Mikulov má protižebráckou vyhlášku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikulov má protižebráckou vyhlášku"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 21. března 2007 ČÍSLO 6 ROČNÍK VIII ZDARMA Největší akcí roku bude rekonstrukce školky Letošní rok nebude na investiční výstavbu v našem městě příliš bohatý. V rámci rozpočtu města je počítáno s částkou cca 33 milionů korun. Největší investicí letošního roku bude rekonstrukce Mateřské školky na ulici Habánská ve výši kolem 10 milionů korun. Na akci je zatím přislíbena státní dotace. Práce by měly být zahájeny 1. dubna a termín dokončení je stanoven na 15. srpna, uvedl místostarosta města E. Kulhavý. K dalším větším investicím patří pokračující obnova lokality Kozí hrádek. V letošním rozpočtu je na ni vyčleněna částka 4,5 milionů korun. Město se bude podílet 4,1 miliony korun na komunikaci, parkovišti a veřejném osvětlení v lokalitě Uhelné sklady. Dále je v plánu pokračování Upozornění pro dlužníky Městský úřad Mikulov upozorňuje občany města, že byla zahájena spolupráce se soudním exekutorem při vymáhání dluhů na místních poplatcích a pokutách. Spolupráci se soudním exekutorem schválila Rada města na svém zasedání dne Veškeré náklady za činnost exekutora při vymáhání jdou k tíži dlužníka. Náklady na vymožení 1 kauzy bez rozdílu výše dluhu budou činit částku cca Kč včetně DPH. V praxi to znamená, že dlužník, který nezaplatí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470 Kč, zaplatí exekutorovi částku cca Kč. K exekuci jsou připraveny všechny nezaplacené splatné pohledávky. Opětovně vyzýváme všechny neplatiče k uhrazení svých dluhů. V případě nejasností se mohou dlužníci obrátit na pracovníky finančního nebo majetkoprávního odboru Městského úřadu Mikulov. Městský úřad Mikulov, finanční a majetkoprávní odbor rekonstrukce veřejného osvětlení na ulicích Pavlovská za 1,6 milionů korun, U Lomu za 900 tisíc a na Piaristů za 2 miliony. Na tyto rekonstrukce budou navazovat opravy komunikace a chodníků za bezmála 4 miliony korun. V rámci regenerace městské památkové rezervace je v rozpočtu města počítáno s částkou 6,310 milionů korun. Na dokončení dvorní části rekonstrukce domu na Náměstí 20 je kalkulováno s 900 tisíci korunami, dva a půl milionů korun je vyčleněno na dokončení rekonstrukce Učenky na Náměstí 15. Obě dvě akce jsou před dokončením. Na stavební úpravy kina je do rozpočtu města zahrnuta částka 2,8 milionů korun. jich Mikulov má protižebráckou vyhlášku Zastupitelé schválili protižebráckou obecně závaznou vyhlášku. K tomuto razantnímu rozhodnutí je vedly časté zkušenosti strážníků Městské policie i samotných občanů města s žebráky. Jejich chování se v poslední době stalo až agresivní a je velkým problémem. Rozhodně nepřispívá k dobré image našeho města, uvedl starosta Rostislav Koštial a sám přidal osobní zkušenost: Žebrákovi, který mne oslovil, jsem nabídl, že mám volnou motyku do vinohradu. To ale odmítl a ještě k tomu měl poznámky. Takže já rozhodně s vyhláškou souhlasím. Na chování žebrajících bezdomovců si často stěžovali i zástupci jednotlivých obchodních řetězců, před nimiž tyto nepohodlné osoby postávají a provozují svou činnost. Obecně závazná vyhláška přesně vymezuje místa, kde za žebrání hrozí postih. Jedná se o veřejná prostranství u mateřských, základních, středních a uměleckých škol, a to v okruhu 50 metrů od nich. Dále je zakázáno žebrat u hřbitova, (pokračování na str. 2) Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍHO ODBORU KULTURY MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV Druh práce vedoucí odboru kultury zajišťování koncepce a rozvoje v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu. Požadujeme: vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání organizační, řídící a komunikační schopnosti uživatelskou znalost práce s PC znalost NJ, případně AJ výhodou řidičský průkaz sk. B výhodou Písemnou přihlášku se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami je možno osobně doručit nebo zaslat nejpozději do 2. dubna 2007 na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. Upozornění pro uchazeče: Na úřední desce Městského úřadu Mikulov a na internetových stránkách je zveřejněno úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které obsahuje konkrétní předpoklady a požadavky, včetně povinných náležitostí přihlášky. Uchazeči nechť se s tímto dokumentem seznámí a přihlášky vypracují podle tam uvedených požadavků. Sledujte informace a diskuse na nově zprovozněném blogu Města Mikulova. Zároveň zde můžete zanechat své náměty, otázky, připomínky a vyjádřit svůj svobodný názor k dění v našem městě a aktuálním otázkám. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

