LISTOPAD ročník XX / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD ročník XX / 2010"

Transkript

1 LISTOPAD ročník XX / Přejeme všem zvoleným zastupitelům bystrckého zastupitelstva hodně úspěchů v práci. redakční rada BN 24. zasedání Výsledky zastupitelstva komunálních Bystrce dne voleb 2010 v Bystrci SNK ED Moravané Strana svobodných občanů ODS TOP 09 Zelená pro Bystrc Věci veřejné KDU-ČSL ČSSD KSČM K volbám ve dnech října 2010 se v Bystrci dostavilo celkem 8313 voličů, což znamená účast 42,81 %, tedy o necelé procento více, než účast v městě Brně, kde celkově přišlo 41,94 % voličů. Z deseti kandidujících subjektů uspělo celkem šest. Strana Věci veřejné, Moravané, Strana svobodných občanů a Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté se do zastupitelstva nedostali. Zvítězila ČSSD, která získala 8 zastupitelských mandátů, ODS a TOP 09 mají shodně 5 mandátů a zbývající tři strany po třech mandátech. Alena Křivánková Jak jsem již v Bystrckých novinách informoval, v bystrcké části obytného souboru Kamechy se začne stavět nová dvoutřídní mateřská škola pro cca 54 dětí. Přes ekonomickou krizi a s ní spojené problémy s financováním investičních záměrů se mi podařilo, na základě předložené Nová mateřská škola na Kamechách % analýzy podepřené demografickou studií, přesvědčit Radu města Brna o nutnosti výstavby nové MŠ v části Kamechy. V současné době byl vybrán dodavatel stavby. Navržený areál je umístěn při křižovatce ulic Chudčická a Kavčí na ploše, která je v územním plánu pro tuto MŠ vyčleněna. Podle návrhu smlouvy bude stavba dokončena v září příštího roku. Alespoň částečně tak pomůže řešit současnou nelehkou situaci mladých bystrckých rodin s umísťováním dětí do mateřských škol. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. Pozvánka na 6/1. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Bystrc, které se uskuteční ve Společenském centru. Předběžný program jednání: v Slib členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v Stanovení počtu členů Rady MČ Brno-Bystrc a počtu a funkcí dlouhodobě uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v Volba členů volební komise pro ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v Volba starosty v Volba místostarostů v Určení místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v Volba dalších členů Rady MČ Brno-Bystrc v Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, jmenování předsedů, místopředsedů a členů v Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v roce 2010 a 2011 v Hmotné zabezpečení neuvolněných členů ZMČ pro 6. volební období Termín a doba zasedání budou řádným způsobem vyvěšeny, závisejí na okolnostech, které ve chvíli redakční uzávěrky nejsou známy. Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve Svatopluk Beneš, starosta Vážení čtenáři, děkuji Vám všem, kdo jste v uplynulém volebním období četli Bystrcké noviny i tuto rubriku, děkuji všem za milé a příznivé ohlasy, ale nakonec i za ty kritické, které poskytly podněty k zamyšlení, co dělat lépe. Přeji Vám, aby Bystrcké noviny přinášely i v budoucnu co nejvíce informací a co nejlépe splňovaly Vaši představu o správném radničním zpravodaji. Alena Křivánková, předsedkyně RR

2 INFOSLOUPEK Místní sdružení Občanské demokratické strany v Bystrci děkuje Vám všem, kdo jste dali hlas kandidátům ODS do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, Zastupitelstva města Brna i senátnímu kandidátovi MUDr. Tomáši Julínkovi. Vážíme si projevené důvěry a budeme se snažit i nadále pracovat ve prospěch naší městské části. Svatopluk Beneš předseda MS ODS Bystrc Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za Vaše hlasy, kterými jste nás podpořili v komunálních volbách. Vaší důvěry si velmi vážíme, je pro nás v práci pro Bystrc zavazující! Taktéž děkujeme Vám všem, kteří jste dali hlas našemu kandidátovi do Senátu prof. MUDr. Janu Žaloudíkovi, CSc. Za klub zastupitelů ČSSD v Bystrci. PaedDr. Marie Pešová CSc. předsedkyně klubu Vážení spoluobčané, z pozice lídra kandidátky KDUČSL vám chci poděkovat za hlasy, kterými jste vyjádřili důvěru naší straně a dali najevo přání změnit v Bystrci dosavadní politické klima. Zároveň chci za naše nově zvolené zastupitele slíbit, že uděláme vše pro to, abychom naplnili svůj volební program a nezklamali Vaši důvěru. Hlas každého z Vás je pro nás velkou výzvou a odpovědností zároveň. Miroslav Klimeš lídr kandidátky KDU-ČSL Strana Věci veřejné děkujeme všem bystrckým občanům, kteří aktivně uplatnili své volební právo a svoje důležité hlasy dali podle své úvahy straně Věci veřejné. Za projevenou voličskou přízeň a za důvěru bystrckým občanům děkujeme. Ing. Milan Kuchař předseda klubu strany VV v Bystrci Děkuji jménem svým, MíV KSČM v Bystrci i jménem kandidátů do zastupitelstva městské části a města Brna za Vaši účast ve volbách a za Vaši přízeň naší kandidátce. Slibujeme, že budeme poctivě a důsledně pracovat ve prospěch všech občanů Bystrce i našeho města. RSDr. Pavel Novotný předseda MíV KSČM v Bystrci Děkuji touto cestou všem svým příznivcům, kteří mi zachovali přízeň a podporu v komunálních volbách Mé poděkování za skvělou spolupráci patří též všem mým spolupracovníkům a kolegům z úřadu MČ Brno-Bystrc, členům komisí a sdružení. Ještě jednou srdečně děkuji, budete mi chybět. Vaše Eliška Kovářová a k poděkování se připojuje pan Jan Strmiska 25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc Na začátku zasedání zastupiteldaje ve výši tis. Kč, v stva proběhlo jednání s Policií ČR členění na jednotlivé paragrafy a Městskou policií Brno. c) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši n Zastupitelstvo městské části tis. Kč, z toho do Brno-Bystrc schvaluje: a) přiznání druhé části odměn - oblasti bytového hospodářství 0 tis. Kč ředitelům školských příspěvkových organizací MČ Brno-Bys- - oblasti pečovatelské služby a SPOD 921 tis. Kč trc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2010 dle Podmínek pro - oblasti ostatních oprav a údržby tis. Kč poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení v MČ - oblasti školství tis. Kč d) celkovou částku na investice ve Brno-Bystrc výši tis. Kč, z toho do b) účelové vymezení prostředků v celkové výši ,- Kč - oblasti bytového hospodářství tis. Kč (hrubého) v rámci příspěvků na provoz za 4. čtvrtletí roku oblasti pečovatelské služby a SPOD 0 tis. Kč K částce budou přičteny odvody zaměstnavatele na sociální - oblasti ostatních investic tis. Kč a zdravotní pojištění a odvod do - oblasti školství tis. Kč fondu FKSP ve výši 2% - splátky úvěru bytového hospon Zastupitelstvo schvaluje: dářství tis. Kč a) změnu rozpočtu MČ Brno-Byse) další výdaje rozpisu rozpočtu trc na rok 2010 na straně příoznačené znakem * jmů a výdajů na celkovou výši n Dále schvaluje: Cenu pozemků (dle znaleckého posudku) p.č. 5798/2 a 7449/2, oba v k.ú. Bystrc, souvisejících s bytovým domem Kubíčkova 1, 3, 5. Cena je stanovena podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu jednotlivých vlastníků bytových jednotek v domě Kubíčkova 1, 3, 5. Cena pozemků vychází ze znaleckého posudku č /2010 soudního znalce Ing. Drahoslava Bečváře z a je stanovena ve výši 2100,- Kč/m2. Vzorovou kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemků p.č. 5798/2 a 7449/2 v k.ú. Bystrc (zastavěná a ostatní plocha) Odměny členů výborů ZMČ za rok 2010 n Zastupitelstvo souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o místním poplatku za provozovaný n Zastupitelstvo projednalo 1. ná- výherní hrací přístroj nebo jiné tis. Kč b) celkovou částku na provozní vrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na technické herní zařízení povolené výdaje a ostatní neinvestiční vý- rok Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Záměr Statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části BrnoBystrc. - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 23 v domě Kubíčkova 17, velikosti 1+1 o celkové výměře 34,00 m² v 8. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,-Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši ,-Kč (dle ustanovení 533 OZ).V tomto domě probíhá privatizace - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 5 v domě Černého 28, velikosti 3+1 o celkové výměře 75,70 m² ve 2. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ). V tomto domě probíhá privatizace po bytových jednotkách - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 7 v domě Laštůvkova 75, velikosti 1+1 o celkové výměře 35,50 m² ve 3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši 5.695,- Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byty bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30-ti dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Svatopluk Beneš starosta Návrat do zaměstnání bez obav! Od ledna 2011 budou pro ženy ohrožené nezaměstnaností a muže v obdobné situaci, pod záštitou Institutu dalšího vzdělávání, připraveny zdarma další čtyři kurzy v rámci projektu Návrat do zaměstnání bez obav! Účastníci se zdokonalí v práci na počítači, osvojí si základy práva, zlepší angličtinu nebo němčinu, absolvují motivační kurz, kurz finančního poradenství, kurz etikety a konzultaci s vizážistkou. Jedná se o komplexní, dvouměsíční kurz, který zahrnuje všechny vyjmenované oblasti a probíhá vždy ve čtvrtek a pátek v Brně na adrese Šujanovo nám. 1. Od ledna 2010, kdy byl projekt zahájen, byly úspěšně realizovány již čtyři takovéto kurzy, jimiž prošla řada úspěšných absolventů. Nejbližší možný termín, na který se lze přihlásit je leden/únor 2011, kde jsou poslední volná místa. Další termíny budou volně navazovat. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Pro více informací navštivte web Vladimíra Navrkalová Institut dalšího vzdělávání

