Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín"

Transkript

1 Investice z téměř půl milirdy pomh změnit mrtvé město Terezín TEREZÍN - Relizční fze projektu Terezín oživení historické pmtky je u konce. Projekt, jehož cílem bylo zrekonstruot vybrné historické objekty vdechnout jim opět život, ve městě probíh díky sdružení Terezín město změny. Prvě skupin pěti ndšenců se v minulých letech zsloužil o to, že Terezín získl téměř půl milirdovou dotci n své zvelebení. Před několik dny v místní jízdrně proběhl zvěrečn konference, jejímž cílem bylo relizční fzi projektu shrnout nstínit, jkým způsobem se budou nově oprvené historické objekty využít. TELEGRAFICKY Zčli jsme vysílt v kbelovce UPC n 162.progrmu. Mjitelům kbelových modemů se nš progrm nldil sm - dokončili jsme plikci pro ios. Sthot ji můžete z APPStoru pod nzvem Regionlní televize - Ústecký krj - s nším občnským sdružením Pro- LUKA připrvujeme umístění prvního informčního stojnu pro cyklisty přijíždějící po stezkch do Litoměřic - Celoplošnou Regionlnítelevizi.cz stle rozšiřujeme, nově do DVB-T n Mostecku - dokončujeme příprvy n festil Litoměřické svtky hudby, km všechny jko místopředsed pořdjícího občnského sdružení srdečně zvu - třetí ročník překon minulé d ročníky srpn jedeme do Miln n Expo ntčet sbírt npdy se zstupcem sdružení Litoprtner - prcujeme n propgci měst v Míšni. Je toho hodně, co mme rozdělno :). Užijte si druhou polovinu przdnin. JAN DOSTAL Všechny objekty jsme rekonstruoli teď je potřeb zjistit minimlně pětiletou udržitelnost. Pokud by se nm to nepodřilo, museli bychom vrtit minimlně čst dotce, tkže je potřeb, by vše fungolo. Konference celou relizční fzi projektu shrnul předstvil i to, co teď bude nsledot, vysvětlil Róbert Czetmyer ze sdružení Terezín-město změny. Při schlovní dotce Terezín uspěl v konkurenci hned několik měst pmtek. Rozhodlo především ndšení místních velk nděje projekt do budoucn udržet. O dotci měl zjem npříkld klšter v Oseku u Teplic, který je velmi význmnou kulturní pmtkou. V Terezíně jsme le nrzili n obrovské ndšení chuť projekt relizot, to ns nkonec přesvědčilo. Nvíc je velk šnce, že rekonstruoné objekty budou žít dl svým životem to nejen po dobu zručené udržitelnosti, le i mnoho let po ní, uvedl býl krjsk rdí zstupce krje ve sdružení, Jn Ryšnkov Necel půlmilird korun pomohl v období pěti let postupně zrekonstruot Retrnchement 5, Klír 2, Dělostřel ksrn, Jízdrnu okolí litoměřické brny. Od zčtku projektu sdružení Terezín-město změny spoluprcolo s budoucími užiteli oprvoných objektů cel rekonstrukce se podřizol budoucímu využití. Příprvnou fzi projektu jsme sice zdrně ukončili, le to hlvní ns teprve ček. Vstupujeme totiž do provozní fze, kter do znčné míry zvisí n nšich prtnerech, s nimiž spoluprcujeme již od příprvy ždosti o dotci. Jedním z nich je npříkld Vysok škol plikoné psychologie, nebo Destinční gentur České středohoří. Budovy se rekonstruoly vybvoly n míru, tkže teď je vše připrveno zvisí to už n nich, uvedl ředitel sdružení Terezín město změny Miroslv Mlý. Díky dotci v Terezíně vzniklo npříkld informční centrum muzeum měst, které nvštěvníkům poskytne kompletní přehled o zdejší historii. Otevřít by se mělo už v průběhu srpn. Informční centrum muzeum měst Terezín vzniklo n Retrnchementu 5 nvštěvníkům přinese přehled o všem, co jim město může nbídnout. Muzeum je provede veškerým historickým děním od počtku stvby pevnosti ž do 20. století, expozice je nvíc obohcen o nlezy, které se nšly během rekonstrukce. K vidění je tké spoust zbrní dobových uniforem, uvedl Jiří Hofmn. Do zrekonstruoných Dělostřeleckých ksren se v průběhu měsíce V Míšni se jednlo o Zhrdě Čech i o turistice LITOMĚŘICE - Litoměřičtí zstupitelé Luks Wünsch Jroslv Růžičk přijli pozvní v uplynulých dnech nvštívili město Míšeň. Pozvnku jsem obdržel elektronicky od rdního Míšně, pn Jörg Schlechte. Jsem ve stlém kontktu i s rdním pnem Uwem Reichlem, což je mimo jiné předstvitel tmní obchodní komory. S ním se znm již pr let. Proto jsem jej k jednní přizl, řík rdní měst Litoměřice Luks Wünsch. V průběhu půldenní schůzky se jednlo o zlepšení vzjemné informonosti obchodní spoluprci. Točili jsme se kolem dvou zkldních témt: turistik výstviště Zhrd Čech. K probíhjící turistické sezóně jsme ihned vymysleli pr jednoduchých projektů, které mohou zčít fungot bez dlších nkldů prkticky okmžitě. Tím je zejmén sdílení vzjemných kulturních turistických informcí n plochch v médiích obou měst. Ještě dojednme českou dvoustrnu v Rdničních novinch Míšně německou dvoustrnu v nšem Rdničním zprvodji. Zhrniční turisté se tk v obou městech budou snze orientot v kcích, které obě měst připrvují, pokrčuje dle Luks Wünsch. Výstviště Zhrd Čech může Míšni poskytnout své kpcity v rmci jednotlivých temtických výstv. N příští schůzce, tk zstupci Zhrdy Čech připrví nbídku s možnostmi vzjemné spoluprce. Již n této první schůzce všk něm strn projevil zjem se účstnit npříkld výstv spojených s turistikou. Pozitivní rekce vzbudil i vyhlšený litoměřický gstro-festil. Jednní bylo pro mne velmi příjemné, protože jsme nepotřeboli tlumočník, rychle jsme se domluvili n všem, co ns npdlo. Co mne všk rozhodně zujlo, bylo, že město Míšeň m mnoho mterilů pro české nvštěvníky v češtině. V tom bychom se měli inspirot! Npříkld výst 555 let tmního pivoru je kompletně i v češtině, uvdí n zvěr předsed Kontrolního výboru zstupitel Jroslv Růžičk, který se jednní účstnil. N příští jednní, které proběhne ještě před zčtkem školního roku, byli němečtí kolegové pozvni do Litoměřic. srpn zří nstěhuje Vysok škol plikoné psychologie, kter větší prostory využije k rozšíření nbídky studijních oborů. Nový kdemický rok zhjíme prvního říjn to už v novém působišti. Kpcit dělostřeleckých ksren je velk momentlně ji nplníme jen z čsti. Ždme le o kreditci nového studijního oboru tké o kreditci mgisterského studi, tkže do budoucn ji určitě nplníme zcel, uvedl rektor VŠAPS Štefn Medzihorský. Do budoucn by se měl rekonstrukce dočkt i býlý posdkový dům rmdy, ve kterém by mělo postupně vzniknout Evropské vzdělcí centrum. V tuto chvíli se chystjí nové dotční tituly, jejichž vypsní se předpokld n konci letošního roku. Je to pro ns velmi důležitý termín, neboť bychom rdi rekonstruoli tzv. Vízrův dům, který mnozí znjí jko býlý posdkový dům rmdy. Ve spoluprci s vldou České republiky Evropským prlmentem by v něm do budoucn mělo vzniknout Evropské vzdělcí centrum. Je to nesmírně důležité, protože Vízrův dům město už trochu hyzdí přitom je to pmtk s význmnou historickou hodnotou, uvedl Kubíček. Sdružení Terezín město změny se bude snžit shnět finnční prostředky n oprvu rozvoj měst i ndle. Nše plny jsou velké, protože Terezín je dosti znedbný. Po odchodu rmdy, kter tdy působil prkticky ž do roku , řd objektů zůstl nevyužit zčl chtrt. Protože už víme, jk je dl využít, budeme teď usilot o všechny dostupné finnční prostředky, což ovšem není nijk sndné. Rozpočet měst Terezín je poměrně mlý, tkže vlstní finnční podíl, který některé dotce poždují, je pro ns obtížné splnit, uvedl Róbert Czetmyer. Velkým témtem jsou pro město Terezín ktulně npříkld protipovodňov optření Nových Kopist knlizce obce Počply.