2 Rada města na svém jednání dne 20. února Schválila: ukončit nájemní smlouvu na poz. p. č. 554 lok. mezi ul. Husova a ul. 22. dubna Š. Kozlík, pronajmout nebyt. prostor na Náměstí 27 Zd. Bouchner, ukončit nájemní smlouvu na nebyt. prostor na ul. Vídeňská 17 M. Dvořák, ukončit nájem na nebyt. prostor na ul. 22. dubna 2, nájemce SOU Mikulov, návrh dohody o vyklizení nebyt. prostor v objektu kina spol. JOKER CASINO MIKULOV, a. s., ke dni , pronájem nebyt. prostor na Náměstí 11 K. Kamenárová, výběrové řízení akce Stavební úpravy MŠ ul. Habánská Mikulov, přijetí zaměstnanců k zajištění provozu Ditrichštejnské hrobky, Rada města projednávala zapůjčení díla ze sbírky MVS "dílna" žadatel T. Medek, vrácení nájemného nájemníkům v domě na ul. Nová 11 a Nová 13. Ukládá: Majetkoprávnímu odboru uzavřít nájemní smlouvu na nebyt. prostor na Náměstí 14 A. Odehnalová, zveřejnit na úřední desce záměr města darovat poz. p. č. 117 pod budovou dílny na ul. Husova, poz. p. č. 1030/2 zastavěná plocha a nádvoří pod budovou ZŠ na ul. Školní a poz. p. č. 318/2 pod budovou Učenky. Neschválila: žádost o. s. BILICULUM o pronájem nebyt. prostor na ul. Růžová 1 a 3, snížení nájemného za pronájem nebyt. prostor na ul. Větrná 3 L. Buchtová. Bere na vědomí: smlouvu o prodeji podniku mezi prodávajícím A. Kokavcovou a kupujícím J. Opelkou, základní školství v Mikulově současný stav a nástin možných změn, výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006, nastoupení náhradníka volební strany ČSSD Alena Leikebová, zápis ze schůze komise cestovního ruchu , zápis z jednání podnikatelské komise Jmenuje: člena sportovní komise Vlastimil Mihalík. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Zastupitelé rozhodli problémy ať řeší ředitelé škol Starosta města Rostislav Koštial svolal na pondělí 12. března schůzku se zastupiteli města, jejímž hlavním tématem byla problematika základního školství. Cílem pracovního setkání bylo ověřit si názory zastupitelů. Až na několik z nich, kteří se omluvili, přišli téměř všichni. Nejvíce diskutoval zastupitel Tomáš Zejda, který předložil návrh řešení spočívající v anonymní anketě pro zastupitele. Zodpovězením nejrůznějších otázek je podle něj pomocí SWOT analýzy potřeba definovat problém, určit priority a hledat varianty řešení. Vedení města se jeho návrhem bude zabývat, shrnula závěry (dokončení ze str. 1) Mikulov má protižebráckou vyhlášku kostelů, synagogy, u obchodních domů, restaurací, dětských hřišť, kulturních zařízení, sportovišť, v areálu amfiteátru, zámku a zejména na Náměstí a Kostelním náměstí. Dle zkušeností Městské policie byla do vyhlášky začleněna veřejná prostranství na více než 30 ulicích po celém městě. Mikulov je jediným na Moravě a pátým městem v celé České republice, kde podobná vyhláška zakazující žebrání platí. Chceme být turistickým městem. S tím však souvisí i neduhy velkoměst jako jsou Praha, Plzeň, Ústí nad Labem či Karlovy Vary, kde se potýkají stejně jako my s žebráním. U nás to začíná být už hodně velký problém, proto jsme přišli s návrhem na vyhlášku, uvedl velitel Městské policie Jiří Hamerník. Zároveň dodal, že nyní za žebrání hrozí přímo na ulici pokuta tisíc korun a ve správním řízení až pět tisíc korun. Do konce února hrozil žebrákům jen trest za veřejné pohoršování. Aby je vůbec bylo možné potrestat, museli jsme najít aspoň dva občany, které jejich chování pobuřovalo. A to se ne vždy podařilo. schůzky místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Výsledek schůzky lze podle ní definovat do jednoduchého závěru: vše zůstane při starém a problémy budou muset řešit sami ředitelé. Přestože jako zřizovatel škol stále cítíme zodpovědnost za jejich hospodárný chod, respektujeme názor zastupitelů, kteří věří, že jak ředitelé škol, tak ředitelka DDM si se svízelnou situací poradí sami. Ze strany zastupitelů zazněl také názor, že nejsme žádné sociální zařízení a případné propouštění učitelů je normální jev, kterým není nutné se zabývat, doplnila místostarostka. K tomu, zda rozhodnutí zastupitelů předkladatele návrhu na optimalizaci školství překvapil, místostarostka říká: Závěr schůzky nás nepřekvapil. Možná trochu zklamal, ale plně ho respektujeme. Domníváme se, že návrh vedení města byl smysluplný a chtěl nabídnout komplexní řešení. Na koncepčním řešení procesu optimalizace školství však bude vedení města nadále pracovat a jistě při tom využije všech návrhů jednotlivých zastupitelů. Aktuální řešení problémů teď Nová vyhláška tedy celý postup zjednodušuje. Stačí, když žebrajícího přistihneme přímo při činu, vysvětluje Jiří Hamerník. V současné době strážníci evidují 15 problémových jedinců, mezi nimiž jsou i Romové. Máme zde šest bezdomovců, z toho po jednom Polákovi, Slovákovi a také českém Italovi. Často až agresivní bývá také šestice mladých lidí, kteří žebrají převážně od poloviny do konce měsíce, když už utratili peníze ze sociálních dávek a pak shání peníze na alkohol, říká velitel Městské policie. Nejnovějším trendem je žebrání na parkovištích u benzinových pump, kde zastavují autobusy s turisty. Ale i na tyto případy se chce mikulovská Městská policie intenzivně zaměřit a potírat je v duchu nové obecně závazné vyhlášky. jich 2 však bude pouze na ředitelích, řekla místostarostka a doplňuje: Od 1. září 2007 nedojde k žádným změnám, které byly dle našeho návrhu předloženy pedagogické a rodičovské veřejnosti. A jak hodlá vedení města řešit havarijní stav budovy Domu dětí a mládeže? Víme o tom, že budova DDM je ve špatném stavu. Rozhodnutí o řešení oprav ponecháme také na zastupitelích. Intenzivně se snažíme o získaní peněz na koncepční rekonstrukci tohoto objektu, která by dle existující studie stála kolem 20 miliónů. Naše úsilí však nemusí být korunováno úspěchem, uvedla místostarostka. Pro všechny občany, které problematika mikulovského školství a DDM Mikulov zajímá, připravila radnice společnou schůzku na pátek 23. března od 17 hodin do haly TJ Pálava Na Hradbách. Ráda bych pozvala všechny občany na tuto schůzku, které se budou účastnit jak ředitelé škol a DDM, tak vedení města. Zde se všichni dozví závěry jednotlivých jednání a především informace o konkrétním řešení současného i budoucího školního roku, uvedla na závěr místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. jich Jednání o dálnici A5 Nord V úterý 27. března se koná veřejné projednání záměru výstavby Dálnice A5 Nord Autobahn, úsek Poysbrunn-státní hranice Drasenhofen se zahájením od 9.00 hod. Místo konání: Veranstaltungszentrum Klein- Schweinbarth, Festsaal, Klein-Schweinbarth 79, Drasenhofen. Informace, včetně překladu ediktu Spolkového ministerstva pro dopravu, inovace a technologie Rakouska, je vyvěšena na úřední desce MěÚ Mikulov od 13. března. Do německé verze posudku je možno rovněž nahlédnout na internetových stránkách CENIA (http:/www.env.cz/eia), kód záměru 007. Jan Hluchý, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Mikulov

