Dokumentace pro vývojáře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace pro vývojáře"

Transkript

1 Dokumentace pro vývojáře (úprava pro rok 2007) Obsah 1. ÚVOD SLUŽBA CSS A JEJÍ TRSAKCE OSVC_PRE Údaje v GovTalk obálce SYSTÉM PRO PRACOVÁNÍ DAT Datové rozhraní transakce OSVC_PRE (CSS_OSVC_PRE) Popis prvků obálky datové věty Struktura datové věty (přehled OSVČ) - obsah elementu GovTalkMessage/By/Message/By (zašifrovaný) Datové typy Struktura datové věty (přehled OSVČ) prázdný příklad Pepisování a šifrování datových vět pracování výstupů transakce CSS_OSVC_PRE ÚVOD Tento dokument je popisem implementace služby OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení. Dokumentace je určena pro vývojáře aplikací, kteří chtějí do svých programů zabudovat elektronické zasílání přehledů OSVČ České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím transakční části PVS. 2. SLUŽBA CSS A JEJÍ TRSAKCE OSVC_PRE Služba OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení je již třetí službou v pořadí, jejímž provozovatelem je Česká správa sociálního zabezpečení. Hlavním a zatím jediným účelem služby je možnost pávání elektronických přehledů OSVČ. Služba OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení má zatím jedinou implementovanou transakci s identifikátorem CSS_OSVC_PRE (obsah elementu CLASS v GovTalk obálce). 2.1 Údaje v GovTalk obálce

2 Následuje výčet a kombinace údajů v GovTalk obálce v případě užití transakce CSS_OSVC_PRE. Údaj v obálce GovTalkMessage/Header/MessageDetails/Class Hnota údaje CSS_OSVC_PRE může nabývat jediné hnoty a to: vars v případech použití služeb p účty občana nebo jeho zástupce GovTalkMessage/GovTalkDetails/Keys/Key Vlastní hnoty známých údajů jsou vkládány přesně tak, jak byly zadány při registraci popř. při přihlášení ke službě. 3. SYSTÉM PRO PRACOVÁNÍ DAT Systém zpracování dat pro službu OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení plní následující funkce: Přijetí elektronického pání a potvrzení doručení transakčního jádra PVS Kontrola správnosti obálky, rozšifrování zprávy, kontrola digitálního ppisu Kontrola oprávněnosti pání na ČSS (nutná registrace na ČSS) aslání výsledku zpracování zpět do transakčního jádra PVS

3 3.1Datové rozhraní transakce OSVC_PRE (CSS_OSVC_PRE) Struktura vstupního dokumentu následuje příklad GovTalk obálky včetně obálky datové věty. <GovTalkMessage xmlns= > <EnvelopeVersion>2.0</EnvelopeVersion> <Header> <MessageDetails> <Class>CSS_OSVC_PRE</Class> <Qualifier>request</Qualifier> <Function>submit</Function> <TransactionID /> <AuditID /> <CorrelationID /> <ResponseEndPoint /> <Transformation>XML</Transformation> </MessageDetails> <SenderDetails> <IDAuthentication/> </SenderDetails> </Header> <GovTalkDetails> <Keys/> </GovTalkDetails> <By> 1.1http://www.cssz.cz/XMLSchema/emp/envelope<Message version= xmlns=""> <Header> <Signature xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64"> MIICEAYJKoIhvcNAQcDoIICATCCAf0CAQAxgc.</Signature> <Vendor pructname="vendor01" version="1.0" /> </Header> <By encrypted= yes contentencing= gzip > MIICEAYJKoIhvcNAQcDoIICATCCAf0CAQAxgc YwgcMCAQAwbTBfMQswCQYDVQQG TlpA +Pjhkg== </By> </Message> </By> </GovTalkMessage>