2 strn 2 strn 3 KOMENTÁŘ: Slibům ministerst jsme nštěstí nevěřili Přijíždí vůz, co m šťvu LITOMĚŘICE - Rozvoj Litoměřic i ndle pokrčuje. Je tomu tk díky optrnosti, se kterou jsme loni přistupoli k tvorbě rozpočtu pro letošní rok. A to hlvně n strně příjmů, kde jsme si utvořili rezervu i přes několiker ujištění Ministerst finncí o tom, že příjmy porostou. Díky tomu můžeme pokrčot v relizci řdy investičních kcí i v době, kdy Ministerstvo finncí - změstnno personlními čistkmi - není schopno vybírt dně lespoň ve stejné výši jko loni. Rdost nm děl, že děti nstoupí do čtyř nově oprvených mteřských škol dří se kompletní rekonstrukce jedné z největších litoměřických škol, kterou je ZŠ U Stdionu. A tk bych mohl ve výčtu pokrčot. Nicméně nejen tzv. tvrdé projekty zjišťují rozvoj měst, důležitý je i proces vzdělvní. Výuku ZŠ Hvlíčko zpestří nový výukový progrm Corinth oceňoný i Microsoftem, který škole předli zstupci firmy Chldek Tintěr. Ndle pokrčují příprvy vedoucí ke zlepšení podmínek výuky nejen zkldní umělecké školy, le i technického klubu mldeže, který je součstí Domu dětí mldeže Rozmrýn, příspěvkové orgnizce měst. Podřilo se nm pro klub njít vhodné prostory, to v býlém objektu Českých drh u pokrtických zvor. Projekt připrvíme n jeho relizci se pokusíme sehnt vhodnou dotci. Město se snží dlouhodobě komunikot s technicky vyspělými firmmi n Litoměřicku, jko je Blkncr, Tremis nebo Hennlich, které potřebují budoucí techniky. Prvě jejich výcho je nezbytn pro zdrvou ekonomiku. A toho jsme si vědomi. AUTOR: Krel Krejz, místostrost Litoměřic Lovosice zžují koupi kropícího vozu LOVOSICE - Jednotk sboru dobrovolných hsičů z Třebenic n ždost měst Lovosice v tropických červencových dnech pomohl z kropením nové výsdby cc 90 stromů od Povodí Lbe v loklitě nd ulicí Ndržní. Hsiči n místě konsttoli, že kropení již bylo velmi nutné, neboť jink by stromy uschly. Pokud by vedr přetrvl, bude ke kropení dochzet jednou týdně, uvedl Jroslv Křin z lovosického městského úřdu. Lovosice mjí s Třebenicemi uzvřenou smlouvu o spoluprci při zbezpečovní požrní ochrny ve městě od roku Město se zvzlo poskytot n činnost jednotky SDH Třebenice prvidelný roční finnční příspěvek. Kombinon spotřeb emise C02 vozů Rpid Spcebck: 3,8 5,8 l/100 km, g/km LITOMĚŘICE V Litoměřicích již několik dní pltí zkz čerpní vody z Pokrtického potok. Rozhodl o tom vodoprvní úřd. Zkz přitom pltí ž do odvolní n území obce s rozšířenou působností i pro Úštěcký potok, Studený potok, Luční potok jejich přítoky. Povoleny jsou pouze odběry pro vodrenské účely Průtoky vody jsou totiž velmi nízké. V důsledku mimořdné situce může dochzet ke kyslíkovému deficitu, k vžnému ohrožení vodních n vodu vzných ekosystémů k ohrožení funkce vodního toku, vysvětlil Jiřin Brtoňov z litoměřického vodoprvní- Být stylový? Prvě to dokže Rpid Spcebck, vůz oceněný prestižní cenou Red Dot 2014 z design. Bohtě vybvený kční model Fresh je ještě trktivnější! Proto jsme pro vs připrvili lkvou nbídku, kdy jej můžete získt s 5letou zrukou, úsporným TSI motorem, klimtizcí, rdiem s dotykovým displejem mlhovkmi s LED denním svícením to vše s finncovním ŠKODA Finnce již z Kč! Nvštivte ns objednejte se n testocí jízdu. skod-uto.cz Vš utorizoný prodejce vozů ŠKODA: U Terezínské křižotky Litoměřice Tel.: Žižko Roudnice nd Lbem Tel.: Obloukov 1416/ Děčín Tel.: Česk Česk Líp Tel.: Rekultice skldky komunlního odpdu v Trvčicích skončil Untitled TRAVČICE - Bezml detenct let uplynulo od uzvření skldky komunlního odpdu u Trvčic, kter v rmci dělení mjetku po zniklé společnosti PTS Lovosice spd pod město Lovosice. Po celou tu dobu se zde neleglně hromdily dlší komunlní nebezpečné odpdy, jelikož ne všichni respektoli ukončení jejího provozu. Absence technické biologické rekultice uzvřené skldky zvyšol ekologickou ztěž loklity zvyšol riziko kontmince spodních vod. Po mnoh jednních letitém úsilí bylo v úterý 14. července veškeré nebezpeční zžehnno. Rekultice této loklity skončil po deseti měsících prcí byl oficilně stvební firmou předn do užívní. Jsme velmi rdi, že se vše podřilo konečně dothnout do úspěšného konce. Bylo to tkové břímě doby minulé, sdělil n místě strost Lovosic Miln Din. Spdl ze mě obrovský bln. Z eko :06:11 logické strnky se podřil mimořdn věc. Nebylo vůbec lehké rekultici uskutečnit, protože n jedné strně byli mjitelé pozemků, n druhé město Litoměřice, v jehož ktstru se nchzejí n třetí město Lovosice, kterému skldk ptří, oddechl si Pvel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí n MěÚ Litoměřice. Třítunový kmen s pmětní deskou, kter bude rekultici připomínt, n místě slvnostně odhlil Petr Ulč z firmy AQUATEST,.s., jenž byl hlvním stvbyvedoucím. Vše bylo dokončeno v termínu, což ns těší. Stvb mohl být předn i dříve, ovšem někdy jsme museli prce přerušit kvůli počsí, sdělil. Průběh rekultice v kostce zhodnotil Dvid Hvrnek z firmy SUNCAD, s.r.o., který zjišťol technický dozor stvby. Díky spoluprci všech dotčených obcí, orgnů profesionlnímu přístupu zhotovitele, proběhlo vše bez větších problémů. Postupně došlo k překrytí uzvření původní skldky komunlních odpdů krycí vrstvou zeminy hydroizolční fólií, které zjišťují, by se skldk v rekultivoném stvu negtivně nepromítl do životního prostředí v okolí. Dlší možností je pomoc od Sprvy údržby silnic Ústeckého krje. Doufme, že se jí podří vyjednt silnice budou opět skrpěné. Tuto otzku bude řešit i vedení měst při sestvovní rozpočtu n příští rok zvží, zd do něj koupi kropícího vozu nezhrnout, sdělil Frntišek Budský, tjemník MěÚ Lovosice. AUTOR: Rdim Tuček Sezón Bleších trhů je v plném proudu LITOMĚŘICE Litoměřické Kostelní nměstí se kždý měsíc n jedno dopoledne mění v mlé improvizoné tržiště, n kterém můžete sehnt nprosto všechno. Ani srpen nebude výjimkou termín je stnoven n Trhy budou probíht od 8 do 12 hodin stle pltí, že kdo přijde, ten může prodt. Orgniztoři kce nevybírjí ždný popltek dokonce není ni potřeb prodej předem hlsit. Prodejní plochy, ť už ve formě stolů či dek, si le kždý zjemce zjišťuje sm. Pltí zkz čerpní vody z Pokrtického potok Přijďte si pro bohtě vybvený kční model ŠKODA Rpid Spcebck Fresh. Gerhrd Horejsek spol.,s.r.o. N lovosické rdnici zznmenli tké několik dotzů od občnů, které se týkly kropení silnic. To bylo zjišťovno prostřednictvím soukromé firmy, vlstnící kropící vůz. Bohužel ten byl k letošnímu roku vyřzen spoluprci již nelze obnovit. O možnosti nové spoluprce město jednlo s Litoměřicemi, kde neuspělo. Rekultice skldky stl více než 43 milionů korun. Většinu pokryl příspěvek z fondu Evropské unie (36,5 mil. Kč), deseti procenty se podílelo město Lovosice (4,3 mil. Kč) pěti procenty Sttní fond životního prostředí ČR (2,15 mil. Kč). Nvezeno sem bylo více než tun technické zeminy 5000 m3 ornice. Plo- ch rekultivoné skldky zbír více než 4 hektry. V dlších letech bude probíht monitoring podzemní vody v soustvě monitorocích vrtů skldkového plynu n vyústění v koksokompostovém filtru, doplnil Vojtěch Hmerník, vedoucí odboru životního prostředí n MěÚ Lovosice. AUTOR: Rdim Tuček ho úřdu. O mimořdnosti situce svědčí fkt, že tento zkz vydl litoměřický úřd vůbec poprvé. Hldin vody totiž poklesl, brno v horizontu několik desítek posledních let, n historické minimum. Nmtkové kontroly budou provdět jk prcovníci vodoprvního úřdu, tk i Povodí Ohře. Pokud zjistí, že nřízení nedodržel fyzick osob, bude zhjeno přestupkové řízení. V přípdě, že se tkového jednní dopustí prvnick osob, půjde o sprvní řízení. AUTOR: E Břeňov vše pro vš byt i dum Klitní m ontže! AkCˇní zboží! NY! E C ER SU P Široký výber ˇ sortimentu! Kompletní vybvení koupelen Hroby sídliště jsou z 10. století Rekonstrukce byt. jdr LITOMĚŘICE - Hroby zbytky sídliště z 10. století objevili rcheologové n Mírovém nměstí, kde v součsné době probíh rekonstrukce vodovodu plynovodu. Z hledisk historie jde o řdu zjímvostí. Nlezeno bylo několik koster dětí i dospělých. Díky zušnicím pltoným stříbrem rcheologové bezpečně určili, že npříkld kostr ženy pochzí z 13. století. Osttky byly vyzdviženy, zkonzervovny předny k dlšímu zkoumní. Dle jsme objevili tři zsobní jmy z 10. století, do kterých lidé ukldli nejprve obilí později sloužily jko odpdní jmy. Konkrétně jsme v nich nlezli střepy zvířecí kosti. Ztímco Rekonstrukce koupelen o pohřebišti jsme věděli, o existenci sídliště z 10. století jsme neměli tušení. Překpením bylo i nlezení úrovně, do které bylo ve 13. století město zložené, chrkterizol učiněné objevy rcheolog Oblstního muze v Litoměřicích Oldřich Kotyz. Předpokld přitom, že dlší cenné nlezy budou nsledot. Díky dobré koordinci prcí stvebních firem rcheologů, o což společně usilujeme, ztím nedochzí k prodloužení termínu ukončení prcí. I ndle pltí, že skončit mjí do vinobrní, uvedl vedoucí odboru územního rozvoje městského úřdu Venuše Brunclíkov. AUTOR: E Břeňov 3D vizulizce koupelen Plovoucí podlhy, vinyl, PVC, dřevěné podlhy včetně pokldky Prodejn: Lidick 12, Litoměřice Tel: / web: Litoměřice budou n konci srpn hostit dlší ročník filmového festilu Litoměřice 20. července 2015 Konec lét bude v Litoměřicích již po ptncté ptřit všem filmovým kulturním fnouškům. Ve dnech srpn zde totiž proběhne dlší ročník Filmového festilu Litoměřice, který i tentokrt kromě pestré škly filmových děl potěší zjímvým doprovodným progrmem v podobě koncertů, výstvy, workshopů přednšek. Festil přivít tké řdu filmových hostů. Ptnctý ročník Filmového festilu Litoměřice se ponese v duchu mott Sldký život. Temtick přehlídk pohlédne n doslovný význm tohoto n první dojem pozitivního slovního spojení z různých úhlů přesvědčí o tom, že není sldký život, jko sldký život. Nvštěvníci festilu se mohou těšit n optimisticky lděné příběhy vzbuzující pocit snové dokonlosti, jejichž ústředním motivem je lsk, nděje vír, prozrzuje Rent Všov, ředitelk festilu dodv: Stejně význmnou čst progrmu všk bude tvořit i sldký život v ironických uvozovkch, který těmto křehkým nmětům bude stt v hrmonizující opozici nbídne spíše odvrcenou, problemtičtější nebo tíživější perspektivu. Tké letošní ročník festilu předství výběr filmových děl se širokým historickým geogrfickým rozptylem. Ke zhlédnutí zde budou snímky od dob němé éry ž do součsnosti pochzející od špnělských, islndských, merických, ukrjinských, frncouzských mnoh dlších světových tvůrců. Festiloví divci mohou kromě děl klsiků světové kinemtogrfie jko je Andrej Trkovskij (Zrcdlo), Dvid Lynch (Mzcí hl), Michel Hneke (Funny Gmes), Louis Mlle (Zzie v metru), Romn Polnski (Nůž ve vodě) nebo Sergej Prdžnov (Stíny zpomenutých předků) zhlédnout tké několik snímků zstupců součsné filmové tvorby. Drmturgové festilu mysleli i n fnoušky dokumentrních nimoných filmů do progrmu zřdili v poslední době velmi diskutoné snímky Stle spolu od režisérky Evy Tomnové Cukr-blog režisérky Andrey Culkové. Obě by měly osobně své filmy předstvit. Animonou tvorbu pk bude zstupot vizulně i hudebně výjimečný celovečerní film Chetin od merického nimtor Bill Plympton, který v loňském roce získl hlvní cenu poroty n Mezinrodním festilu nimoných filmů v Třeboni německý snímek Dobrodružství prince Achmed. V rmci doprovodného hudebního progrmu se předství písničkř Jkub Jirsek vystupující pod jednoduchým jménem J (čti Jéčko ), v jehož tvorbě je ptrný vliv merického indie folku. Mimořdný bude živý hudební doprovod k němému snímku Dobrodružství prince Achmed v podní slovenského Stroon. Letošní ročník přivít tké řdu hostů