Mikulov má protižebráckou vyhlášku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikulov má protižebráckou vyhlášku"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 21. března 2007 ČÍSLO 6 ROČNÍK VIII ZDARMA Největší akcí roku bude rekonstrukce školky Letošní rok nebude na investiční výstavbu v našem městě příliš bohatý. V rámci rozpočtu města je počítáno s částkou cca 33 milionů korun. Největší investicí letošního roku bude rekonstrukce Mateřské školky na ulici Habánská ve výši kolem 10 milionů korun. Na akci je zatím přislíbena státní dotace. Práce by měly být zahájeny 1. dubna a termín dokončení je stanoven na 15. srpna, uvedl místostarosta města E. Kulhavý. K dalším větším investicím patří pokračující obnova lokality Kozí hrádek. V letošním rozpočtu je na ni vyčleněna částka 4,5 milionů korun. Město se bude podílet 4,1 miliony korun na komunikaci, parkovišti a veřejném osvětlení v lokalitě Uhelné sklady. Dále je v plánu pokračování Upozornění pro dlužníky Městský úřad Mikulov upozorňuje občany města, že byla zahájena spolupráce se soudním exekutorem při vymáhání dluhů na místních poplatcích a pokutách. Spolupráci se soudním exekutorem schválila Rada města na svém zasedání dne Veškeré náklady za činnost exekutora při vymáhání jdou k tíži dlužníka. Náklady na vymožení 1 kauzy bez rozdílu výše dluhu budou činit částku cca Kč včetně DPH. V praxi to znamená, že dlužník, který nezaplatí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470 Kč, zaplatí exekutorovi částku cca Kč. K exekuci jsou připraveny všechny nezaplacené splatné pohledávky. Opětovně vyzýváme všechny neplatiče k uhrazení svých dluhů. V případě nejasností se mohou dlužníci obrátit na pracovníky finančního nebo majetkoprávního odboru Městského úřadu Mikulov. Městský úřad Mikulov, finanční a majetkoprávní odbor rekonstrukce veřejného osvětlení na ulicích Pavlovská za 1,6 milionů korun, U Lomu za 900 tisíc a na Piaristů za 2 miliony. Na tyto rekonstrukce budou navazovat opravy komunikace a chodníků za bezmála 4 miliony korun. V rámci regenerace městské památkové rezervace je v rozpočtu města počítáno s částkou 6,310 milionů korun. Na dokončení dvorní části rekonstrukce domu na Náměstí 20 je kalkulováno s 900 tisíci korunami, dva a půl milionů korun je vyčleněno na dokončení rekonstrukce Učenky na Náměstí 15. Obě dvě akce jsou před dokončením. Na stavební úpravy kina je do rozpočtu města zahrnuta částka 2,8 milionů korun. jich Mikulov má protižebráckou vyhlášku Zastupitelé schválili protižebráckou obecně závaznou vyhlášku. K tomuto razantnímu rozhodnutí je vedly časté zkušenosti strážníků Městské policie i samotných občanů města s žebráky. Jejich chování se v poslední době stalo až agresivní a je velkým problémem. Rozhodně nepřispívá k dobré image našeho města, uvedl starosta Rostislav Koštial a sám přidal osobní zkušenost: Žebrákovi, který mne oslovil, jsem nabídl, že mám volnou motyku do vinohradu. To ale odmítl a ještě k tomu měl poznámky. Takže já rozhodně s vyhláškou souhlasím. Na chování žebrajících bezdomovců si často stěžovali i zástupci jednotlivých obchodních řetězců, před nimiž tyto nepohodlné osoby postávají a provozují svou činnost. Obecně závazná vyhláška přesně vymezuje místa, kde za žebrání hrozí postih. Jedná se o veřejná prostranství u mateřských, základních, středních a uměleckých škol, a to v okruhu 50 metrů od nich. Dále je zakázáno žebrat u hřbitova, (pokračování na str. 2) Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍHO ODBORU KULTURY MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV Druh práce vedoucí odboru kultury zajišťování koncepce a rozvoje v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu. Požadujeme: vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání organizační, řídící a komunikační schopnosti uživatelskou znalost práce s PC znalost NJ, případně AJ výhodou řidičský průkaz sk. B výhodou Písemnou přihlášku se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami je možno osobně doručit nebo zaslat nejpozději do 2. dubna 2007 na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. Upozornění pro uchazeče: Na úřední desce Městského úřadu Mikulov a na internetových stránkách je zveřejněno úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které obsahuje konkrétní předpoklady a požadavky, včetně povinných náležitostí přihlášky. Uchazeči nechť se s tímto dokumentem seznámí a přihlášky vypracují podle tam uvedených požadavků. Sledujte informace a diskuse na nově zprovozněném blogu Města Mikulova. Zároveň zde můžete zanechat své náměty, otázky, připomínky a vyjádřit svůj svobodný názor k dění v našem městě a aktuálním otázkám. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