4 3.1.1 Popis prvků obálky datové věty Název elementu Povinný údaj Popis elementu Message A Identifikace dokumentu v rámci ČSS (interní obálka). Obálka pro elektronická pání ČSS je kvalifikována jmenným prostorem version A Verze obálky a struktury datové věty určené pro ČSS. Hnota současné verze je 1.1. Hnota popisuje použitou strukturu obálky. Header A Hlavička obálky pro DIS server. Signature A Element obsahuje digitální ppis datové věty (vlastního přehledu OSVČ) Vendor A Informace o pruktu, který dokument vygeneroval. Hnoty jsou uvedeny v atributech: pructname="název pruktu" version="verze pruktu" By A Vlastní zašifrovaná data uložená ve formátu base64 encrypted A Označuje, zda je datová věta zašifrována. V současné verzi (1.1) je šifrování povinné, a tedy encrypted musí být nastaveno na hnotu yes. contentencing A Označuje zda je obsah (datová věta) zašifrována v komprimované formě nebo v čisté formě. Atribut může nabývat hnot gzip a raw.

5 3.2 Struktura datové věty (přehled OSVČ) - obsah elementu GovTalkMessage/By/Message/By (zašifrovaný) Obsah elementu Message/By (zašifrovaný) následující: Datová věta Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 (Aktualizace dne měny oproti datové větě pro rok 2005 jsou v sekci 2, položky 13-16). (pro rok 2007 aktualizace dne měna oproti předchozím rokům je v údaji prehledosvc.vedc.zam, sekce 3) Název atributu Prehledosvc.for prehledosvc.dep prehledosvc. client.rok Popis obsahuje nebo prehledosvc číslo okresu (org. Jednotky ČSS) rok pání přehledu Da t. typ Dél ka Povinn ost Kontroly Eleme nt A 11 A hlava N 3 A číselník hlava Hnota prehledo svc Číslo OSS N0 4 A hlava 2006 Sekce na formul áři prehledosvc. client.dat datum pání hlava "není" prehledosvc.client.bno rné číslo N A kontr. RČ (EČP a dat. naroz.) není 9 client 1 prehledosvc.client.den Narozen D 10 A client 1/4 prehledosvc.client.name.s ur Příjmení A 1-35 A client 1/1 prehledosvc.client.name.fir Jméno A 1-24 A client 1/2 prehledosvc.client.name.tit Titul A 1-10 N client 1/3 prehledosvc.client.name.te l prehledosvc.client.adr.str prehledosvc.client.adr.num prehledosvc.client.adr.pnu prehledosvc.client.adr.cit prehledosvc.client.adr.cnt Telefon N 1-9 N client 1 trvalý pobyt ulice trvalý pobyt - č.p. trvalý pobyt - psč trvalý pobyt obec trvalý pobyt stát 1-48 N client A client 1 11 A Jeli cnt="c" pak kontrola na 5 číslic client A client 1 A 2 N číselník client kratka státu 1 Pole na formuláři / poznámk a Kód příslušné OSS "Vloží program" Datum narození

6 prehledosvc.client.vs prehledosvc.client.zahc prehledosvc.client.druc prehledosvc.client.por prehledosvc.client.meldat prehledosvc.client.melozn prehledosvc.client.pov prehledosvc.client.pau prehledosvc.client.paud prehledosvc.client.ucz prehledosvc.client.uck prehledosvc.vedc.zam prehledosvc.vedc.du. prehledosvc.vedc.du.do prehledosvc.vedc.rp. variabilní symbol OSVČ datum posledního zahájení CVČ Druh činnosti H -hlavní, V - vedlejší a S souběh hlavní a vedlejší Daňový poradce Lhůta pro předložení DP - datum Datum oznámení prloužení lhůty DP Povinnost pávat daňové přiznání Jsem polplatníkem daně z příjmu stanovené paušální částkou Datum protokolu o paušální částce Účtování v hosp. roce V přehledu OSVČ 2006 se nevyužívá aměstnání s příjmem nad 96000,- nárok na výplatu IČ nebo I nebo mi byl přiznán S nárok na výplatu IČ nebo I nebo mi byl přiznán S do nárok na RP nebo příspěvek při péči o blízkou N0 8 A client 1 D 10 A client 2/14 A 1 A client 2/9 A 1 A client A nebo N 2/10 client 2/15 Ano= A, Ne= N Prlouže no do dne client 2/15 e dne A 1 A client A nebo N 2/11 A 1 A client A nebo N 2/12 client 2/16 A 1 N client 2/ A 1 N vedc.z am vedc.d u vedc.d u A nebo N 3 3/17 3/17 do vedc.rp 3/18-1 Ano= A, Ne= N Ano= A, Ne= N Ano= A, Ne= N nevyužívá se Ano= A, Ne= N

