S jistotou více peněz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S jistotou více peněz"

Transkript

1 S jistotou více peněz

2 z nich něco měli. Většinou se schovávají tam, kde ukládáte smlouvy s pojišťovnami, bankami, stavebními spořitelnami a ostatními finančními institucemi. V celé Evropě zaměřuje AWD svoje služby na domácnost. Chápeme ji jako podnik. Stejně jako ten, má i domácnost své příjmy a výdaje. Rozdíl příjmů a výdajů je klíčovou položkou určující prosperitu. U podniku je nazýván zisk, u rodiny jsou to úspory. Výše úspor je jedním z faktorů, které rozhodují o tom, jak prožijeme svůj život. Cílem AWD je právě maximalizace úspor. Představujeme privátní finanční poradenství Určitě jste už ve svém životě vyslovili větu: Peníze nejsou všechno. Přesto jsou peníze pro život velmi důležité, a abyste je získali, musíte tvrdě pracovat. Prohlédněte si svůj měsíční výpis z účtu a svou výplatní pásku. Kam se všechny ty peníze, které jste vydělali, ztrácejí? Je pravděpodobné, že i ve Vaší domácnosti leží skryté peníze. Peníze, na které ani nemyslíte, protože je jednoduše každý měsíc platíte, aniž byste Privátní finanční poradce AWD provede komplexní analýzu Vašich financí a vyhledá finanční rezervy. Dokáže Vám tak přinést peníze navíc. 2

3 Situace na finančním trhu v České republice Životní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, hypotéky, úvěry, investiční nástroje to je pouhý zlomek produktů z bohaté nabídky finančních institucí. Účel těchto produktů je různý. Ochrání Váš majetek nebo zdraví, zabezpečí Vás na stáří, pořídíte si díky nim vlastní bydlení anebo si zajistíte dostatek peněz v podobě budoucích výnosů. Jak ale z té široké škály nabídek vybrat tu nejvhodnější? Český finanční trh je vzhledem k obrovské nabídce mnoha finančních institucí značně nepřehledný a neustále se mění. Proto snad ani není možné, aby se běžný člověk v obrovské záplavě informací a nabídek orientoval. Situaci mu navíc neulehčuje ani fakt, že finanční instituce smluvní podmínky prezentují velmi zkresleně a nejasně a každodenní starosti běžného člověka neumožňují věnovat potřebný čas analýzám trhu. Není tedy divu, že lidé většinou nakupují finanční produkty bez systému a nahodile a vystavují se tak riziku, že platí produkty, které jsou pro ně nevhodné nebo zbytečně drahé. Kromě záplavy informací je však běžný občan vystaven také závažným ekonomickým problémům, které často velmi zásadně ovlivňují jeho život. Je to například: 1937 investičních fondů krachující penzijní systém ztráta kupní síly inflace daňová zátěž Privátní finanční poradci AWD provádí za klienty výběr na trhu hypotečních bank pojišťoven 21 splátkových společností 40 bank 17 družstevních záložen 10 penzijních fondů 23 investičních společností 5 stavebních spořitelen Privátní finanční poradce AWD má díky průběžnému vzdělávání a velkému analytickému zázemí společnosti stále aktuální a komplexní přehled o celém evropském finančním trhu, z kterého pro své klienty vybírá ta nejlepší řešení. Při tvorbě těchto řešení samozřejmě zohledňuje také již zmiňované závažné ekonomické problémy. 3

4 možné, aby Vám doporučili jiná finanční řešení, než která nabízí instituce, již právě zastupují. Pro klienta je to však mnohem větší problém, než si sám uvědomuje. Vzhledem k obrovskému množství institucí a produktů na trhu je velmi malá šance, že právě nabídka a řešení jedné instituce jsou pro něj v danou chvíli ty nejvýhodnější. Výhody privátního finančního poradenství Na trhu v České republice působí v zásadě tři druhy poradců: 1. pojišťovací poradce 2. bankovní poradce 3. privátní finanční poradce Zásadním problémem v přístupu pojišťovacího a bankovního poradce ke klientovi je přímá vazba na konkrétní finanční instituci. Není tedy vůbec AWD privátní finanční poradenství Protože jsme nezávislí, můžeme zastupovat zájmy svých klientů vůči poskytovatelům finančních služeb a připravit jim ideální řešení. Pro zajištění opravdu kvalitního privátního finančního poradenství je důležité, že: v nabídce nemáme žádné vlastní produkty známe výhody i nevýhody všech produktů na trhu naši poradci mají jednotnou odměnu u srovnatelného typu produktů objektivně hodnotíme finanční produkty prostřednictvím srovnávacího softwaru 4

