Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: copyright NAVTEQ B.V. obsazené v tomto dokumentu mohou být kdykoliv zmnny bez pedchozího upozornní. ROUTE 66: I'M ON MY WAY! 2 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Obsah Navigacní obrazovka Volby v hlavním menu... 6 Volby v kontextovém menu Rezim vyhledávání Vyhledávání - Adresa Adresa: Výsledky Vyhledávání Blízko... Nastavení domácí adresy Nastavení adresy kanceláe... Hlasové pokyny Co je plánování trasy? Plánování nové trasy Zadání názvu trasy 16 Zadání místa odjezdu

3 .. 16 Zadání cíle Pidání místa na cest Otevení trasy.. 18 Trasy Zobrazení trasy 20 Simulace trasy. 21 Itinerá Zadání pekázky na cest Ulození informací Informace GPS Informace o trase Ulození nového kontaktu.

4 . 26 Zmna kontaktu Doplkové sluzby.. 27 Zakoupení digitálního obsahu Online internetový obchod ROUTE Synchronizovat licencní klíce.. 29 Mapy Zmna aktuální mapy. 30 Jak najít mapy. 30 Zobrazení informací o map Stahování map. 30 Aktivace map Dopravní informace Aktivace sluzby dopravních informací 31 Jak najít dopravní balíky Zobrazení informací o dopravním balíku.. 32 Aktivace dopravního balíku...

5 . 32 Pouzívání sluzby dopravních informací Radary a kamery Aktivace sluzby radar a kamer Volba radarového balíku Zobrazení informací o radarech a kamerách. 34 Stahování radarových balík.. 35 Aktivace radarového balíku Pouzívání sluzby radar a kamer Volba a otevení sluzby Volba a otevení kategorie Volba a zobrazení radar a kamer Pouzívání radar a kamer Pocasí Aktivace meteorologické sluzby Jak najít meteorologické balíky Zobrazení informací o meteorologickém balíku Aktivace meteorologického balíku 39 Pouzívání meteorologické sluzby.. 40 Otevení balíku meteorologické sluzby...

6 . 40 Otevení meteorologického balíku Pidání mst Pidání msta (pomocí vyhledávání).. 41 Pidání msta (pozice GPS) ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Aktualizace pedpovdi pocasí pro msto 41 Pocasí: Dnes Pocasí: Dalsí dny Pocasí: Graf Pocasí: Aktuální podmínky Barevná schemata Zmnit stávající barevné schéma. 46 Zvolit barevné schema 46 Zobrazit informace k barevnému schématu. 46 Stáhnout barevné schéma Aktivovat barevná schémata Hlasy..

7 .. 47 Jak najít hlasy Zobrazení informací o hlase Stahování hlas Aktivace hlas Zmna aktuálního hlasu Prvodci Aktivace sluzby prvodci.. 49 Jak najít prvodce Zobrazení informací o prvodci Stahování prvodc Aktivace prvodc. 49 Pouzívání prvodc Nastavení Nastavení: Vseobecné..

8 Hlasitost Jazyk hlasových pokyn Jazyk mapy Podsvícení Jednotky Nastavení: Mapa Nocní barvy 52 Barevná skála D perspektiva Úhel pohledu..

9 . 53 Zobrazení mítka Otácení mapy Mapa Zobrazení orientacních bod.. 54 Zobrazení zajímavých bod (POI) 54 Nastavení: Navigace Pouzití.. 55 Prhlednost navigacní listy Jak se vyhnout dálnicím Jak se vyhnout placeným komunikacím.. 55 Jak se vyhnout trajektm. 56 Automatický zoom. 56 Rychlostní limit Typ výstrahy Rychlost: Rozsíené.

10 Rychlost: Rozsíené - Editace Nastavení: Výstraha Výstraha: Orientacní body (POI).. 59 Výstraha: Zajímavá místa. 60 Konfigurace výstrahy Zvuk upozornní Vzdálenost upozornní Nastavení: Doplkové sluzby Interval pro dopravní informace.. 62 Interval pro informace o pocasí Interval pro informace o radarech a kamerách Legenda Legenda: Symboly Legenda: Komunikace. 63 Legenda: Oblasti Piblízení/oddálení mapy..

11 . 63 Vyloucení odpovdnosti ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Navigacní obrazovka 1 Císlo komunikace 8 Grafické znázornní soucasné trasy. Standardní barva je fialová. Grafické znázornní nejblizsí odbocky. Standardní barva je zelená. Název a císlo pístí komunikace Sila signálu GPS Rezim cesty Zbývající vzdálenost do cíle 2 Sipka GPS (soucasná pozice) 9 3 Odhadovaný píjezd/píchod Zbývající doba na cest Prmrná rychlost (bhem soucasné navigace) Název a kód soucasné komunikace Nejblizsí odbocka. Zbývající vzdálenost k nejblizsí odbocce ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Volby v hlavním menu Hlavní menu obsahuje nejpouzívanjsí volby. Pro otevení Hlavního menu zvolte Volby. Bhem navigace nebo pi prohlízení mapy jsou vzdy k dispozici následující volby: Hledat Zvolíte si databázi a naleznete pozadovaná místa. Navigovat Zvolíte si databázi a naleznete pozadovaná místa. Rezim cesty Zvolíte si navigacní rezim, který nejlépe vyhovuje vasim pozadavkm (jet nejrychlejsí trasou, jet nejkratsí trasou nebo jít psky). Doplkové sluzby Dalsí sluzby poskytované spolecností ROUTE 66.

