KRONIKA OBCE Vranovice 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE Vranovice 2009"

Transkript

1 KRONIKA OBCE Vranovice 2009

2 2

3 Obsah Vranovický rok úvodní přehled... 5 Správa obce Vranovice v roce Zrušení lokálky... 8 Přehled dění v roce 2009 ve Vranovicích... 9 Rok 2009 v Česku a ve světě Statistika obyvatel Hospodaření obce Vranovice Hospodářská krize ovlivňuje rozpočet obce Hlavní investiční akce v roce Členství obce v regionálních sdruženích a svazcích Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní pozemková úprava Vandalismus často skloňované slovo Kulturní a společenské události roku Místní lidová knihovna v roce Farnost Základní škola Zemědělství v obci Nezemědělské podnikání a řemeslníci Spolky a sdružení v obci v roce Přehled počasí ve Vranovicích v roce Vzpomínky Josefa Pavlů Přílohy

4 Přílohy: Vranovický zpravodaj 6 vydání z roku 2009 Fotodokumentace 2009 Vranovice v tiskovinách Kompaktní disk s digitálním záznamem kroniky Tato kronika obsahuje:...70 listů Ve Vranovicích dne: Zapsala:... Dagmar Humpolíková Starosta obce:... Ing. Jan Helikar 4

5 Vranovický rok úvodní přehled Rok 2009 se ve Vranovicích odvíjel ve znamení rozvoje občanské vybavenosti a vytváření stavebních míst pro rodinnou a bytovou výstavbu. Díky této koncepci vedení obce se podařilo v posledních letech značně navýšit i počet stálých obyvatel. Zejména z řad mladých rodin s dětmi. Průměrný věk obyvatel obce tak činí 39 let. Srovnání počtu obyvatel v uplynulých desetiletích: rok obyvatel rok obyvatel rok obyvatel V tomto roce byly také zahájeny komplexní pozemkové úpravy, jejichž cílem bylo odstranění historických nesrovnalostí v pozemkových mapách. Pracovní příležitosti V obci působí více než padesát podnikatelských subjektů. Tvoří je živnostníci i výrobní společnosti, které zaměstnávají celoročně desítky zaměstnanců. Kvalitní dopravní spojení po železnici i autobusovou dopravou umožňuje obyvatelům obce také dojíždění za prací do okolí i do krajského města Brna. Díky těmto podmínkám se míra nezaměstnanosti i v době hospodářské recese drží v obci na úrovni 10,5 %, což je o šest desetin procenta méně než krajský průměr (11,10 % - k ) Srovnání s okolními obcemi: Přibice 12,2 % Popice 14,0 % Pouzdřany 13,1 % Starovice 13,7 % Uherčice 11,9 % Připravované záměry Rodinná výstavba Probíhá developerský projekt v ulici Nad Dolinami na vybudování kompletní infrastruktury pro výstavbu 23 rodinných domů. Celkový rozpočet je stanoven na 11 milionů korun, financování je zajištěno prostřednictvím překlenovacího úvěru a následně z prodeje stavebních pozemků. V r byl již realizován developerský projekt v ulici U Hlinku na vybudování kompletní infrastruktury pro výstavbu 24 rodinných domů. Celkový rozpočet činil 10 milionů korun. Financování bylo rovněž zajištěno prostřednictvím překlenovacího úvěru a následně z prodeje stavebních pozemků. Na Přibické ulici došlo k prodloužení kanalizace ve směru ke hřbitovu a vypracování zastavovací studie. Lokalita je již zasíťovaná a rodinná výstavba probíhá individuálně. Rozpočet byl 1,3 mil Kč a peníze byly vyplaceny z rozpočtu obce. Dopravní obslužnost V roce 2009 byly v obci vybudovány dvě autobusové zastávky na ulici Lipové u sokolovny a druhá u hřbitova. Na jejich vybudování obec uvolnila ze svého rozpočtu 300 tisíc Kč. Vedení obce pracuje na přípravě vybudování přestupního terminálu u vlakového nádraží. Vypracovaný je projekt, který kromě vybudování bezpečného přestupního uzlu počítá i s novými parkovacími místy pro cestující, kteří na spoje dojíždí z okolních obcí. Předpokládaný rozpočet se odhaduje na asi 10 mil Kč. Občanská vybavenost Je vypracovaný projekt na Dům pro seniory, který je plánovaný na místě bývalého JZD. Předpokládaný rozpočet: činí asi 80 milionů korun. Informační a komunikační technologie v obci Obec vlastní webové stránky které jsou pravidelně aktualizovány. V současné době zakoupila obec moderní software s redakčním systémem, který poskytuje široké možnosti informovanosti internetových čtenářů. Spuštění nového systému webových stránek obce je plánováno na květen

6 Širokou veřejnost informuje obec prostřednictvím místního rozhlasu. Rozhlasová síť prošla v polovině roku 2008 kompletní rekonstrukcí. V současné době jsou v obci 104 ks reproduktorů. Byla vyměněna i rozhlasová ústředna za modernější typ. Vzhledem k rozšiřující se výstavbě v obci se totiž do budoucna počítá s rozšířením sítě až na 150 ks reproduktorů. Obyvatelé i návštěvníci obce mohou využívat dva veřejné počítače umístěné v Místní lidové knihovně, připojené na internetovou síť. Správa obce Vranovice v roce 2009 Starosta: Ing. Jan Helikar, Přibická 642 (ODS) Místostarosta: Ing. Jaroslav Pezlar, Nová 609 (SN) Rada obce Ing. Jan Helikar, Přibická 642 (ODS) Ing. Jaroslav Pezlar, Nová 609 (SN) Ing. Jiří Hladík, Úzká 286 (SN) JUDr. Radek Mach, U Hřiště 682 (KDU-ČSL) Drahomír Dofek, Náves 678 (ODS) Ostatní zastupitelé: Ing. Drahomír Dráb, Polní 644 (ODS) Petr Goliáš, Nová 608 (KDU-ČSL) Jana Hladká, Pouzdřanská 641 (KDU-ČSL) Dagmar Humpolíková, Kopečky 640 (ODS) Mgr. Renata Karpíšková, Sadová 418 (SNK Evropští demokraté) Hana Krejčiříková, Přibická 618 (SNK Evropští demokraté) Ing. Bc. Emil Neveselý, Nová 621 (SN) Jaromír Řehoř, Zahradní 553 (ODS) Rostislav Trojan, Lipová 369 (SN) Oldřich Vybíral, Příční 111 (KDU-ČSL) Výbory a komise obce Zastupitelstvo obce ze zákona zřizuje dva iniciativní a kontrolní orgány, které se nazývají výbory. Jedná se o výbor finanční a kontrolní. Své iniciativní a poradní orgány si zřizuje také rada obce, ty se nazývají komise. Výbory a komise nemají ze zákona žádnou rozhodovací pravomoc, ale mohou zastupitelstvu a radě obce předkládat svá stanoviska a návrhy. Výbory zastupitestva obce Finanční výbor Ing. Bc. Emil Neveselý předseda Ing. Jiří Hladik Ing. Bohumil Pražák Josef Kříž Aleš Toncr Kontrolní výbor Oldřich Vybíral - předseda Petr Goliáš Ing. Petr Lorenz Martin Hochman Komise Rady obce Komise výstavby a životního prostředí Předseda: Drahomír Dofek 6

