Investice města pro tento rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investice města pro tento rok"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem je na stránce příjmové necelých 200 mil Kč se stejnou částkou na stránce výdajové. Zůstatek na účtu, který mělo město k dispozici z loňského roku, byl 65,5 mil Kč a k tomu je připočítán úvěr ve výši 10 mil Kč, který město předpokládá čerpat na velkou investiční akci zateplení ZŠ Smetanova. A jaké další investiční akce čekají město v tomto roce? Při sestavování rozpočtu a plánování investic bylo upřednostněno financování akcí, které je nutné dokončit z minulého roku nebo ke kterým se město zavázalo v předchozích letech, či ty, na které jsme získali dotace. Z roku 2014 nás čeká dokončení úpravny vody v Brlohu. Celá tato akce je nejen finančně náročná v celkovém objemu 28 mil Kč, ale zejména je náročná po stránce technického a organizačního zabezpečení. Postupně v objektu úpravny vody dochází ke stavebním úpravám a výměně Místní poplatek ze psů Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit na finančním odboru ve lhůtě do 15 dnů vznik, celé technologie. Za uplynulý rok jsme nikdo z nás nezaznamenali obtíže s dodávkou vody přesto, že stavba probíhá již od jara loňského roku. V letošním roce by měla být celá rekonstrukce a modernizace dokončena a společně jsme se s vedením firmy ČEVAK dohodli na zorganizování dnu otevřených dveří, kdy tato společnost všem zájemcům představí nejen tento objekt, ale i ostatní zařízení, která ve městě provozuje. Myslím, že to může být zajímavé i poučné pro všechny, kteří přijdou. Další investiční akcí velkého rozsahu je již zmíněné zateplení ZŠ Smetanova, na kterou město získalo příslib dotace ve výši necelých 17 mil Kč. Celkový objem nezbytných finančních prostředků na realizaci akce je po výběrovém řízení necelých 30 mil Kč. K tomu je ještě v rozpočtu počítáno s 5 mil Kč na dokončení některých prací, které nejsou předmětem dotace jako např. nátěr střechy, odvodnění všech objektů apod., a je možné je provést i v letech následujících. Další Pokračování na str. 3 zánik poplatkové povinnosti a jakékoli změny v ohlášených skutečnostech (např. pořízení psa, úhyn psa, změnu adresy, nárok na změnu sazby v případě pobírání důchodu, který je jediným zdrojem příjmu atd.). Pokračování na str. 3 Vystoupení baletek ze ZUŚ Vimperk ozdobilo Městský ples. Územní plán Vimperk, tolik diskutované téma V říjnu loňského roku na základě podnětu majitele pozemku ve Vimperku došlo k přezkumu Územního plánu Vimperk Krajským úřadem Jihočeského kraje, který nakonec rozhodl o jeho zrušení. Zároveň do svého rozhodnutí uvedl, že město má právo jako účastník řízení se odvolat proti tomuto rozhodnutí k Ministerstvu pro místní rozvoj. Tak se také stalo. Ministerstvo však rozhodlo, že nemáme právo se odvolat a dále se naším odvoláním nezabývalo. Uvedlo, že město může rozhodnutí krajského úřadu napadnout žalobou u soudu, což také učinilo. A jaký je další osud územního plánu? Rada města na svém zasedání začátkem tohoto roku rozhodla o zpracování nového územního plánu pro Vimperk v rozsahu, ve kterém byl schválen v roce 2011 se zapracováním změn vyplývajících z požadavků v rámci změny č. 1 a č. 2 ÚP Vimperk. Při vybírání zpracovatele rada města přihlížela zejména k délce lhůt, ve kterých je schopen projektant předložit dílčí etapy návrhu územního plánu Foto: L. Drenčeni tak, aby výsledný projednaný návrh územního plánu byl předložen do konce června letošního roku a poté mohl být na zasedání zastupitelstva v červenci schválen a byl účinný do Návrh pro společné jednání byl odevzdán včas a společné jednání proběhlo Do 30 dnů po tomto jednání je možné u pořizovatele uplatnit písemné připomínky. Nyní budou následovat další kroky ke zpracování výsledného návrhu územního plánu, o kterých Vás budeme informovat na našich webových stránkách či ve Vimperských novinách. Zároveň se zpracováním nového územního plánu probíhá vymezení současně zastavěného území, v rámci kterého mohou být povolovány nové stavby. Návrh byl zpracován a projednán na společném jednání s dotčenými orgány. V současné době je výsledný návrh zveřejněn na naší úřední desce a předpoklad je ho schválit začátkem dubna na jednání rady města. Ing. Jaroslava Martanová starostka Příspěvky neotištěné ve VN najdete na Masopustní veselí v Šumavských Hošticích. Foto: M. Bártík Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin. Termín zastupitelstva: od hod. v MěKS Vimperk.

2 2 tel Vimperské noviny 3/2015 Ptáci Šumavy ve fotografiích Vyhlášení sportovce roku opět ve Vimperku V úterý 3. února, znovu po dvou letech, se v sálu hotelu Zlatá hvězda vyhlašovaly výsledky ankety Deníku Sportovec roku Již po příchodu do prostor předsálí bylo cítit příjemnou atmosféru, která také vydržela po celou dobu slavnostního vyhlášení úspěšných sportovců okresu za rok V kategorii dospělých obhájil svoje prvenství Jan Vastl, který se nemohl osobně zúčastnit z důvodu svého současného působení v italské stáji. Nejlepším sportovcem do 15 let byla opět vyhlášena Zdenka Blašková stolní tenis, kdy v patách jí byli dva vimperští sportovci Samuel Jirouš a Bára Havlíčková. V rámci kolektivů zvítězili volejbalisté z Netolic a opět jim byly v patách dva týmy z Vimperka, a to lyžařská štafeta dorostu a fotbaloví mladší žáci. Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších let! Ing. Jaroslava Martanová, starostka Ptáci Šumavy ve fotografiích byli tématem páté přednášky 6. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 19. února. Přednášejícím byl pan ing. Ivan Dudáček, který je členem České společnosti ornitologické a fotografování se stalo jeho životním koníčkem. Během přednášky pan Dudáček promítl přibližně osmdesát snímků ptáků, na kterých si mohli naši studenti ověřit svoje znalosti. Nutno podotknout, že přehled o druzích ptáků, vyskytujících se na Šumavě, mají velmi dobrý. K vidění byli například tetřev, tetřívek, jeřábek, čáp, kulíšek, datel, výr, sokol, slavík a mnoho dalších. Přednáška byla také doplněna hlasovými projevy jednotlivých ptáků, výkladem o jejich životě a o tom, jak a kde konkrétní fotografie vznikla. V závěru pan Dudáček představil techniku fotografování (těla fotoaparátů, objektivy, blesky, stativy) a také kryty a oblečení, které při svém focení používá k co nejlepšímu maskování. Další téma, na které se mohou naši studenti těšit, je Naši letci za 2. světové války. Přednášet bude Mgr. Vladislav Burian. Tato přednáška proběhne ve čtvrtek v Městském kulturním středisku Vimperk, a to od 9.30 hodin. Mgr. Zdeněk Kuncl Summit mažoretkového sportu Ojedinělá a zajímavá akce svého druhu v mažoretkovém sportu proběhla v pražském hotelu Juno za účasti cca 90 představitelů pořadatelských měst, vedoucích mažoretkových skupin a porotců, dále za účasti prezidenta IFMS Ing. Josefa Doležela, viceprezidentky IFMS a výkonné tajemnice MČR Marty Pavelkové, Stanislava Rewienského, zástupce mažoretkového sportu z Polska a Davida Serafina, člena výkonného výboru MČR. Úvodní slovo patřilo Ing. Josefu Doleželovi, ve svém projevu shrnul dvacetiletou historii mažoretkového sportu v České republice včetně vzniku zastřešujících organizací a pořádaných soutěží. Dopolední část programu byla věnována předávání ocenění. Mezi prvními byla oceněna ZA PODPORU MAŽORETKO- VÉHO SPORTU města, jež se dlouhodobě podílela na organizaci soutěžních kol MČR od roku 1993 do současnosti. Mezi oceněnými městy (např. Přeštice ocenění přebíral starosta města, Písek ocenění převzala vedoucí OŠ MěÚ, Havířov, Hranice, Jeseník) nechybělo město Vimperk, jež se do historie soutěže zapsalo pořadatelstvím 11 ročníků MČR v letech Kvalifikační kola, semifinálová a finálová kola probíhala na Zimním stadionu Vimperk, organizaci zajišťovala ZŠ TGM Vimperk. Medaili ZA ROZVOJ MAŽO- RETKOVÉHO SPORTU spolu s dalšími šesti vedoucími obdržela Dagmar Rückerová, soubor Klapeto ZŠ TGM Vimperk. Ocenění získala za dlouholetou podporu mažoretkového sportu a podíl na vytváření soutěžního formátu jednotlivých kol, konkrétně se jedná o organizaci, přípravu a choreografii netradičního slavnostního zahájení soutěže. MČR v mažoretkovém sportu během jedenadvaceti let proběhlo ve 47 českých a moravských městech, ve Vimperku proběhlo 11 ročníků, nejvyšší počet soutěžních kol uspořádalo město Hořice. Mgr. Dagmar Rückerová Masopust ve Vimperku. Foto: K. Beránek

