LISTOPAD ročník XX / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD ročník XX / 2010"

Transkript

1 LISTOPAD ročník XX / Přejeme všem zvoleným zastupitelům bystrckého zastupitelstva hodně úspěchů v práci. redakční rada BN 24. zasedání Výsledky zastupitelstva komunálních Bystrce dne voleb 2010 v Bystrci SNK ED Moravané Strana svobodných občanů ODS TOP 09 Zelená pro Bystrc Věci veřejné KDU-ČSL ČSSD KSČM K volbám ve dnech října 2010 se v Bystrci dostavilo celkem 8313 voličů, což znamená účast 42,81 %, tedy o necelé procento více, než účast v městě Brně, kde celkově přišlo 41,94 % voličů. Z deseti kandidujících subjektů uspělo celkem šest. Strana Věci veřejné, Moravané, Strana svobodných občanů a Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté se do zastupitelstva nedostali. Zvítězila ČSSD, která získala 8 zastupitelských mandátů, ODS a TOP 09 mají shodně 5 mandátů a zbývající tři strany po třech mandátech. Alena Křivánková Jak jsem již v Bystrckých novinách informoval, v bystrcké části obytného souboru Kamechy se začne stavět nová dvoutřídní mateřská škola pro cca 54 dětí. Přes ekonomickou krizi a s ní spojené problémy s financováním investičních záměrů se mi podařilo, na základě předložené Nová mateřská škola na Kamechách % analýzy podepřené demografickou studií, přesvědčit Radu města Brna o nutnosti výstavby nové MŠ v části Kamechy. V současné době byl vybrán dodavatel stavby. Navržený areál je umístěn při křižovatce ulic Chudčická a Kavčí na ploše, která je v územním plánu pro tuto MŠ vyčleněna. Podle návrhu smlouvy bude stavba dokončena v září příštího roku. Alespoň částečně tak pomůže řešit současnou nelehkou situaci mladých bystrckých rodin s umísťováním dětí do mateřských škol. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. Pozvánka na 6/1. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Bystrc, které se uskuteční ve Společenském centru. Předběžný program jednání: v Slib členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v Stanovení počtu členů Rady MČ Brno-Bystrc a počtu a funkcí dlouhodobě uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v Volba členů volební komise pro ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v Volba starosty v Volba místostarostů v Určení místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v Volba dalších členů Rady MČ Brno-Bystrc v Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, jmenování předsedů, místopředsedů a členů v Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v roce 2010 a 2011 v Hmotné zabezpečení neuvolněných členů ZMČ pro 6. volební období Termín a doba zasedání budou řádným způsobem vyvěšeny, závisejí na okolnostech, které ve chvíli redakční uzávěrky nejsou známy. Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve Svatopluk Beneš, starosta Vážení čtenáři, děkuji Vám všem, kdo jste v uplynulém volebním období četli Bystrcké noviny i tuto rubriku, děkuji všem za milé a příznivé ohlasy, ale nakonec i za ty kritické, které poskytly podněty k zamyšlení, co dělat lépe. Přeji Vám, aby Bystrcké noviny přinášely i v budoucnu co nejvíce informací a co nejlépe splňovaly Vaši představu o správném radničním zpravodaji. Alena Křivánková, předsedkyně RR

2 INFOSLOUPEK Místní sdružení Občanské demokratické strany v Bystrci děkuje Vám všem, kdo jste dali hlas kandidátům ODS do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, Zastupitelstva města Brna i senátnímu kandidátovi MUDr. Tomáši Julínkovi. Vážíme si projevené důvěry a budeme se snažit i nadále pracovat ve prospěch naší městské části. Svatopluk Beneš předseda MS ODS Bystrc Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za Vaše hlasy, kterými jste nás podpořili v komunálních volbách. Vaší důvěry si velmi vážíme, je pro nás v práci pro Bystrc zavazující! Taktéž děkujeme Vám všem, kteří jste dali hlas našemu kandidátovi do Senátu prof. MUDr. Janu Žaloudíkovi, CSc. Za klub zastupitelů ČSSD v Bystrci. PaedDr. Marie Pešová CSc. předsedkyně klubu Vážení spoluobčané, z pozice lídra kandidátky KDUČSL vám chci poděkovat za hlasy, kterými jste vyjádřili důvěru naší straně a dali najevo přání změnit v Bystrci dosavadní politické klima. Zároveň chci za naše nově zvolené zastupitele slíbit, že uděláme vše pro to, abychom naplnili svůj volební program a nezklamali Vaši důvěru. Hlas každého z Vás je pro nás velkou výzvou a odpovědností zároveň. Miroslav Klimeš lídr kandidátky KDU-ČSL Strana Věci veřejné děkujeme všem bystrckým občanům, kteří aktivně uplatnili své volební právo a svoje důležité hlasy dali podle své úvahy straně Věci veřejné. Za projevenou voličskou přízeň a za důvěru bystrckým občanům děkujeme. Ing. Milan Kuchař předseda klubu strany VV v Bystrci Děkuji jménem svým, MíV KSČM v Bystrci i jménem kandidátů do zastupitelstva městské části a města Brna za Vaši účast ve volbách a za Vaši přízeň naší kandidátce. Slibujeme, že budeme poctivě a důsledně pracovat ve prospěch všech občanů Bystrce i našeho města. RSDr. Pavel Novotný předseda MíV KSČM v Bystrci Děkuji touto cestou všem svým příznivcům, kteří mi zachovali přízeň a podporu v komunálních volbách Mé poděkování za skvělou spolupráci patří též všem mým spolupracovníkům a kolegům z úřadu MČ Brno-Bystrc, členům komisí a sdružení. Ještě jednou srdečně děkuji, budete mi chybět. Vaše Eliška Kovářová a k poděkování se připojuje pan Jan Strmiska 25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc Na začátku zasedání zastupiteldaje ve výši tis. Kč, v stva proběhlo jednání s Policií ČR členění na jednotlivé paragrafy a Městskou policií Brno. c) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši n Zastupitelstvo městské části tis. Kč, z toho do Brno-Bystrc schvaluje: a) přiznání druhé části odměn - oblasti bytového hospodářství 0 tis. Kč ředitelům školských příspěvkových organizací MČ Brno-Bys- - oblasti pečovatelské služby a SPOD 921 tis. Kč trc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2010 dle Podmínek pro - oblasti ostatních oprav a údržby tis. Kč poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení v MČ - oblasti školství tis. Kč d) celkovou částku na investice ve Brno-Bystrc výši tis. Kč, z toho do b) účelové vymezení prostředků v celkové výši ,- Kč - oblasti bytového hospodářství tis. Kč (hrubého) v rámci příspěvků na provoz za 4. čtvrtletí roku oblasti pečovatelské služby a SPOD 0 tis. Kč K částce budou přičteny odvody zaměstnavatele na sociální - oblasti ostatních investic tis. Kč a zdravotní pojištění a odvod do - oblasti školství tis. Kč fondu FKSP ve výši 2% - splátky úvěru bytového hospon Zastupitelstvo schvaluje: dářství tis. Kč a) změnu rozpočtu MČ Brno-Byse) další výdaje rozpisu rozpočtu trc na rok 2010 na straně příoznačené znakem * jmů a výdajů na celkovou výši n Dále schvaluje: Cenu pozemků (dle znaleckého posudku) p.č. 5798/2 a 7449/2, oba v k.ú. Bystrc, souvisejících s bytovým domem Kubíčkova 1, 3, 5. Cena je stanovena podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu jednotlivých vlastníků bytových jednotek v domě Kubíčkova 1, 3, 5. Cena pozemků vychází ze znaleckého posudku č /2010 soudního znalce Ing. Drahoslava Bečváře z a je stanovena ve výši 2100,- Kč/m2. Vzorovou kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemků p.č. 5798/2 a 7449/2 v k.ú. Bystrc (zastavěná a ostatní plocha) Odměny členů výborů ZMČ za rok 2010 n Zastupitelstvo souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o místním poplatku za provozovaný n Zastupitelstvo projednalo 1. ná- výherní hrací přístroj nebo jiné tis. Kč b) celkovou částku na provozní vrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na technické herní zařízení povolené výdaje a ostatní neinvestiční vý- rok Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Záměr Statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části BrnoBystrc. - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 23 v domě Kubíčkova 17, velikosti 1+1 o celkové výměře 34,00 m² v 8. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,-Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši ,-Kč (dle ustanovení 533 OZ).V tomto domě probíhá privatizace - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 5 v domě Černého 28, velikosti 3+1 o celkové výměře 75,70 m² ve 2. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ). V tomto domě probíhá privatizace po bytových jednotkách - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 7 v domě Laštůvkova 75, velikosti 1+1 o celkové výměře 35,50 m² ve 3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši 5.695,- Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byty bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30-ti dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Svatopluk Beneš starosta Návrat do zaměstnání bez obav! Od ledna 2011 budou pro ženy ohrožené nezaměstnaností a muže v obdobné situaci, pod záštitou Institutu dalšího vzdělávání, připraveny zdarma další čtyři kurzy v rámci projektu Návrat do zaměstnání bez obav! Účastníci se zdokonalí v práci na počítači, osvojí si základy práva, zlepší angličtinu nebo němčinu, absolvují motivační kurz, kurz finančního poradenství, kurz etikety a konzultaci s vizážistkou. Jedná se o komplexní, dvouměsíční kurz, který zahrnuje všechny vyjmenované oblasti a probíhá vždy ve čtvrtek a pátek v Brně na adrese Šujanovo nám. 1. Od ledna 2010, kdy byl projekt zahájen, byly úspěšně realizovány již čtyři takovéto kurzy, jimiž prošla řada úspěšných absolventů. Nejbližší možný termín, na který se lze přihlásit je leden/únor 2011, kde jsou poslední volná místa. Další termíny budou volně navazovat. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Pro více informací navštivte web Vladimíra Navrkalová Institut dalšího vzdělávání