především jednoho z nejlepších slovenských dokumentristů Mir Rem, jehož krtkou retrospektivu festil nbídne. Dle to budou hosté ke strším českým filmům (Evžen mezi nmi, Nezný host) Vlstimil Venclík, Lubor Dohnl, Mrtin Vds, Vldimír Mert. Poprvé je do progrmu zřzen tké přednšk n tém ntgrdního filmu, kterou bude mít Mrtin Čihk. Festilový progrm bude obohcen i o výstvu prcí studentů teliéru Grfického designu II, FUD UJEP s nzvem Sldký život v Evropě nebo o workshop Studi Reformt, ve kterém si mohou zjemci z použitého ppírového mterilu vytvořit vlstní nový bloček. Festil všk ni letos nezpomene n dětské divky nbídne npříkld psmo československých nimoných filmů ze let (Vzpour hrček Kmenč Bill) nebo dětský film Veronik od režisérky Elisbet Bostn. Jko trdičně se bude festil kont v městském kině Mj, Knihovně K. H. Mchy Letním kině. Více informcí n festilových strnkch cz, n strnkch Kinoklubu Ostrov nebo n Fcebooku: Prtneři festilu: Městsk kulturní zřízení, Knihovn K. H. Mchy, Goethe Institut, Enter UL, Litoměřicko24, D65, Dikonie ČCE Litoměřice, Špnělské velvyslnectví, Rkouské kulturní fórum. Finnčně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Město Litoměřice, Blkncr CZ s.r.o., Gbriel s.r.o., Ndční fond Klich, Schoeller Křešice Srpen ve znmení pohdek, koncertů slvností Degustce probíhjí i v létě LITOMĚŘICE Druh polovin przdnin je před nmi klendř litoměřických kulturních kcí doslo prsk ve švech. Přestože didlo si stle ještě vychutnv letní volno, osmý měsíc roku si n své přijdou oprvdu všichni, včetně těch nejmenších. N 6. srpn je v rmci Rozpustilých letních čtvrtků připrven dlší porce zbvy, kter osloví zejmén děti. V 18 hodin totiž do Domu kultury dorzí E Huškov s Jnem Přeučilem. Oblíben dvojice divkům zhrje pohdku Čert Kč, ve které nebude nouze o písničky legrci. Předstvení zčne v 18 hodin. V sobotu 8. srpn budou Litoměřice žít hudbou v plnu je totiž OPEN AIR GALAKONCERT n Mírovém nměstí. Pod širým nebem si tk budete moci vychutnt nejznmější melodie světových oper v podní Severočeské filhrmonie, litoměřických pěveckých sborů předních sólistů. O den později, tedy 9. srpn si v litoměřickém Domě kultury můžete od 15 hodin vychutnt Tneční odpoledne pro všechny generce. Trdiční zb s živou hudbou určitě potěší, hrt bude tentokrt Rosť Pechoušek bnd. Ve středu 12. srpn v Ktedrle sv. Štěpn pokrčuje Litoměřické rhnní léto. Koncert, který tentokrt slibuje melodie npříkld Johnn Sebstin Bch, zčne v 11 hodin dopoledne. Pokud ho nestihnete, můžete si nevšední hudební podínou znovu vychutnt 26. srpn od 19 hodin tentokrt se le předství Music orgnum. 15. srpen bude v Litoměřicích ptřit všem milovníkům českého nrodního npoje n progrmu jsou totiž Pivní slvnosti. Proběhnou n Mírovém nměstí od 13 hodin veřejnosti nbídnou pestrý progrm desítky piv pivních specilů. Poslední srpnový víkend bude v Litoměřicích zsvěcen hned dvěm kcím pod širým nebem. V sobotu 28. srpn si v Domě kultury můžete vychutnt Folkové trium s Pvlem Dobešem, Petrem Lüftnerem nebo třeb kpelou Fešci. Progrm, který zčne v 15 hodin, slibuje hudební lhůdky ž do pozdního večer. O den později, v neděli 29. srpn, se mohou mlí i velcí n Mírovém nměstí rozloučit s przdninmi. Nplň kce si vzlo n strost oblíbené prstko Piggy kpel Pískomil se vrcí. N VŠAPS odpromoli dlší studenti TEREZÍN - Vysok škol plikoné psychologie v Terezíně do svět vypustil dlší bsolventy. Před několik dny zde slvnostně odpromolo osmčtyřicet studentů, z nichž někteří se mohou pochlubit dokonce i vyznmenním. Noví držitelé titulu bklř měli ze svého úspěchu pochopitelně rdost dojetí nijk neskrýli. Prcuji jko vedoucí personlního útru, tkže všechny získné pozntky určitě využiji ve své prci. Jsem velmi vděčn z to, že jsem tdy mohl být, škol mě hodně posunul vpřed, nechl se slyšet jedn z čerstvých bsolventek. Přestože věhls Vysoké školy plikoné psychologie se npříč repub- likou šíří rychlostí světl, instituce n vřínech rozhodně neusín stle prcuje n zlepšovní svého zzemí i n rozšíření nbídky studijních oborů. Podli jsme ždost o kreditci jednk jednooborové psychologie jednk i nzujícího mgisterského studi, tkže jkmile je získme, budeme přijímt zjemce i k tomuto studiu. Od zří bude nvíc škol fungot v nových, rekonstruoných prostorch, které jsou mnohonsobně větší reprezenttivnější, uvedl rektor Vysoké školy Štefn Medzihorský. Vysok škol plikoné psychologie m v součsné době přibližně 150 studentů. Těm by měl vzdělvní nově usndnit tké elektronický informční systém, díky kterému se mimo jiné mohou n zkoušky přihlšot z pohodlí domo. LITOMĚŘICE - V pondělí 3. srpn bylo uvedeno do provozu nové utobusové ndrží. Proztím všk jen deset odjezdových stní, z čehož jedno slouží městské hromdné doprvě. Informce týkjící se jízdního řdu jednotlivých utobusových spojů již poskytuje cestujícím moderní informční systém. Poslední etp revitlizce utobusového ndrží skončí v zří. V jejím průběhu bude vybudovno nové prkoviště pro zhrub osm desítek vozidel, chodníky podél prkoviště u Penny mrketu, tolety zbýjící infrstruktur, konkretizol stvební technik odboru územního rozvoje městského úřdu Ldislv Pošík. velmi rd, plvební společnosti moc děkuji. Osobní lodní dopr do Litoměřic ptří j věřím, že fungot mnoho let, nechl se slyšet strost. Z lodní doprvy m rdost i Litoměřické centrum cestovního ruchu. S Lbskou plvební společností, kter je provozotelem doprvy, chce do budoucn úzce spoluprcot. Je to skvěl zpr, protože turisté si zvykli loď využít. S plvbou bychom chtěli spojit třeb některé kce n hrdě n spoluprci se velmi těšíme, uvedl ředitelk Centr cestovního ruchu Ann Mtulov. Více informcí včetně jízdních řdů zjemci nleznou n Nstupiště jsou v provozu Osobní lodní dopr se vrcí n Litoměřicko LITOMĚŘICE - Do Litoměřic se po dvouleté puze opět vrcí prvideln lodní dopr. Loď bude o przdninch vyplout kždý den v 9 hodin z Ústí nd Lbem do Litoměřic, km dorzí přibližně ve tři čtvrtě n jednu. Ve čtvrt n tři pk zjemce sveze z Litoměřic zpět do Ústí nd Lbem. Loď se jmenuje Bohemi, stejně jko první český prník, který n tuto trsu v roce 1941 vyplul. Bude jezdit kždý den podle prvidelného jízdního řdu je kompletně vybven cteringem, tkže je schopn poskytot všechny gstronomické služby. V Litoměřicích by měl loď být celoročně, bude k dispozici pro pořdní kcí, steb i výletních plveb zleží n poptvce zkzníků, uvedl jedntel plvební společnosti Mrtin Komrsk. Prvideln lodní dopr z do Litoměřic byl slvnostně zhjen prvního července z účsti strosty měst Ldisl Chlupče, který m z lodi Bohemi obrovskou rdost. Osobní lodní dopr je pro město Litoměřice srdeční zležitostí, protože před několik lety se nm podřilo ji obnovit. Bohužel po povodních v roce 2013 se nm nepovedlo udržet ji v provozu, proto jsem skutečnosti, že se nšel její nový provozotel, Zmek bude plný stršidel LIBOCHOVICE Poslední srpnov sobot bude v Libochovicích ptřit všem, kteří mjí rdi dobrodružství. N 29. srpn totiž místní zmek plnuje oblíben Stršideln sklepení. Netrdiční prohlídky zmeckých sklepů s ndpřirozenými bytostmi zčnou v 18 hodin, vhodné jsou pro děti od pěti let věku. LITOMĚŘICE - Opět pod širým nebem v romntickém prostředí ndvoří litoměřického hrdu proběhl dlší řízen degustce vín. Akce pořdn Centrem cestovního ruchu m z cíl propgot česk vinřství, proto se tentokrt se svými výrobky nvštěvníkům předstvili zstupci oblíbených vinřství z regionu. Pozvno bylo tentokrt zdejší nejstrší zřejmě nejmldší vinřství, tedy dvě firmy, přičemž deguston vín jsme sestvili tk, by n sebe nzol. Z vinřství Hrbkovský nvštěvní- ci ochutnli npříkld Trmín, ročník 2014, což je víno, které sklidilo mnoho ocenění, uvedl vinř Antonín Hrbkovský. Dohodli jsme se, že kždé vinřství účstníkům degustce předství 6 vzorků. J jsem přivezl npříkld rulndské šedé, nechl se slyšet vinř z Roudnice nd Lbem, Jn Podrbský. V pořdí druh letní degustce v hrdu proběhne 21. srpn, kdy sv vín přiveze Krel Němeček z Březn u Chomuto. AUTOR: Lukš Fíl Pirty vystříd historický jrmrk ÚŠTĚK - Sot utichly líté pirtské boje n jezeře Chmelř, vrcholí příprvy n již 18.ročník Úštěckého historického jrmrku. Kont se bude v sobotu Jrmrk slví svoji plnoletost tk jsem se snžil pro něj hlvně pro nvštěvníky připrvil s kolegy co nejzjímvější progrm od nšich nejlepších pouličních didel přes čistě historickou čst /připomenutí doby husitské výročí uplení Jn Hus/ ž po progrm pro děti. Těšit se můžeme n kultovní didlo Víti Mrčík stršího, který zhrje v Úštěku poprvé npříkld pohdku O holčičce, kter se ještě nenrodil, dle n specilní předstvení didl n chůdch 100 opic pod nzvem Hrozné příběhy, s kterým sklízelo úspěchy i v zhrničí dlší skvěl předstvení. Dobu husitskou zvlště osobnost Jn Hus připomene jeho inscenoné odsouzení posléze uplení v prostorch Úštěckého hrdu, které bude přístupné nvštěvníkům jrmrku. Tuto dobu připomene i průvod dlší tributy. Pro děti je připrven pohdkový svět n ndvoří prktické školy / letos n nové tém /, loutkov scén v kulturním domě pod tktovkou didl s největší trdicí - Didl n niti skvělého Mtěje Kopeckého, krlovský sokolník ze Sychro, dětské mini zoo, škol šermu nejen pro kluky, středověké hry mnoho dlšího. Připrven je i trdiční večerní progrm zkončený ohňovým předstvením ohňostrojem v podní kouzelník Žit. Celý progrm n všech scénch, prohlídkových výstvních místech brzy zveřejníme. Bude určitě z čeho vybírt. AUTOR: Libor Uhlík Represe nebo lepší systémy? K dnešní úze mě inspirol nedvn trgick vlkov nehod Pendolin. Kždý si vzpomeneme, že k ní došlo nejspíše vinou řidiče kmionu, který i přes výstržn upozornění vjel n přejezd byl nsledně zblokovn zvorou. Důležitou okolností je, že se n tomto přejezdu již podobné - i když ne tk trgické - nehody v minulosti stly. Jk je všk možné, že se situce zopkol, když již v minulosti zde byly ninstlovny kmery, by bylo možné tkové hříšníky lépe odhlit? Jk je možné, že to onoho řidiče neodrdilo od toho, by uděll chybu? Ihned se zčlo hovořit o tom, že se zde proto ninstluje počítčový progrm, by tcí řidiči byli dle registrční znčky ut utomticky exemplrně pokutovni. A možn, že v budoucnu někoho npdnou dlší dlší represivní optření, jko zpřísnění zkoušek řidičů, utžení všech možných šroubů, zvýšení míry represe z chyby přestupky. Ale jk toto vše zmezí, by někdo dlší neuděll opět stejnou chybu? Co tím chci říci: chci tím říci to, že kždý moudrý systém m chrnit své okolí i v přípdě, že se někdo dopustí chyby tím, že nbídne možnost oprvy chyby. Osvícený systém musí vychzet ze sttistického fktu, že člověk je ve většině těchto systémů zstoupen chybovostí zhrub 75%. Nikdo to nezmění vždy tomu tk bude! I kdyby se v brzké době n onom přejezdu ninstlolo deset kmer, nkonec se njde někdo, kdo - třeb i vinou únvy - n ten přejezd prostě vjede!! A dl? Dl nic, jen velk rn. Represe dl řešení nenbízí. N místo řešení systémového. Npříkld by třeb n zvoře přibyl npis, že v přípdě nouze se m zvor utem prorzit. A tu pokutu, chceme-li, onen nešťstník stejně vyfsuje. Ale mme řešení! To je, podle mě, úplně stejné, jko kdybychom se spokojili s elimincí vzniků požrů tím, že způsobot požry, co nejpřísněji zkžeme. Zvedneme pokuty do stronomických výší uložíme vysoké tresty odnětí svobody j nevím, čeho ještě. Místo toho by byl (což nštěstí je) n kždém ptře domu jeden funkční hsičk! J tvrdím, že represe je od určité míry neúčinn, nem smysl ji zvyšot, sprvn řešení jsou t systémov. Luks Wünsch, utor je předsedou Severočeši.cz v Litoměřicích rdním měst Litoměřice