3 Vimperské noviny 3/2015 tel Investice města pro tento rok Dokončení ze str. 1 investicí podpořenou z dotace je zateplení šaten zimního stadionu Vimperk v částce necelých 3 mil Kč s příslibem dotace okolo 1,6 mil Kč, které výrazně přispěje ke komfortu hokejistů a zlepšení tepelné pohody v objektu. Základní škola TGM v ulici 1. máje si v letošním roce připomene 85. výročí od svého založení a bylo by také dobré, aby k těmto narozeninám dostala nový kabát. Město vyčlenilo 400 tis Kč na novou fasádu, která určitě velice hezké historické budově školy bude slušet. Pro dopravní stavby bylo vyčleněno v rozpočtu města 9 mil Kč jako rezerva na spoluúčast výstavby kruhové křižovatky u Lidlu, kdy podle vyjádření Jihočeského kraje by měla být s největší pravděpodobností tato stavba v příštím roce realizována. Zda bude v rozpočtu kraje, by mohlo být známo již v září letošního roku. Z větších a dosti technicky a organizačně náročných staveb v našem městě nás čeká vybudování chodníku v Pivovarské ulici a celková rekonstrukce povrchu v části od gymnázia k nemocnici. Při této příležitosti společnost E.ON provede rekonstrukci některých nadzemních vedení, které uloží do země, což také výrazně přispěje k lepšímu vzhledu celé lokality. Menší investiční akcí co se týče objemu finančních prostředků, ale ne z hlediska významu, je vybudování chodníku v Družstevní ulici, k čemuž se město zavázalo v minulých letech v souvislosti se směnou pozemků s panem Procházkou v roce S ohledem na problémy se zásobováním vodou v části osady Pravětín a připravovanou rekonstrukcí povrchu silnice III/14520, kterou bude realizovat Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, provede město Vimperk obnovu vodovodního řadu v osadě Pravětín, která spočívá ve výměně stávajícího litinového potrubí za nové. Předpokládané investiční náklady jsou ve výši Kč. Od letošního roku je vimperský zámek ve správě Ministerstva kultury. Město v předchozích letech jednalo se Správou NP a CHKO Šumava o možném napojení kanalizačního řadu do kanalizace, která byla vybudována v 90. letech na zámku. Jedná se o řešení odkanalizování 11 objektů v ulici Zámek v okolí Haselburgu. Proto, abychom v příštích letech významným způsobem nezasahovali do areálu zámku, zařadilo město na letošní rok do rozpočtu tuto akci, ale vše bude záležet na majitelích příslušných nemovitostí, jakým způsobem se budou podílet s městem na této investici. Celková rozpočtovaná částka podle projektové dokumentace je ve výši 2,5 mil Kč. Město již v loňském roce řešilo otázku změny vytápění objektu č. p. 8 na náměstí, kde se topí klasickým kotlem na tuhá paliva (dřevo a uhlí). Po zvážení všech variant a možností byl zpracován projekt plynofikace celého náměstí a v rámci I. etapy dojde k prodloužení středotlakého potrubí z Kostelní ulice až k objektu č. p. 8 s předpokládanými náklady ve výši 0,5 mil Kč. Na základě podnětu občanů osady Lipka byla za účelem zlepšení sportovního vyžití dětí i dospělých dopracována dokumentace stavby hřiště, které bude v letošním roce stavebně povoleno v souladu s novým návrhem územního plánu. Jedná se o prostor v sousedství vodní nádrže, s jejíž obnovou se též počítá. Naši lyžaři z Fischer Ski klu- Velmi příjemnou atmosféru zažili účastníci Růžičkového plesu pořádaného vimperskou charitou. Foto: M. Bártík bu Šumava Vimperk se již dlouhá léta starají o sportovní areál Vodník zejména v zimním období, kdy uměle zasněžují tento prostor. Současné vybavení je na hraně, ne-li za hranou životnosti, a zatím se nepodařilo získat finanční prostředky na nákup nové rolby, bez které se neobejdou. V letošním roce došlo ke změně dotačních podmínek Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže, kdy žadatelem o dotaci může být pouze vlastník a ne sportovní oddíl. Proto město Vimperk zažádalo o dotaci na nákup nové rolby, kdy výše příspěvku je max. 50% nákladů, a proto do svého rozpočtu vyčlenilo částku na spoluúčast ve výši 2,25 mil Kč. Místní poplatek ze psů Dokončení ze str. 1 V případě, že nedojde ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce daně uložit pořádkovou pokutu, a to až do výše Kč. Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou číslo 5/2010 (www.vimperk.cz) takto: za prvního psa v panelových domech 800 Kč, v ostatních domech 400 Kč, v rodinných domech 300 Kč, v osadách 100 Kč. Za psa, jehož držitel pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod a ten je jeho jediným zdrojem příjmu, je sazba za prvního psa v panelových a ostatních domech 200 Kč, v rodinných domech 150 Kč a v osadách 50 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku navyšuje o 50%. Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku a lze jej zaplatit v hotovosti na finančním Upřesnění Poslední akcí z loňského roku, která by měla být letos dokončena, je dostavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích. Dnes jsou postaveny obvodové zdi přístavby a jakmile dovolí povětrnostní podmínky, bude ve stavebních pracích pokračováno. Celkový objem, který je vyčleněn pro dostavbu, je 1 mil Kč. Sbor dobrovolných hasičů si zaslouží takovéto zázemí, protože dnešní prostory byly již nevyhovující. V příštím vydání Vimperských novin Vás budeme blíže a podrobněji informovat o jednotlivých investičních akcích, které město bude v letošním roce realizovat. Ing. Jaroslava Martanová, odboru, poštovní poukázkou, bankovním převodem na účet města. Zdeňka Filipová, finanční odbor Telefon: Pokud se vám někdy nechce udělat určitou věc nebo něco zařídit, vždy máte snahu hledat výmluvu, proč to nejde. Je zajímavé, jakým způsobem se někteří zastupitelé vymlouvají, pokud je občan osloví, aby do VN napsali svůj názor, nebo poslali malý příspěvek. Slova oni mi to stejně nevytisknou jsou opravdu jen planá výmluva. Podle novely tiskového zákona z roku 2012 musí vydavatel poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva a má právo na otištění své odpovědi, pokud někdo na jejich příspěvek zareaguje. Záleží pak na zastupiteli, jestli svoje právo využije nebo nikoliv. Samozřejmě, využívá se dnes nejvíce elektronická forma diskuze, je ovšem třeba brát ohled na občany, kteří nemají přípojku na internet. Určitě mají zastupitelé mnoho problémů, které slyší od občanů, a rádi by se podělili i s ostatními. Naprosto nic jim tedy nebrání napsat do VN a podělit se o svůj názor na tu či onu věc. Jenom chtít a nevymlouvat se. Karel Beránek

4 4 tel Vimperské noviny 3/2015 Zprávy ze Zastupitelstva Zastupitelstvo města Vimperk dne rozhodlo, že na pozemcích ve vlastnictví města Vimperk KN č. 14/5 ostatní plocha, jiná plocha a KN č. 2631/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vimperk nebude zřizovat právo stavby nové venkovní terasy v Pivovarské ulici u Pizzerie Marco, rozhodlo opakovaně zveřejnit záměr prodeje stavby zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č pro město Vimperk, tam označené jako budova bez čp./če. objekt občanské vybavenosti (bývalý dřevěný kiosek v areálu Zimního stadionu ve Vimperku), postavené na pozemku KN č. 578/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m 2, za cenu nižší než je cena v místě a čase obvyklá stanovená posudkem soudního znalce č. 3743/2014 a to za Kč. Tato cena je požadována jako cena minimální. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na ocenění stavby ve výši 800 Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude ujednání, že stavba bude z pozemku města demontována a odstraněna. Kupující si zajistí patřičná povolení orgánů státní správy k provedení tohoto odstranění, trvá na svém usnesení č. 719 ze zasedání zastupitelstva města dne , kterým rozhodlo vyhovět žádosti, o souhlas s úhradou dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení a plnění za užívání bytů v ulici Pasovská čp. 150 ve Vimperku a v ulici Pivovarská čp. 317 ve Vimperku v celkové výši Kč (bez poplatků a úroků z prodlení) formou měsíčních splátek, avšak stanovilo výši splátek 2000 Kč, ukládá radě města předložit přehled dluhů za nájemné bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku města, a to k , bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2014 provedené radou města za období od do , schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2015 závazné ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši tis. Kč včetně financování s jednou navrženou změnou, schvaluje rozpočet tvorby a použití Sociálního fondu města Vimperk na rok 2015 dle předloženého návrhu v celkové částce tis. Kč. stanovuje s platností od v souladu s nařízením vlády ČR č. 459/2013 Sb. měsíční výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva takto: člen zastupitelstva města za výkon funkce 400 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260 Kč, celkem 660 Kč; člen rady města za výkon funkce 1650 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260 Kč, celkem 1910 Kč; předseda výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 240 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260 Kč, celkem 500 Kč; člen výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 140 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260 Kč, celkem 400 Kč; měsíční odměna bude poskytnuta do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce, dále stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 500 Kč za jedno zasedání a výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 400 Kč za jedno zasedání. Odměny nečlenům zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně na základě zápisu ze zasedání nebo podkladů příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce, rozhodlo nezahrnout žádosti p. Martina Vysokého, Ing. Terezy Kubáskové a Mgr. Věry Janouškové do posuzování v rámci projednávaného Územního plánu Vimperk, ukládá kontrolnímu výboru kontrolu smluv uzavřených u společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o. v roce 2014, které se týkají prodeje dřevní hmoty, a dále kontrolu smluv uzavřených v roce 2014 se subjekty zajišťujícími činnosti související s předmětem činnosti společnosti. ukládá členům kontrolního výboru kontrolu veřejné zakázky Zateplení ZŠ Smetanova včetně její realizace a pravidelné účasti na kontrolních dnech a o tomto průběžně informovat zastupitele města, souhlasí s realizací projektu Atletický ovál Vimperk rekonstrukce s celkovými výdaji ve výši max. 11,1 mil. Kč a s podáním žádosti o poskytnutí dotace z MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2015, program Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování projektu ve výši 50 % z celkových nákladů projektu, tj. po zaokrouhlení 5,55 mil. Kč z vlastních prostředků (rozpočtu města), zřizuje dle 120 a 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, společný osadní výbor osad Hrabice, Křesánov, Cejsice, Sloup v složení předseda: Radoslav Myslík, členové: Bohumil Cais, Jiří Váňa, Milan Dutka, Jiří Hujda, ukládá radě města zabývat se kroky, které se týkají nápravy podmáčené plochy okolo bazénu. Zprávy z Rady Rada města Vimperk dne souhlasí s umístěním sídla podnikání základní organizace Českého zahrádkářského svazu v bytě v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, s tím, že vlastní místo podnikání bude zajištěno na jiné adrese, rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci s německým subjektem Kultur: Land GmbH, zastoupeným panem Ralphem Thomsem, o finanční úhradě za vytvoření programu festivalu NaturVision 2015 ve Vimperku a poskytnutí 10 ks filmů a pověřuje starostku města jejím podpisem, souhlasí s poskytnutím výhody vstupu zdarma do Minimuzea Zlaté stezky, bere na vědomí oficiální míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 % a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla tato míra inflace uplatněna, stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřejného osvětlení pro rok 2015 ve výši 170 Kč/hodina, bere na vědomí záměr ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, Vimperk provést opravu povrchu umělé běžecké dráhy v areálu školy a souhlasí jak s vlastní realizací záměru z prostředků Základní školy TGM, tak s podáním žádosti o grant JčK, odvolává k z funkce manažera prevence kriminality města Vimperk Daniela Ziembu a do této funkce jmenuje Petera Macorlíka, schvaluje Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Vimperk sestávající z dílčích projektů dle předloženého návrhu a pověřuje starostku jejich předložení do Programu prevence kriminality pro rok 2015 Ministerstva vnitra. Rada města Vimperk dne rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č pro odběrné místo parcela 640 v k. ú. Vimperk (Areál vodních sportů), dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci Průzkum výskytu azbestu v objektech ZŠ Vimperk s firmou Faster Bohemia, s. r. o., Mezi Rolemi 54/10, Praha 5 Jinonice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem, rozhodla na základě Vnitřní směrnice č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek ze dne zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vimperk, Pravětín obnova vodovodu společnosti Čevak a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, bere na vědomí informaci o rozsahu možností využití 2. vlny grantů JčK a dotací MK ČR pro rok 2015 a pověřuje odbor investic a údržby přípravou projektů a žádostí o granty JčK a dotace MK ČR dle předloženého návrhu, bere na vědomí organizační zajištění provozu obou mateřských škol, jichž je město Vimperk zřizovatel, o hlavních prázdninách 2015 bez připomínek, bere schvaluje Zásady pro stanovení platového tarifu, výše příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku a poskytování odměn ředitelům škol, které zřizuje město Vimperk s jednou navrženou změnou, s účinností od , rozhodla vypůjčit spolku Šumava na nohou z. s., se sídlem Hraničářská 40 Vimperk, areál bývalého letního kina na dobu od do , za účelem pořádání veřejné sbírky koncertu kapel dne Rada města po ukončení koncertu požaduje předložit vyúčtování vybraného vstupného. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce se zapracovanými podmínkami města Vimperk, rozhodla vypůjčit spolku MISSION Vimperk, z. s., se sídlem 1. máje 103, Vimperk areál bývalého letního kina na dobu od