3 Po obhájení studie na odboru implementace evropských fondů nám byly na úrovni města Brna vyčleněny prostředky na dofinancování tak, jak to vyžadují pravidla pro čerpání dotací z přísluš- Sportovní areál slavnostně otevřen V úterý 12. října byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný sportovní areál u ZŠ Heyrovského 32, včetně oplocení některých sportovišť a úpravy přilehlé zeleně. Projekt byl zpracován na základě studie proveditelnosti, vypracované na příslušném odboru naší městské části. ných programů EU. Rozpočtové náklady stavby byly ,- Kč (bez DPH) 85% dotace EU. Podle zákona o veřejných zakázkách byla vyhlášena soutěž na dodavatele. Jako člen řídící skupiny jsem Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno vás srdečně zve na Společenský večer Oblastní charity Brno který se koná dne v h Společenské centrum, Odbojářská 2, Brno-Bystrc K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Živel Součástí bude předtančení tanečního páru standardních a latinskoamerických tanců, tombola, večeře a překvapení večera Prosím o potvrzení účasti Kontakt: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno Žižkova 3, Brno tel.: , mob.: SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno út NEZKROCENÁ AMAZONKA Třetí pokračování cestopisných přednášek paní Niny Ingriš, vdovy po známém hudebním skladateli a cestovateli Eduardu Ingrišovi (autor známé písně Teskně hučí Niagara) je opět doplněno ozvučeným filmem. Zač.: 18 h st Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY s uměleckým vedoucím O.Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Prodej vstupenek před akcí od 15 h. Zač.: h ne JAK SE ZBAVIT ČERTA Veselá pohádka DIVADLA NA rozhraní Praha pro malé i velké diváky o tom, jak se z nepovedeného čerta díky lásce stane povedený člověk. Představení pro rodiče s dětmi. Zač.: 15 h pá THE BIG 20 Rock n roll a jump-swing bigband koncert k tanci i poslechu. Zač.: h út Václav NECKÁŘ se skupinou BACILY Koncert legendy české pop music. Předprodej vstupenek od Zač.: h st Čaj o půl páté Taneční podvečer. Zač.: h P ř i p r a v u j e m e : po Ze dvou se to lépe táhne Hudebně zábavný pořad, ve kterém se můžete opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jeho partnerkou v tomto programu bude tentokrát skvělá zpěvačka Šárka Vaňková. Zač.: hod. Předprodej od V ý s t a v a : Obrazy přívětivé krajiny - Helena Puchýřová Výstava je přístupná v pondělí a středu od 15 do18 h, při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefon. dohody (tel.: , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po-čt h, informace na tel.: , , dále v BKC Běhounská 17, po-pá h. Tel.: , INDIES Poštovská 2, KČT KUDRNA Nádražní 1 (podchod) a Dům pánů z Lipé, nám. Svobody. Doprava tramvajemi č.1, 3, 11 zast. ZOO, autobusem č. 50, 52 a trolejbusem č.30 zast. Vondrákova. se zúčastnil představení zadání projektu pro zájemce o zakázku. Zároveň jsem za městskou část byl i člen hodnotící komise. Vysoutěžena byla cena 4, ,80 Kč (bez DPH). Vlastní práce proběhly z větší části o prázdninách a zahrnovaly rekonstrukci atletické dráhy, sportoviště na 1 basketbalový koš, vybudování dvou oplocených volejbalových hřišť (všechna sportoviště s polyuretanovým propustným povrchem), basketbalové hřiště a víceúčelové sportoviště (obě s povrchem z umělé trávy 2. generace). Kromě toho bylo postaveno sociální zařízení pro sportující veřejnost a zázemí pro správce areálu. Areál bude sloužit jak pro výuku žáků ZŠ Heyrovského 32, tak i pro aktivní využití volného času bystrcké veřejnosti, zejména mládeže. Je to první akce, dokončená za pomocí evropských dotací. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. místostarosta pro oblast školství Práce záslužná a náročná V 7. čísle BN jsem psala o brněnském hospici sv. Alžběty a to při příležitosti Světového dne hospiců. Využila jsem možnosti soukromé návštěvy a chci se s vámi podělit o dojmy. Předně, hluboce se skláním a děkuji všem, kteří v tom zařízení pracují. Je to činnost nanejvýše užitečná a prospěšná, ale také náročná, náročná na psychiku a fyzické nasazení. Ten nesmírně lidský přístup ke každému na vás dýchá všude. A protože místa v tomto zařízení nestačí pokrýt poptávku, mají projekt mobilní specializované paliativní péče, kde nabízejí zdravotní péči a lidskou podporu těžce nemocným a jejich rodinám v domácím prostředí. Členy týmu jsou sestry, lékaři i sociální pracovníci. Služba je zaměřená na zmírnění příznaků nemoci, léčbu bolesti a kvalitu života nemocného. K dispozici je i psycholog. Tento tým vyjíždí na požádání, a to po celých 24 hodin. Sestry docházejí do domácností pravidelně a kontrolují stav, převazují, aplikují injekce, infuze. Ukáží, jak se starat o nemocné a hospic zajistí a zapůjčí veškeré potřebné zdravotní pomůcky hospicová péče, jako alternativa nemocnice. Na závěr bych ráda uvedla číslo konta Gabriela o.s., č. ú.: /0100. Telefonní kontakt: (od 9-16 h). poštovní adresa: Domácí hospic TABITA, Kamenná 36, Brno. Eliška Kovářová, místostarostka INFOSLOUPEK Unikátní expozice Přírodu Kamčatky a východní Sibiře v unikátní expozici zvířat z oblasti Beringie, přiblíží návštěvníkům brněnská ZOO. Počátkem října otevřela nový areál o ploše přibližně m 2. Hlavním chovaným druhem je medvěd kamčatský, v doplňkových expozicích se představí rosomáci sibiřští, lišky polární, sovice sněžní a další ptačí druhy ze skupiny bahňáků. Součástí areálu je také dobrodružná naučná stezka, lovecké středisko, přednáškový sál a veškerý návštěvnický servis. Otevírací doba ZOO Brno v listopadu: 9 16 h. Ing. Pavel Hruška EkoCentrum Brno připravilo v 17 hodin Přednáška Džíny z Číny pan David Festa ze společnosti Ecovoice, zabývající se šetrným oblékáním, nám poví o environmentálních souvislostech textilního průmyslu a obchodě s oblečením obecně. Řekneme si o produkci bavlny, o biobavlně a přírodních materiálech. Dozvíme se o problematice certifikace. Každý účastník si odnese dárek v podobě brožurky Džíny z Číny v 17 hodin Dílna Bižuware světem originálních šperků z počítačových součástí nás provede Tereza Náhlíková. Budeme si vyrábět náušnice, brože a náhrdelníky z klávesnic a disků ze starých počítačů. Nebude chybět krátké povídání o recycle artu a využití starých věcí k vytvoření něčeho hezkého. Výstava Skřítci a obrazy z ovčí vlny po celý měsíc. Podrobnosti a přihlášky najdete na Brno, Ponávka 2, tel.: , Katka Ševčíková Na lidovou notečku Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního souboru ISKERKA BRNO srdečně zve na předvánoční koncert NA LIDOVÚ NOTEČKU v Kulturním centru SEMILASSO, Palackého třída 126, Brno-Královo Pole, v neděli 28. listopadu ve 14 hodin. Účinkují dětské folklorní soubory z Brna: Slováček, Líšňáček, Ondrášek, Iskerka, z Pohořelic Rozmarýnek, z Moravské Nové Vsi Jatelinka, dále základní školy Brno-Královo Pole Slovanské náměstí a Košinova. Záštitu nad koncertem převzal Úřad Městské části Brno-Královo Pole. Organizačně zajišťuje Dětský folklorní soubor ISKERKA BRNO. Dále se na uskutečnění koncertu podílejí: firma Glanc s.r.o., KC Semilasso a Folklorní sdružení České republiky. Vstupné příspěvek na náklady koncertu: dospělí 30,- Kč, děti mají vstup zdarma. Vladimíra Angorová, vedoucí souboru