5 Způsob naší práce Privátní finanční poradenství komplexně řeší finanční situaci klienta. Samotný poradenský proces proto probíhá ve čtyřech fázích, které se ještě rozdělují na další kroky. Výsledkem poradenského procesu je optimální uspořádání osobních financí klienta dle jeho požadavků, tak aby si mohl splnit svá přání. 1. fáze Privátní finanční analýza Podrobná analýza současné klientovy situace zohledňuje jeho přání a cíle. Je naprosto nezbytná pro vypracování správného finančního řešení. Analýza sleduje pravidelné příjmy a výdaje klienta a také zohledňuje jednorázové výdaje. Zpracovává všechny finanční smlouvy, které má klient uzavřeny. Až Váš privátní finanční poradce zváží všechny tyto faktory, umožní mu to, aby Vám představil vhodná řešení a zabránil rizikům, která Vám hrozí. 2. fáze Privátní finanční strategie Privátní finanční strategie obsahuje soubor opatření a doporučení vhodných finančních produktů, které jsou dostupné na českém i evropském finančním trhu. Cílem je nárůst klientova majetku a jeho ochrana. Specifickou součástí Privátní finanční strategie je případ, kdy klient financuje bydlení. 3. fáze Realizace Privátní finanční strategie Privátní finanční poradce zajišťuje i praktickou realizaci klientem schválené strategie. Klient tedy nemusí ztrácet čas komunikací s finančními institucemi a zabývat se složitou dokumentací jednotlivých finančních produktů. Privátní finanční poradce AWD vyřeší vše za klienta. 4. fáze Dlouhodobá péče V rámci dlouhodobé péče zatelefonuje klientovi již po měsíci pracovník callcentra, aby ho informoval o stavu jeho nových smluv. Klient dále automaticky dostává informační newsletter a klientský časopis, aby měl neustále přístup k aktuálním informacím. V případě, že původní poradce klienta již v AWD nepracuje, zajistí AWD nového pečovatele, který bude pokračovat v předem nadefinovaném servisu s přihlédnutím k aktuálním přáním a cílům klienta. 5

6 Schéma privátní finanční strategie Privátní finanční strategie: Komplexní řešení AWD disponuje širokou nabídkou produktů a pokrývá všechny produktové segmenty. K tomu, abychom mohli nalézt komplexní řešení, nám pomáhají ucelené koncepty pro jednotlivé oblasti správy privátních financí, které zobrazujeme ve schématu privátní finanční strategie. Ochrana majetku a odpovědnosti Kdykoli v životě se může stát, že někomu způsobíte určitou škodu, byť neúmyslně. Podle zákona zodpovídáte za takto způsobenou škodu v plné výši a jste povinni ji poškozenému uhradit. Může se také stát, že Vy sami utrpíte majetkovou újmu, za kterou nebude zodpovědná žádná třetí osoba. Často jdou takové škody do mnoha desítek až stovek tisíc korun, a mohou tak ohrozit celkovou ekonomickou situaci jednotlivce i celé rodiny. Koncept ochrany majetku a odpovědnosti Vám zajistí, abyste do budoucna nenesli riziko spojené s takovou škodou. Vy i Vaše rodina budete před následky škod ochráněni. 6

