Mikulov má protižebráckou vyhlášku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikulov má protižebráckou vyhlášku"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 21. března 2007 ČÍSLO 6 ROČNÍK VIII ZDARMA Největší akcí roku bude rekonstrukce školky Letošní rok nebude na investiční výstavbu v našem městě příliš bohatý. V rámci rozpočtu města je počítáno s částkou cca 33 milionů korun. Největší investicí letošního roku bude rekonstrukce Mateřské školky na ulici Habánská ve výši kolem 10 milionů korun. Na akci je zatím přislíbena státní dotace. Práce by měly být zahájeny 1. dubna a termín dokončení je stanoven na 15. srpna, uvedl místostarosta města E. Kulhavý. K dalším větším investicím patří pokračující obnova lokality Kozí hrádek. V letošním rozpočtu je na ni vyčleněna částka 4,5 milionů korun. Město se bude podílet 4,1 miliony korun na komunikaci, parkovišti a veřejném osvětlení v lokalitě Uhelné sklady. Dále je v plánu pokračování Upozornění pro dlužníky Městský úřad Mikulov upozorňuje občany města, že byla zahájena spolupráce se soudním exekutorem při vymáhání dluhů na místních poplatcích a pokutách. Spolupráci se soudním exekutorem schválila Rada města na svém zasedání dne Veškeré náklady za činnost exekutora při vymáhání jdou k tíži dlužníka. Náklady na vymožení 1 kauzy bez rozdílu výše dluhu budou činit částku cca Kč včetně DPH. V praxi to znamená, že dlužník, který nezaplatí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470 Kč, zaplatí exekutorovi částku cca Kč. K exekuci jsou připraveny všechny nezaplacené splatné pohledávky. Opětovně vyzýváme všechny neplatiče k uhrazení svých dluhů. V případě nejasností se mohou dlužníci obrátit na pracovníky finančního nebo majetkoprávního odboru Městského úřadu Mikulov. Městský úřad Mikulov, finanční a majetkoprávní odbor rekonstrukce veřejného osvětlení na ulicích Pavlovská za 1,6 milionů korun, U Lomu za 900 tisíc a na Piaristů za 2 miliony. Na tyto rekonstrukce budou navazovat opravy komunikace a chodníků za bezmála 4 miliony korun. V rámci regenerace městské památkové rezervace je v rozpočtu města počítáno s částkou 6,310 milionů korun. Na dokončení dvorní části rekonstrukce domu na Náměstí 20 je kalkulováno s 900 tisíci korunami, dva a půl milionů korun je vyčleněno na dokončení rekonstrukce Učenky na Náměstí 15. Obě dvě akce jsou před dokončením. Na stavební úpravy kina je do rozpočtu města zahrnuta částka 2,8 milionů korun. jich Mikulov má protižebráckou vyhlášku Zastupitelé schválili protižebráckou obecně závaznou vyhlášku. K tomuto razantnímu rozhodnutí je vedly časté zkušenosti strážníků Městské policie i samotných občanů města s žebráky. Jejich chování se v poslední době stalo až agresivní a je velkým problémem. Rozhodně nepřispívá k dobré image našeho města, uvedl starosta Rostislav Koštial a sám přidal osobní zkušenost: Žebrákovi, který mne oslovil, jsem nabídl, že mám volnou motyku do vinohradu. To ale odmítl a ještě k tomu měl poznámky. Takže já rozhodně s vyhláškou souhlasím. Na chování žebrajících bezdomovců si často stěžovali i zástupci jednotlivých obchodních řetězců, před nimiž tyto nepohodlné osoby postávají a provozují svou činnost. Obecně závazná vyhláška přesně vymezuje místa, kde za žebrání hrozí postih. Jedná se o veřejná prostranství u mateřských, základních, středních a uměleckých škol, a to v okruhu 50 metrů od nich. Dále je zakázáno žebrat u hřbitova, (pokračování na str. 2) Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍHO ODBORU KULTURY MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV Druh práce vedoucí odboru kultury zajišťování koncepce a rozvoje v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu. Požadujeme: vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání organizační, řídící a komunikační schopnosti uživatelskou znalost práce s PC znalost NJ, případně AJ výhodou řidičský průkaz sk. B výhodou Písemnou přihlášku se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami je možno osobně doručit nebo zaslat nejpozději do 2. dubna 2007 na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. Upozornění pro uchazeče: Na úřední desce Městského úřadu Mikulov a na internetových stránkách je zveřejněno úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které obsahuje konkrétní předpoklady a požadavky, včetně povinných náležitostí přihlášky. Uchazeči nechť se s tímto dokumentem seznámí a přihlášky vypracují podle tam uvedených požadavků. Sledujte informace a diskuse na nově zprovozněném blogu Města Mikulova. Zároveň zde můžete zanechat své náměty, otázky, připomínky a vyjádřit svůj svobodný názor k dění v našem městě a aktuálním otázkám. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

