Dokumentace pro vývojáře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace pro vývojáře"

Transkript

1 Dokumentace pro vývojáře (úprava pro rok 2007) Obsah 1. ÚVOD SLUŽBA CSS A JEJÍ TRSAKCE OSVC_PRE Údaje v GovTalk obálce SYSTÉM PRO PRACOVÁNÍ DAT Datové rozhraní transakce OSVC_PRE (CSS_OSVC_PRE) Popis prvků obálky datové věty Struktura datové věty (přehled OSVČ) - obsah elementu GovTalkMessage/By/Message/By (zašifrovaný) Datové typy Struktura datové věty (přehled OSVČ) prázdný příklad Pepisování a šifrování datových vět pracování výstupů transakce CSS_OSVC_PRE ÚVOD Tento dokument je popisem implementace služby OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení. Dokumentace je určena pro vývojáře aplikací, kteří chtějí do svých programů zabudovat elektronické zasílání přehledů OSVČ České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím transakční části PVS. 2. SLUŽBA CSS A JEJÍ TRSAKCE OSVC_PRE Služba OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení je již třetí službou v pořadí, jejímž provozovatelem je Česká správa sociálního zabezpečení. Hlavním a zatím jediným účelem služby je možnost pávání elektronických přehledů OSVČ. Služba OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení má zatím jedinou implementovanou transakci s identifikátorem CSS_OSVC_PRE (obsah elementu CLASS v GovTalk obálce). 2.1 Údaje v GovTalk obálce

2 Následuje výčet a kombinace údajů v GovTalk obálce v případě užití transakce CSS_OSVC_PRE. Údaj v obálce GovTalkMessage/Header/MessageDetails/Class Hnota údaje CSS_OSVC_PRE může nabývat jediné hnoty a to: vars v případech použití služeb p účty občana nebo jeho zástupce GovTalkMessage/GovTalkDetails/Keys/Key Vlastní hnoty známých údajů jsou vkládány přesně tak, jak byly zadány při registraci popř. při přihlášení ke službě. 3. SYSTÉM PRO PRACOVÁNÍ DAT Systém zpracování dat pro službu OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení plní následující funkce: Přijetí elektronického pání a potvrzení doručení transakčního jádra PVS Kontrola správnosti obálky, rozšifrování zprávy, kontrola digitálního ppisu Kontrola oprávněnosti pání na ČSS (nutná registrace na ČSS) aslání výsledku zpracování zpět do transakčního jádra PVS

3 3.1Datové rozhraní transakce OSVC_PRE (CSS_OSVC_PRE) Struktura vstupního dokumentu následuje příklad GovTalk obálky včetně obálky datové věty. <GovTalkMessage xmlns= > <EnvelopeVersion>2.0</EnvelopeVersion> <Header> <MessageDetails> <Class>CSS_OSVC_PRE</Class> <Qualifier>request</Qualifier> <Function>submit</Function> <TransactionID /> <AuditID /> <CorrelationID /> <ResponseEndPoint /> <Transformation>XML</Transformation> </MessageDetails> <SenderDetails> <IDAuthentication/> </SenderDetails> </Header> <GovTalkDetails> <Keys/> </GovTalkDetails> <By> 1.1http://www.cssz.cz/XMLSchema/emp/envelope<Message version= xmlns=""> <Header> <Signature xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64"> MIICEAYJKoIhvcNAQcDoIICATCCAf0CAQAxgc.</Signature> <Vendor pructname="vendor01" version="1.0" /> </Header> <By encrypted= yes contentencing= gzip > MIICEAYJKoIhvcNAQcDoIICATCCAf0CAQAxgc YwgcMCAQAwbTBfMQswCQYDVQQG TlpA +Pjhkg== </By> </Message> </By> </GovTalkMessage>

4 3.1.1 Popis prvků obálky datové věty Název elementu Povinný údaj Popis elementu Message A Identifikace dokumentu v rámci ČSS (interní obálka). Obálka pro elektronická pání ČSS je kvalifikována jmenným prostorem version A Verze obálky a struktury datové věty určené pro ČSS. Hnota současné verze je 1.1. Hnota popisuje použitou strukturu obálky. Header A Hlavička obálky pro DIS server. Signature A Element obsahuje digitální ppis datové věty (vlastního přehledu OSVČ) Vendor A Informace o pruktu, který dokument vygeneroval. Hnoty jsou uvedeny v atributech: pructname="název pruktu" version="verze pruktu" By A Vlastní zašifrovaná data uložená ve formátu base64 encrypted A Označuje, zda je datová věta zašifrována. V současné verzi (1.1) je šifrování povinné, a tedy encrypted musí být nastaveno na hnotu yes. contentencing A Označuje zda je obsah (datová věta) zašifrována v komprimované formě nebo v čisté formě. Atribut může nabývat hnot gzip a raw.