7 Členové: Ing. Cyril Jebavý, Ing. Josef Dofek, Ing. Josef Stejskal, Jaromír Řehoř, Jan Klaiba, Naděžda Rejtková, Ing. Marcela Hochmanová Komise kulturní a sportovní Předseda: Petr Škamrada (do ) Členové: Bohumila Vetrová, Irena Benadová, Marcela Lorenzová, Blanka Pezlarová Komise školská Předsedkyně: Jana Hladká členové: Marie Korčáková, Ivana Straková, Hana Mazuchová, Ing. Petra Střelcová Komise sociální Předsedkyně: Hana Krejčiříková Členové: Lenka Jančová, Zuzana Škamradová Komise povodňová Předseda: Ing. Jan Helikar Členové: Oldřich Vybíral, Ing. Jaroslav Pezlar, Jan Rohrer Komise pro projednávání přestupků Obec Vranovice nemá vlastní komisi pro přestupky. Má uzavřenou smlouvu s městem Pohořelice - obec s rozšířenou působností - které případné přestupky projednává. Zaměstnanci obecního úřadu Ing. Jan Helikar starosta Lenka Jančová asistentka, podatelna Renata Halámková účetní (bydliště Pouzdřany) od 07/2009 Zuzana Škamradová matrikářka Miloš Kvapil obsluha čistírny odpadních vod (bydliště Ivaň) Radek Soukop údržba a úklid obce Jan Němec údržba a úklid obce Eva Halámková údržba a úklid obce Lenka Nešporová úklid budov Blanka Papežová knihovnice (¼ úvazku) Vladislav Jungr knihovník (¼ úvazku) - do listopadu 2009 Dagmar Humpolíková komunikace s veřejností a vedoucí CVČ - od října 2009 Úřední hodiny Obecního úřadu Vranovice Pondělí 07:30 19:00 h Středa 07:30 17:00 h Oficiální webové stránky obce Elektronická pošta y Datová schránka: ID 3dubfw9 7

8 Dodatek z událostí z roku 2008 Zrušení lokálky V prosinci 2008 byla po 113 letech ukončena osobní přeprava na železniční trati Vranovice Pohořelice. Provoz lokálky se Českým drahám nevyplácel. Poslední pravidelná jízda se uskutečnila v 19 hodin 52 minut. Nostalgické rozloučení pro veřejnost se uskutečnilo v neděli parní lokomotivou Šlechtična a personálem v historických kostýmech. Rozloučení se účastnily davy lidí. Prokazatelnou jízdenkou byla pamětní pohlednice v hodnotě dvaceti korun. Ti, kteří přišli v historických kostýmech, ale i děti a studenti se mohli svézt zdarma. Připravený byl i bohatý kulturní program. O dobovou kulisu na pohořelickém nádraží se postaral Divadelní ansámbl Pohoda i muzejní spolek Pohořelice. Zazpívali také tamní mužáci. Podával se horký čaj a grog a pořídily se poslední pamětní fotografie. Přepravu osob nahradily autobusy zařazené do Integrovaného dopravního systému JmK. Trať byla vybudována jako součást Severní dráhy císaře Ferdinanda a zprovozněna byla Původně sloužila k přepravě cukrové řepy a cukru ve spojitosti s cukrovarem v Pohořelicích. 8

9 Přehled dění v roce 2009 ve Vranovicích Leden Změna matrikářky Zuzana Škamradová nahradila Miluši Sedláčkovou (od prosince 2008) Dosavadního šéfredaktora zpravodaje obce Mgr. Oldřicha Vybírala nahradila Dagmar Humpolíková. Vranovický občasník byl přejmenován na Vranovický zpravodaj. Důvodem byla pravidelnost vydávání obecního zpravodaje, každý sudý měsíc, šestkrát do roka. Současně Rada obce Vranovice schválila distribuci do každé poštovní schránky zdarma. Náklad činil 750 výtisků. Cílem byla snaha zlepšit informovanost obyvatel o dění v obci. Zahájeno výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace v lokalitě Nad Dolinami se záměrem výstavby nových rodinných domů. Připravuje se digitalizace pozemků. Připravuje se dokumentace na prodloužení kanalizace na ulici Přibická. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2009 s celkovými příjmy ,- Kč a výdaji ,- Kč. ZO schválilo členský příspěvek ve výši 4,- Kč na 1 obyvatele obce na Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Brno Vídeň. ZO schvaluje a vydává změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vranovice. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování financování systému IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje) mezi obcí Vranovice a Jihomoravským krajem, kde výše příspěvku obce je od r ve výši 50,- Kč na občana, t. j ,- Kč. ZO schvaluje předloženou nabídku banky VOLKSBANK CZ na financování developerského projektu v lokalitě Nad Dolinami ve výši ,- Kč, včetně uzavření následné smlouvy. ZO schvaluje název nové ulice: Nad Dolinami. Společnost VAK Břeclav a.s. (Vodovody a kanalizace) stanovila poplatek za vodné pro rok 2009 ve výši 30,52 Kč /m3. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR vynesla ve Vranovicích ,- Kč. Byla získána dotace ze státního rozpočtu na opravu kostela ve výši 1 milion 400 tisíc korun. Příjemcem dotace je Římskokatolická farnost. Únor Zprovozněna lékárna v budově bývalého JZD. Byla přemístěna z budovy bývalého zdravotního střediska na Návsi. V roce 2007 schválilo Zastupitelstvo obce výměnu budovy bývalého zdravotního střediska za budovu bývalého JZD s cílem přestavět brownfields na dům pro seniory. Obec bojuje s vandalismem a sprejerstvím ve spolupráci se školou a pobočkou Policie ČR v Pohořelicích. Hospodářská krize negativně ovlivňuje rozpočet obce. Předpokládá se snížení příjmů z daní o 3% tj. asi ,- Kč. Šetří se na provozních nákladech, úsporu přinesla modernizace provozu čistírny odpadních vod i prodej zdravotního střediska na Návsi, jehož údržba a provoz vyžadovaly vysoké náklady. V areálu bývalého JZD na Přísnotické ulici buduje firma Agro Klimus fotovoltaickou elektrárnu. Březen Obec přechází do režimu plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Z osobních důvodů odstoupil z funkce zastupitele obce a předsedy kulturní komise Petr Škamrada. Jihomoravský kraj přislíbil dotaci na vypracování projektové dokumentace ve výši asi 700 tisíc korun na přestupní terminál u vlakového nádraží. Na vysílači Děvín na Pálavě byla pomocí vrtulníku nainstalována technika pro příjem digitálního televizního vysílání. Analogové vysílání končí. Dva závodníci oddílu silového trojboje ze Sokola Vranovice startovali na 17. Mistrovství Moravy mužů a žen. Mezi 30 závodníky se v Krnově neztratili. V kategorii do 82, 5 kg zvítězil Pavel Pláteník celkovým výkonem 645 kg a získal první výkonnostní třídu a postup na Mistrovství České republiky. Jiří Furch byl v této kategorii druhý celkovým výkonem 517,5 kg. 9