4 tele. Projevy a řečnění bez následných činů jsou jen a jen slova. A právě k tomu často docházelo. Po dlouhé, i několik desíslova a činy tek minut trvající diskusi se dotyčjedna věc mě v předchozích ný posadil a nic. Nebyl návrh zastupitelstvech překvapovala. usnesení, nebylo o čem hlasovat. A to nesoulad mezi slovy a činy Čili, celé vystoupení bylo k ničemu. některých zastupitelů. Často Nebo jen pro samo to vystoupení. jsem byl svědkem plamenných Přece, když opravdu chci něco provystoupení s názory, co je třeba sadit, tak pro to musím i něco uděudělat, komu pomoci, co zaká- lat. Nestačí jen říkat, že by to mělo zat, případně přikázat, které řeč- být uděláno. Navíc, každý zastuníci dlouho a srdnatě obhajovali. pitel ví, že je třeba vyjednat pro To jsou ta slova. Co činy? Každý návrh i podporu. Tedy ho projednat zastupitel, ať koaliční nebo opo- s ostatními zastupiteli tak, aby měli ziční, může podávat návrhy usne- možnost se s ním seznámit a prosení, o kterých je zastupitelstvo myslet možné přínosy a důsledky. povinno hlasovat. Podání návrhu A k tomu, bohužel, také nedocháje tedy základem práce zastupi- zí. Značná část opozičních návr- hů usnesení vzniká až ad hoc na zastupitelstvu a nedává tedy moc šancí se kvalifikovaně rozhodnout. Sám jsem v některých případech nabízel spolupráci na dopracování návrhu tak, abych více pronikl do problematiky a mohl případně vyjednávat ve prospěch podaného návrhu ve své straně. Bohužel, často navrhovatel neměl o spolupráci zájem a věc považoval nejspíše již za uzavřenou. Rád bych tedy touto cestou apeloval na všechny zvolené zastupitele, aby plně využili svůj mandát ve věci prosazování svých návrhů a ne jen pro, byť někdy efektní, ale plané řečnění. Petr Adámek ODS Bystrcké schody INFOSLOUPEK Lipka - listopadové akce: malá jundrovská aneb závod na koních 6. listopadu sobota, hry a závody s koníky pro děti i rodiče. Sraz u hájenky Jundrovského lesa (ul. Nálepkova). Trasa do 2 km, vhodná i pro kočárky. Každý jezdec musí mít s sebou koně na tyči (z látky či papíru), pro vítěze bude připravena medaile. DOBA TRVÁNÍ: od 9.30 do 12 hodin, CENA: 30,- Kč, tel.: , martinská slavnost 9. listopadu úterý, tradiční podzimní slavnost na počest svatého Martina. V první části slavnosti proběhne tvořivá dílna, kde si děti vyrobí lampiony, v 18 hodin začne lampionový průvod s hledáním pokladu. DOBA TRVÁNÍ: od do 19 hodin, CENA: 30,- Kč, tel.: , MÍSTO KONÁNÍ: Lipka pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, BrnoJundrov Bc. Kateřina Vítková Sbírka použitého ošacení V sobotu 2. října proběhla tradiční podzimní akce Bystrcké schody. Celkem soutěžilo 45 běžců. V dámských kategoriích si mobil za celkové vítězství odnesla teprve devítiletá Anna Chaloupková, v mužských třináctiletý Jiří Morong. Absolutním vítězem přes všechny kategorie se stal Vít Žádník, který získal barevný televizor, vítězem kategorie recesistů byl Vít Zgažar, ten pro svůj běh využil rytířského brnění. Ceny předávali senátor Tomáš Julínek a starosta Svatopluk Beneš. Celou akci zpestřovalo vystoupení šermířské skupiny Memento Mori. V mužské kategorii do 40 let si pan Luděk Čumpelík nepřevzal svoji stříbrnou medaili, může si ji vyzvednout na radnici. Alena Křivánková Sbírka se uskuteční 6. a 7. listopadu v čase od 9 do 16 hodin na nákladovém nádraží Brno hlavní, 5. kolej. Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás darované oděvy převezme. Přijímáme: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené. Dále peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky a obuv veškerou nepoškozenou. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: , Zuzana Keraghelová ZŠ Brno Heyrovského 32 Brno-Bystrc, tel.: , V rámci Dne otevřených dveří srdečně zveme všechny žáky současných pátých tříd na AKCI PÁŤÁK Komu je určena? Všem páťákům, kteří by chtěli chodit na naši školu Kde a kdy se uskuteční? V budově ZŠ Heyrovského 32, 10. listopadu 2010 od 8.30 do h Co si máte vzít s sebou? Přezůvky, psací potřeby, svačinu, pití, dobru náladu Co Vás čeká? Dopoledne plné her a úkolů, při kterých si můžete prohlédnou naši školu a skamarádit se s budoucími spolužáky. Na setkání s vámi se těší žáci a pedagogický sbor ZŠ Brno, Heyrovského 32