5 3.2 Struktura datové věty (přehled OSVČ) - obsah elementu GovTalkMessage/By/Message/By (zašifrovaný) Obsah elementu Message/By (zašifrovaný) následující: Datová věta Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 (Aktualizace dne měny oproti datové větě pro rok 2005 jsou v sekci 2, položky 13-16). (pro rok 2007 aktualizace dne měna oproti předchozím rokům je v údaji prehledosvc.vedc.zam, sekce 3) Název atributu Prehledosvc.for prehledosvc.dep prehledosvc. client.rok Popis obsahuje nebo prehledosvc číslo okresu (org. Jednotky ČSS) rok pání přehledu Da t. typ Dél ka Povinn ost Kontroly Eleme nt A 11 A hlava N 3 A číselník hlava Hnota prehledo svc Číslo OSS N0 4 A hlava 2006 Sekce na formul áři prehledosvc. client.dat datum pání hlava "není" prehledosvc.client.bno rné číslo N A kontr. RČ (EČP a dat. naroz.) není 9 client 1 prehledosvc.client.den Narozen D 10 A client 1/4 prehledosvc.client.name.s ur Příjmení A 1-35 A client 1/1 prehledosvc.client.name.fir Jméno A 1-24 A client 1/2 prehledosvc.client.name.tit Titul A 1-10 N client 1/3 prehledosvc.client.name.te l prehledosvc.client.adr.str prehledosvc.client.adr.num prehledosvc.client.adr.pnu prehledosvc.client.adr.cit prehledosvc.client.adr.cnt Telefon N 1-9 N client 1 trvalý pobyt ulice trvalý pobyt - č.p. trvalý pobyt - psč trvalý pobyt obec trvalý pobyt stát 1-48 N client A client 1 11 A Jeli cnt="c" pak kontrola na 5 číslic client A client 1 A 2 N číselník client kratka státu 1 Pole na formuláři / poznámk a Kód příslušné OSS "Vloží program" Datum narození

6 prehledosvc.client.vs prehledosvc.client.zahc prehledosvc.client.druc prehledosvc.client.por prehledosvc.client.meldat prehledosvc.client.melozn prehledosvc.client.pov prehledosvc.client.pau prehledosvc.client.paud prehledosvc.client.ucz prehledosvc.client.uck prehledosvc.vedc.zam prehledosvc.vedc.du. prehledosvc.vedc.du.do prehledosvc.vedc.rp. variabilní symbol OSVČ datum posledního zahájení CVČ Druh činnosti H -hlavní, V - vedlejší a S souběh hlavní a vedlejší Daňový poradce Lhůta pro předložení DP - datum Datum oznámení prloužení lhůty DP Povinnost pávat daňové přiznání Jsem polplatníkem daně z příjmu stanovené paušální částkou Datum protokolu o paušální částce Účtování v hosp. roce V přehledu OSVČ 2006 se nevyužívá aměstnání s příjmem nad 96000,- nárok na výplatu IČ nebo I nebo mi byl přiznán S nárok na výplatu IČ nebo I nebo mi byl přiznán S do nárok na RP nebo příspěvek při péči o blízkou N0 8 A client 1 D 10 A client 2/14 A 1 A client 2/9 A 1 A client A nebo N 2/10 client 2/15 Ano= A, Ne= N Prlouže no do dne client 2/15 e dne A 1 A client A nebo N 2/11 A 1 A client A nebo N 2/12 client 2/16 A 1 N client 2/ A 1 N vedc.z am vedc.d u vedc.d u A nebo N 3 3/17 3/17 do vedc.rp 3/18-1 Ano= A, Ne= N Ano= A, Ne= N Ano= A, Ne= N nevyužívá se Ano= A, Ne= N

