září Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, Brno

2 Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Mám ve třídě dyslektika!... 3 Strategie pro práci s dyslektiky... 3 Kurz AJ pro začátečníky... 4 Kurz AJ pro středně pokročilé... 4 Kurz AJ pro pokročilé... 5 Kurz AJ pro velmi mírně pokročilé... 5 Kurz AJ pro mírně pokročilé... 6 Kurz AJ pro středně pokročilé... 6 Kurz AJ pro věčné začátečníky... 6 Kurz AJ pro pokročilé... 7 Kurz AJ pro velmi mírně pokročilé... 7 Kurz německého jazyka pro středně pokročilé I Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé... 8 Kurz NJ pro začátečníky... 9 Kurz RJ pro začátečníky... 9 český jazyk a literatura Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech Informatika Tablet jako pomocník učitele Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ Využití tabletu ve výuce českého jazyka Využití tabletu ve výuce cizích jazyků Webové aplikace ve školním prostředí Tablet prakticky I pro 1. st. ZŠ Pedagogika a psychologie Konfliktní situace v práci pedagoga a jejich řešení Školní metodik prevence na škole Rodina, proměny současné rodiny, aktuální problémy Třídnická hodina jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy Strategie úspěšného vedení vyučovací hodiny Kyberšikana a další zneužití ICT technologií Mentoring podpora kvality učitelovy práce Speciální pedagogika Vhodné přístupy k dětem s SPU z pozice asistenta pedagoga Otázka laterality v předškolním věku Společenskovědní předměty Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Doplňující didaktické studium anglického jazyka Doplňující didaktické studium NJ Školský management a ekonomika Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení Výchovný poradce legislativa, povinná dokumentace DPH v praxi školských příspěvkových organizací pro začátečníky Daně ze závislé činnosti FKSP od A do Z Odpovědnost za škody podle Občanského zákoníku v praxi ředitelů škol Právní předpisy v činnosti školy současnost a změny v průběhu posledního roku Výkon řídící kontroly v příspěvkových organizacích Pokladna její organizace a vedení Hospodaření s majetkem a inventarizace majetku a závazků v úpravě pro rok Umění a kultura Už se zase těšíme, jak to bude dál...i Připravujeme Martinskou slavnost Výtvarná dílna: Přírodniny Výtvarné techniky ve dvou krocích: Kašírování... 34

3 Výtvarná dílna: Listí v MŠ Témata v keramice: Zahradní nádoba Vzdělávání nepedagogických pracovníků Aktuality ve školním stravování v roce 2015/ Školní stravování ve školním roce 2015/ Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách Vzdělávání pedagogů mateřských škol Jazyk a řeč hravě Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 1. část Pedagogické dovednosti učitelky MŠ IV. Spolupráce rodiny a školy Vzdělávání pedagogů prvního stupně ZŠ Nové postupy při výuce slohu Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem Nové postupy při výuce pravopisu... 41

4 CIZÍ JAZYKY A LITERATURA Mám ve třídě dyslektika! V úvodu se budeme zabývat tím, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy diskuze, příklady z praxe). Nastíníme aktivity, vedoucí k předčtenářským a přípravným činnostem, seznámení s písmeny a jejich kombinacemi v angličtině, základy psaní napřed jednotlivých slov (CVC-words), pak i jednodušších útvarů, vyzkoušíme si, jak uplatnit autonomii při kontrole vlastních výsledků. Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit jejich pozornost k práci a udržet ji po určitou dobu. Součástí semináře bude i diskusní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzdělávací proces v cizím jazyce, Optimální podmínky pro rozvoj žáka se SPU v prostředí školní třídy, Předčtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem, Psaní a hláskování v cizím jazyce, Příklady dobré praxe diskuze Závěr a shrnutí učitelům 1. stupně ZŠ 4457 MSMT 16403/ od 8.00 do cca hod. Mgr. Sylvie Doláková Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Strategie pro práci s dyslektiky V úvodu si shrneme poznatky o tom, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy). Nastíníme aktivity, vedoucí ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu čtení s porozuměním, probereme si techniky správného psaní s autonomní kontrolou, prodiskutujeme kritéria hodnocení žáků se SPU. Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit pozornost dyslektiků k soustředěné práci a jak ji udržet ji po určitou dobu. Součástí semináře bude i diskusní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe. Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzdělávací proces v cizím jazyce, Optimální podmínky pro rozvoj žáka se SPU v prostředí školní třídy, Čtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem, Psaní a kontrola pravopisu v cizím jazyce, Hodnocení výsledků práce žáka se SPU, Příklady dobré praxe diskuze Závěr a shrnutí učitelům 2. stupně ZŠ 4458 MSMT 16403/ od do cca hod.

5 Mgr. Sylvie Doláková Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Kurz AJ pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro začátečníky, kteří již mají základy výuky AJ za sebou (1 rok podle učebnice New English File Elementary). Kurz bude zač ínat od lekce 3B učebnice New English File Elementary. Výuka bude probíhat každý týden v úterý od října 2015 vždy dvě vyučovací hodiny. všem pedagogickým pracovníkům 4465 MSMT-10708/ každé úterý od , hod. Mgr. Jana Kollárová Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Kurz AJ pro středně pokročilé Kurz AJ pro zájemce, kteří již ovládají znalost angličtiny na mírné až střední úrovni. Bude začínat od 7. lekce učebnice New English File Pre-intermediate. Bude se věnovat především nácviku a upevňování jednotlivých jazykových dovedností a konverzaci. Bude probíhat každé úterý od října 2015 vždy dvě vyučovací hodiny. všem pedagogickým pracovníkům 4466 MSMT-10708/ každé úterý od , hod. Mgr. Pavel Novák ( v nepřítomnosti Mgr. Jana Kollárová) Mgr. Ludmila Jarošová, tel

6 25. září 2015 Kurz AJ pro pokročilé Obsah Tento kurz AJ je již určen zájemcům, kteří mají znalost AJ alespoň na úrovni B1 až B2. Bude se vyučovat podle úplně nové učebnice Navigate B1+.V kurzu se bude prohlubovat především konverzace a znalost gramatických jevů. Kurz bude probíhat každou středu 2 vyučovací hodiny. všem pedagogickým pracovníkům 4467 MSMT-10708/ každou středu od , hod. Mgr. Radka Mlýnková Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Kurz AJ pro velmi mírně pokročilé Obsah Tento kurz je určen pro studenty začátečníky, kteří již v minulosti kurzy navštěvovali a naučili se základní časy (přítomný a minulý). je zde však nutnost častého opakování a procvičování probírané látky. Kurz bude pokračovat v učebnici New English File Elementary od lekce 7A, postupně se bude začínat s výukou budoucího času.kurz bude probíhat každou středu od října 2015 dvě vyučovací hodiny. všem pedagogickým pracovníkům 4468 MSMT-10708/ každou středu od , hod. Ing. Magdaléna Benčíková Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015