5 Vimperské noviny 3/2015 tel do , za účelem pořádání majálesu. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce se zapracovanými podmínkami města Vimperk, schvaluje sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a sazebník úhrad nákladů na pořízení kopií dokumentů mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím podle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka městského úřadu jeho vydáním, schvaluje výroční zprávu o činnosti povinného subjektu města Vimperk v oblasti poskytování informací za období roku 2014, ke dni odvolává povodňovou komisi města jako celek, jmenuje od povodňovou komisi města v tomto složení: Ing. Jaroslava Martanová předsedkyně komise, Ing. Josef Kotál místopředseda komise, Bc. Renata Samohejlová, Jan Novotný, Peter Macorlík, Vladimír Myslík, Pavel Filip, Ing. Jan Král, Ing. Michal Janče členové. Rada města Vimperk dne bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne a rozhodla o finančních příspěvcích z rozpočtu města takto: Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, ve výši Kč, na částečnou úhradu nájmu prostor KD Cihelna dne v rámci konání maturitního plesu třídy 8. G.; Jaromíru Jindrovi, zástupci třídy MeMi4, ze Střední školy a Základní školy Vimperk, ve výši Kč, na částečnou úhradu nájmu, ozvučení a hudební produkce v prostorách Hotelu Zlatá Hvězda dne v rámci konání maturitního plesu třídy MeMi4; MISSION Vimperk, z. s., ve výši Kč, na částečnou úhradu technického zajištění a propagace související s pořádáním Majálesu Vimperk dne ; Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické ve výši Kč, na částečnou úhradu nájmu prostor KD Cihelna dne v rámci konání maturitního plesu třídy 4. A.; Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk ve výši Kč, na částečnou úhradu nákladů pronájmu KD Cihelna souvisejících s pořádáním plesu dechovky a mažoretek dne ; ZUŠ Vimperk ve výši Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s obnovou a doplněním uniforem dechového orchestru; Karlu Krejčímu, předsedovi Senior klubu Vimperk, ve výši Kč, na částečnou úhradu pronájmu prostor KD Cihelna při pořádání Májové veselice. Dále příspěvek ve výši Kč, na částečnou úhradu hudby při oslavě Dne seniorů; Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické ve výši Kč, na částečnou úhradu nájmu prostor KD Šumavské Hoštice dne v rámci konání maturitního plesu třídy 4. OA; Šumavě na nohou, z.s. ve výši Kč, na částečnou úhradu technického zajištění, ozvučení, osvětlení a propagace související s pořádáním kulturní akce dne ; Skupině historického šermu Berit, o. s. ve výši Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s vybavením skupiny divadelní LED osvětlení, rekvizity, boty, zbraně; Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ve výši Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce Posezení s harmonikou pro seniory a obyvatele Výškovic a okolí; Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ve výši Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním masopustního průvodu 2015; Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ve výši Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce Mikulášská besídka pro děti 2015; Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ve výši Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s Dětským dnem ve Výškovicích 2015; O. s. Kurzy Vimperk ve výši Kč, na částečnou dotaci honorářů lektorů souvisejících s pořádáním 22. ročníku letních kurzů žesťů 2015; Skupině historického šermu ARTEGO ve výši Kč, na částečnou úhradu produkce kapely účinkující při pořádání společenského plesu s názvem Maškarně divadelní varieté v Hotelu Zlatá Hvězda dne , jmenuje Ing. Vladislava Oliwu, Zdeňku Navrátilovou a Petra Květoně za členy Školské rady za zřizovatele při ZŠ Smetanova 405, Vimperk v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na období let , jmenuje Ing. Michala Jančeho, Bc. Janu Czerwenkovou a Marcelu Kobrovou za členy Školské rady za zřizovatele při ZŠ TGM, 1. máje 268 Vimperk v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na období let , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Kynologickému klubu Vimperk ZOK 116 na částečnou úhradu nákladů kynologických závodů ve Vimperku, které se uskuteční dne a Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč SK SNOWRIDERS Vimperk na částečnou úhradu nákladů na pořízení cen závodů ve snowboardingu, které se uskuteční v LA Zadov a LA Kubova Huť. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Mateřskému a rodinnému centru Bodlina Vimperk na částečnou úhradu nákladů na pořízení věcných cen, spotřebního materiálu a kancelářských potřeb na jeho činnost. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Oblastnímu spolku ČČK Prachatice na částečnou úhradu nákladů na pořádání Dne branné přípravy ve Vimperku v září Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Oblastnímu spolku ČČK Prachatice na částečnou úhradu nákladů na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve na Prachaticku. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Domu dětí mládeže Prachatice, pracoviště Vimperk, na částečnou úhradu nákupu věcných cen pro florbalový turnaj. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do , po projednání pověřuje člena Zastupitelstva města Vimperk Ing. Bohumila Petráška zvoleného pro toto volební období (vyjma starosty a místostarosty města, kteří jsou určeni přímo ze zákona) k tomu, aby před ním snoubenci, při sňatečném obřadu prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu vstupují do manželství (v souladu s ust. 11 a) odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Rady města Vimperk dne provádí změnu schváleného rozpočtu na rok 2015 dle předloženého návrhu: změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce Kč (RO č. 1), zvýšení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 2), rozhodla uzavřít se společností Městské služby Vimperk, s. r. o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk (investor stavby) dle předloženého návrhu Smlouvu o právu provést stavbu, která řeší souhlas s umístěním a realizací stavby Atletický ovál Vimperk rekonstrukce na pozemcích města Vimperk vedených v k.ú. Vimperk jako parcely katastru nemovitostí KN č. 642/1 ostatní plocha, manipulační plocha, KN č. 643 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha a KN č. 644 ostatní plocha, ostatní komunikace, zastupující město Vimperk jako vlastníka kanalizace ve sportovně rekreačním areálu Vodník souhlasí dle předloženého návrhu s vybudování přeložky části tohoto stávajícího potrubí této kanalizace v délce cca 48 m včetně dvou nově vybudovaných betonových šachet v pozemku města KN č v k. ú. Vimperk. Po dokončení této přeložky dojde k jejímu předání městu k provozování. Souhlas je vydáván investorům stavby Přístavba areálu Vodník ve Vimperku na p. č a 1792/1 a ČOV na p. č a kteří tuto přeložku vybudují na své náklady. rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč SK Snowriders Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou čtyř závodníků a závodního vybavení na MSJ v Číně. Příspěvek bude poskytnut za kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do , rozhodla požádat na projekt Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk o dotaci ve výši 80% ze způsobilých výdajů dle Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, článek 55, Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu, to je mimo režim de minimis. Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města

6 6 tel Vimperské noviny 3/2015 Vimperští zastupitelé Vimperk má nové zastupitelstvo. Rádi bychom Vám je představili formou krátkého rozhovoru. Karel Střeleček Zastupitel Proč jste se rozhodl angažovat v komunální politice? K práci zastupitele jsem se dostal náhodou. Jedna moje známá, která sestavovala kandidátku pro volby, oslovila mého syna. Ten ovšem bydlí mimo Vimperk, a proto se obrátila na mne. Já jsem po jistém váhání souhlasil. Popravdě řečeno jsem byl zvědav na to, jak taková práce vypadá. Netušil jsem, že z toho budou čtyři volební období. Dokonce jsem ani netušil, že budu i členem rady. Práce mě baví, i když je někdy dost náročná. Jaké jsou Vaše představy o budoucnosti Vimperka? Mé představy o budoucnosti Vimperka? Město, ze kterého přestanou lidé odcházet, ale do kterého budou přicházet. Město, ve kterém lidé seženou práci a dostatek sportovního a kulturního vyžití. Město, ve kterém se bude líbit nejen místním obyvatelům ale i návštěvníkům (viz zavřené hotely Anna a Vltava). Město, které poskytne patřičnou úroveň vzdělání na všech stupních škol. Město, ve kterém bude radost se pohybovat pěšky či vozem. Město se spokojenými obyvateli. Město, kde budou zůstávat mladé rodiny a s dětmi. Město, kde budou lidé stavět své domy. Čeho byste chtěl v nadcházejícím období v našem městě dosáhnout? Já těžko něčeho dosáhnu, ale budu podporovat dostavbu plaveckého stadionu, kruhového objezdu Fišerka a kruhového objezdu Lidl Penny, jakožto i pokračování úprav ulic a chodníků 1. máje, Nad Stadionem, Pivovarská, sídliště atd. Budu podporovat zabezpečení klidu a pořádku ve městě (hlavně v nočních hodinách v okolí restaurací). Zámek?? Josef Bejček Zastupitel Proč jste se rozhodl angažovat v komunální politice? V podstatě za to může náhoda. Když mě můj přítel Standa Hlava oslovil, abych kandidoval za KDU ČSL, netušil jsem, co mě čeká. Ale byl jsem zvolen a teď mám před sebou již třetí volební období. Jaké jsou Vaše představy o budoucnosti Vimperka? Aby byli lidé v našem městě spokojeni. Chtěli se sem vracet a zakládat rodiny. Čeho byste chtěl v nadcházejícím období v našem městě dosáhnout? Předpokládejme, že se jedná o období volební. Tak tedy podpořit projekty, které jsou smysluplné, které mají reálný základ a dělat všechno pro to, abychom se jako město co nejméně zadlužili. Zprávy ze Správy Kůrovce bylo loni na Šumavě o polovinu méně než v roce 2013, a proto se Správa Národního parku zaměřuje na mladé lesní porosty. Bude tomu tak i v letošním roce, protože tyto porosty byly dlouhá léta zanedbávány. V roce 2014 bylo na území Národního parku Šumava vytěženo necelých m 3 kůrovcem napadených stromů, což je 54 % kůrovcové těžby roku Dalších přibližně m 3 přinesly plánované těžby v převážně mladých uměle založených porostech. Pokud je mladý, uměle založený les příliš hustý, nemají stromy prostor pro zvětšování svých korun. Právě velká a hluboká koruna znamená vyšší odolnost proti větru, sněhu ale také kůrovci. Hustý les nutí stromy růst příliš rychle do výšky a současně nedostatkem světla odumírají spodní větve. Tím se koruny zkracují a stromy se pak snadno vyvrací. Proto je důležité, aby v mladých porostech zůstávaly smrky s pěknými korunami a odstraňovaly se stromy, které těm perspektivním vadí, dodává náměstek ředitele Správy NP Šumava pro lesní ekosystémy Jan Kozel. Letos bude Správa NP Šumava v zásazích v mladých porostech pokračovat. Úmyslná těžba se bude v roce 2015 týkat převážně uměle založených porostů mladých a středního věku, tedy maximálně do stáří 80 let. Podle předběžného plánu by se mělo celkově (včetně nahodilé těžby) vytěžit okolo 110 tis. m 3. Soutěž o nejlepší popularizační článek vědce, který se týká výzkumu nebo monitoringu na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Šumavská mozkovka 2014, už zná svého vítěze. Stal se jím Jan Holec, který ve svém článku popsal monitoring výskytu vzácných hub na Boubíně, jenž prováděl v roce Jan Holec svým článkem Chrám vzácných hub zaujal nejvíce hlasujících. Z celkových 207 hlasů bylo 93 právě pro něj. Janu Holcovi šlapala na paty Pavla Čížková se svým článkem Je to mrtvý les nebo není? V článku popisovala dlouhodobý monitoring oblasti Modravských slatí. Ve veřejném hlasování získala 65 hlasů. O třetí příčku se s rovnými osmnácti hlasy dělí Hana Šantrůčková s článkem Letokruhy vyprávějí a Vojtěch Čada s textem nazvaným Letokruhy vyprávějí příběh o historii horských smrčin na Šumavě. 13 hlasů a čtvrté místo patří Jakubovi Hruškovi a jeho kolektivu, kteří napsali popularizační článek s názvem Odumření dospělého lesa po kůrovcové gradaci povodně nezpůsobuje. Všem autorům patří velký dík. Na začátku vlastně nevěděli, do čeho jdou, co z toho vznikne, ale vzali to za správný konec a vznikly hodnotné a čtivé články. Poděkování patří také všem více než dvěma stovkám hlasujících, kteří se vedle zábavy a možnosti vyhrát nějakou cenu určitě dozvěděli i něco nového, shrnuje ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Druhý ročník Šumavské mozkovky začne výzvou v jarním čísle časopisu Šumava. Jan Dvořák, tiskový mluvčí Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Poděkování Děkujeme všem kamarádům, známým a příbuzným za projevenou soustrast při rozloučení s panem Zdeňkem Koukalem. Zarmoucená rodina 30. ročník Šumavského skimaratonu Kooperativy se konal na Kvildě. Výsledky naleznete na Foto: Archiv Ski klub Šumava