3 Výpis Usnesení č. 4/2006/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaném dne Doplnění z předešlého vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulova na rok 2007 a o uzavření smluv na poskytnutí dotací ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace: a) na jednotlivé akce v oblasti kultury: a1) Sdružení hudebníků Mikulov na akci Prázdninové klavírní kurzy 100 tis. Kč, a2) Sdružení Kytarový festival Mikulov na akci XXI. Kytarový festival 150 tis. Kč, a3) Jaromíru Hanzlíkovi na akci Eurotrialog 35 tis. Kč, a4) DDM Mikulov na akci Město pro všechny 47 tis. Kč, a5) Muzejnímu spolku na akci Vydání věstníku 5 tis. Kč, a6) Občanskému sdružení Národy Podyjí na akci Festival Národů Podyjí 36 tis. Kč, a7) Občanskému sdružení MORAVA na akci Mezinárodní soutěž ve sportovním tanci JARO 2007 Mikulov 30 tis. Kč, a8) Národopisnému spolku Pálava na akci Mikulovský zpěváček 17 tis. Kč, a9) Národopisnému spolku Pálava na akci Setkání pod taneční horou 10 tis. Kč. b) na podporu činnosti subjektů působících v oblasti kultury: b1) Národopisnému souboru Pálava Mikulov 186 tis. Kč, b2) Virtuosi di Mikulov 100 tis. Kč, b3) Divadelnímu spolku Mikulov 23 tis. Kč, b4) Galerii EFRAM 30 tis. Kč, b5) Občanskému sdružení MORAVA 40 tis. Kč, b6) Muzejnímu spolku 6 tis. Kč, b7) Sdružení rodičů a přátel školy a dětí při ZUŠ Mikulov Collegium Magistrorum 21 tis. Kč, b8) Občanskému sdružení Romen studio Mikulov 50 tis. Kč. c) na podporu činnosti subjektů působících v oblasti sportu a jiných volnočasových aktivit: c1) České speleologické společnosti 20 tis. Kč, c2) FC Pálava Mikulov 883 tis. Kč, c3) Centru ekologické výchovy Pálava 40 tis. Kč, c4) Junáku, svazu skautů a skautek ČR 21 tis. Kč, c5) Radioklubu Mikulov 13 tis. Kč, c6) Tenisovému oddílu Mikulov 125 tis. Kč, c7) Sportovně střeleckému klubu Mikulov 16 tis. Kč, c8) Jezdeckému klubu Mikulov 58 tis. Kč, c9) Florbalovému oddílu 39 tis. Kč, c10) Skateboardovému klubu 24 tis. Kč c11) TJ Pálava Mikulov 1 mil. 275 tis. Kč. d) na jednotlivé akce v oblasti sportu a jiných volnočasových aktivit: d1) Radioklubu Mikulov na zakoupení vysílacího zařízení 31 tis. Kč, d2) FC Pálava Mikulov na turnaj v Galantě 10 tis. Kč, d3) FC Pálava Mikulov na turnaj v Akropoli 21 tis. Kč, d4) Tenisovému oddílu na krajské soutěže dětí 3 tis. Kč, d5) Jezdeckému klubu Mikulov na pořádání závodů Parkurů 14 tis. Kč, d6) Jezdeckému klubu Mikulov na Mistrovství Jihomoravské oblasti v Parkuru dětí, juniorů, mladých jezdců 28 tis. Kč, Město Mikulov Zastupitelstvo města d7) Sportovně střeleckému klubu na akci Westernová střelba 2 tis. Kč. e) na obnovu památkových objektů a území: e1) Význačné kolegiátní kapitule u sv. Václava na opravu střechy Kanovnického domu 164/4 50 tis. Kč, e2) Význačné kolegiátní kapitule u sv. Václava na restaurování štukové výzdoby a výmalby kleneb kostela sv. Václava 100 tis. Kč, e3) Panu Z. Svobodovi na obnovu fasády domu na ul. Koněvova 7 50 tis. Kč. f) na provoz Turistického informačního centra Mikulov 400 tis. Kč. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti 1. Neplnění závazků ITVV Dyjákovičky z kupní smlouvy na areál bývalé ZŠ na ul. Komenského Návrh Petra Marcinčáka ZM schvaluje, aby areál bývalé ZŠ Komenského byl zpět převeden na město Mikulov. Návrh nebyl schválen! ZM využívá svého práva zakotveného v čl. V, písm. b) kupní smlouvy uzavřené dne mezi městem Mikulov (jako prodávajícím) a spol. ITVV, spol. s r. o., se sídlem Dyjákovičky (jako kupujícím), ve znění dodatku č. 1 ze dne ZM požaduje ve shora uvedeném smyslu uhrazení smluvní pokuty v částce 2,5 mil. Kč společností ITVV, spol. s r. o., Dyjákovičky, jelikož nesplnila své závazky dohodnuté v čl. IV a V uvedené kupní smlouvy. ZM požaduje vrácení dotace ve výši Kč shora uvedenou společností, která jí byla poskytnuta městem dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na investiční akci uzavřené mezi městem a touto společností dne ZM požaduje na shora uvedené společnosti splnění závazku dle darovací smlouvy uzavřené mezi městem Mikulov a uvedenou společností dne poskytnutí daru-finančních prostředků ve výši Kč. ZM ukládá starostovi v souladu s výše uvedeným rozhodnutím ZM ve spolupráci s MPO vyzvat shora uvedenou společnost k zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, vrácení dotace ve výši Kč a poskytnutí daru-finančních prostředků ve výši Kč. 2. Žádost o zrušení předkupního práva jako práva věcného EZZ ZM schvaluje, aby se zástupce z EZZ, s. r. o., mohl zúčastnit diskuse. ZM neschvaluje zrušení překupního práva jako práva věcného k objektu bydlení č. p. 168 na pozemku p. č. 264 a pozemku p. č. 264 pro vlastníka nemovitosti EZZ, s. r. o., se sídlem Mikulov s tím, že případný opakovaný návrh v této věci nebude již zastupitelstvo města projednávat. Návrh nebyl schválen! 