3 Po obhájení studie na odboru implementace evropských fondů nám byly na úrovni města Brna vyčleněny prostředky na dofinancování tak, jak to vyžadují pravidla pro čerpání dotací z přísluš- Sportovní areál slavnostně otevřen V úterý 12. října byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný sportovní areál u ZŠ Heyrovského 32, včetně oplocení některých sportovišť a úpravy přilehlé zeleně. Projekt byl zpracován na základě studie proveditelnosti, vypracované na příslušném odboru naší městské části. ných programů EU. Rozpočtové náklady stavby byly ,- Kč (bez DPH) 85% dotace EU. Podle zákona o veřejných zakázkách byla vyhlášena soutěž na dodavatele. Jako člen řídící skupiny jsem Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno vás srdečně zve na Společenský večer Oblastní charity Brno který se koná dne v h Společenské centrum, Odbojářská 2, Brno-Bystrc K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Živel Součástí bude předtančení tanečního páru standardních a latinskoamerických tanců, tombola, večeře a překvapení večera Prosím o potvrzení účasti Kontakt: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno Žižkova 3, Brno tel.: , mob.: SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno út NEZKROCENÁ AMAZONKA Třetí pokračování cestopisných přednášek paní Niny Ingriš, vdovy po známém hudebním skladateli a cestovateli Eduardu Ingrišovi (autor známé písně Teskně hučí Niagara) je opět doplněno ozvučeným filmem. Zač.: 18 h st Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY s uměleckým vedoucím O.Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Prodej vstupenek před akcí od 15 h. Zač.: h ne JAK SE ZBAVIT ČERTA Veselá pohádka DIVADLA NA rozhraní Praha pro malé i velké diváky o tom, jak se z nepovedeného čerta díky lásce stane povedený člověk. Představení pro rodiče s dětmi. Zač.: 15 h pá THE BIG 20 Rock n roll a jump-swing bigband koncert k tanci i poslechu. Zač.: h út Václav NECKÁŘ se skupinou BACILY Koncert legendy české pop music. Předprodej vstupenek od Zač.: h st Čaj o půl páté Taneční podvečer. Zač.: h P ř i p r a v u j e m e : po Ze dvou se to lépe táhne Hudebně zábavný pořad, ve kterém se můžete opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jeho partnerkou v tomto programu bude tentokrát skvělá zpěvačka Šárka Vaňková. Zač.: hod. Předprodej od V ý s t a v a : Obrazy přívětivé krajiny - Helena Puchýřová Výstava je přístupná v pondělí a středu od 15 do18 h, při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefon. dohody (tel.: , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po-čt h, informace na tel.: , , dále v BKC Běhounská 17, po-pá h. Tel.: , INDIES Poštovská 2, KČT KUDRNA Nádražní 1 (podchod) a Dům pánů z Lipé, nám. Svobody. Doprava tramvajemi č.1, 3, 11 zast. ZOO, autobusem č. 50, 52 a trolejbusem č.30 zast. Vondrákova. se zúčastnil představení zadání projektu pro zájemce o zakázku. Zároveň jsem za městskou část byl i člen hodnotící komise. Vysoutěžena byla cena 4, ,80 Kč (bez DPH). Vlastní práce proběhly z větší části o prázdninách a zahrnovaly rekonstrukci atletické dráhy, sportoviště na 1 basketbalový koš, vybudování dvou oplocených volejbalových hřišť (všechna sportoviště s polyuretanovým propustným povrchem), basketbalové hřiště a víceúčelové sportoviště (obě s povrchem z umělé trávy 2. generace). Kromě toho bylo postaveno sociální zařízení pro sportující veřejnost a zázemí pro správce areálu. Areál bude sloužit jak pro výuku žáků ZŠ Heyrovského 32, tak i pro aktivní využití volného času bystrcké veřejnosti, zejména mládeže. Je to první akce, dokončená za pomocí evropských dotací. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. místostarosta pro oblast školství Práce záslužná a náročná V 7. čísle BN jsem psala o brněnském hospici sv. Alžběty a to při příležitosti Světového dne hospiců. Využila jsem možnosti soukromé návštěvy a chci se s vámi podělit o dojmy. Předně, hluboce se skláním a děkuji všem, kteří v tom zařízení pracují. Je to činnost nanejvýše užitečná a prospěšná, ale také náročná, náročná na psychiku a fyzické nasazení. Ten nesmírně lidský přístup ke každému na vás dýchá všude. A protože místa v tomto zařízení nestačí pokrýt poptávku, mají projekt mobilní specializované paliativní péče, kde nabízejí zdravotní péči a lidskou podporu těžce nemocným a jejich rodinám v domácím prostředí. Členy týmu jsou sestry, lékaři i sociální pracovníci. Služba je zaměřená na zmírnění příznaků nemoci, léčbu bolesti a kvalitu života nemocného. K dispozici je i psycholog. Tento tým vyjíždí na požádání, a to po celých 24 hodin. Sestry docházejí do domácností pravidelně a kontrolují stav, převazují, aplikují injekce, infuze. Ukáží, jak se starat o nemocné a hospic zajistí a zapůjčí veškeré potřebné zdravotní pomůcky hospicová péče, jako alternativa nemocnice. Na závěr bych ráda uvedla číslo konta Gabriela o.s., č. ú.: /0100. Telefonní kontakt: (od 9-16 h). poštovní adresa: Domácí hospic TABITA, Kamenná 36, Brno. Eliška Kovářová, místostarostka INFOSLOUPEK Unikátní expozice Přírodu Kamčatky a východní Sibiře v unikátní expozici zvířat z oblasti Beringie, přiblíží návštěvníkům brněnská ZOO. Počátkem října otevřela nový areál o ploše přibližně m 2. Hlavním chovaným druhem je medvěd kamčatský, v doplňkových expozicích se představí rosomáci sibiřští, lišky polární, sovice sněžní a další ptačí druhy ze skupiny bahňáků. Součástí areálu je také dobrodružná naučná stezka, lovecké středisko, přednáškový sál a veškerý návštěvnický servis. Otevírací doba ZOO Brno v listopadu: 9 16 h. Ing. Pavel Hruška EkoCentrum Brno připravilo v 17 hodin Přednáška Džíny z Číny pan David Festa ze společnosti Ecovoice, zabývající se šetrným oblékáním, nám poví o environmentálních souvislostech textilního průmyslu a obchodě s oblečením obecně. Řekneme si o produkci bavlny, o biobavlně a přírodních materiálech. Dozvíme se o problematice certifikace. Každý účastník si odnese dárek v podobě brožurky Džíny z Číny v 17 hodin Dílna Bižuware světem originálních šperků z počítačových součástí nás provede Tereza Náhlíková. Budeme si vyrábět náušnice, brože a náhrdelníky z klávesnic a disků ze starých počítačů. Nebude chybět krátké povídání o recycle artu a využití starých věcí k vytvoření něčeho hezkého. Výstava Skřítci a obrazy z ovčí vlny po celý měsíc. Podrobnosti a přihlášky najdete na Brno, Ponávka 2, tel.: , Katka Ševčíková Na lidovou notečku Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního souboru ISKERKA BRNO srdečně zve na předvánoční koncert NA LIDOVÚ NOTEČKU v Kulturním centru SEMILASSO, Palackého třída 126, Brno-Královo Pole, v neděli 28. listopadu ve 14 hodin. Účinkují dětské folklorní soubory z Brna: Slováček, Líšňáček, Ondrášek, Iskerka, z Pohořelic Rozmarýnek, z Moravské Nové Vsi Jatelinka, dále základní školy Brno-Královo Pole Slovanské náměstí a Košinova. Záštitu nad koncertem převzal Úřad Městské části Brno-Královo Pole. Organizačně zajišťuje Dětský folklorní soubor ISKERKA BRNO. Dále se na uskutečnění koncertu podílejí: firma Glanc s.r.o., KC Semilasso a Folklorní sdružení České republiky. Vstupné příspěvek na náklady koncertu: dospělí 30,- Kč, děti mají vstup zdarma. Vladimíra Angorová, vedoucí souboru