7 Kurz AJ pro mírně pokročilé Tento kurz je určen pro studenty, kteří již mají probranou základní úroveň knihy, např. New English File Elementary a chtějí pokračovat v prohlubování svých znalostí v učebnici New English File Pre-Intermediate, ve které se bude pokračovat od 2. lekce. Kurz bude zaměřen i na konverzaci, která se bude týkat témat z probrané látky a každodenní činnosti. Kurz bude probíhat každou středu od října 2015 dvě vyučovací hodiny. všem pedagogickým pracovníkům 4469 MSMT-10708/ každou středu od , hod. Ing. Magdaléna Benčíková Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Kurz AJ pro středně pokročilé Tento kurz je určen pro studenty pokročilejší, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své znalosti. Lekce jsou zaměřeny na konverzaci, avšak drží se gramatického základu knihy New English File Pre-Intermediate, ve které se bude pokračovat od lekce 5C.Kurz bude probíhat každý čtvrtek od října 2015 dvě vyučovací hodiny. všem pedagogickým pracovníkům 4470 MSMT-10708/ každý čtvrtek od , hod. Ing. Magdaléna Benčíková Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Kurz AJ pro věčné začátečníky Tento kurz je určen pro věčné začátečníky, tedy pro studenty, kteří již několikrát s výukou

8 jazyka začali a skončili, mají probrané základy, a le nejsou si v nich jisti anebo je zapomněli. V kurzu zjistíme, co známe a budeme se snažit zopakovat již probrané časy nebo doplníme o informace nové. Jako gramatický základ se bude používat učebnice New English File Elementary. Dle přihlášených zájemců se určí, od které lekce. Kurz bude probíhat každý čtvrtek od října 2015 dvě vyučovací hodiny. všem pedagogickým pracovníkům 4471 MSMT-10708/ každý čtvrtek od , hod. Ing. Magdaléna Benčíková Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Kurz AJ pro pokročilé Tento kurz je určen zájemcům o prohlubování znalosti anglického jazyka, kteří už jsou na úrovni alespoň B1 až B2 (středně pokročilí až pokročilí). Bude se prohlubovat především konverzace, ale také opakovat gramatické jevy. Jako gramatický základ slouží učebnice New English File Intermediate od lekce 6A.Kurz bude probíhat každý čtvrtek od října 2015 dvě vyučovací hodiny. všem pedagogickým pracovníkům 4472 MSMT-10708/ každý čtvrtek od , hod. Mgr. Radek Vogel, Ph.D. Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Kurz AJ pro velmi mírně pokročilé Tento kurz anglického jazyka je určen pro zájemce - začátečníky až na úrovni velmi mírně pokročilé. Předpokládá se, že účastníci budou ovládat již alespoň částečně základní gramatické jevy. V tomto kurzu se bude vyučovat podle učebnice New English File Elementary od lekce 6C.Kurz bude probíhat každý čtvrtek od října 2015 vždy dvě vyučovací hodiny.

9 všem pedagogickým pracovníkům 4473 MSMT-10708/ každý čtvrtek od , hod. Mgr. Radek Vogel, Ph.D. Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Kurz německého jazyka pro středně pokročilé I. Kurzy německého jazyka jsou koncipovány na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků. Vzhledem k možnosti nejrůznějších forem spolupráce s rakouskými školami, ať už v rámci aktivit financovaných z fondů EU či partnerství mezi jednotlivými školami se jeví znalost němčiny jako výrazný vklad a přínos českýc h škol do jednotlivých projektům Připravované kurzy budou sloužit učitelům, aby mohli rozšiřovat, upevňovat a zdokonalo vat své jazykové dovednosti. Úroveň jednotlivých kurzů bude přizpůsobena stupni pokročilosti účastníků. Účastníci by měli získat základní pravopisné, gramatické a lexikální znalosti, které jim umožní základní komunikaci v německém jazyce. Vstupní úroveň ú častníků je A2. Výstupní úroveň se předpokládá přiblížení se úrovni B1. pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a ostatním zájemcům 4413 MSMT-7869/ , pondělí od do hod. Mgr. Pavel Novák Irena Hrušáková, tel září 2015 Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz, jehož absolventi však budou moci

10 pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Kurz je určen pro zájemce z řad pedagogů všech typů škol, zejména pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá mírně pokročilí - A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce 4427 MSMT-10708/ , úterý hod. Joseph Lee Hoffmann Kč Kč Ivana Suchánková, tel.: září 2015 Kurz NJ pro začátečníky Kurzy německého jazyka jsou koncipovány na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků. Připravované kurzy budou sloužit učitelům, aby mohli rozšiřovat, upevňovat a zdokonalovat své jazykové dovednosti. Úroveň jednotlivých kurzů bude přizpůsobena stupni pokročilosti účastníků. učitelům všech stupňů škol 4133 MSMT-38789/ od , pondělí h Mgr. Pavel Novák Mgr. Zuzana Burešová, tel.: září 2015 Kurz RJ pro začátečníky Kurz ruského jazyka je koncipován na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků, kde lze zaznamenat stoupající zájem o ruštinu jako o jeden ze světových jazyků. Připravovaný kurz bude sloužit učitelům, aby mohli rozšiřovat, upevňovat a zdokonalovat své jazykové

11 dovednosti. učitelům všech stupňů škol 4134 MSMT-1777/ od , pondělí h Mgr. Petr Hartmann, Irina Gartmannova Mgr. Zuzana Burešová, tel.: září 2015

12 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Společně se podíváme na to, jaké dovedno sti má dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních metod aktivního učení zaměřených na práci s texty budeme tyto dovednosti analyzovat a navrhovat, jak je hodnotit a vyhodnocovat. pojmenovat alespoň 10 dílčích čtenářských dovedností pojmenovat alespoň 5 metod práce s texty analyzovat praktickou ukázku směrem k rozvíjení čtenářských dovedností navrhnout různá zadání úkolu pro práci s předloženým textem pedagogům SŠ 4346 MSMT-34058/ , Hybešova 15, Brno Mgr. Jiří Hruška 900 Kč Kč Poznámka: Mgr. Gabriela Dujková, tel září 2015

13 INFORMATIKA Tablet jako pomocník učitele Na tomto kurzu se dozvíte, co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití v práci učitele. Naučíte se základy práce s tablety v prostředí Apple ios a Google Android, ovládání tabletu a spouštění základních aplikací. > Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití v práci učitele. > Ukládání dat. Přenos dat mezi mobilním telefonem, tabletem a počítačem. > Doporučené příslušenství. Základní péče a ošetřování tabletu. Bezpečnostní rizika při používání tabletu. Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného počítače tabletu jako každodenního pomocníka učitele. Seznámit se s prostředím operačních systémů Apple ios, Google Android a získat přehled dostupných programů pro tablety a inspiraci pro jejich využití ve své práci. Doporučujeme přinést si vlastní dotykové zařízení, v případě nutnosti lze tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno. pedagogům 1. a 2. s.t ZŠ, SŠ a G 4414 MSMT-38789/ pondělí od do hod. Mgr. Josef Mach 820 Kč 995 Kč Mgr. Monika Součková, tel září 2015 Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ Na tomto kurzu získá účastník přehled o bezplatných grafických programech využitelných pro kreslení, úpravu obrázků, vytváření dvojrozměrných animací, prohlížení obrázků, fotografií a provádění základních úprav. Jedná se o online aplikace p ro všestranný rozvoj žáků vhodné pro domácí přípravu žáků i opakování učiva. Účastníci získají odkazy na ověřené bezplatné výukové programy pro všestranný rozvoj žáků na 1. stupni ZŠ a vyzkouší si je. Současně jim budou nabídnuty aplikace spustitelné bez instalace v internetovém prohlížeči, vhodné pro opakování, procvičování učiva ve vyučovací hodině i pro domácí přípravu. pedagogům 1. st. ZŠ, koordinátorům ICT 4400 MSMT-38789/ pondělí od do hod.