3. Nabídka na bezúplatný převod pozemků od ŘSD ČR, správy Brno ZM vydává souhlas s bezúplatným převodem nemovitostí v lokalitě křižovatky ul. Republikánské obrany a ul. 28. října pozemků p. č.: 1914/1, 1914/2, 1914/8, 1914/9, 1914/11 o celkové výměře 979 m 2 za podmínky, že nebudou zatíženy žádnými omezeními ve smyslu zástavních práv, omezení dispozičních práv, konkurzem apod. v části C příslušného listu vlastnického. 4. Nabídka daru vodovodního řádu v lok. u kasáren, dárce Fr. Dvořák ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu na pozemcích p. č. 2531/128, p. č. 2531/129, p. č. 2531/130, p. č. 2531/131, p. č. 2531/132 a p. č. 3266/2 v lokalitě u Kasáren do majetku Města Mikulova bezúplatným převodem přijetím nabídky Františka Dvořáka 3 stavitelství, se sídlem Dolní Dunajovice, ze dne a schvaluje uzavření darovací smlouvy ve znění vypracovaném MPO. 5. Prodej částí pozemku a odkoupení části pozemku, kupující: Jaroslav Blažek, Mikulov ZM schvaluje: a) prodej nemovitostí částí pozemků p. č o výměře 72 m 2, p. č o výměře 11 m 2 a p. č o výměře 2 m 2 (celkem 85 m 2 ) na ul. Pod Hájkem, tj. v geometrickém plánu č /2005 z označené jako pozemek p. č. 2316/2 Jaroslavu Blažkovi, bytem Mikulov a současně b) odkoupení nemovitosti části pozemku p. č. 2318/28 o výměře 28 m 2 na ul. Pod Hájkem, tj. v GP č /2005 z označený jako pozemek p. č. 2318/84 od jejího vlastníka Jaroslava Blažka, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů a kupní smlouvy předložené MPO. 6. Prodej nemovitostí částí pozemků, kupující: Chateau Hill, Praha ZM schvaluje prodej nemovitostí částí pozemku p. č. 3320/1 o výměře celkem 15 m 2, označené v GP č. pl /2006 z jako pozemky p. č. 3320/15 o výměře 9 m 2 a p. č. 3320/16 o výměře m 2 a dále pozemku p. č. 486/4 o výměře 25 m 2 (lokalita mezi ul. Husova a 22. dubna) společnosti Chateau Hill, a. s., se sídlem Praha a zároveň schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženém MPO. 7. Návrh na prodej bytové jednotky na ul. 22. dubna č. or. 12 a 14 formou veřejné dražby ZM schvaluje záměr města prodat nemovitosti formou veřejné dražby. Jedná se o bytovou jednotku č. 1057/3 o velikosti 2+1 (výměra bytové jednotky činí 69,77 m 2 ) ve 2. nadzemním podlaží v bytovém domě na ul. 22. dubna č. or. 12 (č. p. 1057) a č. or. 14 (č. p. 1058) v Mikulově na pozemcích p. č a p. č včetně podílu na společných částech domu a pozemcích. 8. Změna smlouvy o sdružení pro VaK Břeclav, vodovodní řád v průmyslové zóně Západ 1 ZM schvaluje: a) změnu termínu vkladu podílu na majetku získaném společnou činností dle článku VI. odst. 3) Smlouvy o sdružení s datováním podpisů ze dne a uzavřené mezi Městem Mikulovem a obchodní společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., o sdružení majetkových hodnot za účelem zhotovení veřejného vodovodu pro průmyslovou zónu v Mikulově, a to ze dne na den b) uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o sdružení podle písm. a) tohoto usnesení ve znění navrženém VaK, které je přílohou materiálu k tomuto usnesení. 9. Darovací smlouva Ministerstva obrany na darování nemovitostí v areálu cvičiště A do vlastnictví města Mikulov ZM schvaluje přijetí daru nemovitostí v areálu cvičiště A od ČR Ministerstva obrany do vlastnictví města Mikulova, tj. jiné stavby bez č. p. /č. ev. na pozemku p. č. 3440/5, jiné stavby bez č. p. /č. ev. na p. č. 3428/16 a pozemků p. č. 3454/4, 3454/5, 3454/6, 3454/7, 3428/12 v kultuře ostatní plocha, jiná plocha a pozemek ve zj. evidenci původ grafický příděl p. č. 1312, vše o celkové výměře 2,5695 ha. ZM schvaluje darovací smlouvu předloženou ČR Ministerstvem obrany za podmínky opravy čl. I. a II. U pozemku ve zjednodušené evidenci p. č z chybného původ pozemkový katastr na správný původ grafický příděl. V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova Eduard Kulhavý místostarosta města Mikulova