4 tele. Projevy a řečnění bez následných činů jsou jen a jen slova. A právě k tomu často docházelo. Po dlouhé, i několik desíslova a činy tek minut trvající diskusi se dotyčjedna věc mě v předchozích ný posadil a nic. Nebyl návrh zastupitelstvech překvapovala. usnesení, nebylo o čem hlasovat. A to nesoulad mezi slovy a činy Čili, celé vystoupení bylo k ničemu. některých zastupitelů. Často Nebo jen pro samo to vystoupení. jsem byl svědkem plamenných Přece, když opravdu chci něco provystoupení s názory, co je třeba sadit, tak pro to musím i něco uděudělat, komu pomoci, co zaká- lat. Nestačí jen říkat, že by to mělo zat, případně přikázat, které řeč- být uděláno. Navíc, každý zastuníci dlouho a srdnatě obhajovali. pitel ví, že je třeba vyjednat pro To jsou ta slova. Co činy? Každý návrh i podporu. Tedy ho projednat zastupitel, ať koaliční nebo opo- s ostatními zastupiteli tak, aby měli ziční, může podávat návrhy usne- možnost se s ním seznámit a prosení, o kterých je zastupitelstvo myslet možné přínosy a důsledky. povinno hlasovat. Podání návrhu A k tomu, bohužel, také nedocháje tedy základem práce zastupi- zí. Značná část opozičních návr- hů usnesení vzniká až ad hoc na zastupitelstvu a nedává tedy moc šancí se kvalifikovaně rozhodnout. Sám jsem v některých případech nabízel spolupráci na dopracování návrhu tak, abych více pronikl do problematiky a mohl případně vyjednávat ve prospěch podaného návrhu ve své straně. Bohužel, často navrhovatel neměl o spolupráci zájem a věc považoval nejspíše již za uzavřenou. Rád bych tedy touto cestou apeloval na všechny zvolené zastupitele, aby plně využili svůj mandát ve věci prosazování svých návrhů a ne jen pro, byť někdy efektní, ale plané řečnění. Petr Adámek ODS Bystrcké schody INFOSLOUPEK Lipka - listopadové akce: malá jundrovská aneb závod na koních 6. listopadu sobota, hry a závody s koníky pro děti i rodiče. Sraz u hájenky Jundrovského lesa (ul. Nálepkova). Trasa do 2 km, vhodná i pro kočárky. Každý jezdec musí mít s sebou koně na tyči (z látky či papíru), pro vítěze bude připravena medaile. DOBA TRVÁNÍ: od 9.30 do 12 hodin, CENA: 30,- Kč, tel.: , martinská slavnost 9. listopadu úterý, tradiční podzimní slavnost na počest svatého Martina. V první části slavnosti proběhne tvořivá dílna, kde si děti vyrobí lampiony, v 18 hodin začne lampionový průvod s hledáním pokladu. DOBA TRVÁNÍ: od do 19 hodin, CENA: 30,- Kč, tel.: , MÍSTO KONÁNÍ: Lipka pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, BrnoJundrov Bc. Kateřina Vítková Sbírka použitého ošacení V sobotu 2. října proběhla tradiční podzimní akce Bystrcké schody. Celkem soutěžilo 45 běžců. V dámských kategoriích si mobil za celkové vítězství odnesla teprve devítiletá Anna Chaloupková, v mužských třináctiletý Jiří Morong. Absolutním vítězem přes všechny kategorie se stal Vít Žádník, který získal barevný televizor, vítězem kategorie recesistů byl Vít Zgažar, ten pro svůj běh využil rytířského brnění. Ceny předávali senátor Tomáš Julínek a starosta Svatopluk Beneš. Celou akci zpestřovalo vystoupení šermířské skupiny Memento Mori. V mužské kategorii do 40 let si pan Luděk Čumpelík nepřevzal svoji stříbrnou medaili, může si ji vyzvednout na radnici. Alena Křivánková Sbírka se uskuteční 6. a 7. listopadu v čase od 9 do 16 hodin na nákladovém nádraží Brno hlavní, 5. kolej. Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás darované oděvy převezme. Přijímáme: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené. Dále peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky a obuv veškerou nepoškozenou. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: , Zuzana Keraghelová ZŠ Brno Heyrovského 32 Brno-Bystrc, tel.: , V rámci Dne otevřených dveří srdečně zveme všechny žáky současných pátých tříd na AKCI PÁŤÁK Komu je určena? Všem páťákům, kteří by chtěli chodit na naši školu Kde a kdy se uskuteční? V budově ZŠ Heyrovského 32, 10. listopadu 2010 od 8.30 do h Co si máte vzít s sebou? Přezůvky, psací potřeby, svačinu, pití, dobru náladu Co Vás čeká? Dopoledne plné her a úkolů, při kterých si můžete prohlédnou naši školu a skamarádit se s budoucími spolužáky. Na setkání s vámi se těší žáci a pedagogický sbor ZŠ Brno, Heyrovského 32

