Prahy? Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kam v létě Vybrali jsme pro vás různé možnosti, jak a kde se můžete vy i děti zabavit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy? Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kam v létě Vybrali jsme pro vás různé možnosti, jak a kde se můžete vy i děti zabavit"

Transkript

1 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Byt či nebyt? Téměř hamletovská otázka při plánovaném prodeji obecních bytů v Praze 2 strana 3 Kam v létě Vybrali jsme pro vás různé možnosti, jak a kde se můžete vy i děti zabavit strana 4 a 5 První česká sochařka Hluboké stopy starší více než půl století po sobě zanechala umělkyně Karla Vobišová strana 8 Na závěr školního roku Konec školního roku s sebou vždy přináší ohlédnutí za uplynulým časem, bilanci úspěchů a neúspěchů a v neposlední řadě samozřejmě už i plány do roku příštího. Dětem většinou takové rozumování netrvá příliš dlouho, vždyť mají před sebou dva úžasné měsíce volna a jejich hlavní starostí tedy bývá vymyslet, kterak s nimi naložit, aby ani minuta drahocenného času nepřišla nazmar. Slovo úvodem Nás dospělé přepadají touto dobou nostalgické vzpomínky na vlastní školní léta. Většinou se nám vybavují ty lepší okamžiky. Prožitá trápení milosrdný čas mnohdy odsunul do zadních uliček naší paměti, kde na ně není tolik vidět. Promýšlíme, jaké by to asi bylo, kdyby vedle nás v první třídě neposadili Járu, který nám sice často snědl svačinu, ale zase ochotně pomáhal hledat zatoulaný cvičební úbor a nebál se nás zastat v potyčce s nepřátelskou partou. Jak by to s námi asi dopadlo, kdyby Pavlínka z druhé lavice u okna nebyla tak trpělivá a denně po vyučování nám po desáté nezopakovala, co se to vlastně dnes probíralo při matematice? Změnilo by se něco, začal-li by den bez úsměvu pihaté a culíkaté Stáni z vedlejší třídy? Došlo by nám, že se ke kamarádům někdy nechováme zrovna fér bez toho, že by to na nás před školou řval Filip z béčka tak hlasitě, až to jistě slyšela půlka Prahy? A stal by se Tonda, který chodil o rok výš, uznávaným lékařem bez učitelů, kteří se s ním v páté třídě obětavě učili i odpoledne, protože Tondovi se rozváděli rodiče a on byl na propadnutí z většiny předmětů? Napadají nás různá KDYBY, ale tak nějak z toho vždy vyplyne, že se možná věci dějí opravdu tak, jak mají. Proč? Poněvadž to někdo někde určil a vyhnout se tomu nelze? Nebo je to všechno jinak Jen na nás záleží, co se v životě naučíme, komu v životě pomůžeme, koho povzbudíme, komu dáme naději. A právě v tom nám může velice prospět škola. Nejen předáváním vědomostí, ale z velké části i tím, že je místem, na němž se setkáme s typy lidí, které bychom třeba nikde jinde a za jiných okolností nepotkali. Je místem, kde náš úsměv možná pomůže změnit osud druhého člověka, aniž bychom si to sami uvědomili. Co za tím vším ale je? Co znamená školní rok pro vedení školy? Je to neustálé naplňování snu o škole, která bude úspěšná a pozitivně ovlivní život všech dětí, jejich rodičů, ale i učitelů samých. O škole, do které chodí žáci s chutí. Škole, kterou si rodiče pro své děti vybírají, protože důvěřují poskytované kvalitě kvalitě ve vzdělávání, ale také v mezilidských vztazích. O škole, kde jsou učitelé, kteří jsou pro své žáky ochotni dělat maximum, kteří jsou dětem inspirací, a v neposlední řadě o škole, v níž se všichni vzájemně respektují a cítí se bezpečně. Taková musí současná škola být. Že je to úkol nelehký, není třeba zdůrazňovat. Jeho splnění vyžaduje sice nemalé úsilí, ale učitelé je rádi vynakládají. Už pro tu odměnu ze všech nejkrásnější. Dětské úsměvy a třeba i slova díků promáčená slzami, hlavně když se loučíme s našimi deváťáky. Hana Žampová, ředitelka Základní školy Slovenská Prodej obecního majetku zastupitelé odročili Starosta Prahy 2 předložil zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 dne návrh pravidel prodeje obecního majetku, návrh harmonogramu postupu při prodeji obecního majetku a návrh seznamu domů, které by si městská část Praha 2 měla ponechat ve vlastnictví. Po vzájemné dohodě všech politických subjektů zastoupených v Zastupitelstvu městské části Praha 2 byl tento návrh odročen na příští zasedání zastupitelstva. Podle většiny zastupitelů je třeba ještě o některých parametrech plánovaného prodeje obecních domů vést diskusi tak, aby výsledný návrh mohla podpořit i část zastupitelů zvolených za TOP 09 nebo OSB, kteří se jako opoziční zastupitelé na přípravě těchto návrhů zatím podíleli pouze zprostředkovaně. Upravený návrh by mělo projednávat zastupitelstvo po letních prázdninách. WINTONOVY VLAKY: Galeristé to možná nevidí rádi, ale současný trend vystavovat ve veřejných prostorách má nesporné výhody Při pohybu po městě člověk jaksi mimochodem sbírá umělecké zážitky, výtvarná díla mu jdou naproti a navíc většinou bývají ozvláštněním veřejného prostoru, když ne přímo ozdobou. Zcela jiného druhu je současná výstava před Starým purkrabstvím na Vyšehradě, přinášející svědectví o neuvěřitelné anabázi Wintonových dětí v roce 1939, a především o člověku, který je převozem do Británie zachránil před koncentračními tábory. Na rozdíl od Londýna povětrnostní podmínky na Vyšehradě výstavě přejí, a tak si ji můžete prohlédnout až do konce července. Podrobnosti na str. 4. Obecní majetek nelze rozprodávat za symbolické ceny Zastupitelstvo Prahy 2 mělo mít na konci června na programu rozhodování o pravidlech prodeje obecních bytů a domů občanům. Tento bod byl odročen na poprázdninové zasedání. Snahou radních je dosáhnout konsensu napříč politickým spektrem. Úvodem mi dovolte uvést trochu vé území, kde by mohla v bu- struktuře (kolem 20 % obyvatel nad 60 strohé, ale zajímavé statisdoucnu realizovat bytovou vý- let) očekávat zvýšenou poptávku po sové tiky. Krátce po roce 1989, kdy stavbu. Proto si musí při prodeji ciálním obecním bydlení z řad seniorů došlo k převodu majetku ze bytových domů počínat nanejvýš žijících u soukromých majitelů. Při po- státu na obce, činil objem obezřetně, aby žádným způstupné deregulaci nájmů řešila MČ Pra- obecních bytů v Praze 2 téměř sobem neohrozila zajištění buha 2 doposud kolem stovky případů, 30 %. Prostřednictvím prodoucích potřeb obce. Již nyní kdy umožnila přestěhování nájemníka dejů v jednotlivých privatizačních Jan Vaněk jsou známy případy měst a ob- od soukromého vlastníka do obecního vlnách se majetek snížil přibližně cí, které v minulosti v privatizaci rozpro- bytu z důvodu nájemníkovy tíživé eko- na 17 %, což reprezentuje zhruba 4400 daly veškerý bytový fond a nyní jen obtížně nomické a sociální situace. Z výše uve- bytů. V porovnání s ostatními městskými hledají řešení bytových potřeb deného je zřejmé, že si obec musí ponenomické částmi si Praha 2 ponechala jedno svých občanů. Těžko předvídat, co se chat majetek, který je nezbytný pro její z nejvyšších procent obecního bytového stane po 1. lednu 2013, kdy dojde k uvol- fungování a zajištění všech potřeb fondu. Nicméně, na rozdíl od našich nění cen nájmů, ale městská část Praha 2 obce, a nadbytečný majetek může být sousedů nemá Praha 2 žádné rozvojo- může vzhledem ke své demografické postupně odprodán. Pokr. na str. 2 Městské části budou nyní moci regulovat hazard Dlouhá cesta v boji proti hazardu, kterou jsem nastartovala ještě jako starostka naší městské části, se po právě ukončeném třetím čtení loterijního zákona v Poslanecké sněmovně blíží k cíli. Hazard je neřestí s širokými společenskými následky. Patologické gamblerství ovlivňuje život hráčů i jejich bezprostřední okolí a váže na sebe nárůst kriminality. Pro takovéto aktivity nemůže být v naší městské části místo a jsem velmi ráda, že nové vedení Prahy 2 po mém odchodu z křesla starostky na této filozofii nic nezměnilo. Můj boj proti hazardním podnikům Jana Černochová začal v roce 2007, kdy jsem se obrátila na Radu hl. m. Prahy s apelem, aby vedení města urychleně nalezlo efektivní nástroje na regulaci hazardu na území metropole, neboť situace je neudržitelná a z centra se stává Město hříchu. Po desítkách hodin diskusí nad principy a parametry regulace byla Zastupitelstvem hl. města Prahy přijata vyhláška a postupně se snížil počet výherních hracích přístrojů (VHP) o více než Loterijní průmysl však na tento stav rychle zareagoval a začal nahrazovat tzv. VHP hracími automaty obdobnými, tedy videoloterijními terminály (VLT). Jde o stejný princip, na rozdíl od hracích automatů však tyto terminály povolují úředníci Ministerstva financí a městské části neměly možnost jejich umístění regulovat. Takový stav byl pro mě nepřijatelný, po dvou letech regulace vyhláškou jsme se dostali zase na začátek. V roce 2009 jsem iniciovala petici starostů s ambicí zapojit městské části do rozhodovacího procesu při schvalování umístění všech hazardních přístrojů hned při první novele loterijního zákona. Novela prošla Poslaneckou sněmovnou i Senátem a její platnost a účinnost zhatilo v květnu 2010 prezidentské veto. Přehlasovat ho neměl kdo, právě probíhaly volby do Sněmovny. Pokr. na str. 8