5 Vaurienisté byli letos úspěšní TJ Lodní sporty Brno je jachetním oddílem s dlouholetou tradicí. Závodníci LS Brno dosahují velkých úspěchů jak na jednoposádkových plachetnicích (např. Finn), tak i na dvouposádkových (např. Cadet, Fireball a Vaurien). A právě závodníci poslední zmiňované třídy, Vaurien, jsou v letošním roce úspěšní nejen na poli republikovém, ale i světovém. Mají také nemalý podíl na postavení jachetního oddílu v letošním žebříčku Českého svazu jachtingu. Pojďme si přiblížit tuto lodní třídu. Jedná se o čtyřmetrovou dvouposádkovou plachetnici, jejímž konstruktérem byl francouzský jachtař a designér Jean-Jaques Herbulot. Od roku 1961 je plachetnice Vaurien uznána jako mezinárodní třída ISAF. Nejvyšší soutěží republikového významu je celostátní pohárová soutěž Czech Vaurien Cup, kterou tvoří šestice samostatných závodů na vodních plochách po celé České republice (Nové Mlýny, Mácho- INFOSLOUPEK Novinky ve sběru odpadu Od 1. září 2010 rozšířilo město Brno možnosti třídění odpadů o sběr nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů. Do žlutých kontejnerů je nyní možné odkládat společně s PET lahvemi i vymyté nápojové kartony a obaly od limonád, piva, energetických nápojů, ledové kávy apod. Žluté kontejnery jsou volně umístěné v ulicích města Brna a ve sběrných střediscích odpadů. Nálepky na žlutých kontejnerech občany informují také o tom, co do žlutého kontejneru rozhodně nepatří tedy konzervy od potravin, krmiv, obaly od kosmetických přípravků apod. Pozor! Tetrapacky a hliníkové plechovky nelze odkládat do velkoobjemových drátěných kontejnerů na PET lahve. Ing. Eva Kubátová odbor životního prostředí a dopravy Žijí mezi námi Před šedesáti lety, 30. září 1950 v Bystrci, tehdy na staré škole, vstupovali do manželství Anděla a Evžen Štelclovi. Celých 60 let vedle sebe vydrželi ve shodě a lásce, měli dvě děti, z nichž dcera jako malá zemřela, ale syna vychovali a dobře, protože je jim i s rodinou oporou. Manželé Štelclovi působili deset let v bystrcké škole jako školníci a svou práci dělali na jedničku Měli děti rádi, ale přitom byli přísní a děti je braly respektovaly. Přejeme jim do dalších let zejména zdraví, pohodu, klid i Boží požehnání. Eliška Kovářová, místostarostka vo jezero, Velké Dářko, Vranovská přehrada a Brněnská přehrada). Nejdůležitějším závodem roku je pak Mistrovství České republiky konané v posledních letech pravidelně na Nových Mlýnech. Největšími úspěchy Vaurienistů z TJ Lodní sporty Brno, JO v letošní sezóně jsou: Mistrovství světa místo Kateřina a Miloslav Chalupníkovi (oba TJ Lodní sporty Brno) Mistrovství ČR místo celkově a 1. místo v českém pořadí - Kateřina a Miloslav Chalupníkovi 4. místo celkově a 2. místo v českém pořadí Marcela Chyťová (TJ Lodní sporty Brno) Michal Kubík (JO ČKD Blansko) Evropský den jazyků Vaurien - jízda se spinakrem na zadní vítr. Foto: archiv ASV Celostátní pohárová soutěž CVC místo Marcela Chyťová (TJ Lodní sporty Brno) Michal Kubík (JO ČKD Blansko) Kontakty: TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl, Rakovecká 30, Brno- Bystrc, lsbyc.yachting.cz Asociace lodní třídy Vaurien v České republice, Kotlářská 22, Brno, redakčně kráceno Snad v každém měsíci najdeme nějaký významný den. Málokdo ale ví, že 26. září se již devět let slaví Evropský den jazyků, a že jeho cílem je zvýšit povědomí o jazykové rozmanitosti a vzdát hold obrovskému jazykovému bohatství v Evropě. Žáci gymnázia, které se orientuje na výuku jazyků, ovšem toto datum znají. A v letošním roce s ním mohou spojit i netradiční oslavu. Anglická sekce totiž žákům připravila soutěž, při které se inspirovala populární televizní soutěží z 90. let, Riskuj. Možnost zúčastnit se dostali žáci na úrovni pre intermediate, intermediate a upper-intermediate. Nešlo však jen o samotný jazyk, ten byl jen jednou kategorií, další oddíly zahrnovaly historii, literaturu, geografii a informace o společnosti a kultuře anglicky mluvících zemí, což s sebou neslo pestrou paletu otázek. Žáci, kteří bojovali ve finále, neměli postup lehký. Museli zvítězit v třídních kolech, probojovat se mezi pět nejlepších soutěžních dvojic a následně se utkat se soupeři ve dvou kolech finálových. Ne vždy byly otázky jednoduché, riskovat a volit otázky vyšší obtížnosti občas přineslo i nulový zisk. Povzbuzením a oceněním jejich znalostí i odvahy jim byl potlesk obecenstva z řad zúčastněných tříd. Největší aplaus však sklidila paní profesorka Gilbert, která celou akci za přispění dalších kolegů připravila. Máte i Vy chuť si vyzkoušet, s jakými záludnostmi se soutěžící setkali? Můžete zkusit odpovědět na několik (přeložených) otázek: Jestliže někoho nazýváte kiwi, pochází z a) Jižní Afriky b) Austrálie c) Nového Zélandu. Které místo bylo zasaženo teroristy 11. září 2001? a) Bílý dům b) Dvojčata c) Socha svobody. Které místo není národní park v USA? a) Yellowstone b) Death Valley c) Chalk Cliffs. Kdo napsal román Emma? a) Emily Brontë b) Jane Austen c) George Eliot. Správné odpovědi uveřejníme na webových stránkách školy na konci října. PhDr. Jarmila Červenáková Klasické a španělské gymnázium Díky Ge Money banko Naše milá GE MONEY BANKO, děkujeme Ti za celý ten SUPER- NATÍRACÍDEN, kdy jsi vkročila se svými zaměstnanci na území Pramínku, přinesla kartáče, rukavice, štětce, barvy a jala se natírat náš smutný, oprýskaný plot. Byla to práce lopotná. TY i MY společně s rodiči jsme se statečně oháněli drátěnými kartáči a štětci, oddychové přestávky jsme trávili polykáním jablíček, banánů a oplatků, které jsi také pro všechny připravila. Vydatně nám pomáhaly děti natírajících rodičů, pokud si zrovna nehrály s krásnými GEMONEYBANK slečnami. Vše probíhalo v rychlém tempu a vyvrcholilo GEMONEYBANK buřtíky pečenými na nefalšovaném pramínkovském ohýnku za školou. Prostě jsem tím chtěla říct, že to byla supersobota se superzaměstnanci již zmíněné banky, se superrodiči našich pramínkovských superdětí a superučiteli. A tímto Vám všem rodičům, vedení banky a zaměstnancům děkuje naše škola, v čele s ředitelkou. No a vy si teď myslíte, že je konec. To ne. Ještě přišli třeťáci s paní učitelkou na nápad, že těch pár odrhnutých metrů plotu, na které již nezbylo sil v onu sobotu, natřou v průběhu vyučovací hodiny Dílny. A tak se stalo. Šikovné děti se pustily do práce, až barva cákala. Ještě že jsme tentokrát nenatírali zelenou. V jistých novinách by se jistě objevil příštího dne článek o podivných zelených UFOunech procházejících se po Bystrci. Takto si jen děti vyrobily na vlasech slušivý červenohnědý melír. A to je konec pohádky, chtělo by se říci, jenže plot se zdá být nekonečný. Alespoň máme příležitost znovu se sejít při práci i zábavě a možná, že přijdou i zaměstnanci GE MONEY BANK... Kdo ví? K poděkování se připojuje vedení školy, správní rada, ředitelka, rodiče a zakladatelky školy. Za Pramínek napsala Renata Štíbalová, učitelka 3. třídy Den otevřených dveří AGAPO Počátkem října proběhl již druhý ročník celorepublikového Týdne sociálních služeb. U této příležitosti otevřelo své dveře veřejnosti také sdružení AGAPO, jež se věnuje v rámci své činnosti sociální rehabilitaci, především pak pomoci zdravotně a sociálně znevýhodněným spoluobčanům při uplatnění na otevřeném trhu práce. Těšíme se na vás na adrese Cejl 68, Brno. Petr Mareš