12 Zoom Zvolíte si úrove zoomu. Zobrazit aktuální pozici Zobrazíte svou aktuální pozici GPS ve stedu obrazovky. Tato volba je k dispozici pouze, kdyz je kurzor aktivní na map. Zobrazit Zvolíte si moznosti znázornní (nocní/denní barvy, 2D/3D perspektiva, grafická úprava navigacní listy), navigacní data (Informace GPS, Informace o trase) nebo jiné informace (Legenda, O aplikaci). Odeslat Poslete (nkomu jinému) snímek obrazovky s mapou, itinerá, vasi pozici GPS nebo pozici kurzoru. 6 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Ulozit Ulozíte (v aplikaci nebo na pamovou kartu) snímek obrazovky s mapou, itinerá, vasi pozici GPS nebo pozici kurzoru. Trasy Urcíte si a spravujete své osobní trasy. Nastavení Pizpsobíte si chování aplikace. Nápovda Otevete kontextovou nápovdu. Dalsí dv volby jsou k dispozici pouze bhem navigace: Ukoncit navigaci Perusíte ute; splují vyhledávací kritéria, se zobrazí na následující obrazovce. K dispozici jsou následující volby: podél trasy vyhledá vsechna místa podél vypocítané trasy, patící do zvolené kategorie. v okolí cíle vyhledá vsechna místa v okolí cíle trasy, patící do zvolené kategorie. v okolí aktuální pozice GPS vyhledá vsechna místa v okolí aktuální pozice GPS, patící do zvolené kategorie. 10 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská p&iac pro vás významné, místo. Mze to být napíklad vase skutecná adresa kanceláe. Ped prvním pouzitím adresy kanceláe ji musíte nejprve nastavit. Zvolte si databázi a najdte místo. Ulozte toto místo jako vás orientacní bod Kancelá. 13 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Vyhledávání - Kontakty Rolujte seznamem dostupných kontakt. Poznámka: Vymazaný kontakt je natrvalo odstrann z vaseho mobilního telefonu. Hlasové pokyny Ped kazdou zmnou smru jízdy bhem navigace (,,odbocením") udlí ROUTE 66 Navigate 8 jak grafické tak hlasové pokyny. Obvykle je hlasový pokyn pehrán dvakrát: poprvé s pedstihem (vzdálenost upozornní je cca 300 metr nebo yard ped aktuální zmnou smru jízdy); podruhé v okamziku, kdy je teba odbocit (vzdálenost upozornní je cca 50 metr nebo yard ped aktuální zmnou smru jízdy). Poznámky: Vzdálenost varování se lisí pípad od pípadu. ROUTE 66 Navigate 8 vezme v úvahu typ odbocení a soucasnou navigacní rychlost, a odhadne reakcní dobu idice. Jedete-li po mst, je rychlost nizsí, takze vzdálenost varování je krátká; jedete-li po dálnici, je rychlost vyssí, takze se vzdálenost varování zvtsí. Z bezpecnostních dvod vám doporucujeme, abyste bhem navigace nechali zvuk zapnutý a poslouchali hlasové pokyny! Tak se mzete soustedit na cestu ped vámi a zabránit nepíjemným dopravním situacím! Pro zmnu jazyka hlasových pokyn viz Nastavení > Vseobecné > Jazyk hlasových pokyn. Co je plánování trasy? V závislosti na slozitosti trasy a na frekvenci pouzívání této trasy mzete zahájit navigaci: 14 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka prostým vyznacením cíle a v pípad poteby místa na cest. Toto je mnohem rychlejsí metoda zahájení navigace, ale po dosazení cíle vase místa zmizí. naplánováním vsech míst, která mají být soucástí trasy. Hlavní výhody jsou: na svou trasu mzete pidat tolik míst, kolik potebujete. mzete zmnit poadí míst na vasí trase. mzete si prohlédnout celou trasu na map. ped vlastní navigací si na svém zaízení mzete pehrát simulaci trasy. mzete trasu si ulozit pro navigování v budoucnosti. mzete ostatním uzivatelm poslat podrobnosti o vasí trase. mzete telefonovat do zvoleného místa na cest (pokud je k dispozici telefonní císlo). Plánování nové trasy Na této obrazovce mzete pidat místa, která vytvoí novou trasu. Plánování své trasy mzete zahájit z jakéhokoliv oddílu aplikace, a to následujícím zpsobem: z hlavního menu: zvolte Volby > Trasy > Napl.nov.trasu. 15 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka z jakéhokoliv seznamu: zvýraznte polozku a zvolte Volby > Pidat na trasu. Zadejte název trasy. Otevete prvodce Napl.nov. trasu. Pidejte Místo odjezdu. Pidejte Cíl. Pidejte jiná místa na cest. Tento krok zopakujte pro kazdé místo na cest. Zahajte navigaci. Zadání názvu trasy Vepiste název nové trasy. Maximáln 30 alfanumerických znak. Zadání místa odjezdu Nastavit místo odjezdu oteve obrazovku Nastavit místo odjezdu a umozní vám najít místo, které chcete nastavit jako místo odjezdu této trasy. 16 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Nastavit cíl oteve obrazovku Nastavit cíl a umozní vám najít místo, které chcete nastavit jako cíl této trasy. Pidat místo na cest oteve obrazovku Pidat místo na cest. Podrobnosti viz Pidat místo na cest. Pesunout zmní pozici zvoleného místa v seznamu a na trase. Zobrazení mapy - peskocí z jednoho místa na map na jiné podle polozek seznamu.