2 Rada města na svém jednání dne 20. února Schválila: ukončit nájemní smlouvu na poz. p. č. 554 lok. mezi ul. Husova a ul. 22. dubna Š. Kozlík, pronajmout nebyt. prostor na Náměstí 27 Zd. Bouchner, ukončit nájemní smlouvu na nebyt. prostor na ul. Vídeňská 17 M. Dvořák, ukončit nájem na nebyt. prostor na ul. 22. dubna 2, nájemce SOU Mikulov, návrh dohody o vyklizení nebyt. prostor v objektu kina spol. JOKER CASINO MIKULOV, a. s., ke dni , pronájem nebyt. prostor na Náměstí 11 K. Kamenárová, výběrové řízení akce Stavební úpravy MŠ ul. Habánská Mikulov, přijetí zaměstnanců k zajištění provozu Ditrichštejnské hrobky, Rada města projednávala zapůjčení díla ze sbírky MVS "dílna" žadatel T. Medek, vrácení nájemného nájemníkům v domě na ul. Nová 11 a Nová 13. Ukládá: Majetkoprávnímu odboru uzavřít nájemní smlouvu na nebyt. prostor na Náměstí 14 A. Odehnalová, zveřejnit na úřední desce záměr města darovat poz. p. č. 117 pod budovou dílny na ul. Husova, poz. p. č. 1030/2 zastavěná plocha a nádvoří pod budovou ZŠ na ul. Školní a poz. p. č. 318/2 pod budovou Učenky. Neschválila: žádost o. s. BILICULUM o pronájem nebyt. prostor na ul. Růžová 1 a 3, snížení nájemného za pronájem nebyt. prostor na ul. Větrná 3 L. Buchtová. Bere na vědomí: smlouvu o prodeji podniku mezi prodávajícím A. Kokavcovou a kupujícím J. Opelkou, základní školství v Mikulově současný stav a nástin možných změn, výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006, nastoupení náhradníka volební strany ČSSD Alena Leikebová, zápis ze schůze komise cestovního ruchu , zápis z jednání podnikatelské komise Jmenuje: člena sportovní komise Vlastimil Mihalík. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Zastupitelé rozhodli problémy ať řeší ředitelé škol Starosta města Rostislav Koštial svolal na pondělí 12. března schůzku se zastupiteli města, jejímž hlavním tématem byla problematika základního školství. Cílem pracovního setkání bylo ověřit si názory zastupitelů. Až na několik z nich, kteří se omluvili, přišli téměř všichni. Nejvíce diskutoval zastupitel Tomáš Zejda, který předložil návrh řešení spočívající v anonymní anketě pro zastupitele. Zodpovězením nejrůznějších otázek je podle něj pomocí SWOT analýzy potřeba definovat problém, určit priority a hledat varianty řešení. Vedení města se jeho návrhem bude zabývat, shrnula závěry (dokončení ze str. 1) Mikulov má protižebráckou vyhlášku kostelů, synagogy, u obchodních domů, restaurací, dětských hřišť, kulturních zařízení, sportovišť, v areálu amfiteátru, zámku a zejména na Náměstí a Kostelním náměstí. Dle zkušeností Městské policie byla do vyhlášky začleněna veřejná prostranství na více než 30 ulicích po celém městě. Mikulov je jediným na Moravě a pátým městem v celé České republice, kde podobná vyhláška zakazující žebrání platí. Chceme být turistickým městem. S tím však souvisí i neduhy velkoměst jako jsou Praha, Plzeň, Ústí nad Labem či Karlovy Vary, kde se potýkají stejně jako my s žebráním. U nás to začíná být už hodně velký problém, proto jsme přišli s návrhem na vyhlášku, uvedl velitel Městské policie Jiří Hamerník. Zároveň dodal, že nyní za žebrání hrozí přímo na ulici pokuta tisíc korun a ve správním řízení až pět tisíc korun. Do konce února hrozil žebrákům jen trest za veřejné pohoršování. Aby je vůbec bylo možné potrestat, museli jsme najít aspoň dva občany, které jejich chování pobuřovalo. A to se ne vždy podařilo. schůzky místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Výsledek schůzky lze podle ní definovat do jednoduchého závěru: vše zůstane při starém a problémy budou muset řešit sami ředitelé. Přestože jako zřizovatel škol stále cítíme zodpovědnost za jejich hospodárný chod, respektujeme názor zastupitelů, kteří věří, že jak ředitelé škol, tak ředitelka DDM si se svízelnou situací poradí sami. Ze strany zastupitelů zazněl také názor, že nejsme žádné sociální zařízení a případné