2 Rada města na svém jednání dne 20. února Schválila: ukončit nájemní smlouvu na poz. p. č. 554 lok. mezi ul. Husova a ul. 22. dubna Š. Kozlík, pronajmout nebyt. prostor na Náměstí 27 Zd. Bouchner, ukončit nájemní smlouvu na nebyt. prostor na ul. Vídeňská 17 M. Dvořák, ukončit nájem na nebyt. prostor na ul. 22. dubna 2, nájemce SOU Mikulov, návrh dohody o vyklizení nebyt. prostor v objektu kina spol. JOKER CASINO MIKULOV, a. s., ke dni , pronájem nebyt. prostor na Náměstí 11 K. Kamenárová, výběrové řízení akce Stavební úpravy MŠ ul. Habánská Mikulov, přijetí zaměstnanců k zajištění provozu Ditrichštejnské hrobky, Rada města projednávala zapůjčení díla ze sbírky MVS "dílna" žadatel T. Medek, vrácení nájemného nájemníkům v domě na ul. Nová 11 a Nová 13. Ukládá: Majetkoprávnímu odboru uzavřít nájemní smlouvu na nebyt. prostor na Náměstí 14 A. Odehnalová, zveřejnit na úřední desce záměr města darovat poz. p. č. 117 pod budovou dílny na ul. Husova, poz. p. č. 1030/2 zastavěná plocha a nádvoří pod budovou ZŠ na ul. Školní a poz. p. č. 318/2 pod budovou Učenky. Neschválila: žádost o. s. BILICULUM o pronájem nebyt. prostor na ul. Růžová 1 a 3, snížení nájemného za pronájem nebyt. prostor na ul. Větrná 3 L. Buchtová. Bere na vědomí: smlouvu o prodeji podniku mezi prodávajícím A. Kokavcovou a kupujícím J. Opelkou, základní školství v Mikulově současný stav a nástin možných změn, výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006, nastoupení náhradníka volební strany ČSSD Alena Leikebová, zápis ze schůze komise cestovního ruchu , zápis z jednání podnikatelské komise Jmenuje: člena sportovní komise Vlastimil Mihalík. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Zastupitelé rozhodli problémy ať řeší ředitelé škol Starosta města Rostislav Koštial svolal na pondělí 12. března schůzku se zastupiteli města, jejímž hlavním tématem byla problematika základního školství. Cílem pracovního setkání bylo ověřit si názory zastupitelů. Až na několik z nich, kteří se omluvili, přišli téměř všichni. Nejvíce diskutoval zastupitel Tomáš Zejda, který předložil návrh řešení spočívající v anonymní anketě pro zastupitele. Zodpovězením nejrůznějších otázek je podle něj pomocí SWOT analýzy potřeba definovat problém, určit priority a hledat varianty řešení. Vedení města se jeho návrhem bude zabývat, shrnula závěry (dokončení ze str. 1) Mikulov má protižebráckou vyhlášku kostelů, synagogy, u obchodních domů, restaurací, dětských hřišť, kulturních zařízení, sportovišť, v areálu amfiteátru, zámku a zejména na Náměstí a Kostelním náměstí. Dle zkušeností Městské policie byla do vyhlášky začleněna veřejná prostranství na více než 30 ulicích po celém městě. Mikulov je jediným na Moravě a pátým městem v celé České republice, kde podobná vyhláška zakazující žebrání platí. Chceme být turistickým městem. S tím však souvisí i neduhy velkoměst jako jsou Praha, Plzeň, Ústí nad Labem či Karlovy Vary, kde se potýkají stejně jako my s žebráním. U nás to začíná být už hodně velký problém, proto jsme přišli s návrhem na vyhlášku, uvedl velitel Městské policie Jiří Hamerník. Zároveň dodal, že nyní za žebrání hrozí přímo na ulici pokuta tisíc korun a ve správním řízení až pět tisíc korun. Do konce února hrozil žebrákům jen trest za veřejné pohoršování. Aby je vůbec bylo možné potrestat, museli jsme najít aspoň dva občany, které jejich chování pobuřovalo. A to se ne vždy podařilo. schůzky místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Výsledek schůzky lze podle ní definovat do jednoduchého závěru: vše zůstane při starém a problémy budou muset řešit sami ředitelé. Přestože jako zřizovatel škol stále cítíme zodpovědnost za jejich hospodárný chod, respektujeme názor zastupitelů, kteří věří, že jak ředitelé škol, tak ředitelka DDM si se svízelnou situací poradí sami. Ze strany zastupitelů zazněl také názor, že nejsme žádné sociální