7 prehledosvc.vedc.rp.do prehledosvc.vedc.vs. prehledosvc.vedc.vs.do prehledosvc.vedc.nd. prehledosvc.vedc.nd.do prehledosvc.vedc.vt. prehledosvc.vedc.vt.do prehledosvc.vedc.du1. prehledosvc.vedc.du1do prehledosvc.vedc.rp1. prehledosvc.vedc.rp1.do prehledosvc.vedc.vs1. prehledosvc.vedc.vs1.do prehledosvc.vedc.nd1. prehledosvc.vedc.nd1.do prehledosvc.vedc.vt1. nárok na RP nebo příspěvek při péči o blízkou Vojenská nebo civilní služba Vojenská nebo civilní služba do Nezaopatřený m dítětem Nezaopatřený m dítětem do Vazba nebo trest nětí svoby Vazba nebo trest nětí svoby do nárok na výplatu IČ nebo I nebo mi byl přiznán S nárok na výplatu IČ nebo I nebo mi byl přiznán S do nárok na RP nebo příspěvek při péči o blízkou nárok na RP nebo příspěvek při péči o blízkou Vojenská nebo civilní služba Vojenská nebo civilní služba do Nezaopatřený m dítětem Nezaopatřený m dítětem do Vazba nebo trest nětí svoby vedc.rp 3/18-1 do vedc.v s vedc.v s vedc.n d vedc.n d 3/19-1 3/19-1 do 3/20-1 3/20-1 do vedc.vt 3/21-1 vedc.vt 3/21-1 do vedc.d u vedc.d u 3/17-2 3/17-2 do vedc.rp 3/18-2 vedc.rp 3/18-2 do vedc.v s vedc.v s vedc.n d vedc.n d 3/19-2 3/19-2 do 3/20-2 3/20-2 do vedc.vt 3/21-2 prehledosvc.vedc.vt1.do Vazba nebo vedc.vt 3/21-2 do

8 prehledosvc.spo.bno prehledosvc.spo.name.sur prehledosvc.spo.name.fir prehledosvc.spo.name.tit prehledosvc.spo.den prehledosvc.spo.adr.str prehledosvc.spo.adr.num prehledosvc.spo.adr.pnu prehledosvc.spo.adr.cit prehledosvc.spo.adr.cnt trest nětí svoby do Rné číslo osoby Příjmení osoby Jméno osoby Titul osoby Datum narození osoby adresa osoby ulice adresa osoby - č.p. adresa osoby - psč adresa osoby obec adresa osoby stát N N kontr. RČ (EČP a dat. naroz.) spo 7 A 1-35 N spo 7 A 1-24 N spo 7 A 1-10 N spo 7 spo N spo N spo 7 N 5 N Jeli C pak kontrola na 5 číslic spo N spo 7 A 2 N číselník client kratka státu prehledosvc.pvv.pri Příjmy ND 13 N pvv 4/22 prehledosvc.pvv.vyd Výdaje ND 13 N pvv 4/23 prehledosvc.pvv.roz prehledosvc.pvv.mesc.h prehledosvc.pvv.mesc.v prehledosvc.pvv.mesv.h Příjmy po počtu výdajů Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem hlavníí Počet měsíců OSVČ (spolupráce) celkem vedlejší Počet měsíců OSVČ (spolupráce) po počtu měsíců ND 13 A N0 2 A N0 2 A N0 2 A výdaj>príj em, pak=0 Kontrola 0-12 měsíců Kontrola 0-12 měsíců Kontrola 0-12 měsíců 7 pvv 4/24 pvv 4/25 pvv 4/25 Pvv 4/25a