13 Zadání cíle Nastavit místo odjezdu oteve obrazovku Nastavit místo odjezdu a umozní vám najít místo, které chcete nastavit jako místo odjezdu této trasy. Nastavit cíl oteve obrazovku Nastavit cíl a umozní vám najít místo, které chcete nastavit jako cíl této trasy. Pidat místo na cest oteve obrazovku Pidat místo na cest. Podrobnosti viz Pidat místo na cest. Pesunout zmní pozici zvoleného místa v seznamu a na trase. 17 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Zobrazení mapy - peskocí z jednoho místa na map na jiné podle polozek seznamu. Pidání místa na cest Trasa sestává z místa odjezdu, cíle a neomezeného poctu míst na cest (mezilehlé body na trase), která máte v úmyslu dosáhnout bhem své navigace. Pro nalezení a pidání pozadovaných míst na vase trasy pouzijte vyhledávací rezim. Prohledejte databázi a najdte pozadované místo. Pidejte místo na trasu. Otevení trasy Poté, co jste zadali trasu (místo odjezdu, cíl, místa na cest), mzete provést následující úkony: zahájit navigaci. zobrazit na map celou trasu. Podrobnosti viz Zobrazit trasu. zobrazit podrobnosti trasy. simulovat trasu. Podrobnosti viz Simulovat trasu. zvolit si rezim cesty. zmnit nápl trasy. vymazat aktuáln upravenou trasu. 18 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka zmnit poadí míst na cest v seznamu. Zobrazit trasu zobrazí na map naplánovanou trasu. Spustit navigaci zahájí novou navigaci vycházející z aktuální trasy. Simulovat trasu pehraje simulaci trasy. Poslat trasu - aktuální trasa je odeslána jinému uzivateli. Nastavit místo odjezdu oteve obrazovku Nastavit místo odjezdu a umozní vám najít místo, které chcete nastavit jako místo odjezdu této trasy. Nastavit cíl oteve obrazovku Nastavit cíl a umozní vám najít místo, které chcete nastavit jako cíl této trasy. Pidat místo na cest oteve obrazovku Pidat místo na cest. Podrobnosti viz Pidat místo na cest. Pesunout zmní pozici zvoleného místa v seznamu a na trase. Smazat - vymaze zvolené místo (cíl, místo odjezdu nebo místo na cest) z této trasy. Zobrazení mapy - peskocí z jednoho místa na map na jiné podle polozek seznamu. 19 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Trasy Na této obrazovce se zobrazí vsechny ulozené trasy. Mzete provést následující úkony: nastavit novou trasu. otevít zvolenou trasu. oznacit nkolik tras, které mají být soucasn vymazány. pejmenovat zvolenou trasu. vymazat zvolenou trasu. Pejmenovat umozní vám zadat jiný název zvolené trasy. Smazat - natrvalo vymaze aktuální trasu z aplikace. Zobrazení trasy Poté, co jste trasu ulozili, mzete si vypocítanou trasu a místa na ní zobrazit na map. 20 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Vsechna místa, která tvoí aktuální trasu, se zobrazí na map. Místa na cest jsou vyznacena modrými krouzky. Zobrazit seznam pepne na rezim Zobrazení seznamu. Zobrazit trasu oteve obrazovku Itinerá. Spustit navigaci zahájí novou navigaci vycházející z aktuální trasy. Simulovat trasu pehraje simulaci trasy. Poslat trasu - aktuální trasa je odeslána jinému uzivateli. Rezim cesty zvolí zpsob cestování. Simulace trasy Poté, co jste trasu ulozili, mzete se podívat na simulaci prbhu trasy. Na navigacní obrazovce uvidíte pokyny k jízd. Uslysíte hlasové pokyny. Pauza = Perusení simulace. Pauza pepíná na Obnovit. Stop = Perusení simulace. Stop pepíná na Zpt. Pauza pepíná na Restartovat. Obnovit = Pokracování simulace od okamziku perusení. Obnovit pepíná na Pauza. 21 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Restartovat = Restartování simulace od úplného zacátku. Restartovat pepíná na Pauza. Zpt = Perusení simulace. Bhem simulace trasy je k dispozici omezený pocet voleb: Rolujte nahoru, chcete-li zvýsit rychlost simulace. Rolujte dol, chcete-li snízit rychlost simulace. Itinerá Alternativou navigacní listy je zobrazení seznamu. Obsahuje stejné pokyny k jízd, ale ve zjednoduseném seznamu. Itinerá: Informacní oddíl: rezim cesty celková délka trasy odhadovaná doba trvání (v hodinách a minutách) Pokyny k jízd Dopravní informace Je-li na trase dopravní omezení, je toto omezení oznacené ikonou a strucným popisem. 22 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Podrobnosti o vyjmutí úsek z trasy naleznete v oddíle Zadání pekázky na cest. Podrobnosti o tom, jak se vyhnout dopravním omezením, naleznete v oddíle Jak se vyhnout dopravnímu omezení. Podrobnosti o dopravních informacích naleznete v oddíle Dopravní informace. Zadání pekázky na cest Zvolte Volby > Zadat pekázku na cest. Zvolte si, které cásti trasy se chcete vyhnout: Dalsích 100 %S/Dalsích 1000 %S/Dalsích 5000 %S dalsích [...] metr (pocínaje aktuální pozicí) vypocítané trasy bude vyjmuto.

14 Standardní hodnota je Dalsích 100 %S. Vybrat ze seznamu otevete si zobrazení seznamu. Na vasí map se zobrazí ikona pekázky na cest. Automaticky se vypocítá alternativní trasa a navigace pokracuje. 23 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Ulození informací Zvolte Volby > Ulozit. Jako orientacní bod oteve obrazovku Nový orientacní bod. Jako kontakt oteve obrazovku Nový kontakt. Zmnit kontakt oteve obrazovku Zmnit kontakt. Informace GPS Zobrazí se následující informace: Obrazovka 1: 3D fix Zempisná síka Zempisná délka Kompas Nadmoská výska Rychlost Smr cestování Aktuální datum a cas 24 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Pocet viditelných satelit Obrazovka 2: Podrobné grafické znázornní konstelace viditelných satelit Obrazovka 3: Síla signálu viditelných satelit Svislé sloupce Informace o trase Bhem navigace si mzete zobrazit statistické informace o aktuální trase i o svých veskerých navigacích. Délka trasy vzdálenost, kterou jste urazili bhem vasí soucasné navigace (oproti hodnot Poc. vzd). Trv. cesty cas, po který trvala vase soucasná navigace (oproti hodnot Celk. cas). Pr. rychl. prmrná rychlost vaseho osobního nebo nákladního auta. 25 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Max rychl. maximální rychlost vaseho osobního nebo nákladního auta. Poc. vzd celková vzdálenost, kterou jste urazili svým osobním nebo nákladním autem, a to s navigací nebo bez ní. Celk. cas celkový cas strávený na cest, a to s navigací nebo bez ní. Volby: Resetovat zrusí statistické údaje vasí soucasné trasy (nula pro Délka trasy a Trv. cesty). Ostatní cítace nejsou ovlivnny. Ulození nového kontaktu Ukáze se obrazovka správce kontakt. Zadejte charakteristiky nového kontaktu. Ulozte nový kontakt. Podrobnosti naleznete na obrazovce Správce kontakt. Zmna kontaktu Stávající kontakt mzete zmnit pidáním (ulozením) údaj o polozce seznamu, aktuální pozice GPS nebo pozice kurzoru. Zmnný kontakt bude pouzíván pi navigování v budoucnosti. Zobrazí se seznam s moznostmi výbru Zmnit kontakt. Zvolte si kontakt. Zadejte jeho charakteristiky a ulozte zmnný kontakt. 26 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Doplkové sluzby Nabízené sluzby se lisí v závislosti na jednotlivých státech, operátorech a místních zákonech. Píkladem doplkových sluzeb jsou Mapy a Prvodci. Zakoupení digitálního obsahu Digitální obsah si mzete zakoupit dvma rznými zpsoby: V Online internetovém obchod ROUTE 66 Prostednictvím aplikace ROUTE 66 Sync. Online internetový obchod ROUTE 66 Zvolte Volby > Doplkové sluzby. Projdte si kategorie a podkategorie obsahu, který je mozno zakoupit. 27 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Zvolte polozku. Stáhnte polozku.. Zadejte informace o kreditní kart.. K dispozici jsou následující polozky: Císlo kreditní karty Datum platnosti (MMRR) Drzitel karty Bezpecnostní kód Zadejte císlo kreditní karty (16 císlic). Poznámka: Tlacítko OK zstane skryté, dokud nezadáte vsech 16 císlic. Zadejte, do kdy platí vase kreditní karta (4 císlice). První 2 císlice vyjadují msíc (od 01 do 12); poslední 2 císlice vyjadují rok (od 00 do 99, picemz 00 znamená rok 2000 a 99 rok 2099). Poznámka: Tlacítko OK zstane skryté, dokud nezadáte vsechny 4 císlice. Zadejte celé jméno drzitele kreditní karty (maximáln 200 znak). Poznámka: Tlacítko OK zstane skryté, dokud nezadáte alespo jeden znak. Zadejte bezpecnostní kód (kód CVC) vasí kreditní karty (3 císlice). Poznámka: Tlacítko OK zstane skryté, dokud nezadáte vsechny 3 císlice. Po dokoncení je aktivovaný obsah nebo sluzba pemístna do seznamu oznaceného jako K dispozici. 28 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Synchronizovat licencní klíce Pokud z jakéhokoli dvodu nemzete v tomto okamziku pouzít digitální obsah, který jste zakoupili (obsah je vadný nebo byl vymazán z pamové karty, pamová karta byla zformátována atd.), mzete tento obsah znovu získat prostednictvím tohoto synchronizacního procesu. Mapy Pekrocíte-li hranice mezi dvma státy, musíte zmnit aktuální mapu, aby se vase fyzická pozice (souadnice GPS) shodovala s pokrytím mapou. Obrazovka Mapy zobrazí vsechny mapy, které jsou k dispozici ve vasem zaízení. V pípad poteby pepnte z jedné mapy na druhou. Podrobnosti o aktivaci jiné mapy naleznete v oddíle Aktivace map. Podrobnosti o pizpsobení vzhledu a chování pouzívaných map viz Nastavení > Mapy. Rolujte seznamem map, které jsou k dispozici. Zvolte si mapu, kterou od tohoto okamziku potebujete. Zvolte Volby > Otevít. Mapa, kterou práv pouzíváte, je zatrzená. Mapa, oznacená visacím zámeckem, je jiz stazená, ale jest není aktivovaná (zakoupená). Otevít nastaví zvolenou mapu jako aktuální mapu. Navstivte internetový obchod ROUTE 66 oteve katalog map, které si mzete aktivovat nebo stáhnout. Poznámka: Zmníte-li aktuáln pouzívanou mapu, ale vase fyzická pozice (souadnice GPS) neodpovídá obsahu mapy, zobrazí se upozornní Pozice GPS je mimo mapu.