2 2 ČÍSLO 7- ČERVENEC 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Na svém zasedání projednala Rada městské části Praha 2 celkem 63 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada schválila pokyny k žádosti o zábor veřejného prostranství v parcích svěřených do správy městské části Praha 2. Souhlasila s pronájmem části nemovitosti parku Havlíčkovy sady pro pořádání skupinových fitness cvičení. Cvičit se bude v období od do vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 7:00 do 7:45 a od 18:30 do 19:15. Radní dále souhlasili s pronájmem části nemovitosti parku Havlíčkovy sady pro účely skupinových cvičení pilates a jógy, která se zde budou konat od do v úterý a ve čtvrtek, vždy od 7:30 do 8:30. Schválena byla i výpůjčka části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti FRESH FILMS, s. r. o. Ta zde ve dnech (středa neděle) vždy od 20:30 bude pořádat 8. ročník Mezinárodního filmového festivalu Fresh Film Fest. Rada souhlasila s vyhlášením programu podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2011 (dotační řízení hl. m. Prahy) a také s uzavřením Smlouvy o dílo na poskytnutí komplexních služeb pro projekt Digitalizace archivu, bytové oddělení odboru majetku a investic ÚMČ Praha 2 a vypracování projektové žádosti pro Operační program Praha Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb. Zhotovitelem je firma ROPRO, a. s. Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru organizaci Claritas, o. p. s., která zde v pátek a ve čtvrtek vždy od 9:00 do 15:00 uspořádá akci Pražské bezbariérové dny. Radní dále přijali usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 10 dne Z materiálů k informaci vybíráme: k výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku zdravotnictví provedené dne a k provedenému internímu auditu a následné kontrole plnění opatření. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka ZŠ ve Vratislavově ulici již od září S novým školním rokem, 1. září 2011, otevíráme Základní školu, Praha 2, Vratislavova 13. Nabízíme rodinné prostředí, vstřícnou atmosféru a maximálně individuální přístup ke všem dětem. Zaměříme se na obory estetické výchovy hudební, výtvarnou, pohybovou a taneční. Také chceme klást důraz na spolupráci s rodiči žáků a využívání tradic Vyšehradu a Podskalí, a to jak ve výuce, tak v mimoškolní činnosti. O spolupráci jednáme s ředitelstvím Národní ZŠ Vratislavova: tel.: , , kulturní památky Vyšehrad i se spolkem Vltavan. Škola bude ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 2 nabízet řadu kroužků, které budou organizovány přímo v budově nebo v bezprostředně sousedící Stanici techniků. V nabídce budou např. kroužky Keramika s výtvarnou výchovou, Grafika a malba, Animovaný film a videoart, Divadelní přípravka, Hra na zobcovou flétnu, Pěvecký sbor pro nejmenší, Taneční přípravka, Výrazový tanec, Basketbal, Hudební klub, Klub divadla, Dětská televize, Digitální fotografie, Volnočasový klub Vyšehrad, Klub strategických her Vyšehrad atd. Chceme ve Vratislavově ulici vytvořit nejen kvalitní základní školu, ale také kulturní a společenské centrum pro žáky i jejich rodiče, prarodiče a vůbec všechny zájemce o spolupráci. Máte-li zájem o další informace, případně o přihlášení dítěte, přijďte, napište, zavolejte. Těšíme se na smysluplnou práci ve staronovém prostředí základní školy ve Vratislavově ulici a spolupráci se všemi, kteří chtějí být u toho. Jiří Trunda, ředitel školy Obecní majetek nelze... Pokr. ze str. 1 Při definici bytových domů, které jsou vhodné k prodeji, je třeba zohlednit, zdali není konkrétní dům vázán obecním zájmem, jakým je mateřská školka, služebna policie, knihovna, byty s pečovatelskou službou a další, což by v případě prodeje takového domu přineslo problémové spoluvlastnictví obce a dalších vlastníků. Obecní majetek je majetkem všech občanů Prahy 2, a tudíž výnosy z prodeje obecního majetku mají sloužit všem občanům Prahy 2. Prodej nemůže být uskutečněn za podmínek nevýhodných pro obecní pokladnu, ze které se financují všechny veřejné zájmy. A právě v ceně se ukrývá největší kámen úrazu, neboť většina občanů, která v obecních bytech nežije a nemá možnost se privatizace aktivně zúčastnit, ji vnímá jako nespravedlivou a volá po prodejích za tržní ceny. Na opačné straně nájemníci v obecních bytech se odvolávají na minulost, kdy se privatizovalo/prodávalo za ceny administrativní, neskonale nižší než tržní, a logicky chtějí kupovat za ceny blízké historickým cenám. Bez ústupků a kompromisů lze tedy jen obtížně nalézt shodu. Problém stanovení prodejní ceny se týká pouze bytových jednotek obsazených oprávněným nájemníkem. Volné bytové jednotky a nebytové prostory, které jsou v bytových domech nesvázaných s obecním zájmem, je možné prodávat ve veřejné dražbě za ceny tržní nejvyšší nabídce. Tento způsob prodeje je pro obec nejvýhodnější a zároveň zcela transparentní. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že v bytové politice neplatí zobecnělá rovnice nejlepší vlastnictví je vlastnictví soukromé. Stačí krátká procházka po obvodu Prahy 2, abyste zjistili, že nejzanedbanější a mnohdy prázdné či poloprázdné domy patří do soukromých rukou. Vždy záleží na lidech, nastavených kontrolních mechanismech a důsledné kontrole. MČ se snaží neustále zvyšovat kvalitu bydlení v obecních domech a vracet maximum vybraného nájemného do bytových domů. V rámci letošního rozpočtu jsou plánovány opravy a investice do bytových domů ve výši 96 % z nájemného vybraného z obecních bytů. Jan Vaněk, zástupce starosty pro obl. majetku Anketa Úřadu MČ Praha 2 na téma Spokojenost se správou domu V budově Úřadu městské části Praha 2 na náměstí Míru 20 se konalo dne , za přítomnosti zástupce starosty Jana Vaňka, veřejné losování o ceny pro respondenty ankety Spokojenost se správou domů svěřených městské části Praha 2. Účastníci této ankety byli na základě kódů, které byly součástí dotazníků, automaticky zařazeni do slosování. Výherní kódy jsou následující: 1. cena: sleva na nájemném v hodnotě Kč kód A 2. cena: sleva na nájemném v hodnotě 5000 Kč kód A 3. cena: poukaz do restaurace v hodnotě 2500 Kč kód B 4. cena: 2 x předplatné do Divadla na Vinohradech na sezonu 2011/2012 v hodnotě 1760 Kč kódy B, B 5. cena: 5 x poukaz na zboží v hodnotě 1000 Kč kódy B, B, A, A, A Výherci se mohou počínaje dostavit na Úřad městské části Praha 2 k vedoucí odboru majetku a investic Ing. Kudlíkové, č. dveří 418, která ověří výherní kód a sdělí termín předání výhry. V celkovém hodnocení všech tří oblastí ankety se umístily správní firmy v tomto pořadí: 1. a 2. místo Haspra a Ikon, 3. místo Realit, 4. místo Centra, 5. místo Austis V hodnocení správcovských firem dopadl nejhůře Austis Městská část Praha 2 zjišťovala prostřednictvím anonymního anketního průzkumu, jak jsou nájemníci spokojeni s firmami, které spravují domy a byty, v nichž žijí, a také jim dodávají a účtují služby. Výsledky určily i pořadí firem v pomyslném žebříčku. Průzkum se týkal nájemníků ze 4334 bytů v 86 ulicích na obvodu Praha 2, které jsou spravovány správcovskými firmami Austis, Centra, Haspra, Ikon a Realit EM Servis (dále jen Realit). Do ankety se zapojilo 1570 nájemníků, v některých případech využili možnosti dvou hlasů na domácnost. Návratnost byla podle agentury STEM/MARK, která anketní odpovědi zpracovala, v průměru 27,4 % a považuje ji za velmi dobrou. V celkovém hodnocení nejlépe dopadly firmy Ikon a Haspra. Za nimi se umístila Realit a Centra. Černého Petra si vytáhla firma Austis, se kterou jsou nájemníci nejvíce nespokojeni. Kritičtější byli lidé s vyšším vzděláním, méně kritičtí byli ti, kteří uvedli základní vzdělání. Anketní odpovědi jsou rozděleny do mnoha okruhů a podokruhů. Vybrali jsme několik z nich. V oblasti spokojenosti s úklidem, běžnou údržbou a odvozem odpadků jsou nejlepší firmy Haspra, Ikon a Realit. Mezi nejčastější výhrady nájemníků v oblasti běžné údržby a úklidu patří požadavek na častější a kvalitnější úklid, častější odvoz kontejnerů či popelnic. Co se týká závad či různých havárií, 97 % nájemníků ví, jak má kontaktovat svou správcovskou firmu. Téměř tři čtvrtiny respondentů znají havarijní číslo, které je třeba volat v noci. Mezi nejčastěji jmenované závady patří vadná okna, vstupní dveře do domu, zvonky, nevyměněné žárovky, nefunkční schodišťové vypínače, padající omítky a římsy. Převládá pocit nájemníků, že je správní firmy nedostatečně a pozdě informují o řešení havárií či opravách, jednají arogantně a nepřátelsky, nespěchají s opravami. S kvalitou úklidu společných prostor jsou spokojeni nájemníci především u firmy Realit (34 % naprosto spokojeno) a firmy Ikon (52 % spíše spokojeno). Naopak nejvíce nespokojených je u firmy Austis (42 % nespokojeno). S frekvencí úklidu společných prostor jsou nejvíce spokojeni nájemníci domů spravovaných firmami Realit (1/3 naprosto spokojena) a Haspra. Nejvíce nespokojeni v tomto ohledu jsou nájemníci bytů ve správě firmy Austis (39 % nespokojených). Úklid chodníku a prostor okolo domu je obecně nejhůře hodnocenou službou relativně nejlépe je hodnocena firma Haspra, nejhůře Austis negativně tyto služby hodnotí plné 2/3 nájemníků. Až 2/5 respondentů jsou nespokojeny s vyúčtováním služeb firmy Austis. Mezi nejčastější výhrady nájemníků v této oblasti patří nepřehledné vyúčtování, firma v této oblasti pracuje pomalu, ve vyúčtování jsou obsaženy chyby. STEM/MARK doporučuje městské části v závěru zprávy využít zkušeností a dobré praxe firmy Realit v oblasti ekonomických služeb a zlepšit kvalitu vyúčtování ve firmě Austis. tom Jak červnová stávka ovlivnila život Pražanů Puls hlavního města se na jeden červnový den naprosto vymkl standardnímu tempu. Jako by se všichni tiše dohodli, že se konečně začnou ke svému okolí chovat láskyplně, vyrazily ve čtvrtek 16. ráno do ulic stovky cyklistů, ale i jiných bezmotorových vozítek. A pokud někdo použil k cestě za pracovními či jinými povinnostmi auto, většinou k tomu přizval ještě pár spolucestujících. Kdyby k tomu někdo chtěl Pražany přemlouvat, se zlou by se potázal. Ale co se běžně zdá nemožné, stalo se realitou kvůli stávce odborových svazů. Hlavním dějištěm protestů proti vládním reformám byla Praha 2 V ranních hodinách odboráři zahájili pochod z Tyršovy ulice přes magistrálu Ječnou ulicí a přes Karlovo náměstí směrem na Palackého náměstí. Tam se uskutečnila manifestace a poté protest pokračoval pochodem směrem k Ministerstvu financí a Úřadu vlády, kde byl zakončen. A jak stávka zkomplikovala život Pražanů? S výjimkou metra městská hromadná doprava nebyla paralyzována. Podle informací krizového štábu hlavního města byla v ranní špičce v provozu více než stovka tramvají (nevyjelo jich zhruba 290). Po Praze jezdilo 96 autobusů Dopravního podniku a 65 vozů ostatních dopravců, nevyjelo 746 autobusů. Bez problémů fungovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Nemocnice měly plné stavy, pracovaly normálně jen deseti lékařům zajistila Městská policie dopravu do zaměstnání a další tři odvezla cyklorikša. Chci poděkovat Pražanům za to, jak potíže spojené s omezením dopravy zvládli. Velká část lidí přizpůsobila svůj denní program stávce, prohlásil toho dne ráno pražský primátor Bohuslav Svoboda. Zítra se samozřejmě město vrátí do normálu, ale kdybychom si něco z dneška vzali s sebou do všedního života, asi by to bylo pro Prahu i pro nás, kdo v ní žijeme, pěkné, řekl primátor. Cyklistický rekord Po pražských cyklostezkách projelo v ranní špičce v průměru sedmkrát víc cyklistů než jindy za celý den, v některých exponovaných trasách podle odhadu magistrátu až desetkrát víc. Sčítače rozmístěné po celé Praze krátce po 20. hodině hlásily 44 tisíc zaznamenaných cyklistů za den, a to v obou směrech. Podle serveru vytáhla v důsledku omezení provozu MHD kolo téměř třetina Pražanů. Z vystoupení B.D.S. Academy Foto: vin Pódiová vystoupení dětí z Prahy 2 se vydařila Ve středu 15. června se uskutečnila tradiční Pódiová vystoupení dětí z mateřských a základních škol a zařízení pro volný čas v Praze 2. Po celý den pak bylo náměstí Míru zaplněné dětmi i dospělými diváky, kteří se přišli podívat na hudební, taneční či dramatická vystoupení dětí. Na pódiu se vystřídalo více než 400 účinkujících dětí. Děti z mateřských škol zpívaly písničky z pohádek a z večerníčků, přednášely říkanky nebo tancovaly na dětské lidové písně. Žáci ze základních škol předvedli pásmo básní, instrumentální skladby, zazněly písně různých žánrů. Dívčí taneční skupina zaujala indickým tancem ve stylu Bollywoodu. Představit se přišly i děti navštěvující volnočasová zařízení v Praze 2, které divákům například zatančily street dance, latinsko-americké tance, velký úspěch sklidily také mažoretky. Skupina sportovně zaměřených chlapců z občanského sdružení Palaestra předvedla ukázky boxerské průpravy. Pódiová vystoupení uspořádal odbor školství a kultury ÚMČ Praha 2. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 7 - ČERVENEC Já mám v Praze tři domy, až je koupím, budou mý Známé rčení o peníze jde až v první řadě platí v případě, kdy se rozhoduje o prodeji majetku, dvojnásob. Radnici v Praze 2 zůstal k prodeji již jen omezený počet bytů. Jak dosáhnout při procesu alespoň zdání spravedlnosti? Ve světě je normální bydlet v nájmu, je ale obvyklé, že nájem je do 30 % příjmu nájemce. Z tohoto úhlu pohledu je naše společnost i po více než dvaceti letech tržního chování mírně zmatená. Při prodeji bytů vždy budou noví spokojení a nespokojení majitelé, stejně jako spokojení a nespokojení nájemníci. Podstatné je, aby trh s byty začal konečně fungovat. Pro červencovou diskusi jsme představitelům pěti politických stran, působících v Zastupitelstvu městské části Praha 2, položili otázku: Jak byste nastavili pravidla pro prodej obecních bytů nájemníkům? Názorovou pestrost můžete sledovat v následujících textech, na kterou stranu se přikloníte, to je jen na vás. ČSSD Antonín Setnička ODS Jiří Paluska Čtyřicet procent odkoupených bytů přeprodají jejich nájemníci hned první rok. Dalších třicet procent pak další rok atd. To není zlovolná pomluva, to je historická zkušenost z prodeje městských bytů v Praze 1. Mě tato čísla šokovala. Je tedy na čase, abychom bez obalu pojmenovali pravý důvod, proč nájemníci obecních bytů tolik usilují o jejich odkup. Není to touha bydlet ve svém v Praze 2, je to jen a pouze čistá touha po zisku. Tržní cena bytu v Praze 2 se pohybuje nad 50 tisíci korunami za metr 2. Kdyby se cena, za kterou bude městská část byty prodávat, pohybovala přibližně okolo poloviny této částky, darovala by Praha 2 každému, komu prodá byt, cca dva miliony korun. Za ty by mohl být opraven chodník nebo ráno ke škole postaven policista. To ale OSB nezajímá, 40 % z nich tu za rok po odkupu již nebude. Aby nedošlo k omylu, ČSSD nemá nic proti OSB Strana zelených Zelení se před volbami k hromadnému odprodeji bytů nájemníkům stavěli velmi skepticky. Nechtěli jsme prodávat nic. O nepotřebnosti obecního, tedy veřejného majetku máme značné pochyby. Podíl na trhu s byty je pro fungování obce důležitý, dnešních 16,5 % ze všech dvojkových bytů není příliš. Více světla přinese odborná studie, kterou Praha 2 nechává vypracovat u Sociologického ústavu. Vstup do koalice s ODS a ČSSD znamenal pro Zelené vytvoření takové vládnoucí konstelace, jež odmítne koncept zběsilé privatizace všeho veřejného, která bývá doprovázena známou ideologickou pohádkou o tom, jak je obec vždy špatný hospodář a že vše má být soukromé a nikdy jinak. Naopak, chtěli jsme, aby se koalice v této otázce chovala rozvážně a neprodala nic, co by mohlo jednou v budoucnu scházet. Pravidla musí být jednoduchá a srozumitelná. výdělku nebo zisku, ale o takový se musí například zaměstnanec nebo živnostník svou prací zasloužit. Čím se zasloužili nájemníci obecních bytů o to, že si nyní nárokují jejich odprodej za sníženou cenu? Postavili snad dům, ve kterém bydlí? Ne, to že v něm bydlí, je historická náhoda, a taková si zisk nezaslouží ani právně, ani morálně. Zkuste si například vy, kteří bydlíte u soukromých majitelů domů a platíte horentní nájmy (za které si pak tito majitelé najímají JUDr. Samkové a jim podobné, aby z vás dostali nájmy ještě vyšší), Prohlédněte si svého souseda. Zítra už tam nebude! nárokovat zlevněný prodej bytu, ve kterém bydlíte. Hodně štěstí. Je tragickým dědictvím doby komunismu, že mnozí z nás nerozlišují, co je vlastnictvím osobním a co obecním. Dnes již neplatí, že co je všech, to je moje! To neznamená, že odprodej bytů nakonec neproběhne, je ale namístě si uvědomit, že někteří na něm vydělají a jiní prodělají. Vydělají na něm pouze kupující, prodělají všichni ostatní. Michal Uhl Myslím, že současný návrh tyto podmínky splňuje. Domy s malometrážními byty a s obecními zájmy (např. školky) budou z prodeje vyřazeny. Upřednostňujeme prodej po bytech. To má zabránit tomu, aby nájemníkům nekoupil byt někdo cizí tzv. nad hlavou. Jedno opatření však v pravidlech chybí. Omezení pro samotné zastupitele. Bylo by špatně, kdyby ti, kteří bydlí v obecních bytech a mají vliv na formulování pravidel, si se značnou slevou (de facto veřejnou dotací z peněz nás všech) mohli koupit byt. Zastupitelé mají zastupovat veřejnost, a ne sebe. Cílem zastupitele je chránit zájmy občanů a po vzoru kapitánů lodí, kteří opouštějí potápějící se loď poslední, by se zastupitelé měli postavit do řady až nakonec. Proto budu za Zelené na zastupitelstvu navrhovat pozměňovací návrh, který umožní zastupitelům bydlícím v obecních bytech koupit tyto byty až po skončení jejich mandátu. Očekávám však, že zastupitelé budou mít tolik cti, že se do privatizace vůbec nezapojí. Zastupitelé mají zastupovat veřejnost, ne sebe. Daniel Kůta Jak byste nastavili pravidla pro prodej obecních bytů nájemníkům? Rozhodně tak, aby možnost koupit si svůj byt, domov, byla dána všem jejich oprávněným nájemníkům. Prodej by měl být prováděn po bytech za ceny dostupné běžným nájemníkům, jak o tom mimochodem hovoří stále platná koncepce Magistrátu hl. m. Prahy z roku 2004, s ponecháním či vydražením nebytových prostor. Proč? Aby bylo maximálně eliminováno, či lépe vyloučeno současné hospodaření s bytovým fondem. Je třeba eliminovat v našich podmínkách nenastavitelnou efektivní správu bytového fondu. Přes výkony správních firem mizí desítky, ne-li stovky milionů korun ročně v neobecních černých dírách. Musí se odstranit tato nepružná, neefektivní a nekontrolovatelná kolektivní správa, z níž se stala dojná kráva na úkor nejenom obecních nájemníků, ale potažmo i všech občanů naší Prahy 2. Aby odpadlo opětovné direktivní nařízení, kdo možnost dostane a kdo ne, z něhož čpí podezření, že kromě pár jiných jsou vybrány přesně ty domy, které jsou třeba a kde jsou vyšší zájmy maskovány neprůhledným a netransparentním výstupem z jakýchsi kritérií. Jak jinak si kromě jiného vysvětlit tuhé boje probíhající v posledním roce v dražbách o nájmy v některých domech, kde se vydražovalo několikanásobně dráže. Cena, nastavená nerozumně a pro většinu nájemníků Musí se odstranit nepružná, neefektivní a nekontrolovatelná kolektivní správa. nedostupně, povede buďto k ekonomickému kolapsu nájemníků nebo domů, který nevyhnutelně skončí nuceným přeprodejem. Byty a domy se tak mohou dostat k takovým skupinám lidí, kteří naruší současnou demografickou skladbu našich obyvatel se všemi důsledky. Adresná pomoc sociálně potřebným z části výnosů z prodeje je nesrovnatelně účelnější, než úpěnlivá snaha držet tisíce obsazených bytů, kde to při jejich správě ze všech stran crčí jak z děravého vědra, a čekat na pár bytů ročně, které budou přiděleny několika šťastlivcům z těchto potřebných. TOP 09 Stává se už tradicí, že se v místě a čase nemohu s Novinami Prahy 2 sejít. V momentě, kdy vyjde tento článek, bude již většinou koalice s největší pravděpodobností rozhodnuto. Ale zpět k tématu. Tady to už mám daleko snazší, protože se nemusím ohlížet na politické partnery a mohu vyjádřit svoje názory upřímně a v souladu s programem konzervativní politické strany TOP 09: Doporučujeme nabídnout k prodeji všechny bytové jednotky. Nejsem naivní a vím, že ne zdaleka všechny oprávněné osoby budou nabídku akceptovat. Tímto způsobem by selekce toho, co prodat, proběhla přirozeně bez vytváření seznamů, které budou vždy zpochybnitelné. Cena by měla být konstruována podle současného stavu trhu s byty, mělo by být přihlédnuto k lokalitě a stavu konkrétního bytu. Zde je potřeba důrazně připomenout, že dojde k prodeji občanům, kteří tvoří jen malou Prodej obecního majetku, označovaný mnohdy jako privatizace, je pro Občanskou demokratickou stranu jedním z nejobtížnějších komunálních politických témat. Důvodem je logický střet dvou pojetí vztahu k majetku, která jsou obě ODS vlastní, a přesto jsou v dosti příkrém rozporu. Občanská demokratická strana je jednak strana konzervativní, kdy dle některých členů má vztah k majetku, ať už vlastnímu či obecnímu, charakter téměř posvátný. Podle tohoto pojetí má majetek smysl prodávat jen v případě krajní nutnosti nebo naopak v případě dosažení významného ekonomického zisku. Podle této filozofie je majetkového vlastnictví nedotknutelné a ochrana vlastnických majetkových práv jednou z hlavních hodnot. Občanská demokratická strana ale také prosazuje velmi liberální přístup k ekonomickým vztahům ve společnosti. Zde má naopak své nezastupitelné místo proces privatizace, zejména proto, že kolektivní správa majetku je vždy provázena nízkým stupněm efektivity. Občanské ekonomické inciativy jsou velmi prosazovány, protože vytvářejí ten nejspolehlivější ekonomický motor, který je schopen posouvat každého jednotlivce, a tedy i celou společnost kupředu. V ODS na Praze 2 jsou zastoupeny oba tyto tábory a diskuse o budoucnosti obecního majetku na tomto fóru je téměř vždy střetem zmíněných názorových proudů. Přesto je třeba připomenout, že to byla právě a jedině ODS, která v uplynulých dvaceti letech fakticky zprivatizovala téměř 4500 původně obecních bytů. Převážná část prodeje pro- Prodávat chceme takový majetek, který Praha 2 vnímá jako nepotřebný. běhla v 90. letech minulého století a odpusťte mi, prosím, názor, že dnes se již nelze vracet do porevoluční situace, která tyto procesy vyvolala a výrazným způsobem ovlivnila jejich parametry. Tedy rozsah, formu a především cenu. Osobně se snažím pojem privatizace v dnešní ekonomické realitě již nepoužívat. Tato ekonomická disciplína měla svoji nezastupitelnou roli v procesu ekonomické transformace. Dnes je třeba se soustředit na procesy charakteristické pro stabilní ekonomické poměry. Jedním z nich je právě prodej takového obecního majetku, který Praha 2 vnímá jako nepotřebný. Je tudíž racionální takový majetek prodat za zcela standardních podmínek a získané finanční prostředky investovat tam, kde občanům Prahy 2 přinesou co největší prospěch a užitek. Těch záporů a otazníků mi v tuto chvíli přijde na akci takového významu příliš. Aleš Svoboda část obyvatel Prahy 2, a že z výnosu prodeje musí profitovat všichni občané Prahy 2. Pro stabilitu struktury obyvatel bychom si dovolili nabídnout dlouhodobé splátkové kalendáře. Postupné splácení by nastavilo příjmy rozložené v čase, a tím by došlo k výrazné eliminaci pokušení tyto nemalé finanční prostředky rychle projíst. Podporu sociálně potřebných by bylo daleko efektivnější a spravedlivější směřovat za osobou a ne za bytem. Koalice by se měla vyvarovat myšlenek na vytváření určitých sociálních ghett. Co dodat závěrem. Nejsem potěšen tím, že celý návrh výběru domů a následného procesu prodeje je v podstatě předložen bez širší diskuse. Zároveň však vidím, jak se v současném složení vládnoucí nesourodé koalice na radnici Prahy 2 střetávají naprosto odlišné názory na celou problematiku, a tudíž nějaké kvalitnější návrhy můžeme stěží očekávat. Ale přesto těch záporů a otazníků mi v tuto chvíli přijde na akci takového významu příliš. Foto: vin