3 strn 4 strn 5 Město nbídne stvební prcely mi Jsme s V t již 25 le up! Slvíme 25 let ndělujeme jubilejní ceny Slvíme 25 let n trhu připrvili jsme pro Vs limitonou edici Jubileum. Využijte zvýhodněných cen modelů Volkswgen při finncovní se společností ŠkoFIN. příkld modelů cen ročního njmu: Up! Kč / měsíc, Polo Comfort Edition Kč / měsíc, Golf Trendline Kč / měsíc, Golf Sportsn Kč / měsíc, Golf Vrint Comfort Edition Kč / měsíc Autorizoný prodejce Volkswgen Gerhrd Horejsek spol., s.r.o. Děčín - tel.: , Litoměřice - tel.: , Česk Líp - tel.: Získejte z minut přesný rozbor svého těl jistit v průběhu příštího roku výstvbu potřebné infrstruktury, jejíž nkldy promítne do ceny pozemku, upozornil Lenk Jindřichov, prcovnice mjetkového odboru městského úřdu s tím, že v tuto chvíli ještě nelze stnovit minimlní čstku, z kterou budou prcely prodvny. Stejně tk termín veřejné licitce teprve bude upřesněn. AUTOR: E Břeňov LITOMĚŘICE Už po šesté n litoměřickém Mírovém nměstí proběhnou Pivní slvnosti. Velmi oblíben kce určen především všem milovníkům českého nrodního npoje je nplnovn n sobotu 15. srpn. Progrm zčne ve 13 hodin podle všeho uspokojí i ty nejnročnější. Těšit se můžete npříkld n kpelu Lucie revil, Wono Sito Sedne, 100 Legs, Rybičky 48 dlší. Hlvní hvězdou progrmu bude letos zpěvk Michl Hrůz, který vystoupí v 19:30. Pi pivních specilů slibují orgniztoři dosttek n kci dorzí pivory ze všech koutů republiky. Děti do 110 centimetrů mjí vstup zdrm. Vstupenky zkoupíte n místě. jsme se rozhodli proto, že do budoucn nebude nutné ho nějkým způsobem udržot, čímž hodně ušetříme. Je to le velk investice, tkže jsme oslovili obce, které k nm psy umisťují, s prosbou o pomoc. Musím s potěšením konsttot, že nše ždost vyvoll velikou odezvu, to nejen u obcí, le i u jednotlivců. Pomohl nm kžd korun j chci všem drcům z celého srdce poděkot. Účet je vedený u ČSOB je trnsprentní, tk se kždý může kdykoliv podít, co se s jeho příspěvkem stlo. Kždopdně bude nově oploceno celých 300 metrů čtverečních plochy my z toho mme velikou rdost, uvedl mjitelk útulku Miluše Mskulnisov. Všechny stvební prce v útulku probíhjí z provozu. Pokud všechno dobře dopdne, bude mít Psí domov oplocení vyměněné do poloviny srpn. S przdninmi rozloučí stylově LIBOCHOVICE Nejen dětem uděl rdost kce, kter je v Libochovicích připrven n neděli 30. srpn. V městském prku se mohou mlí i větší školci zbvným odpolednem rozloučit s przdninmi. Progrmu vévodí ukzky Policie ČR, sokolníci ukzky výcviku koní. Chybět nebudou ni hsiči, kteří n kci přivezou populrní pěnu. Rozloučit se s dlouho očekným létem v Libochovicích můžete v době od 14 do 17 hodin. Šesté Pivní slvnosti nezklmou Vyobrzení vozu je ilustrtivní může obshot prvky přípltkové výbvy. Nbídk je množstevně limitovn pltí do vyprodní zsob. Uvedené měsíční spltky jsou pltné při využití finncovní od společnosti ŠkoFIN. Společnost Gerhrd Horejsek grntuje odkup vozu po roce užívní. Více info n Kombinon spotřeb emise CO2: 4,4 5,3 l / 100km emise g/km. Komplexní Nutriční Typologie LITOMĚŘICE - Město Litoměřice připrvuje n Miřejovické strni prodej prcel určených pro výstvbu rodinných domů. Jde o pozemky, které získlo bezúpltným převodem od Pozemkového fondu ČR před jedencti lety. Nposledy prodlo 17 stvebních prcel v roce 2010, to v ulici Sdov. Město již zdlo zprcovní projektové dokumentce n výstvbu komunikce, chodníků, veřejného osvětlení, plynovodu, dešťové knlizce, knlizčních vodovodních přípojek pro loklitu, kter se nchzí mezi ulicemi Višňov, K Rdobýlu Jsnov. Prvě zde vznikne sedm stvebních prcel o výměrch 736, 689, 1218, 757, 717, m2. Ve snze ušetřit kupujícím finnce hodl rdnice přistoupit k prodeji ještě v letošním roce, kdy nejsou stvební pozemky ztíženy 21% szbou DPH. Prodej se uskuteční formou veřejné licitce prvděpodobně n podzim. V kupní smlouvě se město zvže z- Řepnický útulek vyměňuje po letech plot ŘEPNICE - Řepnický Psí domov bude mít nový plot. Stvební prce jsou v plném proudu mjitelé útulku, mnželé Mskulnisovi, z nich mjí velkou rdost. Nezbytně nutnou výměnu oplocení se le dří relizot jen díky solidritě okolních obcí jednotlivců, kteří útulku poskytli finnční příspěvek. Po téměř třidceti letech provozu bylo v útulku potřeb vyměnit dřevěné ploty, z ploty betonové. Pro beton Pustit z hlvy cenu Kč oprvdu není sndné. Když se nvíc jedn o cenu Ki Sportge s klimtizcí, rdiem s CD/MP3 16 hliníkovými disky, mte rozhodně o čem přemýšlet. GERHARD HOREJSEK spol., s.r.o., U Terezínské křižotky 161, Litoměřice, GSM: , E-mil: Web: Ki Sportge Active 1,6 GDI 4 x 2. Kombinon spotřeb 6,8 l/100 km. Emise CO2 158 g/km. Vyobrzení vozu je pouze ilustrtivní může obshot doplňkovou výbvu. Pro bližší informce o ceně finncovní nvštivte nebo kontktujte svého prodejce Ki. Ústecký krj se bude prezentot n výstvě EXPO Tvořivé dílny v knihovně dohořím vytvří jeden z nejkrsnějších pohledů je už desítky let nzývn Port Bohemic Brn do Čech. Vod její léčivé účinky bude zstoupen skleněnou kolží z Bílinské kyselky. Důležitým prvkem při jkékoli lidské činnosti jsou le lidské ruce, které ť už z vody nebo dlších surovin vytvřejí vše, co člověk potřebuje k životu, proto dlším expontem budou lidské ruce z křišťlu z muze Křišťlový dotek. Jedn se o originlní odlitky slvných osobností vybroušené specilní metodou. Prce lidských rukou bude zstoupen i výrobky z Českého porcelnu Dubí. Veškeré lidské snžení le nic neznmen bez lsky tk Ústecký krj přiveze do Miln i repliku originlního křesl Gicomo Csnovy ze zmku v Duchcově, kde slvný milovník trvil poslední roky svého život. K tomuto témtu se vže i dlší expont, kopie originlních šperků z českého grntu bronky Ulriky von Levetzow, velké lsky bsník Johnn Wolfgng Goethe. Srpen do Lovosic přiveze hlvně festily ZDARMA! jk je Vše optimlní vh zd mte dosttek sloviny skrytý viscerlní tuk jký je Vš skutečný metbolický věk k dlší Svět zdrví GREEN LINE Stojiřsk 596/32, Litoměřice LOVOSICE Ani druh polovin przdnin nebude v Lovosicích n kulturní kce nijk chud. Prostor dostnou hlvně osvědčené stlice letního progrmu v čele s multižnrovým festilem festilem dechových souborů. Měsíc otevřou oblíbené Hrvé úterky, které 4. srpn proběhnou letos už nposledy. Mlí i velcí se po Didelním nsblu Bezevšeho mohou těšit n Didlo VeTři jejich pohdku Ne- bojs, kter m velmi originlní zprcovní. Akce proběhne jko obvykle v lesoprku Osmičk, v přípdě šptného počsí se přesune do Kulturního středisk Lovoš srpn lesoprk Osmičk ovldne vyhlšený Žfest. Multižnrový festil s doprovodným kulturním progrmem letos nbídne české i zhrniční kpely uspokojí tk i ty nejnročnější nvštěvníky. Pokud le regge či punk neptří k Všim fvorizoným žnrům, zkuste 14. srpn od 15 hodin Festil dechových souborů, který proběhne n Zeleném nměstí. V sobotu 22. v neděli 23. srpn si nejen lovosičtí mohou vychutnt dobový jrmrk, koncert pouliční umění v lesoprku Osmičk se totiž chystjí trdiční Vldštejnské slvnosti. Po ob dny zčnou ve 13 hodin, vstup n ně je jko obvykle zdrm. ZITTAU / LOVOSICE Ve dnech července 2015 se konlo v sském městě Zittu mistrovství Německ veternů n drze. Mistrovství se zúčstnilo více než tletů tletek z více než šesti set oddílů. Nstoupil jsem opět v dresu SG Weissig 1861, tentokrt le vzhledem ke zrnění, jen k soutěži v hodu diskem v ktegorii M40. Kvůli prsklému lýtku jsem mohl trénot jen vrchní čst těl od minulého týdne už středně ztěžot opět nohu, le bez běhní skkní. Přesto díky pomoci doktor ze zdrvotní pomoci n stdionu, který mi zpevnil lýtko tejpingem, po dvou pokusech, které jsem hzel z míst, jsem byl s výkonem 39,07 m o 95 cm n druhém místě. U třetího pokusu jsem zkusil lehce otočku lýtko vydrželo. Hodil jsem 41,58 m ujl se vedení, které jsem už nepustil z ruky. Ptým pokusem jsem přidl necelý metr s výkonem 42,46 m jsem získl dlší skvělý životní úspěch, to titul mistr Německ. Po bronzu z 2013 stříbru z letošního hlového mistrovství jsem zkompletol sbírku medilí z mistrovství Německ, oznmuje ndšeně diskř Smělý. Obrovský podíl n mých výkonech m můj kmrd trenér Jn Brtůněk, který zn můj šptný zdrvotní stv přesně ví jk mě trénot, bych měl lespoň tkovéto výkony, které mě přivedly k těmto nejkrsnějším zžitkům v tletice ve sportu vůbec. Výkony by byly ještě lepší, jenže vždy do toho bohužel vstou- pí nějké zrnění nebo nemoc. Tké moje žen Mrcel syn Jroušek mjí lví podíl n mých úspěších, drží mě drží nd vodou nosí štěstí, děkuje lidem v zzemí vetern. Velkého ocenění se tletu dostlo od jeho německých soupeřů, mezi nimi i od medilisty z ME mistr Německ Oliver Rohwer. Přes tk velké zdrvotní problémy podv koleg Smělý tk super výkony, smekm před ním hluboce kloubouk dolů, vyjdřil se Oliver Rohwer. Je to pro mě obrovsk čest, že toto dokže o mně říci soupeř z cizího sttu ne soupeř z Čech, dodv dojtě Smělý. Zvody proběhly z pohodově přtelské tmosféry trdičně skvělé orgnizce. Nvíc i přlo počsí. AUTOR: E Hozmnov LITOMĚŘICE - V Litoměřicích otevřeli Svět zdrví. Sídlí n ulici Stojiřsk 596 v budové býlé VZP otevřeno m kždý všední den. Dobr zpr je to především pro ty, kteří dlouhou dobu touží trle zdrvě zhubnout novou vhu si udržet. Svět zdrví, který m v tuto chvíli 72 poboček nejen v České republice, le i v Polsku n Slovensku, se totiž n redukci vhy specilizuje svým klientům nbízí nutriční typologii, jídelníček sestvený přímo n míru odborné konzultce. Při sestvovní jídelníčku zdejší personl vychzí z výsledků bezbolestných lékřských vyšetření, tk je úspěch téměř zručen dostvuje se velmi rychle. Bližší informce získte n V rmci pvilonu České republiky n EXPO Milno 2015 bude od 17. do 30. srpn v expozici Země příběhů fntzie vystvot Ústecký krj. Hlvním témtem českého pvilonu je vod tk toto tém bude promítnuto do vystvené velkoprostorové vitrže z vitržnické dílny Sklort v Lubenci, kde ústředním bodem bude řek Lbe její tok, který n cestě Českým stře- LITOMĚŘICE - Občnské sdružení ProLUKA vzniklo před několik lety se změrem zplnit prostor (proluku) mezi sttními neziskovými orgnizcemi ve městě. Hned prvním krokem byl podpor férového obchodu, když se ujl nyní jediné fungující firtrde kvrny ve městě. Tou je FérKfe v Prku Vcl Hvl, kde tké sdružení pořd kulturní společenské kce, výstvy fotogrfií, jrmrky změřené n ruční tvorbu nebo koncerty. Sdružení se jko spolupořdtel zpojilo do kcí, jko jsou npříkld muzejní noc. Zstupci sdružení jsou tké spoluzkldteli hudebního festilu Litoměřické svtky hudby, který si hned od prvního ročníku nšel ndšené příznivce dnes je jednou z hlvních kcí Litoměřického kultur- Erfhrung Litomerice. Stoppen. Experience Litomerice. Stop. Poznejte Litoměřice. Zstvte se. Kočk Žitenice Litoměřice mjí tké svůj Svět zdrví N Filov lov Šp Vnč urov horní vlkové ndrží lick lo Eli Pl ho lc šo Křiží Tylo P vov né o ko Ress Liber ldo Š ckéh Tep Tylov Čec hov rge zen Svo Osv obo jsík o Jirskovy sdy hl řsk sk Info centrum Velt o Pr žsk Osvobození řko Zítk o rní Novob rnsk šte Velk Dominiknsk Mírové nměstí Cyklobus Mrie Pomocné Dómsk Dlouh Stoj ské Most n bi itsk í Du Dom BUS Jezu rn Ho ilsk šo Vvřin ro J ck Kl Mic Pek Žižk o sev elto Dvo Sov o l Lidick Okružní Velk Krjsk Zhr dni Roo 5. Květn Lidick Krjsk Pr k Vc l Hv žov Cykloobchod 5. Květn Kří prostředky v rmci