elektronického inkasa. 6. Vytiskne se doklad. 18

19 Ostatní 4.1. Co dělat, když... - chybové zprávy a problémy s terminálem V této části uvádíme některé chybové zprávy a upozornění, které se mohou zobrazit na displeji terminálu. Toto upozornění (chyba při čtení čipu na kartě) se na displeji zobrazuje pouze krátce. Místo něj se pak zobrazí následující výzva ( MS Fallback starten? [Načíst údaje z magnetického proužku?]). Při čtení čipu na kartě došlo k chybě. Stiskněte tlačítko [OK], pokud chcete načíst údaje z magnetického proužku, a pokračujete jako obvykle. K ukončení transakce stiskněte tlačítko [STOP]. K zaúčtování transakce s touto kartou je třeba použít magnetický proužek. Stiskněte tlačítko [OK] a protáhněte kartu čtečkou magnetického proužku. Pokračujte jako obvykle. Rozdíl součtů Upozornění Summendifferenz (Rozdíl součtů) na uzávěrce znamená, že zřejmě došlo u některé z transakcí k nějakému problému. Takový případ může nastat, například pokud vytáhnete kartu příliš brzy nebo pokud provedete aktualizaci terminálu bez předchozí uzávěrky. Na dokladu o uzávěrce jsou vytištěny dva součty Terminal a HOST. Pro uzávěrku platí součet HOST. Ten je také uložen v datovém centru společnosti hobex Restartování terminálu při problémech Při kolísání napětí nebo po krátkém výpadku pevné nebo mobilní telefonní sítě se může stát, že terminál přestane reagovat. V takovém případě je možné terminál jednoduše restartovat současným stisknutím tlačítek [q], [p] a [STOP]. 19

20 Ostatní 4.3. Zvláštnosti terminálu GPRS V této části popisujeme některé zvláštnosti mobilního GPRS terminálu. K vypnutí GPRS terminálu je třeba na úvodní obrazovce stisknout tlačítko [STOP]. Terminál znovu zapnete stisknutím tlačítka Aby terminál fungoval optimálně, měl by být na displeji neustále zobrazen dobrý příjem (silný signál). (Nejsilnější signál se zobrazuje jako pět čárek.) První transakce, kterou provedete po zapnutí terminálu, může trvat o něco déle než normálně, protože se terminál musí nejprve přihlásit do sítě GPRS. K tomuto typu terminálu nabízíme jako doplňkové příslušenství ke zvýšení mobility dobíjecí kabel do auta. Někdy je po restartování GPRS terminálu nutné terminál ještě znovu zapnout stisknutím tlačítka 20

21 Ostatní 4.4. Registrace v systému hobex-partnernet Po zadání smluvních údajů do systému společnosti Hobex, obdržíte poštou písemné sdělení, obsahující heslo pro vstup do systému PartnerNet. Jestliže toto písemné sdělení neobdržíte, obraťte se na nás prosím telefonicky nebo prostřednictvím meilu. 21

22 Ostatní 4.5. Přihlášení do systému PartnerNet Jakmile obdržíte poštou přístupová data, otevřete v internetovém prohlížeči stránku Klikněte na odkaz Service a v rozbalené nabídce pak klikněte na Sit PartnerNet. Zadejte zde své Partner-ID (identifikační číslo partnera) a své heslo. Dále klikněte na Prihlaseni. Zobrazí se stránka s přehledem systému PartnerNet. Vaše identifikační číslo partnera najdete ve fakturách, dodacích listech nebo v některém z dokladů, který Vám byl zaslán společností hobex. 22

23 Ostatní 4.6. Přehled funkcí systému PartnerNet Toto je úvodní stránka systému PartnerNet. Jednotlivé funkce Vám nyní stručně představíme: 1. Úvodní stránka Kliknutím na tento odkaz se kdykoli vrátíte zpět na úvodní stránku. 2. Online obchod V online shopu systému PartnerNet můžete objednávat role papíru k terminálům Elite 730, 5100, 7310, 7780 a 7910 a akumulátory k terminálu Elite Nastavení Zde můžete upravovat své údaje a měnit heslo. 4. Záloha Produkt společnosti hobex. Podrobnosti najdete v části Služby. 5. Účty Zde můžete nahlížet na své měsíční disážioúčty. 6. Odhlášení Kliknutím na tento odkaz se ze systému PartnerNet odhlásíte. 7. Poslední převody Zde se zobrazují poslední převody zadané na Váš účet. Kliknutím na tlačítko Download (Stažení) si je můžete stáhnout do svého PC jako dokument ve formátu PDF. 8. Obrat Vaše obraty za jednotlivé měsíce. 9. Převod Již uskutečněné převody. 10. Náhled převodů Všechny, zatím neuskutečněné převody. 11. Uskutečněné převody, Již uskutečněné převody, rozdělené podle provozoven. rozdělené podle provozoven 12. Datum aktuálních dat Označuje, k jakému datu jsou údaje v systému hobex PartnerNet aktuální. 23