10 Duben Začaly práce na opravě kostela. Na rekonstrukci přispělo ministerstvo kultury dotací ve výši 1,4 milionu korun. Cestovní pasy musí být vybaveny otisky prstů. Rada obce vybrala dodavatele na opravu hřbitovní zdi za smluvní cenu ,-Kč. Rada obce vybrala dodavatele na opravu komunikace na Mrštíkově ulici za cenu ,-Kč. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1/2009 s celkovými příjmy ve výši ,- Kč a celkovými výdaji ,- Kč a schválilo financování rozpočtového schodku ve výši 5 milionů korun formou půjčky. ZO schvaluje vypracování změny č. 6 ÚP v projednaném rozsahu. Rozšiřují se služby projektu Czech Point získání ověřených dokladů na počkání přímo na obecním úřadě bez nutnosti dojíždění na jednotlivé úřady: výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, centrálního registru řidičů, informačního systému odpadového hospodářství, informačního systému o veřejných zakázkách. Květen Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnuté dotaci ve výši ,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na vypracování projektové dokumentace na přestupní terminál a parkoviště u nádraží. Rada obce schválila upravenou realizační studii pro Sportovně společenský areál Sokolovna. ČZS vinaři Vranovice začali s přestavbou obecního sklepa za budovou úřadu na vinný sklep. Od obce získali prostory do pronájmu na 50 let za symbolickou cenu 1,- Kč. Červen Volby do Evropského parlamentu 5. a V Česku vyhrála ODS s 31 procenty, o devět procent předstihla svého největšího konkurenta ČSSD. Ve Vranovicích dali občané nejvíce hlasů ODS 27,46%, následovala KSČM s 17,33% a ČSSD s 14,93%. K volebním urnám se dostavilo celkem 375 voličů z celkových 1644, to jest 22,87%. Kronikářkou obce se stala Ing. Silvia Drábová. Nahradila Rostislava Trojana. Rada obce schválila zřízení Centra volného času a zřízení nové pracovní funkce Pracovník vztahů k veřejnosti. Rada obce schválila nabídku na opravu Obchodní ulice ve výši ,- Kč. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2009 s celkovými příjmy ve výši ,- Kč a celkovými výdaji ,- Kč. ZO ukládá zadat vypracování Zastavovací studie pro lokalitu prodloužení ul. Přibická. Červenec Zavádí se datové schránky úřední elektronická komunikace. Rada obce ukládá zadat vypracování zastavovací studie na lokalitu Doliny za účelem vybudování vinných sklepů. V obci probíhá nebývalá rodinná výstavba. Dokončují se domy na ulici Nová v sousedství fotbalového hřiště, rozestavěné RD jsou na nové ulici U Hlinku v jihozápadní části obce ve směru na Ivaň a připravuje se projekt výstavby Nad Dolinami. Jedná se o více než padesát nových rodinných domů. Vzniklo Centrum volného času, na funkci pracovníka vztahů k veřejnosti byla ve výběrovém řízení vybrána Dagmar Humpolíková. Rada obce schválila opravu chodníku před kostelem, instalaci 1 ks veřejného osvětlení a 2 ks laviček před vchod do kostela. Oprava hřbitovní zdi se zkomplikovala, zídka v přední části musela být zbourána až do úrovně kostnice a místo ní byla postavena nová. Obec Vranovice vede soudní spor o budovu školní jídelny U Floriánka č. p. 57 z důvodu nejasnosti vlastnictví v době odkupu nemovitosti do vlastnictví obce. Srpen Rada obce schválila vícepráce na ul. Náves v důsledku výměny podloží pod zámkovou dlažbou ve výši 10

11 ,- Kč včetně DPH. Rada obce rozhodla o zákazu vjezdu aut nad 3t na Náves. Září Rada obce vzala na vědomí Usnesení Státní volební komise č. 95 ze dne o zrušení voleb do parlamentu ČR ve dnech 9. a Budují se inženýrské sítě a komunikace potřebné k výstavbě nových RD v nové ulici Nad Dolinami. Říjen Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR plánované na dny 9. a byly zrušeny. Mělo se jednat o předčasné volby, které by zkrátily páté volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zkrácení volebního období mělo být umožněno přijetím jednorázového ústavního zákona č. 195/2009 Sb. o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Tento ústavní zákon byl však zrušen Ústavním soudem 10. září Termín voleb do PSP ČR byl nakonec přesunut z roku 2009 na rok Svou činnost zahájil Klub maminek. Určeno pro matky s dětmi do tří let. Byly přijaty priority pro zpracování Plánu investic a oprav na r Rada obce schválila koupi a zavedení programu pro knihovnu pro možnost zpřístupnění fondu knihovny na internetu, tzv. on-line katalog. Provádí se kontrola zdravotního stavu vzrostlých stromů v obci. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši ,- Kč a celkovými výdaji ve výši ,- Kč. ZO schvaluje vnitřní směrnici k přechodu obce na plátce DPH. Listopad Obec kupuje tzv. redakční systém pro tvorbu nových internetových stránek obce. Začíná se zpracovávat změna územního plánu č. 6. Obec kupuje sněhovou frézu za 20 tisíc korun pro úklid chodníků v zimním období. Prosinec Vybudována nová zastávka autobusu u hřbitova za cca 140 tisíc korun. Rok 2009 v Česku a ve světě pro přehled širších událostí a souvislostí Leden Česká republika začala předsedat Evropské unii. Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Členské státy se v této funkci střídají každých šest měsíců. Během této doby je předsedající stát hlasem i tváří EU: mluví za všech sedmadvacet členských států. Eurokomisařem se stal český premiér Mirek Topolánek. Dodávky ruského plynu do Česka i zbytku Evropy se zcela zastavily. Na vině byl spor mezi Ruskem a Ukrajinou kvůli ceně plynu. Česko žilo ze čtyřicetidenních zásob. Krize se vyřešila až 20. ledna, kdy ruský plynárenský monopol Gazprom obnovil dodávky suroviny přes Ukrajinu směrem na západ. Únor Prohlubuje se hospodářská krize. Situace na trhu práce se zhoršuje rychleji, než se čekalo. Nezaměstnanost v lednu stoupla o osm desetin na 6,8 procenta, což je nejprudší skok, jaký kdy Česko zažilo. O práci se nyní uchází 398 tisíc lidí, nejvíc od dubna Březen Bývalá komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová nastoupila do plzeňské věznice. Vrchní soud ji poslal za mříže na šest let za podíl na justiční vraždě Milady Horákové v roce