IOP, získl litoměřick nemocnice n zkldě rozhodnutí Ministerst zdrvotnictví ČR v dubnu Tím se nemocnice stl součstí celorepublikové sítě center poskytujících specilizonou superspecilizonou péči o pcienty po cévních mozkových příhodch. V letošním roce nemocnice sttut iktového centr úspěšně obhjil, s prodloužením ž do konce roku AUTOR: Nděžd Křečkov Centrum Cestovního Ruchu Sl Frü dko gne ro Elišo o éh lst To Žlhostice Zhrd Čech í Tu nm ěst í ží ndr Křešice vlkové ndrží Litoměřice město Vodní Hospod u Letního kin k Dolní Rybřs Koupliště Přístviště Kemp / Cmp Přístviště Lodní nměstí Lbe / Elbe Cyklo Mp 2015 Terezínsk Kotlin Terezín ního lét. Oživení krsného prku je le pouze jednou z čstí ktivit ProLUKy. Z pomoci finnčních prostředků Místní kční skupiny České středohoří byl vytvořel nučn stezk n Mostné hoře, doplněn mobiliř oprven můstek z vodrnou. S pomocí Zdrvého měst místních podniktelů vznikl tké tištěn Živ mp, kter obshuje informce o dětských hřištích, nekuřckých provozovnch nebo prodejnch se zdrvou výživou. Turistický ruch sdružení podporuje tké tím, že v kvrně dv kvu zdrm všem, kdo si v Centru cestovního ruchu zkoupí vstup n všechy tři vyhlídkové věže. Po jejich zdolní si mohou turisté odpočinout v prku u férové kvy zdrm. ProLUKA tké pořdl koncert u příležitosti čtyřiceti let od úmrtí Štěpn krdinl Trochty. Drobnými kcemi podporuje tké Hospic sv. Štěpn v Litoměřicích či vydl knihu poezie mldých ndějných bsníků. Zjímvou novinku nyní připrvuje n poli jrmrků, když by ve spoluprci s kolegy z Míšně mohli přijet n jrmrk tké prodejci z Německ ukzt své zjímvé výrobky. Úplnou novinkou je podpor cykloturistiky, když vznikjí cyklopoutče pro turisty projíždějící po cyklostezce podél Lbe, od Terezín nebo Žitenic. N příjezdech se během letošní sezóny objeví specilní poutče, které budou obshot mpu měst s upoutvkmi n služby pro cyklisty, dle dvě plochy s informcemi o městě okolí, které bude možné jednoduše překrýt pozvnkou n zjímvou kci v regionu. Tké tyto poutče z větší čsti zfincují místní podniktelé. V příštím roce by je mohly doplnit zstřešené stoly s lvicemi. LOVOSICE - Lovosick Městsk knihovn nezhlí ni o przdninch. N kždou středu totiž pro děti připrvil tvořivou dílnu, v níž si mlí příchozí mohou vyrobit hezké dekorce do pokojíčků drečky pro své nejbližší. S dětmi jsme už vyrběli zložky do knížek, zvířtk z ruliček ppírové loutky. N dílnu s témtem ubrouskové techniky bohužel nikdo nedorzil, tkže ji budeme v druhé polovině przdnin opkot. Všechny srdečně zveme! Přijďte, mte u ns dveře otevře- né, uvedl knihovnice Monik Peckov. Výtrné dílny pro děti v lovosické knihovně probíhjí vždy od 9 do 13 hodin vstup n ně je zdrm. Až do jedntřictého srpn se nvíc lovosičtí školci mohou zpojit do letní soutěže vyhrt tk věcné ceny. Stčí nkreslit przdninový obrzek, nebo vymyslet pohdku dle zdní či vytvořit novou lovosickou pověst. Bližší informce zjemci njdou n knihovn.lovosice.com. Vzorní cyklisté dostjí odměny LITOMĚŘICE - V Litoměřicích opět zčl kmpň Bez přilby už nevyjedu. V ptek 10. července stržníci městské policie n Střeleckém ostrově prvně odměňoli drobnými cyklopotřebmi mldé cyklisty, kteří měli při jízdě přilbu n hlvě. Již sedmý ročník kmpně probíh i letos v průběhu letních przdnin, kdy věnují policisté Preventivně informční skupiny Policie ČR stržníci městské policie zvýšenou pozornost mldým cyklistům jejich bezpečné jízdě. Součsně tké kontrolují vybvení kol prověřují znlosti zkon o provozu n pozemních komunikcích. Vzorní cyklisté jsou odměňovni drobnými cyklopotřebmi - lhvemi, zvonky, blikčkmi, reflexními prvky slevovými kupóny n nkup přileb. Cílem je upozornit děti jejich rodiče n nebezpečí vžných úrzů hlvy při pdu z jízdního kol, poukzl n význm Rit Vlčkov, koordintork projektu Zdrvé město Litoměřice, jež kci spolupořd v rmci kmpně Nrodní dny bez úrzů. Podpořen je z Progrmu švýcrsko české spoluprce Ministerst životního prostředí ČR. Potěšující přitom je, že počet dětí jezdících bez přileb kles. AUTOR: E Břeňov N Lovosickém hzení nechyběli ni vrcholoví sportovci Ústí nd Lbem ryko nizce tk umožňuje litoměřické nemocnici v této oblsti rozšířit posunout péči n vysokou úroveň moderní medicíny. Z objemu přidělené dotce jsme n jednotku intenzivní péče nkoupili vybven resuscitční lůžk vybven lůžk JIP, dle pk centrlní stnici pro monitoring vitlních funkcí. Několik oddělení centr bylo vybveno novými defibriltory s monitory externí stimulcí, n interní oddělení byl pořízen trnskrnilní ptří tké centrlní příjem, km bylo dodno nové trnsportní lůžko včetně trnsportního monitoru trnsportního ventiltoru. Výrzného rozšíření zdrvotnické techniky se dočklo tké oddělení rehbilitce, km byl v rmci dotce zkoupen kombinoný přístroj pro vertiklizci, mobilizci proprioceptivní stimulci, přístroj pro funkční terpii horní končetiny s motiční zpětnou zbou, dynmický chodník pro ncvik chůze s integronými tlkovými sensory, několik typů motodlh vířivky pro horní i dolní končetiny, uzvřel výčet Leoš Vysoudil. Sttut iktového centr z toho vyplýjící možnost ždt o finnční E S Litoměřick nemocnice úspěšně ukončil dlší mnohmilionový projekt rozšířil iktové centrum ultrzvuk n oddělení rdiologie byl modernizovn stjící CT přístroj, jehož součstí je nyní rekonstrukční lgoritmus snižující rdiční dvku nutnou pro vznik klitního obrzu ž o polovinu, vyjmenol několik příkldů techniky pořízené z projektu Leoš Vysoudil, člen Sprvní rdy ředitel pro zdrvotní péči litoměřické nemocnice dodl, že CT sest byl doplněn o dlší zobrzocí konzolu pro kntittivní cévní nlýzu dignostiku. N rdiologické prcoviště byl koupen rovněž nový ultrzvukový přístroj pro skulrní vyšetřovní s kontrstní ltkou. Mezi dlší prcoviště, kter jsou díky přidělené dotci IOP nově vybven, W Mostn hor Ms t-zd drvi.cz no dotcí Integroného operčního progrmu Ministerst zdrvotnictví ČR (IOP) zbylé necelé 4 milióny korun předstvol spoluúčst nemocnice. Iktové centrum sdružuje několik úzce spoluprcujících prcovišť (centrlní urgentní příjem, rdiodignostik, intenzivní medicín, neurologie, rehbilitce), kter se specilizují n dignostiku léčbu kutních cévních mozkových příhod (licky mrtvice). Ukončen moder- lních turistů s nbídkou Ústeckého krje. Čím se budete předvést, ndchnout nvštěvníky EXPA? Nejvíce zjímv si bude vitrž Port Bohemic, nicméně i všechny dlší exponty popsné výše jsou velmi zjímvé. Jký bude progrm dnů Ústeckého krje? Zhjení v sobotu v 11:00 z účsti pn hejtmn, rdních Ústeckého krje i dlších význmných hostů, slvnostní přestřižení psky, prohlídk českého pvilonu expozice Ústeckého krje, kulturní vystoupení cc ve 14 hodin ukončení oficilního zhjení. Co vs ček dl? Jsou dlší veletrhy? V letošním roce ještě 1 tuzemský Plzeň, 2 polské veletrhy - Ostród, Poznň, 1 německý Lipsko Londýn v Anglii, dle presstrip po Českém Švýcrsku prezentce ÚK n Tg der Schsen ve Wurzenu v zří Držďnech v listopdu v nkupním centru. Vetern Smělý se stl v Zittu mistrem Německ Cyklopoutče v Litoměřicích připrvují ndšenci LITOMĚŘICE - Odevzdním zvěrečné zprvy ždostí o pltbu byl v těchto dnech ukončen projekt Modernizce obno přístrojového vybvení iktového centr Městské nemocnice v Litoměřicích v rmci kterého nemocnice nejen modernizol, le i rozšířil stjící přístrojové vybvení. Nemocnice, využitím finnčních prostředků tohoto projektu, nkoupil techniku z přibližně 24 miliónů korun, přičemž 20,5 miliónů korun bylo tvoře- Součstí prezentce budou i Regionlní dny ve dnech srpn z účsti hejtmn Ústeckého krje pn Oldřich Bubeníčk člen Rdy Ústeckého krje pro oblst zhrničních vzthů, cestovního ruchu regionlního rozvoje pn Jn Szntó. Nvštěvníci budou moci ochutnt žtecké pivo, podít se n mlovní porcelnu přímo n místě n obří konvici hrneček, prohlédnout si vystvené exponty, to vše z doprovodu kulturního progrmu. Díky spoluprci s Regionlnítelevizi.cz - Ústecko by měl být celý progrm přenšen v přímém přenosu n internet. Krjskému rdnímu Jnu Szntó jsme dli ještě pr doplňujících dotzů. Zúčstnili jste se i dříve? Ano, Ústecký krj se účstnil již v roce 2010 v Shnghi. Proč jste n EXPU? Vzhledem k vysoké nvštěvnosti světové výstvy v českém pvilonu denně cc nvštěvníků, je to velk příležitost oslovit co nejvíce potenci- LOVOSICE - O uplynulém víkendu se v Lovosicích uskutečnil 8. ročník Lovosického hzení 9. ročník VC ve vrhčském trojboji. Zvodilo se v hodu diskem, kldivem, oštěpem vrhu koulí. Akce se zúčstnilo celkem 70 zvodníků z 32 oddílů nejen z Čech, le i Německ Polsk. N mítink dorzili i největší es to Česk rekordmnk účstnice Mistrovství Svět v hodu kldivem Kteřin Šfrnkov z TJ Sokol Kolín-tletik. Jromír Mzgl z AC Syner Turnov, který se n letošním Mistrovství Evropy do 23 let umístil n sedmém místě ve vrhu koulí. Oštěpřk Jrmil Jurkovičov (roz. Klimešov) z Olympu Prh, kter se zúčstnil letních Olympijských her MS jejím osobním rekordem je hozených 62,60m. Jroslv Smělý předstvil zvodníky z Polsk Něměck: Ptryk Zygmunt je ze Sprotwy, kter m velmi silnou klitní zkldnu tletů hlvně vrhčů, kteří jsou ve špičce v Polsku. Tké zde byli kldivři kldivřky z Thumu Chemnitzu, kde je tké velmi siln zkldn hlvně vrhčů tké ptří ke špičce v Německu. Z Thumu je Christin Schwnitz mistryně Evropy v kouli žen z Chemnitzu je Dvid Storl dvojnsobný mistr svět v kouli. Zvodníci z Německ v ktegorii W70, W75, M80 jsou mistři nebo medilisté své země tké medilisté z letošního hlového ME v Polsku. I přes orgnizční zmtky, neboť jsem byl n veškerou orgnizci sm, mě většin tletů děkol z možnost si u ns zzvodit. Výsledky v mužských ktegoriích Koule: 1. P. Vukliševič (14,56m), 2. V. Mšek (14,23m), 3. F. Litvský (13,77m) Disk: 1. T. Jirsek (51,37m), 2. P. Vukliševič (50,95m), 3. J. Kocinger (43,31m) Kldivo: 1. P. Koucký (55,95m), 2. T. Flmík (47,04m), 3. J. Kocinger (51,81m) Oštěp: 1. M. Šnko (66,55m), 2. J. Kocinger (47,53m), 3. F. Šmíd (38,29m) V dorostenecké ktegorii ve vrhu koulí vyhrl jeden z nejlepších polských koulřů Ptryk Zygmunt (ULKS Ucznik Sprotw) s výkonem 18,16. Zygmunt vyhrl i dorostenecký zvod v disku s délkou hodu 53,26m. Výsledky v ženských ktegoriích Koule: 1. Š. Hezoučk (12,60m, 2. K. Vrbcov (10,19m), 3. K. Chlupov (9,99m) Disk: 1. E. Stňkov (57,61m), 2. M. Slvíkov 44,33m), 3. E. Hummelov (35,90m) Kldivo: 1. K. Chlupov (61,20m), 2. K. Kroužkov (58,16m), 3. M. Slvíkov (36,67m) Oštěp: 1. J. Jurkovičov (53,1m), 2. Š. Hezoučk (37,29m), 3. K. Vrbcov (29,19m) Vrhčský trojboj První tři nejúspěšnější ženy: 1. K. Chlupov, 2. V. Süssnerov, 3. Š. Hezoučk. První tři nejúspěšnější muži: 1. J. Mzgl, 2. P. Vukliševič, 3. T. Jirsek. Chtěl bych poděkot mnželům Šulcovým, p. Gliovi, p. Pospíšilovi rodině Eiblů z skvělou profesionlitu v roli rozhodčích (n těchto lidech je vidět, že role rozhodčích mjí v mlíčku), mnželce z skvěle zvldnuté občerstvení, mnželům Dostlovým, P. Kohnovi, Z. Rousovi, J. Šormovi, T. Hlvčkovi z věcné finnční dry tké městu Lovosice, které přispělo přiměřeným finnčním drem díky kterému bylo možné lépe ohodnotit mítink, dodl pořdtel zvodu Jroslv Smělý. I přes velké vedro, které n stdionu pnolo, předvděli sportovci pozoruhodné výkony. Někteří z nich i své osobní, což znčí velmi dobrou úroveň zvodu. Jistě se už všichni těší n dlší ročník. AUTOR: Jrosl Jndov