7 Ochrana příjmů Téměř čtvrtina všech výdělečně činných osob odchází předčasně do důchodu kvůli tomu, že nejsou schopny vykonávat své povolání. Kdykoliv se to může stát i Vám vinou nemoci nebo úrazu. Kdo potom pokryje náklady na to nejpotřebnější, jako je bydlení, elektřina, voda, ošacení či potraviny? Základní sociální dávky stěží pokryjí ty nejdůležitější platby. Koncept ochrany příjmů Vás ochrání před riziky ztráty příjmu Vaší rodiny. Důchodové zabezpečení Prakticky v celé Evropě hrozí kolaps penzijního systému. I v České republice je jasné, že státní penze nebude na udržení důstojného životního standardu seniora stačit. Jediným způsobem, jak si důstojné stáří zajistit, je začít se starat o svoji budoucnost. Koncept důchodového zabezpečení Vás zajistí na penzi díky tvorbě dostatečných finančních rezerv. příjem Problém zabezpečení se na stáří finanční díra odchod do penze věk 7

8 Financování bydlení Za nájemné dávají lidé stále větší část svého příjmu. Konec tohoto vývoje je v nedohlednu. Když odchodem do důchodu zmizí navíc i část dosavadních příjmů, celá situace se o to více komplikuje. Relativně nedotčeni jsou ale vlastníci domů a bytů. Všechny důchodové příjmy nezatížené placením nájemného tak mohou sloužit k zachování životního standardu. V konceptu financování bydlení se dozvíte, kolik peněz můžete za celý život ušetřit díky rozhodnutí bydlet ve vlastním a zbavit se tíživého nájmu. Problém rostoucích nájmů 2 (prům. ceny měsíčního pronájmu bytu o rozloze 60 m v Kč) Finanční zabezpečení Kč/měs Každý měsíc máte k dispozici určité peníze navíc, kterých je možné využít pro drobné investice. Právě pravidelným měsíčním investováním lze vytvořit finanční rezervu domácnosti Koncept finančního zabezpečení je připraven tak, abyste za své peníze dostávali maximum

9 Investování Inflace je celohospodářský problém, který představuje pro Vaše peníze neustálé nebezpečí. Zadlužení státu se prohlubuje; na každého z nás doléhá zvyšující se daňová zátěž. Výběr vhodné investice však dokáže toto zatížení nejen eliminovat, ale dokonce efektivně zhodnotit Vaše finanční prostředky. Rozhodněte se tedy pro individuální investiční strategii optimálně přizpůsobenou Vašim potřebám. Investiční možnosti jsou velice široké a paleta investičních produktů je bohatá. Privátní finanční poradce AWD Vám pomůže s výběrem vhodného investičního nástroje, popř. se sestavením optimálního investičního portfolia. Koncept investování Vám vytvoří finanční strategii podle čtyř základních kritérií: Kč Působení inflace na hodnotu peněz v průběhu času 1. určení investičního profilu 2. stanovení investičního horizontu 3. výběr optimální formy investice 4. volba investiční společnosti

10 AWD v České republice V roce 2005 AWD vstoupila na český trh s cílem stát se číslem jedna v kvalitě poskytovaných služeb i v České republice. Základem našeho růstu jsou dobře vzdělaní a na dlouhodobé služby orientovaní poradci. Jejich kvalifikace a schopnost poskytovat co nejlepší podporu jsou pro nás hlavním cílem. Naši poradci procházejí neustálým procesem vzdělávání a rozšiřování odborné způsobilosti. K tomu slouží náš vnitropodnikový vzdělávací systém. AWD v Evropě Všichni poradci pracují pro AWD exkluzivně a mají veškeré potřebné licence u České národní banky. Díky pobočkám po celé ČR je privátní finanční poradenství AWD snadno dostupné. AWD Holding je jednou z největších evropských společností poskytujících privátní finanční služby. Byla založena v roce 1988 v Hannoveru. Působí v osmi zemích Evropy a řadí se mezi vedoucí společnosti na trhu v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii a na trzích střední a východní Evropy. V pěti stech poradenských centrech působí více než privátních finančních poradců. AWD Holding AG patří mezi přední evropské finanční instituce. 10