zařízení a případné propouštění učitelů je normální jev, kterým není nutné se zabývat, doplnila místostarostka. K tomu, zda rozhodnutí zastupitelů předkladatele návrhu na optimalizaci školství překvapil, místostarostka říká: Závěr schůzky nás nepřekvapil. Možná trochu zklamal, ale plně ho respektujeme. Domníváme se, že návrh vedení města byl smysluplný a chtěl nabídnout komplexní řešení. Na koncepčním řešení procesu optimalizace školství však bude vedení města nadále pracovat a jistě při tom využije všech návrhů jednotlivých zastupitelů. Aktuální řešení problémů teď Nová vyhláška tedy celý postup zjednodušuje. Stačí, když žebrajícího přistihneme přímo při činu, vysvětluje Jiří Hamerník. V současné době strážníci evidují 15 problémových jedinců, mezi nimiž jsou i Romové. Máme zde šest bezdomovců, z toho po jednom Polákovi, Slovákovi a také českém Italovi. Často až agresivní bývá také šestice mladých lidí, kteří žebrají převážně od poloviny do konce měsíce, když už utratili peníze ze sociálních dávek a pak shání peníze na alkohol, říká velitel Městské policie. Nejnovějším trendem je žebrání na parkovištích u benzinových pump, kde zastavují autobusy s turisty. Ale i na tyto případy se chce mikulovská Městská policie intenzivně zaměřit a potírat je v duchu nové obecně závazné vyhlášky. jich 2 však bude pouze na ředitelích, řekla místostarostka a doplňuje: Od 1. září 2007 nedojde k žádným změnám, které byly dle našeho návrhu předloženy pedagogické a rodičovské veřejnosti. A jak hodlá vedení města řešit havarijní stav budovy Domu dětí a mládeže? Víme o tom, že budova DDM je ve špatném stavu. Rozhodnutí o řešení oprav ponecháme také na zastupitelích. Intenzivně se snažíme o získaní peněz na koncepční rekonstrukci tohoto objektu, která by dle existující studie stála kolem 20 miliónů. Naše úsilí však nemusí být korunováno úspěchem, uvedla místostarostka. Pro všechny občany, které problematika mikulovského školství a DDM Mikulov zajímá, připravila radnice společnou schůzku na pátek 23. března od 17 hodin do haly TJ Pálava Na Hradbách. Ráda bych pozvala všechny občany na tuto schůzku, které se budou účastnit jak ředitelé škol a DDM, tak vedení města. Zde se všichni dozví závěry jednotlivých jednání a především informace o konkrétním řešení současného i budoucího školního roku, uvedla na závěr místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. jich Jednání o dálnici A5 Nord V úterý 27. března se koná veřejné projednání záměru výstavby Dálnice A5 Nord Autobahn, úsek Poysbrunn-státní hranice Drasenhofen se zahájením od 9.00 hod. Místo konání: Veranstaltungszentrum Klein- Schweinbarth, Festsaal, Klein-Schweinbarth 79, Drasenhofen. Informace, včetně překladu ediktu Spolkového ministerstva pro dopravu, inovace a technologie Rakouska, je vyvěšena na úřední desce MěÚ Mikulov od 13. března. Do německé verze posudku je možno rovněž nahlédnout na internetových stránkách CENIA (http:/www.env.cz/eia), kód záměru 007. Jan Hluchý, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Mikulov

3 Výpis Usnesení č. 4/2006/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaném dne Doplnění z předešlého vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulova na rok 2007 a o uzavření smluv na poskytnutí dotací ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace: a) na jednotlivé akce v oblasti kultury: a1) Sdružení hudebníků Mikulov na akci Prázdninové klavírní kurzy 100 tis. Kč, a2) Sdružení Kytarový festival Mikulov na akci XXI. Kytarový festival 150 tis. Kč, a3) Jaromíru Hanzlíkovi na akci Eurotrialog 35 tis. Kč, a4) DDM Mikulov na akci Město pro všechny 47 tis. Kč, a5) Muzejnímu spolku na akci Vydání věstníku 5 tis. Kč, a6) Občanskému sdružení Národy Podyjí na akci Festival Národů Podyjí 36 tis. Kč, a7) Občanskému sdružení MORAVA na akci Mezinárodní soutěž ve sportovním tanci JARO 2007 Mikulov 30 tis. Kč, a8) Národopisnému spolku Pálava na akci Mikulovský zpěváček 17 tis. Kč, a9) Národopisnému spolku Pálava na akci Setkání pod taneční horou 10 tis. Kč. b) na podporu činnosti subjektů působících v oblasti kultury: b1) Národopisnému souboru Pálava Mikulov 186 tis. Kč, b2) Virtuosi di Mikulov 100 tis. Kč, b3) Divadelnímu spolku Mikulov 23 tis. Kč, b4) Galerii EFRAM 30 tis. Kč, b5) Občanskému sdružení MORAVA 40 