7 prehledosvc.vedc.rp.do prehledosvc.vedc.vs. prehledosvc.vedc.vs.do prehledosvc.vedc.nd. prehledosvc.vedc.nd.do prehledosvc.vedc.vt. prehledosvc.vedc.vt.do prehledosvc.vedc.du1. prehledosvc.vedc.du1do prehledosvc.vedc.rp1. prehledosvc.vedc.rp1.do prehledosvc.vedc.vs1. prehledosvc.vedc.vs1.do prehledosvc.vedc.nd1. prehledosvc.vedc.nd1.do prehledosvc.vedc.vt1. nárok na RP nebo příspěvek při péči o blízkou Vojenská nebo civilní služba Vojenská nebo civilní služba do Nezaopatřený m dítětem Nezaopatřený m dítětem do Vazba nebo trest nětí svoby Vazba nebo trest nětí svoby do nárok na výplatu IČ nebo I nebo mi byl přiznán S nárok na výplatu IČ nebo I nebo mi byl přiznán S do nárok na RP nebo příspěvek při péči o blízkou nárok na RP nebo příspěvek při péči o blízkou Vojenská nebo civilní služba Vojenská nebo civilní služba do Nezaopatřený m dítětem Nezaopatřený m dítětem do Vazba nebo trest nětí svoby vedc.rp 3/18-1 do vedc.v s vedc.v s vedc.n d vedc.n d 3/19-1 3/19-1 do 3/20-1 3/20-1 do vedc.vt 3/21-1 vedc.vt 3/21-1 do vedc.d u vedc.d u 3/17-2 3/17-2 do vedc.rp 3/18-2 vedc.rp 3/18-2 do vedc.v s vedc.v s vedc.n d vedc.n d 3/19-2 3/19-2 do 3/20-2 3/20-2 do vedc.vt 3/21-2 prehledosvc.vedc.vt1.do Vazba nebo vedc.vt 3/21-2 do

8 prehledosvc.spo.bno prehledosvc.spo.name.sur prehledosvc.spo.name.fir prehledosvc.spo.name.tit prehledosvc.spo.den prehledosvc.spo.adr.str prehledosvc.spo.adr.num prehledosvc.spo.adr.pnu prehledosvc.spo.adr.cit prehledosvc.spo.adr.cnt trest nětí svoby do Rné číslo osoby Příjmení osoby Jméno osoby Titul osoby Datum narození osoby adresa osoby ulice adresa osoby - č.p. adresa osoby - psč adresa osoby obec adresa osoby stát N N kontr. RČ (EČP a dat. naroz.) spo 7 A 1-35 N spo 7 A 1-24 N spo 7 A 1-10 N spo 7 spo N spo N spo 7 N 5 N Jeli C pak kontrola na 5 číslic spo N spo 7 A 2 N číselník client kratka státu prehledosvc.pvv.pri Příjmy ND 13 N pvv 4/22 prehledosvc.pvv.vyd Výdaje ND 13 N pvv 4/23 prehledosvc.pvv.roz prehledosvc.pvv.mesc.h prehledosvc.pvv.mesc.v prehledosvc.pvv.mesv.h Příjmy po počtu výdajů Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem hlavníí Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem vedlejší Počet měsíců OSVČ (spolupráce) po počtu měsíců ND 13 A N0 2 A N0 2 A N0 2 A výdaj>príj em, pak=0 Kontrola 0-12 měsíců Kontrola 0-12 měsíců Kontrola 0-12 měsíců 7 pvv 4/24 pvv 4/25 pvv 4/25 Pvv 4/25a