4 Výběr některých událostí MP Mikulov za měsíc únor 2007 V měsíci únoru uložili strážníci MP 84 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč v 0:50 hod. zasahovali strážníci v Diskobaru Atrium, kde došlo k fyzické roztržce několika mladíků. Tři z nich, kteří celý incident vyprovokovali, však stačili před příchodem hlídky utéci. Jednoho z agresorů se podařilo díky kamerovému systému zadržet na sídlišti. Šetřením vyšlo najevo, že útočníci se rekrutují z řad pro místní policii zájmových osob z Mikulova, které jsou v současnosti šetřeny pro jinou trestnou činnost násilného charakteru! v 1:55 hod. zaregistroval operátor kamerového systému, že se na ul. Piaristů dobývá do zaparkovaného dodávkového vozidla Mercedes muž, který jeví evidentní známky požití alkoholických nápojů. Když na místo dorazila autohlídka Městské policie, 51letý muž z Bavor již seděl za volantem a hodlal odjet. Strážníci ho vyzvali, aby se o to ani nepokoušel a aby odjel domu raději taxi. S tímto řešením řidič souhlasil a slíbil, že počká na taxi, které mu strážníci pošlou. Při odjezdu strážníků byl dokonce varován, že je pod dohledem kamerového systému. Rad, aby neřídil, ani oka velkého bratra však opilec nedbal, usedl za volant a odjel. Strážníci podezřelé Okénko Městské policie vozidlo pronásledovali a na ulici Komenského ho dostihli. Zde se ho za využití světelného a zvukového zařízení pokusili zastavit, ale řidič Mercedesu jejich výstražných znamení nedbal a naopak se svou zběsilou jízdou pokoušel strážníkům vzdálit. V kritické situaci při pronásledování dokonce několikrát nebezpečně najížděl na vozidlo MP. Celá akce byla nakonec ukončena až na hraničním přechodu, kde se opilcovo vozidlo zaseklo ve spuštěných závorách od parkoviště! Řidiči, který kladl neustále odpor a odmítal opustit vozidlo, bylo naměřeno 2,07 promile alkoholu v krvi v 16:55 hod. došlo na Náměstí ke krádeži několika kusů archivního vína, které bylo uloženo v regálech vinotéky. 27letý muž z Mikulova, kterého se podařilo mj. díky kamerovému systému vypátrat, byl zastižen v jednom z penzionů na ul. Venušina. Zde se pokoušel odcizené víno prodat. Jelikož byl pod vlivem alkoholu a měl k ruce další opilé kumpány, bylo pro policisty i strážníky docela namáhavé odebrat nazpět odcizené víno a následně je také ochránit před neodbytnými žíznivými lapky, kteří si na víno dělali stále své nároky. Nakonec museli přijít ke slovu i donucovací prostředky, které agresivní výtržníky zastavily. V posledních týdnech přišla do Mikulova celorepubliková móda, kdy se od velkých supermarketů začínají ztrácet velké nákupní košíky. Jednu takovou výpůjčku zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov na ul. Piaristů. Dne v 23:40 hodin si takový plný košík klidně tlačil v Mikulově již známý 39letý sběrač kovu. Tento na svoji obhajobu uváděl, že si pouze převáží do místa bydliště nákup. Košík musel být samozřejmě vrácen k prodejně v 17:50 hod. spadla klec na vychytralého 23letého mladíka z Mikulova, který po Mikulově již delší dobu klidně jezdil v různých osobních vozidlech, aniž by vlastnil jakýkoliv řidičský průkaz! Strážníci o tomto jednání samozřejmě věděli, jen se pachatele nedařilo bezpečně zastavit přímo při jízdě. Nakonec se osvědčilo nejjednodušší řešení. Stačilo si na rádobyřidiče počkat na dvorku v místě jeho bydliště na ul. České. Strážníci muže zadrželi, když se vrátil z večerní projížďky. Celá záležitost byla na místě předána Policii ČR, jelikož od července 2006 se takové nezodpovědné jednání posuzuje, jako spáchání trestného činu! v 15:40 hod. zasahovali strážníci na ul. Zámecké. Výtržnosti zde tropil 28letý mladík z Mikulova, který se v nedávné době opět vrátil z nápravného zařízení a asi má pocit, že mu nyní patří celý Mikulov! Strážníci mladému recidivistovi na místě zchladili horkou hlavu a předali ho Policii ČR byl odchycen v Mušlově toulavý pes hnědá fena bloodhounda. Byla převezena do Útulku Bulhary. Nechybí snad tento vzácný pes někomu? Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Podnikatelská komise řeší priority rozvoje města Rada města Mikulova má 12 poradních orgánů komisí. Jednou z nich je také podnikatelská komise. Poprvé byla ustavena před lety na popud Klubu podnikatelů města Mikulova. Nyní je již tradiční komisí, poradním orgánem RM v otázkách dotýkajících se a ovlivňujících podnikatelské prostředí na území města. Její členové řeší řadu problémů a aktuálních témat. V poslední době se naše komise zabývala otázkou priorit budoucího rozvoje města. Jedno z příštích témat komise bude otázka, kterou se město snaží řešit již dlouho, a tou je oživení náměstí, řekl předseda komise a městský zastupitel Petr Marcinčák. Komise byla zřízena, aby napomáhala nalézat řešení problémů, s kterými se musí vedení města vypořádat. Je složena z podnikatelů a je to fórum lidí, kteří při podnikání musí denně kreativně řešit celou řadu složitých otázek. Jednání se účastní také starosta města, takže lze říci, že není úplně bezzubá, doplňuje Petr Marcinčák. Díky kvalitní práci jednotlivých členů si komise vysloužila vysoké renomé. Lví podíl na tom má dlouholetý předseda komise pan Petr Prokeš, za což mu patří velké díky, zdůrazňuje současný předseda Marcinčák. Drtivá většina současných členů komise jsou také členy Klubu podnikatelů města Mikulova. Spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je proto velmi blízká. A s jakými problémy či náměty se mohou na komisi obracet mikulovští podnikatelé? Jde především o záležitosti, které vyplývají z oblasti podnikání s ohledem na to, zda je v kompetenci a možnostech radnice problém vyřešit či napomoci jeho řešení. Chci ale občany, ať už podnikají, či nikoliv, ubezpečit, že se mohou na všechny členy komise se svými dotazy a náměty kdykoliv s důvěrou obrátit, říká Petr Marcinčák. PODNIKATELSKÁ KOMISE Petr Marcinčák předseda, tel.: , členové: Petr Prokeš, Rostislav Koštial, Jiří Šlanger, Radoslav Šuta, Mikuláš Burcin, Ladislav Kolmačka, Lenka Brabcová, Miroslav Volařík jich Řádková inzerce Hledám ke koupi dům v Mikulově a okolí. Možno i k rekonstrukci. Cena do 5 mil. tel.: Prodám zahrádku za Kasárnama, tel.: (volat po 14 hod.). 4 LETNÍ TÁBORY DDM HEROLTICE , ved. Zvěřinová Dagmar, cena: Kč neregistrovaní, Kč registrovaní, CTH: Starověký Egypt, určeno: děti od 6 14 let, ubytování: chatky STUDENÁ , ved. Michnová Kristýna, tábor s tancem a sportem, cena: Kč registr., Kč neregistr., určeno: děti od 8 17 let, ubytování: budova. KOBERŮV MLÝN , ved. Ilgner Jiří, cena: Kč nereg., Kč registr., CTH: Asterix a Obelix, určeno: děti od 8 14 let, ubytování: budova, chatky ČTYŘI DVORY , ved. Leikebová Alena, cena: Kč děti, Kč dospělí, CTH: Večerníček pokaždé jinak, určeno: rodiče s dětmi od 3 6 let, ubytování: budova BŘEZOVÁ , ved. Falková Jiřina, adrenalinové aktivity, cena: Kč, určeno: děti od let PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: keramický, cena: 700 Kč pohádkový, cena: 700 Kč angličtina hrou, cena: 700 Kč