15 Vyberte si správnou mapu nebo zmte svou fyzickou pozici. 29 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Zmna aktuální mapy V závislosti na výrobku, který jste si zakoupili, a na státu nebo oblasti poízení je jiz ve vasem zaízení k dispozici a aktivována alespo jedna mapa. Dalsí mapy lze zobrazit v seznamu K dispozici, ale teprve po dokoncení aktivace kazdé nové mapy. Snadno mzete pepnout z aktuální mapy na jinou mapu, která je k dispozici. Od toho okamziku bude tato mapa pouzívána pi prohlízení mapy nebo navigaci. Rolujte seznamem map, které jsou k dispozici. Zvolte si novou mapu. Poznámka: Zmníte-li aktuáln pouzívanou mapu, ale vase fyzická pozice (souadnice GPS) neodpovídá obsahu mapy, zobrazí se upozornní Pozice GPS je mimo mapu. Zvolte správnou mapu nebo zmte svou fyzickou pozici. Jak najít mapy Otevete katalog Obchod. Rolujte seznamem map, které si mzete stáhnout a/nebo aktivovat. Katalog Mapy je hierarchicky uspoádán následovn: Kontinenty Regiony Státy Msta Zobrazení informací o map V katalogu Obchod vyhledejte pozadovanou mapu. Zvolte Volby > Zobrazit informace. Stahování map V katalogu Obchod vyhledejte pozadovanou mapu. Zvolte Volby > Stáhnout. Poznámky: Doba stahování mze být rzná, v závislosti na velikosti mapy a na moznostech sít. 30 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Aktivace map V závislosti na výrobku, který jste si zakoupili, a na státu nebo oblasti poízení je jiz ve vasem zaízení k dispozici a aktivována alespo jedna mapa. Dalsí mapy (k dostání na CD/DVD nebo ke stazení z katalogu Obchod) musíte nejprve aktivovat. Dopravní informace Bhem navigace se mzete setkat s dopravními omezeními na vasí trase. Dopravním omezením mze být práce na silnici, nehoda nebo jen dopravní zácpa. Tato dopravní omezení mohou ovlivnit nebo dokonce zhatit vase plány na dovolenou. Pokud ale pedem víte, ze je na trase ped vámi dopravní omezení, mzete se mu vyhnout a zvolit si alternativní trasu. Pedplatíte-li si sluzbu dopravních informací, mzete se pedem dozvídat o dopravních omezeních na vasí trase. Tato sluzba sleduje a shromazuje nejnovjsí situace v doprav a posílá je do vaseho zaízení. Vase zaízení se tedy automaticky nebo manuáln vyhne dopravním omezením a nalezne alternativní trasy. Aktivace sluzby dopravních informací Nez zacnete pouzívat sluzbu dopravních informací v urcitém stát nebo regionu, musíte ji nejprve aktivovat (pedplatit si ji). Pedplacení znamená, ze na urcité casové období obdrzíte licenci k uzívání balíku dopravních informací. Jak najít dopravní balíky Otevete katalog Obchod. Rolujte seznamem balík, které si mzete aktivovat. Katalog Dopravní info je hierarchicky uspoádán následovn: Kontinenty 31 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Regiony Státy Zakoupit licenci zahájí proces pedplacení. Zobrazit informace - zobrazí charakteristiky balíku. Zobrazení informací o dopravním balíku V katalogu Obchod najdte pozadovaný balík. Zvolte Volby > Zobrazit informace. Aktivace dopravního balíku Zahajte aktivaci sluzby dopravních informací. Zobrazí se cena výrobku. Zadejte informace o kreditní kart. Informace o kreditní kart budou zpracovány (oveny). Po dokoncení bude aktivovaný balík pemístn do seznamu balík dopravních informací K dispozici. Poznámky: Postup pi poízení je identický u vsech doplkových sluzeb. mozné pouzívat stejnou licenci pro nkolik rzných stát. Pouzívání sluzby dopravních informací 32 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Aktualizujte seznam zpráv o dopravní situaci. Rolujte seznamem zpráv o dopravní situaci. Zvolte si dopravní omezení a zobrazte ho na map. Kazdé dopravní omezení má dv ikony: Oficiální vlajku státu Ikonu dopravního omezení. Charakteristiky dopravního omezení jsou: Oznacení komunikace Dlezité msto a region Datum a cas, kdy bylo dopravní omezení ohláseno Popis úseku komunikace Typ omezení Ocekávaná doba trvání omezení Je-li to mozné návrh dalsí trasy (objízky) Poznámka: Aktualizaci lze rovnz provádt automaticky. Jdte na Nastavení > Doplkové sluzby > Interval pro dopravní info a nastavte frekvenci automatického píjmu nových dopravních informací. Poznámka: Mzete zkombinovat Dopravní info s volbou Zadat pekázku na cest. 33 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Radary a kamery Bhem navigace budete projízdt úseky komunikace s rznými omezeními rychlosti nebo jinými zpsoby ízení provozu (radary s kamerou, semafory atd.). Budete-li pedem vdt, o které úseky jde a jaká pravidla silnicního provozu zde platí, mzete se vyhnout dopravním problémm a pokutám za pekrocení rychlostního limitu. Pedplatíte-li si sluzbu radar a kamer, budete pedem informováni o omezeních rychlosti na trase. Tato sluzba sleduje a shromazuje nejnovjsí úseky s regulovanou dopravou a posílá je do vaseho zaízení. Takze vás vase zaízení bude automaticky nebo manuáln vcas varovat. Aktivace sluzby radar a kamer Nez zacnete pouzívat sluzbu radar a kamer v urcitém stát nebo regionu, musíte ji nejprve aktivovat (pedplatit si ji).