tis. Kč, b6) Muzejnímu spolku 6 tis. Kč, b7) Sdružení rodičů a přátel školy a dětí při ZUŠ Mikulov Collegium Magistrorum 21 tis. Kč, b8) Občanskému sdružení Romen studio Mikulov 50 tis. Kč. c) na podporu činnosti subjektů působících v oblasti sportu a jiných volnočasových aktivit: c1) České speleologické společnosti 20 tis. Kč, c2) FC Pálava Mikulov 883 tis. Kč, c3) Centru ekologické výchovy Pálava 40 tis. Kč, c4) Junáku, svazu skautů a skautek ČR 21 tis. Kč, c5) Radioklubu Mikulov 13 tis. Kč, c6) Tenisovému oddílu Mikulov 125 tis. Kč, c7) Sportovně střeleckému klubu Mikulov 16 tis. Kč, c8) Jezdeckému klubu Mikulov 58 tis. Kč, c9) Florbalovému oddílu 39 tis. Kč, c10) Skateboardovému klubu 24 tis. Kč c11) TJ Pálava Mikulov 1 mil. 275 tis. Kč. d) na jednotlivé akce v oblasti sportu a jiných volnočasových aktivit: d1) Radioklubu Mikulov na zakoupení vysílacího zařízení 31 tis. Kč, d2) FC Pálava Mikulov na turnaj v Galantě 10 tis. Kč, d3) FC Pálava Mikulov na turnaj v Akropoli 21 tis. Kč, d4) Tenisovému oddílu na krajské soutěže dětí 3 tis. Kč, d5) Jezdeckému klubu Mikulov na pořádání závodů Parkurů 14 tis. Kč, d6) Jezdeckému klubu Mikulov na Mistrovství Jihomoravské oblasti v Parkuru dětí, juniorů, mladých jezdců 28 tis. Kč, Město Mikulov Zastupitelstvo města d7) Sportovně střeleckému klubu na akci Westernová střelba 2 tis. Kč. e) na obnovu památkových objektů a území: e1) Význačné kolegiátní kapitule u sv. Václava na opravu střechy Kanovnického domu 164/4 50 tis. Kč, e2) Význačné kolegiátní kapitule u sv. Václava na restaurování štukové výzdoby a výmalby kleneb kostela sv. Václava 100 tis. Kč, e3) Panu Z. Svobodovi na obnovu fasády domu na ul. Koněvova 7 50 tis. Kč. f) na provoz Turistického informačního centra Mikulov 400 tis. Kč. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti 1. Neplnění závazků ITVV Dyjákovičky z kupní smlouvy na areál bývalé ZŠ na ul. Komenského Návrh Petra Marcinčáka ZM schvaluje, aby areál bývalé ZŠ Komenského byl zpět převeden na město Mikulov. Návrh nebyl schválen! ZM využívá svého práva zakotveného v čl. V, písm. b) kupní smlouvy uzavřené dne mezi městem Mikulov (jako prodávajícím) a spol. ITVV, spol. s r. o., se sídlem Dyjákovičky (jako kupujícím), ve znění dodatku č. 1 ze dne ZM požaduje ve shora uvedeném smyslu uhrazení smluvní pokuty v částce 2,5 mil. Kč společností ITVV, spol. s r. o., Dyjákovičky, jelikož nesplnila své závazky dohodnuté v čl. IV a V uvedené kupní smlouvy. ZM požaduje vrácení dotace ve výši Kč shora uvedenou společností, která jí byla poskytnuta městem dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na investiční akci uzavřené mezi městem a touto společností dne ZM požaduje na shora uvedené společnosti splnění závazku dle darovací smlouvy uzavřené mezi městem Mikulov a uvedenou společností dne poskytnutí daru-finančních prostředků ve výši Kč. ZM ukládá starostovi v souladu s výše uvedeným rozhodnutím ZM ve spolupráci s MPO vyzvat shora uvedenou společnost k zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, vrácení dotace ve výši Kč a poskytnutí daru-finančních prostředků ve výši Kč. 2. Žádost o zrušení předkupního práva jako práva věcného EZZ ZM schvaluje, aby se zástupce z EZZ, s. r. o., mohl zúčastnit diskuse. ZM neschvaluje zrušení překupního práva jako práva věcného k objektu bydlení č. p. 168 na pozemku p. č. 264 a pozemku p. č. 264 pro vlastníka nemovitosti EZZ, s. r. o., se sídlem Mikulov s tím, že případný opakovaný návrh v této věci nebude již zastupitelstvo města projednávat. Návrh nebyl schválen! 3. Nabídka na bezúplatný převod pozemků od ŘSD ČR, správy Brno ZM vydává souhlas s bezúplatným převodem nemovitostí v lokalitě křižovatky ul. Republikánské obrany a ul. 28. října pozemků p. č.: 1914/1, 1914/2, 1914/8, 1914/9, 1914/11 o celkové výměře 979 m 2 za podmínky, že nebudou zatíženy žádnými omezeními ve smyslu zástavních práv, omezení dispozičních práv, konkurzem apod. v části C příslušného listu vlastnického. 