5 Podzemí na Turoldu připravilo novinky Jeskyně Na Turoldu čeká na své první letošní návštěvníky. Ti si ji budou moci prohlédnout již od neděle 1. dubna. Po celý duben, od pondělí do pátku, bude otevřeno pro objednané skupiny. Pokud však bude zájem, vyjdeme podle počasí a zimujících netopýrů návštěvníkům vstříc i v sobotu a neděli, říká vedoucí správy jeskyně Na Turoldu Jiří Kolařík. Od 1. května, kdy už netopýři definitivně jeskyni opustí, pak bude provoz pravidelný po celý týden. V letošní již čtvrté sezóně bude pro návštěvníky připravena další novinka malá expozice minerálů, která bude nainstalována přímo v jeskyni. EP basketbalistů na vozíku Ceny nejlepším týmům předávala místostarostka města Ilona Žišková Vágnerová. Archiv pořadatele V mikulovské sportovní hale TJ Pálava vyvrcholilo v neděli základní kolo evropského poháru basketbalistů na vozíku André Vergauwen Cup. O postup do finále kromě českého týmu SK Hobit Brno bojovaly o víkendu také týmy z Izraele, Španělska, Švýcarska a Turecka. Postup do finálového turnaje, který se hraje na konci dubna v Turecku, si z prvního místa zajistil tým z Izraele Beit Halochem Haifa. Kromě něj postupuje i španělský tým Vital Vigo Amfiv. Pořadatelský tým SK Hobit Brno skončil na pátém místě, nicméně to pro něj byla velká zkušenost. Celý turnaj se mohl uskutečnit především díky vstřícnosti a perfektní spolupráci s TJ Pálava Mikulov a podpoře představitelů radnice města Mikulova, uvedla za organizátory Hana Valová. jich Plánovaného zpřístupnění Jezerního dómu se však návštěvníci nedočkají. Práce na jeho zpřístupňování proběhly už v loňském roce. Bohužel v měsíci červenci a srpnu vystoupila hladina spodní vody do výše 8 metrů a Jezerní dóm kompletně zaplavila, proto musely být práce těsně před dokončením přerušeny, vysvětluje Jiří Kolařík. Všichni, kteří do jeskyně Na Turoldu zavítají, se však mohou těšit na řadu dalších zajímavostí a jedinečností. Zejména je to její výzdoba, která nemá v našich jeskyních obdoby. Jedná se o tzv. klasicko-turoldskou výzdobu, která je svými tvary podobná korálům, a proto prohlídka jeskyně vyvolává dojem procházky po dně korálového moře. Jeskyně Na Turoldu je také jedinou jeskyní u nás, která je zpřístupněna přírodní formou. Nemáme zde betonové chodníky nebo schodiště, vše je z kamene nebo ze dřeva, říká vedoucí správy jeskyně. Za 3 roky provozu jeskyni stačilo navštívit 60 tisíc návštěvníků. Z řad mikulovských občanů však do podzemí vstoupil jen málokdo a mnozí ani neví o tom, že se zde takovýto unikát vůbec nachází. Je to snad způsobeno nezájmem obyvatel o kulturní a společenské dění ve městě. Hlavně z doslechu turistů víme, že když se místních ptají na jeskyni Na Turoldu, mnozí obyvatelé Mikulova ani neví, že nějaká jeskyně v Mikulově je, říká smutně Jiří Kolařík. Nic ho, stejně jako jeho kolegy speleology, však neodradí od toho, aby i nadále prozkoumával Klub seniorů informuje První významnou akcí v měsíci březnu byla oslava Mezinárodního dne žen, která se konala 8. března. To slavnostní odpoledne klub doslova praskal ve švech. Přišlo mnoho seniorů, především seniorek, které přilákal nejen samotný svátek, ale i vystoupení Národopisného souboru Palavánek a bohatá tombola. Členové souboru svým pěkným vystoupením dali přítomným ženám pěkný dárek. Dalšími gratulanty byli už jen muži, a to pan Stanislav Jelínek, který pohovořil o významu MDŽ, ale i místostarosta města pan Eduard Kulhavý. Společně ženám popřáli a předali jim pěknou voňavou kytičku. Následovalo