9 prehledosvc.pvv.mesv.v prehledosvc.pvv.mesp prehledosvc.pvv.pov.h prehledosvc.pvv.pov.v prehledosvc.pvv.vvz.h prehledosvc.pvv.vvz.v prehledosvc.pvv.dvz.h prehledosvc.pvv.dvz.v prehledosvc.pvv.mvz prehledosvc.pvv.uvz nemoci, vojenské služby at. - hlavní Počet měsíců SVČ (spolupráce) po počtu měsíců nemoci, vojenské služby at. vedlejší Průměrný měsíční příjem Příjmy po počtu výdajů - hlavní Příjmy po počtu výdajů - vedlejší Vypočtený vyměřovací základ - hlavní Vypočtený vyměřovací základ - vedlejší Dílčí vyměřovací základ - hlavní Dílčí vyměřovací základ - vedlejší Minimální vyměřovací základ Určený vyměřovací základ N0 2 A Kontrola 0-12 měsíců pvv 4/25a ND 13 A výpočet pvv 4/26 ND 13 A výpočet pvv 4/26a-1 Hlavní činnost ND 13 A výpočet pvy 4/26a-2 Vedlejší činnost ND 9 A výpočet pvv ND 9 A výpočet pvv ND 9 N výpočet pvv ND 9 N výpočet pvy N 9 A výpočet pvv N 9 A výpočet pvv prehledosvc.pvv.poj Pojistné ND 9 A výpočet pvv aokr. na celé číslo 4/27-1 aokr. na celé číslo 4/27-2 aokr. na celé číslo aokr. na celé číslo aokr. na celé číslo 4/28 aokr. na celé číslo 4/29 aokr. na celé číslo 4/30 prehledosvc.pvv.zal Úhrn záloh ND 9 A výpočet pvv 4/31 prehledosvc.pvv.ned prehledosvc.pre.vra prehledosvc.pre.kam Rozdíl mezi pojistným a zálohaminedoplatek/pře platek ve výši vrátit Vrátit jak S složenkou, U - na účet ND 9 A výpočet pvv 4/32 ND 9 N pre 5 A 1 N pre S nebo U 5/a,b Hlavní činnost Vedlejší činnost 4/27a-1 Hlavní činnost 4/27a-2 Vedlejší činnost ve výši Mže být zaškrtnut o pouze jedno

10 prehledosvc.pre.m1 prehledosvc.pre.m2 prehledosvc.pre.m3 prehledosvc.pre.m4 prehledosvc.pre.m5 prehledosvc.pre.m6 prehledosvc.pre.m7 prehledosvc.pre.m8 prehledosvc.pre.m9 prehledosvc.pre.m10 prehledosvc.pre.m11 prehledosvc.pre.m12 prehledosvc.pre.iban prehledosvc.pre.bs.pu prehledosvc.pre.bs.cu prehledosvc.pre.bs.kb prehledosvc.pre.bs.ss prehledosvc.pre.bs.vs prehledosvc.pre.name.sur přeplatku 1 přeplatku 2 přeplatku 3 přeplatku 4 přeplatku 5 přeplatku 6 přeplatku 7 přeplatku 8 přeplatku 9 přeplatku 10 přeplatku 11 přeplatku 12 IB mezinární číslo účtu Bankovní spojení pro přeplatek - předčíslí účtu Bankovní spojení pro přeplatek - číslo účtu Bankovní spojení pro přeplatek kód banky Bankovní spojení pro přeplatek SS Bankovní spojení pro přeplatek VS poslat - A 1 N pre A nebo X nebo prázdný string 24 N Pre 5 A 6 N pre 5 A 11 N pre 5 NO 4 N pre 5 NO 0-10 N pre 5 NO 0-10 N pre 5 A I.35 N pre 5 5 pole a) nebo b) Jeli zaškrtnut o pak A jinak prázdný string

11 prehledosvc.pre.name.fir prehledosvc.pre.name.tit prehledosvc.pre.adr.str prehledosvc.pre.adr.num prehledosvc.pre.adr.pnu prehledosvc.pre.adr.cit prehledosvc.pre.adr.cnt prehledosvc.zal.ved prehledosvc.zal.vz prehledosvc.zal.dp prehledosvc.zal.np Příjmení poslat - Jméno poslat - Titul poslat - ulice poslat - č.p. poslat - psč poslat obec poslat stát Pro r činnost hlavní nebo vedlejší Nejnižší měsíční vyměřovací základ Nejnižší měsíční záloha na pojistné na DP Nejnižší měsíční pojistné na NP OSVČ A I.24 N pre 5 A 1-10 N pre 5 I.48 N pre N pre 5 11 N Jeli C pak kontrola na 5 číslic pre N pre 5 A 2 N číselník pre kratka státu A 1 N zal H nebo V 6 N 6 N (A) zal N 6 N (A) pre N 6 N (A) zal prehledosvc.zal.cel Celkem N 6 N (A) výpočet zal Prehledosvc.zal.pri Prehledosvc.dat.dre Prehledosvc.pri.poc Přihláška k účasti na DP A přihlášen, N - nepřihlášen Datum vyplnění formuláře Počet příloh Číslice jako 5 aokr. na celé číslo 6 aokr. na celé číslo 6 aokr. na celé číslo 6 aokr. na celé číslo 6 A 1 A zal A nebo N 8 D 10 A dat 9 N 1 N pri 9 Nabízena jsou nezaškrtn utá pole Pokud je zaškrnuto zal.ved, pak je povinnost vyplnění Pokud je zaškrnuto zal.ved, pak je povinnost vyplnění Pokud je zaškrnuto zal.ved, pak je povinnost vyplnění Pokud je zaškrnuto zal.ved, pak je povinnost vyplnění Ano= A, Ne= N