5 Vaurienisté byli letos úspěšní TJ Lodní sporty Brno je jachetním oddílem s dlouholetou tradicí. Závodníci LS Brno dosahují velkých úspěchů jak na jednoposádkových plachetnicích (např. Finn), tak i na dvouposádkových (např. Cadet, Fireball a Vaurien). A právě závodníci poslední zmiňované třídy, Vaurien, jsou v letošním roce úspěšní nejen na poli republikovém, ale i světovém. Mají také nemalý podíl na postavení jachetního oddílu v letošním žebříčku Českého svazu jachtingu. Pojďme si přiblížit tuto lodní třídu. Jedná se o čtyřmetrovou dvouposádkovou plachetnici, jejímž konstruktérem byl francouzský jachtař a designér Jean-Jaques Herbulot. Od roku 1961 je plachetnice Vaurien uznána jako mezinárodní třída ISAF. Nejvyšší soutěží republikového významu je celostátní pohárová soutěž Czech Vaurien Cup, kterou tvoří šestice samostatných závodů na vodních plochách po celé České republice (Nové Mlýny, Mácho- INFOSLOUPEK Novinky ve sběru odpadu Od 1. září 2010 rozšířilo město Brno možnosti třídění odpadů o sběr nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů. Do žlutých kontejnerů je nyní možné odkládat společně s PET lahvemi i vymyté nápojové kartony a obaly od limonád, piva, energetických nápojů, ledové kávy apod. Žluté kontejnery jsou volně umístěné v ulicích města Brna a ve sběrných střediscích odpadů. Nálepky na žlutých kontejnerech občany informují také o tom, co do žlutého kontejneru rozhodně nepatří tedy konzervy od potravin, krmiv, obaly od kosmetických přípravků apod. Pozor! Tetrapacky a hliníkové plechovky nelze odkládat do velkoobjemových drátěných kontejnerů na PET lahve. Ing. Eva Kubátová odbor životního prostředí a dopravy Žijí mezi námi Před šedesáti lety, 30. září 1950 v Bystrci, tehdy na staré škole, vstupovali do manželství Anděla a Evžen Štelclovi. Celých 60 let vedle sebe vydrželi ve shodě a lásce, měli dvě děti, z nichž dcera jako malá zemřela, ale syna vychovali a dobře, protože je jim i s rodinou oporou. Manželé Štelclovi působili deset let v bystrcké škole jako školníci a svou práci dělali na jedničku Měli děti rádi, ale přitom byli přísní a děti je braly respektovaly. Přejeme jim do dalších let zejména zdraví, pohodu, klid i Boží požehnání. Eliška Kovářová, místostarostka vo jezero, Velké Dářko, Vranovská přehrada a Brněnská přehrada). Nejdůležitějším závodem roku je pak Mistrovství České republiky konané v posledních letech pravidelně na Nových Mlýnech. Největšími úspěchy Vaurienistů z TJ Lodní sporty Brno, JO v letošní sezóně jsou: Mistrovství světa místo Kateřina a Miloslav Chalupníkovi (oba TJ Lodní sporty Brno) Mistrovství ČR místo celkově a 1. místo v českém pořadí - Kateřina a Miloslav Chalupníkovi 4. místo celkově a 2. místo v českém pořadí Marcela Chyťová (TJ Lodní sporty Brno) Michal Kubík (JO ČKD Blansko) Evropský den jazyků Vaurien - jízda se spinakrem na zadní vítr. Foto: archiv ASV Celostátní pohárová soutěž CVC místo Marcela Chyťová (TJ Lodní sporty Brno) Michal Kubík (JO ČKD Blansko) Kontakty: TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl, Rakovecká 30, Brno- Bystrc, lsbyc.yachting.cz Asociace lodní třídy Vaurien v České republice, Kotlářská 22, Brno, redakčně kráceno Snad v každém měsíci najdeme nějaký významný den. Málokdo ale ví, že 26. září se již devět let slaví Evropský den jazyků, a že jeho cílem je zvýšit povědomí o jazykové rozmanitosti a vzdát hold obrovskému jazykovému bohatství v Evropě. Žáci gymnázia, které se orientuje na výuku jazyků, ovšem toto datum znají. A v letošním roce s ním mohou spojit i netradiční oslavu. Anglická sekce totiž žákům připravila soutěž, při které se inspirovala populární televizní soutěží z 90. let, Riskuj. Možnost zúčastnit se dostali žáci na úrovni pre intermediate, intermediate a upper-intermediate. Nešlo však jen o samotný jazyk, ten byl jen jednou kategorií, další oddíly zahrnovaly historii, literaturu, geografii a informace o společnosti a kultuře anglicky mluvících zemí, což s sebou neslo pestrou paletu otázek. Žáci, kteří bojovali ve finále, neměli postup lehký. Museli zvítězit v třídních kolech, probojovat se mezi pět nejlepších soutěžních dvojic a následně se utkat se soupeři ve dvou kolech finálových. Ne vždy byly otázky jednoduché, riskovat a volit otázky vyšší obtížnosti občas přineslo i nulový zisk. Povzbuzením a oceněním jejich znalostí i odvahy jim byl potlesk obecenstva z řad zúčastněných tříd. Největší aplaus však sklidila paní profesorka Gilbert, která celou akci za přispění dalších kolegů připravila. Máte i Vy chuť si vyzkoušet, s jakými záludnostmi se soutěžící setkali? Můžete zkusit odpovědět na několik (přeložených) otázek: Jestliže někoho nazýváte kiwi, pochází z a) Jižní Afriky b) Austrálie c) Nového Zélandu. Které místo bylo zasaženo teroristy 11. září 2001? a) Bílý dům b) Dvojčata c) Socha svobody. Které místo není národní park v USA? a) Yellowstone b) Death Valley c) Chalk Cliffs. Kdo napsal román Emma? a) Emily Brontë b) Jane Austen c) George Eliot. Správné odpovědi uveřejníme na webových stránkách školy na konci října. PhDr. Jarmila Červenáková Klasické a španělské gymnázium Díky Ge Money banko Naše milá GE MONEY BANKO, děkujeme Ti za celý ten SUPER- NATÍRACÍDEN, kdy jsi vkročila se svými zaměstnanci na území Pramínku, přinesla kartáče, rukavice, štětce, barvy a jala se natírat náš smutný, oprýskaný plot. Byla to práce lopotná. TY i MY společně s rodiči jsme se statečně oháněli drátěnými kartáči a štětci, oddychové přestávky jsme trávili polykáním jablíček, banánů a oplatků, které jsi také pro všechny připravila. Vydatně nám pomáhaly děti natírajících rodičů, pokud si zrovna nehrály s krásnými GEMONEYBANK slečnami. Vše probíhalo v rychlém tempu a vyvrcholilo GEMONEYBANK buřtíky pečenými na nefalšovaném pramínkovském ohýnku za školou. Prostě jsem tím chtěla říct, že to byla supersobota se superzaměstnanci již zmíněné banky, se superrodiči našich pramínkovských superdětí a superučiteli. A tímto Vám všem rodičům, vedení banky a zaměstnancům děkuje naše škola, v čele s ředitelkou. No a vy si teď myslíte, že je konec. To ne. Ještě přišli třeťáci s paní učitelkou na nápad, že těch pár odrhnutých metrů plotu, na které již nezbylo sil v onu sobotu, natřou v průběhu vyučovací hodiny Dílny. A tak se stalo. Šikovné děti se pustily do práce, až barva cákala. Ještě že jsme tentokrát nenatírali zelenou. V jistých novinách by se jistě objevil příštího dne článek o podivných zelených UFOunech procházejících se po Bystrci. Takto si jen děti vyrobily na vlasech slušivý červenohnědý melír. A to je konec pohádky, chtělo by se říci, jenže plot se zdá být nekonečný. Alespoň máme příležitost znovu se sejít při práci i zábavě a možná, že přijdou i zaměstnanci GE MONEY BANK... Kdo ví? K poděkování se připojuje vedení školy, správní rada, ředitelka, rodiče a zakladatelky školy. Za Pramínek napsala Renata Štíbalová, učitelka 3. třídy Den otevřených dveří AGAPO Počátkem října proběhl již druhý ročník celorepublikového Týdne sociálních služeb. U této příležitosti otevřelo své dveře veřejnosti také sdružení AGAPO, jež se věnuje v rámci své činnosti sociální rehabilitaci, především pak pomoci zdravotně a sociálně znevýhodněným spoluobčanům při uplatnění na otevřeném trhu práce. Těšíme se na vás na adrese Cejl 68, Brno. Petr Mareš