7 Vimperské noviny 3/2015 tel Proč je nutné třídit komunální odpad Za posledních 40 let došlo k nebývalému rozvoji technologií obalové techniky, výroby plastů apod. V praxi se s těmito materiály setkáváme v potravinářském a automobilovém průmyslu, ve výrobách spotřebního zboží. Asi nejvíce se to dotýká obalové techniky, neboť platí podle marketingových kritérií heslo obal prodává. Mezi obaly, se kterými se běžně setkáváme, jež jsou pro nás nepotřebné a končí v odpadových kontejnerech jsou PET lahve, různé plastové, papírově plastové a papírové obaly. V kontejnerech s komunálním odpadem končí též noviny, letáky, časopisy, knihy, sklo. Běžná technika likvidace komunálního odpadu je zavážení na předem připravené skládky. Tedy do země. Bohužel toto je naprosto nepřijatelné, neboť plasty, plastové obaly, poloobaly a sklo se v zemi nerozkládají. Papír sice ano, ale není pozitivní pro získání humusové půdy. Mají negativní vliv na půdu, na čistotu přírody. Veškerá ekologická opatření směřují k tomu, aby se tyto obaly do země nedostávaly. Proto tendence pro budoucnost a pro zachování čisté přírody je komunální odpad čistit, recyklovat a zbytek spalovat. Ve Vimperku za tímto účelem koncem roku 2013 byla dána do provozu nová velká provozovna firmy Jihosepar a.s., a to pro třídění a separaci veškerých plastů, papíru, skla. Pro další léta se uvažuje využít velké výrobní kapacity k rozšíření portfolia sortimentu o další druhy odpadů. Rozlohou a zejména kapacitou je jednou z největších v jižních Čechách, pokud ne největší. Ve třísměnném provozu by měla dokázat zpracovat tis. tun ročně. Při měsíčních kontrolách a následných analýzách se ukazuje, že komunální odpad není 100% tříděn. Na skládku v Pravětíně se do země dostává jednou tolik odpadu, co je v označených kontejnerech pro plasty, papír a sklo. To skutečně není dobré pro přírodu a pro budoucnost našich dětí, vnuků a pravnuků. Vyhláška 321/2014 Sb. ukládá obcím a městům způsoby zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů počínaje sběrnými dvory a konče kontejnery, sběrnými nádobami, či pytlový způsob ukládání tříděných odpadů. Zákon 229/2014 Sb. ukládá povinnosti obcí, měst a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Lze konstatovat, že města a obce toto dodržují a tím naplňují literu zákona. Bohužel nelze toto říci o všech fyzických osobách. Nesetkává se toto s plným pochopením některých občanů. Doposud neexistuje 100% třídění, o čemž svědčí: naplněné kontejnery komunálního odpadu právě tříděným odpadem - plasty, papírem, sklem, v nejhorším případě i zářivkami, aku-bateriemi (nebezpečný odpad) apod., který je následně zavážen na skládce u kontejnerů s odpady se nachází další odpad, který sem nepatří jako nábytek, různé kovy, televizory, radia, PC, pneu, apod. Tedy odpad, který patří do sběrného dvora. Jak jsem již uvedl, Vimperk má velkou provozovnu na třídění a separaci odpadu. Nelze však opomenout další firmy, které se velice kladně podílí na jeho likvidaci a separaci. Jedná se o Městské služby Vimperk pod vedením p. Ing. Krále a dále o firmu Kučera s.r.o. majitel p. Kučera. Obě firmy zajišťují svozy, a to nejenom ve Vimperku, ale v celém okolí. V rámci okresu více jak 50 % obcí. Postupně se rozsah u uvedených služeb bude rozšiřovat o další obce a firmy. Velkou roli zde hraje ekonomika. Na rozdíl od konkurenčních firem dokážeme za tříděný odpad obcím či firmám zaplatit. V neposlední řadě má Vimperk plno dalších pracovníků (od odborných útvarů při MěÚ až po jednotlivé firmy, domy), kteří třídění odpadů věnují nutnou pozornost. Současný problém je tedy možno spatřovat v tom, že ne všemi občany města a okolí je pozitivně k třídění přistupováno. Prosím, věnujme této problematice maximální pozornost, chráníme přírodu pro další generace. Třiďme veškerý komunální odpad, nepotřebné dodejme do sběrného dvora. Je to zdarma. Význam třídění komunálního odpadu spočívá: v ekologii přírody ( čistá příroda) v ekonomice (recyklovaný odpad se dodává zpět do průmyslu) v personální politice (nová pracovní místa snížení nezaměstnanosti okresu) Město Vimperk je v posledních letech vyhodnocováno Odpady kolem nás Třídění a recyklace skla Sklo je materiálem známým několik tisíciletí a od počátku bylo jeho použití spojeno s potravinami, nápoji a s okny. V současné době má sklo nesmírně širokou škálu použití, od skleněných obalů a okenních tabulí až po speciální optická vlákna sloužící k přenosu informací. Výroba skla je relativně jednoduchá, spočívá v tavení sklářských písků a dalších přísad. Pro výrobu skla se používají sklářské písky, které se těží povrchovým způsobem, podobně jako hnědé uhlí. Bohužel i jizvy na krajině jsou po těžbě písků velmi podobné. Alternativním materiálem pro výrobu skla je staré, již jednou použité sklo. Používá se jednak odpadní sklo z výroby, ale nejčastější surovinou je staré sklo pocházející z domácností. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie, která může činit až 90 % oproti výrobě ze sklářských písků. Obojí je základním krédem recyklace. Recyklujeme hlavně proto, že uspoříme přírodní zdroje surovin, ale zejména energie potřebné pro výrobu výrobků. na předních místech v rámci ČR za třídění a recyklace komunálních odpadů a bioodpadů. Za Jihosepar a.s. Vimperk Ing. Kalous Václav Sběr skla Kontejnery na sklo jsou k dispozici již ve většině obcí. Někde je možné používat starší typy - kovové kontejnery, které vlastně nemají žádné víko, někde jsou k dispozici zelené kontejnery na kolečkách a v ostatních částech země to jsou kontejnery připomínající svým tvarem zvony. Ty jsou pro konečné zpracování skla nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že z barevného skla se čiré nedá vyrobit, objevily se v posledních letech nové kontejnery na bílé sklo. Tímto způsobem se výrazně zvyšuje možnost dalšího zpracování skla. Podle posledních zjištění jsou obyvatelé velmi disciplinovaní a opravdu třídí sklo podle barev do příslušných kontejnerů. Základní pravidla pro sběr skla jsou následující: do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové a tabulové sklo. Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a POZOR! Porcelán a keramika nemají se sklem nic společného a nové sklo se z nich nedá vyrobit. Na to by se nemělo zapomínat. Dotřídění skla Proto, aby sklo mohlo plnit jednu ze svých základních funkcí, musí být vstupní surovina velice čistá a nemůže obsahovat žádné nečistoty, které by se spolu se sklovinou neroztavily. Jen si představte, ve 100 kg skleněného střepu pro sklárny může být maximálně jeden gram nečistot. Takovou kvalitu lze docílit pouze na velice složitých třídících zařízeních, která jsou schopna splnit požadavky skláren na vstupní kvalitu skla. Proto se rozdíl od papíru a plastů nedotřiďuje v areálech svozových firem, ale jen na několika málo specializovaných linkách. Sklo sebrané v obcích se pouze skladuje na volných prostranstvích v areálech svozových firem, odkud se kamiony odváží na zmiňované třídící linky. Zde se nejprve ze skla vyberou velké nečistoty keramika a další pevné částice. Následně se sklo nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se upravuje, až nakonec se čistí pomocí laserových čidel. Ta každý kousek skla prosvítí. V okamžiku, kdy se nepodaří střep prosvítit, znamená to, že se nejedná o sklo a tahle částečka se odfoukne pomocí vzduchové trysky. Tímto způsobem vzniká surovina skleněný střep pro sklárny. Recyklace skla Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo lahve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro výrobu tepelných izolací skelné vaty a pěnového skla i jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot. Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie % tříděného skla. EKO-KOM a.s.