4 strn 6 strn 7 Studujte vysokou školu přímo v Litoměřicích LITOMĚŘICE - Vyšší odborn škol, Obchodní kdemie, Střední odborn škol Jzykov škol s prvem sttní jzykové zkoušky EKONOM ještě stle přijím studenty pro vyšší odborné vysokoškolské kombinoné studium. Těm, kteří se ztím nerozhodli km po przdninch, tk dv jedinečnou šnci získt klitní přitom dostupné vzdělní. Zjemcům o titul Diplomoný specilist škol Ekonom nbízí obor Firemní mngement. Tříleté denní kombinoné studium je určeno pro bsolventy středních škol je zkončené bsolutoriem. Ekonom přitom grntuje nejen moderní způsob výuky, le tké individulní přístup ke studentům. Mte-li zjem o bklřský titul, pk vězte, že škol EKONOM stle ještě přijím studenty tké do tříletého kombinoného bklřského studi, v němž nbízí obor Veřejn spr regionlní rozvoj. Přednšky konzultce probíhjí přibližně jednou z měsíc o víkendech, studium, které zjišťují vysokoškolští pedgogové z České zemědělské univerzity v Prze, je tk vhodné zejmén pro změstnné. Absolventům tohoto studi (le nejen jim) škol nbízí možnost využít tké nzující dvouleté kombinoné mgisterské studium, po jehož bsolvovní student získ titul Ing. Přijímcí zkoušky se n ždnou z výše uvedených forem studi nekonjí, tkže se chopte příležitosti přihlste se! Evžen Cíz Pro Penzion U Trti se vybrlo přes 6 tisíc LITOMĚŘICE V sobotu od 14 do 19 hodin se n litoměřickém kouplišti konl Bech volleybll pro Domov seniorů U Trti. Pořdtelem kce byl Adél Mrkov s ndčním fondem With Love. Soutěžilo celkem 12 týmů po třech hrčích včetně smotných orgniztorů. Pro první tři týmy byly připrveny věcné ceny v podobě diplomu, volejblového míče ručníku. Osttní účstníci dostli drobné kncelřské potřeby jko symbolickou cenu z účst. Vítězem turnje se stl tým s nzvem Šmoulové, druhé místo obsdil tým Ac- cept n třetím místě se umístil tým Chulimnk. N strtovném dobrovolných příspěvcích se podřilo získt Kč. Tento výtěžek poputuje do Domo U Trti n zplcení Tbor pro seniory neb tbor pro pionýry v nejlepších letech. N tento tbor se z domo přihlsilo šest lidí. Vybrn čstk pokryje nkldy pouze dvěm z nich, proto se pro osttní účstníky finnční prostředky stle shnějí. Pr slov od orgniztorky Adély Mrkové: Děkuji Všem, kteří se turnje zúčstnili, je skvělé, že se během krt- ké chvíle dokže dt dohromdy prt prim lidí, kteří si zhrjí pro zbvu, seznmí se s novými lidmi ke všemu vlstně přispějí někomu dlšímu, v nšem přípdě seniorům z domo U Trti. Děkujeme tké Slvoji, který nm pomohl k relizci Městskému sportovnímu zřízení z poskytnutí bezpltného pronjmu hřišť volnému vstupu nšich účstníků. Turnj po celou dobu doprovzel DJ House se svými letními hity nechybělo ni vystoupení juniorů z tneční skupiny Funky Dngers. AUTOR: Jrosl Jndov Žernosecký půlmrton si nenechly ujít desítky běžců Turisté připrvují i n srpen řdu zjímvých výletů LITOMĚŘICE - V letním měsíci srpnu jsme pro všechny seniory z Litoměřic okolí přichystli d výlety s kterými se s nmi vydte do letní přírody. I t m své kouzlo. Dne přijďte n ndrží město v Litoměřicích, odkud v 8,25 hod odjedeme osobním vlkem do Velkého Březn s přestupem v Ústí n. L. Střekov. Jízdenku si kupte zpteční. Ve Velkém Březně se podívme do zmecké zhrdy příp. dle zjmu si prohlédneme interiér zdejšího zmečku. Pěší tůr bude pouze po prku, tk cc 2-3 km. Zpět odjedeme ve 12,33 hod opět přes ndrží Střekov. Povede vs J. Wünschov. Dlší výlet n vm přichystl Vclv Červink. Pro velký zjem n přní se vydme prochzkou do Oprenského údolí le trochu jink. Půjdeme z Velemín směrem pod dlniční vidukt, občerstvení bude v Dolském mlýně dojdeme k vlku do Mlých Žernosek. Nenročn trs z kopce bude 8 km. Odjezd utobusem (nhrdí dopr), stnoviště je tzv. u pošty, odj. v 9,31 hod n Vojtěšském nměstí v 9,34 hod. Přestup v Lovosicích. Jízdenku kupte pouze jedním směrem. Prvděpodobný nvrt ve 14,47 hod. Stle mějte n mysli, že jen přírod vm dod energii, kterou v běžném osobním životě ztrcíme. Přijďte si ji s nmi n výletech nčerpt. N všechny se těší Jn Wünschov Vclv Červink Cyklobus jezdí i v druhé polovině przdnin N rdnici proběhl první elektronick ukce LITOMĚŘICKO Cyklobus do Českého středohoří Podřipsk zhjil své letošní jízdy v květnu jezdit bude podle prvidelného jízdního řdu kždou sobotu neděli ž do 6. zří. Hlvními nstupními stnicemi jsou Roudnice nd Lbem (utobusové ndrží n Krlově nměstí) Litoměřice (ulice Mrie Pomocné), odkud se můžete vydt do Českého středohoří Podřipsk. Zstvkmi cyklobusu jsou: Štětí ut. ndrží, Třebušín, Lovečkovice, Mukřov, Lovosice, Ve- LOVOSICE - Město Lovosice m z sebou historicky první elektronickou ukci. Dodtelé soutěžili prostřednictvím elektronického systému o možnost stt se výrobci městského zprvodje, který je již řdu let vydvn pod nzvem Lovosický dnešek. Dělt trnsprentní veřejné zkzky požujeme z nprosto stndrdní. Elektronické zkzky už jsou nvíc běžnou zležitostí npříkld ve sttní sprvě n univerzitch. Město Lovosice vybrlo elektronický systém E-ZAK, což je systém, který velmi lemín, Bílý Újezd, Kletečn. Zstvky Třebušín Lovosice jsou k dispozici pouze n zkldě předchozí rezerce. V přípdě cestovní s koly, či upltnění rezerce, je nutné být n stnovišti v čs příjezdu. V sobotu se můžete cyklobusem vydt npříkld z Litoměřic s odjezdem v 8:00 do Mukřo km dorzí v 8:40. Z Mukřo se nbízí možnost dojít pěšmo nebo n kole n Bukovou horu odkud je ndherný výhled z hory. Zdtnější jedinci by pk mohli zdolt Žiteničtí chotelé zvou n výstvu s mezinrodní účstí ŽITENICE Žitenický rel U Tří lip bude už po jedencté hostit okresní výstvu mldých krlíků spojenou s místní výstvou krlíků, drůbeže, holubů, okrsného ptct ušlechtilých morčt z účsti chotelů ze Ssk. Akci, kter proběhne 22. srpn od 8 do 17 hodin, pořd Český sz chotelů, ZO Žitenice. Kromě prezentce zvířt se můžete těšit tké n prodej krmiv vitmínových doplňků, k mní budou i krijní rybičky. Nově se n kci předství bzr chotelských potřeb expozice terrijních zvířt. Orgniztoři slibují též pestrý doprovodný progrm pro děti mldež. Knih o cukrovce je v prodeji LITOMĚŘICE Nkldtelství Grd přichzí s novinkou, kter srozumitelným způsobem dv nhlédnout do problemtiky jednoho z nejrozšířenějších onemocnění lidst moderního věku cukrovky neboli dibetes mellitus. Zbvnou sndno uchopitelnou formou dilogů utor-lékř objsňuje, jk proč k onemocnění dochzí, v neposlední řdě nbízí možnosti, jkými kždý z ns může této nemoci zbrnit. SLADKÝ ŽIVOT (DOLCE VITA): ROZHOVORY O CUKROVCE S GIORDANEM BRUNEM - MUDR. KAREL KUBÁT N počtku třetího tisíciletí člověk ovldl přírodu. Ovldl celý svět, dokonce vkročil i do vesmíru. A přesto jej dosud trpí nemoci, které sice mjí poměrně jednoduché příčiny, le v konečném stvu jsou již nevyléčitelné. Mezi nejdůležitější ptří cukrovk, dibetes mellitus. I této nemoci všk můžeme uniknout i když ns to bude přeci jen stt trochu úsilí Knih m z cíl vysvětlit, jké jsou příčiny cukrovky co je zpotřebí, byste zůstli zdrvi. Tm, kde by prvd byl trochu nepříjemn součsné učebnice volí rději příjemnější lež, tm jsme se přeci jen rozhodli pro prvdivé informce. Tm, kde by informce mohly působit přehnným dojmem, i tm jsme se rozhodli držet se prvdy. Snd jedin mličkost potřebuje vysvětlení. Proč knížk vznikl jko rozhovor s Giordnem Brunem? Protože měl stejný sen jko my věřím, že i vy. Volně běžet krjinou. Být svobodný zdrvý. Knih, kter je určen pro přibližně lidí v České republice. Tolik lidí je totiž u ns ohroženo po krtké době tké postiženo cukrovkou druhého typu. 192 strn, formt 145 x 205, brožon s klopmi, celobrevn, 299 Kč Ptčí stěny (Čedičové stěny vysoké do 12 m). V neděli se pk můžete vydt z Roudnice nd Lbem s odjezdem v 12:15 do Velemín, km dorzí v 13:15. Z Velemín se můžete vydt směrem n Oprno podél Milešovského potok, kde se po cestě nskýt ndhern krjin Oprenského údolí tké zřícenin hrdu Oprno. Více informcí ktulní jízdní řd njdete n www. stredohori-podripsko.cz. AUTOR: Pvlín Zjíčkov výrzně znemožňuje mnipulci se zkzkmi vše je dohledtelné n webu měst, uvedl zstupitel Vldimír Hieke. Do ukce se nkonec přihlsilo šest firem, které splnily klifikční poždvky snžily se lovosické rdnici nbídnout co nejpřijtelnější cenu. Město tk nkonec z vydvní svého periodik ušetří desítky tisíc. Průběh ukce hodnotím jko stndrdní. Konečn cen byl Kč, tkže úspor ve srovnní s relizční cenou Lovosického dnešku je 98 tisíc. Nyní budeme s vítěznou firmou jednt posléze proběhne podpis smlouvy. Smozřejmě ještě není vyhrno, protože firm musí splnit nše podmínky, le vzhledem k tomu, jké bylo zdní, věřím, že úspor je reln, uvedl Hieke. Vzhledem k tomu, že vydtelem je Kulturní středisko Lovoš, ček po tomto kroku lovosické obytele více kultury zbvy. Peníze smozřejmě použijeme n nši hlvní činnost, Lovosičné si více kultury rozhodně zslouží, potvrdil ředitel Kulturního středisk Lovoš, Mrtin Kohl. Zd se, že se první elektronick ukce lovosické rdnici osvědčil je tedy zřejmé, že budou nsledot dlší. Město by le tímto systémem nerdo přichzelo o podporu místních podniktelů. Proto vedení rdnice peluje n lovosické firmy živnostníky, by se do elektronického systému veřejných zkzek smi přihlsili. Získjí tk informce o zkzkch včs. Vše m být podle zstupců měst velmi jednoduché. Informce njdete n webu měst. AUTOR: Lukš Fíl LITOMĚŘICE Dobročinný obchůdek Bon fide, který sídlí n rohu ulic Michlsk Jrošo, můžete nově nvštívit i z pohodlí domo. Hospic sv. Štěpn totiž před několik týdny uvedl do provozu jeho e-shop, ve kterém seženete veškeré zboží dostupné v obchůdku. Strnky, n kterých e-shop sídlí, jsou jednoduché přehledné, nkupovní Vm zbere jen několik minut. E-shop nbízí výrobky pcientů, knihy, ppírenské zboží, hrčky pro děti, drobné drky i ručně vyrobené tšky, origi- nlní tričk bytové doplňky. Spuštěním e-shopu hospic vyhověl četným přním těch, kteří nejsou přímo z Litoměřic rdi by chrittivní obchůdek podpořili. E-shop njdete n Veškerý výtěžek z prodeje výrobků z obchůdku Bon fide putuje n účet Hospice sv. Štěpn, který momentlně shní finnční prostředky především pro domcí hospicovou péči. T totiž, přestože je o ni velký zjem, ještě stle není hrzen ze zdrvotního pojištění. Obchůdek Bon Fide m i e-shop Město možn pořídí ekologický úklidový stroj LITOMĚŘICE - Město Litoměřice užuje o koupi nového úklidového stroje. N Kostelním nměstí přístroj určený primrně k likvidci plevele předvděl prcovníkům úřdu technických služeb odborn firm. Firmu jsme si pozli především proto, by nm předvedl, jk přístroj funguje v relném životě jk bude fungot n plevel, který n Kostelním nměstí roste. Tké jsme chtěli vyzkoušet, zd je schopný vyčistit tmější kšnu od řs. Vzhledem k tomu, že tento stroj je ekologický, jeho používní by znčně omezilo využívní herbicidů ve městě, což bychom určitě přivítli, uvedl vedoucí odboru životního prostředí Pvel Gryndler. Stroj likvidující plevel nechemickou cestou z použití horké vody, vyrbí už dcet let holndsk společnost. U ns je le tento pomocník úplnou novinkou ni město Litoměřice ničím tkovým nedisponuje. AUTOR: Lukš Fíl VELKÉ ŽERNOSEKY - Příznivci běhu se opět sešli ve Velkých Žernosekch. Konl se tdy totiž druhý ročník Žernoseckého půlmrtonu, orgnizoného hlvně zdejším místostrostou Antonínem Knoblochem. N trsu, kter byl letos dlouh 20 kilometrů vedl mlebnou krjinou Mikroregionu Port Bohemic, se tentokrt vydlo více než třicet běžců běžkyň. Hojn účst překpil i strostku obce Ludmilu Pfelovou. Ačkoliv Žernosecký půlmrton je ještě tkříkjíc v plenkch, letos se ho zú- čstnilo už 34 ndšenců, což je o něco více než loni. Mnozí z nich jsou přespolní, tkže je vidět, že tyto kce lidi bví vyhledjí je. Do budoucn se proto půlmrtonem musíme více zbýt lépe promyslet ceny pro vítěze i celkovou orgnizci, uvedl strostk. N všechny běžce v cíli čekl symbolick odměn. Letošní trs byl dlouh 20 kilometrů vedl prkticky všemi obcemi Mikroregionu Port Bohemic. Všichni běžci dostli pmětní krtičku po doběhnutí se mohli posilnit v nšem Vinřském klubu doplnit tk ztrcené síly, potvrdil strostk. Obec se teď už bude soustředit n příprvu místního vyhlšeného vinobrní, které by zde mělo proběhnout trdičně n konci zří. Úrodu ztím i přes rozmry počsí vinři hlsí dobrou, tkže uvidíme. Vinobrní kždopdně intenzivně připrvujeme, letos je nplnoné n zří. Všechny srdečně zvu již předem, určitě to bude stt z to, dodl s úsměvem Pfelov. Pohod v červnu do Chortsk v zří do Anglie Zvěr školního roku se n Střední škole Pohod s.r.o. nesl ve znmení sportovních odborných ktivit školních výletů zjezdů. Žci se v rmci týdenního zhrničního zjezdu vyprvili do Chortsk n ostrov Rb, který ptří k nejnvštěvonějším ostrovů n Jdrnu. Zde si užíli nejen sluníčk, moře koupní, le tké poznli místní přírodu, kulturu historii. Z kempu osdy Bnjol podnikli výlety, při kterých nvšívili historické centrum městečk Rb největšího měst přístvu ostro. O městě se dozvěděli mnoho informcí zjímvostí jk z historie tk ze součsnosti. Dlším, pro žky velice trktivním, výletem byl projížďk lodí s proskleným dnem kolem ostro se zstvkmi u nejkrsnějších plží míst ostro. Žci viděli v ztoce Zvrtnic potopenou loď z II.světové vlky díky prosklenému dnu mohli během celé plvby pozorot útesy mořský život. N dlším lodním výletu n ně čekly ztoky vhodné ke šnorchlovní. Nechyběl ni turistický dopolední výlet n hřebeny místních hor. N zvěr pobytu si žci uspořdli diskotéku, n kterou pozli české turisty z kempu. Podle jejich slov jim pobyt velice rychle utekl, užili si moře těší se n příští zjezd. Jko již trdičně i tento školní rok pořd škol Dny Pohody. Ten poslední byl témticky změřen n sport odbornost dle studoných oborů. Propojení sportu odbornosti poskytlo pro učitele širokou šklu možností při příprvě jednotlivých úkolů. Studenti n stnovištích plnili zjímvé vtipné úkoly mezi kterými byl zřzen i první pomoc. Ke dni byl připrven žkům ke zhlédnutí film se sportovní témtikou Fir Ply. Dlší ktivitou byl turnj ve stolním tenise kvízy, skldčky doplňočky se sportovní témtikou. Počsí celé Pohodě přlo, tkže si žci i pedgogové užili pěkný den. Tento školní rok končí, le 50 studentů se již těší n ten příští. V zří pojedou v rmci projektu Evropské unie zdrm n týdenní jzykový pobyt n jihozpd Anglie, do oblsti Devon. Pro studenty je to příležitost ke zdokonlení jzyk, protože během pobytu budou dochzt n jzykový kurz. 3. ročník Litoměřických svtků hudby předství dlší vynikjící umělce v oblsti vžné hudby Co chyst o. s MUSICA ET EDUCATION po loňském vystoupení Vcl Hudečk jeho hostů v letošním 3. ročníku Litoměřických svtků hudby jsme se zeptli předsedy o. s. pn Zdeňk Kuldy. První koncertní večer 4. zří bude v Jezuitském kostele Zvěstovní Pnně Mrii ptřit houslistům Vclvu Hudečkovi Jnu Mrčkovi jejich velkým houslovým koncertům od A. Dvořk W. A. Mozrt, které zhrjí z doprovodu vynikjící Plzeňské filhrmonie řízené velmi ždným dirigentem Tomšem Brunerem. Vcl Hudečk není třeb předstvot. Jn Mrček loni n podzim získl první místo v 8. ročníku Mezinrodní houslové soutěže Fritze Kreisler ve Vídni loni! Tto soutěž se kon vždy jednou z čtyři roky je určen pro mldé houslisty z celého svět do 30 let. V minulosti se stl vítězem Letní Luhčovické houslové kdemie Vcl Hudečk, se kterým ndle spoluprcuje v kdemii jko jeho sistent. Co chyst o. s MUSICA ET EDUCATION po loňském vystoupení Evy Urbnové jejího host Jkub Pustiny v letošním 3. ročníku Litoměřických svtků hudby jsme se zeptli členky výboru o. s. pní Aleny Kuldové. V letošním ročníku přivezeme do Litoměřic opět elitu mezinrodní hudební scény. V sobotu 5. zří se předství vynikjící operní pěvci bsbrytonist Štefn Kocn soprnistk And-Louise Bogz. Obě pěvecké hvězdy slví úspěchy n význmných evropských i světových scénch v Litoměřicích spolu budou vystupot poprvé. Tento koncert je příslibem vynikjícího uměleckého zžitku. Štefn Kocn, který je hlvním vystupujícím, vystudol zpěv n Sttní konzertoři dle n Vysoké škole múzických umění v Brtislvě. Ve studiu zpěvu dle pokrčol n Vídeňské konzertoři pod vedením bsisty Jevgenije Nestěrenk. Ještě z studií se stl luretem mezinrodních pěveckých soutěží A. Dvořk v Krlových Vrech, Mikulše-Schneider-Trnvského v Tmvě, Homge Luci Pop v Brtislvě, Belvedere ve Vídni P. l. Čjkovského v Moskvě. Poté se stl členem operního souboru Lndestheter v rkouském Linci od roku 2002 zde působil jko hlvní bsist. Nsledně debutol n scéně Vídeňské sttní opery po boku Edity Gruberové, kde je od té doby prvidelným hostem. Od roku 2006 byl hlvním bsistou opery Theter Bsel. Dlší ngžm jej zvedl npř. do Grn Tetro del Liceu v Brceloně, Krlovské dnské opery v Kodni, Opéry de Nice, Opéry Ntionl de Pris, Tetro Communle v Modeně, Tetro Ferrr, Alto-Theter v Essenu, Sttstheter v Ksselu, Sttsoper v Hnnoveru, do Slovenského nrodního didl v Brtislvě Nrodního didl v Prze i n přední evropsk koncertní pódi. V roce 2008 debutol v Bvorské sttní opeře v Mnichově. V říjnu 2009 debutol v Newyorské Metropolitní opeře v roli Krle (VerdiAid) od té doby zde vystupuje prvidelně. Zpíl rovněž v Tetro Munici pl de Sntigo de Chile, v Bvorské sttní opeře v Mnichově, v Milnské L Scle v Berlínské Sttní opeře, v Los Angeleské opeře v Chicgské opeře. N podzim 2014 vystoupil n zhjocím koncertu Svtků hudby v Prze zčtkem únor letošního roku měl s nglickým, světově proslulým brytonistou Simonem Keenlysidem koncert ve Smetnově síni v Obecním domě v Prze. Ve svém repertoru m přední role mezi které ptří role Velkého inkvizitor ve Verdiho Donu Crlosovi, Komtur v Mozrtově -Donu Gionnim, Osmin v Mozrtově Únosu ze Serilu, krle Trefil v Prokofjevově Lsce ke třem pomernčům, Mefist v Gounodově Fustu Mustfu v Rossiniho Itlce v Alžíru). Dle npříkld role Krle ve Verdiho Aidě, Sprfucileho v Rigolettovi, Ferrnd v Trubdúrovi, Gremin v Oněginovi, Končk v Knížeti Igorovi nebo Zchriše v Nbuccovi. U českých oper ztvrnil npříkld postvu Vodník v Ruslce nebo Kecl v Prodné nevěstě. And-Louise Bogz, kter vystoupí jko host Štefn Kocn, vystudol klvír, cemblo zpěv n Konzertoři George Enesc v Bukurešti n pržské Akdemii múzických umění. Po ukončení AMU přijl ngžm v Nrodním didle v Prze ve Sttní opeře Prh, kde stle působí. Vystoupil rovněž jko host n mnoh světových operních koncertních scénch, npříkld ve Vídeňské Berlínské Sttní opeře, v Německé opeře Berlín, v opeře v Lipsku, v Bvorské sttní opeře v Mnichově, ve Frnkfurtské opeře, v Držďnské sttní opeře, v Aren di Veron, v Tetro dell Oper v Římě, v New Isreli Oper v Tel Avivu, v Nrodní opeře Bordeux, v Grnd Théâtre Luxembourg, Nrodní opeře v Bukurešti, v ND Brtisl, v Areně di Veron, v Hmburské Sttní opeře, Krlovské opeře v Kodni, Sttní opeře v Budpešti, Tetro de l Mestrnz v Seville, zpíl v Tokio v Suntory Hll, ve Sttní opeře Prh v Jnčkově opeře, v přížské Nrodní opeře - Bstille, v bruselském krlovském Théâtre Royl de l Monnie, tké v držďnské Semperoper, v Tetro dell Oper v Římě, v Tetro Filrmonico Veron v mfitetru Odeon Akropolis Athény. N svém repertoru m přední role lyrického drmtického oboru, mezi které ptří Mozrto Hrběnk ( Figro stb ) Donn Ann ( Don Gionni ), Verdiho Aid ( Aid ), Leonor ( Trubdúr ), Abigille ( Nbucco ), Desdemon ( Otello ), Amélie ( Mškrní ples ), Pucciniho Tosc ( Tosc ), Turndot ( Turndot ), Minnie ( L Fnciull del West ), Giorgett ( Plšť ), Mnon ( Mnon Lescut ), Sin (Hns Krs - Zsnuby ve snu ), Jneko Jenůf ( Její pstorkyň ) Kť ( Kť Kbnov ), Ruslk, Eliz ( Pikov dm ), Sntuzz ( Sedlk klír ). Zzpíjí některé z uvedených operních rií litoměřickému obecenstvu? Ano, některé z těchto skvělých rií zzpíjí i litoměřickému publiku, mj. rie z Pucciniho Toscy, Leonory z Verdiho Trubdúr nebo hrběnky z Mozrtovy Figrovy stby, Vodník z Ruslky nebo Kecl z Prodné nevěsty. Divci se všk mohou těšit i n skvělé duety těchto vynikjících zpěvků. Dle nšeho nzoru bude zvěrečný operní koncertní večer oprvdovým vyvrcholením Litoměřického kulturního lét řík předsed o.s. Zdeněk Kuld. Budete v Litoměřicích relizot již 3. Ročník Litoměřických svtků hudby, ze kterých se stv prvideln stl kce. Jk se tto skutečnost projevil v přístupu sponzorů, sttní sprvy smosprvy? 3. ročník Litoměřických svtků hudby podpořil řd sponzorů, někteří poskytli větší finnční čstky než loni podřilo se nm získt i několik sponzorů nových. Bylo by nesprvedlivé jmenot jen některé z nich. Všichni sponzoři jsou prezentovni v nšich reklmních mterilech. Město Litoměřice se stlo poprvé hlvním prtnerem festilu zřdilo nši kci do Letního kulturního klendře Měst Litoměřice. Ústecký krj Sttní fond kultury ČR podpořily nši kci rovněž vyššími finnčními čstkmi než v loňském roce. Letošní ročník se uskuteční pod zštitou ministr kultury Dniel Hermn, který přislíbil i osobní účst. Účst přislí- bil i ministr životního prostředí Mgr. Richrd Brbec, hejtmn ústeckého krje Bubeníček rovněž litoměřický biskup Mons. Mg. Jn Bxnt. Přítomni budou rovněž někteří strostové z okolních měst dlší význmné osobnosti řík Alen Kuldov, členk výboru o.s. Kde si lidé mohou zkoupit vstupenky kde njdou potřebné informce? Podrobnosti o progrmu účinkujících mohou zjemci njít n webových strnkch Městských kulturních zřízení dle n Předprodej lístků probíh stndrtně n pokldně MěKZ Litoměřice zčín jich být již nedosttek. Lidé, kteří se ještě nerozhodli nebo se teprve vrcí z dovolených by si měli pospíšit. Dny koncertů 4. A s již blíží, řík předsed o. s. Kuld Zdeněk Operní hvězdy Milnské L Scly New Yorské Metropolitní opery v jedinečném vystoupení Music et eduction o.s. uvdí: Spolupořdtel: musiccom Pod zštitou Ministr kultury Dniel Hermn Hlvní prtner Město Litoměřice LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY HUDBY HUDBY Jezuitský kostel Zvěstovní Pnně Mrii od 19h nd-louise bogz štefn kocn od 19h Předprodej vstupenek v pokldně Domu kultury Litoměřice, N Vlech 2028 (Po P 8,00 20,00 hod., rezerce nebo )