9 prehledosvc.pvv.mesv.v prehledosvc.pvv.mesp prehledosvc.pvv.pov.h prehledosvc.pvv.pov.v prehledosvc.pvv.vvz.h prehledosvc.pvv.vvz.v prehledosvc.pvv.dvz.h prehledosvc.pvv.dvz.v prehledosvc.pvv.mvz prehledosvc.pvv.uvz nemoci, vojenské služby at. - hlavní Počet měsíců SVČ (spolupráce) po počtu měsíců nemoci, vojenské služby at. vedlejší Průměrný měsíční příjem Příjmy po počtu výdajů - hlavní Příjmy po počtu výdajů - vedlejší Vypočtený vyměřovací základ - hlavní Vypočtený vyměřovací základ - vedlejší Dílčí vyměřovací základ - hlavní Dílčí vyměřovací základ - vedlejší Minimální vyměřovací základ Určený vyměřovací základ N0 2 A Kontrola 0-12 měsíců pvv 4/25a ND 13 A výpočet pvv 4/26 ND 13 A výpočet pvv 4/26a-1 Hlavní činnost ND 13 A výpočet pvy 4/26a-2 Vedlejší činnost ND 9 A výpočet pvv ND 9 A výpočet pvv ND 9 N výpočet pvv ND 9 N výpočet pvy N 9 A výpočet pvv N 9 A výpočet pvv prehledosvc.pvv.poj Pojistné ND 9 A výpočet pvv aokr. na celé číslo 4/27-1 aokr. na celé číslo 4/27-2 aokr. na celé číslo aokr. na celé číslo aokr. na celé číslo 4/28 aokr. na celé číslo 4/29 aokr. na celé číslo 4/30 prehledosvc.pvv.zal Úhrn záloh ND 9 A výpočet pvv 4/31 prehledosvc.pvv.ned prehledosvc.pre.vra prehledosvc.pre.kam Rozdíl mezi pojistným a zálohaminedoplatek/pře platek ve výši vrátit Vrátit jak S složenkou, U - na účet ND 9 A výpočet pvv 4/32 ND 9 N pre 5 A 1 N pre S nebo U 5/a,b Hlavní činnost Vedlejší činnost 4/27a-1 Hlavní činnost 4/27a-2 Vedlejší činnost ve výši Mže být zaškrtnut o pouze jedno

10 prehledosvc.pre.m1 prehledosvc.pre.m2 prehledosvc.pre.m3 prehledosvc.pre.m4 prehledosvc.pre.m5 prehledosvc.pre.m6 prehledosvc.pre.m7 prehledosvc.pre.m8 prehledosvc.pre.m9 prehledosvc.pre.m10 prehledosvc.pre.m11 prehledosvc.pre.m12 prehledosvc.pre.iban prehledosvc.pre.bs.pu prehledosvc.pre.bs.cu prehledosvc.pre.bs.kb prehledosvc.pre.bs.ss prehledosvc.pre.bs.vs prehledosvc.pre.name.sur přeplatku 1 přeplatku 2 přeplatku 3 přeplatku 4 přeplatku 5 přeplatku 6 přeplatku 7 přeplatku 8 přeplatku 9 přeplatku 10 přeplatku 11 přeplatku 12 IB mezinární číslo účtu Bankovní spojení pro přeplatek - předčíslí účtu Bankovní spojení pro přeplatek - číslo účtu Bankovní spojení pro přeplatek kód banky Bankovní spojení pro přeplatek SS Bankovní spojení pro přeplatek VS poslat - A 1 N pre A nebo X nebo prázdný string 24 N Pre 5 A 6 N pre 5 A 11 N pre 5 NO 4 N pre 5 NO 0-10 N pre 5 NO 0-10 N pre 5 A I.35 N pre 5 5 pole a) nebo b) Jeli zaškrtnut o pak A jinak prázdný string