12 Prehledosvc.pri.img.nazev Prehledosvc.pri.img.typ Prehledosvc.pri.img.base6 4data řetězec, př. 2 Název souboru přílohy Přípona (typ) souboru přílohy Binární poba příloha zakódovaná base64 25 N pri 3 N pri 3MB N pri Možnost vložit přílohu Možnost vložit přílohu Možnost vložit přílohu

13 3.2.1 Datové typy typ A N Význam alfaznaky (A -, a-z) + ŠŚŤŽŹšśťžźŁĄŞŻłąşĽľżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőöřůúűüýţ číslo - znaky 0-9, nesmí začínat nulou A alfaznaky A a znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítko (/), zpětné lomítko (\) alfaznaky A a numerické znaky (0-9) alfaznaky A, numerické znaky N a znaménka N0 číslo - znaky 0-9, může začínat nulou D ND datum ve formátu unice RRRR-MM-DD (nebo ve formátu D.M.rrrr) číslo - znaky 0-9, může obsahovat znaménko jako první znak a des. tečku (nebo des. čárku) 3.3 Struktura datové věty (přehled OSVČ) prázdný příklad <OSVC xmlns=""> <prehledosvc dep="" for=""> <client rok="" dat="" bno="" den=""> <name sur="" fir="" tit="" /> <adr str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" /> <vs /> <druc /> <zahc /> <por /> <meldat /> <melozn /> <pov /> <pau paud="" /> <ucz /> <uck /> </client> <vedc zam=""> <du ="" do="" /> <rp ="" do="" /> <vs ="" do="" /> <nd ="" do="" /> <vt ="" do="" /> <du1 ="" do="" /> <rp1 ="" do="" /> <vs1 ="" do="" /> <nd1 ="" do="" /> <vt1 ="" do="" /> </vedc> <spo bno="" den=""> <name sur="" fir="" tit="" /> <adr str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" /> </spo> <pvv pri="" vyd="" roz=""> <mesc h="" v="" /> <mesv h="" v="" /> <mesp /> <pov h="" v="" /> <vvz h="" v="" /> <dvz h="" v="" />

14 <mvz /> <uvz /> <poj /> <zal /> <ned /> </pvv> <pre vra="" kam=""> <m1 /> <m2 /> <m3 /> <m4 /> <m5 /> <m6 /> <m7 /> <m8 /> <m9 /> <m10 /> <m11 /> <m12 /> <iban /> <bs pu= cu="" kb="" ss="" vs="" /> <name sur="" fir="" tit="" /> <adr str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" /> </pre> <zal ved="" vz="" dp="" np="" cel="" pri="" /> <dat dre="" /> <pri poc=""> <img nazev="" typ="" base64data="" /> </pri> </prehledosvc> </OSVC> </GovTalkMessage> 3.4 Pepisování a šifrování datových vět Systémy pro zpracování pání v ČSS, na kterých jsou datové věty po rozšifrování načítány, pporuje několik typů kódování XML datových vět. Některé z těchto typů kódování (zejména typy UTF-??) jsou rozpoznávány tzv. Byte Order Marks (dále jen BOM). BOM hraje důležitou roli při načítání XML parsery na straně ČSS. tohoto důvu je vhné BOM zahrnovat při těchto kódováních do digitálního ppisu. Například součástí digitálního ppisu obsahující datovou větu v kódování UTF-8 bude vypadat následovně (žlutě je zvýrazněný BOM): : EF BB BF 3C 3F 78 6D 6C F 6E <?xml version : 3D E E 63 6F E 67 3D ="1.0" encing= : D F 3E 0A 3C D "UTF-8"?> <Messa 3.5 pracování výstupů transakce CSS_OSVC_PRE Výstupy transakce CSS_OSVC_PRE jsou syntakticky shné s výstupy transakcí CSS_RELDP a CSS_PRIHL. Popisy jsou k dispozici na stránkách ČSS. * ,vk