14 Mgr. Josef Mach 820 Kč 995 Kč Mgr. Monika Součková, tel září 2015 Využití tabletu ve výuce českého jazyka > Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku českého jazyka > On-line aplikace pro výuku a tvorbu materiálů, servery pro podporu výu ky, české a zahraniční inspirace > Praktické tvořivé náměty využití tabletu ve výuce krátké aktivity, delší projekty, nové interaktivní prvky, experiment, záznam vlastních zážitků, didaktické hry, využití sdílení a spolupráce, práce s multimédii > Tvorba časopisu, nástěnky, vlastní tvorba žáků > Praktický trénink přípravy učebních materiálů > Zpětná vazba, ověřování znalostí pomocí tabletu > Využití materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace > Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učiteli, rodiči Doporučujeme si na tento kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno. pedagogům ZŠ, SŠ a vychovatelům školních družin 4479 MSMT-16403/ čtvrtek od do hod. bude upřesněn 820 Kč 995 Kč Mgr. Monika Součková, tel září 2015 Využití tabletu ve výuce cizích jazyků > aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku cizích jazyků (Google překladač, intelig entní asistenti, převod text hlas a naopak, rozpoznávání psaného textu a jiné) > využití tabletu při výuce cizích jazyků - náměty na krátké aktivity pro trénink komunikačních dovedností, obsáhlejší projekty > praktický trénink přípravy učebních materiálů atraktivní a efektní materiály pro výuku jazyka lze vytvořit velmi snadno v různých aplikacích a online službách > komunitní učení cizího jazyka tipy na zajímavé komunity s efektivní metodou online výuky > zajímavé internetové slovníky a jazykové weby > využití cizojazyčných materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové

15 integrace > využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učitelem a rodiči Doporučujeme si na tento kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno. pedagogům ZŠ, SŠ a vychovatelům školních družin 4480 MSMT-16403/ úterý od do hod. Mgr. Pavel Hodál 820 Kč 995 Kč Mgr. Monika Součková, tel září 2015 Webové aplikace ve školním prostředí Na tomto kurzu účastník zjistí, co jsou webové aplikace a jaké jsou jejich možnosti využití ve školním prostředí, získá přehled o dostupných webových aplikacích, budou předvedeny ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině, zároveň i v práci učitele. Účastníci si vyzkouší a získají odkazy na využitelné programy napříč aprobacemi, spustitelné přímo v internetovém prohlížeči, vhodné pro opakování, procvičování učiva ve vyučovací hodině i pro domácí přípravu. Provoz webových aplikací vyžaduje od uživatelů pouze základní počítačové dovednosti, ovládání internetového prohlížeče. Dále se účastníci vzdělávacího programu seznámí s programy pro přípravu učebních materiálů, testů, které vytvoří a spustí přímo v internetovém prohlížeči. Účastníci posílí a rozšíří své počítačové dovednosti, seznámí se s metodami a nástroji pro bezpečné ukládání, zálohování a sdílení dat na Internetu. Budou mít tak své podklady pro výuku k dispozici všude tam, kde mají počítač nebo tablet a internetové připojení. pedagogům 1. a 2. st ZŠ, SŠ 4401 MSMT-38789/ pondělí a pondělí od do h Mgr. Josef Mach Kč Kč Mgr. Monika Součková, tel září 2015

16 Tablet prakticky I pro 1. st. ZŠ Seminář je zaměřen na skutečné, reálné využití a zapojení dotykových zařízení (tabletů či mobilů) do výuky na 1. stupni ZŠ. Na pěti typických aktivitách bude účastníkům ukázáno, jak žáky motivovat k zapojení techniky do výuky, je zaměřen ryze prakticky s minimem nutné teorie. > Počítáme, kreslíme a píšeme s tabletem > Jak vytvořit fotokoláž během 5 minut > QR kódy, jejich tvorba a čtení Cesta za pokladem s využitím mobilu > Virtuální realita v tabletu udělejme si vlastní pohyblivý obrázek > Onemocněl spolužák, pošleme mu kopie sešitů Účastníci si projdou fázemi přípravy aktivity, odzkoušení programů a funkcí krok za krokem a jejich dalšími možnostmi tak, aby byli schopni tyto aktivity sami aplikovat a využít ve svých hodinách. Jednotlivé aktivity jsou voleny tak, aby je zvládl žák prvního stupně ZŠ. Doporučujeme si na tento kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno. pedagogům 1. st. ZŠ 4426 MSMT 17775/ úterý od do hod. Mgr. Pavel Hodál 850 Kč Kč Mgr. Monika Součková, tel října 2015

17 PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Konfliktní situace v práci pedagoga a jejich řešení 1. Formy krizových situací ve školním prostředí (výchovné konflikty, interakce rodič pedagog, pedagog x žák). Klima školy 2. Emočně labilní jedinci. 3. Agresivita, typy agrese, možnosti zvládání. 4. Formy komunikace /agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní/. 5. Verbální a neverbální komunikace. Aktivní naslouchání, empatická reakce. 6. Zásady efektivní komunikace, vedení konstruktivního dialogu. 7. Řešení modelových situací, ukázky postupů při řešení školních konfliktů. 8. Preventivní opatření konfliktů. 9. Nácvik zvládání krizových situací. Seminář pro pedagogické pracovníky řešící konfliktní situace se žáky, rodiči či jinými osobami. Cílem semináře je účastníkům zprostředkovat komunikační dovednosti v oblasti zvládání konfliktních situací. Významná část semináře bude věno vána praktickým ukázkám, vlastnímu prožitku a nácviku optimálních způsobů komunikace. pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ 4284 MSMT-1549/ od do hod. Mgr. Renata Abrahamová 700 Kč 850 Kč Poznámka: Irena Hrušáková, tel září 2015 Školní metodik prevence na škole Seminář přiblíží účastníkům funkci školního metodika prevence, seznámí účastníky se základními pojmy a úkoly vyplývajícími z funkce metodika (specifika posta vení ŠMP, činnost ŠMP, povinná dokumentace ŠMP). V další části se seznámí účastníci s tvorbou Minimálního preventivního programu, doporučením, co by měl obsahovat a jak jej vyhodnocovat. Dále budou seznámeni s legislativou vztahující se k problematice soci álně nežádoucích jevů, o kterou se mohou při řešení vzniklých problematických situací ve škole opírat a s možnou spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi. školním metodikům prevence všech typů školských zařízení 4475 MSMT-1903/ od 9.00 h do h

18 Mgr. Helena Adamusová Mgr. Radka Ježková, tel září 2015 Rodina, proměny současné rodiny, aktuální problémy 1. Rodina jako primární a neformální skupina. 2. Výchova sociálních rolí. 3. Funkce rodiny, typy rodin - postavení dítěte v rodině, současné dětství. 4. Změny rodiny, demokratizace v partnerském vztahu i ve vztahu rodiče děti 5. Výchovné styly 6. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte. 7. Spolupráce rodiny a školy vztah rodičů ke škole. 8. Násilí v rodině a škola. pro učitele a výchovné poradce MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol MSMT-29716/ od do hodin Hodonín, Dobrovolského 4 PhDr. Hana Jakubcová 560 Kč 680 Kč PaedDr.Hana Krojzlová, tel Drahomíra Ševčíková, tel: září 2015 Třídnická hodina jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy Seminář účastníkům přiblíží prožitkovou formou možnosti práce se třídou. > Způsoby práce se třídou > Komunitní kruh, pravidla komunitního kruhu > Smysl třídnické hodiny, způsob vedení třídnické hodiny > Zásady třídnické hodiny > Struktura třídnické hodiny, přínos třídnické hodiny pro žáky > Skupiny témat třídnické hodiny praktické návody pro třídní učitele > Evaluace