6 V sobotu 2.října proběhlo v bystrckém Dirt parku oficiální Mistrovství České republiky v dirtu BMX a MTB kol. Parta místních riderů pod vedením Jakuba Vodičky udělala obrovský kus práce, aby zprovoznila aspoň jednu dráhu, tzv. lajnu. Použily se plachty, v mokrých místech kameny, sušilo se ohněm, takže se v sobotu mohlo závodit. Celkem se zúčastnilo třicet jezdců, většina na MTB kolech, závody měly mezinárodní účast. Kategorii MTB vyhrál Tomáš Zejda z Třebíče, kategorii BMX Dušan Antalík ze slovenského Martina. Těšíme se, že takovou zajímavou akci uvidíme i příští rok. Alena Křivánková Jak se zachovat? Kromě úniku nebezpečné látky (NL) v důsledku havárie (chemický průmyslu, koupaliště, zimní stadiony ), může dojít také k havárii vozidla, které NL převáží. Jak se zachovat: vozidlo převážející NL poznáte podle oranžové reflexní tabulky s čísly, rozdělené do dvou částí. Nahoře je tzv. Kemler kód udává, jaké nebezpečí látka představuje, dole je UN kód čtyřmístné číslo, které je přiděleno každé přepravované látce. Při havárii takto označeného vozidla se ihned vzdalte od místa nehody ve směru kolmém na směr větru a ukryjte se, je-li to možné, v nejbližší budově, pak volejte tísňovou linku 112, kde nahlaste i čísla, která jsou vyznačena na oranžové tabulce (dbejte však na svoje bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenosti od místa nehody). Ing. Silvie Kocmanová, ÚMČ krizové řízení Celé Česko čte dětem, je název projektu, do kterého se v letošním školním roce zapojila i naše škola. A my čteme s Michalem Vieweghem! Právě přichází do kin film Román pro muže a na pultech knihkupectví se objevuje autorův nový román Biomanželka. I přes pracovní vytížení navštívil její autor naši školu. Autor mnoha úspěšných knih a filmových scénářů v úterý 5. října četl prvňáčkům ze své knížky Krátké pohádky pro unavené rodiče. Děti se zasmály tatínkovi, který musel jít spát za komín, protože dcery Bára a Sára ho stále budily všetečnými otázkami. Pak si s dětmi povídal a naslouchal jim. Nejčastější autorova otázka byla, zda rodiče čtou svým dětem. Děti reagovaly velmi spontánně. Pak byl jeden z prvňáčků překvapen, když jeho spolužačka vyrazila ke spisovateli s knížkou a podala mu ji. Stála o autogram. Tím spustila lavinu!!! Děti chtěly také podpis a neměly tu strašně důležitou kníž- Dirt - mistrovství v Bystrci Nenechte se mýlit. To není otázka pro milovníky buchet nebo škubánků, ale název výtvarné soutěže pro děti do desíti let. Vyhlásila ji Knihovna Jiřího Mahena v Brně. A protože na paní knihovnice z naší bystrcké pobočky se můžeme vždycky spolehnout, přišla jedna z nich přímo za námi, do školní družiny na besedu. Nejdříve děti krátce seznámila s životem a tvorbou Františka Nepila, od jehož úmrtí uplynulo patnáct let. A potom už nám představila Makového mužíčka a přečetla nám první kapitolku ze stejnojmenné knihy. Zbytek jsme společně dočetli během měsíce září a odpověděli si přitom na úvodní otázku. Představy dětí, podnícené jejich barvitou fantazií, se potom promítly do výtvarných prací. Ty nejlepší teď posíláme do soutěže, zbytek tvoří výzdobu školy. A už se těšíme na další společné čtenářské zážitky v Knihovně našeho srdce! Zdeňka Janoušková, ZŠ Heyrovského 32 Čteme s Michalem Vieweghem ku. Ale jak známe děti, vyřešily vše po svém. Prvňáček dostal okamžitě nápad a předložil nebojácně deníček, kam dostává razítka za svou práci ve škole. My dospělí, kteří jsme se zúčastnili besedy, jsme na sebe vrhli překvapené pohledy. Jak se Michal Viewegh zachová? Chvilka napětí se zračila nám všem ve tvářích. On však s úsměvem vzal tužku a začal podepisovat deníčky podle přání dětí. My dospělí Co ukrývá makovice? jsme si oddechli. Snažili jsme se dětem vysvětlit, že nyní má deníček značnou cenu. Neměly by ho ztratit, protože tam mají autogram jednoho z nejznámějších spisovatelů dnešní doby. Autor, kromě čtení nejmladším, stihl i krátké neformální posezení s vyučujícími naší školy. Na jaře se můžeme těšit na autorské čtení pro žáky z vyšších ročníků... Mgr. Věra Koudelová, ZŠ Vejrostova INFOSLOUPEK ZŠ a MŠ Pramínek nabízejí Zájezd do Laa an der Thaya 8. listopadu: Odjezd autobusem z parkoviště od ZŠ Heyrovského 32 ve 13 hodin, návrat kolem 20 hodiny. Ceny pro tříhodinnový pobyt v termálu, včetně dopravy: rodič s 1 dítětem do 14ti roků 590 Kč dospělá osoba 490 Kč děti od 3 do 14ti roků 280 Kč Žáci ZŠ od 4. třídy mohou cestovat samostatně s platným cestovním dokladem, dozor je zajištěn. Jarní prázdniny v hotelu Myslivna: Od 14. do 19. března Vhodné pro děti od 6ti do 12ti roků. Základní cena 1870 Kč zahrnuje ubytování, dopravu, stravování 5x denně s pitným režimem, dozor. Zaměření: poznání kraje turistika, sportovní i společenské hry, bobování, sáňkování, legrace a pohoda. Lyžování nebo bruslení jako další aktivity za příplatek. Příplatky se hradí k základní ceně: sjezdové lyžování 500 Kč, bruslení 200 Kč. Přihlášky a další informace na obě nabízené akce: mobil: , Naše obce pomáhají včelařům Včely začínají být téměř ohroženým druhem, včelstev i včelařů kvapem ubývá. Tyto trendy se bohužel začínají dotýkat i včelaření v našem kraji a výjimkou není ani Brno. Tuto skutečnost si naštěstí uvědomili i jihomoravští zastupitelé, kteří na doporučení magistra Václava Božka, prvního náměstka hejtmana, poskytli v posledních dvou letech jihomoravským včelařům záchranné dotace. Téměř pět milionů korun pomohlo k ozdravení včelstev a částečně i k obnově a modernizaci základního včelařského vybavení. Část této pomoci půjde i na podporu včelařským kroužkům a začínajícím včelařům. V naší základní organizaci ČSV Brno- Žabovřesky, kam přísluší včelaři z Bystrce, Jundrova, Kníniček, Komína, Žabovřesk a Žebětína, máme již dva včelařské kroužky jeden u ZŠ Vejrostova v Bystrci a druhý při ZŠ Plovdivská v Žabovřeskách. Pro tyto kroužky budujeme u brněnské přehrady, v místě opuštěného hydrovrtu na k.ú. Kníničky menší včelařské pracoviště. Magistrát města Brna nám se slevou odprodal pozemek bývalého hydrovrtu, prostředky na jeho zakoupení nám poskytl jihomoravský kraj. Na vybavení tohoto včelařského areálu nám přispívají naše městské části některé penězi či materiálem, jiné přislíbily pomoc alespoň svou pracovní skupinou. Všem ať již zastupitelům, učitelům našich škol, ale i aktivním včelařům bych chtěl touto cestou za jejich práci a podporu včelařství poděkovat a rodiče se školními dětmi pozvat, ať se na naše včelaření přijdou podívat. Ing. Antonín Pavlíček vedoucí včelařských kroužků v ZO Žabovřesky