15

Název atributu Popis Dat. typ Délka Povinnost Kontroly Element Hodnota Sekce na Pole na formuláři/

Název atributu Popis Dat. typ Délka Povinnost Kontroly Element Hodnota Sekce na Pole na formuláři/ DATOVÁ VĚTA PŘEHLED OSVC 2014 - V 2.7 (1) POPIS ÚDAJU DATOVÉ VĚTY (atributy odpovídající částce/sumě jsou všechny typu NN nebo ND délky 1-d) OSVČ podání musí obsahovat jen jeden formulář prehledosvc. Atribut

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi Verze: 1.6h Datum verze: 18. 4. 2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - penzijních

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro, Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo CZ 2 Rodné číslo 3 DAP ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího

Více

11. Chybová hlášení PVS. RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP.

11. Chybová hlášení PVS. RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP. 11. Chybová hlášení PVS Poslední kapitola příručky k programu Podání PVS obsahuje seznam všech možných chybových hlášení, která může vrátit Portál veřejné správy v případě neúspěchu elektronického podání.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Jak číst protokol o zpracování e - Podání zaslaného prostřednictvím datové schránky

Jak číst protokol o zpracování e - Podání zaslaného prostřednictvím datové schránky Jak číst protokol o zpracování e - Podání zaslaného prostřednictvím datové schránky Přijaté e - Podání Zamítnuté e - Podání (zde je přidána sekce Error s popisem chyby) Zde je zobrazeno číslo chyby. Seznam

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

KALKTISK. NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 2013 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.02.2014

KALKTISK. NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 2013 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.02.2014 KALKTISK NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 213 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.2.214 Obsah Proč grafický tisk Rychlý start odzkoušení tisku Vlastnosti formuláře účetního dokladu

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví...

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví... Technický manuál (Pracovní verze k 10.12.2009) Slovník pojmů... 5 A. Datové prvky a jejich struktura... 5 Struktura komunikační obálky... 6 Identifikátory... 6 Identifikátor přenosu... 6 Identifikace ÚJ...

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Nároky na provoz... 2. Instalace aktualizací... 2. Aktualizace 228... 3. Aktualizace 227... 10. Nové formuláře - připravujeme...

Nároky na provoz... 2. Instalace aktualizací... 2. Aktualizace 228... 3. Aktualizace 227... 10. Nové formuláře - připravujeme... SOFTWARE TAXOFF Nároky na provoz... 2 Instalace aktualizací... 2 Aktualizace 228... 3 Aktualizace 227... 10 Nové formuláře - připravujeme... 16 Aktualizace 226... 17 Nové formuláře - připravujeme... 21

Více

Verze č. 1: 31. října 2014. Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA

Verze č. 1: 31. října 2014. Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA Verze č. 1: 31. října 2014 Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA Souhrn Systém Elektronického exekučního příkazu (EEP) je označován soubor XML dokumentů, které byly vytvořeny v návaznosti na změnu 49

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum vydání: duben 2014 Poslední aktualizace: duben 2015 Přehled aktualizací POŘADÍ DATUM AKTUALIZACE strana OBSAH ZMĚN 1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Implementační manuál PayU pro developery

Implementační manuál PayU pro developery 2.2 Implementační manuál PayU pro developery www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění provozu platební brány 2.1 Začínáme, testujeme 2.2 Aktivace e-shopů 2.3 Jak vypadá akvizice e-shopů developera?

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu:

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu: I. O programu MZDY: 2 Tento program je určen pro zpracování mzdové agendy malých i velkých organizací v rozsahu do až 2000 zaměstnanců. Přestože program je 32-bitovou aplikací, funguje i v prostředí 64-bitového

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více