propouštění učitelů je normální jev, kterým není nutné se zabývat, doplnila místostarostka. K tomu, zda rozhodnutí zastupitelů předkladatele návrhu na optimalizaci školství překvapil, místostarostka říká: Závěr schůzky nás nepřekvapil. Možná trochu zklamal, ale plně ho respektujeme. Domníváme se, že návrh vedení města byl smysluplný a chtěl nabídnout komplexní řešení. Na koncepčním řešení procesu optimalizace školství však bude vedení města nadále pracovat a jistě při tom využije všech návrhů jednotlivých zastupitelů. Aktuální řešení problémů teď Nová vyhláška tedy celý postup zjednodušuje. Stačí, když žebrajícího přistihneme přímo při činu, vysvětluje Jiří Hamerník. V současné době strážníci evidují 15 problémových jedinců, mezi nimiž jsou i Romové. Máme zde šest bezdomovců, z toho po jednom Polákovi, Slovákovi a také českém Italovi. Často až agresivní bývá také šestice mladých lidí, kteří žebrají převážně od poloviny do konce měsíce, když už utratili peníze ze sociálních dávek a pak shání peníze na alkohol, říká velitel Městské policie. Nejnovějším trendem je žebrání na parkovištích u benzinových pump, kde zastavují autobusy s turisty. Ale i na tyto případy se chce mikulovská Městská policie intenzivně zaměřit a potírat je v duchu nové obecně závazné vyhlášky. jich 2 však bude pouze na ředitelích, řekla místostarostka a doplňuje: Od 1. září 2007 nedojde k žádným změnám, které byly dle našeho návrhu předloženy pedagogické a rodičovské veřejnosti. A jak hodlá vedení města řešit havarijní stav budovy Domu dětí a mládeže? Víme o tom, že budova DDM je ve špatném stavu. Rozhodnutí o řešení oprav ponecháme také na zastupitelích. Intenzivně se snažíme o získaní peněz na koncepční rekonstrukci tohoto objektu, která by dle existující studie stála kolem 20 miliónů. Naše úsilí však nemusí být korunováno úspěchem, uvedla místostarostka. Pro všechny občany, které problematika mikulovského školství a DDM Mikulov zajímá, připravila radnice společnou schůzku na pátek 23. března od 17 hodin do haly TJ Pálava Na Hradbách. Ráda bych pozvala všechny občany na tuto schůzku, které se budou účastnit jak ředitelé škol a DDM, tak vedení města. Zde se všichni dozví závěry jednotlivých jednání a především informace o konkrétním řešení současného i budoucího školního roku, uvedla na závěr místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. jich Jednání o dálnici A5 Nord V úterý 27. března se koná veřejné projednání záměru výstavby Dálnice A5 Nord Autobahn, úsek Poysbrunn-státní hranice Drasenhofen se zahájením od 9.00 hod. Místo konání: Veranstaltungszentrum Klein- Schweinbarth, Festsaal, Klein-Schweinbarth 79, Drasenhofen. Informace, včetně překladu ediktu Spolkového ministerstva pro dopravu, inovace a technologie Rakouska, je vyvěšena na úřední desce MěÚ Mikulov od 13. března. Do německé verze posudku je možno rovněž nahlédnout na internetových stránkách CENIA (http:/www.env.cz/eia), kód záměru 007. Jan Hluchý, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Mikulov

3 Výpis Usnesení č. 4/2006/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaném dne Doplnění z předešlého vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulova na rok 2007 a o uzavření smluv na poskytnutí dotací ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace: a) na jednotlivé akce v oblasti kultury: a1) Sdružení hudebníků Mikulov na akci Prázdninové klavírní kurzy 100 tis. Kč, a2) Sdružení Kytarový festival Mikulov na akci XXI. Kytarový festival 150 tis. Kč, a3) Jaromíru Hanzlíkovi na akci Eurotrialog 35 tis. Kč, a4) DDM Mikulov na akci Město pro všechny 47 tis. Kč, a5) Muzejnímu spolku na akci Vydání věstníku 5 tis. Kč, a6) Občanskému sdružení Národy Podyjí na akci Festival Národů Podyjí 36 tis. Kč, a7) Občanskému sdružení MORAVA na akci Mezinárodní soutěž ve sportovním tanci JARO 2007 Mikulov 30 tis. Kč, a8) Národopisnému spolku Pálava na akci Mikulovský zpěváček 17 tis. Kč, a9) Národopisnému spolku Pálava na akci Setkání pod taneční horou 10 tis. Kč. b) na podporu činnosti subjektů působících v oblasti kultury: b1) Národopisnému souboru Pálava Mikulov 186 tis. Kč, b2) Virtuosi di Mikulov 100 tis. Kč, b3) Divadelnímu spolku Mikulov 23 tis. Kč, b4) Galerii EFRAM 30 tis. Kč, b5) Občanskému sdružení MORAVA 40 tis. Kč, b6) Muzejnímu spolku 6 