16 Pedplacení znamená, ze na urcité casové období obdrzíte licenci k uzívání balíku radar a kamer. Volba radarového balíku Nkteré ze sluzeb radar a kamer lze získat v oddíle Obchod. Podle regionu, kde se chcete navigovat, vyberte a zakupte píslusnou sluzbu. Stáhnout zahájí proces pedplacení. Zobrazit informace zobrazí charakteristiky balíku. Zobrazení informací o radarech a kamerách Nez si poídíte tuto sluzbu, pekontrolujte si její cenu, popis a období platnosti. V katalogu Obchod najdte pozadovaný balík. katalogu Obchod najdte pozadovaný balík. nastává okamzik její aktivace. Zahajte aktivaci sluzby radar a kamer. Zobrazí se cena výrobku. Zadejte informace o kreditní kart. Informace o kreditní kart budou zpracovány (oveny). oznacená visacím zámeckem je jiz stazená, ale jest není aktivovaná (zakoupená). Zakoupit licenci oteve obrazovku Informace o kreditní kart a zahájí proces zakoupení. Otevít oteve zvolený balík. celou mapu aktualizace radar a kamer pro celou mapu. Poznámka: Aktualizace mze rovnz probíhat automaticky. kamery a nastavte frekvenci automatického píjmu nových informací. Volba a zobrazení radar a kamer Aktualizace mze rovnz probíhat automaticky. seznamem oblíbených mst. Prohlédnte si charakteristiky msta. seznamem balík, které si mzete aktivovat. Volby > Zobrazit informace. Aktivace meteorologického balíku Zahajte aktivaci meteorologické sluzby. Zobrazí se cena výrobku. Zadejte informace o kreditní kart. Informace o kreditní kart budou zpracovány (oveny). Po dokoncení bude aktivovaný balík pemístn do seznamu balík meteorologické sluzby K dispozici. podrobnosti týkající se poskytování informací o kreditní kart naleznete v oddíle Aktivace map. mozné pouzívat stejnou licenci pro nkolik rzných stát. 39 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Pouzívání meteorologické sluzby Po dokoncení aktivace meteorologické sluzby provete následující kroky: otevete seznam balík meteorologické sluzby; otevete balík meteorologické sluzby; pidejte svá oblíbená msta; aktualizujte pedpov pro svá oblíbená msta; projdte si rzné zprávy o pocasí, které jsou k dispozici pro kazdé msto. Otevení balíku meteorologické sluzby Zobrazit informace zobrazí charakteristiky zvoleného balíku meteorologické sluzby (název, popis, platnost, atd. ) Otevít oteve zvolený balík meteorologické sluzby. Otevení meteorologického balíku Volby: Pidat msto pidejte nové msto a pijímejte pedpovdi pocasí pro toto msto. 40 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Pidání mst Nez zacnete pijímat pedpovdi pocasí, musíte urcit, která msta vás zajímají. Pidání msta (pomocí vyhledávání) Zvolte si jednu z databází, které jsou k dispozici, a zahajte vyhledávání. Otevete seznam databází, které jsou k dispozici. Zvolte si a otevete databázi. Provete vyhledávání a najdte své oblíbené msto. Pidejte nové msto na seznam svých oblíbených mst. Pidání msta (pozice GPS) Automaticky pedvyplnné jsou údaje o vasí aktuální pozici GPS (název, souadnice). Otevete správce. Prohlédnte si pedvyplnné údaje. Pípadn upravte nkterou hodnotu. Vsechna pole jsou povinná. Ulozte své charakteristiky. Nové msto bylo pidáno na seznam vasich oblíbených mst. Poznámka: Vsechna pole jsou povinná. Vyplte platné údaje. Aktualizace pedpovdi pocasí pro msto Pidali jste svá oblíbená msta, ale informace o pocasí není k dispozici. Je na case aktualizovat pedpov pocasí. Aktualizovat kliknte na toto tlacítko, chcete-li manuáln pijímat nové pedpovdi pocasí pro vsechna msta na seznamu. 41 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Poznámka: Aktualizace mze rovnz probíhat automaticky. Jdte na Nastavení > Doplkové sluzby > Pocasí a nastavte frekvenci automatického píjmu nových pedpovdí. Ano natrvalo vymaze zvolené msto. Ne zvolené msto zstane v seznamu. Nyní máte ve svém zaízení nejnovjsí pedpovdi pocasí pro svá oblíbená msta. Pocasí: Dnes Jedná se o strucnou zprávu o dnesních povtrnostních podmínkách ve zvoleném mst. K dispozici jsou následující informace: Aktuální stav pocasí (text a obrázek) Prmrná denní teplota Prmrná nocní teplota Komfort: hodnota Vítr: smr a rychlost 42 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka UV: obrázek a hodnota Srázky: obrázek a hodnota Aktualizovat kliknte na toto tlacítko, chcete-li manuáln pijímat nové pedpovdi pocasí pro vsechna msta na seznamu. Poznámka: Aktualizace mze rovnz probíhat automaticky. Jdte na Nastavení > Doplkové sluzby > Pocasí a nastavte frekvenci automatického píjmu nových pedpovdí pocasí. Pocasí: Dalsí dny Jedná se o pehled pocasí na pístích 15 dní pro urcité msto. Zvolte Volby > Zobrazit > Dalsí dny. Den: Den v týdnu <2 písmena> Datum <2 císlice pro den> <3 znaky pro msíc > Teplota: <Prmrná denní teplota>/<prmrná nocní teplota> Podrobnosti oteve zprávu Dnes pro zvolený den.