19 pedagogům ZŠ a SŠ 4482 MSMT-29716/ od 9.00 h do h Mgr. Helena Adamusová Mgr. Gabriela Dujková, tel září 2015 Strategie úspěšného vedení vyučovací hodiny Naučit se přistupovat k přípravě a plánování vyučovací hodiny zodpovědně a získat praktické návody, jak při přípravě postupovat. Pochopit důležitost stanovení cíle hodiny a nacvičit si, jak ho správně formulovat. Uvědomit si, jak může učiteli důkladná příprava ulehčit práci v hodině se žáky a sloužit jako prevence mnoha nepříjemných a konfliktních situací. Nacvičit si, jak v hodině komunikovat a zajistit si pevnou pozici toho, kdo řídí všechny činnosti. Prakticky natrénovat, jak zadávat úkoly jednoznačně a srozumitelně. Vyzkoušet si, jak lze v případě konfliktu jednat pozitivně a konstruktivně. Seznámit účastníky s modelem vyučovací hodiny, v níž učitel nestojí ve středu pozornosti, nenese veškeré vědění, ale předá aktivitu a zodpovědnost za učení žákům. Vyzkoušet si, jak začít, jaké metody práce používat, které činnosti aktivitu žáků nepovzbuzují. Hledat možnosti, jak svůj obor otevřít samostatnému přemýšlení žáků, která témata jsou pro to vhodná. pedagogům ZŠ a SŠ 4481 MSMT-7869/ od 9.00 h do h Mgr. Kateřina Svobodová Mgr. Gabriela Dujková, tel září 2015 Kyberšikana a další zneužití ICT technologií Cílem semináře je seznámení s problematikou a ukázka toho, co vše kyberšikana v praxi dokáže, jaký má dopad na oběť. Dalším cílem je upozornit na možné postupy řešení, aby se v praxi předešlo chybám, kterých se někdy pedagogové při šetření kyberšikany dopouštějí.

20 K tomu je potřeba několik základních znalostí. Účastníci se seznámí se základními pojmy, co je a není kyberšikana, jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou, možná propojenost s třídním problémem, znaky kyberšikany, typy kyberšikany a typy kyberagresorů. Budou upozorněni na to, jak správně reagovat na vzniklé situace, kdy co řešit, jak být ostražitý, nebagatelizovat, ani nepřehánět při zjištění problému a také budou obeznámeni s dalšími riziky ICT technologií. pedagogům ZŠ a SŠ 4174 MSMT-43214/ od 9.00 h do h Mgr. Helena Adamusová 750 Kč 910 Kč Mgr. Gabriela Dujková, tel září 2015 Mentoring podpora kvality učitelovy práce Mentoring představuje individuální typ podpory a umožňuje partnerský přístup a spolupráci mentora a menteeho (učitele). Je zcela orientován na podporu učitele, která vychází z učitelových potřeb, nikoli na kontrolu jeho práce. Umožňuje učitel ům poznávat jiné přístupy, posouvá jej při jeho vlastním učení se, pomáhá překonávat problémy, získávat profesionální jistotu a sebevědomí, posiluje odolnost vůči stresu. pedagogům ZŠ a SŠ 4487 MSMT-29716/ ( ), ( ), ( ) PhDr. Libor Kyncl Mgr. Gabriela Dujková, tel října 2015

21 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Vhodné přístupy k dětem s SPU z pozice asistenta pedagoga Rozšiřující dvoudenní seminář pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na specializační kurz Asistent pedagoga. Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch učení, které v mnoha případech jsou sekundárně př idružené u dětí zdravotně postižených. 1. blok: Pojem SPU Příčiny vzniku, projevy, znaky SPU, stupně, etiologie, četnost výskyt Dysgrafie popis a charakteristické znaky specifické poruchy Dysortografie popis a charakteristické znaky 2. blok: Dyslexie popis a charakteristika Dyskalkulie popis a charakteristika Konkrétní možnosti práce s dětmi s SPU v hodinách Role asistenta pedagoga při vzdělávání dětí s SPU Cílem semináře je pomoci asistentům pedagoga lépe se orientovat v probl ematice specifických poruch učení. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy SPU, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPU. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s SPU z pozice asistenta pedagoga. asistentům pedagoga 4429 MSMT-38789/ úterý a čtvrtek od do h Mgr. Lenka Bínová Kč Kč Ivana Suchánková, tel září 2015 Otázka laterality v předškolním věku 1. Obecná otázka asymetrie lidského těla. Vývoj laterality ruky z pohledu dějin lidstva 2. Vývoj vyhraněnosti ruky. Praváctví a leváctví. Fenotyp a genotyp 3. Lateralita očí a ostatních částí těla 4. Zjišťování laterality. Typy laterality souhlasná, neurčitá, zkřížená 5. Důsledky neurčité a zkřížené laterality. Doporučené pedagogické přístupy Cílem semináře je účastníkům zpro středkovat různé pohledy na problematiku praváctví a leváctví, pravolevé orientace a úrovně jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního

22 a mladšího školního věku. Cílem je nabídnout pedagogům metodické postupy, jak nejlépe rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí. učitelům MŠ a učitelům prvních tříd 4431 MSMT-10708/ čtvrtek od do h Mgr. Renata Abrahamová 600 Kč 730 Kč Ivana Suchánková, tel října 2015

23 SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů Cílem této vzdělávací akce je naučit pedagogické pracovníky plánovat a promýšlet učební látku konkrétního humanitního předmětu dle aprobace účastníka v návaznosti na volbu vhodných moderních učebních metod a strategií pro zaktivizování výuky. Účastník semináře pozná a osvojí si nové metody aktivního učení, pojmenovává pozitiva (přínosy i negativa), rizika jednotlivých metod a nachází další témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách těmito metodami pracovat. pedagogům ZŠ a SŠ 4484 MSMT-34058/ od do hod Hybešova 15, Brno PhDr. Libor Kyncl Mgr. Gabriela Dujková, tel.: září 2015

24 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Doplňující didaktické studium anglického jazyka Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERR pro jazyky ) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Plán studia bude zaslán zájemcům na požádání učitelům AJ na ZŠ a SŠ, kteří nemají kvalifikaci pro výuku AJKritéria výběru účastníků: Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky MSMT-10708/ od středy , cca hod., další termíny budou přihlášeným upřesněny Mgr. Pavel Novák, Mgr. Helena Daňková, Mgr. Renata A brahamová, PhDr. Tamara Váňová Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Doplňující didaktické studium NJ Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERR pro jazyky ) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cí lů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků

25 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. pedagogickým pracovníkům 4488 MSMT-1549/ /2016 (bude upřesněn) Hybešova 15, Brno Lektoři budou upřesněni. Mgr. Gabriela Dujková, tel.: října 2015

