KRONIKA OBCE Vranovice 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE Vranovice 2009"

Transkript

1 KRONIKA OBCE Vranovice 2009

2 2

3 Obsah Vranovický rok úvodní přehled... 5 Správa obce Vranovice v roce Zrušení lokálky... 8 Přehled dění v roce 2009 ve Vranovicích... 9 Rok 2009 v Česku a ve světě Statistika obyvatel Hospodaření obce Vranovice Hospodářská krize ovlivňuje rozpočet obce Hlavní investiční akce v roce Členství obce v regionálních sdruženích a svazcích Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní pozemková úprava Vandalismus často skloňované slovo Kulturní a společenské události roku Místní lidová knihovna v roce Farnost Základní škola Zemědělství v obci Nezemědělské podnikání a řemeslníci Spolky a sdružení v obci v roce Přehled počasí ve Vranovicích v roce Vzpomínky Josefa Pavlů Přílohy

4 Přílohy: Vranovický zpravodaj 6 vydání z roku 2009 Fotodokumentace 2009 Vranovice v tiskovinách Kompaktní disk s digitálním záznamem kroniky Tato kronika obsahuje:...70 listů Ve Vranovicích dne: Zapsala:... Dagmar Humpolíková Starosta obce:... Ing. Jan Helikar 4

5 Vranovický rok úvodní přehled Rok 2009 se ve Vranovicích odvíjel ve znamení rozvoje občanské vybavenosti a vytváření stavebních míst pro rodinnou a bytovou výstavbu. Díky této koncepci vedení obce se podařilo v posledních letech značně navýšit i počet stálých obyvatel. Zejména z řad mladých rodin s dětmi. Průměrný věk obyvatel obce tak činí 39 let. Srovnání počtu obyvatel v uplynulých desetiletích: rok obyvatel rok obyvatel rok obyvatel V tomto roce byly také zahájeny komplexní pozemkové úpravy, jejichž cílem bylo odstranění historických nesrovnalostí v pozemkových mapách. Pracovní příležitosti V obci působí více než padesát podnikatelských subjektů. Tvoří je živnostníci i výrobní společnosti, které zaměstnávají celoročně desítky zaměstnanců. Kvalitní dopravní spojení po železnici i autobusovou dopravou umožňuje obyvatelům obce také dojíždění za prací do okolí i do krajského města Brna. Díky těmto podmínkám se míra nezaměstnanosti i v době hospodářské recese drží v obci na úrovni 10,5 %, což je o šest desetin procenta méně než krajský průměr (11,10 % - k ) Srovnání s okolními obcemi: Přibice 12,2 % Popice 14,0 % Pouzdřany 13,1 % Starovice 13,7 % Uherčice 11,9 % Připravované záměry Rodinná výstavba Probíhá developerský projekt v ulici Nad Dolinami na vybudování kompletní infrastruktury pro výstavbu 23 rodinných domů. Celkový rozpočet je stanoven na 11 milionů korun, financování je zajištěno prostřednictvím překlenovacího úvěru a následně z prodeje stavebních pozemků. V r byl již realizován developerský projekt v ulici U Hlinku na vybudování kompletní infrastruktury pro výstavbu 24 rodinných domů. Celkový rozpočet činil 10 milionů korun. Financování bylo rovněž zajištěno prostřednictvím překlenovacího úvěru a následně z prodeje stavebních pozemků. Na Přibické ulici došlo k prodloužení kanalizace ve směru ke hřbitovu a vypracování zastavovací studie. Lokalita je již zasíťovaná a rodinná výstavba probíhá individuálně. Rozpočet byl 1,3 mil Kč a peníze byly vyplaceny z rozpočtu obce. Dopravní obslužnost V roce 2009 byly v obci vybudovány dvě autobusové zastávky na ulici Lipové u sokolovny a druhá u hřbitova. Na jejich vybudování obec uvolnila ze svého rozpočtu 300 tisíc Kč. Vedení obce pracuje na přípravě vybudování přestupního terminálu u vlakového nádraží. Vypracovaný je projekt, který kromě vybudování bezpečného přestupního uzlu počítá i s novými parkovacími místy pro cestující, kteří na spoje dojíždí z okolních obcí. Předpokládaný rozpočet se odhaduje na asi 10 mil Kč. Občanská vybavenost Je vypracovaný projekt na Dům pro seniory, který je plánovaný na místě bývalého JZD. Předpokládaný rozpočet: činí asi 80 milionů korun. Informační a komunikační technologie v obci Obec vlastní webové stránky které jsou pravidelně aktualizovány. V současné době zakoupila obec moderní software s redakčním systémem, který poskytuje široké možnosti informovanosti internetových čtenářů. Spuštění nového systému webových stránek obce je plánováno na květen

6 Širokou veřejnost informuje obec prostřednictvím místního rozhlasu. Rozhlasová síť prošla v polovině roku 2008 kompletní rekonstrukcí. V současné době jsou v obci 104 ks reproduktorů. Byla vyměněna i rozhlasová ústředna za modernější typ. Vzhledem k rozšiřující se výstavbě v obci se totiž do budoucna počítá s rozšířením sítě až na 150 ks reproduktorů. Obyvatelé i návštěvníci obce mohou využívat dva veřejné počítače umístěné v Místní lidové knihovně, připojené na internetovou síť. Správa obce Vranovice v roce 2009 Starosta: Ing. Jan Helikar, Přibická 642 (ODS) Místostarosta: Ing. Jaroslav Pezlar, Nová 609 (SN) Rada obce Ing. Jan Helikar, Přibická 642 (ODS) Ing. Jaroslav Pezlar, Nová 609 (SN) Ing. Jiří Hladík, Úzká 286 (SN) JUDr. Radek Mach, U Hřiště 682 (KDU-ČSL) Drahomír Dofek, Náves 678 (ODS) Ostatní zastupitelé: Ing. Drahomír Dráb, Polní 644 (ODS) Petr Goliáš, Nová 608 (KDU-ČSL) Jana Hladká, Pouzdřanská 641 (KDU-ČSL) Dagmar Humpolíková, Kopečky 640 (ODS) Mgr. Renata Karpíšková, Sadová 418 (SNK Evropští demokraté) Hana Krejčiříková, Přibická 618 (SNK Evropští demokraté) Ing. Bc. Emil Neveselý, Nová 621 (SN) Jaromír Řehoř, Zahradní 553 (ODS) Rostislav Trojan, Lipová 369 (SN) Oldřich Vybíral, Příční 111 (KDU-ČSL) Výbory a komise obce Zastupitelstvo obce ze zákona zřizuje dva iniciativní a kontrolní orgány, které se nazývají výbory. Jedná se o výbor finanční a kontrolní. Své iniciativní a poradní orgány si zřizuje také rada obce, ty se nazývají komise. Výbory a komise nemají ze zákona žádnou rozhodovací pravomoc, ale mohou zastupitelstvu a radě obce předkládat svá stanoviska a návrhy. Výbory zastupitestva obce Finanční výbor Ing. Bc. Emil Neveselý předseda Ing. Jiří Hladik Ing. Bohumil Pražák Josef Kříž Aleš Toncr Kontrolní výbor Oldřich Vybíral - předseda Petr Goliáš Ing. Petr Lorenz Martin Hochman Komise Rady obce Komise výstavby a životního prostředí Předseda: Drahomír Dofek 6