8 8 tel Vimperské noviny 3/2015 Očima Jaroslava Pomezného Velmi dobrou zprávou pro šumavské lyžování byla nominace juniorů Andrey Klementové a Luďka Šellera, studentů vimperského sportovního Gymnázia, lyžařů Fischer Ski klubu Šumava do české juniorské reprezentace, která se v kazašské Almatě zúčastnila Mistrovství světa juniorů v lyžařských běžeckých disciplínách. Šumaváci se mezi světovou elitou rozhodně neztratili, sbírali zkušenosti a byli oporou českému týmu. Luděk Šeller obsadil ve sprintu na 1,3 km klasicky výborné 12 místo, když finále mu uniklo jen o vlásek. Stojí za zmínku, že Luděk Šeller ve čtvrtfinálovém boji porazil později stříbrného Rusa Alexandra Bakanova a byl jediným českým zástupcem bojujícím o medaile v tomto závodě. Ve štafetě na 4x5 km se podílel na pěkném 7. místě. Andrea Klementová obsadila na 5 km volně mezi světovou elitou 35. místo. Skvělá reklama pro šumavské běžecké lyžování. Díky technickému sněhu se podařilo vimperskému Fischer Ski klubu Šumava uspořádat v sobotu 24. ledna ve sportovním areálu na Vodníku přebor Jihočeského kraje v běhu na lyžích volnou technikou pro rok Na start vodnických bílých tratí se postavila devadesátka závodníků z celého regionu, kteří absolvovali technicky náročné tratě v délce 700 metrů pro nejmenší děti a až 9 km pro muže. Zmrzlé stopy technického sněhu činily zvláště ve sjezdech a stoupáních některým závodníkům potíže, a tak nebyla nouze o časté pády, které se však obešly bez zranění. V kategorii mužů na 9 km zvítězil Jiří Suchý FEL Praha, druhý skončil domácí závodník Martin Šimurda. V ženách na trati 6 km se dařilo Veronice Hudečkové Fischer Ski klub, která zvítězila před Klárou Váchovou Sokol Stachy. Vítězové jednotlivých kategorií, počínaje mladším žactvem, se zároveň stali přeborníky jižních Čech pro rok Z následujícího přehledu vyplývá, že to byl souboj Fischer Ski klubu Šumava a Sokola Stachy, ze kterého lépe vyšli vimperští. Přeborníci Jihočeského kraje pro rok 2015: mladší žactvo: Denisa Červenková Sokol Stachy, Lukáš Kalivoda Fischer Ski klub Šumava; starší žactvo: Denisa Nováková, Ondřej Mánek oba Fischer Ski klub Šumava; mladší dorost: Tereza Řezníková, František Honsa oba Fischer Ski klub Šumava; starší dorost: Adéla Bolddová Sokol Stachy, David Novák Fischer Ski klub Šumava; ženy: Veronika Hudečková Fischer Ski klub Šumava; muži: Jiří Suchý FEL Praha Martin Hojdekr, lyžař a běžec Fischer Ski klub Šumava Vimperk, velmi dobře reprezentoval šumavské lyžování na zahraničních kolbištích. Nejprve své kvality prokázal ve 42. ročníku mezinárodního běžeckého lyžařského závodu Biela stopa, který se konal na Slovensku v kremnickém areálu Skalka. V silně obsazené kategorii mužů na 30 km klasickou technikou zvítězil s více jak tříminutovým náskokem. Ve vítězném tažení pokračoval Martin v závodech Wordlope la Transjurasiene ve francouzském alpském zimním středisku Les Rousses, kde stanul 2x na stupních vítězů. V sobotu zvítězil v kategorii mužů na 25 km klasickou technikou a v neděli v závodě na 25 km volně obsadil druhou příčku. Skvělá reklama pro šumavské běžecké lyžování. Dobrá zpráva pro občany Vimperka a okolí přichází z Krátké ulice. Zdejší lékárna Pilulka (dříve Soldanella) opět poskytuje veškeré služby spojené s výdejem léků na lékařský předpis. Dále bez lékařského předpisu nabízí široký výběr léčebných prostředků, potravinových a vitamínových doplňků stravy. Otevírací doba: pondělí pátek: hodin, sobota: 8 11 hodin. Od 23. ledna do konce února se v Galerii U šaška a v přísálí vimperského MěKS konala zdařilá výstava Františka Jungvirta. Talentovaný osmnáctiletý student třeboňské střední sklářské školy, který se zaměřuje na umělecký obor malby a designu skla, představil veřejnosti své pojetí umělecké tvorby. Inspiračním zdrojem je mu příroda, lidé a jejich vlastnosti, moderní svět a duchovno, což dokazuje svými výtvarnými pracemi a objekty ze skla. Vedle výtvarných činností se věnuje hře na trubku a fotografování. Jeho dosavadním největším úspěchem byla účast na mezinárodní soutěži sklářských středních a vysokých škol v Karlových Varech konané v roce 2014, kde se prezentoval konceptem práce Zdroj hudby. Přejme Františku Jungvirtovi v další činnosti hodně inspiračních nápadů a ať svůj talent dále úspěšně rozvíjí. Jaroslav Pomezný Knihovna Noc s Andersenem Noc s Andersenem se letos koná března. Bližší informace získáte Projekt,,Tátové čtou dětem Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga otevřených mužů (LOM) zahajují v lednu společnou kampaň na podporu čtení Tátové čtou dětem. Kampaň bude probíhat v knihovnách po celé České republice a na sociálních sítích. Chceme povzbudit otce, aby byli ve čtení dětem aktivnější, mohou tak pozitivně ovlivnit rodinné vztahy, ale i čtenářské návyky, říká PhDr. Martin Jára, psycholog a ředitel Ligy otevřených mužů. Navíc výzkumy ukazují jasnou souvislost mezi čtením dětem a pokroky ve škole. Podle průzkumu Národní knihovny realizované výzkumnou agenturou Mediaresearch Lovci perel Městská knihovna ve spolupráci s MěK v Hradeci Králové připravila pro dětské čtenáře velkou čtenářskou soutěž LOVCI PEREL. Soutěž potrvá po celý rok 2015 a koncem prosince budou vyhodnoceny ty děti, které nasbírají co nejvíce PEREL za přečtené knížky. Pravidla hry: Děti si v knihovně vyberou a půjčí knížku se speciální nálepkou, která pasuje knihu na PERLORODKU. Ke knížce obdrží list s otázkami tzv. HRACÍ LIST. Na tomto listě naleznou 5 6 povinných otázek a 3 otázky nepovinné, které se vztahují k obsahu knihy PER- LORODKY. Děti po přečtení knížky vyplní otázky a v termínu 1 měsíc, tj. doba výpůjčky knihy) je přinesou knihovnici. Ta odpovědi zkontroluje a pokud jsou povinné otázky správně zodpovězeny, dostane za přečtenou knihu každé dítko PERLU. Za každou zodpovězenou nepovinnou otázku obdrží čtenář honorář v knihovnické měně MORIONECH. v knihovně, na www stránkách knihovny nebo našem facebooku. Přihlášky jsou k dispozici v dětském oddělení od v roce 2014 všeobecně většina rodičů považuje čtení za jeden z klíčových faktorů vzdělání svých dětí. Ovšem dětem čtou především matky. Denně čte dětem (1. 3. třída ZŠ) kolem 22 % matek a pouze 9 % otců. Průměrná doba společného čtení rodičů s dětmi je zhruba 25 minut. Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí. Chlapci čtou výrazně méně než dívky a tento rozdíl se ještě s věkem dále zvyšuje. V dospělosti čtou sami otcové výrazně méně než matky. Je tedy patrné, že čtenářství knih se stává genderově vyhraněnou činností chlapci nemají ve svých otcích dostatečný vzor neb otcové sami nečtou. Cílem kampaně bude proto podpořit táty v tom, aby svým dětem četli. Odměna (Moriony) se dá získat také tak, že čtenář samostatně připraví HRACÍ LIST na nějakou další knihu a označí ji za PERLORODKU. Vysoutěžené PERLY si čtenáři navlékají na šňůrky, které zůstávají v knihovně a průběžně si děti mohou kontrolovat, jak si v soutěži vedou. Koncem roku knihovnice vyhodnotí a odmění nejlepší LOV- CE PEREL. V prosinci proběhne v dětském oddělení také MORI- ONSKÝ JARMARK, na kterém si děti budou moci za své vysoutěžené MORIONY nakoupit různé drobnosti a sladkosti. Soutěže se mohou zůčastnit i ti nejmenší, pokud jim budou číst a otázky pokládat dospěláci. Aby to však bylo spravedlivé, budou děti rozděleny do kategorií: Děti, co neumí číst a 1. třída Děti I. stupně ZŠ Děti II. stupně ZŠ Pokud se vám tento projekt líbí, prosíme, přispějte drobnostmi do PROSINCOVÉHO JARMARKU. Děkujeme! E. Buryánová

9 Vimperské noviny 3/2015 tel Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk Příprava na přijímací zkoušky Ve čtvrtek 26. února 2015 se uskutečnila první odpolední příprava pro žáky pátých a devátých tříd základních škol na přijímací zkoušky na osmileté i čtyřleté gymnázium. Vyučující českého jazyka a matematiky se zaměřili na otázky a úlohy, které v předcházejících letech dělaly žákům největší potíže, a také na otázky, které se ve Scio testech objevují nejčastěji. Nabízíme ještě jednu možnost přípravy ve čtvrtek 26. března 2015 od hodin v prostorách naší školy. V tomto termínu se zaměříme i na úlohy z testů obecně studijních předpokladů. Mgr. Jan Heřta, ředitel školy Nový vzdělávací program Od září roku 2003 se na naší škole vyučuje obor Opravář zemědělských strojů. Každoročně je o tento obor mimořádný zájem, protože žáci během studia získávají řidičský průkaz skupiny A, B, C, T, osvědčení pro svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem a řezání kyslíkem. Letos poprvé si od druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů mohli žáci volit mezi dvěma vzdělávacími programy: Opravář zemědělských a lesnických strojů a Opravář svářeč. Nový program Opravář svářeč byl pro ně atraktivní díky širším možnostem uplatnění, které absolventi nacházejí v opravárenství, servisních službách a navazujících strojírenských provozech. Jedná se v současnosti nejžádanější řemeslný obor nejen v ČR, neboť absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce v Rakousku a Německu. Obor poskytuje soubor teoretických a praktických dovedností pro provádění opravárenských a údržbářských prací, pro svařovací práce a pro činnost v oblasti konstrukčního zámečnictví a v ostatních oborech černého řemesla. Absolvent získává rovněž řidičský průkaz skupiny A, B, C, T a základní svářečské kurzy na všechny metody svařování. Mgr. Jitka Švarcová, Mgr. Martina Slámová Dům dětí a mládeže ve Vimperku pořádá O přípravu k přijímacím zkouškám na naší škole byl v loňském roce velký zájem. Jan Vastl byl vyhlášen sportovcem okresu Na slavnostním vyhlášení ankety Sportovec okresu, které proběhlo v hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku, zvítězil v kategorii Nejúspěšnější sportovec okresu Prachatice 2014 Jan Vastl, student naší školy, a obhájil tak své prvenství z loňského roku. Spolu s ním se na první místo v kategorii kolektiv do 15 let dostalo také družstvo ČS MTB Vimperk (horská kola) ve složení Tereza Sásková, Samuel Jirouš. I na dalších místech v jednotlivých kategoriích ankety se objevila celá řada jmen studentů naší školy: Kategorie dospělých: 4. místo J. Kordač (běžecké lyžování), 6. místo A. Klementová (běžecké lyžování), 7. místo N. Grabmüllerová (zimní triatlon, běžecké lyžování), 8. místo M. Hanko Maturitní plesy V pátek 20. února 2015 se konal v KD Cihelna třetí maturitní ples naší školy, třídy 4. A čtyřletého gymnázia, který se nesl v duchu čtvera ročních období. Předcházející ples oktávy osmiletého gymnázia byl ve znamení století páry a maturitní ples závěrečného ročníku obchodní akademie nás zavedl do barevného prostředí Havaje. Studenti (snowboarding), 10. místo L. Šeller (běžecké lyžování) Kategorie do 15 let: 2. místo S. Jirouš (běžecké lyžování, cyklistika), 3. místo B. Havlíčková (běžecké lyžování), 5. místo T. Sásková (běžecké lyžování, cyklistika), 7. místo O. Mánek (běžecké lyžování, biatlon), 8. místo M. Albrecht (běžecké lyžování), 9. místo T. Řezníková (cyklistika) Kategorie kolektiv dospělých: 2. místo lyžařská štafeta mladších dorostenců (T. Kalivoda, D. Klement, J. Mánek) Kategorie kolektiv do 15 let: 2. místo lyžařská štafeta starších žákyň (B. Havlíčková, T. Sásková, D. Nováková). Všem umístěným gratulujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů i v současné sezoně! Mgr. Roman Hajník všech těchto tříd opět účastníky plesu příjemně překvapili nápaditými nástupy, třídními videi a půlnočními překvapeními, ve kterých předvedli svou bohatou fantazii. Nyní se již všechny třídy připravují na tradiční Majáles, který proběhne v pátek 15. května Mgr. Tomáš Daněk, třídní učitel 4. A v sobotu 21. března VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY Pro děti budou otevřeny tvořivé velikonoční dílny v MĚKS ve Vimperku od 8.00 hodin Dům dětí a mládeže Prachatice Netolice Vimperk Volary Dům dětí a mládeže Prachatice Netolice Vimperk Volary Ddm Vimperk a Zš Tgm Vimperk pořádají Maškarní Karneval Na Ledě v neděli 8. března od hodin Zimní stadion Vimperk