6 V sobotu 2.října proběhlo v bystrckém Dirt parku oficiální Mistrovství České republiky v dirtu BMX a MTB kol. Parta místních riderů pod vedením Jakuba Vodičky udělala obrovský kus práce, aby zprovoznila aspoň jednu dráhu, tzv. lajnu. Použily se plachty, v mokrých místech kameny, sušilo se ohněm, takže se v sobotu mohlo závodit. Celkem se zúčastnilo třicet jezdců, většina na MTB kolech, závody měly mezinárodní účast. Kategorii MTB vyhrál Tomáš Zejda z Třebíče, kategorii BMX Dušan Antalík ze slovenského Martina. Těšíme se, že takovou zajímavou akci uvidíme i příští rok. Alena Křivánková Jak se zachovat? Kromě úniku nebezpečné látky (NL) v důsledku havárie (chemický průmyslu, koupaliště, zimní stadiony ), může dojít také k havárii vozidla, které NL převáží. Jak se zachovat: vozidlo převážející NL poznáte podle oranžové reflexní tabulky s čísly, rozdělené do dvou částí. Nahoře je tzv. Kemler kód udává, jaké nebezpečí látka představuje, dole je UN kód čtyřmístné číslo, které je přiděleno každé přepravované látce. Při havárii takto označeného vozidla se ihned vzdalte od místa nehody ve směru kolmém na směr větru a ukryjte se, je-li to možné, v nejbližší budově, pak volejte tísňovou linku 112, kde nahlaste i čísla, která jsou vyznačena na oranžové tabulce (dbejte však na svoje bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenosti od místa nehody). Ing. Silvie Kocmanová, ÚMČ krizové řízení Celé Česko čte dětem, je název projektu, do kterého se v letošním školním roce zapojila i naše škola. A my čteme s Michalem Vieweghem! Právě přichází do kin film Román pro muže a na pultech knihkupectví se objevuje autorův nový román Biomanželka. I přes pracovní vytížení navštívil její autor naši školu. Autor mnoha úspěšných knih a filmových scénářů v úterý 5. října četl prvňáčkům ze své knížky Krátké pohádky pro unavené rodiče. Děti se zasmály tatínkovi, který musel jít spát za komín, protože dcery Bára a Sára ho stále budily všetečnými otázkami. Pak si s dětmi povídal a naslouchal jim. Nejčastější autorova otázka byla, zda rodiče čtou svým dětem. Děti reagovaly velmi spontánně. Pak byl jeden z prvňáčků překvapen, když jeho spolužačka vyrazila ke spisovateli s knížkou a podala mu ji. Stála o autogram. Tím spustila lavinu!!! Děti chtěly také podpis a neměly tu strašně důležitou kníž- Dirt - mistrovství v Bystrci Nenechte se mýlit. To není otázka pro milovníky buchet nebo škubánků, ale název výtvarné soutěže pro děti do desíti let. Vyhlásila ji Knihovna Jiřího Mahena v Brně. A protože na paní knihovnice z naší bystrcké pobočky se můžeme vždycky spolehnout, přišla jedna z nich přímo za námi, do školní družiny na besedu. Nejdříve děti krátce seznámila s životem a tvorbou Františka Nepila, od jehož úmrtí uplynulo patnáct let. A potom už nám představila Makového mužíčka a přečetla nám první kapitolku ze stejnojmenné knihy. Zbytek jsme společně dočetli během měsíce září a odpověděli si přitom na úvodní otázku. Představy dětí, podnícené jejich barvitou fantazií, se potom promítly do výtvarných prací. Ty nejlepší teď posíláme do soutěže, zbytek tvoří výzdobu školy. A už se těšíme na další společné čtenářské zážitky v Knihovně našeho srdce! Zdeňka Janoušková, ZŠ Heyrovského 32 Čteme s Michalem Vieweghem ku. Ale jak známe děti, vyřešily vše po svém. Prvňáček dostal okamžitě nápad a předložil nebojácně deníček, kam dostává razítka za svou práci ve škole. My dospělí, kteří jsme se zúčastnili besedy, jsme na sebe vrhli překvapené pohledy. Jak se Michal Viewegh zachová? Chvilka napětí se zračila nám všem ve tvářích. On však s úsměvem vzal tužku a začal podepisovat deníčky podle přání dětí. My dospělí Co ukrývá makovice? jsme si oddechli. Snažili jsme se dětem vysvětlit, že nyní má deníček značnou cenu. Neměly by ho ztratit, protože tam mají autogram jednoho z nejznámějších spisovatelů dnešní doby. Autor, kromě čtení nejmladším, stihl i krátké neformální posezení s vyučujícími naší školy. Na jaře se můžeme těšit na autorské čtení pro žáky z vyšších ročníků... Mgr. Věra Koudelová, ZŠ Vejrostova INFOSLOUPEK ZŠ a MŠ Pramínek nabízejí Zájezd do Laa an der Thaya 8. listopadu: Odjezd autobusem z parkoviště od ZŠ Heyrovského 32 ve 13 hodin, návrat kolem 20 hodiny. Ceny pro tříhodinnový pobyt v termálu, včetně dopravy: rodič s 1 dítětem do 14ti roků 590 Kč dospělá osoba 490 Kč děti od 3 do 14ti roků 280 Kč Žáci ZŠ od 4. třídy mohou cestovat samostatně s platným cestovním dokladem, dozor je zajištěn. Jarní prázdniny v hotelu Myslivna: Od 14. do 19. března Vhodné pro děti od 6ti do 12ti roků. Základní cena 1870 Kč zahrnuje ubytování, dopravu, stravování 5x denně s pitným režimem, dozor. Zaměření: poznání kraje turistika, sportovní i společenské hry, bobování, sáňkování, legrace a pohoda. Lyžování nebo bruslení jako další aktivity za příplatek. Příplatky se hradí k základní ceně: sjezdové lyžování 500 Kč, bruslení 200 Kč. Přihlášky a další informace na obě nabízené akce: mobil: , Naše obce pomáhají včelařům Včely začínají být téměř ohroženým druhem, včelstev i včelařů kvapem ubývá. Tyto trendy se bohužel začínají dotýkat i včelaření v našem kraji a výjimkou není ani Brno. Tuto skutečnost si naštěstí uvědomili i jihomoravští zastupitelé, kteří na doporučení magistra Václava Božka, prvního náměstka hejtmana, poskytli v posledních dvou letech jihomoravským včelařům záchranné dotace. Téměř pět milionů korun pomohlo k ozdravení včelstev a částečně i k obnově a modernizaci základního včelařského vybavení. Část této pomoci půjde i na podporu včelařským kroužkům a začínajícím včelařům. V naší základní organizaci ČSV Brno- Žabovřesky, kam přísluší včelaři z Bystrce, Jundrova, Kníniček, Komína, Žabovřesk a Žebětína, máme již dva včelařské kroužky jeden u ZŠ Vejrostova v Bystrci a druhý při ZŠ Plovdivská v Žabovřeskách. Pro tyto kroužky budujeme u brněnské přehrady, v místě opuštěného hydrovrtu na k.ú. Kníničky menší včelařské pracoviště. Magistrát města Brna nám se slevou odprodal pozemek bývalého hydrovrtu, prostředky na jeho zakoupení nám poskytl jihomoravský kraj. Na vybavení tohoto včelařského areálu nám přispívají naše městské části některé penězi či materiálem, jiné přislíbily pomoc alespoň svou pracovní skupinou. Všem ať již zastupitelům, učitelům našich škol, ale i aktivním včelařům bych chtěl touto cestou za jejich práci a podporu včelařství poděkovat a rodiče se školními dětmi pozvat, ať se na naše včelaření přijdou podívat. Ing. Antonín Pavlíček vedoucí včelařských kroužků v ZO Žabovřesky