tis. Kč, b7) Sdružení rodičů a přátel školy a dětí při ZUŠ Mikulov Collegium Magistrorum 21 tis. Kč, b8) Občanskému sdružení Romen studio Mikulov 50 tis. Kč. c) na podporu činnosti subjektů působících v oblasti sportu a jiných volnočasových aktivit: c1) České speleologické společnosti 20 tis. Kč, c2) FC Pálava Mikulov 883 tis. Kč, c3) Centru ekologické výchovy Pálava 40 tis. Kč, c4) Junáku, svazu skautů a skautek ČR 21 tis. Kč, c5) Radioklubu Mikulov 13 tis. Kč, c6) Tenisovému oddílu Mikulov 125 tis. Kč, c7) Sportovně střeleckému klubu Mikulov 16 tis. Kč, c8) Jezdeckému klubu Mikulov 58 tis. Kč, c9) Florbalovému oddílu 39 tis. Kč, c10) Skateboardovému klubu 24 tis. Kč c11) TJ Pálava Mikulov 1 mil. 275 tis. Kč. d) na jednotlivé akce v oblasti sportu a jiných volnočasových aktivit: d1) Radioklubu Mikulov na zakoupení vysílacího zařízení 31 tis. Kč, d2) FC Pálava Mikulov na turnaj v Galantě 10 tis. Kč, d3) FC Pálava Mikulov na turnaj v Akropoli 21 tis. Kč, d4) Tenisovému oddílu na krajské soutěže dětí 3 tis. Kč, d5) Jezdeckému klubu Mikulov na pořádání závodů Parkurů 14 tis. Kč, d6) Jezdeckému klubu Mikulov na Mistrovství Jihomoravské oblasti v Parkuru dětí, juniorů, mladých jezdců 28 tis. Kč, Město Mikulov Zastupitelstvo města d7) Sportovně střeleckému klubu na akci Westernová střelba 2 tis. Kč. e) na obnovu památkových objektů a území: e1) Význačné kolegiátní kapitule u sv. Václava na opravu střechy Kanovnického domu 164/4 50 tis. Kč, e2) Význačné kolegiátní kapitule u sv. Václava na restaurování štukové výzdoby a výmalby kleneb kostela sv. Václava 100 tis. Kč, e3) Panu Z. Svobodovi na obnovu fasády domu na ul. Koněvova 7 50 tis. Kč. f) na provoz Turistického informačního centra Mikulov 400 tis. Kč. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti 1. Neplnění závazků ITVV Dyjákovičky z kupní smlouvy na areál bývalé ZŠ na ul. Komenského Návrh Petra Marcinčáka ZM schvaluje, aby areál bývalé ZŠ Komenského byl zpět převeden na město Mikulov. Návrh nebyl schválen! ZM využívá svého práva zakotveného v čl. V, písm. b) kupní smlouvy uzavřené dne mezi městem Mikulov (jako prodávajícím) a spol. ITVV, spol. s r. o., se sídlem Dyjákovičky (jako kupujícím), ve znění dodatku č. 1 ze dne ZM požaduje ve shora uvedeném smyslu uhrazení smluvní pokuty v částce 2,5 mil. Kč společností ITVV, spol. s r. o., Dyjákovičky, jelikož nesplnila své závazky dohodnuté v čl. IV a V uvedené kupní smlouvy. ZM požaduje vrácení dotace ve výši Kč shora uvedenou společností, která jí byla poskytnuta městem dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na investiční akci uzavřené mezi městem a touto společností dne ZM požaduje na shora uvedené společnosti splnění závazku dle darovací smlouvy uzavřené mezi městem Mikulov a uvedenou společností dne poskytnutí daru-finančních prostředků ve výši Kč. ZM ukládá starostovi v souladu s výše uvedeným rozhodnutím ZM ve spolupráci s MPO vyzvat shora uvedenou společnost k zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, vrácení dotace ve výši Kč a poskytnutí daru-finančních prostředků ve výši Kč. 2. Žádost o zrušení předkupního práva jako práva věcného EZZ ZM schvaluje, aby se zástupce z EZZ, s. r. o., mohl zúčastnit diskuse. ZM neschvaluje zrušení překupního práva jako práva věcného k objektu bydlení č. p. 168 na pozemku p. č. 264 a pozemku p. č. 264 pro vlastníka nemovitosti EZZ, s. r. o., se sídlem Mikulov s tím, že případný opakovaný návrh v této věci nebude již zastupitelstvo města projednávat. Návrh nebyl schválen! 3. Nabídka na bezúplatný převod pozemků od ŘSD ČR, správy Brno ZM vydává souhlas s bezúplatným převodem nemovitostí v lokalitě křižovatky ul. Republikánské obrany a ul. 28. října pozemků p. č.: 1914/1, 1914/2, 1914/8, 1914/9, 1914/11 o celkové výměře 979 m 2 za podmínky, že nebudou zatíženy žádnými omezeními ve smyslu zástavních práv, omezení dispozičních práv, konkurzem apod. v části C příslušného listu vlastnického. 