pohoštění a zlatý hřeb programu Kurátorem letošní "dílny" bude fotograf Antonín Kratochvíl Libor Lípa a Eva Eisler při křtu nového katalogu MVS. Autor: Michal Solařík. Nový katalog Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" '06 byl slavnostně pokřtěn v sobotu 3. března na mikulovském zámku za přítomnosti kurátorky loňského ročníku Evy Eisler a dvou z účastníků sympozia Vladimíry Klumparové a Tomáše Rullera. Přes telemost všechny pozdravil fotograf Antonín Kratochvíl, který bude letošním kurátorem "dílny" '07. Ta se bude konat 21. července až 18. srpna. Součástí křtu bylo i otevření aktualizované Stálé expozice MVS, která doznala od letošního 5 podzemí pod Turoldem a hledal další prostory v jeskynním systému, což všem zabere mnohem víc času než samotné provázení turistů. Za posledních 5 let objevili mikulovští jeskyňáři na metrů nových síní, dómů a chodeb. Největší a nejzajímavější byl objev Dómu fantazie, který je zajímavý zachovalou krápníkovou výzdobou. Do pěti let bychom ho chtěli připojit k návštěvní trase, říká směle Jiří Kolařík. Celý dosud probádaný jeskynní systém má asi metrů, což je čtvrtá nejdelší jeskyně v České republice. V letošním roce se hodlají mikulovští speleologové zapsat do povědomí široké veřejnosti také další novinkou. Jsou hlavním organizátorem oslav Dne Země, které proběhnou Na Turoldu v sobotu 21. dubna. Hlavním důvodem, proč jsme do toho šli, je, že chceme prezentovat jeskyni místním obyvatelům. Její prohlídka bude v ten den zdarma. Dalším důvod je ten, že se chceme vrátit ke spolupráci navázané v minulosti s CHKO Pálava, která dříve Den Země organizovala a kdy mikulovští jeskyňáři každoročně v rámci Dne Země jeskyni otevírali pro veřejnost. Vstupem jeskyně do státní organizace tato tradice zanikla z důvodu nezájmu zdarma prezentovat ať jen jeden den jeskyni návštěvníkům. Dnes je situace jiná, nově vzniklá Správa jeskyní ČR tyto aktivity pro veřejnost podporuje, vysvětluje Jiří Kolařík. Na Turoldu budou v den oslav vystupovat tři folkrockové kapely a ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Pálava budou probíhat hry a soutěže pro děti, včetně vyhodnocení soutěže O nejkrásnější popelnici mikulovského mikroregionu. jich tombola. Někdo měl při losování větší štěstí, druhý menší, ale rozhodně spokojeni byli téměř všichni. Ceny do tomboly věnovali členové Senior klubu, ale především sponzoři podnikatelé našeho města, kterým patří poděkování. Jsou to: Květinářství U Žabáka, Drogerie Teta, Papírnictví Mikušová, Čajovna náměstí, Auto klub, Lidovka, pan Petr Marcinčák, Mototechna, Svaz důchodců Moravy a Slezska, Větrník, Učenka, Městský úřad Mikulov pan Eduard Kulhavý. Všem moc a moc děkujeme. Poděkování patří také paní Z. Krůzové a paní M. Dostálové za pěkné vystoupení. Co říci závěrem? Byl to milé a příjemně strávené odpoledne, na které budou ženy seniorky dlouho vzpomínat. Libuše Danielová roku výrazné změny. Byla instalována pouze díla z posledního ročníku "dílny" a ostatní jsou prozatím uložena v depozitáři. Návštěvníci zámku budou moci tuto výstavu zhlédnout v průběhu nadcházející turistické sezóny v běžné otevírací době zámku. Další z novinek je zahájení prací na nových webových stránkách sympozia a také na architektonické studii plánované nové stálé expozice, která by umožnila trvale vystavit většinu děl ze sbírky města. Na tento projekt se podařilo Městu Mikulov, coby vlastníku Sbírky současného výtvarného umění, získat dotaci z fondů EU ve výši 650 tisíc korun. jich

