Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?"

Transkript

1 Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Místní samospráva obec je z povahy věci občanům nejblíže a má tak velký potenciál fungovat právě na základě širšího zapojování občanů do její činnosti a podpory veřejné debaty. Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

2 Kdo jsme Kašperky Pro Život je otevřené sdružení občanů, kteří chtějí přispět k hospodářskému, společenskému a kulturnímu rozvoji města Kašperské Hory a jeho satelitních osad. Předstupujeme před Vás s vizí možné budoucnosti našeho městečka. S vizí na které se shodli lidé, kteří nejsou vzájemně ekonomicky provázaní. Kdy se někteří vzájemně do doby prvního setkání neznali. Tato pestrost dává tušit záruku otevřeného dialogu. Předpoklady ekonomika a finance zdroj dat: počet obyvatel celkové příjmy celkové výdaje příjmy na obyvatele výdaje na obyvatele Hartmanice Stachy KAŠPERKY Sušice Vimperk Kolinec [-] [tis. Kč] [tis. Kč] [Kč] [Kč] průměr průměr průměr průměr průměr průměr

3 Kč/obyvatele Příjmy a výdaje na obyvatele (průměr ) Hartmanic e Stachy Kašperské Hory Sušice Vimperk Kolinec Plzeň PŘÍJMY VÝDAJE Jak je patrné z grafu, patří Kašperské Hory mezi bohatá sídla v našem regionu i České republice. Naše příjmy na obyvatele jsou více jak dvojnásobné, než u ostatních obcí v regionu. Odpovídá tomu kvalita života v Kašperkách? Jsou finanční prostředky účelně a koncepčně vynakládány tak, aby se město a okolní přidružené osady rozvíjely? Zakládají zde mladí lidé nové rodiny? Nacházejí zde slušně placenou práci a bydlení s dlouhodobou perspektivou? Pulsuje zde bohatý společenský a kulturní život jak je tomu v řadě jiných českých a evropských sídel? Myslíme si, že odpovědi na položené otázky jsou spíše negativní. Na jednu stranu se u nás vybudovalo a opravilo poměrně značné množství infrastruktury. Ale na druhou stranu tyto investice nepřinesly efekt v podobě vyšší zaměstnanosti, nebo nárůstu počtu obyvatel našeho městečka. Hlavní problém vidíme především v nedobré atmosféře mezilidských vztahů a ve špatné komunikaci vedení města s občany. Jak to chceme změnit? Drobnou, ale neúnavnou prací. Chceme změnit Kašperky v moderní městečko, kde se lidé rádi scházejí, kde jsou podmínky pro podnikání

4 i pracovní příležitosti. Chceme odpovědně a uvážlivě využívat hmotné i nehmotné dědictví minulosti. Máme na to neskutečný potenciál. Jsme bohatí a žijí mezi námi šikovní a perspektivní lidé. Zaměstnanost Zaměstnanost není specifický problém pouze v Kašperských Horách. Zvyšující se nezaměstnanost je fenomén, který postihl celou Evropu. Naše město, ale má možnost vzdorovat tomuto vývoji a pokusit se realizovat dlouhodobě udržitelný růst zaměstnanosti. Základ je dobře položen kvalitní hospodaření v lese a zemědělství. Tato dvě odvětví mají za rozumného přístupu z dlouhodobého hlediska výhodu své obnovitelnosti, a tudíž jsou zárukou nevyčerpatelnosti zdrojů. Teď již stačí jenom vhodně tento potenciál využít a rozvinout. Rozvoj zaměstnanosti přímý prostřednictvím městských organizací. Základ je zaměstnávat co možná nejvíce místních občanů. Všem místním firmám poskytnout větší příležitost účastnit se soutěží o zakázky. Zajistit v maximální míře místní trh, např. výtopna a palivo pro ostatní nepřipojené domácnosti. Dále manipulace dřeva, vize ekonomického provozu pily. V zemědělství rozvinout výborné výsledky s chovem zpracování a prodej masa, odchovna plemenných býků a další. Rozvoj technických služeb obnova krajiny, podpora cestovního ruchu aleje, naučné stezky, mobiliář. /možnost získání dotací/. Rozvoj zaměstnanosti nepřímý podpora rozvoje služeb pro cestovní ruch. Větší finanční podpora kulturních akcí festivaly, divadla, poutě, sportovní akce, přednášky, aj. Možnost využití přes hraniční spolupráce s partnerským městem Grafenau. Zlepšení komunikace s místními podnikateli, zaměstnavateli. V rámci zákonných možností upřednostňovat místní firmy při získávání městských zakázek. Vybudovat například z bývalé Bílé růže podnikatelský inkubátor stylové obchůdky a kanceláře pro podnikání typu projektanti, obchodníci a podobné. Co budou naši kandidáti prosazovat v případě jejich zvolení?