24 Transakce 4.7. Obrat / přehled transakcí Transakce si můžete v přehledu obratů zobrazovat chronologicky nebo podle data uzavření. Zadáním časového rozmezí od/do si můžete zobrazit jednotlivé obraty všech terminálů nebo obraty rozdělené podle identifikačního čísla terminálu. Po zadání parametrů klikněte na tlačítko Zobrazit. Budete-li chtít aktuální náhled vytisknout, klikněte na tlačítko verze pro tisk v PDF nebo verze ve formátu CSV, pokud budete chtít obraty dále upravovat např. v aplikaci Microsoft Excel. Pro podrobné zobrazení jednotlivých dnů klikněte na tlačítko Datum uzávěrky u příslušného dne. Zobrazí se denní přehled: Také v tomto náhledu můžete zadat několik terminálů najednou, pokud jich ve svých provozovnách používáte více. Data si můžete také vytisknout kliknutím na tlačítko Verze pro tisk nebo si je kliknutím na tlačítko Verze CSV stáhnout k dalšímu zpracování. 24

25 Transakce 4.8. Zásady pro platby platebními kartami Jako pomůcku pro provádění plateb kreditními a debetními kartami jsme pro Vás připravili soubor zásad pro platby platebními kartami. Tyto zásady najdete na stránce v nabídce Service a Downloadcenter. Přečtěte si je velmi pozorně. Představují výtah z podmínek ke smlouvě o platbách platebními kartami. 25

26 Ostatní 4.9. Bezpečnostní prvky kreditních karet Pole pro podpis je hustě úhlopříčně potištěno slovem VISA. Nad polem, pod ním nebo vedle něj je nápis Autorizovaný podpis v místním jazyce. V pravém horním rohu podpisového pole je vytištěno číslo karty a kód CVV2. Číslo karty se musí shodovat s číslem karty embosovaným na přední straně. Jako další bezpečnostní prvek se podobně jako vodoznak na bankovkách používá druhá holubice uprostřed karty, která je vidět pouze pod ultrafialovým světlem. Identifikační kód a jméno výrobce karty. Značka Visa (logo) v pravém horním rohu. Je bíle orámovaná. Těsně podél hran tohoto orámování je text napsaný mikropísmem. První 4 číslice z čísla karty, vytištěná nad embosovaným číslem karty nebo pod ním, jsou nedílnou součástí karty a musejí se shodovat se 4 prvními číslicemi embosovaného čísla karty. Jméno majitele karty Datum vypršení platnosti karty Vpravo vedle data vypršení platnosti je kurzívou vyraženo počáteční písmeno V ze slova Visa. Je ve stejné vodorovné linii jako datum vypršení platnosti. Holubice Visa se v hologramu jeví jako trojrozměrná. Při pohybování kartou mává oběma křídly. Čísla všech karet Visa začínají číslicí 4 a jsou 13místná (4 skupiny po číslicích) nebo 16místná (4 skupiny po 4 číslicích). První čtyři číslice embosovaného čísla karty se musejí shodovat s číslem vytištěným vlevo pod ním. V hologramu karet MasterCard se zobrazuje trojrozměrný obrázek dvou překrývajících se zeměkoulí s kontinenty, které se při naklápění karty zdánlivě pohybují. Hologram je začleněn do karty. Čísla všech karet MasterCard začínají 5. Rozmezí platnosti karty Bezpečnostní znak karty MasterCard je v řádku s datem platnosti. Na různých místech (ve 2. nebo 4. embosovaném řádku) může být používán ještě národní symbol (např. A v Rakousku). Pod ultrafialovým světlem jsou na přední straně karty vidět písmena M a C. V podpisovém proužku jsou vytištěny poslední čtyři číslice z čísla karty a vedle nich trojmístný kód CVC (Card Verification Code). Podpisový proužek je začleněn do karty a tvoří ho chemický papír, na kterém se snadno pozná případná manipulace. Slovo MasterCard je vytištěno v úhlu 45 červeně, žlutě a modře. 26