7 Členové: Ing. Cyril Jebavý, Ing. Josef Dofek, Ing. Josef Stejskal, Jaromír Řehoř, Jan Klaiba, Naděžda Rejtková, Ing. Marcela Hochmanová Komise kulturní a sportovní Předseda: Petr Škamrada (do ) Členové: Bohumila Vetrová, Irena Benadová, Marcela Lorenzová, Blanka Pezlarová Komise školská Předsedkyně: Jana Hladká členové: Marie Korčáková, Ivana Straková, Hana Mazuchová, Ing. Petra Střelcová Komise sociální Předsedkyně: Hana Krejčiříková Členové: Lenka Jančová, Zuzana Škamradová Komise povodňová Předseda: Ing. Jan Helikar Členové: Oldřich Vybíral, Ing. Jaroslav Pezlar, Jan Rohrer Komise pro projednávání přestupků Obec Vranovice nemá vlastní komisi pro přestupky. Má uzavřenou smlouvu s městem Pohořelice - obec s rozšířenou působností - které případné přestupky projednává. Zaměstnanci obecního úřadu Ing. Jan Helikar starosta Lenka Jančová asistentka, podatelna Renata Halámková účetní (bydliště Pouzdřany) od 07/2009 Zuzana Škamradová matrikářka Miloš Kvapil obsluha čistírny odpadních vod (bydliště Ivaň) Radek Soukop údržba a úklid obce Jan Němec údržba a úklid obce Eva Halámková údržba a úklid obce Lenka Nešporová úklid budov Blanka Papežová knihovnice (¼ úvazku) Vladislav Jungr knihovník (¼ úvazku) - do listopadu 2009 Dagmar Humpolíková komunikace s veřejností a vedoucí CVČ - od října 2009 Úřední hodiny Obecního úřadu Vranovice Pondělí 07:30 19:00 h Středa 07:30 17:00 h Oficiální webové stránky obce Elektronická pošta y Datová schránka: ID 3dubfw9 7

8 Dodatek z událostí z roku 2008 Zrušení lokálky V prosinci 2008 byla po 113 letech ukončena osobní přeprava na železniční trati Vranovice Pohořelice. Provoz lokálky se Českým drahám nevyplácel. Poslední pravidelná jízda se uskutečnila v 19 hodin 52 minut. Nostalgické rozloučení pro veřejnost se uskutečnilo v neděli parní lokomotivou Šlechtična a personálem v historických kostýmech. Rozloučení se účastnily davy lidí. Prokazatelnou jízdenkou byla pamětní pohlednice v hodnotě dvaceti korun. Ti, kteří přišli v historických kostýmech, ale i děti a studenti se mohli svézt zdarma. Připravený byl i bohatý kulturní program. O dobovou kulisu na pohořelickém nádraží se postaral Divadelní ansámbl Pohoda i muzejní spolek Pohořelice. Zazpívali také tamní mužáci. Podával se horký čaj a grog a pořídily se poslední pamětní fotografie. Přepravu osob nahradily autobusy zařazené do Integrovaného dopravního systému JmK. Trať byla vybudována jako součást Severní dráhy císaře Ferdinanda a zprovozněna byla Původně sloužila k přepravě cukrové řepy a cukru ve spojitosti s cukrovarem v Pohořelicích. 8

9 Přehled dění v roce 2009 ve Vranovicích Leden Změna matrikářky Zuzana Škamradová nahradila Miluši Sedláčkovou (od prosince 2008) Dosavadního šéfredaktora zpravodaje obce Mgr. Oldřicha Vybírala nahradila Dagmar Humpolíková. Vranovický občasník byl přejmenován na Vranovický zpravodaj. Důvodem byla pravidelnost vydávání obecního zpravodaje, každý sudý měsíc, šestkrát do roka. Současně Rada obce Vranovice schválila distribuci do každé poštovní schránky zdarma. Náklad činil 750 výtisků. Cílem byla snaha zlepšit informovanost obyvatel o dění v obci. Zahájeno výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace v lokalitě Nad Dolinami se záměrem výstavby nových rodinných domů. Připravuje se digitalizace pozemků. Připravuje se dokumentace na prodloužení kanalizace na ulici Přibická. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2009 s celkovými příjmy ,- Kč a výdaji ,- Kč. ZO schválilo členský příspěvek ve výši 4,- Kč na 1 obyvatele obce na Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Brno Vídeň. ZO schvaluje a vydává změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vranovice. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování financování systému IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje) mezi obcí Vranovice a Jihomoravským krajem, kde výše příspěvku obce je od r ve výši 50,- Kč na občana, t. j ,- Kč. ZO schvaluje předloženou nabídku banky VOLKSBANK CZ na financování developerského projektu v lokalitě Nad Dolinami ve výši ,- Kč, včetně uzavření následné smlouvy. ZO schvaluje název nové ulice: Nad Dolinami. Společnost VAK Břeclav a.s. (Vodovody a kanalizace) stanovila poplatek za vodné pro rok 2009 ve výši 30,52 Kč /m3. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR vynesla ve Vranovicích ,- Kč. Byla získána dotace ze státního rozpočtu na opravu kostela ve výši 1 milion 400 tisíc korun. Příjemcem dotace je Římskokatolická farnost. Únor Zprovozněna lékárna v budově bývalého JZD. Byla přemístěna z budovy bývalého zdravotního střediska na Návsi. V roce 2007 schválilo Zastupitelstvo obce výměnu budovy bývalého zdravotního střediska za budovu bývalého JZD s cílem přestavět brownfields na dům pro seniory. Obec bojuje s vandalismem a sprejerstvím ve spolupráci se školou a pobočkou Policie ČR v Pohořelicích. Hospodářská krize negativně ovlivňuje rozpočet obce. Předpokládá se snížení příjmů z daní o 3% tj. asi ,- Kč. Šetří se na provozních nákladech, úsporu přinesla modernizace provozu čistírny odpadních vod i prodej zdravotního střediska na Návsi, jehož údržba a provoz vyžadovaly vysoké náklady. V areálu bývalého JZD na Přísnotické ulici buduje firma Agro Klimus fotovoltaickou elektrárnu. Březen Obec přechází do režimu plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Z osobních důvodů odstoupil z funkce zastupitele obce a předsedy kulturní komise Petr Škamrada. Jihomoravský kraj přislíbil dotaci na vypracování projektové dokumentace ve výši asi 700 tisíc korun na přestupní terminál u vlakového nádraží. Na vysílači Děvín na Pálavě byla pomocí vrtulníku nainstalována technika pro příjem digitálního televizního vysílání. Analogové vysílání končí. Dva závodníci oddílu silového trojboje ze Sokola Vranovice startovali na 17. Mistrovství Moravy mužů a žen. Mezi 30 závodníky se v Krnově neztratili. V kategorii do 82, 5 kg zvítězil Pavel Pláteník celkovým výkonem 645 kg a získal první výkonnostní třídu a postup na Mistrovství České republiky. Jiří Furch byl v této kategorii druhý celkovým výkonem 517,5 kg. 9