11 Zaměstnanecké programy Zaměstnanecký program se může stát významným prvkem dlouhodobého sociálního programu firem, díky němuž zaměstnanci výhodně spoří, a navíc si mohou krýt svá potenciální rizika. Zaměstnanecké programy využívá mnoho zaměstnavatelů jako běžný firemní standard a stávají se konkurenční výhodou, ale i nutností pro udržení a motivaci zaměstnanců. Při správném nastavení nepřináší Vaší firmě žádné zvýšení přímých nákladů a u daňově zvýhodněných produktů přinesou Vaší firmě přímé finanční úspory. Co získáte s AWD? Díky spolupráci s AWD získá zaměstnavatel: zaměstnanec: Spolehlivého Finanční odměny a zkušeného partnera Flexibilní produkty Kompletní služby Možnost ochrany Úsporu nákladů rizika a stabilizaci Daňové úlevy zaměstnanců Prvotřídní servis Prvotřídní servis Oddělení Zaměstnaneckých a bonusových programů Komplexnost řešení Individuální přístup a flexibilitu Poradenství založené na důkladné znalosti potřeb klienta Vyčíslitelný potenciální přínos poradenství Privátní finanční strategii s cílem navýšení Vašeho majetku a jeho ochrany Dlouhodobý servis v návaznosti na změny ve Vašem soukromí nebo na českém či evropském finančním trhu Jistotu, že navržené řešení finanční situace, bude pro klienta vždy to nevhodnější Infolinka:

12 Vítěz testu v oblasti kvality poradenství AWD vítěz největšího testu finančních poradců Nejkvalitnější finanční poradenství v ČR poskytuje společnost AWD Česká republika. To je jednoznačný závěr největšího mystery shoppingu a testu kvality poradenských služeb v historii. Průzkum, který probíhal celkem sedm měsíců, provedla společnost Ipsos Tambor, jeden z největších mezinárodních expertů v oblasti výzkumu a mystery shoppingu. Výsledky průzkumu byly zveřejněny v prosinci 2008 v časopisu Osobní finance. Testu se zúčastnilo kromě poradenských firem i pět největších bank působících na českém trhu. 75,7% značka kvality Test MF DNES potvrdil, že nejkvalitnější poradenské služby poskytuje AWD 49,1% 41,7% 32,4% 27,8% V roce 2010 MF DNES ohodnotila ve svém mimořádném testu 6 poradenských společností. AWD Česká republika v něm získala nejlepší hodnocení. ČS ČSOB KB UniCredit Bank AWD je jasným vítězem testů v oblasti kvality poradenství v České republice i v dalších evropských zemích. 13,7% Citibank Redaktoři ocenili například prezentaci privátní finanční strategie, dobré rozložení investic, ale také rychlost odezvy, kvalitní zázemí pro jednání nebo přístup privátních finančních poradců AWD Česká republika. 12

13 AWD v médiích AWD využívá v České republice stejný model poradenství a vzdělávání poradců jako například v Německu, Švýcarsku nebo Rakousku. Dokáže tak zaručit stejně vysokou kvalitu poradenství a špičkovou úroveň svých poradců jako v těchto vyspělých ekonomikách. Svou vysokou odbornost, přehled o finančním trhu a zkušenosti z celé Evropy nevyužívá AWD pouze ku prospěchu tisíců domácností v ČR, které jsou klienty společnosti, ale také v českých médiích, kde pravidelně poskytuje odborné rady a komentáře. 13

14 Nejvíce ohrožené děti žijí ve válečných oblastech a v rozvojových zemích. Asi 600 milionů dětí stále žije v absolutní bídě, nemají přístup k pitné vodě a trpí hladem. Více než 100 milionů dětí nemůže navštěvovat školu. Přes dětí denně umírá kvůli nemocem. Přitom všechny děti bez rozdílu rasy, pohlaví a původu mají právo na zdraví a přiměřenou výživu, vzdělání a ochranu před konflikty, týráním a jakýmkoliv zneužíváním a vykořisťováním. Milionům dětí zejména v rozvojových zemích jsou však tato elementární práva dosud odepřena. Německá AWD Stiftung Kinderhilfe pomáhá především v těchto oblastech, ve kterých je dětské neštěstí bohužel nejzávažnější. AWD nadace Pomoc dětem AWD nadace Pomoc dětem v České republice působí od roku Finanční prostředky plynou do nadace zcela unikátním způsobem, a to tak, že každý privátní finanční poradce společnosti AWD Česká republika dobrovolně měsíčně přispívá 1 % ze svého výdělku. V České republice žije spousta nemocných dětí v nouzi, pro mnohé je naše pomoc životně důležitá a ulehčuje jim nepříznivý osud. AWD Stiftung Kinderhilfe, tedy AWD nadace Pomoc dětem, vznikla v roce 1991 v Německu, působí také v Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem je dobročinná a nezištná pomoc dětem, jejichž šance na existenci a vývoj jsou bez této pomoci ohroženy. K prioritám našich aktivit patří: záchrana života zmírnění nemocí zlepšení kvality života AWD nadace Pomoc dětem podpořila handicapované děti částkou přesahující 5 mil. Kč. 14

