Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011"

Transkript

1 Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice. Omluven : MUDr. Jiří Veselý Pozdní příchod: ---- Hosté: pan Josef Marek ředitel Tepelného hospodářství Broumov s.r.o., Ing. Aleš Kitler vedoucí odboru školství, Ing. Marie Mikulenková vedoucí odboru SMM, pan Petr Kuchta vedoucí odboru investic a rozvoje, paní Helena Burešová referentka stavebního odboru (památkářka) Ověřovatel: Mgr. Jiří Ringel (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 ) Začátek jednání: 15:00 hod. Starosta konstatoval, že jednání je přítomna nadpoloviční většina členů rady města. Poté předložil návrh programu: 1. Tepelné hospodářství Broumov s.r.o. aktuální informace 2. Školství 3. Majetkové záležitosti 4. Výběrová řízení 5. Investice 6. Kontrola usnesení 7. Různé Program byl schválen. (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) Průběh jednání a přijatá usnesení 01/17/11 Tepelné hospodářství Broumov s.r.o. - aktuální informace Předkladatel: jednatel Tepelného hospodářství Broumov s.r.o. RM bere na vědomí informaci ve věci Intenzifikace Tepelného hospodářství Broumov s.r.o. 02/17/11 Školství Předkladatel: vedoucí odboru školství RM bere na vědomí zprávu o řešení problematiky základního školství v Broumově od roku 2004 do r RM bere na vědomí zprávu o vývoji počtu dětí a žáků na školách v Broumově v letech / 5

2 RM jmenuje pracovní skupinu pro řešení problematiky základního školství v Broumově ve složení: pan Milan Kotrnec (starosta města), Mgr. Eva Bilíková (členka ZM), Mgr. Jiří Rambousek (předseda ŠR Masarykovy ZŠ), Mgr. Jiří Ringel (předseda ŠR Hradební ZŠ), 1 zástupce Masarykovy ZŠ, 1 zástupce Hradební ZŠ, Ing. Aleš Kitler (vedoucí odboru školství). RM bere na vědomí informaci o podání žádosti ZŠ Masarykova Broumov do výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu Aplikace metod a forem práce se žáky podporující rovný přístup ke vzdělávání. 03/17/11 Majetkové záležitosti 1. Příměstský les podání žádosti o dotaci Předkladatel: vedoucí odboru SMM RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na neproduktivní investice Rozšíření cesty v příměstském lese. 2. Výměra nájemného paní Eva Bodláková RM bere na vědomí žádost paní Evy Bodlákové a stanovisko Správy majetku města ve věci výměry nájemného za užívaný byt, dle předlohy. 3. Postup v exekučním řízení Předkladatel: vedoucí finančního odboru RM schvaluje postup navržený Exekutorským úřadem Náchod, ve znění dle předlohy. 4. Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů (Sportcentrum pivovar Broumov) RM doporučuje ZM schválit dohodu o vypořádání vzájemných vztahů se společností APRB servisní s.r.o. a Agenturou pro rozvoj Broumovska o.s., ve znění dle předlohy. 04/17/11 Výběrová řízení A. Oprava pomníků na hřbitově Předkladatel: vedoucí stavebního odboru RM bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na akci Obnova 2 ks centrálních pomníků na hřbitově Broumov, dle předlohy. 2 / 5