17 Aktualizovat kliknte na toto tlacítko, chcete-li manuáln pijímat nové pedpovdi pocasí pro vsechna msta na seznamu. Poznámka: Aktualizace mze rovnz probíhat automaticky. Jdte na Nastavení > Doplkové sluzby > Pocasí a nastavte frekvenci automatického píjmu nových pedpovdí pocasí. 43 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Pocasí: Graf Jedná se o grafické zobrazení prmrných povtrnostních podmínek v následujících 5 dnech v urcitém mst. Zvolte Volby > Zobrazit > Graf. Kazdý sloupec obsahuje následující informace: Celkový stav pocasí na kazdý den (obrázek) Prmrnou denní teplotu na kazdý den (cervený graf) Prmrnou nocní teplotu na kazdý den (modrý graf) Den v týdnu <3 znaky> Datum <2 císlice> Aktualizovat kliknte na toto tlacítko, chcete-li manuáln pijímat nové pedpovdi pocasí pro vsechna msta na seznamu. Poznámka: Aktualizace mze rovnz probíhat automaticky. Aktualizace mze rovnz probíhat automaticky. barevných schémat. seznamem dostupných schémat. Zvolte polozku. informace zobrazí podrobnosti mapy. pokyny: pro kazdé odbocení ped vámi na trase zazní krátký pokyn v jazyce, který si zvolíte. Mzete libovoln pepínat z jednoho jazyka do druhého (viz Nastavení > Vseobecné > Jazyk hlasových pokyn). Pocet jazyk hlasových pokyn, které jsou k dispozici ve vasem zaízení, závisí na stát ci regionu zakoupení. Mzete si také stáhnout dalsí hlasy, které hovoí jiným jazykem nebo variantami téhoz jazyka (muz/zena, slavní herci/herecky, rzné dialekty). Hlas, který práv pouzíváte, je zatrzený. Otevít nastaví zvolený hlas jako aktuální hlas. Navstivte internetový obchod ROUTE 66 oteve katalog hlas, které si mzete aktivovat nebo stáhnout. Jak najít hlasy Otevete si katalog Obchod. Rolujte seznamem hlas, které si mzete stáhnout a/nebo aktivovat. Zobrazit informace zobrazí charakteristiky hlasu. 47 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Zobrazení informací o hlase V katalogu Obchod najdte pozadovaný hlas. Zvolte Volby > Zobrazit informace. Stahování hlas V katalogu Obchod najdte pozadovaný hlas. Zvolte Volby > Stáhnout. Poznámka: Doba stahování mze být rzná, v závislosti na velikosti hlasového souboru a na moznostech sít. Aktivace hlas Hlas jste jiz stáhli. Zahajte aktivaci hlasu. Zobrazí se cena výrobku. Zadejte informace o kreditní kart. Informace o kreditní kart byly zpracovány (oveny). Po dokoncení bude aktivovaný hlas pemístn do seznamu hlas K dispozici. Poznámka: Postup pi poízení je identický u vsech doplkových sluzeb. Zmna aktuálního hlasu Mzete snadno zmnit hlas, jenz vám udluje pokyny k jízd. Rolujte seznamem hlas, které jsou k dispozici. Zvýraznte nový hlas. Mzete také zmnit jazyk hlasových pokyn v Nastavení > Vseobecné > Jazyk hlasových pokyn. Chcete-li zmnit jazyk objekt na map, viz téz Nastavení > Vseobecné > Jazyk mapy. Prvodci Bhem navigace nebo pedtím, nez navstívíte nová místa, je uzitecné vdt nco o ubytování, doprav a zábav v daném míst. 48 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Bu si mzete koupit tistné knihy nebo se prost podívat do virtuálních prvodc poskytovaných aplikací ROUTE 66 Navigate 8. Aktivace sluzby prvodci Nez zacnete sluzbu prvodci pouzívat, musíte si tuto sluzbu nejprve aktivovat (pedplatit si ji). Pedplacení znamená, ze na urcité casové období obdrzíte licenci k uzívání cestovního prvodce. Poznámka: Abyste si mohli pedplatit tuto sluzbu, potebujete platnou kreditní kartu a funkcní pipojení GPRS. Jak najít prvodce Otevete katalog Obchod. Rolujte seznamem cestovních prvodc, které si mzete stáhnout a/nebo aktivovat. Stáhnout zahájí proces stahování Zobrazit informace zobrazí charakteristiky prvodc. Zobrazení informací o prvodci V katalogu Obchod najdte pozadovaného prvodce. Zvolte Volby > Zobrazit informace. Stahování prvodc V katalogu Obchod najdte pozadovaného prvodce. Zvolte Volby > Stáhnout. Poznámka: Doba stahování mze být rzná, v závislosti na velikosti souboru prvodce a na moznostech sít. Aktivace prvodc Prvodce jste jiz stáhli. Zahajte aktivaci prvodce. Zobrazí se cena výrobku. Zadejte informace o kreditní kart. Informace o kreditní kart byly zpracovány (oveny). Po dokoncení bude aktivovaný prvodce pemístn do seznamu prvodc K dispozici. 49 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Poznámka: Postup pi poízení je identický u vsech doplkových sluzeb. Pouzívání prvodc Poté, co jste si prvodce stáhli a aktivovali, pichází na adu jeho otevení. Rolujte seznamem prvodc, které jsou k dispozici. Zvýraznte nkterého prvodce. Zvolte Volby > Otevít. Prvodce oznacený visacím zámeckem je jiz stazený, ale jest není aktivovaný (zakoupený). Zakoupit licenci - oteve obrazovku Informace o kreditní kart a zahájí proces zakoupení. Zobrazit informace zobrazí charakteristiky prvodce. Otevít oteve zvoleného prvodce. Navstivte internetový obchod ROUTE 66 oteve katalog prvodc, které si mzete aktivovat nebo stáhnout. Kdyz si otevete nkterého prvodce, aplikace se chová jako prohlízec internetových stránek. Podrobnosti týkající se internetových sluzeb naleznete v dokumentaci k vasemu zaízení.