5 strn 8 V Mlých Žernosekch mjí nový mfitetr MALÉ ŽERNOSEKY - Mlé Žernoseky mjí nové přírodní didlo. Vyrostlo v prku pod obecním úřdem před několik dny bylo slvnostně uvedeno do provozu. Jedinečný prostor vybudolo Rodinné centrum Mozik ve spoluprci s obcí Mlé Žernoseky. T občnské sdružení tvořené především mminkmi n mteřské dovolené podporuje dlouhodobě. Amfitetr byl vybudovn místní firmou, úprvu zeleně zjistili prcovníci obecního úřdu. Celý projekt byl finncovn z Progrmu rozvoje venko, objsnil Helen Mourečk z Rodinného centr Mozik. Slvnostní otevření mfitetru provzel pestrý kulturní progrm, kterému vévodilo především pouliční didlo mlý koncert pod širým nebem. ÚŠTĚK - Už po pté se v Úštěku konly Hrdní hrtky. Benefiční festil hudby didl proběhl přímo n ndvoří Úštěckého hrdu tentokrt mu nebýle přlo i počsí. Pořdjící Didelní společnost Pik-rt si opět dl zležet n tom, by byl progrm co možn nejpestřejší oslovil zkušené umělce léty prověřené ochotnické soubory. Obrovský úspěch slvilo npříkld Hynkovo hrvé didlo, které divkům nbídlo veselou bjku s nzvem Nvště u Adonise. Svůj kousek ovšem s velkými ocemi odehrli i smi pořdtelé. Didelní společnost Pik-rt Hrdní hrtky zhjil, to sice husitskou frškou, kter měl nvštěvníkům především připomenout šesti sté výročí uplení Mistr Jn Hus. Festil ovšem dostl svému nzvu divkům nbídl i celou řdu jiných didelních předstvení koncertů, tkže si myslím, že n své si přišel oprvdu kždý, uvedl jeden z pořdtelů. Vstupné n Hrdní hrtky bylo trdičně dobrovolné výtěžek posloužil dobré věci. Letos příchozí nvštěvou festilu podpořili těžce nemocnou Klrku. I letos jsme spoluprcoli s občnským sdružením Cnis Therpy, s nímž jsme se dohodli, že celý výtěžek kce poputuje n konto imobilní holčičky Klrky, kter potřebuje jisté zřízení, by se i přes svůj hndicp mohl sm pohybot. Nikdy jsme nechtěli, by lidé n festilu pltili z to, že se n ns přijdou podít, nebo že si něco poslechnou, jsme rdi, že Snžili jsme se, by progrm všechny příchozí zujl hlvně by ukzl potencil tohoto relu. Oslovili jsme proto houslistku Soňu Břtipnovou, o které vím, že hrje moc pěkně. No, protože hodně cestuji po republice, podřilo se mi njít oslovit Pouliční didlo Viktor Brunreiter, které dokže mlým i velkým divkům netrdičním způsobem zhrt klsické příběhy. Jejich uvedení Rome Julie se mně osobně moc líbilo, uvedl strost Mlých Žernosek Petr Lišk. Svým dílem ovšem k progrmu přispělo i Rodinné centrum Mozik, které zbvilo zejmén nejmenší děti. V přestvkch hlvního progrmu jsme připrvili tvůrčí dílny, v nichž si děti i dospělí mohli nmlot vlstní totem. Prvě totemy totiž lemují cestu k mfitetru, tk tdy díl všech výtrníků zůstnou oprvdu dlouho. Pro nejmenší děti jsme nvíc připrvili klsick stnoviště s pohybovými hrmi soutěžemi, uvedl Mourečk. Nový mfitetr v Mlých Žernosekch stl čtyři st tisíc korun z větší čsti ho finncol již zmíněn dotce. N relu se ovšem finnčně podílel i obec. Do budoucn by měl prostor sloužit zejmén kulturním kcím kcím pro rodiny s dětmi. Chtěl bych moc poděkot hlvně všem dobrovolnicím spoluprcovníkům z Rodinného centr Mozik, bez kterých by nic z toho, co dělme, nemohlo probíht. Velký dík pochopitelně ptří tké obci Mlé Žernoseky, dodl n zvěr Mourečk. Hrdní hrtky podpořily nepohyblivou Klrku můžeme přispět dobré věci, dodl pořdtel z Didelní společnosti Pik- -rt. Hrdní hrtky by se pochopitelně nemohly uskutečnit bez lskvé podpory sponzorů měst Úštěk. Všichni zúčstnění nvíc n festilu vystupoli bez nroku n jkýkoliv honorř. Pořdjící didelní společnost Pik- -rt teď všechny srdečně zve n svoji novou hru, kterou by chtěl nzkoušet do podzimu. Připrvujeme blznivou komedii s nzvem Jedlíci čokoldy, třebže čsu je mlo, pevně věříme, že do zří se nm podří ji nstudot. Divci se kždopdně rozhodně mjí n co těšit, uvedl člen Didelní společnosti Pik-rt n zvěr. Lezecké soustředění litoměřických Brbenců LITOMĚŘICE - Litoměřický lezecký oddíl Brbenci vedený pod TJ Slvoj Litoměřice uspořdl ve dnech 6. ž 12. července n Písečném ostrově, v klubovně Brbenců, pro své svěřence soustředění. N kždý den měli vedoucí připrvený výlet změřený především n lezení vše spojené s ním. Výjimkou le nebyl ni jízd n kole nebo pěší chůze pod sklu. Zkldem byl pestře nplnoný progrm, který se nvíc přizpůsobol počsí pro dný den. Lezlo se n skle Mrvenec nedleko Libochon nebo n Čimě, kter je nedleko hrdu Střekov její věž se pyšní výškou 35 metrů. Brbenci se tké vydli n rozhlednu Vrhošť. Kvůli šptnému počsí všk výlet nedokončili museli jej přesunout n později. Dlší den zmířili z klubovny pěšky i s lezeckým vybvením n Kočku (nezlesněn sklní vyvýšenin nedleko Litoměřic). Tm si vyzkoušeli bouldering nučili se zchzet s mpou, buzolou orientot se v přírodě. Pro nový zžitek horolezci zjížděli n pískovcové skly do Blíževedel. Poslední den se Brbenci vydli opět n Vrhošť. Tentokrt se všk nechli vyvézt utem i s koly. Když se pokochli krsným výhledem slnili si z vrcholu rozhledny, sedli n kolo vydli se cestou necestou k Píšťnskému jezeru. Po dobrém obědě se zchldili ve vodě hur do klubovny, kde nesmělo chybět ni slvnostní zkončení jejich prvního soustředění. AUTOR: Jrosl Jndov Hrvé úterky pro děti mjí velký úspěch LOVOSICE - Lovosické Hrvé úterky jsou v plném proudu. Díky horkému letnímu počsí bez deště dosud všechny proběhly pod širým nebem v lesoprku Osmičk. N ztím posledním zbvném odpoledni se předstvil stlice progrmu této kce to sice Didelní nsbl Bezevšeho z Postoloprt. Dětem jsme jko obvykle přivezli spoustu pohdek písniček. Myslím si, že Hrvé úterky jsou skvěl kce, protože ne kždý školk může vyrzit někm n przdniny, nebo k vodě. My n ně do Lovosic jezdíme prvidelně TEREZÍN - V předslí kin Muze ghett Pmtníku Terezín byl vernisží zhjen dlší výst. Expozice nzn O pměti zde předstvuje dílo Stopluk Klimeše, vizulního umělce znmého především svou prcí s ohněm rovněž dlouholetého pedgog n Fkultě uměleckého designu při UJEPu v Ústí nd Lbem. N zčtku minulého roku ns oslovil pn Miroslv Veselý z Pmtníku, který zhlédl tehdy ktulní Klimešovu výstvu, líbil se mu. Jeho nbídku, vytvořit nějkou podobnou expozici i v Terezíně, jsme okmžitě s ndšením přijli. Výst O pměti předstvuje průřez utorovým dílem z posledních let, přičemž specilně pro Terezín vytvořil několik světelných krbic s témtem povodní v Terezíně z roku 2002, uvedl kurtor výstvy Petr Vňous. Výst zhrnuje le tké řdu děl troufm si říct, že mme úspěch i proto, že Didelní nsbl Bezevšeho si nikdy nic nepřiprvuje dopředu, vysvětlil Jiří Frydrych Nítěnk. Výkon Didelního nsblu Bezevšeho je nprosto profesionlní to i přesto, že soubor tvoří mtéři, kteří se n pódiích především bví vystupovní berou jko způsob, jk si odpočinout od nročného změstnní. Kždý člen Didelního nsblu Bezevšeho m své civilní povolní didlo hrje jen pro zbvu jko zpestření, potvrdil Nítěnk. stršího dt. Je tdy strší cyklus kreseb ohněm tké popelový obrz, protože utor prcuje především s ohněm s jeho derivty, to znmen s popelem proplovním. Nvštěvníci se mohou těšit n cyklus proploných ppírů i n video s nzvem Kin Ábel, což je pohled n doutnjící uhlíky. N výstvě ovšem nechybí ni cyklus Ptci, který je nejnovějším utorovým dílem, nechl se přímo n vernisži slyšet Vňous. S různými témty i s odlišným tvůrčím přístupem, téměř vždy le vytvořené originlní nezvyklou technikou. Tkové je celoživotní dílo Stopluk Klimeše, který loni oslvil sedmdesté nrozeniny. Prcuji s trochu jinou technikou, než je u výtrníků zvykem, protože jsem během let zjistil, že nejlépe se mi moje Příští lovosický Hrvý úterek bude už poslední proběhne 4. srpn. Didelní nsbl Bezevšeho tentokrt vystříd Didlo Ve Tři, které mlým i velkým příchozím zhrje pohdku Nebojs. Pohdku Nebojs jsem už viděl moc se mi líbil, tkže n ni všechny děti srdečně zvu. Čtvrtého srpn v době od 16 do 18 hodin bude n Osmičce zse veselo. A kdyby nhodou pršelo, přesune se cel kce do Kulturního středisk Lovoš. Určitě přijďte, dodv Nítěnk. V Terezíně vystvuje Stopluk Klimeš myšlenky vyjdřují prvě pomocí ohně. Občs le dělm i performnce, do kterých zhrnuji vodu, v níž se održí hořící předmět, uvedl sm Stopluk Klimeš. Jeho díl jsou zstoupen v mnoh gleriích včetně Nrodní glerie v Prze. Kromě terezínské výstvy připrvol v posledních dnech tké nročný projekt k oslvm šesti stého výročí uplení Mistr Jn Hus. Společnou výstvu několik výtrníků nleznete v Semilech. N této výstvě se podílelo osm lidí j jsem moc rd, že jsem mohl být mezi nimi. Jn Hus je totiž pro Čechy velmi důležit post, třebže pro mnohé dodnes složit, okomentol semilskou expozici Klimeš. Výst O pměti potrv v předslí kin Muze ghett do 31. říjn. AUTOR: Lukš Fíl Litoměřický Rozmrýn o przdninch nezhlí LITOMĚŘICE - Příměstské tbory litoměřického Domu dětí mldeže Rozmrýn jsou v plném proudu. Před několik dny se mlí dobrodruzi vydli n doprvní hřiště do Jirskových sdů, by si zde zsoutěžili o hodnotné ceny. Disciplíny, které při cestě z výhrou museli zdolt, v sobě pochopitelně nesly především témtiku bezpečnosti doprvních předpisů. Děti musely složit rozstříhnou doprvní znčku, vyluštit tjenku s doprvní témtikou tké prokzt, že znjí některé předpisy silničního provozu. Měli jsme d soutěžní týmy, to sice Sčinře Superdrtiče musím říct, že to byl velmi vyrovnný souboj, uvedl s úsměvem vedoucí příměstského tbor Mrkét Jechov. Účstníci tborů ovšem kromě soutěží her jezdí s prcovníky Domu dětí mldeže Rozmrýn tké n výlety mimo město. Všechno se le podřizuje ktulnímu počsí. Pokud je příliš velké vedro, progrm tbor se mění dle situce. Před několik dny jsme npříkld nmísto n hrd Hzmburk zvítli do Úštěk děti se vykouply v jezeře Chmelř. Rodiče smozřejmě o všech změnch v progrmu informujeme, potvrdil Jechov. N příměstské tbory Domu dětí mldeže Rozmrýn je ještě stle možné se přihlsit. I když orgniztoři pochopitelně doporučují bsolvot vždy celý turnus, vítni jsou i jednodenní účstníci, kteří si dosdní przdniny chtějí jen zpestřit. Děti se n tbor mohou přihlsit dvěm způsoby. Buď přes nše webové strnky, nebo přímo v Rozmrýnu. Kždý týden se příměstský tbor nese v jiném duchu, tk si určitě kždý vybere. Pltí se 100 Kč n den, nechl se slyšet Jechov. Účstníci tbor mjí n kždý den zjištěn nejen zjímvý progrm, le tké teplý oběd. Tbor probíh vždy od půl sedmé rno do čtyř hodin odpoledne. Bližší informce zjemci njdou n Měsíčník VAŠE Litoměřicko24.cz. Kontkty: , Vydtelem je Provizi spol. s r.o., Škréto 2, Litoměřice. IČ: Zpsn v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E Člnky s oznčením PR jsou plcenou reklmou. Nkld: ks. Roznos: Litoměřice, Lovosice, Terezín, Bohušovice, Třebenice, Libochovice, Hrobce, Rohtce, Trnony, Mlé Žernoseky dlší distribuční míst či infocentr.