10 Duben Začaly práce na opravě kostela. Na rekonstrukci přispělo ministerstvo kultury dotací ve výši 1,4 milionu korun. Cestovní pasy musí být vybaveny otisky prstů. Rada obce vybrala dodavatele na opravu hřbitovní zdi za smluvní cenu ,-Kč. Rada obce vybrala dodavatele na opravu komunikace na Mrštíkově ulici za cenu ,-Kč. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1/2009 s celkovými příjmy ve výši ,- Kč a celkovými výdaji ,- Kč a schválilo financování rozpočtového schodku ve výši 5 milionů korun formou půjčky. ZO schvaluje vypracování změny č. 6 ÚP v projednaném rozsahu. Rozšiřují se služby projektu Czech Point získání ověřených dokladů na počkání přímo na obecním úřadě bez nutnosti dojíždění na jednotlivé úřady: výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, centrálního registru řidičů, informačního systému odpadového hospodářství, informačního systému o veřejných zakázkách. Květen Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnuté dotaci ve výši ,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na vypracování projektové dokumentace na přestupní terminál a parkoviště u nádraží. Rada obce schválila upravenou realizační studii pro Sportovně společenský areál Sokolovna. ČZS vinaři Vranovice začali s přestavbou obecního sklepa za budovou úřadu na vinný sklep. Od obce získali prostory do pronájmu na 50 let za symbolickou cenu 1,- Kč. Červen Volby do Evropského parlamentu 5. a V Česku vyhrála ODS s 31 procenty, o devět procent předstihla svého největšího konkurenta ČSSD. Ve Vranovicích dali občané nejvíce hlasů ODS 27,46%, následovala KSČM s 17,33% a ČSSD s 14,93%. K volebním urnám se dostavilo celkem 375 voličů z celkových 1644, to jest 22,87%. Kronikářkou obce se stala Ing. Silvia Drábová. Nahradila Rostislava Trojana. Rada obce schválila zřízení Centra volného času a zřízení nové pracovní funkce Pracovník vztahů k veřejnosti. Rada obce schválila nabídku na opravu Obchodní ulice ve výši ,- Kč. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2009 s celkovými příjmy ve výši ,- Kč a celkovými výdaji ,- Kč. ZO ukládá zadat vypracování Zastavovací studie pro lokalitu prodloužení ul. Přibická. Červenec Zavádí se datové schránky úřední elektronická komunikace. Rada obce ukládá zadat vypracování zastavovací studie na lokalitu Doliny za účelem vybudování vinných sklepů. V obci probíhá nebývalá rodinná výstavba. Dokončují se domy na ulici Nová v sousedství fotbalového hřiště, rozestavěné RD jsou na nové ulici U Hlinku v jihozápadní části obce ve směru na Ivaň a připravuje se projekt výstavby Nad Dolinami. Jedná se o více než padesát nových rodinných domů. Vzniklo Centrum volného času, na funkci pracovníka vztahů k veřejnosti byla ve výběrovém řízení vybrána Dagmar Humpolíková. Rada obce schválila opravu chodníku před kostelem, instalaci 1 ks veřejného osvětlení a 2 ks laviček před vchod do kostela. Oprava hřbitovní zdi se zkomplikovala, zídka v přední části musela být zbourána až do úrovně kostnice a místo ní byla postavena nová. Obec Vranovice vede soudní spor o budovu školní jídelny U Floriánka č. p. 57 z důvodu nejasnosti vlastnictví v době odkupu nemovitosti do vlastnictví obce. Srpen Rada obce schválila vícepráce na ul. Náves v důsledku výměny podloží pod zámkovou dlažbou ve výši 10

11 ,- Kč včetně DPH. Rada obce rozhodla o zákazu vjezdu aut nad 3t na Náves. Září Rada obce vzala na vědomí Usnesení Státní volební komise č. 95 ze dne o zrušení voleb do parlamentu ČR ve dnech 9. a Budují se inženýrské sítě a komunikace potřebné k výstavbě nových RD v nové ulici Nad Dolinami. Říjen Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR plánované na dny 9. a byly zrušeny. Mělo se jednat o předčasné volby, které by zkrátily páté volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zkrácení volebního období mělo být umožněno přijetím jednorázového ústavního zákona č. 195/2009 Sb. o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Tento ústavní zákon byl však zrušen Ústavním soudem 10. září Termín voleb do PSP ČR byl nakonec přesunut z roku 2009 na rok Svou činnost zahájil Klub maminek. Určeno pro matky s dětmi do tří let. Byly přijaty priority pro zpracování Plánu investic a oprav na r Rada obce schválila koupi a zavedení programu pro knihovnu pro možnost zpřístupnění fondu knihovny na internetu, tzv. on-line katalog. Provádí se kontrola zdravotního stavu vzrostlých stromů v obci. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši ,- Kč a celkovými výdaji ve výši ,- Kč. ZO schvaluje vnitřní směrnici k přechodu obce na plátce DPH. Listopad Obec kupuje tzv. redakční systém pro tvorbu nových internetových stránek obce. Začíná se zpracovávat změna územního plánu č. 6. Obec kupuje sněhovou frézu za 20 tisíc korun pro úklid chodníků v zimním období. Prosinec Vybudována nová zastávka autobusu u hřbitova za cca 140 tisíc korun. Rok 2009 v Česku a ve světě pro přehled širších událostí a souvislostí Leden Česká republika začala předsedat Evropské unii. Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Členské státy se v této funkci střídají každých šest měsíců. Během této doby je předsedající stát hlasem i tváří EU: mluví za všech sedmadvacet členských států. Eurokomisařem se stal český premiér Mirek Topolánek. Dodávky ruského plynu do Česka i zbytku Evropy se zcela zastavily. Na vině byl spor mezi Ruskem a Ukrajinou kvůli ceně plynu. Česko žilo ze čtyřicetidenních zásob. Krize se vyřešila až 20. ledna, kdy ruský plynárenský monopol Gazprom obnovil dodávky suroviny přes Ukrajinu směrem na západ. Únor Prohlubuje se hospodářská krize. Situace na trhu práce se zhoršuje rychleji, než se čekalo. Nezaměstnanost v lednu stoupla o osm desetin na 6,8 procenta, což je nejprudší skok, jaký kdy Česko zažilo. O práci se nyní uchází 398 tisíc lidí, nejvíc od dubna Březen Bývalá komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová nastoupila do plzeňské věznice. Vrchní soud ji poslal za mříže na šest let za podíl na justiční vraždě Milady Horákové v roce