4. Nabídka daru vodovodního řádu v lok. u kasáren, dárce Fr. Dvořák ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu na pozemcích p. č. 2531/128, p. č. 2531/129, p. č. 2531/130, p. č. 2531/131, p. č. 2531/132 a p. č. 3266/2 v lokalitě u Kasáren do majetku Města Mikulova bezúplatným převodem přijetím nabídky Františka Dvořáka 3 stavitelství, se sídlem Dolní Dunajovice, ze dne a schvaluje uzavření darovací smlouvy ve znění vypracovaném MPO. 5. Prodej částí pozemku a odkoupení části pozemku, kupující: Jaroslav Blažek, Mikulov ZM schvaluje: a) prodej nemovitostí částí pozemků p. č o výměře 72 m 2, p. č o výměře 11 m 2 a p. č o výměře 2 m 2 (celkem 85 m 2 ) na ul. Pod Hájkem, tj. v geometrickém plánu č /2005 z označené jako pozemek p. č. 2316/2 Jaroslavu Blažkovi, bytem Mikulov a současně b) odkoupení nemovitosti části pozemku p. č. 2318/28 o výměře 28 m 2 na ul. Pod Hájkem, tj. v GP č /2005 z označený jako pozemek p. č. 2318/84 od jejího vlastníka Jaroslava Blažka, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů a kupní smlouvy předložené MPO. 6. Prodej nemovitostí částí pozemků, kupující: Chateau Hill, Praha ZM schvaluje prodej nemovitostí částí pozemku p. č. 3320/1 o výměře celkem 15 m 2, označené v GP č. pl /2006 z jako pozemky p. č. 3320/15 o výměře 9 m 2 a p. č. 3320/16 o výměře m 2 a dále pozemku p. č. 486/4 o výměře 25 m 2 (lokalita mezi ul. Husova a 22. dubna) společnosti Chateau Hill, a. s., se sídlem Praha a zároveň schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženém MPO. 7. Návrh na prodej bytové jednotky na ul. 22. dubna č. or. 12 a 14 formou veřejné dražby ZM schvaluje záměr města prodat nemovitosti formou veřejné dražby. Jedná se o bytovou jednotku č. 1057/3 o velikosti 2+1 (výměra bytové jednotky činí 69,77 m 2 ) ve 2. nadzemním podlaží v bytovém domě na ul. 22. dubna č. or. 12 (č. p. 1057) a č. or. 14 (č. p. 1058) v Mikulově na pozemcích p. č a p. č včetně podílu na společných částech domu a pozemcích. 8. Změna smlouvy o sdružení pro VaK Břeclav, vodovodní řád v průmyslové zóně Západ 1 ZM schvaluje: a) změnu termínu vkladu podílu na majetku získaném společnou činností dle článku VI. odst. 3) Smlouvy o sdružení s datováním podpisů ze dne a uzavřené mezi Městem Mikulovem a obchodní společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., o sdružení majetkových hodnot za účelem zhotovení veřejného vodovodu pro průmyslovou zónu v Mikulově, a to ze dne na den b) uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o sdružení podle písm. a) tohoto usnesení ve znění navrženém VaK, které je přílohou materiálu k tomuto usnesení. 9. Darovací smlouva Ministerstva obrany na darování nemovitostí v areálu cvičiště A do vlastnictví města Mikulov ZM schvaluje přijetí daru nemovitostí v areálu cvičiště A od ČR Ministerstva obrany do vlastnictví města Mikulova, tj. jiné stavby bez č. p. /č. ev. na pozemku p. č. 3440/5, jiné stavby bez č. p. /č. ev. na p. č. 3428/16 a pozemků p. č. 3454/4, 3454/5, 3454/6, 3454/7, 3428/12 v kultuře ostatní plocha, jiná plocha a pozemek ve zj. evidenci původ grafický příděl p. č. 1312, vše o celkové výměře 2,5695 ha. ZM schvaluje darovací smlouvu předloženou ČR Ministerstvem obrany za podmínky opravy čl. I. a II. U pozemku ve zjednodušené evidenci p. č z chybného původ pozemkový katastr na správný původ grafický příděl. V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova Eduard Kulhavý místostarosta města Mikulova

4 Výběr některých událostí MP Mikulov za měsíc únor 2007 V měsíci únoru uložili strážníci MP 84 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč v 0:50 hod. zasahovali strážníci v Diskobaru Atrium, kde došlo k fyzické roztržce několika mladíků. Tři z nich, kteří celý incident vyprovokovali, však stačili před příchodem hlídky utéci. Jednoho z agresorů se podařilo díky kamerovému systému zadržet na sídlišti. Šetřením vyšlo najevo, že útočníci se rekrutují z řad pro místní policii zájmových osob z Mikulova, které jsou v současnosti šetřeny pro jinou trestnou činnost násilného charakteru! v 1:55 hod. zaregistroval operátor kamerového systému, že se na ul. Piaristů dobývá do zaparkovaného dodávkového vozidla Mercedes muž, který jeví evidentní známky požití alkoholických nápojů. Když na místo dorazila autohlídka Městské policie, 51letý muž z Bavor již seděl za volantem a hodlal odjet. Strážníci ho vyzvali, aby se o to ani nepokoušel a aby odjel domu raději taxi. S tímto řešením řidič souhlasil a slíbil, že počká na taxi, které mu strážníci pošlou. Při odjezdu strážníků byl dokonce varován, že je pod dohledem kamerového systému. Rad, aby neřídil, ani oka velkého