15 Poskytujeme pomoc v okamžiku, kdy se děti nacházejí v situaci bezprostředního ohrožení bez ohledu na národnost, barvu pleti či vyznání. Podporujeme handicapované děti a v posledních letech jsme pomohli desítkám dětí zlepšit v rámci možností kvalitu jejich života. Jedněmi z prvních projektů, na kterých se nadace finančně podílela v roce 2005, byly projekty Šance, Spondea, Babybox pro odložené děti a Dětské krizové centrum. V dalších letech jsme podporovali především handicapované děti, kterým jsme zakoupili řečové přístroje, dýchací přístroje, speciální polohovací lůžka, invalidní vozíčky a další pomůcky, které dětem usnadní každodenní život. Naše pomoc nesměřuje pouze k handicapovaným dětem, ale snažíme se podporovat také dětské domovy či stacionáře. Každoročně vybíráme projekty na podporu nemocnic, kde handicapované děti často musí trávit dlouhou dobu při léčení zdravotních komplikací. V posledních dvou letech jsme podpořili i zahraniční projekty, jako byla záchrana dětí po ničivých povodních na Haiti a v Pákistánu. Při výběru vhodných projektů spolupracujeme zejména s humanitárními organizacemi a občanskými sdruženími, charitami, nemocnicemi a dětskými domovy. Společenská odpovědnost firmy Každý dar je stoprocentně využit na daný účel, protože díky podpoře společnosti AWD Česká republika s.r.o. naše nadace nemusí nést žádné náklady na správu. Někteří lidé se domnívají, že jejich pomoc by byla jen kapkou v moři. Jiní se obávají, že většina z jejich darů bude použita na správní náklady organizace pomoci nebo že dar vůbec nedorazí na místo určení. Koncept naší nadace je ale v tomto směru zcela odlišný. 15

16 bro-sjvp-ver11d-11/2010 AWD Česká republika s.r.o. centrála: Holandská Brno více informací: infolinka: web:

2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE

2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne 2012 AWD Česká republika s.r.o., Oddělení produktového managementu O tom, že dosavadní penzijní systém by nedokázal pokrýt naše potřeby v budoucnosti,

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

...naučíme Vaše peníze myslet!

...naučíme Vaše peníze myslet! ...naučíme Vaše peníze myslet! představení Nově jmenovaný velitel v Alžíru jel automobilem z letiště do své rezidence. Ihned vydal příkaz vysadit kolem cesty alej stromů. Pobočník oponoval: Ale pane, stromy

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu 15. DEN 50% 50% Partners Partners Universe 10 Universe 13 Od 28. 5. 2011 společně do vesmíru fondů! 2 TÉMA JSME PARTNERS 4 Kampaně připravované ve spolupráci

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice září 2007 1/26 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 6 PRODUKTY

Více

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní Využijte sítě EVROPA pro své podnikání a buďte úspěšní Profil společnosti Historie společnosti 1 Současné postavení a zahraniční expanze 2 Členství v organizacích 3 Franšíza EVROPA realitní kancelář Doba

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. březen 2006 1/22

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. březen 2006 1/22 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice březen 2006 1/22 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Vezměte budoucnost do vlastních rukou

Vezměte budoucnost do vlastních rukou InvestIce a spoření Řešení Vaší bezstarostné penze Vezměte budoucnost do vlastních rukou 1 Obsah Vaše bezstarostná penze........... 2 Jak funguje penzijní systém v České republice?................ 4 Kdy

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více