12 Původně se snažila nástup oddálit, nakonec se rozhodla přijet do věznice sama. Brožové-Polednové je 87 let. Na Pálavu byla instalována digitální anténa. Celkem devětkrát přiletěl koncem března k vysílači Děvín na Pálavě vrtulník s těžkým nákladem. Dopravil tam techniku, která od 31. března 2009 zajišťuje digitální televizní příjem do domácností v regionu. Přispívá také k vyššímu pokrytí jižní Moravy digitálním signálem. Analogové vysílání bude zcela vypnuto v červnu Pád vlády - vláda nepřežila hlasování o nedůvěře. Opozice potřebovala k jejímu svržení 101 hlasů, 96 bylo proti. Spolu s KSČM zvedli ruku proti kabinetu Mirka Topolánka i odpadlíci od koaličních stran. Duben Americký prezident Barack Obama přijel na jednodenní návštěvu do Prahy. Ve Vítkově na Opavsku řádili žháři, kteří v noci do domku romské rodiny vhodili zápalné lahve naplněné benzinem. Byli zraněni tři lidé, včetně dvouleté Natálky, která musela následně podstoupit dlouhodobé léčení a řadu operací kvůli rozsáhlým popáleninám. Policie za útok obvinila čtyři ultrapravicové extremisty. Chřipka A (H1N1), pro níž se vžilo označení prasečí, dorazila do Evropy. Zrodila se v Mexiku, kde během dubna zabila na dvě desítky lidí. Mnohé země včetně Česka zavedly bezpečnostní opatření. Byla vyvinuta protilátka, o očkování však lidé nejevili velký zájem. Květen Premiér Fischer sestavil takzvanou letní vládu odborníků, jež vyplnila politické vakuum po pádu vlády. Seznam se jmény dočasných ministrů předal prezidentu Václavu Klausovi. Vláda odborníků se nakonec starala o chod státu až do konce května 2010, kdy se konaly volby poslanecké sněmovny parlamentu ČR. U veřejnosti se vláda těšila velké oblibě. Předvolební mítinky ČSSD do Evropského parlamentu poznamenaly vaječné útoky. Zpočátku ojedinělé útoky nabíraly na intenzitě v různých místech republiky. Červen Volby do Evropského parlamentu vyhrála v Česku ODS s 31 procenty. O devět procent předstihla svého největšího konkurenta ČSSD. Češi poprvé vybrali zákonodárce jen ze čtyř stran. Do Bruselu jeli ještě komunisté se zhruba 14 procenty a KDU-ČSL s osmi. Volby do Evropského parlamentu proběhly ve 27 členských státech Evropské unie. Přes 375 milionů občanů členských států EU s aktivním volebním právem volilo 736 poslanců Evropského parlamentu. Policie provedla domovní prohlídky u lidí podezřelých z organizování neonacistického hnutí a deset jich zadržela. Kriminalisté zasahovali v bytech v Praze, Plzni, Čáslavi a na jižní Moravě. Zaměřili se především na organizátory rasistických koncertů a členy hudebních skupin šířících rasovou nenávist. Centrum Prahy zaplnilo sedm tisícovek studentů. Demonstrovali za odložení státních maturit, které měly začít příští rok. Jsme pokusné krysy, stálo na transparentech. Projekt jednotných maturit připravovaných deset let měl začít v roce Pro nepřipravenost jej nakonec politici odsunuli o rok. Zemi zasáhly povodně, které si vyžádaly na 15 životů. Nejprve zasáhly Moravu, kde největší škody napáchaly na Novojičínsku. V Jeseníku nad Odrou smetla domy čtyřmetrová vlna podobná tsunami. Přívalové deště poté ničily zemi, nejvíce Strakonicko a Českobudějovicko. V Los Angeles zemřel popový idol Michael Jackson. Červenec Kanada po dvou letech zavedla vízovou povinnost pro Čechy. Rozhodla se tak kvůli zvyšujícímu se počtu žadatelů o azyl, zejména z řad Romů. Praha na oplátku víza zavést nemohla kvůli členství v EU. Obyvatelé východní Asie a středního Pacifiku byli svědky nejdelšího úplného zatmění Slunce v tomto století. Některým pozorovatelům zakryl Měsíc sluneční kotouč až na 6 minut a 39 sekund. Podle astrofyziků mohly zatmění vidět až dvě miliardy lidí, což by byl rekord v dějinách lidstva. 12

13 Srpen Předseda občanské demokracie Mirek Topolánek dostal při návštěvě koupaliště v Hustopečích u Brna kamenem do hlavy. Ten vylétl spolu s vajíčky od čtyř mladíků. Způsobili mu zranění nad pravým okem. Září Ústavní soud vyhověl žádosti Miloše Melčáka. Musely se proto odložit předčasné volby plánované na 9. a 10. října Bílý dům se rozhodl odložit plány na vybudování systému protiraketové obrany ve střední Evropě. Padl tak plán vybudovat protiraketový radar v Brdech. Americký prezident Barack Obama kvůli tomu volal v noci českému premiérovi Janu Fischerovi. Američané uvedli, že důvodem je skutečnost, že vývoj raket dlouhého doletu v Íránu není tak rychlý, jak se obávali. Na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vypukl plagiátorský skandál. Vyvstaly pochybnosti o řadě prací některých rychlostudentů, kteří dosáhli k titulu i za dva měsíce. Byla mezi nimi řada politických osobností. Do Česka přiletěl na třídenní návštěvu papež Benedikt XVI. Nedělní brněnské mše, která se konala na letišti v Tuřanech, se zúčastnilo 120 tisíc věřících. Byli mezi nimi i občané Vranovic. Říjen Nobelovu cenu za mír získal americký prezident Barack Obama. Sníh paralyzoval Česko, silničáři ho nestačili odklízet. Desítky tisíc lidí zůstaly bez elektřiny, ČEZ vyhlásil v devíti okresech kalamitu. Silnice blokovaly hlavně auta na letních gumách a kamiony. V šesti krajích sníh omezil provoz na železnici. Jeseníky a Krkonoše ohlásily nebezpečí lavin. Ve věku 77 let zemřel populární spisovatel a humorista Miloslav Švandrlík. Humoristu proslavil především román Černí baroni, který získal i filmovou podobu. Čtyřiatřicetinásobný zlatý slavík Karel Gott převzal z rukou prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy. Tato událost okamžitě vyvolala rozporuplné reakce. Pro jedny je Gott nesmrtelná pěvecká hvězda, pro druhé kontroverzní umělec, který dokázal vyjít s každým režimem, a to včetně toho komunistického. Listopad Lisabonská smlouva je v pořádku a neodporuje českému ústavnímu pořádku, rozhodl Ústavní soud o stížnosti, kterou podala skupina senátorů. Padla tak poslední překážka v ratifikačním procesu. Prezident Václav Klaus několik hodin poté smlouvu podepsal, přestože měl vůči ní výhrady. Obával se že Česko ztratí suverenitu. Na podpis čekala celá EU, závisel na něm osud ratifikačního procesu. Průvod zhruba čtyř tisíc lidí prošel odpoledne z pražského Albertova na Národní třídu. Kopíroval trasu pochodu studentů, kteří před 20 lety začali bourat totalitní režim v Československu (tzv. Sametová revoluce). Happening končil na Národní třídě večerním koncertem, na který čekalo před osmnáctou hodinou asi deset tisíc lidí. Prosinec Poslanci schválili státní rozpočet na příští rok s deficitem 163 miliard korun. Odborníci předpokládají ale daleko vyšší díru v rozpočtu. Sociálním demokratům totiž prošly přes odpor vlády tři pozměňovací návrhy, které proti původním obrysům rozpočtu zvýší výdaje státu o zhruba 12 miliard. Statistika obyvatel ke dni celkem: 2029 obyvatel, dospělí 1730, děti do 15 let 299 z toho: muži 852, chlapci 152 ženy 878, dívky