12 Původně se snažila nástup oddálit, nakonec se rozhodla přijet do věznice sama. Brožové-Polednové je 87 let. Na Pálavu byla instalována digitální anténa. Celkem devětkrát přiletěl koncem března k vysílači Děvín na Pálavě vrtulník s těžkým nákladem. Dopravil tam techniku, která od 31. března 2009 zajišťuje digitální televizní příjem do domácností v regionu. Přispívá také k vyššímu pokrytí jižní Moravy digitálním signálem. Analogové vysílání bude zcela vypnuto v červnu Pád vlády - vláda nepřežila hlasování o nedůvěře. Opozice potřebovala k jejímu svržení 101 hlasů, 96 bylo proti. Spolu s KSČM zvedli ruku proti kabinetu Mirka Topolánka i odpadlíci od koaličních stran. Duben Americký prezident Barack Obama přijel na jednodenní návštěvu do Prahy. Ve Vítkově na Opavsku řádili žháři, kteří v noci do domku romské rodiny vhodili zápalné lahve naplněné benzinem. Byli zraněni tři lidé, včetně dvouleté Natálky, která musela následně podstoupit dlouhodobé léčení a řadu operací kvůli rozsáhlým popáleninám. Policie za útok obvinila čtyři ultrapravicové extremisty. Chřipka A (H1N1), pro níž se vžilo označení prasečí, dorazila do Evropy. Zrodila se v Mexiku, kde během dubna zabila na dvě desítky lidí. Mnohé země včetně Česka zavedly bezpečnostní opatření. Byla vyvinuta protilátka, o očkování však lidé nejevili velký zájem. Květen Premiér Fischer sestavil takzvanou letní vládu odborníků, jež vyplnila politické vakuum po pádu vlády. Seznam se jmény dočasných ministrů předal prezidentu Václavu Klausovi. Vláda odborníků se nakonec starala o chod státu až do konce května 2010, kdy se konaly volby poslanecké sněmovny parlamentu ČR. U veřejnosti se vláda těšila velké oblibě. Předvolební mítinky ČSSD do Evropského parlamentu poznamenaly vaječné útoky. Zpočátku ojedinělé útoky nabíraly na intenzitě v různých místech republiky. Červen Volby do Evropského parlamentu vyhrála v Česku ODS s 31 procenty. O devět procent předstihla svého největšího konkurenta ČSSD. Češi poprvé vybrali zákonodárce jen ze čtyř stran. Do Bruselu jeli ještě komunisté se zhruba 14 procenty a KDU-ČSL s osmi. Volby do Evropského parlamentu proběhly ve 27 členských státech Evropské unie. Přes 375 milionů občanů členských států EU s aktivním volebním právem volilo 736 poslanců Evropského parlamentu. Policie provedla domovní prohlídky u lidí podezřelých z organizování neonacistického hnutí a deset jich zadržela. Kriminalisté zasahovali v bytech v Praze, Plzni, Čáslavi a na jižní Moravě. Zaměřili se především na organizátory rasistických koncertů a členy hudebních skupin šířících rasovou nenávist. Centrum Prahy zaplnilo sedm tisícovek studentů. Demonstrovali za odložení státních maturit, které měly začít příští rok. Jsme pokusné krysy, stálo na transparentech. Projekt jednotných maturit připravovaných deset let měl začít v roce Pro nepřipravenost jej nakonec politici odsunuli o rok. Zemi zasáhly povodně, které si vyžádaly na 15 životů. Nejprve zasáhly Moravu, kde největší škody napáchaly na Novojičínsku. V Jeseníku nad Odrou smetla domy čtyřmetrová vlna podobná tsunami. Přívalové deště poté ničily zemi, nejvíce Strakonicko a Českobudějovicko. V Los Angeles zemřel popový idol Michael Jackson. Červenec Kanada po dvou letech zavedla vízovou povinnost pro Čechy. Rozhodla se tak kvůli zvyšujícímu se počtu žadatelů o azyl, zejména z řad Romů. Praha na oplátku víza zavést nemohla kvůli členství v EU. Obyvatelé východní Asie a středního Pacifiku byli svědky nejdelšího úplného zatmění Slunce v tomto století. Některým pozorovatelům zakryl Měsíc sluneční kotouč až na 6 minut a 39 sekund. Podle astrofyziků mohly zatmění vidět až dvě miliardy lidí, což by byl rekord v dějinách lidstva. 12

13 Srpen Předseda občanské demokracie Mirek Topolánek dostal při návštěvě koupaliště v Hustopečích u Brna kamenem do hlavy. Ten vylétl spolu s vajíčky od čtyř mladíků. Způsobili mu zranění nad pravým okem. Září Ústavní soud vyhověl žádosti Miloše Melčáka. Musely se proto odložit předčasné volby plánované na 9. a 10. října Bílý dům se rozhodl odložit plány na vybudování systému protiraketové obrany ve střední Evropě. Padl tak plán vybudovat protiraketový radar v Brdech. Americký prezident Barack Obama kvůli tomu volal v noci českému premiérovi Janu Fischerovi. Američané uvedli, že důvodem je skutečnost, že vývoj raket dlouhého doletu v Íránu není tak rychlý, jak se obávali. Na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vypukl plagiátorský skandál. Vyvstaly pochybnosti o řadě prací některých rychlostudentů, kteří dosáhli k titulu i za dva měsíce. Byla mezi nimi řada politických osobností. Do Česka přiletěl na třídenní návštěvu papež Benedikt XVI. Nedělní brněnské mše, která se konala na letišti v Tuřanech, se zúčastnilo 120 tisíc věřících. Byli mezi nimi i občané Vranovic. Říjen Nobelovu cenu za mír získal americký prezident Barack Obama. Sníh paralyzoval Česko, silničáři ho nestačili odklízet. Desítky tisíc lidí zůstaly bez elektřiny, ČEZ vyhlásil v devíti okresech kalamitu. Silnice blokovaly hlavně auta na letních gumách a kamiony. V šesti krajích sníh omezil provoz na železnici. Jeseníky a Krkonoše ohlásily nebezpečí lavin. Ve věku 77 let zemřel populární spisovatel a humorista Miloslav Švandrlík. Humoristu proslavil především román Černí baroni, který získal i filmovou podobu. Čtyřiatřicetinásobný zlatý slavík Karel Gott převzal z rukou prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy. Tato událost okamžitě vyvolala rozporuplné reakce. Pro jedny je Gott nesmrtelná pěvecká hvězda, pro druhé kontroverzní umělec, který dokázal vyjít s každým režimem, a to včetně toho komunistického. Listopad Lisabonská smlouva je v pořádku a neodporuje českému ústavnímu pořádku, rozhodl Ústavní soud o stížnosti, kterou podala skupina senátorů. Padla tak poslední překážka v ratifikačním procesu. Prezident Václav Klaus několik hodin poté smlouvu podepsal, přestože měl vůči ní výhrady. Obával se že Česko ztratí suverenitu. Na podpis čekala celá EU, závisel na něm osud ratifikačního procesu. Průvod zhruba čtyř tisíc lidí prošel odpoledne z pražského Albertova na Národní třídu. Kopíroval trasu pochodu studentů, kteří před 20 lety začali bourat totalitní režim v Československu (tzv. Sametová revoluce). Happening končil na Národní třídě večerním koncertem, na který čekalo před osmnáctou hodinou asi deset tisíc lidí. Prosinec Poslanci schválili státní rozpočet na příští rok s deficitem 163 miliard korun. Odborníci předpokládají ale daleko vyšší díru v rozpočtu. Sociálním demokratům totiž prošly přes odpor vlády tři pozměňovací návrhy, které proti původním obrysům rozpočtu zvýší výdaje státu o zhruba 12 miliard. Statistika obyvatel ke dni celkem: 2029 obyvatel, dospělí 1730, děti do 15 let 299 z toho: muži 852, chlapci 152 ženy 878, dívky