4 4 ČÍSLO 7- ČERVENEC 2011 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Nuda v Praze se nekoná Jestliže z jakéhokoliv důvodu trávíte letní měsíce uprostřed města, není třeba věšet hlavu. Určitě budete mít co dělat. Prázdninové zvolnění pohybu obyvatel má své výhody a nebýt dopravních uzavírek, mohlo by tu být docela příjemně. Zvlášť když se necháte inspirovat poměrně pestrou nabídkou všemožných aktivit. Tak například výstavy, mnohé z nich přímo v plenéru, nebo letní festivaly, open air hudební produkce Divadelní prázdniny tradičně nemá Divadlo U Hasičů a do kina MAT se vyplatí zajít vzhledem k zajímavé dramaturgii kdykoliv. Přes léto určitě nepřeruší provoz stovky kavárniček a zahradních restaurací, a těm už dokáže odolat málokdo. Takže vzhůru do prázdninové Prahy a tady je pár tipů Novoměstský letní festival 2011 Krásná hudba v inspirativním prostředí pro příjemné letní večery takové je motto festivalu, který pod záštitou starosty Prahy 2 Jiřího Palusky vzniká v těchto dnech na Novoměstské radnici. Zahajovací koncert 28. června naznačil, kudy se nová hudební tradice bude ubírat. Večer nazvaný podle prvního hitu Irvina Berlina Alexander s Ragtime Band přinesl koncertní show plnou amerických evergreenů jako I Got Rythm, Sentimental Journey nebo Lady Be Good v podání swingového orchestru Blue Star. Perličkou zahajovacího koncertu byl křest piana, které se stává součástí vybavení Novoměstské radnice. Jako první jeho kvality vyzkoušel Ivo Kahánek, jeden z našich nejlepších mladých klavíristů (viz foto). Pro první ročník festivalu jsme spojili klasickou hudbu s jazzem, což je obvyklá kombinace, ale v příštích letech bychom se chtěli pustit do vážnějších experimentů, říká Michaela Kindlová, ředitelka Novoměstské radnice. Velký sál radnice je nyní navíc jedna z mála koncertních prostor v centru Prahy, která při kapacitě zhruba dvou stovek posluchačů disponuje mistrovským nástrojem. Křest nového koncertního piana Foto: vin Věřím, že se festival stane součástí pražské letní nabídky. Že nebude jen záležitostí městské části, ale oblíbí si ho všichni Pražané, podotýká ředitelka této kulturní instituce. Novoměstský letní festival má oslovit nejen pravidelné posluchače klasické a jazzové hudby, ale i běžného návštěvníka se zájmem o kvalitní a nekomerční kulturu. Jeho ambicí je stát se alternativou komerčních turistických koncertů a důstojnou prezentací komorní hudby v podání českých interpretů. Novoměstský letní festival vzniká jako první pravidelná hudební akce v prostředí Novoměstské radnice s cílem oživení těchto ojedinělých historických prostor a jejich využití pro umělecké produkce. Text: len, foto: vin PROGRAM NOVOMĚSTSKÉHO LETNÍHO FESTIVALU Jazzové inspirace u českých skladatelů klasiky Bach, Martinů, Beethoven, Kapustin aj. Tomáš Jamník violoncello, Ivo Kahánek klavír Just about love Baroko & Jazz Jedinečný crossover barokních a jazzových standardů Monika Knoblochová cembalo, Najpok jazzové piano, Taras Voloshchuk kontrabas Zcela netradičně jazz a varhany Ojedinělá kombinace jazzu a zvuku klasických varhan Jiřina Dvořáková-Marešová varhanní pozitiv, Markéta Cukrová alt Jazzové dialogy pro dvě piana Genialita klasické hudby v dialogu s hravostí a improvizací jazzu Pavla Schönová, Emil Viklický klavír Festivalové koncerty se konají ve Velkém sále Novoměstské radnice a začínají ve 20:00. Lístky jsou k dispozici v síti Ticketpro a v pokladně Novoměstské radnice. Cvičíme s Dvojkou i o prázdninách KONDIČNÍ CVIČENÍ Pro maminky s hlídáním dětí. Cvičení, při kterém se maminky dostanou postupně do formy. Víceúčelové hřiště U Vodárny, 12. a 26. července, 9. a 23. srpna, 10:00 10:50. VITAL PROGRAM Vhodný pro všechny, kteří s pohybem začínají nebo mají lehká zdravotní omezení. Vhodné pro seniory. Havlíčkovy sady, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 10:00 10:50. IN-LINE BRUSLENÍ Pro rodiče s dětmi, zábavná výuka in-line bruslení vedená zkušenými instruktory. Na výuku je třeba si přinést vlastní vybavení, ochranná helma je podmínkou. Na místě je k dispozici několik párů bruslí k zapůjčení. Folimanka, 14. a 28. července, 11. a 25. srpna, 14:00 14:50. Všechna cvičení i výuka probíhají na vlastní zodpovědnost účastníků. Wintonovy vlaky na Královské akropoli Najít si čas na vycházku po Vyšehradu stojí za to kdykoliv během roku, natož teď v létě. Jednak by člověk jen pár minut od centra sotva hledal místo, kde se jakoby mávnutím proutku ocitne v úplně jiném světě, a pak, je toho tady k vidění, pobavení i poučení dost. Vyšehrad už dávno není jen pietním místem české historie. Podařilo se tu vytvořit zázemí pro nejrůznější kulturní aktivity a některé z nich už tady mají domovskou scénu. Za povšimnutí stojí nápaditý výstavní program zdejší galerie, divadelní produkce (nejen) ve Starém purkrabství, hudební festival Vyšehraní či populární VyšeHrátky. Nehledě na další projekty, které se střídají jeden za druhým Naprostým unikátem je současná exteriérová expozice snímků a dokumentů o životě dětí, které zachránil před plynovými komorami Sir Nicolas Winton. Velkoformátové fotografie jsou až do konce července vystaveny v parku před Starým purkrabstvím na sedmadvaceti mobilních, v noci osvětlených panelech. Autorem expozice je režisér a kameraman Jaroslav Brabec. Až do poloviny července můžeme ochutnat atmosféru Vídně nebo Londýna, aniž bychom byli nuceni opustit hranice domovské městské části. Duch obou měst ovládl na několik týdnů náměstí Míru a Tylovo náměstí. V podobné situaci jsou i další místa českého hlavního města. Velkoformátové fotografie evropských metropolí z dílny Jiřího Turka zdobí vybraná veřejná prostranství Prahy v rámci ojedinělého projektu Leica Gallery Prague CityLAB. Jsou v ulicích, parcích, na náměstích a na nábřežích Snahou fotografa Jiřího Turka bylo vybrat pro exponáty místa, která by byla fotografovaným městům nějak blízká. A tak se na Kampě můžeme zčistajasna Výstava Wintonovy vlaky / Winton s Trains Exhibition byla 23. května 2011 zahájena u nás na Vyšehradě a zároveň na londýnském nádraží Liverpool Street Station tam se vernisáže zúčastnil Sir Nicholas Winton osobně. Navazuje na úspěšný projekt Winton Train 2009 a z Prahy poputuje do Berlína a dalších německých měst, poté do Izraele, na Nový Zéland a do USA. Výstava po letech mapuje emocionálně i fakticky mimořádnou cestu Wintonova vlaku. Obrazové dokumenty a fotografie provázejí vysvětlující texty. Na dobových fotografiích jsou zachyceny tváře dětí, jejich cestovní pasy a víza, záběry Nicholase Wintona s dětmi při odjezdech vlaků v roce 1939, dokumenty o koncentračních táborech (např. Auschwitz-Birkenau) a o neúnosných podmínkách, ve kterých tam děti přežívaly. Expozice přináší i svědectví o současném životě Wintonových dětí, které se usadily a žijí v České republice. Nabízí fotografie z návštěv v jejich domovech, jejich současné portréty, přibližuje život jejich rodin. Zachycena jsou i emotivní setkání se Sirem Nicholasem Wintonem v Londýně a pohled do jeho současného domova v Maidenheadu. Část výstavy tvoří připomínky etnických, rasových a nacionalistických konfliktů, témat stále živých., zdroj: MHMP Léto ve španělském kulturním středisku Mezi kostelem sv. Štěpána a stejnojmennou věží, v ulici Na Rybníčku 6, sídlí pražská pobočka španělského kulturního a vzdělávacího centra, Institutu Cervantes. Po celý rok se tu něco děje pořádají se výstavy a besedy, promítají filmy, jezdí sem zajímavé osobnosti, slaví se Den španělštiny a podobně. Teď v létě si sem můžete zajít například na retrospektivní výstavu španělského fotoreportéra Jordiho Socíase. Jeho cyklus Maremagnum zachycuje na osmi desítkách fotografií okamžiky španělského přechodu k demokracii, obrázky se snovými situacemi a panoramata měst. Pozoruhodný je i jeho soubor portrétů, představující Socíasův pohled na klíčové postavy španělské a evropské kultury uplynulých čtyřiceti let. Výstava je pro veřejnost otevřena od konce června až do 10. září, ve všední Herečka Penélope Cruz Španělský spisovatel Juan Marsé Foto: Jordi Socías dny od 10:00 do 18:00 a v sobotu od 10:00 do 14:00. Jordi Socías (Barcelona, 1945) je významnou osobností současné španěl- Foto: Jordi Socías ské fotožurnalistiky. Jeho styl ovlivnil několik generací reportérů. Od 70. let minulého století spolupracoval s nejvýznamnějšími španělskými časopisy a deníky. Přes léto je v Institutu Cervantes také otevřena knihovna, nesoucí jméno mexického nositele Nobelovy ceny za literaturu Carlose Fuentese. Letní otvírací doba (od července do září) umožňuje všem zájemcům o španělskou a latinoamerickou literaturu návštěvu v pondělí a v pátek od 9:30 do 14:00, v úterý a ve čtvrtek od 9:30 do 19:00 s polední přestávkou a ve středu od 12:30 do 19:00. Knihovna byla otevřena 17. ledna 2006 a je pojata jako informační, dokumentační a referenční centrum specializované na jazyky a kulturu Španělska a zemí, v nichž je španělština úředním jazykem. V jejím fondu je neuvěřitelných 20 tisíc volně dostupných svazků na různých nosičích a různých žánrů, mezi něž se řadí i dokumenty v katalánštině, galicijštině, baskičtině a češtině. len Evropské metropole v ulicích Prahy ocitnout v Benátkách, na Starém Městě zase v srdci Paříže. Jinde na území Prahy 1 narazíme na Řím, Florencii, Lisabon, Hamburk, Barcelonu nebo Krakov. Asi nebude velkým překvapením, že k setkání s Berlínem může dojít na Žižkově, zatímco Petrohrad našel své zázemí v Praze 4. Amsterodamu to podle Jiřího Turka nejlépe sluší v Praze 7. Jiří Turek je jedním z fotografů, které zastupuje Leica Gallery Prague. Portrétoval např. Davida Bowieho, Luciana Pavarottiho, Rolling Stones, Stinga a další známé osobnosti.