11 prehledosvc.pre.name.fir prehledosvc.pre.name.tit prehledosvc.pre.adr.str prehledosvc.pre.adr.num prehledosvc.pre.adr.pnu prehledosvc.pre.adr.cit prehledosvc.pre.adr.cnt prehledosvc.zal.ved prehledosvc.zal.vz prehledosvc.zal.dp prehledosvc.zal.np Příjmení poslat - Jméno poslat - Titul poslat - ulice poslat - č.p. poslat - psč poslat obec poslat stát Pro r činnost hlavní nebo vedlejší Nejnižší měsíční vyměřovací základ Nejnižší měsíční záloha na pojistné na DP Nejnižší měsíční pojistné na NP OSVČ A I.24 N pre 5 A 1-10 N pre 5 I.48 N pre N pre 5 11 N Jeli C pak kontrola na 5 číslic pre N pre 5 A 2 N číselník pre kratka státu A 1 N zal H nebo V 6 N 6 N (A) zal N 6 N (A) pre N 6 N (A) zal prehledosvc.zal.cel Celkem N 6 N (A) výpočet zal Prehledosvc.zal.pri Prehledosvc.dat.dre Prehledosvc.pri.poc Přihláška k účasti na DP A přihlášen, N - nepřihlášen Datum vyplnění formuláře Počet příloh Číslice jako 5 aokr. na celé číslo 6 aokr. na celé číslo 6 aokr. na celé číslo 6 aokr. na celé číslo 6 A 1 A zal A nebo N 8 D 10 A dat 9 N 1 N pri 9 Nabízena jsou nezaškrtn utá pole Pokud je zaškrnuto zal.ved, pak je povinnost vyplnění Pokud je zaškrnuto zal.ved, pak je povinnost vyplnění Pokud je zaškrnuto zal.ved, pak je povinnost vyplnění Pokud je zaškrnuto zal.ved, pak je povinnost vyplnění Ano= A, Ne= N

12 Prehledosvc.pri.img.nazev Prehledosvc.pri.img.typ Prehledosvc.pri.img.base6 4data řetězec, př. 2 Název souboru přílohy Přípona (typ) souboru přílohy Binární poba příloha zakódovaná base64 25 N pri 3 N pri 3MB N pri Možnost vložit přílohu Možnost vložit přílohu Možnost vložit přílohu

13 3.2.1 Datové typy typ A N Význam alfaznaky (A -, a-z) + ŠŚŤŽŹšśťžźŁĄŞŻłąşĽľżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőöřůúűüýţ číslo - znaky 0-9, nesmí začínat nulou A alfaznaky A a znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítko (/), zpětné lomítko (\) alfaznaky A a numerické znaky (0-9) alfaznaky A, numerické znaky N a znaménka N0 číslo - znaky 0-9, může začínat nulou D ND datum ve formátu unice RRRR-MM-DD (nebo ve formátu D.M.rrrr) číslo - znaky 0-9, může obsahovat znaménko jako první znak a des. tečku (nebo des. čárku) 3.3 Struktura datové věty (přehled OSVČ) prázdný příklad <OSVC xmlns=""> <prehledosvc dep="" for=""> <client rok="" dat="" bno="" den=""> <name sur="" fir="" tit="" /> <adr str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" /> <vs /> <druc /> <zahc /> <por /> <meldat /> <melozn /> <pov /> <pau paud="" /> <ucz /> <uck /> </client> <vedc zam=""> <du ="" do="" /> <rp ="" do="" /> <vs ="" do="" /> <nd ="" do="" /> <vt ="" do="" /> <du1 ="" do="" /> <rp1 ="" do="" /> <vs1 ="" do="" /> <nd1 ="" do="" /> <vt1 ="" do="" /> </vedc> <spo bno="" den=""> <name sur="" fir="" tit="" /> <adr str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" /> </spo> <pvv pri="" vyd="" roz=""> <mesc h="" v="" /> <mesv h="" v="" /> <mesp /> <pov h="" v="" /> <vvz h="" v="" /> <dvz h="" v="" />