14 Hospodaření obce Vranovice Závěrečný účet obce Vranovice za rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl sestaven a schválen ke dni ve výši Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč Během roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření, po nichž byly parametry následující Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč Skutečnost k činila Příjmy plnění: 100,26% ,13 Kč Výdaje plnění: 99,22% ,66 Kč Na bankovních účtech obce bylo k ,36 Kč k ,83 Kč Dotace od obce na činnost organizací a zájmových spolků SK Vranovice ,00 Kč Junáci ,00 Kč ZŠ a MŠ Vranovice ,00 Kč MRS MO Vranovice (rybáři) ,00 Kč TJ SOKOL ,00 Kč Myslivecké sdružení Vranovice-Přibice ,00 Kč Římskokatolická farnost ,00 Kč Diakonie Betlém 1.000,00 Kč Lužánky, středisko volného času ,00 Kč Členské příspěvky Svaz měst a obcí Muzejní a vlastivědná společnost Sdružení hasičů DSO Čistá Jihlava DSO Cyklostezka Brno Vídeň 5.818,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč ,00 Kč 8.040,00 Kč Obec Vranovice hospodařila v roce 2009 ve všech významných ohledech v souladu se schváleným rozpočtem, obecně závaznými předpisy pro územní samosprávné celky, zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy. přezkoumáním hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebyla zjištěna významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v dalším období podíl pohledávek na rozpočtu k činil 4,08 %, podíl závazků na rozpočtu činil 26,79 %. Tyto ukazatele byly vypočítány podle metodiky MF ČR. Podíl zastaveného majetku ke stálým aktivům činil k ,62 %. 14

15 Zhodnocení plnění příjmů a výdajů Obec Vranovice měla na rok 2009 sestavený rozpočet jako schodkový ve výši ,-Kč. V průběhu r však došlo k zajištění financování několika investičních akcí. V důsledku toho bylo v r přijato celkem pět rozpočtových opatření. Původní rozpočet obce se tak zvýšil na celkovou částku: příjmy = ,- Kč, výdaje = ,- Kč. Plánovaný schodek ve výši ,- Kč byl pokryt úvěrem z VOLKSBANK CZ a.s.. Skutečné plnění rozpočtu obce bylo zcela dle plánovaných příjmů a výnosů. Celkové příjmy byly ve výši ,13,- Kč, tj. 100,26% plánované částky a výdaje zůstaly nedočerpány v celkové výši ,66,- Kč, tj. 99,22% plánovaných výdajů. Skutečný schodek hospodaření obce tak byl ve výši ,53,- Kč. Obec Vranovice nemá vlastní hospodářskou činnost a veškeré příjmy tvoří hlavně daňové příjmy (daň z nemovitostí, daň z příjmu právnických osob a fyzických osob, daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z přidané hodnoty) a dále místní a správní poplatky. Obec může získat finanční prostředky také prodejem nebo pronájmem movitých a nemovitých věcí, tj. například pronájem půdy k zemědělskému obhospodařování, pronájem nebytových prostor nebo prodej pozemků a ostatního movitého majetku. Z nedaňových příjmů činily nejvyšší částky položky za odvádění a čištění odpadních vod ( ,- Kč), příjmy za pronájmy a poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu ( ,- Kč). V r Obec Vranovice pokračovala v realizaci developerských projektů. V roce 2008 došlo k vytvořeni 45 stavebních míst s kompletně vybudovanou infrastrukturou v lokalitě Ivaňská Hlinek. V roce 2009 se v této lokalitě již realizovala individuální rodinná výstavba, v několika případech došlo již i k nastěhování občanů do nově postavených rodinných domů. Na úspěšně realizovaný developerský projekt z r navázal v r další projekt v lokalitě Nad Dolinami. Vybudovaly se inženýrské sítě a komunikace pro dalších 23 stavebních míst. Realizace tohoto projektu byla zahájena v druhé polovině r a bude dokončena v první polovině roku Nejsledovanějšími výdaji jsou každoročně výdaje na celkovou údržbu obce a domů ve vlastnictví obce. Dále jsou to výdaje na údržbu veřejného osvětlení, svoz komunálního a nebezpečného odpadu. Dalšími důležitými výdaji jsou výdaje na kulturu, tělovýchovu, knihovnu a kroniku. Jedna z nejvyšších položek na straně výdajů je příspěvek na zabezpečení školní a předškolní docházky dětí, který v r činil částku ,- Kč. Na kulturním, sportovním a společenském životě v obci se významně podílí několik příspěvkových a společenských organizací. Podpora těchto organizací je ve dvou hlavních oblastech. První je podpora koordinační, kdy se Obec Vranovice podílí organizačně na mnoha akcích pořádaných společenskými organizacemi. Jedná se o oblast podpory, která probíhá dlouhodobě a je vnímána jako samozřejmost. Pro prohloubení této spolupráce byla, mimo jiné, zřízena funkce vedoucí organizační složky Centrum volného času. Druhou oblastí podpory je oblast finančních dotací, která je vnímána velice citlivě. V minulosti se stávala zdrojem lobování jednotlivců i organizací. Radě obce se v této oblasti podařilo postupně vytvořit Kritéria pro rozdělování dotací pro zájmové organizace. Stanovená kritéria hodnotí zejména následující ukazatele: šíři členské základny, práci s mládeží, spravovaný majetek, angažovanost pro veřejný život a tradice. Tímto se vytvořil stabilní a průhledný systém, který je odolný proti jednorázovým, nesystémovým požadavkům na finanční podporu. Každá společenská organizace tak může dlouhodobě počítat se stabilní finanční podporou ze strany obce a není závislá na šikovnosti, či nešikovnosti lobistů, ale jen a pouze na své aktivitě a činnosti. Nejvyšší částky tak byly určeny SK Vranovice a TJ SOKOL Vranovice. Obě organizace obdržely dotaci od obce ve výši ,- Kč. Mimo systémových dotací se Obec Vranovice také finančně podílí na jednotlivých akcích, které zvelebují celkový vzhled obce. V roce 2009 byla poskytnuta finanční dotace ve výši ,- Kč římskokatolické církvi na opravu fasády kostela. Pro rok 2010 je na dokončení oprav kostela připravena částka rovněž ve výši ,- Kč. 15