26 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení > Řády a směrnice školy ve vztahu k právním předpisům. Povinné a fakultativní řády a směrnice. Pravomoc ředitele školy vydávat řády a směrnice. Řády a směrnice jako nástroj delegování kompetencí, řízení a kontroly. Výhody a nevýhody vytváření směrnic. > Systém řádů a směrnice školy (organizační řád): zejména školní řád školy, vnitřní řád školského zařízení, řády učeben, spisový a skartační řád, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, směrnice pro poskytování OOPP, lyžařský a turistický kurz, organizace a konání maturitní a závěrečné zkoušky, škola v přírodě, ochrana osobních údajů, ochrana majetku školy, směrnice pro evidenci majetku a hospodaření s ním, inventarizace. > Proces vytváření interních směrnic, jejich změn a derogace: soulad obsahu směrnice s právními předpisy, projednání se zaměstnanci nebo odborovou organizací, schválení odborovou organizací, platnost a účinnost směrnice, technická stránka zpracování. Archivace, skartace. > Rozbor existujících směrnic škol, vyhledávání kritických míst, vztahy mezi jednotlivými směrnicemi. management školy MSMT-38789/ (středa) hodin Hodonín, Dobrovolského 4 PhDr. Monika Puškinová Ph. D. 740 Kč 900 Kč PaedDr.Hana Krojzlová, tel Drahomíra Ševčíková, tel září 2015 Výchovný poradce legislativa, povinná dokumentace > Poradenský systém ČR. > Platná legislativa pro výkon funkce výchovného poradce (příslušné pasáže z těchto právních předpisů, v platném znění ke dni konání semináře). > Dotazy a diskuze. výchovným poradcům MSMT-29716/ (čtvrtek) hodin Hodonín, Dobrovolského 4 Mgr. Libuše Třískalová

27 640 Kč 780 Kč PaedDr.Hana Krojzlová, tel Drahomíra Ševčíková, tel září 2015 DPH v praxi školských příspěvkových organizací pro začátečníky > Úvod: struktura daňové soustavy přímé a nepřímé daně. > Základní pojmy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (předmět daně, daň na výstupu, daň na vstupu, odpočet daně, vlastní daňová povinnost, obrat ( 4, 6)). > Stručný přehled osvobození od daně bez nároku na odpočet ( 51, 56, 57, 61). > Obrat příspěvkové organizace. PO jako plátci daně, registrace k DPH ( 4a, 6, 94, 99). > Základní zdanitelná plnění dodání zboží a poskytnutí služby ( 13 odst. 1, 2, 14 odst. 1, 2) > Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daň na výstupu ( 21) > Daňové doklady (běžný a zjednodušený daňový doklad), vzory daňových dokladů ( 26, 29, 30) > Vystavování, uchovávání a evidence daňových dokladů ( 28, 35, 100). > Příklady na zjištění sazby daně, výpočet základu daně a částky daně ( 36, 47, 48). > Podmínky pro vznik nároku na odpočet DPH ( 72, 73, 76). > Nárok na odpočet DPH při registraci k DPH, příklad jeho výpočtu ( 79). > Krácení nároku na odpočet DPH ( 76), příklad na výpočet koeficientu. > Příklad na sestavení jednoduchého přiznání k DPH PO. > Řádné, opravné a dodatečné přiznání k DPH. Shrnutí semináře, příklady praktického uplatnění ve školské PO, odpovědi na dotazy. Dotazy je možno posílat již nyní na Seminář pro pokročilé bude vyhlášen pro vedoucí pedagogické pracovníky základních škol a středních škol s rozsáhlou hospodářskou činností 4185 MSMT-29716/ od 8.30 do hod. Ing. Pavla Dvořáková 800 Kč 970 Kč Irena Hrušáková, tel září 2015

28 Daně ze závislé činnosti Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015: > komu je příjem vyplácen - daňový rezident, nerezident > jaký příjem je vyplácen - rozdělení příjmů ze závislé činnosti - příjmy od daně osvobozené - příjmy, které nejsou předmětem daně > jak bude příjem zdaňován - záloha na daň - srážková daň dle zvláštní sazby > jaké odpočty může poplatník uplatnit - slevy na dani - daňové zvýhodnění na děti - nezdanitelné částky ze základu daně > doklady předkládané poplatníkem - náležitosti prohlášení poplatníka - doklady k odpočtům > postupy po skončení roku - roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - daňové přiznání Diskuse a dotazy účastníků semináře.. ekonomickým pracovníkům příspěvkových organizací 4375 není akreditováno od do hod. Ing. Hanuš Kytler 850 Kč 850 Kč Poznámka: cena vč. DPH Irena Hrušáková, tel září 2015 FKSP od A do Z Legislativa. Směrnice. Tvorba, zásady a čerpání fondu. Hospodaření s FKSP. Vyplácení peněz v hotovosti. Jak správně musí znít účetní doklady pro čerpání z FKSP. Poskytování půjček, příspěvků a darů z fondu. Zdaňování plnění z fondu. Nejčastější chyby čerpání fondu.

29 Účastníci získají komplexní informace z oblasti FKSP (od legislativy přes směrnice až ke kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s tvorbou a čerpáním FKSP. vedoucím pracovníkům škol a ško lských zařízení 4419 MSMT-29716/ od 9.00 do hod. JUDr. Zuzana Machalová Irena Hrušáková, tel září 2015 Odpovědnost za škody podle Občanského zákoníku v praxi ředitelů škol Vzdělávací program je uspořádán formou interaktivního semináře, kdy lektor vždy účastníky seznámí formou přednášky s právní úpravou jednotlivých témat obsaženou v občanském zákoníku a poté bude následovat diskuze k probranému tématu na základě dotazů účastníků semináře. Okruh témat je široký, proto konkrétní dotazy posílejte průběžně nebo s přihláškou na adresu Právní problematika bude tak demonstrována na příkladech z praxe. Okruh témat: > obecná odpovědnost za škodu > odpovědnost za škodu na zdraví > odpovědnost za škodu na majetku > věci vnesené a odložené > rozsah a způsob náhrady škody, > prevence a předcházení škodám vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení 4381 MSMT-1903/ od 9.00 do hod. Mgr. Alena Straubová 900 Kč Kč Irena Hrušáková, tel září 2015

30 Právní předpisy v činnosti školy současnost a změny v průběhu posledního roku > školských právních předpisů a předpisů souvisejících se sociálně -právní ochranou dětí zejména školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, prováděcích vyhlášek školských zákonů, zákona o sociálně-právní ochraně dětí, > občanského zákoníku a jeho aplikace ve školské praxi (se zaměřením na práva a povinnosti dětí, žáků a jejich zákonných zástupců; právní postavení školy jako právnické osoby, občanských sdružení transformovaných na spolky, odpovědnost za škodu, uzavírání smluv) > správního řádu a jeho aplikace ve školské praxi, > dalších důležitých právních předpi sů, zejména autorského zákona, zákona o veřejných zakázkách, zákonů upravujících hospodaření škol. Chronologický přehled změn právních předpisů v průběhu posledního roku, s důrazem na vzájemné vztahy předcházející a nové právní úpravy. Důsledky nové právn í úpravy pro činnost škol a školských zařízení, změny plánování a obsahu činnosti, úprava interní dokumentace, rozhodnutí, formulářů. Chybná a správná řešení, dotazy, diskuse. vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení 4406 MSMT-38789/ od 8.30 do hod. PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. Irena Hrušáková, tel září 2015 Výkon řídící kontroly v příspěvkových organizacích Seminář je určen pro vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení řídící kontroly v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, města, obce) a jimi zřizované (příspěvkové) organizace. Témata: > Princip řídící kontroly > Pověření k řídící kontrole > Limitovaný a individuální příslib > Výkon řídící kontroly ve finančních a majetkových operací > Doklad o provedení řídící kontroly > Specifika řídící kontroly v různých organizacích > Řídící kontrola a informační systémy > Diskuze nad problematikou z praxe Cílem semináře je seznámit účastníky s novým metodickým doporučením, vysvětlit specifika pro výkon řídící kontroly a poskytnout praktický návod k výkonu řídící kontroly na příkladech nejběžněji používaných typů finančních a majetkových operací. Součástí semináře je diskuze nad problematikou praxe při výkonu řídící kontroly a sdílení dobré praxe.