7 V pátek 17. září jsme se, po několikátém odložení akce kvůli počasí, sešli při sázení lipky. Tento akt má symbolizovat nejen ohlédnutí za uplynulými 25 lety trvání naší školy, ale také vstup do dalšího čtvrtstoletí. Zúčastnili se jej žákyně a žáci všech pěti prvních tříd se svými učitelkami. Malou slavnost uvedl Jeden z posledních krásných podzimních víkendů jsme prožili v Údolí oddechu v Bystrci. V rámci projektu Brněnské dny pro zdraví, pod záštitou města Brna a kanceláře Zdravé město, zorganizovala 2. října základní škola Heyrovského 32 veselé dopoledne. Už název Vezmi všechno, co má kolečka, nabádal přinejmenším 150 dětských účastníků k jedinému: vzít kolo, koloběžku, skateboard, brusle nebo trojkolku a vyrazit do přírody. V duchu těchto pěti koleček se ubíralo celé dopoledne. Žáci sedmých a devátých tříd se svými učiteli připravili jednoduché úkoly, které mohly zvládnout i malé děti. Do další pětadvacítky! Kolečka všeho druhu ředitel školy pan Zdeněk Černošek a společně s dětmi lipku zasadil. Paní učitelky ji nazdobily a děti 1. A s paní učitelkou Stáňou Jahodovou lipce zazpívaly a všichni slíbili, že se o ni budou starat a budou ji chránit. Marcela Dokoupilová ZŠ Vejrostova 1 Mezi účastníky tedy byly i tříleté ratolesti. K doplnění kolečkového ráje nám pomohli veslaři z Bystrce s prezentací trenažeru. K dokonalosti pak přispěla i sportovní firma s praktickou ukázkou výcviku jízdy na kolečkových bruslích. Po absolvování celé trasy, dlouhé téměř 300 metrů, obdrželi účastníci drobné dárky s logem Brno, zdravé město a ještě se mohli zahřát připraveným teplým čajem. Myslíme si, že největší odměnou byly úsměvy těch nejmenších, kteří si vyzkoušeli, že místo jízdy autem mohou bezpečně využít všechno, co má kolečka. Mgr. Luboš Kleis, ZŠ Heyrovského 32 Ř Á D K O V Á I N Z E R C E n Získejte až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, balkon, či plot pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte n Počítačové služby instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě, Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Malíř pokojů. Tel.: , n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn: po nás se neuklízí. Tel.: n Elektrikářské práce. Tel.: n Dřevostavby na klíč. Tel.: n Čištění koberců. Tel.: n Video + DVD opravy, J. Vejtasa, Nedbalova 33, Kohoutovice. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky, Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Rychlá půjčka Kč Brno a okolí. Tel.: n Sbírám starší fotky a pohledy Bystrce a okolí. Dohoda jistá. Prosím nabídněte na u nebo na tel.: n Provádím masáže ul. Bartolomějská č. 31, Brno-Žebětín (bus č. 52). Lávové kameny, záda, šíje, aromaterapie STUDIO LAPILLI, Věra Matoušková. Tel.: n Výuka němčiny i konverzace, individuálně, kvalitně. Tel.: n Koupím byt 3+1 v Bystrci I. Ne RK. Zajistím a uhradím právní servis státního notáře. Tel.: n Výuka anglického jazyka individuální hodiny a doučování v Bystrci od října, hlavně dopoledne. Tel.: n Vyměním OB 2+kk novostavba Medlánky za 3+1 v této lokalitě. Tel.: n Plavání rodičů a dětí od září 2010, klub Matísek, Aquapark Brno-Kohoutovice. ÚT, ST 9-12 h. Info: nebo tel.: n Aerobik, Powerjóga - od na ZŠ Laštůvkova každé PO: h a PÁ: h. Další informace na nebo tel.: n Práce z domu n Pronajmu RD 3+1 v Bystrci. Tel.: n Prodám kvalitní jablka levně. Tel.: n Zahradu pronajmu, Střelice-Haneky. Chatka, WC, voda. Tel.: n Prodám novou skládací postýlku, nový rohový PC stůl. Tel.: n Prodám béžzel. rozkl. sedačku 170 x 220 velmi zachovalá, z důvodů stěhování. Cena 4.400,- Tel.: n Pronajmu garáž v Bystrci na rohu ulic Větrná Výhon u stavebnin. Tel.: n Prodám nový ¾ dubeňák z Polska, vel s kapucí. Tel.: n Vyměním OB 2+1 ve zvýšeném přízemí za 2+1, 3+1 jdoucí do privatizace. Krásné prostředí. Byt je renovován. Nejlépe v Bystrci. Tel.: n Vymění cihlový OB 2+1 do privatizace na Veveří za podobný byt na Brně-středu + doplatek. Tel.: n Vymění OB 3+1 na ul. Houbalova v Líšni za 2+1 v Bystrci s doplatkem. SMS nebo tel.: n Prodám byt 2+kk a 1+kk na ul. Adamcova, popřípadě vyměním za RD + doplatek. Ne RK. Tel.: n Prodej DB/OV 3+1 v Bystrci, Kachlíkova, 8.NP, lodžie, komora, koupelna a WC po rekonstrukci. Plastová okna, dům po revitalizaci, krásný výhled. Cena: 2, Kč, ADP Reality. Tel.: n Prodej OV 4+1 Veverská Bitýška, nadstandardní rekonstrukce, 130 m² + balkon, 2. patro, dvorní trakt s dět. hřištěm, grilem a posezením. Cena včetně zařízení: 3, Kč, ADP Reality. Tel.: n Vyměním státní byt 1 pokojový v Bystrci, pěkný výhled za 2+1 nebo 3+1. Tel.: n Auto-opravna a pneuservis Brno- Žebětín. Provádíme veškeré opravy, příprava a realizace STK. Pneuservis včetně nových pneu. Vše za příznivé ceny. Tel.: , n Prodám indukční vařič 1kolový. Cena 1.000,- Kč. Tel.: n Prodám parní čistič víceúčelový. Přibalena parní žehlička za 6.000,- Kč. Tel.: n Prodám RD 2x 2+1 na ul. Pod Horkou, přímo od majitele. RK nevolat. Tel.: n Hledám k pronájmu byt 3+kk v této lokalitě. RK prosím nevolejte. Tel.: n Koupím byt 1+1 (2+kk). Tel.: n Prodám družstevní garáž na ul. Laštůvkova nejvyšší nabídce. Tel.: n Naléhavě hledám větší byt nebo dům v Bystrci či blízkém okolí. RK nevolejte. Tel.: n Pronajmu prostornou garáž (auto + moto) v Bystrci, ul. J. Obrovského. Tel.: n Řemeslníci nabízí rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, pokládku plovoucích podlah. Tel.: n Vyměním OB byt 3+1 v Bystrci za OB 1+1 v Bystrci, v Komíně a v Žabovřeskách. Tel.: n Provádíme rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13 let. tel.: n Spouštěcí garnýže pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy do potřebné výše a do zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Fa Venyš, tel.: , n Prodám byt v OV na ul. Adamcova 2+1, 65 m² + terasa 15 m². Volný cca 5/2011. Cena ,- Kč. Tel.: Sanus péče v domácím prostředí Každý se může dostat do životní situace, kterou sám nezvládá a potřebuje pomoc další osoby. V takovém případě přichází otázka, jak tuto skutečnost co nejlépe řešit. Možností vlastně na výběr moc není. Umístění osoby v nějakém pobytovém zařízení, péče v rámci rodiny nebo za pomoci dalších osob Jak vám v této těžké životní situaci můžeme pomoci? Občanské sdružení Sanus vzniklo v roce Je neziskovou organizací, která byla založena za účelem poskytování zdravotní a sociální péče pro klienty, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní, či sociální situaci. Poskytujeme komplexní (integrovanou) péči v domácím prostředí klienta tak, aby bylo možné zachovávat si a rozvíjet v co možná nejvyšší míře důstojný život. V rámci pečovatelské služby, nabízí Sanus Brno také dovoz obědů do místa bydliště klienta. Máte možnost výběru z pěti jídel včetně diet (protisklerotické, diabetické a žaludeční žlučníkové). Kontakty na nás: Sanus Brno, Štefánikova 63a, tel: , Bc. Markéta Vrbecká