14 <mvz /> <uvz /> <poj /> <zal /> <ned /> </pvv> <pre vra="" kam=""> <m1 /> <m2 /> <m3 /> <m4 /> <m5 /> <m6 /> <m7 /> <m8 /> <m9 /> <m10 /> <m11 /> <m12 /> <iban /> <bs pu= cu="" kb="" ss="" vs="" /> <name sur="" fir="" tit="" /> <adr str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" /> </pre> <zal ved="" vz="" dp="" np="" cel="" pri="" /> <dat dre="" /> <pri poc=""> <img nazev="" typ="" base64data="" /> </pri> </prehledosvc> </OSVC> </GovTalkMessage> 3.4 Pepisování a šifrování datových vět Systémy pro zpracování pání v ČSS, na kterých jsou datové věty po rozšifrování načítány, pporuje několik typů kódování XML datových vět. Některé z těchto typů kódování (zejména typy UTF-??) jsou rozpoznávány tzv. Byte Order Marks (dále jen BOM). BOM hraje důležitou roli při načítání XML parsery na straně ČSS. tohoto důvu je vhné BOM zahrnovat při těchto kódováních do digitálního ppisu. Například součástí digitálního ppisu obsahující datovou větu v kódování UTF-8 bude vypadat následovně (žlutě je zvýrazněný BOM): : EF BB BF 3C 3F 78 6D 6C F 6E <?xml version : 3D E E 63 6F E 67 3D ="1.0" encing= : D F 3E 0A 3C D "UTF-8"?> <Messa 3.5 pracování výstupů transakce CSS_OSVC_PRE Výstupy transakce CSS_OSVC_PRE jsou syntakticky shné s výstupy transakcí CSS_RELDP a CSS_PRIHL. Popisy jsou k dispozici na stránkách ČSS. * ,vk

15

Název atributu Popis Dat. typ Délka Povinnost Kontroly Element Hodnota Sekce na Pole na formuláři/

Název atributu Popis Dat. typ Délka Povinnost Kontroly Element Hodnota Sekce na Pole na formuláři/ DATOVÁ VĚTA PŘEHLED OSVC 2014 - V 2.7 (1) POPIS ÚDAJU DATOVÉ VĚTY (atributy odpovídající částce/sumě jsou všechny typu NN nebo ND délky 1-d) OSVČ podání musí obsahovat jen jeden formulář prehledosvc. Atribut

Více

Dokumentace pro vývojáře

Dokumentace pro vývojáře Dokumentace pro vývojáře Obsah 1. ÚVOD... 2 2. SLUŽBA CSSZ A JEJÍ TRANSAKCE OSVC_PRE... 2 2.1 Údaje v GovTalk obálce... 2 3. SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ DAT... 2 3.1 Datové rozhraní transakce OSVC_PRE (CSSZ_OSVC_PRE)...

Více

Název atributu Popis Dat. typ Délka Povinnost Kontroly Element Hodnota Sekce na Pole na formulá i/

Název atributu Popis Dat. typ Délka Povinnost Kontroly Element Hodnota Sekce na Pole na formulá i/ DATOVÁ V TA P EHLED OSVC 20132 - V0 (1) POPIS ÚDAJU DATOVÉ V TY (atributy odpovídající ástce/sum jsou všechny typu NN nebo ND délky 1-d) OSV podání musí obsahovat jen jeden formulá prehledosvc. Atribut

Více

Typ Délka Popis xmlns OSVC/xmlns A L2 31 Konstanta XML namespace version OSVC/version A N, ZM

Typ Délka Popis xmlns OSVC/xmlns A L2 31 Konstanta XML namespace version OSVC/version A N, ZM DATOVÁ VĚTA PŘEHLED OSVC 2016 - V 1.0 Datová věta OSVC16 musí v souladu se specifikací xml datové struktury začínat A) Následuje

Více

Typ Délka Popis xmlns OSVC/xmlns A L2 31 Konstanta XML namespace version OSVC/version A N, ZM

Typ Délka Popis xmlns OSVC/xmlns A L2 31 Konstanta XML namespace version OSVC/version A N, ZM DATOVÁ V TA P EHLED OSVC 20145 - V 2.73.0 (DV BYLA AKTUALIZOVÁNA DNE 9.12.2015 PO KONZULTACI S DODAVATELEM) Datová v ta OSVC15 musí v souladu se specifikací xml datové struktury za ínat