14 Hospodaření obce Vranovice Závěrečný účet obce Vranovice za rok 2009 Rozpočet na rok 2009 byl sestaven a schválen ke dni ve výši Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč Během roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření, po nichž byly parametry následující Příjmy Kč Výdaje Kč Financování Kč Skutečnost k činila Příjmy plnění: 100,26% ,13 Kč Výdaje plnění: 99,22% ,66 Kč Na bankovních účtech obce bylo k ,36 Kč k ,83 Kč Dotace od obce na činnost organizací a zájmových spolků SK Vranovice ,00 Kč Junáci ,00 Kč ZŠ a MŠ Vranovice ,00 Kč MRS MO Vranovice (rybáři) ,00 Kč TJ SOKOL ,00 Kč Myslivecké sdružení Vranovice-Přibice ,00 Kč Římskokatolická farnost ,00 Kč Diakonie Betlém 1.000,00 Kč Lužánky, středisko volného času ,00 Kč Členské příspěvky Svaz měst a obcí Muzejní a vlastivědná společnost Sdružení hasičů DSO Čistá Jihlava DSO Cyklostezka Brno Vídeň 5.818,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč ,00 Kč 8.040,00 Kč Obec Vranovice hospodařila v roce 2009 ve všech významných ohledech v souladu se schváleným rozpočtem, obecně závaznými předpisy pro územní samosprávné celky, zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy. přezkoumáním hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebyla zjištěna významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v dalším období podíl pohledávek na rozpočtu k činil 4,08 %, podíl závazků na rozpočtu činil 26,79 %. Tyto ukazatele byly vypočítány podle metodiky MF ČR. Podíl zastaveného majetku ke stálým aktivům činil k ,62 %. 14

15 Zhodnocení plnění příjmů a výdajů Obec Vranovice měla na rok 2009 sestavený rozpočet jako schodkový ve výši ,-Kč. V průběhu r však došlo k zajištění financování několika investičních akcí. V důsledku toho bylo v r přijato celkem pět rozpočtových opatření. Původní rozpočet obce se tak zvýšil na celkovou částku: příjmy = ,- Kč, výdaje = ,- Kč. Plánovaný schodek ve výši ,- Kč byl pokryt úvěrem z VOLKSBANK CZ a.s.. Skutečné plnění rozpočtu obce bylo zcela dle plánovaných příjmů a výnosů. Celkové příjmy byly ve výši ,13,- Kč, tj. 100,26% plánované částky a výdaje zůstaly nedočerpány v celkové výši ,66,- Kč, tj. 99,22% plánovaných výdajů. Skutečný schodek hospodaření obce tak byl ve výši ,53,- Kč. Obec Vranovice nemá vlastní hospodářskou činnost a veškeré příjmy tvoří hlavně daňové příjmy (daň z nemovitostí, daň z příjmu právnických osob a fyzických osob, daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z přidané hodnoty) a dále místní a správní poplatky. Obec může získat finanční prostředky také prodejem nebo pronájmem movitých a nemovitých věcí, tj. například pronájem půdy k zemědělskému obhospodařování, pronájem nebytových prostor nebo prodej pozemků a ostatního movitého majetku. Z nedaňových příjmů činily nejvyšší částky položky za odvádění a čištění odpadních vod ( ,- Kč), příjmy za pronájmy a poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu ( ,- Kč). V r Obec Vranovice pokračovala v realizaci developerských projektů. V roce 2008 došlo k vytvořeni 45 stavebních míst s kompletně vybudovanou infrastrukturou v lokalitě Ivaňská Hlinek. V roce 2009 se v této lokalitě již realizovala individuální rodinná výstavba, v několika případech došlo již i k nastěhování občanů do nově postavených rodinných domů. Na úspěšně realizovaný developerský projekt z r navázal v r další projekt v lokalitě Nad Dolinami. Vybudovaly se inženýrské sítě a komunikace pro dalších 23 stavebních míst. Realizace tohoto projektu byla zahájena v druhé polovině r a bude dokončena v první polovině roku Nejsledovanějšími výdaji jsou každoročně výdaje na celkovou údržbu obce a domů ve vlastnictví obce. Dále jsou to výdaje na údržbu veřejného osvětlení, svoz komunálního a nebezpečného odpadu. Dalšími důležitými výdaji jsou výdaje na kulturu, tělovýchovu, knihovnu a kroniku. Jedna z nejvyšších položek na straně výdajů je příspěvek na zabezpečení školní a předškolní docházky dětí, který v r činil částku ,- Kč. Na kulturním, sportovním a společenském životě v obci se významně podílí několik příspěvkových a společenských organizací. Podpora těchto organizací je ve dvou hlavních oblastech. První je podpora koordinační, kdy se Obec Vranovice podílí organizačně na mnoha akcích pořádaných společenskými organizacemi. Jedná se o oblast podpory, která probíhá dlouhodobě a je vnímána jako samozřejmost. Pro prohloubení této spolupráce byla, mimo jiné, zřízena funkce vedoucí organizační složky Centrum volného času. Druhou oblastí podpory je oblast finančních dotací, která je vnímána velice citlivě. V minulosti se stávala zdrojem lobování jednotlivců i organizací. Radě obce se v této oblasti podařilo postupně vytvořit Kritéria pro rozdělování dotací pro zájmové organizace. Stanovená kritéria hodnotí zejména následující ukazatele: šíři členské základny, práci s mládeží, spravovaný majetek, angažovanost pro veřejný život a tradice. Tímto se vytvořil stabilní a průhledný systém, který je odolný proti jednorázovým, nesystémovým požadavkům na finanční podporu. Každá společenská organizace tak může dlouhodobě počítat se stabilní finanční podporou ze strany obce a není závislá na šikovnosti, či nešikovnosti lobistů, ale jen a pouze na své aktivitě a činnosti. Nejvyšší částky tak byly určeny SK Vranovice a TJ SOKOL Vranovice. Obě organizace obdržely dotaci od obce ve výši ,- Kč. Mimo systémových dotací se Obec Vranovice také finančně podílí na jednotlivých akcích, které zvelebují celkový vzhled obce. V roce 2009 byla poskytnuta finanční dotace ve výši ,- Kč římskokatolické církvi na opravu fasády kostela. Pro rok 2010 je na dokončení oprav kostela připravena částka rovněž ve výši ,- Kč. 15