16 Hospodářská krize ovlivňuje rozpočet obce Snad nejčastěji opakovaným slovem ve všech zprávách je slovo krize a její možné následky. Ta se projevuje i v rozpočtech obcí. Jejich příjmy jsou mimo jiné tvořeny i příjmy ze státního rozpočtu a to zejména z vybraných daní z příjmu a daně z přidané hodnoty. Starosta Vranovic již při schvalování rozpočtu na rok 2009 počítal s daňovými příjmy ve výši cca 99% úrovně dosažené v roce Celkový výpadek v rozpočtových příjmech ve výši cca 3%, což představuje cca korun (srovnáváno s přijatým rozpočtem pro rok 2009) lze v současné době pouze odhadovat. Je to velká částka. Nutno však zmínit, že přijatými organizačními opatřeními v roce 2007 a 2008 dokázalo vedení obce ušetřit na provozních nákladech roční částku přesahující cca korun. Jednalo se zejména o každoroční úsporu v provozu čističky odpadních vod ve výši cca korun a dále prodejem bývalého zdravotního střediska, kde se vykazovala roční finanční ztráta ve výši cca korun. Lze konstatovat, že vedení obce se na hospodářskou krizi připravovalo s dvouletým předstihem. Na případné snížení příjmů obce z daňových výnosů státu je obec připravena a dokáže jej nahradit z jiných zdrojů. Jako příklad je možné uvést příjmy obce z roku 2008, kdy se podařilo plánované příjmy téměř zdvojnásobit. Výsledkem byly investice a opravy ve výši přesahující 20 milionů korun ( oprava ZŠ cca 7 mil Kč, komunikace a inženýrské sítě na ul. U Hlinku cca 6 mil. Kč, bytovky Přibická cca 4,5 mil Kč, obecní dvůr 0,5 mil. Kč, chodník na ul. Ivaňská atd.). Hlavní investiční akce v roce 2009 Developerský projekt ul. Nad Dolinami V rámci tohoto projektu byly v r vybudovány: Kanalizace v hodnotě: ,- Kč Vodovod v hodnotě: ,- Kč Plynovod v hodnotě: ,- Kč Komunikace v hodnotě: ,- Kč Místní rozhlas a veřejné osvětlení v hodnotě: ,- Kč Vykoupeni pozemků: ,- Kč Inženýrská činnost (zastavovací studie, projekční práce, geometr. zaměření, stavební dozor, poplatky atd.) ,- Kč Celkové náklady: ,- Kč Financování celého projektu je zajištěno překlenovacím úvěrem z VOLKSBANK CZ a.s. a z následného prodeje stavebních pozemků. Obslužná komunikace Mrštíkova ulice V roce 2009 byla realizována komplexní oprava obslužné komunikace, chodníků a parkovacích míst na ulici Mrštíkova. Tímto došlo k rekonstrukci jedné z posledních ulic v obci, kde nebyla zpevněná komunikace. Celkové náklady: ,- Kč Tato akce byla financována kompletně z rozpočtu obce. Rekonstrukce hřbitovní zdi V roce 2009 došlo ke kompletní rekonstrukci mnoho let zanedbané hřbitovní zdi. Touto stavbou se podařilo odstranit jedno z posledních míst, které naší obci dělalo špatnou reklamu. Pro rok 2010 zbývá dokončit celý tento projekt. Po Přibické ulici bude ke hřbitovu přivedeno pouliční osvětlení a současně bude realizováno nasvětlení celého hřbitova. Celkové náklady ,30 Kč Realizace byla financována výhradně z rozpočtu obce. 16

17 Regenerace veřejných ploch Nepodařilo se ani na druhý pokus, získat dotaci z Operačního programu na projekt Regenerace veřejných ploch. Z tohoto důvodu se přistoupilo na dílčí realizaci. V roce 2009 tak byly z celého projektu realizovány dvě lokality: Náves (komunikace a parkoviště) a parkovací místa před F-clubem. Celkové náklady byly ve výši ,- Kč Realizace byla financována výhradně z rozpočtu obce. Opravy a údržba Mimo výše uvedené investiční akce došlo v r k opravě několika chodníků (mezi kostelem a budovou ZŠ, ul. Obchodní) a komunikací (ul. Obchodní). V rámci těchto prací byla vybudována nová autobusová zastávka u hřbitova. V roce 2009 se podařilo opravit velké množství chodníků svépomocí občanů. Obec uhradila zámkovou dlažbu a občané sami vyměnili starou dlažbu za novou. Takto se podařilo opravit velkou část chodníků na ul. Obchodní, část na ul. Dlouhé a další. Projekční připravenost Postupně se podařilo vytvořit časový předstih v přípravě jednotlivých investičních akcí i oprav: Obslužná komunikace - Květná Projektová dokumentace řeší jednak opravu stávající komunikace a dále vybudování nové komunikace prodloužení k nové zástavbě. Parkoviště a chodník ul. Nová V roce 2009 byla dokončena projektová dokumentace a získáno stavební povolení pro chodník a cca 30 parkovacích míst na ul. Nová. Realizace proběhne v první polovině r Ul. Přibická prodloužení chodníku a veřejného osvětlení V roce 2009 bylo zahájeno projektování opravy a prodloužení chodníku na ul. Přibická a současně s tím i projektování veřejného osvětlení až k hřbitovu. Realizace těchto akcí proběhne v r V r došlo k dokončení projekční a stavební připravenosti u dvou, pro Vranovice zásadních, investic: Dům pro seniory a Přestupní terminál ČD. Tyto investice budou pro naši obec důležité pro další rozvoj v budoucích asi 5 letech. Další dlouhodobě připravovanou investicí je Sportovně společenský areál Sokolovna. Přestupní terminál ČD V roce 2009 došlo ke zpracování projektové dokumentace, která řeší bezpečnost a obslužnost všech cestujících autobusovou a vlakovou dopravou, včetně cestujících z okolních obcí. Projekt současně řeší nedostatečné množství parkovacích míst pro osobní automobily a autobusy. V r bude vydáno stavební povolení a povedou se jednání se zástupci JmKu o způsobu financování. Dům pro seniory Projekčně je připraven pro realizaci. V r bylo získáno Územní rozhodnutí a stavební povolení. Rozpočet stavby je cca 80 mil Kč. Z důvodu hospodářské krize nebylo dosud zajištěno financování této investice. Dům pro seniory chce vedení obce vybudovat z chátrajícího objektu bývalého JZD. Projekt je vypracovaný. Od února je v provozu lékárna, v nájmu Mgr. Ivy Rapcové. Na zbývající přestavbu celého objektu bude ale potřeba kolem 70 milionů korun. Obec je chce získat z dotací evropských fondů. Podle starosty Jana Helikara vedlo k rozhodnutí postavit dům pro seniory několik důvodů. Zásadní byly tři impulsy: 1. Absence jakýchkoliv sociálních služeb v obci Obec Vranovice zaznamenává stále větší absenci sociálních služeb, kterou pociťují zejména dříve narození spoluobčané. Změna životního stylu poptávku po sociálních službách umocňuje a tím se vytváří i nemilosrdný tlak na státní instituce a veřejnou samosprávu, aby této problematice věnovaly více pozornosti než v minulosti. 17