31 vedoucím pracovníkům škol a ško lských zařízení 4402 MSMT-43214/ od 9.00 do hod. Mgr. Michal Hájek Irena Hrušáková, tel září 2015 Pokladna její organizace a vedení 1. Legislativa. 2. Směrnice. 3. Náležitosti pokladních dokladů. 4. Hmotná zodpovědnost. 5. Pokladní operace, vzory pokladních odkladů a evidence pokladní činnosti. 6. Vedení pokladní knihy na PC, pokladní deník. 7. Účtování pokladních dokladů. 8. Ceniny. 9. Valutová pokladna. 10. Kontrolní činnost. Účastníci získají komplexní informace z oblasti vedení pokladny (od legislativy přes směrnice až ke kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chy bách a problémech spojených s vedením pokladny. pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 4403 MSMT-29716/ od 9.00 do hod. Ing. Olga Hanzlová Irena Hrušáková, tel října 2015

32 Hospodaření s majetkem a inventarizace majetku a závazků v úpravě pro rok 2015 Obsah 1.Struktura majetku, oceňování majetku, formy vlastnictví majetku a jeho financování. 2.Platná legislativa pro inventarizaci a pro hospodaření ú četní jednotky 3.Organizační uspořádání a vymezení odpovědnosti a pravomoci osob odpovědných za hospodaření s majetkem a jejich podíl na inventarizaci 4.Výstupy z účetnictví zobrazující hospodaření s majetkem a podklady pro inventarizaci 5.Organizační zajištění inventarizace plán inventur, inventarizační komise 6.Prvotní a druhotná inventura, fyzická a dokladová inventura 7.Inventarizační zpráva s vyčíslením inventarizačních rozdílů a jejich vypořádáním 8.Výsledek hospodaření a jeho ovlivnění rozdíly z inventarizace 9.Vnitřní směrnice o použití účetních metod v průběhu účetního období a před sestavením účetní závěrky 10.Dotazy a řešení složitějších případů v účetnictví vybraných účetních jednotek. vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ekonomům MSMT-17775/ od hodin Břeclav, 17. listopadu 1a Ing. Olga Hanzlová Mgr. Ludmila Ratajská, tel září 2015

33 UMĚNÍ A KULTURA Už se zase těšíme, jak to bude dál...i Téma bude Zima a Vánoce, písničky, skladbičky pro děti, hra na zvonkohry a xylofony, doprovody koled, hrátky s rytmem a říkadly, jednoduché sborové zpívání, pohybové hry, náměty, inspirace, motivace, radost a legrace. Účastníci budou informováni o probl ematice předškolní hudební výchovy a možnostech využití hudby a hudební výchovy u dětí mladšího školního věku. Získají nové metodické i praktické dovednosti pro tvořivé činnosti v hudební výchově. Témata: 1. Problematika předškolní hudební výchovy. 2. Rozvoj elementárních tvořivých činností v hudební výchově. 3. Hrátky s tóny a zvuky - praktické ukázky. 4. Hrátky se zvuky - praktické ukázky. pedagogům 1. stupně ZŠ a MŠ 4434 MSMT-17775/ středa od h do h Dr. Anna Velanová 500 Kč 610 Kč Poznámka: S sebou: přezůvky Ivana Suchánková, tel září 2015 Připravujeme Martinskou slavnost Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Úvod co je to Martinská slavnost, proč ji organizuji, duchovní pozadí slavnosti, program Martinské slavnosti i s různými variacemi programu dle počtu dětí, rodičů a veřejnosti, finančních možností, zkušeností organizátorů... b) Příprava Martinské slavnosti dospělí její promyšlení, rozdělení úkolů organizátorů v praxi, zajištění bezpečnosti akce poučení dospělých účastníků ústně i formou nástěnek, objednání účasti Městské policie při pomoci při přecházení vozovky, aktivní sp olupráce s rodiči a prarodiči dětí Příprava Martinské slavnosti s dětmi motivace na slavnost učíme se básně, písně, hry, pranostiky, ale neříkáme dětem příběh o sv. Martinovi před slavností, výroba lucerniček, dlabání dýní a výzdoba školy (koníci, sn ěhové vločky,... úklid školní zahrady), poučení dětí o bezpečném chování při slavnosti chování s rodiči ve tmě, při zažehnutí lucerničky, o tichosti při příjezdu koníka c) Realizace Martinské slavnosti dospělí příprava a výzdoba míst konání, osvětlení lucerničkami, dýněmi, samotný program akce (scházení účastníků, vyslechnutí nebo dramatizace příběhu o sv. Martinovi, zažehnutí lucerniček a průvod s nimi obcí do parku,

34 příjezd sv. Martina na bílém koni, světýlková cesta pro děti v parku, obdarování martinskými rohlíčky, čajem), úklid po slavnosti Realizace Martinské slavnosti s dětmi děti přichází se svými rodiči, prarodiči a s nimi spoluprožívají celou slavnost d) Doznívání Martinské slavnosti dospělí zejména úklid všech prostranství i další den po slavnosti, vrácení kostýmů, pořízení fotodokumentace, společné zamyšlení nad klady a nedostatky, co příště zkusit jinak, lépe Doznívání Martinské slavnosti při výchovně -vzdělávací práci s dětmi v MŠ, aplikace RVP PV na tuto slavnost krásná aplikace prožitkového učení v každodenní práci s dětmi a jeho znaků, tj. Spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétnost, celostnost, směřování k plnění klíčových kompetencí pro daný věk dětí a žáků, praktické náměty činností pro práci s dětmi e) Praktická výroba papírové lucerničky na slavnost ukázka a návod na výrobu lucerničky za pomoci kulaté krabičky od sýra, práce všech účastníků semináře na zhotovení své lucerničky f) Fotodokumentace slavností autorky, ukázka lucerniček, nabídka knih, písní, básní, přísloví k dané slavnosti pedagogům MŠ / středa od 8.30 h do h Mgr. Iva Tomášková 800 Kč 970 Kč Ivana Suchánková, tel října 2015 Výtvarná dílna: Přírodniny Zveme vás na výtvarnou dílnu zaměřenou na tvorbu z přírodních materiálů, protože tvořit se dá ze všeho. Vytvoříme dekorativní závěsné mobily, postavičky z pohádek, loutky, asambláže (3D koláže), dekorativní objekty.přineste si s sebou z vycházek tradiční plody (šípky, kaštany, ořechy, žaludy), kůru, zajímavé klacíky, valounky kameny a květenství trav. učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, ŠD, vychovatelům DM, vedoucím výtvarných kroužků a ostatním zájemcům / pondělí od h do h, přízemí, výtvarná dí lna Ing. Arch. Jana Vašíčková 600 Kč 730 Kč