bratra však opilec nedbal, usedl za volant a odjel. Strážníci podezřelé Okénko Městské policie vozidlo pronásledovali a na ulici Komenského ho dostihli. Zde se ho za využití světelného a zvukového zařízení pokusili zastavit, ale řidič Mercedesu jejich výstražných znamení nedbal a naopak se svou zběsilou jízdou pokoušel strážníkům vzdálit. V kritické situaci při pronásledování dokonce několikrát nebezpečně najížděl na vozidlo MP. Celá akce byla nakonec ukončena až na hraničním přechodu, kde se opilcovo vozidlo zaseklo ve spuštěných závorách od parkoviště! Řidiči, který kladl neustále odpor a odmítal opustit vozidlo, bylo naměřeno 2,07 promile alkoholu v krvi v 16:55 hod. došlo na Náměstí ke krádeži několika kusů archivního vína, které bylo uloženo v regálech vinotéky. 27letý muž z Mikulova, kterého se podařilo mj. díky kamerovému systému vypátrat, byl zastižen v jednom z penzionů na ul. Venušina. Zde se pokoušel odcizené víno prodat. Jelikož byl pod vlivem alkoholu a měl k ruce další opilé kumpány, bylo pro policisty i strážníky docela namáhavé odebrat nazpět odcizené víno a následně je také ochránit před neodbytnými žíznivými lapky, kteří si na víno dělali stále své nároky. Nakonec museli přijít ke slovu i donucovací prostředky, které agresivní výtržníky zastavily. V posledních týdnech přišla do Mikulova celorepubliková móda, kdy se od velkých supermarketů začínají ztrácet velké nákupní košíky. Jednu takovou výpůjčku zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov na ul. Piaristů. Dne v 23:40 hodin si takový plný košík klidně tlačil v Mikulově již známý 39letý sběrač kovu. Tento na svoji obhajobu uváděl, že si pouze převáží do místa bydliště nákup. Košík musel být samozřejmě vrácen k prodejně v 17:50 hod. spadla klec na vychytralého 23letého mladíka z Mikulova, který po Mikulově již delší dobu klidně jezdil v různých osobních vozidlech, aniž by vlastnil jakýkoliv řidičský průkaz! Strážníci o tomto jednání samozřejmě věděli, jen se pachatele nedařilo bezpečně zastavit přímo při jízdě. Nakonec se osvědčilo nejjednodušší řešení. Stačilo si na rádobyřidiče počkat na dvorku v místě jeho bydliště na ul. České. Strážníci muže zadrželi, když se vrátil z večerní projížďky. Celá záležitost byla na místě předána Policii ČR, jelikož od července 2006 se takové nezodpovědné jednání posuzuje, jako spáchání trestného činu! v 15:40 hod. zasahovali strážníci na ul. Zámecké. Výtržnosti zde tropil 28letý mladík z Mikulova, který se v nedávné době opět vrátil z nápravného zařízení a asi má pocit, že mu nyní patří celý Mikulov! Strážníci mladému recidivistovi na místě zchladili horkou hlavu a předali ho Policii ČR byl odchycen v Mušlově toulavý pes hnědá fena bloodhounda. Byla převezena do Útulku Bulhary. Nechybí snad tento vzácný pes někomu? Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Podnikatelská komise řeší priority rozvoje města Rada města Mikulova má 12 poradních orgánů komisí. Jednou z nich je také podnikatelská komise. Poprvé byla ustavena před lety na popud Klubu podnikatelů města Mikulova. Nyní je již tradiční komisí, poradním orgánem RM v otázkách dotýkajících se a ovlivňujících podnikatelské prostředí na území města. Její členové řeší řadu problémů a aktuálních témat. V poslední době se naše komise zabývala otázkou priorit budoucího rozvoje města. Jedno z příštích témat komise bude otázka, kterou se město snaží řešit již dlouho, a tou je oživení náměstí, řekl předseda komise a městský zastupitel Petr Marcinčák. Komise byla zřízena, aby napomáhala nalézat řešení problémů, s kterými se musí vedení města vypořádat. Je složena z podnikatelů a je to fórum lidí, kteří při podnikání musí denně kreativně řešit celou řadu složitých otázek. Jednání se účastní také starosta města, takže lze říci, že není úplně bezzubá, doplňuje Petr Marcinčák. Díky kvalitní práci jednotlivých členů si komise vysloužila vysoké renomé. Lví podíl na tom má dlouholetý předseda komise pan Petr Prokeš, za což mu patří velké díky, zdůrazňuje současný předseda Marcinčák. Drtivá většina současných členů komise jsou také členy Klubu podnikatelů města Mikulova. Spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je proto velmi blízká. A s jakými problémy či náměty se mohou na komisi obracet mikulovští podnikatelé? Jde především o