16 Hospodářská krize ovlivňuje rozpočet obce Snad nejčastěji opakovaným slovem ve všech zprávách je slovo krize a její možné následky. Ta se projevuje i v rozpočtech obcí. Jejich příjmy jsou mimo jiné tvořeny i příjmy ze státního rozpočtu a to zejména z vybraných daní z příjmu a daně z přidané hodnoty. Starosta Vranovic již při schvalování rozpočtu na rok 2009 počítal s daňovými příjmy ve výši cca 99% úrovně dosažené v roce Celkový výpadek v rozpočtových příjmech ve výši cca 3%, což představuje cca korun (srovnáváno s přijatým rozpočtem pro rok 2009) lze v současné době pouze odhadovat. Je to velká částka. Nutno však zmínit, že přijatými organizačními opatřeními v roce 2007 a 2008 dokázalo vedení obce ušetřit na provozních nákladech roční částku přesahující cca korun. Jednalo se zejména o každoroční úsporu v provozu čističky odpadních vod ve výši cca korun a dále prodejem bývalého zdravotního střediska, kde se vykazovala roční finanční ztráta ve výši cca korun. Lze konstatovat, že vedení obce se na hospodářskou krizi připravovalo s dvouletým předstihem. Na případné snížení příjmů obce z daňových výnosů státu je obec připravena a dokáže jej nahradit z jiných zdrojů. Jako příklad je možné uvést příjmy obce z roku 2008, kdy se podařilo plánované příjmy téměř zdvojnásobit. Výsledkem byly investice a opravy ve výši přesahující 20 milionů korun ( oprava ZŠ cca 7 mil Kč, komunikace a inženýrské sítě na ul. U Hlinku cca 6 mil. Kč, bytovky Přibická cca 4,5 mil Kč, obecní dvůr 0,5 mil. Kč, chodník na ul. Ivaňská atd.). Hlavní investiční akce v roce 2009 Developerský projekt ul. Nad Dolinami V rámci tohoto projektu byly v r vybudovány: Kanalizace v hodnotě: ,- Kč Vodovod v hodnotě: ,- Kč Plynovod v hodnotě: ,- Kč Komunikace v hodnotě: ,- Kč Místní rozhlas a veřejné osvětlení v hodnotě: ,- Kč Vykoupeni pozemků: ,- Kč Inženýrská činnost (zastavovací studie, projekční práce, geometr. zaměření, stavební dozor, poplatky atd.) ,- Kč Celkové náklady: ,- Kč Financování celého projektu je zajištěno překlenovacím úvěrem z VOLKSBANK CZ a.s. a z následného prodeje stavebních pozemků. Obslužná komunikace Mrštíkova ulice V roce 2009 byla realizována komplexní oprava obslužné komunikace, chodníků a parkovacích míst na ulici Mrštíkova. Tímto došlo k rekonstrukci jedné z posledních ulic v obci, kde nebyla zpevněná komunikace. Celkové náklady: ,- Kč Tato akce byla financována kompletně z rozpočtu obce. Rekonstrukce hřbitovní zdi V roce 2009 došlo ke kompletní rekonstrukci mnoho let zanedbané hřbitovní zdi. Touto stavbou se podařilo odstranit jedno z posledních míst, které naší obci dělalo špatnou reklamu. Pro rok 2010 zbývá dokončit celý tento projekt. Po Přibické ulici bude ke hřbitovu přivedeno pouliční osvětlení a současně bude realizováno nasvětlení celého hřbitova. Celkové náklady ,30 Kč Realizace byla financována výhradně z rozpočtu obce. 16

17 Regenerace veřejných ploch Nepodařilo se ani na druhý pokus, získat dotaci z Operačního programu na projekt Regenerace veřejných ploch. Z tohoto důvodu se přistoupilo na dílčí realizaci. V roce 2009 tak byly z celého projektu realizovány dvě lokality: Náves (komunikace a parkoviště) a parkovací místa před F-clubem. Celkové náklady byly ve výši ,- Kč Realizace byla financována výhradně z rozpočtu obce. Opravy a údržba Mimo výše uvedené investiční akce došlo v r k opravě několika chodníků (mezi kostelem a budovou ZŠ, ul. Obchodní) a komunikací (ul. Obchodní). V rámci těchto prací byla vybudována nová autobusová zastávka u hřbitova. V roce 2009 se podařilo opravit velké množství chodníků svépomocí občanů. Obec uhradila zámkovou dlažbu a občané sami vyměnili starou dlažbu za novou. Takto se podařilo opravit velkou část chodníků na ul. Obchodní, část na ul. Dlouhé a další. Projekční připravenost Postupně se podařilo vytvořit časový předstih v přípravě jednotlivých investičních akcí i oprav: Obslužná komunikace - Květná Projektová dokumentace řeší jednak opravu stávající komunikace a dále vybudování nové komunikace prodloužení k nové zástavbě. Parkoviště a chodník ul. Nová V roce 2009 byla dokončena projektová dokumentace a získáno stavební povolení pro chodník a cca 30 parkovacích míst na ul. Nová. Realizace proběhne v první polovině r Ul. Přibická prodloužení chodníku a veřejného osvětlení V roce 2009 bylo zahájeno projektování opravy a prodloužení chodníku na ul. Přibická a současně s tím i projektování veřejného osvětlení až k hřbitovu. Realizace těchto akcí proběhne v r V r došlo k dokončení projekční a stavební připravenosti u dvou, pro Vranovice zásadních, investic: Dům pro seniory a Přestupní terminál ČD. Tyto investice budou pro naši obec důležité pro další rozvoj v budoucích asi 5 letech. Další dlouhodobě připravovanou investicí je Sportovně společenský areál Sokolovna. Přestupní terminál ČD V roce 2009 došlo ke zpracování projektové dokumentace, která řeší bezpečnost a obslužnost všech cestujících autobusovou a vlakovou dopravou, včetně cestujících z okolních obcí. Projekt současně řeší nedostatečné množství parkovacích míst pro osobní automobily a autobusy. V r bude vydáno stavební povolení a povedou se jednání se zástupci JmKu o způsobu financování. Dům pro seniory Projekčně je připraven pro realizaci. V r bylo získáno Územní rozhodnutí a stavební povolení. Rozpočet stavby je cca 80 mil Kč. Z důvodu hospodářské krize nebylo dosud zajištěno financování této investice. Dům pro seniory chce vedení obce vybudovat z chátrajícího objektu bývalého JZD. Projekt je vypracovaný. Od února je v provozu lékárna, v nájmu Mgr. Ivy Rapcové. Na zbývající přestavbu celého objektu bude ale potřeba kolem 70 milionů korun. Obec je chce získat z dotací evropských fondů. Podle starosty Jana Helikara vedlo k rozhodnutí postavit dům pro seniory několik důvodů. Zásadní byly tři impulsy: 1. Absence jakýchkoliv sociálních služeb v obci Obec Vranovice zaznamenává stále větší absenci sociálních služeb, kterou pociťují zejména dříve narození spoluobčané. Změna životního stylu poptávku po sociálních službách umocňuje a tím se vytváří i nemilosrdný tlak na státní instituce a veřejnou samosprávu, aby této problematice věnovaly více pozornosti než v minulosti. 17