Více

PŘEHLED OSVČ za rok 2014 vykonávajících pouze hlavní SVČ

PŘEHLED OSVČ za rok 2014 vykonávajících pouze hlavní SVČ Zadání pro programátory Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 N_OSVC lokální aplikace Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 Údaje Přehledu 2014 Dle FU(kont): Oznámil daň. p.: Měl podat

Více

Jak číst protokol o zpracování e - Podání zaslaného prostřednictvím datové schránky

Jak číst protokol o zpracování e - Podání zaslaného prostřednictvím datové schránky Jak číst protokol o zpracování e - Podání zaslaného prostřednictvím datové schránky Přijaté e - Podání Zamítnuté e - Podání (zde je přidána sekce Error s popisem chyby) Zde je zobrazeno číslo chyby. Seznam

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Centrum pošty informace pro integrované aplikace

Centrum pošty informace pro integrované aplikace Centrum pošty informace pro integrované aplikace Centrum pošty poskytuje ostatním aplikacím datové rozhraní (databázové view) obsahující informace dle následující tabulky: atribut typ Zdroj popis DatumVypisu

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Petr BERNÝ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Petr BERNÝ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Petr BERNÝ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Elektronická podání na portálu veřejné správy Petr Berný Bakalářská práce

Více

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY pro Citibank Europe plc, organizační

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 dz_12ossz_pok.pdf Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Finanční zpravodaj. Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj. Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 11. Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016. 2 Finanční zpravodaj 4/2016 2

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci OBSAH Zadání jednorázového příkazu k úhradě... Kliknutím na text 2 se rychle Vyplnění formuláře... dostanete na 3 požadovanou Autorizace... stránku 4 Zadání

Více

11. Chybová hlášení PVS. RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP.

11. Chybová hlášení PVS. RELDP neodpovídá odesílateli Variabilní symbol v hlavičce <> variabilní symbol v RELDP nebo IČ v hlavičce <> IČ v RELDP. 11. Chybová hlášení PVS Poslední kapitola příručky k programu Podání PVS obsahuje seznam všech možných chybových hlášení, která může vrátit Portál veřejné správy v případě neúspěchu elektronického podání.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno uveďte název příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (dále

Více

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s pojišťovnami

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s pojišťovnami ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s pojišťovnami Verze: 1.4h Datum verze: 18.1.2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - pojišťoven, v

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM

INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM PLATBY PŘÍSPĚVKU PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ A DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ ZAMĚSTNAVATELEM Upozornění na nová pravidla pro úhrady příspěvků platná od 1. 10. 2015: Zavádíme

Více

FORMÁT DAT HLÁŠENKY. Hlavička s kódováním by vypadala takto: Základní hlavička musí být uvedena vždy:

FORMÁT DAT HLÁŠENKY. Hlavička s kódováním by vypadala takto: <?xml version=1.0 encoding=utf-8?> Základní hlavička musí být uvedena vždy: FORMÁT DAT HLÁŠENKY Data se posílají v xml formátu podle níže uvedené struktury dokumentu. Je třeba zajistit na straně aplikace kontrolu na povinné údaje! Záleží na Vás, jestli máte nastavenou kontrolu

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci OKsystem a.s. 2015 Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 POPIS SLUŽBY... 3 2.1 Forma a struktura rozhraní... 3 2.2 Dostupnost služby...

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

verze platná od

verze platná od Klientský formát pro QR platbu v KB verze platná od 1.7.2017 1/7 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Základní pojmy... 3 1.3 Obchodní využití QR platby... 3 2 Popis formátu pro tvorbu QR platby...

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Nastavení Internet Banky pro export a import do účetnictví

Nastavení Internet Banky pro export a import do účetnictví Nastavení Internet Banky pro export a import do účetnictví Obsah Nastavení Internet Banky pro účetní systémy... 3 Import transakcí z účetnictví do Internet Banky...4 Export výpisů z Internet Banky do účetnictví...6

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ

Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ Nemocenské pojištění OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Vyměřovacím základem pro výpočet dávky nemocenského

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

1 Import platebních příkazů

1 Import platebních příkazů Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání dat s účetními systémy. Jedná se o následující služby: Import platebních příkazů Platební příkazy automaticky vygenerované účetním

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 Multiash 3.2 MULTIASH 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 Podpora služby Multiash Web: http://www.csas.cz/multicash Multiash 3.2 bsah pro Multicash...2 1.1. becné podmínky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3.