7 V pátek 17. září jsme se, po několikátém odložení akce kvůli počasí, sešli při sázení lipky. Tento akt má symbolizovat nejen ohlédnutí za uplynulými 25 lety trvání naší školy, ale také vstup do dalšího čtvrtstoletí. Zúčastnili se jej žákyně a žáci všech pěti prvních tříd se svými učitelkami. Malou slavnost uvedl Jeden z posledních krásných podzimních víkendů jsme prožili v Údolí oddechu v Bystrci. V rámci projektu Brněnské dny pro zdraví, pod záštitou města Brna a kanceláře Zdravé město, zorganizovala 2. října základní škola Heyrovského 32 veselé dopoledne. Už název Vezmi všechno, co má kolečka, nabádal přinejmenším 150 dětských účastníků k jedinému: vzít kolo, koloběžku, skateboard, brusle nebo trojkolku a vyrazit do přírody. V duchu těchto pěti koleček se ubíralo celé dopoledne. Žáci sedmých a devátých tříd se svými učiteli připravili jednoduché úkoly, které mohly zvládnout i malé děti. Do další pětadvacítky! Kolečka všeho druhu ředitel školy pan Zdeněk Černošek a společně s dětmi lipku zasadil. Paní učitelky ji nazdobily a děti 1. A s paní učitelkou Stáňou Jahodovou lipce zazpívaly a všichni slíbili, že se o ni budou starat a budou ji chránit. Marcela Dokoupilová ZŠ Vejrostova 1 Mezi účastníky tedy byly i tříleté ratolesti. K doplnění kolečkového ráje nám pomohli veslaři z Bystrce s prezentací trenažeru. K dokonalosti pak přispěla i sportovní firma s praktickou ukázkou výcviku jízdy na kolečkových bruslích. Po absolvování celé trasy, dlouhé téměř 300 metrů, obdrželi účastníci drobné dárky s logem Brno, zdravé město a ještě se mohli zahřát připraveným teplým čajem. Myslíme si, že největší odměnou byly úsměvy těch nejmenších, kteří si vyzkoušeli, že místo jízdy autem mohou bezpečně využít všechno, co má kolečka. Mgr. Luboš Kleis, ZŠ Heyrovského 32 Ř Á D K O V Á I N Z E R C E n Získejte až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, balkon, či plot pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte n Počítačové služby instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě, Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Malíř pokojů. Tel.: , n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn: po nás se neuklízí. Tel.: n Elektrikářské práce. Tel.: n Dřevostavby na klíč. Tel.: n Čištění koberců. Tel.: n Video + DVD opravy, J. Vejtasa, Nedbalova 33, Kohoutovice. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky, Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Rychlá půjčka Kč Brno a okolí. Tel.: n Sbírám starší fotky a pohledy Bystrce a okolí. Dohoda jistá. Prosím nabídněte na u nebo na tel.: n Provádím masáže ul. Bartolomějská č. 31, Brno-Žebětín (bus č. 52). Lávové kameny, záda, šíje, aromaterapie STUDIO LAPILLI, Věra Matoušková. Tel.: n Výuka němčiny i konverzace, individuálně, kvalitně. Tel.: n Koupím byt 3+1 v Bystrci I. Ne RK. Zajistím a uhradím právní servis státního notáře. Tel.: n Výuka anglického jazyka individuální hodiny a doučování v Bystrci od října, hlavně dopoledne. Tel.: n Vyměním OB 2+kk novostavba Medlánky za 3+1 v této lokalitě. Tel.: n Plavání rodičů a dětí od září 2010, klub Matísek, Aquapark Brno-Kohoutovice. ÚT, ST 9-12 h. Info: nebo tel.: n Aerobik, Powerjóga - od na ZŠ Laštůvkova každé PO: h a PÁ: h. Další informace na nebo tel.: n Práce z domu n Pronajmu RD 3+1 v Bystrci. Tel.: n Prodám kvalitní jablka levně. Tel.: n Zahradu pronajmu, Střelice-Haneky. Chatka, WC, voda. Tel.: n Prodám novou skládací postýlku, nový rohový PC stůl. Tel.: n Prodám béžzel. rozkl. sedačku 170 x 220 velmi zachovalá, z důvodů stěhování. Cena 4.400,- Tel.: n Pronajmu garáž v Bystrci na rohu ulic Větrná Výhon u stavebnin. Tel.: n Prodám nový ¾ dubeňák z Polska, vel s kapucí. Tel.: n Vyměním OB 2+1 ve zvýšeném přízemí za 2+1, 3+1 jdoucí do privatizace. Krásné prostředí. Byt je renovován. Nejlépe v Bystrci. Tel.: n Vymění cihlový OB 2+1 do privatizace na Veveří za podobný byt na Brně-středu + doplatek. Tel.: n Vymění OB 3+1 na ul. Houbalova v Líšni za 2+1 v Bystrci s doplatkem. SMS nebo tel.: n Prodám byt 2+kk a 1+kk na ul. Adamcova, popřípadě vyměním za RD + doplatek. Ne RK. Tel.: n Prodej DB/OV 3+1 v Bystrci, Kachlíkova, 8.NP, lodžie, komora, koupelna a WC po rekonstrukci. Plastová okna, dům po revitalizaci, krásný výhled. Cena: 2, Kč, ADP Reality. Tel.: n Prodej OV 4+1 Veverská Bitýška, nadstandardní rekonstrukce, 130 m² + balkon, 2. patro, dvorní trakt s dět. hřištěm, grilem a posezením. Cena včetně zařízení: 3, Kč, ADP Reality. Tel.: n Vyměním státní byt 1 pokojový v Bystrci, pěkný výhled za 2+1 nebo 3+1. Tel.: n Auto-opravna a pneuservis Brno- Žebětín. Provádíme veškeré opravy, příprava a realizace STK. Pneuservis včetně nových pneu. Vše za příznivé ceny. Tel.: , n Prodám indukční vařič 1kolový. Cena 1.000,- Kč. Tel.: n Prodám parní čistič víceúčelový. Přibalena parní žehlička za 6.000,- Kč. Tel.: n Prodám RD 2x 2+1 na ul. Pod Horkou, přímo od majitele. RK nevolat. Tel.: n Hledám k pronájmu byt 3+kk v této lokalitě. RK prosím nevolejte. Tel.: n Koupím byt 1+1 (2+kk). Tel.: n Prodám družstevní garáž na ul. Laštůvkova nejvyšší nabídce. Tel.: n Naléhavě hledám větší byt nebo dům v Bystrci či blízkém okolí. RK nevolejte. Tel.: n Pronajmu prostornou garáž (auto + moto) v Bystrci, ul. J. Obrovského. Tel.: n Řemeslníci nabízí rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, pokládku plovoucích podlah. Tel.: n Vyměním OB byt 3+1 v Bystrci za OB 1+1 v Bystrci, v Komíně a v Žabovřeskách. Tel.: n Provádíme rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13 let. tel.: n Spouštěcí garnýže pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy do potřebné výše a do zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Fa Venyš, tel.: , n Prodám byt v OV na ul. Adamcova 2+1, 65 m² + terasa 15 m². Volný cca 5/2011. Cena ,- Kč. Tel.: Sanus péče v domácím prostředí Každý se může dostat do životní situace, kterou sám nezvládá a potřebuje pomoc další osoby. V takovém případě přichází otázka, jak tuto skutečnost co nejlépe řešit. Možností vlastně na výběr moc není. Umístění osoby v nějakém pobytovém zařízení, péče v rámci rodiny nebo za pomoci dalších osob Jak vám v této těžké životní situaci můžeme pomoci? Občanské sdružení Sanus vzniklo v roce Je neziskovou organizací, která byla založena za účelem poskytování zdravotní a sociální péče pro klienty, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní, či sociální situaci. Poskytujeme komplexní (integrovanou) péči v domácím prostředí klienta tak, aby bylo možné zachovávat si a rozvíjet v co možná nejvyšší míře důstojný život. V rámci pečovatelské služby, nabízí Sanus Brno také dovoz obědů do místa bydliště klienta. Máte možnost výběru z pěti jídel včetně diet (protisklerotické, diabetické a žaludeční žlučníkové). Kontakty na nás: Sanus Brno, Štefánikova 63a, tel: , Bc. Markéta Vrbecká