záležitosti, které vyplývají z oblasti podnikání s ohledem na to, zda je v kompetenci a možnostech radnice problém vyřešit či napomoci jeho řešení. Chci ale občany, ať už podnikají, či nikoliv, ubezpečit, že se mohou na všechny členy komise se svými dotazy a náměty kdykoliv s důvěrou obrátit, říká Petr Marcinčák. PODNIKATELSKÁ KOMISE Petr Marcinčák předseda, tel.: , členové: Petr Prokeš, Rostislav Koštial, Jiří Šlanger, Radoslav Šuta, Mikuláš Burcin, Ladislav Kolmačka, Lenka Brabcová, Miroslav Volařík jich Řádková inzerce Hledám ke koupi dům v Mikulově a okolí. Možno i k rekonstrukci. Cena do 5 mil. tel.: Prodám zahrádku za Kasárnama, tel.: (volat po 14 hod.). 4 LETNÍ TÁBORY DDM HEROLTICE , ved. Zvěřinová Dagmar, cena: Kč neregistrovaní, Kč registrovaní, CTH: Starověký Egypt, určeno: děti od 6 14 let, ubytování: chatky STUDENÁ , ved. Michnová Kristýna, tábor s tancem a sportem, cena: Kč registr., Kč neregistr., určeno: děti od 8 17 let, ubytování: budova. KOBERŮV MLÝN , ved. Ilgner Jiří, cena: Kč nereg., Kč registr., CTH: Asterix a Obelix, určeno: děti od 8 14 let, ubytování: budova, chatky ČTYŘI DVORY , ved. Leikebová Alena, cena: Kč děti, Kč dospělí, CTH: Večerníček pokaždé jinak, určeno: rodiče s dětmi od 3 6 let, ubytování: budova BŘEZOVÁ , ved. Falková Jiřina, adrenalinové aktivity, cena: Kč, určeno: děti od let PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: keramický, cena: 700 Kč pohádkový, cena: 700 Kč angličtina hrou, cena: 700 Kč

5 Podzemí na Turoldu připravilo novinky Jeskyně Na Turoldu čeká na své první letošní návštěvníky. Ti si ji budou moci prohlédnout již od neděle 1. dubna. Po celý duben, od pondělí do pátku, bude otevřeno pro objednané skupiny. Pokud však bude zájem, vyjdeme podle počasí a zimujících netopýrů návštěvníkům vstříc i v sobotu a neděli, říká vedoucí správy jeskyně Na Turoldu Jiří Kolařík. Od 1. května, kdy už netopýři definitivně jeskyni opustí, pak bude provoz pravidelný po celý týden. V letošní již čtvrté sezóně bude pro návštěvníky připravena další novinka malá expozice minerálů, která bude nainstalována přímo v jeskyni. EP basketbalistů na vozíku Ceny nejlepším týmům předávala místostarostka města Ilona Žišková Vágnerová. Archiv pořadatele V mikulovské sportovní hale TJ Pálava vyvrcholilo v neděli základní kolo evropského poháru basketbalistů na vozíku André Vergauwen Cup. O postup do finále kromě českého týmu SK Hobit Brno bojovaly o víkendu také týmy z Izraele, Španělska, Švýcarska a Turecka. Postup do finálového turnaje, který se hraje na konci dubna v Turecku, si z prvního místa zajistil tým z Izraele Beit Halochem Haifa. Kromě něj postupuje i španělský tým Vital Vigo Amfiv. Pořadatelský tým SK Hobit Brno skončil na pátém místě, nicméně to pro něj byla velká zkušenost. Celý turnaj se mohl uskutečnit především díky vstřícnosti a perfektní spolupráci s TJ Pálava Mikulov a podpoře představitelů radnice města Mikulova, uvedla za organizátory Hana Valová. jich Plánovaného zpřístupnění Jezerního dómu se však návštěvníci nedočkají. Práce na jeho zpřístupňování proběhly už v loňském roce. Bohužel v měsíci červenci a srpnu vystoupila hladina spodní vody do výše 8 metrů a Jezerní dóm kompletně zaplavila, proto musely být práce těsně před dokončením přerušeny, vysvětluje Jiří Kolařík. Všichni, kteří do jeskyně Na Turoldu zavítají, se však mohou těšit na řadu dalších zajímavostí a jedinečností. Zejména je to její výzdoba, která nemá v našich jeskyních obdoby. Jedná se o tzv. klasicko-turoldskou výzdobu, která je svými tvary podobná korálům, a proto prohlídka jeskyně vyvolává dojem procházky po dně korálového moře. Jeskyně Na Turoldu je také jedinou jeskyní u nás, která je zpřístupněna přírodní formou. Nemáme zde betonové chodníky nebo schodiště, vše je z kamene nebo ze dřeva, říká vedoucí správy jeskyně. Za 3 roky provozu jeskyni stačilo navštívit 60 tisíc návštěvníků. Z řad mikulovských občanů však do podzemí vstoupil jen málokdo a mnozí ani neví o tom, že se zde takovýto unikát vůbec nachází. Je to snad způsobeno nezájmem obyvatel o kulturní a společenské dění ve městě. Hlavně z doslechu turistů víme, že když se místních ptají na jeskyni Na Turoldu, mnozí obyvatelé Mikulova ani neví, že nějaká jeskyně v Mikulově je, říká smutně Jiří Kolařík. Nic ho, stejně jako jeho kolegy