18 Nastavení V tomto oddíle si mzete upravit chování aplikace ROUTE 66 Navigate 8 a pizpsobit si její provoz podle vasich poteb a pání. Projdte si seznam nastavení, která jsou k dispozici. Zvolte si a otevete nkterý oddíl. Standardní obnoví standardní hodnoty vsech nastavení. Zmizí veskeré vase osobní volby nebo pedchozí konfigurace. Nastavení: Vseobecné Tato obrazovka uvádí vsechna vseobecná nastavení, která jsou k dispozici. 50 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Rolujte seznamem mozných voleb. Vyberte si nkterou z nich a otevete píslusné submenu. Hlasitost Nastavte intenzitu zvuku hlasových pokyn bhem navigace. Rolujte doleva nebo doprava, chcete-li zvýsit nebo snízit hlasitost. K dispozici je 10 úrovní intenzity zvuku. Ulozte si zvolenou úrove. Poznámka: Z bezpecnostních dvod vám doporucujeme, abyste bhem navigace nechali zvuk zapnutý a poslouchali hlasové pokyny! Tak se mzete soustedit na cestu ped vámi a zabránit nepíjemným dopravním situacím! Jazyk hlasových pokyn Zvolte si jazyk, v nmz budete dostávat hlasové pokyny bhem navigace. Rolujte seznamem jazyk, které jsou k dispozici. Zvolte a ulozte si nkterý jazyk. Rolujte nahoru nebo dol, chcete-li si zvolit jiný jazyk. Jazyk mapy Zvolte si jazyk aktuální mapy. To je jazyk vsech objekt zobrazených na aktuální map: ulic, mst, oblastí, zajímavých míst (POI). Kazdá mapa má omezený pocet jazyk vycházejících z obsahu mapy (pro mapu Svýcarska bude napíklad k dispozici nmcina, francouzstina, italstina a rétorománstina). Rolujte seznamem jazyk, které jsou k dispozici. Zvolte a ulozte si nkterý jazyk. Rolujte nahoru nebo dol, chcete-li si zvolit jiný jazyk. Podsvícení Upesnte, jak se má chovat obrazovka bhem navigace. Podsvícení je osvtlení obrazovky. Rolujte seznamem mozných voleb. Vyberte si nkterou z nich a ulozte konfiguraci. Rolujte nahoru nebo dol, chcete-li si zvolit jinou moznost podsvícení. Jednotky Rozlisují se jednotky Metrické (kilometry) a Imperiální (míle), mezi nimiz lze pepínat. 51 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Zvolené jednotky budou pouzívány ve vsech hlasových pokynech, smrových sipkách, itineráích atd. V seznamu vseobecných nastavení zvýraznte Jednotky. Nastavení: Mapa Na této obrazovce jsou uvedena vsechna mozná nastavení mapy. Rolujte seznamem mozných voleb. Vyberte si nkterou z nich a otevete píslusné submenu. Nocní barvy Zvolte si barvy vasí obrazovky bhem nocní navigace. Pouzijete-li bhem nocní navigace nocní barvy, uvidíte informace na obrazovce mnohem lépe. Nebudou vás totiz rusit jasné barvy. Rolujte volbami nocních barev. Vyberte a ulozte si nkterou z nich. K dispozici jsou následující volby: Zap. nocní barvy jsou pouzívány. Vyp. nocní barvy nejsou pouzívány. Automatické aplikace pepne automaticky z denních na nocní barvy pi východu nebo západu slunce, nebo kdyz vjedete do tunelu ci z nj vyjedete. K urcení spoustcího momentu jsou pouzívána mapová data a data GPS. Manuální výbr denních nebo nocních barev nezmní hodnotu, která je zde nastavená. Barevná skála Mzete snadno zmnit vzhled prvk na map a navigacní listy, kdyz vyuzijete barevné skály (témata). Rolujte seznamem dostupných barevných skál. Zvolte a ulozte si nkterou z nich. Rolujte nahoru nebo dol, chcete-li si zvolit jinou barevnou skálu. 52 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka 3D perspektiva Mzete snadno zmnit zobrazení mapy: 2D perspektiva - zobrazte si mapu seshora, jako kdyz se díváte na tistnou mapu. 3D perspektiva - nastavte si panoramatický pohled, který vám zobrazí cestu, jak ji skutecn vidíte ped sebou. Jste-li v 3D perspektiv a aktivujete kurzor, automaticky pepnete do 2D perspektivy. V seznamu nastavení mapy zvýraznte 3D perspektiva. Úhel pohledu Kdyz se navigujete v 3D perspektiv, mzete zmnit panoramatické vnímání silnice ped vámi (úhel pohledu). Rolujte doleva nebo doprava, chcete-li si zvolit jinou hodnotu. Zvolte si úhel pohledu. Rolujte doleva nebo doprava, chcete-li si zvolit jinou hodnotu. Zobrazení mítka V pravém horním rohu navigacní obrazovky si mzete zobrazit nebo skrýt mítko mapy. Mítko mapy je grafická a textová pomcka na map. Kdyz si mapu piblízíte nebo oddálíte, hodnota mítka mapy se zmní odpovídajícím zpsobem. Poznámka: Mítko je zobrazené pouze ve 2D perspektiv. V seznamu s nastaveními mapy zvýraznte Zobrazit mítko. Otácení mapy Mzete si nastavit chování mapy a sipky GPS bhem navigace. Bhem navigace udává sipka GPS vás smr pohybu (nap. pi navigaci na sever smuje sipka GPS nahoru, pi navigaci na západ smuje sipka GPS doleva). V tomto pípad je pohyblivá sipka, zatímco mapa zstává nemnná. Chování vsak mzete zmnit, kdyz aktivujete otácení mapy. V tomto druhém pípad je sipka GPS vzdy orientována nahoru, zatímco mapa se otácí tak, aby aktuální silnice byla vzdy rovnobzná s sipkou GPS. Zvýraznte volbu Otácet mapu. 53 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Mapa Zvolte si mapu, kterou chcete pouzívat pi navigaci a prohlízení. Pocet map k dispozici závisí na výrobku, který jste si zakoupili a na stát/regionu poízení. Rolujte seznamem map k dispozici. Zvolte si jinou mapu. Rolujte nahoru nebo dol, chcete-li si zvolit jinou mapu. Zobrazení orientacních bod Mzete aktivovat nebo deaktivovat zakreslení orientacních bod na map.