10 10 tel Vimperské noviny 3/2015 ZŠ TGM informuje Zápis žáků do 1. ročníku Ve dnech a proběhl v budově školy Pražská 167 slavnostní zápis budoucích žáků 1. ročníku. Zápisu byly přítomny všechny vyučující 1. stupně základní školy, školní psycholožka, vedení školy, prostor byl poskytnut též odborné logopedce. Při zápisu paní učitelky sledovaly, jak si děti poradí s úkoly, které prověří jejich školní zralost a připravenost ke vstupu do základní školy. Úvodní rozhovor proběhl prostřednictvím vlastní oblíbené hračky dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla správná výslovnost hlásek v přednesené básničce či zpívané písničce, znalost barev, orientace v prostoru, znalost geometrických tvarů a číselné řady. Součástí zápisu byla též kresba postavy, kterou si děti na památku odnesly domů. Za svůj výkon si naši budoucí prvňáčci vybrali dárek vyrobený žáky školy nebo školní družiny a sladkou odměnu. Všechny úkoly zvládaly děti velmi dobře, což ukazuje na skvělou přípravu budoucích školáků v mateřských školách a zodpovědný přístup rodičů v souvislosti s nástupem dětí do školy. Ředitelka školy předala budoucím prvňáčkům pamětní list s uvedeným číselným kódem, pod kterým bylo uvedeno na www stránkách školy a vývěsní tabuli přijetí daného žáka. Město Vimperk věnovalo všem rodičům budoucích vimperských žáků velmi pěkný dárek kalendář na rok 2015 s historickými Karneval ve školní družině Ve středu 4. února se děti těšily, až odpoledne vypukne ve školní družině masopustní karnevalová veselice. Kluci a holky se převlékli do nejrozmanitějších kostýmů vyrobených doma, nebo zapůjčených. Nejprve se děti snažily a současnými fotografiemi vimperských míst. V přilehlých prostorách zápisu si rodiče mohli prohlédnout fotografie z činnosti školy, výroční zprávy, učebnice a sešity, s nimiž budou jejich děti pracovat. V prostorách školy byl veřejnosti představen model sochy, jejíž pískovcová podoba zdobila kašnu vimperského parku, kde se naše škola nachází. Pro rok 2015/16 bylo do ZŠ TGM Vimperk zapsáno k dnešnímu dni 54 žáků, z toho 2 žáci v náhradním termínu. Z celkového počtu uvažuje 6 rodičů o odkladu školní docházky pro své dítě, v jednom případě budeme řešit předčasný nástup. Žádost o odklad i předčasný nástup školní docházky je potřeba doložit souhlasným stanoviskem školského poradenského pracoviště a dětského lékaře a doručit do školy do 31. května V novém školním roce 2015/2016 budou v ZŠ TGM Vimperk otevřeny dvě třídy 1. ročníku. Budoucí prvňáčci se setkají s našimi vyučujícími při pokračování projektu Škola nanečisto v dubnu při prohlídce budovy 1. máje 268 a při slavnostním pasování na žáky školy v květnu v MěKS Vimperk za přítomnosti členů rodiny. Milé děti, milí rodiče, těšíme se na další setkání a děkujeme za vaši důvěru. Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk rozpoznat jednotlivé masky při vzájemném představování, potom plnily úkoly na stanovištích. Užili jsme si zábavné odpoledne a všichni byli na závěr odměněni kokosovou tyčinkou. Děkujeme všem rodičům za přípravou masek na toto hezké odpoledne. Lenka Malíková Exkurze do CHD Spektrum Od začátku tohoto školního roku na naší škole pracují dvě fiktivní firmy, založené na reálném podkladě, které vzájemně spolupracují. Firma RePro (reklamní a propagační agentura) navázala kontakt s Chráněnou dílnou Spektrum, která funguje ve Vimperku již od roku 2000, a zaměstnává především postižené lidi. Před Vánoci RePro vyrobila pro dílnu vánoční přáníčka, která se všem zaměstnancům CHD velice líbila. Proto si CHD objednala ještě novoročenky. Cestovní kancelář Labuť se nabídla, že novoroční přání předají její zástupci a při této příležitosti zorganizovala pro žáky 7. A exkurzi do CHD Spektrum. Ve středu 14. ledna jsme se tedy vydali do CHD, kde na nás již čekala Pavla Čechová-Švepešová (jednatelka firmy) a Stanislava Kubačková (vedoucí střediska Vimperk). Nejdříve nám řekly několik informací o jejich dílně a také nám vysvětlily, proč nesou název Chráněná dílna. Poté jsme si nasadili speciální ochranné ZÁPIS Žáků Letošní zápis do prvních tříd na ZŠ Smetanova připadl na 23. a 24. ledna S tématem Můj filmový hrdina se budoucí školáci vypořádali velmi dobře. Dorazili mušketýři, Bílá paní, čarodějnice i princezny, ale všichni s odhodláním splnit zadané úkoly pro vstup do školy. Při prohlídce učeben, za asistence žáků devátých tříd v kostýmech filmových postav, děti předvedly, jak umí poznávat barvy, geometrické tvary, počítání do pěti, zazpívat písničku nebo přednést básničku. Nechyběla ani zručnost při zavazování tkaniček či stříhání papíru, většina zvládla i nakreslit jednoduchou postavu. Sportovní nadání cestou zvládly všechny děti. Odměnou byl dáreček od starších spolužáků ze ŠD, propagační materiál a kalendář našeho města. Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na zápise podíleli, p. zástupci Mgr. Pokornému a žákům devátého ročníku za pomoc při organizaci. Pro šk. rok 2015/2016 bylo zapsáno 34 dětí. Mgr. Dagmar Holubová čepečky a vstoupili jsme do samotné dílny, kde zaměstnanci nepřetržitě přebírali umělohmotné uzávěry z americké firmy Aptar a zkoumali, zda jsou podle požadavků zákazníka. Následně jsme za firmu RePro předali novoročenky, které si se zaujetím všichni přítomní pracovníci četli a prohlíželi. Za odměnu obdrželi žáci obou firem sladkosti a další zajímavé drobnosti. Ještě než jsme se s CHD rozloučili, každý z nás obdržel krabičku na zubní protézu. Poté jsme byli pozváni do střediska Dub, kam plánujeme další výlet. Na konci jsme poděkovali za zajímavou prohlídku a plni nových poznatků jsme odcházeli zpět do školy. Lucie Matheislová, zástupce CK Labuť

11 Vimperské noviny 3/2015 tel Bouráme kvalitu, stavíme kvantitu Vize pro Vimperk Ideálem většiny měst je vysoká konkurenceschopnost, udržitelnost, turistická atraktivita a hlavně příjemný prostor pro život. Vimperk není v této vizi výjimkou. Tyto aspekty lze zaštítit elementárními funkcemi sídla, a to bezpečí, komunikace a reprezentace. 1) Naše města prošla dlouhým vývojem, byla budována na základě staletých zkušeností, avšak vždy vykazovala pro člověka přirozené potřeby, a to duchovní (kultura,...), duševní (klid, pohyb, napětí) a fyzické (teplo, světlo, sucho) 1). Na základě těchto požadavků pro sídlo, respektive pro člověka, byly v 1. polovině 20. století stanoveny Athénskou chartou funkce, a sice bydlení, práce a rekreace. Toto modernistické pojetí urbanismu však zásadně ovlivnilo strukturu našich měst v socialistické éře, a to značným rozvolněním (panelové sídliště). Výsledkem bylo funkční zónování na monofunkční areály, které jsou propojeny dopravními koridory. Urbanismus, či - li prostorové plánování, v této době utrpělo velkou újmu a tato, dnes už zastaralá metodika, se stále uplatňuje při tvorbě územních plánů v ČR a ve většině případů je územní plán spolu se strategickým plánem pouze formální dokument pro získání bodů při žádosti o dotace a individuální vypořádání jednotlivců. Dokladem toho, proč města pořizují nepovinný územní plán pro získávání dotací, je i fakt, že zpřesňující materiály, které by mohly dát rozvojovému území či brownfieldu koncepční směr a koordinaci v podrobnějším měřítku, jako je územní studie či regulační plán, se vůbec nepořizují. Bohužel důsledkem tohoto politického konstruktu a ideové zneužití urbanismu v době komunismu se většině lidem jeví urbanismus jako nedůležitý či nepotřebný. Opak je pravdou, tento plánovací proces zásadně ovlivňuje fungování města jako takového a zásadně tak ovlivňuje každodenní děje každého z nás. Jak to máme daleko do školy, do práce, do obchodu, jak často jsme nuceni použít auto a jak na nás působí veřejný prostor, zda je pro nás cesta na poštu pouze tranzitem či příjemnou procházkou, poněvadž i prostory mezi domy jsou architekturou, kterou k životu potřebujeme. Každé město je vlivem časového vývoje nějakým způsobem motorový dopravní prostředek se stal nedílnou součástí dějů, které ve městě probíhají, ovšem je důležité si určit priority, kdo má ve městě přednost. Pro koho jsou města budována a v jakém měřítku? Jaký faktor by zde měl být dominantní? Je to automobil, nebo člověk? Jak tvrdí významný dánský architekt Jan Gehl, který se strukturované do vrstev, které se buďto prolínají a usazují přes sebe (centrum Vimperka), nebo jsou separovány (zónovány) do monofunkčních obytných, průmyslových areálů, které samy o sobě nejsou, bez návaznosti s dalšími částmi města, životaschopné a ani nejsou vědomě vnímané jako město. Jedná se o vimperské panelové sídliště a fenomén solitérního, typového, rodinného domu na suburbii města po roce 90. Právě tyto nové obytné monofunkční areály, které jsou určeny pouze k bydlení, nazývané sídelní kaší (urban sprawl), zásadně ovlivňují ekonomiku města právě svou neudržitelností a nutnou automobilovou závislostí na centru, což způsobuje zvýšení intenzity aut na městských komunikacích, protože se zkrátka tyto lokality nenachází v docházkové vzdálenosti k takzvané občanské vybavenosti. Současná globalizace a centralizace nahrává k tvorbě shopping mallů, hypermarketů a supermarketů, které se snaží suplovat menší obchůdky a umisťovat veškeré služby pod jednu střechu. Ve Vimperku máme tři supermarkety, jejichž existence představuje pro město negativní socio - ekonomické dopady. Velké firmy slibují, že poskytnou městu nová pracovní místa. To sice ano, ale vlivem toho, že malé obchůdky nejsou schopné konkurovat těmto řetězcům, město ztrácí ve výsledku spousty pracovních míst jinde. Jedná se o centrum, které začíná umírat a město jako takové ztrácí základní kostru občanské vybavenosti, což je nepostradatelná složka města. A dále je nutné si uvědomit, že zisk, který supermarkety produkují, se ztrácí nejenom za hranicemi Vimperka, ale i za hranicemi ČR, jelikož se jedná o nadnárodní společnosti. Dalším často skloňovaným problémem je dopravní infrastruktra a doprava v klidu (parkování). V tisku se často upozorňuje na problémy typu nedostatek parkovacích míst, špatná kvalita silnic pro naše auta, úzké silnice, nedostatečné značení, nové okružní křižovatky, ale už se opomíjí fakt, pro koho byla a jsou budována naše města, jedná se o člověka a jeho městský život. Tyto dopravní tepny mohou a většinou představují pro člověka bariéru, silnice je tak nadřazena pěší komunikaci. Ano, Kompaktní město. Modernistická výstavba. Sídelní kaše. Foto: K. Harazim Foto: K. Harazim Foto: K. Harazim