3 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Tomášem Kučerou, zpracování kamene, Hejtmánkovice č.p. 16, Broumov, na realizaci akce Obnova 2 ks centrálních pomníků na hřbitově Broumov, dle předlohy. B. Výzva a zadávací dokumentace stavby Ulice Hesseliova v Broumově Předkladatel: vedoucí odboru investic a rozvoje RM schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci stavby Ulice Hesseliova v Broumově včetně příloh. RM jmenuje hodnotící komisi ve složení: pan Milan Kotrnec, pan Petr Kuchta, Mgr. Jiří Ringel, pan Arnold Vodochodský, Ing. Josef Vlček, náhradníci - pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde. C. Výběrové řízení tvorba papírových a látkových tašek Předkladatel: vedoucí organizační složky Kultura a infocentrum RM schvaluje vítěze výběrového řízení na dodání papírových a látkových tašek, dle předlohy. RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Jan Záliš, Křinice 96, Broumov, dle předlohy. 05/17/11 Investice Mandátní smlouva Technické služby Města Broumova RM schvaluje mandátní smlouvu s Technickými službami Města Broumova na zajištění likvidace vysloužilé technologie a zařízení s jejich příslušenstvím, v souvislosti s rekonstrukcí ČOV v Broumově, dle předlohy. Intenzifikace ČOV - informace RM bere na vědomí informace o průběhu Intenzifikace ČOV v Broumově. Seznam projekčně připravených nebo připravovaných akcí města k 1. dubnu 2011 RM bere na vědomí seznam projekčně připravených nebo připravovaných akcí města, dle předlohy. 3 / 5

4 RM ukládá vedoucí organizační složky Kultura a infocentrum zadat studii na zastřešení hlediště a jeviště na Dětském hřišti (konzultovat s kulturní komisí, odborem životního prostředí a odborem investic a rozvoje). Termín: /17/11 Kontrola usnesení Předkladatel: tajemnice MěÚ RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 07/17/11 Různé a) Změna termínu Farmářské trhy v Klášterní zahradě RM bere na vědomí informaci Agentury pro rozvoj Broumovska o.s., o změně termínu konání farmářských a řemeslných trhů, dle předlohy. Hlasování: pro:6 proti: 0 zdržel se: 0 b) Pořádání hudební produkce Hotel VEBA s.r.o. RM uděluje výjimku z OZV č. 3/2004 Hotelu VEBA Broumov na pořádání hudební produkce, a to do 24:00 hod. dne a c) Žádost o finanční příspěvek SDH Rožmitál RM schvaluje žádost Sboru dobrovolných hasičů Rožmitál o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na zajištění soutěže v hasičském sportu dne , dle předlohy. d) Informace z jednání starosty RM bere na vědomí informace z jednání starosty. e) Program zasedání ZM dne RM schvaluje program zasedání zastupitelstva města, dle předlohy. 4 / 5

5 f) Komise pro zahraniční spolupráci. RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční spolupráci ze dne Ukončení jednání: 20:20 hod. Termín následujícího jednání RM: středa 8. června 2011 od 13:00 hod. Zapsala: D. Nosková Ověřeno dne:. Ověřovatel: Mgr. Jiří Ringel. Kamil Slezák místostarosta Milan Kotrnec starosta 5 / 5

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 5 (květen 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Martin Ptáček postoupil do celorepublikového kola v Kladně Skvělou zprávu jsme obdrželi od pana učitele ZUŠ pana Štěpána Přibyla. Jeho

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Fotbalový sportovní den. 10 (říjen 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Fotbalový sportovní den. 10 (říjen 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 10 (říjen 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Fotbalový sportovní den 16. září uspořádal Fan Club Broumov ve spolupráci se Slovanem Broumov Fotbalový sportovní den. Hlavním bodem

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 6 (červen 2014)

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 6 (červen 2014) B r o u m o v s k é noviny 6 (červen 2014) cena 10 Kč broumovske.noviny@seznam.cz www.broumov-mesto.cz Broumovské noviny pro Město Broumov vydává Občanské sdružení Evropa Union Broumov, předseda: Z. Streubel

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 7 (červenec 2014)

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 7 (červenec 2014) B r o u m o v s k é noviny 7 (červenec 2014) cena 10 Kč broumovske.noviny@seznam.cz www.broumov-mesto.cz Broumovské noviny pro Město Broumov vydává Občanské sdružení Evropa Union Broumov, předseda: Z.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ č. 179

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis z 70. schůze rady města konané dne 12.6.2013

Zápis z 70. schůze rady města konané dne 12.6.2013 Město Pohořelice Zápis z 70. schůze rady města konané dne 12.6.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr. Babčanová

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více