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Zakreslení znamená, ze je na map zobrazena ikona pro kategorii orientacního bodu. Rolujte seznamem kategorií orientacních bod. Zvolte/zruste volbu nkterých nebo vsech kategorií. Toto jsou kategorie, které jste si manuáln zadali v aplikaci ROUTE 66 Navigate 8. K dispozici jsou následující volby: Vsechny kategorie vyberte tuto moznost, chcete-li zvolit vsechny kategorie nebo zrusit volbu vsech kategorií. Poznámka: Pokud deaktivujete volbu Zobrazit orientacní body a poté se rozhodnete zobrazit na map orientacní bod, objeví se na map docasn ikona tohoto orientacního bodu; kdyz zmníte pozici kurzoru, nebude tato ikona jiz k dispozici. Zobrazení zajímavých bod (POI) Mzete aktivovat nebo deaktivovat zakreslení kategorií POI na mapu. Zakreslení znamená, ze je na map znázornna ikona pro kategorii POI. Rolujte seznamem kategorií POI. Zvolte/zruste volbu nkterých nebo vsech kategorií. K dispozici jsou následující volby: Vsechny kategorie vyberte tuto moznost, chcete-li zvolit vsechny kategorie nebo zrusit volbu vsech kategorií. Poznámka: Pokud deaktivujete volbu Zobrazit zajímavá místa a poté se rozhodnete zobrazit na map zajímavé místo (POI), objeví se na map docasn ikona tohoto POI; kdyz zmníte pozici kurzoru, nebude tato ikona jiz k dispozici. 54 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Nastavení: Navigace Na této obrazovce budou uvedena vsechna nastavení navigace, která jsou k dispozici. Rolujte seznamem mozných voleb. Vyberte si nkterou z nich a otevete píslusné submenu. Pouzití Na této obrazovce si mzete zvolit zpsob cestování nebo zpsob dosazení cíle. Rolujte nahoru nebo dol, chcete-li si vybrat jinou volbu. Prhlednost navigacní listy Volby > Nastavení > Navigace > Prhlednost navigacní listy. Zvolte stupe prhlednosti navigacní listy. Pohnte posuvníkem doleva (nejmensí prhlednost) nebo doprava (nejvtsí prhlednost). Jak se vyhnout dálnicím Aktivujte nebo deaktivujte volbu Vyhýbat se dálnicím. V závislosti na této konfiguraci vyloucíte nebo nevyloucíte dálnice z vypoctené trasy. V pípad stejného místa odjezdu a cíle tedy mohou existovat alternativní trasy. V seznamu s nastaveními navigace zvýraznte Vyhýbat se dálnicím. Zap. vyloucí dálnice z vasí trasy. Vyp. nevyloucí dálnice z vasí trasy. Jak se vyhnout placeným komunikacím Aktivujte nebo deaktivujte volbu Prhl.navig.listy. V závislosti na této konfiguraci vyloucíte nebo nevyloucíte placené komunikace z vypoctené trasy. V pípad stejného místa odjezdu a cíle tedy mohou existovat alternativní trasy. V seznamu s nastaveními navigace zvýraznte Prhl.navig.listy. Zap. vyloucí placené komunikace z vasí trasy. Vyp. nevyloucí placené komunikace z vasí trasy. 55 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Jak se vyhnout trajektm Aktivujte nebo deaktivujte volbu Vyhýbat se trajektm. V závislosti na této konfiguraci vyloucíte nebo nevyloucíte trajekty z vypoctené trasy. V pípad stejného místa odjezdu a cíle tedy mohou existovat alternativní trasy. V seznamu s nastaveními navigace zvýraznte Vyhýbat se trajektm. Zap. vyloucí trajekty z vasí trasy. Vyp. nevyloucí trajekty z vasí trasy. Automatický zoom Aktivujte nebo deaktivujte volbu automatického zoomu. Úrove zoomu mze být ízena automaticky. Nastavte Nastavení > Navigace > Automatický zoom na Zap.; bhem navigace, kdykoliv se budete blízit ke kizovatce, navigacní obrazovka piblízí mapu na úrove ulice (bez ohledu na aktuální úrove zoomu); po projetí kizovatkou se zoom vrátí na pvodní úrove. V seznamu s nastaveními navigace zvýraznte Automatický zoom. Zap. - jestlize chcete automaticky zvtsit mapu (piblízit) a vidt více detail trasy, kdyz se blízíte ke kizovatkám. Vyp. - jestlize si chcete manuáln zvolit pozadovanou úrove zoomu. Úrove zoomu, kterou jste zvolili, zstane ulozená do okamziku, nez ji manuáln zmníte. Rychlostní limit 56 ROUTE 66 Navigate 8 Uzivatelská pírucka Co je to bezpecná rychlost? Rychlost, které vy osobn dáváte pednost. Nastavíte si maximální rychlost, kterou bhem navigace nechcete pekrocit. Kdyz tedy cestujete a blízíte se této rychlosti, upozorní vás akustická a/nebo vizuální výstraha, ze jedete pílis rychle. Viz téz Nastavení > Navigace > Typ výstrahy. Rolujte seznamem mozných voleb. Zadejte a ulozte numerickou hodnotu. Poznámky: Jestlize je zadaná hodnota vyssí nez maximální hodnota, OK zmizí a vy zadanou hodnotu nemzete ulozit. Jestlize je zadaná hodnota nizsí nez minimální hodnota, OK zmizí a vy zadanou hodnotu nemzete ulozit. Typ výstrahy Nastavte typ výstrahy pro rychlostní limit. Výstrahou mze být akustické a/nebo grafické upozornní na obrazovce. Ob výstrahy vás upozorují, ze jedete pílis rychle. Viz téz Nastavení > Navigace > Rychlostní limit. Rolujte seznamem mozných voleb. Zvolte a ulozte si nkterou z nich. K dispozici jsou následující volby: Zvuková výstraha upozornní zvukem Vizuální výstraha upozornní blikáním Mzete si zvolit nebo zrusit volbu obou mozností. Poznámka: Z bezpecnostních dvod vám doporucujeme, abyste bhem navigace nechali zvuk zapnutý a poslouchali hlasové pokyny! Tak se mzete soustedit na cestu ped vámi a zabránit nepíjemným dopravním situacím! Rychlost: Rozsíené Kdyz zahajujete navigaci nebo plánujete trasu, je vypocítána vase trasa vedoucí do cíle.

ROUTE 66 Navigate 8 Uživatelská příručka

ROUTE 66 Navigate 8 Uživatelská příručka 1 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní značky. Data copyright NAVTEQ B.V. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádná část této příručky nesmí být rozmnožována,

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804783

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804783 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

TomTom GO Mobile app Referenční příručka

TomTom GO Mobile app Referenční příručka TomTom GO Mobile app Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 6 Start 8 Spuštění aplikace... 8 Jazyk... 8 Odesílání informací společnosti

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Uživatelský manuál Čeština

Uživatelský manuál Čeština Verze 1.0 Uživatelský manuál Čeština Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od a-rival. Velmi dobrá volba! Doufáme, že si Váši novou sportovní navigaci užijete a budete s ní plně spokojeni. V případě jakýchkoliv

Více

TomTom TRUCKER Referenční příručka

TomTom TRUCKER Referenční příručka TomTom TRUCKER Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Start 7 Instalace do automobilu... 7 Umístění zařízení... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Bezpečnostní upozornění... 8 Nastavení...

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Novinky v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Návod k obsluze MioMap v3.2

Návod k obsluze MioMap v3.2 Návod k obsluze MioMap v3.2 Navigační software pro Mio DigiWalker C710 Cesky Srpen, 2006 (v1.00) Poznámka k autorským právùm Produkt a informace obsažené v této příručce se mohou kdykoli změnit bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více