4. Nabídka daru vodovodního řádu v lok. u kasáren, dárce Fr. Dvořák ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu na pozemcích p. č. 2531/128, p. č. 2531/129, p. č. 2531/130, p. č. 2531/131, p. č. 2531/132 a p. č. 3266/2 v lokalitě u Kasáren do majetku Města Mikulova bezúplatným převodem přijetím nabídky Františka Dvořáka 3 stavitelství, se sídlem Dolní Dunajovice, ze dne a schvaluje uzavření darovací smlouvy ve znění vypracovaném MPO. 5. Prodej částí pozemku a odkoupení části pozemku, kupující: Jaroslav Blažek, Mikulov ZM schvaluje: a) prodej nemovitostí částí pozemků p. č o výměře 72 m 2, p. č o výměře 11 m 2 a p. č o výměře 2 m 2 (celkem 85 m 2 ) na ul. Pod Hájkem, tj. v geometrickém plánu č /2005 z označené jako pozemek p. č. 2316/2 Jaroslavu Blažkovi, bytem Mikulov a současně b) odkoupení nemovitosti části pozemku p. č. 2318/28 o výměře 28 m 2 na ul. Pod Hájkem, tj. v GP č /2005 z označený jako pozemek p. č. 2318/84 od jejího vlastníka Jaroslava Blažka, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů a kupní smlouvy předložené MPO. 6. Prodej nemovitostí částí pozemků, kupující: Chateau Hill, Praha ZM schvaluje prodej nemovitostí částí pozemku p. č. 3320/1 o výměře celkem 15 m 2, označené v GP č. pl /2006 z jako pozemky p. č. 3320/15 o výměře 9 m 2 a p. č. 3320/16 o výměře m 2 a dále pozemku p. č. 486/4 o výměře 25 m 2 (lokalita mezi ul. Husova a 22. dubna) společnosti Chateau Hill, a. s., se sídlem Praha a zároveň schvaluje kupní smlouvu ve znění předloženém MPO. 7. Návrh na prodej bytové jednotky na ul. 22. dubna č. or. 12 a 14 formou veřejné dražby ZM schvaluje záměr města prodat nemovitosti formou veřejné dražby. Jedná se o bytovou jednotku č. 1057/3 o velikosti 2+1 (výměra bytové jednotky činí 69,77 m 2 ) ve 2. nadzemním podlaží v bytovém domě na ul. 22. dubna č. or. 12 (č. p. 1057) a č. or. 14 (č. p. 1058) v Mikulově na pozemcích p. č a p. č včetně podílu na společných částech domu a pozemcích. 8. Změna smlouvy o sdružení pro VaK Břeclav, vodovodní řád v průmyslové zóně Západ 1 ZM schvaluje: a) změnu termínu vkladu podílu na majetku získaném společnou činností dle článku VI. odst. 3) Smlouvy o sdružení s datováním podpisů ze dne a uzavřené mezi Městem Mikulovem a obchodní společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., o sdružení majetkových hodnot za účelem zhotovení veřejného vodovodu pro průmyslovou zónu v Mikulově, a to ze dne na den b) uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o sdružení podle písm. a) tohoto usnesení ve znění navrženém VaK, které je přílohou materiálu k tomuto usnesení. 9. Darovací smlouva Ministerstva obrany na darování nemovitostí v areálu cvičiště A do vlastnictví města Mikulov ZM schvaluje přijetí daru nemovitostí v areálu cvičiště A od ČR Ministerstva obrany do vlastnictví města Mikulova, tj. jiné stavby bez č. p. /č. ev. na pozemku p. č. 3440/5, jiné stavby bez č. p. /č. ev. na p. č. 3428/16 a pozemků p. č. 3454/4, 3454/5, 3454/6, 3454/7, 3428/12 v kultuře ostatní plocha, jiná plocha a pozemek ve zj. evidenci původ grafický příděl p. č. 1312, vše o celkové výměře 2,5695 ha. ZM schvaluje darovací smlouvu předloženou ČR Ministerstvem obrany za podmínky opravy čl. I. a II. U pozemku ve zjednodušené evidenci p. č z chybného původ pozemkový katastr na správný původ grafický příděl. V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova Eduard Kulhavý místostarosta města Mikulova

4 Výběr některých událostí MP Mikulov za měsíc únor 2007 V měsíci únoru uložili strážníci MP 84 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč v 0:50 hod. zasahovali strážníci v Diskobaru Atrium, kde došlo k fyzické roztržce několika mladíků. Tři z nich, kteří celý incident vyprovokovali, však stačili před příchodem hlídky utéci. Jednoho z agresorů se podařilo díky kamerovému systému zadržet na sídlišti. Šetřením vyšlo najevo, že útočníci se rekrutují z řad pro místní policii zájmových osob z Mikulova, které jsou v současnosti šetřeny pro jinou trestnou činnost násilného charakteru! v 1:55 hod. zaregistroval operátor kamerového systému, že se na ul. Piaristů dobývá do zaparkovaného dodávkového vozidla Mercedes muž, který jeví evidentní známky požití alkoholických nápojů. Když na místo dorazila autohlídka Městské policie, 51letý muž z Bavor již seděl za volantem a hodlal odjet. Strážníci ho vyzvali, aby se o to ani nepokoušel a aby odjel domu raději taxi. S tímto řešením řidič souhlasil a slíbil, že počká na taxi, které mu strážníci pošlou. Při odjezdu strážníků byl dokonce varován, že je pod dohledem kamerového systému. Rad, aby neřídil, ani oka velkého bratra však opilec nedbal, usedl za volant a odjel. Strážníci