35 Poznámka: S sebou: tradiční plody (šípky, kaštany, ořechy, žaludy), kůru, zajímavé klacíky, valounky kameny a květenství trav. Ivana Suchánková, tel září 2015 Výtvarné techniky ve dvou krocích: Kašírování Praktický dvoudenní seminář zaměřený na seznámení se s technikami a možnostmi kašírování a papire-marche a jejich využití při realizaci podzimních námětu ve výtvarných činnostech. Účastníci si všechny postupy vyzkouší, využijí vlas tní tvořivost a fantazii, získají inspiraci pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku a seznámeni se s dostupnými materiály pro práci. Při prvním setkání vytvoříme 3-4 věci související s podzimem, které necháme schnout a při 2. setkání je dobarvíme a doplníme. učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, ŠD, vychovatelům DM, vedoucím výtvarných kroužků a ostatním zájemcům / pondělí a od h do h, přízemí, výtvarná dílna Mgr. Karla Pavlů 950 Kč 1150 Kč Poznámka: S sebou: Přineste si klacek cca 20 cm dlouhý a 4 PET lahve Ivana Suchánková, tel října 2015 Výtvarná dílna: Listí v MŠ S listím se dá udělat hodně výtvarných činností. Dekorace, mobily, strašidýlka, skřítky. Lze s ním tisknout, rolovat, dokreslovat na papír s muchlání apod. K tomuto všemu zveme učitelky MŠ a vychovatele předškolních dětí. učitelům MŠ, vychovatelům předškolních dětí a ostatním zájemcům / pondělí od 8.30 h do h, přízemí, výtvarná dílna Hana Palacká 600 Kč 730 Kč

36 Poznámka: S sebou: větší množství čerstvých listů Ivana Suchánková, tel října 2015 Témata v keramice: Zahradní nádoba Dvoudenní program je zaměřen na vytvoření většího objektu nádoby, který bude nevšední ozdobou zahrady, nebo interiéru. Vymodelovaný objekt bude určen k jednožárovému výpalu na 1200ºC. Nebudeme tedy počítat s použitím glazur. Ozdobou bude plastické ztvárnění povrchu, struktury šamotových a kameninových hlín, dále kombinace barevných hlín. Na kurzu si vyzkoušíte spíše sochařskou polohu práce s keramickou hlínou. Možnost odsychání výrobku do druhého dne a pokračování v tvoření vás obohatí o zkušenosti s jemnější, detailnější a hlubší prací s nádherným materiálem, kterým hlína dozajista je. učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatelům DM, vedoucím výtvarných kroužků a volnočasových aktivit a ostatním zájemcům 4440 Prodloužení akreditace v řízení pondělí a úterý od 8.30 h do h, přízemí, výtvarná dílna Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová Kč Kč Poznámka: S sebou: pracovní oděv, ručník na ruce Ivana Suchánková, tel října 2015

37 VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Aktuality ve školním stravování v roce 2015/ Současná platná legislativa 2. Receptury pokrmů pro školní a dietní stravování 3. Mléko a mléčné výrobky (biologická a nutriční hodnota, složení, vlastnosti, technologické zpracování) 4. Dietní stravování 5. Diskuse Seminář budeme opakovat také vedoucím školních jídelen a hlavním kuchařkám 4422 není akreditováno od do hod. Bc. Jarmila Čožíková Poznámka: cena vč. DPH Irena Hrušáková, tel září 2015 Školní stravování ve školním roce 2015/ Současná platná legislativa 2.Receptury pokrmů pro školní a dietní stravování 3.Mléko a mléčné výrobky (biologická a nutriční hodnota, složení, vlastnos ti, technologické zpracování) 4.Dietní stravování 5.Diskuse školní jídelny neakreditováno od do hodin Břeclav, 17. listopadu 1a Bc. Jarmila Čožíková

38 Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: září 2015 Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 1. Legislativní požadavky 2. Epidemiologie - proces šíření nákazy, alimentární nákazy 3. Zdravotní stav zaměstnanců, dodržování osobní hygieny 4. Hygienické požadavky na provozovny a zařízení, sp rávná hygienická praxe 5. Postupy založené na principech HACCP Seminář je vhodný pro všechny zaměstnance školních jídelen. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení. Lektorka pracuje jako vedoucí odd. hygieny dětí a mladistvých Brno, Krajská hygien ická stanice JmK se sídlem v Brně pro kuchařky, vedoucí stravování a ostatní zaměstnance školních jídelen 4405 není akreditováno od do hod. MUDr. Eva Lysá 700 Kč 700 Kč Poznámka: cena vč. DPH Irena Hrušáková, tel října 2015

39 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL Jazyk a řeč hravě 2 1. Rekapitulace známých informací a zkušeností aktivními metodami. 2. Stupně přirozeného vývoje a jejich význam při tvoření hlásek. Gymnastika mluvidel. 3. Souvislosti i odlišnosti při tvoření hlásek, možnosti i rizika. Rizika plynoucí z nevhodných pedagogických postupů. 4. Zásady pozorování i naslouchání a na ně navazující prostředky, umožňující efektivní podporu přirozeného vývoje řeči a komunikace. 5. Komunikace s dětmi zásady, možnosti v MŠ při skupinové a individuální práci. Nápodoba jako základ přirozeného vývoje řeči a komunikace - účastníci si uvědomí, jak zadávají úkoly, jak komunikují a jak jsou jejich informace srozumitelné. Práce ve skupinách se zpětnou vazbou účastníků a lektora. 6. Propojení jednotlivých rovin řeči na různých stupních vývoje při podpoře přirozeného vývoje řeči hry a metody využitelné v MŠ. Zaznamenávání na praktické karty. 7. Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky v komu nikaci s rodiči, doporučení. pedagogům MŠ MSMT-29716/ (středa) hodin Hodonín,Dobrovolského 4 Mgr. Martina Černá 600 Kč 730 Kč PaedDr.Hana Krojzlová, tel Drahomíra Ševčíková, tel.: září 2015 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 1. část Vznik ADHD, ADD (vlivy genetické a biochemické) - poruchy percepce -specifické neurologické nálezy -poruchy řeči a sluchové vnímání, myšlení -poruchy motoriky -poruchy učení - sekundárně se rozvíjející SPU -neurotické rysy -emoční poruchy a poruchy chování -poruchy spánku -fyzický vývoj -poruchy koncentrace pozornosti, paměti -hyperaktivita x hypoaktivita -výskyt LMD

40 -dítě s LMD ve škole i doma Cílem semináře je zamyšlení se nad stavem dnešní výchovy, která nepochybně vyplývá ze stavu společnosti. Účastníci semináře budou seznámeni s typickými příznaky a projevy ADHD, možnými příčinami vzniku. Budou seznámeni s možnými postupy práce při poruchách motoriky, vnímání, emočních poruchách, poruchách koncentrace. Učitelé si rozšíří kompetence v oblasti korekce nežádoucího chování - práce s hyperaktivním dítětem. pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ 4389 MSMT 39381/ od hod. Blansko, nám. Svobody 2 Mgr. Lenka Bínová Anna Skoupá, tel září 2015 Pedagogické dovednosti učitelky MŠ IV. Spolupráce rodiny a školy Cílem semináře je rozvoj následujících dovedností: seznámit se s různými možnostmi, jak navazovat kontakty s rodinou a spolupracovat s ní, využívat konkrétních potřeb rodin a vnímat spolupráci s rodinou jako partnerství, pojmenovat přínos rozšířené spolupráce pro rodiče z hlediska efektivity výchovně vzdělávacího procesu, vytvořit seznam návrhů pro spolupráci a zapojení rodičů. Forma práce v semináři: interaktivní a kooperativní činnosti, práce s textem RVP PV, sebepoznávací aktivity, skupinové řešení pro blémů. Workshop je zaměřený především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. učitelům mateřských škol MSMT-29716/ od hodin Břeclav, 17. listopadu 1a Mgr. Juliana Gardošová 600 Kč 730 Kč Mgr. Ludmila Ratajská, tel září 2015