18 2. Prodělečné zdravotní středisko Budova bývalého zdravotního střediska byla projektována účelově pro potřeby zdravotnictví. Praxe však ukázala, že praktičtí ani odborní lékaři budovu nedokázali využít a uplatnění si našla pouze lékárna. Jako náhradní uplatnění bylo umístění ZUŠ a klubu důchodců. Provoz budovy byl pro obec ročně ztrátový ve výši více než ,-Kč. 3. Bývalá budova JZD Primární snahou bylo Dům pro seniory umístit do budovy bývalého zdravotního střediska. Tato myšlenka však vzala za své při studii proveditelnosti závěrem bylo, že je nevhodná a kapacitně nepostačuje. Obec tak začala jednat o jiném řešení a to se našlo právě v budově bývalého JZD, kterou se podařilo získat výměnou za zdravotní středisko. Podařilo se tak vyřešit dva problémy naráz zamezit dalším ztrátám v provozu bývalého zdravotního střediska a získat vhodné místo pro vybudování Penzionu pro seniory. Projekt Penzionu pro seniory obsahuje : - ubytování v 50-ti jednolůžkových a 3 dvoulůžkových bytech s příslušenstvím - kuchyně a jídelna pro obyvatele Penzionu pro seniory a žáky ZŠ a MŠ - klub důchodců, prostory pro doplňkové sociální služby - lékárna - prostorná zahrada pro trávení volného času seniorů, zasahující k říčce Šatava. Čas realizace a financování Od února 2009 je již v provozu nově zbudovaná lékárna Financování této etapy bylo plně hrazeno z rozpočtu obce. Druhá etapa je připravena projekčně. V současné době se začíná se zajištěním Územního rozhodnutí a následně bude získáno stavební povolení. Celkový rozpočet rekonstrukce, včetně vybavení kuchyně a jídelny je cca 70 mil Kč ( v úrovni cen roku 2008 ). Financování se neobejde bez cizích zdrojů. Jedná se zejména o dotační tituly z Regionálního operačního programu NUTS 2, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, případně z Regionálního operačního programu NUTS 2, oblast podpory Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel. Jedná se o změnu využitelnosti venkovských a urbanních brownfields. Změna původních výrobních a zemědělských sídel na využití k občanské vybavenosti. Cílem je zahájit celkovou rekonstrukci v roce 2010 a dokončit v roce Členství obce v regionálních sdruženích a svazcích V roce 2009 spolupracovala obec Vranovice s těmito sdruženími: 1. Svaz měst a obcí české republiky (SMO) SMO je organizace s celostátní působností a hájí zájmy menších měst a obcí (snaží se pokrýt celý venkov ) při jednání vládních návrhů na určení daní a zejména financování samospráv. Sdružuje více než obcí a měst z celé ČR. 2. Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno Vídeň Cílem DSO je vybudování bezpečné cyklostezky z Brna do Hevlína (hranice s Rakouskem). V roce 2009 byla zpracována studie na bezpečné úseky a probíhala příprava na Územní řízení. Úsek cyklostezky Brno Vídeň je součástí cyklistické magistrály Sever Jih. DSO čítá na 21 obcí (v r vstoupila obec Přibice). Naše obec byla zastoupená starostou obce Janem Helikarem v revizní komisi DSO. Jedná se o nejaktivnější a nejpotřebnější sdružení, ve kterém je obec Vranovice zastoupena. Do budoucna jsou totiž fungující cyklostezky důležitým zdrojem turistiky v obci. Obec Vranovice je vzhledem ke svému napojení na hlavní železniční trasu nepostradatelným uzlem pro více cyklostezek, které obcí procházejí. 3. Energetické sdružení obcí Jižní Moravy (ESOM) Sdružení vzniklo v době, kdy na obce byly převedeny akcie energetických závodů za účelem lepší informovanosti obcí při správě tohoto majetku. Členská základna: z celkového počtu 1477 obcí regionu je ve sdružení 1060 obcí a měst, což představuje 71,8 %. Členský příspěvek je stanoven na 0,50 Kč na 1 obyvatele obce. 18

19 4. Dobrovolný svazek obcí Čistá Jihlava Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který vznikl za účelem čistit odpadní vody vypouštěné z obytné a výrobní zóny do řeky Jihlavy. Po zrušení okresů a zakládání mikroregionů kopíruje mikroregion téměř celý tzv. malý okres Pohořelice. Členské příspěvky jsou ve výši 25,- Kč na 1 obyvatele. Obec Vranovice je druhým největším přispěvatelem do tohoto svazku obcí. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje S koncem roku 2008 ukončila provoz 113 let fungující regionální železniční trať Vranovice Pohořelice. Současně byla nahrazena novým autobusovým spojem a začal rovněž platit nový jízdní řád v rámci IDS JmK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje). Dosud byla naše obec poslední stanicí v rámci IDS JmK. V roce 2009 však byl Integrovaný dopravní sytém rozšířen o oblast Břeclavska a Hodonínska, což mělo vliv na více změn v jízdních řádech, než jsme byli zvyklí v minulosti. Vedení obce uplatňuje u JmKu a společnosti Kordis, která dopravu provozuje, připomínky vzniklé s nově zaváděným systémem do praxe. Návaznost autobusových spojů na vlakové. Ne zřídka se stává, že autobusové spoje přijedou do Vranovic o několik málo minut později a vlakový spoj již nestihnou. Byť se tento fakt týká zejména občanů z okolních obcí, tak se ho ve spolupráci se starosty postižených obcí snaží i naše obec řešit společně. Došlo k omezení spojení směrem na Břeclav. Došlo k podstatnému nárůstu autobusových spojů, a tím i ke zvýšení dopravního zatížení v obci. Jedná se zejména o prostor před zastávkou ČD, kde se potkává několik autobusů současně a prostory jsou naprosto nedostatečné. Autobusy stávají částečně na chodníku. V návaznosti na uvedené problémy roste počet obyvatel z okolních obcí, kteří na vlak do Vranovic dojíždí osobními automobily a v centru obce tak vzniká zvýšená potřeba parkování. Změna přinesla také pozitivum. Vznikla nová zastávka autobusu u Sokolovny a u hřbitova. Došlo k rozšíření spojů do Pohořelic ve večerních hodinách, což uvítali občané, kteří pracují v Pohořelicích ve vícesměnném provozu. Vedení obce zvažuje i vybudování přestupního terminálu u vlakového nádraží, na nějž má již vypracovaný projekt. Komplexní pozemková úprava V roce 2009 byla zahájena Komplexní pozemková úprava v k. ú. Vranovice nad Svratkou. Obec dosáhla podmínky 50% spoluúčasti obyvatel, kteří o úpravy požádali společně s obcí. Ministerstvo zemědělství a Pozemkový úřad Břeclav zahájilo řízení o pozemkových úpravách. K faktickému zahájení Komplexní pozemkové úpravy dojde v roce 2010 a bude trvat přibližně dva roky. Náklady jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. Komplexní pozemkové úpravy řeší nové uspořádání pozemků mimo zastavitelné území (extravilán), definují takzvaná společná zařízení, tj. opatření sloužící ke zpřístupnění všech pozemků (obecní cesty), opatření protierozní a vodohospodářské, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability (biokoridory, větrolamy atd.). Společná zařízení přecházejí po dokončení pozemkové úpravy do vlastnictví obce. Návrh plánu Společných zařízení musí být projednán a schválen, kromě jiného i na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Plán Společných zařízení tvoří kostru, do níž je následně navrženo nové uspořádání pozemků. Pozemky se oceňují podle bonity půdy. Návrh nového uspořádání pozemků musí být s jednotlivými vlastníky projednán a odsouhlasen. Pozemková úprava je schválena pokud s návrhem nového uspořádání pozemků souhlasí vlastníci alespoň 75% výměry půdy pozemků, řešených v pozemkové úpravě. Po pozemkové úpravě mají mít pozemky pokud možno obdélníkový, případně jinak vhodný tvar z hlediska následného oddělování. Všechny pozemky musí být po pozemkové úpravě zpřístupněny. Pozemková úprava umožní: - vypořádat spoluvlastnictví, to znamená, že více spoluvlastníků, kteří mají zájem o reálné vypořádání si vyhotoví dohodu o vypořádání spoluvlastnických podílů a do návrhu nového uspořádání pozemků 19