podezřelé Okénko Městské policie vozidlo pronásledovali a na ulici Komenského ho dostihli. Zde se ho za využití světelného a zvukového zařízení pokusili zastavit, ale řidič Mercedesu jejich výstražných znamení nedbal a naopak se svou zběsilou jízdou pokoušel strážníkům vzdálit. V kritické situaci při pronásledování dokonce několikrát nebezpečně najížděl na vozidlo MP. Celá akce byla nakonec ukončena až na hraničním přechodu, kde se opilcovo vozidlo zaseklo ve spuštěných závorách od parkoviště! Řidiči, který kladl neustále odpor a odmítal opustit vozidlo, bylo naměřeno 2,07 promile alkoholu v krvi v 16:55 hod. došlo na Náměstí ke krádeži několika kusů archivního vína, které bylo uloženo v regálech vinotéky. 27letý muž z Mikulova, kterého se podařilo mj. díky kamerovému systému vypátrat, byl zastižen v jednom z penzionů na ul. Venušina. Zde se pokoušel odcizené víno prodat. Jelikož byl pod vlivem alkoholu a měl k ruce další opilé kumpány, bylo pro policisty i strážníky docela namáhavé odebrat nazpět odcizené víno a následně je také ochránit před neodbytnými žíznivými lapky, kteří si na víno dělali stále své nároky. Nakonec museli přijít ke slovu i donucovací prostředky, které agresivní výtržníky zastavily. V posledních týdnech přišla do Mikulova celorepubliková móda, kdy se od velkých supermarketů začínají ztrácet velké nákupní košíky. Jednu takovou výpůjčku zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov na ul. Piaristů. Dne v 23:40 hodin si takový plný košík klidně tlačil v Mikulově již známý 39letý sběrač kovu. Tento na svoji obhajobu uváděl, že si pouze převáží do místa bydliště nákup. Košík musel být samozřejmě vrácen k prodejně v 17:50 hod. spadla klec na vychytralého 23letého mladíka z Mikulova, který po Mikulově již delší dobu klidně jezdil v různých osobních vozidlech, aniž by vlastnil jakýkoliv řidičský průkaz! Strážníci o tomto jednání samozřejmě věděli, jen se pachatele nedařilo bezpečně zastavit přímo při jízdě. Nakonec se osvědčilo nejjednodušší řešení. Stačilo si na rádobyřidiče počkat na dvorku v místě jeho bydliště na ul. České. Strážníci muže zadrželi, když se vrátil z večerní projížďky. Celá záležitost byla na místě předána Policii ČR, jelikož od července 2006 se takové nezodpovědné jednání posuzuje, jako spáchání trestného činu! v 15:40 hod. zasahovali strážníci na ul. Zámecké. Výtržnosti zde tropil 28letý mladík z Mikulova, který se v nedávné době opět vrátil z nápravného zařízení a asi má pocit, že mu nyní patří celý Mikulov! Strážníci mladému recidivistovi na místě zchladili horkou hlavu a předali ho Policii ČR byl odchycen v Mušlově toulavý pes hnědá fena bloodhounda. Byla převezena do Útulku Bulhary. Nechybí snad tento vzácný pes někomu? Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Podnikatelská komise řeší priority rozvoje města Rada města Mikulova má 12 poradních orgánů komisí. Jednou z nich je také podnikatelská komise. Poprvé byla ustavena před lety na popud Klubu podnikatelů města Mikulova. Nyní je již tradiční komisí, poradním orgánem RM v otázkách dotýkajících se a ovlivňujících podnikatelské prostředí na území města. Její členové řeší řadu problémů a aktuálních témat. V poslední době se naše komise zabývala otázkou priorit budoucího rozvoje města. Jedno z příštích témat komise bude otázka, kterou se město snaží řešit již dlouho, a tou je oživení náměstí, řekl předseda komise a městský zastupitel Petr Marcinčák. Komise byla zřízena, aby napomáhala nalézat řešení problémů, s kterými se musí vedení města vypořádat. Je složena z podnikatelů a je to fórum lidí, kteří při podnikání musí denně kreativně řešit celou řadu složitých otázek. Jednání se účastní také starosta města, takže lze říci, že není úplně bezzubá, doplňuje Petr Marcinčák. Díky kvalitní práci jednotlivých členů si komise vysloužila vysoké renomé. Lví podíl na tom má dlouholetý předseda komise pan Petr Prokeš, za což mu patří velké díky, zdůrazňuje současný předseda Marcinčák. Drtivá většina současných členů komise jsou také členy Klubu podnikatelů města Mikulova. Spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je proto velmi blízká. A s jakými problémy či náměty se mohou na komisi obracet mikulovští podnikatelé? Jde především o záležitosti, které vyplývají z oblasti podnikání s ohledem na to, zda je v kompetenci a možnostech radnice problém vyřešit či napomoci jeho řešení. Chci ale občany, ať už podnikají, či nikoliv, ubezpečit, že se mohou na všechny členy komise se svými dotazy a náměty kdykoliv s důvěrou obrátit, říká Petr Marcinčák. PODNIKATELSKÁ KOMISE Petr Marcinčák předseda, tel.: , členové: Petr Prokeš, Rostislav Koštial, Jiří Šlanger, Radoslav Šuta, Mikuláš Burcin, Ladislav Kolmačka, Lenka Brabcová, Miroslav Volařík jich Řádková inzerce Hledám ke koupi dům v Mikulově a okolí. Možno i k rekonstrukci. Cena do 5 mil. tel.: Prodám zahrádku za Kasárnama, tel.: (volat po 14 hod.). 