8 Náš nový Klub bude místem, kde mohou lidé s tělesným, duševním či mentálním postižením, a lidé trpící chronickým onemocněním, trávit aktivně volný čas mezi lidmi, rozvíjet dovednosti pro vlastní samostatnost, to vše s ohledem na jejich specifické potřeby. Klub je určen nejen pro současné klienty Centra sociální rehabilitace, ale i pro ty, pro které vzhledem k jejich situaci nejsou naše současné aktivity vyhovující či dostačující. Je prostorem nejen pro setkávání, ale zejména pro společné zájmové a vzdělávací činnosti. Po úvodní informační schůzce s pracovníkem Klubu se mohou zájemci účastnit jednotlivých setkání, která se budou odehrávat v klubové místnosti v prostorách Ligy vozíčkářů, na ulici Bzenecké 23 v Brně-Vinohradech. Na Labužníkově středě se klienti naučí vařit pokrmy v bezbariérově upravené kuchyni a dozví se víc o vaření, zdravém životním stylu a hospodaření. V Tvořivce si mohou vyzkoušet výtvarné techniky, řemesla a práci s různými Co se děje Za rohem? V listopadu plánuje Centrum sociální rehabilitace otevřít novou aktivitu. Otevřít? Byť se to nezdá, toto slovo je na místě, protože touto aktivitou je Klub Za rohem. materiály. V bloku Kudy kam, aneb vím si rady se klient naučí samostatně orientovat v běžných životních situacích, ve svých právech a povinnostech a naučí se pracovat s potřebnými informacemi. Hlavolamky nabízí příležitost protrénovat a vylepšit si svou paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti apod. Jednou měsíčně se pak všichni setkáme na neformálním posezení u kávy či dobrého čaje. Takže jestliže bydlíte v Brně nebo okolí a jste osobou se zdravotním postižením, přijďte v listopadu nakouknout, co se děje Za rohem Program Klubu Za rohem: Tvořivka úterý Labužníkova středa středa Kudy kam, aneb vím si rady čtvrtek Hlavolamky pátek Bc. Veronika Koudelová, DiS. sociální pracovnice Centra sociální rehabilitace Tělovýchovná jednota SPORT BRNO tel , , Škola lyžování a snowboardingu Zima 2011 q vlastní vlek v Daňkovicích u Nového Města na Moravě q svah upravovaný rolbou Mulda 120 q kvalifikovaní cvičitelé lyžování a snowboardingu q zázemí v penzionu Selský Dvůr q 35 let zkušeností: bezpečně - efektivně - levně Výuka pro začátečníky: suchý slalom na Medláneckém kopci v Brně výjezdy každou sobotu v lednu (8., 15., 22. a 29.ledna 2011) doprava z Brna busem nebo vlastními auty pohár JM kraje - závody ve slalomu v Daňkovicích cena za 1 den výuky včetně vleku 350,- Kč Výuka pro pokročilé: teorie: technika a metodika na videu v ČR praxe: víkendy v rakouském Schladmingu Poradenské středisko HELP nabízí bezplatnou pomoc osobám se sluchovým postižením a seniorům. l ŠPATNĚ SLYŠÍTE? l ŠPATNĚ ROZUMÍTE MLUVENÉMU SLOVU V TELEVIZI? l ŠPATNĚ SLYŠÍTE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU NEBO TELE- FONU? l ŠPATNĚ ROZUMÍTE TELEFONNÍMU HOVORU? l NEROZUMÍTE O ČEM SE HOVOŘÍ DOMA, VE SPOLEČNOSTI, V DIVADLE, V KINĚ, U LÉKAŘE, PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADĚ? l POTŘEBUJETE ZKONTROLOVAT A VYČISTIT SLUCHADLO, KOU- PIT BATERIE? l CHCETE SI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ VYZKOUŠET NEJNOVĚJŠÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NEDOSLÝCHAVÉ? l POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, ALE NEMŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT? Poradenského středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP poskytuje bezplatné sociální a odborné poradenství, zaměřené zejména na nabídku kompenzačních pomůcek pro všechny sluchově postižené občany. Vyškolení odborníci řeší individuálně a komplexně problémy plynoucí ze ztráty sluchu nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek, které si u nás může každý vyzkoušet, popř. zapůjčit k vyzkoušení v domácím prostředí. Na vyžádání zajistíme instalaci a předvedení potřebné pomůcky v bydlišti nebo v pobytovém zařízení, pomůžeme s vyřízením žádosti na příspěvky vybraných kompenzačních pomůcek. Pro uživatele sluchadel zajišťujeme jejich servis a údržbu, nabízíme kompletní sortiment baterií do sluchadel. VŠECHNY SLUŽBY POSKYTUJEME TAKÉ TERÉNNÍ SLUŽBOU V MÍS- TĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE, NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. PROVOZNÍ DOBA: PO - ST : 8 15, ČT : TERÉNNÍ SLUŽBA, PA : 8 14 Poradnu najdete v centru Brna na adrese: Poradenské středisko ČKNH, Běhounská 22 (pasáž TYPOS, informační tabule na levé straně, 3. patro -výtah), Brno tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu! Mgr. Lucie Marousková za poradenské středisko ČKNH Brno Lyžařský pohár TJ SPORT BRNO + Krajský svaz lyžařů Jihomoravského kraje OSÚ ZL vypisují Mikulášský závod v suchém slalomu pro širokou veřejnost. Proběhne v sobotu 4. prosince od 10 hodin v Brně na Medláneckém kopci. Pořadatelem je Tělovýchovná jednota Sport Brno. Disciplína: suchý slalom + krátký přespolní běh. Kategorie: MYŠÁCI (ročník 2005 a mladší), PŘÍPRAVKA ( ), PŘEDŽACTVO ( ) MLADŠÍ ŽACTVO ( ), STARŠÍ ŽACTVO ( ), OPEN (dospělí, registrovaní v AD). Přihlášky mailem: cz do čtvrtka , telefonem do soboty , na AUTOALEXA Pneuservis, čištění interiéru vozů Výhon 7, Brno-Bystrc Po Pá So Ne dle domluvy Tel.: , místě: do Prezentace: do 9.45 na vrcholu Medláneckého kopce. Start nejmladší kategorie je v h. Závodníci, činovníci i diváci se zúčastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení rozpisu. Lyžařské hole nejsou vyžadovány. Zdravotní služba není zajištěna. Ředitel závodu: Jan Synak, Hlavní rozhodčí: Jiří Tašl, Sponzor závodu: REDA a.s. výroba reklamních předmětů. Závodí se za každého počasí. Ing. Jan Synak, předseda TJ Sport včetně cenové nabídky zdarma Kubíčkova 1115/8, Bystrc (u zadního východu z areálu OC MAX po pravé straně) tel.: mobil: p. Pěnčíková