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993,

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. dubna 2009 ČÍSLO 8 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov a Znojmo už si nechtějí konkurovat, připravují vinobraní společně Pálavské a Znojemské vinobraní se letos stejně jako v loňském

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 24. ledna 2007 ČÍSLO 2 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru Na letošním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour,

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů

Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů Z P R A V O D A J M Ě S T A 3. června 2009 ČÍSLO 11 ROČNÍK X ZDARMA Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Vody poklidného života mikulovských důchodců v současné

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. dubna 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI ZDARMA Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Budova bývalé základní školy Komenského se konečně po několika letech chátrání dočká

Více

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním

Více

(pokračování na str. 2)

(pokračování na str. 2) Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. dubna 2010 ČÍSLO 8 ROČNÍK XI ZDARMA První objekt vytápěný alternativními palivy Město Mikulov si v loňském roce nechalo zpracovat studii mapující potenciál mikroregionu

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Mikulov vzdal hold vínu

Mikulov vzdal hold vínu Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. září 2010 ČÍSLO 17 ROČNÍK XI ZDARMA Mikulov vzdal hold vínu Přes čtyřicet tisíc lidí přijelo uplynulý víkend do Mikulova, aby pozdravili krále Václava IV., ochutnali letošní

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Z P R A V O D A J M Ě S T A. prosince 2009 ČÍSLO 22 ROČNÍK X ZDARMA Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Od počátku příštího roku přestane radnice poskytovat občanům města Mikulova v důchodovém

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více