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 7 - ČERVENEC Připravte své děti na bezpečné prázdniny Máme tady opět léto, prázdniny, dovolené. Část tohoto období prožijí školáci spolu s rodiči, prarodiči a na táborech. Jak ale připravit své potomky na situace, kdy se budou muset o sebe postarat sami? Vysvětlete jim, ať nikdy nezapomínají na svoje bezpečí. Sami si dostatečně uvědomte rizika, kterým může být dítě vystaveno, a společně s ním si projděte několik našich dobře myšlených rad: Když už musíte dítě nechat doma samotné, je třeba je poučit Když zazvoní u dveří cizí člověk, nikdy neotvírej. Řekni, že táta nebo máma spí, ale nikdy neotvírej S nikým cizím se nebav po telefonu, neříkej mu svoje jméno, kde bydlíš a že jsi doma sám. To samé dodržuj i na internetu Když budeš chtít někam odejít z bytu, vždycky to zavolej rodičům, od toho máš mobilní telefon. Rodiče musí vždy vědět, kde a s kým si hraješ Nauč se důležitá telefonní čísla, abys uměl zavolat hasiče, sanitku a policii Když se dostaneš do potíží, vyhledej rychle někoho důvěryhodného a řekni si o pomoc policistu, strážníka, prodavačku v obchodě. Bezpečné letní koupání Nejsi-li dobrý plavec, používej vestu, rukávy nebo kruh. Nebudeš sice příliš in, ale neutopíš se Nikdy neplav daleko od břehu a do velké hloubky. Mohou ti nečekaně dojít síly a nestačíš si přivolat pomoc Nikdy neskákej do neznámé vody. V tom místě může být malá hloubka nebo kameny na dně a hrozí ti nebezpečí vážného úrazu Nikdy neplav v blízkosti plavidel nebo v plavební dráze Pokud se někdo topí, co nejrychleji přivolej pomoc dospělých, záchranářů nebo plavčíků. Zásady bezpečného kontaktu se zvířaty Když potkáš na ulici cizího velkého psa bez náhubku, zachovej klid, zůstaň pokojně stát a nedělej prudké pohyby. Nedej najevo strach, protože pes ho vycítí a může zaútočit Snaž se dostat za plot, do domu, kamkoliv, kam pes nedosáhne. Nespěchej ale přitom a nepanikař Kdyby tě pes kousnul, vyhledej rychle lékaře, zavolej si sanitku. Psa si dobře zapamatuj, jak vypadal a kam utíkal, aby se mohl snáze najít majitel a zjistit, zda je pes očkovaný proti vzteklině. Bezpečné výlety Při procházkách a výletech dávej pozor na pohyb v neznámém terénu, hlavně za špatného počasí Nešplhej po skalách, nesnaž se prozkoumat prázdnou štolu, jeskyni, hrozí ti vážné nebezpečí Během bouřky nevycházej zbytečně ven, když už jsi venku, schovej se před bleskem v hustém lese nebo v nízkém porostu. Nikdy se neschovávej pod vysoký osamělý strom. Blesk přitahuje kovové předměty, takže si nestoupej pod stožár nebo ke kovovým předmětům Při bouřce nepoužívej mobilní telefon ani MP3 přehrávač Nikdy sám nerozdělávej otevřený oheň v přírodě Nikdy nenechej ani malý ohníček bez dozoru Opustit místo, kde byl oheň, můžeš až poté, co ohniště důkladně uhasíš. Městská policie hl. m. Prahy, odd. komunikace s veřejností Prázdninový provoz školních hřišť pro veřejnost 2011 ZŠ Botičská Kladská Legerova Resslova Sázavská Pondělí 10:00 18:00 10:00 17:00 10:00 17:00 12:00 19:00 10:00 18:00 Úterý 10:00 18:00 10:00 17:00 10:00 17:00 12:00 19:00 10:00 18:00 Středa 10:00 18:00 10:00 17:00 10:00 17:00 12:00 19:00 10:00 18:00 Čtvrtek 10:00 18:00 10:00 17:00 10:00 17:00 12:00 19:00 10:00 18:00 Pátek 10:00 18:00 10:00 17:00 10:00 17:00 12:00 19:00 10:00 18:00 Sobota 10:00 18:00 10:00 18:00 10:00 17:00 12:00 19:00 10:00 18:00 Neděle 10:00 18:00 10:00 18:00 10:00 17:00 12:00 18:00 10:00 18:00 ZŠ Botičská: v provozu po celé prázdniny ZŠ Kladská: kromě , rekonstrukce hřiště ZŠ Sázavská: kromě , údržba ve vnitrobloku ZŠ Resslova: kromě a ZŠ Legerova: kromě Prázdninové tramvajové výluky v Praze Opravy tramvajových tratí v Podolí, Braníku, Modřanech, na Masarykově a Smetanově nábřeží a v Podbabě ovlivní prázdninový provoz tramvajové sítě. Od 1. července jezdí linky následovně: Úseky bez provozu tramvají 1) Výtoň Nádraží Braník Sídliště Modřany 2) Jiráskovo náměstí Národní divadlo Staroměstská Čechův most 3) Vítězné náměstí Podbaba Změny vedení tramvajových linek 2 Linka je po dobu výluky Vítězné náměstí Podbaba zrušena. 3 Linka je zkrácena o úsek Výtoň Sídliště Modřany a v oblasti Výtoně ukončena jednosměrným objezdem přes zastávky Karlovo náměstí > Moráň > Botanická zahrada > Albertov > Výtoň > Palackého náměstí > Karlovo náměstí. 8 Linka je ze zastávky Hradčanská odkloněna přes zastávky Brusnice a Pohořelec do zastávky Malovanka. 17 Linka je zkrácena o úsek Výtoň Sídliště Modřany a v úseku Strossmayerovo náměstí Lazarská odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky a Václavské náměstí. V úseku Lazarská Výtoň je linka vedena jednosměrně přes zastávky Myslíkova > Jiráskovo náměstí > Palackého náměstí > Výtoň > Albertov > Botanická zahrada > Karlovo náměstí. 18 Linka je v úseku Národní divadlo Malostranská odkloněna přes zastávky Újezd a Malostranské náměstí. 21 Linka je po dobu výluky Výtoň Sídliště Modřany zrušena. 52 Linka je ze zastávky Výtoň odkloněna přes zastávky Albertov a Svatoplukova do zastávky Otakarova. 53 Linka je v úseku Národní divadlo Čechův most odkloněna přes zastávky Újezd, Malostranské náměstí a Malostranská. Pro linky 3, 6, 17, 18, 22 a noční linky se zřizuje druhá zastávka Karlovo náměstí ve směru Lazarská. Pro linky 3, 7, 17 a 52 se zřizuje druhá zastávka Výtoň ve Svobodově ulici. Náhradní doprava X-3 Výtoň Dvorce Nádraží Braník Sídliště Modřany (v nepřetržitém provozu celotýdenně) X-21 Výtoň Dvorce Nádraží Braník (v provozu celotýdenně cca do 20:00) GALASOVY CYKLOJÍZDY: Také o prázdninách si můžete vyrazit na projížďku po Praze a okolí za doprovodu zkušeného cykloprůvodce Vládi Galase. Sraz účastníků jeho cyklojízd je vždy v 10:00 v parku Na Folimance pod Nuselským mostem. Většinou se vyjíždí směrem Výtoň a Braník a pak po okrajových částech Prahy a po stezkách, o kterých jste možná neměli ani tušení. To vše bývá spojeno s koupáním a občerstvením na několika příjemných zastávkách. O prázdninách se jede 7. a 30. července a v srpnu 4. a 20. Přesné trasy cyklojízd a další informace najdete na borec.cz. len Letní scéna na Vyšehradě nezahálí V průběhu července lze využít lákavé nabídky vyšehradské Letní scény. Hned od neděle do úterý uvolní náladu komedie Prší. Hrají Jana Krausová, Karel a Marian Rodenovi. Po nich se od středy do pětkrát za sebou v rozverných rozhovorech představí oblíbení slovenští herci Milan Lasica a Milan Kňažko v pořadu Na fašírky mi nesahaj. V pondělí předvede ve férii O lásce aneb Parle moi d amour humorné a lehce drastické komorní záležitosti páru středního věku znovu herecký pár Karel Roden a Jana Krausová. I tento pořad se opakuje, a to do čtvrtka V sobotu přeruší divadelní šňůru koncert slovenské herečky a zpěvačky Szidi Tobias. Na ni opět naváže divadlo, a to tragikomedie Vše o mužích ( ) o tom, jak to dopadá, když se hormony smíchají s city. Hrají Maroš Kramár, Filip Blažek a další. V pondělí se na scéně na tři dny opět objeví komedie Prší. Ve čtvrtek 28. a v pátek vystoupí se svým pořadem Vrátíš se ke mně po kolenou Iva Janžurová. Ženy dostanou ztřeštěný návod, jak odhalit skrývaná tajemství manželů, a muži, jakých chyb se vyvarovat, aby jejich manželství zůstala i nadále úsměvná. Divadelní scénu uzavře Zdravý nemocný, kde si opět zahrají Jana Krausová a Karel Roden. Všechny pořady začínají ve 20:00 hodin. Purkrabství v letních měsících nemá program. tom Prázdniny s Domem dětí a mládeže Ani během prázdnin nebude v Domě dětí a mládeže Praha 2 o zajímavé aktivity nouze. V červenci a srpnu dům organizuje sedmnáct pobytových a deset příměstských táborů ty jsou určeny pro děti, které se nechtějí doma samy nudit, ale ještě se bojí jet na klasický tábor daleko od rodičů. Poslední volná místa zbývají na příměstském táboru Stanice techniků Vyšehrad, který se koná od do Více informací o tomto výtvarně zaměřeném táboru je možné získat na tel.: nebo na V srpnu bude také v provozu Volnočasový klub Vyšehrad ve Vratislavově ulici 15, který provozuje Stanice techniků Vyšehrad. Klub bude otevřen od pondělí do pátku od 12:00 do 18:00 a je pro příchozí zdarma. K dispozici je internet, billiard, fotbálek a deskové hry. Více informací na tel.: hav JAKO LILIE POLNÍ: Pod tímto poetickým názvem se skrývá výstava obrazů Elišky Jakubíkové. Kdykoliv během prázdnin se na ně můžete zajít podívat do čerstvě opraveného Výstavního sálu Emauzského opatství. Na výstavě je představen soubor rozměrných abstraktních obrazů z poslední doby doplněných o obraz Job z roku 1995 a obrazy květin. Otevřena je do 3. září, denně kromě neděle od 11:00 do 17:00. Ve stejnou dobu se po celé léto nabízí možnost prohlídky ostatních prostor Emauzského kláštera. red Plody léta na farmářském tržišti Ani o prázdninách nepřijdou Pražané o možnost nákupu čerstvé zeleniny a ovoce a dalších produktů, za kterými si zvykli chodit na farmářské trhy. A protože tady platí, že se prodává vždy zboží sezonní, můžeme se v červenci těšit na lesní i zahradní plody léta, jako je angrešt, rybíz, borůvky, maliny, ostružiny či lesní jahody. Přijedou také ovocnáři s broskvemi, meruňkami, letními hruškami a jablky, švestkami, dozrávat budou poslední třešně a višně. Milovníci zeleniny se mohou těšit na pokračující sklizeň brokolice, cibule, cuket, fazolek, hrášku, kedluben, květáku, mrkve, okurek, rajčat, salátů, zelí. Nově se objeví papriky, kapusty, červená řepa a patizony. Samozřejmě tu nebude chybět obvyklá nabídka masných, uzenářských a pekařských výrobků ani sýrů a mléčných produktů. V Praze 2 máme nejblíže na tržiště na Náplavce, kde je otevřeno každou sobotu od 8:00 do 14:00. red

6 6 ČÍSLO 7- ČERVENEC 2011 Město a lidé Noviny Prahy 2 Dvojka pro seniory Vážení a milí členové klubu, jsem moc ráda, že i tento měsíc se vám do ruky dostaly naše noviny. Na této stránce vám pravidelně přinášíme aktuální informace o aktivitách určených speciálně pro vás. Vzhledem k tomu, že prázdninový provoz platí nejen pro školy, je nabídka poněkud omezenější. Informace o provozu jednotlivých sdružení a klubů najdete na této stránce. Po prázdninách se můžete těšit jak na oblíbené plavání, tak i na počítačové kurzy. Stále však platí nabídka na cvičení v parku, informace o termínech konání najdete na str. 4. Na jih Moravy se vypravíme 19. nebo 20. července v rámci Výletu pro seniory. Podrobnější informace naleznete též na nástěnkách v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 na náměstí Míru 20. Přeji vám všem krásně prožitý červenec. Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 ŠKOLÁCI MEZI SENIORY: Děti ze Základní školy Jana Masaryka přišly potěšit svým vystoupením babičky a dědečky do Centra sociálních služeb Praha 2 domova pro seniory v ulici Jana Masaryka. Prvňáčci zahráli dvě pohádky, ostatní děti zazpívaly své oblíbené písničky a zarecitovaly básničky. Babičkám a dědečkům přinesly čerstvě upečený dort a drobné dárky. Pro obě strany to bylo určitě příjemně prožité odpoledne. Text a foto: bkv Klub aktivního stáří CSS Praha 2, Záhřebská 15 Otevřeno každé pondělí až pátek od 10:00 do 17:00, tel.: Klub je uzavřen od 4. do 8. července. PROGRAM NA ČERVENEC PRAVIDELNÉ AKTIVITY KAŽDÝ TÝDEN VE STEJNOU DOBU Pondělí 10:00 17:00 Volný program pro milovníky karetních her, ručních prací, povídání u kafíčka atd. Úterý 13:00 17:00 Odpoledne pro milovníky šachů Středa 7:30 8:30 Hatha joga ( odpadá) 10:00 14:00 Volný program pro milovníky karetních her, ručních prací, povídání u kafíčka atd. Čtvrtek 10:00 11:00 Angličtina pro začátečníky 13:00 17:00 Odpoledne pro milovníky šachů Pátek 10:00 17:00 Volný program pro milovníky karetních her, ručních prací, povídání u kafíčka atd. PROGRAM PRO RADOST :00 11:00 Kazachstán: země tradice :00 11:00 Přednáška o zdraví Život bez rakoviny :00 Biograf na přání :00 15:00 Rukodělná dílna Veselé háčkování :00 Společné vaření a konzumace s profesionálním kuchařem :30 15:30 Ochutnávka hry v pétanque Nekonečný příběh ukrytý v lemniskátě Matematicky vyjádřeno je Bernoulliova lemniskáta rovinná křivka, která je speciálním případem Cassiniho křivky. Jacob Bernoulli ji popsal v roce Všichni ji známe ze školy v podobě ležaté osmičky, symbolizující nekonečno. Právě tajemný a neomezený význam tohoto symbolu vedl Radku Michálkovou k založení obecně prospěšné společnosti Lemniskáta život bez bariér, aby se mohla věnovat terapeutické činnosti spojené s tělesně a mentálně postiženými lidmi. Nezisková společnost Lemniskáta v úterý 14. června slavnostně otevřela v Balbínově ulici 6 chráněnou dílnu. Pod záštitou městské části Praha 2, která na své náklady prostory zrekonstruovala, nabízí handicapovaným lidem pracovní příležitost. Výrobní program tvoří papírenské výrobky, v tuto chvíli školní sešity pro waldorfské školy. Naše dílna jde cestou dvoustupňové vnitřní organizace, abychom mohli pracovat s klienty s různým rozsahem postižení. Specifickým znakem Lemniskáty je právě tato dvoustupňovost, která byla nastavena již od začátku projektu. Cílem je ale vytvoření jednoho společenství, které bude navzájem provázáno těsnou spoluprací a společným životem, říká ředitelka Lemniskáty Radka Michálková. Text a foto: tom Slavnostní otevření Lemniskáty v Balbínce moderoval populární herec J. Dušek. Nenechala si ho ujít ani radní Kateřina Jechová. VÝLETY REZERVACE Rezervační lístky (čísla sedadel) na jednotlivé výlety se budou vydávat, tak jako dosud, ve čtvrtek po prvním pondělí v měsíci, kdy vycházejí Noviny Prahy 2, a to již od 7:30 do 8:30 v Informačním koutku pro seniory. Upozorňujeme zájemce, že vstup do budovy před 7:30 není možný! Nelze také telefonicky žádat o přednostní rezervaci z důvodu časové zaneprázdněnosti, např. návštěvy lékaře. Registraci a zaplacení výletu uskutečníte v ten samý den mezi 13:00 a 16:00 na stejném místě. Děkujeme za pochopení. INFORMAČNÍ KOUTEK PRO SENIORY Z důvodu dovolené bude od do Infokoutek v přízemí budovy ÚMČ uzavřen, přihlášky do klubu Dvojka pro seniory a přihlášky na počítačový kurz odevzdávejte vyplněné v Informační kanceláři. Oba formuláře najdete v poličkách Informačního koutku pro seniory. Členské karty budou připraveny k vyzvednutí od 9:30 do 11:30. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SENIOR FITNES V červenci se necvičí, začíná se v úterý v 10:00 v Balbínově ulici 6 v prostorách BUGIFIT centra a pak se pokračuje pravidelně každé úterý. NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Prostory v Trojické ulici č. 1 budou v provozu opět v září. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AKORD O prázdninách bude mít sdružení omezený provoz, běžný začne po prázdninách. DVOJKA PRO SENIORY NOVÍ PARTNEŘI KLUBU Pokud máte ve svém okolí v Praze 2 oblíbenou prodejnu nebo služby, můžete nám tuto informaci předat a my podnikatele oslovíme a partnerství jim nabídneme. Členské karty v těchto provozovnách předkládejte již při objednávání. Kontaktní údaje na nové Partnery jsou vyvěšovány na nástěnku v přízemí úřadu a zveřejňovány na internetových stránkách v sekci klubu Dvojka pro seniory. Pomoc seniorům Pražské centrum Maltézské pomoci realizuje projekty osobní asistence a dobrovolnický projekt adopce seniorů. V tomto směru spolupracuje také s městskou částí Praha 2. V rámci projektu Sociální aktivizace seniorů neboli Adopce seniorů a vzájemné spolupráce posílá dobrovolníky do Domu s pečovatelskou službou v Máchově ulici 14 a do Domova seniorů Jana Masaryka 34, zřizovaných Centrem sociální pomoci Praha 2. Cílem je, aby měl každý senior v zařízeních Prahy 2 svého dobrovolníka, který ho bude navštěvovat a trávit s ním volný čas a zastane tak v jeho životě důležitou roli. Dobrovolnický projekt není časově náročná aktivita, stačí najít si jednou týdně dvě hodiny čas a zajít za svým seniorem popovídat si, jít na procházku apod. Jde o záslužnou a obohacující činnost, která pomáhá zlepšovat kvalitu života starým osamělým lidem. Více na red Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte Milí čtenáři, dovolujeme si všem fotografům připomenout, že prázdniny v Praze nabízejí řadu zajímavých témat, která stojí za zaznamenání ať už jsou to všemožné venkovní aktivity nebo letní kolorit města, který má svůj neopakovatelný půvab. Uprostřed léta nemůže být nic inspirativnějšího, než právě toto roční období v jeho nejrůznějších podobách. Těšíme se na vaše snímky na téma OBRÁZKY Z LETNÍ PRAHY. Čas máte po celé léto, hodnotit budeme až koncem prázdnin a vy můžete posílat své fotografie do 24. srpna. K dispozici je vám redakční A nezapomeňte uvést svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli poslat případnou výhru. Všechno si mohla vyzkoušet Jednou z praktikantek, které v humanitním odboru ÚMČ Praha 2 získávaly pracovní zkušenosti, byla také Martina Pospíšilová. Pochází ze severovýchodních Čech a v Praze studuje Evangelickou akademii, vyšší odbornou školu. Po zvládnutí všech zkoušek a absolutoria bude sociální pracovnicí. Proč praktikovala v Praze 2? Z prostého důvodu: Ptala jsem se na více místech, a tady bylo volno, říká Martina. Ostatně z internátu Jedličkova ústavu, kde bydlí, to neměla na náměstí Míru až tak daleko. Praxe to byla podle jejích slov zajímavá. Počítala se vlastně na hodiny. Bylo jich 300, což dohromady dělá asi tři měsíce. Nad otázkou, co jí přinesla, dlouho nepřemýšlela: Zajímala jsem se, o čem ta práce je a co všechno má umět a znát sociální pracovník, komu se má pomáhat. Ráda pracuji se seniory, s rodinami, se zdravotně a jinak handicapovanými lidmi. Nově získané poznatky se jí budou moc hodit využije je při přípravě své absolventské práce. Pracovalo se mi tady velice dobře, dodala. Ke všemu, co bylo možné, mne pustili, mohla jsem si to vyzkoušet. Mohla jsem také chodit na šetření, k soudu... Městská část Praha 2 se snaží handicapovaným spoluobčanům vycházet co nejvíce vstříc: v celé radniční budově na náměstí Míru byl například v únoru 2010 instalován informační a naváděcí systém Dinasys pro orientaci nevidomých a lidí s vadami zraku. Velmi mne těší, že radnice odstraňuje bariéry nejen ty technické, stavební, prostorové, ale i ty, které někdy vznikají ze vzájemného nepochopení, říká k tomu Kateřina Jechová, členka rady pro oblast sociální, zdravotnictví a bytové politiky a dodává: Propojení světa lidí zdravých a nějakým způsobem znevýhodněných je v moderní společnosti přirozené a žádoucí. Zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem podporuji a věřím, že jim na radnici umožníme nejenom studijní praxi, ale i stabilní pracovní místa. Text a foto: van