12 12 tel Vimperské noviny 3/2015 dlouhodobě věnuje městskému prostředí: kdo seje silnice, sklízí auta. 2) Kvalita silnic je důležitá, ale je potřeba k uličním profilům přistupovat komplexně a stanovit si žebříček hodnot a jaký faktor zde hraje dominantnější roli. Je nezbytné říci, co je vlastně městem? Město je formováno cestami, budovami, veřejným prostranstvím a sídelní zelení. Zcela zásadní roli zde však hraje člověk a jeho aktivity. Proto kumulace lidí, dějů, synergií a příležitostí dělá město městem. Současné příkladné přístupy, které můžeme zaznamenat v zahraničí či v Praze, inklinují ke kvalitám, které nabízejí historická jádra měst. Dnes už víme, že rozvolnění měst urbanismem v 70. letech a rozvolnění suburbie města solitérními domy na konci 20. století a na začátku století současného, je krokem zpět. Nyní usilujeme o tzv. kompaktní město. Jedná se o zahuštěné sídlo s polyfunkční náplní tzv. město krátkých vzdáleností. Město s atraktivním veřejným prostranstvím, s hierarchicky provázanou sítí ulic, které zajistí dobrou prostupnost sídlem. Exodus na předměstí 3) Homolka jasně ukazuje, jak by se nemělo postupovat. Primární snahou je vybudovat samotné domy, pak je dostatečně ohradit, znepřístupnit a problém je na světě. Neprostupné území bez příjezdových cest nebo cest vedoucí přes cizí pozemek - tak vzniká místo konfliktů v podobě majetkoprávních vztahů. Povinné císařské otisky Vimperka z roku 1837 nám mohou prozradit, že struktura zástavby centra se dochovala až na malé změny dodnes. Ulice a parcelace má totiž mnohem trvalejší platnost ve srovnání se samotným domem, který se může během existence území vícekrát měnit, což lokalita Homolky naprosto popírá, jelikož koncepční parcelace a rozmístění cest zcela chybí. Parcelace a uliční profily náměstí se dochovaly až dodnes, měnil se pouze vizuál jednotlivých fasád od empíru po secesi. Toto prostředí disponuje archetypy, které jsou projevem tradičních struktur měst. Pomocí nich podvědomě vnímáme naší polohu ve městě a cítíme se zde přirozeně. V pojetí urbanismu se jedná o vertikálu (věž), horizontálu (horizont), cestu (ulice), nebo plochu (náměstí), hranici či střed (jádro, centrum). Jako silný archetyp Vimperka vnímám vimperský zámek, který je ještě umocněn svou geomorfologickou polohou. Této vimperské dominantě, která utváří charakter města Vimperka, je konečně věnována zasloužená pozornost. Ovšem ve městě je spousty dalších rezerv, kterým by se měla hledat jiná náplň, aby se mohly opět plně zapojit do dění ve městě. V hledáčku všech záměrů by měl převažovat intravilán města, bohužel realita je taková, že město se dále rozpíná do volné krajiny v podobě řídké zástavby, která představuje pro město ekonomickou zátěž při zřizování technické infrastruktury a údržby. Pokud však chceme městotvorné prvky posílit, je třeba se zaměřit na centrum města, tedy postupovat směrem dovnitř, nikoliv ven. Je nesporné, že nás 40 let před listopadovou revolucí zbrzdilo a bohužel se to projevuje ještě dnes. Nyní se u nás objevují struktury, které jinde ve světě už jsou odepsané jakožto nefunkční, neekonomické a nehospodárné celky. Současné tendence směřují znovu k modelu kompaktního města, které se vyznačuje svou hospodárností a udržitelností. Zatímco sídelní kaše se rozpíná do volné krajiny a má velké nároky na zřizování technické infrastruktury a údržbu, kompaktní město je ekonomické, ekologické, sociální, tedy splňuje 3 pilíře udržitelného rozvoje. Ovšem je třeba hledat vhodné nástroje a následné postupy, které povedou k dobrému výsledku. To se ovšem neobejde bez možnosti opřít se o zkušené odborníky, např. v podobě městského architekta nebo mezioborové poradní skupiny. Hledat řešení a plnit vize s pomocí architektonických-urbanistických soutěží, územních studií a regulačních plánů. Tyto nejdemokratičtější a nejtransparentnější způsoby vedou vlivem rivality soutěžících k těm nejlepším výsledkům ve prospěch města. S přípravou těchto akcí, participací obyvatel a zvyšováním povědomí o architektuře, urbanismu a veřejném prostoru jsme, jakožto platforma Prostoru Vimperk zabývající se touto problematikou, připraveni pomoci. 1) Jehlík Jan, Obec a sídlo: O krajině, urbanismu a architektuře. Praha ) Gehl Jan, Life Between Buildings: Using Public Space. New York ) Hnilička Pavel, Sídelní kaše: Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů Za Prostor Vimperk Bc. Harazim Karel ml. Osobnosti pivovarnictví ve Vimperku Sládci zámeckého pivovaru ve 20. a 30. letech 20. století Po odchodu sládka Sýkory v roce 1925 pokračuje v jeho úsilí o návrat pivovaru na výsluní nástupce František Dvořák též vysokoškolsky vzdělaný. Ten zde nabíral zkušenosti, aby pak zamířil do Třeboně a Protivína. Nahradil jej Josef Tlustý. Byl do Vimperka povolán z Loun, když se předtím zaučoval v Českém Krumlově. Vrcholné výstavy ale byly za sládka Dvořáka. Byl úspěšnější? Nebo už se jednalo o předehru hospodářské krize? Obětí krize se stal bezesporu další ze sládků Oldřich Čechman (od roku 1932). Pivo bylo výborné, ale výstavy neúprosně klesaly. Ing. Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk Česko-německý projekt o první světové válce na Šumavě a v Bavorském lese hledá přispěvatele Česko-německý Česko-německý projekt projekt o první o světové první světové válce na válce Šumavě na Šumavě a v Bavorském a v Bavorském lese hledá lese přispěvatele! hledá přispěvatele! Česko-německý projekt o první světové válce na Šumavě a v Bavorském lese hledá přispěvatele! Hvezdar71, Wikimedia Commons, lizenziert unter Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 nicht portiert. URL: htp://commons.wikimedia.org/wiki/file:na_brani%c5%a1ovsk%c3%bdch_luk%c3%a1ch.jpg?uselang=de Hvezdar71, Wikimedia Commons, lizenziert unter Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 nicht portiert. URL: htp://commons.wikimedia.org/wiki/file:na_brani%c5%a1ovsk%c3%bdch_luk%c3%a1ch.jpg?uselang=de Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav apliko- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav aplikované informatiky, RNDr. Libor Dostálek; Ústav archivnictví, vané Jihočeská doc. informatiky, PhDr. univerzita Marie v Ryantová, Českých RNDr. Budějovicích CSc.) Libor a Univerzita (Ústav bude Pasov aplikované prezentovat (Lehrstuhl informatiky, für Digital jedno Humanities, RNDr. z Libor důležitých Prof. Dostálek; Ústav Dr. Rehbein) archivnictví, Dostálek; hledájí doc. pro Ústav česko-německý PhDr. Marie Ryantová, archivnictví, projekt CSc.) o první a Univerzita světové období válce Pasov osoby, (Lehrstuhl společných které für mohou Digital českopřispět Humanities, Prof. historickými Dr. Rehbein) materiály z hledájí tohoto pro období. česko-německý projekt o první světové válce osoby, které mohou přispět doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.) -německých dějin. historickými materiály z tohoto období. Projekt a Univerzita se zabývá první Pasov světovou (Lehrstuhl válkou na für Šumavě a v Sběr Bavorském materiálů lese. Jeho mají cílem je na vytvoření starosti Šumavě které čeští a v jsou Bavorském a němečtí stále ukryty lese. studenti, Jeho doma cílem u lidi je vytvoření Hvezdar71, Wikimedia Commons, lizenziert unter Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 nicht dvojjazyčné Digital Projekt portiert. online URL: Humanities, htp://commons.wikimedia.org/wiki/file:na_brani%c5%a1ovsk%c3%bdch_luk%c3%a1ch.jpg?uselang=de se výstavy zabývá první z různých Prof. světovou historických Dr. válkou Rehbein) na dvojjazyčné Šumavě hledájí / v online Bavorském pro výstavy česko-německý lese. z Například různých vzpomínky historických kteří na materiálů, válku, budou které cestovat které přinesli jsou pradědečci po stále regionu ukryty z fronty, doma u lidi materiálů, na žijících dokumenty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav aplikované informatiky, RNDr. Libor Dostálek; Ústav projekt žijících (korespondence, na archivnictví, o první Šumavě doc. PhDr. světové / v deníky), Bavorském Marie Ryantová, válce fotografie, lese. osoby, dokumenty život doma během Například různé CSc.) a Univerzita a předměty, Pasov navštěvovat vzpomínky ale válku, třeba (Lehrstuhl für Digital potencionální které i příběhy přinesli atd., pradědečci Humanities, Prof. přispěvatele světové různé jedno které z fronty, přibližují Dr. které Rehbein) mohou (korespondence, války. Výstava hledájí pro přispět česko-německý historickými přibližují materiály život dějin. doma z během tohoto války. období. Výstava tak budou bude prezentovat digitalizovat jedno z důležitých materiály období společných deníky), tak bude projekt fotografie, prezentovat o první válce předměty, z důležitých u osoby, nich které doma. mohou ale období třeba společných přispět Studenti i příběhy atd., které česko-německých historickými období. Sběr materiálů česko-německých Projekt se mají zabývá se zabývá na první dějin. starosti světovou první čeští válkou světovou Sběr válkou potencionální na Šumavě a v Bavorlů bude probíhat během února a na němečtí Šumavě studenti, a přímo v Bavorském kteří na lese. místě. budou Jeho cílem cestovat Sběr je vytvoření materiá- po regionu a dvojjazyčné online výstavy z různých historických materiálů, které jsou stále ukryty doma u lidi navštěvovat žijících na materiálů přispěvatele Šumavě / v mají Bavorském na lese. starosti u nich Například čeští doma. vzpomínky a Studenti němečtí budou na válku, studenti, digitalizovat které přinesli kteří pradědečci budou materiály z fronty, cestovat přímo na po regionu a místě. ském Sběr dokumenty materiálů lese. (korespondence, Jeho bude probíhat cílem deníky), během je vytvoření přibližují dvojjazyčné život doma během online války. Výstava výstavy tak bude prezentovat Máte jedno i z Vy důležitých nějaké období historické společných fotografie, února a různé března a předměty, března navštěvovat potencionální přispěvatele u nich doma. Studenti ale třeba budou i příběhy digitalizovat atd., které materiály přímo na Máte i Vy místě. dokumenty anebo předměty z prv- česko-německých nějaké Sběr historické materiálů dějin. dokumenty bude probíhat anebo během předměty února z a první března světové války? Chcete podporovat náš projekt z různých a podělit historických se o příběhy a rodinné materiálů, které jsou stále ukryty doma ní světové války? Chcete pod- vzpomínky? Máte Sběr i Vy materiálů nějaké mají historické na starosti dokumenty čeští a němečtí anebo studenti, předměty kteří budou z první cestovat světové po regionu války? a Chcete podporovat Kontaktujte náš navštěvovat projekt nás: potencionální a podělit se přispěvatele o příběhy u a nich rodinné doma. Studenti vzpomínky? budou digitalizovat materiály přímo na u lidi místě. žijících Sběr materiálů na bude Šumavě/v probíhat během Bavorském Kontaktujte lese. Například vzpomínky o příběhy a rodinné vzpomínky? února a března porovat náš projekt a podělit se Dorothee Ahlers (nj, cz), Univerzita Pasov: Máte i Vy nějaké nás: historické dokumenty anebo předměty z první světové války? Chcete podporovat na Dorothee náš válku, projekt Ahlers a které podělit (nj, se přinesli cz), o příběhy Univerzita a rodinné pradědečci Pasov: vzpomínky? Kontaktujte nás: Kontaktujte z fronty, nás: dokumenty (ko- Dorothee Ahlers (nj, cz), Dorothee Ahlers (nj, cz), Univerzita Pasov: respondence, deníky), fotografie, různé předměty, ale třeba i pří- Poděkování Chtěli bychom poděkovat Domovu klidného stáří Pravětín za péči věnovanou našemu tatínkovi, dědečkovi Jaroslavu Jerlingovi, která je postavena na velice vysoké běhy atd., které přibližují život doma během války. Výstava tak Univerzita Pasov: úrovni. Dále dáváme pochvalu personálu pravětínský kolektiv poskytuje seniorům pocit zázemí domova. Rodina Jerlingova

13 Vimperské noviny 3/2015 tel Kulturní přehled MěKS Vimperk čtvrtek , hodin JAROSLAV HAIS: PAMÁTKY SVATÉHO FLORIÁNA Výstava fotografií konaná u příležitosti 80. výročí založení českého hasičského sboru ve Vimperku. Vernisáž výstavy. neděle , hodin BESÍDKA ORIENTÁLNÍHO TANCE Vstupné dobrovolné Vimperk čtvrtek , hodin KRAJEM POD LIBÍNEM Za přírodou a památkami s Josefem Peckou. Velkoplošná projekce fotografií, vstupné dobrovolné. úterý , hodin KREJČÍK HONZA Divadelní představení pro školy. čtvrtek , 9.30 hodin MGR. VLADISLAV BURIAN: NAŠI LETCI ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Přednáška z cyklu Vimperské akademie seniorů, pouze pro přihlášené. pátek , hodin JARNÍ COUNTRYBÁL SE SKUPINOU POUTNÍCI Hrají Poutníci, kostýmy vítány, vstupné 99 Kč. pondělí , hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA Od hodin prostor pro setkání občanů a zastupitelů. pátek , hodin RYBÁŘSKÝ PLES Hraje skupina Mramor, pořádá MO ČRS Vimperk. úterý , hodin RGS Zábavná matematicko-fyzikální soutěž pro žáky ZŠ. Pořádá: G a SOŠe Vimperk a Rohde & Schwarz. středa , hodin DEN UČITELŮ Ocenění a poděkování pedagogům regionu za celoživotní pedagogickou činnost. středa , hodin ABY ROSTLA LÁSKA V NAŠÍ RODINĚ Nikdy není pozdě se trochu nad vším zamyslet. Duchovní obnova pro rodiny, pořádá Římskokatolická farnost Vimperk, vstupné dobrovolné.