8 Náš nový Klub bude místem, kde mohou lidé s tělesným, duševním či mentálním postižením, a lidé trpící chronickým onemocněním, trávit aktivně volný čas mezi lidmi, rozvíjet dovednosti pro vlastní samostatnost, to vše s ohledem na jejich specifické potřeby. Klub je určen nejen pro současné klienty Centra sociální rehabilitace, ale i pro ty, pro které vzhledem k jejich situaci nejsou naše současné aktivity vyhovující či dostačující. Je prostorem nejen pro setkávání, ale zejména pro společné zájmové a vzdělávací činnosti. Po úvodní informační schůzce s pracovníkem Klubu se mohou zájemci účastnit jednotlivých setkání, která se budou odehrávat v klubové místnosti v prostorách Ligy vozíčkářů, na ulici Bzenecké 23 v Brně-Vinohradech. Na Labužníkově středě se klienti naučí vařit pokrmy v bezbariérově upravené kuchyni a dozví se víc o vaření, zdravém životním stylu a hospodaření. V Tvořivce si mohou vyzkoušet výtvarné techniky, řemesla a práci s různými Co se děje Za rohem? V listopadu plánuje Centrum sociální rehabilitace otevřít novou aktivitu. Otevřít? Byť se to nezdá, toto slovo je na místě, protože touto aktivitou je Klub Za rohem. materiály. V bloku Kudy kam, aneb vím si rady se klient naučí samostatně orientovat v běžných životních situacích, ve svých právech a povinnostech a naučí se pracovat s potřebnými informacemi. Hlavolamky nabízí příležitost protrénovat a vylepšit si svou paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti apod. Jednou měsíčně se pak všichni setkáme na neformálním posezení u kávy či dobrého čaje. Takže jestliže bydlíte v Brně nebo okolí a jste osobou se zdravotním postižením, přijďte v listopadu nakouknout, co se děje Za rohem Program Klubu Za rohem: Tvořivka úterý Labužníkova středa středa Kudy kam, aneb vím si rady čtvrtek Hlavolamky pátek Bc. Veronika Koudelová, DiS. sociální pracovnice Centra sociální rehabilitace Tělovýchovná jednota SPORT BRNO tel , , Škola lyžování a snowboardingu Zima 2011 q vlastní vlek v Daňkovicích u Nového Města na Moravě q svah upravovaný rolbou Mulda 120 q kvalifikovaní cvičitelé lyžování a snowboardingu q zázemí v penzionu Selský Dvůr q 35 let zkušeností: bezpečně - efektivně - levně Výuka pro začátečníky: suchý slalom na Medláneckém kopci v Brně výjezdy každou sobotu v lednu (8., 15., 22. a 29.ledna 2011) doprava z Brna busem nebo vlastními auty pohár JM kraje - závody ve slalomu v Daňkovicích cena za 1 den výuky včetně vleku 350,- Kč Výuka pro pokročilé: teorie: technika a metodika na videu v ČR praxe: víkendy v rakouském Schladmingu Poradenské středisko HELP nabízí bezplatnou pomoc osobám se sluchovým postižením a seniorům. l ŠPATNĚ SLYŠÍTE? l ŠPATNĚ ROZUMÍTE MLUVENÉMU SLOVU V TELEVIZI? l ŠPATNĚ SLYŠÍTE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU NEBO TELE- FONU? l ŠPATNĚ ROZUMÍTE TELEFONNÍMU HOVORU? l NEROZUMÍTE O ČEM SE HOVOŘÍ DOMA, VE SPOLEČNOSTI, V DIVADLE, V KINĚ, U LÉKAŘE, PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADĚ? l POTŘEBUJETE ZKONTROLOVAT A VYČISTIT SLUCHADLO, KOU- PIT BATERIE? l CHCETE SI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ VYZKOUŠET NEJNOVĚJŠÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NEDOSLÝCHAVÉ? l POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, ALE NEMŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT? Poradenského středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP poskytuje bezplatné sociální a odborné poradenství, zaměřené zejména na nabídku kompenzačních pomůcek pro všechny sluchově postižené občany. Vyškolení odborníci řeší individuálně a komplexně problémy plynoucí ze ztráty sluchu nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek, které si u nás může každý vyzkoušet, popř. zapůjčit k vyzkoušení v domácím prostředí. Na vyžádání zajistíme instalaci a předvedení potřebné pomůcky v bydlišti nebo v pobytovém zařízení, pomůžeme s vyřízením žádosti na příspěvky vybraných kompenzačních pomůcek. Pro uživatele sluchadel zajišťujeme jejich servis a údržbu, nabízíme kompletní sortiment baterií do sluchadel. VŠECHNY SLUŽBY POSKYTUJEME TAKÉ TERÉNNÍ SLUŽBOU V MÍS- TĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE, NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. PROVOZNÍ DOBA: PO - ST : 8 15, ČT : TERÉNNÍ SLUŽBA, PA : 8 14 Poradnu najdete v centru Brna na adrese: Poradenské středisko ČKNH, Běhounská 22 (pasáž TYPOS, informační tabule na levé straně, 3. patro -výtah), Brno tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu! Mgr. Lucie Marousková za poradenské středisko ČKNH Brno Lyžařský pohár TJ SPORT BRNO + Krajský svaz lyžařů Jihomoravského kraje OSÚ ZL vypisují Mikulášský závod v suchém slalomu pro širokou veřejnost. Proběhne v sobotu 4. prosince od 10 hodin v Brně na Medláneckém kopci. Pořadatelem je Tělovýchovná jednota Sport Brno. Disciplína: suchý slalom + krátký přespolní běh. Kategorie: MYŠÁCI (ročník 2005 a mladší), PŘÍPRAVKA ( ), PŘEDŽACTVO ( ) MLADŠÍ ŽACTVO ( ), STARŠÍ ŽACTVO ( ), OPEN (dospělí, registrovaní v AD). Přihlášky mailem: cz do čtvrtka , telefonem do soboty , na AUTOALEXA Pneuservis, čištění interiéru vozů Výhon 7, Brno-Bystrc Po Pá So Ne dle domluvy Tel.: , místě: do Prezentace: do 9.45 na vrcholu Medláneckého kopce. Start nejmladší kategorie je v h. Závodníci, činovníci i diváci se zúčastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení rozpisu. Lyžařské hole nejsou vyžadovány. Zdravotní služba není zajištěna. Ředitel závodu: Jan Synak, Hlavní rozhodčí: Jiří Tašl, Sponzor závodu: REDA a.s. výroba reklamních předmětů. Závodí se za každého počasí. Ing. Jan Synak, předseda TJ Sport včetně cenové nabídky zdarma Kubíčkova 1115/8, Bystrc (u zadního východu z areálu OC MAX po pravé straně) tel.: mobil: p. Pěnčíková