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 31. března 2010 Ročník 11/číslo 3 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-26

www.prostejov.eu Radnièní listy 31. března 2010 Ročník 11/číslo 3 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-26 www.prostejov.eu Rdnièní listy Ročník /číslo ZDARMA. březn 00 Kulturní měsíčník n strnch - Uprostřed dnešního vydní Rdničních listů nleznete ktulizovnou mpu cyklostezek! Aktulně Informce Školství socilní

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady 3. ledn 2013 Ročník 22 Číslo 1 Cen 9 Kč Události v roce 2013 Přehledný průvodce společenskými, kulturními sportovními kcemi v Poděbrdech v letošním roce. 2 Vydřená osl Poděbrdský Sz postižených civilizčními

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

INFO USURPA. duben #7

INFO USURPA. duben #7 INFO USURPA L Zprvodj squtterské nrchoutonomní scény Hoj hoj! Konečně je tu jro s ním nová vln podnětů nápdů, energie nhromděná v průběhu zimního spánku se zčíná přetvářet v reálné výsledky Usurp se šťstně

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Duhové listí. Speciál z Duhové brány. Slovo prezidenta věnované Duhové bráně

Duhové listí. Speciál z Duhové brány. Slovo prezidenta věnované Duhové bráně Duhové listí 11. - 13.4. 2008 Speciál z Duhové brány Slovo prezident věnovné Duhové bráně Milí duhoví přátelé, mám velkou rdost, že mohu psát tento příspěvek do speciálu Duhového listí. Znmená to, že se

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA SPORTEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Přijli jste pozvání do Hustopečí jeho blízkého okolí, čeká n Vás ktivní pobyt v okrjové části Ždánického les,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Syrovátko jde do Slovanu

Syrovátko jde do Slovanu O R E G I O N U N A H L A S ČTVRTEK 1 LISTOPAD 2007 / ČÍSLO 23 / ROČNÍK II. / ZDARMA / U VYBRANÝCH PRODEJCŮ CENA 5 KČ Fnoušci Slovnu n mistrovství svět Věrní příznivci fotblového Slovnu se vydli do Itálie

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Pastýřka se stane další dominantou města

Pastýřka se stane další dominantou města Č E R V E N 2 0 0 9 č í s l o 6 V I I r o č n í k Pstýřk se stne dlší dominntou měst Turisté budou letos moci obdivovt krásy Morvské Třebové okolí z nové rozhledny, která vyrostl N Pstvisku nd městem Po

Více