14 14 tel Vimperské noviny 3/2015 čtvrtek , 8.30 hodin JACKIE AND THE HORRIBLE FAMILY Divadelní představení pro školy v angličtině, hraje The Bear Educational Theatre. čtvrtek , hodin MURDER AT WIMBLEDON Divadelní představení pro školy v angličtině, hraje The Bear Educational Theatr. neděle 1. 3., , , hodin TANEČNÍ POKRAČOVAČKY PRO MLÁDEŽ neděle 1. 3., , , hodin TANEČNÍ KAVÁRNA TOMÁŠE GAUDNÍKA PŘIPRAVUJEME středa , hodin Eric Assous: HERCI JSOU UNAVENI Divadelní představení, hrají: V. Vydra, S. Skopal, N. Konvalinková a další. sobota , hodin TŘI ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA divadelní představení, hraje Tyl Hartmanice kino Šumava Vimperk úterý , hodin BĚŽ CHLAPČE BĚŽ FK Drama / Válečný, Německo / Francie / Polsko, 2013, 112 min Režie: Pepe Danquart Hrají: Kamil Tkacz, Andrzej Tkacz, Jeanette Hain, Rainer Bock, Sebastian Hülk, Grażyna Szapołowska a další. Dojemný a zároveň inspirující příběh o cestě jednoho chlapce, který musel ze dne na den dospět, aby přežil. úterý , hodin STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA Česko, 2014, 97 min Režie: Petr Horký Hrají: Miroslav Zikmund (a.z.), Jiří Hanzelka (a.z.) Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. úterý , hodin LÁSKA NA KARI FK Drama / Komedie, USA, 2014, 122 min Režie: Lasse Hallström Předloha: Richard C. Morais (kniha) Hrají: Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puria další. Dva světy receptů a chutí v jedné kuchyni slibují velké kulinářské dobrodružství. úterý , hodin MAG ICKÝ HLAS REBELKY FK Dokumentární, Česko, 2014, 90 min Režie: Olga Sommerová Hrají: Marta Kubišová, Aneta Langerová, Pavel Kohout, Milan Hein, Václav Neckář, Vlastimil Třešňák, Iva Janžurová a další. Stala se jedním ze symbolů odporu proti komunistickému totalitnímu režimu. sobota Maškarní bál úterý , hodin FENIX FK Drama, Německo, 2014, 98 min Režie: Christian Petzold Hrají: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf, Imogen Kogge, Kirsten Block, Römer, Trystan Pütter a další. Červen Domů do Berlína se vrací zraněná a zjizvená Nelly, která přežila Osvětim. sobota Tři sestry Koncert pátek UDG, Voxel, Čardáš klaunů sobota Ples zahrádkářů

15 Vimperské noviny 3/2015 tel Blahopřejeme Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru: Blažena Konopková, Miluše Rodová, Věra Závadská, František Schwamberger, Františka Myslíková, Eva Levinská, Josef Bartoš, Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Jana Czerwenková, matrikářka Akce MO STP VIMPERK František Janda, Marie Šlemarová, Jarmila Zemková, Josef Tobisch, Marie Chomátová, Barbora Vančurová. i Turistické INFORMAČNÍ STŘEDISKo vimperk Nám. Svobody Vimperk Otevírací doba: Po pá: , Služby: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů, internet pro veřejnost v provozní době TIS, kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování, informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy, informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy, kontakty na ubytování a stravování, zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky otevírací doba v provozní době TIS, Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena). Kontakt: tel.: , fax: , Služby ve Vimperku Městská knihovna 1. máje 194, tel.: ; Výpůjční doba pro dospělé: Po, čt hod., hod. St hod. Výpůjční doba pro děti: Po, st hod. Út hod. Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: Út hod., fara, st hod., fara tichá adorace, pá hod., kostel, ne 8.30 hod., kostel. Bohoslužby Evangelická církev metodistická, misijní sbor Vimperk: Každá neděle, kromě 1. neděle v měsíci, budova Městské knihovny (bývalá Lesnická škola ) 2. patro, hod. Sběrný dvůr Sklářská ulice, tel.: Pondělí: hod., hod. Úterý: hod. Středa: hod., hod. Čtvrtek: Zavřeno. Pátek: hod. Sobota: hod. Psí útulek ve Vimperku Tel , marie. Dne se konala Výroční členská schůze naší organizace v MěKS Vimperk. Zúčastnilo se jí 143 členů. Hlavním bodem programu byla volba nového předsedy naší organizace za zemřelou předsedkyni pí Janu Slavingerovou. Na doporučení výboru byl zvolen člen organizace p. František Novotný. Velký dík patří zaměstnancům MěKS za přípravu sálu a ozvučení, díky patří zejména p. Pulkrábkovi. Dále děkujeme manželům Marouskovým za občerstvení, které pro naše členy připravili.za prezentaci děkujeme p.václavu Bendovi, který vše připravil. Další akce naší organizace budou v příštích VN. Za výbor V. Zwettlerová Senior klub Vimperk I v letošním roce pořádá zájezd do Kaplice, kde se v sále Slovanského domu ve čtvrtek 5. března 2015 od hod.koná taneční zábava na oslavu MDŽ. Více bude zveřejněno v naší vývěsní skříňce proti PÚ. Máte-li zájem, hlaste se paní pokladní Mil. Pomezné, tel.: Výbor klubu S aktivní hokejovou kariérou se v letošní sezoně rozloučila dlouholetá opora vimperského týmu Karel Slabý. Foto: M. Bártík

16 16 tel Vimperské noviny 3/2015 Program zimního stadionu Veřejné bruslení neděle 14:00 15: neděle 14:00 15: sobota 14:00 15: neděle 14:00 15:30 Změna programu vyhrazena, prosím sledujte náš web: Lední hokej neděle 8:00 turnaj 2. tříd sobota 9:00 HC Vimperk Č. Budějovice MŽ + SŽ sobota 13:30 HC Vimperk Tachov dorost neděle 10:00 HC Vimperk Č. Krumlov, ČB lvi 4. třída sobota 9:00 turnaj OLD BOYS neděle 10:00 HC Vimperk Strakonice MŽ sobota 8:00 turnaj Budilov Od budou hrát junioři kvalifikaci o vyšší soutěž, termíny domácích zápasů budou upřesněny Škola bruslení středa 16: neděle 12: středa 16:00 Řádková inzerce Prodám byt 2+kk, DV, balkon, výtah, nová plast. okna a dveře, zateplený, nízkonákladový, parkování u domu, zachovalý, na kraji města v přírodě, ihned volný. 370 tis, jen přímému zájemci. Tel Prosím o zaslání jakéhokoliv kontaktu na paní Jaroslavu Poslovou (za svobodna). Ročník 1942, bydliště Lipka na Šumavě. Vím, že je vyučená brusička skla. Děkuji za jakýkoliv poslaný kontakt na paní. Mé jméno za svobodna Helena Meluzínková. Můj Tel neděle 12: středa 16: neděle 12:30 Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin. Vyměním prostornou garáž ve městě za garáž na Homolce. Možnost i koupě. Telefon: SAK spol. s r.o. Sušická Vimperk přijme: do směnného provozu pracovníky ohraňovacích lisů a dělníka pro manipulaci s materiálem Nabízíme: - zázemí silného zahraničního holdingu - možnost personálního růstu - podporu při dalším vzdělávání - zajímavé finanční ohodnocení - příspěvky na dopravu, životní a důchodové pojištění - zaměstnanecké benefity - stabilní pracovní místo Očekáváme: - znalost technických výkresů - iniciativu, schopnost komunikace, samostatnost a flexibilitu - uživatelská znalost práce na ohraňovacích lisech výhodou - ochotu vzdělávat se Domníváte-li se, že splňujete naše očekávání, kontaktujte nás na telefoním čísle nebo využijte Fyzioterapie Fyzioterapeutická ordinace pro léčbu pohybového aparátu nabízí: individuální fyzioterapii skupinové cvičení kineziotaping parafínový zábal rehabilitační masáž reflexní masáž Mgr. Ing. Lenka Pavlová - registrovaný fyzioterapeut Steinbrenerova 7, Vimperk Tel.: Web.:

17 Vimperské noviny 3/2015 tel V současné době nabízíme : Prodej interiérových a vchodových dveří (včetně montáže) Prodej dveří požárně odolných, bezpečnostních (včetně montáže) Prodej plovoucích, vinylových a dřevěných podlah (včetně montáže) Prodej kování pro interiérové a vchodové dveře (včetně montáže) Prodej výrobků firmy Den Braven Na 200 m2 můžete vidět vystavené vzorky nabízeného sortimentu. Kde nás najdete??? Špidrova 103 pod čerpací stanicí EMITANK (Dolní kasárna) Těšíme se na Vaši návštěvu

18 18 tel Vimperské noviny 3/2015

19 Vimperské noviny 3/2015 tel

20 20 tel Vimperské noviny 3/2015 Nabídka pracovní pozice ZKUŠEBNÍ TECHNIK Co nabízíme? Co požadujeme? Zázemí silného zahraničního koncernu Kariérní růst Zajímavé finanční ohodnocení 5 dnů dovolené navíc Příspěvek 55% na cenu oběda Příspěvek na dopravné Příspěvek na důchodové připojištění SOU / SŠ elektro Uživatelská znalost práce na PC Základní znalost NJ výhodou Iniciativa a schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita Ochota pracovat ve směnném provozu Sportovní oddíly a mnoho dalšího... Více informací a přihlášky naleznete na našem novém kariérním portálu nebo je rádi poskytneme na telefonním čísle či na u Těšíme se na Vás!

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis z pátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 27.04.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z pátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 27.04.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z pátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 27.04.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010 Usnesení č. 561 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.05.2010. Usnesení č. 562 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010 Usnesení č. 220 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.03.2010. Usnesení č. 221 Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek Martina

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Hosté: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

Zápis ze šestého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.05.2011 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze šestého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.05.2011 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze šestého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.05.2011 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z třicátého druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.03.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.03.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.03.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více