9 Nová čerpací stanice shell v BrNě-Bystrci: přijďte a oslavujte s Námi! Dárek pro každého a teplé občerstvení zdarma! Vezměte své děti a přijďte společně s námi oslavit zahájení provozu nově otevřené čerpací stanice Shell. Kdy: pátek od do hodin sobota od do hodin Kde: Čerpací stanice Shell, Štouračova 1a, Brno-Bystrc program: n n n n Soutěže o atraktivní ceny slevové poukázky do pneuservisu a sportcentra, clony proti námraze,... Ukázka testování paliv v mobilní laboratoři Obsluha při tankování v podobě atraktivních hostesek Zimní směs do ostřikovačů zdarma za každé natankování v průběhu slavnostního víkendu Se slevovým kupónem u nás budete tankovat výhodněji. tankujte u Nás výhodněji! sleva až 1 Kč z Každého litru paliva shell. litr Kupón lze uplatnit na čerpací stanici Shell Brno-Bystrc pouze při nákupu prémiového paliva Shell V-Power o objemu litrů. Při jednom nákupu lze uplatnit pouze jeden kupón. Slevu nelze využít při natankování méně než 25 a více než 80 litrů paliva. Kupón nelze uplatnit při placení kartami Shell, euroshell, DKV a OMV. litr Platnost kupónu od do sleva 1 Kč 3ODWQRVW NXSyQX GR Z KažDéhO litru na PaliVO Shell V-POwer Kupón lze uplatnit na čerpací stanici Shell Brno-Bystrc pouze při nákupu standardního paliva o objemu litrů. Při jednom nákupu lze uplatnit pouze jeden kupón. Slevu nelze využít při natankování méně než 25 a více než 80 litrů paliva. Kupón nelze uplatnit při placení kartami Shell, euroshell, DKV a OMV. Platnost kupónu od do sleva 0,50 Kč Z KažDéhO litru na StanDarDní PaliVO Shell

10 10 Nejlevnější TETA drogerie v Bystrci s rozšířeným sortimentem v areálu Max, Kubíčkova 6 SLEVY!!! Od 22. listopadu zavádíme TETA Klub. Větší a výhodnější slevy v akcích i mimo ně. Přijďte se přesvědčit sami. AUTO a MOTO BATERIE Sortiment pro všechny typy automobilů a motocyklů Náhradní díly a příslušenství na všechny vozy. Žárovky, oleje, filtry. Kontrola baterie zdarma!! Ceny baterií: 44Ah Kč; 55Ah 1290 Kč; 80Ah 1900 Kč; Fridex litr: 69 Kč (termínově omezená nabídka, platnost viz: Bystrcká prodejna: Brno-Bystrc, ulice Kamechy: 1. odbočka vlevo za konečnou tramvaje Ečerova, po 100 m rovně je vpravo naše prodejna. PO - PÁ 8-12 a hod., SO 8 11 hod. Tel., fax: , mobil: , Úspěšný program pro celkové posílení látkové výměny a úpravu hmotnosti Dosáhnout zdravě a trvale vytoužené hmotnosti není nereálná představa, ale za pomoci tohoto individuálního programu jednoduše a rychle dosažitelná skutečnost! Informace a termíny u Vašeho poradce pro metabolic balance: Mgr. Iva Nekulová, tel.: , SKI SERVIS Brno Komín, Čichnova 1 (prodejna Cyklosport)!!! KOMPLETNÍ LYŽAŘSKÝ SERVIS!!! tel.: , WINDBAZAR Půjčovna lyží a snowboardů Prodej nového i použitého lyžařského vybavení tel.: , Uzávěrka příštího čísla je 12. listopadu 2010 ve 12 h Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: T. Růžičková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma.

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PROGRAM LEDEN 2014. Své narozeniny oslaví: 7. 1. Poláčková Jana 35 let 11. 1. Krupicová Kateřina 87 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM LEDEN 2014. Své narozeniny oslaví: 7. 1. Poláčková Jana 35 let 11. 1. Krupicová Kateřina 87 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

PROGRAM DUBEN 2010. UNB přeje příjemné prožití svátků velikonočních. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM DUBEN 2010. UNB přeje příjemné prožití svátků velikonočních. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2011 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2013 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Elšíková 777 92 92 16 soc. pracovnice Mgr.

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice.

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice. ZPRAVODAJ 6/2015 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Nový rezidenční projekt

Nový rezidenční projekt RAKOUSKO Nový rezidenční projekt Garantovaný příjem z pronájmu až 9% ročně! přímo u lanovky Bad Gastein Sleva 5 % pro první 3 kupující! Bad Gastein, Rakousko Bag Gastein je krásné alpské městečko v údolí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2220 běžců FRÝDEK-MÍSTEK 2.11.2013 MLÁDEŽ 11.30 HODIN

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

PROGRAM. Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, konané dne 4. - 8. 5. 2012.

PROGRAM. Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, konané dne 4. - 8. 5. 2012. Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika Nadační fond Dalkia Česká republika 1 Představení nadačního fondu Firemní nadační fond společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Donátoři Nadačního fondu Dalkia Česká republika, a.s. Olterm & TD Olomouc,

Více