4 LETNÍ TÁBORY DDM HEROLTICE , ved. Zvěřinová Dagmar, cena: Kč neregistrovaní, Kč registrovaní, CTH: Starověký Egypt, určeno: děti od 6 14 let, ubytování: chatky STUDENÁ , ved. Michnová Kristýna, tábor s tancem a sportem, cena: Kč registr., Kč neregistr., určeno: děti od 8 17 let, ubytování: budova. KOBERŮV MLÝN , ved. Ilgner Jiří, cena: Kč nereg., Kč registr., CTH: Asterix a Obelix, určeno: děti od 8 14 let, ubytování: budova, chatky ČTYŘI DVORY , ved. Leikebová Alena, cena: Kč děti, Kč dospělí, CTH: Večerníček pokaždé jinak, určeno: rodiče s dětmi od 3 6 let, ubytování: budova BŘEZOVÁ , ved. Falková Jiřina, adrenalinové aktivity, cena: Kč, určeno: děti od let PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: keramický, cena: 700 Kč pohádkový, cena: 700 Kč angličtina hrou, cena: 700 Kč

5 Podzemí na Turoldu připravilo novinky Jeskyně Na Turoldu čeká na své první letošní návštěvníky. Ti si ji budou moci prohlédnout již od neděle 1. dubna. Po celý duben, od pondělí do pátku, bude otevřeno pro objednané skupiny. Pokud však bude zájem, vyjdeme podle počasí a zimujících netopýrů návštěvníkům vstříc i v sobotu a neděli, říká vedoucí správy jeskyně Na Turoldu Jiří Kolařík. Od 1. května, kdy už netopýři definitivně jeskyni opustí, pak bude provoz pravidelný po celý týden. V letošní již čtvrté sezóně bude pro návštěvníky připravena další novinka malá expozice minerálů, která bude nainstalována přímo v jeskyni. EP basketbalistů na vozíku Ceny nejlepším týmům předávala místostarostka města Ilona Žišková Vágnerová. Archiv pořadatele V mikulovské sportovní hale TJ Pálava vyvrcholilo v neděli základní kolo evropského poháru basketbalistů na vozíku André Vergauwen Cup. O postup do finále kromě českého týmu SK Hobit Brno bojovaly o víkendu také týmy z Izraele, Španělska, Švýcarska a Turecka. Postup do finálového turnaje, který se hraje na konci dubna v Turecku, si z prvního místa zajistil tým z Izraele Beit Halochem Haifa. Kromě něj postupuje i španělský tým Vital Vigo Amfiv. Pořadatelský tým SK Hobit Brno skončil na pátém místě, nicméně to pro něj byla velká zkušenost. Celý turnaj se mohl uskutečnit především díky vstřícnosti a perfektní spolupráci s TJ Pálava Mikulov a podpoře představitelů radnice města Mikulova, uvedla za organizátory Hana Valová. jich Plánovaného zpřístupnění Jezerního dómu se však návštěvníci nedočkají. Práce na jeho zpřístupňování proběhly už v loňském roce. Bohužel v měsíci červenci a srpnu vystoupila hladina spodní vody do výše 8 metrů a Jezerní dóm kompletně zaplavila, proto musely být práce těsně před dokončením přerušeny, vysvětluje Jiří Kolařík. Všichni, kteří do jeskyně Na Turoldu zavítají, se však mohou těšit na řadu dalších zajímavostí a jedinečností. Zejména je to její výzdoba, která nemá v našich jeskyních obdoby. Jedná se o tzv. klasicko-turoldskou výzdobu, která je svými tvary podobná korálům, a proto prohlídka jeskyně vyvolává dojem procházky po dně korálového moře. Jeskyně Na Turoldu je také jedinou jeskyní u nás, která je zpřístupněna přírodní formou. Nemáme zde betonové chodníky nebo schodiště, vše je z kamene nebo ze dřeva, říká vedoucí správy jeskyně. Za 3 roky provozu jeskyni stačilo navštívit 60 tisíc návštěvníků. Z řad mikulovských občanů však do podzemí vstoupil jen málokdo a mnozí ani neví o tom, že se zde takovýto unikát vůbec nachází. Je to snad způsobeno nezájmem obyvatel o kulturní a společenské dění ve městě. Hlavně z doslechu turistů víme, že když se místních ptají na jeskyni Na Turoldu, mnozí obyvatelé Mikulova ani neví, že nějaká jeskyně v Mikulově je, říká smutně Jiří Kolařík. Nic ho, stejně jako jeho kolegy speleology, však neodradí od toho, aby i nadále prozkoumával Klub seniorů