5 Dílčích kroků k postupnému směřování k vytčeným programovým cílům je v Kašperských Horách hodně. Největší chybou by bylo začít současný chod města překotně měnit. Prvním krokem zvolených kandidátů bude vytvoření závazného dokumentu rozvoje města s určením hlavních priorit v jednotlivých kapitolách dokumentu: 1. Podpora vytváření nových pracovních míst 1.1. V současných městských organizacích (Statek s.r.o., Městské lesy s.r.o.) 1.2. V nových podnikatelských subjektech 1.3. Výstavba městských bytů pro mladé rodiny 2. Podpora turistického ruchu města a celého mikroregionu 2.1. Zlepšení kvality a rozsahu služeb v CR 2.2. Podpora vytváření místních originálních produktů a jejich prezentace společně s prezentací města (veletrhy cestovního ruchu, farmářské trhy a další akce pořádané v Kašperkách a na hradě Kašperku) 2.3. Spolupodílet se na vytvoření a chodu funkčního mikroregionu zvážit, zda je pro nás výhodné zakládat vlastní mikroregion, aby kašperské Hory dokázaly lépe prosazovat své zájmy a účinně hájit zájmy Šumavy 3. Podpora sportu, kultury a společenských aktivit 3.1. Stanovení koncepce rozvoje a údržby sportovních zařízení na základě konzultací s členy sportovních oddílů, zástupců školy a poté předložení k vyjádření občanům 3.2. Podpora kulturních akcí kalendář, granty města 3.3. DPS zapojit seniory do dění (kultura, zájmová činnost,.) 3.4. Zlepšení komunikace a spolupráce s Muzeem Šumavy 3.5. Zlepšení spolupráce s místní farností 3.6. Naplnit partnerství s Grafenau konkrétními projekty + podpora spolupráce spolků 3.7. Podpora občanských sdružení komunikace, materiálová pomoc 3.8. Rozvíjení městského grantového programu pro podporu kultury, společenských aktivit a sportu 4. Základní a mateřská škola 4.1. Vypracování strategického dokumentu, jakou školu chceme mít a tu naplňovat 4.2. Komunikace radnice s vedením školy 4.3. Mimoškolní aktivity musí být atraktivní, abychom přilákali žáky z okolí 4.4. Důraz na výuku jazyků a příležitost využití v praxi 5. Správa majetku 5.1. Zpracování dlouhodobého plánu údržby (všechen majetek)

6 5.2. Plán smysluplného využití a možností získání dotací na realizaci (např. barokní Špýchar, Bílá růže, školní tělocvična, ) 5.3. Plán prodeje nebo likvidace nepotřebného majetku (např. Sokolovna, hasičárna, dílna, ) 6. Investice 6.1. Dlouhodobý plán investic se stanovením priorit (vodovod, čistírna odpadních vod, veřejné osvětlení, komunikace, pila, centrální výtopna) 6.2. Transparentní zadávání veřejných zakázek 6.3. Nastavit kontrolní mechanismus provedení investic a jejich financování 7. Modernizace organizační struktury městského úřadu 7.1. Spolupráce vedení města s občany (pravidelná setkání, zpravodaj, živý web a facebook) 7.2. Manažerské řízení úřadu včetně zřízených organizací 7.3. Dokončit transformaci organizační struktury technických služeb, městského kulturního a informačního střediska a hradu Kašperk obchodní společnost, příspěvková organizace nebo odbor města 7.4. Vstřícný úřad = spokojený občan 8. Podpora rozvoje přidružených osad (Červená, Tuškov, Opolenec, ) 8.1. Údržba komunikací a zeleně srovnatelně s městem 8.2. Podporovat vznik a fungování místních občanských sdružení 9. Ochrana životního prostředí 9.1. Zabránit snahám jako je těžba nerostných surovin s devastujícím dopadem na krajinu 9.2. Obnova krajinných prvků např. aleje Vimperk, Tuškov, 9.3. Hledání shody s NP Šumava Co naši kandidáti rozhodně nebudou podporovat Investiční záměry s dopadem na ráz města a krajiny (těžba zlata, průmysl) Rozhodování bez koncepčních podkladů Kabinetní politiku vedení města bez informování zastupitelů a občanů Zneužívání KAŠPERSKOHORSKÉHO ZPRAVODAJE k útokům na své politické soupeře

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí TOWS Matice TOWS je analytický nástroj používaný jako další krok po vytvořené SWOT analýze. Ve své podstatě kombinuje vliv slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Při vzájemném průniku témat

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží Strategický plán města Králíky v práci s mládeží OBSAH ÚVOD 1. Záměr a cíle 2. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v České republice 3. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v Evropské unii SOUČASNÝ

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ OBSAH 1. Žadatel / předkladatel SPL 3 2. Základní údaje o území MAS 3 3. Zpracování Strategického plánu Leader MAS 3 4. Analýza území

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Pracovní verze červenec 2015 Obsah 1. MISE a základní principy... 3 2. Vize:... 5 3. Hierarchie a provázanost cílů

Více

Strategický pilíř Hospodářství

Strategický pilíř Hospodářství PŘÍPRAVA INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS BOHUMÍNSKO 2014-2020 Strategický pilíř Hospodářství Sestaveno z podnětů diskuse na schůzce pracovní skupiny Hospodářství, která proběhla dne 29. 8. 2013, a dále

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více