18 2. Prodělečné zdravotní středisko Budova bývalého zdravotního střediska byla projektována účelově pro potřeby zdravotnictví. Praxe však ukázala, že praktičtí ani odborní lékaři budovu nedokázali využít a uplatnění si našla pouze lékárna. Jako náhradní uplatnění bylo umístění ZUŠ a klubu důchodců. Provoz budovy byl pro obec ročně ztrátový ve výši více než ,-Kč. 3. Bývalá budova JZD Primární snahou bylo Dům pro seniory umístit do budovy bývalého zdravotního střediska. Tato myšlenka však vzala za své při studii proveditelnosti závěrem bylo, že je nevhodná a kapacitně nepostačuje. Obec tak začala jednat o jiném řešení a to se našlo právě v budově bývalého JZD, kterou se podařilo získat výměnou za zdravotní středisko. Podařilo se tak vyřešit dva problémy naráz zamezit dalším ztrátám v provozu bývalého zdravotního střediska a získat vhodné místo pro vybudování Penzionu pro seniory. Projekt Penzionu pro seniory obsahuje : - ubytování v 50-ti jednolůžkových a 3 dvoulůžkových bytech s příslušenstvím - kuchyně a jídelna pro obyvatele Penzionu pro seniory a žáky ZŠ a MŠ - klub důchodců, prostory pro doplňkové sociální služby - lékárna - prostorná zahrada pro trávení volného času seniorů, zasahující k říčce Šatava. Čas realizace a financování Od února 2009 je již v provozu nově zbudovaná lékárna Financování této etapy bylo plně hrazeno z rozpočtu obce. Druhá etapa je připravena projekčně. V současné době se začíná se zajištěním Územního rozhodnutí a následně bude získáno stavební povolení. Celkový rozpočet rekonstrukce, včetně vybavení kuchyně a jídelny je cca 70 mil Kč ( v úrovni cen roku 2008 ). Financování se neobejde bez cizích zdrojů. Jedná se zejména o dotační tituly z Regionálního operačního programu NUTS 2, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, případně z Regionálního operačního programu NUTS 2, oblast podpory Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel. Jedná se o změnu využitelnosti venkovských a urbanních brownfields. Změna původních výrobních a zemědělských sídel na využití k občanské vybavenosti. Cílem je zahájit celkovou rekonstrukci v roce 2010 a dokončit v roce Členství obce v regionálních sdruženích a svazcích V roce 2009 spolupracovala obec Vranovice s těmito sdruženími: 1. Svaz měst a obcí české republiky (SMO) SMO je organizace s celostátní působností a hájí zájmy menších měst a obcí (snaží se pokrýt celý venkov ) při jednání vládních návrhů na určení daní a zejména financování samospráv. Sdružuje více než obcí a měst z celé ČR. 2. Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno Vídeň Cílem DSO je vybudování bezpečné cyklostezky z Brna do Hevlína (hranice s Rakouskem). V roce 2009 byla zpracována studie na bezpečné úseky a probíhala příprava na Územní řízení. Úsek cyklostezky Brno Vídeň je součástí cyklistické magistrály Sever Jih. DSO čítá na 21 obcí (v r vstoupila obec Přibice). Naše obec byla zastoupená starostou obce Janem Helikarem v revizní komisi DSO. Jedná se o nejaktivnější a nejpotřebnější sdružení, ve kterém je obec Vranovice zastoupena. Do budoucna jsou totiž fungující cyklostezky důležitým zdrojem turistiky v obci. Obec Vranovice je vzhledem ke svému napojení na hlavní železniční trasu nepostradatelným uzlem pro více cyklostezek, které obcí procházejí. 3. Energetické sdružení obcí Jižní Moravy (ESOM) Sdružení vzniklo v době, kdy na obce byly převedeny akcie energetických závodů za účelem lepší informovanosti obcí při správě tohoto majetku. Členská základna: z celkového počtu 1477 obcí regionu je ve sdružení 1060 obcí a měst, což představuje 71,8 %. Členský příspěvek je stanoven na 0,50 Kč na 1 obyvatele obce. 18

19 4. Dobrovolný svazek obcí Čistá Jihlava Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který vznikl za účelem čistit odpadní vody vypouštěné z obytné a výrobní zóny do řeky Jihlavy. Po zrušení okresů a zakládání mikroregionů kopíruje mikroregion téměř celý tzv. malý okres Pohořelice. Členské příspěvky jsou ve výši 25,- Kč na 1 obyvatele. Obec Vranovice je druhým největším přispěvatelem do tohoto svazku obcí. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje S koncem roku 2008 ukončila provoz 113 let fungující regionální železniční trať Vranovice Pohořelice. Současně byla nahrazena novým autobusovým spojem a začal rovněž platit nový jízdní řád v rámci IDS JmK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje). Dosud byla naše obec poslední stanicí v rámci IDS JmK. V roce 2009 však byl Integrovaný dopravní sytém rozšířen o oblast Břeclavska a Hodonínska, což mělo vliv na více změn v jízdních řádech, než jsme byli zvyklí v minulosti. Vedení obce uplatňuje u JmKu a společnosti Kordis, která dopravu provozuje, připomínky vzniklé s nově zaváděným systémem do praxe. Návaznost autobusových spojů na vlakové. Ne zřídka se stává, že autobusové spoje přijedou do Vranovic o několik málo minut později a vlakový spoj již nestihnou. Byť se tento fakt týká zejména občanů z okolních obcí, tak se ho ve spolupráci se starosty postižených obcí snaží i naše obec řešit společně. Došlo k omezení spojení směrem na Břeclav. Došlo k podstatnému nárůstu autobusových spojů, a tím i ke zvýšení dopravního zatížení v obci. Jedná se zejména o prostor před zastávkou ČD, kde se potkává několik autobusů současně a prostory jsou naprosto nedostatečné. Autobusy stávají částečně na chodníku. V návaznosti na uvedené problémy roste počet obyvatel z okolních obcí, kteří na vlak do Vranovic dojíždí osobními automobily a v centru obce tak vzniká zvýšená potřeba parkování. Změna přinesla také pozitivum. Vznikla nová zastávka autobusu u Sokolovny a u hřbitova. Došlo k rozšíření spojů do Pohořelic ve večerních hodinách, což uvítali občané, kteří pracují v Pohořelicích ve vícesměnném provozu. Vedení obce zvažuje i vybudování přestupního terminálu u vlakového nádraží, na nějž má již vypracovaný projekt. Komplexní pozemková úprava V roce 2009 byla zahájena Komplexní pozemková úprava v k. ú. Vranovice nad Svratkou. Obec dosáhla podmínky 50% spoluúčasti obyvatel, kteří o úpravy požádali společně s obcí. Ministerstvo zemědělství a Pozemkový úřad Břeclav zahájilo řízení o pozemkových úpravách. K faktickému zahájení Komplexní pozemkové úpravy dojde v roce 2010 a bude trvat přibližně dva roky. Náklady jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. Komplexní pozemkové úpravy řeší nové uspořádání pozemků mimo zastavitelné území (extravilán), definují takzvaná společná zařízení, tj. opatření sloužící ke zpřístupnění všech pozemků (obecní cesty), opatření protierozní a vodohospodářské, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability (biokoridory, větrolamy atd.). Společná zařízení přecházejí po dokončení pozemkové úpravy do vlastnictví obce. Návrh plánu Společných zařízení musí být projednán a schválen, kromě jiného i na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Plán Společných zařízení tvoří kostru, do níž je následně navrženo nové uspořádání pozemků. Pozemky se oceňují podle bonity půdy. Návrh nového uspořádání pozemků musí být s jednotlivými vlastníky projednán a odsouhlasen. Pozemková úprava je schválena pokud s návrhem nového uspořádání pozemků souhlasí vlastníci alespoň 75% výměry půdy pozemků, řešených v pozemkové úpravě. Po pozemkové úpravě mají mít pozemky pokud možno obdélníkový, případně jinak vhodný tvar z hlediska následného oddělování. Všechny pozemky musí být po pozemkové úpravě zpřístupněny. Pozemková úprava umožní: - vypořádat spoluvlastnictví, to znamená, že více spoluvlastníků, kteří mají zájem o reálné vypořádání si vyhotoví dohodu o vypořádání spoluvlastnických podílů a do návrhu nového uspořádání pozemků 19