20 budou navrženy oddělené pozemky a následně založeny samostatné listy vlastnictví. To vše bez jakýchkoliv finančních nároků pro jednotlivé vlastníky a pro reálné rozdělení není třeba zajišťovat vypracování geometrického plánu. - zcelit pozemky několik pozemků stejného vlastníka a stejné bonity lze spojit v jeden pozemek. Zaměření pozemků pozemková úprava je po dokončení k dispozici v digitální podobě a na náklady státu a každý vlastník pozemku může požádat o bezplatné vytyčení a stabilizaci hranic nově navržených pozemků. Obecně lze Komplexní pozemkovou úpravu charakterizovat takto: 1. základní a nejdůležitější nástroj pro uspořádání extravilánu katastrálního území 2. jednoznačná definice vlastnických vztahů k pozemkům 3. jednoznačná definice hranic pozemků Komplexní pozemková úprava je pro naší obec nezbytná a je jenom škoda, že k ní dochází až nyní. Po ukončení Komplexní pozemkové úpravy zmizí termín náhradní užívání půdy. Každý vlastník bude mít svůj pozemek přesně definován, vyměřeny hranice a bude tak moci využít svá vlastnická práva. Vandalismus často skloňované slovo Stále častěji se objevuje pubertální vysypávání odpadkových košů, ničení laviček atd. Nejčastěji se jedná o prostor před nádražím, směrem k ulici Úzká a před Sokolovnou. Často se dá podle míry nepořádku určit noční trasa výrostků, kteří za sebou nechají nejen nepořádek, ale i zničený majetek. V mnoha případech se dle intenzity nepořádku dá usoudit množství požitého alkoholu, či jiných omamných látek. Způsobený nepořádek však není ještě to nejhorší. V posledních měsících se intenzita řádění vandalů stále zvyšuje a bohužel dochází i ke škodám na majetku. Jednou to jsou ukradené odpadkové koše, podruhé to jsou zdemolované odpadkové koše či lavičky, jindy posprejovaná nově natřená fasáda hasičky, posprejovaná vrata a případů je ještě více. Vedení obce se tímto narůstajícím nešvarem opakovaně zabývá. Průběžně konzultuje jednotlivé případy s vedením základní školy, v případě zjištění konkrétních viníků je přestupek řešen s rodiči. Od podzimu loňského roku dochází rovněž k intenzivnější spolupráci s Policií ČR s oddělením v Pohořelicích. Častěji se bude provádět i kontrola zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let. S oddělením Policie ČR v Pohořelicích připravujeme smlouvu, která bude řešit priority jednotlivých obcí na Pohořelicku. A každá obec bude mít svého policistu, který bude mít danou obec na starosti. Kulturní a společenské události roku 2009 V roce 2009 se ve Vranovicích uskutečnilo několik desítek kulturně společenských a sportovních akcí. Na jejich organizaci se podílela nejen kulturní a sportovní komise obce, ale také místní zájmové organizace. Od října 2009 byla při obci zřízena organizační složka Centrum volného času, pod jejíž vedeni se soustředilo veškeré společensko-kulturní dění v obci. Cílem Centra volného času se stalo pořádání a další rozvoj společenských aktivit v obci. Pod jeho správu přešla Místní lidová knihovna, vydávání Vranovického zpravodaje, propagace a medializace obce, komunikace s veřejností, tvorba nových webových stránek obce a jejich následná aktualizace. Tvorba a správa archívu fotografií z dění v obci, řízení Kulturní a sportovní komise obce. Centrum volného času bylo obsazeno jedním zaměstnancem na plný úvazek (Dagmar Humpolíková) a jedním zaměstnancem na 1/2 úvazku (knihovnice Blanka Papežová). Kalendář akcí 2009 Leden Tříkrálová sbírka Charita a Junáci Novoroční koncert v kostele - Smíšený pěvecký sbor Vranovice-Hustopeče Posezení u kávy - Klub důchodců II. Obecní ples s Mistříňankou Šachový turnaj mládeže krajský přebor - TJ Sokol oddíl šachu 20

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Vyhodnocení jednání ZO ( starosta ) 4. Zajištění jarního úklidu ( starosta, Ing. Hladík ) 5. Různé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

1. Závěrečný účet obce Vranovice za r. 2009

1. Závěrečný účet obce Vranovice za r. 2009 Obsah: 1. Závěrečný účet obce 2. Plnění rozpočtu 3. Slovní komentář k výsledku hospodaření a) zhodnocení příjmů a výdajů b) hlavní investiční akce c) projekční připravenost d) pohledávky a závazky e) přechod

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.11. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.11. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.11. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 16 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 5 Hosté: 2 Zahájení: 16:00 hodin

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

paragraf položka rozpočet po rozpočt opatření 11xx daňové příjmy , , DPH

paragraf položka rozpočet po rozpočt opatření 11xx daňové příjmy , , DPH Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY, po třetím rozpočtovém opatření paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 10 453 000,00 1211.. DPH 6 300 000,00 5 700 000,00 13xx poplatky

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015 Město Rosice Palackého nám. 13 IČ: 00282481 Statutární zástupce: starosta: Mgr. Jaroslav Světlík místostarosta: Bc. Petr Ženožička Členové rady: Mgr.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY. paragraf položka rozpočet xx daňové příjmy , DPH ,00 13xx poplatky a daně

Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY. paragraf položka rozpočet xx daňové příjmy , DPH ,00 13xx poplatky a daně Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY paragraf položka rozpočet 2009 11xx daňové příjmy 8 400 00 1211.. DPH 6 300 00 13xx poplatky a daně 1 5 1337 poplatky za odpad 880 00 1511 majetkové daně 8 daňové příjmy celkem

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Obec Kačice Masarykova 20 IČ

Obec Kačice Masarykova 20 IČ Obec Kačice Masarykova 20 IČ 00234494 Závěrečný účet obce za rok 2015 Organizační struktura: Starosta: Libor Němeček Místostarostka: Ing. Mgr. Daniela Veselská Kontrolní výbor: předseda Radek Vaněk Finanční

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 8/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 20. srpna 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Výsledek hospodaření běžného roku 2010 schodek (ztráta) ,94 Kč. Celkový výsledek hospodaření k

Výsledek hospodaření běžného roku 2010 schodek (ztráta) ,94 Kč. Celkový výsledek hospodaření k Návrh závěrečného účtu obce Havraníky za rok 2010 Výsledek hospodaření obce Havraníky k 31.12.2010 Výsledek hospodaření k 31.12.2009 + 2 734 510,24 Kč Výsledek hospodaření běžného roku 2010 schodek (ztráta)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Meziříčí NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci Název: Obec Meziříčí Sídlo: Meziříčí

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 24.2.2014 v elektronické podobě dne: 24.2.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více