9 Nová čerpací stanice shell v BrNě-Bystrci: přijďte a oslavujte s Námi! Dárek pro každého a teplé občerstvení zdarma! Vezměte své děti a přijďte společně s námi oslavit zahájení provozu nově otevřené čerpací stanice Shell. Kdy: pátek od do hodin sobota od do hodin Kde: Čerpací stanice Shell, Štouračova 1a, Brno-Bystrc program: n n n n Soutěže o atraktivní ceny slevové poukázky do pneuservisu a sportcentra, clony proti námraze,... Ukázka testování paliv v mobilní laboratoři Obsluha při tankování v podobě atraktivních hostesek Zimní směs do ostřikovačů zdarma za každé natankování v průběhu slavnostního víkendu Se slevovým kupónem u nás budete tankovat výhodněji. tankujte u Nás výhodněji! sleva až 1 Kč z Každého litru paliva shell. litr Kupón lze uplatnit na čerpací stanici Shell Brno-Bystrc pouze při nákupu prémiového paliva Shell V-Power o objemu litrů. Při jednom nákupu lze uplatnit pouze jeden kupón. Slevu nelze využít při natankování méně než 25 a více než 80 litrů paliva. Kupón nelze uplatnit při placení kartami Shell, euroshell, DKV a OMV. litr Platnost kupónu od do sleva 1 Kč 3ODWQRVW NXSyQX GR Z KažDéhO litru na PaliVO Shell V-POwer Kupón lze uplatnit na čerpací stanici Shell Brno-Bystrc pouze při nákupu standardního paliva o objemu litrů. Při jednom nákupu lze uplatnit pouze jeden kupón. Slevu nelze využít při natankování méně než 25 a více než 80 litrů paliva. Kupón nelze uplatnit při placení kartami Shell, euroshell, DKV a OMV. Platnost kupónu od do sleva 0,50 Kč Z KažDéhO litru na StanDarDní PaliVO Shell

10 10 Nejlevnější TETA drogerie v Bystrci s rozšířeným sortimentem v areálu Max, Kubíčkova 6 SLEVY!!! Od 22. listopadu zavádíme TETA Klub. Větší a výhodnější slevy v akcích i mimo ně. Přijďte se přesvědčit sami. AUTO a MOTO BATERIE Sortiment pro všechny typy automobilů a motocyklů Náhradní díly a příslušenství na všechny vozy. Žárovky, oleje, filtry. Kontrola baterie zdarma!! Ceny baterií: 44Ah Kč; 55Ah 1290 Kč; 80Ah 1900 Kč; Fridex litr: 69 Kč (termínově omezená nabídka, platnost viz: Bystrcká prodejna: Brno-Bystrc, ulice Kamechy: 1. odbočka vlevo za konečnou tramvaje Ečerova, po 100 m rovně je vpravo naše prodejna. PO - PÁ 8-12 a hod., SO 8 11 hod. Tel., fax: , mobil: , Úspěšný program pro celkové posílení látkové výměny a úpravu hmotnosti Dosáhnout zdravě a trvale vytoužené hmotnosti není nereálná představa, ale za pomoci tohoto individuálního programu jednoduše a rychle dosažitelná skutečnost! Informace a termíny u Vašeho poradce pro metabolic balance: Mgr. Iva Nekulová, tel.: , SKI SERVIS Brno Komín, Čichnova 1 (prodejna Cyklosport)!!! KOMPLETNÍ LYŽAŘSKÝ SERVIS!!! tel.: , WINDBAZAR Půjčovna lyží a snowboardů Prodej nového i použitého lyžařského vybavení tel.: , Uzávěrka příštího čísla je 12. listopadu 2010 ve 12 h Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: T. Růžičková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma.

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 6 Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich

Více

ČERVENec ročník XXI / 2011

ČERVENec ročník XXI / 2011 ČERVENec ročník XXI / 2011 6 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní omezení 2 q Anketa ve školách a školkách 4 q Jedenáct ocenění 5 q Dosta uhájila divizi 7 Čistá přehrada V průběhu roku 2010 byl spuštěn náročný

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

Bystrcké farmářské trhy oceněny

Bystrcké farmářské trhy oceněny Č E R V E N ročník XXI / 2011 5 Čtěte v tomto čísle: q Kapkou proti leukemii 2 q Krádeže a podvody na seniorech 3 q Templářské tajemství na Veveří 4 q Mažoretky měly premiéru 4 q Lvím srdcem k záchraně

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

LIST OPAD ročník XXI / 2011

LIST OPAD ročník XXI / 2011 LIST OPAD ročník XXI / 2011 9 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní stavby 2 q Informace k zimní údržbě 2 q Manželé Káňovi jubilují 5 q CzechPoint oznamuje 7 q Sport 9-11 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městské

Více

Č E R V E N ročník XVIII/2008

Č E R V E N ročník XVIII/2008 NOVÉ VYDÁNÍ MONOGRAFIE JAKUBA OBROVSKÉHO V roce 2009 uplyne 60 let od úmrtí slavného bystrckého rodáka Jaku- 1949)., 1882 ) ba Obrovského Jeho monografie vyšla z iniciativy Občanského sdružení Odkaz Jakuba

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

LISTOPAD. ročník XVI/2006 POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY

LISTOPAD. ročník XVI/2006 POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY Hotel Santon otevře nové wellness centrum Koncem prvního čtvrtletí roku 2007 si budete moci jít zaplavat k Brněnské přehradě. Není to však způsobeno předčasným příchodem léta, ani prudce postupujícím globálním

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXIII/2013 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Opravy a investice ve školství v roce 2013 ZŠ Heyrovského 32 Jedním z nejvýznamnějších úkolů, stanovených v

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova. KOHOUTOVICKÝ KURÝR ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010 Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dne 11. srpna 2010 se konala 90. schůze RMČ, která projednala: * schválila Zásady pro přípravu a vydání

Více

Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky?

Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky? Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky? 3 2014 K.Vary Horní Drahovice Zahrada zprávy z magistrátu NOVINKA! č.zakázky: 2014012 cena: 220.000,-Kč Oplocená zahrada v zahrádkářské kolonii s malou

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

zpravodaj Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav, prvotní investice zamíří do vnějšku budovy městská část osobnost měsíce

zpravodaj Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav, prvotní investice zamíří do vnějšku budovy městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 5 Květen 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Farmářské dny na Římáku na str. 3 V tyto dny slaví neuvěřitelné osmdesáté narozeniny člověk, bez

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více