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 7 - ČERVENEC Narodil jste se na dvojce, ale mládí jste z velké části prožil s rodiči v zahraničí. Pojí se vám některá místa s kamarády z dětství? Byl jsem sice střídavě v Praze a ve světě, ale kus pražského dětství si docela hýčkám. Dva roky ve Vršovicích, hned u Bohemky, a pak pár let v Holešovicích, u Juldy Fuldy. To už byla doba, kdy jsem žil fotbalem, který jsem chodil hrát do Libně. Kousek za Hrabalův Automat Svět, na Meteor. Žijí mezi námi Praha 2 má i Český rozhlas. Jak vzpomínáte na práci v dabingu? V rozhlase jsem pracoval poměrně často a téměř vždy to byla setkání s veličinami. Ať už s herci nebo režiséry. Jen namátkou, pánové Horčička, Weinlich či Melčák mně jako mladému herci dali skutečně mnoho. V dabingu jsem měl také štěstí na pár krásných rolí ve filmu. V dobách mých začátků se dělal podstatně pomaleji než dnes. Nejdřív byla projekce, pak jsme dostali dialogové listiny a pak se teprve šlo natáčet. Příklad? Třeba Smrt obchodního cestujícího. Dustin Hoffman ve skvělém podání Ladislava Mrkvičky. Měl jsem tu čest mu dělat syna. V Divadle na Vinohradech šéfujete, hrajete i režírujete. Mám dojem, že si ve svém životě plníte sny patří do nich i práce v tomto divadle? Tu práci mám hodně rád, to ano. Jen nevím, jestli si někdo může sám plnit sny. To by bylo trochu pyšné. Je k tomu potřeba hodně pracovat, stále se učit, mít kolem sebe správné lidi, umět čelit zlobě. A také to chce trochu štěstí. Navíc má ta nádherná budova Martin Stropnický Divadlo na Vinohradech patří k těm, která si na nezájem obecenstva rozhodně stěžovat nemohou. Svůj podíl na tom má jistě i jeho umělecký šéf Martin Stropnický. Narodil jsem se na Karlově. Alespoň maminka to tvrdí, směje se oblíbený herec. svého genia loci. Je šest hodin večer, vše je připraveno na představení. Stoupněte si na jeviště a podívejte se před sebe. Hned vám to bude jasné. Nově dáváte Cyrana chystáte něco dalšího? Vrcholí přípravy na příští sezónu, tedy podzim tohoto roku a půl roku příštího. Celkem sedm premiér. Chystáme se pečlivě, protože bitva o kvalitu a o diváka je neúprosná. Máte to z divadla domů pěkný kousek a možná raději odpočíváte někde v přírodě. Jak vnímáte historickou část Prahy? Praha za posledních dvacet let zaznamenala vítězství i prohry. Obojí je dostatečně známé. Uvítal bych celkově menší důraz na okamžitý zisk, více vzletu, velkorysosti, fantazie, dlouhodobější vize. Všimněte si dominant, jimiž se pyšnila města za první republiky gymnázium, budova soudu, radnice, divadlo, muzeum, park, ale i třeba hřbitov. To byly vizitky významu města. Můžete dobře srovnávat, možná se dá říct od Ankary po Vatikán. Stýská se vám někdy po životě tam jinde? Nejsem člověk, který si stýská. Měl jsem štěstí, že jsem mohl poznat krásná i obyčejná města, ale štěstí mám i teď. Jsem doma v Praze a Praha nepochybně patří mezi nejkrásnější na světě. Krásu je hrozně těžké stvořit, ale velice snadno podléhá zkáze. Je křehká, nedá se spočítat, nevyjádříte ji žádným auditem. Pečovat o Prahu pokládám za společný závazek nás všech. Text: ep, foto: Miloš Schmiedberger Jiné v ulicích Prahy 2 Druhým rokem hostila Praha 2 klauzurní práce adeptů umění, studujících v jednom ze sochařských ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením Krištofa Kintery. Mladé umělkyně a umělci vytvářeli interakce s okolím na Karlově náměstí, Karlovském předmostí Nuselského mostu, v zahradě Ztracenka i na Albertově. Naši městskou část tyto aktivity přibližují nejen k Praze 6, která je v tomto směru velmi přičinlivá, ale hlavně k jiným metropolím, kde není žádnou vzácností setkávání se s uměním ve veřejném prostoru. Sbližování má však i svůj rub. Nesnášenlivou reakci některých jedinců, kteří nezaregistrovali odstranění totalitního příkrovu, svírajícího Prahu od jara 1939 do zimy Nedůvěra a nesnášenlivost k jinému se za dlouhých padesát let zavrtaly hluboko pod kůži. Tak se na radnici objevilo několik telefonátů, které se pohoršovaly například nad instalací na Karlově náměstí, již vidíte na fotografii. Dlužno říct, že v rámci klauzur se neobjevilo nic, co skutečně mohlo oprávněně dehonestovat něčí etické, náboženské či jiné přesvědčení spjaté s jeho osobnostní i společenskou integritou. Jen obyčejně ustrašená reakce z jiného. Ale v zájmu spravedlnosti řekněme, že s podobnou reakcí se setkávali v německém Münsteru při prvním ročníku slavné prezentace umění ve veřejném prostoru Skulpture Projekte Münster. I zde někteří hlasitě protestovali, co to stojí zrovna před jejich domem, aby v dalších ročnících naopak litovali, když zrovna před tím jejich domem nebyl žádný objekt umístěn. Rozlučme se slovy slavného liberálního ekonoma Ludwiga von Mises. Mezi lidmi, kteří se vehementně hlásí ke vzdělancům, najdeme mnoho pokrytců. Všemožně se předvádějí jako znalci a obdivovatelé minulosti a dávno zesnulých tvůrců, ale pro současného umělce, který o své uznání teprve bojuje, podobné pochopení nemají. Předstíraný obdiv ke starým mistrům je pro ně prostředkem ke znevažování a zesměšňování současných umělců, kteří se odchylují od tradičních kánonů a vytvářejí kánony vlastní. Ivo Slavík, o. s. Dvojka sobě Na počátku oslav bylo slovo Boží Čestný člen Vltavanu, arcibiskup pražský a primas český, Mons. Dominik Duka, celebroval v pátek 10. června večerní mši v kostele Nejsvětější Trojice v Trojické ulici. Zahájil tak oslavy 140. výročí založení nejstaršího spolku v Praze Vltavanu. Na slavnostní mši přijeli také Vltavané z bratrských spolků z Davle a Štěchovic. Malý kostelík byl zcela zaplněn. Mons. Duka promluvil o řece Vltavě, živitelce tehdejších řemesel, jako bylo vorařství, těžba a plavení dřeva, rybářství. Promluvil také o vzájemné lásce mezi lidmi a mezi spolky. O udělení čestného členství pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi rozhodla valná hromada Vltavanu v lednu. Listinu stvrzující čestné členství mu 2. března 2011 předala na Arcibiskupství pražském delegace vedená předsedou spolku Jaroslavem Červeným. Oslavy běžely od sobotního rána. Nejprve vyrazil v 7:30 od Podskalské celnice na Výtoni směrem k Vyšehradu průvod s doprovodem dechové hudby a probudil spáče ve Vratislavově, Hostivítově a Neklanově ulici. Poté přešel Svobodovu a pokračoval Vyšehradskou ulicí, Plaveckou došel do Podskalské a vrátil se k Celnici. U Celnice stále přibývali členové i členky v uniformách Vltavanu. V osm hodin a patnáct minut byla za zvuků státní hymny vztyčena před Celnicí státní vlajka a Vltavané se začali pomalu shromažďovat k hlavnímu pochodu. Kolem tří stovek Vltavanů z Prahy, z bratrských spolků Vltavanu z Davle, Štěchovic a Purkarce a dalších hostů (Baráčníci, Dělnická Beseda Havlíček z Řevnic, Spolek Kominíků a zástupci dalších historických společenství) se v 10 hodin vydalo na pochod. V čele průvodu šel V Praze byl zahájen zkušební tříměsíční projekt červených kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení, jehož cílem je umožnit likvidaci kalkulaček, discmanů, telefonů, elektronických hraček a dalších předmětů; potrvá do 12. září. Začala oprava Nuselského mostu a potrvá až do konce srpna; metro bude jezdit, automobilům zůstanou jen dva jízdní pruhy. Oprava povrchu vozovky v Sokolské ulici mezi Žitnou a Ječnou (celý srpen) povede k omezení provozu; v průběhu prázdnin bude omezen provoz i v ulicích Na Slupi a Vyšehradská (celý červenec), a také Resslova (celé prázdniny). Od pondělí 25. do neděle 31. července budou všechny pobočky Městské knihovny z provozních důvodů uzavřeny, ale pobočka Korunní bude mimořádně uzavřena už od pondělí 18. července; termín všech výpůjček, jejichž vracení spadá do doby uzavření pobočky, bude automaticky posunut. K nedožitým osmdesátým narozeninám básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany ( ) vychází útlý výbor z jeho poezie, čítající třicet pět básní Socha z hlasů; vybrali Jednou větou vlajkonoš Josef Bláha. Mít při takovéto příležitosti svěřenou státní vlajku je pro každého skutečného Čecha obrovská událost. Nést státní vlajku v čele tak slavného průvodu při této výjimečné příležitosti je prostě nej je to radost, pejcha, závazek a čest. Je to důvěra od druhých, je to furianství, ale Podskaláci byli vždy furianti hrdé vodní plemeno, vyjádřil své pocity Josef Bláha. Jsem ve spolku asi 14 let, jsem bláznivý rybář, staromilec a pokládám se za zdravého nacionalistu. Ve spolku mám hodně přátel. Jsem členem správního výboru, byl jsem i praporečníkem, zapisovatelem a revizákem, vysvětlil. Zvědaví Pražané a turisté, pro které byl průvod velkou atrakcí, lemovali ulice po celé trase průvodu. Při slavnostním zasedání v Emauzích bylo uděleno 22 čestných uznání, 23 osob obdrželo čestné členství, 22 osob dostalo nejvyšší ocenění zlatý odznak. Pamětní list ke 140. výročí založení spolku obdrželo 26 organizací, firem a jednotlivců. Mezi vyznamenanými byl i Josef Bláha. Dostal jsem zlatý odznak. Je to pro mne velká čest a závazek současně. Mimo jiné znám spoustu těch, kteří by si ho zasloužili stejně jako já. Osobně mám hodně aktivit a povinností, ale rozhodně bych chtěl Vltavanu věnovat více času. Oslavy 140. výročí založení Vltavanu pokračovaly odpoledne na Náplavce. Mnoho lidí poslouchalo na břehu Vltavy tři vltavanské dechovky, někteří se zastavili na chvíli, velká skupina poslouchala téměř celé odpoledne. U stánku s vltavanskými suvenýry, publikacemi a pohlednicemi bylo živo. Lidé se zajímali o historii spolku a setkali se i potomci slavných vltavanských rodin, kteří si slíbili spolupráci při výměně informací z rodinných a spolkových archívů. Několik lidí projevilo vážný zájem o vstup do spolku Vltavan v Praze s příslibem, že to učiní co nejdříve. Text a foto: tom a uspořádali Jan Šulc a Marie Zábranová. Ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici 60 se i během letním prázdnin konají pravidelné bohoslužby, vždy v neděli od 9:30, nově příchozí budou srdečně vítáni. V pátek 28. července uplyne 265 let od pohřbu nejlepšího houslisty Benátek první poloviny 18. století, Antonia Vivaldiho. Každou sobotu, neděli a o svátcích lze navštívit zámek Červené Poříčí, který nabízí návštěvníkům mimořádné prohlídky ke 400. výročí postavení zámku renesanční prostory přízemí zámku, barokní prostory vévodského apartmá v prvním patře a soukromé vévodské pokoje v přízemí zámku. Před třiceti lety 1. července 1981 zemřel významný malíř a ilustrátor Zdeněk Burian. Dne 1. července roku 1866 proběhla slavná bitva v Chlumu u Hradce Králové uplynulo od ní 145 let. Před dvaceti lety, 7. července 1991, zemřel věhlasný léčitel páter František Ferda. V sobotu 16. července uplyne 238 let od narození Josefa Jungmanna, slavného hudlického rodáka. tom Koncerty V Kongresovém centru v úterý 12. července v 19:00 zmáčknou kytary, zahrají na foukací harmoniku a zazpívají bluesoví velikáni B. B. King a John Mayall. V Barevné kavárně v Londýnské ulici budou znít ve čtvrtek 14. července v 18:30 jazzové tóny tria Michaela Jonczyho. V úterý 26. července ve stejný čas zahrají písně a balady Monika Šramlová a Pavel Obermajer. Třetici koncertů uzavře ve čtvrtek v 18:30 Letní sběr sólových zpěváků gospelového souboru Marantha Gospel Choir. Výstavy V Čajovně v síti v ulici Jana Masaryka probíhá do konce července výstava obrazů Bedřicha Rose, postimpresionisty a grafika. V Institutu Cervantes vystavuje španělský fotoreportér Jordi Socías. Na 80 fotografií v cyklu Maremagnum zachycuje okamžiky španělského přechodu k demokracii, nereálné situace a panoramata měst. Po celý červenec je v Čajovně u Džoudyho v Jugoslávské ulici pod názvem Mosty ke světlu výstava obrazů Kristýny Radové a výstava mandal a meditačních obrazů Markéty Ženaté pod názvem Ateliér Cín V etc. galerii v Kateřinské ulici vystavuje Američanka Jamie Isenstein; proslavila se sochami, do nichž začleňuje své vlastní tělo. V galerii tranzitdisplay v Dittrichově ulici byla otevřena výstava Rabiha Mroué, který uměním reaguje na současnou politickou realitu na Blízkém Východě. V Muzeu hl. m. Prahy probíhá výstava Jiří Sozanský Metropolis. Akce Pražský literární dům pořádá 20. července v 19:30 autorské čtení Roberta Prossera akce se odehraje v přístavišti na Křižovnickém náměstí na lodi Blatouch. Divadla Divadlo U Hasičů hraje 12., 14., 20. a vždy od 19:30 nestárnoucí kousek Roba Backera Caveman. V pátek uvede v 19:30 pořad Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse U Tlučhořů. Divadlo na Vinohradech uvede první představení ve čtvrtek 8. září; pokladna bude otevřena od 22. do 26. srpna (11:00 až 19:00) a od 29. srpna do 2. září. Malé Vinohradské divadlo má v červenci a srpnu divadelní prázdniny, jeho soubor ale od 12. do 17. července 2011 vystoupí na Pohádkovém létu u zámku Červená Lhota. Kino Program kina MAT na červenec je plný zajímavých filmů. Vybíráme komedii Odcházení, drama Habermannův mlýn či dánské sci-fi Melancholia, drama Lidice, dvě hořké komedie Ostře sledované vlaky a Czech Made Man, komedii Hoří, má panenko, drama Černá labuť či Kurz negativního myšlení a Králova řeč. Barevná kavárna v Londýnské ulici promítá od 19:00 romantické drama Majestic. Kluby, kavárny V Balbínově poetické hospůdce se hraje až ve druhé polovině července.