speleology, však neodradí od toho, aby i nadále prozkoumával Klub seniorů informuje První významnou akcí v měsíci březnu byla oslava Mezinárodního dne žen, která se konala 8. března. To slavnostní odpoledne klub doslova praskal ve švech. Přišlo mnoho seniorů, především seniorek, které přilákal nejen samotný svátek, ale i vystoupení Národopisného souboru Palavánek a bohatá tombola. Členové souboru svým pěkným vystoupením dali přítomným ženám pěkný dárek. Dalšími gratulanty byli už jen muži, a to pan Stanislav Jelínek, který pohovořil o významu MDŽ, ale i místostarosta města pan Eduard Kulhavý. Společně ženám popřáli a předali jim pěknou voňavou kytičku. Následovalo pohoštění a zlatý hřeb programu Kurátorem letošní "dílny" bude fotograf Antonín Kratochvíl Libor Lípa a Eva Eisler při křtu nového katalogu MVS. Autor: Michal Solařík. Nový katalog Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" '06 byl slavnostně pokřtěn v sobotu 3. března na mikulovském zámku za přítomnosti kurátorky loňského ročníku Evy Eisler a dvou z účastníků sympozia Vladimíry Klumparové a Tomáše Rullera. Přes telemost všechny pozdravil fotograf Antonín Kratochvíl, který bude letošním kurátorem "dílny" '07. Ta se bude konat 21. července až 18. srpna. Součástí křtu bylo i otevření aktualizované Stálé expozice MVS, která doznala od letošního 5 podzemí pod Turoldem a hledal další prostory v jeskynním systému, což všem zabere mnohem víc času než samotné provázení turistů. Za posledních 5 let objevili mikulovští jeskyňáři na metrů nových síní, dómů a chodeb. Největší a nejzajímavější byl objev Dómu fantazie, který je zajímavý zachovalou krápníkovou výzdobou. Do pěti let bychom ho chtěli připojit k návštěvní trase, říká směle Jiří Kolařík. Celý dosud probádaný jeskynní systém má asi metrů, což je čtvrtá nejdelší jeskyně v České republice. V letošním roce se hodlají mikulovští speleologové zapsat do povědomí široké veřejnosti také další novinkou. Jsou hlavním organizátorem oslav Dne Země, které proběhnou Na Turoldu v sobotu 21. dubna. Hlavním důvodem, proč jsme do toho šli, je, že chceme prezentovat jeskyni místním obyvatelům. Její prohlídka bude v ten den zdarma. Dalším důvod je ten, že se chceme vrátit ke spolupráci navázané v minulosti s CHKO Pálava, která dříve Den Země organizovala a kdy mikulovští jeskyňáři každoročně v rámci Dne Země jeskyni otevírali pro veřejnost. Vstupem jeskyně do státní organizace tato tradice zanikla z důvodu nezájmu zdarma prezentovat ať jen jeden den jeskyni návštěvníkům. Dnes je situace jiná, nově vzniklá Správa jeskyní ČR tyto aktivity pro veřejnost podporuje, vysvětluje Jiří Kolařík. Na Turoldu budou v den oslav vystupovat tři folkrockové kapely a ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Pálava budou probíhat hry a soutěže pro děti, včetně vyhodnocení soutěže O nejkrásnější popelnici mikulovského mikroregionu. jich tombola. Někdo měl při losování větší štěstí, druhý menší, ale rozhodně spokojeni byli téměř všichni. Ceny do tomboly věnovali členové Senior klubu, ale především sponzoři podnikatelé našeho města, kterým patří poděkování. Jsou to: Květinářství U Žabáka, Drogerie Teta, Papírnictví Mikušová, Čajovna náměstí, Auto klub, Lidovka, pan Petr Marcinčák, Mototechna, Svaz důchodců Moravy a Slezska, Větrník, Učenka, Městský úřad Mikulov pan Eduard Kulhavý. Všem moc a moc děkujeme. Poděkování patří také paní Z. Krůzové a paní M. Dostálové za pěkné vystoupení. Co říci závěrem? Byl to milé a příjemně strávené odpoledne, na které budou ženy seniorky dlouho vzpomínat. Libuše Danielová roku výrazné změny. Byla instalována pouze díla z posledního ročníku "dílny" a ostatní jsou prozatím uložena v depozitáři. Návštěvníci zámku budou moci tuto výstavu zhlédnout v průběhu nadcházející turistické sezóny v běžné otevírací době zámku. Další z novinek je zahájení prací na nových webových stránkách sympozia a také na architektonické studii plánované nové stálé expozice, která by umožnila trvale vystavit většinu děl ze sbírky města. Na tento projekt se podařilo Městu Mikulov, coby vlastníku Sbírky současného výtvarného umění, získat dotaci z fondů EU ve výši 650 tisíc korun. jich

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 7/2015 z 7. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je

Více