informuje První významnou akcí v měsíci březnu byla oslava Mezinárodního dne žen, která se konala 8. března. To slavnostní odpoledne klub doslova praskal ve švech. Přišlo mnoho seniorů, především seniorek, které přilákal nejen samotný svátek, ale i vystoupení Národopisného souboru Palavánek a bohatá tombola. Členové souboru svým pěkným vystoupením dali přítomným ženám pěkný dárek. Dalšími gratulanty byli už jen muži, a to pan Stanislav Jelínek, který pohovořil o významu MDŽ, ale i místostarosta města pan Eduard Kulhavý. Společně ženám popřáli a předali jim pěknou voňavou kytičku. Následovalo pohoštění a zlatý hřeb programu Kurátorem letošní "dílny" bude fotograf Antonín Kratochvíl Libor Lípa a Eva Eisler při křtu nového katalogu MVS. Autor: Michal Solařík. Nový katalog Mikulovského výtvarného sympozia "dílna" '06 byl slavnostně pokřtěn v sobotu 3. března na mikulovském zámku za přítomnosti kurátorky loňského ročníku Evy Eisler a dvou z účastníků sympozia Vladimíry Klumparové a Tomáše Rullera. Přes telemost všechny pozdravil fotograf Antonín Kratochvíl, který bude letošním kurátorem "dílny" '07. Ta se bude konat 21. července až 18. srpna. Součástí křtu bylo i otevření aktualizované Stálé expozice MVS, která doznala od letošního 5 podzemí pod Turoldem a hledal další prostory v jeskynním systému, což všem zabere mnohem víc času než samotné provázení turistů. Za posledních 5 let objevili mikulovští jeskyňáři na metrů nových síní, dómů a chodeb. Největší a nejzajímavější byl objev Dómu fantazie, který je zajímavý zachovalou krápníkovou výzdobou. Do pěti let bychom ho chtěli připojit k návštěvní trase, říká směle Jiří Kolařík. Celý dosud probádaný jeskynní systém má asi metrů, což je čtvrtá nejdelší jeskyně v České republice. V letošním roce se hodlají mikulovští speleologové zapsat do povědomí široké veřejnosti také další novinkou. Jsou hlavním organizátorem oslav Dne Země, které proběhnou Na Turoldu v sobotu 21. dubna. Hlavním důvodem, proč jsme do toho šli, je, že chceme prezentovat jeskyni místním obyvatelům. Její prohlídka bude v ten den zdarma. Dalším důvod je ten, že se chceme vrátit ke spolupráci navázané v minulosti s CHKO Pálava, která dříve Den Země organizovala a kdy mikulovští jeskyňáři každoročně v rámci Dne Země jeskyni otevírali pro veřejnost. Vstupem jeskyně do státní organizace tato tradice zanikla z důvodu nezájmu zdarma prezentovat ať jen jeden den jeskyni návštěvníkům. Dnes je situace jiná, nově vzniklá Správa jeskyní ČR tyto aktivity pro veřejnost podporuje, vysvětluje Jiří Kolařík. Na Turoldu budou v den oslav vystupovat tři folkrockové kapely a ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Pálava budou probíhat hry a soutěže pro děti, včetně vyhodnocení soutěže O nejkrásnější popelnici mikulovského mikroregionu. jich tombola. Někdo měl při losování větší štěstí, druhý menší, ale rozhodně spokojeni byli téměř všichni. Ceny do tomboly věnovali členové Senior klubu, ale především sponzoři podnikatelé našeho města, kterým patří poděkování. Jsou to: Květinářství U Žabáka, Drogerie Teta, Papírnictví Mikušová, Čajovna náměstí, Auto klub, Lidovka, pan Petr Marcinčák, Mototechna, Svaz důchodců Moravy a Slezska, Větrník, Učenka, Městský úřad Mikulov pan Eduard Kulhavý. Všem moc a moc děkujeme. Poděkování patří také paní Z. Krůzové a paní M. Dostálové za pěkné vystoupení. Co říci závěrem? Byl to milé a příjemně strávené odpoledne, na které budou ženy seniorky dlouho vzpomínat. Libuše Danielová roku výrazné změny. Byla instalována pouze díla z posledního ročníku "dílny" a ostatní jsou prozatím uložena v depozitáři. Návštěvníci zámku budou moci tuto výstavu zhlédnout v průběhu nadcházející turistické sezóny v běžné otevírací době zámku. Další z novinek je zahájení prací na nových webových stránkách sympozia a také na architektonické studii plánované nové stálé expozice, která by umožnila trvale vystavit většinu děl ze sbírky města. Na tento projekt se podařilo Městu Mikulov, coby vlastníku Sbírky současného výtvarného umění, získat dotaci z fondů EU ve výši 650 tisíc korun. jich

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 18. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.06.2015 Rada a) bere na vědomí 1. zprávu PČR, obvodní oddělení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více