8 8 ČÍSLO 7- ČERVENEC 2011 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Humor a láska v opeře Městská část Praha 2, odbor školství a kultury, pořádá ve spolupráci se společností Ivan Holeček Zorg Production kulturně vzdělávací projekt pro žáky druhého stupně zřizovaných základních škol s názvem Humor a láska v opeře. Obsahem jednotlivých představení je scénické provedení operních árií a výstupů z děl českých a světových autorů v podání mladých profesionálních operních zpěváků. V rámci tohoto projektu jsou postupně dětem představovány nejslavnější árie z oper W. A. Mozarta, A. Dvořáka, B. Smetany a G. Verdiho. Cílem představení je umožnit mladým lidem lépe vnímat operní žánr, odstranit běžnou představu o jeho zastaralosti a nezáživnosti a probudit zájem o tento druh divadelního umění. Některé z koncertů se v průběhu května a června již uskutečnily v aule Domu dětí mládeže Prahy 2, další se budou konat v září. Postupně je navštíví všech deset základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2. Unikátnímu projektu udělili záštitu zástupkyně starosty MČ Praha 2 Michaela Marksová a zástupce starosty Jan Pech. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury Stolpersteine na Vinohradech Abyste si kámen mohli přečíst, musíte se před obětí sklonit. Dlažební kameny, o které se zakopává či zakopnout má Tak nějak by bylo možné vysvětlit význam výrazu Stolpersteine, jímž německý umělec Gunter Demnig označuje své pomníčky obětem nacismu. Kameny zmizelých již šestnáct let umísťuje do dlažby před posledním bydlištěm oběti. První z nich spatřily světlo světa v roce 1995 v Kolíně nad Rýnem a v Berlíně. Místo k zakopnutí, ale též k zamyšlení, je malá dlaždice z betonu s deseticentimetrovými hranami a mosaznou destičkou na vrchní straně. Do ní je vryt text Zde žil/a spolu s dalšími údaji. Mezi oběti nacismu umělec počítá pronásledované skupiny, jako jsou Židé, Sinti a Romové, političtí nepřátelé, homosexuálové a mnozí další. Během let nalezla Demnigova iniciativa širokou podporu a má mnoho pomocníků při zjišťování dat obětí, ale také přispěvatelů. Pozitivní ohlas našel projekt například v Rakousku, v Itálii, Nizozemí či Maďarsku. Do České republiky Stolpersteine doputovaly v roce Tehdy se projektu ujala Česká unie židovské mládeže a prvních deset kamenů nechala položit v říjnu 2008 na Josefově. Krátce poté tuto podobu uctění památky obětí holocaustu převzalo občanské sdružení Stolpersteine CZ, které v letech 2009 a 2010 nechalo umístit dalších asi 60 kamenů. Postupně se Kameny zmizelých objevily i v jiných českých městech. Unikátní projekt pokračuje, v polovině června se nové Stolpersteine objevily před dalšími pražskými domy. Například na Vinohradech jich bylo vysázeno deset, na Novém Městě šest, jiné přibyly na Starém Městě, ve Vršovicích, Karlíně, Libni, v Holešovicích nebo Modřanech. Na jedné vinohradské adrese v Budečské ulici vsazování kamenů před dům, kde bydleli její předci, sledovala Pavla Neuner: V oblasti Vinohrad žilo před druhou světovou válkou mnoho židovských rodin, jednou z nich byla i rodina mého otce. Jeho příbuzní vlastnili dům, ve kterém dnes bydlím i já, řekla nám a připustila, že na ni projekt Stolperstein hluboce zapůsobil. Umožnil mi zachovat vzpomínku na mé příbuzné, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a později zavražděni v koncentračních táborech. Rodová linka byla brutálně přetržena a o členech rodiny tak bylo zachováno jen minimum informací. Můj otec byl v době války malý chlapec a o jednotlivých příbuzných si pamatuje jen velmi málo. Dnes máme před vchodem do domu alespoň kameny s jejich jmény a díky tomu si uvědomujeme, že žijeme na místě, kde před desítkami let žili a pohybovali se i oni. Můžeme alespoň částečně navázat na rodinnou historii a zároveň doufat, že se podobné tragédie, které ničily celé rodiny, již nebudou opakovat, říká Pavla Neuner. Projekt Stolperstein by měl být významný nejen pro blízké těch, které kameny připomínají, ale i pro ostatní obyvatele Vinohrad. Kameny by se mohly stát každodenní připomínkou místní židovské komunity, která byla součástí vinohradské společnosti a tvořila její unikátní charakter. Pavla Neuner přihlíží, jak autor projektu, německý umělec Gunter Demnig, zasazuje před dům v Budečské ulici Stolpersteine na památku jejích příbuzných EKOFEST 2011: Zelený kruh uspořádal za podpory městské části Praha 2 a pod záštitou starosty Jiřího Palusky ve čtvrtek 16. června 2011 na náměstí Míru již pátý ročník Ekofestivalu, letos s výmluvným podtitulem Jak se z města volá, tak se z lesa ozývá. Mezinárodní rok lesů byl také impulsem pro vyhlášení výtvarné soutěže pro děti z hlavního města Prahy nazvané LES podle mých představ, nad níž převzala záštitu radní Prahy 2 Kateřina Jechová. Cílem soutěže je upozornit na problematiku udržitelného hospodaření v lesích s důrazem na příměstské lesy. Karla Vobišová-Žáková se v roce 1887 narodila v Kunžaku jako třetí z třinácti dětí a co se týče profesní budoucnosti, měla velmi brzy jasno. Na tehdejší C.k. odbornou školu sochařskou a kamenickou v Hořicích byla profesorem Quido Kociánem přijata hned do druhého ročníku a absolvovala ji jako první dívka, říká Karel Žák a dodává, že ve 20. letech minulého století studovala také u významného pařížského sochaře Emila Antoina Bourdella. Karel Žák byl restaurátorem a není divu, však mohl od maminky leccos odkoukat. S láskou v hlase vzpomíná na to, jak jí jako malý asistoval při práci. Prakticky od narození si mne brala s sebou, vzpomíná. Jezdil jsem s ní například do Lán, kde aby maminka mohla klidně modelovat Charlotte Garrigue Masarykovou si mě vzala na starost Elis, Alice, a vozila mne po parku na svých ponících a v kolesce. Ale samotnou paní Masarykovou jsem neviděl, myslím, že tam ani nebyla. Maminka měla k dispozici stovky jejích fotografií. Jednu tuto sochu mimochodem za minulého režimu se jmenovala Portrét ženy vlastní pražská Národní galerie, druhou Francouzská republika, která má i Galského kohouta někdy z roku Je stříbrný a zdobí hlavici praporové žerdi francouzského města Verdun. Mají ho v muzeu, ale byl vyroben na zakázku jako poděkování francouzským vojákům z 1. světové války, dodává K. Žák. Také u nás samozřejmě najdeme mnoho soch, které vyšly z dílny Karly Vobišové. Je autorkou řady pomníků, pamětních desek a soch, připomeňme alespoň Elišku Krásnohorskou, která byla na Karlově náměstí odhalena v roce 1932 a za niž obdržela vyznamenání od Akademie věd a umění, nebo sv. Anežku v kostele na Spořilově. Velmi ceněný je i pomník Padlým bojovníkům za samostatnost v Nové Pace, který vznikl někdy kolem roku Elišku Krásnohorskou z Karlova náměstí známe snad bez výjimky všichni. Unikátní socha z bílého rumunského mramoru je považována za jeden z vrcholů tvorby Karly Vobišové. Maminka vyhrála soutěž a socha se jí skutečně nesmírně povedla. Na tehdejší dobu ji pojala velmi originálně, předstihla svou dobu. Ještě dnes je to moderní dílo. Může to být i tím, že se obě ženy znaly, Eliška Krásnohorská zemřela v roce 1926 a to už mamince bylo téměř čtyřicet. Paní Krásnohorská byla velkou feministkou a s maminkou si rozuměly. Životním dílem Karly Vobišové však měl být náhrobek sv. Vojtěcha připravovaný v pražské katedrále sv. Víta. Nepřízeň osudu ho však dosud nedovolila realizovat. V roce 1937 vyhrála maminka soutěž, kterou vypsala Jednota pro dostavení hlavního chrámu sv. Víta na Pražském hradě, a vytvořila model, ale bylo to celé nějak nešťastné. Sousoší dokončila za války a v roce 1947 bylo vystaveno ve Svatovítském dómu. Bohužel, k jeho odlití do stříbra už nedošlo a situace se nezměnila ani po něžné revoluci. Až dnes se o něm znovu začíná jednat, pražský arcibiskup Dominik Duka se o ně zajímá, dodává Karel Žák s tím, že sousoší je zatím uloženo na určitém místě a připraveno k odlití. Karla Vobišová-Žáková zemřela před 50 lety 7. června 1961 a je pochována na Vyšehradském hřbitově. epa Životní okamžik s příchutí slavné historie Městské části budou nyní moci regulovat hazard Pokr. ze str. 1 Při kandidatuře do Poslanecké sněmovny patřilo k mým prioritám pokračovat v boji proti hazardu na půdě Parlamentu. Spolu s dalšími kolegy poslanci, bývalými i stávajícími starosty, jsme začali pracovat na novele loterijního zákona, která by svěřila rozhodující pravomoc obcím. Po mnoha diskusích a pozměňujících návrzích se konečně dostala do třetího, závěrečného čtení vytoužená novela loterijního zákona. Nevěřím na náhody a je hodně zvláštní, že téměř v předvečer třetího čtení novely loterijního zákona v Poslanecké sněmovně vydal Ústavní soud průlomový nález ve věci regulace videoloterijních terminálů. Ústavní soud dospěl k názoru, že je přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou místní potřebu, regulovala umístění VLT. Tento nález byl vskutku nečekaným stanoviskem a do jisté míry naboural monopol Ministerstva financí na regulaci tzv. VLT automatů. Zároveň však bylo První česká sochařka S Karlem Václavem Žákem jsme se sešli kousek od Vltavy, jen pár kroků od Tančícího domu, abychom si připomněli jeho matku, první českou sochařku Karlu Vobišovou-Žákovou, která nejen proslavila naši dvojku ve světě, ale také ji nádherně vyzdobila. Ve středu 8. června 2011 v poledne se na Vyšehradském hřbitově konalo malé vzpomínkové setkání u hrobu sochařky Karly Vobišové. Kytičku sem položila zástupkyně starosty MČ Praha 2 Michaela Marksová (na snímku vedle syna sochařky Karla Žáka). Foto: len V pondělí 20. června 2011 přebírali studenti posledních ročníků středních škol maturitní vysvědčení a protokol s výsledky státní maturity v procentech. Pro maturanty Gymnázia Botičská byla slavnostní chvíle umocněna majestátním prostředím historických prostor Novoměstské radnice, kde jim vysvědčení osobně předávala poslankyně parlamentu Jana Černochová. Bývalá starostka Prahy 2 popřála všem šťastný start do života a připomněla, že vztahy založené na střední škole jsou ty nejpevnější a trvají po celý život. Ředitel gymnázia Stanislav Luňák na čerstvé maturanty apeloval, aby pokračovali ve studiu, vzdělávali se a četli pokud možno celoživotně: Jen vzdělaní lidé se mohou zorientovat v záplavě informací, které se na nás denně valí. A jen vzdělaní lidé dovedou posoudit hodnotu a pravdivost sdělení, která na nás denně chrlí média, řekl. Na gymnáziu, zaměřeném na přírodovědné předměty a s dlouholetou tradicí v přípravě studentů ke studiu lékařství a přírodovědných směrů, maturovali letos 102 studenti, z toho 98 úspěšně. jasné, že ve snaze přijmout výslovnou legislativní úpravu celého problému nemůžeme povolit a novelu loterijního zákona musíme dotáhnout do zdárného konce. Stěžejní třetí čtení novely proběhlo 21. června a Sněmovna s ní vyslovila souhlas napříč politickým spektrem (s výjimkou poslanců Věcí veřejných). Novelou se sjednocují sazby odvodů z výnosů loterie z původních čtyř procent na jedinou sazbu, a sice 20%. Z těchto odvodů navíc půjde u vybraných druhů hazardu 1/4 prostředků přímo do rozpočtu obce. Významnou a velmi diskutovanou změnou je snížení platnosti již vydaných licencí na provoz videoloterijních terminálů na tři roky. Po tuto dobu budeme ještě muset některé videoloterijní terminály trpět. Tříletá lhůta je však úspěchem, který se v době, kdy se navrhovalo pět a dokonce osm let, zdál nereálný. Hlavním pozitivem novely však je pravomoc obcí regulovat umístění i provozní dobu hazardu. To bylo také mým hlavním cílem. Po uplynutí přechodného období budou moci komunální zastupitelé nést zase o něco větší odpovědnost za vzhled, bezpečnost a kvalitu života v jejich obci. Přijetím novely tak pro mě osobně končí cesta, kterou jsem si vytyčila ještě jako starostka Prahy 2, a i vám, občanům Prahy 2, se mohu podívat do očí, protože jsem splnila svůj slib. Propojení komunální politiky a práce ve Sněmovně se ukázalo jako přínosné. Komunálních témat, která sužují občany a jejichž řešení je v rukou Parlamentu, je však stále více než dost, stejně jako připravenosti hazardního průmyslu nacházet nové kličky v zákoně. Tento boj jsme tedy vyhráli, ale rozhodně nehodlám usnout na vavřínech a těším se na další podněty a nápady od svých kolegů ze Zastupitelstva Prahy 2, jak zlepšit život nám všem. Jana Černochová, poslankyně PČR, radní MČ Praha 2