41 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ Nové postupy při výuce slohu Tematický plán slohového učiva od 1. do 5. ročníku ZŠ. Metodický postup při výuce vypravování: práce s obrázkovou osnovou v 1. období- sestavování osnovy vypravování, krátký mluvený projev, vypravování písemný projev. Další slohové žánry na 1. stupni. Kritéria a způsoby hodnocení slohových prací žáků: účastníci zpracují tematický a časový plán slohového učiva od 1. do 5. ročníku v souladu s platnými dokumenty; získají metodický návod jednotlivých kroků pro slohový postup vypravování; vyzkouší si v praxi mnoho aktivi začních metod vhodných pro výuku slohu;budou hledat způsoby, jak výkony žáků hodnotit. učitelům 1. stupně ZŠ 4348 MSMT-1549/ , od do cca hod. PaedDr. Hana Mühlhauserová 550 Kč 670 Kč Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015 Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem Výuka vyjmenovaných slov ve roč. ZŠ. RVP a vyjmenovaná slova:jak plánovat výuku vyjm. slov s ohledem na RVP a jak sestavit tematický plán?metody výuky vyjmenovaných slov:metody a aktivity k: porozumění významu slov, orientaci v řadě vyjmenovaných slov, nácviku psaní slov s I/Y po obojetné souhlásce, zdůvodnění pravopisu. Metody hodnocení pravopisných cvičení, práce s chybou, pravopisnými slovníčky a jinými pomůckami. učitelům 3. až 5. ročníku ZŠ / , od do cca hod. PaedDr. Hana Mühlhauserová Mgr. Ludmila Jarošová, tel září 2015

42 Nové postupy při výuce pravopisu Zaměřeno na efektivní metodické postupy výuky pravopisných jevů 1. stupně. Tematický plán pravopisného učiva od 1. do 5. ročníku ZŠ. Indikátory kvality jednotlivých pravopisných jevů. Efektivní metody a postupy při výuce jednotlivých pravopisných jevů napříč 1. stupněm, aneb jak dítěti usnadnit výuku? Kritéria a způsoby hodnocení. Vzdělávacím cílem je: zpracovat tematický plán pravopisného učiva od 1. do 5. ročníku přesně podle RVP; metodicky rozkrokovat obtížnější pravopisná učiva; vyzkoušet v praxi mnoho akt ivizačních metod vhodných pro výuku pravopisu; hledat způsoby, jak výkony žáků hodnotit. učitelům 1. stupně ZŠ 4459 MSMT-1549/ , od do cca hod. PaedDr. Hana Mühlhauserová Mgr. Ludmila Jarošová, tel října 2015

43 Závazná přihláška Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno nebo elektronicky na ovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné. Uhrazení akce proveďte na základě vystavené faktury, kterou vám zašleme po registraci Vaší závazné přihlášky a potvrzení Vaší účasti. Částku může uhradit jak škola nebo přímo účastník z vlastního účtu. V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat. Přihláška na akci (vyplňte): Číslo Název Termín Místo konání Kurzovné Škola (organizace), která vysílá účastníky (uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny): Název Adresa PSČ Obec Telefon IČ DIČ Přihlašujeme účastníky (vyplňte, v případě potřeby přidejte řádky): Já níže podepsaný účastník souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Středisku služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvkové organizaci, byly používány pouze pro účely zpracování agendy související s touto přihláškou. A to v souladu s ustanovením 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Č. Datum nar. Příjmení, jméno, titul Podpis účastníka 1 2 V...dne... Podpis zástupce vysílající organizace:. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, Brno

M Ě S Í Č N Í K. pro střední školy. září 2015

M Ě S Í Č N Í K. pro střední školy. září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz M Ě S Í Č N Í K pro střední školy září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

říjen 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

říjen 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz MĚSÍČNÍK říjen 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno Obsah Cizí jazyky

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Nabídka akcí 10/2014

Nabídka akcí 10/2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Přejeme Vám úspěšný školní rok a těšíme se na spolupráci. Nabídka akcí

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

VÝSTAVA výtvarných prací studentů Gymnázia Hodonín Tak trochu jiný svět

VÝSTAVA výtvarných prací studentů Gymnázia Hodonín Tak trochu jiný svět Přehled akcí na měsíc květen 2013 2. 5. 2013 2. 5. 2013 Setkání s pohádkou ICT ve výuce finanční gramotnosti SŠ 2. část 6. 5. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku 7. 5. 2013 Inspirace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Přehled akcí na měsíc září 2015

Přehled akcí na měsíc září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, 2015 Přehled akcí na měsíc září 2015 Září listopad 2015 31. 8. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Přehled akcí KVĚTEN 2014

Přehled akcí KVĚTEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Přehled vzdělávacích akcí KVĚTEN 2015. Ho Ho Bř Ho Ho Br Ho Ho Ho Ho Br Ho Ho Bř Ho

Přehled vzdělávacích akcí KVĚTEN 2015. Ho Ho Bř Ho Ho Br Ho Ho Ho Ho Br Ho Ho Bř Ho Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí KVĚTEN 2. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 5. 11. 5. 12. 5. 12. 5. 13. 5. 13.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

kód kurzu pokročilost den čas učebnice + lekce cena / pololetí zahájení info

kód kurzu pokročilost den čas učebnice + lekce cena / pololetí zahájení info Angličtina klasické (dopolední + odpolední) v kurzu "mini" / min. 7 - max. 8 v kurzu "Maxi" mini 13 AJ 1 úplní začátečníci úterý 16:30-18:00 mini 15 AJ 1 začátečníci úterý 18:30-20:00 mini 10 AJ 1 začátečníci

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Přejeme Vám úspěšný školní rok a těšíme se na spolupráci. Nabídka akcí

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 3 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 4 č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH OBSAH...2 INFORMATIKA...3 Jak na animace,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit...

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 4 č. 01 M Ě S Í Č N Í K Obsah INFORMATIKA...4 Jak na animace, reklamu a výuková videa...4 Geogebra

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 05 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 05 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2014 č. 05 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah INFORMATIKA... 3 Aktuální zdroje informací

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 5 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno k v ě t e n 2015 č. 5 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Angličtina

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 3 č. 4 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ ČÍSLO ÚČTU...

Více

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu Pořadové číslo 1 Změny v účetnictví od roku 2010 Novinky v oblasti účtování Propojení účtování se změnou legislativy - převážně daňových zákonů Změny ve výpočtu mezd, praktické ukázky a příklady Pořadové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Nabídka akcí duben 2015

Nabídka akcí duben 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno pracoviště Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Nabídka akcí duben 2015 Kontakty: Dana Kolštromová, DVPP: kolstromova@sssbrno.cz,

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více