27 Ostatní Seznam odpovědních kódů (RC) Zamítnuto do 006 Platba OK 079, 080, 081, 083, Administrativní úkon OK 107 Překročen limit 010 Zamítnuto 065, 066, 072, 082, 084, 085, 087, 089, 050 Zamítnuto 098 Zamítnuto 051 Neplatná karta 101 Volám do autorizačního centra 052 Překročen limit pro nesprávný PIN 102 Volám do autorizačního centra 053 Zamítnuto 055 Nepovolená transakce 099, 100, Nepodporovaná karta až 120 Zamítnuto 057 Neplatná karta až 134 Zamítnuto až 059 Zamítnuto 200 Neplatné číslo karty Nesprávný PIN až 063 Zamítnuto 204 Zadejte menší částku až 066 Zamítnuto až 408 Zamítnuto Úspěšná aktualizace parametrů až 071 Zamítnuto 910 Zamítnuto 073 Autorizace není možná 074 Autorizace není možná 900 až 909 a Neplatná karta až 912 Zadržet kartu 076 Příliš vysoká částka 999 Problém s připojením 27

28 Pokud Vás terminál vyzve k zadání autorizačního kódu nebo pokud se po zaúčtování transakce zobrazí odpovědní kód RC 101 nebo 102, zavolejte podle typu karty na některé z následujících telefonních čísel: +49 (0) (0) Linka technické podpory denně od 8 do 17 hodin: hobex s.r.o. - Jeseniova 1151/55, Praha 3 - Tel: Fax: Spisová značka: oddíl C, vložka vedená Mĕstským soudem v Praze IČ: DIČ: CZ

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak s magnetickým

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

SMĚRNICE. Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou

SMĚRNICE. Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou SMĚRNICE Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou Verze: 3.0, 29. November 2013 OBSAH OBSAH 1 Debetní karty: Maestro a VPAY 3-6 1.1 Bezpečnostní znaky 3-4 1.1.1 Maestro 3 1.1.2 VPAY 4 1.1.3 Speciální

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Srpen 2014 OBSAH: 1 ÚVOD... 1 2 BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ... 2 2.1 Bezpečnostní klíč TOKEN... 2 2.2 Mobilní

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka BusinessNet Internetové bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Aktualizace k 18.10.2007 Verze 1.40 Obsah: 1 Úvod... - 2-2 Bezpečnost na prvním místě... - 3-2.1 Bezpečnostní

Více

POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ PLATEBNÍMI KARTAMI (dále jen Pokyny )

POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ PLATEBNÍMI KARTAMI (dále jen Pokyny ) POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ PLATEBNÍMI KARTAMI (dále jen Pokyny ) Tyto Pokyny jsou určeny pro subjekty, které uzavřely s Bankou smlouvu o přijímání platebních karet (dále jen Smlouva ). Tyto Pokyny

Více

Manuál pro obchodníky Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny PP 1

Manuál pro obchodníky Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny PP 1 Manuál pro obchodníky Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny PP 1 Obsah: 1. Proč přijímat platební karty 4 1.1 Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny 6 1.2 Definice

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Manuál pro obchodníky. P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet

Manuál pro obchodníky. P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet Manuál pro obchodníky P ř ijímající platby prostř ednictvím platebních karet Manuál pro obchodníky Přijímající platby prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PRO VERZI 1.21.3120 1 z 305 ÚVOD 7 KOMU JE PROFIBANKA URČENA... 7 MOŽNOSTI APLIKACE... 7 UŽIVATELÉ... 8 TECHNICKÉ VYBAVENÍ... 8 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY... 9 Horní rám... 9

Více

Pokyny pro přijímání platebních karet

Pokyny pro přijímání platebních karet Pokyny pro přijímání platebních karet Tyto pokyny jsou určeny pro subjekty, které uzavřely s Raiffeisenbank a.s. Smlouvu o přijímání platebních karet a jsou její nedílnou součástí. Platnost pokynů od 31.

Více

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15 Návod k použití POS QTouch 2 QTouch 5 Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma má kořeny ve velice známé značce OPTIMA

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

www.software-hotel.cz

www.software-hotel.cz Stojíme na Vaší straně www.software-hotel.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL SW REZERVACE A RECEPCE verze 13.0 Hotline SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 Hotline registrační pokladny a pokladní systémy +420 603

Více

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Uživatelská příručka UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Všeobecné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali tablet Prestigio MultiPad2 Ultra

Více

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Verze 1.38 Aktualizováno 27. 9. 2013 Obsah Úvod... 4 Přihlášení do aplikace... 5 1.1 Postup pro první přihlášení... 5 1.2 Postup při problémech

Více