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 7 - ČERVENEC Psalo se před sto lety Dnes o tramvajích a pražském PRDu Začátkem července 1911 byla po několika měsících dokončena rekonstrukce dnešního náměstí Míru: Nová úprava náměstí jest ukončena a nyní přikročeno k výměně světla plynového za elektrické. Celkem postaveno na náměstí osm vysokých sloupů, na nichž jsou zavěšeny obloukové lampy. Poprvé se světla rozzářila ve středu 5. července. Dodejme, že osvětlení bylo napájeno proudem z pražské elektrárny a ovládací panel se nacházel přímo na vinohradské radnici. Noviny ovšem neopomněly podotknout, že se elektrické světlo mělo nejdříve zavést na hlavních vinohradských třídách. K tomu zanedlouho také došlo. Dnes se zase jednou podíváme za hranice města Královských Vinohradů do sousední Prahy, kam bylo možné i před sto lety dojet tramvají. I tehdy mohla být cesta adrenalinovým zážitkem: Jízda ve vagónech jest hotovým peklem. Mnoho řidičů neumí vagóny ani zastavovat, ani rozjíždět. A při jízdě brzdí tak unáhleně, že obecenstvo uvnitř jedoucí padá takřka na nosy. Na plošinách nemůže se ani pořádně státi. Zajímavý byl také následující postřeh autora článku: Praha vysílá ráda své inženýry, obecní starší, městské rady a další na rozličné studijní cesty do ciziny, při kterých však většinou studují jen hotely a pivnice. Obec by také měla jednou poslat do ciziny zřízence pražských elektrických drah, aby se naučili, jak s vagóny a obecenstvem zacházet. A nemusí jezdit daleko. Stačilo by to do Drážďan. Ovšem čas od času nebyla nouze o dramatické okamžiky ani ve vinohradské tramvaji, zde je svědectví jednoho z cestujících: Jel jsem dne 9. července tramwayovým vozem č. 333 od Vinohradského hřbitova k Vinohradům. U nemocnice potkal nás na téže naší koleji vůz č. 321 jedoucí od Olšanských hřbitovů do Strašnic. Je samozřejmo, že se mohla státi srážka, a já zavčas z vozu vyskočil. Setkání tramvají však katastrofou neskončilo. Vůz s naším očitým svědkem byl donucen průvodčím druhého vozu vrátit se na výhybku: Oba průvodčí se mezitím rozličnými nadávkami častovali. Na obecenstvo to ovšem působilo trapným dojmem. Průvodčí vozu č. 321 přec viděti musel, že jede vzhůru náš vůz č. 333, a měl na výhybce počkat a ne pustit svůj vůz dolu proti vozu našemu. Jednání toto vytýkám jako lehkomyslnost zasluhující pokárání. V úctě Josef B. A v Praze ještě zůstaneme a vydáme se na dnešní náměstí Republiky, kde byla právě před sto lety dokončena budova, kterou nejen Pražané znají pod názvem Obecní dům. Ovšem zkratka původního názvu tohoto centra společenského života byla trochu odlišná a poněkud ošidná: Kromě zakopaných milionů v tomto domě uřízli nám pražští konšelé ještě jednu ostudu. Na domě i uvnitř budovy na všech znacích a praporech, na všem kuchyňském nádobí i na prádle a stolních ubrusech dali vyhotovit iniciálku P R D, značící Pražský representační dům. Pověstný lidový humor pražský ihned v tom vystihl skutečně nehoráznou nepřístojnost, jakou samo spojení tří začátečních písmen P R D označuje. Dobře se bavili také pražští Němci, kteří nyní všude šíří vědomosti o vystavění prdhausu v Praze. Vedení pražské radnice na vzniklou situaci zareagovalo obratem, ovšem vlastní realizace pozměněného názvu už byla složitější: Na radnici povstal velký poplach a bylo nařízeno, aby se počalo s předěláváním všech těch osudných iniciálek. Také na ubrusech budou iniciálky přešívány a ze stolního náčiní vyškrabovány a nahrazeny všude novou značkou P O D, čili Pražský obecní dům. Také hezký název! Michal Frankl, historik Stůj! Ruce vzhůru! I v letošním roce proběhla za finanční podpory MČ Praha 2 osvětová a propagační kampaň zaměřená na vysvětlení policejní práce dětem školou povinným. Návratem do minulosti zpestřili dětem členové občanského sdružení Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich čtvrteční i páteční vyučování s datem 8. a 9. června. Letošní téma znělo Den policejní historie. Pracovníci Muzea PČR, Policie ČR, Městské Policie Praha a členové spolků vojenské historie předvedli dětem zábavnou formou retro policejní práce. Poučili je o základech bezpečného chování, nebezpečí drog i modelech policejního vyšetřování různé trestné činnosti. K zábavě přispěly ukázky z policejní historie od období rakouského mocnářství po současnost. Akce probíhala jak v areálu policejního muzea (zadržení toxikomana), tak v parku Ztracenka (zabránění překročení státní hranice na přelomu čtyřicátých a padesátých let) a horní části parku Folimanka pod barokními hradbami, kde byla umístěna airsoftová střelnice. Školáci asi příliš nevnímali rozdíl v dobovém oblečení, dospělým ale příslušníci Veřejné bezpečnosti v tradičních zelených uniformách s červenými výložkami evokovali produkci undergroundové kapely Hever & Vazelína Červený vejložky (na melodii známého hitu Midnight Special Blues). Text a foto: tom Slovo historika Nezdařený atentát na Adolfa Hitlera z 20. července 1944 a s ním spojený pokus o státní převrat ve Třetí říši se bezprostředně odrazil i na překvapivě dramatických událostech v Praze. Tato mimořádně zajímavá kapitola našich moderních dějin však byla po více než půlstoletí zahalena rouškou tajemství. Nesčetní autoři literatury faktu se spokojili s opakovaným tvrzením, že hlavní protagonista pražského 20. července zplnomocněnec branné moci u říšského protektora a vrchní velitel branného okruhu Čechy a Morava, generál Ferdinand F. Schaal byl po neúspěšném pokusu o zadržení německého státního ministra pro Čechy a Moravu Karla H. Franka zatčen a popraven na zámečku Jenerálka v Šáreckém údolí. Žádná informace však v souvislosti s pražskými událostmi není v tak evidentním rozporu se skutečností, jako právě tato. Generál Schaal přežil nejen válku, ale i samotného K. H. Franka a zemřel jako spokojený důchodce na počátku 60. let minulého století v tehdejším Západním Německu. Jakým způsobem se tedy střetly cesty těchto dvou mužů? Na vysvětlení stačí krátké konstatování, že ve vrcholných okamžicích krize se pražská německá posádka připravovala k ozbrojenému střetu s příslušníky Zbraní SS z benešovského cvičiště. Nedošlo k němu nejen pro ochotu obou hlavních postav dramatu K. H. Franka a F. F. Schaala ke kompromisu, ale především z oprávněných obav ze ztráty prestiže, neboť by se tak stalo před zraky Čechů. Vyšehradská zastavení Poněkud opomíjenou vyšehradskou památkou je barokní socha sv. Šebestiána. Ten je spolu se sv. Rochem uctíván jako patron proti moru. Rovněž sv. Karel Boromejský bývá zobrazován, jak ošetřuje nemocné morem. Morová rána, či jak se též říkávalo černá smrt, byla pro středověká města obrovskou pohromou. Stejně tak tomu bylo i v době baroka. Svědčí o tom i množství morových sloupů se sochami světců nejen v Praze, ale i na náměstích mnohých českých měst, stavěných jako vděk za skončení této epidemie. V době moru bohatí měšťané opouštěli město a uchylovali se na svá venkovská sídla, kde na čerstvém vzduchu byla možnost nákazy minimální. Ti, co zůstali, po stovkách umírali na tuto nakažlivou epidemii, většinou bez pomoci. Tu pouze sporadicky poskytovali lékaři, kněží, někteří řeholníci a lékárníci. Posledně jmenovaní z obavy před nákazou podávali nemocným lidem léky na pekařských lopatách nebo v kleštích. Barokní socha sv. Šebestiána, dílo dnes anonymního umělce, vznikla na ochranu domu čp. 406 U Harantů v Rytířské ulici právě před morovou nákazou. Zajímavostí je, že tento dům svého času patřil pražskému měšťanovi Janu Kutnauerovi, který byl jako nejmladší ze všech, jen čtyřicetiletý, 21. června 1621 popraven při známé krvavé exekuci na Staroměstském náměstí. Nebyl však sťat, ale oběšen na břevnu vystrčeném z okna Staroměstské radnice. Události v protektorátu dostaly spád ve chvíli, kdy Praha v 18:30 obdržela z Berlína obsáhlý dálnopis, podepsaný designovaným šéfem generálního štábu polním maršálem Erwinem von Witzlebenem a náčelníkem štábu velitele záložní armády Clausem von Stauffenbergem, který obsahoval sled pečlivě propracovaných rozkazů uvádějících do chodu státní převrat a konkrétní pokyny, které bezprostředně směřovaly k rozkladu nacistického represivního a mocenského aparátu. Gen. Schaalovi se do rukou dostal v necelé půl hodině. Schaal si informaci telefonicky ověřil v Berlíně spojil se přímo s hlavním protagonistou převratu, Clausem von Stauffenbergem, který jednoznačně a naléhavě konstatoval: Vůdce je mrtev, sám jsem byl při tom. Dosavadní rozhlasová komuniké jsou falešná. Tvoří se nová vláda. Jde o to převzít všemi prostředky moc a zaručit klid a pořádek. Nařízená opatření proti SD [Bezpečnostní služba SS] je třeba provést urychleně. Nato Schaal vydal pod kódovými hesly Odin a Johannes rozkaz k zahájení akce, tj. vyhlásil GENERÁL, KTERÝ PŘEŽIL (I.) Nástup říšského protektora Wilhelma Fricka. Pražský hrad, 14. říjen Zleva německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl H. Frank, Wilhelm Frick a zplnomocněnec branné moci u říšského protektora a vrchní velitel branné moci v branném okruhu Čechy a Morava gen. Ferdinand F. Schaal bojovou pohotovost. Druhý dálnopis z Berlína přijala Praha ve 20:10. Vedle upřesnění mnoha dalších kroků nařizoval především zatčení veškerých župních vedoucích, říšských místodržících, ministrů, vrchních prezidentů, policejních prezidentů, vyšších vedoucích SS a policie, vedoucích gestapa a vedoucích služeben SS, vedoucích propagandistických úřadů a krajských vedoucích NSDAP. Schaalův štáb proto urychleně sestavoval seznam nejvýznamnějších osob, které měla branná moc dostat pod kontrolu. Generál byl ovšem přesvědčen, že z politického hlediska je zatčení německého státního ministra pro Čechy a Moravu, SS-Obergruppenführera K. H. Franka jenž v protektorátu představoval zřejmě nejnebezpečnějšího Hitlerova exponenta neúnosné. Schaal se z logických důvodů úzkostlivě snažil, aby veškerá aktivita armády, namířená proti radikálním či loajálním nacistům, byla očím státních příslušníků protektorátu striktně utajena. Nedlouho před 20:45 proto znovu volal Berlín. Gen. Erich Hoepner, který zvedl sluchátko, ponechal řešení plně v Schaalově kompetenci a pověřil jej uzavřením čestné dohody ; Schaal sám hovořil o zmocnění ke spolupráci. V tomto světle lze významně zpochybnit dosud tradované tvrzení, že Schaal měl skutečně v úmyslu K. H. Franka zatknout. Měl nepochybně zájem si se státním ministrem osobně pohovořit a s pravděpodobností hraničící s jistotou dohodnout oboustranně přijatelný kompromis. Pokr. příště Jan B. Uhlíř SOCHA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA Když byl na sklonku 19. století dům U Harantů zbourán, aby udělal místo Staroměstské tržnici, nechal vyšehradský probošt Mikuláš Karlach přenést sochu sv. Šebestiána na Vyšehrad. Stalo se tak v roce Sv. Šebestián je mučedníkem ze sklonku 3. století. Pocházel ze šlechtické rodiny a již od útlého mládí toužil pomáhat pronásledovaným křesťanům. Vstoupil do císařského vojska a stal se důvěrníkem samotného císaře Diokleciána, proslulého pronásledováním křesťanů. Dovídal se tak z první ruky, v které části Říma se připravuje razie na stoupence víry, a své poznatky předával dále. Když se věc prozradila, nechal císař Šebestiána zatknout, přivázat ve vojenském táboře ke stromu a poručil lučištníkům, aby ho prostříleli šípy. Tento výjev je také nejčastější inspirací pro výtvarné umělce. Šebestián však nezemřel, pouze omdlel, žádný zásah nebyl smrtelný. Poté, co vojáci odešli, byl svými souvěrci odnesen do domu vdovy po sv. Haštalovi a ze svých ran se vyléčil. Dioklecián, který byl přesvědčen, že Šebestián je mrtev, nemohl uvěřit svým očím, když jej opět spatřil ve svém paláci. Šebestián zamýšlel tímto údajným zázrakem císaře obrátit na křesťanskou víru. Velmi se zmýlil. Dioklecián ho dal kyji utlouci k smrti. Na Vyšehradě je socha sv. Šebestiána umístěna v mělké nice v západní hradební zdi. Světec stojí na vysokém členitém podstavci a je připoután k torzu kmene stromu. Část jeho těla halí rouška. V těle má zabodnuté tři šípy, odkaz na způsob popravy, ke které ho odsoudil císař Dioklecián. Na podstavci je umístěna nápisová pamětní deska, která by potřebovala opravit. Ke sv. Šebestiánovi vede z ulice, pojmenované po proboštu Václavu Štulcovi, krátká dlážděná přístupová cesta. Celek je v dobrém stavu, příslovečnou pihou na kráse je těsné sousedství veřejných záchodků. Možná by pomohlo oddělení vzrostlými keři. Text a foto: Eva Hrubešová

10 10 ČÍSLO 7- ČERVENEC 2011 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 SPONZOŘI SOUTĚŽE AMOS TOUR 2011 Městská část Praha 2 děkuje všem, kteří laskavě podpořili konání soutěže pro děti základních škol Prahy 1, 2 a 3. Soutěž o nejvšestrannější školu ve sportovních a dovednostních disciplínách vyvrcholila velkým finále v tělocvičně Sokola Královské Vinohrady v Riegrových sadech 6. května Zvítězila v ní Základní škola Sázavská. Velkoobjemové kontejnery v červenci a srpnu / út Slezská/Blanická 15:00 19: / st Na Kozačce 12 15:00 19: / čt Záhřebská/Americká 15:00 19: / so Na Zderaze 7 10:00 14: / ne LSD Jaromírova/Svatoplukova 13:00 19: / út Sázavská 13 15:00 19: / st LSD Na Hrobci 13:00 19: / čt Chopinova/Krkonošská 15:00 19: / so Na Bojišti 10:00 14: / út Londýnská/Rumunská 15:00 19: / st Trojanova 7 15:00 19: / čt Lublaňská/Koubkova 15:00 19: / út Neklanova 30 15:00 19: / st Římská/Italská 15:00 19: / čt Sarajevská/Rejskova 15:00 19: / út LSD Záhřebská/Americká 13:00 19: / st Anny Letenské 13 15:00 19: / čt Chodská/Korunní 15:00 19: / út Vocelova 15:00 19: / st Polská 36 15:00 19: / čt Štěpánská/Na Rybníčku 15:00 19: / út Ostrčilovo náměstí 15:00 19: / st Pod Slovany 15:00 19:00 Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! Asociace pomáhající lidem s autismem APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O. S., nabízí zdarma lidem s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem, kterým je nad 17 let, v rámci projektu DO PRÁCE BEZ BARIÉR podporu při hledání zaměstnání, asistenci a podporu přímo na pracovišti, konzultace a pomoc při řešení problémů, využívání tréninkového pracoviště, počítačové kurzy a další služby. Podrobnější informace: sekce projekty nebo na tel.: Tento projekt vznikl v rámci OPPA, který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PORSENNA o.p.s., poradenské středisko sítě Centra pasivního domu, Vám nyní nabízí bezplatné poradenství nejen v oblasti návrhu, výstavby či rekonstrukce a provozu rodinných a bytových domů ve standardu pasivního domu, ale i komplexní poradenství vedoucí k úsporám energie. Doporučíme optimální variantu energeticky úsporných opatření či opatření pro získání dotace z programu Zelená úsporám. Více na Tel.: , O. S. REMEDIUM nabízí pro seniory jazykové kurzy, kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači a práce s internetem.