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Schéma procesu podávání návrhů projektů (NP) Vyhlášení veřejné soutěže Vyplnění NP v aplikaci GRIS Přiložení příloh k NP v aplikaci GRIS

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

Technický popis struktury ABO formátu pro programátory

Technický popis struktury ABO formátu pro programátory Technický popis struktury ABO formátu pro programátory Formát ABO Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle

Více

Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Instrukce mzdové účtárně pro placení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění u AXA penzijního fondu a. s.

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1 Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání

Více

Multicash. Interface pro účetní systémy Verze

Multicash. Interface pro účetní systémy Verze Multicash Interface pro účetní systémy Verze 0.00 16.6.2011 2 Obsah: 1. Soubory z účetních systemů do Multicash... 3 1.1. Popis typů polí... 3 1.2. Formát přenášených dat : tuzemské platby MultiCash MMB...

Více

Podrobný popis GovTalk obálky

Podrobný popis GovTalk obálky Transakční část portálu veřejné správy Podrobný popis GovTalk obálky (GovTalk Message Envelope) verze 2.3 Vypracoval Verze Datum Poznámka GSO Team 2.1 10.06.2003 Vytvoření upravené verze dokumentace pro

Více

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD 3 FORMÁT SOUBORŮ. 4 FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ... 6 FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ.... 8 TABULKY POVOLENÝCH

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce A1 - KMAS/KMAS ČR 1. Registrační číslo žádosti žadatel. 2. Datum přijetí žádosti

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - u okresní, v Praze Pražské, v. ý, opravný - V K tohoto tiskopisu. Variabilní symbol - ou OSSZ. A.

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Oznámení FATCA Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od 23. 10. 2010 1/5 1 Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu... 2 1.2 Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem... 2 1.3 Kontrola limitů a přístupů...

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi Verze: 1.6h Datum verze: 18. 4. 2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - penzijních

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ 5466_3.pdf Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z otisk podacího razítka fi nančního úřadu 0a Vyúčtování řádné

Více

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od UST- 36 verze 5 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Novinky e - Podání v ČSSZ

Novinky e - Podání v ČSSZ Novinky e - Podání v ČSSZ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Petra Langová oddělení systémové integrace a projektového řízení Konference ISSS 6. - 7. dubna 2009 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ elektronizace

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Na vstupní stránce DT 8 se vyberou/zadají následující údaje: 1. Název obce (pokud žádá obec) - vloží se alespoň počátek

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace Česká republika Vlastník: Logica Czech Republic s.r.o. Page 1 of 10 Česká republika Obsah 1. Úvod...3 2. Východiska a postupy...4 2.1 Způsob dešifrování a ověření sady přístupových údajů...4 2.2 Způsob

Více

Souběhy účastí na sociálním pojištění

Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběh dvojí: osoba má dvojí status, tj. je současně v postavení: (1) zaměstnance + státního pojištěnce (pracující důchodce, pracující student ) (2) OSVČ + státního

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému 1 Finanční správa ČR je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní (zákon č. 456/2011 Sb.). Jako orgány Finanční správy ČR jsou

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Elektronická evidence tržeb. Neprodukční prostředí (playground) Přístupové a provozní informace

Elektronická evidence tržeb. Neprodukční prostředí (playground) Přístupové a provozní informace Elektronická evidence tržeb Neprodukční prostředí (playground) Přístupové a provozní informace Verze 3.0 Datum poslední verze dokumentu: 15.8.2016 Vymezení obsahu dokumentu Dokument obsahuje doplňující

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Technický popis struktury rozšířeného ABO formátu pro programátory

Technický popis struktury rozšířeného ABO formátu pro programátory Technický popis struktury rozšířeného ABO formátu pro programátory Formát ABO Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována,

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více