20 budou navrženy oddělené pozemky a následně založeny samostatné listy vlastnictví. To vše bez jakýchkoliv finančních nároků pro jednotlivé vlastníky a pro reálné rozdělení není třeba zajišťovat vypracování geometrického plánu. - zcelit pozemky několik pozemků stejného vlastníka a stejné bonity lze spojit v jeden pozemek. Zaměření pozemků pozemková úprava je po dokončení k dispozici v digitální podobě a na náklady státu a každý vlastník pozemku může požádat o bezplatné vytyčení a stabilizaci hranic nově navržených pozemků. Obecně lze Komplexní pozemkovou úpravu charakterizovat takto: 1. základní a nejdůležitější nástroj pro uspořádání extravilánu katastrálního území 2. jednoznačná definice vlastnických vztahů k pozemkům 3. jednoznačná definice hranic pozemků Komplexní pozemková úprava je pro naší obec nezbytná a je jenom škoda, že k ní dochází až nyní. Po ukončení Komplexní pozemkové úpravy zmizí termín náhradní užívání půdy. Každý vlastník bude mít svůj pozemek přesně definován, vyměřeny hranice a bude tak moci využít svá vlastnická práva. Vandalismus často skloňované slovo Stále častěji se objevuje pubertální vysypávání odpadkových košů, ničení laviček atd. Nejčastěji se jedná o prostor před nádražím, směrem k ulici Úzká a před Sokolovnou. Často se dá podle míry nepořádku určit noční trasa výrostků, kteří za sebou nechají nejen nepořádek, ale i zničený majetek. V mnoha případech se dle intenzity nepořádku dá usoudit množství požitého alkoholu, či jiných omamných látek. Způsobený nepořádek však není ještě to nejhorší. V posledních měsících se intenzita řádění vandalů stále zvyšuje a bohužel dochází i ke škodám na majetku. Jednou to jsou ukradené odpadkové koše, podruhé to jsou zdemolované odpadkové koše či lavičky, jindy posprejovaná nově natřená fasáda hasičky, posprejovaná vrata a případů je ještě více. Vedení obce se tímto narůstajícím nešvarem opakovaně zabývá. Průběžně konzultuje jednotlivé případy s vedením základní školy, v případě zjištění konkrétních viníků je přestupek řešen s rodiči. Od podzimu loňského roku dochází rovněž k intenzivnější spolupráci s Policií ČR s oddělením v Pohořelicích. Častěji se bude provádět i kontrola zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let. S oddělením Policie ČR v Pohořelicích připravujeme smlouvu, která bude řešit priority jednotlivých obcí na Pohořelicku. A každá obec bude mít svého policistu, který bude mít danou obec na starosti. Kulturní a společenské události roku 2009 V roce 2009 se ve Vranovicích uskutečnilo několik desítek kulturně společenských a sportovních akcí. Na jejich organizaci se podílela nejen kulturní a sportovní komise obce, ale také místní zájmové organizace. Od října 2009 byla při obci zřízena organizační složka Centrum volného času, pod jejíž vedeni se soustředilo veškeré společensko-kulturní dění v obci. Cílem Centra volného času se stalo pořádání a další rozvoj společenských aktivit v obci. Pod jeho správu přešla Místní lidová knihovna, vydávání Vranovického zpravodaje, propagace a medializace obce, komunikace s veřejností, tvorba nových webových stránek obce a jejich následná aktualizace. Tvorba a správa archívu fotografií z dění v obci, řízení Kulturní a sportovní komise obce. Centrum volného času bylo obsazeno jedním zaměstnancem na plný úvazek (Dagmar Humpolíková) a jedním zaměstnancem na 1/2 úvazku (knihovnice Blanka Papežová). Kalendář akcí 2009 Leden Tříkrálová sbírka Charita a Junáci Novoroční koncert v kostele - Smíšený pěvecký sbor Vranovice-Hustopeče Posezení u kávy - Klub důchodců II. Obecní ples s Mistříňankou Šachový turnaj mládeže krajský přebor - TJ Sokol oddíl šachu 20

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod V symbolický den 7.7.2007 byly zveřejněny výsledky celosvětového hlasování o nových sedmi divech světa jsou jimi Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro v Brazílii,

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2009 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, září 2010 Rok 2009 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2009 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil, titulní

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2009 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Nový projekt Sociální obec Grzegorz Zych ohlédnutí za uplynulým rokem Co nového ve škole Premiéra tradičních hodů v režii vinařů

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora Veřejná správa Magistrát města Chomutova Odbor kancelář primátora Odbor kancelář primátora je specifický tím, že sdružuje několik úseků s odlišným pracovním zaměřením. Právní úsek se zabývá vypracováním

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

VRANOVICKÝ. zpravodaj. Do adventu jsme vstoupili s Betlémem a skřítky. Vánoční jarmark a rozsvěcení stromu (Foto: Dagmar Humpolíková)

VRANOVICKÝ. zpravodaj. Do adventu jsme vstoupili s Betlémem a skřítky. Vánoční jarmark a rozsvěcení stromu (Foto: Dagmar Humpolíková) VRANOVICKÝ ČÍSLO 6 PROSINEC 2011 DISTRIBUCE ZDARMA zpravodaj Vánoční jarmark a rozsvěcení stromu (Foto: Dagmar Humpolíková) Do adventu jsme vstoupili s Betlémem a skřítky 27. listopadu 2011 - Do kouzelné

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Kronika 2009 Obsah. Obec Žatčany Kronika 2009

Kronika 2009 Obsah. Obec Žatčany Kronika 2009 Obec Žatčany Kronika 2009 Kronika 2009 Obsah heslo strana Úvod 1 Zastupitelstvo obce 1 Obecní úřad 2 Rozpočet a výsledek hospodaření 2 Volby do Evropského parlamentu 3 II. etapa splaškové kanalizace 4

Více

III.4. Stravné v mateřských školách 34 III.5 Czech Point 35 III.5.1. Co je to Czech Point 35 III.5.2. Datové schránky: stanoveny ceny za odeslání

III.4. Stravné v mateřských školách 34 III.5 Czech Point 35 III.5.1. Co je to Czech Point 35 III.5.2. Datové schránky: stanoveny ceny za odeslání HORNÍ SUCHÁ KRONIKA OBCE ROK 2009 Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 Obsah II. Co přinesl rok 2009 16 II.1. Česko předsedalo Evropské unii 16 II.2. Ekonomická krize 16 II.3. Zastavení

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2007. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2007. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2007 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, únor 2009 Rok 2007 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2007 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil, titulní

Více

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009 SLOVO MÍSTOSTAROSTY... Letošní zima je po dvou letech opět bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem pracovníků Služeb města je zajistit úklid sněhu na obecních cestách a chodnících, případně posypem ošetřovat

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009

KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009 KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009...... Jitka Paděrová Pavla Příšovská kronikářka starostka Tato kniha obsahuje 45 stran, tj. čtyřicetpět stran 2 Úvod Rok 2009 začal ve znamení celosvětové hospodářské

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2010 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Slavnostního otevření jihozápadní části okruhu 20. září se vedle ministra dopravy Víta Bárty a pražského primátora Pavla Béma zúčastnil i prezident

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více