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 7 - ČERVENEC NP2/6/2011/FA K Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ, služba následné péče, jejíž součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním, hledá DOBROVOLNÍKY starší 20 let. Kontakt: , , PORADNA KONTAKT Bezplatné odborné sociální poradenství občanům v tíživé sociální situaci včetně poradenství ve specializovaných poradnách Pondělí pro zdravotně postižené (celý den) Úterý veškerá právní problematika (dopolední hodiny) Středa občanské a rodinné právo (dopoledne) Čtvrtek pro ohrožené domácím násilím (dopoledne) Pátek pro osoby se zdravotním postižením (celý den) Ječná 3, Praha 2, tel.: , Provozní doba: Po + St 8:00 12:00 13:00 17:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt + Pá 8:00 12:00 Sběrné dvory hl. města Prahy (zdarma pro občany hl. m. Prahy) Provozní doba: po až pá: 8:30 18:00 (v zimním období 8:30 17:00) so: 8:30 15:00 Perucká 2542/10, Praha 2 Voctářova, Libeň tel.: tel.: , Proboštská 1, Dejvice Generála Šišky, Modřany tel.: tel.: Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy V Sudech 1488, Radotín tel.: tel.: Chvalkovická 3, Horní Počernice Zakrytá, Spořilov tel.: tel.: , Puchmajerova, Jinonice Bečovská 939, Uhříněves tel.: tel.: Klikatá 1238/90 c, Košíře Pod Šancemi 444/1, Vysočany tel.: tel.: Teplárenská 5, Kyje tel.: , Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti); suť z bytových úprav v množství do 1 m 3 zdarma; dřevěný odpad; odpad z údržby zeleně; kovový odpad; papír, sklo, plasty, nápojové kartony; nebezpečné složky komunálního odpadu; pneumatiky (25 Kč za kus); vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...). Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.). Omezení jednorázového návozu: možný vjezd vozidel max. do 3,5 t. Sběrný dvůr v Perucké 10 NP2/1/2011/FA NP2/2/2011/FA VIOLA JE VOLBA V CSS Praha funguje Informační a poradenské centrum VIOLA (IPC). Nabízí pomoc lidem, kteří mají konfliktní vztahy s blízkými, těm, kteří byli vykázáni, ublížili partnerovi, bojí se rozpadu vztahu či k rozpadu vztahu kvůli jejich chování došlo, obávají se dopadu na děti. Funguje NONSTOP na Lince důvěry a na tel. IPC Viola (Po a Čt 11:00 13:00). Zde odborník pomůže zorientovat se v situaci, poskytne informace o praktických postupech řešení nebo kontakty na pomáhající organizace. Nabízíme také jednorázové i opakované osobní konzultace s poradcem-psychologem. IPC Viola funguje bezplatně a klient může vystupovat anonymně. O. s. Máme otevřeno? nabízí lidem s mentálním, kombinovaným postižením nebo autismem starším šestnácti let možnost zapojení do programu Dobrovolnické centrum Akce Pontony. Každý týden se klient schází s dobrovolníkem na 2 3 hodiny a aktivně spolu tráví volný čas. Dobrovolník při tom pomáhá klientovi s rozvojem potřebných schopností a dovedností. Kontakt: U Zvonařky 14, Praha 2, tel.: a , KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK NABÍZÍ AKTIVITY PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM OD 2 DO 18 LET. Umožňuje dětem se zdravotním postižením, vyrůstajícím v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Nabízí tyto aktivity: muzikoterapie, canisterapie, logopedie, plavání, dramaterapie, keramika, klub pro náctileté, klub rodičů pečujících o děti s handicapem. Adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most (v blízkosti stanice metra Rajská zahrada). Tel.: NP2/4/2011/FA JOB KLUB Centra sociálních služeb Praha poskytuje služby osobám hledajícím pracovní uplatnění odborné sociální poradenství konzultace se zaměřením na pracovní tématiku a okruhy potíží s tím spojené technické zázemí přístup k internetu, inzertním novinám, telefonu (telefonní hovory jsou zpoplatněny částkou 5 Kč za uskutečněný hovor). Všechny nabízené služby vyjma telefonických hovorů jsou bezplatné. Pro návštěvu Job klubu je nutné se předem objednat. Adresa: Ječná 3, Praha 2 Kontakt: tel.: , Provozní doba: Po + St 8:00 12:00 13:00 17:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt + Pá 8:00 12:00 Poskytujeme sociální a zdravotní služby (nejen) občanům Prahy 2. Služby jsou zaměřeny na pomoc seniorům, zdravotně handicapovaným, pečujícím rodinám a rodinám s dětmi. V rámci těchto služeb nabízíme: pro seniory trvalé nebo přechodné pobyty v domovech pro seniory v ul. J. Masaryka 34 a Máchova 14 pro zdravotně handicapované přechodné pobyty nově otevřený denní stacionář pro seniory v Záhřebské 15, Praha 2 pohodu v Klubu aktivního stáří jesle v Londýnské ul. 16, kde také zajišťujeme hlídání dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let pečovatelskou službu (vč. dovozu obědů) terénní odlehčovací službu domácí zdravotní péči za nízký poplatek Vás dopravíme i k lékaři naše jídelna je otevřena i pro veřejnost (Máchova 14) Informace o službách naleznete na získáte na tel.: Nabídkou svých služeb chce CSSP2 co nejlépe reagovat na potřeby obyvatel Prahy 2. Jeho vedení proto uvítá jakékoli podněty klientů, pečujících i veřejnosti k nabízeným službám. Prosíme o jejich zaslání na nebo na adresu Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14, Praha 2, příp. volejte na tel.: Léto s Elpidou Červencový program Centra Elpida nabízí řadu kurzů pro seniory. Na jeden společný můžete přijít s vnoučaty. Činnost Centra Elpida podporuje MČ Praha 2. Výtvarná dílna keramiky je určena pro seniory s vnoučaty, kteří se chtějí seznámit se základními technikami keramiky. Naučíte se pracovat s hlínou provázkovou technikou, vyrobíte si misku, vázu, vyzkoušíte si malování glazurami a modelování sošky. Termín: , vždy 13:00 16:00. Třídenní kurz o bezpečnosti a komunikaci Jak čelit nástrahám ( , vždy 14:00 16:00) klade důraz na zásady bezpečnosti seniorů v domácnosti, na úřadech a při nakupování a placení. Pětidenní kurz Asertivní senior ( , vždy 17:00 19:00) názorným způsobem a na praktických příkladech ukáže konkrétní situace, které bychom měli umět zvládat. Kurz Digitální fotografie II. volně navazuje na první část. Zopakujeme základní pojmy z teorie fotografie a uvedeme vás do programu Zoner Photo Studio. Počítačové kurzy s letní slevou 50 % nabízíme pro úplné začátečníky. V rozmezí pěti dnů proběhne kurz Začínáme s počítačem, Facebook a Komunikace po síti ( ). Adresa: Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4. NP2/5/2011/FA

12 Kaleidoskop 12 ČÍSLO 7- ČERVENEC 2011 Prahy Noviny 2 Vážení čtenáři, v Novinách Prahy 2 č. 6 zazněla soutěžní otázka Na kterém místě Prahy 2 stávala Slanečková bouda? Všichni soutěžící odpověděli správně: Stávala na Karlově náměstí v sousedství Novoměstské radnice. Tentokrát jsme vylosovali K. Johanisovou z Prahy 10, J. Chalupského z Viničné ulice a M. Rickla z Nového Boru, kterým zasíláme dárek. Fotosoutěž Při procházce ulicemi městské části Praha 2 může pozorný chodec objevit desítky pamětních desek věnovaných osobnostem, které zde žily a pracovaly. V době zcela nedávné, 6. července 2009, se zasloužila radnice Prahy 2 a Junáci z Dvojky o odhalení další. Stalo se tak k poctě skutečné legendy skautského hnutí, skautského vůdce a spisovatele Jaroslava Foglara, který po celý svůj aktivní život hrdě nosil skautskou přezdívku Jestřáb. Pamětní nápisovou desku odhalil Jestřábův kamarád a člen oddílu Dvojka v období protektorátu Jiří Navrátil. Text připomíná, že právě zde, v tomto domě, Jaroslav Foglar v letech žil. Bydlel tady se svojí matkou, neboť se nikdy neoženil. Jeho celoživotní láskou bylo skautské hnutí a psaní dobrodružných knížek pro mládež. Jaroslav Foglar se narodil 6. července Napsal tři desítky knížek, mnoho komiksových sešitů, časopisecké povídky a dlouhá léta psal i oddílové kroniky. Za komunistického režimu byla jeho tvorba nuceně velmi utlumena, velký boom však nastal v 90. letech. Ten přinesl nejen nové tituly, ale i četné reedice jeho dříve tak úspěšných knih. Ty si okamžitě našly novou generaci čtenářů. Spolupracoval i s filmem, televizí a rozhlasem. Velká postava skautského hnutí a uctívaný spisovatel Jaroslav Foglar zemřel po delší nemoci 23. ledna Soutěžní otázka: Jak se nazývala skupina chlapců, kteří byli hrdiny Foglarova nejslavnějšího kresleného seriálu? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na e- mail: a to nejpozději do 20. července. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text: hru/tom, foto: Eva Hrubešová Slanečková bouda stávala na Karlově náměstí v blízkosti Novoměstské radnice Pro návštěvníky hřiště U Draka Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2 touto cestou předběžně informuje o přerušení provozu dětského hřiště v Riegrových sadech v průběhu prázdnin. Důvodem dočasného uzavření hřiště je oprava umělohmotného povrchu. Půjde o přerušení provozu na dobu přibližně čtyř nebo pěti dní. O přesném termínu budeme veřejnost včas informovat vývěskou na dětském hřišti a na webových stránkách MČ Praha 2 spojovací materiál mužské jméno běloveská kyselka slabika výsměchu ostřicí stroje starší české automobily druhá část tajenky nejmladší oddíl triasu rychlý pohyb zemní stroj vysoká policejní funkce radní spínač dívčí jméno první část tajenky polní kněz zkratka uranových dolů sportovní člun slitina Cu a Zn krasobruslařský skok zahnutá řídítka zpěvný hlas chem. zn. radia býv. SPZ Mostecka pochodová píseň sportovní odvětví zločinná organizace římský pozdrav výrok poroty prostorná místnost Dne 11. července 2011 by jí bylo 100 let. K divadlu se dostala jako dcera venkovského lékaře a nadšeného ochotnického herce. Po skončení studií herectví přijala jednoleté angažmá v divadle v Plzni. V letech 1932 až 1937 působila na scéně Divadla na Vinohradech. Ve filmu ztvárnila například paní kněžnu v Babičce (1940). Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: Josef Nesvadba. Vylosovanému výherci, F. Brejchovi z Prahy 7, zasíláme dárek. Hrdinství v různých podobách Před pravoslavným chrámem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici se v sobotu 18. června konalo tradiční pietní shromáždění k uctění památky parašutistů, kteří v roce 1942 spáchali atentát na Reinharda Heydricha. Kostel byl posledním útočištěm aktérů atentátu, postupně se v něm shromáždilo všech sedm parašutistů, pobývajících v Praze: Josef Bublík, Josef Gabčík, Za MČ Praha 2 uctil památku parašutistů radní Jan Vaněk Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík. Na jejich stopu přivedl nacisty parašutista Karel Čurda. Ráno 18. června byl objekt osmi sty muži obklíčen. Útočníci se snažili parašutisty za každou cenu dostat živé, pokusili se je i vytopit. Odpor trval po celý den, nakonec však byli tři z nich zastřeleni a další čtyři, ukrytí v kryptě, skončili život vlastní rukou. Jejich hrdinství sem přišli v den výročí uctít kromě politiků a diplomatů zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů a dalších organizací. Červnové dny jsou spojeny s další pietní vzpomínkou na tragické období heydrichiády. Od roku 2003 městská část Praha 2 pořádá vždy 19. června malé shromáždění u pamětní desky Pietní vzpomínka na generála Aloise Eliáše generála Aloise Eliáše ve Francouzské ulici. Památku prvního protektorátního předsedy vlády, popraveného nacisty, sem i letos přišel uctít starosta Jiří Paluska spolu s dalšími zástupci městské části a Československé obce legionářské, pozvání přijal i herec a čestný občan Prahy 2 Stanislav Fišer. Odkaz generála Eliáše připomněl Jan B. Uhlíř z Vojenského historického ústavu. Jako premiér se generál Eliáš, přes navenek projevovanou loajalitu s nacistickým režimem, podílel na formování domácího českého protiněmeckého odboje. Angažoval se v organizaci Obrana Národa a udržoval styky s československou emigrací v Londýně. Po příchodu Reinharda Heydricha do protektorátu byl 27. září 1941 zatčen a v soudním procesu odsouzen k trestu smrti. Trest byl vykonán až v období heydrichiády. Generál Eliáš byl popraven 19. června 1942 na střelnici v Kobylisích. Osmá Pražská muzejní noc Jako by televize v sobotu 11. června nabízely jen nudu. Ulice byly plné lidí, kteří si vybrali muzea v Praze 2, aby využili otevírací dobu od 19. do 1. hodiny a viděli to, na co jindy během roku nemají čas. V Praze bylo otevřeno celkem 34 muzeí, galerií a jiných kulturních stánků. Muzea na dvojce nezůstala pozadu. Dixieland Hudby Hradní stráže otevřel Muzeum Policie ČR na Karlově. V programech, které uvítaly zejména děti, bylo například vloupání do kanceláře ředitelky policejního muzea a následné zkoumání zajištěných stop nebo četnická stanice z 30. let či simulace zákroku operativní jednotky. Muzeem prošlo 8260 lidí. V Chlupáčově muzeu na Albertově bylo možné kromě obdivování osmimetrové kostry dravého dinosaura s dětmi získat chemického bobříka s ukázkami psaní a luštění tajného písma nebo si odlít otisk fosílie a ten si vzít na památku domů. Muzeum Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu umožnilo návštěvníkům prohlédnout si nejen stálou výstavu o slavném skladateli, ale otevřelo i okno do budoucnosti v zahradě muzea předvedlo taneční studio street style a další moderní taneční styly na Dvořákovu hudbu. tom KONCERT V GRÖBEHO VILE: Ve středu 15. června 2011 se konal další z řady oblíbených koncertů v krásném sále Gröbeho vily v Havlíčkových sadech, tentokrát ve znamení romantické hudby 19. století. Skladby Smetanovy, Dvořákovy, Brahmsovy, ale i Schubertovy, Bizetovy a dalších mistrů pozdního romantismu zazněly ve vynikající interpretaci dámského smyčcového EVE QUARTETA. Jeho členky, Vladislava Hořovská (první housle), Monika Růžková (druhé housle), Zuzana Peřinová (viola) a Petra Malíšková (violoncello), si svým citlivým podáním okamžitě získaly sympatie posluchačů. Prostřednictvím hudby 19. století jsme se tentokrát pokusili přiblížit atmosféru doby vzniku budovy, ve které se naše koncerty tradičně konají. Text: kov, foto: vin Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: Fest Michael 2011 hvězdy vycházejí, práce studentů střední umělecké Školy reklamní tvorby zaměřené na téma český filmový plakát jako kulturně-umělecký fenomén. Výstava je ve Věži do konce prázdnin. Otevřeno od 10:00 do 18:00. Art Prague Sculpture 2011: Výstava velkoformátových plastik dvaceti sochařů na nádvoří a v mázhausu. Potrvá do 11. září, otevřena je od 10:00 do 18:00. Pavel Bém Everest: Bývalý primátor vystavuje fotografie a drobné předměty z Himalájí. Výstava je v malých výstavních sálech a má doprovodný program a komentované prohlídky. Probíhá od 15. července do 27. srpna, otevřeno od 10:00 do 18:00. Neviditelná výstava: Výstavou provázejí nevidomí průvodci, kteří vám prozradí mnohé zkušenosti ze svého života. Je ve velkých výstavních prostorách, otevřeno po pá 12:00 až 20:00, so, ne a svátky od 10:00 do 20:00. NOVOMĚSTSKÝ LETNÍ FESTIVAL: Jazzové inspirace u českých skladatelů: Mladí interpreti hrají Bacha, Martinů, Kapustina a řadu další světových autorů Just about love Baroko Jazz: Jedinečný crossover barokních a jazzových standardů Zcela netradičně jazz na varhany: Ojedinělá kombinace jazzu a zvuku klasických varhan Jazzové dialogy pro dvě piana: Genialita klasické hudby v dialogu s hravostí a improvizací jazzu. Všechny koncerty se odehrají ve Velkém sále od 20:00. DIVADLO: Bruncvík a lev Příběh hrdinství a lásky v podání divadla Minor: Jan Jirků přepracoval příběh bájného knížete Bruncvíka. Hraje se na nádvoří 26., 27. a 28. srpna od 15:00. NKP VYŠEHRAD GALERIE VYŠEHRAD: Dne 10. července končí výstava Obrazy, objekty, smalty Evy Heřmanské. Na ni naváže 13. července výstava děl Petra Štěpána, který se zabývá kresbou, malbou a sakrální architekturou. Výstava končí 7. srpna. Od 10. srpna v galerii vystavuje své obrazy a grafiku Václav Mach-Koláčný, spolu s ním vystavuje porcelán Milan Martiník. Dílo Macha- Koláčného osciluje na pomezí reality a abstrakce; užitková a dekorativní Martiníkova keramika zaujme svými motivy a čistotou. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: 20 let Národní protidrogové centrály ( ) POINT OF US, POINT FOR YOU, prezentace studentů VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní ( ) Z rodinného alba, výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových (do ) Expozice jsou otevřeny denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00. Ve dnech 5. a je muzeum uzavřeno. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 13, číslo 7. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Michal Uhl místopředsedové Michaela Marksová, Tomáš Jubánek Otto Hoffmann Otto Schwarz vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktor Petr Tomíšek Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2.

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2011 Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. Praha, 10. ledna 2011 (JŠ) Zatímco v jiných městských částech mají privatizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing.

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 1/2008 PRAVIDLA

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC.

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC. MOBILNÍ LESNÍ KINO V NĚKTERÝCH ČESKÝCH LESÍCH, HÁJÍCH NEBO PARCÍCH SE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN OBJEVÍ ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ. NEPŮJDE O ŽÁDNÝ VÍCE ČI MÉNĚ ZNÁMÝ DRUH FAUNY ČI FLÓRY, ALE O NĚCO ZCELA MILÉHO A PŘÁTELSKÉHO,

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více